Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011"

Transkript

1 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011

2 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og formanden for beboerforeningen bidrager alle til et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden. Det frivillige sociale arbejde er båret af samme ånd, blot rettes indsatsen her mod mennesker, der er sårbare. I den offentlige debat diskuterer vi ofte frivillighed under et. Men frivillige og den frivillige indsats er mangfoldig. Også i Ældre Sagen er der flere forskellige typer af frivillige: Social-humanitære frivillige, der laver frivilligt socialt arbejde som fx besøgsvenner, vågekoner og hjælpende hænder, hvor besøgsvenner, telefonstjerner og demensaflastere udgør hovedparten. Ældre- og sundhedspolitiske frivillige, der er fortalere for Ældre Sagens politiske mærkesager i kommunerne. Arrangementsfrivillige, der igangsætter og afholder Ældre Sagens ca medlemsarrangementer til gavn for ca deltagere. It-frivillige, der hjælper +60-årige med at komme i gang og blive bedre til it. Motionsfrivillige, der skaber motionstilbud til ikke-motionsvante og immobile. Foreningsfrivillige, der varetager foreningsarbejdet lokalt. Det er typisk formænd, kasserer, sekretærer og kontaktpersoner i lokalbestyrelser, koordinationsudvalg og distrikter. I Ældre Sagen er vi stolte af, at vi er over frivillige. Indsatsen svarer til mere end fuldtidsansatte og skaber hver dag glæde og livsmod hos andre mennesker. Vores opgave er at sikre vores mange frivillige de bedst mulige rammer for at forsætte og udvikle indsatsen. Denne frivilligpolitik er vores bud på, hvordan vi skaber endnu bedre rammer for et stærkt civilsamfund. På de næste sider har vi identificeret seks temaer, som er centrale for Ældre Sagens frivillige arbejde: 1. Vi skaber sociale relationer 2. Vi forebygger og fremmer sundhed 3. Vi påtager os et samfundsansvar 4. Vi sætter mennesket i centrum S / 2

3 5. Vi vil sikre mere offentlig støtte og bedre rammer 6. Vi kitter lokalsamfundet sammen Vi har formuleret 43 forslag til konkrete initiativer. Nogle er vi selv gået i gang med, men de fleste kræver, at vi samarbejder med andre frivilligforeninger, det offentlige og private virksomheder. Vi glæder os til at komme i gang. S / 3

4 1. Vi skaber sociale relationer Frivilligt socialt arbejde handler om mødet mellem den frivillige og brugeren, hvor begge er til stede uden anden dagsorden end at ville hinanden. Frivillige indgår ikke i relationen, fordi de modtager løn eller har en professionel forpligtelse, men fordi de har lyst til at gøre en forskel danskere over 65 år føler sig ufrivilligt alene. Mange føler sig isolerede, når de mister ægtefællen, venner og netværk. Også fysisk og psykisk svækkelse kan føre til ensomhed. Ensomhed er et alvorligt problem. Mænd, der mister deres koner, er i højere grad udsat, da det sociale netværk oftest har været kvindernes ansvar. Mænd har også en kedelig rekord. Ca. 1/3 af alle selvmord i Danmark begås af mænd på 60 år og derover. Nyere forskning fra USA og Sverige viser, at mangel på social kontakt er lige så skadelig for helbredet, som at ryge 20 cigaretter om dagen. Ensomhed kan forebygges blandt andet gennem en frivillig indsats. Ældre Sagens frivillige arbejde skaber fællesskaber mellem mennesker og rum, hvor det enkelte menneske kan udvikle sig. At være frivillig forebygger i sig selv ensomhed. Ældre Sagen mener, at ensomhed skal forebygges. Ingen skal være uønsket alene. Derfor skal endnu flere danskere have mulighed for at gøre en frivillig social indsats. Hovedparten af danskernes frivillige arbejde foregår indenfor kultur- og fritidsområdet. Kun omkring 6 procent af danskerne udfører frivilligt arbejde inden for socialområdet. Frivillige kan se andre menneskers behov for hjælp og støtte. Igennem de seneste år er det offentlige trådt et skridt tilbage, hvorefter mange frivillige har valgt at træde et skridt frem. Det gælder fx behovet for mennesker, der våger hos døende, tilbud om stolemotion på plejecentre samt aktiviteter, hvor frivillige i samarbejde med den kommunale demenskonsulent, laver aktiviteter med demensramte og deres pårørende. Der opstår hele tiden nye behov og der laves nye aktiviteter: Med flygtninge og indvandrere, sorg- og livsmodsgrupper, eller tilbud om hjælp til at navigere i et digitaliseret samfund. Ældre Sagen mener, at hvis en øget frivillig indsats skal munde ud i mere velfærd, skal der ske en større indsats på det frivillige sociale område. S / 4

5 Ældre Sagen anbefaler At kontakten udbygges mellem Ældre Sagens frivillige og kommunale medarbejdere som fx ledere af plejecentrene, hjemmeplejen og de forebyggende konsulenter. Det vil betyde, at offentlige ansatte får et større kendskab til aktiviteter i frivilligverdenen. At kommunerne i et større omfang visiterer til kørsel til svækkede ældre, der gerne vil deltage i fx stolemotion, sorg- og livsmodsgrupper eller aktiviteter på det lokale plejecenter. At offentlige hjemmesider har demonstrationsversioner, der gør det muligt for frivillige at undervise andre i brugen af siderne uden at skulle bruge egen login og dermed personfølsomme oplysninger. Det gælder fx borger.dk, skat.dk og nemid.dk Ældre Sagen har igangsat Flere aktiviteter for mennesker, der er uønsket alene, fx mennesker med anden etnisk baggrund, enlige mænd samt ældre, der har mistet en partner. Aktiviteterne omfatter eksempelvis sorg- og livsmodsgrupper, demenscafeer, aktiviteter på pleje- og dagcentre, aktiviteter for enlige mænd samt aktiviteter indenfor it og velfærdsteknologi. Ny lederuddannelse for Ældre Sagens frivillige. Lederuddannelsen har blandt andet fokus på rekruttering af nye frivillige samt fastholdelse af de eksisterende frivillige. En indsats for at fortælle om det frivillige arbejde både i egne medier samt den landsdækkende og lokale presse. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at øge antallet af frivillige med 50 %. Det betyder i første omgang en stigning i antallet af frivillige fra i 2010 til i Det sker igennem handleplaner, der sætter øget fokus på nye former for aktiviteter og rekruttering af nye frivillige. Temadage omkring nye aktiviteter samt rekruttering og fastholdelse af frivillige. Øget investering i it til brug for det frivillige arbejde herunder it-undervisning og support. S / 5

6 2. Vi forebygger ensomhed og fremmer sundhed Ældre Sagen arbejder med sundhed således: 1. Fysisk sundhed, hvor kost og motion spiller en væsentlig rolle. 2. Psykisk sundhed, hvor man udfordrer sig selv mentalt. 3. Social sundhed, hvor sociale netværk og relationer til andre mennesker er centrale. Ældre Sagens aktiviteter forebygger ensomhed og fremmer sundhed. Her kan man dyrke sine interesser, få særlige motionstilbud eller deltage i arrangementer. Mange oplever at få et nyt socialt netværk, en kæreste, nye interesser og en god oplevelse. Mennesker, der arbejder frivilligt, oplever højere livskvalitet. En række internationale studier viser, at 70 % af ældre, der arbejder frivilligt, oplever en højere livskvalitet end jævnaldrende, der ikke er frivillige. Dertil kommer, at frivillige også er sundere og lever længere end ældre, der ikke er involveret i frivilligt arbejde. Ældre Sagen anbefaler At frivillige foreninger får flere muligheder for støtte via Folkeoplysningsloven. At kommunerne øger deres brug af 79 i serviceloven til at støtte forebyggende og aktiverende tiltag i lokalområdet. At kommunerne tilbyder transport til mennesker, der på grund af fysiske eller psykiske problemer har behov for transport. Ældre Sagen har igangsat En indsats for at udvikle nye motionstilbud specielt for ikke-motionsvante, samt ældre, der har brug for en særligt tilrettelagt indsats. Ældre Sagen har i over 10 år undervist i motion og sundhed. Aktiviteter med fokus på måltidet både igennem madlavningskurser, cafeer med mad samt frivillige, der spiser med småtspisende ældre. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at sikre at vores frivillige aktiviteter er tilgængelige. Det kan blandt andet ske ved at forbedre den fysiske tilgængelighed, brug af mikrofoner og teleslynge samt tilbyde en frivillig som ledsager. En indsats for at udbrede motionstilbud til flere specielt ikke-motionsvante samt ældre, der har brug for en særligt tilrettelagt indsats. S / 6

7 Udvikling af en trænings DVD specielt for ældre, der har brug for en særlig tilrettelagt indsats. En indsats for at udbrede aktiviteter med fokus på måltidet. S / 7

8 3. Vi påtager os et samfundsansvar Det danske samfund kommer indenfor en kort årrække til at mangle arbejdskraft. Det er et fælles problem og ikke blot det offentliges problem. Frivillige og frivillige foreninger kan ikke pålægges et samfundsansvar, men vi kan påtage os et ansvar. Ældre Sagen ser det som en opgave, at sætte de ressourcer, som den ældre del af befolkningen råder over, i spil til gavn for samfundet. Vi ser det også som en opgave at skabe netværk, hvor mennesker kan finde sammen. Vi ønsker at formidle kontakt, så de, der har et overskud at give af i form af tid, engagement, viden mv. får mulighed for det. Og således at de, der har behov for støtte, viden eller nærvær, tilsvarende kan modtage det. Sådanne relationer mener vi er meningsfulde for begge parter, ligesom det i stor skala bidrager til et bedre samfund. Ældre Sagens mission Vi kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv: - hvor personen er vigtigere end alderen - hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser - hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det. Vi sætter livserfaring og viden i spil og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk. Vi udøver vores virke gennem et sekretariat med lidt mere end 100 ansatte i København og gennem vores 217 lokalbestyrelser og de over frivillige, der findes i de tilknyttede lokalområder. Ældre Sagen står ikke alene, når fremtidens velfærdssamfund skal sikres. Social innovation, der inddrager både offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige foreninger, er en del af løsningen. Grundlaget for et samarbejde på tværs er til stede. Fx har 56 % af Ældre Sagens koordinationsudvalgsformænd gode erfaringer med samarbejdet med kommunen. Og over 50 % samarbejder allerede om konkrete aktiviteter. Kommunerne skal sikre, at de mange frivillige ressourcer kan komme i spil i deres kommune. Det kan ske både gennem frivilligcentre og -råd. Fx samarbejder 65 % af Ældre Sagens koordinationsudvalgsformænd med frivilligcentrene gennem deltagelse i netværk, lån af lokaler, kopimaskiner og deltagelse i undervisning, temadage og gå-hjemarrangementer. S / 8

9 Ældre Sagen mener, at frivilligcentre kan skabe dynamik og potentialer for det lokale foreningsliv, men at det er uhensigtsmæssigt, når finansieringen af frivilligcentrene tages fra 18 midlerne, der traditionelt er givet netop til de frivillige foreninger. Ældre Sagen mener, at frivillige skal ledes af frivillige. Kommunernes opgave er at forbinde frivilligorganisationer, erhvervsliv og kommunalt ansatte, ikke at organisere frivillige på fx plejecentre, i frivilligråd eller -centre. Ældre Sagen anbefaler At frivilligcentre skal integreres i kommunernes almindelige driftsbudgetter. 18 midler bør ikke bruges til drift af frivilligcentre herunder lønninger til ansat personale. At der ved placering af frivilligcentre tages hensyn til, at de nye storkommuner har en omfattende geografi, så ikke kun kommunens større byer men også ydreområderne tilgodeses. At kommunerne i langt højere grad inddrager frivillige foreninger i formuleringen af den kommunale frivilligpolitik. Ældre Sagen har igangsat Et 3-årigt projekt, der fokuserer på mulighederne for samarbejde på tværs af den offentlige sektor, frivillige foreninger og erhvervslivet til gavn ældre, der har glæde af støtte til at komme ud af døren. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at støtte samarbejdet med den offentlige sektor, private virksomheder og andre frivilligforeninger både lokalt og på landsplan. Udarbejdelse af et inspirationskatalog, der formidler de gode eksempler på samarbejde med andre organisationer, den offentlige sektor og private virksomheder. S / 9

10 4. Vi sætter mennesket i centrum Hvor går grænsen mellem klassiske offentlige opgaver og frivillige opgaver? Hvornår er det fair, at det er frivilligt, hvis brugerens behov skal i centrum? Ældre Sagen mener, at frivilligt arbejde skal bidrage til et godt ældreliv set fra brugerens perspektiv. Ældre Sagens seneste fremtidsstudie viser, at flertallet foretrækker en kommunal hjemmehjælper til personlig pleje og praktisk hjælp. På anden og tredje pladsen kommer henholdsvis et privat firma og familien. Under 5 % ønsker, at frivillige skal løse opgaverne. 36 % af Ældre Sagens koordinationsudvalg har sagt nej til en opgave fra en kommune. I 57 % af tilfældene er det sket, fordi de mente, at opgaven ikke var en opgave, frivillige skal varetage. Det drejer sig fx om at kørsel af syge ældre til aflastning på det kommunale plejecenter, rengøring og reparation af plejehjemmets kørestole samt ledsagelse og støtte af handicappede. I nogle tilfælde har formændene sagt nej til opgaven, fordi de ikke kunne skaffe frivillige til opgaven. Og i andre tilfælde har formændene været utrygge ved det ansvar, der fulgte med opgaven. Det drejer sig fx om aktiviteter for psykisk syge, ledsagelse af plejecenterbeboere, der ikke er selvhjulpne ved fx toiletbesøg, samt instruktion på plejecentrets motionshold. Skal den, der har behovet, sættes i centrum, er det væsentligt, at kommune og frivillige drøfter roller og opgavefordeling samt hvordan kommunen kan indgå i samarbejdet, så frivillige ikke føler sig utrygge ved opgaven. Ældre Sagens frivillige indsats er ikke omfattet af et krav om ensartede aktiviteter i alle landets kommuner, ligesom det ikke er muligt at klage til en uvildig instans med mindre, der er foregået ulovligheder. Derfor ønsker Ældre Sagen ikke, at frivillige skal varetage opgaver, der er offentligt visiterede ydelser. Vi vil gerne beskytte borgere, der har et retskrav til visiterede ydelser med dertilhørende klageret. Vi vil også gerne beskytte vores frivillige, så de ikke står med et ansvar, der i bund og grund ikke er deres. Vi vil gerne være en del af løsningen og bidrage med omsorg og nærvær, når vi kan igangsætte aktiviteter, der ikke kræver visitation. S / 10

11 Ældre Sagens frivillige på det sociale område: 1. Er mennesker, som giver en ekstra social håndsrækning / skaber nye former for sociale netværk. 2. Kan påtage sig ikke pålægges en opgave. 3. Ledes af frivillige. 4. Arbejder ulønnet, men får dækket deres omkostninger af Ældre Sagen. 5. Har tavshedspligt i personsager. 6. Håndterer ikke pengesager for brugeren. 7. Leverer ikke ydelser, som det offentlige kan visitere til. 8. Kan supplere ikke erstatte - det offentliges omsorgsforpligtelser. 9. Bestemmer, hvem der kan benytte sig af de frivillige aktiviteter. Kommunen kan henvise borgere til aktiviteterne, som dog ikke må indregnes som en ydelse i den samlede service til borgeren. 10. Udfører ikke professionelle, lovpligtige pleje- eller omsorgsopgaver. Frivillige i Ældre Sagen vil i de kommende år bevæge sig ind på tidligere kommunale kan-opgaver. Vi definerer kommunale kan-opgaver som de opgaver kommunerne kan igangsætte, fx aktiviteter på plejecentre, indkøbsbusser eller aktiviteter på aktivitetscentre. Kan-opgaver skal ses i relation til de kommunale skal-opgaver, som kommunerne ifølge lovgivningen skal igangsætte fx visiteret praktisk hjælp og personlig pleje, drift af plejeboligcentre, genoptræning m.m. Vi vil gerne drøfte, hvordan rammen skal være i den konkrete situation. Ældre Sagen mener ikke, at frivillige kan erstatte den offentlige indsats. Kommunerne skal ikke kunne visitere til frivilligt arbejde. Ældre Sagen anbefaler At personalet er tilgængeligt, når frivillige arrangerer aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Frivillige bør fx ikke ledsage ældre på toilettet. At frivillige, der arrangerer aktiviteter for beboerne udenfor plejecentrene eller fx ledsager ældre, skal have mulighed for at få fat i personale i en nødsituation. At frivillige, der varetager tryghedsopkald skal kunne kontakte personale, politi eller andre, hvis telefonen ikke tages i den anden ende. Frivillige må ikke selv gå ind med nøgle. S / 11

12 Ældre Sagen har igangsat En indsats for at udbrede kendskabet til vores retningslinjer for frivillige fx gennem kurser. Formidling af forslag til lokale samarbejdsaftaler, der beskriver forslag til opgavefordelingen. Ældre Sagen vil igangsætte En indsats for at understøtte samarbejdet mellem frivillige og kommunerne, herunder hjemmeplejen og plejecentre gennem lokale samarbejdsaftaler, der beskriver opgave- og rollefordeling. S / 12

13 5. Vi vil sikre mere offentlig støtte og bedre rammer Store dele af det frivillige Danmark finansieres i dag via forskellige puljer herunder satspuljen, tips- og lottomidlerne, PUF-midler m.m. Mange mindre organisationer er afhængige af projektmidler. Frivilligt arbejde er ikke gratis arbejde. Frivillige skal på kurser, de skal forsikres, og de skal have konsulentstøtte. Ældre Sagen bruger ca. 25 mio. kr. årligt på vores frivillige. Hvis vi skal have flere frivillige, bliver det dyrere. Regeringen har desværre valgt at tage de 100 mio. kr. til civilsamfundsstrategien fra den eksisterende satspulje, der blandt andet er øremærket det frivillige sociale område. Samtidigt er der stadig en fjerdedel af landets kommuner, der udbetaler under halvdelen af de 18-midler, der er modtaget via bloktilskuddet. Ældre Sagen mener, at der skal afsættes de fornødne midler til at understøtte et stigende antal frivillige. Det frivillige sociale arbejde har igennem de seneste år gennemgået en professionalisering. Den offentlige sektor stiller flere krav til de frivillige foreninger om omfattende projektbeskrivelser og efterfølgende dokumentation af effekt. Frivillige oplever kravene som komplicerede, tidskrævende og unødvendige. Det er vigtigt, at effekten af det frivillige sociale arbejde dokumenteres til gavn for både frivillige og brugere. Dokumentationen af effekt bør ikke alene gennemføres i de frivillige foreninger 1, mens også som reel forskning. Ældre Sagen mener, at papirarbejde stjæler frivilliges tid. Procedurer og regler for projekter støttet af bl.a. satspuljemidlerne, herunder specielt budget- og regnskabspraksis er for omfattende for frivillige. 1 Ældre Sagen gennemfører undersøgelser af det frivillige arbejde. Senest har Nielsen & Co undersøgt trivsel blandt tilfældige frivillige. Ældre Sagen har desuden gennem mange år gennemført Fremtidsstudiet, hvor respondenter besvarer en række spørgsmål om deres nuværende situation samt forventninger til fremtiden, herunder også holdninger til frivilligt arbejde. S / 13

14 Ældre Sagen anbefaler At der afsættes driftsmidler på finansloven til det frivillige sociale arbejde, således at forankring af projekterne sikres. Driftstilskud kan kobles til de værdier, det frivillige sociale arbejde baserer sig på, eksempelvis et demokratisk deltagelses- og frivillighedsideal. At bevillinger til frivillige organisationer sker over en flerårig periode. At frivillige foreninger, der modtager statslige midler under kr., bør friholdes for krav om dokumentation udover den almindelige revision. At der afsættes flere statslige midler til udvikling og pilotforsøg. Midlerne bruges til frivillige foreninger under etablering samt etablerede frivillige foreninger, der ønsker at afprøve nye initiativer. At reviderede regnskaber af projekter sendes til socialministeriet i forbindelse med organisationernes almene reviderede regnskaber. At der afsættes en selvstændig statslig pulje til finansiering af dokumentation og evaluering. Midlerne herfra anvendes desuden til at forske i, hvilken forskel det frivillige arbejde gør set fra et brugerperspektiv, samt hvilken forebyggelseseffekt frivilligt arbejde har i forhold til de offentlige omkostninger. At kommuner, der ikke uddeler de afsatte 18-midler skal tilbagebetale midlerfremme det frivillige sociale ne til en statslig pulje, der så kan søges af andre kommuner, der ønsker a t arbejde. Ældre Sagen har igangsat En særlig pulje til støtte for nye aktiviteter på det frivillige sociale område i Aktiviteterne forventes at tiltrække ca nye frivillige. At frivillige i Ældre Sagen får assistance til at søge om kommunale midler samt hjælp til afrapportering som en del af vores konsulentstøtte. Ældre Sagen vil igangsætte En tilbagevendende undersøgelse af hvordan vores lokale formænd oplever samarbejdet på tværs. S / 14

15 6. Vi kitter lokalsamfundet sammen Mennesker på 60 år og derover er mange steder kittet i lokalsamfundet. De deltager flittigt i foreningslivet, både når det gælder frivilligt arbejde i idrætsklubber og kulturinstitutioner, og når det kommer til det frivillige sociale arbejde. Frivilligt arbejde knytter bånd imellem generationerne. De +60-årige bidrager i stigende grad til det frivillige arbejde. Over de seneste 20 år er andelen af årige, der arbejder frivilligt steget fra 20 til 38 pct. Og i gruppen over 70 år er der sket en firdobling fra 7 til 27 pct. I Ældre Sagen er gennemsnitsalderen for frivillige steget fra 71 år til 73 år, og deres indsats vokser. Vores frivillige bruger i gennemsnit 4 timer om ugen på deres frivillige arbejde, mens de i 2005 brugte 3,5 timer. Mens Ældre Sagens frivillige på det sociale område i 2005 vurderede, at de i gennemsnit havde kontakt til 7 brugere, er tallet i dag steget til 9 brugere. Ældre bidrager til, at lokalsamfundet hænger sammen både gennem aktiviteter med andre ældre og gennem aktiviteter med andre målgrupper. 45 % af Ældre Sagens frivillige er også frivillige i andre sammenhænge udenfor Ældre Sagens regi. Ældre Sagen mener, at mennesker på overførelsesindkomster ikke må pacificeres. Der skal være lempeligere regler for efterlønsmodtagere og folk på dagpenge, hvis de vil yde en frivillig indsats til glæde for samfundet, brugerne og de frivillige foreninger. Ældre Sagen anbefaler At de komplicerede regler for mennesker på efterløn, overgangsydelse eller dagpenge forenkles. Ældre Sagen har igangsat Aktiviteter i samarbejde med bl.a. Natteravnene og Dansk Flygtningehjælp, der skal bidrage til at kitte lokalsamfundet sammen. Ældre Sagen vil igangsætte Nye strategiske samarbejder med fx andre frivilligforeninger, fagforeninger og virksomheder for at nå nye målgrupper. S / 15

16 Som mennesker tager vi hele tiden hånd om hinanden. Vi tager hånd om hinanden, når vi passer på hinanden i familien, i opgangen eller i lokalområdet. Nogle gange er vi pårørende, nogle gange bekymrede naboer og nogle gange frivillige. Når Ældre Sagen taler om frivilligt arbejder, mener vi den organiserede frivillige indsats. Her er Ældre Sagen forpligtet til at sikre, at rammerne er i orden. Denne frivilligpolitik er vores bud på, hvordan vi skaber endnu bedre rammer for et stærkt civilsamfund.

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige Frivilligpolitik Orientering til ældrepolitiske frivillige Indhold 3 Frivilligpolitik ansvar for hinanden 4 Ældre Sagens frivilligpolitik 5 Fakta oplysninger Generelle fakta om frivilligpolitik Fakta om

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014)

Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014) Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014) Program 1. Introduktion Frivillighed som en form for gaveudveksling Bjarne Lenau Henriksens sandfærdige fantasi 2. Frivillighed

Læs mere

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Ældre Sagens Frivilligpolitik

Ældre Sagens Frivilligpolitik Ældre Sagens Frivilligpolitik 2015 15.08 Frivilligpolitik DINkepler.indd 1 Maj 2015 18/09/15 13.41 Indhold 3 Slip frivilligheden løs! 5 Indledning 6 Frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig 7 Frivilligheden

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Grundbog for frivillige i det sociale arbejde

Grundbog for frivillige i det sociale arbejde Grundbog for frivillige i det sociale arbejde 1 Redaktion: Frivilligafdelingen Grafik/design: Ole Leif og Ida Magdalene Illustrationer: Niels Poulsen August 2011, opdateret 2014 2 Grundbog for frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Ia Brix Ohmann Frivilligafdelingen, Ældre Sagen Rådet for frivilligt socialt arbejde 2004-2008 03-04-2008 Ældre Sagen master 1 Definitioner:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde.

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. HK/Kommunal og det frivillige arbejde HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. Hovedprincipper: HK/Kommunal støtter og anerkender værdien af

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Seniorområdet i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse.

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et godt sted at blive gammel Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et endnu bedre ældreliv i København København skal være en by for alle aldersgrupper. Mange lever her hele livet, og for mig er det vigtigt,

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv Dorthe Jepsen - Ældrechef Ikast-Brande www.ikast-brande.dk Sundhedstilstanden i DK Helbredet selvvurderet: Vi vurderer vores helbred som bedre nu end

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere