Mandag den 27. maj 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00"

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj 2013 kl i Bellahøj Selskabslokaler (Restaurent Bellahøj). Bellahøjvej Brønshøj. DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning. (Jf. bilag i denne folder / fremlæggelse) 3) Regnskab 2012 til godkendelse. (Jf. særskilt bilag) 4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for (Jf. særskilt bilag) 5) Emner til behandling: a) Lokalhusorden afd (Særskilt folder) b) Køkkenrenovering i moderniseringslejemål via råderetten. (Jf. bilagi denne folder) c) Aftræk til vaskerierne. (Jf. bilag i denne folder) d) Ventilationen. (Fremlæggelse) e) Porte i afd (Jf. bilag i denne folder) f) Sekretariatsaftale med LLO. (Jf. bilag i denne folder) g) Fællesklubben / Klubberne. (Fremlæggelse) h) Indkomne forslag jf. bilag. (Jf. bilag i denne folder) 6) YouseeTV. Opfølgning fra sidste afdelingsmøde. (Fremlæggelse) 7) Valg til afdelingsbestyrelsen. (Fremlæggelse) a) Afdelingsformand. (Lasse genopstiller) b) Afdelingsbestyrelsesmedlem. (Lone genopstiller) c) Suppleant for 2 år til afdelingsbestyrelsen. (ledig) d) Suppleant for 1 år til afdelingsbestyrelsen. (ledig) 8) Eventuelt. a) Velkommen til Ken Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uansat husstandens størrelse. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 Afdelingsbestyrelsens beretning. Med denne beretning vil den nuværende afdelingsbestyrelse hermed gøre rede for dennes holdninger og arbejde i tiden siden sidste ordinære afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelse og Ejendomskontor: Som det måske er blevet bemærket, er der sket rigtig mange ting i bestyrelsen og på ejendomskontoret siden sidste møde. På mødet sidst blev forhenværende kasserer Lonnie genvalgt. Derudover blev Bodil genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Brian valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Lasse og Maria blev desuden valgt som suppleanter. Men så allerede i september ved et ekstraordinært afdelingsmøde fratrådte tidligere formand Per og kasserer Lonnie deres poster i utide pga. fraflytning. Derudover havde Maria forinden trukket sig som suppleant. På dette ekstraordinære afdelingsmøde blev Lasse så valgt som ny formand, og Kent blev valgt som ny kasserer. Derudover blev Pia og Ole valgt som nye suppleanter. I oktober trak Kent sig som kasserer, og ved endnu et ekstraordinært afdelingsmøde blev Hanne valgt til posten. I december trak Bodil sig som bestyrelsemedlem, og Pia blev herefter nyt medlem i kraft af sin position som suppleant. I april har Brian trukket sig som medlem, og Ole er derfor med øjeblikkelig virkning blevet indsat i stedet. Inklusiv Lone er dette så den nuværende bestyrelse d.d. Alle disse personer har i den forgangne periode været med til at tegne den nye afdelingsbestyrelse og sammen med en stor udskiftning på ejendomskontoret, er det meste af administrationen i afd nu udskiftet. Jesper blev ansat i foråret 2012, hvor Derek stoppede. Tommy er her naturligvis stadig, og så fik vi ansat Lars som gårdmand i efteråret Senest har Jesper desværre som bekendt valgt at forlade os pr. 31. maj. Der er i skrivende stund endnu ikke fundet en afløser, men der vil forventelig pr. 21. maj starte en ny mand. Til slut kommer så, at vi forventelig får tilgang af en lærling på ejendomsserviceteknikeruddannelsen her til august. Det sidstnævnte kan ses som en konsekvens af en stadig stigende arbejdsbyde for vores personale, som løber rigtig stærkt for at kunne følge med, men også som et bidrage til uddannelsen af nye folk på området. Denne stadig forandrende sammensætning af mennesker har nu på flere områder vist sig at bære frugt. Bl.a. i form af et meget positivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelse, ejendomskontor, boligforening, byggesag og beboere, og vi forventer også nu med udskiftningen på varmemesterposten, at denne positive udvikling vil fortsætte. Jesper har i sin korte ansættelsesperiode gjort et kæmpe stykke arbejde for at få bragt ejendomskontoret på ret køl igen. Det er derfor også med stor sørgmodighed, at vi alt for tidligt må sige farvel og mange gange tak for det store arbejde, det store engagement, og den altid venlige attitude over for beboere såvel som afdelingsbestyrelse. Vi ønsker Jesper alt muligt held og lykke fremover. Afdelingsbestyrelsen afholdte i tiden efter de ekstraordinære afdelingsmøder, hvor Lasse og Hanne kom til, bestyrelsesmøder 1 gang ugentligt. Dette blev dog ændret til hver 14. dag, efterhånden som vi fik arbejdes os igennem alle de nye tiltag, som vi vil forsøge at gøre rede for herunder. Information og kommunikation: På afdelingsmødet i 2012 blev der fremsat forslag om, at afdelingen oprettede en hjemmeside eller evt. et elektronisk nyhedsbrev, som man skulle kunne tilmelde sig. Vi fik derfor som noget af det første etableret en hjemmeside (www dk). Denne bliver derudover suppleret af elektroniske nyhedsbreve, som udsendes pr. mail til tilmeldte beboere, når der er noget aktuelt nyt. Samtidig udgiver vi i starten af hver måned et nyhedsbrev, som bliver blevet hængt op i opgangene og så vores nye Facebookgruppe for beboere her i afdelingen skal naturligvis også nævnes. Denne har i skrivende stund 75 medlemmer, og her bliver der bl.a. opslået nyheder, og der diskuteres jævnligt om løst og fast.

3 Dernæst er både bestyrelse og ejendomskontor blevet nemmere at kontakte og kommunikere med, da vi har sat fokus på brugen af s samt kontaktformularer via hjemmesiden med en dertil hurtig respons på henvendelser via disse. Vagttelefonen som beboere siden efteråret har kunne kontakte, hvis der har været opstået kritiske situationer, har også været et nyt tiltag, og vi har i gennemsnit ca. 1 opkald pr. uge på vagttelefonen af meget forskellig karakterer. Det er bestyrelsens vurdering, at alle disse mange tiltag på informations- og kommunikationsområdet har været meget tiltrængte, og nok også derfor er blevet særdeles godt modtaget. Det er den nuværende bestyrelses håb, at disse tiltag vil blive videreført også af kommende bestyrelser fremover. Desværre har Infokanalen voldt os en del problemer. Først var det en dyr modulator (som omformer signalet fra et datasignal til et TVsignal), der stod af, og senest har der været problemer med kommunikationen mellem den hjemmeside, hvorfra ændringer og oprettelse af nye indlæg udføres, og serveren, der leverer dataen til modulatoren. Det er noget, vi håber, snart vil blive løst. Som nævnt på det ekstraordinære afdelingsmøde, vil afdelingsbestyrelsen fortsat arbejde på at holde Infokanalen kørende og korrekt opdateret, men vi udvikler den ikke yderligere, da vores fokus nu primært ligger på webbaserede løsninger såsom hjemmeside, nyhedsmails og Facebook. Dette vil også fortsat være holdningen såfremt den nuværende bestyrelse genvælges eller andet vedtages af afdelingsmødet. Yousee kabeltv: Vi har arbejdet på at undersøge forholdene vedr. vores kabeltv-leverandør Yousee, samt evt. gode alternativer til dem, hvilket blev vedtaget på sidste ordinære afdelingsmøde, at man skulle. Resultaterne af dette arbejde er blevet nævnt kort på Facebook, og vil blive fremlagt på dette afdelingsmøde under et særskilt punkt på dagsordenen. Faste håndværkere Vi har i samarbejde med Jesper arbejdet på at få udskiftet en stor del af vores faste håndværkere m.f. Dette er sket for at sikre vores beboere en bedre og billigere istandsættelse ved fraflytninger og for at sende et signal om, at afdelingen kræver en god og hurtig service samt fornuftige priser af alle leverandører. Det er uvist, hvad vi har sparet indtil videre, men sikkert er det, at der er tale om betydelige besparelser både for fraflyttere og afdeling samt bedre udførsel af arbejderne. Regler og vejledninger: Afdelingen har indtil videre været underlagt Boligforeningen AAB s standardhusorden, da vi ikke har en selv gældende for afdelingen lokalt. Dette arbejde er nu også tilendebragt, og vi kan derfor på afdelingsmødet fremlægge vores forslag til en lokal husorden. Vi håber meget på, at den vil blive vel modtaget. Derudover har vi arbejdet intenst med at justere og opdatere diverse vejledninger til bl.a. brug og udlejning af vores festlokale og brug af vores vaskerier. Derudover har vi kigget på vores parkeringsregler, og vi har i den forbindelse indført en ny type 1-dags parkeringstilladelser, som har betydet en stor besparelse økonomisk. Det er også vores håb her, at alle disse tilpassede regler og vejledninger vil være med til at gøre det bedre og mere enkelt at bo her i afdelingen. Lejerklub og Fællesklub: Vi har løbende i den nye afdelingsbestyrelse afholdt møder med Lejerklubben 28-30, som blev dannet i december måned 2011 som et sted, hvor beboere her i afd kunne samles under Lejernes LO faner. Den nuværende bestyrelses holdning til denne klub har til forskel fra den tidligere bestyrelse været klart positiv. Derfor har vi naturligvis været indstillede på dialog og samarbejde med denne. Dette samarbejde har nu vist sig i form af en sekretariatsaftale med Lejernes LO. Dvs. en form for kollektiv indmeldelse af alle beboere i hele afdelingen. Naturligvis kun som forslag da den skal vedtages ved afstemning på dette afdelingsmøde.

4 Fællesklubben og dennes dertilhørende beboerklubber har vi også samarbejdet med. Disse har dog deres egne bestyrelser, og det er deres opgaver at sikre driften, information og fornyelsen i de klubber, de repræsenterer. Afdelingsbestyrelsen har løbende det seneste halv år holdt flere møder med Fællesklubbens ledelse om en genopstart her efter Helhedsplanens 3. etappe, da klubberne, dog motionsklubben undtaget, stort set har ligget stille. Afdelingsbestyrelsen har bl.a. opfordret Fællesklubben til at udgive information, da en stor del af i særdeleshed vores nye beboere ikke anede, at disse klubber eksisterede, og hvordan man kunne bruge dem. Resultaterne af disse møder ses nu som en folder udsendt til alle og et informationsmøde afholdt af klubberne og Fællesklubben selv d. 23. maj. Drift og vedligeholdelse: Dette er en af afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver. Vi har derfor også i tæt samarbejde med Boligforeningen AAB s driftafdeling og vores driftkoordinator Mette Larsen gennemgået afdelingens drift og vedligeholdelsesplan (DV-plan), og denne er nu blevet væsentlig mere omfattende og detaljeret, og der er blevet ryddet op i gamle udgiftsposter, som ikke skulle bruges mere, så vi kan bruge penge på andre ting. Denne vil nu i større grad være med til at sikre økonomien i afdelings kommende driftarbejder og samtidig tage større højde for vores ukendte udgifter i fremtiden. Helhedsplanens 3. etape: Et væsentligt emne, som afdelingsbestyrelsen også har beskæftiget sig med, er vores omfattende renovering under Helhedsplanens 3. og sidste etape. Vi har bl.a. på baggrund af beboerhenvendelser og ved øgede egenkontroller stillet spørgsmålstegn ved flere punkter, som vi og rigtig mange andre beboere har ment haltede, og som har kunne gøres bedre eller anderledes. Det skal dog siges, at afdelingsbestyrelsen ikke har nogen direkte indflydelse på den grundlæggende udførselse, og vi kan derfor ikke bare ændre på ting, som har været planlagt fra start af, og som allerede er projekteret og finansieret. Vi har på løbende månedlige bygherremøder med arkitekterne og Boligforeningens leder på projektet snakket om disse ting, og det er vores vurdering, at dette har haft en effekt, men at vi stadig har et stort arbejde foran os med at sikre en sober gennemførelse og aflevering af projektet. Vi har bl.a. senest sikret en nedjustering af huslejen for alle, fordi gården i afd. 28 er forsinket. Når denne renovering er tilendebragt, vil huslejen retmæssigt blive hævet igen. Det har også nu vist sig, at problemerne omkring kulde i specielt moderniseringsboligerne er blevet hørt. Meget mere om dette senere på afdelingsmødet. Vi har desværre også som afdeling haft en del store ekstraudgifter i forbindelse med denne 3. etape. Bl.a. er der blevet stillet krav fra Arbejdstilsynets side om en ny etablering af lys på spidslofterne, og så har kælderrenoveringen krævet, at vi har skulle bruge et stort beløb på gennemgang og udbedring af fejl på afdelingens fælles elinstallationer. Disse 2 poster alene har kostet driftbudgettet op imod kr. Afdelingens økonomi har dog heldigvis til nøds kunne bære dette uden nævneværdige konsekvenser. I juni sidste år og i april indeværende år blev der afholdt informationsmøder omkring projektet. Der blev på begge møder informeret om projektets fremdrift, grundlag, status og konsekvenser, og der er blevet diskuteret en masse emner, som beboerne her i afdelingen generelt har været utilfredse med. Mange af disse emner er gået igen fra første møde, og det kan vi kun tolke som et tegn på, at flere ting er blevet påpeget som store problemer, men at ingenting desværre er sket. Det kan vi naturligvis ikke stille os tilfredse med, hverken som beboere eller som bestyrelse, og vi er derfor nu tilfredse med, at det nu endlige ser ud til at ske noget på flere punkter. De resterende opgaver under Helhedsplanens 3. etape bliver for afdelingsbestyrelsen nu at sikre, at disse emner bliver fulgt til dørs med nogle løsninger, som vi kan være tilfredse med. Enmer der som nævnt primært omhandler moderniseringsboligerne. Bestyrelsen gør ALT, hvad der står i dennes magt for at sikre dette, og disse enmer har vores største prioritet i øjeblikket.

5 Fremtiden: Det er nu bestyrelsens håb og ønske, at vi kan få lov til at fortsætte vores arbejde med alle disse mange tiltag, da vi bestemt ikke mener, at opgaverne er løst endnu. Vi vil derfor gerne opfordre til, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer som genopstiller genvælges. Og så er det vores håb, at de 2 nye suppleanter, der kommer til, vil være lige så indstillede som os på at give den en skalle med opgaverne og udviklingen. Tak for ordet.

6 Afdelingsmøde Afd Forslag til frivillig køkkenmodernisering Der har været mange, der har spurgt om det er muligt at få et nyt køkken. Specielt her efter byggesagens afslutning. Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen, at der indføres en frivillig ordning, så de beboere, der ønsker det, kan få et nyt og moderne køkken i lejligheden. Der kan opsættes 20 køkkener pr. år hos beboere som ønsker dette. Desuden foreslår afdelingsbestyrelsen, at køkkenmoderniseringsordningen også omfatter opsætning af nye køkkener i op til 15 fraflytningsboliger inden de genudlejes, hvis dette vurderes nødvendigt. Hvordan ser køkkenet ud? Der kan vælge mellem 3 forskellige kvalitetskøkkener fra HTH, Vordingborg og Invita køkkener. Illustrationer af de forskellige modeller kan ses på Ejendomskontoret når vi kommer så langt. Hvad koster det om måneden? Forbedringstillægget, altså prisen pr. måned, fremgår forneden kr. = 675 kr kr. = 608 kr kr. = 542 kr. Beløbet betales over huslejen, indtil køkkenet er fuldt betalt. Betaling for det nye køkken følger lejemålet og ikke beboeren - det betyder at hvis du flytter ud, så er det den nye lejer, der overtager betalingen for køkkenet. For at mindske de månedlige udgifter til et så lavt niveau som muligt, er beløbet fordelt over 20 år. Det er ikke muligt af få fradrag for renteudgifterne. Det er dog muligt at søge om boligstøtte når køkkenet er installeret. Ordningen er frivillig og får ingen økonomisk betydning for de, der ikke vil have nyt køkken. Hvornår starter det? De første køkkener vil, hvis alt går vel, kunne opsættes i efteråret Det er de beboere, som tilmelder sig først, der kommer først i køen. Nærmere detaljer om projektet vil blive udgivet senere hvis dette forslag vedtages. Forslaget er stillet af Afdelingsbestyrelsen, afd d

7 Forslag om aftrækskanaler til vaskerierne. På baggrund af flere konkrete henvendelser om generel utilfredshed med støj og em fra vaskeriernes udblæsning i gården foreslås det, at der tilbygges en skorsten fra hvert vaskeri med udblæsning ved taget. Såfremt DV-planen for 2014 med det afsatte beløb på konto på kr. godkendes, og forslaget ikke nedstemmes på afdelingsmødet, vil arbejdet blive gennemført hurtigst muligt* * Dvs. først i 2014, med mindre der ved ansøgning om en tillægsbevilling gives lov til at bruge disse penge allerede i Løsningen, der lægges op til, vil i udførsel minde meget om aftrækket fra et af vores erhvervslejemål, som ses herover.

8 Automatiske porte i afd Vi har igennem længere tid oplevet problemer med vores automatiske porte i afd. 28 og 29. Problemerne omfatter: Store gener for de beboere, som bor i nærheden af portene med vægmonterede motorer, som åbner og lukker portene elektrisk. Støjen og vibrationerne fra disse motorer forplanter sig i hele bygningen. Portene smækker som regel med et brag, hvilket også forplanter sig i bygningen. Problemer med at åbne lige efter de er lukket. Styringen er underligt nok indrettet således, at portene ikke kan åbnes, lige efter de er lukket automatisk. Der kan gå op til et par minutter, inden de vil åbne igen. Dette medfører bl.a., at folk bliver fanget i gården, og kan give anledning til hærværk. Vi har desværre først i 2016 kunne afsætte kr. på DV-planen til at gøre noget ved problemerne. Så såfremt DV-planen godkendes i sin fremlagte form, vil bestyrelsen via en tillægsbevilling søge at rykke nogle af disse penge til i år for at finansiere en løsning på de nævnte problemer. Alternativt, hvis en bevilling ikke kan gives, vil bestyrelsen bruge penge fra driftkontoen (115) til at rette op på disse problemer med en billig løsning i år. Dette kunne evt. være at udskifte motorerne med fjedre eller pumper, hvilket ville afhjælpe de værste problemer. Det ville dog kræve, at vi får professionelle til også at kigge på styringerne for at finde ud af, hvad der ville kunne lade sig gøre, og i hvilket omfang.

9 Sekretariatsaftale hos Lejernes LO Afdelingsbestyrelsen foreslår i samarbejde med Lejerklubben 28-30, at vi her i afd tegner en sekretariatsaftale hos Lejernes LO Hovedstaden (LLOH). Hvad kan du bruge Lejernes LO til: Ret til rådgivning inden for alt ved at bo til leje. Bl.a.: Problemer med varmeregnskab Muligheder for råderet. Regler om fortsættelse, bytte o. lign. Ind- og fraflytning. Hjælp til at gennemskue regnskaber og budgetter Bistand til at føre sager for beboerklagenævnet Juridisk, byggesagkyndig og organisatorisk rådgivning Hjælp hvis du har konflikter med Boligforeningen AAB. M.m. Fælles tiltag kommer også den enkelte til gode. Bestyrelsen kan ved denne type aftale gøre brug af rådgivning fra LLO, om bl.a. budget og byggeri, så vi kan sikre økonomien og beboerdemokratiet på bedste vis. Samtidig er individuelle henvendelser omfattet af aftalen hvor afdelingsbestyrelsen råder til at den enkelte beboer fremover kontakter LLO direkte.* Økonomisk konsekvens af forslaget: Pris pr. lejemål kr. 19,75 pr. mdr. = kr. 237,00 pr. år (2013 pris der fremover reguleres af LLO s repræsentantskab som vi også kan deltage i.) Ingen sagsgebyr. Pris for afdelingen ved 418 lejemål: Kr ,00 første år. (LLO justerer hvis der er tomme lejemål.) Beløbet på kr. 19,75 vil blive trukket månedligt som selvstændigt punkt på huslejeopkrævningen* Husstande der har en aftale med LLO igennem lejerforeningen kommer automatisk over på sekretariatsaftalen i stedet.* Priser uden sekretariatsaftale til sammenligning: 1. års kontingent: 1.480,00 kr kr. pr sag (124 kr. pr. mdr.) 2. års kontingent: 1.210,00 kr kr. pr. sag (101 kr. pr. mdr.) 3. års kontingent: 900,00 kr. - ingen sagsgebyr (75 kr. pr. mdr.) Flere informationer: * Det oprindelige forslag som ses herover har vist sig i praksis at være problematisk. Hvorfor, og i hvilket omfang vil blive gennemgået på afdelingsmødet mundtligt inden afstemning.

10 Forslag til behandling fra beboere. Jeanette dombernowsky parkstykket 8, st. Th. Det skal være tilladt, efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, at holde en mindre hund, hvis man bor i en stue le- jlighed og er hjemmegående. Hunden skal altid være i snor. Hunden må ikke være til gene for naboer f..eks gøen. En hund er til stor glæde for ældre, singler og børn. En hund kan være med til et bedre naboskab og sammenhold Karsten Heising Hyrdevangen 34 1.sal Der er et par beboere heri blandt os der er meget generet, af den elektriske port. Det er naturligvis knap så voldsomt i dagtimerne, men kan da sagtens høres, da støjen herfra blot er én blandt alle hverdagens lyde. Værst er det dog i aften og nattetimerne. For vores vedkommende, er det selve motoren der kilden, til vores irritation! Ligeså snart den aktiveres, brummer det i vores stue og her ligger vi forældre tilfældigvis, og sover vores sødeste skønhedssøvn eller forsøger herpå? Det lyder altså voldsomt, og er ikke just morsomt, at blive vækket et par gange i løbet af natten. Der er rent faktisk personer, der af en eller anden årsag, er nødsaget til at benytte porten også på dette ukristelige tidspunkt kan tænkes, at de har natarbejde? Et forslag, der gerne må tages op på den kommende generalforsamling tak, kan være, at man helt fjerner selve motoren (selvom den ikke har været billig i anskaffelse) og placerer en ganske almindelig (ikke elektrisk) dørpumpe. Den kan indstilles, så den ikke smækker i med et brag, og kræver kun at den der ønsker at komme ind, selv må bruge energi på at få lågen op! Naturligvis skal plastiknøglen stadigvæk bruges, for at komme ind! Den skal blot ændres, så den slår palen fra i selve låsen det lyder da enkelt, ikke sandt? Herved får vi der bor ved porten, på ny vores hårdt tiltrængte nattesøvn! OG eventuelle langfingrede sataner, ikke bare kan komme ind og tyvstjæle, for eksempel alle underboens cykelhjelme og vores cykelanhænger, der er blevet fjernet fra vores cykelkælder den skulle altså lige ud mellem sidebenene! David Kristensen HA15,2 a) Køb af små forboldmål til Utterslevvej-gården Forrige sommer var der en masse palaver mellem børnene omkring små forboldmål, som blev flyttet og fjernet. Der foreslås derfor indkøbt to stk. små metal-gitter mål (ca. størrelse hockey) efter bestyrelsen skøn til de lille græsstykke. Pris iflg. (153h*213b med 32 mm rør som net - blot et forslag) er 539 kr/stk inkl. levering. Der kan evt. købes lidt mindre mål. For at give bestyrelsen mulighed for at købe de rigtige mål og have handlefrihed foreslås en beløbsramme på 2500 kr. Bestyrelsen kan evt. overveje om f.eks. et af målene skal fastgøres med en lænke til et nedbanket vandrør for at forhindre tyveri Motivering: Efter byggesagen er der endelig kommet liv til børnene i gården. Rigtig mange børn er begyndt at lege i gården igen efter stiladser og containere er væk.de mange børn fortjener et par mål igen til at lege med. b) Køb af rullegræs til til Utterslevvej-gården Pga. renoveringen er græsset helt væk og det er umuligt at ligge på et tæppe eller spille bold. Der er sået græs men pga. sulte fugle, slidtage og traktoreret jord kan det frygtes at græsset aldrig får rigtig fat. Der stilles derfor forslag om at hvis den nuværende græssåning er frugtesløs, at der så i forsommeren indkøbes rullegræs til de to felter på ca. 7*11 meter. Rullegræs kan købes for ca. 25 kr/m2 - svarede til knap 4000 kr. Hertil et par tusind til selve anlæggelse

11 Jonas Konradsen Hyrdevangen 26. 1TH Jeg har lige haft en snedker/tømrer på besøg, som har ordnet lidt småting. Han fortalte mig så, at han snart skulle ud og se på en masse vinduer og terrasedøre, forbi de binder osv. Men at 80% af "problemerne" bare var lidt olie. Han skal som min. have for 30. min. arbejde, samt kørselpenge. Min pointe er, om der skal laves et økonomiudvalg (som skal se på besparelser), for det koster os jo alle i sidste ende. F.eks. Så kunne foreningen give en olie, så folk selv kunne gøre det. Sådan en kan skaffes for 30,-. Det er bare ét eksempel. Jeg tænker at der sikkert gemmer sig mange små eksempler, som måske kunne blive til en hel del penge, på årsbasis

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013

Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2013 Afdelingens tidligere formand, Christina Clausen valgte at flytte fra afdelingen i foråret, hvorfor vi i april afholdt ekstraordinært afdelingsmøde for at vælge

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16

AAB Afdeling 16. Beretning 2009. april 2009. Afdeling 16 AAB Afdeling 16 april 2009 Beretning 2009 Afdeling 16 Postkasser Fra den 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser i stueplan. Afdelingen har modtaget et særdeles godt tilbud

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere