Upernaakkut ilinniagassat 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Upernaakkut ilinniagassat 2015"

Transkript

1 ILISIMATUSARFIK Tusagassiornermik Immikkoortortaq/TI Upernaakkut ilinniagassat 2015 ILISIMATUSARFIK Afdeling for Journalistik, TI Lektionskatalog Forårssemester 2015 Version 9/

2 Indhold Introduktion 3 Lærerstaben... 4 Gæstelærere.5 Tutor.6 Institutråd. 6 Vejledning og rådgivning... 7 Coaching vejen til at nå dine mål... 7 Psykologhjælp Studieservice....8 Fagudbud forår Fagbeskrivelse for 2. semester (1. årgang) års opgaven.....fejl! Bogmærke er ikke defineret.1 Fagbeskrivelse for 6. semester (3. årgang) 13 Kalender forår

3 Introduktion I dette lektionskatalog finder du undervisningsoversigter for Tusagassiornermik Immikkoortortaq, TI - Afdeling for Journalistik, der vedrører forårssemestret TI har to hold, der skal have undervisning i forskellige fag samt et hold der starter i praktik i de forskellige mediearbejdspladser, primært i Nuuk. Derudover har vi en enkel bachelorstuderende, som mangler at lave sin BA-opgave. Kun én studerende har søgt og er blevet optaget som gæstestuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. I efteråret 2014 godkendte Akademisk Råd TI s nye studieordning, som gælder for holdet der startede i efteråret De andre hold kører efter studieordningen fra Begge studieordninger findes på og på S-drevet. Det tidligere Ilimmarfik Institut bliver pr. 1. februar 2015 opdelt i to institutter, og TI kommer til at høre under Institut for Samfund og Journalistik sammen med Afdeling for Samfundsvidenskab og Afdeling for Sociale Forhold. TI har tre fastansatte undervisere, og derfor varetages en del af undervisningen af eksterne undervisere fra ind- og udland. Naja Paulsen, afdelingsleder 3

4 Lærerstaben Naja Paulsen, afdelingsleder Initialer: NP Mail.: Tlf.: Fag: Journalistik & samfundsfag Mariia Simonsen, professionsfaglærer Initialer: MS Mail.: Tlf.: Fag: Journalistik & sprog Heidi Møller, professionsfaglærer Initialer: HM Mail: Tlf.: Fag: Journalistik 4

5 Gæstelærere Naimah Hussain, adjunkt, ph.d.-studerende Initialer: NH Mail: Fag: Journalistik & sociologi Anja Nyvold Fag: Initialer: AN Fag: Web & kommunikation Pia Christensen Bang Initialer: PCB Fag: Journalistik & kommunikation Karsten Peter Jensen, BA, Samfundsvidenskab Initialer: KPJ Mail: Fag: International Politik Anne Rønne Initialer: AR Mail: Fag: Digital journalistik 5

6 Tillidshverv Tutor Marina Reimer, 6. semester .: Institutråd Studenterrepræsentant Dorthea Johansen, 6. semester Suppleant: Ledelsesrepræsentant Naja Paulsen Medarbejderrepræsentant Mariia Simonsen 6

7 Vejledning og rådgivning Et universitetsstudium er meget selvstændigt og kræver meget selvdisciplin og hvis du får brug for det, kan du altid få råd og vejledning. Du kan henvende dig til din afdelingsleder, hvis du har brug for hjælp til at tilrettelægge dine studier eller vil diskutere faglige spørgsmål og du kan henvende dig til underviserne vedrørende de enkelte fag. Er du i tvivl om, hvordan du skal tilrettelægge studiet i forhold til studiestøtte, kollegiebolig med videre, kan du henvende til Studieservice. Du kan også henvende dig til tutoren ved din uddannelse det er typisk en ældre studerende, som kan coache dig eller henvise dig til nogle eksisterende muligheder eller kontakter, eller bare give dig et godt råd efter egne erfaringer. Coaching vejen til at nå dine mål Coaching handler om at sætte mål for sig selv og overkomme sine forhindringer. Nogle typiske coachingspørgsmål er: - Hvad er dit mål? Hvad vil du opnå? - Hvad er forhindringerne for dig? - Hvad skal der til for, at du kan nå dine mål? Coaching er en god mulighed, hvis du har lyst til at udvikle og forandre dig. Ilisimatusarfik har samlet et korps af coaches. Ilisimatusarfik betaler for op til 5 samtaler pr. studerende. Udvælgelsesprocedure: Der kan blive prioriteret i forhold til vurderingen af behovet. Du vil få svar på din ansøgning indenfor 14 dage. Henvend dig til: og fortæl om hvorfor du har brug for en coachingsamtale. Husk også at angive dit navn og din studieretning. Psykolog Selvstyret har oprettet en landsdækkende psykologhjælp til studerende, som er gratis for dig, der er aktiv studerende ved Ilisimatusarfik. Hvis du oplever alvorlige psykiske problemer i forbindelse med at være studerende eller med livet som sådan, kan du ved henvendelse til Studieservice for at blive visiteret til samtaler med en psykolog. Her skal du udfylde et skema, som så bliver sendt af Studieservice direkte til Studenterrådgivningen. Du må desværre påregne nogen ventetid, især hvis du gerne vil tale med en Grønlandssproget psykolog. Du bliver kontaktet direkte af rådgivningen på enten mail eller mobil. 7

8 Studieservice: adresse: (alle henvendelser bedes påført fulde navn, cpr. nr. og afdeling) Studiechef NN: har det overordnede ansvar for studieservice, herunder Internationalt kontor. Træffer afgørelser i spørgsmål vedr. optagelse, uddannelsesstøtte, herunder tildeling af frirejser. NN har åben studievejledning mandag og tirsdag, se aftaleliste i Studieserviceskranken. Tel.: Kontorfuldmægtig Petrine Ostermann, Ekspedition i Studieserviceskranken. Sagsbehandler for de studerende på KS, SLM, SAMF og Teologi vedr. studiestøtte, herunder frirejser, statusændringer til KAF, samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel. Tel.: Kontorfuldmægtig Michael Lennert, Ekspedition i Studieserviceskranken. Sagsbehandler for de studerende på professionsbacheloruddannelserne vedr. studiestøtte, herunder frirejser, statusændringer til KAF, samt vejledning med til- og afmelding til hold og eksamener i studentermatrikel. Ajourføring af fraværslister. Tel.: Kontorfuldmægtig Nina Brandt, Eksamenskontor og ekspedition i Studieserviceskranken. Tager sig af alt der vedrører eksamen og eksamensafholdelse. eller Tel.: Internationalt Kontor: Per Thomsen: Tager sig af alt som vedrører gæstestuderende, udveksling og deltagelse i internationale programmer og partnerskabsaftaler. Tel.: Åbningstider i Studieservice: Mandag - tirsdag: 9-13 Onsdag: Torsdag: Fredag: - Lukket Åbningstiderne bedes venligst overholdt, da der ikke foregår ekspedition af studerende på administrationsgangen. S-drevet På fællesdrevet findes studenterdrevet, S-drevet, der er forbeholdt studerende på Ilisimatusarfik. Her kan du oprette din personlige mappe samt finde studierelevante oplysninger, f.eks. lektionsplaner, pensumlister osv. samt adgang til aviserne Sermitsiaq og AG. Drevet er tilgængeligt for alle. 8

9 FAGUDBUD FORÅR 2015 Fag Årgång ECTS Undervisere Periode Eksamen Journalistisk værksted 2 1. (2.sem.) Journalistisk metode 2 1. (2.sem.) 7,5 NN/MS Uge 6-8 Fri hjemmeopgave Faget indgår i 1.årsprøven 15 MS/NP/NN Uge 9-17 Fri hjemmeopgave Faget indgår i 1.årsprøven 1.årsprøven Vejledning & synopsis Produktion af 1.årsopgave 1. (2.sem.) NN/MS Uge Uge Mundtlig m. synopsis 27/5 Mediehistorie & mediesociologi 1. (2.sem.) 7,5 NH/MS Uge Bunden 48-timers hjemmeopgave /6 Praktik Uge 6-36 (4.-5. sem.) Akademisk skrivning 3. (6.sem.) 2,5 NN Uge 6-7 Bunden hjemmeopgave (praktikrapport) Journalistisk håndværk 4 Udredende journalistik (6.sem.) 7,5 NP Uge 8-11 Bunden hjemmeopgave m. synopsis Journalistisk sprog & formidling 4 3. (6.sem.) 7,5 MS Uge Gruppeopgave Medie- og kommunikationsteori 3. (6.sem.) 2,5 AN Uge Skriftlig prøve International politik 3. (6.sem.) 5 KPJ Uge Mundtlig eksamen m. synopsis Journalistisk håndværk ,5 PCB Uge 23- Bunden hjemmeopgave 9

10 Strategisk kommunikation (6.sem.) 25 Obs! 2. semester følger studieordning fra 2014, mens 4.,5. og 6. semester følger studieordningen fra 2012 Fagbeskrivelser for 2. semester 1. årgang Fag Journalistisk Værksted 2 ECTS-point 7,5 Underviser MS/NN Niveau 1. årgang, 2. semester Kursusomfang 48 timer Periode Uge 6-8 (4/2-20/2) Fagets indhold: Forløbet i Journalistisk Værksted 2 skal give de studerende indsigt i håndtering af genresprog og hvordan disse bruges i de forskellige medier. Faget skal give de studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne. Her indgår også stemmetræning, oplæsningstræning og træning i at være på. De studerende skal have indsigt i hvordan det journalistiske sprogs funktioner virker hos brugerne læserne, seerne og lytterne og hvorfor. Formålet er også at give de studerende forståelse for, hvad virkningsfuldt sprog er og hvordan det praktiseres i medierne. Faget indgår i 1.årsprøven. Fag Journalistisk Metode 2 ECTS-point 15 Undervisere MS/HM/AR/NN Niveau 1. årgang, 2. semester Kursusomfang 96 timer Perioder Uge 9-17 (23/2-24/4) Indhold: Journalistisk Metode 2 er en videreudbygning af Journalistisk Metode 1. De studerende introduceres til fortællemodeller, baggrundsskrivning og reportage samt webjournalistik. Alle fire forløb afsluttes med et skriftligt journalistisk produkt, der afspejler kendskab til de særlige fortællemodeller der knytter sig til genren. Faget indeholder desuden et to ugers forløb i radio/tv samt et to ugers minipraktikforløb på mediearbejdspladser i byen. I forlængelse af interview-kurset fra 1. semester bygges der videre på kildetyper og der fokuseres særligt på erfaringsinterviewet/det følsomme caseinterview. Formål: Formålet med faget er at give de studerende tid til fordybelse i andre genrer end nyheder. 10

11 Faget indgår i 1.årsprøven Uge 9 Baggrundsskrivning: På 1. semester var fokus på nyhed nu træder vi et skridt længere og bruger en uge på at anvende de mest gængse fortællemodeller til baggrundsskrivning. Ugen er bygget op om, at de studerende ender med at skrive en baggrundsartikel. Uge 10 Reportage som genre: På 1. semester var det skrivning af nyheder. Nu fokuserer vi på reportagen som genre. Ugen er bygget op om, at de studerende ender med at skrive en reportage. Uge 11 Web: De studerende introduceres til webjournalistik og de forskellige genrer mediet kan anvendes til. Uge 12 Interviewteknik: Vi bygger videre på kildetyper, og koncentrerer os om det følsomme caseinterview erfaringsinterviewet. Uge Radio og tv som genre: 1 uges undervisning i radio som medie + 1 uges undervisning i tv som medie. Uge Minipraktik: Genreundervisningen afsluttes med 1 uges minipraktik i radio og 1 uges minipraktik i tv. 1.årsopgaven 1. årsopgaven er en skriftlig, journalistisk hjemmeopgave, der efter aflevering skal forsvares ved mundtlig eksamination. Opgaven er et journalistisk produkt, der udarbejdes selvstændigt som fri opgave. Forløbet i 1. årsprøven starter med et fælles vejledningsseminar i hvordan opgaven skal bearbejdes, og hvad TI s krav er. Dernæst skal de studerende bruge tid på at researche og udarbejde synopsis til den gode historie med en samfundsfaglig vinkel. Udarbejdelse af synopsis og dertil hørende individuel vejledning kører indtil synopsis er godkendt og afleveret. Derefter starter produktion af hjemmeopgaven. Produktion af hjemmeopgaven er en selvstændig og individuel proces. Al vejledning stopper, når synopsis er godkendt. Uge er afsat til vejledning & synopsis. Eksamensbestemmelser Prøveform Fri hjemmeopgave m. synopsis Bedømmelse Mundtlig eksamen Censur Ekstern Karakter GGS-skala 11

12 Fag Mediehistorie & mediesociologi ECTS-point 7,5 Underviser MS/NH Niveau 1. årgang, 2. semester Kursusomfang 48 timer Periode Uge (28/5-19/6) Fagbeskrivelse og formål: Forløbet i mediehistorie (16 timer) introducerer de studerende til fagets historik samt centrale begivenheder i den moderne grønlandske pressehistorie. Mediesociologi (32 timer) giver de studerende et indblik i journalistiske normer og værdier på nyhedsredaktionerne. Og redskaber til kritisk og analytisk vurdering af journalistiske produkter, og den journalistiske fødekæde ud fra grundlæggende mediesociologiske begreber. Indhold: Bag nyhederne journalistiske værdier og praksis på redaktionerne Udviklingstendenser i mediernes nyhedsdækning - mediekrisen og demokratiet Projekt: undersøgelse og analyse af en nyhedsuge hvad handler nyhederne om, hvem siger hvad, hvorfor og til hvem? Eksamensbestemmelser Prøveform Bunden hjemmeopgave (48 timer) Censur Ekstern Karakter GGS-skala 12

13 Fagbeskrivelser for 6. semester 3. årgang Fag Akademisk skrivning ECTS-point 2,5 Underviser NP Niveau 3. årgang, 6. semester Kursusomfang 16 timer Periode Uge 6-7 (4/2-13/2) Fagets formål: Kurset i Akademisk Skrivning er koncentreret om praktikrapporten, der skal afslutte og evaluere praktikforløbet. De studerende skal skrive en redegørelse for og en refleksion over praktikforløbet med vægt på den faglige vinkel. Derudover skal praktikrapporten være vedlagt praktikstedets evaluering af forløbet (jf. praktikaftalen). Formålet med praktikrapporten er at dokumentere og evaluere praktikken som dels et uddannelsesforløb og dels en læreproces i praktisk arbejde. Ved evaluering forstås her analyse og vurdering af samspillet mellem praktikanten som studerende/arbejdskraft på den ene side og mediet som uddannelsessted og nyhedsmedie/kommunikationsvirksomhed på den anden side. Den skriftlige praktikrapport skal bestå af to dele en oplevelses/erfaringsdel og en analysedel. Rapporten skal fylde 5-6 normalsider, ekskl. forside, litteraturliste og evt. bilag. Eksamensbestemmelser Prøveform Bunden hjemmeopgave (praktikrapport) Censur Intern Karakter B-IB Fag Journalistisk håndværk 4 udredende journalistik ECTS-point 7,5 Underviser NP Niveau 3.årgang, 6. semester Kursusomfang 48 timer Perioder Uge 8-11 (17/2-13/3) Fagets formål: At styrke de studerendes bevidsthed om udredende journalistik, dens afsæt, dens kilder og formidlingen af den. I øvelserne indgår følgende discipliner: o at træne evnen til at vinkle og udrede problemstillingen o at arbejde med argumentationsanalyse o at træne evnen til at få budskabet frem 13

14 Faget fokuserer især på arbejdsmetoderne i udredende journalistik: o o o Årsager konsekvenser løsninger Analyse & vinkling, herunder argumentationsanalyse Formidlingens form Eksamensbestemmelser Prøveform Bunden hjemmeopgave m. synopsis Censur Intern Karakter GGS-skalaen Fag Journalistisk Sprog & Formidling 4 ECTS-point 5 Underviser MS/NN Niveau 3.årgang, 6. sem Kursusomfang 32 timer Perioder Uge (4/5-29/5) Fagets formål: Faget skal give de studerende træning i praktisk sprogbehandling og viden om sproget i medierne. De studerende skal have indsigt i hvordan det journalistiske sprogs funktioner virker hos brugerne læserne, seerne og lytterne og hvorfor. Formålet er også at give de studerende forståelse for, hvad virkningsfuldt sprog er og hvordan det praktiseres i medierne. Faget skal ruste de studerende til at bruge og pleje det journalistiske sprog korrekt. Faget er en fortsættelse af undervisningen i 1., 2. og 3. semester. Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Prøveform Gruppeopgave Censur Intern Karakter B-IB Fag International Politik ECTS-point 5 Underviser KPJ Niveau 3.årgang, 6. sem. Kursusomfang 32 timer Perioder Uge (13/4-30/4) 14

15 Fagets formål: Undervisningen i International Politik skal give de studerende indsigt og viden i internationale forhold, primært indenfor politik og økonomi og samspillet mellem disse. Derudover fokuseres på forskellige nationers adfærd og evne til at agere nationerne imellem. Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Prøveform Bedømmelse Censur Karakter Bunden hjemmeopgave m. synopsis Mundtlig prøve Ekstern GGS-skala Fag Medie- og kommunikationsteori ECTS-point 2,5 Underviser NN Niveau 3. årgang, 6. sem. Kursusomfang 16 timer Periode Uge (16/3-27/3 + 7/4-17/4) Fagets formål: Faget skal give de studerende indblik i medie- og kommunikationsteori. Derudover skal undervisningen give indsigt i nye medietypers påvirkning samt give indblik i nyere forskning på medieområdet. Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Bedømmelse Censur Karakter Skriftlig prøve Ekstern GGS-skala Fag Journalistisk Håndværk 5 strategisk kommunikation ECTS-point 7,5 Underviser PCB Niveau 3.årgang, 6. sem Kursusomfang 48 timer Periode Uge (1/6-19/6) Fagets formål: Faget skal give de studerende de nødvendige redskaber i brandingstrategier og kampagner samt kommunikation og PR-strategi. De studerende undervises i metoder i at arbejde professionelt med kommunikation. 15

16 Se i øvrigt studieordningen fra Eksamensbestemmelser Bedømmelse Censur Karakter Bunden hjemmeopgave Ekstern GGS-skala Kalender Forår 2015 Februar o Praktikstart 2/2 o Semesterstart 2/2 o Dimissionsfest fredag den 27/2 Marts o Sommertid fra 29/3 April o Påskeferie uge Maj o Eksamensperiode starter medio maj: se eksamensplan o Store Bededag 1/5 (hel fridag) o Kristi Himmelfartsdag 14/5 (hel fridag) o 2. pinsedag 25/5 (hel fridag) o Praktikseminar 27/5 Juni o Eksaminer i juni: se eksamensplan o Undervisningen slutter medio juni: se de enkelte kurser o Grønlands nationaldag søndag den 21/6 Juli og august o Sommerferie o Evt. re-eksamen eller sygeeksamen 16

Lektionskatalog. Forårssemestret 2015

Lektionskatalog. Forårssemestret 2015 Lektionskatalog Forårssemestret 2015 Maannguaq Dalager og Minik Schmidt blev bachelorer i Teologi i henholdsvis 2005 og 2011 de er nu begge præster i Den grønlandske Kirke, i Nuuk og Paamiut Ansatte, forår

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq ILISIMATUSARFIK Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Institut for Kultur, Sprog og Historie Lektionskatalog Forår 2017 KS Forårssemester

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq ILISIMATUSARFIK Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Institut for Kultur, Sprog og Historie Lektionskatalog Efterår 2016 Billede

Læs mere

Studieordning Tusagassiornermik Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Journalistik

Studieordning Tusagassiornermik Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Journalistik Studieordning Tusagassiornermik Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Journalistik Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA Tusagassiornermik Immikkoortortaq/Afdeling for Journalistik (TI) Ilisimatusarfik 1 Forord Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i landstinglov nr.19 af 19. november

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Lektionskatalog Forår 2015. Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusarfik Afdeling for Oversættelse og Tolkning. Version 14.11.

ILISIMATUSARFIK. Lektionskatalog Forår 2015. Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusarfik Afdeling for Oversættelse og Tolkning. Version 14.11. ILISIMATUSARFIK Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusarfik Afdeling for Oversættelse og Tolkning Lektionskatalog Forår 2015 Version 14.11.14 Undervisere efterår 2014: Navn: Arnaq Grove, lektor (ArG)

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 22-06-14 Dato Ugedag GUX TNI og Serviceassistent 01-08-14 fredag Sommerferie 02-08-14 lørdag Sommerferie 03-08-14 søndag Sommerferie 04-08-14 mandag 3. G studietur / Sommerferie

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 4. december 2015 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Informations- og visitationsmøde

Informations- og visitationsmøde 3. Februar 2010 Informations- og visitationsmøde for skandinaviske medicinstuderende ved AU med dansksproglige vanskeligheder Onsdag d. 3. februar 2010 (RSC) er AU s tilbud til studerende, som har særligt

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA TI/Afdeling for Journalistik Ilisimatusarfik 1 Forord Denne studieordning er justering af studieordning fra juni 2008. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Informationshæfte til nye studerende. Studiestart 2014. Velkommen til Ilisimatusarfik. Sygeplejerske. Kultur & Samfundshistorie

Informationshæfte til nye studerende. Studiestart 2014. Velkommen til Ilisimatusarfik. Sygeplejerske. Kultur & Samfundshistorie Velkommen til Ilisimatusarfik Samfundsvidenskab Sprog, Litteratur & Medier Teologi Sygeplejerske Oversættelse & Tolkning Kultur & Samfundshistorie Socialrådgiver Journalist Informationshæfte til nye studerende

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 22. OKTOBER 2008 Vedr.: Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler: Gitte Duemose Københavns Universitets

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Aktivitetsplan 2015-16

Aktivitetsplan 2015-16 Aktivitetsplan 2015-16 Dato Ugedag GUX TNI, SØK og kursus 01-08-15 lørdag Sommerferie Sommerferie 02-08-15 søndag Sommerferie Sommerferie 03-08-15 mandag Sommerferie Sommerferie 04-08-15 tirsdag Sommerferie.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242 I Introforløb EUC Syd Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen her på skolen til et spændende og lærerigt forløb hos os. Du skal efter sommerferien i gang med et forløb her på EUC Syd. Vi

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 27-08-14 Dato Ugedag Fælles GUX TNI, SØK og kursus Brancheskolernes/ GUX 27-08-14 onsdag Lærerrådsmøde 15:30-17 Screening af 1.g 28-08-14 torsdag Screening af 1.g 29-08-14

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Journalistik

Studieordning for bacheloruddannelsen i Journalistik Studieordning for bacheloruddannelsen i Journalistik Odense 2008 1 af 26 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere