Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel Sproglige barrierer i deltagerinformationen Tips til sproglig udformning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel Sproglige barrierer i deltagerinformationen Tips til sproglig udformning"

Transkript

1 Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel Sproglige barrierer i deltagerinformationen Tips til sproglig udformning Morten Pilegaard, Knowledge Communication Lab, Århus Universitet Skejby Sygehus 24. oktober 2013

2 Hvad er problemet? Informeret samtykke (IS) sjældent fuld informeret! (Pandiya 2010) Videnskabsetiske komiteer (VK) ofte overbebyrdede! (Pilegaard & Ravn 2012) Deltagertallet i videnskabelige forsøg faldende! (Lægemiddelstyrelsen 2012) Forsøg på at øge læsbarheden slår ofte fejl! (Schenker et al. 2011) Anerkender danske forskere og VK ere problemet? Er sproglig intervention mulig? Har sproglig intervention effekt på IS læsbarhed og VEK arbejdsbyrde?

3 Formål At vide mere om VK-medlemmers holdninger til læsbarheds-/forståelsesproblematikken VK-ansøgeres skriveprocesser og gøre noget Designe VK-godkendt, web-baseret, selvadministreret sproglig intervention Implementere & teste intervention - Effekt på IS læsbarhed & VK arbejdsbyrde? - Praktisk mulig & psykologisk acceptabel set fra VK-ansøgeres side?

4 Undersøgelsen Tid/sted: Materiale: Metoden ; Region Midt VK ere Deltagerinformationer (DI) (n=200) Spørgeskemaer, interview (fokusgruppe/individuelle) 1 Retrospektiv+prospektiv eksplorativ undersøgelse blandt VK medlemmer (n=22) 2 Præ-hoc interviews med mulige VK-ansøgere (n=6) = 1 + 2: input til a) Retningslinje: genre (Swales 1990) interventionsdesign b) Skabelon: web, trækstruktur c) Sprogscreening: systemisk funktionel lingvistik (SFL) 3 Semi-kontrolleret case-kontrol interventionsundersøgelse (2 x n=15) 4 Post-hoc spørgeskemaundersøgelse blandt VK-ansøgere

5 Metode / resultater Mål Resultat Forstå problemet Generere spørgsmål Vejlede prospektiv del Semiekspert ( læg) (field/mode) Propositionelt kompakt Grafisk dårligt (pitch, skrifttype mv) 1 Eksplorativ 2 Præ-hoc 3 Intervention 4 Post-hoc Retrospektiv del Naiv læsning: 10 tilfældigt udvalgte DI Prospektiv del 1 2 fokusgruppeinterview (åbne spørgsmål) Prospektiv del 2 3 måneder, 64 ICD, 200 tjeklister; 15 VK medlemmer (10 læg, 5 prof) Mål Resultat Mål Få VK s syn på problemet Etablere fælles forståelsesramme Bekræftede naiv læsning Lovgivning & skrivefærdighed Intervention godkendt Kvalificere/kvantificere problem Få dyb, fælles forståelsesramme Input til intervention 5

6 Resultater I VK-medlemmer (n=15) Indhold Irrelevant/manglende information Dårlig præsentation Sprog Tekniske/vanskelige ord Komplicerede sætninger Præsentation Manglende overskrifter Ingen illustrationer

7 Resultater I VK-medlemmer (n=15) Leksis tekniske/vanskelige ord Navneord +90% = konceptuel forståelsesbarriere Semantiske kategorier Eksperimentelt design intervention, randomisering, placebo Deskriptiv anatomi epigastrium, blastocytter, junctional zone Diagnostiske procedurer applanationstomografi, ekkokardiografi Medicin/præparater ACE inhibitorer, antiotensin-ii antagonister Andre kategorier Sub-teknisk register (adminstrere medicin, positiv respons, tolerabilitet) Få ortodokse termer Få tillægsord og udsagnsord

8 Metode / resultater Tillægs? Informationsstruktur og omfang Sætningsstruktur og terminologi Åbne spørgsmål Tillægs? Vejledninger og skabeloner Tekstbehandlingssystem Hjælp 1 Eksplorativ 2 Præ-hoc 3 Intervention 4 Post-hoc Tre spørgsmål a) Fortæl os om dine erfaringer /problemer med at udforme DI b) Fortæl os om skriveprocessen c) Er sproglig intervention mulig og acceptabel? Tillægs? Mulig (tid/konfidentialitet) Interventionens form og indhold Ville / ville ikke bruge 8

9 Resultater II VK-ansøgere (n=6) Problemer i DI? Mængden af obligatorisk information problematisk Læg-venlig formulering uforeneligt med præcision/videnskabelighed Krøllede sætninger kan ikke undgås DI skriveprocessen Frustrerende hjælp! Begrænset kendskab til eksisterende retningslinjer Word Intervention Nyttigt ( nødvendigt) Selvadministreret (ansigtstab) Form: Skabelon, vejledning, sproglig screening

10 Metode / resultater + 1 Eksplorativ 2 Præ-hoc Sproglig interventionsdesign: Elementer Rettesnor Godkendelse 1. Web-baseret Word skabelon 2. Sproglig vejledning: ord + gram for hvert informationstræk 3. Tilbud om redaktionel intervention WHO + nationale/regionale vejledninger Regional VK CVK orienteret 10

11 Resultater Intervention 1 Word-skabelon Design (ensartethed) Informationsstruktur (afsnit, træk) Udfyld skabelon (max ord) 11

12 Resultater Intervention 2 Vejledning: ord, sætninger, Træk: stil Generelle formål Råd og eksempler for hvert informationstræk Alfabetisk liste over råd med eksempler Råd om sproget: Afsnit: Formål Trækspecifikke råd om sproglig form - brug af mådesudsagnsord Eksempler 12 Formålet skal forklares for deltageren i et let forståeligt sprog og uden unødvendige medicinske fagudtryk. Beskrivelsen skal være nøgtern og ikke skabe forventninger Eksempel 1 - Generelle om resultater, formål der ikke er realistiske. Formålet med forsøget er at undersøge, om den nye behandling y er mere effektiv end den Brugen almindeligt af mådesudsagnsord anvendte behandling (må, x. Hvis kan, den skal nye etc.) behandling er særlig y viser vigtig. sig Vælg at være udsagnsord, der kan viser, det i fremtiden at forsøget medføre giver en en bedre mulighed behandling (kan af hjælpe patienter, dig/andre). der har... Undgå mere effektiv, at bruge vil, som signalerer, at den behandling, der gives, er mere sikker, end Eksempel man skulle 1 tro, Deltagers givet at bidrag der er tale om et forsøg ( behandlingen vil hjælpe dig; Behandlingen vil i dit tilfælde almindeligvis være x. Formålet med dette forsøg er at behandlingen vil påvirke din hverdag). Brug i stedet for kan. Undgå at bruge undersøge, om behandling med x virker bedre end behandling med x. Formålet er også at sammenligne skal, som signalerer, bivirkningerne at forsøget ved de forskellige er uomgængeligt behandlinger. og Videnskabeligt ikke blot en mulighed set kan vi bedst ( forsøget sammenligne skal udføres de to behandlinger på patienter ved med..). at foretage en lodtrækningsundersøgelse. Det afgøres derfor ved lodtrækning, hvilken behandling du skal have. Hvis du siger ja til at deltage Eksempler: i forsøget, kan vi således ikke på forhånd love dig, hvilken behandling du vil få.

13 Resultater Intervention 3 Sproglig screening (mark-up) Word vis ændringer jfr. vejledning Word kommentarer Du er henvist til afdeling x med henblik på behandling af rheumatoid arthrit. Vi vil spørge dig, om du vil deltage i dette studie, hvor investigator er overlæge Y. Forsøget vedrører systemisk behandling med lægemidlet Z. Du er velkommen til at tage en bisidder med til samtalen 13 Du er henvist til afdeling x med henblik på for at modtage behandling af for rheumatoid arthrit leddegigt. Vi vil spørge dig, om du vil deltage i dette studie denne undersøgelse, hvor investigator den forsøgsansvarlige er overlæge Y. Forsøget vedrører systemisk behandling (behandling som påvirker hele kroppen) med lægemidlet Z. Du er velkommen til at tage en bisidder person du mener kan hjælpe og støtte dig, med til samtalen

14 Metode / resultater 1 Eksplorativ 2 Præ-hoc 3 Intervention 4 Post-hoc Effekt målt på stedfortrædervariabler (præ-intervention estimater) a) Færre ændringer (total) ønsket af VK ere b) Færre sproglige ændringer ønsket af VK ere c) Hurtigere sagsgang / færre forsinkelser Implementering 14 Adgang til materialer: Deltagelse: Form: Åben, VK webside Selvvalgt >< henvist; log-on/password Semi-kontrolleret (n=15); investigator-blindet

15 Metode / resultater 1 Eksplorativ 2 Præ-hoc 3 Intervention 4 Post-hoc Effekt målt på stedfortrædervariabler (præ-interventionstal = kvalificerede estimater) a) Færre ændringer samlet Præ ~90% >< post ~40% b) Færre sproglige ændringer Præ ~80% >< post ~30% c) Mindre forsinkelse Præ ~50% >< 50% Forbehold Afsmitningseffekt Changes, overall Changes, language Delay Intervention Control Pre

16 Metode / resultater 1 Eksplorativ 2 Præ-hoc 3 Intervention 4 Post-hoc To spørgsmål a) Elementerne i interventionen Egnethed til formålet? Råd/vejledning Skabelon Screening (n=5) ~ 80% positive ~ 60% positive ~ 60% positive b) Processen Psykologisk acceptabel? Lettere? Tidsbesparende? Psykologisk ok ~ 60% positive Total (meget/noget) ~ 60% (40/20) Total (meget/noget) ~60% (40/20) Hurtigere VK godkendelse! 16 = mere lægvenlig DI?

17 Hvad kan der gøres? Nogle få tips til bedre DI 1 Standardiserede redskaber til dem, der skriver DI Word skabeloner: informationsstruktur & -omfang Råd og vejledninger om lægsprog og henvendelsesform Sproglig assistance (obligatorisk/tilbud) 2 Undgå afsmitning fra fagsprog/engelsk skriv dansk og til patienten Tjek termerne Ejeflad med s eller af Biord og biordsled Verbalsubstantiver Foreløbigt grundled Lægtermer / almindelige danske lægudtryk Genstandsled 17

18 Hvad kan der gøres? Tips til bedre DI 2 - Tjek termerne! Er de forståelige? forsinket udvikling (UK arrested development) standset udvikling central smerte (UK central pain) smerter udløst fra centralnervesystemet effekten af behandlingen (UK effectiveness) behandlingens virkning succesfuld behandling (UK successful) vellykket behandling Er termtypen rigtig? diabetes sukkersyge kongenit anomali medfødt uregelmæssighed erytrocytter røde blodlegemer Ortodokse termer (ulcus pepticus, angina pectoris) Fordanskede termer (neutropeni, trombocytopeni) Hybridtermer (iskæmisk hjertelidelse) Låneord (follow-up, CABG) Er de stavet rigtigt? bronchial bronkial; artritis leddegigt (arthritis) indikere = være tegn på (træthed er tegn på nedsat leverfunktion 18 indicere = beregnet til behandling af (x er beregnet til behandling af X)

19 Hvad kan der gøres? Tips til bedre DI 2 Ejefald med s eller af For mange forholdsord Vær forsigtig Skriv hellere Virkningen af behandlingen er påvist gennem flere forsøg Sikkerheden af behandlingen hos patienter under 18 er Behandlingens virkning er påvist gennem flere forsøg Behandlingens sikkerhed hos patienter under 18 er Biord eller tillægsord X har en hurtig virkning Kontakt hurtigt lægen, hvis bivirkningerne bliver værre Dosis er afhængig af patientens tilstand Afhængigt af patientens tilstand kan dosis forøges 19

20 Hvad kan der gøres? Tips til bedre DI 2 Placer biled hensigtsmæssigt For ofte for mange/tunge biled før hovedsætningens grundled og udsagnsled For ofte for stor afstand mellem biled og grundled/udsagnsled = uklarhed Dosis titreres gradvist, da der ellers er risiko for bivirkninger, to uger efter påbegyndelse af behandlingen To uger efter påbegyndelse af behandlingen bør dosis titreres gradvist, da der ellers er risiko for bivirkninger. Dosis bør titreres gradvist to uger efter påbegyndelse af behandlingen, da der ellers er risiko for bivirkninger 20

21 Hvad kan der gøres? Tips til bedre DI 2 Verbalsubstantiver Omskriv navneord til udsagnsord i navnemåde Dosisjustering af pioglitazon inden for det anbefalede område eller ændringer i diabetesbehandlingen kan forekomme Det kan være, at vi er nødt til at justere pioglitazons dosis inden for det anbefalede område eller at ændre behandlingen af din sukkersyge - Foreløbigt grundled Symptomer opstod efter 4 ugers behandling Der opstod symptomer efter 4 ugers behandling 21 Tilvænning kan opstå efter længere tids brug Efter længere tids brug kan der opstå tilvænning

22 Hvad kan der gøres? Tips til bedre DI 2 - Brug lægtermer / danske lægudtryk anafylaksi antikonception antiviralt dyspnø for oral anvendelse glaukom informer lægen injektioner responderede etc. - Indsæt genstandsled alvorlige allergiske reaktioner prævention virusdræbende åndenød til indtagelse gennem munden grøn stær fortæl det til din læge indsprøjtninger reagerede 22 Fortæl lægen hvis du er gravid Fortæl det til lægen, hvis du er gravid

23 Der kan gøre meget! Standardiseret struktur Retningslinjer & uddannelse Træk på specialister Tak for jeres opmærksomhed! 23

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom Line Zinckernagel Morten Hulvej Rod Ann-Dorthe Zwisler Teresa Friis-Holmberg Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom En forundersøgelse

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer

Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer Evaluering af Forsikring & Pensions åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer 30. oktober 2013 Fejl! Autotekst er ikke Oversat til dansk: Af Ad Hoc Translations A/S 5. december 2013 Evaluering af F&P's

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere