Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 257. Orientering Budget Fælles retningslinier for udlejning af lokaler Vejnavne konflikt Energimærkning af Vesthimmerlands Kommunes Bygninger. 8 2

3 Medlemmer Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 257. Orientering Sagsnr.: 07/2710 Fraværende: Kaj Wisti Lassen, Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Statsforvaltningen Nordjylland fremsender kopi af statsforvaltningens brev til Jan V. Larsen, Aars, der har rettet henvendelse til statsforvaltningen angående Vesthimmerlands Kommunes beslutning om gennemførelse af renoveringsarbejder på Sdr. Boulevard i Aars. (kopi) Der er indgået aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Renovest I/S med hensyn til drift af dagrenovationsordninger og genbrugspladser samt lejeaftale for Farsø genbrugsplads. (kopi) Der foreligger referater fra møderne i Færgebestyrelsen den 25. juni og 13. august (kopi) NT s budgetforslag for 2009 blev behandlet af Teknisk Udvalg den 30. juni Siden er der sket to væsentlige ting. 1. Folketinget har vedtaget, at den hidtidige fritagelse for dieselafgiften for den kollektive bustrafik skal bortfalde (EU-krav). Ændringen forventes at blive gennemført den 1. september Kompensationen til NT s bus-entreprenører er endnu ikke forhandlet helt på plads, men NT skønner en årlig merudgift på ca. 54 mio. kr. Der er opnået enighed mellem Skat, KL og Danske Regioner om DUT-kompensation til kommuner og regioner. 2. Stærkt stigende oliepriser betyder, at det indeks som trafikselskabernes betaling til vognmændene reguleres med, stiger voldsomt. Det udsendte 4

5 budgetforslag var baseret på indeks 171,0, hvilket nu må ændres til indeks 180,1. Også den stigende rente bidrager til stigningen. Samlet set betyder det merudgifter i 2009 for NT på ca. 28 mio. kr. i forhold til forudsætningen i det budgetforslag, kommunerne modtog i juni. Da trafikselskaberne samtidig er underlagt et statsligt fastsat takstloft - i 2009 på 3,1 pct. - som allerede er indregnet i budgetforslaget, medfører de stigende entreprenøromkostninger et øget kommunalt/regionalt tilskudsbehov eller drastiske nedskæringer i det nuværende serviceniveau. Sagens alvor taget i betragtning, er NT s bestyrelse indkaldt til ekstraordinært møde den 15. august. På mødet vil den økonomiske situation blive drøftet og forskellige handlemuligheder overvejet. Efter mødet den 15. august vil kommunerne og regionen på ny blive orienteret. Vesthimmerlands Kommunes driftstilskud til NT skønnes på det nye grundlag at skulle forhøjes med ca. 2,17 mio. kr. årligt til i alt godt 12,4 mio. kr. i Til gengæld forventes kommunens bloktilskud forhøjet med ca. 2,8 mio. kr. pr. år. Beslutning i Teknisk Udvalg den Til orientering. Kaj Wisti Lassen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 258. Budget 2009 Sagsnr.: 08/16714 Fraværende: Kaj Wisti Lassen, Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Forvaltningen er i gang med at færdiggøre udarbejdelse af forslag til budgetalternativer, som vil blive forelagt Teknisk Udvalg den 1. september Til dette møde vil udmelding fra Økonomiudvalget også foreligge med hensyn til endelige krav til nettovirkningen af de respektive forvaltningers kataloger med budgetalternativer. Administrationen indstiller - at forvaltningen vil orientere nærmere på mødet om de p.t. kendte budgetalternativer. Beslutning i Teknisk Udvalg den Til orientering. Kaj Wisti Lassen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 259. Fælles retningslinier for udlejning af lokaler Sagsnr.: 08/11827 Fraværende: Kaj Wisti Lassen, Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling Der anmodes om politisk stillingtagen, til udarbejdelse af ensartede retningslinjer, ved udlejning af lokaler, mellem fagudvalg der lejer lokaler hos et andet budgetansvarligt fagudvalg. I nogle tilfælde opkræves der husleje, i andre ikke. Sagen afgøres i ØK Økonomi: Ingen ud over tilretning af budgetter Administrationen indstiller - at der for at synliggøre omkostninger, opkræves husleje, inkl. forbrugsafgifter mellem de enkelte fagudvalg. Boligkontoret er ud fra gældende markedsvilkår, behjælpelig med vurdering af husleje og forbrugsafgifter. Boligkontoret udformer kontrakter. Beslutning i Teknisk Udvalg den Administrationens indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget. Kaj Wisti Lassen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 260. Vejnavne konflikt Sagsnr.: 08/16196 Fraværende: Kaj Wisti Lassen, Niels Krebs Hansen Bilag: 52857/08Åben Bilag Sagsfremstilling I henhold til bekendtgørelse nr af , vedrørende vejnavnes entydighed der trådte i kraft pr. 1. januar 2008, skal kommunalbestyrelsen sikre at vejnavnekonflikter som ikke løses ved en ændring i postnummersystemet løses i eget regi. Vesthimmerlands Kommune har i denne henseende en tilbageværende konflikt. Vesthimmerlands Kommune deler vej med Viborg Kommune, hvor vejen er stavet forskelligt i de to kommuner. Således staves vejen Aalevænget i Vesthimmerlands Kommune, og Ålevænget i Viborg Kommune. Dette er i henhold til bekendtgørelsen ikke lovligt og skal ændres til samme stavemåde. De autoriserede stednavne i Danmark, som udgivet af stednavneudvalget beskriver stednavnet Åle, men ikke stednavnet Aale. Se eventuelt uddraget af de autoriserede stednavne, vedlagt som bilag. Lovgrundlag Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af Sagen afgøres i Teknisk Udvalg Økonomi Punktet er omkostningsneutralt. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune følger stednavneudvalget og ændrer stavemåden til Ålevænget Beslutning i Teknisk Udvalg den Administrationens indstilling godkendt. Kaj Wisti Lassen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008

10 261. Energimærkning af Vesthimmerlands Kommunes Bygninger. Sagsnr.: 08/16504 Fraværende: Kaj Wisti Lassen, Niels Krebs Hansen Bilag: Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af 24/ , Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og Bekendtgørelse nr. 228 af 07/ , Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, er kommunen pligtig til at energimærke egne bygninger. I henhold til Bekendtgørelsen skal alle kommunens bygninger over 60 m 2 være energimærket senest den 1. juli Ud over selve energimærkninger er kommunen ligeledes forpligtet til at gennemføre de besparelser, med en tilbagebetalingstid under 5 år, som vil fremkomme af de enkelte bygningers energimærke. Disse spareforslag skal være gennemført inden for en periode på 4 år efter modtagelsen af det enkelte energimærke. (iflg. Aftale mellem KL og transportog energiministeren om realisering af energibesparelser i kommuner). Det forventes at sende energimærkningen i miniudbud iht. Rammeaftale om Rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning, fra Statens og Kommunernes Indkøbs service A/S SKI. Vesthimmerlands kommune har i alt m 2 bygninger fordelt på 154 ejendomme, der skal energimærkes inden 1. juli Økonomi Energimærkning Da priser for allerede indgåede aftaler i andre kommuner andrager ca. 10 kr. pr. m 2, og med en stigende efterspørgsel må vi forvente at den samlede omkostning for energimærkning af Vesthimmerlands kommunes bygninger vil beløbe sig til ca. 11 kr. pr. m 2 : m 2 x 11 kr.= kr. Gennemførelse af spareforslag Som en følge af energimærkningen, vil der være et antal besparelsesforslag, 10

11 med en tilbagebetalingstid på under 5 år, som vi er forpligtet til at gennemføre. Et overslag over prisen på gennemførelse af disse besparelser er ,00 kr. fordelt over de 4 år, som er tidsfristen for gennemførelsen iht. lovgivningen. Dette vil kræve bevilling på kr. pr. år i perioden Administrationen indstiller - at beløbene medtages i forbindelse med budgetlægningen for Beslutning i Teknisk Udvalg den Administrationens indstilling godkendt. Kaj Wisti Lassen og Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Underskrifter Uffe Bro Mads Krarup Nielsen 11

12 Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen 12

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere