Cytoplasma (organeller + inklusioner) mere flydende konsistens end centrosomet. Lige under plasmalemma. Karakter af en gel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cytoplasma (organeller + inklusioner) mere flydende konsistens end centrosomet. Lige under plasmalemma. Karakter af en gel."

Transkript

1 Lektion 2: Celleorganeller. Plasmalemma Organeller Inklusioner Cytosol Centrosomet Endoplasmaet Ektoplasmaet Cytoskelet trilaminær struktur. 8 nm tyk (to lag af 2,5 nm samt mellemrum på 5 nm). Består af fosfolipider samt cholesterol (afstiver + modvirker nedsat viskositet ved temp). Glykocalyx. mebranproteiner. s. 67 cellens organer f.eks. næringsdepoter og pigmenter Cytoplasma (organeller + inklusioner) Indeh. centriolepar (0,15 µm diameter + 0,25-2 µm lange), ligger nær kernen mere flydende konsistens end centrosomet. Lige under plasmalemma. Karakter af en gel. Aktin- og intermediære filamenter samt mikrotubuli Cytoplasmaet er compartmentaliseret Ru ER (rer) Ergastoplasma, Nissl-substans. ribosomer. Flade sække / cisterner. RER er i kontinuitet med den ydre kernemembran. Frie / polyribosomer. Basofil. s Glat ER (ser) Uden ribosomer, producerer steroidhormoner, glykogen-depot + Ca 2+ -depot. Golgi-apparat Cisterner, negativ golgi billede, stakke : cis-, intermediær- samt transgolgi (konveks-konkav). Transport- + sekretvesikler. Konstitutiv / reguleret sekretion. Clathrin. s. 86. Lysosomer + endosomer sure hydrolaser, ATP-afhængig-protonpumpe, autofagi, residuallegemer, lipofuscinpigment. Fagocytose <> Endocytose. Peroxisom Proteasomer Speciel struktur (nukleiod), mange enzymer (f.eks. katalase). Funktioner: Afgifter toxiske substanser, lipidnedbrydning, betaoxidation af fedtsyrer. proteinnedbrydende Mitochondrier Form: korn, stav eller filament, 1 µm diameter, op til 10 µm længde. 2 membraner (yder + inder). cristae. Opbygning: Ydermembran (let permeabel) intermembrannøst rum (10-20 nm) indermembran (svær permeable) matrixrum.

2 Noter Lektion 3: Cytoskelettet. Vesikel (organel) transport i levende celler. Aktin-filamenter: Mikrotubuli: 7 nm i diameter globulært protein (G-aktin) der polymeriserer til 2 identiske strenge (F-aktin). Disse danner en dobbeltspiral. Spiralen er dynamisk (opbygning / nedbrydning dog ikke i muskelceller). Plus/minus-ende. pilespidsmetoden. Minus-enden peger mod pilespidsen. Plus-enden vokser meget hurtigere. Funktion: Formgivende Kløvningsfure. Celle-motilitet. Alle celler, især muskelceller og epithel. Ydre diameter på 25 nm. Tværsnit: ringformet struktur. Vægdiameter på 9 nm Protofilament (13 stk. i en ring) Protofilament = n (α- og β-tubulin) [heterodimer] Centrosom, indeholdende centriole-par + gamma-tubulin MTOC (mikrotubulus-organiserende centrum) Plus/minus-ende. Plusenden vokser hurtigst væk fra centrosomet. Halveringstiden for MT er 10 min. Ca 2+ - Calmodulin hæmmer MT-vækst. GTP-cap på plus-enden giver stabilitet + fremmer polymeriseringen. Funktion: afstivende, formgivende, transportbane. Kinesin / cytoplasmatisk dynein. 2 globulære hoveder + en hale. Cholchicin + Vinblastin. s s. 111 i Geneser Intermediære filamenter: 10 nm i diameter. Hovedfunktion: Styrke + stabilitet Opbygning: Alfa-helix (aflang protein, der er snoet om sig selv) Coiled-coil (dimer) aflangt midterparti, ét hovede i hver ende Tetramer (to dimerer lægger sig side om side) Protofilament (successiv række af tetramerer) Intermediært filament Keratinfilament (intermediær-filament i epithel), Neuro-filament, Gliale filamenter, osv. osv. s. 111 i Geneser

3 Lektion 4: Kernen Størrelse: Varierer med cellen, generelt 5 10 µm Form: Antal: Nucleolemma: Nukleære porer: Kromatin: Kromatins struktur: Nucleolus: Generelt sfærisk, men også affladet, aflang eller lapdelt. Generelt 1. Leverveller 2, osteoclaster har flere. Syncytier (f.eks. tværstribet muskulatur) er sammenvoksede cytoplasma-stykker med mange kerner. kernemembranen, 2 koncentriske membraner, perinukleært rum/cisterne, ydre membran sammenhængende med RER. Nukleær laminin (intermediære filamenter) afstivende. s Nukleære porekomplekser, 8 kantet dobbelt-ring-struktur (ligner et hjul med 2 x 8 proteingranula + 2 x 8 eger). diameter 120 nm. CENTRAL TRANSPORTER, diameter 10 nm. Reguleret (aktiv) transport (molekyler > 60 kd) samt passiv diffusion (hurtigt for < 4 kd, langsommere for 4 60 kd). s Proteiner ind, RNA ud. DNA, histoner (H1, H2A, H2B, H3, H4), non-histoner, basofilt, Hetero-kromatin (kondenseret ikke aktiv stærk basofil - solenoider), Eukromatin (dispers aktiv lys farve nucleosomer). DNA-streng 2 nm, nucleosom 10 nm (2 x {H2A, H2B, H3, H4}), Solenoide 30 nm (H1), (300 nm slynger, 700 nm slynger kun under mitosen). kernelegemet, kraftigt basofil, afrundet, rrna + proteiner, ring af Nucleolus-organiseret kromatin, findes i et antal af 1-4.

4 Noter Lektion 5: Celledeling Cellers livscyklus: Proliferation: Cellepopulationer: Stamceller: Nekrose (celledød): Celle-aldring: Interfase: Mitose: G 1 (gap 1): Gonadale celler (oocyter og spermatozoer meiose), Somatiske celler (resten mitose). Zygoten undergår kløvning (mitose uden samtidig cellevækst. Normale cellers vækst (dannelsen af datter-celler ud fra en modercelle). Statisk (kun mitose under embryonal-udv. G 0 -stadiet f.eks. neuroner), Stabile (kan aktiveres G 0 =>G 1 -stadiet f.eks. fibroblaster, leverceller etc.), Fornyende (undergår konstant fornyelse, f.eks. epidermis eller tarmepithel). Unipotent eller Pluripotent. Pga. skadelig påvirkning (cytoplasma bliver eosinofil der ses karyopyknosis [kernen skrumper til tæt, basofil klat], karyorrhexis [kernen brydes op i flere stykker], karyolysis [kernen forsvinder ]. Cellen går i opløsning og forsvinder. Der ses inflammation af vævet. Fagocyteres af makrofager. Apoptose (udtal apotose) er programmet celledød. Ses i den embryonale udvikling. Cytoplasma bliver eosinofilt, men organeller og membraner forbliver intakte i lang tid. Kernen kondenserer og fragmenterer. Ingen inflammation. Fagocyteres af de omgivende celler. Cellen er programmet til et bestemt antal mitoser (f.eks. et foster fibroblast undergår 50 mitoser, en 40-årigs 40 og en 70-årigs 20). Ikke-delings-fase. G 0 -fasen. Cellen er ved at undergå deling. Mitosen er en del af celle-cyklus der inddeles i G 1, S, G 2 og M. Cellecyklus varer ca. 24 timer (for hurtige celler). Tidsrummet lige efter mitosen. Livlig syntese af RNA og proteiner samt celleorganeller. S: Syntese af DNA, mængden fordobles. G 2 : Tidsrummet efter S og før mitosen. Der er en yderligere vækst, men vigtigst fungerer G 2 som en sikkerhedsperiode. Regulation af cellecyklus: Udføres ved cykliner og CDK er (cyklin-dependent-kinases). 2 kontrolpunkter, umiddelbart før G 1 og G 2 (MPF [mitose promoverende faktor ved G 2 ]. Man kan inddele mitosen i kayokinese samt cytokinese. Kromosomer: 2 x (22 autosomer x 2 samt 2 kønskromosomer).

5 MITOSEN Inden mitosen er alle organeller og DNA i cellen blevet duplikeret. Mitosen kan inddeles i fire faser: Profase, Metafase, Anafase og Telofase. Profase: den 1. fase i mitosen kromatinen begynder at kondensere mens celleorganellerne (ER, Golgi m.m. opløses i små vesikler). 1. Kromosomerne bliver ensartet synlige i LM. 2. Kromosomstrengene bliver kortere og tykkere. 3. To indentiske kromatinpar (søsterkromatider) går sammen og danner et kromosom. Kromosomet har en centromer (består af heterokromatin) samt 2 kinetokorer (består af proteinkompleks). 4. Nucleus aftager i størrelse. 5. Fordobling af centrosom + centriolepar. 6. Dannelse af mitoseten. Mitoseten består af: a. Kinetokore MT b. Polære MT c. Asteret (resterende MT)

6 Overgang til metafase: Nucleus er fuldstændig forsvundet! Metafase: den 2. fase i mitosen dannelse af ækvatorielplanet. 1. Kromosomerne ses som kraftigt farvede strukturer. 2. Kromosomerne lejres i et ækvatoriel plan som er vinkelret på mitosetenen og midt i mellem de to cellepoler. Lejringen sker ved samtidig: træk i kromatiderne vha. de kinetokore MT, samt frastødning vha. asteret. Således dannes ækvatorielpladen. Anafase: den 3. fase i mitosen kromosomerne vandrer fra ækvatorielpladen til cellepolerne. 1. Centromeret deler sig. 1 Kromosom => 2 x datterkromosomer Colchicin forhindrer polymerisering af MT derfor kan celler der udsættes for dette stof ikke komme videre end til metafasen. 2. Bevægelse af datterkromosomer til cellepolerne under medvirken af dynein samt depolymerisering af de kinetokore MT. Taxol hindrer depolymerisering MT!!!! Således kan kromatiderne ikke transporteres til cellepolerne 3. Frastødning af de to cellepoler vha. af kinesin ved kontaktpunkterne for de polære MT.

7 Overgangen til Telofasen: Sammenhobning af et sæt datterkromosomer ved hver cellepol. Telofase: den 4. og sidste fase af mitosen cytokinesen! 1. Kromosomerne udfoldes (efterhånden kun synlige sv.t. de heterokromatine områder). Nucleoli og nucleolemma gendannes. 2. Cytokinesen indledes: Imellem de to nye kerner opstår en kløvningsfure. Kløvningsfuren dannes af den kontraktile ring. Svarende til kløvningsfuren findes midtlegemet. 3. Midlegemet kappes => 2 datterceller som er genetisk identiske med modercellen

8 Noter lektion 7 Dækepithel Epithel: Væv bestående af tætliggende celler uden adskillende intercellulærvæske. Avaskulært. Adskildt fra resterende væv ved en basalmembran. Findes på alle overflader + i alle kroppens hulrum. Inddeles i enkeltlaget og flerlaget. Enkeltlaget: plade kubisk cylindrisk pseudolagdelt / flerradet Flerlaget: plade (forhornet / uforhornet) kubisk cylindrisk overgangs Man taler om at epithelceller er polariserede. Specialisering af lateralflade: Desmosomer (kan ses i LM) + (Hemidesmosomer der er placeret basalt) Zonulae adheraentes Tight junctions (zonulae occludentes). Specialiseringer af den apicale flade: Børstesøm i LM (mikrovilli i EM). Diameter 0,1 µm højde 1 µm. Funktion: øger overfladearealet. Cilier (9+2 struktur). Diameter 1 µm højde 10 µm. Struktur: Axonema + basallegeme (uden centriolepar). axonema består af 9 A- (13 filamenter) + B-(10 filamenter)tubuli med dynein arme. Desuden findes 2 centrioler. Funktion: transporterer fremmedlegemer væk (f.eks. i luftvejene) Stereocilier (forvoksede mikrovilli). Meget længere end cilier. Funktion: øger overfladearealet. Forhorning Gamle, forhornede epithelceller som kan ses ved flerlaget pladeepithel (hud). Basalmembran (ses i LM som en lysbrydende linie): Består af retikulære lamina (type I og III kollagen) og basallamina, der igen består af lamina densa (type IV kollagen) og lamina lucida. Disse ses i EM.

9 Noter Lektion 8 Muskelvæv Glat muskulatur: Skeletmuskulatur: Neuromuskulære kontakt: Hjertemuskulatur: Lange tenformede celler. Enkelt kerne (artefakt: proptrækkersnoet). Kernen er centralt placeret. Mørkere farvning end kollagene fibrene i HE. Sarcoplasma farves gult med Van Gieson. Autonomt innerveret Ultrastrukturelt: Tilhæftningsplaques + cytoplasmatiske fortætninger. Nexus er. Aktin- og myosinfilamenter. også intermediære filamenter. Myofilament->Myofibril->Muskelfiber (strukturelle og funktionelle enhed)->muskelfascikel->muskel. Fiberdiameter µm. Syncytier (mangekernede celler). Kerner er affladede og perifert placerede. Tværstribning. Conheimske felter er et artefakt!!!! Ultrastrukturelt: Mange mitochondrier imellem myofibriller. I-bånd med Z-linie. A-bånd med H-bånd, pseudo-h-bånd og M-linie. T-tubuli. Sarcoplasmatisk reticulum. Triader (Sarcotubulus T-tubulus Sarcotubulus). Kontaktretiklet (=2 sammensmeltede Sarcotubuli ud for A-båndet). Den strukturelle og funktionelle enhed ligger mellem 2 Z- linier: Sarcomer. Tykkelse: 2,5 µm. Aktin(7nm)- og myosinfilamenter(14nm). Titinfilamenter (4nm). Type I-fibre (histokemisk farvning: røde fibre) atp-ase-fattig (dvs. lyse ved ATP-ase farvning). Type IIa-fibre er en intermediær gruppe. Type IIb-fibre (histokemisk farvning: hvide fibre) atp-ase-rige (mørke). Præsynaptiske membran primær synaptisk kløft sekundær synaptisk kløft postsynaptisk membran. Minder meget om skeletmuskulatur. Diameter på 15 µm. Tværstribning (dog ikke så tydelig). Indskudsskiver i stedet for Z-linier. Kerner er centralt placerede. Ultrastruktur: Mange flere mitochondrier. Færre T-tubuli. Mangler kontaktretikler. Nexus er. Ingen regeneration kapacitet.

10 Noter Lektion 9 Blodkar Generel opbygning: (lagene og deres indhold nævnes fra lumen og ud) Tunica intima: Tunica media: Tunica adventitia: Arterier genkende ved: endothel subendothelialt bv. lamina elastica interna glatte muskelceller + evt. elastiske membraner lam. elastica ext. løst bv. kar + nerver (ernæring af tt. media et intima foregår ved diffusion) 1. De klapper ikke sammen efter præparation. 2. Den bølgende kontur på lumen (pga. muskelcellernes sammentrækning efter præparationen). 3. Den væsentlig tykkere væg end venernes. Det makrovaskulære gebet: Elastiske art.: Diameter: Tunica intima: Tunica media: Tunica adv.: > 10 mm affladedet lag af endothelceller (næsten kun kernerne ses) basallamina løst bv. lam. elastica int. (pr. def. den inderste elastiske membran) Fenestrerede elastiske membraner + glatte muskelceller (producerer alle bestanddele). Lamina elastica ext. (pr. def. den yderste membran) løst bv. vasa vasorum + nervosum Muskulære art.: Diameter: Tunica intima: Tunica media: Tunica adv.: 0,1 mm 10 mm affladet lag af endothelceller evt. løst bv. lam. elastica int. konc. lag af glatte muskelceller Er relativ tyk lam. elastica ext. løst bv. + kar + nerver 1/3

11 Det mikrovaskulære gebet: Arteriole: Diameter: 10 µm 100 µm Tunica intima: affladet lag af endothelceller lam. elastica int. (mangler i metarterioler) Tunica media: 1-3 lag af glatte muskelceller Tunica adv.: mangler lam. elastica ext. løst bv. + kar + nerver Kapillærer: Diameter: ca. 10 µm Består af ét lag af endothel (1-3 celler) Kapillærer er omklammerede af pericytter (funkt. af disse kendes ikke konstriktoriske?!?) EM: Ved EM kan klassificeres 3 typer kapillærer: Kontinuerlige: findes i muskelvæv, hjernen samt i bv. Tykkelse: Endothelet: Vesikler: Basalmembran: ca. 0,2 µm (endothelet er tykkere ved kernen) Kontinuerligt. Tæt forbundet (okkluderende kontakter) Mange (ca. 70 nm). Beliggende ind mod lumen. Kontinuerlig Fenestrerede: findes i tarmkanalens lam. propia, nyrernes kapillærer samt i endokrine kirtler. Tykkelse: ca. 0,1 µm Endothelet: Fenestreret (med diaphragma, dvs. ikke et hul). Tæt forbundet. Vesikler: Få eller ingen Basalmembran: Kontinuerlig Sinusoider: findes bl.a. i lever, milt, knoglemarv, hypofyse samt i binyrer. Diameter: ca µm Endothel: Manglende okkluderende kontakter el. huller i cellerne Basalmembran: Ufuldstændig / manglende 2/3

12 Venoler: Postkapillære: diameter på ca. 10µm 50 µm tyndt endothel (løs kontakt imellem celler) basalmembran pericytter Muskulære: diameter på ca. 50 µm 100 µm ligner postkapillære venoler ekstra: 1-2 lag affladede glatte muskelceller mangler laminae elasticae int. et ext. Det makrovaskulære gebet: Vener: tyndere vægge end de tilsvarende arterier mere bv. end i arterier relativt meget elastisk væv delvist sammenklappede mangler laminae elasticae int. et ext. Små og mellemstore: Store: Diameter: små; 0,1 mm 1 mm. mellemstore; 1 mm 10 mm Tunica intima: endothel tyndt lag bv. (i mellemstore) Tunica media: tyndere end i arterier 3-4 lag glatte muskelceller Tunica adv.: løst bv. + kar + nerver Diameter: Tunica intima: Tunica media: Tunica adv.: > 10 mm som mellemstore vener meget tynd / manglende få lag glatte muskelceller meget tyk med længdeforløbende glatte muskelceller løst bv. + kar + nerver 3/3

13 Noter Lektion 10 Secernerende celler Exokrin sekretion Merokrin Apokrin Holokrin (eks. ekkrine svedkirtler) (apokrine svedkirtler) (talgkirtler) Konstitutiv sekretion Reguleret sekretion Unicellulære kirtler (eks. bægercellen) Multicellulære kirtler (eks. secernerende epitheloverflade) Simple, sammensatte, acinære, tubulære Diff. diagnose EXOKRINE KIRTELVÆV Serøs exokrint kirtelvæv Runde - regelmæssige Mucøst exokrint kirtelvæv Større uregelmæssige Endestykkernes form Lumen intet lumen (undt. Tårekirtlen) Tydelig lumen Cellegrænser Utydelig Tydelig Kerne Rund. Mediobasalt placeret. Fladt. Basalt placeret. Cytoplasma Standardfarvning: HE, VGH Mørkt farvet (Basal basofili) Specialfarvning: INGEN specialfarvning Endokring sekretion Hormonal sekretion til blodet. Standardfarvning: HE, VGH: Lyst cytoplasma Specialfarvning: PAS: Kraftig rød Alcian blue: Mørkeblå Trabekulært endokrint væv: (eks. alle endokrine organer undt. gl. thyroidea) Kirtelceller er tilfældigt placerede (ingen organisation) Nogle kirtelceller ligger i strenge omkring blodkarene Mange blodkar Mangler udførselsgange Follikulært endokrint væv: (gl. thyroidea) Kirtelceller danner væggen i en sfære (i cirkler på snit!) Indeholder kolloid Parakrin sekretion (eks. somatostationprod. celler i Langerhanske øer (D-celler))

14 Noter Lektion 11 Bindevæv + fedtvæv Bindvæv Celler Intercellulærsubt. Fikse celler Vandre celler Amorf Grundsubst. Fibre GAGs, proteoglykaner Kollagene Reticulære Elastiske Kollagene fibre: Tykkelse: 1-10 µm fibriller (0,2-0,5 µm). Mikrofibriller (diameter: 50nm) tværstribning ved EM. Tropokollagen (l: 300nm d:1,5nm) Farvning: HE Lyserød Mallory Blå VGH Rød Type-I-kollagen: alm. Type-II-kollagen: brusk Funktion: støtte & styrke Retikulære fibre: Meget tynde danner et netværk Type-III-kollagen Farvning: Ses kun ved sølvfarvninger Elastiske fibre: Tykkelse: 0,2-1,0 µm elastin Farvning: HE Lysbrydende, svagt farvet Orcein rødbrun (specialfarvning) Grundsubst.: Fikse celler: Vandreceller: Proteoglykan består af kerneprotein samt GAGs Proteglykan-aggregat består af Hyaloronan samt proteoglykaner Proteoglykan-aggregater er meget store. Op til 2,5µm lange. Funktion: Pga. den store negative polaritet binder det vand. GAGs farves metakromatisk med toluidin- og methylenblåt (kraftigt violet) Desuden farves acidofilt med HE. I almindelige præp. er GAGs ekstraherede under præparationen. Fibroblast (Stor, aflang, affladet. Tenformede til affladede kerner) Reticulumcelle (Stjerneformet. Stor, oval kerne) Mesenchymal celle (hmmmm...de er skumle) Fedtceller ( µm. runde.) Farves kun med osmiumtetroxid. Monocytter/Makrofager (12-15µm, 15-20µm. Rund kerne) Dendritiske celler Lymfocytter (7µm. Stor, rund kerne, næsten intet cytoplasma) Plasmaceller (10-20µm. Stor, rund kerne (urkromatinmønster). Rigeligt cytoplasma) Granulocytter (eusinofile + neutrofile)

15 Mast-celler (Stor oval celle. Rund, mørk kerne. Rigelige granulae). Indeholder histamin. Bindevævstyper: Løst bindevæv: Tæt, uregelmæssigt BV: Få fibre. Relativt mange fibroblaster Mange fibre. Få celler. Massivt på stor forstørrelse i LM. Snyderegel: Tæt, uregelm. BV findes kun i få præp.: 1. Præp. med flerlaget, forhornet pladeepithel (hud) 2. Præp. med BRUSK / KNOGLE 3. Organkapsler (f.eks. lymfeknude) Tæt, regelmæssigt BV: Mucøst BV: Retikulært BV: Fedtvæv: Unødvendig viden: Karakteristisk organiseret udseende. Alle fibre er paralelle. Fibroblaster ses som aflange kerner imellem fibrene. Kun i sener. Noget du aldrig har set før. Har 3 huller (v. umbilicalis, aa. umbilicales). I lymfoidt væv samt knoglemarv. Består af adipocytter (fedtceller). Gult/hvidt/unilokulært fedtvæv Brunt/multilokulært fedtvæv (mest hos børn). Producerer varme. Der findes to typer fedme. 1. Erhvervet fedme (også kaldet hypertrofisk). Den overvægtige har et normalt antal adipocytter, men disse har en abnormt størrelse. 2. Medfødt fedme (også kaldet hypercellulær). Den overvægtige har et forøget antal af adipocytter, men disse har en normal størrelse. Præp.: 84, 87, 79

16 Noter Lektion 13 Brusk og knoglevæv Brusk: Chondroblaster -> Chondrocytter Rigelig matrix (fibre + GAG + vand) avaskulært perichondrie (tæt kollagent BV.) 3 typer brusk: Hyalin (kollagen type II) Elastisk (kollagen type II samt elastiske fibre) HUSK altid flere kollagene end elastiske fibre!!!!!!!! Fibrøs (kollagen type I) Vækst: Chondrocytter / lacuner Matrix Interstitiel (kun i ung brusk) med dannelse af isogene grupper m/ territoriel matrix Appositionel Diff. diagnose Hyalin brusk Elastisk brusk Fibrøs brusk små store homogent, farvet glas strukturløs INGEN fibre elastiske fibre Orcein->rødbrun HE->lysbrydende tråde OBS! Epiglottis Mellemting mellem sene og hyalin brusk. INTET perichondrie næsten altid farvet med Alcian blue (grøn) Knoglevæv Celler: Matrix: Opbygning: Osteoprogenitorceller Osteblaster Osteocytter Osteoklaster (5-10 kerner. ca. 100µm i diameter) Overfladebeklædende osteocytter 25% Organisk (90% kollagen type I + 10% Proteoglykaner m.m.) 75% Uorganiske salte (især CaPO 4 ) Lameller som indeholder lacunae. Forbindelse mellem lacunae går igennem canaliculi Kompakt knoglevæv Haverske systemer (longitudinelle) d: 150µm og l:3000µm Volkmanske kanaler (tranverselle) Spongiøst knoglevæv Trabeklær (d:10-400µm) Trabekulært osteon d:70µm og l: 600µm Desuden: Periost og endost (lav diff. diagnose på brusk og knogle)

17 Noter Lektion 14 Knogledannelse, remodellering og rep. Forbening udgår fra ossificationscentre (primær, sekundær og tertiær). Periost dannes altid ved fortætning af det omkringliggende mesenchym. Intramembranøs / desmal ossification (f.eks. mandibula, kraniekalotten og clavicula) Ossification starter i fortættet mesenchym 1. Osteoid: nydannet, uforkalket knoglevæv dvs. kun celler, fibre og proteoglykaner 2. Primitiv spongiosa: Forkalkning af osteidet. Dannelse af trabekler. Nogle steder fortættes det til primitiv compacta. Woven-bone eller non-lamellær knogle 3. Reorganisering: Dannelse af woven-bone til modent knoglevæv. Endochondral / chondral ossification: i primært ossifikationscentrum i rørknogle 1. Bruskmodel (hyalin brusk) m/perichondrium 2. Dannelse af ossificationscentrum 3. Hypertrofi af chondrocytter (lakunerne vokser) 4. Forkalkning af den reducerede bruskmatrix (de tynde septa ses som mere basofilt end før) 5. Nekrose af chondrocytter 6. Perichondrie => periost 7. Osteoprogenitorceller => periostale manchet 8. Indvæksttap (kun en). Igennem den periostale manchet. Sender kar ud i mellemrummene medbringer mesenchymalceller (=>knoglemarv + osteoblaster) 9. Osteoblaster danner knogle på den forkalkede brusk. Trabekel: a. Centrum: basofil brusk b. Omkreds: acidofil knogle c. Osteoblaster 10. Primitiv marvhule dannes ved osteoklast aktivitet. Metafysen: 1. Zone m/reservebrusk 2. Zone m/proliferation af reservebrusk 3. Zone m/hypertrofi af bruskceller 4. Zone m/bruskforkalkning 5. Zone m/bruskfjernelse + knogledeponering Længdevækst i rørknogler foregår i metafysen. Tykkelsesvækst ved appositionel vækst. Knoglemodellering: osteblast og klast aktiviteterne er ukoblede. Remodellering: osteblast og klast aktiviteterne er koblede. Remodellering er den senere ændring af knoglen for at imødekomme omgivelsernes krav.

18 Noter Lektion 15 Perifer Blod blodcelle antal / prc.vise diameter morfologisk kerneform cytoplasma bevægelig fagocytose µl blod fordeling diagram Erythrocyt 5 mio. 7,5 µm ingen kerne acidofil, - - homogent Trombocyt µm ingen kerne Granulomer - - Hyaloromer Leukocyt Neutrofil 60% µm 3-5 lapper fine granula ja ja granulocyt Eosinofil 3% µm 2 lapper store ja (ja) granulocyt granula Basofil 0,5% µm 2-3 lapper store, grove ja - granulocyt (ofte dækket) granula Lymfocyt 30% 7 µm kugleform næsten ja - (indkærvning) ingen Monocyt 5% µm nyreformet svagt basofilt ja ja Desuden NK-celler (10-15µm) også kaldet store, granulære lymfocytter. OBS! På EM kan lymfocytter ligne monocytter: Diff.: størrelse + cytoplasmamængde. Sorry I må selv tegne cellerne!

19 Noter Lektion 16 Knoglemarv og hæmopoiese Hæmopoiese: 1. Pluripotent hæmopoietisk stamcelle 1.1. Lymfoid stamcelle B-lymfoblast => Matur naiv B-lymfocyt T-lymfoblast => Matur naiv T-lymfocyt 1.2. Myeloid stamcelle Erythroblastlinie Megakaryoblastlinie Monoblast- + neutrofil myeloblastlinier Eosinofil myeloblastlinie Basofil myeloblastlinie Generelle træk for udviklingen indenfor de forskellige linier: 1. Alle starter som stor celle og stor lys kerne, basofilt cytoplasma. 2. Cellen skrumper 3. kernen skrumper (også relativt) og kondenserer 4. cytoplasmaet bliver acidofilt eller får granulae Erythroblastlinien: 1. Proerythroblast: stor (16-20 µm), relativ stor kerne, basofilt cytoplasma 2. Basofil erythroblast: lidt mindre, lidt mindre kerne 3. Polykromatisk erythrob: mindre celle. mindre basofili. acidofile granulae (hæmoglobin). 4. Ortokromatisk erythrob: mindre celle. lille kerne. acidofilt cytoplasma. 5. Erythrocyt: ingen kerne Modning ca. 5 døgn. Stimulus: EPO. Retikulocytter 1%. Udløbsdato: 120 døgn Myeloblastlinien: 1. Myeloblast: Stor celle. stor lys kerne. basofilt cytoplasma 2. Promyelocyt: Granulae opstår 3. Myelocyt: Mindre basofilt cytoplasma. Affladet kerne. 4. Metamyelocyt: Nyreformet til stavformet kerne. Kan adskilles i de 3 grupper 5. Granulocyt: Lobuleret kerne. Bevægelig. Modning ca. 10 døgn. Mobiliserbar reserve = 15 x (Cirkulerende + marginal pulje (forhold 1:1)). Stimulus: infektion. venstreforskydning. Megakaryoblastlinien: 1. Megakaryoblast: µm. Stor oval kerne. basofilt cytoplasma. 2. Megakaryocyt: µm. Lapdelt kerne. Polyploid. Granulae. Eosinofil cytopl. 3. Thrombocyt: 3 µm. Opstår ved fragmentering. Modning ca. 10 døgn. Stimulus: TPO

20 Knoglemarv: Opbygning: Sinusoidernes opb.: Rød = hæmopoietisk aktiv (badetøjs-reglen) Gul = fyld (fedtceller) 1 Central long. vene + 2 centrale long. arterier Hæmopoietisk rum adskilt af sinusoider Hæmopoietisk rum = hæmopoietiske celler + stroma (ret. BV.+proteoglykaner) Stromamiljøer (vigtig!!! for hæmopoiesen - homing) Erythroblastiske øer + Megakrayocytter nær sinusoiderne Leukocytter ud i stromaet Endothel (fladt) og uden zonulae occludentes Basalmembran (inkonstant) Adventitia (af retikulært BV. ikke særlig konstant) VIGTIGT! Hæmopoiese foregår udelukkende ekstravaskulært!!!

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

fosfatidylcholin og sphingomyelin, fosfatidylætanolamin og fosfatidylserin. Membranproteiner

fosfatidylcholin og sphingomyelin, fosfatidylætanolamin og fosfatidylserin. Membranproteiner Noter til 2. Semester Celle-væv-biologi. Disse noter er skrevet ud fra målbeskrivelsen, alt markeret med rød er spørgsmål i målbeskrivelsen, mens alt sort er svar. Meget ofte gør de samme spørgsmål igen

Læs mere

Blod, en spotguide. Leukocytter 7.000 /µl Neutrofile gr. 60% manan.dk INGEN!!!

Blod, en spotguide. Leukocytter 7.000 /µl Neutrofile gr. 60% manan.dk INGEN!!! Blod, en spotguide Blodet kan groft deles op i 2 dele: Formede og uformede del. Den formede består af celler og thrombocytter, mens den uformede del består af plasma, dvs væske med opløste proteiner og

Læs mere

Noter til Holes Essentials

Noter til Holes Essentials Noter til Holes Essentials Cellen: Cellen og dens indre: Vores krop er opbygget af ca. 75 billioner celler og kan alle inddeles i forskellige grupper afhængig af deres funktion, størrelse og form. Af den

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG CELLENS KEMISKE KOMPONENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 2012 (4 timer)

TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG CELLENS KEMISKE KOMPONENTER Læge- og Tandlægestudiet, 1. semester 17. januar 2012 (4 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 K ø b e n h a v n N manan.dk TENTAMEN I BASAL HUMANBILGI G CELLENS

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5

FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 MÅLBESKRIVELSE... 4 TERMINOLOGI... 4 TERMINSPRØVE... 4 EKSAMENSTILMELDING... 5 EKSAMENSTIDSPUNKT... 5 KRAV FOR AT KUNNE GÅ TIL EKSAMEN... 5 EKSAMENSFORM OG EKSAMENSPROCEDURE...

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

På opdagelse i gernerne

På opdagelse i gernerne På opdagelse i gernerne DNA (molekyle): arvemateriale Alle vore celler er genetisk set identiske DNA: genetiske opskrifter - kogebog for cellerne = genregulering Opskrift på forskellige proteiner Vejledninger

Læs mere

Studie-guide for B1: Liv, sundhed og sygdom. Modulbestyrelsen for modul 1 v. Ulla Friis

Studie-guide for B1: Liv, sundhed og sygdom. Modulbestyrelsen for modul 1 v. Ulla Friis Title Description Keywords Objectives Author Organisation Version Date Copyright Studie-guide for B1: Liv, sundhed og sygdom Modulbestyrelsen for modul 1 v. Ulla Friis Om studie-guiden Denne udgave af

Læs mere

Molekylærbiologi og biokemi

Molekylærbiologi og biokemi Bodil Stilling Inger Dahl Krabbe Margit Mølgård Hvilsom Molekylærbiologi og biokemi Teori og metode Molekylærbiologi og biokemi Teori og metode 3. udgave, 1. oplag 2014 Nyt Teknisk Forlag 2014 Forlagsredaktør:

Læs mere

Noter- Biokemi 2. semester

Noter- Biokemi 2. semester Noter- Biokemi 2. semester Side 1 af 35 Noter- Biokemi 2. semester...1 DNA Replikation...4 Proof-reading mekanismer (i kronologisk orden)...4 Proteiner der indgår i Replikations-gaffel...4 Mærkning af

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Kapitlet Præparatkemi stammer fra kapitel 6 Kosmetisk kjemi i Hudpleieren, Gyldendal Norge 1999.

Kapitlet Præparatkemi stammer fra kapitel 6 Kosmetisk kjemi i Hudpleieren, Gyldendal Norge 1999. KOSMETIKER GRUNDBOG KOSMETIKER GRUNDBOG Kosmetiker Grundbog 2. udgave, 2014 Praxis Erhvervsskolernes Forlag 2014 Forlagsredaktør: Christina Mørkholm, cm@praxis.dk Omslag: Dorthe Møller Kapitlet Ernæring

Læs mere

Immunsystemets rolle er at forebygge og/eller eliminere allerede etablerede infektioner.

Immunsystemets rolle er at forebygge og/eller eliminere allerede etablerede infektioner. KAPITEL 1 Thomsens Immunologi-kompendium jan. 2013 Noterne til dette kapitel er mere overordnede, idet kapitlet berører emner, som gennemgås grundigt og detaljeret i senere kapitler. Immunsystemets rolle

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008 Temaforelæsningen tager udgangspunkt i evolutionen af eukaryote mikroorganismer. Dette bruges som en ramme om, hvordan eukaryoternes større genom og evt. flercellethed og kønnet formering medfører et langt

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2 5. Indgangen til organismen for stofferne i tobaksrøgen er lungesystemet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan lungesystemet virker, især i forhold til selvrensning, optagelse af stoffer, og hvor i lungesystemet

Læs mere

Reklameeksemplar - Må ikke anvendes i undervisningen

Reklameeksemplar - Må ikke anvendes i undervisningen Figur 1.5 Eksempler på bakteriers forskellige udseender. Venstre: lostridium difficile. Midterst: Staphylococcus aureus. Højre: Treponema pertenue. Billederne er venligst udlånt af J1 (www.flickr.com).

Læs mere

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel 12 FORPLANTNING Det var nogle af de overskrifter, der prægede i aviserne i 1992, da professor Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet i København første gang offentliggjorde sin undersøgelse om mænds faldende

Læs mere

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com Oftalmologi Kilder: Praktisk oftalmologi, 2. udgave Hovedets, halsens og de indre organers anatomi Sentralnervesystemet opbygning og funksjon SLIDES fra Absalon LEO Temabøger Øjets opbygning og funktion

Læs mere

DANMARKS FAUNA JØRGEN G. LUTZEN SÆKDYR GEC GADS FORLAG KØRENHAVN MED 100 AFRILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

DANMARKS FAUNA JØRGEN G. LUTZEN SÆKDYR GEC GADS FORLAG KØRENHAVN MED 100 AFRILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 75 JØRGEN G. LUTZEN SÆKDYR MED 100 AFRILDNINGER I KOMMISSION HOS GEC

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere