Upernaakkut ilinniagassat 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Upernaakkut ilinniagassat 2015"

Transkript

1 ILISIMATUSARFIK Tusagassiornermik Immikkoortortaq/TI Upernaakkut ilinniagassat 2015 ILISIMATUSARFIK Afdeling for Journalistik, TI Lektionskatalog Forårssemester 2015 Version 9/

2 Indhold Introduktion 3 Lærerstaben... 4 Gæstelærere.5 Tutor.6 Institutråd. 6 Vejledning og rådgivning... 7 Coaching vejen til at nå dine mål... 7 Psykologhjælp Studieservice....8 Fagudbud forår Fagbeskrivelse for 2. semester (1. årgang) års opgaven.....fejl! Bogmærke er ikke defineret.1 Fagbeskrivelse for 6. semester (3. årgang) 13 Kalender forår

3 Introduktion I dette lektionskatalog finder du undervisningsoversigter for Tusagassiornermik Immikkoortortaq, TI - Afdeling for Journalistik, der vedrører forårssemestret TI har to hold, der skal have undervisning i forskellige fag samt et hold der starter i praktik i de forskellige mediearbejdspladser, primært i Nuuk. Derudover har vi en enkel bachelorstuderende, som mangler at lave sin BA-opgave. Kun én studerende har søgt og er blevet optaget som gæstestuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. I efteråret 2014 godkendte Akademisk Råd TI s nye studieordning, som gælder for holdet der startede i efteråret De andre hold kører efter studieordningen fra Begge studieordninger findes på og på S-drevet. Det tidligere Ilimmarfik Institut bliver pr. 1. februar 2015 opdelt i to institutter, og TI kommer til at høre under Institut for Samfund og Journalistik sammen med Afdeling for Samfundsvidenskab og Afdeling for Sociale Forhold. TI har tre fastansatte undervisere, og derfor varetages en del af undervisningen af eksterne undervisere fra ind- og udland. Naja Paulsen, afdelingsleder 3

4 Lærerstaben Naja Paulsen, afdelingsleder Initialer: NP Mail.: Tlf.: Fag: Journalistik & samfundsfag Mariia Simonsen, professionsfaglærer Initialer: MS Mail.: Tlf.: Fag: Journalistik & sprog Heidi Møller, professionsfaglærer Initialer: HM Mail: Tlf.: Fag: Journalistik 4

5 Gæstelærere Naimah Hussain, adjunkt, ph.d.-studerende Initialer: NH Mail: Fag: Journalistik & sociologi Anja Nyvold Fag: Initialer: AN Fag: Web & kommunikation Pia Christensen Bang Initialer: PCB Fag: Journalistik & kommunikation Karsten Peter Jensen, BA, Samfundsvidenskab Initialer: KPJ Mail: Fag: International Politik Anne Rønne Initialer: AR Mail: Fag: Digital journalistik 5

6 Tillidshverv Tutor Marina Reimer, 6. semester .: Institutråd Studenterrepræsentant Dorthea Johansen, 6. semester Suppleant: Ledelsesrepræsentant Naja Paulsen Medarbejderrepræsentant Mariia Simonsen 6

7 Vejledning og rådgivning Et universitetsstudium er meget selvstændigt og kræver meget selvdisciplin og hvis du får brug for det, kan du altid få råd og vejledning. Du kan henvende dig til din afdelingsleder, hvis du har brug for hjælp til at tilrettelægge dine studier eller vil diskutere faglige spørgsmål og du kan henvende dig til underviserne vedrørende de enkelte fag. Er du i tvivl om, hvordan du skal tilrettelægge studiet i forhold til studiestøtte, kollegiebolig med videre, kan du henvende til Studieservice. Du kan også henvende dig til tutoren ved din uddannelse det er typisk en ældre studerende, som kan coache dig eller henvise dig til nogle eksisterende muligheder eller kontakter, eller bare give dig et godt råd efter egne erfaringer. Coaching vejen til at nå dine mål Coaching handler om at sætte mål for sig selv og overkomme sine forhindringer. Nogle typiske coachingspørgsmål er: - Hvad er dit mål? Hvad vil du opnå? - Hvad er forhindringerne for dig? - Hvad skal der til for, at du kan nå dine mål? Coaching er en god mulighed, hvis du har lyst til at udvikle og forandre dig. Ilisimatusarfik har samlet et korps af coaches. Ilisimatusarfik betaler for op til 5 samtaler pr. studerende. Udvælgelsesprocedure: Der kan blive prioriteret i forhold til vurderingen af behovet. Du vil få svar på din ansøgning indenfor 14 dage. Henvend dig til: og fortæl om hvorfor du har brug for en coachingsamtale. Husk også at angive dit navn og din studieretning. Psykolog Selvstyret har oprettet en landsdækkende psykologhjælp til studerende, som er gratis for dig, der er aktiv studerende ved Ilisimatusarfik. Hvis du oplever alvorlige psykiske problemer i forbindelse med at være studerende eller med livet som sådan, kan du ved henvendelse til Studieservice for at blive visiteret til samtaler med en psykolog. Her skal du udfylde et skema, som så bliver sendt af Studieservice direkte til Studenterrådgivningen. Du må desværre påregne nogen ventetid, især hvis du gerne vil tale med en Grønlandssproget psykolog. Du bliver kontaktet direkte af rådgivningen på enten mail eller mobil. 7

8 Studieservice: adresse: (alle henvendelser bedes påført fulde navn, cpr. nr. og afdeling) Studiechef NN: har det overordnede ansvar for studieservice, herunder Internationalt kontor. Træffer afgørelser i spørgsmål vedr. optagelse, uddannelsesstøtte, herunder tildeling af frirejser. NN har åben studievejledning mandag og tirsdag, se aftaleliste i Studieserviceskranken. Tel.: Kontorfuldmægtig Petrine Ostermann, Ekspedition i Studieserviceskranken. Sagsbehandler for de studerende på KS, SLM, SAMF og Teologi vedr. studiestøtte, herunder frirejser, statusændringer til KAF, samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel. Tel.: Kontorfuldmægtig Michael Lennert, Ekspedition i Studieserviceskranken. Sagsbehandler for de studerende på professionsbacheloruddannelserne vedr. studiestøtte, herunder frirejser, statusændringer til KAF, samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel. Ajourføring af fraværslister. Tel.: Kontorfuldmægtig Nina Brandt, Eksamenskontor og ekspedition i Studieserviceskranken. Tager sig af alt der vedrører eksamen og eksamensafholdelse. eller Tel.: Internationalt Kontor: Per Thomsen: Tager sig af alt som vedrører gæstestuderende, udveksling og deltagelse i internationale programmer og partnerskabsaftaler. Tel.: Åbningstider i Studieservice: Mandag - tirsdag: 9-13 Onsdag: Torsdag: Fredag: - Lukket Åbningstiderne bedes venligst overholdt, da der ikke foregår ekspedition af studerende på administrationsgangen. S-drevet På fællesdrevet findes studenterdrevet, S-drevet, der er forbeholdt studerende på Ilisimatusarfik. Her kan du oprette din personlige mappe samt finde studierelevante oplysninger, f.eks. lektionsplaner, pensumlister osv. samt adgang til aviserne Sermitsiaq og AG. Drevet er tilgængeligt for alle. 8

9 FAGUDBUD FORÅR 2015 Fag Årgång ECTS Undervisere Periode Eksamen Journalistisk værksted 2 1. (2.sem.) Journalistisk metode 2 1. (2.sem.) 7,5 NN/MS Uge 6-8 Fri hjemmeopgave Faget indgår i 1.årsprøven 15 MS/NP/NN Uge 9-17 Fri hjemmeopgave Faget indgår i 1.årsprøven 1.årsprøven Vejledning & synopsis Produktion af 1.årsopgave 1. (2.sem.) NN/MS Uge Uge Mundtlig m. synopsis 27/5 Mediehistorie & mediesociologi 1. (2.sem.) 7,5 NH/MS Uge Bunden 48-timers hjemmeopgave /6 Praktik Uge 6-36 (4.-5. sem.) Akademisk skrivning 3. (6.sem.) 2,5 NN Uge 6-7 Bunden hjemmeopgave (praktikrapport) Journalistisk håndværk 4 Udredende journalistik (6.sem.) 7,5 NP Uge 8-11 Bunden hjemmeopgave m. synopsis Journalistisk sprog & formidling 4 3. (6.sem.) 7,5 MS Uge Gruppeopgave Medie- og kommunikationsteori 3. (6.sem.) 2,5 AN Uge Skriftlig prøve International politik 3. (6.sem.) 5 KPJ Uge Mundtlig eksamen m. synopsis Journalistisk håndværk ,5 PCB Uge 23- Bunden hjemmeopgave 9

10 Strategisk kommunikation (6.sem.) 25 Obs! 2. semester følger studieordning fra 2014, mens 4.,5. og 6. semester følger studieordningen fra 2012 Fagbeskrivelser for 2. semester 1. årgang Fag Journalistisk Værksted 2 ECTS-point 7,5 Underviser MS/NN Niveau 1. årgang, 2. semester Kursusomfang 48 timer Periode Uge 6-8 (4/2-20/2) Fagets indhold: Forløbet i Journalistisk Værksted 2 skal give de studerende indsigt i håndtering af genresprog og hvordan disse bruges i de forskellige medier. Faget skal give de studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne. Her indgår også stemmetræning, oplæsningstræning og træning i at være på. De studerende skal have indsigt i hvordan det journalistiske sprogs funktioner virker hos brugerne læserne, seerne og lytterne og hvorfor. Formålet er også at give de studerende forståelse for, hvad virkningsfuldt sprog er og hvordan det praktiseres i medierne. Faget indgår i 1.årsprøven. Fag Journalistisk Metode 2 ECTS-point 15 Undervisere MS/HM/AR/NN Niveau 1. årgang, 2. semester Kursusomfang 96 timer Perioder Uge 9-17 (23/2-24/4) Indhold: Journalistisk Metode 2 er en videreudbygning af Journalistisk Metode 1. De studerende introduceres til fortællemodeller, baggrundsskrivning og reportage samt webjournalistik. Alle fire forløb afsluttes med et skriftligt journalistisk produkt, der afspejler kendskab til de særlige fortællemodeller der knytter sig til genren. Faget indeholder desuden et to ugers forløb i radio/tv samt et to ugers minipraktikforløb på mediearbejdspladser i byen. I forlængelse af interview-kurset fra 1. semester bygges der videre på kildetyper og der fokuseres særligt på erfaringsinterviewet/det følsomme caseinterview. Formål: Formålet med faget er at give de studerende tid til fordybelse i andre genrer end nyheder. 10

11 Faget indgår i 1.årsprøven Uge 9 Baggrundsskrivning: På 1. semester var fokus på nyhed nu træder vi et skridt længere og bruger en uge på at anvende de mest gængse fortællemodeller til baggrundsskrivning. Ugen er bygget op om, at de studerende ender med at skrive en baggrundsartikel. Uge 10 Reportage som genre: På 1. semester var det skrivning af nyheder. Nu fokuserer vi på reportagen som genre. Ugen er bygget op om, at de studerende ender med at skrive en reportage. Uge 11 Web: De studerende introduceres til webjournalistik og de forskellige genrer mediet kan anvendes til. Uge 12 Interviewteknik: Vi bygger videre på kildetyper, og koncentrerer os om det følsomme caseinterview erfaringsinterviewet. Uge Radio og tv som genre: 1 uges undervisning i radio som medie + 1 uges undervisning i tv som medie. Uge Minipraktik: Genreundervisningen afsluttes med 1 uges minipraktik i radio og 1 uges minipraktik i tv. 1.årsopgaven 1. årsopgaven er en skriftlig, journalistisk hjemmeopgave, der efter aflevering skal forsvares ved mundtlig eksamination. Opgaven er et journalistisk produkt, der udarbejdes selvstændigt som fri opgave. Forløbet i 1. årsprøven starter med et fælles vejledningsseminar i hvordan opgaven skal bearbejdes, og hvad TI s krav er. Dernæst skal de studerende bruge tid på at researche og udarbejde synopsis til den gode historie med en samfundsfaglig vinkel. Udarbejdelse af synopsis og dertil hørende individuel vejledning kører indtil synopsis er godkendt og afleveret. Derefter starter produktion af hjemmeopgaven. Produktion af hjemmeopgaven er en selvstændig og individuel proces. Al vejledning stopper, når synopsis er godkendt. Uge er afsat til vejledning & synopsis. Eksamensbestemmelser Prøveform Fri hjemmeopgave m. synopsis Bedømmelse Mundtlig eksamen Censur Ekstern Karakter GGS-skala 11

12 Fag Mediehistorie & mediesociologi ECTS-point 7,5 Underviser MS/NH Niveau 1. årgang, 2. semester Kursusomfang 48 timer Periode Uge (28/5-19/6) Fagbeskrivelse og formål: Forløbet i mediehistorie (16 timer) introducerer de studerende til fagets historik samt centrale begivenheder i den moderne grønlandske pressehistorie. Mediesociologi (32 timer) giver de studerende et indblik i journalistiske normer og værdier på nyhedsredaktionerne. Og redskaber til kritisk og analytisk vurdering af journalistiske produkter, og den journalistiske fødekæde ud fra grundlæggende mediesociologiske begreber. Indhold: Bag nyhederne journalistiske værdier og praksis på redaktionerne Udviklingstendenser i mediernes nyhedsdækning - mediekrisen og demokratiet Projekt: undersøgelse og analyse af en nyhedsuge hvad handler nyhederne om, hvem siger hvad, hvorfor og til hvem? Eksamensbestemmelser Prøveform Bunden hjemmeopgave (48 timer) Censur Ekstern Karakter GGS-skala 12

13 Fagbeskrivelser for 6. semester 3. årgang Fag Akademisk skrivning ECTS-point 2,5 Underviser NP Niveau 3. årgang, 6. semester Kursusomfang 16 timer Periode Uge 6-7 (4/2-13/2) Fagets formål: Kurset i Akademisk Skrivning er koncentreret om praktikrapporten, der skal afslutte og evaluere praktikforløbet. De studerende skal skrive en redegørelse for og en refleksion over praktikforløbet med vægt på den faglige vinkel. Derudover skal praktikrapporten være vedlagt praktikstedets evaluering af forløbet (jf. praktikaftalen). Formålet med praktikrapporten er at dokumentere og evaluere praktikken som dels et uddannelsesforløb og dels en læreproces i praktisk arbejde. Ved evaluering forstås her analyse og vurdering af samspillet mellem praktikanten som studerende/arbejdskraft på den ene side og mediet som uddannelsessted og nyhedsmedie/kommunikationsvirksomhed på den anden side. Den skriftlige praktikrapport skal bestå af to dele en oplevelses/erfaringsdel og en analysedel. Rapporten skal fylde 5-6 normalsider, ekskl. forside, litteraturliste og evt. bilag. Eksamensbestemmelser Prøveform Bunden hjemmeopgave (praktikrapport) Censur Intern Karakter B-IB Fag Journalistisk håndværk 4 udredende journalistik ECTS-point 7,5 Underviser NP Niveau 3.årgang, 6. semester Kursusomfang 48 timer Perioder Uge 8-11 (17/2-13/3) Fagets formål: At styrke de studerendes bevidsthed om udredende journalistik, dens afsæt, dens kilder og formidlingen af den. I øvelserne indgår følgende discipliner: o at træne evnen til at vinkle og udrede problemstillingen o at arbejde med argumentationsanalyse o at træne evnen til at få budskabet frem 13

14 Faget fokuserer især på arbejdsmetoderne i udredende journalistik: o o o Årsager konsekvenser løsninger Analyse & vinkling, herunder argumentationsanalyse Formidlingens form Eksamensbestemmelser Prøveform Bunden hjemmeopgave m. synopsis Censur Intern Karakter GGS-skalaen Fag Journalistisk Sprog & Formidling 4 ECTS-point 5 Underviser MS/NN Niveau 3.årgang, 6. sem Kursusomfang 32 timer Perioder Uge (4/5-29/5) Fagets formål: Faget skal give de studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne. De studerende skal have indsigt i hvordan det journalistiske sprogs funktioner virker hos brugerne læserne, seerne og lytterne og hvorfor. Formålet er også at give de studerende forståelse for, hvad virkningsfuldt sprog er og hvordan det praktiseres i medierne. Faget skal ruste de studerende til at bruge og pleje det journalistiske sprog korrekt. Faget er en fortsættelse af undervisningen i 1., 2. og 3. semester. Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Prøveform Gruppeopgave Censur Intern Karakter B-IB Fag International Politik ECTS-point 5 Underviser KPJ Niveau 3.årgang, 6. sem. Kursusomfang 32 timer Perioder Uge (13/4-30/4) 14

15 Fagets formål: Undervisningen i International Politik skal give de studerende indsigt og viden i internationale forhold, primært indenfor politik og økonomi og samspillet mellem disse. Derudover fokuseres på forskellige nationers adfærd og evne til at agere nationerne imellem. Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Prøveform Bedømmelse Censur Karakter Bunden hjemmeopgave m. synopsis Mundtlig prøve Ekstern GGS-skala Fag Medie- og kommunikationsteori ECTS-point 2,5 Underviser NN Niveau 3. årgang, 6. sem. Kursusomfang 16 timer Periode Uge (16/3-27/3 + 7/4-17/4) Fagets formål: Faget skal give de studerende indblik i medie- og kommunikationsteori. Derudover skal undervisningen give indsigt i nye medietypers påvirkning samt give indblik i nyere forskning på medieområdet. Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Bedømmelse Censur Karakter Skriftlig prøve Ekstern GGS-skala Fag Journalistisk Håndværk 5 strategisk kommunikation ECTS-point 7,5 Underviser PCB Niveau 3.årgang, 6. sem Kursusomfang 48 timer Periode Uge (1/6-19/6) Fagets formål: Faget skal give de studerende de nødvendige redskaber i brandingstrategier og kampagner samt kommunikation og PR-strategi. De studerende undervises i metoder i at arbejde professionelt med kommunikation. 15

16 Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Bedømmelse Censur Karakter Bunden hjemmeopgave Ekstern GGS-skala Kalender Forår 2015 Februar o Praktikstart 2/2 o Semesterstart 2/2 o Dimissionsfest fredag den 27/2 Marts o Sommertid fra 29/3 April o Påskeferie uge Maj o Eksamensperiode starter medio maj: se eksamensplan o Store Bededag 1/5 (hel fridag) o Kristi Himmelfartsdag 14/5 (hel fridag) o 2. pinsedag 25/5 (hel fridag) o Praktikseminar 27/5 Juni o Eksaminer i juni: se eksamensplan o Undervisningen slutter medio juni: se de enkelte kurser o Grønlands nationaldag søndag den 21/6 Juli og august o Sommerferie o Evt. re-eksamen eller sygeeksamen 16

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA TI/Afdeling for Journalistik Ilisimatusarfik 1 Forord Denne studieordning er justering af studieordning fra juni 2008. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

Informationshæfte til nye studerende. Studiestart 2014. Velkommen til Ilisimatusarfik. Sygeplejerske. Kultur & Samfundshistorie

Informationshæfte til nye studerende. Studiestart 2014. Velkommen til Ilisimatusarfik. Sygeplejerske. Kultur & Samfundshistorie Velkommen til Ilisimatusarfik Samfundsvidenskab Sprog, Litteratur & Medier Teologi Sygeplejerske Oversættelse & Tolkning Kultur & Samfundshistorie Socialrådgiver Journalist Informationshæfte til nye studerende

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

BACHELORPROJEKTET 15 ects

BACHELORPROJEKTET 15 ects BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

medieproduktion og ledelse

medieproduktion og ledelse information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere