SKOLEÅRET 2010/11 LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE. BOOST lærervejledning 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEÅRET 2010/11 LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE. BOOST lærervejledning 1"

Transkript

1 SKOLEÅRET 2010/11 LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE Forskningsprojekt hos TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet BOOST lærervejledning 1

2 Rubrik Underrrubrik BOOST Lærervejledning Lærervejledning til Boostundervisningsopgaver om frugt og grønt i 7. klasse 2010 Boost-projektgruppen, TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Omslag, logo og grafik: Mads Berg Illustration, med mindre andet er angivet. Layout og tryk: Datagraf Boost-projektet er finansieret af Tryg- Fonden, og den gratis frugt og grønt er medfinansieret af FDB. 1. udgave, 1. oplag 2010 Denne lærervejledning er udarbejdet af Thea Suldrup Jørgensen, Ida Monrad, Anne Kristine Aarestrup, Pernille Due og Rikke Krølner, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. I samarbejde med: Rasmus Gøtsche, hjemkundskabslærer, rådgiver og iværksætter, Københavns Madhus, Helle Brønnum Carlsen, folkeskole- og seminarielærer, N. Zahles Seminarieskole/Læreruddannelsen Zahle samt Jens Aarby og Sanne Schnell Nielsen, undervisere, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS. 2 lærervejledning BOOST

3 BOOST lærervejledning 3

4 Lærervejledning til Boost-undervisningsopgaver om frugt og grønt i 7. klasse Forord Boost er en skole- og lokalsamfundsbaseret frugt- og grøntindsats, målrettet 7. klasse. Indsatsen har til formål at øge de unges frugt- og grøntindtag og derigennem indvirke positivt på deres trivsel og indlæring. Projektet inddrager de unge, deres forældre, skolen samt sports- og fritidsklubber i lokalområdet i forsøget på at skabe de bedst mulige vilkår for, at unge vælger at spise sundt. Indsatsen vil blive evalueret løbende for at lære af processen med at implementere en så kompleks indsats og for på længere sigt at kunne vurdere gennemførligheden og effektiviteten af indsatsen, både praktisk, sundhedsmæssigt og økonomisk. Et tilfældigt udvalg af 40 danske skoler, fordelt på 10 tilfældigt udvalgte kommuner, deltager i projektet. Ved en lodtrækning er 20 skoler (herunder jeres) blevet udvalgt til at indgå i projektet som indsatsskoler, og 20 skoler deltager som sammenligningsskoler (uden Boost-indsats). Indsatsperioden på skolerne er skoleåret 2010/2011, mens hele projektet løber over en femårig periode ( ). Skolerne deltager i spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis august 2010, maj 2011 og maj Vi er glade for, at jeres skole deltager i Boost. Denne lærervejledning er udarbejdet af Boost-projektgruppen og bachelor i kommunikation og sundhedsfremme Ida Monrad i samarbejde med Rasmus Gøtsche, hjemkundskabslærer samt rådgiver og iværksætter, Københavns Madhus, Helle Brønnum Carlsen, folkeskole- og seminarielærer, N. Zahles Seminarieskole/Læreruddannelsen Zahle samt Jens Aarby og Sanne Schnell Nielsen, undervisere, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS. En særlig tak til planlægningsgruppen bag Boost-projektet, til vores norske 4 lærervejledning BOOST

5 kolleger Mona Bjelland og Nanna Lien, Afdeling for Ernæringsvidenskab, Oslo Universitet samt til kollegerne i Forskningsprogrammet for Børns Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for sparring på undervisningsmaterialet. Vi vil også gerne takke lærerne, der deltog i Boost-kurset i Københavns Madhus for deres feedback og konstruktive kommentarer på et tidligere udkast af materialet. Til dette undervisningsmateriale har vi dels udviklet nye opgaver og dels hentet inspiration fra eksisterende undervisningsmateriale om frugt og grønt, som vi har tilpasset til Boost-projektet og målgruppen 7. klasse. Tak til de, som har ladet os bruge deres materiale. En liste over inspirationskilder findes bagerst i denne vejledning. Af hensyn til evalueringen af effekten af Boost-indsatsen må lærervejledning og opgavehæfte ikke videregives til anvendelse på andre skoler i skoleåret 2010/2011. Hvis I ønsker mere information om Boost eller lærervejledningen, kan I kontakte Boost-projektgruppen på tlf eller I kan også læse mere om projektet på Med venlig hilsen Boost-projektgruppen Thea Suldrup Jørgensen (forskningsmedarbejder), Anne Kristine Aarestrup (ph.d.-studerende), Pernille Due (overlæge, forskningsleder) og Rikke Krølner (forsker, projektleder) København 2010 BOOST lærervejledning 5

6 Indhold Introduktion...8 Forslag til tidsplan for Boost-undervisning i 7. klasse...12 Opgave 1a Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig?: Computer tailoring Opgave 1b Hvor meget frugt og grønt spiser vi egentlig?: Statistik over klassens frugtog grøntindtag...16 Opgave 2 Hvad vejer frugt og grønt?...19 Opgave 3a Introduktion til de fem grundsmage: Æbleforsøg...22 Opgave 3b Hvordan smager frugt og grønt?...25 Opgave 4 Research på frugt og grønt og afsluttende Boost-kongres...29 Opgave 5 Analyse af reklamer...32 Opgave 6 Hvorfor er det så svært at spise frugt og grønt?...34 Opgave 7 Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig?: Computer tailoring 2 (hjemmeopgave)...35 Opgave 8 Fremstil en reklame...36 Opgave 9 Hvordan påvirker frugt og grønt kroppen?...38 Opgave 10 Blindsmagning...45 Opgave 11 Frugt og grønt i familien (hjemmeopgave)...48 Opgave 12 Kroppens reaktioner på frugt og grønt...51 Opgave 13 Hvorfor er det så svært at spise frugt og grønt? lærervejledning BOOST

7 Opgave 14 Vitaminindhold i frugt og grønt...58 Opgave 15 Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig?: Computer tailoring Ekstraopgaver: Ekstraopgave 1 Frugt og grønt i kemi: Syre/base-forsøg med rødkål...64 Ekstraopgave 2 Frugt og grønt i kemi: Opbevaring af frugt og grønt...66 Ekstraopgave 3 Frugt og grønt i historie, dansk eller hjemkundskab: Historisk indblik...69 Ekstraopgave 4 Frugt og grønt i hjemkundskab: Lav den bedste madpakke...72 Ekstraopgave 5 Frugt og grønt i hjemkundskab eller biologi: Hvad er forskellen på frugt og grønt?...74 Ekstraopgave 6 Frugt og grønt i biologi, idræt, matematik eller hjemkundskab: Energi til kroppen...80 Ekstraopgave 7 Frugt og grønt på engelsk, tysk, fransk...82 Ekstraopgave 8 Frugt og grønt i dansk: Fortællinger...85 Andet: Andre forslag til inddragelse af frugt og grønt i dansk...87 Forslag til udflugter med fokus på frugt og grønt, eventuelt med forældre...88 Inspirationskilder (inspiration til opgaver)...89 Litteraturliste...89 Linksamling...90 Opskrifter til opgaven om forskel på frugt og grønt...91 Eksempel på evalueringsskema...93 BOOST lærervejledning 7

8 Introduktion Intro Børn og unge spiser for lidt frugt og grønt i forhold til anbefalingerne i Danmark. Særligt drenge og børn fra lavindkomstfamilier har et lavt indtag. Undersøgelser viser også, at frugt- og grøntindtaget bliver mindre, jo ældre eleverne bliver. Der er desuden meget, der tyder på, at usund kost har en negativ indvirkning på elevers koncentrationsevne. Forældre og opvækstmiljø spiller en central rolle for børns læring og udvikling af spisevaner og madpræferencer. Når børn bliver ældre og begynder i skolen, får lærere, jævnaldrende og andre unge sammen med medier større betydning. Gradvist bliver de mere uafhængige af forældres påvirkninger og begynder at tage deres egne valg og beslutninger om mad. Skolen har gode muligheder for at fremme sunde mad- og spisevaner blandt unge fra alle samfundsgrupper, da de tilbringer en stor del af deres dagligdag i skolen og indtager frokost og mellemmåltider her. Samtidig er de unge sammen med andre jævnaldrende, og skolen kan derfor være med til at påvirke sociale normer for, hvad og hvordan man spiser i skolen. Boost er et projekt, som skal give 7. klasses elever lyst til at spise mere frugt og grønt ved en kombineret indsats i skole, hjem og lokalområde, blandt andet ved hjælp af en gratis frugt- og grøntordning og opgaverne i dette undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialet skal give anledning til, at eleverne reflekterer over den frugt og grønt, de får udleveret i skolen: Hvad kan de lide? Hvad påvirker deres smagspræferencer? Spiser de nok? Hvordan får de det af at spise frugt og grønt? Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så det kan integreres i flere fag, og så besvarelsen af opgaverne er med til at opfylde fagmål for 7. klasse. Materialet indeholder både opgaver, som skal gennemføres i klassen i form af gruppearbejde, oplæg, undersøgelser og fælles diskussioner og hjemmeopgaver, som involverer elevernes familie. Vi vil således gerne understrege vigtigheden af, at elevernes familier involveres i løsningen af udvalgte opgaver. Undervisningsmaterialet suppleres af en drejebog til en emneuge for 7. klassetrin om frugt og grønt. Øvrige elementer i Boost Udover undervisningsmateriale og drejebog til en emneuge om frugt og grønt, består Boost af følgende elementer, som skal bidrage til at øge indtaget af frugt og grønt hos unge: 1. Gratis frugt og grønt i skolen Hver elev i 7. klasse og læreren, som har klassen, tilbydes ét stykke gratis frugt eller grønt alle fem hverdage i skoleåret 2010/2011. Frugten leveres direkte til skolen to gange om ugen. Eleverne tilbydes et varieret udvalg af frugt og grønt i løbet af indsatsperioden, så de får udfordret deres smags- 8 lærervejledning BOOST

9 løg samtidig med, at der er noget for enhver smag. Vi anbefaler, at der bliver organiseret en frugt- og grøntpause i klassen udenom spisefrikvarteret, hvor eleverne får tid til at spise frugten sammen i klasseværelset. Klassens lærere kan tilpasse frugtog grøntpausen efter ønske, fx kan den lægges ind i et frikvarter eller i slutningen af en time, hvis eleverne er trætte og uoplagte. Alternativt kan frugten stå fremme i klassen, så eleverne kan tage et stykke frugt, når de får lyst i løbet af timen. Hver klasse får et klassekit, bestående af blandt andet skærebræt og urtekniv, som kan bruges til udskæring af frugten. Læs mere i pjecen om den daglige frugt og grønt i skolen, som leveres sammen med klassekittet. 2. Hyggelig spisekultur i klassen Det er ønsket, at eleverne får en positiv oplevelse omkring det at spise frugt og grønt. Klassekittet indeholder derfor også stearinlys og minihøjtalere til mp3/ipod, som kan skabe en hyggelig ramme om frugt- og grøntpausen. 3. Inspiration til familien Boost-projektet vil i løbet af indsatsåret sende nyhedsbreve til forældrene til eleverne i 7. klasse med inspiration til, hvordan de kan hjælpe deres børn til at spise mere frugt og grønt. Desuden har Boost-projektgruppen tilbudt at komme og informere om projektet ved et forældremøde i starten af skoleåret. 4. Indsatser i de unges fritid Indsatsen i de unges fritid består dels af information til relevante sports- og ungdomsklubber med inspiration til, hvordan de kan øge tilgængeligheden af frugt og grønt og støtte op om sunde spisevaner og dels af konkurrencer på et Boost-internetforum for eleverne fra alle indsatsskoler. 5. Inspirationskursus for lærere i 7. klasse 1-2 lærere fra jeres skole har i april 2010 været på inspirationskursus i Københavns Madhus. Kurset havde til formål at introducere og inspirere til arbejdet med Boost-indsatsens undervisningsmateriale og frugt- og grøntordning. Deltagerne gav feedback på et tidligere udkast af dette undervisningsmateriale med henblik på opgavernes egnethed til målgruppen, hvor gennemførlige opgaverne var i en klasselektion, informationsniveau mm. Vi har tilstræbt at redigere opgaverne ud fra denne feedback, så det så vidt muligt er tilpasset jeres hverdag. Lærervejledning og opgavehæfter I denne lærervejledning finder I alle opgaver om frugt og grønt samt en beskrivelse af, hvordan opgaverne kan gennemføres. Alle skolens 7. klasser modtager et sæt elevhæfter med de samme opgaver. Eleverne skal bruge deres opgavehæfte hver gang, de har en Boost-opgave. Lærervejledningens opbygning Denne lærervejledning består af 12 obligatoriske opgaver samt en række valgfrie opgaver til 7. klasse. Desuden indgår der nogle ekstraopgaver og idéer til andre opgaver og aktiviteter. Sidst- BOOST lærervejledning 9

10 nævnte opgaver og aktiviteter kan gennemføres, hvis man ønsker at gå i dybden med frugt og grønt i fagene dansk, kemi, historie, biologi eller idræt, hvis en elev er hurtigt færdig med den Boost-opgave, klassen er i gang med, eller hvis der er lidt tid til overs i en time. Krav til undervisningen Boost er et videnskabeligt forskningsprojekt, som skal bidrage til at skabe mere viden om, hvordan undervisning om frugt og grønt kan påvirke unges frugt- og grøntindtag. Der er derfor enkelte krav til undervisningsindsatsen på de 20 indsatsskoler i Boost, som skal sikre, at eleverne på alle skolerne udsættes for den samme dosis af undervisning. Dette er vigtigt for at undersøge, hvad undervisningen på indsatsskolerne i Boost har betydet for elevernes indtag, sammenlignet med eleverne på Opgavebeskrivelserne består af følgende dele: OpgavePrioritet Angivelse af om opgaven er obligatorisk, dvs. opgaven skal gennemføres med hver 7. klasse, eller valgfri, dvs. det er op til lærergruppen, om I kan afsætte tid til at bruge opgaven i undervisningen. Formål Kort beskrivelse af det overordnede formål med opgaven i forhold til at påvirke 7. klasses elevers indtag af frugt og grønt. Elevforudsætninger Kort beskrivelse af hvilke forudsætninger, der kræves, for at eleverne kan løse opgaven. Det kan fx være, at eleverne skal have kendskab til smagssansen, når de skal tale om smagspræferencer. Beskrivelse Vores forslag til, hvordan opgaven kan gennemføres. Størstedelen af opgaverne lægger op til gruppearbejde og efterfølgende fælles diskussion. Materialer Liste over de materialer, der er nødvendige for at gennemføre opgaven. Fag Forslag til hvilke fag, de enkelte opgaver er egnede til. Disse forslag er vejledende, og det kan derfor besluttes internt i lærergruppen, hvilke fag der er mest egnede og realistiske at gennemføre opgaverne i. Antal lektioner Tidsforbruget til gennemførsel af de enkelte opgaver er vejledende. Det vil i praksis afhænge af den enkelte lærer, klasse og diskussionernes omfang. Inspirationskilde Angivelse af, hvor vi har hentet inspiration til opgaven. En samlet oversigt over de anvendte inspirationskilder findes bagerst i dette hæfte. Fagmål samt læringsmål Det er for hver opgave angivet, hvilke fagmål der opfyldes ved at løse opgaven. I angivelsen af fagmål er det kun den del af målet, som er relevant for den givne opgave, der er medtaget. Tegnene ( ) angiver således, at en del af målet er udeladt. Læringsmålene udgøres af de elementer, som eleverne skal vide, kunne, være og ville efter, at de har gennemført opgaven. 10 lærervejledning BOOST

11 de skoler, der ikke har gennemført Boost-undervisning (sammenligningsskoler). Det vigtigste er, at I kommer alle de obligatoriske opgaver igennem. Vi vil selvfølgelig opfordre jer til at benytte så mange som muligt af de valgfrie opgaver, men det er op til jer. På forslaget til tidsplanen for undervisningen på side 12 kan I se, hvilke opgaver, der er henholdsvis obligatoriske og valgfrie. Tidsplan for undervisningen På side 12 finder I vores forslag til en overordnet tidsplan for, hvornår opgaverne kan gennemføres. Inden for den enkelte periode vælger I selv, hvornår I ønsker at gennemføre opgaverne. Det vigtigste er, som ovenfor nævnt, at I kommer alle obligatoriske opgaver igennem. Vi anbefaler, at I i store træk anvender den foreslåede tidsplan, så indsatsskolerne så vidt muligt følger samme plan. Det er også hensigtsmæssigt at følge tidsplanen, da nyhedsbrevene til forældrene så vidt muligt vil følge de emner, som eleverne undervises i i Boost; hvis eleverne fx undervises i smagspræferencer, vil forældrene i samme periode modtage et nyhedsbrev, der handler om smagspræferencer. I er dog velkomne til at justere på tidsplanen eller bytte om på opgaverne, hvis det er nødvendigt for at komme gennem emnerne. Vi opfordrer til, at undervisningsopgaverne i Boost spredes over hele det kommende skoleår, så Boost-opgaverne integreres som en naturlig del af undervisningen i 7. klasse, og så eleverne får en regelmæssig dosis af indsatsen. Det er valgfrit for skolen, hvornår I gennemfører Boost-emneugen eller aktiviteter herfra. På lærerkurset i Københavns Madhus var der flere af jeres kolleger, der gav udtryk for, at det var oplagt at lægge emneugen i uge 41, hvor Skolernes Motionsdag ligger, men det er naturligvis op til jer har således lagt stor vægt på at fremhæve hvilke opgaver, der egner sig til klassediskussion, og hvilke opgaver eleverne blot selv kan tænke over, fordi det kan være for sårbart for eleverne at besvare dem i klassen. I kan selvfølgelig tilpasse disse anbefalinger efter jeres kendskab til den pågældende 7. klasse. Evalueringsskemaer I papirform eller elektronisk For at kunne evaluere undervisningsmaterialet er vi afhængige af tilbagemelding fra de lærere, som gennemfører opgaverne sammen med eleverne. I får derfor sammen med denne lærervejledning et hæfte med evalueringsskemaer til opgaverne. Skemaerne vil blive indsamlet af Boost-projektgruppen, når vi besøger skolen. Det vil også være muligt at udfylde skemaerne elektronisk. Se eksempel på evalueringsskemaet sidst i lærervejledningen. Skema udfyldes efter hver opgave Vi vil bede jer om at udfylde et af de korte evalueringsskemaer hver gang, I har gennemført en Boost-opgave i en af jeres 7. klasser. På den måde kan vi få et indtryk af, hvordan materialet er blevet brugt, og hvad I synes om det. I skal ikke skrive navn på skemaerne, blot hvilken funktion I har for den pågældende 7. klasse (fx geografi- eller dansklærer), hvilken 7. klasse I har gennemført opgaven i samt skolens navn. God fornøjelse! Etiske overvejelser Det er et vigtigt princip i Boost, at Boost-indsatsen ikke må bidrage til, at nogle elever føler sig udstillet i klassen, fordi de ikke spiser nok frugt og grønt, eller fordi der ikke er nok frugt og grønt tilgængeligt derhjemme eller fordi, de vejer for meget. Vi BOOST lærervejledning 11

12 Forslag til tidsplan for Boost-undervisning i 7. klasse Tidsplan Hver måned kan starte med, at klassen taler om, hvilken frugt og/eller grøntsag, det er sæson for. og Tidspunkt 2010 August Opgaver (Spørgeskemabesvarelse 1time) Prioritet September Opgave 1a Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig?: Computer tailoring 1 Opgave 1b Hvor meget frugt og grønt og spiser vi egentlig?: Statistik over klassens frugt- og grøntindtag Opgave 2 Hvad vejer frugt og grønt? Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Oktober Opgave 3a Introduktion til de fem grundsmage: Æbleforsøg Opgave 3b Hvordan smager frugt og grønt? Opgave 4 Research på frugt og grønt og afsluttende Boost-kongres eventuelt emneuge 1 Valgfri Obligatorisk Obligatorisk November Opgave 5 Analyse af reklamer Opgave 6 Hvorfor er det så svært at spise frugt og grønt? Obligatorisk Valgfri December 2011 Januar Opgave 7 Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig: Computer tailoring 2 (hjemmeopgave) Opgave 8 Fremstil en reklame Opgave 9 Hvordan påvirker frugt og grønt kroppen? Obligatorisk Valgfri Obligatorisk Februar Opgave 10 Blindsmagning Obligatorisk Marts Opgave 11 Frugt og grønt i familien (hjemmeopgave) Opgave 12 Kroppens reaktioner på frugt og grønt Obligatorisk Valgfri April Opgave 13 Hvorfor er det så svært at spise frugt og grønt? Opgave 14 Vitaminindhold i frugt og grønt Obligatorisk Valgfri Maj Opgave 15 Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig: Computer tailoring 3 (Spørgeskemabesvarelse 1 time) Obligatorisk (Maj 2012) (Spørgeskemabesvarelse 1 time) 1 det kan være en mulighed at lægge emneugen i uge 41, hvor flere skoler holder sundhedsuge, og Skolernes Motionsdag afholdes Det er dog valgfrit, hvornår I på skolen planlægger at gennemføre emneugen. 12 lærervejledning BOOST

13 Opgaver BOOST lærervejledning 13

14 Obligatorisk Opgave 1a Hvor meget frugt og grønt spiser jeg egentlig?: Computer tailoring 1 Formål Formålet med opgave 1 er at gøre eleverne bevidste om størrelsen af deres indtag af frugt og grønt i forhold til anbefalinger (1a) og det gennemsnitlige indtag i klassen (1b). Elevernes indtag kan eventuelt også sammenlignes med de øvrige 7. klasser på skolen, landsgennemsnittet og jævnaldrende i andre lande. Denne bevidsthed kan være med til at motivere eleverne til at øge indtaget. Derudover skal eleverne arbejde med statistiske begreber og modeller, så eleverne kan undersøge og fortolke statistiske beskrivelser og dermed de oplysninger, de får fra deres tabeller. Elevforudsætninger Der kræves ingen forudgående undervisning for at gennemføre denne opgave. Beskrivelse Computer tailoring Computer tailoring er et program, der består af forskellige computerbaserede spørgsmål om elevernes frugt- og grøntindtag. På baggrund af elevernes svar, får eleven nogle personlige råd, tilpasset elevens eget indtag af frugt og grønt. Formålet med at lade eleverne gennemføre programmet er at give dem indsigt i deres eget frugt- og grøntindtag samt idéer til, hvordan og hvornår de kan spise frugt og grønt. Programmet består af to dele, én der omhandler deres frugtindtag og én, der omhandler deres grøntsagsindtag. Det tager cirka 10 minutter at gennemføre hver del. Vi opfordrer til, at eleverne gennemfører programmet tre gange i løbet af skoleåret 2010/2011, da de personlige råd er relateret til deres aktuelle indtag af frugt og grønt. Deres indtag af frugt og grønt kan ændre sig i løbet af skoleåret. Når eleverne skal gennemføre programmet senere, kan de således sammenligne de tidligere personlige råd med de nye og se, om deres indtag har ændret sig. Lærerinstruktion til eleverne: 1. Fortæl eleverne, at de skal besvare nogle spørgsmål om deres frugt- og grøntindtag på en computer. Når eleverne har besvaret spørgsmålene, vil de få nogle råd skræddersyet til dem. Svarene kan ikke ses af andre og de råd, som eleven får til sidst, er kun til eleven selv de behøver ikke at vise dem til resten af klassen. 2. Eleverne skal sidde ved hver deres computer. 3. Programmet findes på følgende link: (under Projekter, Børns sundhed, Boost Frugt og grønt ). 4. Lad eleverne gennemføre både frugt- og grøntsagsspørgsmålene. Eleverne bestemmer selv, hvilke de vil starte med. 5. Lad eleverne læse deres personlige råd og bed dem om at printe dem ud, hvis det er muligt. De printede råd skal bruges til at sammenligne de råd, som eleverne får, når de skal gennemføre programmet senere på året. 6. eleverne kan vise svarene til deres forældre, hvis de har lyst. Dette kan give anledning til en diskussion om, hvordan familien kan hjælpe hinanden til at spise mere frugt og grønt. Det er dog vigtigt, at eleverne gemmer dem til næste gang, de skal gennemføre programmet. 14 lærervejledning BOOST

15 Klassediskussion Materialer Når alle har læst deres personlige råd kan følgende spørgsmål diskuteres i klassen. Det anbefales at diskutere frugt og grønt hver for sig. Hvilke råd fik eleverne i det personlige svar? Kunne eleverne forestille sig at følge nogle af rådene? Hvilke råd vil de følge? Hvad kan gøre det svært at følge rådene? Computer med internetforbindelse Boost-opgavehæfte Fag: Hjemkundskab Inspirationskilde: Pro Children Antal lektioner: 1 lektion Fælles mål (fag) Fagmål Læringsmål Hjemkundskab Forholde sig til aktuelle problemstillinger om kost og ernæring Sundhed Kost, ernæring, hygiejne Hjemkundskab Samfund ressourcer og miljø etik Fødevarer, forbrug, hygiejne Tage stilling til egne behov og ønsker og til indflydelsen af faktorer, der styrer vores forbrug, kostvaner ( ) Eleverne skal: Vide, om de spiser nok frugt og grønt i forhold til anbefalinger. Kunne identificere, hvilke faktorer, der gør det let eller svært at spise frugt og grønt. Være bevidste om, hvor meget frugt og grønt, de spiser. Ville have lyst til at spise (mere) frugt og grønt. BOOST lærervejledning 15

16 Obligatorisk Opgave 1b Hvor meget frugt og grønt spiser vi egentlig?: Statistik over klassens frugt- og grøntindtag Se opgave 1a for formål. Elevforudsætninger Der kan op til og under opgaven arbejdes med statistiske begreber og modeller, for at eleverne har forudsætningerne for at kunne arbejde med de tal, de indhenter i deres tabeller. Der skal i opgaven arbejdes med regneark, tabeller og diagrammer. Der kan ligeledes inddrages procentregning og grafiske afbildninger. Forud for dette skal eleverne kunne arbejde med brøkbegrebet, der er fundamentet i arbejdet med både brøk, decimaltal og procent. Beskrivelse Eleverne skal registrere, udregne og lave statistik over henholdsvis eget og klassens daglige frugt- og grøntindtag samt beregne, om det er drengene eller pigerne, der spiser mest frugt og grønt. Klassediskussion før øvelsen Hvem tror eleverne spiser mest frugt og grønt, drengene eller pigerne? Hvorfor? 1. Eget indtag: a. Lad hver elev udfylde skemaet nedenfor over deres frugt- og grøntindtag dagen før. Eleverne skal angive, hvor mange stykker frugter eller grøntsager de har spist. Angiv separat for frugter og grøntsager. Lad eleverne skrive resultaterne ind i et excel-ark (brug eventuelt den opstilling, der er brugt i skemaerne nedenfor) og lave forskellige typer diagrammer fx diagrammer, der viser om de spiser mest frugt eller grønt, hvordan deres indtag af henholdsvis frugt og grønt varierer på forskellige tidspunkter af dagen eller tre søjler med frugt, grønt og samlet frugt- og grøntindtag. 2. Klassens indtag: a. Lad derefter hver elev skrive deres samlede indtag af henholdsvis frugt og grønt på en seddel uden navn, men med angivelse af, om de er en dreng eller pige. (Anonym undersøgelse for at ingen føler sig udstillet). b. Sedlerne samles derefter sammen og skrives ind i et excel-ark af enten læreren, en gruppe af elever eller alle eleverne. Elev F = FrugT Morgen Formiddag Frokost g = Grøntsag Eftermiddag Aftensmad Aften I alt Samlet F G F G F G F G F G F G F G F+G Eget indtag 16 lærervejledning BOOST

17 c. Lad eleverne udregne henholdsvis klassens totale frugtindtag, grøntindtag samt samlede frugt- og grøntindtag i excel-arket (brug eventuelt SUMfunktionen). d. Lad eleverne udregne klassens gennemsnit af henholdsvis frugt-, grønt- samt samlet frugt- og grøntindtag. e. Hvor mange elever/hvor stor en andel ligger under eller over klassegennemsnittet på henholdsvis frugt-, grønt- og samlet frugt- og grøntindtag? f. Lad eleverne sammenligne gennemsnittet af henholdsvis frugt- og grøntindtag i klassen med deres eget indtag. Ligger de over eller under klassegennemsnittet? g. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man spiser 6 stykker frugt og/eller grønt om dagen. Hvor stor en andel af eleverne i klassen lever op til denne anbefaling? Og hvor langt ligger klassens gennemsnit fra denne anbefaling? h. Lad eleverne regne ud, om det er drengene eller pigerne, der spiser mest frugt, grønt og samlet frugt og grønt. i. Lad eleverne regne ud, hvor stor en procentdel, som henholdsvis drengenes og pigernes indtag udgør af det samlede indtag. Hvis I ikke har adgang til computer, kan eleverne udfylde en tabel som foregående for alle klassens elever. Klassediskussion Når skemaerne er udfyldt og beregningerne lavet, kan følgende spørgsmål diskuteres: Gennemgå svarene på 2c og 2e (men ikke 2f) Spiser klassen mest frugt eller grønt? Hvorfor? Hvordan er klassens indtag i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om spise 6 stykker frugt og grønt dagligt? Hvordan er indtaget i forhold til anbefalingerne om, at 3 stykker skal være frugt og 3 stykker skal være grønt. Læs om anbefalingerne her: gennemgå svarene fra 2h og 2i. Fik eleverne de svar, de havde regnet med? en dansk repræsentativ undersøgelse fra 2006 af elever viser, at piger gennemsnitligt spiser mere frugt og grønt end drenge 2. Diskuter, hvorfor det mon er sådan? Er det også sådan i jeres klasse? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter, hvordan henholdsvis drenge og piger kan motiveres til at spise mere frugt og grønt. Er det de samme ting, der motiverer begge køn? Hvad kan der være af fejlkilder, når man selv skal rapportere, hvor meget frugt og grønt man spiser? Hvad betyder over- og underrapportering i forbindelse med registrering af frugt- og grøntindtag og udregninger af klassens gennemsnitlige indtag? Tror eleverne, at der er sket en over- eller underrapportering? Ekstraopgave Hvis andre af skolens 7. klasser også har lavet denne opgave, kan klassen sammenligne deres egne tal med tallene fra de andre klasser. i hvilket land tror eleverne, at unge spiser mest frugt og grønt? 3 Hvorfor? gennemsnittet af klassens indtag kan sammenlignes med tal fra Danmarks Statistik over befolkningens indtag af frugt og grønt. Diskuter forskelle i indtag i forskellige aldersgrupper. Hvor tror eleverne, der er forskelle? det kan undersøges hvilken frugt og grøntsag, der bliver spist mest af i klassen, og det kan sammenlignes med landsgennemsnittet på Danmarks statistik 4. Alle elevers tabeller kan skrives ind i en samlet tabel, således at klassen kan lave diagrammer, der viser hvordan deres samlede indtag varierer 2 s. 50. Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til HBSC og gennemføres af Københavns Universitet. Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 og s Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) er et internationalt forskningsprojekt, som omfatter 42 lande. Undersøgelsen leverer data om åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge. 4 BOOST lærervejledning 17

18 hen over dagen. På hvilke tidspunkter af dagen er der plads til forbedringer? Lad eleverne komme med idéer til, hvordan klassen kan få spist frugt og grønt flere gange om dagen. Materialer Computer med excel-program og eventuelt netadgang Boost-opgavehæfte eventuelt kan læreren medbringe udprint af diagrammer fra den danske og internationale HBSC-rapport samt Madklassens oversigt over, hvilken frugt og grønt danskerne spiser mest af. Fag: Matematik, hjemkundskab Inspirationskilde: Pro Children Antal lektioner: ½-1 lektion til at introducere eleverne for opgaven. 2-3 lektioner til at gennemføre regneopgaver og følge op med diskussionsspørgsmål. Fælles mål (fag) Fagmål læringsmål Matematik Matematiske kompetencer Matematik Matematiske emner Matematik Matematik i anvendelse Matematik Matematik i anvendelse Matematik Matematiske arbejdsmåder Kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik herunder it og have indblik i deres muligheder og begrænsninger Anvende tal i praktiske og teoretiske sammenhænge Anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og tolkning af kvantitative data Læse, forstå og vurdere statistik og sandsynlighed i forskellige medier Undersøge, systematisere, ræsonnere og generalisere i arbejdet med matematiske problemstillinger Eleverne skal: Vide, hvad tallene i tabellerne fortæller og kende de officielle kostanbefalinger om 6 stykker frugt og grønt om dagen. Kunne læse en tabel, lave regneark og diagrammer samt procentregning på de enkelte tal. Være i stand til at diskutere, hvordan tallene er fremkommet og deres validitet. Være opmærksomme på forskellige fejlkilder i kostundersøgelser. Desuden skal eleverne få en større bevidsthed om eget frugt- og grøntindtag, herunder at de både skal spise frugt og grønt for at leve op til anbefalingerne. Ville have en større lyst til at spise (mere) frugt og grønt. Hjemkundskab Sundhed Kost, ernæring, hygiejne Forholde sig til aktuelle problemstillinger om kost og ernæring Hjemkundskab Samfund ressourcer og miljø etik Fødevarer, forbrug, hygiejne Tage stilling til egne behov og ønsker og til indflydelsen af faktorer, der styrer vores forbrug, kostvaner ( ) 18 lærervejledning BOOST

19 Obligatorisk Opgave 2 Hvad vejer frugt og grønt? Formål Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn over 10 år spiser mindst 600 g frugt og grønt om dagen 5. Anbefalingen lyder spis 6 om dagen. Børn under 10 år anbefales at spise cirka 400 g om dagen. Der er mange individuelle og strukturelle forhold, der kan gøre det svært at komme op på at spise 600 g frugt og grønt om dagen herunder, at man ikke ved, hvor meget der egentlig skal til for at leve op til anbefalingerne. Denne øvelse skal give eleverne et bedre indblik i, hvor meget 600 g frugt og grønt egentlig er, og hvordan man i højere grad kan inkludere det i de daglige måltider. Øvelsen vil dermed forhåbentlig hjælpe eleverne til i højere grad at opnå at spise 600 g frugt og grønt om dagen. Elevforudsætninger Der kræves ingen forudgående undervisning for at gennemføre denne opgave. Beskrivelse Til denne opgave kan den leverede frugt og grønt i frugt- og grøntordningen i Boost bruges. Opgaven kan eventuelt laves i samarbejde med andre opgaver i skolekøkkenet. Vejning og klassediskussion 1. Lad eleverne gætte, hvor meget frugt, der svarer til 100 g, og hvor mange grøntsager, der svarer til 100 g. 2. Find portioner af frugt og grønt, som tæller for 100 g af de 600 g om dagen (dvs. 1 af de 6 om dagen). Brug eventuelt køkkenvægten til at finde ud af, om det passer. 3. Snak om, hvad der tæller med i 6 om dagen 6 : Konserves og frossen frugt og grønt tæller med også flåede tomater. Kartofler tæller ikke med, da kartofler regnes som kulhydrater ligesom ris, pasta og brød. Det er dog stadig sundt at spise kartofler, da de indeholder c-vitaminer og fibre. 1 frugt = 100g 1 håndfuld grønt = 100g 1 stk grønt = 100g BOOST lærervejledning 19

20 Tørret frugt og nødder tæller heller ikke med, men de er et godt alternativ til slik og andre søde sager. Det anbefales at spise maksimum 30 gram (½ dl) af hver om dagen, da tørret frugt og nødder indeholder 7-8 gange så mange kalorier som frisk frugt og grønt. Juice, smoothies og most tæller med, men kun som 1 af de 6 om dagen, uanset hvor mange glas, man drikker, eller hvilken slags. Juice, smoothies og most tæller kun med, hvis der ikke er tilsat sukker, honning, mælk eller andet. Hvis man selv laver sine smoothies ved at blende frugt og grøntsager, kan man dog tælle det hele med. Frugtdrikke tilsat sukker tæller ikke med. 4. Lad eleverne finde på idéer til, hvordan man kan spise mere frugt og flere grøntsager i hverdagen. Brug eventuelt eller til inspiration. Vær opmærksom på, at en lignende øvelse indgår som en del af Boost-emneugen. 5. Se nedenstående opskrift på kødsovs, der ikke indeholder særlig meget grønt. Lad eleverne komme med forslag til, hvordan de kan skifte halvdelen af kød ud med grønt. Måske har de nogle idéer hjemmefra. Hvis det er muligt, kan eleverne lave kødsovsen i hjemkundskabstimen. Eleverne kan også tage opskriften med hjem og opfordre deres forældre til at prøve en ny opskrift eller selv lave mad en dag derhjemme. Opskrifter kødsovs 4 personer 500 gram oksekød 125 gram bacon 2 finthakkede løg 2 fed hvidløg 1 dåse hakkede tomater 70 gram tomatpure Salt, peber og oregano kødsovs med grøntsager 4 personer 400 gram hakket oksekød (8-10%) 2 finthakkede løg 3 fed fintrevet eller -hakket hvidløg 2 tsk. frisk eller tørret timian 2 tsk. tørret oregano 1 finthakket chili (kan udelades) eller efter smag 2 dåser hakkede tomater 1 peberfrugt 2 gulerødder skåret i små tern ¼ kg friske champignon skåret i små tern ½ squash skåret i små tern Salt og peber Forslag til tilbehør: Grøn salat, groft brød, fuldkorns pasta. Materialer Forskellige slags frugter og grøntsager fra Boostfrugt- og grøntordningen, hjemkundskabslokalet, kantinen, eller som eleverne medbringer hjemmefra Køkkenvægt Eventuelt computer med netadgang Boost-opgavehæfte Se opskrift for ingredienser, hvis I vælger at lade eleverne lave kødsovsen med grøntsager Ek STra (kan eventuelt løses i matematiktimen): Hvis der er ekstra tid kan eleverne prøve at omregne deres eget og/eller klassens indtag af frugt og grønt til gram på baggrund af tabellerne, de udfyldte i opgave 1b. Hvordan er elevens og/eller klassens indtag i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 600 g frugt og grønt dagligt? Hvordan er indtaget i forhold til anbefalingerne om, at 300 g skal være frugt og 300 g grønt. Læs om anbefalingerne her: om%20dagen%20kampagne.aspx 20 lærervejledning BOOST

21 Fag: Hjemkundskab Inspirationskilde: 6 om dagen, Frugtfest Antal lektioner: 2 lektioner Fælles mål (fag) Fagmål læringsmål Hjemkundskab Sundhed Kost, ernæring, hygiejne Hjemkundskab Samfund ressourcer og miljø etik Fødevarer, forbrug, hygiejne Anvende viden om ernæring til sammensætning og vurdering af måltider ud fra forskellige kostanbefalinger og digitale kostberegninger Eksperimentere med ingredienser og metoder med henblik på at få indsigt i fødevarers madtekniske egenskaber Eleverne skal: Vide, hvor meget frugt og grønt, der svarer til 100 g samt kende de officielle kostanbefalinger om 600 g frugt og grønt om dagen. Kunne tilføje og udskifte forskellige ingredienser i en opskrift, så de får mere frugt og grønt. Kunne omregne portioner/stykker frugt og grønt til gram og dermed vurdere, om de selv spiser nok frugt og grønt. Være bevidste om, hvor meget frugt og grønt, der skal til for at spise 600 g om dagen, samt hvad der tæller med i 6 om dagen. Ville være motiverede for at tilføje mere frugt og grønt i deres kost. BOOST lærervejledning 21

22 Valgfri Opgave 3a Introduktion til de fem grundsmage: Æbleforsøg Formål At introducere eleverne til de fem grundsmage: sødt, surt, salt, bittert og umami og dermed hjælpe eleverne til at identificere forskellige smage i den mad, de spiser og tilbereder. Elevforudsætninger Der kræves ingen forudgående undervisning for at gennemføre denne opgave. De fem grundsmage Sødt er smagen af glukose. Smagen findes typisk i sukker, honning, sirup, moden og tørret frugt, fløde og sødmælk. Surt findes typisk i citron, eddike, vin, kærnemælk, yoghurt og andre syrnede mejeriprodukter. SALt stammer fra smagen af natriumclorid (alm. bordsalt). Den salte smag kommer fra blandt andet soja, kapers, saltet kød og fisk samt hvid ost i saltlage Bittert findes fx i kaffe, mørk chokolade, mandler, kål, salat og rygeost. Umami blev anerkendt som den femte grundsmag i Ordet kommer fra japansk og betyder velsmagende eller delikat. Umamiholdige råvarer bidrager til at øge madens smagsfylde uden at tilføre nævneværdige fedtkalorier. Umami gør smagen rundere, længere og mere intens. Stoffet i umami hedder glutaminat og er en af de tyve aminosyrer, der er proteinernes byggestoffer. Det betegnes også monosodiumglutaminat eller mononatriumglutaminat og kaldes i daglig tale for Det tredje krydderi. Umamismagen fremkommer ved at nedbryde stofferne. Derfor findes umami-smagen i høj grad i produkter, der er nedbrudt gennem fx modning, gæring, lagring og kogning. Umami findes i høj koncentration i råvarer som lagrede, tørre oste (fx parmesan), soya, modne tomater, ansjoser, asparges, kinakål, kogte kartofler, ærter, majs, friske og tørrede bønner, velhængt oksekød, tørrede skinker og pølser, fond og bouillon. Frugter, bortset fra papaya og visse æblesorter indeholder ikke umami 7. 7 Carsten Lunding og Claus Angelo Brandt. Smagsdommerne. Eget Forlag, 2007, 2. udgave. 22 lærervejledning BOOST

23 Bitter Salt Umami Sødt Smagen af Surt Umami Sødt Smagen af Surt Illustration: Smagens Dag Bitter Salt Bitter Salt Beskrivelse 1. De fem grundsmage er byggesten i køkkenet. En fuldendt smagssammensætning i retter indeholder disse fem smage. Tungen er fuld af sanseceller, der sender signaler om smagen til hjernen. Smag fremkommer dog også ved næsens hjælp, hvor vi kan opfatte alle smagens nuancer (prøv fx at opfordre eleverne til at spise lidt frisk dild, mens de holder sig for næsen først når de slipper, vil de kunne smage, at det er dild). Råvarens konsistens og udseende er også en del af smagsoplevelsen. Nedenstående afsnit vil kort introducere de fem grundsmage. Sødt Klassediskussion Hvordan smagte de forskellige æbler? var der nogle, eleverne kunne lide bedre end andre? Lad eleverne sammenligne deres smagesole: Var deres smagsoplevelser forskellige? Smagen af Umami Facit Sukker = Sødt Citron = Surt Køkkensalt = Salt Ruccola eller grape = Bittert Parmesan eller feta = Umami Surt 2. æbleforsøg: Skær en masse æbler ud i både og anret dem på fem forskellige fade. Server æblerne med henholdsvis 1) sukker, 2) citronsaft, 3) køkkensalt, 4) rucola eller grape, 5) parmesan eller feta 3. Bed derefter eleverne om at smage på de forskellige æbler og få dem til at udfylde smagesolen, der viser, hvor kraftig den enkelte grundsmag er. Hvis æblet er lidt salt farvelægges en stribe, hvis det er meget salt farvelægges alle tre striber. Solens øvrige stråler (grundsmage) farvelægges på samme måde. Nedenfor ses, hvordan en smagesol fx kunne udfyldes for en gulerod. Bitter Forslag til litteratur Karina Kyhn Andersen. Sans din mad. Erhvervsskolernes Forlag, 2009, 1. udgave. Karina Kyhn Andersen. Kulinarisk sensorik. Erhvervsskolernes Forlag, 2008, 1. udgave. Materialer Æbler (brug eventuelt dem fra frugtkurven) En lille kniv eller en æbledeler Fade Sukker Salt Ruccola eller grape Citron Parmesan eller feta Boost-opgavehæfte Eventuelt dild Salt BOOST lærervejledning 23

24 Fag: Hjemkundskab, biologi Inspirationskilde: Smagens Dag Antal lektioner: En lektion Fælles mål (fag) Fagmål læringsmål Hjemkundskab Kultur-æstetik-livskvalitet Madlavning og måltider Hjemkundskab Samfund - ressourcer og miljø etik Fødevarer, forbrug, hygiejne Biologi Miljø og sundhed Eksperimentere med fødevaresammensætninger ( ) med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk Eksperimentere med ingredienser ( ) med henblik på at få indsigt i fødevarers madtekniske egenskaber Beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner Eleverne skal: Vide, hvilke grundsmage, der findes, og hvordan man kan frembringe dem. Kunne identificere de fem grundsmage. Være i stand til at skelne mellem de fem grundsmage og være bevidste om, at vores smagsoplevelser kan være forskellige. Ville have lyst til at udfordre deres smagsløg ved at smage på forskellige fødevarer. 24 lærervejledning BOOST

25 Obligatorisk Opgave 3b Hvordan smager frugt og grønt? Formål Smagspræferencer er en de faktorer, der har størst betydning for, hvor meget frugt og grønt børn og unge spiser. Der er mange forskellige forhold, som påvirker vores smagssanser, og som har en betydning for, hvad vi kan lide og ikke kan lide at spise. Formålet med denne opgave er at udfordre elevernes smagsløg, at undersøge, hvilke smagskomponenter forskellige frugter og grøntsager er sammensat af, samt at vurdere, hvordan tilberedning påvirker smagen af en frugt eller grøntsag. Endvidere skal opgaven gøre eleverne bevidste om, at de kan ændre smagspræferencer med alderen. Hvis eleverne prøver sig frem, kan det vise sig, at de kan lide grøntsager og frugt nu, som de ikke kunne lide, da de var små. Elevforudsætninger Der kan op til eller under opgaven undervises i smagssansen: Hvor sidder den, og hvilke ting har betydning for, hvad man smager (lugt, konsistens, udseende). Desuden kan eleverne undervises i sammenhængen mellem de forskellige sanser. Beskrivelse 1. Emnet smagssanser kan eventuelt startes med et klip fra DR1-programmet Ha det godt. Find klippet i udsendelsen Kræsenhed smagssansen : htm. Smagssansen omtales, hvis man spoler 20 minutter og 50 sekunder ind i klippet. Husk at tale med eleverne om, at smagspræferencer er individuelle, og at det derfor ikke er sikkert, at de alle kan lide de samme frugter og grøntsager. 2. Placer tre forskellige frugter eller grøntsager foran hver elev. Vælg både noget det er sæson for, og noget det ikke er sæson for. I oktober (hvor opgaven kan laves ifølge den foreslåede tidsplan) kunne det være: æbler, jordbær og blomme eller asparges, blomkål og radiser. I kan eventuelt tage udgangspunkt i noget af den leverede frugt og grønt fra Boost. 3. Lad eleverne vælge det stykke frugt eller den grøntsag, de helst vil spise og bed dem beskrive, hvorfor de valgte netop det. Eleverne vil sandsynligvis også have andre argumenter end det smager og dufter godt eller fordi, det ser lækkert ud. Æblet vælges måske fordi, det er efterår, og jordbærret vælges fra, fordi, jordbær ikke smager af noget om efteråret. Derved vil eleverne blive bevidste om, at det ikke kun er smagen, der betyder noget for, hvad man gerne vil spise af frugt og grønt. Vores smagspræferencer kan således også påvirkes af tidligere oplevelser med den pågældende frugt eller grøntsag, der giver os positive associationer eller minder (fx sommerferie, mormors frugttræer osv.), når vi spiser den eller giver os en forventning om en positiv eller negativ smagsoplevelse (fx hvis ens første møde med frugten eller grøntsagen var præget af den måde, det var tilberedt BOOST lærervejledning 25

26 Umami Umami på såsom udkogt blomkål). Hvis eleverne primært henviser til sanserne, kan du spørge dem, om der er andre forhold end smags-, lugte- og synssans, der påvirker, hvad de kan lide/ikke kan lide af frugt og grønt. 4. Lad eleverne spise det stykke frugt eller grønt, de valgte. Bed eleverne Sødt om at føle på det, lugte til det, lægge mærke til konsistensen og se godt på det, inden de spiser det. Eleverne skal derefter udfylde nedenstående smagesol for det stykke frugt eller grønt, de har spist. Se beskrivelse af de fem grundsmage i opgave 3a. Smagen af Nogle elever ønsker måske ikke at deltage i øvelsen, fordi de ikke kan lide frugt og grønt. Eleverne skal derfor instrueres i, at de skal forestille sig, at de er smagsdommere, der ligesom vinsmagere skal beskrive smagskomponenterne af frugt og grønt. De skal blot dufte til frugten/grøntsagen, smage efter og lade det blive lidt i munden. De kan spytte det ud igen, hvis de ikke bryder sig om det. Bitter Bitter Sødt Smagen af Salt Salt Surt Surt 5. Lad eleverne fortælle, hvordan de har udfyldt smagesolen, og lad dem argumentere for, hvorfor de synes eller ikke synes om konsistensen, smagen, lugten osv. Vurder: Udseende (fx farve, form, størrelse, friskhed, appel) Lugt (fx neutral, krydret, gammel, stærk, sur, sød, blomsteragtig, frugtens egen duft, muggen) Konsistens (fx hård, blød, saftig, sprød, fedtet, flydende, knasende, trævlet, sej, svampet, klistret, melet, sprød, vandet) Smagen (fx sødt, surt, salt, bittert, umami) Hvordan den er at røre ved (fx ru, glat, blød) Opgaven kan også laves med henholdsvis en rå og en tilberedt frugt/grøntsag. Tag fx udgangspunkt i broccoli, gulerødder og pærer, der alle er velegnede rå, kogte, dampede eller lynstegte. Få eleverne til at vurdere smagen og konsistensen og til at udfylde smagesolen. Hvilken tilberedning eller servering af frugten/grøntsagen kan eleverne bedst lide? Lad dem begrunde hvorfor. I kan eventuelt tage udgangspunkt i det udleverede frugt og grønt fra frugt- og grøntkurven. Eleverne kan eventuelt lave denne opgave derhjemme. 6. Hvad er elevernes yndlingsfrugt- og grøntsag? a. Lad eleverne skrive navnet på deres tre favoritfrugter og -grøntsager. b. Lad eleverne forklare, hvorfor de bedst kan lide disse, og hvad der betyder noget for, hvad de bedst kan lide (fx smag, duft, udseende, konsistens, minder, tidligere smagsoplevelser, associationer, de får, når de spiser frugten eller grøntsagen). c. Skriv ligeledes de tre frugter og grøntsager, de mindst kan lide, samt hvorfor. d. Lad eventuelt eleverne gå sammen to og to, hvor de stiller hinanden spørgsmål omkring Frugt/grøntsag Udseende Lugt Konsistens Smag Røre 26 lærervejledning BOOST

27 deres yndlingsfrugt- og grøntsag og giver hinanden idéer til, hvordan de kan komme til at kunne lide, frugt og grønt, de ikke kan lide i dag, fx ved at tilberede det på en anden måde. Mine tre favoritfrugter er: Jeg kan lide dem, fordi: De frugter, jeg ikke så godt kan lide, er: Jeg kan ikke lide dem, fordi: Mine tre favoritgrøntsager er: Jeg kan lide dem, fordi: De grøntsager, jeg ikke så godt kan lide, er: Jeg kan ikke lide dem, fordi: Klassediskussion Hvad betyder smag, konsistens, lugt og udseende for de frugter og grøntsager, som eleverne har smagt? var der noget, som eleverne kunne lide, men som de forventede ikke at kunne lide? er der nogen af eleverne, som før har været kræsne, men ikke er det så meget længere? Kan de huske, hvordan det var at spise nye ukendte ting? Hvordan har de det med at prøve nye og ukendte ting i dag? Hvad gør, at de har lyst/ikke har lyst til at prøve noget nyt? Hvordan udvikler smagspræferencer sig over tid? Få eleverne til at overveje, om der er noget, de tidligere har kunnet lide, som de ikke længere kan lide eller omvendt? Hvornår skete skiftet, og hvorfor? Opsummér elevernes svar på deres favorit frugt og grønt: Hvad er klassens top 3 over favoritfrugt og -grønt? Hvorfor? Opsummér elevernes svar på den frugt og grønt, de ikke så godt kan lide; hvad er klassens top 3 over frugt og grønt, de ikke kan lide? Hvordan kan de komme til at kunne lide dem? BOOST lærervejledning 27

28 Hvorfor er det godt med variation? Hvordan kan man gøre henholdsvis frugt og grønt bedre og lettere at spise? Forslag til litteratur Carsten Lunding og Claus Angelo Brandt. Smagsdommerne. Eget Forlag, 2007, 2. udgave. Karina Kyhn Andersen. Sans din mad. Erhvervsskolernes Forlag, 2009, 1. udgave. Karina Kyhn Andersen. Kulinarisk sensorik. Erhvervsskolernes Forlag, 2008, 1. udgave. Materialer Skolekøkken Frugter og grøntsager, man vælger at anvende, fx æbler, jordbær og blomme eller asparges, blomkål og radiser eller pære, broccoli og gulerødder eller andet Boost-opgavehæfte Inspiration til, hvordan opgaven alternativt kan udføres noerd/eksperimenter/eksperimentvisning/ article/287/ Fag: Hjemkundskab, biologi Inspirationskilde: Smagens Dag Antal lektioner: En lektion. Hvis man vælger at indlede med afsnittet fra Ha det godt, kan det eventuelt gøres (i slutningen) af en tidligere lektion. Fælles mål (fag) Fagmål læringsmål Hjemkundskab Samfund - ressourcer og miljø etik Fødevarer, forbrug, hygiejne Hjemkundskab Fagets virksomhed Hjemkundskab Kultur æstetik livskvalitet Madlavning og måltider Biologi Miljø og sundhed Eksperimentere med ( ) metoder med henblik på at få indsigt i fødevarers madtekniske egenskaber Opleve med alle sanser, fortolke egne oplevelser ( ) Reflektere og sætte ord på de sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt anvende æstetiske kriterier i forbindelse med fødevarer og måltider Beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner Eleverne skal: Vide, hvad smagssansen er, og at smagspræferencer er individuelle og kan ændre sig med alderen. Vide, hvad der har betydning for, hvad man smager. Kunne smage forskel på, hvordan forskellige frugter og grøntsager er tilberedt, og hvad det betyder for smagen. Være fortrolig med smagssansen, og hvordan forskellige sanser, tidligere oplevelser, associationer m.m. påvirker ens smagspræferencer (hvad man kan lide/ikke kan lide). Ville have lyst til at prøve at smage forskellige smage. 28 lærervejledning BOOST

LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET

LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET LÆRERVEJLEDNING 7. KLASSE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET BOOST lærervejledning 1 Rubrik Underrrubrik BOOST Lærervejledning Lærervejledning

Læs mere

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse Rikke Krølner, forsker, projektleder Center for Interventionsforskning Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Symposium 18. november 2011 Centret er støttet

Læs mere

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse

BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse BOOST : Frugt og grønt til 7. klasse Anne Kristine Aarestrup Ph.d.-studerende Forskningsprogrammet for Børns sundhed/ TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

SKOLEÅRET 2010/11 EMNEUGE DREJEBOG FOR 7. KLASSE. BOOST drejebog 1

SKOLEÅRET 2010/11 EMNEUGE DREJEBOG FOR 7. KLASSE. BOOST drejebog 1 SKOLEÅRET 2010/11 EMNEUGE DREJEBOG FOR 7. KLASSE Forskningsprojekt hos TrygFondens Forebyggelsescenter ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet BOOST drejebog 1 Rubrik Underrrubrik BOOST

Læs mere

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer.

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer. Lærervejledning Hvert år på Smagens Dag arbejder børn og unge med smagssansen og smagens fem grundsmage. Målet med Smagens Dag er, at børn og unge: - får oplevelser med smagens 5 grundsmage og bliver udfordret

Læs mere

OPGAVEHÆFTE 7. KLASSE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET. BOOST opgavehæfte 1

OPGAVEHÆFTE 7. KLASSE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET. BOOST opgavehæfte 1 OPGAVEHÆFTE 7. KLASSE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET BOOST opgavehæfte 1 Rubrik Underrrubrik BOOST OPGAVEHÆFTE Opgavehæfte med Boost-opgaver

Læs mere

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Lærervejledning

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Lærervejledning Lærervejledning Formålet med Smagens Dag er at sætte fokus på smagens fem grundsmage og udfordre eleverne og deres smagssans. På Smagens Dag bliver eleverne præsenteret for forskellige smagsoplevelser,

Læs mere

mad eller hvad? Et mellemmåltid

mad eller hvad? Et mellemmåltid mad eller hvad? Et mellemmåltid Elevhæfte 2010 m ad el re h va d? Hvad er et mellemmåltid? Et mellemmåltid er det måltid, du spiser mellem dagens tre hovedmåltider: Morgenmad, frokost og aftensmad. Du

Læs mere

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke.

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke. Smagens Dag 2008 Smagens Kemi Intro På Smagens Dag skal du træne din smagssans. Du smager med tungen og i mundhulen, hvor der sidder sanseceller, der kan registrere de fem grundsmage: Sødt, surt, salt,

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

MADKUNDSKAB smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB. Smag på skolehaven

MADKUNDSKAB smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB. Smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB smag på skolehaven MADKUNDSKAB Smag på skolehaven SIDE 2 MADKUNDSKAB smag på skolehaven MADKUNDSKAB SMAG PÅ SKOLEHAVEN SIDE 3 MADKUNDSKAB SMAG PÅ SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette undervisningsforløb

Læs mere

Et fælles måltid Fordi dit barn fortjener det! Maddag 2015

Et fælles måltid Fordi dit barn fortjener det! Maddag 2015 Et fælles måltid Fordi dit barn fortjener det! Maddag 2015 Redaktion: Erik Kristansen, FOA og Karina K. Andersen, Kost & Ernæringsforbundet Politisk ansvarlig: Gina Liisborg, FOA og Ghita Parry, Kost &

Læs mere

livretter - med kartofler Lærervejledning Formål med læremidlet Læremidlet består af: Mål for undervisningen

livretter - med kartofler Lærervejledning Formål med læremidlet Læremidlet består af: Mål for undervisningen livretter - med kartofler Læremidlet GoCook Livretter med kartofler er målrettet den obligatoriske undervisning i hjemkundskab fra 4.- 7. klassetrin. Materialet kan desuden bruges i undervisningen i valgfaget

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

Børn er ikke kræsne - det er de voksne

Børn er ikke kræsne - det er de voksne Børn er ikke kræsne - det er de voksne Nydelse og det at være tilstede er kodeordet. Kom nu prøv at smag salaten smag nu mors mad hun har stået i køkkenet hele dagen nej den kan du nok ikke lide De kære

Læs mere

Guide til danske råvarer

Guide til danske råvarer VIDEN vækst balance Guide til danske råvarer lærervejledning Landbrug & Fødevarer guide til danske råvarer Guide til danske råvarer lærervejledning Formål Guide til danske råvarer er udarbejdet for alle,

Læs mere

SMAGENS DAG. Sundhedens Smag

SMAGENS DAG. Sundhedens Smag SMAGENS DAG SOS for smagsløgene! Sidste Onsdag i September Lærervejledning Materiale til Smagens Dag 2007 Sundhedens Smag Udarbejdet af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Petersen Juni 2007 1 Indhold

Læs mere

Temaet for Smagens dag 2011 er: Smag på sæsonen

Temaet for Smagens dag 2011 er: Smag på sæsonen Lærervejledning Formålet med Smagens Dag 2011 er at sætte fokus på smagens fem grundsmage, fødevarers lugt og konsistens samt udfordre eleverne og deres smagssans i forhold til fødevarer i sæson. På Smagens

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8

viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8 viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8 Kødsovs lærervejledning Kødsovs er en ret, som danskerne har taget til sig, fra den italienske madkultur.

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

Når du smager på mad, tænker du næsten altid på smagssansen. Men du bruger alle dine fem sanser, når du spiser og vurderer smagen.

Når du smager på mad, tænker du næsten altid på smagssansen. Men du bruger alle dine fem sanser, når du spiser og vurderer smagen. 1: Sans din kylling Navn: Klasse: Når du smager på mad, tænker du næsten altid på smagssansen. Men du bruger alle dine fem sanser, når du spiser og vurderer smagen. Synssansen til at vurdere, hvordan du

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgelig vigtigt,

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Smag for Kartoffel. Elevhæfte

Smag for Kartoffel. Elevhæfte Smag for Kartoffel Elevhæfte SMAGforLIVET Smag for Kartoffel, tilsmagning i madkundskabsundervisningen en eksperimenterende og dialogbaseret tilgang Ide og oplæg: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed,

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Intro. Workshop 1 De 5 grundsmage. Du skal opleve smagens 5 grundsmage: sødt surt salt bittert umami

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Intro. Workshop 1 De 5 grundsmage. Du skal opleve smagens 5 grundsmage: sødt surt salt bittert umami Smagens Dag 2010 Smag med chokolade Navn: Klasse: Intro På Smagens Dag skal du opleve smagens 5 grundsmage samt træne og udfordre din smagssans. I år skal du arbejde med chokolade. Chokolade bliver ofte

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g.

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Salat og dressing Dressing Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Færdigkøbt dressing Fedtfri dressing eller dressing med max. 5 % fedt. Dressingpulvere beregnet til omrøring med olie eller creme

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

EMNEUGE R 7. KLAS DREJEBOG FO SE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET

EMNEUGE R 7. KLAS DREJEBOG FO SE UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET EMNEUGE DREJEBOG FO SE R 7. KLAS UDVIKLET AF CENTER FOR INTERVENTIONSFORSKNING, STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET BOUOST drejebog 1 Rubrik Underrrubrik BOOST EMNEUGE Drejebog til

Læs mere

Aktiv rundt i danmark. rundt i. danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser 6.-7. Klassetrin

Aktiv rundt i danmark. rundt i. danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser 6.-7. Klassetrin Aktiv rundt i danmark aktiv rundt i danmark Få inspiration til aktivitetsøvelser Klassetrin Inspirationshæfte 6.-7. Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS

VIDEN VÆKST BALANCE KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS VIDEN VÆKST BALANCE KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING Læremidlet Kødsovs 7 opskrifter med er udarbejdet til folkeskolens obligatoriske undervisning i madkundskab

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Sensorik Et strategisk værktøj til kvalitetsudvikling og bedre ernæring

Sensorik Et strategisk værktøj til kvalitetsudvikling og bedre ernæring Sensorik Et strategisk værktøj til kvalitetsudvikling og bedre ernæring Ved Karina Kyhn Andersen www.viffos.dk Sensorik Kulinarisk sensorik er læren om alle de oplevelser vi har omkring et måltid. Alle

Læs mere

SÆSON PÅ SKOLE- SKEMAET SMAGFULD UNDER- VISNING GRØNT GØR LIVET LÆKKERT LÆS DIG SULTEN PÅ SÆSON.DK

SÆSON PÅ SKOLE- SKEMAET SMAGFULD UNDER- VISNING GRØNT GØR LIVET LÆKKERT LÆS DIG SULTEN PÅ SÆSON.DK SMAGFULD UNDER- VISNING SÆSON PÅ SKOLE- SKEMAET GRØNT GØR LIVET LÆKKERT LÆS DIG SULTEN PÅ SÆSON.DK VELKOMMEN TIL SÆSON PÅ SKOLESKEMAET Sæson på skoleskemaet er et undervisningsforløb bestående af to moduler.

Læs mere

BURGER MED FRITTER. 1 Portion

BURGER MED FRITTER. 1 Portion DRENGERØVSMAD BURGER MED FRITTER 1 Portion Ingredienser 1 bagekartoffel (125 g) 1 tsk. olie (5g) 100 g hakket oksekød Salt, peber 1 skive ost 30+ 1 stor fuldkornsburgerbolle Sennep Ketchup 2 sprøde salat

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum

Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Tomat Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry. Pip i madkassen Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40 www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.dk Mere end bare madpakker! Vi har udviklet en håndfuld lækre og sunde

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Denne kostpolitik henvender sig til alle forældre der ønsker at vide mere om maden i dagplejen. Kostpolitikken er samtidig et vigtigt arbejdsredskab for dagplejerne,

Læs mere

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s.

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s. Jeannette - Kampen mod kræsenheden Du får alle udleveret et eksemplar af Bitz bog Bitz dit køkken (BDK) og min nyeste bog VBK2 som pdf til inspiration. Bogens opskrifter vil også blive brugt i madplanerne.

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA ELSKER SUPPER FORKÆL DIN MAD MED PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter SERVERINGSPORTION ı 325 g kj 1008, kcal 241, protein 20,9 g, fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g De fleste forbinder Philadelphia

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE SUND MED KØD MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD

VIDEN VÆKST BALANCE SUND MED KØD MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD VIDEN VÆKST BALANCE SUND MED KØD MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD Sund med kød Mad indeholder de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som du og din krop skal bruge for at kunne fungere hver dag.

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

DETAILSLAGTER Fisk og vildt

DETAILSLAGTER Fisk og vildt DETAILSLAGTER Fisk og vildt Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 454 af 10. juni 2005 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 Postboks 209-4000 Roskilde

Læs mere

BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL

BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL BYENS KØKKEN PÅ BLOMSTERFESTIVAL - Sovsen er vores DNA Sovs er sød musik, og derfor får du her på blomsterfestivalen mulighed for at smage på vores dejlige sovs. Hæftet indeholder opskrifter på bl.a. kyllingesovs,

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pitabrød med. Hakkebøf med nye kartofler og sommerdressing. med falafel groft brød

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pitabrød med. Hakkebøf med nye kartofler og sommerdressing. med falafel groft brød Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gullaschsuppe Pitabrød med med falafel groft brød og salat Rester fra weekenden Salat sandwich Kartoffelsalat med bøf

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Madens historier Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Frugter og grønsager Ruth og Rasmus er på besøg hos Ruths mormor. De sidder i haven og spiser rugbrødsmadder. Ruths mormor serverer

Læs mere

LESLIE LUNDEHØJ JØRGENSEN

LESLIE LUNDEHØJ JØRGENSEN INDLEDNING FRUGT, GRØNT OG LÆRING LESLIE LUNDEHØJ JØRGENSEN PRODUKTUDVIKLER HOS RYNKEBY FOODS A/S, DER ER AKTIV I KAMPAGNEN 6 OM DAGEN. Du skal spise seks stykker frugt og grønt om dagen. Sådan lyder budskabet

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Kokkelærerens Madplan

Kokkelærerens Madplan Kokkelærerens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Kålsalat med resten af farsbrødet og ris Salat med croutoner og omelet blomkål Pastasalt med skaldyr Mandag Tirsdag

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur Sundhed er for alle Opskrifter Maj 2015 Sundhed Idræt og Kultur Forord Denne kogebog er udarbejdet efter afholdelse af et sundhedsfremmende kursus Sundhed er for alle målrettet borgere med medfødt hjerneskade/

Læs mere

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Skyr m. friske eller frosne bær

Læs mere