UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013"

Transkript

1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK S. 5 PARTNERSKABER S PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING PRÆKVALIFIKATION S. 7 BEDØMMELSE OG TILDELING S. 8 BEDØMMELSESKRITERIER S TRE PULJER SÆRLIGE FORHOLD FOR UNGDOMSBOLIGER S. 10 SÆRLIGE FORHOLD FOR FAMILIEBOLIGER S. 11 SÆRLIGE FORHOLD FOR SENIORBOFÆLLESSKAB S. 12 BILAG: SKABELON TIL PROJEKTOPLÆG (BILAG 1) ANSØGNINGS, KOMMUNAL GRUNDKAPITAL (BILAG 2) 1

2 1. BAGGRUND Budget 13 På Budget 13 er der afsat 140 mio. kr. til nye almene familie- og ungdomsboliger i Københavns Kommune. En del af disse midler er der indgået partnerskaber om, nemlig opførelse af AlmenBolig+ (40 mio. kr.) og om ombygning af plejehjemmet Øselsgården til ungdomsboliger (ca. 10 mio. kr.). De resterende midler udmøntes dels i en arkitektkonkurrence om et alment fyrtårnsprojekt (25 mio. kr.), dels i åben konkurrence (denne udmøntning), som kommunen har praktiseret siden Det giver mulighed for at bygge ca. 280 almene familieboliger og ca. 35 ungdomsboliger. Overførselssag Ud over dette er der med overførselssagen Fremgang i fællesskab - investeringspakke 13 afsat yderligere 65,5 mio. kr. til kommunal grundkapital til almene boliger. Midlerne fordeles med: 37 mio. kr. til ca. 165 almene familieboliger 23 mio. kr. til ca. 225 almene ungdomsboliger 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2012: Lejerbos bebyggelse på Frederiksborgvej. Illustration: BIG I alt udbydes der i denne runde: 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger). 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (minimum 260 ungdomsboliger). 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab på ca. 30 boliger. Familieboliger Ungdomsboliger Seniorbofællesskab I alt Budget 13, kr. 60 mio. kr. 5 mio. kr mio. kr. Budget 13, antal boliger ca. 280 boliger ca. 35 boliger - ca. 315 boliger Overførselssag, kr. 37 mio. kr. 23 mio. kr. 5,5 mio. kr. 65,5 mio. kr. Overførselssag antal boliger ca. 165 boliger ca. 225 boliger ca. 30 boliger ca. 420 boliger I alt, kr. 97 mio. kr. 28 mio. kr. 5,5 mio. kr. 130,5 mio. kr. I alt, boliger 445 ca. boliger ca. 260 boliger ca. 30 boliger ca. 735 boliger Midler, der udbydes i denne runde 2

3 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN: GENERELLE FORHOLD Prækvalifikation De senere års udbudsform er blevet evalueret i samarbejde med de almene boligorganisationer. På den baggrund er det besluttet, at udmøntningen i år får en mere dialogpræget form, hvor boligorganisationernes projektidéer udvælges i en prækvalifikationsrunde inden den egentlige konkurrence. Vilkår og udvælgelseskriterier for prækvalifikationen beskrives på side 7. De tre spor beskrives på de følgende sider. Det er ikke på forhånd afgjort, hvor mange midler der tildeles i hvert spor, men den dialogbaserede udbudsproces betragtes som udgangspunkt som hovedsporet. De boligorganisationer, hvis projekter ikke prækvalificeres, vil få en mundtlig tilbagemelding. Tre hovedspor efter prækvalifikation De projekter, der prækvalificeres, følger herefter et af tre spor: Tildeling efter prækvalifikation og dialogbaseret udbudsproces. Tildeling efter prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ). Tildeling i partnerskaber efter prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE TILDELING EFTER PRÆKVALIFIKATION OG DIALOGBASERET UDBUDSPROCES DIALOG + UDBUD Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter Aflevering af projekter (15. januar 2014) TILDELING EFTER PRÆKVALIFIKATION OG BEDØMMELSE ( FAST TRACK ) TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation B UDFØ- RELSE TILDELING I PARTNERSKABER EFTER PRÆKVALIFIKATION POLITISK MANDAT Startredegørelse, planforhold Partnerskabsaftale Indstilling til BR Politisk mandat til lokalplansproces og partnerskab DIALOG + PROJEKTUDVIKLING Etablering af partnerskab Afklaring af evt. dispensationsbehov Udvikling af projekt Kommune-/lokalplanproces ENDELIG TILDELING Indstilling til BR Politisk behandling A 3

4 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: DIALOGBASERET UDBUDSPROCES Dialogbaseret udbudsproces Hovedsporet i udbud 2013 er en konkurrencepræget dialog med prækvalifikation. Efter prækvalifikationen (læs mere om vilkårene for prækvalifikation på side 7) vil boligorganisationerne få feedback på de prækvalificerede projektoplæg, så det bliver lettere at målrette de ressourcer, som anvendes til projektudvikling. Feedbacken gives på dialogmøder, hvor der bliver mulighed for at drøfte forskellige aspekter ved det projektet, herunder arkitektur, priser, tekniske løsninger, finansiering, tidsplaner mv. Dialogmøderne foregår med hver enkelt deltager for sig, og møderne er fortrolige. Efter dialogfasen skal boligorganisationerne udarbejde et egentligt konkurrenceforslag, som skal være kommunen i hænde den 15. januar Bedømmelsesudvalget vurderer projekterne (læs mere om vilkår for tildeling og bedømmelseskriterier på side 8 og 9) og forelægger sin indstilling for Borgerrepræsentationen, hvorefter de valgte projekter gives tilsagn om skema A. Herefter kan færdigprojektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Det forventes, at udførelsen af hovedparten af byggerierne påbegyndes i begyndelsen af I den dialogbaserede udbudsproces kan der tildeles op til: 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger). 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 260 ungdomsboliger). DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation: Udfyldt spørgeskema, der beskriver projektideen (se bilag 1) En planskitse Hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale Se mere på side 7 DEN 15. UAR 2014 Aflevering til bedømmelse: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation 2014 ULTIMO APRIL 2014 Meddelelse om tildeling 2015 INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE DIALOG + UDBUD Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter Aflevering af projekter (15. januar 2014) TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation Proces for tildeling efter prækvalifikation og dialogbaseret udbudsproces. 4

5 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: FAST TRACK Prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ) Hvis et projekt i prækvalifikationsrunden vurderes at være klar til at få skema A-tilsagn, kan projektet følge et fast track. Forudsætningen for at et projekt indstilles til politisk godkendelse er, at det er så langt i udviklingen, at der foreligger et egentligt projektforslag, en betinget grundkøbsaftale og et afklaret plangrundlag. Det er et krav, at projektet kan indstilles til skema A-tilsagn i oktober Ud over at blive vurderet på det konceptuelle plan i prækvalifikationsrunden, bedømmes projekterne som i det sædvanlige udbud (læs mere om vilkår for tildeling og bedømmelseskriterier på side 8 og 9). Bedømmelsesudvalget forelægger sin indstilling for Borgerrepræsentationen umiddelbart efter bedømmelsen, hvorefter de valgte projekter gives tilsagn om skema A. Herefter kan færdigprojektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Vurderer forvaltningen og bedømmelsesudvalget, at projektet ikke er klar til direkte tildeling, kan projektet eventuelt forsætte som en del af det dialogbaserede hovedspor. Det forventes, at udførelsen af hovedparten af projekterne kan begynde i slutningen af I fast track kan der tildeles op til: 97 mio. kr. til almene familieboliger. (ca. 435 familieboliger. 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger. (ca. 260 ungdomsboliger). DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation og bedømmelse: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 ULTIMO EMBER 2013 Meddelelse om tildeling PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE TILDELING Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Entrepriseudbud Licitation B UDFØ- RELSE Proces for tildeling efter prækvalifikation og bedømmelse ( fast track ) 5

6 2. TRE SPOR FOR UDMØNTNINGEN: PARTNERSKABER Partnerskaber Der kan indgås partnerskab om projekter, hvor en projektidé vurderes at have gode potentialer for at bidrage positivt til byudviklingen, men at der fx er behov for dispensationer, utilstrækkeligt plangrundlag eller at området skal udvikles sammen med andre interessenter. I partnerskab kan der mindst tildeles: 5,5 mio. kr. til et seniorbofællesskab på ca. 30 boliger. I partnerskab kan der derudover tildeles op til 80 mio. kr. til almene familie- og ungdomsboliger. FRA OVERFØRSELSSAGEN: Midlerne kan udmøntes enten til en pulje til udvidelse af det åbne udbud af grundkapitallån i 2013 eller til en pulje til partnerskabsaftaler med de almene boligselskaber om udvikling af almene boligprojekter på grunde, hvor der eksempelvis er brug for udarbejdelse af nye lokalplaner, og hvor boligprojekterne kan bidrage positivt til byudviklingen. DEN 30. AUGUST 2013 Aflevering til prækvalifikation: Udfyldt spørgeskema, der beskriver projektideen (se bilag 1) En planskitse Hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale Se mere på side 7 MEDIO UAR 2014 Partnerskabsaftale EFTER AFTALE Aflevering til skema A-behandling: Fuldt belyst projekt Se mere på side 8 PRIMO OKTOBER 2013 Meddelelse om prækvalifikation INDIVIDUELLE DIALOGMØDER (/JUNI 2013) AFLEVERING AF PROJEKTOPLÆG SENEST DEN 30. AUGUST 2013 PRÆKVALIFIKATION/UDVÆLGELSE POLITISK MANDAT Startredegørelse, planforhold Partnerskabsaftale Indstilling til BR Politisk mandat til lokalplansproces og partnerskab DIALOG + PROJEKTUDVIKLING Etablering af partnerskab Afklaring af evt. dispensationsbehov Udvikling af projekt Kommune-/lokalplanproces ENDELIG TILDELING Indstilling til BR Politisk behandling A Proces for tildeling i partnerskaber efter prækvalifikation 6

7 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: PRÆKVALIFIKATION Prækvalifikation Ved prækvalifikation af projektideer til lægges der vægt på: Projektets overordnede idé og boligudbud. Projektets placering i byen. Projektets realisérbarhed. Københavns Kommune vægter, at konceptet bidrager til at udvikle boligtyper og boformer, så byen fortsat kan rumme en mangfoldighed af borgere. Samtidig ønskes det, at de almene boliger skal være et positivt bidrag til de områder, som de placeres i. Prækvalifikationen af projektideer vil ske på det konceptuelle niveau, og under hensyn til at projekterne samlet set udgør et balanceret billede ift. placering, boligtyper, økonomisk ramme osv. Det vil også indgå i vurderingen om der er forhold i projektet, der gør det vanskeligt at realisere, fx ejerforhold, lokalplanforhold og lignende. Afleveringskrav Til vurdering af dette skal der afleveres en konceptuel beskrivelse af projektideen, der som minimum indeholder: Et udfyldt spørgeskema (skabelon vedlagt som bilag 1), der beskriver projektideen. En planskitse i målestoksforholdet 1:500. En hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale fra grundsælger (hvor det er relevant). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 3. Koncept Beskrivelse af koncept Antal boliger BILAG 1 Skabelon til projektoplæg Boligtyper og -størrelser Samlet etageareal og bebyggelsesprocent Der udfyldes ét Evt. skema koncept for hvert for udlejning/anvisning projekt, der ønskes (obligatorisk prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om ved grundkapitalmidler seniorbofællesskab) i Skemaet afleveres til Center for Bydesign sammen Andre med konceptuelle det øvrige projektmateriale forhold den 30. august Ønskes et projekt medtaget i prækvalifikation til fast track -forløbet udfyldes BILAG 2 - ansøgningsskema, kommunal grundkapital i stedet. 4. Proces Skemaet udfyldes kortfattet og skal højest fylde tre A4-sider. Ud over spørgsmålene skal projektidéen Projektstade som minimum suppleres med en situationsplan i målestoksforholdet 1:500 og en hensigtserklæring Tilknyttede rådgivere om salg (firmanavne fra grundejer/bygningsejer. samt rådgiveraftalens karakter og rækkevidde) Proces og betingelser for prækvalifikation er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til ca. 735 almene familie- og ungdomsboliger juni Evt. bemærkninger 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Kontaktperson Dato Telefonnummer Mailadresse Ansøgerens 2. Grund/ejendom Underskrift Adresse Matrikelnummer Status for eventuelt grundkøb/ejendomskøb og evt. aftale herom. Hensigtserklæring fra grundejer/bygningsejer skal vedlægges som bilag. Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) Til prækvalifikationen beskrives projektideen i skemaet, der er vedlagt som bilag 1. Afleveringsfrist Boligorganisationen skal indsende/aflevere 10 eksemplarer af deres projektoplæg i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Materialet til prækvalifikation skal være modtaget i kommunen senest fredag den 30. august 2013 klokken 12. Et bedømmelsesudvalg bestående af Stadsarkitekten i København samt repræsentanter for hhv. Bolig og Byfornyelse i Center for Bydesign, Teknik- og Miljøforvaltningen og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen beslutter, hvilke projekter der prækvalificeres. 7

8 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: BEDØMMELSE OG TILDELING Vilkår for tildeling For at et prækvalificeret projekt kan få tildelt grundkapital forudsættes det at: Det er en almen boligorganisation, der er bygherre på projektet. Der foreligger en betinget grundkøbsaftale. Der foreligger et afklaret plangrundlag. At bygherren kan stå inde for, at det rådgiverteam, der har udarbejdet ideforslaget også er det rådgiverteam, som gennemfører det faktiske projekt. Tilbuddet (herunder grundkøbsaftalen) skal være gældende, indtil støttetilsagn er meddelt. Afleveringskrav For at kunne foretage et kvalificeret valg mellem de bydende, ønskes et skriftligt ideoplæg suppleret med tegninger og skitser (A3-format) af projektet. Forslaget kan eksempelvis indeholde følgende: Tegninger En helhedsplan i mål 1:4.000, som redegør for bebyggelsen og dens relationer til det omgivende område og byrummene. Situationsplan i 1:1.000, der viser disponeringen af og sammenhængen mellem stueetage, landskab og byrum. Bygningstegninger i 1:200 (relevante facader, planer og snit). Minimum 2 rumlige visualiseringer af særlige træk i forslaget samt materialekarakteren. Beskrivelse En kort skriftlig redegørelse, som supplerer tegningerne og som belyser: Forslagets hovedidé, herunder funktionelle, indretningsmæssige og arkitektoniske hovedtræk. Materialevalg, herunder en beskrivelse af kvalitetsniveauet og relationerne til de omgivende bebyggelser. Miljømæssig indsats, herunder hvordan minimumskravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 vil blive opfyldt. Forhold til plangrundlag. Parkeringsløsning. Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag 2.) Skema A med udkast til driftsbudget for familieboliger. Totaløkonomisk vurdering. Husleje og estimerede forbrugsudgifter. Underskrevet aftale vedr. betinget køb/salg af grundareal. Bygherrens referencedokumentation Bygherren skal desuden vedlægge dokumentation for afholdelse af EU-udbud af rådgiverydelser (evt. rammeudbud). En udførlig procesplan for hele projektforløbet, der også beskriver, hvilke rådgivere der deltager frem til færdiggørelsen. Eventuelle bilag. På de følgende sider beskrives det, hvilke kvalitetsparametre der vægtes, når projektmaterialet bedømmes. Afleveringsfrist For at bedømme, om et prækvalificeret projekt kan tildeles grundkapitalmidler, skal boligorganisationen indsende/ aflevere 10 eksemplarer af det samlede udbudsmateriale i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Materialet skal være modtaget i kommunen senest den 15. januar 2014 klokken 12. For projekter, der ønskes medtaget i fast track -sporet skal materialet indsendes senest den 30. august Beskrivelse af disponeringen, herunder: Antal boliger. Antal etager. Boligernes størrelse og beliggenhed. Indretning og aptering af de enkelte boliger. Fællesfaciliteter for bebyggelsen. 8

9 3. PRÆKVALIFIKATION OG TILDELING: BEDØMMELSESKRITERIER Bedømmelse og tildeling Ved den endelige bedømmelse af projekterne vægtes: Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning, hvor alle parametre indgår. Herunder beskrives delkriterier i bedømmelsen og på de følgende sider gennemgås særlige hensyn, der indgår i vurderingen af hhv. familieboliger, ungdomsboliger og seniorbofællesskab. ARKITEKTUR OG BOKVALITET PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN Arkitektur og bokvalitet Når det gælder arkitektur og bokvalitet prioriteres det, at: Projektet har en høj arkitektonisk kvalitet. Projektet bidrager til en videreudvikling af byboligen og sikrer variation i boligstørrelser og -typer. Boligerne har gode dagslysforhold og direkte adgang til det fri (fx ved altaner, private haver eller lignende). Der er adgang til attraktive fællesarealer. Bygning, bolig, udearealer og byrum er tæt forbundet og skaber en særlig identitet. Boligerne kan tilpasses beboernes behov og ønsker. ENERGI OG BÆREDYGTIGHED BOLIGUDGIFT OG ØKONOMI De overordnede kriterier for tildeling af grundkapitalmidler. Der er ikke tale om en præcis lige vægtning af kriterierne men om en helhedsbetragtning, hvor alle parametre indgår. Boligudgift og økonomi Når det gælder boligudgift og økonomi prioriteres det, at: Huslejen er lav. De estimerede forbrugsudgifter er lave. At der findes små, billige boliger, der er egnede til udsatte grupper (boligsocial anvisning). Projektets samlede økonomi er god. Energi og bæredygtighed Når det gælder energi og bæredygtighed, prioriteres det, at: Projektet rummer gode totaløkonomiske og energimæssigt bæredygtige løsninger. Projektet har en lav energiramme ved opførelse og drift. Byggeriet overholder kravene i pjecen Miljø i byggeri og anlæg Placering og samspil med byen I bedømmelsen af projekternes placering og samspil med byen prioriteres det, at: Lokalisering i forhold til andre ejerformer sikrer en balance (antallet af tilsvarende almene boliger i området). Projektet bidrager til udviklingen af København, fx ved placering i et byudviklingsområde. Byggeriet understøtter beskrevne topografiske, stedlige samt bymæssige kvaliteter (stedets egenart). Friarealerne kan tilbyde særlige rammer for fællesskabet. Dagslys er en boligkvalitet, der vægtes ved bedømmelsen. 9

10 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR FAMILIEBOLIGER Der tildeles op til 97 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 435 familieboliger) Der er i alt afsat ca. 97 mio. kr. til opførelse af ca. 435 almene familieboliger. Formelle krav, Kommuneplan 11 Nye familieboliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 (brutto) dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper). København vokser med ca borgere om måneden. De nye almene familieboliger skal bidrage til at huse de mange nye borgere. Nye familieboliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 (brutto) i gennemsnit, og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper). Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter For familieboligerne gælder det, at det er de almindelige bedømmelseskriterier (se på side 9), der ligger til grund, når der skal tildeles grundkapital. Ved bedømmelsen af de konkrete projekter vil kommunen endvidere lægge vægt på at realisere forskellige typer projekter, ligesom der ved bedømmelsen vil blive lagt vægt på, at boligerne er fleksible, så familieboligerne kan deles af flere studerende. Projekter med familieboliger kan også indeholde ungdomsboliger og det er som udgangspunkt et krav, at projekter i byudviklingsområder inderholder 10 % små ungdomsboliger med en husleje på maksimum kr. pr. md. med henblik på boligsocial anvisning. De billige ungdomsboliger skal etableres, så de indgår arkitektonisk og socialt i bebyggelsens helhed og udformes, så de fleksibelt kan omdannes fx ved sammenlægning. 10

11 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR UNGDOMSBOLIGER Der tildeles 28 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 260 ungdomsboliger). Der uddeles i alt op til 28 mio. kr. til opførelse af minimum 260 almene ungdomsboliger. Midlerne kan udmøntes til nybyggeri eller til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelsen af eksisterende tomme bygninger, fx tidligere plejehjem. Nybyggeri af ungdomsboliger kan ske i selvstændige ungdomsboligbebyggelser eller som en del af familieboligbebyggelser. Formelle krav, Kommuneplan 11 Kollegie- og ungdomsboliger skal (med mindre særlige bygningsmæssige forhold forhindrer det) have en størrelse på mellem 25 og 50 m 2 (brutto). Dog skal nettoarealet for de enkelte boliger være mindst 15 m 2. Der er et stort behov for boliger, der kan huse de mange unge københavnere. Kollegie- og ungdomsboliger kan ved nybyggeri alene etableres i B-, C-, S-, O- og V-områder, når følgende er opfyldt: Den tilladte bebyggelsesprocent i området skal være mindst 110. Boligerne skal ligge enten inden for 600 m fra en station eller inden for 600 m fra et bydelscenter. Krav til lokalisering kan dog fraviges ved omdannelse af ældre- og plejeboliger samt hvis boligerne ligger i nærheden af en videregående uddannelsesinstitution. Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter i ungdomsboligprojekter Ved bedømmelsen af ungdomsboligprojekter vil Københavns Kommune, ud over bedømmelsen af de generelle kvalitetsparametre (beskrevet på side 9), prioritere projekter der: Har den bedste beliggenhed ift. at opnå et levende studie- og ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet. Har en attraktiv identitet/historie at fortælle i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst. Skaber de bedste rammer om det nære og det store fællesskab ved at nytænke organiseringen, tilbyde fælles faciliteter og ved at udnytte lokale tilbud. Giver flest muligheder for den enkelte beboer ved optimerede og fleksible lejlighedsplaner. Herudover prioriteres projekter, der inderholder små ungdomsboliger med en husleje på maksimum kr. pr. md. med henblik på boligsocial anvisning. De billige ungdomsboliger skal etableres, så de indgår arkitektonisk og socialt i bebyggelsens helhed. 11

12 4. TRE PULJER: SÆRLIGE FORHOLD FOR SENIORBOFÆLLESSKAB Der tildeles 5,5 mio. kr. til 30 boliger i seniorbofællesskab. konkret henvendelse fra en gruppe borgere og skal, som en del af den konceptuelle beskrivelse, indeholde et oplæg til kriterier for udlejning. Der er med overførselssagen afsat 5,5 mio. kr. til et partnerskab om et alment seniorbofællesskab med op til 30 ældreegnede familieboliger. Dette sker for at fremme et alsidigt udbud af boliger og gode rammer for ældre borgere, der ønsker et mere socialt og lokalt engageret liv. Formelle krav, Kommuneplan 11 Seniorbofællesskabet skal følge rammerne for for nye boliger beskrevet i Kommuneplan 11. Nye boliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 bruttoetagereal dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Nye boliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 i gennemsnit (brutto), og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette eller Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Læs hele Kommuneplan 2011 på: Prioriterede kvaliteter i seniorbofællesskabsprojekter Ved prækvalifikation af seniorbofællesskabsprojekter vil vi, ud over de generelle kriterier beskrevet på side 8, prioritere projekter der indeholder interessante bud på, hvordan: Bofællesskabet som boform udvikles. Der skabes de bedste rammer om det nære og det store fællesskab ved at nytænke organiseringen, tilbyde fælles faciliteter og ved at udnytte lokale tilbud. Bofællesskabet bidrager aktivt til byen og lokalområdet. I forbindelse med den endelige tildeling af grundkapital vil projekterne desuden blive bedømt efter de generelle kvalitetsparametre (beskrevet på side 9). Krav til seniorbofællesskabsprojekter Ansøgninger om opførelse af seniorbofællesskaber kan evt. udarbejdes evt. i samarbejde med eller på grundlag af Boligorganisationen skal oprette og offentliggøre en interesseliste fx på sin hjemmeside, hvor interesserede borgere kan tilkendegive, at de ønsker at blive holdt løbende informeret og inddraget i den videre proces. Københavns Kommunes krav til udlejningen I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen skal der indgås en aftale mellem kommunen og boligorganisationen om, hvordan udlejningen skal finde sted. Almene familieboliger, der indrettes som bofællesskaber, skal i henhold til almenboliglovens 51a udlejes til boligsøgende, der har behov for boliger af den pågældende art. Københavns Kommune har følgende krav til udlejningen: Den skal sikre et bæredygtigt bofællesskab. Udlejningen bør derfor ske i samarbejde mellem boligorganisationen og beboerne med det formål at tilgodese en harmonisk beboersammensætning og dermed sikre bofællesskabets beståen. Udlejningen af boligerne skal tjene til løsning af boligsociale opgaver. Udlejningen skal overholde både internationale aftaler og konventioner om racediskrimination og menneskerettigheder, som Danmark har ratificeret, og nationale regler om forbud mod forskelsbehandling på grund af race, køn, religion og politisk overbevisning. Udlejningskriterierne bør have en vis generel karakter for ikke at begrænse målgruppen unødigt. Aftalen kan fx indeholde bestemmelse om, at bofællesskabet skal forbeholdes personer over en vis alder. Kriterierne bør endvidere have fokus på bofællesskabets fælles aktiviteter. Ved førstegangsudlejning er det et tilladt kriterium, at tillægge det vægt, hvorvidt en ansøger er noteret på bofællesskabets ovenfor nævnte interesseliste. Ved genudlejning har Københavns Kommune anvisningsret til hver 3. bolig. Kommunens anvisning skal foregå i dialog med boligorganisationen. Anvisningsretten suspenderes dog ved førstegangsudlejning. Københavns Kommune lægger vægt på, at der er åben og lige adgang til almene boliger efter gennemsigtige kriterier. Aftalen skal derfor indeholde en beskrivelse af, at udlejningen sker i overensstemmelse hermed. Det er en forudsætning at der etableres en venteliste, og at denne følges ved genudlejning. Eventuelle afslag skal begrundes overfor ansøger med konkret henvisning til udlejningskriterierne. Udover de ovenfor nævnte hensyn er der ikke fastsat regler for, hvad en aftale nærmere kan indeholde. 12

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet proces S. 3 Overordnede målsætninger S. 4 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION Proces S. 5 Kriterier

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse 14 1306 København K 18-12-2013 Sagsnr. 2013-0195229 Dokumentnr. 2013-0195229-2 Skema A Boligforeningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere