Mandag den 27. maj 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00"

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj 2013 kl i Bellahøj Selskabslokaler (Restaurent Bellahøj). Bellahøjvej Brønshøj. DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning. (Jf. bilag i denne folder / fremlæggelse) 3) Regnskab 2012 til godkendelse. (Jf. særskilt bilag) 4) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for (Jf. særskilt bilag) 5) Emner til behandling: a) Lokalhusorden afd (Særskilt folder) b) Køkkenrenovering i moderniseringslejemål via råderetten. (Jf. bilagi denne folder) c) Aftræk til vaskerierne. (Jf. bilag i denne folder) d) Ventilationen. (Fremlæggelse) e) Porte i afd (Jf. bilag i denne folder) f) Sekretariatsaftale med LLO. (Jf. bilag i denne folder) g) Fællesklubben / Klubberne. (Fremlæggelse) h) Indkomne forslag jf. bilag. (Jf. bilag i denne folder) 6) YouseeTV. Opfølgning fra sidste afdelingsmøde. (Fremlæggelse) 7) Valg til afdelingsbestyrelsen. (Fremlæggelse) a) Afdelingsformand. (Lasse genopstiller) b) Afdelingsbestyrelsesmedlem. (Lone genopstiller) c) Suppleant for 2 år til afdelingsbestyrelsen. (ledig) d) Suppleant for 1 år til afdelingsbestyrelsen. (ledig) 8) Eventuelt. a) Velkommen til Ken Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uansat husstandens størrelse. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 Afdelingsbestyrelsens beretning. Med denne beretning vil den nuværende afdelingsbestyrelse hermed gøre rede for dennes holdninger og arbejde i tiden siden sidste ordinære afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelse og Ejendomskontor: Som det måske er blevet bemærket, er der sket rigtig mange ting i bestyrelsen og på ejendomskontoret siden sidste møde. På mødet sidst blev forhenværende kasserer Lonnie genvalgt. Derudover blev Bodil genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Brian valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Lasse og Maria blev desuden valgt som suppleanter. Men så allerede i september ved et ekstraordinært afdelingsmøde fratrådte tidligere formand Per og kasserer Lonnie deres poster i utide pga. fraflytning. Derudover havde Maria forinden trukket sig som suppleant. På dette ekstraordinære afdelingsmøde blev Lasse så valgt som ny formand, og Kent blev valgt som ny kasserer. Derudover blev Pia og Ole valgt som nye suppleanter. I oktober trak Kent sig som kasserer, og ved endnu et ekstraordinært afdelingsmøde blev Hanne valgt til posten. I december trak Bodil sig som bestyrelsemedlem, og Pia blev herefter nyt medlem i kraft af sin position som suppleant. I april har Brian trukket sig som medlem, og Ole er derfor med øjeblikkelig virkning blevet indsat i stedet. Inklusiv Lone er dette så den nuværende bestyrelse d.d. Alle disse personer har i den forgangne periode været med til at tegne den nye afdelingsbestyrelse og sammen med en stor udskiftning på ejendomskontoret, er det meste af administrationen i afd nu udskiftet. Jesper blev ansat i foråret 2012, hvor Derek stoppede. Tommy er her naturligvis stadig, og så fik vi ansat Lars som gårdmand i efteråret Senest har Jesper desværre som bekendt valgt at forlade os pr. 31. maj. Der er i skrivende stund endnu ikke fundet en afløser, men der vil forventelig pr. 21. maj starte en ny mand. Til slut kommer så, at vi forventelig får tilgang af en lærling på ejendomsserviceteknikeruddannelsen her til august. Det sidstnævnte kan ses som en konsekvens af en stadig stigende arbejdsbyde for vores personale, som løber rigtig stærkt for at kunne følge med, men også som et bidrage til uddannelsen af nye folk på området. Denne stadig forandrende sammensætning af mennesker har nu på flere områder vist sig at bære frugt. Bl.a. i form af et meget positivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelse, ejendomskontor, boligforening, byggesag og beboere, og vi forventer også nu med udskiftningen på varmemesterposten, at denne positive udvikling vil fortsætte. Jesper har i sin korte ansættelsesperiode gjort et kæmpe stykke arbejde for at få bragt ejendomskontoret på ret køl igen. Det er derfor også med stor sørgmodighed, at vi alt for tidligt må sige farvel og mange gange tak for det store arbejde, det store engagement, og den altid venlige attitude over for beboere såvel som afdelingsbestyrelse. Vi ønsker Jesper alt muligt held og lykke fremover. Afdelingsbestyrelsen afholdte i tiden efter de ekstraordinære afdelingsmøder, hvor Lasse og Hanne kom til, bestyrelsesmøder 1 gang ugentligt. Dette blev dog ændret til hver 14. dag, efterhånden som vi fik arbejdes os igennem alle de nye tiltag, som vi vil forsøge at gøre rede for herunder. Information og kommunikation: På afdelingsmødet i 2012 blev der fremsat forslag om, at afdelingen oprettede en hjemmeside eller evt. et elektronisk nyhedsbrev, som man skulle kunne tilmelde sig. Vi fik derfor som noget af det første etableret en hjemmeside (www dk). Denne bliver derudover suppleret af elektroniske nyhedsbreve, som udsendes pr. mail til tilmeldte beboere, når der er noget aktuelt nyt. Samtidig udgiver vi i starten af hver måned et nyhedsbrev, som bliver blevet hængt op i opgangene og så vores nye Facebookgruppe for beboere her i afdelingen skal naturligvis også nævnes. Denne har i skrivende stund 75 medlemmer, og her bliver der bl.a. opslået nyheder, og der diskuteres jævnligt om løst og fast.

3 Dernæst er både bestyrelse og ejendomskontor blevet nemmere at kontakte og kommunikere med, da vi har sat fokus på brugen af s samt kontaktformularer via hjemmesiden med en dertil hurtig respons på henvendelser via disse. Vagttelefonen som beboere siden efteråret har kunne kontakte, hvis der har været opstået kritiske situationer, har også været et nyt tiltag, og vi har i gennemsnit ca. 1 opkald pr. uge på vagttelefonen af meget forskellig karakterer. Det er bestyrelsens vurdering, at alle disse mange tiltag på informations- og kommunikationsområdet har været meget tiltrængte, og nok også derfor er blevet særdeles godt modtaget. Det er den nuværende bestyrelses håb, at disse tiltag vil blive videreført også af kommende bestyrelser fremover. Desværre har Infokanalen voldt os en del problemer. Først var det en dyr modulator (som omformer signalet fra et datasignal til et TVsignal), der stod af, og senest har der været problemer med kommunikationen mellem den hjemmeside, hvorfra ændringer og oprettelse af nye indlæg udføres, og serveren, der leverer dataen til modulatoren. Det er noget, vi håber, snart vil blive løst. Som nævnt på det ekstraordinære afdelingsmøde, vil afdelingsbestyrelsen fortsat arbejde på at holde Infokanalen kørende og korrekt opdateret, men vi udvikler den ikke yderligere, da vores fokus nu primært ligger på webbaserede løsninger såsom hjemmeside, nyhedsmails og Facebook. Dette vil også fortsat være holdningen såfremt den nuværende bestyrelse genvælges eller andet vedtages af afdelingsmødet. Yousee kabeltv: Vi har arbejdet på at undersøge forholdene vedr. vores kabeltv-leverandør Yousee, samt evt. gode alternativer til dem, hvilket blev vedtaget på sidste ordinære afdelingsmøde, at man skulle. Resultaterne af dette arbejde er blevet nævnt kort på Facebook, og vil blive fremlagt på dette afdelingsmøde under et særskilt punkt på dagsordenen. Faste håndværkere Vi har i samarbejde med Jesper arbejdet på at få udskiftet en stor del af vores faste håndværkere m.f. Dette er sket for at sikre vores beboere en bedre og billigere istandsættelse ved fraflytninger og for at sende et signal om, at afdelingen kræver en god og hurtig service samt fornuftige priser af alle leverandører. Det er uvist, hvad vi har sparet indtil videre, men sikkert er det, at der er tale om betydelige besparelser både for fraflyttere og afdeling samt bedre udførsel af arbejderne. Regler og vejledninger: Afdelingen har indtil videre været underlagt Boligforeningen AAB s standardhusorden, da vi ikke har en selv gældende for afdelingen lokalt. Dette arbejde er nu også tilendebragt, og vi kan derfor på afdelingsmødet fremlægge vores forslag til en lokal husorden. Vi håber meget på, at den vil blive vel modtaget. Derudover har vi arbejdet intenst med at justere og opdatere diverse vejledninger til bl.a. brug og udlejning af vores festlokale og brug af vores vaskerier. Derudover har vi kigget på vores parkeringsregler, og vi har i den forbindelse indført en ny type 1-dags parkeringstilladelser, som har betydet en stor besparelse økonomisk. Det er også vores håb her, at alle disse tilpassede regler og vejledninger vil være med til at gøre det bedre og mere enkelt at bo her i afdelingen. Lejerklub og Fællesklub: Vi har løbende i den nye afdelingsbestyrelse afholdt møder med Lejerklubben 28-30, som blev dannet i december måned 2011 som et sted, hvor beboere her i afd kunne samles under Lejernes LO faner. Den nuværende bestyrelses holdning til denne klub har til forskel fra den tidligere bestyrelse været klart positiv. Derfor har vi naturligvis været indstillede på dialog og samarbejde med denne. Dette samarbejde har nu vist sig i form af en sekretariatsaftale med Lejernes LO. Dvs. en form for kollektiv indmeldelse af alle beboere i hele afdelingen. Naturligvis kun som forslag da den skal vedtages ved afstemning på dette afdelingsmøde.

4 Fællesklubben og dennes dertilhørende beboerklubber har vi også samarbejdet med. Disse har dog deres egne bestyrelser, og det er deres opgaver at sikre driften, information og fornyelsen i de klubber, de repræsenterer. Afdelingsbestyrelsen har løbende det seneste halv år holdt flere møder med Fællesklubbens ledelse om en genopstart her efter Helhedsplanens 3. etappe, da klubberne, dog motionsklubben undtaget, stort set har ligget stille. Afdelingsbestyrelsen har bl.a. opfordret Fællesklubben til at udgive information, da en stor del af i særdeleshed vores nye beboere ikke anede, at disse klubber eksisterede, og hvordan man kunne bruge dem. Resultaterne af disse møder ses nu som en folder udsendt til alle og et informationsmøde afholdt af klubberne og Fællesklubben selv d. 23. maj. Drift og vedligeholdelse: Dette er en af afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver. Vi har derfor også i tæt samarbejde med Boligforeningen AAB s driftafdeling og vores driftkoordinator Mette Larsen gennemgået afdelingens drift og vedligeholdelsesplan (DV-plan), og denne er nu blevet væsentlig mere omfattende og detaljeret, og der er blevet ryddet op i gamle udgiftsposter, som ikke skulle bruges mere, så vi kan bruge penge på andre ting. Denne vil nu i større grad være med til at sikre økonomien i afdelings kommende driftarbejder og samtidig tage større højde for vores ukendte udgifter i fremtiden. Helhedsplanens 3. etape: Et væsentligt emne, som afdelingsbestyrelsen også har beskæftiget sig med, er vores omfattende renovering under Helhedsplanens 3. og sidste etape. Vi har bl.a. på baggrund af beboerhenvendelser og ved øgede egenkontroller stillet spørgsmålstegn ved flere punkter, som vi og rigtig mange andre beboere har ment haltede, og som har kunne gøres bedre eller anderledes. Det skal dog siges, at afdelingsbestyrelsen ikke har nogen direkte indflydelse på den grundlæggende udførselse, og vi kan derfor ikke bare ændre på ting, som har været planlagt fra start af, og som allerede er projekteret og finansieret. Vi har på løbende månedlige bygherremøder med arkitekterne og Boligforeningens leder på projektet snakket om disse ting, og det er vores vurdering, at dette har haft en effekt, men at vi stadig har et stort arbejde foran os med at sikre en sober gennemførelse og aflevering af projektet. Vi har bl.a. senest sikret en nedjustering af huslejen for alle, fordi gården i afd. 28 er forsinket. Når denne renovering er tilendebragt, vil huslejen retmæssigt blive hævet igen. Det har også nu vist sig, at problemerne omkring kulde i specielt moderniseringsboligerne er blevet hørt. Meget mere om dette senere på afdelingsmødet. Vi har desværre også som afdeling haft en del store ekstraudgifter i forbindelse med denne 3. etape. Bl.a. er der blevet stillet krav fra Arbejdstilsynets side om en ny etablering af lys på spidslofterne, og så har kælderrenoveringen krævet, at vi har skulle bruge et stort beløb på gennemgang og udbedring af fejl på afdelingens fælles elinstallationer. Disse 2 poster alene har kostet driftbudgettet op imod kr. Afdelingens økonomi har dog heldigvis til nøds kunne bære dette uden nævneværdige konsekvenser. I juni sidste år og i april indeværende år blev der afholdt informationsmøder omkring projektet. Der blev på begge møder informeret om projektets fremdrift, grundlag, status og konsekvenser, og der er blevet diskuteret en masse emner, som beboerne her i afdelingen generelt har været utilfredse med. Mange af disse emner er gået igen fra første møde, og det kan vi kun tolke som et tegn på, at flere ting er blevet påpeget som store problemer, men at ingenting desværre er sket. Det kan vi naturligvis ikke stille os tilfredse med, hverken som beboere eller som bestyrelse, og vi er derfor nu tilfredse med, at det nu endlige ser ud til at ske noget på flere punkter. De resterende opgaver under Helhedsplanens 3. etape bliver for afdelingsbestyrelsen nu at sikre, at disse emner bliver fulgt til dørs med nogle løsninger, som vi kan være tilfredse med. Enmer der som nævnt primært omhandler moderniseringsboligerne. Bestyrelsen gør ALT, hvad der står i dennes magt for at sikre dette, og disse enmer har vores største prioritet i øjeblikket.

5 Fremtiden: Det er nu bestyrelsens håb og ønske, at vi kan få lov til at fortsætte vores arbejde med alle disse mange tiltag, da vi bestemt ikke mener, at opgaverne er løst endnu. Vi vil derfor gerne opfordre til, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer som genopstiller genvælges. Og så er det vores håb, at de 2 nye suppleanter, der kommer til, vil være lige så indstillede som os på at give den en skalle med opgaverne og udviklingen. Tak for ordet.

6 Afdelingsmøde Afd Forslag til frivillig køkkenmodernisering Der har været mange, der har spurgt om det er muligt at få et nyt køkken. Specielt her efter byggesagens afslutning. Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen, at der indføres en frivillig ordning, så de beboere, der ønsker det, kan få et nyt og moderne køkken i lejligheden. Der kan opsættes 20 køkkener pr. år hos beboere som ønsker dette. Desuden foreslår afdelingsbestyrelsen, at køkkenmoderniseringsordningen også omfatter opsætning af nye køkkener i op til 15 fraflytningsboliger inden de genudlejes, hvis dette vurderes nødvendigt. Hvordan ser køkkenet ud? Der kan vælge mellem 3 forskellige kvalitetskøkkener fra HTH, Vordingborg og Invita køkkener. Illustrationer af de forskellige modeller kan ses på Ejendomskontoret når vi kommer så langt. Hvad koster det om måneden? Forbedringstillægget, altså prisen pr. måned, fremgår forneden kr. = 675 kr kr. = 608 kr kr. = 542 kr. Beløbet betales over huslejen, indtil køkkenet er fuldt betalt. Betaling for det nye køkken følger lejemålet og ikke beboeren - det betyder at hvis du flytter ud, så er det den nye lejer, der overtager betalingen for køkkenet. For at mindske de månedlige udgifter til et så lavt niveau som muligt, er beløbet fordelt over 20 år. Det er ikke muligt af få fradrag for renteudgifterne. Det er dog muligt at søge om boligstøtte når køkkenet er installeret. Ordningen er frivillig og får ingen økonomisk betydning for de, der ikke vil have nyt køkken. Hvornår starter det? De første køkkener vil, hvis alt går vel, kunne opsættes i efteråret Det er de beboere, som tilmelder sig først, der kommer først i køen. Nærmere detaljer om projektet vil blive udgivet senere hvis dette forslag vedtages. Forslaget er stillet af Afdelingsbestyrelsen, afd d

7 Forslag om aftrækskanaler til vaskerierne. På baggrund af flere konkrete henvendelser om generel utilfredshed med støj og em fra vaskeriernes udblæsning i gården foreslås det, at der tilbygges en skorsten fra hvert vaskeri med udblæsning ved taget. Såfremt DV-planen for 2014 med det afsatte beløb på konto på kr. godkendes, og forslaget ikke nedstemmes på afdelingsmødet, vil arbejdet blive gennemført hurtigst muligt* * Dvs. først i 2014, med mindre der ved ansøgning om en tillægsbevilling gives lov til at bruge disse penge allerede i Løsningen, der lægges op til, vil i udførsel minde meget om aftrækket fra et af vores erhvervslejemål, som ses herover.

8 Automatiske porte i afd Vi har igennem længere tid oplevet problemer med vores automatiske porte i afd. 28 og 29. Problemerne omfatter: Store gener for de beboere, som bor i nærheden af portene med vægmonterede motorer, som åbner og lukker portene elektrisk. Støjen og vibrationerne fra disse motorer forplanter sig i hele bygningen. Portene smækker som regel med et brag, hvilket også forplanter sig i bygningen. Problemer med at åbne lige efter de er lukket. Styringen er underligt nok indrettet således, at portene ikke kan åbnes, lige efter de er lukket automatisk. Der kan gå op til et par minutter, inden de vil åbne igen. Dette medfører bl.a., at folk bliver fanget i gården, og kan give anledning til hærværk. Vi har desværre først i 2016 kunne afsætte kr. på DV-planen til at gøre noget ved problemerne. Så såfremt DV-planen godkendes i sin fremlagte form, vil bestyrelsen via en tillægsbevilling søge at rykke nogle af disse penge til i år for at finansiere en løsning på de nævnte problemer. Alternativt, hvis en bevilling ikke kan gives, vil bestyrelsen bruge penge fra driftkontoen (115) til at rette op på disse problemer med en billig løsning i år. Dette kunne evt. være at udskifte motorerne med fjedre eller pumper, hvilket ville afhjælpe de værste problemer. Det ville dog kræve, at vi får professionelle til også at kigge på styringerne for at finde ud af, hvad der ville kunne lade sig gøre, og i hvilket omfang.

9 Sekretariatsaftale hos Lejernes LO Afdelingsbestyrelsen foreslår i samarbejde med Lejerklubben 28-30, at vi her i afd tegner en sekretariatsaftale hos Lejernes LO Hovedstaden (LLOH). Hvad kan du bruge Lejernes LO til: Ret til rådgivning inden for alt ved at bo til leje. Bl.a.: Problemer med varmeregnskab Muligheder for råderet. Regler om fortsættelse, bytte o. lign. Ind- og fraflytning. Hjælp til at gennemskue regnskaber og budgetter Bistand til at føre sager for beboerklagenævnet Juridisk, byggesagkyndig og organisatorisk rådgivning Hjælp hvis du har konflikter med Boligforeningen AAB. M.m. Fælles tiltag kommer også den enkelte til gode. Bestyrelsen kan ved denne type aftale gøre brug af rådgivning fra LLO, om bl.a. budget og byggeri, så vi kan sikre økonomien og beboerdemokratiet på bedste vis. Samtidig er individuelle henvendelser omfattet af aftalen hvor afdelingsbestyrelsen råder til at den enkelte beboer fremover kontakter LLO direkte.* Økonomisk konsekvens af forslaget: Pris pr. lejemål kr. 19,75 pr. mdr. = kr. 237,00 pr. år (2013 pris der fremover reguleres af LLO s repræsentantskab som vi også kan deltage i.) Ingen sagsgebyr. Pris for afdelingen ved 418 lejemål: Kr ,00 første år. (LLO justerer hvis der er tomme lejemål.) Beløbet på kr. 19,75 vil blive trukket månedligt som selvstændigt punkt på huslejeopkrævningen* Husstande der har en aftale med LLO igennem lejerforeningen kommer automatisk over på sekretariatsaftalen i stedet.* Priser uden sekretariatsaftale til sammenligning: 1. års kontingent: 1.480,00 kr kr. pr sag (124 kr. pr. mdr.) 2. års kontingent: 1.210,00 kr kr. pr. sag (101 kr. pr. mdr.) 3. års kontingent: 900,00 kr. - ingen sagsgebyr (75 kr. pr. mdr.) Flere informationer: * Det oprindelige forslag som ses herover har vist sig i praksis at være problematisk. Hvorfor, og i hvilket omfang vil blive gennemgået på afdelingsmødet mundtligt inden afstemning.

10 Forslag til behandling fra beboere. Jeanette dombernowsky parkstykket 8, st. Th. Det skal være tilladt, efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen, at holde en mindre hund, hvis man bor i en stue le- jlighed og er hjemmegående. Hunden skal altid være i snor. Hunden må ikke være til gene for naboer f..eks gøen. En hund er til stor glæde for ældre, singler og børn. En hund kan være med til et bedre naboskab og sammenhold Karsten Heising Hyrdevangen 34 1.sal Der er et par beboere heri blandt os der er meget generet, af den elektriske port. Det er naturligvis knap så voldsomt i dagtimerne, men kan da sagtens høres, da støjen herfra blot er én blandt alle hverdagens lyde. Værst er det dog i aften og nattetimerne. For vores vedkommende, er det selve motoren der kilden, til vores irritation! Ligeså snart den aktiveres, brummer det i vores stue og her ligger vi forældre tilfældigvis, og sover vores sødeste skønhedssøvn eller forsøger herpå? Det lyder altså voldsomt, og er ikke just morsomt, at blive vækket et par gange i løbet af natten. Der er rent faktisk personer, der af en eller anden årsag, er nødsaget til at benytte porten også på dette ukristelige tidspunkt kan tænkes, at de har natarbejde? Et forslag, der gerne må tages op på den kommende generalforsamling tak, kan være, at man helt fjerner selve motoren (selvom den ikke har været billig i anskaffelse) og placerer en ganske almindelig (ikke elektrisk) dørpumpe. Den kan indstilles, så den ikke smækker i med et brag, og kræver kun at den der ønsker at komme ind, selv må bruge energi på at få lågen op! Naturligvis skal plastiknøglen stadigvæk bruges, for at komme ind! Den skal blot ændres, så den slår palen fra i selve låsen det lyder da enkelt, ikke sandt? Herved får vi der bor ved porten, på ny vores hårdt tiltrængte nattesøvn! OG eventuelle langfingrede sataner, ikke bare kan komme ind og tyvstjæle, for eksempel alle underboens cykelhjelme og vores cykelanhænger, der er blevet fjernet fra vores cykelkælder den skulle altså lige ud mellem sidebenene! David Kristensen HA15,2 a) Køb af små forboldmål til Utterslevvej-gården Forrige sommer var der en masse palaver mellem børnene omkring små forboldmål, som blev flyttet og fjernet. Der foreslås derfor indkøbt to stk. små metal-gitter mål (ca. størrelse hockey) efter bestyrelsen skøn til de lille græsstykke. Pris iflg. (153h*213b med 32 mm rør som net - blot et forslag) er 539 kr/stk inkl. levering. Der kan evt. købes lidt mindre mål. For at give bestyrelsen mulighed for at købe de rigtige mål og have handlefrihed foreslås en beløbsramme på 2500 kr. Bestyrelsen kan evt. overveje om f.eks. et af målene skal fastgøres med en lænke til et nedbanket vandrør for at forhindre tyveri Motivering: Efter byggesagen er der endelig kommet liv til børnene i gården. Rigtig mange børn er begyndt at lege i gården igen efter stiladser og containere er væk.de mange børn fortjener et par mål igen til at lege med. b) Køb af rullegræs til til Utterslevvej-gården Pga. renoveringen er græsset helt væk og det er umuligt at ligge på et tæppe eller spille bold. Der er sået græs men pga. sulte fugle, slidtage og traktoreret jord kan det frygtes at græsset aldrig får rigtig fat. Der stilles derfor forslag om at hvis den nuværende græssåning er frugtesløs, at der så i forsommeren indkøbes rullegræs til de to felter på ca. 7*11 meter. Rullegræs kan købes for ca. 25 kr/m2 - svarede til knap 4000 kr. Hertil et par tusind til selve anlæggelse

11 Jonas Konradsen Hyrdevangen 26. 1TH Jeg har lige haft en snedker/tømrer på besøg, som har ordnet lidt småting. Han fortalte mig så, at han snart skulle ud og se på en masse vinduer og terrasedøre, forbi de binder osv. Men at 80% af "problemerne" bare var lidt olie. Han skal som min. have for 30. min. arbejde, samt kørselpenge. Min pointe er, om der skal laves et økonomiudvalg (som skal se på besparelser), for det koster os jo alle i sidste ende. F.eks. Så kunne foreningen give en olie, så folk selv kunne gøre det. Sådan en kan skaffes for 30,-. Det er bare ét eksempel. Jeg tænker at der sikkert gemmer sig mange små eksempler, som måske kunne blive til en hel del penge, på årsbasis

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsmøde 14. september 2016

Afdelingsmøde 14. september 2016 Afd. 139-3 Boholteparken Afdelingsmøde 14. september 2016 Referat 1: Valg af dirigent Jeanet Strømmen valgt som dirigent Gitte Vagner valgt som referent Kirsten Enevoldsen & Ole Jensen valgt som stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen

Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00. Dagsorden Referat Aktion Automatforeningen Afdelingsbestyrelsesmøde. Møde: onsdag den 6. februar kl. 18:30 Mødested: Afdelingsbestyrelsens kontor Åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 18:30 til 19:00 Bestyrelsen: Marianne, Flemming, Birthe, Rita

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2016 kl.1830, mødestart kl.1900. Fælleshuset, Hjelmagerparken 410, 8541 Løgten (Almenbo, afd. 31.). Dagsorden: 1. velkomst ved afdelingsbestyrelsen. 2. valg af dirigent.

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere