Stor interesse for nye friskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor interesse for nye friskoler"

Transkript

1 Side Nr. 3 INDHOLD Stor interesse for nye friskoler Friskolestafetten Åben Skole 2014 Forslag til Finanslov 2015 Specialundervisning»Geografisk nærhed«friskoleloven Tilsynsførende Vuggestuer og vedtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning BUPL kræver afklaring Skolernes hjemmesider halter Nyt oplag af Dansk Skolesangbog Ny bog af Asger Baunsbak Bytte lejrskole? Husk Gavefonden Kalender Stor interesse for nye friskoler 52 skoleinitiativer har indbetalt depositum til Undervisningsministeriet. Af Maren Skotte, Friskolernes Hus Den første vigtige deadline for nye friskoleinitiativer er altid den 15. august. Inden denne skæringsdag skal første rate af depositum indbetaltes kr. og undervisningsministeriet skal modtage en formel anmeldelse. I år har hele 52 forældregrupper anmeldt deres initiativ. Af disse er 8 såkaldte»genanmeldelser«, det det i dag er muligt at»genanvende«depositum i op til 3 år. Kommunalpolitikere svinger sablen Antallet af nye skoleinitiativer har de senere år været stigende - ikke mindst fordi der lukkes mange små, lokale folkeskoler. At antallet netop i år er helt oppe på 52 hænger eventuelt sammen med, at der er længe til et kommunalvalg.»der er nok mange grunde til det høje antal anmeldelser. Dels er der forældre, som bliver utrygge ved den massive kritik af folkeskolereformen, dels er der måske nogle kommunalpolitikere, som går i brechen for skolenedlæggelser nu, mens der er længe til næste valg. Så griber forældrene deres grundslovssikrede ret til at tage skeen i egen hånd. Det bakker vi naturligvis op«, siger formand for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen. Der er dog også mange andre incitamenter bag mange af de nye skoleinitiativer end blot lukningstruede folkeskoler eller folkeskolereform. Udviklingen i antallet af anmeldte skoleinitiativer: 2014 (til opstart 2015): 52 skoleinitiativer 2013 (til opstart 2014): 29 skoleinitiativer 2012 (til opstart 2013): 27 skoleinitiativer 2011 (til opstart 2012): 39 skoleinitiativer 2010 (til opstart 2011): 66 skoleinitiativer 2009 (til opstart 2010): 28 skoleinitiativer 2008 (til opstart 2009): 15 skoleinitiativer 2007 (til opstart 2008): 28 skoleinitiativer BestyrelsesNyt udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Skriv til os på og find mere information på og

2 Side 2 BestyrelsesNyt nr. 3 Friskolestafetten Kundskab og kaos Af Annette Jellesen Kundskab, kaos, Individualitet, fællesskab, paratviden, kreativitet, disciplin og frihed alle ord, som er fløjet gennem luften i sammenhæng med skoledebatten, der har været heftig og aldeles aktiv de sidste måneder i forbindelse med skolereformen mon ikke mange af Jer så tv udsendelsen på samt medlem af Dansk Friskoleforenings styrelse. TV2 - KUNDSKAB ELLER KAOS! Alene titlen giver anledning til refleksion - i hvert fald hos mig om det er et enten Friskolestafetten går på tur. Hvis du har lyst til eller? Er det enten kaos eller kundskaber eller kunne man i at bidrage ved at skrive et indlæg, er du meget virkeligheden forestille sig, at begge begreber havde noget godt at byde ind med i forhold til den danske grundskole på samme måde som individualitet eller fællesskab, paratviden eller kreativitet og disciplin eller frihed!? Annette Jellesen, skoleleder ved Fussingøegnens Friskole velkommen. Skriv til Hvilke forældre ville turde, i en tid med PISA undersøgelser og en profeti om at Kina vil overhale os på alle tænkelige måder, vælge kaos frem for kundskaber? Hvem ville vælge kreativitet frem for paratviden eller frihed frem for disciplin? Hvordan måler man kaos, kreativitet og frihed? Disciplin, paratviden og kundskaber kan jo måles, det er langt sværere med kaos, kreativitet og frihed. Men kan det ene undvære det andet? Efter min bedste overbevisning NEJ! Jeg tror på, at vores børn har brug for den dobbelthed, der ligger i ovenstående begreber, for at blive et helt menneske med både indre og ydre styring, og det er det, vi hver dag forsøger at lære vores børn på Fussingø-Egnens Friskole, hvor jeg er ansat, og på masser af andre fri - og folkeskoler i Danmark. Skoler, der alle er bevidste om HVAD, HVORDAN og HVORFOR de driver skole. Disse skoler er afhængige af forældre, der tager bevidste valg om, hvilken skole de ønsker for deres børn, hvilke værdier de tror på og hvad der for dem vejer tungest på vægtskålen. Forældre, der flygter til friskolerne, er ikke en ønskesituation Forældre skal selvstændigt turde vælge og tage ansvar for deres børns skolevalg - uafhængigt af PISA undersøgelser - men begrundet i research og aktive valg, imellem de forskellige skoletyper, der findes. Denne mulighed har vi i Danmark, grundet det frie skolevalg og vores stærke tradition med fri - og folkeskoler side om side. En tradition - der som kundskab og kaos - ikke er et enten eller men et både og. Vi har brug for både fri - og folkeskolen i Danmark. En stærk friskole gør nemlig en stærk folkeskole og omvendt. Jeg tror på, at bevidste skolevalg giver de bedste muligheder for vores børns læring, og jeg tror på, at vi med forskellige skoletyper, med forskellige ideologier og pædagogisk praksis, skaber den bedste grobund for fremtiden. Forældrene flygter fra folkeskolen til de frie - og private skoler er også en kendt overskrift i disse uger med skolereformdebatten. Det må da være en ønskesituation for de frie skoler? Nej, er mit svar det er jo også vores afgrund. Vi ønsker jo ikke forældre, der flygter, men forældre der reflekteret vælger. Hvor mange af os kan egentlig træffe reflekterede beslutninger, mens vi flygter? Jeg håber, al denne skoledebat gør os bevidste om at værne om den tradition, vi har i Danmark, med modsætninger side om side, der i samspil skaber hele mennesker og dynamiske samfund med mulighed for bevidste skolevalg.

3 Side 3 BestyrelsesNyt nr. 3 Åben Skole 2014 I 2013 startede en helt ny tradition! Landet over bliver der holdt Åben Skole første torsdag i november. Det sker igen den 6. november 2014 kl Tidsintervallet er fleksibelt, men vi lægger op til, at der er åbent fra Indholdet for dagen er også fleksiblet. Det er helt og holdent op til den enkelte skole, hvad der skal foregå på Åben Skole-dagen. Nogle skoler forskyder undervisningen af visse klassetrin til om eftermiddagen den 6. november for at sikre elevrepræsentation, inviterer»gamle«elever til at fortælle, hvad de fik ud af at gå på skolen, får nuværende elever, lærere eller forældre til at vise rundt på skolen, byder på forfriskninger, elevarbejder etc. Åben Skole er en åbent-hus-dag for hele grundskolen, hvor vi på én gang inviterer alle interesserede indenfor til at blive klogere på den danske grundskole. Alt for mange mennesker har en forud indfattet mening om, hvad en folkeskole eller en fri grundskole er. Intet af det er formentlig dækkende for virkeligheden. Derfor tror vi på, at åbenhed vil styrke bevidstheden om den danske grundskole. Tilmeld skolen på så sikrer I, at skolen kommer med på det Danmarkskort, der viser, hvilke skoler, der holder Åben Skole. Se I løbet af september måned vil der igen i år være gratis kampagnemateriale tilgængeligt på Følg med i løbende nyheder på : Informationen om Åben Skole er sendt til landets borgmestre, skolechefer, Folketingets Uddannelsesudvalg samt relevante interessenter. Samarbejde med folkeskolen I år samarbejder vi med forældreorganisationen Skole og Forældre om Åben Skole. Samtlige bestyrelsesmedlemmer i folkeskolerne har nu også modtaget information om Åben Skole. Derfor er forhåbningen, at nogle af folkeskolerne også holder Åben Skole i år. Sidste år deltog godt 200 grundskoler i Åben Skole, heraf kun ganske få folkeskoler. Tilbagemeldingerne viser også god opbakning fra en række borgmestre samt undervisningsminister Christine Antorini.

4 Side 4 BestyrelsesNyt nr. 3 Forslag til finanslov for 2015 Taksterne til de frie grundskoler stiger med godt 3%; men i reelle priser er der kun tale om en beskeden stigning. Tilskudstaksterne til de frie grundskoler stiger med godt 3 %, selvom koblingsprocenten fastholdes på 71 %, i forslaget til finanslov for 2015, som regeringen offentliggjorde tirsdag den 26. august. Det betyder, at den gennemsnitlige takst til driftstilskud pr. årselev fastsættes til kr., hvilket er en stigning på 2,1 % i forhold til 2014, hvor det gennemsnitlige tilskud lå på kr. Reelt er der dog kun tale om en beskeden stigning, idet stigningen kun er på 0,7 % målt i faste priser. For de frie skoler er det således kun et mindre skridt frem set i forhold til det dramatiske fald på hele 3,2%, som skolerne oplevede fra 2013 til Forslag til finanslov for 2015 vigtige tal for frie grundskoler Flere elementer indgår i taksterne Udgangspunktet for beregningen af elevtilskudstaksterne til henholdsvis undervisning og fællesudgifter er den såkaldte driftstilskudstakst der i finanslovsforslaget er sat til kr. pr. elev. Denne takst er sammensat af følgende beløb: Andel af folkeskoleudgifterne (71 %) kr. Pensionstillæg kr. Barselsfond kr. Sygedagpenge 13 kr. Folkeskolereformen, ekstra bevilling 436 kr. Partssamarbejde om kompetence * 202 kr. Driftstakst i alt kr. * Partssamarbejde om kompetence: Disse midler er tilført ekstraordinært i forbindelse med regeringsindgrebet i overenskomstfornyelsen for Med henblik på at løfte lærernes kompetencer, blandt andet med hensyn til linjefag, blev der afsat ekstra midler til folkeskolen og til de frie grundskoler.

5 Side 5 BestyrelsesNyt nr. 3 Skøn over skolens tilskud i 2015 Skolen kan selv på grundlag af de foreslåede takster beregne et skøn over tilskuddet for Sekretariatet har udsendt et hjælpeværktøj i form af en tilskudsberegner, som skolerne har fået tilsendt i denne uge. Ved beregningen af tilskuddet for 2015 skal man huske at tage højde for det nye inklusionstilskud og afviklingen af det gamle specialundervisningstilskud. Inklusionstilskuddet udgør for 2015 et grundtilskud på kr. samt et elevtilskud på 175 kr. pr. elev på skolen pr. 5. september. Afviklingen af det gamle specialundervisningstilskud sker ved en overgangsordning, hvor skolen i skoleåret modtager et tilskud svarende til 50 % af skolens gennemsnitlige specialundervisningstilskud i skoleårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12. Størrelsen af dette tilskud burde skolen allerede være bekendt med og kan derfor beregne værdien i 2015, hvor afviklingstilskuddet ydes i 7 måneder. Mere om taksterne Den samlede bevilling til de frie grundskoler vil ifølge forslaget udgøre i ca. 5,4 mia. kr. i Heraf går 404 mio. kr. til SFO-tilskud, 229 mio. kr. til bygningstilskud og 22 mio. kr. til kostskolerne. Resten knap 4,8 mia. kr. går til undervisningstilskud, som i praksis udmøntes i nogle takster, som skolens tilskud beregnes ud fra. A. Hovedparten udmøntes til skolerne i det generelle driftstilskud i form af faste takster, som fremgår af skemaet ovenfor. Disse takster ligger ca. 3,3 % højere end de faktiske takster, der bliver brugt til at beregne 2014 tilskuddet. B. Tilskud til specialundervisning: Der afsnøres en pulje på 138 mio. kr. kroner, hvilket er på niveau med 2014 bevillingen. Der forventes en mindre stining i tilskudniveauet. C. Tilskud til inklusion: Der afsættes 107 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion og overgangsordingen for specialundervisning. D. Tilskud til vikarudgifter. Den afsatte puljer er sat ned med 2,8 mio. kr. til i alt 62,5 mio. kr. E. Kompensation til tyske mindretalsskoler. Der afsnøres en særlig pulje på 2,8 mio. kr. F. Tilskud til certificering af tilsynsførende. Til drift af kursusvirksomheden i forbindelse med certificering af tilsynsførende afsnøres en pulje på 0,5 mio. kr. Specialundervisning Utålmodigheden breder sig: Hvornår får vi noget at vide om den fremtidige ordning for tilskud til specialundervisning? Den nuværende ordning udløber med dette skoleår, det vil sige til juli I skoleforeningerne er man lige så utålmodige og her fra redaktionen ville vi meget gerne kunne orientere om den fremtidige ordning. Men der er desværre ikke noget konkret at orientere om i skrivende stund. Forhandlingerne mellem Undervisningsministeriet og de frie grundskolers foreninger har været præget af mange mødeaflysninger. Skoleforeningerne er enige om grundelementerne i en ny model, som man har forelagt i undervisningsministeriet. Det er skoleforeningernes håb og forventning, at ministeriet har et lovforslag klar i begyndelsen af det kommende folketingsår, således at lovgivningen kan være på plads i god tid inden skoleåret Vi følger sagen tæt og orienterer når vi har yderligere oplysninger.

6 Side 6 BestyrelsesNyt nr. 3 Har din skole brug for dispensation for kravet om geografisk nærhed? Anni Mathiesen, Venstres friskoleordfører, har spurgt undervisningsminister Christine Antorini om muligheden for, at frie grundskoler kan dispensere for kravet om, at skolens bygninger skal ligge i»geografisk nærhed«af hinanden. Ministeren har svaret, at hun gerne ser på sagen i tilfælde af, at skoleforeningerne kan fremvise konkrete eksempler på skoler, der har dette behov. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis din skole har brug for en særlig dispensation i denne retning. Skriv til eller ring til Friskolernes Hus på Friskoleloven - opdateret med seneste lovændringer Lovbekendtgørelsen af loven om friskoler og private grundskoler m.v. er den 13. august 2014 udsendt i en opdateret version, der indarbejder de fem lovændringer, der er vedtaget siden den forrige udgave af friskoleloven blev sendt ud den 25. februar Ændringerne er kendt i forvejen og har løbende været omtalt i nyhedsbreve fra sekretariatet men lad os for overblikkets skyld give en kort beskrivelse af de ændringer, der nu er samlet op og indarbejdet i friskoleloven: Specialundervisning ankemulighed: Klager over afgørelser truffet af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om fordeling af tilskud til specialundervisning, dansk for tosprogede og ekstraudgifter til svært handicappede, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordniger. Her er der tale om en konsekvensrettelse, fordi loven om Ankenævnet er ændret selve muligheden for at indbringe klager er ikke ny. Ændringen skete pr. 19. marts 2013 og er indsat i friskoleloven som 40 a. Prøverne ændring af betegnelserne: Betegnelsen 10-klasses-prøver er ændret til 10.-klasseprøve og afgangsprøver er ændret til 9.-klasseprøver. Ændringer sker som led i lovgivningen om indførelse af en længere og mere varieret skoledag i folkeskolen, som også ændrer terminologien om prøverne. Ændringen blev gennemført 26. december 2013 og er indarbejdet i friskolelovens 1, overskriften til kapitel 2 a og i 8 a. Elevråd: Eleverne på frie grundskoler har ret til efter egen bestemmelse at danne elevråd eller på anden demokratisk vis varetage fælles interesser i forhold til skolen. Skolelederne er forpligtet til at opfordre eleverne til at benytte retten og lederen kan opfordre eleverne til at vælge en bestemt demokratisk organisationsform, som er i overensstemmelse med skolernes overbevisning. Bestemmelsen om retten til at danne elevråd blev indført ved lov den 24. marts som et nyt stk. 4. (Ved samme lovændring blev der foretaget en lille sproglig rettelse ved henvisningen revisorlovgivningen, fordi denne lov har skiftet navn). Vuggestuer ved frie grundskoler: Friskoler, lilleskoler og andre frie grundskoler kan fra og med 1. august 2014 også oprette vuggestuer. Hidtil har skolerne kunnet etablere børnehaver. Denne mulighed for at etablere og drive et pasnings-/institutionstilbud til børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen er vedtaget den 28. april 2014 og er nu indsat i friskolelovens 36.

7 Side 7 BestyrelsesNyt nr. 3 Ny tilsynsførende? Er hun certificeret? Hvis skolen skal vælge tilsynsførende i dette skoleår, er det nu, man skal være opmærksom på om de(n) påtænkte kandidat er certificeret som tilsynsførende. På en del skoler blev der i foråret 2012 valgt en ny tilsynsførende for en fireårig periode, da det var sidste mulighed for at vælge en tilsynsførende, som ikke var certificeret. Da valgperioden for en tilsynsførende højst kan være fire år, vil valgperioden for disse tilsynsførende løbe ud indenfor de kommende 2 år, og derefter vil de kun kunne genvælges, såfremt de er blevet certificerede tilsynsførende i mellemtiden. Såfremt jeres tilsynsførende af den ene eller den anden årsag ikke kan eller vil fortsætte som tilsynsførende, er det derfor nu ved at være tid at overveje, hvem der skal være tilsynsførende fra næste skoleår. Listen over allerede certificerede tilsynsførende kan findes Undervisningsministeriets eller Fordelingssekretariatets hjemmeside se link nedenfor. Her kan navnene på de 282, der allerede er certificerede tilsynsførende, findes og de kan kontaktes via mail. For at blive valgt som tilsynsførende skal man være certificeret. Skolen kan altså ikke først vælge en person og så sidenhen lade vedkommende blive certificeret. Skoleforeningerne udbyder på skift certificeringskurser så nye interesserede kan blive certificeret. Tilmelding foregår via skoleforeningernes hjemmeside. Privatskoleforeningen har et kursus her i efteråret 2014, Lilleskolerne og Foreningen af Kristne Friskoler har et kursus i det tidlige forår 2015 og Dansk Friskoleforening har næste kursus i efteråret Certificeringsudvalget, der er ansvarlig for uddannelsen, har besluttet at det udbydes 2 kurser om året, idet man skønner at behovet herved er dækket. Gen-certificering? Allerede certificerede tilsynsførende kan få forlænget deres certificering ved at deltage på et dags-kursus. Dette skal ske inden den femårige certificeringsperiode udløber. Den enkelte tilsynsførende vil blive kontaktet direkte af certificeringsudvalget; men det kan muligvis være en god ide, hvis skolen også»prikker«til den tilsynsførende. Tilbud om gencertificeringskurser findes også på den enkelte skoleforeningers hjemmeside. Her er næste kursus den 22. september 2014, hvor det er Foreningen af Kristne Friskoler og Lilleskolerne, der udbyder kurset. I foråret 2015 bliver gencertificeringskurset udbudt af Dansk Friskoleforening og i efteråret 2015 af Privatskoleforeningen. Gencertificeringskurset kan med fordel også benyttes som et løbende ajourførings kursus. Ifølge den vedtagne plan udbydes der gencertificeringskursus to gange om året. Liste over certificerede tilsynsførende: Vuggestuer og vedtægter Som bekendt er der fra august 2014 lovhjemmel til, at frie grundskoler kan oprette og drive vuggestuer. Retten til at drive børnehave har været eksisterende siden Når en fri grundskole etablerer en vuggestue (eller børnehave) skal dette indskrives i skolens over-ordnede vedtægt. I Friskolernes Hus har vi haft en del forespørgsler om, hvordan dette formuleres mest præcist. En kortfattet, brugbar formulering til vedtægtens formålsparagraf er:»x friskole/lilleskole driver en vuggestue (og/eller) børnehave jf. friskolelovens 36a efter aftale med X kommune«.

8 Side 8 BestyrelsesNyt nr. 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning - opgaver og betaling? Elever og forældre ved frie grundskoler skal have præcise den samme service og de samme ydelser UU som UU et leverer til folkeskolen. Derfor kan det vække underen, når frie grundskoler modtager tilbud fra deres UU-center om forskellige tilkøbsmuligheder, som for eksempel Individuel rådgivning og vejledning af elever (og forældre) de 80% eller Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøde (arrangeret af skolen) i 7. klasse for at informere om vejlederens arbejde. De nævnte aktiviteter indgår i de opgaver, som UU skal løse i henhold til bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår også, at UU skal yde vejledning til elever og forældre ved frie grundskoler efter de samme regler som til elever og forældre i folkeskolen. Udgangspunktet er derfor, som nævnt, at de frie skoler skal have samme service og samme ydelser som folkeskolerne modtager. Det betyder, at hvis UU opkræver betaling hos folkeskolerne, ja så kan de også opkræve betaling hos den frie grundskole for samme ydelse. Der skal altså være ligestilling de frie skoler og folkeskoler og det vil sige lige vilkår også med hensyn til betaling. Derfor vil vi anbefale, at frie grundskoler, der møder et krav om betaling herunder tilbud om tilkøbsydelser undersøger, om UU stiller de samme krav til folkeskolerne i området. Ved indførelse af den nuværende UU-ordning var der en 3-årig overgangsordning, hvor de frie grundskoler fik ekstra penge, således at skolerne kunne købe ydelser hos UU. Formålet med overgangsperioden var, at kompensere for, at folkeskolens udgifter først slår igennem i de frie grundskolers tilskudsgrundlag efter 3 år. Efter overgangsperiode vil udgifterne til UU, som indgår i folkeskolens udgifter, dermed også indgå i tilskuddet til skolerne. Derfor kan det være svært at argumentere imod at frie skoler skal betale det samme til UU som de stedlige folkeskoler betaler. Der er imidlertid god grund til at man fra skolens side er opmærksom på krav om betaling for ydelser fra UU og PPR. Sagen er nemlig den, at vi for tiden ser, at en række kommuner er presset på økonomien, og at de prøver at finde indtægter på forskellige service- og ydelsesområder, som fx PPR og UU. Bekendtgørelse om vejledning

9 Side 9 BestyrelsesNyt nr. 3 BUPL vil have afklaring om pædagogers arbejde i skoletiden Grænsestriden om pædagogers arbejde i skoletiden er gået ind i en ny fase. BUPL har taget skridt til at få en retslig afgørelse af hvornår BUPLoverenskomsten omfatter pædagogers opgaveløsning i skolen. Efter voldgiftskendelsen i den såkaldte skole-assistentsag i sommeren 2013, som LC havde anlagt mod Moderniseringsstyrelsen og som Moderniseringsstyrelsen tabte, har det været en udbredt antagelse at så godt som alt pædagogisk arbejde i skoletiden er omfattet af læreroverenskomsten. Imidlertid er det velkendt, at der i overenskomsten om pædagogisk personale ved frie grundskoler findes en områdebestemmelse, der taler om at pædagoger kan løse pædagogiske opgaver i skolen, som ikke er undervisning. I praksis har mange medlemmer af BUPL og en del skoler oplevet, at det er ganske vanskeligt at få accept af, at pædagogoverenskomsten kan anvendes i forbindelse med pædagogers opgaveløs-ning i skoletiden. Denne uklarhed har nu fået BUPL til at anmode skoleforeningerne om, at der nedsættes et forligs-nævn, hvor BUPL vil argumentere for, at pædagoger godt kan løse opgaver i skoletiden, når der er ansat på BUPL s aftale/overenskomst med skoleforeningerne. På skoleforeningssiden føres sagen af Aftaleenheden, der er et forhandlingssamarbejde om BUPL-overenskomsten/-aftalen, som omfatter alle skoleforeninger. PHP Skolernes hjemmesider halter fortsat Skolens hjemmeside er så godt som altid inddraget, når Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen gennemfører en tilsynsaktivitet i forhold til skolen. Og Styrelsen mener, at skolernes hjemmesider kan blive bedre. Det fremgår af tilsynsberetningen for 2013, som blev offentliggjort i slutningen af juni måned. Uanset om anledningen til tilsynet er et målrettet tilsyn, et tematisk tilsyn eller et almindeligt tilsyn, fx på baggrund af en henvendelse fra en forældre eller en journalist, så er det almindelig praksis, at ministeriet indleder sit tilsyn med et besøg på skolens hjemmeside. Særligt to forhold nævnes i tilsynsberetningen i forbindelse med tilsynsrunder på skoler uden overbygning og skoler der er nystartet i 2011: Kravene vedrørende offentliggørelse af oplysninger vedrørende skolens undervisning var kun opfyldt på 1 ud af 13 skoler. (Kravene fremgår af friskolelovens 1 a). Kun få skoler havde offentliggjort resultatet af skolens evaluering af den samlede undervis-ning og en opfølgningsplan. (Kravet fremgår af friskolelovens 1 b). Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har også ansvar for certificeringsuddannelsen og selvevalueringsordningen. Af beretningen fremgår, at 23 skoler ved udgangen af 2013 havde valgt at benytte selvevalueringsordningen fremfor at vælge en certificeret tilsynsførende. I øvrigt konstateres det, at der er generel tilfredshed med certificeringsuddannelsen.

10 Side 10 BestyrelsesNyt nr. 3 Nyt oplag af Dansk Skolesangbog Sekretariatet har nu modtaget 3. oplag af den 6. udgave af Dansk Skolesangbog, som Dansk Friskoleforening udgiver. Bogen er tryk med en forstærket indbinding, og koster kr. 205,00 incl. moms og der er 30% rabat ved køb af 20 stk. For bestilling - ring til Friskolernes Hus på eller skriv til Asger Baunsbak-Jensen skriver om friskolen Tidligere direktør i Undervisningsministeriet, sam-fundsdebattør, forhenværende folketingsmedlem og landsformand for Det Radikale Venstre, lærer ved Humlebæk Kommuneskole og sognepræst i Farum siden 1981, har udsendt en lille bog om frie grundskoler: FRI SKOLE. Bogen udkom den 4. august. Bogen er blevet til med udgangspunkt i et oplæg, Baunsbak-Jensen holdt på friskoleforeningens ledertræf i Middelfart i januar 2014, og vil inspirere til, hvordan friskolen kan være banebrydende i nu- og fremtidens skole- og dannelsesarbejde. Baunsbak-Jensens store ønske er, at oplægget kommer ud til så mange som muligt blandt friskolens lærere, forældre og i skolekredsen. Derfor tilbyder Jensen & Dalgaard en partipris på bogen, således at skolen kan købe den til uddeling til forældremøder (bl.a. til nye forældre i friskolen), pædagogiske dage osv. Bogen koster kr. 148,-, og sælges til partipris kr. 100,- ved. køb af 10 stk. eller flere. Bestil bogen via Jensen og Dalgaaard.

11 Side 11 BestyrelsesNyt nr. 3 Bytte lejrskole? Vi vil gerne efterlyse en friskole, som vil bytte lejrskole i uge 16 eller 19 eller vi kan rumme en skole på ca 80 børn! Vi bor i Silkeborgområdet, så det må gerne være en skole, som ligger i Midt-, Vest - eller Nordjylland. Venlig hilsen Lene og Ole Kamp, Friskolen i Lemming. Husk Gavefonden! Dansk Friskoleforenings er af skatteministeriet godkendt til at administrere Gavefonden, som er en fond, der er godkendt til at modtage gaver, som gavegiveren kan fradrage. Det er dog kun gaver mellem 500 kr. og kr. der er fradragsberettigede. Herefter uddeler fonden gaver til de frie grundskoler, der ansøger om pengegaver. Du kan få mere at vide ved at kontakte Søren Stein Brinck på eller Læs mere om Gavefonden.

12 Side 12 BestyrelsesNyt nr. 3 Kalender Oversigt over aktuelle kurser i efteråret: Temadage: At stå mål med Evaluering 1b Budget- og Personalejura Læsevejleder modul II + III Arbejdsmiljøuddannelse Inspirationskursus for idrætslærere Inspirationskursus for musiklærere Inspirationskursus for sekretærer Ny i bestyrelsen? Introduktionskursus Dialogbaseret Ledelse Kreativitet, dannelse og håndværk Årskursus modul i Frie Skolers Fællesmøde 2014 Matematikvejlederkursus modul III Se mere på Tre faste nyhedsbreve BestyrelsesNyt udkommer 1. onsdag i hver måned. SkoleNyt udkommer hver onsdag Den frie Skole udkommer hver anden måned. Redaktøren denne måned Maren Skotte og Peter Højgaard Redaktion Maren Skotte Søren Stein Brinck Peter Højgaard Pedersen Kontakt vedrørende nyhedsbreve Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup eller Ny Kgs. Gade 10, København K

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 81, 3. september Skolereformen de første 30 dage

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 81, 3. september Skolereformen de første 30 dage Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 81, 3. september 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Skolereformen de første 30 dage Tlf. 4422 7920 Fax

Læs mere

Friskoleloven. Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD

Friskoleloven. Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD Nr. 9 20.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Friskoleloven seneste ændringer Lønnen i august Indsats ved sygefravær Gyldendal rabat på digitale læremidler Erhvervsguiderne hjælp til 7. 10. Klasse Navne-,

Læs mere

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015

1. Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Side 1 03.06.15 Nr. 6 Indhold Tilskuddet skæres med 1% i 2015 Nu kan kommuner oprette internationale grundskoler Skoletilbud på mindre øer Ny specialundervisningslov vedtaget Forenklede Fælles Mål er nu

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD Hvordan holder I Åben Skole? Administrative nyheder Åben Skole Lovkatalog 2014-15 og de frie grundskoler Ophør af Uni C firewallløsning Kompetencemillioner til udvikling af skoleledelser

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag.

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. 2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 044.48S.541 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren

Læs mere

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

Fredagsbrev d uge 37.

Fredagsbrev d uge 37. Fredagsbrev d. 16.09.2016 uge 37. Som I nok har set på de sociale medier, så har børnehaven været i krattet denne uge. Vi spiser efteråret kalder de ugens tema, og det har de gjort med stor begejstring,

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 19.12.13

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Ændring af friskoleskoleloven åbner for optagelse af flygtningebørn

Ændring af friskoleskoleloven åbner for optagelse af flygtningebørn Nr. 9 11.05.2016 Indhold 1. Optagelse af flygtningebørn 2. Stærk opbakning fra generalforsamlingen 3. Tilsynsskruen strammes 4. Gruppelivsordninger 5. Kort Nyt 6. Projekt: Verdens Uretfærdighed 7. Kurser

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Referat af: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole

Nyhedsbrev. # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Ungepakkens Nyhedsbrev # 157 Dato: 24. oktober 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: NY NORDISK SKOLE ONLINE-BIBLIOTEK PÅ VEJ NY STOR SATSNING

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative. Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative. Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Troels Lund Poulsen) UDKAST 25.3.2011 Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Opfølgning på ghettoudspil og folkeskoleudspil)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning nr. 19 UDDRAG s. 6-10 6 af Bestyrelsesposten nr. 19, angående lovforslag om ny tilsynsordning ved frie grundskoler Ny tilsynsordning foreslås at træde i kraft 1. august a 2010 Skolerne kan fortsætte med

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler.

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler. 206/1 06.09.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 6/2005 INDHOLD ForeningsNyt Nyt design Friskolerne skal betale folkeskolens løft Barometret Nyt fra foreningen Skolenyt 1. Finanlovsforslag 2006 2. Om bortfald af

Læs mere