UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013"

Transkript

1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK S. 5 PARTNERSKABER S PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING PRÆKVALIFIKATION S. 7 BEDØMMELSE OG TILDELING S. 8 BEDØMMELSESKRITERIER S TRE PULJER SÆRLIGE FORHOLD FOR UNGDOMSBOLIGER S. 10 SÆRLIGE FORHOLD FOR FAMILIEBOLIGER S. 11 SÆRLIGE FORHOLD FOR SENIORBOFÆLLESSKAB S. 12 BILAG: SKABELON TIL PROJEKTOPLÆG (BILAG 1) ANSØGNINGS, KOMMUNAL GRUNDKAPITAL (BILAG 2) 1

2 1. BAGGRUND Budget 13 På Budget 13 er der afsat 140 mio. kr. til nye almene familie- og ungdomsboliger i Københavns Kommune. En del af disse midler er der indgået partnerskaber om, nemlig opførelse af AlmenBolig+ (40 mio. kr.) og om ombygning af plejehjemmet Øselsgården til ungdomsboliger (ca. 10 mio. kr.). De resterende midler udmøntes dels i en arkitektkonkurrence om et alment fyrtårnsprojekt (25 mio. kr.), dels i åben konkurrence (denne udmøntning), som kommunen har praktiseret siden Det giver mulighed for at bygge ca. 280 almene familieboliger og ca. 35 ungdomsboliger. Overførselssag Ud over dette er der med overførselssagen Fremgang i fællesskab - investeringspakke 13 afsat yderligere 65,5 mio. kr. til kommunal grundkapital til almene boliger. Midlerne fordeles med: 37 mio. kr. til ca. 165 almene familieboliger 23 mio. kr. til ca. 225 almene ungdomsboliger 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2012: Lejerbos bebyggelse på Frederiksborgvej. Illustration: BIG I alt udbydes der i denne runde: 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger). 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (minimum 260 ungdomsboliger). 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab på ca. 30 boliger. Familieboliger Ungdomsboliger Seniorbofællesskab I alt Budget 13, kr. 60 mio. kr. 5 mio. kr mio. kr. Budget 13, antal boliger ca. 280 boliger ca. 35 boliger - ca. 315 boliger Overførselssag, kr. 37 mio. kr. 23 mio. kr. 5,5 mio. kr. 65,5 mio. kr. Overførselssag antal boliger ca. 165 boliger ca. 225 boliger ca. 30 boliger ca. 420 boliger I alt, kr. 97 mio. kr. 28 mio. kr. 5,5 mio. kr. 130,5 mio. kr. I alt, boliger 445 ca. boliger ca. 260 boliger ca. 30 boliger ca. 735 boliger Midler, der udbydes i denne runde 2

3 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN: GENERELLE FORHOLD Prækvalifikation De senere års udbudsform er blevet evalueret i samarbejde med de almene boligorganisationer. På den baggrund er det besluttet, at udmøntningen i år får en mere dialogpræget form, hvor boligorganisationernes projektidéer udvælges i en prækvalifikationsrunde inden den egentlige konkurrence. Vilkår og udvælgelseskriterier for prækvalifikationen beskrives på side 7. De tre spor beskrives på de følgende sider. Det er ikke på forhånd afgjort, hvor mange midler der tildeles i hvert spor, men den dialogbaserede udbudsproces betragtes som udgangspunkt som hovedsporet. De boligorganisationer, hvis projekter ikke prækvalificeres, vil få en mundtlig tilbagemelding. Tre hovedspor efter prækvalifikation De projekter, der prækvalificeres, følger herefter et af tre spor: Tildeling efter prækvalifikation og dialogbaseret udbudsproces. Tildeling efter prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ). Tildeling i partnerskaber efter prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE TILDELING EFTER PRÆKVALIFIKATION OG DIALOGBASERET UDBUDSPROCES DIALOG + UDBUD Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter Aflevering af projekter (15. januar 2014) TILDELING EFTER PRÆKVALIFIKATION OG BEDØMMELSE ( FAST TRACK ) TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation B UDFØ- RELSE TILDELING I PARTNERSKABER EFTER PRÆKVALIFIKATION POLITISK MANDAT Startredegørelse, planforhold Partnerskabsaftale Indstilling til BR Politisk mandat til lokalplansproces og partnerskab DIALOG + PROJEKTUDVIKLING Etablering af partnerskab Afklaring af evt. dispensationsbehov Udvikling af projekt Kommune-/lokalplanproces ENDELIG TILDELING Indstilling til BR Politisk behandling A 3

4 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: DIALOGBASERET UDBUDSPROCES Dialogbaseret udbudsproces Hovedsporet i udbud 2013 er en konkurrencepræget dialog med prækvalifikation. Efter prækvalifikationen (læs mere om vilkårene for prækvalifikation på side 7) vil boligorganisationerne få feedback på de prækvalificerede projektoplæg, så det bliver lettere at målrette de ressourcer, som anvendes til projektudvikling. Feedbacken gives på dialogmøder, hvor der bliver mulighed for at drøfte forskellige aspekter ved det projektet, herunder arkitektur, priser, tekniske løsninger, finansiering, tidsplaner mv. Dialogmøderne foregår med hver enkelt deltager for sig, og møderne er fortrolige. Efter dialogfasen skal boligorganisationerne udarbejde et egentligt konkurrenceforslag, som skal være kommunen i hænde den 15. januar Bedømmelsesudvalget vurderer projekterne (læs mere om vilkår for tildeling og bedømmelseskriterier på side 8 og 9) og forelægger sin indstilling for Borgerrepræsentationen, hvorefter de valgte projekter gives tilsagn om skema A. Herefter kan færdigprojektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Det forventes, at udførelsen af hovedparten af byggerierne påbegyndes i begyndelsen af I den dialogbaserede udbudsproces kan der tildeles op til: 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger). 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 260 ungdomsboliger). DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation: Udfyldt spørgeskema, der beskriver projektideen (se bilag 1) En planskitse Hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale Se mere på side 7 DEN 15. UAR 2014 Aflevering til bedømmelse: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation 2014 ULTIMO APRIL 2014 Meddelelse om tildeling 2015 INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE DIALOG + UDBUD Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter Aflevering af projekter (15. januar 2014) TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation Proces for tildeling efter prækvalifikation og dialogbaseret udbudsproces. 4

5 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: FAST TRACK Prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ) Hvis et projekt i prækvalifikationsrunden vurderes at være klar til at få skema A-tilsagn, kan projektet følge et fast track. Forudsætningen for at et projekt indstilles til politisk godkendelse er, at det er så langt i udviklingen, at der foreligger et egentligt projektforslag, en betinget grundkøbsaftale og et afklaret plangrundlag. Det er et krav, at projektet kan indstilles til skema A-tilsagn i oktober Ud over at blive vurderet på det konceptuelle plan i prækvalifikationsrunden, bedømmes projekterne som i det sædvanlige udbud (læs mere om vilkår for tildeling og bedømmelseskriterier på side 8 og 9). Bedømmelsesudvalget forelægger sin indstilling for Borgerrepræsentationen umiddelbart efter bedømmelsen, hvorefter de valgte projekter gives tilsagn om skema A. Herefter kan færdigprojektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Vurderer forvaltningen og bedømmelsesudvalget, at projektet ikke er klar til direkte tildeling, kan projektet eventuelt forsætte som en del af det dialogbaserede hovedspor. Det forventes, at udførelsen af hovedparten af projekterne kan begynde i slutningen af I fast track kan der tildeles op til: 97 mio. kr. til almene familieboliger. (ca. 435 familieboliger. 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger. (ca. 260 ungdomsboliger). DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation og bedømmelse: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 ULTIMO EMBER 2013 Meddelelse om tildeling PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation B UDFØ- RELSE Proces for tildeling efter prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ) 5

6 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: PARTNERSKABER Partnerskaber Der kan indgås partnerskab om projekter, hvor en projektidé vurderes at have gode potentialer for at bidrage positivt til byudviklingen, men at der fx er behov for dispensationer, utilstrækkeligt plangrundlag eller at området skal udvikles sammen med andre interessenter. I partnerskab kan der mindst tildeles: 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab på ca. 30 boliger. I partnerskab kan der derudover tildeles op til 80 mio. kr. til almene familie- og ungdomsboliger. FRA OVERFØRSELSSAGEN: Midlerne kan udmøntes enten til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitallån i 2013 eller til en pulje til partnerskabsaftaler med de almene boligselskaber om udvikling af almene boligprojekter på grunde, hvor der eksempelvis er brug for udarbejdelse af nye lokalplaner, og hvor boligprojekterne kan bidrage positivt til byudviklingen. DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation: Udfyldt spørgeskema, der beskriver projektideen (se bilag 1) En planskitse Hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale Se mere på side 7 MEDIO UAR 2014 Partnerskabsaftale EFTER AFTALE Aflevering til skema A-behandling: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE POLITISK MANDAT Startredegørelse, planforhold Partnerskabsaftale Indstilling til BR Politisk mandat til lokalplansproces og partnerskab DIALOG + PROJEKTUDVIKLING Etablering af partnerskab Afklaring af evt. dispensationsbehov Udvikling af projekt Kommune-/lokalplanproces ENDELIG TILDELING Indstilling til BR Politisk behandling A Proces for tildeling i partnerskaber efter prækvalifikation 6

7 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: PRÆKVALIFIKATION Prækvalifikation Ved prækvalifikation af projektideer til lægges der vægt på: Projektets overordnede idé og boligudbud. Projektets placering i byen. Projektets realisérbarhed. Københavns Kommune vægter, at konceptet bidrager til at udvikle boligtyper og boformer, så byen fortsat kan rumme en mangfoldighed af borgere. Samtidig ønskes det, at de almene boliger skal være et positivt bidrag til de områder, som de placeres i. Prækvalifikationen af projektideer vil ske på det konceptuelle niveau, og under hensyn til at projekterne samlet set udgør et balanceret billede ift. placering, boligtyper, økonomisk ramme osv. Det vil også indgå i vurderingen om der er forhold i projektet, der gør det vanskeligt at realisere, fx ejerforhold, lokalplanforhold og lignende. Afleveringskrav Til vurdering af dette skal der afleveres en konceptuel beskrivelse af projektideen, der som minimum indeholder: Et udfyldt spørgeskema (skabelon vedlagt som bilag 1), der beskriver projektideen. En planskitse i målestoksforholdet 1:500. En hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale fra grundsælger (hvor det er relevant). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 3. Koncept Beskrivelse af koncept Antal boliger BILAG 1 Skabelon til projektoplæg Boligtyper og -størrelser Samlet etageareal og bebyggelsesprocent Der udfyldes ét Evt. skema koncept for hvert for udlejning/anvisning projekt, der ønskes (obligatorisk prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om ved grundkapitalmidler seniorbofællesskab) i Skemaet afleveres til Center for Bydesign sammen Andre med konceptuelle det øvrige projektmateriale forhold den 30. august Ønskes et projekt medtaget i prækvalifikation til fast track -forløbet udfyldes BILAG 2 - ansøgningsskema, kommunal grundkapital i stedet. 4. Proces Skemaet udfyldes kortfattet og skal højest fylde tre A4-sider. Ud over spørgsmålene skal projektidéen Projektstade som minimum suppleres med en situationsplan i målestoksforholdet 1:500 og en hensigtserklæring Tilknyttede rådgivere om salg (firmanavne fra grundejer/bygningsejer. samt rådgiveraftalens karakter og rækkevidde) Proces og betingelser for prækvalifikation er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til ca. 735 almene familie- og ungdomsboliger juni Evt. bemærkninger 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Kontaktperson Dato Telefonnummer Mailadresse Ansøgerens 2. Grund/ejendom Underskrift Adresse Matrikelnummer Status for eventuelt grundkøb/ejendomskøb og evt. aftale herom. Hensigtserklæring fra grundejer/bygningsejer skal vedlægges som bilag. Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) Til prækvalifikationen beskrives projektideen i skemaet, der er vedlagt som bilag 1. Afleveringsfrist Boligorganisationen skal indsende/aflevere 10 eksemplarer af deres projektoplæg i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Materialet til prækvalifikation skal være modtaget i kommunen senest fredag den 30. august 2013 klokken 12. Et bedømmelsesudvalg bestående af Stadsarkitekten i København samt repræsentanter for hhv. Bolig og Byfornyelse i Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen beslutter, hvilke projekter der prækvalificeres. 7

8 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: BEDØMMELSE OG TILDELING Vilkår for tildeling For at et prækvalificeret projekt kan få tildelt grundkapital forudsættes det at: Det er en almen boligorganisation, der er bygherre på projektet. Der foreligger en betinget grundkøbsaftale. Der foreligger et afklaret plangrundlag. At bygherren kan stå inde for, at det rådgiverteam, der har udarbejdet ideforslaget også er det rådgiverteam, som gennemfører det faktiske projekt. Tilbuddet (herunder grundkøbsaftalen) skal være gældende, indtil støttetilsagn er meddelt. Afleveringskrav For at kunne foretage et kvalificeret valg mellem de bydende, ønskes et skriftligt ideoplæg suppleret med tegninger og skitser (A3-format) af projektet. Forslaget kan eksempelvis indeholde følgende: Tegninger En helhedsplan i mål 1:4.000, som redegør for bebyggelsen og dens relationer til det omgivende område og byrummene. Situationsplan i 1:1.000, der viser disponeringen af og sammenhængen mellem stueetage, landskab og byrum. Bygningstegninger i 1:200 (relevante facader, planer og snit). Minimum 2 rumlige visualiseringer af særlige træk i forslaget samt materialekarakteren. Beskrivelse En kort skriftlig redegørelse, som supplerer tegningerne og som belyser: Forslagets hovedidé, herunder funktionelle, indretningsmæssige og arkitektoniske hovedtræk. Materialevalg, herunder en beskrivelse af kvalitetsniveauet og relationerne til de omgivende bebyggelser. Miljømæssig indsats, herunder hvordan minimumskravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 vil blive opfyldt. Forhold til plangrundlag. Parkeringsløsning. Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag 2.) Skema A med udkast til driftsbudget for familieboliger. Totaløkonomisk vurdering. Husleje og estimerede forbrugsudgifter. Underskrevet aftale vedr. betinget køb/salg af grundareal. Bygherrens referencedokumentation Bygherren skal desuden vedlægge dokumentation for afholdelse af EU-udbud af rådgiverydelser (evt. rammeudbud). En udførlig procesplan for hele projektforløbet, der også beskriver, hvilke rådgivere der deltager frem til færdiggørelsen. Eventuelle bilag. På de følgende sider beskrives det, hvilke kvalitetsparametre der vægtes, når projektmaterialet bedømmes. Afleveringsfrist For at bedømme, om et prækvalificeret projekt kan tildeles grundkapitalmidler, skal boligorganisationen indsende/ aflevere 10 eksemplarer af det samlede udbudsmateriale i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Materialet skal være modtaget i kommunen senest den 15. januar 2014 klokken 12. For projekter, der ønskes medtaget i fast track -sporet skal materialet indsendes senest den 30. august Beskrivelse af disponeringen, herunder: Antal boliger. Antal etager. Boligernes størrelse og beliggenhed. Indretning og aptering af de enkelte boliger. Fællesfaciliteter for bebyggelsen. 8

9 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: BEDØMMELSESKRITERIER Bedømmelse og tildeling Ved den endelige bedømmelse af projekterne vægtes: Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning, hvor alle parametre indgår. Herunder beskrives delkriterier i bedømmelsen og på de følgende sider gennemgås særlige hensyn, der indgår i vurderingen af hhv. familieboliger, ungdomsboliger og seniorbofællesskab. ARKITEKTUR OG BOKVALITET PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN Arkitektur og bokvalitet Når det gælder arkitektur og bokvalitet prioriteres det, at: Projektet har en høj arkitektonisk kvalitet. Projektet bidrager til en videreudvikling af byboligen og sikrer variation i boligstørrelser og -typer. Boligerne har gode dagslysforhold og direkte adgang til det fri (fx ved altaner, private haver eller lignende). Der er adgang til attraktive fællesarealer. Bygning, bolig, udearealer og byrum er tæt forbundet og skaber en særlig identitet. Boligerne kan tilpasses beboernes behov og ønsker. ENERGI OG BÆREDYGTIGHED BOLIGUDGIFT OG ØKONOMI De overordnede kriterier for tildeling af grundkapitalmidler. Der er ikke tale om en præcis lige vægtning af kriterierne men om en helhedsbetragtning, hvor alle parametre indgår. Boligudgift og økonomi Når det gælder boligudgift og økonomi prioriteres det, at: Huslejen er lav. De estimerede forbrugsudgifter er lave. At der findes små, billige boliger, der er egnede til udsatte grupper (boligsocial anvisning). Projektets samlede økonomi er god. Energi og bæredygtighed Når det gælder energi og bæredygtighed, prioriteres det, at: Projektet rummer gode totaløkonomiske og energimæssigt bæredygtige løsninger. Projektet har en lav energiramme ved opførelse og drift. Byggeriet overholder kravene i pjecen Miljø i byggeri og anlæg Placering og samspil med byen I bedømmelsen af projekternes placering og samspil med byen prioriteres det, at: Lokalisering i forhold til andre ejerformer sikrer en balance (antallet af tilsvarende almene boliger i området). Projektet bidrager til udviklingen af København, fx ved placering i et byudviklingsområde. Byggeriet understøtter beskrevne topografiske, stedlige samt bymæssige kvaliteter (stedets egenart). Friarealerne kan tilbyde særlige rammer for fællesskabet. Dagslys er en boligkvalitet, der vægtes ved bedømmelsen. 9

10 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR FAMILIEBOLIGER Der tildeles op til 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger) Der er i alt afsat ca. 97 mio. kr. til opførelse af ca. 435 almene familieboliger. Formelle krav, Kommuneplan 11 Nye familieboliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 (brutto) dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper). København vokser med ca borgere om måneden. De nye almene familieboliger skal bidrage til at huse de mange nye borgere. Nye familieboliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 (brutto) i gennemsnit, og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper). Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter For familieboligerne gælder det, at det er de almindelige bedømmelseskriterier (se på side 9), der ligger til grund, når der skal tildeles grundkapital. Ved bedømmelsen af de konkrete projekter vil kommunen endvidere lægge vægt på at realisere forskellige typer projekter, ligesom der ved bedømmelsen vil blive lagt vægt på, at boligerne er fleksible, så familieboligerne kan deles af flere studerende. Projekter med familieboliger kan også indeholde ungdomsboliger og det er som udgangspunkt et krav, at projekter i byudviklingsområder inderholder 10 % små ungdomsboliger med en husleje på maksimum kr. pr. md. med henblik på boligsocial anvisning. De billige ungdomsboliger skal etableres, så de indgår arkitektonisk og socialt i bebyggelsens helhed og udformes, så de fleksibelt kan omdannes fx ved sammenlægning. 10

11 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR UNGDOMSBOLIGER Der tildeles 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 260 ungdomsboliger). Der uddeles i alt op til 28 mio. kr. til opførelse af minimum 260 almene ungdomsboliger. Midlerne kan udmøntes til nybyggeri eller til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelsen af eksisterende tomme bygninger, fx tidligere plejehjem. Nybyggeri af ungdomsboliger kan ske i selvstændige ungdomsboligbebyggelser eller som en del af familieboligbebyggelser. Formelle krav, Kommuneplan 11 Kollegie- og ungdomsboliger skal (med mindre særlige bygningsmæssige forhold forhindrer det) have en størrelse på mellem 25 og 50 m 2 (brutto). Dog skal nettoarealet for de enkelte boliger være mindst 15 m 2. Der er et stort behov for boliger, der kan huse de mange unge københavnere. Kollegie- og ungdomsboliger kan ved nybyggeri alene etableres i B-, C-, S-, O- og V-områder, når følgende er opfyldt: Den tilladte bebyggelsesprocent i området skal være mindst 110. Boligerne skal ligge enten inden for 600 m fra en station eller inden for 600 m fra et bydelscenter. Krav til lokalisering kan dog fraviges ved omdannelse af ældre- og plejeboliger samt hvis boligerne ligger i nærheden af en videregående uddannelsesinstitution. Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter i ungdomsboligprojekter Ved bedømmelsen af ungdomsboligprojekter vil Københavns Kommune, ud over bedømmelsen af de generelle kvalitetsparametre (beskrevet på side 9), prioritere projekter der: Har den bedste beliggenhed ift. at opnå et levende studie- og ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet. Har en attraktiv identitet/historie at fortælle i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst. Skaber de bedste rammer om det nære og det store fællesskab ved at nytænke organiseringen, tilbyde fælles faciliteter og ved at udnytte lokale tilbud. Giver flest muligheder for den enkelte beboer ved optimerede og fleksible lejlighedsplaner. Herudover prioriteres projekter, der inderholder små ungdomsboliger med en husleje på maksimum kr. pr. md. med henblik på boligsocial anvisning. De billige ungdomsboliger skal etableres, så de indgår arkitektonisk og socialt i bebyggelsens helhed. 11

12 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR SENIORBOFÆLLESSKAB Der tildeles 5,5 mio. kr. til 30 boliger i seniorbofællesskab. konkret henvendelse fra en gruppe borgere og skal, som en del af den konceptuelle beskrivelse, indeholde et oplæg til kriterier for udlejning. Der er med overførselssagen afsat 5,5 mio. kr. til et partnerskab om et alment seniorbofællesskab med op til 30 ældreegnede familieboliger. Dette sker for at fremme et alsidigt udbud af boliger og gode rammer for ældre borgere, der ønsker et mere socialt og lokalt engageret liv. Formelle krav, Kommuneplan 11 Seniorbofællesskabet skal følge rammerne for for nye boliger beskrevet i Kommuneplan 11. Nye boliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 bruttoetagereal dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Nye boliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 i gennemsnit (brutto), og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter i seniorbofællesskabsprojekter Ved prækvalifikation af seniorbofællesskabsprojekter vil vi, ud over de generelle kriterier beskrevet på side 8, prioritere projekter der indeholder interessante bud på, hvordan: Bofællesskabet som boform udvikles. Der skabes de bedste rammer om det nære og det store fællesskab ved at nytænke organiseringen, tilbyde fælles faciliteter og ved at udnytte lokale tilbud. Bofællesskabet bidrager aktivt til byen og lokalområdet. I forbindelse med den endelige tildeling af grundkapital vil projekterne desuden blive bedømt efter de generelle kvalitetsparametre (beskrevet på side 9). Krav til seniorbofællesskabsprojekter Ansøgninger om opførelse af seniorbofællesskaber kan evt. udarbejdes evt. i samarbejde med eller på grundlag af Boligorganisationen skal oprette og offentliggøre en interesseliste fx på sin hjemmeside, hvor interesserede borgere kan tilkendegive, at de ønsker at blive holdt løbende informeret og inddraget i den videre proces. Københavns Kommunes krav til udlejningen I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen skal der indgås en aftale mellem kommunen og boligorganisationen om, hvordan udlejningen skal finde sted. Almene familieboliger, der indrettes som bofællesskaber, skal i henhold til almenboliglovens 51a udlejes til boligsøgende, der har behov for boliger af den pågældende art. Københavns Kommune har følgende krav til udlejningen: Den skal sikre et bæredygtigt bofællesskab. Udlejningen bør derfor ske i samarbejde mellem boligorganisationen og beboerne med det formål at tilgodese en harmonisk beboersammensætning og dermed sikre bofællesskabets beståen. Udlejningen af boligerne skal tjene til løsning af boligsociale opgaver. Udlejningen skal overholde både internationale aftaler og konventioner om racediskrimination og menneskerettigheder, som Danmark har ratificeret, og nationale regler om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, køn, religion og politisk overbevisning. Udlejningskriterierne bør have en vis generel karakter for ikke at begrænse målgruppen unødigt. Aftalen kan fx indeholde bestemmelse om, at bofællesskabet skal forbeholdes personer over en vis alder. Kriterierne bør endvidere have fokus på bofællesskabets fælles aktiviteter. Ved førstegangsudlejning er det et tilladt kriterium, at tillægge det vægt, hvorvidt en ansøger er noteret på bofællesskabets ovenfor nævnte interesseliste. Ved genudlejning har Københavns Kommune anvisningsret til hver 3. bolig. Kommunens anvisning skal foregå i dialog med boligorganisationen. Anvisningsretten suspenderes dog ved førstegangsudlejning. Københavns Kommune lægger vægt på, at der er åben og lige adgang til almene boliger efter gennemsigtige kriterier. Aftalen skal derfor indeholde en beskrivelse af, at udlejningen sker i overensstemmelse hermed. Det er en forudsætning at der etableres en venteliste, og at denne følges ved genudlejning. Eventuelle afslag skal begrundes overfor ansøger med konkret henvisning til udlejningskriterierne. Udover de ovenfor nævnte hensyn er der ikke fastsat regler for, hvad en aftale nærmere kan indeholde. 12

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt

Læs mere

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E At sik re viden om hvor og hvornår offentlig service skal placeres T I L F L Y T N I N G S S T R A T E G I & B O L I G P O L I T I K Hillerød Kommune

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere