Mandag den 27. maj 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00"

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj 2013 kl i Bellahøj Selskabslokaler (Restaurent Bellahøj). Bellahøjvej Brønshøj. DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning. (Jf. bilag i denne folder / fremlæggelse) 3) Regnskab 2012 til godkendelse. (Jf. særskilt bilag) 4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for (Jf. særskilt bilag) 5) Emner til behandling: a) Lokalhusorden afd (Særskilt folder) b) Køkkenrenovering i moderniseringslejemål via råderetten. (Jf. bilagi denne folder) c) Aftræk til vaskerierne. (Jf. bilag i denne folder) d) Ventilationen. (Fremlæggelse) e) Porte i afd (Jf. bilag i denne folder) f) Sekretariatsaftale med LLO. (Jf. bilag i denne folder) g) Fællesklubben / Klubberne. (Fremlæggelse) h) Indkomne forslag jf. bilag. (Jf. bilag i denne folder) 6) YouseeTV. Opfølgning fra sidste afdelingsmøde. (Fremlæggelse) 7) Valg til afdelingsbestyrelsen. (Fremlæggelse) a) Afdelingsformand. (Lasse genopstiller) b) Afdelingsbestyrelsesmedlem. (Lone genopstiller) c) Suppleant for 2 år til afdelingsbestyrelsen. (ledig) d) Suppleant for 1 år til afdelingsbestyrelsen. (ledig) 8) Eventuelt. a) Velkommen til Ken Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uansat husstandens størrelse. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 Afdelingsbestyrelsens beretning. Med denne beretning vil den nuværende afdelingsbestyrelse hermed gøre rede for dennes holdninger og arbejde i tiden siden sidste ordinære afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelse og Ejendomskontor: Som det måske er blevet bemærket, er der sket rigtig mange ting i bestyrelsen og på ejendomskontoret siden sidste møde. På mødet sidst blev forhenværende kasserer Lonnie genvalgt. Derudover blev Bodil genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Brian valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Lasse og Maria blev desuden valgt som suppleanter. Men så allerede i september ved et ekstraordinært afdelingsmøde fratrådte tidligere formand Per og kasserer Lonnie deres poster i utide pga. fraflytning. Derudover havde Maria forinden trukket sig som suppleant. På dette ekstraordinære afdelingsmøde blev Lasse så valgt som ny formand, og Kent blev valgt som ny kasserer. Derudover blev Pia og Ole valgt som nye suppleanter. I oktober trak Kent sig som kasserer, og ved endnu et ekstraordinært afdelingsmøde blev Hanne valgt til posten. I december trak Bodil sig som bestyrelsemedlem, og Pia blev herefter nyt medlem i kraft af sin position som suppleant. I april har Brian trukket sig som medlem, og Ole er derfor med øjeblikkelig virkning blevet indsat i stedet. Inklusiv Lone er dette så den nuværende bestyrelse d.d. Alle disse personer har i den forgangne periode været med til at tegne den nye afdelingsbestyrelse og sammen med en stor udskiftning på ejendomskontoret, er det meste af administrationen i afd nu udskiftet. Jesper blev ansat i foråret 2012, hvor Derek stoppede. Tommy er her naturligvis stadig, og så fik vi ansat Lars som gårdmand i efteråret Senest har Jesper desværre som bekendt valgt at forlade os pr. 31. maj. Der er i skrivende stund endnu ikke fundet en afløser, men der vil forventelig pr. 21. maj starte en ny mand. Til slut kommer så, at vi forventelig får tilgang af en lærling på ejendomsserviceteknikeruddannelsen her til august. Det sidstnævnte kan ses som en konsekvens af en stadig stigende arbejdsbyde for vores personale, som løber rigtig stærkt for at kunne følge med, men også som et bidrage til uddannelsen af nye folk på området. Denne stadig forandrende sammensætning af mennesker har nu på flere områder vist sig at bære frugt. Bl.a. i form af et meget positivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelse, ejendomskontor, boligforening, byggesag og beboere, og vi forventer også nu med udskiftningen på varmemesterposten, at denne positive udvikling vil fortsætte. Jesper har i sin korte ansættelsesperiode gjort et kæmpe stykke arbejde for at få bragt ejendomskontoret på ret køl igen. Det er derfor også med stor sørgmodighed, at vi alt for tidligt må sige farvel og mange gange tak for det store arbejde, det store engagement, og den altid venlige attitude over for beboere såvel som afdelingsbestyrelse. Vi ønsker Jesper alt muligt held og lykke fremover. Afdelingsbestyrelsen afholdte i tiden efter de ekstraordinære afdelingsmøder, hvor Lasse og Hanne kom til, bestyrelsesmøder 1 gang ugentligt. Dette blev dog ændret til hver 14. dag, efterhånden som vi fik arbejdes os igennem alle de nye tiltag, som vi vil forsøge at gøre rede for herunder. Information og kommunikation: På afdelingsmødet i 2012 blev der fremsat forslag om, at afdelingen oprettede en hjemmeside eller evt. et elektronisk nyhedsbrev, som man skulle kunne tilmelde sig. Vi fik derfor som noget af det første etableret en hjemmeside (www dk). Denne bliver derudover suppleret af elektroniske nyhedsbreve, som udsendes pr. mail til tilmeldte beboere, når der er noget aktuelt nyt. Samtidig udgiver vi i starten af hver måned et nyhedsbrev, som bliver blevet hængt op i opgangene og så vores nye Facebookgruppe for beboere her i afdelingen skal naturligvis også nævnes. Denne har i skrivende stund 75 medlemmer, og her bliver der bl.a. opslået nyheder, og der diskuteres jævnligt om løst og fast.

3 Dernæst er både bestyrelse og ejendomskontor blevet nemmere at kontakte og kommunikere med, da vi har sat fokus på brugen af s samt kontaktformularer via hjemmesiden med en dertil hurtig respons på henvendelser via disse. Vagttelefonen som beboere siden efteråret har kunne kontakte, hvis der har været opstået kritiske situationer, har også været et nyt tiltag, og vi har i gennemsnit ca. 1 opkald pr. uge på vagttelefonen af meget forskellig karakterer. Det er bestyrelsens vurdering, at alle disse mange tiltag på informations- og kommunikationsområdet har været meget tiltrængte, og nok også derfor er blevet særdeles godt modtaget. Det er den nuværende bestyrelses håb, at disse tiltag vil blive videreført også af kommende bestyrelser fremover. Desværre har Infokanalen voldt os en del problemer. Først var det en dyr modulator (som omformer signalet fra et datasignal til et TVsignal), der stod af, og senest har der været problemer med kommunikationen mellem den hjemmeside, hvorfra ændringer og oprettelse af nye indlæg udføres, og serveren, der leverer dataen til modulatoren. Det er noget, vi håber, snart vil blive løst. Som nævnt på det ekstraordinære afdelingsmøde, vil afdelingsbestyrelsen fortsat arbejde på at holde Infokanalen kørende og korrekt opdateret, men vi udvikler den ikke yderligere, da vores fokus nu primært ligger på webbaserede løsninger såsom hjemmeside, nyhedsmails og Facebook. Dette vil også fortsat være holdningen såfremt den nuværende bestyrelse genvælges eller andet vedtages af afdelingsmødet. Yousee kabeltv: Vi har arbejdet på at undersøge forholdene vedr. vores kabeltv-leverandør Yousee, samt evt. gode alternativer til dem, hvilket blev vedtaget på sidste ordinære afdelingsmøde, at man skulle. Resultaterne af dette arbejde er blevet nævnt kort på Facebook, og vil blive fremlagt på dette afdelingsmøde under et særskilt punkt på dagsordenen. Faste håndværkere Vi har i samarbejde med Jesper arbejdet på at få udskiftet en stor del af vores faste håndværkere m.f. Dette er sket for at sikre vores beboere en bedre og billigere istandsættelse ved fraflytninger og for at sende et signal om, at afdelingen kræver en god og hurtig service samt fornuftige priser af alle leverandører. Det er uvist, hvad vi har sparet indtil videre, men sikkert er det, at der er tale om betydelige besparelser både for fraflyttere og afdeling samt bedre udførsel af arbejderne. Regler og vejledninger: Afdelingen har indtil videre været underlagt Boligforeningen AAB s standardhusorden, da vi ikke har en selv gældende for afdelingen lokalt. Dette arbejde er nu også tilendebragt, og vi kan derfor på afdelingsmødet fremlægge vores forslag til en lokal husorden. Vi håber meget på, at den vil blive vel modtaget. Derudover har vi arbejdet intenst med at justere og opdatere diverse vejledninger til bl.a. brug og udlejning af vores festlokale og brug af vores vaskerier. Derudover har vi kigget på vores parkeringsregler, og vi har i den forbindelse indført en ny type 1-dags parkeringstilladelser, som har betydet en stor besparelse økonomisk. Det er også vores håb her, at alle disse tilpassede regler og vejledninger vil være med til at gøre det bedre og mere enkelt at bo her i afdelingen. Lejerklub og Fællesklub: Vi har løbende i den nye afdelingsbestyrelse afholdt møder med Lejerklubben 28-30, som blev dannet i december måned 2011 som et sted, hvor beboere her i afd kunne samles under Lejernes LO faner. Den nuværende bestyrelses holdning til denne klub har til forskel fra den tidligere bestyrelse været klart positiv. Derfor har vi naturligvis været indstillede på dialog og samarbejde med denne. Dette samarbejde har nu vist sig i form af en sekretariatsaftale med Lejernes LO. Dvs. en form for kollektiv indmeldelse af alle beboere i hele afdelingen. Naturligvis kun som forslag da den skal vedtages ved afstemning på dette afdelingsmøde.

4 Fællesklubben og dennes dertilhørende beboerklubber har vi også samarbejdet med. Disse har dog deres egne bestyrelser, og det er deres opgaver at sikre driften, information og fornyelsen i de klubber, de repræsenterer. Afdelingsbestyrelsen har løbende det seneste halv år holdt flere møder med Fællesklubbens ledelse om en genopstart her efter Helhedsplanens 3. etappe, da klubberne, dog motionsklubben undtaget, stort set har ligget stille. Afdelingsbestyrelsen har bl.a. opfordret Fællesklubben til at udgive information, da en stor del af i særdeleshed vores nye beboere ikke anede, at disse klubber eksisterede, og hvordan man kunne bruge dem. Resultaterne af disse møder ses nu som en folder udsendt til alle og et informationsmøde afholdt af klubberne og Fællesklubben selv d. 23. maj. Drift og vedligeholdelse: Dette er en af afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver. Vi har derfor også i tæt samarbejde med Boligforeningen AAB s driftafdeling og vores driftkoordinator Mette Larsen gennemgået afdelingens drift og vedligeholdelsesplan (DV-plan), og denne er nu blevet væsentlig mere omfattende og detaljeret, og der er blevet ryddet op i gamle udgiftsposter, som ikke skulle bruges mere, så vi kan bruge penge på andre ting. Denne vil nu i større grad være med til at sikre økonomien i afdelings kommende driftarbejder og samtidig tage større højde for vores ukendte udgifter i fremtiden. Helhedsplanens 3. etape: Et væsentligt emne, som afdelingsbestyrelsen også har beskæftiget sig med, er vores omfattende renovering under Helhedsplanens 3. og sidste etape. Vi har bl.a. på baggrund af beboerhenvendelser og ved øgede egenkontroller stillet spørgsmålstegn ved flere punkter, som vi og rigtig mange andre beboere har ment haltede, og som har kunne gøres bedre eller anderledes. Det skal dog siges, at afdelingsbestyrelsen ikke har nogen direkte indflydelse på den grundlæggende udførselse, og vi kan derfor ikke bare ændre på ting, som har været planlagt fra start af, og som allerede er projekteret og finansieret. Vi har på løbende månedlige bygherremøder med arkitekterne og Boligforeningens leder på projektet snakket om disse ting, og det er vores vurdering, at dette har haft en effekt, men at vi stadig har et stort arbejde foran os med at sikre en sober gennemførelse og aflevering af projektet. Vi har bl.a. senest sikret en nedjustering af huslejen for alle, fordi gården i afd. 28 er forsinket. Når denne renovering er tilendebragt, vil huslejen retmæssigt blive hævet igen. Det har også nu vist sig, at problemerne omkring kulde i specielt moderniseringsboligerne er blevet hørt. Meget mere om dette senere på afdelingsmødet. Vi har desværre også som afdeling haft en del store ekstraudgifter i forbindelse med denne 3. etape. Bl.a. er der blevet stillet krav fra Arbejdstilsynets side om en ny etablering af lys på spidslofterne, og så har kælderrenoveringen krævet, at vi har skulle bruge et stort beløb på gennemgang og udbedring af fejl på afdelingens fælles elinstallationer. Disse 2 poster alene har kostet driftbudgettet op imod kr. Afdelingens økonomi har dog heldigvis til nøds kunne bære dette uden nævneværdige konsekvenser. I juni sidste år og i april indeværende år blev der afholdt informationsmøder omkring projektet. Der blev på begge møder informeret om projektets fremdrift, grundlag, status og konsekvenser, og der er blevet diskuteret en masse emner, som beboerne her i afdelingen generelt har været utilfredse med. Mange af disse emner er gået igen fra første møde, og det kan vi kun tolke som et tegn på, at flere ting er blevet påpeget som store problemer, men at ingenting desværre er sket. Det kan vi naturligvis ikke stille os tilfredse med, hverken som beboere eller som bestyrelse, og vi er derfor nu tilfredse med, at det nu endlige ser ud til at ske noget på flere punkter. De resterende opgaver under Helhedsplanens 3. etape bliver for afdelingsbestyrelsen nu at sikre, at disse emner bliver fulgt til dørs med nogle løsninger, som vi kan være tilfredse med. Enmer der som nævnt primært omhandler moderniseringsboligerne. Bestyrelsen gør ALT, hvad der står i dennes magt for at sikre dette, og disse enmer har vores største prioritet i øjeblikket.

5 Fremtiden: Det er nu bestyrelsens håb og ønske, at vi kan få lov til at fortsætte vores arbejde med alle disse mange tiltag, da vi bestemt ikke mener, at opgaverne er løst endnu. Vi vil derfor gerne opfordre til, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer som genopstiller genvælges. Og så er det vores håb, at de 2 nye suppleanter, der kommer til, vil være lige så indstillede som os på at give den en skalle med opgaverne og udviklingen. Tak for ordet.

6 Afdelingsmøde Afd Forslag til frivillig køkkenmodernisering Der har været mange, der har spurgt om det er muligt at få et nyt køkken. Specielt her efter byggesagens afslutning. Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen, at der indføres en frivillig ordning, så de beboere, der ønsker det, kan få et nyt og moderne køkken i lejligheden. Der kan opsættes 20 køkkener pr. år hos beboere som ønsker dette. Desuden foreslår afdelingsbestyrelsen, at køkkenmoderniseringsordningen også omfatter opsætning af nye køkkener i op til 15 fraflytningsboliger inden de genudlejes, hvis dette vurderes nødvendigt. Hvordan ser køkkenet ud? Der kan vælge mellem 3 forskellige kvalitetskøkkener fra HTH, Vordingborg og Invita køkkener. Illustrationer af de forskellige modeller kan ses på Ejendomskontoret når vi kommer så langt. Hvad koster det om måneden? Forbedringstillægget, altså prisen pr. måned, fremgår forneden kr. = 675 kr kr. = 608 kr kr. = 542 kr. Beløbet betales over huslejen, indtil køkkenet er fuldt betalt. Betaling for det nye køkken følger lejemålet og ikke beboeren - det betyder at hvis du flytter ud, så er det den nye lejer, der overtager betalingen for køkkenet. For at mindske de månedlige udgifter til et så lavt niveau som muligt, er beløbet fordelt over 20 år. Det er ikke muligt af få fradrag for renteudgifterne. Det er dog muligt at søge om boligstøtte når køkkenet er installeret. Ordningen er frivillig og får ingen økonomisk betydning for de, der ikke vil have nyt køkken. Hvornår starter det? De første køkkener vil, hvis alt går vel, kunne opsættes i efteråret Det er de beboere, som tilmelder sig først, der kommer først i køen. Nærmere detaljer om projektet vil blive udgivet senere hvis dette forslag vedtages. Forslaget er stillet af Afdelingsbestyrelsen, afd d

7 Forslag om aftrækskanaler til vaskerierne. På baggrund af flere konkrete henvendelser om generel utilfredshed med støj og em fra vaskeriernes udblæsning i gården foreslås det, at der tilbygges en skorsten fra hvert vaskeri med udblæsning ved taget. Såfremt DV-planen for 2014 med det afsatte beløb på konto på kr. godkendes, og forslaget ikke nedstemmes på afdelingsmødet, vil arbejdet blive gennemført hurtigst muligt* * Dvs. først i 2014, med mindre der ved ansøgning om en tillægsbevilling gives lov til at bruge disse penge allerede i Løsningen, der lægges op til, vil i udførsel minde meget om aftrækket fra et af vores erhvervslejemål, som ses herover.

8 Automatiske porte i afd Vi har igennem længere tid oplevet problemer med vores automatiske porte i afd. 28 og 29. Problemerne omfatter: Store gener for de beboere, som bor i nærheden af portene med vægmonterede motorer, som åbner og lukker portene elektrisk. Støjen og vibrationerne fra disse motorer forplanter sig i hele bygningen. Portene smækker som regel med et brag, hvilket også forplanter sig i bygningen. Problemer med at åbne lige efter de er lukket. Styringen er underligt nok indrettet således, at portene ikke kan åbnes, lige efter de er lukket automatisk. Der kan gå op til et par minutter, inden de vil åbne igen. Dette medfører bl.a., at folk bliver fanget i gården, og kan give anledning til hærværk. Vi har desværre først i 2016 kunne afsætte kr. på DV-planen til at gøre noget ved problemerne. Så såfremt DV-planen godkendes i sin fremlagte form, vil bestyrelsen via en tillægsbevilling søge at rykke nogle af disse penge til i år for at finansiere en løsning på de nævnte problemer. Alternativt, hvis en bevilling ikke kan gives, vil bestyrelsen bruge penge fra driftkontoen (115) til at rette op på disse problemer med en billig løsning i år. Dette kunne evt. være at udskifte motorerne med fjedre eller pumper, hvilket ville afhjælpe de værste problemer. Det ville dog kræve, at vi får professionelle til også at kigge på styringerne for at finde ud af, hvad der ville kunne lade sig gøre, og i hvilket omfang.

9 Sekretariatsaftale hos Lejernes LO Afdelingsbestyrelsen foreslår i samarbejde med Lejerklubben 28-30, at vi her i afd tegner en sekretariatsaftale hos Lejernes LO Hovedstaden (LLOH). Hvad kan du bruge Lejernes LO til: Ret til rådgivning inden for alt ved at bo til leje. Bl.a.: Problemer med varmeregnskab Muligheder for råderet. Regler om fortsættelse, bytte o. lign. Ind- og fraflytning. Hjælp til at gennemskue regnskaber og budgetter Bistand til at føre sager for beboerklagenævnet Juridisk, byggesagkyndig og organisatorisk rådgivning Hjælp hvis du har konflikter med Boligforeningen AAB. M.m. Fælles tiltag kommer også den enkelte til gode. Bestyrelsen kan ved denne type aftale gøre brug af rådgivning fra LLO, om bl.a. budget og byggeri, så vi kan sikre økonomien og beboerdemokratiet på bedste vis. Samtidig er individuelle henvendelser omfattet af aftalen hvor afdelingsbestyrelsen råder til at den enkelte beboer fremover kontakter LLO direkte.* Økonomisk konsekvens af forslaget: Pris pr. lejemål kr. 19,75 pr. mdr. = kr. 237,00 pr. år (2013 pris der fremover reguleres af LLO s repræsentantskab som vi også kan deltage i.) Ingen sagsgebyr. Pris for afdelingen ved 418 lejemål: Kr ,00 første år. (LLO justerer hvis der er tomme lejemål.) Beløbet på kr. 19,75 vil blive trukket månedligt som selvstændigt punkt på huslejeopkrævningen* Husstande der har en aftale med LLO igennem lejerforeningen kommer automatisk over på sekretariatsaftalen i stedet.* Priser uden sekretariatsaftale til sammenligning: 1. års kontingent: 1.480,00 kr kr. pr sag (124 kr. pr. mdr.) 2. års kontingent: 1.210,00 kr kr. pr. sag (101 kr. pr. mdr.) 3. års kontingent: 900,00 kr. - ingen sagsgebyr (75 kr. pr. mdr.) Flere informationer: * Det oprindelige forslag som ses herover har vist sig i praksis at være problematisk. Hvorfor, og i hvilket omfang vil blive gennemgået på afdelingsmødet mundtligt inden afstemning.

10 Forslag til behandling fra beboere. Jeanette dombernowsky parkstykket 8, st. Th. Det skal være tilladt, efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, at holde en mindre hund, hvis man bor i en stue le- jlighed og er hjemmegående. Hunden skal altid være i snor. Hunden må ikke være til gene for naboer f..eks gøen. En hund er til stor glæde for ældre, singler og børn. En hund kan være med til et bedre naboskab og sammenhold Karsten Heising Hyrdevangen 34 1.sal Der er et par beboere heri blandt os der er meget generet, af den elektriske port. Det er naturligvis knap så voldsomt i dagtimerne, men kan da sagtens høres, da støjen herfra blot er én blandt alle hverdagens lyde. Værst er det dog i aften og nattetimerne. For vores vedkommende, er det selve motoren der kilden, til vores irritation! Ligeså snart den aktiveres, brummer det i vores stue og her ligger vi forældre tilfældigvis, og sover vores sødeste skønhedssøvn eller forsøger herpå? Det lyder altså voldsomt, og er ikke just morsomt, at blive vækket et par gange i løbet af natten. Der er rent faktisk personer, der af en eller anden årsag, er nødsaget til at benytte porten også på dette ukristelige tidspunkt kan tænkes, at de har natarbejde? Et forslag, der gerne må tages op på den kommende generalforsamling tak, kan være, at man helt fjerner selve motoren (selvom den ikke har været billig i anskaffelse) og placerer en ganske almindelig (ikke elektrisk) dørpumpe. Den kan indstilles, så den ikke smækker i med et brag, og kræver kun at den der ønsker at komme ind, selv må bruge energi på at få lågen op! Naturligvis skal plastiknøglen stadigvæk bruges, for at komme ind! Den skal blot ændres, så den slår palen fra i selve låsen det lyder da enkelt, ikke sandt? Herved får vi der bor ved porten, på ny vores hårdt tiltrængte nattesøvn! OG eventuelle langfingrede sataner, ikke bare kan komme ind og tyvstjæle, for eksempel alle underboens cykelhjelme og vores cykelanhænger, der er blevet fjernet fra vores cykelkælder den skulle altså lige ud mellem sidebenene! David Kristensen HA15,2 a) Køb af små forboldmål til Utterslevvej-gården Forrige sommer var der en masse palaver mellem børnene omkring små forboldmål, som blev flyttet og fjernet. Der foreslås derfor indkøbt to stk. små metal-gitter mål (ca. størrelse hockey) efter bestyrelsen skøn til de lille græsstykke. Pris iflg. (153h*213b med 32 mm rør som net - blot et forslag) er 539 kr/stk inkl. levering. Der kan evt. købes lidt mindre mål. For at give bestyrelsen mulighed for at købe de rigtige mål og have handlefrihed foreslås en beløbsramme på 2500 kr. Bestyrelsen kan evt. overveje om f.eks. et af målene skal fastgøres med en lænke til et nedbanket vandrør for at forhindre tyveri Motivering: Efter byggesagen er der endelig kommet liv til børnene i gården. Rigtig mange børn er begyndt at lege i gården igen efter stiladser og containere er væk.de mange børn fortjener et par mål igen til at lege med. b) Køb af rullegræs til til Utterslevvej-gården Pga. renoveringen er græsset helt væk og det er umuligt at ligge på et tæppe eller spille bold. Der er sået græs men pga. sulte fugle, slidtage og traktoreret jord kan det frygtes at græsset aldrig får rigtig fat. Der stilles derfor forslag om at hvis den nuværende græssåning er frugtesløs, at der så i forsommeren indkøbes rullegræs til de to felter på ca. 7*11 meter. Rullegræs kan købes for ca. 25 kr/m2 - svarede til knap 4000 kr. Hertil et par tusind til selve anlæggelse

11 Jonas Konradsen Hyrdevangen 26. 1TH Jeg har lige haft en snedker/tømrer på besøg, som har ordnet lidt småting. Han fortalte mig så, at han snart skulle ud og se på en masse vinduer og terrasedøre, forbi de binder osv. Men at 80% af "problemerne" bare var lidt olie. Han skal som min. have for 30. min. arbejde, samt kørselpenge. Min pointe er, om der skal laves et økonomiudvalg (som skal se på besparelser), for det koster os jo alle i sidste ende. F.eks. Så kunne foreningen give en olie, så folk selv kunne gøre det. Sådan en kan skaffes for 30,-. Det er bare ét eksempel. Jeg tænker at der sikkert gemmer sig mange små eksempler, som måske kunne blive til en hel del penge, på årsbasis

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere