Forslag til finanslov for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til finanslov for 2015"

Transkript

1 Nr INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens tilskud 2015 Vejledning UU s opgaver og kan UU kræve betaling Uddrag om Bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Åben Skole Specialundervisning Navne-, skole- og foreningsnyt Kalender Forslag til finanslov for 2015 Taksterne til de frie grundskoler stiger med godt 3%; men i reelle priser er der kun tale om en beskeden stigning Tilskudstaksterne til de frie grundskoler stiger med godt 3 procent, selvom koblings- procenten fastholdes på 71 %, i forslaget til finanslov for 2015, som regeringen har offentliggjort i dag, tirsdag den 26. august. Det betyder, at den gennemsnitlige takst til driftstilskud pr. årselev fastsættes til kr., hvilket er en stigning på 2,1 % i forhold til 2014, hvor det gennemsnitlige tilskud lå på kr. Reelt er der dog kun tale om en beskeden stigning, idet stigningen kun er på 0,7 % målt i faste priser. For de frie skoler er det således kun et mindre skridt frem set i forhold til det dramatiske fald på hele 3,2%, som skolerne oplevede fra 2013 til Som udgangspunkt er tilskuddet baseret på det gennemsnitlige forbrug i folkeskolen i regnskabsåret Taksterne, som skolernes tilskud beregnes efter, indeholder imidlertid flere elementer, som gør det vanskeligt at gennemskue virkeligheden bag. Blandt andet indgår følgende elementer: ekstra tilskud i forbindelse med fagligt løft (ca. 213 kr. pr. elev), partsmidler i forbindelse med OK , og afsnøring til barselsfonden. Her på redak- tionen arbejder vi på at få indsigt i detaljerne i tilskuddet, således at vi kan give et mere deltaljeret billede af tilskudsforholdene. Skøn over skolens tilskud i 2015 Skolen kan selv på grundlag af de foreslåede takster beregne et skøn over tilskuddet for 2015 se oversigt over takster og beregning af tilskud nedenfor. Ved beregningen skal man huske at tage højde for det nye inklusionstilskud og afvikl- ingen af det gamle specialundervisningstilskud. Inklusionstilskuddet udgør for 2015 et grundtilskud på kr. samt et elevtilskud på 175 kr. pr. elev på skolen pr. 5. sep- tember. Afviklingen af det gamle specialundervisningstilskud sker ved en overgangs- ordning, hvor skolen i skoleåret modtager et tilskud svarende til 50 % af skolens gennemsnitlige specialundervisningstilskud i skoleårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12. Størrelsen af dette tilskud burde skolen allerede være bekendt med og kan derfor beregne værdien i 2015, hvor afviklingstilskuddet ydes i 7 måneder. Vi arbejder også med et excel- værktøj en tilskudsberegner der kan bruges til at beregne skøn over skolens tilskud i Beregneren vil være klar om nogle dage. Taksterne: Undervisningstilskud og andre tilskud Den samlede bevilling til de frie grundskoler vil ifølge forslaget udgøre i ca. 5,4 mia. kr. i Heraf går 404 mio. kr. til SFO- tilskud, 229 mio. kr. til bygningstilskud og 22 mio. kr. til kostskolerne. Resten knap 4,8 mia. kr. går til undervisningstilskud, som i praksis udmøntes i nogle takster, som skolens tilskud beregnes ud fra.

2 Nr. 10 Side 2 A. Hovedparten udmøntes til skolerne i det generelle driftstilskud i form af faste takster: Grundtilskud ( kr.) Undervisningstilskud o Takst 1 for elever under 13 år ( kr.) o Takst 2 for elever over 13 år ( kr.) o Takst 3 for 10. klassetrin ( kr.) Fællesudgiftstilskud o Takst 1 for de første 220 elever (5.607 kr.) og o Takst 2 for efterfølgende elever (2.243 kr.) Disse takster ligger ca. 3,3 % højere end de faktiske takster, der bliver brugt til at beregne 2014 tilskuddet. B. Tilskud til specialundervisning Der afsnøres en pulje på 138 mio. kr. kroner, hvilket er på niveau med 2014 bevillingen. C. Tilskud til inklusion Der afsættes 107 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion og overgangsordingen for specialundervisning. D. Tilskud til vikarudgifter. Den afsatte puljer er sat ned med 2,8 mio. kr. til i alt 62,5 mio. kr. E. Kompensation til tyske mindretalsskoler. Der afsnøres en særlig pulje på 2,8 mio. kr. F. Tilskud til certificering af tilsynsførende. Til drift af kursusvirksomheden i forbindelse med certificering af tilsynsførende afsnøres en pulje på 0,5 mio. kr. G. Bidrag til barselsfonden. Bidraget trækkes fra bevillingen inden finanslovstaksten på kr. beregnes. Vi kender i skrivende stund ikke den præcise størrelse af dette bidrag, men et kvalificeret gæt vil være omkring 21 mio. kr., svarende til ca. 190 kr. pr. elev. Udover disse undervisningstilskud yder staten en række andre tilskud. Det drejer sig om: a) Bygningstilskud, kr. pr. elev, svarende til en stigning på 2,1 %. b) SFO- tilskud, kr. pr. barn, svarende til en stigning på 1,0 %. c) Tilskud til kostafdelinger, der også stiger med 1,0 %. d) Tilskud til fripladser en lille stigning, der modsvares af en stigning i elevtallet. e) Tilskud til fripladser i SFO, der er opreguleret i takt med stigende børnetal i SFO. f) Tilskud til befordringsudgifter af forskellig art. g) Tilskud til tyske mindretalsskoler. Yderligere kan nævnes: a) Tilskud i forbindelse med barsel. Men tilskudsordningen er dog finansieret af den samlede bevilling. b) Tilskud til ansættelse af fleksjobbere. Finansieret af det månedlige bidrag på 269 kr. pr. årsværk i 2015, hvilket er et betydeligt fald på hele 17 % fra 325 kr. pr. årsværk i c) Tilskud til skolerejser med DSB.

3 Nr. 10 Side 3 Forslag til finanslov for 2015 nogle vigtige tal Forslag Finanslov for 2015, Offentliggjort 28. august 2014 Grundtilskud: Pr. elev for de første 40 elever Maksimum pr. skole 2014 Finanslov og takstkatal og Forslag Ændring 0 % Fællesudgifter: Takst 1 (første 220 elever) ,3 % Takst 2 (fra elev nr. 221) ,3 % Undervisningstilskud: Takst 1 (elever under 13 år) ,2 % Takst 2 (på/over 13år) ,2 % Takst 3 (for 10. kl.) ,3 % Kostafdelinger tilskud pr. elev ,50 % Bygningstilskud ,91 % SFO tilskud ,50 % Der tages forbehold for fejl Ændring 201 Antal skoler Antal elever ,6% Tilskudsandel/koblingsprocent 71% 71% Driftstilskud pr. elev (Finanslovstakst) ,1% Kommunalt bidrag ,3% Antal børn i SFO ,2% Pulje til specialundervisning 107,2 mio. 138,0 mio. - Akutpakke til specialundervisning 40,0 mio. Afsat til inklusionstilskud 129,0 mio. 107,0 mio. Vikarudgifter m.v. 65,3 mio. 62,5 mio. Fripladstilskud skolen 28,4 mio. 28,9 mio. Friplads tilskud SFO 5,7 mio. 5,9 mio. Befordring syge og invaliderede elever 1,1 mio. 1,1 mio. Befordringstilskud 12,0 mio. 12,1 mio. Befordring brobygning 0,5 mio. 0,5 mio. Tilskud til certificering af tilsynsførende 0,5 mio. 0,5 mio. Bidrag til barselsfonden Ca.? mio. Ca.? mio. Fleksjobbidrag pr. måned pr. årsværk 325 kr. 269 kr. - 17,23%

4 Nr. 10 Side 4 Beregning af skolens tilskud for 2015 En skønsmæssig beregning af skolens tilskud for 2015 skal indeholde: Generelt driftstilskud i henhold til taksterne (grundstilskud undervisningstilskud fællesudgiftstilskud) geografisk tillæg for skoler i stedtillægsområde 4, 5 og 6 på 2 % inklusionstilskud: grundtilskud på kr. samt elevtilskud på 175 kr. pr. elev i 2015 (svarende til 300 kr. pr. elev for skoleåret ) Overgangstilskud vedrørende specialundervisning (50 % af gammelt specialundervisningstilskud for perioden januar- juli 2015) bygningstilskud SFO- tilskud specialundervisningstilskud bevilget for skoleåret PH Kilder: Forslag til finanslov for 2015 Undervisningsministeriets takstkatalog for 2014

5 Nr. 10 Side 5 Vejledning UU s opgaver og kan UU opkræve betaling Elever og forældre ved frie grundskoler skal have præcise den samme service og de samme ydelser UU som UU et leverer til folkeskolen. Derfor kan det vække underen, når frie grundskoler modtager tilbud fra deres UU- center om forskellige tilkøbsmuligheder, som for eksempel Individuel rådgivning og vejledning af elever (og forældre) de 80% eller Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøde (arrangeret af skolen) i 7. klasse for at informere om vejlederens arbejde. De nævnte aktiviteter indgår i de opgaver, som UU skal løse i henhold til bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår også, at UU skal yde vejledning til elever og forældre ved frie grundskoler efter de samme regler som til elever og forældre i folkeskolen. Udgangspunktet er derfor, som nævnt, at de frie skoler skal have samme service og samme ydelser som folkeskolerne modtager. Det betyder, at hvis UU opkræver betaling hos folkeskolerne, ja så kan de også opkræve betaling hos den frie grundskole for samme ydelse. Der skal altså være ligestilling de frie skoler og folkeskoler og det vil sige lige vilkår også med hensyn til betaling. Derfor vil vi anbefale, at frie grundskoler, der møder et krav om betaling herunder tilbud om tilkøbsydelser undersøger, om UU stiller de samme krav til folkeskolerne i området. Ved indførelse af den nuværende UU- ordning var der en 3- årig overgangsordning, hvor de frie grundskoler fik ekstra penge, således at skolerne kunne købe ydelser hos UU. Formålet med overgangsperioden var, at kompensere for, at folkeskolens udgifter først slår igennem i de frie grundskolers tilskudsgrundlag efter 3 år. Efter overgangsperiode vil udgifterne til UU, som indgår i folkeskolens udgifter, dermed også indgå i tilskuddet til skolerne. Derfor kan det være svært at argumentere imod at frie skoler skal betale det samme til UU som de stedlige folkeskoler betaler. Der er imidlertid god grund til at man fra skolens side er opmærksom på krav om betaling for ydelser fra UU og PPR. Sagen er nemlig den, at vi for tiden ser, at en række kommuner er presset på økonomien, og at de prøver at finde indtægter på forskellige service- og ydelsesområder, som fx PPR og UU. Se uddrag af bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv på næste side. LINK: Bekendtgørelse om vejledning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=1641 PHP

6 Nr. 10 Side 6 UDDRAG af Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv af 30. Juni Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede eleverne i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, jf. 5. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede årige unge, jf. 6 og 7. Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilbyde årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse, og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, jf. 6 og 8. Stk. 4. Forpligtelsen efter stk. 2-3 omfatter unge, der har bopæl i det geografiske område, Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter. Stk. 5. Vejledning til elever på frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som gives af kommunalbestyrelsen, jf. 4 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., følger reglerne i denne bekendtgørelse og tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter. Kapitel 4 Indhold af vejledningen Indholdet af vejledningen i folkeskolen 5. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, tilrettelægges, så den omfatter følgende aktiviteter: 1) Kollektiv vejledning i klasse samt i 10. klasser. 2) Forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. 3) Introduktion til ungdomsuddannelser. 4) Informationsmøder for elever og forældre. 5) Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne, herunder for- og efterbehandling, jf. 2 i bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 6) Brobygningsforløb i 9. klasse for elever, der er vurderet ikke- uddannelsesparate i 8. klasse, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 7) Brobygningsforløb i 10. klasse, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 8) Særlige initiativer, jf. folkeskolelovens 9, stk. 4, og 33, stk ) Mentorer i 9. og 10. klasse, jf. 11 og ) Praktikforløb, jf. folkeskolelovens 9, stk. 3 og 4, og 33, stk. 5. Stk. 2. Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen. Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver kollektiv vejledning til alle elever i og 10. klasse. Stk. 4. Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt i stk. 5, og som samlet skal bidrage til at kvalificere elevernes valg af uddannelse og job og sammentænkes med undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job, jf. stk. 2.

7 Nr. 10 Side 7 UDDRAG af Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv af 30. Juni 2014 (fortsat) Stk. 5. I den kollektive vejledning skal indgå: 1) indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf, 2) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse, 3) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til evejledningen, jf 9, og 4) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. Stk. 6. Vejledningsforløbet, jf. stk. 1, herunder den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder. Stk. 7. Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden. Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne. Åben skole en ny tradition i grundskolen I 2013 startede en helt ny tradition! Landet over bliver der holdt Åben Skole første torsdag i november. Det sker igen den 6. november 2014 kl Tidsintervallet er fleksibelt. Det samme er indholdet for dagen. Det er helt og holdent op til den enkelte skole, hvad der skal foregå på Åben Skole- dagen. Nogle skoler forskyder undervisningen af visse klassetrin til om eftermiddagen den 6. november for at sikre elevrepræsentation, inviterer»gamle«elever til at fortælle, hvad de fik ud af at gå på skolen, får nuværende elever/lærere/forældre til at vise rundt på skolen, byder på forfriskninger, elevarbejder etc. Åben Skole er en åbent- hus- dag for hele grundskolen, hvor vi på én gang inviterer alle interesserede indenfor til at blive klogere på den danske grundskole. Alt for mange mennesker har en forud indfattet mening om, hvad en folkeskole eller en fri grundskole er. Intet af det er formentlig dækkende for virkeligheden. Derfor tror vi på, at åbenhed vil styrke bevidstheden om den danske grundskole. Tilmeld skolen på så sikrer I, at skolen kommer med på det Danmarkskort, der viser, hvilke skoler, der holder Åben Skole. I løbet af september måned vil der igen i år være gratis kampagnemateriale tilgængeligt på Følg med i løbende nyheder på : https://www.facebook.com/aabenskole Informationen om Åben Skole er sendt til landets borgmestre, skolechefer, Folketingets Uddannelsesudvalg samt relevante interessenter. I år samarbejder vi med forældreorganisationen Skole og Forældre om Åben Skole. Derfor modtager alle bestyrelsesmedlemmer i folkeskoleregi også information om Åben Skole.

8 Nr. 10 Side 8 Specialundervisning Utålmodigheden breder sig: Hvornår får vi noget at vide om den fremtidige ordning for tilskud til specialundervisning? Den nuværende ordning udløber med dette skoleår, det vil sige til juli I skoleforeningerne er man lige så utålmodig og her fra redaktionen ville vi meget gerne kunne orientere om den fremtidige ordning. Men der er desværre ikke noget konkret at orientere om i skrivende stund. Forhandlingerne mellem Undervisningsministeriet og de frie grundskolers foreninger har været præget af mange mødeaflysninger. Skoleforeningerne er enige om grundelementerne i en ny model, som man har forelagt i undervisningsministeriet. Det er skoleforeningernes håb og forventning, at ministeriet har et lovforslag klar i begyndelsen af det kommende folketingsår, således at lovgivningen kan være på plads i god tid inden skoleåret Vi følger sagen tæt og orienterer når vi har yderligere oplysninger. DANSK FRISKOLEFORENING Forening, skoler og navne Vil I bytte skole? Vi vil gerne efterlyse en friskole, som vil bytte lejrskole i uge 16, 19 eller 21 i Vi kan rumme en skole på ca. 80 børn! Vi bor i Silkeborgområdet, så det må gerne være en skole, som ligger i Midt-, Vest - eller Nordjylland. Venlig hilsen Lene og Ole Kamp, Friskolen i Lemming.

9 Nr. 9 Side 9 af 10 Dansk Friskoleforenings KALENDER aktuelle kurser i efteråret Temadage: At stå mål med Evaluering 1b Budget- og Personalejura Læsevejleder modul II III Arbejdsmiljøuddannelse Inspirationskursus for idrætslærere Inspirationskursus for musiklærere Inspirationskursus for sekretærer Dialogbaseret Ledelse Kreativitet, dannelse og håndværk Årskursus modul i Frie Skolers Fællesmøde 2014 Matematikvejlederkursus modul III Se mere på

10 Nr. 10 Side 10 LILLESKOLERNE Forening, skoler og navne Lilleskolernes KALENDER september Ledermøde. Fyraftensmøde med information og debat om aktuelle spørgsmål. Kl på Gudenåskolen 4. september Ledermøde. Fyraftensmøde med information og debat om aktuelle spørgsmål. Kl på Hillerød Lille Skole september Ledertræf 2014 Christiansminde i Svendborg. 3. oktober SFO- leder netværk mødes på Norddjurs Friskole 30. oktober Ledermøde: Samarbejde og vilkår muligheder og dilemmaer. Fællesmøde for ledere og tillidsrepræsentanter. 6. november ÅBEN SKOLE 2014 HUSK at sætte kryds i kalenderen, denne torsdag eftermiddag/aften november Inklusionstræf 2014 i Holbæk november Kursus for administrativt personale i Holbæk - OBS flyttet! 29. november Formandstræf på Lilleskolen i Odense, kl december LUF på Den Frie Lærerskole? februar Ledermøde. Internat med fokus på personaleledelse og skoleudvikling 20. februar SFO- leder netværk mødes mødested ej fastlagt April Lilleskoletræf 2015, Kobæk Strand april/maj Ledermøde om OK maj SFO- leder netværk mødes på Helsingør Lille Skole Tre faste nyhedsbreve SkoleNyt udkommer hver onsdag BestyrelsesNyt udkommer 1. Onsdag i hver måned (juli og august undtaget) Den frie Skole udkommer hver anden måned Redaktøren denne uge Peter Højgaard Pedersen/ Jeanette Ebenhardt Veggerby Redaktion Maren Skotte Søren Stein Brinck Peter Højgaard Pedersen Jeanette Ebenhardt Veggerby Kontakt Nyhedsbreve Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup Eller Ny Kongensgade 10, København K

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 84, 3. december 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 4422 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Juleønske: Bevar friheden og fri os fra detaljeringsmanien Evaluering

Læs mere

beretning 2008 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler

beretning 2008 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler beretning 2008 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler gnelse på side 54., er en sammenslutning af med i alt 7400 elever. msskoler 2008 Oplag: 2400 Linus Pil Lorentzen Foto: Thomas Lillevang

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Ambitioner uden vision

Ambitioner uden vision Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter 206/1 01.09.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Fra cpr-nummer til inklusion

Fra cpr-nummer til inklusion Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1 Fra cpr-nummer til inklusion Side 2 Skolen i gullaschbaronens

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Beretning. Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler

Beretning. Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler Beretning 2012 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler Udgivet af: Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 - Fax 7020 2643

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere