UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013"

Transkript

1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK S. 5 PARTNERSKABER S PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING PRÆKVALIFIKATION S. 7 BEDØMMELSE OG TILDELING S. 8 BEDØMMELSESKRITERIER S TRE PULJER SÆRLIGE FORHOLD FOR UNGDOMSBOLIGER S. 10 SÆRLIGE FORHOLD FOR FAMILIEBOLIGER S. 11 SÆRLIGE FORHOLD FOR SENIORBOFÆLLESSKAB S. 12 BILAG: SKABELON TIL PROJEKTOPLÆG (BILAG 1) ANSØGNINGS, KOMMUNAL GRUNDKAPITAL (BILAG 2) 1

2 1. BAGGRUND Budget 13 På Budget 13 er der afsat 140 mio. kr. til nye almene familie- og ungdomsboliger i Københavns Kommune. En del af disse midler er der indgået partnerskaber om, nemlig opførelse af AlmenBolig+ (40 mio. kr.) og om ombygning af plejehjemmet Øselsgården til ungdomsboliger (ca. 10 mio. kr.). De resterende midler udmøntes dels i en arkitektkonkurrence om et alment fyrtårnsprojekt (25 mio. kr.), dels i åben konkurrence (denne udmøntning), som kommunen har praktiseret siden Det giver mulighed for at bygge ca. 280 almene familieboliger og ca. 35 ungdomsboliger. Overførselssag Ud over dette er der med overførselssagen Fremgang i fællesskab - investeringspakke 13 afsat yderligere 65,5 mio. kr. til kommunal grundkapital til almene boliger. Midlerne fordeles med: 37 mio. kr. til ca. 165 almene familieboliger 23 mio. kr. til ca. 225 almene ungdomsboliger 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2012: Lejerbos bebyggelse på Frederiksborgvej. Illustration: BIG I alt udbydes der i denne runde: 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger). 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (minimum 260 ungdomsboliger). 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab på ca. 30 boliger. Familieboliger Ungdomsboliger Seniorbofællesskab I alt Budget 13, kr. 60 mio. kr. 5 mio. kr mio. kr. Budget 13, antal boliger ca. 280 boliger ca. 35 boliger - ca. 315 boliger Overførselssag, kr. 37 mio. kr. 23 mio. kr. 5,5 mio. kr. 65,5 mio. kr. Overførselssag antal boliger ca. 165 boliger ca. 225 boliger ca. 30 boliger ca. 420 boliger I alt, kr. 97 mio. kr. 28 mio. kr. 5,5 mio. kr. 130,5 mio. kr. I alt, boliger 445 ca. boliger ca. 260 boliger ca. 30 boliger ca. 735 boliger Midler, der udbydes i denne runde 2

3 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN: GENERELLE FORHOLD Prækvalifikation De senere års udbudsform er blevet evalueret i samarbejde med de almene boligorganisationer. På den baggrund er det besluttet, at udmøntningen i år får en mere dialogpræget form, hvor boligorganisationernes projektidéer udvælges i en prækvalifikationsrunde inden den egentlige konkurrence. Vilkår og udvælgelseskriterier for prækvalifikationen beskrives på side 7. De tre spor beskrives på de følgende sider. Det er ikke på forhånd afgjort, hvor mange midler der tildeles i hvert spor, men den dialogbaserede udbudsproces betragtes som udgangspunkt som hovedsporet. De boligorganisationer, hvis projekter ikke prækvalificeres, vil få en mundtlig tilbagemelding. Tre hovedspor efter prækvalifikation De projekter, der prækvalificeres, følger herefter et af tre spor: Tildeling efter prækvalifikation og dialogbaseret udbudsproces. Tildeling efter prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ). Tildeling i partnerskaber efter prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE TILDELING EFTER PRÆKVALIFIKATION OG DIALOGBASERET UDBUDSPROCES DIALOG + UDBUD Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter Aflevering af projekter (15. januar 2014) TILDELING EFTER PRÆKVALIFIKATION OG BEDØMMELSE ( FAST TRACK ) TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation B UDFØ- RELSE TILDELING I PARTNERSKABER EFTER PRÆKVALIFIKATION POLITISK MANDAT Startredegørelse, planforhold Partnerskabsaftale Indstilling til BR Politisk mandat til lokalplansproces og partnerskab DIALOG + PROJEKTUDVIKLING Etablering af partnerskab Afklaring af evt. dispensationsbehov Udvikling af projekt Kommune-/lokalplanproces ENDELIG TILDELING Indstilling til BR Politisk behandling A 3

4 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: DIALOGBASERET UDBUDSPROCES Dialogbaseret udbudsproces Hovedsporet i udbud 2013 er en konkurrencepræget dialog med prækvalifikation. Efter prækvalifikationen (læs mere om vilkårene for prækvalifikation på side 7) vil boligorganisationerne få feedback på de prækvalificerede projektoplæg, så det bliver lettere at målrette de ressourcer, som anvendes til projektudvikling. Feedbacken gives på dialogmøder, hvor der bliver mulighed for at drøfte forskellige aspekter ved det projektet, herunder arkitektur, priser, tekniske løsninger, finansiering, tidsplaner mv. Dialogmøderne foregår med hver enkelt deltager for sig, og møderne er fortrolige. Efter dialogfasen skal boligorganisationerne udarbejde et egentligt konkurrenceforslag, som skal være kommunen i hænde den 15. januar Bedømmelsesudvalget vurderer projekterne (læs mere om vilkår for tildeling og bedømmelseskriterier på side 8 og 9) og forelægger sin indstilling for Borgerrepræsentationen, hvorefter de valgte projekter gives tilsagn om skema A. Herefter kan færdigprojektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Det forventes, at udførelsen af hovedparten af byggerierne påbegyndes i begyndelsen af I den dialogbaserede udbudsproces kan der tildeles op til: 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger). 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 260 ungdomsboliger). DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation: Udfyldt spørgeskema, der beskriver projektideen (se bilag 1) En planskitse Hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale Se mere på side 7 DEN 15. UAR 2014 Aflevering til bedømmelse: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation 2014 ULTIMO APRIL 2014 Meddelelse om tildeling 2015 INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE DIALOG + UDBUD Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter Aflevering af projekter (15. januar 2014) TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation Proces for tildeling efter prækvalifikation og dialogbaseret udbudsproces. 4

5 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: FAST TRACK Prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ) Hvis et projekt i prækvalifikationsrunden vurderes at være klar til at få skema A-tilsagn, kan projektet følge et fast track. Forudsætningen for at et projekt indstilles til politisk godkendelse er, at det er så langt i udviklingen, at der foreligger et egentligt projektforslag, en betinget grundkøbsaftale og et afklaret plangrundlag. Det er et krav, at projektet kan indstilles til skema A-tilsagn i oktober Ud over at blive vurderet på det konceptuelle plan i prækvalifikationsrunden, bedømmes projekterne som i det sædvanlige udbud (læs mere om vilkår for tildeling og bedømmelseskriterier på side 8 og 9). Bedømmelsesudvalget forelægger sin indstilling for Borgerrepræsentationen umiddelbart efter bedømmelsen, hvorefter de valgte projekter gives tilsagn om skema A. Herefter kan færdigprojektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Vurderer forvaltningen og bedømmelsesudvalget, at projektet ikke er klar til direkte tildeling, kan projektet eventuelt forsætte som en del af det dialogbaserede hovedspor. Det forventes, at udførelsen af hovedparten af projekterne kan begynde i slutningen af I fast track kan der tildeles op til: 97 mio. kr. til almene familieboliger. (ca. 435 familieboliger. 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger. (ca. 260 ungdomsboliger). DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation og bedømmelse: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 ULTIMO EMBER 2013 Meddelelse om tildeling PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation B UDFØ- RELSE Proces for tildeling efter prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ) 5

6 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: PARTNERSKABER Partnerskaber Der kan indgås partnerskab om projekter, hvor en projektidé vurderes at have gode potentialer for at bidrage positivt til byudviklingen, men at der fx er behov for dispensationer, utilstrækkeligt plangrundlag eller at området skal udvikles sammen med andre interessenter. I partnerskab kan der mindst tildeles: 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab på ca. 30 boliger. I partnerskab kan der derudover tildeles op til 80 mio. kr. til almene familie- og ungdomsboliger. FRA OVERFØRSELSSAGEN: Midlerne kan udmøntes enten til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitallån i 2013 eller til en pulje til partnerskabsaftaler med de almene boligselskaber om udvikling af almene boligprojekter på grunde, hvor der eksempelvis er brug for udarbejdelse af nye lokalplaner, og hvor boligprojekterne kan bidrage positivt til byudviklingen. DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation: Udfyldt spørgeskema, der beskriver projektideen (se bilag 1) En planskitse Hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale Se mere på side 7 MEDIO UAR 2014 Partnerskabsaftale EFTER AFTALE Aflevering til skema A-behandling: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE POLITISK MANDAT Startredegørelse, planforhold Partnerskabsaftale Indstilling til BR Politisk mandat til lokalplansproces og partnerskab DIALOG + PROJEKTUDVIKLING Etablering af partnerskab Afklaring af evt. dispensationsbehov Udvikling af projekt Kommune-/lokalplanproces ENDELIG TILDELING Indstilling til BR Politisk behandling A Proces for tildeling i partnerskaber efter prækvalifikation 6

7 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: PRÆKVALIFIKATION Prækvalifikation Ved prækvalifikation af projektideer til lægges der vægt på: Projektets overordnede idé og boligudbud. Projektets placering i byen. Projektets realisérbarhed. Københavns Kommune vægter, at konceptet bidrager til at udvikle boligtyper og boformer, så byen fortsat kan rumme en mangfoldighed af borgere. Samtidig ønskes det, at de almene boliger skal være et positivt bidrag til de områder, som de placeres i. Prækvalifikationen af projektideer vil ske på det konceptuelle niveau, og under hensyn til at projekterne samlet set udgør et balanceret billede ift. placering, boligtyper, økonomisk ramme osv. Det vil også indgå i vurderingen om der er forhold i projektet, der gør det vanskeligt at realisere, fx ejerforhold, lokalplanforhold og lignende. Afleveringskrav Til vurdering af dette skal der afleveres en konceptuel beskrivelse af projektideen, der som minimum indeholder: Et udfyldt spørgeskema (skabelon vedlagt som bilag 1), der beskriver projektideen. En planskitse i målestoksforholdet 1:500. En hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale fra grundsælger (hvor det er relevant). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 3. Koncept Beskrivelse af koncept Antal boliger BILAG 1 Skabelon til projektoplæg Boligtyper og -størrelser Samlet etageareal og bebyggelsesprocent Der udfyldes ét Evt. skema koncept for hvert for udlejning/anvisning projekt, der ønskes (obligatorisk prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om ved grundkapitalmidler seniorbofællesskab) i Skemaet afleveres til Center for Bydesign sammen Andre med konceptuelle det øvrige projektmateriale forhold den 30. august Ønskes et projekt medtaget i prækvalifikation til fast track -forløbet udfyldes BILAG 2 - ansøgningsskema, kommunal grundkapital i stedet. 4. Proces Skemaet udfyldes kortfattet og skal højest fylde tre A4-sider. Ud over spørgsmålene skal projektidéen Projektstade som minimum suppleres med en situationsplan i målestoksforholdet 1:500 og en hensigtserklæring Tilknyttede rådgivere om salg (firmanavne fra grundejer/bygningsejer. samt rådgiveraftalens karakter og rækkevidde) Proces og betingelser for prækvalifikation er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til ca. 735 almene familie- og ungdomsboliger juni Evt. bemærkninger 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Kontaktperson Dato Telefonnummer Mailadresse Ansøgerens 2. Grund/ejendom Underskrift Adresse Matrikelnummer Status for eventuelt grundkøb/ejendomskøb og evt. aftale herom. Hensigtserklæring fra grundejer/bygningsejer skal vedlægges som bilag. Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) Til prækvalifikationen beskrives projektideen i skemaet, der er vedlagt som bilag 1. Afleveringsfrist Boligorganisationen skal indsende/aflevere 10 eksemplarer af deres projektoplæg i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Materialet til prækvalifikation skal være modtaget i kommunen senest fredag den 30. august 2013 klokken 12. Et bedømmelsesudvalg bestående af Stadsarkitekten i København samt repræsentanter for hhv. Bolig og Byfornyelse i Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen beslutter, hvilke projekter der prækvalificeres. 7

8 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: BEDØMMELSE OG TILDELING Vilkår for tildeling For at et prækvalificeret projekt kan få tildelt grundkapital forudsættes det at: Det er en almen boligorganisation, der er bygherre på projektet. Der foreligger en betinget grundkøbsaftale. Der foreligger et afklaret plangrundlag. At bygherren kan stå inde for, at det rådgiverteam, der har udarbejdet ideforslaget også er det rådgiverteam, som gennemfører det faktiske projekt. Tilbuddet (herunder grundkøbsaftalen) skal være gældende, indtil støttetilsagn er meddelt. Afleveringskrav For at kunne foretage et kvalificeret valg mellem de bydende, ønskes et skriftligt ideoplæg suppleret med tegninger og skitser (A3-format) af projektet. Forslaget kan eksempelvis indeholde følgende: Tegninger En helhedsplan i mål 1:4.000, som redegør for bebyggelsen og dens relationer til det omgivende område og byrummene. Situationsplan i 1:1.000, der viser disponeringen af og sammenhængen mellem stueetage, landskab og byrum. Bygningstegninger i 1:200 (relevante facader, planer og snit). Minimum 2 rumlige visualiseringer af særlige træk i forslaget samt materialekarakteren. Beskrivelse En kort skriftlig redegørelse, som supplerer tegningerne og som belyser: Forslagets hovedidé, herunder funktionelle, indretningsmæssige og arkitektoniske hovedtræk. Materialevalg, herunder en beskrivelse af kvalitetsniveauet og relationerne til de omgivende bebyggelser. Miljømæssig indsats, herunder hvordan minimumskravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 vil blive opfyldt. Forhold til plangrundlag. Parkeringsløsning. Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag 2.) Skema A med udkast til driftsbudget for familieboliger. Totaløkonomisk vurdering. Husleje og estimerede forbrugsudgifter. Underskrevet aftale vedr. betinget køb/salg af grundareal. Bygherrens referencedokumentation Bygherren skal desuden vedlægge dokumentation for afholdelse af EU-udbud af rådgiverydelser (evt. rammeudbud). En udførlig procesplan for hele projektforløbet, der også beskriver, hvilke rådgivere der deltager frem til færdiggørelsen. Eventuelle bilag. På de følgende sider beskrives det, hvilke kvalitetsparametre der vægtes, når projektmaterialet bedømmes. Afleveringsfrist For at bedømme, om et prækvalificeret projekt kan tildeles grundkapitalmidler, skal boligorganisationen indsende/ aflevere 10 eksemplarer af det samlede udbudsmateriale i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Materialet skal være modtaget i kommunen senest den 15. januar 2014 klokken 12. For projekter, der ønskes medtaget i fast track -sporet skal materialet indsendes senest den 30. august Beskrivelse af disponeringen, herunder: Antal boliger. Antal etager. Boligernes størrelse og beliggenhed. Indretning og aptering af de enkelte boliger. Fællesfaciliteter for bebyggelsen. 8

9 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: BEDØMMELSESKRITERIER Bedømmelse og tildeling Ved den endelige bedømmelse af projekterne vægtes: Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning, hvor alle parametre indgår. Herunder beskrives delkriterier i bedømmelsen og på de følgende sider gennemgås særlige hensyn, der indgår i vurderingen af hhv. familieboliger, ungdomsboliger og seniorbofællesskab. ARKITEKTUR OG BOKVALITET PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN Arkitektur og bokvalitet Når det gælder arkitektur og bokvalitet prioriteres det, at: Projektet har en høj arkitektonisk kvalitet. Projektet bidrager til en videreudvikling af byboligen og sikrer variation i boligstørrelser og -typer. Boligerne har gode dagslysforhold og direkte adgang til det fri (fx ved altaner, private haver eller lignende). Der er adgang til attraktive fællesarealer. Bygning, bolig, udearealer og byrum er tæt forbundet og skaber en særlig identitet. Boligerne kan tilpasses beboernes behov og ønsker. ENERGI OG BÆREDYGTIGHED BOLIGUDGIFT OG ØKONOMI De overordnede kriterier for tildeling af grundkapitalmidler. Der er ikke tale om en præcis lige vægtning af kriterierne men om en helhedsbetragtning, hvor alle parametre indgår. Boligudgift og økonomi Når det gælder boligudgift og økonomi prioriteres det, at: Huslejen er lav. De estimerede forbrugsudgifter er lave. At der findes små, billige boliger, der er egnede til udsatte grupper (boligsocial anvisning). Projektets samlede økonomi er god. Energi og bæredygtighed Når det gælder energi og bæredygtighed, prioriteres det, at: Projektet rummer gode totaløkonomiske og energimæssigt bæredygtige løsninger. Projektet har en lav energiramme ved opførelse og drift. Byggeriet overholder kravene i pjecen Miljø i byggeri og anlæg Placering og samspil med byen I bedømmelsen af projekternes placering og samspil med byen prioriteres det, at: Lokalisering i forhold til andre ejerformer sikrer en balance (antallet af tilsvarende almene boliger i området). Projektet bidrager til udviklingen af København, fx ved placering i et byudviklingsområde. Byggeriet understøtter beskrevne topografiske, stedlige samt bymæssige kvaliteter (stedets egenart). Friarealerne kan tilbyde særlige rammer for fællesskabet. Dagslys er en boligkvalitet, der vægtes ved bedømmelsen. 9

10 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR FAMILIEBOLIGER Der tildeles op til 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger) Der er i alt afsat ca. 97 mio. kr. til opførelse af ca. 435 almene familieboliger. Formelle krav, Kommuneplan 11 Nye familieboliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 (brutto) dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper). København vokser med ca borgere om måneden. De nye almene familieboliger skal bidrage til at huse de mange nye borgere. Nye familieboliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 (brutto) i gennemsnit, og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper). Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter For familieboligerne gælder det, at det er de almindelige bedømmelseskriterier (se på side 9), der ligger til grund, når der skal tildeles grundkapital. Ved bedømmelsen af de konkrete projekter vil kommunen endvidere lægge vægt på at realisere forskellige typer projekter, ligesom der ved bedømmelsen vil blive lagt vægt på, at boligerne er fleksible, så familieboligerne kan deles af flere studerende. Projekter med familieboliger kan også indeholde ungdomsboliger og det er som udgangspunkt et krav, at projekter i byudviklingsområder inderholder 10 % små ungdomsboliger med en husleje på maksimum kr. pr. md. med henblik på boligsocial anvisning. De billige ungdomsboliger skal etableres, så de indgår arkitektonisk og socialt i bebyggelsens helhed og udformes, så de fleksibelt kan omdannes fx ved sammenlægning. 10

11 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR UNGDOMSBOLIGER Der tildeles 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 260 ungdomsboliger). Der uddeles i alt op til 28 mio. kr. til opførelse af minimum 260 almene ungdomsboliger. Midlerne kan udmøntes til nybyggeri eller til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelsen af eksisterende tomme bygninger, fx tidligere plejehjem. Nybyggeri af ungdomsboliger kan ske i selvstændige ungdomsboligbebyggelser eller som en del af familieboligbebyggelser. Formelle krav, Kommuneplan 11 Kollegie- og ungdomsboliger skal (med mindre særlige bygningsmæssige forhold forhindrer det) have en størrelse på mellem 25 og 50 m 2 (brutto). Dog skal nettoarealet for de enkelte boliger være mindst 15 m 2. Der er et stort behov for boliger, der kan huse de mange unge københavnere. Kollegie- og ungdomsboliger kan ved nybyggeri alene etableres i B-, C-, S-, O- og V-områder, når følgende er opfyldt: Den tilladte bebyggelsesprocent i området skal være mindst 110. Boligerne skal ligge enten inden for 600 m fra en station eller inden for 600 m fra et bydelscenter. Krav til lokalisering kan dog fraviges ved omdannelse af ældre- og plejeboliger samt hvis boligerne ligger i nærheden af en videregående uddannelsesinstitution. Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter i ungdomsboligprojekter Ved bedømmelsen af ungdomsboligprojekter vil Københavns Kommune, ud over bedømmelsen af de generelle kvalitetsparametre (beskrevet på side 9), prioritere projekter der: Har den bedste beliggenhed ift. at opnå et levende studie- og ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet. Har en attraktiv identitet/historie at fortælle i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst. Skaber de bedste rammer om det nære og det store fællesskab ved at nytænke organiseringen, tilbyde fælles faciliteter og ved at udnytte lokale tilbud. Giver flest muligheder for den enkelte beboer ved optimerede og fleksible lejlighedsplaner. Herudover prioriteres projekter, der inderholder små ungdomsboliger med en husleje på maksimum kr. pr. md. med henblik på boligsocial anvisning. De billige ungdomsboliger skal etableres, så de indgår arkitektonisk og socialt i bebyggelsens helhed. 11

12 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR SENIORBOFÆLLESSKAB Der tildeles 5,5 mio. kr. til 30 boliger i seniorbofællesskab. konkret henvendelse fra en gruppe borgere og skal, som en del af den konceptuelle beskrivelse, indeholde et oplæg til kriterier for udlejning. Der er med overførselssagen afsat 5,5 mio. kr. til et partnerskab om et alment seniorbofællesskab med op til 30 ældreegnede familieboliger. Dette sker for at fremme et alsidigt udbud af boliger og gode rammer for ældre borgere, der ønsker et mere socialt og lokalt engageret liv. Formelle krav, Kommuneplan 11 Seniorbofællesskabet skal følge rammerne for for nye boliger beskrevet i Kommuneplan 11. Nye boliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 bruttoetagereal dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Nye boliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 i gennemsnit (brutto), og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter i seniorbofællesskabsprojekter Ved prækvalifikation af seniorbofællesskabsprojekter vil vi, ud over de generelle kriterier beskrevet på side 8, prioritere projekter der indeholder interessante bud på, hvordan: Bofællesskabet som boform udvikles. Der skabes de bedste rammer om det nære og det store fællesskab ved at nytænke organiseringen, tilbyde fælles faciliteter og ved at udnytte lokale tilbud. Bofællesskabet bidrager aktivt til byen og lokalområdet. I forbindelse med den endelige tildeling af grundkapital vil projekterne desuden blive bedømt efter de generelle kvalitetsparametre (beskrevet på side 9). Krav til seniorbofællesskabsprojekter Ansøgninger om opførelse af seniorbofællesskaber kan evt. udarbejdes evt. i samarbejde med eller på grundlag af Boligorganisationen skal oprette og offentliggøre en interesseliste fx på sin hjemmeside, hvor interesserede borgere kan tilkendegive, at de ønsker at blive holdt løbende informeret og inddraget i den videre proces. Københavns Kommunes krav til udlejningen I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen skal der indgås en aftale mellem kommunen og boligorganisationen om, hvordan udlejningen skal finde sted. Almene familieboliger, der indrettes som bofællesskaber, skal i henhold til almenboliglovens 51a udlejes til boligsøgende, der har behov for boliger af den pågældende art. Københavns Kommune har følgende krav til udlejningen: Den skal sikre et bæredygtigt bofællesskab. Udlejningen bør derfor ske i samarbejde mellem boligorganisationen og beboerne med det formål at tilgodese en harmonisk beboersammensætning og dermed sikre bofællesskabets beståen. Udlejningen af boligerne skal tjene til løsning af boligsociale opgaver. Udlejningen skal overholde både internationale aftaler og konventioner om racediskrimination og menneskerettigheder, som Danmark har ratificeret, og nationale regler om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, køn, religion og politisk overbevisning. Udlejningskriterierne bør have en vis generel karakter for ikke at begrænse målgruppen unødigt. Aftalen kan fx indeholde bestemmelse om, at bofællesskabet skal forbeholdes personer over en vis alder. Kriterierne bør endvidere have fokus på bofællesskabets fælles aktiviteter. Ved førstegangsudlejning er det et tilladt kriterium, at tillægge det vægt, hvorvidt en ansøger er noteret på bofællesskabets ovenfor nævnte interesseliste. Ved genudlejning har Københavns Kommune anvisningsret til hver 3. bolig. Kommunens anvisning skal foregå i dialog med boligorganisationen. Anvisningsretten suspenderes dog ved førstegangsudlejning. Københavns Kommune lægger vægt på, at der er åben og lige adgang til almene boliger efter gennemsigtige kriterier. Aftalen skal derfor indeholde en beskrivelse af, at udlejningen sker i overensstemmelse hermed. Det er en forudsætning at der etableres en venteliste, og at denne følges ved genudlejning. Eventuelle afslag skal begrundes overfor ansøger med konkret henvisning til udlejningskriterierne. Udover de ovenfor nævnte hensyn er der ikke fastsat regler for, hvad en aftale nærmere kan indeholde. 12

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet proces S. 3 Overordnede målsætninger S. 4 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION Proces S. 5 Kriterier

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL. Oktober 2015

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL. Oktober 2015 1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE Boliger Oktober 2015 2 udmøntning af grundkapital til almene boliger Indholdsfortegnelse side BAGGRUND 3 Grundkøbslån 3 Forsidefoto: Byggeplads i Ørestad: DOMEAs

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016

BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016 BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016 TIL UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - 2016 INDHOLD: UDMØNTNING AF KOMMUNAL GRUNDKAPITAL 2016 S. 2 VEJLEDENDE TIDSPLAN 2016 S. 3 GRUNDKØBSLÅN S. 6 RELEVANTE

Læs mere

Henrik Appel Esbensen, MB 24. oktober Sagsnr Dokumentnr Almene seniorbofællesskaber. Kære Henrik Appel Esbensen

Henrik Appel Esbensen, MB 24. oktober Sagsnr Dokumentnr Almene seniorbofællesskaber. Kære Henrik Appel Esbensen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Henrik Appel Esbensen, MB 24. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0350495 Almene seniorbofællesskaber Dokumentnr. 2017-0350495-2 Kære Henrik Appel

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER 2016 2 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE BAGGRUND 3 Grundkøbslån 3 Forsidefoto: Lejerbos almene familieboliger på Retortvej

Læs mere

supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017

supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017 supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER 2016 - oktober indhold: kommunal grundkapital november 2017 s. 2 plejeboliger på amager øst s. 3-5 Relevante

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE Boliger 2016 OKTOBER 2 udmøntning af grundkapital til almene boliger Indholdsfortegnelse side BAGGRUND 3 Grundkøbslån 3 UDMØNTNING 4 Årets runder 4 Overordnet proces

Læs mere

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN INDHOLD: BAGGRUND S. 2 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009 S. 3 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010 S. 4 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011 S. 5 ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012 S. 6-7

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016

bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016 bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - 2016 oktober indhold: Udmøntning af kommunal grundkapital 2016 s. 2 udmøntningsrunder 2016 / 2017 s. 3 Vejledende

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge:

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Partnerskaber om almene boliger - bedømmelsesudvalgets indstilling Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER NOVEMBER 2017 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 12 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 12 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

almene boliger på vej i København

almene boliger på vej i København almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 3 Almene boliger i budget 2015 s. 4 Almene boliger i budget 2014 s. 6 Almene boliger i budget 2013 s. 8 Almene boliger i budget 2009-2012 s. 10 april

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

almene boliger på vej i København

almene boliger på vej i København almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 2 Almene boliger i budget 2015 s. 3 Almene boliger i budget 2014 s. 4 Almene boliger i budget 2013 s. 6 Almene boliger i budget 2009-2012 s. 8 august

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 19. januar 2017 Baggrund Udviklingsudvalget har til opgave at komme

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Status 7.

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 K E N D E L S E Ungdomsboliger i Aalborg AB (selv) mod Velfærdsministeriet (selv) I medfør af

Læs mere

Domea.dk Udbud af Boliger for alle - rammeaftaler om totalentreprise m./u. anvisning af byggegrund

Domea.dk Udbud af Boliger for alle - rammeaftaler om totalentreprise m./u. anvisning af byggegrund Dato: 9. september 2016 J. nr.: 103577 Domea.dk Udbud af Boliger for alle - rammeaftaler om totalentreprise m./u. anvisning af byggegrund Det Beskrivende Dokument Del 1: Prækvalifikationsbetingelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. Bilag Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. Bilag Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. I. Baggrund Kommunen yder i dag det såkaldte grundskyldstilskud til en række kollegier og ungdomsboliger,

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

BYGHERRESTRATEGI LEJERBO KØBENHAVN

BYGHERRESTRATEGI LEJERBO KØBENHAVN BYGHERRESTRATEGI LEJERBO KØBENHAVN LEJERBO KØBENHAVN BYGHERRESTRATEGI Godkendt af Organisationsbestyrelsen for Lejerbo København 24.06.2010 Indledning og baggrund Bygherrestrategien for Lejerbo København

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Domea Rødekro ansøges hermed om skema A godkendelse på ovennævnte bebyggelse.

På vegne af Boligselskabet Domea Rødekro ansøges hermed om skema A godkendelse på ovennævnte bebyggelse. 20.04.2015 Rev. 28.04.2015 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Forvaltningssekretariatet Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att. Tom Wienke Vedr. Boligselskabet Domea Rødekro, afd. 3819 Cimbria grunden -

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED LEJERBO KØBENHAVN OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 27. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED LEJERBO KØBENHAVN OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 27. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Lejerbo København Jan Hyttel (Lejerbo København) Per Yderholm (Lejerbo København) Steffen Boel Jørgensen (Lejerbo) Troels Buch Kristensen (Lejerbo) Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og

Læs mere