Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Sundhedsaftaler Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftalerne på Sygehus Lillebælt Udarbejdet af Oversygeplejerske Birthe Nielsen, Planlægning Kvalitetskoordinator Inge Pedersen, Kvalitetsafdelingen Marts 2009 Oktober 2009, ambulante del revideret i forhold til ambulant korrespondance Side 1 af 37

2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Den danske Kvalitetsmodel... 3 Proceskort... 3 Kommunikation og samarbejde ved ambulante forløb... 4 Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb < timer Kommunikation og samarbejde vedrørende behandlingsforløb > timer Oversigt over standarder fra DDKM Udarbejdelse af retningsgivende dokumenter Side 2 af 37

3 Formål og anvendelse Dette dokument skal ses som et hjælpeværktøj til den proces, der videre skal foregå indenfor de enkle afdelinger i forbindelse med implementering af aftalerne i SamBo, Samarbejde om borger/patientforløb i Region Syddanmark, som vedrører: Kommunikation og samarbejde vedrørende indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse Kommunikation og samarbejde vedrørende behandlingsforløb under 24 timer Kommunikation og samarbejde vedrørende behandlingsforløb over 24 timer Den danske Kvalitetsmodel I SAMBO aftalerne er der flere punkter, der også relaterer sig til Den Danske kvalitetsmodel og de specifikke standarder. Derfor er der sidst i dokumentet udarbejdet en oversigt over hvilke standarder der refereres til og hvad der er eller skal udarbejdes af retningsgivende dokumenter for at opfylde standarden. Proceskort Anvendelse af proceskort er en metode, der med fordel kan anvendes til at sikre klarhed over arbejdsgangene i processen og skabe et overblik over: Hvornår Hvordan Hvor (dokumentation) Samtidig kan udarbejdelse af proceskort give et overblik over: Hvor kan være behov for en vurdering af den nuværende og fremtidige arbejdsfordeling Hvor er der nye opgaver og arbejdsgange der skal indarbejdes Hvad ligger der af retningslinier / instrukser (Region, Sygehus eller afdeling) indenfor det enkelte punkt, hvor der kan henvises til Hvor er der behov for at udarbejde en instruks på afdelingsniveau. Side 3 af 37

4 Proces: Forløbsoversigt 2 SamBo Formål: Kommunikation og samarbejde ved ambulante forløb Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftaler på Sygehus Lillebælt Gennemgang ag områder der skal afdækkes på afdelingsniveau. Dato: Marts 2009 Rev. oktober 2009 Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen Inge Pedersen Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 2 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 2.1 Kommunikation ved henvisning til ambulantforløb Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til den Gode Kliniske henvisning Læge Behov fra en borger Elektronisk henvisning sendt til sygehus Kvalitets opfølgning på henvisninger følges af praksis Konsulent ordningen Sygehuset modtager henvisning, og senest 8 hverdage efter modtagelsen af henvisningen fremsender sygehuset brev til borgeren om forventet tid og sted for første ambulante kontakt. Sygehuset fremsender bookingsvar til den praktiserende læge Henvisningen Sekretær indplacerer, indkalder og sender orientering til egen læge Visitering Læge. Elektronisk henvisning modtaget Fremsendt brev til patienten Fremsendt brev til patienten Evt. orientering/tid til forprøver/ undersøgelser Orientering til patientens egen læge Henvisning henter i GS Hvornår hentes henvisningen Hvordan (se manual) Visitation Hvornår Hvordan Handler kun om orientering til patientens egen læge Side 4 af 37

5 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 2 DDKM Input Output Vejledning til afdelingen 2.2 Kommunikation ved planlægning af behandlingsforløb Ved første ambulante konsultation gennemføres samtale med patient og evt. pårørende Samtalen bygger på indholdet i henvisningen fra praktiserende læge og skal omfatte:: Patient får oplyst kontaktperson (ved 2 eller flere ambulante besøg) Indhentning af informeret samtykke Årsag til ambulant behandling samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til diagnostik, behandling og afslutning af forløbet Evt. 8 dagsbrev vedr. tidspunkt for operation/behandling Evt. underretning af og aftaler med pårørende. Patientens habituelle tilstand Patienten møder i amb Der foreligger evt. undersøgelses resultater Diagnostik- og behandlingsplan Information til patient, evt. pårørende om udredning/diagnostik og behandlingsplan Samtalens indhold dokumenteres i journal Afsendelse af evt. amb. korrespondance OBS: Tildelt kontaktperson ved to eller flere amb. besøg Retningslinje for tildeling af kontaktperson. Samtykke Hvornår Hvordan Retninglinie RSD Opfølgning på amb. korrespondance, hvis patienten f.eks. skal opereres? Samtalens indhold dokumenteres i journal Side 5 af 37

6 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 2 DDKM Input Output Vejledning til afdeling Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behov for: o o o Genoptræning Hjælpemidler Forebyggelse Opgavefordeling Diagnosticering Behandlingsplan Genoptræningsplan Ordination af: Specialiseret træning Almen træning Egen træning Gennemgang af plan med patienten Specialiseret og almen træningsplan sendt til kommunen Se tværgående retningslinie Forebyggelse screeninger på KRAM området Hvornår Hvordan Egen træning - Patienten er instrueret og medgivet evt. instruks Hjælpemidler Hjælpemidler er udleveret eller der er aftale om udlevering Forebyggelse Råd og vejledning i forhold til KRAM faktorerne. Patienten kan henvises til kommunale forebyggelsestiltag. Evt. rehabiliterings tilbud Dokumentation Vejledninger og intervention dokumenteres Side 6 af 37

7 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 2 DDKM Input Output Vejledning til afdeling i journal Sygehuset orienterer kommune og egen læge. Løbende orientering af kommune og praktiserende læge efter hvert ambulant besøg, der medfører ændringer i det planlagte forløb eller har betydning for hhv. kommune eller praktiserende læge. Orienteringen sker via en elektronisk korrespondancemeddelelse Behandlingsplan Ajourføring af samarbejdspartner Orientering til praktiserende læge om ændringer Orientering til Kommunen om ændringer Hvornår Hvordan Aftale SLB Sygeplejeydelser Ændring af sygeplejeydelser på kort sigt kontakt pr. telefon samt amb. korrespondance Ved planlagt operation og efterfølgende behov for kommunale ydelser amb. korrespondance OBS Stillingtagen til på hvilke patienter der skal sendes amb. korrespondance - Hvad har betydning for kommune og praktiserende læge Andre ændringer Korrespondance Side 7 af 37

8 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 2 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 2.3 Kommunikation ved afslutning af et ambulant forløb Ved det afsluttende ambulante besøg gennemføres samtale med patienten Samtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbe Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og genoptræning samt patientens handlemuligheder ved pludselige opståede komplikationer. Gennemgang af eventuelle aftaler med kommunen Behandlingsforløb Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløb Information til patient og pårørende Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og genoptræning Gennemgang af evt. udlevering af skriftligt materiale Sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag Dokumentation i journal Hvornår Hvordan OBS Medicinafstemning Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal. Side 8 af 37

9 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 2 DDKM Input Output Vejledning til afdeling For patienter, der modtager eller skal modtage kommunale ydelser, orienterer sygehuset kommunen Ved afslutning medgives patienten ved behov en genoptræningsplan og udskrivningsrapport, der tillige sendes elektronisk til kommunen Genoptræningsplan Udskrivningsrapport Behandlingsplan Orientering/ korrespondance til kommunen vedrørende: Ydelser Hjælpemidler Genoptræningsplan Udskrivningsrapport OBS Hvornår er der behov for en udskrivningsrapport Se også punkt og forløbsoversigt 4 punkt Behov for evt. hjælpemidler eller forebyggende tiltag angives Patienten afsluttes Sygehuset registrerer patienten som afsluttet Læge afslutter patientforløb Færdigbehandlet Dikteret eller skrevet afslutningsnotat Sygehuset orienterer patientens egen læge. Sygehuset afsender ambulantnotat til patientens egen læge senest tredje hverdag efter afslutning, i henhold til gældende kvalitetsmål. Ambulantnotatet skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling. Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk Sekretær Afslutningsnotat Afsendelse af ambulantnotat Afslutning i GS Færdigregistreret Hvornår Hvordan OBS Genoptræningsplan skal medgives patienten og sendes til kommunen, hvis patienten er kendt i kommunen Side 9 af 37

10 Proces: Forløbsoversigt 3 SamBo Formål: Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb < timer Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftaler på Sygehus Lillebælt Gennemgang ag områder der skal afdækkes på afdelingsniveau. Dato: Marts 2009 Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen Inge Pedersen Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 3.1 kommunikation ved indlæggelse Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Læge Henvisning Henvisning modtaget på sygehus (GS) Henvisning henter i GS Hvornår hentes henvisningen Hvordan (se manual) Visitation Hvornår Hvordan Ved planlagte behandlingsforløb, der vil medføre behov for kommunal hjælp til patienten, orienterer sygehuset kommunen ved indkaldelsen af patienten til behandling Visiterer - Booker tid - Sender besked til patient Modtagelse af henvisning Besked om indlæggelses dato til patienten og henvisende læge Hvordan Se også ambulant forløb - Udarbejder forløbsplan Forløbsplan til kommunen når dette er relevant Side 10 af 37

11 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 3.2 Patienter der er kendte i det kommunale Sygehuset modtager og registrerer patienten Sygehusets patientadministrative system / EPJ afsender automatisk indlæggelsesadvis til hjemmeplejen i patientens hjemkommune, når patienten registreres som værende indlagt på sygehuset. Advis sendes til kommunens sagsog advissystem eller den elektroniske omsorgsjournal. Patient indlægges Patient registreret i GS og EPJ Indlæggelses advis til hjemkommunen OBS. tidstro registrering dvs. at patienten indlægges hurtigst mulig i GS Afløser tlf. kontakt til kommunen Indlæggelsen registreres i det kommunale system Er patienten kendt i det kommunale omsorgssystem, medfører sygehusets advis et automatisk indlæggelsessvar fra hjemmeplejens omsorgsjournal i patientens hjemkommune til sygehusets patientadministra-tive system / EPJ. Indlæggelsessvar oplyser patientens kontaktperson (sted) i kommunen med tlf.nr. og træffetid. Indlæggelses-svar kan læses uden samtykke. Kommuner med mulighed herfor fremsender automatisk indlæggelsesrapport elektronisk til sygehusets patientadministrative system/epj Samtykke indhenter Åbner, læser og agerer på indlæggelsessvar og indlæggelsesrapport Kommunal indlæggelsessvar og indlæggelsesrapport Samtykke Oplysninger til det videre planlægning og behandling Dokumenteret samtykke i journalen Samtykke Regional retningslinie (under udarbejdelse) Fra medimail til EPJ Hvornår Hvordan (manual udarbejdes i IT regi) OBS rekv. Oplysninger fra kommuner der ikke kan kommunikere elektronisk? Side 11 af 37

12 3.2.2 fortsat Rapporten oplyser bl.a.: Lægeoplysninger Pårørende Aktuel medicin Hjælpemidler Hjemmehjælp/sygepleje Boligform (ældrebolig/plejebolig) Hjælp dag/aften/nat. Efter at have indhentet samtykke fra patienten kan indlæggelsesrapporten åbnes og læses For øvrige kommuner kan sygehuset efter behov rekvirere tilsvarende oplysninger telefonisk 3.2 Patienter der ikke er kendt i det kommunale omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten. Patient indlægges Patient indlagt i GS og EPJ Hvornår Hvordan Patienten registreres i sygehusets patientadministrative system/epj Side 12 af 37

13 Nr. Beskrivelse af forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 3.3 Kommunikation ved planlægning af behandlingsforløb Sygehuset gennemfører indlæggelsessamtale med patient og evt. pårørende Indlæggelsessamtalen føres på grundlag af henvisningen fra praktiserende læge / vagtlægen samt indlæggelsesrapport fra kommunen. Samtalen skal omfatte: Indhentning af informeret samtykke Årsag til indlæggelse samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til indlæggelsesforløb og udskrivning Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand Plejepersonale Oplysninger fra patient og evt. pårørende, henvisning og journal Udført indlæggelsessamtale Dokumentation i EPJ Indlæggelsessamtale kombineres med gældende standard for indlæggelsessamtale OBS Kontaktperson Se tværgående retningslinie for kontaktperson Samtalens indhold dokumenteres i journal samtidig med tidspunkt for indlæggelse og for samtale Side 13 af 37

14 Nr. Beskrivelse af forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behovet for: Genoptræning Hjælpemidler Forebyggelse Hvis der er behov for kommunale ydelser efter udskrivning, orienteres kommunen i forbindelse med forberedelse af udskrivningen jf. punkt Læge Uddelegering. Afklare hvem der gør hvad: Genoptr. plan Hjemmebesøg vil være i samarbejde med fys. og kommunen. Hjælpemidler Forebyggelse Rehabilitering Oplysninger samles og plan for indlæggelse og udskrivelse formuleres og dokumenteres Behandlingsplan Genoptræningsplan Ordination af: Specialiseret træning Almen træning Egen træning Gennemgang af plan med patienten Specialiseret og almen træningsplan sendt til kommunen Egen træning - Patienten er instrueret og medgivet evt. instruks Se tværgående retningslinie Forebyggelse screeninger på KRAM området Hvornår Hvordan Rehabilitering Identificering af patienter med rehabiliteringsbehov Hjælpemidler Hjælpemidler er udleveret eller der er aftale om udlevering Forebyggelse Råd og vejledning i forhold til KRAM faktorerne. Patienten kan henvises til kommunale forebyggelsestiltag. Evt. Rehabiliterings tilbud Dokumentation Vejledninger og intervention dokumenteres i journal Side 14 af 37

15 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 3.4 Kommunikation ved forberedelse af udskrivning Forberedelse af udskrivning af patienter kendt af kommunen Sygehuset orienterer kommunen om udskrivning Udskrivning aftales tidligst muligt telefonisk mellem sygehusafdelingen og kommunens visitation/akutnummer. Kommunale ydelser aftales Behandlingsplan Kommunen får en telefonisk henvendelse fra sygehuset vedr. udskr. angående dag, tidspunkt og ydelser OBS Ved udskrivelse indtil kl , sikre, at patient har forplejning i hjemmet evt. medsende ved behov Dokumenteres i journalen Forberedelse af udskrivning af patienter ikke kendt af kommunen Hvis der vurderes brug for kommunale ydelser, tages tidligst muligt telefonisk kontakt til kommunen om oprettelse i det kommunale system Behandlingsplan Kommunen får en telefonisk henvendelse fra sygehuset vedr. udskr. angående dag, tidspunkt og ydelser Dialog Udskrivning og kommunale ydelser aftales Dokumenteres i journalen Side 15 af 37

16 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 3.5 Kommunikation ved udskrivning Henvisning til kommunale ydelser Ved behov for observation, pleje, praktisk bistand Ved behov for genoptræning udarbejdes en genoptræningsplan af sygehuset Læge Terapeut Anden sundhedsfagligmedarbejder udarbejder læge ordineret genoptræningsplan. Patienten anamnese Behov kommunal ydelser Genoptræningsplan Udarbejdet og gennemgået sammen med patienten. Kommunen modtager genoptræninsplan. Udleveret til patienten OBS Hvilke patienter skal have genoptræningsplan Ved behov for hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger orienteres kommunen herom i forbindelse med udskrivningen. Anføres i udskrivningsrapporten. Hjælpemidler/ forebyggelse Læge Terapeut Sygeplejerske. Hjælpemidler Forebyggelse Forebyggelse og rehabilitering Dokumenteret i EPJ og udskrivningsrapport Vurdere hvem der skal levere hjælpemidlet og om det skal være i hjemmet ved. udskr Forebyggelse Arbejdsgang for forebyggende initiativer skal udarbejdes og ansvarsplaceres Hvordan Besked til kommunen i udskrivningsrapport Besked til praktiserende læge f.eks. via epikrise eller ved henvisning til kommunen. Side 16 af 37

17 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling Sygehuset gennemfører udskrivningssamtale med patienten Udskrivningssamtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og evt. genoptræning Medicin, hvad medgives og hvad skal afhentes på apoteket Gennemgang af eventuelle aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Samtalens indhold dokumenteres i journal Indlæggelsesforløbet Information Patient/pårørende har modtaget information og gennemgang af evt. aftaler med kommunen Medicinering Patienten har modtaget medicinliste Sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag Ved ny ordination medgives medicin til der kan tilvejebringes medicin fra apotek. Hvad Hvornår Hvordan Patienten medgives evt. genoptræningsplan. Dokumentation af information til patienten Side 17 af 37

18 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 3 DDKM Input Output Vejledning til afdeling Sygehuset sender udskrivningsrapport til kommunen Via sygehusets patientadministrative system / EPJ udfylder og afsender udskrivende afdeling i løbet af udskrivningsdøgnet, og senest samtidig med at borgeren udskrives, en udskrivningsrapport til hjemkommunen samt evt. genoptræningsplan Journal Opdateret Medicinliste Ordinationer Plan Kommunen modtager udskrivelses rapport i løbet af udskrivelsesdøgnet og senest samtidig med at borgeren udskrives Kopi af udskrivningsrapport til patient Udskrivningsrapport genereres i medcom standard. (vejledning er under udarbejdelse) Kontaktperson Sygehus kontaktpersonen er kontaktperson til kommunalkontaktperson har taget over Udskrivningsrapporten indeholder: Stamdata Indlæggelses- og udskrivningsdato Indlæggelsesårsag Indlæggelsesforløb Diagnoser Funktionsvurdering Hjælpemidler Medicin Patienten hjemsendes Sygehuset arrangerer hjemtransport. Hjemsendelse sker ifølge aftalen med kommunen, dog alle dage senest til hjemkomst kl ved forløb under timer hjemtransport - udskrivelse i GS Patient er klar til Udskrivelse Patienten hjemsendes Patient er afsluttet i GS og EPJ OBS Medicinafstemning, ordinationer og plan Registrering Elektronisk udskrivningsadvis til kommunen sker automatisk ved udskrivelse i GS. OBS tidstro registrering Sygehuset registrerer patienten som udskrevet, og der sendes automatisk et udskrivningsadvis til kommunen. Side 18 af 37

19 3.5.4 Fortsat Det er af stor vigtighed for kommunens anvendelse af elektroniske advismeddelelser, at registreringen foretages tidstro, altså samtidig med at patienten sendes hjem. Ved behov kan egen læge kontaktes Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender epikrise til patientens egen læge senest tredje hverdag efter udskrivelsen, i henhold til gældende kvalitetsmål. Epikrisen skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling. Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Udarbejder Sender epikrise Færdig registrer Journal Afsendt epikrise og evt. genoptræningsplan OBS Enkle arbejdsgange ved udarbejdelse og afsendelse af epikrise Genoptræningsplan Genoptræningsplan er udarbejdet jf. afslutning af patient og er afsendt. Obs at den ikke sendes x 2 OBS. Forebyggelses anbefalinger skal indarbejdes i epikrise. Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk. Side 19 af 37

20 Proces: Forløbsoversigt 4 Formål: Kommunikation og samarbejde vedrørende behandlingsforløb > timer Hjælpeværktøj til implementering af sundhedsaftaler på Sygehus Lillebælt Gennemgang ag områder der skal afdækkes på afdelingsniveau. Dato: Marts 2009 Udarbejdet af: Birthe Nielsen Ditlevsen Inge Pedersen Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 4.1 Kommunikation ved indlæggelsen Egen læge henviser til sygehuset. Henvisningen skal ske elektronisk fra lægesystemet. Henvisningen er udarbejdet i henhold til Den gode kliniske henvisning Læge Sender henvisning til sygehus Henvisning modtages på sygehus (GS) Henvisning: henter i GS Hvornår hentes henvisning Hvordan (se manual) Visitation: Hvornår Hvordan Ved planlagte behandlingsforløb, orienterer sygehuset kommunen om forløbet ved fremsendelse af en forløbsplan, jfr. pkt i dette dokument Visiterer Booker tid Henvisning modtages Besked om indlæggelses dato til patienten og henvisende læge Hvordan Se også ambulant forløb Sender besked til patient Udarbejder forløbsplan Forløbsplan til kommunen når dette er relevant Side 20 af 37

21 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdeling 4.2 Patienter der er kendt i det kommunale omsorgssystem Sygehuset modtager og registrerer patienten Sygehusets patientadministrative system / EPJ afsender automatisk indlæggelsesadvis til hjemmeplejen i patientens hjemkommune, når patienten registreres som værende indlagt på sygehuset. Modtagelse af patient indlægges i G.S Indlagt i GS og EPJ Indlæggelses advis til hjemkommunen Obs.tidstro registrering dvs. at patienten indlægges hurtigst mulig i GS Afløser tlf. kontakt til kommunen OBS kommuner der endnu ikke kan modtage elektronisk advis Advis sendes til kommunens sagsog advissystem eller den elektroniskeomsorgsjournal. OBS Patienter der kommer fra kommuner uden for RSD, skal rettes telefonisk kontakt Indlæggelsen registreres i det kommunale system Er patienten kendt i det kommunale omsorgssystem, medfører sygehusets advis et automatisk indlæggelsessvar fra hjemmeplejens omsorgsjournal i patientens hjemkommune til sygehusets patientadministrative system / EPJ. Indlæggelsessvar oplyser patientens kontaktperson (sted) i kommunen med tlf.nr. og træffetid Samtykke indhenter Åbner, læser og agerer på indlæggelsessvar og indlæggelses rapport Kommunal indlæggelsessvar og indlæggelses-rapport Dokumenteret samtykke i journalen Oplysninger som kan bruges i den videre planlægning og behandling Samtykke Regional retningslinie (under udarbejdelse) Fra medimail til EPJ Hvornår Hvordan (manual udarbejdes i IT regi) rekv. Oplysninger fra kommuner der ikke kan kommunikere elektronisk? Side 21 af 37

22 fortsat Indlæggelsessvar kan læses uden samtykke. Kommuner med mulighed herfor fremsender automatisk indlæggelsesrapport elektronisk til sygehusets patientadministrative system/epj. Rapporten oplyser bl.a.: - Lægeoplysninger - Pårørende - Aktuel medicin - Hjælpemidler - Hjemmehjælp/sygepleje - Boligform (ældrebolig/plejebolig) - Hjælp dag/aften/nat. Efter at have indhentet samtykke fra patienten kan indlæggelsesrapporten åbnes og læses. For øvrige kommuner kan sygehuset efter behov rekvirere tilsvarende oplysninger telefonisk Patienten medbringer medicin og evt. personlige hjælpemidler til sygehuset Medicin og dosisdispenseringsbog/skema mv. Hjælpemidler/kørestol Ved akutte indlæggelser rekvirerer sygehuset medicin og hjælpemidler, evt. ved hjælp af pårørende. Kommunen suspenderer kommunale ydelser i hjemmet Rekvirerer nødvendige / manglende hjælpemidler, medicin etc. Medicin/medicin oversigt og hjælpemidler Kontinuitet i vanlig medicin og hjælpemidler Side 22 af 37

23 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdeling Fra medimail til EPJ Kommunen sender indlæggelsesrapport Kommunen sender fra det elektroniske omsorgsjournalsystem inden for det første døgn efter indlæggelsen en manuelt aktiveret ajourført indlæggelsesrapport. Indlæggelsesrapporten skal indeholde oplysninger om: - Plejebehov (omfang af hjemmepleje og praktisk bistand) - Aktuel medicin - Fysisk/psykisk/social funktionsevne - Evt. brug af hjælpemidler - Boligens forhold - Evt. vaner der bør tages hensyn til - Særlige forhold, der komplicerer udskrivning - Pårørende og ressourcer i omgivelserne - Kontaktperson i kommunen. Skal kunne læse og håndtere indgående post/ indlæggelsesrapporter og evt. indhentning af manglende oplysninger Information fra indlæggelsesrapport Data til brug for det videre forløb /planlægning. Postkasse - og hvor ofte tjekkes postkassen - rydder op og overflytter til EPJ (se manual) Kommuner der tidligere, jfr. pkt , har fremsendt indlæggelsesrapport kan nøjes med supplerende oplysninger hertil. Side 23 af 37

24 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdeling Sygehuset modtager kommunens oplysninger Dokumenteres i journalen dokumenterer i EPJ at oplysninger er modtaget Oplysninger fra kommunen Data til brug for det videre forløb/planlægning. Hvor dokumenteres det i EPJ 4.2 Patienter der ikke er kendt i det kommunal omsorgssystem Sygehuset modtager og registrer patienten Patienten registreres i sygehusets patientadministrative system/epj Modtagelse af patient indlægges i G.S Indlagt i GS og EPJ Obs.tidstro registrering dvs. at patienten indlægges hurtigst mulig i GS Sygehuset rekvirer evt. medicin og personlige hjælpemidler fra hjemmet, evt. ved hjælp af pårørende Rekvirerer nødvendige / manglende hjælpemidler, medicin etc Medicin/medicin oversigt og hjælpemidler Kontinuitet i vanlig medicin og hjælpemidler Sygehuset indhenter oplysninger Sygehuset indhenter relevante oplysninger fra borgeren, eventuelle pårørende/ netværkspersoner og borgerens egen læge. Oplysningerne kan vedrøre: Oplysninger Data til brug i det videre forløb Aktuel medicin Fysisk/psykisk/social funktionsevne Evt. brug af hjælpemidler Boligens forhold Evt. vaner, der bør tages hensyn til Pårørende og ressourcer i omgivelserne. Side 24 af 37

25 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdelingen Sygehuset orienterer kommunen om patienten. Sygehuset tager telefonisk kontakt eller elektronisk kontakt via korrespondancemeddelse til kommunen om oprettelse i det kommunale system. Dette sker så vidt muligt inden for det første døgn efter indlæggelsen Dokumenteres i journalen Kontakt til kommunen ved behov for hjælp efter udskrivelsen Orientering til kommunen Hvornår Hvordan 4.3 Kommunikation ved planlægning af behandlingsforløbet Sygehuset gennemfører indlæggelsessamtale med patienten og evt. pårørende Indlæggelsessamtalen føres på grundlag af henvisningen fra praktiserende læge / vagtlægen samt indlæggelsesrapport fra kommunen. Samtalen skal omfatte: Fastlæggelse af sygehuskontaktpersoner Indhentning af informeret samtykke Årsag til indlæggelse samt diagnostik- og behandlingsplan Information til patienten om forventning til indlæggelsesforløb og udskrivning Evt. underretning af og aftaler med pårørende Patientens habituelle tilstand Indlæggelsessamtale Samtykke Gennemfører indlæggelsessamtale i samarbejde med patient/pårørende Oplysninger vedrørende patient samt information til patient og evt. pårørende Dokumenteret samtykke i journalen Dokumenterer i EPJ Samtykke Regional retningslinie (under udarbejdelse) Se Tværgående retningslinie for kontaktperson Indlæggelsessamtale kombineres med gældende standard for indlæggelsessamtale Side 25 af 37

26 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdelingen Sygehuset gennemfører diagnostik og behandling. Der foretages lægefaglig vurdering, eller vurdering på lægefagligt ansvar, af behovet for: Genoptræning Hjemmebesøg Hjælpemidler Forebyggelse. Konklusioner på vurderinger angives i forløbsplan til kommunen for de patienter hvor en sådan afsendes, jf. nedenfor Læge Uddelegering. Afklare i de enkelte afd. ledelser, hvem der gør hvad: Genoptr. plan Hjemmebesøg vil være i samarbejde med fys/ergo og kommunen. Hjælpemidler forebyggelse Oplysninger samles og plan for indlæggelse og udskrivelse formuleres Behandlingsplan Vurdering og ordination. Dokumentation Effektuerer planen Patienten informeret Evt. genoptræningsplan Evt. aftaler om forebyggelse Forebyggelse Se beskrivelse af KRAM faktorer -Sundhedsaftalerne, de specifikke lokal aftaler Medicinafstemning Hvornår Hvordan Generel afklaring af, hvem der sender henvisning til borgerrettet forebyggelse. Eller anføre handling eller opfordring i epikrise Sygehuset orienterer kommunen om forløbsplan For patienter, der modtager eller skal modtage kommunale ydelser i eget hjem, udfærdiges en forløbsplan, der sendes som korrespondancemeddelelse til kommunens hjemmepleje senest 48 timer efter indlæggelsen. Planen indeholder relevante oplysninger som: Udarbejdelse af forløbsplaner Udarbejdelse af forløbsplan vedrørende de patienter, der modtager og skal have kommunale ydelser Udskrivelse er under planlægning. Patient informeret om forløbsplan Forløbsplan afsendt til kommunen. Ændringen består i, at der på 2. dagen skal være en plan for patienten Hvordan Hvornår Patientidentifikation Foreløbig diagnose Forventet funktionsevne ved udskrivning Forventet behov for pleje og praktisk bistand efter udskrivning Forventet behov for genoptræning, hjælpemidler og forebyggende foranstaltninger Side 26 af 37

27 4.3.3 Fortsat Evt. behov for udvidet koordinering af udskrivning Forventet udskrivningstidspunkt Sygehusets kontaktpersoner og afdeling. Forløbsplanen sendes i dagtid mellem 8 og 16 og fungerer dermed som et forvarsel til kommunen af patientens udskrivning. Patienten informeres om forløbsplanen. Ved væsentlige ændringer af forløbsplanen sendes denne på ny elektronisk til kommunen. sender ny plan ved ændringer i tilstand? Udarbejdelse af ny / ajourføring af forløbsplan Ny afsendt forløbsplan Lokalaftale ved udskrivelse i weekend og helligdage foregår ved telefonisk kontakt til kommunen Side 27 af 37

28 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdelingen 4.4 Kommunikation ved forberedelse af udskrivning Patienter med ukompliceret udskrivningsforløb Uændret eller mindre ændringer i funktionsevne og hjælpebehov Kommunen kvitterer for forløbsplan Kvittering gives til sygehusafdelingen via korrespondancemeddelelse eller telefonisk (noteres i journal). Når kommunen har læst forløbsplanen gives kvittering til sygehuset. åbner korrespondancen Kvittering/accept af forløbsplanen Evt. supplerende spørgsmål Evt. ønske om udvidet koordinering Accept eller videre planlægning af udskrivelsen Hvornår Hvordan Afklare interne arbejdsgange for check af postkasse og opfølgning på patientforløb Kvitteringen sendes senest 8 timer efter forløbsplanen er modtaget i kommunens elektroniske postkasse. Kommunen kan supplere med: - uddybende spørgsmål - ønske om udvidet koordinering. Evt. ønsker om udvidet koordinering drøftes mhp. at bruge fremgangsmåden for patienter med kompliceret udskrivningsforløb Udskrivning ifølge forløbsplan Aftale om udskrivelse Når kommunen har kvitteret for forløbsplanen uden yderligere kommentar gælder forløbsplanen som aftale om udskrivningen Side 28 af 37

29 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdelingen Patienter med kompliceret udskrivningsforløb Væsentligt ændret funktions-evne og hjælpebehov Kommunen kvitterer for forløbsplan Kvittering gives til sygehusafdelingen via korrespondancemeddelelse eller telefonisk. Når kommunen har læst forløbsplanen gives kvittering til sygehuset. Kvitteringen sendes senest 8 timer efter forløbsplanen er modtaget i kommunens elektroniske postkasse. åbner korrespondancen Kvittering/accept af forløbsplanen Evt. supplerende spørgsmål Evt. ønske om udvidet koordinering Accept eller videre planlægning af udskrivelsen Hvornår Hvordan Afklare interne arbejdsgange for check af postkasse og opfølgning på patientforløb Behov for udvidet koordinering løses på den måde det er aftalt mellem sygehuset og den enkelte kommune, f.eks. ved: Uddybet it-kommunikation Sygehusets udskrivningskoordinator kontakter kommunen, eller Sygehusets kontaktperson aftaler udskrivningskonference med den kommunale kontaktperson og/eller Sygehuset informerer kommunens forløbskoordinator, der kontakter afdelingen. Side 29 af 37

30 Nr. Beskrivelse forløbsoversigt 4 DDKM Input Output Vejledning til afdelingen Aftale om udskrivning Den udvidede koordinering gennemføres - senest 2 dage efter sygehusets afsendelse af forløbsplan. Ved dialog fastlægges en plan for udskrivningen, herunder: Udvidet koordinering Kontaktperson/ Patientansvarlige Koordinering af kompliceret udskrivelse Plan for udskrivelse Dokumenteres i journalen Udskrivelseskonference Hvornår og hvordan OBS Anvendelse af kommunale forløbskoordinator Tidspunkt og forberedelse af modtagelse Omfang af personlig pleje Behov for sygepleje Madservice Genoptræningsplan Hjælpemiddelbehov og levering Evt. boligændringer Aftale om 1. besøg af hjemmeplejen Medicin, hvad medgives, hvad skal afhentes Evt. kontrol i ambulatorium og terapi Lokalaftale ved udskrivelse i weekend og helligdage foregår ved telefonisk kontakt til kommunen Den fælles plan for det videre forløb udarbejdes som en revideret endelig forløbsplan. Planen noteres i de respektive journaler. Afsendelse af endelig forløbsplan Side 30 af 37

31 Nr. Beskrivelse DDKM Input Output Vejledning til afdelingerne 4.5 Kommunikation ved udskrivning Henvisning til kommunale ydelser Ved behov for observation, pleje, praktisk bistand Ved behov for genoptræning udarbejdes en genoptræningsplan af sygehuset. Ved behov for hjælpemidler og forebyggende foranstaltning aftales dette i forbindelse med udskrivning. Anføres i udskrivningsrapporten Læge - Terapeut - Anden sundhedsfagligmedarbejder udarbejder læge ordineret GOP. Hjælpemidler - Læge - Terapeut - Sygeplejerske. Genoptræningsplan Udarbejdes og gennemgås sammen med patienten. Hjælpemidler/ forebyggelse Kommunen modtager genoptræningsplan Patienten får planen udleveret Besked til kommunen i udskrivningsrapport, herunder behov for hjælpemidler og forebyggelse Der skal tages stilling til: Hvilke patienter gør det Vurdere hvem der skal levere hjælpemidlet og om det skal være i hjemmet ved. udskr. Forebyggelse Identificering/screening af behov for forebyggende tiltag efter indlæggelsen Besked til praktiserende læge f.eks. via epikrise eller ved henvisning til kommunen Forebyggelse Arbejdsgang for forebyggende initiativer skal udarbejdes og ansvarsplaceres i de enkelte afd. ledelses områder Side 31 af 37

32 Nr. Beskrivelse DDKM Input Output Vejledning til afdelingerne Sygehuset sender udskrivningsrapport Via sygehusets patientadministrative system / EPJ udfylder og afsender udskrivende afdeling i løbet af ud-skrivningsdøgnet, og senest samtidig med at borgeren udskrives, en udskrivnings-rapport til hjemkommunen samt evt. genoptræningsplan. Udarbejder og sender udskrivningsrapport? Journal Opdateret: - Medicinliste - Ordinationer - Plan Kommunen modtager udskrivelses rapport i løbet af udskrivelsesdøgnet og senest samtidig med at borgeren udskrives Udskrivningsrapport genereres i medcom standard. (vejledning er under udarbejdelse) Kopi til patienten - udskrivningsrapport - medicinliste Udskrivningsrapporten indeholder: Stamdata Indlæggelses- og udskrivningsdato Indlæggelsesårsag Indlæggelsesforløb Diagnoser Funktionsvurdering Hjælpemidler Medicin Kontaktperson Sygehus kontaktpersonen er kontaktperson til kommunalkontaktperson har taget over OBS Medicinafstemning, ordinationer og plan Kommunen reetablerer kommunale ydelse i hjemmet og forbereder modtagelse af patient Modtagelse tilrettelægges ifølge aftale med sygehuset. Nye ydelser visiteres Kommunen Modtager og behandler information planlægger modtagelse i hjemmet Samarbejde mellem visitation og den udskrivende afdeling/ patient og pårørende Side 32 af 37

33 Nr. Beskrivelse DDKM Input Output Vejledning til afdelingerne Sygehuset gennemfører udskrivningssamtale Udskrivningssamtalen omfatter information til patienten og evt. pårørende og skal omfatte: Gennemgang af diagnostik og behandlingsforløbet Gennemgang af aftaler om efterbehandling, kontrol og evt. genoptræning Gennemgang af aftaler med kommunen Relevante sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag. Læge Plejepersonale Indlæggelsesforløbet journal Patient/pårørende har modtaget informationer om indlæggelse, behandling og fremtidig plan Udleveret skriftligt information Dokumentation af information til patienten Ved ny ordination medgives medicin til der kan tilvejebringes medicin fra apotek. Samtalens indhold dokumenteres i journal. Patienten medgives evt. genoptræningsplan samt kopi af udskrivningsrapport. Patienten medgives øvrig skriftlig information udfærdiget på lægmandssprog Ambulante tider aftales/bestilles Patienten hjemsendes Tidstro registrering Hjemsendelse sker ifølge aftalen med kommunen. Sygehuset arrangerer hjemtransport. Hjemtransport Udskrivelse i GS Patient er klar til udskrivelse Patienten er udskrevet Patient er afsluttet i GS Elektronisk udskrivningsadvis til kommunen sker automatisk ved udskrivelse i GS. Side 33 af 37

34 4.5.5 Fortsat Sygehuset registrerer patienten som udskrevet, og der sendes en elektronisk udskrivningsadvis til kommunen. Det er af stor vigtighed for kommunens anvendelse af de elektroniske advis meddelelser, at registreringen foretages tidstro, altså samtidig med at patienten sendes hjem. Ved behov kan egen læge kontaktes Sygehuset orienterer patientens egen læge Sygehuset afsender epikrise i henhold til Den gode epikrise til patientens egen læge senest tredje hverdag efter udskrivelsen, i henhold til gældende kvalitetsmål. Epikrisen skal indeholde oplysninger om: Diagnose Diagnostik og behandling Anbefalet medicin Anbefalet kontrol og efterbehandling Anbefalinger vedr. ernæring og forebyggelse Information givet til patienten Læge udarbejder epikrise. Journal Sekretær sender epikrise og færdig registrerer i G.S Egen læge modtager epikrise og evt. genoptræningsplan Genoptræningsplan Genoptræningsplan er udarbejdet jf. afslutning af patient og er afsendt. Obs at den ikke sendes x 2 OBS Forebyggelses anbefalinger skal indarbejdes i epikrise. OBS Enkle arbejdsgange Ved udarbejdelse og afsendelse af epikrise Evt. genoptræningsplan sendes elektronisk. Side 34 af 37

35 Oversigt over standarder fra DDKM Udarbejdelse af retningsgivende dokumenter STANDARD BESKRIVELSE UDARBEJDELSE AF RETNINGSGIVENDE DOKUMENTER Patientinddragelse Informeret samtykke til behandling (1/4) STANDARD Patientens informerede samtykke indhentes forud for behandling, medmindre andet følger af love eller bestemmelser. Retningsgivende dokument udarbejdes i RSD Patientinddragelse Patientens inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen (2/4) STANDARD Institutionen inddrager patienten i behandlingen, i det omfang patienten ønsker dette. Retningsgivende dokument udarbejdes på Sygehus Lillebælt niveau Patientinddragelse Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen (3/4) STANDARD Institutionen informerer og inddrager pårørende i behandlingen, i det omfang patienten ønsker dette. Retningsgivende dokument udarbejdes på Sygehus Lillebælt niveau Koordinering og kontinuitet Sundhedsfaglig kontaktperson (2/3) STANDARD Der udpeges en sundhedsfaglig kontaktperson, som tilknyttes den enkelte patient med særligt ansvar for at sikre sammenhæng i patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb. Retningsgivende dokument udarbejdes i RSD Henvisning Henvisninger (1/1) STANDARD Indholdet af en henvisning er relevant og fyldestgørende Retningsgivende dokument udarbejdes i RSD Side 35 af 37

36 STANDARD BESKRIVELSE UDARBEJDELSE AF RETNINGSGIVENDE DOKUMENTER Visitation Visitation af akutte patienter til korrekt enhed STANDARD Efter modtagelsen visiteres patienten til den mest hensigtsmæssige enhed under hensyntagen til patientens samlede helbredsmæssige tilstand Visitation Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling (2/2) STANDARD Institutionen sikrer, at tidsfrister for indkaldelse, undersøgelse og behandling samt krav om information i forhold til dette overholdes Vurdering og planlægning Behandlingsplan i somatikken (1/5) STANDARD Der udarbejdes en behandlingsplan for alle patienter, der modtages i somatikken Diagnosticering Planlægning af udredningsforløb (1/6) STANDARD Hyppige og komplekse udredningsforløb, der ikke er omfattet af de nationalt udmeldte pakkeforløb, gennemføres efter en fastlagt plan Medicinering MEDICINAFSTEMNING (4/6) STANDARD Institutionen anvender medicinafstemning ved indlæggelse, ambulante forløb, udskrivelse og overflytning af indlagte patienter Rehabilitering Rehabilitering (1/1) STANDARD Patienters rehabiliteringsbehov vurderes, og ved behov tilbydes en rehabiliteringsindsats Forebyggelse og sundhedsfremme Politikker for forebyggelse og sundhedsfremme (1/4) STANDARD Institutionen har politikker, som fastlægger rammerne for forebyggelse og sundhedsfremme for patienter og personale. Retningsgivende dokument udarbejdelse afdelingsniveau Retningsgivende dokument udarbejdes på afdelingsniveau Retningsgivende dokument udarbejdes på afdelingsniveau Retningsgivende dokument udarbejdes på afdelingsniveau Retningsgivende dokument udarbejdes på Sygehus Lillebælt niveau Sundhedsaftaler Retningsgivende dokument udarbejdes på Sygehus Lillebælt niveau Side 36 af 37

37 STANDARD BESKRIVELSE UDARBEJDELSE AF RETNINGSGIVENDE DOKUMENTER Forebyggelse og sundhedsfremme Identifikation af sundhedsmæssig risiko (2/4) STANDARD Patientens sundhedsmæssige risiko vurderes på grundlag af livsstilsfaktorer samt arvelige, sociale og miljømæssige forhold Forebyggelse og sundhedsfremme Intervention over for patienter med sundhedsmæssig risiko (3/4) STANDARD Patienter med sundhedsmæssig risiko i relation til identificerede livsstilsfaktorer tilbydes intervention Forebyggelse og sundhedsfremme Undervisning af patienter med kronisk sygdom STANDARD Patienter med en kronisk sygdom tilbydes patientuddannelse. Overdragelse Aftaler om samarbejde med primærsektoren STANDARD Der er etableret samarbejde om overdragelse af patienter mellem institutionen, almen praksis, speciallæger og kommuner Overdragelse Information til alment praktiserende læge ved udskrivelse af patient (2/4) STANDARD Når patienten udskrives, videregives information i form af epikrise til alment praktiserende læge eller speciallæge. Overdragelse Information til kommune ved udskrivelse af patient fra institution (3/4) Retningsgivende dokument udarbejdelse afdelingsniveau Sundhedsaftaler Retningsgivende dokument udarbejdelse afdelingsniveau Sundhedsaftaler Retningsgivende dokumenter på afdelingsniveau i forb. med patientforløb for patienter med kronisk sygdom Sundhedsaftaler Regional retningslinie Den gode epikrise Sundhedsaftaler STANDARD Udskrivelse fra institution og modtagelse af patient i kommunalt regi sker med udgangspunkt i indgåede sundhedsaftaler mellem region og kommune. Side 37 af 37

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb I det følgende beskrives de særlige aftaler (markeret med blåt) vedrørende kommunikation og samarbejde i forbindelse

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark 1. 2. 3. Formålet med og grundlag for samarbejdsaftalen om tværsektorielle

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret 30. Juni 2008 Indlæggelsesforløb Illustreret Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning Borger henvender sig til egen

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG

Sundhedsaftaler 2008. Grundaftaler BILAG 1 Kommunekontaktrådet Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Grundaftaler BILAG 15. juli 2008 2 Indholdsoversigt: Bilag til grundaftale om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb side 3 Bilag til grundaftale

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Grundaftale om indlæggelsesforløb

Grundaftale om indlæggelsesforløb 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indlæggelsesforløb 29. februar 2008 2 Krav 1: Information Hvilke relevante oplysninger om patientens behov mv., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserende læge

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Behandling / Undersøgelse. Modtagelse/ Dokumentation. Behandling, pleje og rehabilitering. Forebyggelse. Koordinering

Behandling / Undersøgelse. Modtagelse/ Dokumentation. Behandling, pleje og rehabilitering. Forebyggelse. Koordinering Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter - overdragelse af patienter mellem kommune og somatisk sygehus Før kontakt Første kontakt Behandling

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Tromsø 16. juni Erfaringer fra Danmark

Tromsø 16. juni Erfaringer fra Danmark Tromsø 16. juni 2009 Erfaringer fra Danmark Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Regional samarbejdsaftale

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Kommunikationsaftale

Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen.

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer 2 Rehabiliteringskonference den 9. november 2009 Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark OPDRAG Vilkår for rehabilitering

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: 12.11.08 Vor ref.: DSL Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008 Sted: Deltagere: MedCom Carsten Mortensen, Aalborg Kommune Thomas Koldkur Bitch,

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Visitation Visitator Visiterende læge Patienter med mistænkt eller kendt kronisk leversygdom med akut eller kronisk forværring Se evt. tværgående

Læs mere