Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen"

Transkript

1 Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af lektier, der understøtter og bidrager til elevernes læring. Lektierne skal være tilpasset den enkelte elev, sådan at de differentierede lektier styrker og udfordrer den enkelte elevs læring, medansvar, arbejdsvaner, arbejdsglæde, engagement og motivation. Feedback på lektier er en del af skolens evalueringskultur, hvor der lægges vægt på en løbende, anerkendende og lærende feedback frem for kontrol af samtlige lektier. Ved større afleveringsopgaver så som stile, månedsopgaver og lignende gives der altid skriftlig feedback til eleverne. Lektier er generelt præget af træning, gentagelser og repetition. Nye læringsområder vil derimod kræve introduktion fra en lærer. Lektierne skal understøtte og styrke elevernes læring indenfor både de faglige, de personlige/sociale og metodemæssige kompetencer. Det kan fx være: - Læsetræning - Træning af faglige færdigheder - Læseforberedelse i fagene - Fordybelse og koncentration, fx spil i de yngre klasser og større afleveringsopgaver i de større klasser - Indsamling af informationer til en emne- og eller projektopgave, fx via nettet, interviews eller i dialog med familien - Refleksion over et emne, alene, i gruppe eller med familien - Et personligt mål for den enkelte elev, fx at kunne lytte til en besked og udføre den - At have overblik over sit skema og pakke sin taske Lektier inddeles i de fem former (se også bilag 1: eksempler på lektietyper): 1. Træningslektier (fx læsetræning, gangetabeller, grammatik, stavning ) 2. Forberedelseslektier (fx læs en tekst, find viden om et emne, søg informationer ) 3. Udbygningslektier (fx færdiggørelse af en stil, fremstil en præsentation ) 4. Færdiggørelseslektier (færdiggørelse af lektier, som ikke er blevet gjort færdigt) 5. Integrerede lektier (fagrapporter, projektarbejde, større opgaver i forbindelse med skoleforløb ) Det er vigtigt, at de forskellige lektieformer bruges med omtanke, sådan at de er tilpasset elevernes evner og faglige niveau.

2 Roller og ansvar Lærer og forældre har forskellige roller i forhold til lektiearbejdet. Det er læreren, der stiller lektieopgaverne, og det er lærerens ansvar at sikre, at eleverne kan løse dem. Det er forældrenes ansvar at skabe tid og rum til lektiearbejdet derhjemme, samt bidrage til en positiv atmosfære omkring lektiearbejdet. Det er lærerens rolle og ansvar, at - orientere om lektier via Skole-Intra på ugeplan, lektiedagbog e. lign. - lektierne altid har et læringsperspektiv - lektierne er tilpasset den enkelte elev - eleverne ved, hvordan de løser opgaverne - eleverne ved, hvornår lektierne skal være færdige, og om de skal afleveres - eleverne kender målet med lektierne, hvordan de bliver evalueret, samt hvordan og hvornår læreren giver feedback - tydeliggøre sine forventninger til opgavens løsning (forventet tidsforbrug på lektie, brug af PC, papir, kladdehæfte, lommeregner ) - give feedback på større afleveringsopgaver, mundtligt og/eller skriftligt (hurtig, konstruktiv og individuel feedback, korte kommentarer, konkrete forslag til forbedringer, gennemgå generelle vanskeligheder ved lektie med klassen ) Det er forældrenes rolle og ansvar, at - orientere sig om lektier via Skole-Intra på ugeplan, lektiedagbog e. lign. også ved fravær - skabe tid, rum og hyggelig atmosfære til lektiearbejdet - hjælpe barnets til selv at tage ansvar - tage aktiv del i lektiearbejde, støtte, opmuntre og sikre, at lektierne bliver lavet - det er i orden at hjælpe og forklare, når det skaber læring - følge op på større opgaver og spørge ind til opgaverne og lærerens feedback - skrive kommentarer eller tage kontakt til læreren, hvis lektien er let, svær eller uoverskuelig for barnet - følge op, hvis barnet mangler at færdiggøre nogle lektier Det er elevens rolle og ansvar, at - orientere sig om lektier via Skole-Intra på ugeplan, lektiedagbog e. lign. også ved fravær - gøre sig umage og løse de stillede opgaver til tiden - lade sig udfordre samt lægge engagement og motivation i sine lektier - bede om hjælp, hvis noget ved lektien er svært - følge op på og arbejde videre med sin læring ud fra den feedback, som læreren giver Skolen tilbyder lektiehjælp i studiestedet for elever på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor eleverne individuelt eller i samarbejde med andre kan få lærerhjælp til lektierne.

3 Kommunikation om lektier Det er lærerens/teamets ansvar, at kommunikationen omkring lektier er klar og tydelig overfor elever og forældre: - Hvert enkelt lærerteam starter skoleåret med at konkretisere teamets overordnede forventninger til lektier, og lærerne sørger for at præsentere dette på skoleårets første forældremøde - Det er hver enkelt faglærers forpligtelse, at der i årsplanen for faget er et beskrivende punkt om lektier i faget. Hvis der ikke gives lektier for i faget, skal det angives i årsplanen (ex hjemkundskab, sløjd m.fl.) - Til inspiration til elever og forældre kan faglæreren på årsplanen angive links og ideer til supplerende træningsopgaver, som kan laves som frivilligt hjemmearbejde. - Det er op til den enkelte lærer i samarbejde med eleverne at træffe beslutning om, hvordan der til dagligt kommunikeres omkring lektier (lektiebog, lektiedagbog på Skole-Intra )

4 Bilag 1: Eksempler på lektietyper, som eleverne kan møde i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen: Indskoling Mellemtrin Udskoling Træne bogstaver og remser Grammatiske træningsopgaver Læse 15. min. hver dag Læse 20 min. hver dag Læsebogslektie Øve tabeller Øve staveord de vigtigste ord Øve klokken Træne tal Træning af hovedregning Tabeltræning Træning af de fire regnearter Lektier i grundbog og arbejdsbog Træning af engelske verber Matematikaktiviteter, brætspil, Opgaver i engelsk grammatikbog interaktive spil, bagning Lektier i grundbog og arbejdsbog Træne tal og gloser på engelsk Matematikaktiviteter, brætspil, Træningslektier på tid færdig når interaktive spil, bagning tiden er gået Træningslektier på tid færdig når Hemmelige lektier små opgaver i børnehaveklassen tiden er gået Øve diktater Find på fem ord der starter med B Forberedelse af fremlæggelser Læsekontrakt Frivillige lektier ekstraopgaver Øve højtlæsning for andre Tale engelsk hjemme 15 min. om ugen Færdiggørelse af manglende lektier Historieskrivning stil 14 dages- / månedsopgaver Informationssøgning i bøger og på nettet Læsekontrakt Frivillige lektier ekstraopgaver Øve højtlæsning for andre Tale engelsk hjemme en halv time om ugen Færdiggørelse af manglende lektier Stile 14-dages- / månedsopgaver Større skriftlige opgaver First Lego League FLL Dansk: Individuel grammatik trænes Læs min. 15 min dagligt Matematik: Et givet antal opgaver til et givet tidspunkt Engelsk: 20 min. frilæsning to gange om ugen Udenadslære uregelmæssige verber Fysik: Kunne grundstofferne 1-18 udenad Tysk/Fransk: Træn grammatik, læs tekststykker Læse tekster gælder til alle fag. Følge med i nyhederne på tv eller i aviser Øve diktat Lave forberedende opgaver på nettet Søge viden om et emne Søge materialer til opgaver, eks. finde en reklame eller en grafisk afbildning Efter gennemgang af 6 stileemner starter eleven sin opgave i skolen og færdiggøres hjemme Problemregningsopgaverne gennemgås på forståelsesniveau og arbejdes med og færdiggøres hjemme. Forberede en fremlæggelse individuelt eller i grupper Stile 14-dages- / månedsopgaver Større skriftlige opgaver Projektopgaven (forberede interviews, øve fremlæggelser, brugerundersøgelser, medieproduktion - film, foto, redigering m.m.)

5

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere