o k t o b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o k t o b e r 2 0 0 5"

Transkript

1 o k t o b e r Hovedet på blokken Danskernes dødsspiral It ain t broken fi x it anyway! formuepleje indfører absolutte afkastmål rentegarantier presser os til at spare mere og mere op Vi har været i maskinrummet og gør nu konceptet enklere og stærkere

2 FT World (DKK) Indhold 20. ÅRGANG, OKTOBER 2005 Redaktion og kursopdatering er afsluttet 30. september absolut afkastmål 5 formue plejedag 6-7 formueplejeselskaberne 8 obligationsmarkedet 9 Valuta markedet aktie markedet AFKAST Resultater B Safe it ain t broken fix it anyway! gode øjne og dårlige ører set og sket tema: Japan tema: Dødsspiralen faktasider Formuemagasinet Redaktion Bidragydere Magasinet.udgives.af.Formueplejeselskaberne.og.Investeringsforeningen. Formuepleje.Adagio. Udkommer.fi.re.gange.årligt, 2..uge.i.kvartalet. Oplag: eksemplarer. Magasinets.formål.er:. at.orientere.om.udviklingen.i.. Formueplejeselskaberne.og.Adagio. at.valuere.fi.nansmarkederne.og.. fremlægge.investeringsstrategier. at.informere.om.ny.viden.og.. lovgivning.om.formuepleje.i.danmark. at.vurdere.investeringsprodukter.og. faldgruber. Direktør.Erik.Møller.(ansvarshavende) Marketingkoordinator.Kristian.R..Hansen Produktion Grafi.sk.design:.DeForm,.Tilst Offsettryk:.Delta.Grafi.sk.A/S,.Århus.V Direktør.Erik.Møller. Direktør.Brian.Leander. Investeringschef.Søren.Astrup. Seniorkapitalforvalter.Nicolai.Borcher.Hansen. Kapitalforvalter.Peter.Brink.Madsen. Formuerådgiver.Jakob.Madsen Marketingkoordinator.Kristian.R..Hansen 2 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

3 Absolut afkast = Hovedet på blokken Erik Møller Direktør Formueplejeselskaberne Vi har i mange år brugt et-årsbudgetter, men har erkendt, at det er mere troværdigt med 5-års forecasts. Det har vist sig realistisk at opfylde et absolut target over en 5-års-periode. Derfor er målet fremover at skabe et absolut afkast i procent. De mange scenarieberegninger, der er lavet i forbindelse med formueplejeselskabernes ændrede investeringsprofiler (se side 12-15), kombineret med snart 20 års statistik gør det realistisk, at selskaberne fremover kan operere med et absolut afkastmål på 5-års horisont i stedet for de tidligere dobbelt-targets. Mere end teori når man udtaler sig om fremtiden, skal man være ærlig og fastslå, at vi taler om sandsynlighed. men, at det er mere end teori, ses bl.a. af kursudviklingen i formuepleje Pareto. udfaldsrummet i grafen er det oprindelige fra formuemagasinet juli 1999 ved Paretos start. Leder et realistisk absolut mål, f.eks. 5% over fem år skal fastholdes som target til De absolutte afkastmål er meget konkrete og forståelige for alle investorer. Kurs Pareto udfaldsrum, Best case Epikur udfaldsrum, Kurs Resultater Budget Best case 180 Pareto Worst case 600 Afkastmål Epikur Worst case grafen viser formuepleje epikurs historiske forløb og derefter udfaldsrummet fra den 1/ og fem år frem. Dette udfaldsrum og medianen på 5% efter omk. og selskabsskat er det absolutte afkastmål for epikur, og det vil blive stående uændret frem til Verdensindeks (DKK) som det ses, har det været svært at forudsige det årlige afkast, men kursudviklingen har i 98% af perioden ligget inden for udfaldsrummet. Absolut afkast i formueplejeselskaberne anvender vi ikke benchmarks eller tracking-error som styringsredskaber. kapitalforvalterne har en stor frihedsgrad til at dreje investeringerne mellem aktier og obligationer mellem korte og lange obligationer mellem vækst- og valueaktier og har mulighed for at kurssikre såvel rente-, valuta- som aktierisiko.» f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

4 Absolut afkast = Hovedet på blokken» Leder når målet er til hver en tid at skabe det størst mulige afkast inden for risikorammerne, har det været et naturligt spring at fastsætte en række absolutte afkastmål til erstatning for de tidligere indekstargets. Hvad er absolut afkast? absolut afkast betyder, at der ikke måles op mod indekser, men mod et konkret procenttal. Det er derfor aftalt mellem selskabernes bestyrelser og kapitalforvalteren, formuepleje a/s, at selskaberne kommunikerer, at der fremover opereres med absolutte afkastmål 1). Afkastmålene i formueplejekonceptet er der en helt intuitiv sammenhæng mellem risiko og afkast, da den optimale basic-portefølje kan skaleres. Det er derfor også naturligt, at de absolutte afkastmål for femårsperioden fra 1/ til 1/ også er skaleret for selskaberne. målene er fastsat til følgende procenter: 5 års mål for afkast efter skat og omk. Formuepleje.Basic 2)... 3 Formuepleje.Pareto... 45% Formuepleje.Safe... 6 Formuepleje.Epikur... 75% Formuepleje.Penta... 9 Formuepleje.Merkur.(fund-of-funds)... 55% og selskabsskat, så de nye afkastmål er ikke urealistiske, selvom de fremtidige afkastforventninger pga. lavinflationsscenariet må skønnes at blive lavere. Da afkastmålene er ambitiøse vil kursen ligge over forventningen i 5 af tiden, men også under i 5 af tiden. se de nye absolutte mål på graferne for de enkelte selskaber på siderne Konceptet er stadig ALL-IN De nye afkastmål ændrer ikke på konceptet all-in. tværtimod skærper det fokus, fordi det er åbenlyst, at man ikke som det er kutyme i branchen kan gemme sig bag et relativt afkast. ALL-IN inkluderer: Det bedste fra investeringsteorien kombineret med 20 års erfaring asset allocation-styring dynamisk fordeling mellem aktier og obligationer Porteføljestyring valg af de bedste aktier og obligationer Valutastyring god risikospredning på aktier ingen fokusering på modeinvesteringer kapitalfremskaffelse til markedets laveste priser risikostyring skattestyring formuemagasin aktionærorientering formueplejedage orienteringsmøder Ikke garanti men ambitiøs målsætning Det skal fremhæves, som det også var gældende for de tidligere mål, at det absolutte afkastmål ikke er en garanti, men en ambitiøs målsætning, som vi ikke ændrer på hvis ikke risikoniveau og/eller strategi måtte blive fundamentalt ændret for det enkelte selskab. Ikke garanti men realistisk målsætning Vi har målt alle femårsafkast siden formueplejekonceptet startede i 1988 i alt mere end 350 observationer. Det gennemsnitlige 5-års afkast har været 98% efter omkostninger Det nye er, at investorerne nu kan vælge præcist, hvilken risikoklasse de ønsker vi vil da arbejde målbevidst på at opfylde de absolutte afkastmålsætninger. så bli r det ikke meget nemmere at være investor. 1) formuepleje Limittellus er undtagelsen og har fortsat som mål at slå ft World. 2) formuepleje basic eksisterer ikke som selskab i dag, men vil blive etableret, såfremt der viser sig interesse for det. som alternativ til andre balancerede investeringsprodukter vil et basic-selskab have to store fordele: selskabsformen er den eneste mulighed for at kunne akkumulere aktiegevinster ubeskattet. i andre balancerede investeringsforeningsprodukter lagerbeskattes (uden realisation) aktier som kapitalindkomst med op til 59% i skat. 4 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

5 Kapitalforvaltning Den Tredje Vej Invitation til Formueplejedage i København og Århus Hvad Den tredje Vej er i kapitalforvaltning og hvad de to første er får du svaret på ved efter årets Formueplejedage, som afholdes i København og Århus. Investeringsquiz Præmie: 2 rejser Hvis du også kan svare på en række spørgsmål fra investeringsverdenen er der et par rejser på højkant. Vi kårer både i københavn og Århus aftenens mest vidende investor. Aftenens program Programmet er bredt sammensat med fokus på finansmarkederne og nye tiltag i formueplejeselskaberne. få bl.a. svar på spørgsmålene: Er din kapitalforvalter pengene værd? og var det ikke bedre at gøre det selv? København mandag d. 31. oktober 2005 kl. 1 Christian ivs børsbygning Hvorfor ændre et koncept, der har givet over 1.00 i afkast? formueplejemodellen har siden 1988 givet afkast på langt over 1.00 og vi mener oven i købet, at det kan gøres bedre! Hvordan kan man troværdigt stille folk et bestemt afkast i udsigt? De fleste aktører følger slavisk et indeks op og ned. Det synes vi ikke er godt nok. Hvad si r krystalkuglen om investeringer frem til 2010? Hvorfor har 8 af danskerne en forkert investeringsstrategi? Vi håber du har tid og lyst til at deltage i et af de to arrangementer.: Velkommen til Formueplejedag vi glæder os til at se dig! Århus onsdag d. 2. november 2005 kl. 1 scandinavian Congress Center Tilmelding og program Alle.aktionærer.i.Formueplejeselskaberne.modtager.en.personlig.invitation.med.program..Andre.abonnenter.på.Formuemagasinet.er.velkomne.til.at. bestille.program.samt.tilmelde.sig.hos.susanne.jensen.på.telefon læs.også.programmet.og.tilmeld.dig.direkte.på.www.formuepleje.dk.. Du.er.velkommen.til.at.invitere.en.ledsager.med. f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

6 Missionen: Skab værdi Søren Astrup Investeringschef Formuepleje A/S Samtlige Formueplejeselskaber trodsede modvind fra orkaner samt rekordhøje oliepriser og afsluttede 3. kvartal i all-time-high med afkast på over 35% på 12 måneder. ansporet af fortsat gode regnskaber havde de globale aktiemarkeder et godt 3. kvartal. end ikke en oliepris tæt på 0 usd pr. tønde kunne ødelægge den gode stemning. for formueplejeselskaberne resulterede udviklingen i fornuftige afkast, hvor aktiekursstigningerne særligt kom aktionærerne i safe, epikur, Penta og Limittellus til gode. til trods for svagt faldende renter formåede også Pareto og merkur at levere et afkast noget bedre end det danske obligationsmarked. Afkast 3. kvartal og seneste 12 måneder 3. kvt. Seneste 12 mdr. Pareto Safe Epikur Merkur På rentemarkederne vakte olieprisens himmelflugt større bekymring. markederne fokuserede i udtalt grad på de mulige væksthæmmende effekter af den høje oliepris. alt imens fortsatte den amerikanske centralbank, fed, ufortrødent sine rentestigninger et direkte tegn, på at fed mener væksten er ganske høj og at inflationen på kort sigt kan udgøre en trussel. Penta LimiTTellus Globale aktier DKK Danske obligationer 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 > Kilde: Formuepleje og Bloomberg Valutabevægelser Valuta Seneste kvartal Seneste 12 mdr. CHF...-0,2%...-0,1% USD... 0,8%...3,7% JPY... -1,5%...0,6% Blandt de bedste Det er vores klare mission, at formueplejeselskaberne altid skal være blandt de bedste investeringsprodukter i Danmark målt over 5-års perioder. Det er lykkedes. for fremover at opfylde missionen kræver dette som det også ses af grafen øverst på næste side at vore selskaber leverer absolut positive afkast. 6 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

7 Afkast 10 5 års afkast efter omk. og skat fordelt på risiko Investeringsforeninger og Formueplejeselskaber 10 Danske kapitalforvaltere 5 års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat 8 Pareto 8 79% Merkur Epikur Safe Penta % Bedste afdeling Dårligste afdeling % 1 15% 2 25% 3 35% 4 Risiko (standardafvigelse) Alfred Berg Alm. Brand Bankinvest BG Invest Carnegie Danske Invest Dexia Egnsinvest Formuepleje Jyske Invest Lån & Spar Midtinvest Nordea Nykredit Invest SEB Invest Valueinvest Sydinvest Sparinvest > Kilde: Formuepleje og IFR > Anm.: Sparinvest Danske Provinsbanker har givet 235% men er ikke medtaget i grafen. Kilde: Formuepleje og IFR. Opgjort pr. 1/ Budgetforventninger pr. ultimo september 2005 Pro anno-afkast Aktier , Obligationer ,5% Valuta: kursbevægelser og lånerenter % Strategi: Aktier: Obligationer: Valuta: Maksimal udnyttelse af risikorammer Svagt negativ varighed CHF primær og EUR sekundær lånevaluta Afkastkvaliteten, målt ved den risiko selskaberne påtager sig, skal dog også være i orden. Risikoen i vores mest aktiefølsomme selskaber ligger således ikke meget højere end risikoen i en global aktieportefølje. For på 5 år kan det ikke betale sig at tage chancer. Dette mageløse naturfænomen dækker over en menneskelig og økonomisk katastrofe. Alligevel kunne orkanen Katrina ikke svække aktiemarkederne, som kom pænt ud af 3. kvartal f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

8 Har globalisering spist inflationen? Peter Brink Madsen Kapitalforvalter Formuepleje A/S Globaliseringen har det seneste årti ændret på de traditionelle mekanismer i økonomien. En analyse dokumenterer globaliseringens dæmpende effekt på inflationen. Men betyder det, at inflationen er død? Og skal investor ikke længere kompenseres for risiko? Obligationsmarkedet Inflation afdæmpet olie og pengepolitik til trods Den globale økonomi har de seneste par år været kendetegnet ved kraftige stigninger i olieprisen og i priserne for alle andre råvarer (stål, kobber etc.). kombineret med en historisk ekspansiv pengepolitik giver det umiddelbart optimale betingelser for et tiltagende inflationært pres i økonomierne. Den gennemsnitlige inflation i de industrialiserede lande tiltog fra 1,5% primo 2004 til 2,5% ved årsskiftet. Den tiltagende inflation, specielt i usa i 2005, ændrer dog ikke ved billedet af et investeringsmiljø præget af meget moderat inflation. Er inflationen død Årsagen er den øgede finansielle og kommercielle integration globaliseringen har medført. bis 1) har foretaget en analyse, hvor perioden fra sammenholdes med analysen måler to centrale forhold. for det første, hvor meget 1% stigning i råvarepriserne slår i gennem på importpriserne. for det andet, hvor meget 1% stigning i importpriserne slår i gennem på forbrugerpriserne. Inflationær effekt fra råvare- og importpriser Fra.råvare-.til... Fra.importpriser.. importpriser... til.forbrugerpriser Ændring Ændring USA. 0,29. 0, %. 0,25. 0, Japan. 0,35. 0, %. 0,23. 0, % Tyskland. 0,22. 0, %. 0,17. -0, % Frankrig. 0,20. 0, ,27. -0, % U.K.. 0,19. 0, %. 0,29. 0, % > Kilde: BIS konklusionen er klar de høje råvarepriser har en mindre effekt på det inflationære pres. mere markant er der intet prispres fra importpriserne til de endelige forbrugerpriser. et resultat af dagens globale priskonkurrence. Længe leve inflationen men inflationen er ikke død, og specielt på kort sigt er der en række faresignaler, der kan føre til en fortsat acceleration fra de nuværende 3,6% i usa og 2,5% i europa. Derimod ligger de langsigtede inflationsforventninger på 2,5% og 2,1% i henholdsvis usa og europa 2). Dette er umiddelbart i overensstemmelse med vores vurdering af et fair niveau globaliseringen vil fortsat lægge en strukturel dæmper på inflationen. Obligationer er ikke en free lunch Hvis inflationen på sigt er under kontrol, så er det vel bare at hoppe i obligationsmarkedet uden bekymring? Det kontante svar er imidlertid nej! Det afkast, obligationsinvestor får, ud over en kompensation for den generelle prisudvikling, har aldrig været lavere. Det historiske gennemsnit tilsiger en realrente på knap 3% både i usa og europa, men de faktiske tal i dagens marked er 1,9% i usa og godt 1% i europa. På sigt er dette uholdbart globaliseringens effekt på inflationen til trods. en normalisering vil indebære betydelige kursfald i markedet. 1) bank of international settlements 2) udledt af realrenten på amerikanske indeksobl. (tips) ctr. 10- årige statsobl. i usa, og franske indeksobligationer ctr. 10-årige statsobl. i eu. 8 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

9 Schweizerfrancen på grænsen til Euroland Peter Brink Madsen Kapitalforvalter Formuepleje A/S Den schweiziske valuta udgør kernen af finansieringen i Formueplejeselskaberne. En rente på 0,75% er umiddelbart attraktiv, men hvad med risikoen? Siden euroens indførelse styrer fundamentale forhold i langt højere grad valutaen, som har mistet sin status som sikker havn. En revolution ikke kun for Europa maastrict-traktaten betød et farvel til den franske franc, italienske lira, den tyske mark og 8 andre natio nale valutaer i det, der siden hen er blevet kaldt euroland. samtidig blev magten flyttet fra de nationale hovedstæder til europæiske institutioner, herunder ecb. for første gang i historien blev schweiz, med kun mio. indbyggere, omringet af én enkelt valuta. Det der ikke skete inden euroens indførelse delte CHf sin status som sikker havn med den tyske mark. umiddelbart var der en konkret risiko for større fokus på CHf i tilfælde finansielle kriser eller geopolitiske begivenheder efter maastrict. samtidig eksisterede der en reel risiko for, at en politisk eller valutarisk krise i euroland kunne destabilisere CHf. begge scenarier ville være særdeles kritiske for en lille økonomi med en eksportandel på over halvdelen af den samlede produktion. CHF nu med mindre sikker havn-effekt i dag, med knapt års erfaring i bagagen, kan vi udtale os med langt større sikkerhed om valutaens rolle efter euroens indførelse (se grafen). siden 1999 har vi desuden oplevet 11. september samt argentina-krisen. På det mere strukturelle plan har ændring af oplysningspligten og kildeskatten heller ikke betydet større usikkerhed i CHf. Kalkuleret risiko og regnestykket holder schweizerfrancen drives i dag af langt mere fundamentale forhold end tidligere: aktiviteten i den schweiziske økonomi, inflationen og afledt heraf rentespændet til euroland. schweiz har stadig en selvstændig pengepolitik, og den eksportdrevne vækst er i fokus for den schweiziske nationalbank (snb). af samme årsag forventer vi ikke snb vil hæve renten før ecb måtte gøre det og i givet fald vil der kun blive tale om en mindre justering på vej mod et normaliseret renteniveau. risikoen ved finansiering i schweiz er mindre, om end ikke elimineret, og det er en kalkuleret risiko, der kan regnes hjem. CHF/DKK 5,30 4,90 CHF/DKK i snævert bånd siden euroens indførelse ±5% Valutamarkedet faktum er, at CHf siden 1. januar 1999 har handlet i et relativt snævert bånd på 5% overfor Dkk. ikke mindst i de seneste 2 år, hvor ingen enkelt-begivenhed har kunnet destabilisere CHf. og begivenheder har der været nok af terrorbomber i madrid og London samt den politiske uro efter den mislykkede ratificering af eu-forfatningstraktaten. 4,50 4,10 1. januar 1999 Euroen indføres 3, > Kilde: Bloomberg f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

10 Aktier det naturlige valg! Nicolai Borcher Hansen Seniorkapitalforvalter Formuepleje A/S Global vækst, solid indtjening og gode balancer er nøgleordene på de globale aktiemarkeder. Prisfastsættelsen er tillige attraktiv og det er tydeligt for Formuepleje, at investeringsvalget falder til fordel for aktier. Vær dog varsom ikke alt er lige attraktivt! Aktiemarkedet formuepleje har i lang tid plæderet for, at aktiemarkedet var billigt. trods to hærgende orkaner i usa, rekordhøj oliepris og eskalerende uro i mellemøsten har de globale aktiemarkeder vist sig robuste og kvitteret med pæne kursstigninger. 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% Eksport trods afmatning BNP-vækst i Euroland Europæisk eksport 1993=100-3% Fremgang og harmoni frem for fokus på virksomhedernes tilstand har stagnation i den europæiske økonomi været altoverskyggende. for få har hæftet sig ved, at den europæiske eksport reelt har været i uafbrudt fremgang siden 1990 erne. mens tysk økonomi har været præget af historisk høj arbejdsløshed, har eksportvirksomhederne nydt godt af den stigende globalisering. også i usa er der fremgang. Der skabes arbejdspladser, økonomien vokser og virksomhederne genererer fortsat solid indtjening. modsat europa har aktiemarkedet i usa ikke kvitteret for fremgangen. slemt har det også været for amerikanske investorer, der har investeret i europa. frem for et afkast på 15%, som europæerne har fået, har de amerikanske investorer måtte nøjes med 3%, da euroen er svækket i forhold til dollaren. > Kilde: IMF, Bloomberg, Formuepleje A/S 90 Pris per indtjeningskrone (P/E) Europa USA Japan Arbejdsløshed og aktiemarkedet i Tyskland DAX Arbejdsløshed i Tyskland 12% > Kilde: Deutsche Bundesbank, Bloomberg, Formuepleje A/S 11% 1 9% 8% > Kilde: Bloomberg, Formuepleje A/S resultatet af den globale indtjeningsfremgang og ikke mindst det stillestående amerikanske aktiemarked er en sjælden ensartet prisfastsættelse regionerne imellem. interessant er det 10 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

11 især at bemærke, at det japanske aktiemarked, som altid har været kostbart, i dag befinder sig på næsten samme prisfastsættelse som det amerikanske og europæiske marked. (Læs nærmere om det japanske aktiemarked på siderne 20-21). Små virksomheder for dyre! mens forskellen i prisfastsættelsen er blevet mindre landene imellem, er den blevet større mellem små og store virksomheder. Dette ses tydeligt på det danske aktiemarked. Historisk har mindre virksomheder handlet med en rabat (lavere P/e) i forhold til store. rabatten på mindre virksomheder begrundes ved: manglende likviditet i aktiehandlen medfører øget volatilitet i prisstillelsen og store spreads mellem køb og salg informationsstrømmen er mere sporadisk mindre virksomheder har haft vanskeligere ved at tiltrække den nødvendige kompetence 50 Pris per indtjeningskrone (P/E) Mid-/Small Cap KFX Indeks Væksten blandt mindre selskaber vil i fremtiden være større end blandt store Virksomhederne handler med en implicit option, der dækker over, at selskaberne med stor sandsynlighed bliver opkøbt. formueplejes vurdering er, at det kan den ikke. small/mid-cap segmentets egenkapitalforrentning er i dag knap halvdelen af kfx-indeksets, 1 vs. 17%. Det bør alt andet lige betyde, at forrentningen af egenkapitalen (eller aktionærernes indskud) også i fremtiden vil være større blandt store virksomheder end blandt de mindre. i det lys må det konkluderes, at små og mellemstore selskaber i denne sammenligning er blevet kostbare. 25% 2 Afkastet på egenkapitalen Mid-/Small Cap KFX Indeks Aktiemarkedet 40 15% % > Kilde: Bloomberg, Formuepleje A/S i dag er billedet diametralt modsat. Den typiske rabat er blevet til en præmie i forhold til kfx-indekset (omxc20). Dette kan kun tolkes derhen, at de tre argumenter i dag ikke tillægges betydning. med undtagelse af sidstnævnte argument er det vores opfattelse, at forholdene stadig er valide, og konkret bør udmønte sig i en rabat. Præmien på mindre virksomheder (small/mid-cap) kan således kun forklares ved: > Kilde: Bloomberg, Formuepleje A/S Aktier Det bedste investeringsalternativ sjældent er de tre toneangivende aktiemarkeder så ensartet prisfastsat og billige som i dag. obligationsmarkedet er regulært kostbart, markedet for udlejningsejendomme prisfastsættes ud fra forventede prisstigninger og ikke udlejningsforretningen mens erhvervsobligationer ikke kompenserer investor for risikoen. i det lys er formueplejes vurdering fortsat, at aktiemarkedet ganske enkelt er den mest attraktive investering såvel i absolut som relativ henseende. f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

12 If it ain t broken fix it anyway! Ét produkt i fem risikoklasser Erik Møller Direktør Formueplejeselskaberne Vi har opnået så stor erfaring med styring af Formueplejeselskaber, at det er naturligt at strømline de enkelte selskaber mod det optimale. Resultat: klare risikoprofiler klare afkastmål. Formuepleje har ét kerneprodukt Vores grundportefølje formuepleje basic er den grundlæggende optimale portefølje. i basic-porteføljen er inddraget al den viden, der i dag findes om porteføljeteori herunder tre nobelpriser kombineret med 20 års erfaring. en erfaring, der har sikret vores første kunder 110 efter omkostninger og skat. basic-porteføljen er den portefølje, der giver det bedste afkast/risikoforhold ud fra fem parametre. fordelingen af investeringer i basic-porteføljen styres ud fra: 1. de kendte historiske risikoniveauer (som er stabile over tid) 2. de kendte historiske korrelationer mellem de to typer investeringer (aktier og obligationer) 3. de forventede, realistiske afkastforventninger 4. de aktuelle skatteforhold 5. de aktuelle lånerenter med dette input er der én og kun én optimal portepølje i den idéelle verden. Formuepleje finder den bedste portefølje når man sammensætter sine investeringer rigtigt ved at kombinere aktier og obligationer, kan man opnå det samme afkast, men med mindre risiko. Afkast Lån CHF Lån DKK Skarpere investeringsprofil Pareto +1 Basic Safe +1,5 Penta +2,5 Epikur obligationer 4 aktier + 6 obligationer > Kilde: James Tobins tangentporteføljeteori På grafen sker det ved at investeringssammensætningen kommer ud at ligge på den grønne buede kurve (som vist med den orange pil) dét der i finansieringsteorien kaldes den efficiente rand. investeringer, der ligger på denne kurve er bedre end alle andre mulige porteføljesammensætninger med én tilføjelse tangenten. Den absolut bedste porteføljesammensætning findes ved at tegne en linie fra den risikofri rente (ved lån Dkk) til det punkt hvor denne linie netop tangerer den grønne kurve. Her har vi den optimale portefølje basic. 10 aktier Risiko 12 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

13 Investor finder sin egen risikoholdning basic-porteføljen har relativ lav risiko, men ud fra denne portefølje kan alle investorer ved at gå op ad tangenten vælge deres eget risikoniveau og samtidig fastholde den optimale investering. Velvidende, at det ikke teoretisk eller i praksis kan gøres mere velovervejet. En pareto-optimal løsning! med de skitserede porteføljer opnås en såkaldt Pareto-optimal løsning. Det vil sige, at alle selskaber får forventet højere afkast, alle får bedre afkast/risikoforhold (bedre sharperatio) og alle får lavere fast gebyr på nær Penta, der dog stiger en anelse, pga. øget aktiebeholdning. På den vandrette akse vises risikoen. uanset hvor man måtte vælge at placere sin risikovillighed, ses det, at ingen porteføljer giver et bedre afkast end de, som ligger på tangentlinien Vi har i dag fire selskaber, hvor basic-porteføljen via konservativ brug af fremmedfinansiering er skaleret med ca. plus 1 (Pareto), plus 1,5 (safe), plus 2 (epikur) og plus 2,5 (Penta). Porteføljerne vokser og dermed vokser både afkastmuligheden, men også risikoen. Porteføljeforskellene og skaleringen af de enkelte selskabers investeringer ses af grafen nedenfor, hvor aktieandelene ligger på det maksimale. De 4 balancerede selskabers aktuelle og fremtidige placering i et afkast/risiko-diagram ses nedenfor Pareto Forventet afkast akkumuleret 5 år Aktuel Fremtid Safe Epikur Penta 40 Fordeling af aktier og obligationer ift. egenkapital Aktier Obligationer % 14% 16% 18% 2 22% 24% 26% 28% 3 Teoretisk risiko (årlige udsving målt som standardafvigelse) ingen får lavere afkast og specielt Pareto og Penta må antages at få et bedre afkast. Pareto via en mere begavet porteføljesammensætning og Penta ved at placere op til 13 i aktier mod i dag 12. epikur fastholder potentialet via 1 mere i aktier fra aktuelt 10 til 11. safe kan øge aktieandelen til 9 mod i dag. LimiTTellus Basic Pareto Safe Epikur Penta» f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

14 If it ain t broken fix it anyway!» sammenlignes afkastene under de angivne forudsætninger er det aktuelle porteføljeafkast sammenlignet med det fremtidige, forventede afkast i grafen nedenfor. 3 Teoretisk risiko årlige kurssving Aktuel Fremtid 25% 10 Forventet 5-års afkast Aktuel Fremtid 2 15% % 4 LimiTTellus Basic Pareto Safe Epikur Penta 2 LimiTTellus Basic Pareto Safe Epikur Penta Limittellus profil ændres ikke, men er fortsat en 10 global aktieinvestering, ofte kapslet inde i en optionssikring. Merkurs profil afventer merkurs profil afstemmes efter ansøgning hos skattemyndighederne om muligheden for at skelne mellem en egentlig anlægs- og handelsbeholdning af aktier i selskabet. men afkast- og risikoprofilen vil ligge mellem formuepleje Pareto og formuepleje safe. Varedeklareret risiko risikoen i de fire selskaber og i basic-porteføljen fastlægges via langsigtede udsving (målt som standardafvigelser) således, at den vægtede risiko, der følger af de kombinerede investeringer i aktier og obligationer evt. kombineret med finansiering søges fastholdt over tid for det enkelte selskab. Det vil derefter være målet at holde selskabet inden for den angivne risikoramme målt som standardafvigelser på periodeafkast rullende over 36 mdr. 15 Udfaldsrummet over 5 år 1) Basic Pareto Safe Epikur Penta Generelt lavere risiko risikoniveauet i selskaberne bliver generelt lidt lavere på nær i Penta, hvor det bliver en anelse højere. risikonedsættelsen sker ved i den aktuelle situation at nedbringe obligationsandelene kraftigt for Pareto og mindre for safe og epikur. når der i grafen er angivet teoretisk risiko henviser det til, at der er indregnet gennemsnitsrisiko for lange tidsperioder investorernes fornemmelse for risiko er i disse år vægtet mod en overvurdering af risikoen på aktier i forhold til risikoen på obligationer ) Med 9 sikkerhed 14 f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

15 Maksimalt formuetab Økonomer måler risiko som kursudsving, men de fleste investorer oplever risiko som negativt afkast. Derfor præsenterer vi risikoen, som det maksimale formuetab, der kan indtræde i den værste investeringsperiode over 3 år. omvendt stiger risikoen kun med kvadratroden af tiden, dvs. at hvis kursudsving på et år er 15%, svinger kurserne kun med 33% over fem år og ikke 5% (15% x 5). Konklusion: Kalkuleret og styret risiko betaler sig på de finansielle markeder. Det.maksimale.formuetab. vil.med.en.3-års.investeringshorisont. med. 9. sikkerhed. ikke. overstige. følgende.procenter. Formuepleje.Basic...-5% Formuepleje.Pareto...-1 Formuepleje.Safe...-15% Formuepleje.Epikur...-2 Formuepleje.Penta...-25% Asset allocation i fokus når det skal lykkes at skabe at absolut (positivt) afkast på trods af markedsbevægelserne er det helt afgørende at dreje porteføljerne mellem aktier og obligationer afhængigt af det forventede merafkast på aktier ift. obligationer (aktiepræmien). Der er valgt en treårsperiode, fordi det ofte er den sværeste tidshorisont. en 5 årsperiode vil betyde, at alle selskaber får et positivt tal og dermed skjuler risikoen. aktiepræmien vil være stærkt styrende for selskabernes aktieandele over konjunkturcyklussen. for at anskueliggøre udnyttelsen af aktierammerne er de forventede aktieandele angivet i grafen nedenfor. Risiko betaler sig med den angivne skalering er det nemmere for investorerne at se, hvilket risikoniveau det enkelte selskab indeholder og dermed nemmere at vælge risikoniveau og måske over tid justere sit eget risikoniveau. Worst case er vist nedenfor Aktieandel i pct. af egenkapital Basic Pareto Safe Epikur Penta LimiTTellus 1 5% -5% -1 Værst mulige afkast over 5 år 1) Basic Pareto Safe Epikur Penta <2, 2,5% 3, 3,5% 4, 4,5% 5, 5,5% 6, >6, Aktiepræmie (forventet merafkast på aktier i forhold til obligationer) -15% -2-25% ) Med 9 sikkerhed Heldigvis er det sådan, at en af de finansielle naturlove viser, at afkastet stiger med potensen af tiden, dvs. at 12% om året bliver til 6% på fem år, hvor 12 x 5 kun bliver 6. Overskud i 17 ud af 19 regnskabsår når det lykkes at ramme omlægningen mellem aktier og obligationer perfekt bliver resultatet, at man kan opnå positivt afkast hvert år. at det ikke kun er teoretisk muligt ses af, at det ældste formueplejeselskab, safe, har haft overskud i 1 ud af 19 regnskabsår. Derfor er det realistisk at opstille nye afkastmål: Absolut afkast se side 3-4. f o r m u e m a g a s i n o k t o b e r

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from... nr. 3 juli 2006 21. årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from...

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Esben og de syv selskaber

Esben og de syv selskaber AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 4. kvartal 2007 22. årgang Esben og de syv selskaber De kloge narrer de mindre kloge Saml alle æggene i én kurv Indhold 22. årgang, 4. kvartal 2007 Redaktion

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

Formue magasin KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN TEMA: PENSION NÅR SORTSYNET DOMINERER FORMUERÅDGIVEREN SKABER OVERBLIK

Formue magasin KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN TEMA: PENSION NÅR SORTSYNET DOMINERER FORMUERÅDGIVEREN SKABER OVERBLIK Januar 2006 0A 4. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN NÅR SORTSYNET DOMINERER TEMA: PENSION FORMUERÅDGIVEREN

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Januar 2006. 4. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Warren Buffett. Bombe under finansverdenen

Januar 2006. 4. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Warren Buffett. Bombe under finansverdenen Januar 2006 4. kvartal 2009 24. årgang 0A Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Warren Buffett Superinvestorens 6 dræberspørgsmål til virksomhederne Bombe under finansverdenen Finanstilsyn

Læs mere

F O R M U E MAGASIN. Aktiemarkedet problem eller mulighed Etik tak! Fordoblede targets Aktietab: fra til + F O R M U E PLEJE A/S J U L I 2 0 0 2

F O R M U E MAGASIN. Aktiemarkedet problem eller mulighed Etik tak! Fordoblede targets Aktietab: fra til + F O R M U E PLEJE A/S J U L I 2 0 0 2 F O R M U E MAGASIN J U L I 2 0 0 2 Aktiemarkedet problem eller mulighed Etik tak! Fordoblede targets Aktietab: fra til + F O R M U E PLEJE A/S Indhold F O R M U E MAGASIN 17. årgang juli 2002 Redaktionen

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Januar 2006. 2. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Formuepleje Fokus A/S.

Januar 2006. 2. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Formuepleje Fokus A/S. Januar 2006 A 2. kvartal 2009 24. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Formuepleje Fokus A/S Nyt skattefrit investeringsselskab Hvad har vi lært af finanskrisen? Når det

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne

Mød Svend Askær fra Lederne. Formuepleje Safe VSO nu med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 3. kvartal 2007 22. årgang Mød Svend Askær fra Lederne Formepleje Safe VSO n med højere procenter Dovne investorer slår daytraderne Indhold 22. årgang, 3.

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Formue. Sådan skaber vi merafkast på aktier. Merkurs unikke risikoegenskaber. Bag om navnene på vores foreninger. Formue // 3.

Formue. Sådan skaber vi merafkast på aktier. Merkurs unikke risikoegenskaber. Bag om navnene på vores foreninger. Formue // 3. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 3. kvartal 2014 // 29. årgang Formue Sådan skaber vi merafkast på aktier Merkurs unikke risikoegenskaber Bag om navnene på vores foreninger Formue // 3. kvartal

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Formue. Stephen Rammer. 10 krav til den gode aktie. 25. årgang 04 // 2010

Formue. Stephen Rammer. 10 krav til den gode aktie. 25. årgang 04 // 2010 Indhold Formue 25. årgang 04 // 2010 Stephen Rammer 10 krav til den gode aktie Tema: Formueforvaltning sådan skaber vi værdi Ingen interessekonflikter, tak! Nokia opkald til fremtiden Leder: Permanent

Læs mere

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets indhold Formue 26. årgang 02 // 2011 Oliebyrden Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets Svær start på 2011 Global vækst stadig

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Formue. Ditlev Engel Manden og missionen. 25. årgang 03 // 2010

Formue. Ditlev Engel Manden og missionen. 25. årgang 03 // 2010 Indhold Formue 25. årgang 03 // 2010 Ditlev Engel Manden og missionen Derfor! Unikke Formuepleje Fordele Nye selskaber på Børsen: Ikke alt der glimter er guld De bedste aktier lige nu Dansk økonomi: Fra

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere