IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT"

Transkript

1 IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT Thorkild Steenberg 2015

2

3

4

5 Hovedtræk af immunsystemet Immunsystemets opgave er - dels at forebygge - dels at uskadeliggøre fremmede organismers (dvs bakterier, vira, parasiter samt vævsfremmede stoffers) indtrængen og skadevolden i kroppen. Alle typer af fremmede organismer (eller stoffer) kaldes med en fællesbetegnelse antigener efter de celleidentifikationsmolekyler, der findes på alle celler. Immunforsvarets funktion er tredelt: I II a II b III Forebyggelse Standardforsvar Målrettet forsvar Komplement Passiv Aktive celler Plasmaproteiner Intakt hud. Slimdækkede slimhinder. ph. Gavnlige bakterier Tabel 1. Hurtigt, men ikke specifikt. Kan ikke styres. Kan ikke målrettes. Immunsystemets tre virkefelter. Langsomt, men specifikt rettet mod enkeltantigener. Målrettede antistoffer. Kan styres. Har hukommelse. Kaskadereaktion udløst af fx antistoffer bundet til antigen. Celledrab. Tabellen viser de tre spor i immunsystems funktion: I II III Passivt immunforsvar, som bygger på at intakt hud er en (næsten) uigennemtrængelig barriere for mikroorganismer, og at slimhinder er dækket med et klæbrigt overtræk - mucopolysaccharider; dvs langkædede sukkermolekyler med påhæftede sulfat- og amingrupper. De fleste slimhinder er desuden påhæftet IgA antistof, som effektivt binder fremmede antigener. Aktivt immunforsvar. Makrofager og mikrofager (granulocyter) samt lymfocyter (Tceller, B-celler og naturlige dræberceller (NK - natural killercells) - se celleoversigt 1 og 2. Celler involveret i genkendelse af antigener, aktivering af antistofdannelse, hukommelse, fagocytose, celledrab og betændelsesreaktioner. Antistof IgM og IgG bindes til antigenerne, og de uskadeliggøres. Plasmaproteiner som aktiveres af antistoffer bundet til fx bakterier. I en kaskadereaktion samles de på bakterien. Dette kaldes den klassiske komplementreaktion. Alternativt bindes komplementproteiner direkte til overfladen af bakterier. Slutresultatet er det samme: bakterien punkteres og dræbes (oversigtsfigur 3-5). Side 3

6 I Hud Hud består yderst af et tyndt lag flade, tæt sammenkittede, døde, keratinfyldte celler i et ubrudt lag, som er en næsten uigennemtrængelig barriere for mikrorganismer. Keratin er en samlebetegnelse for uopløselige, svovlholdige proteiner. De tre mikrografier 1 viser forskellige detaljer af huden. Figur 2. Snit af hud med hår og kirtler (fra et lam). Z-II nr 5 Det yderste lag (knap synligt) er det døde hornlag. Herunder ses vækstlaget (rødt), som bl.a. i i hårsækkene er krænget ned i læderhuden. De lyse partier mellem hårsækkene er fedtkirtler. Dybere nede ses de rørformede svedkirtler. Figur 3. Snit af hud (fra menneske). Z-I nr 2 Nærbillede af den yderste del af huden. Yderst døde celler i hornlaget (røde); under dette lag vækstlaget (violet). Hornlaget er gennemsnitligt 0,1 mm tykt. Vækstlagets inderste celler er i stadig deling, og de nye celler presses ud mod overfladen, fyldes med keratin og dør. Det hvidlige lag er læderhuden med blodkar og nerver. 1 Mikrografierne er skannede lysbilleder. Originallysbillederne er fremstillet af Knud Hemmingsen og V. Richter a/s i 1960'erne (Serie Zoologi I og Zoologi II). (Skanning TSS 2014). Side 4

7 Figur 4. Fimreepithel fra luftrør (fra kat). Z-I nr 5 Epithel fra luftrør. Cylinderepithel med fimrehår på overfladen. Spredt i cellelaget ses kirtelceller (bægerceller), der udskiller slim, som dækker overfladen. Epithelet er altså en slimhinde. Alle celler er levende. Foruden fordelen ved det beskyttende lag af døde celler er almindelig hud karakteriseret ved en lav ph værdi (ca 5,5). Sved- og talgkirtlers udskillelsesprodukter kan af bakterier omdannes til organiske syrer (fx mælkesyre). Mælkesyrebakterier eller andre gavnlige bakterierr konkurrerer om plads og næringsstoffer med mere ubehagelige og sygdomsfremkaldende bakterier. Slimhinder, der ikke har det beskyttende lag af døde, keratiniserede celler, er i stedet dækket af et tyndt lag klæbrig slim (mucopolysaccharider), der hæmmer bakteriers kontakt med vævet. Slimhinderne er desuden ofte beklædt med IgA antistof, der effektivt immobiliserer bakterierne. Side 5

8 II Celler i immunsystemet (oversigtsfigur 2) Alle celletyperne produceres ud fra stamceller i knoglemarven. (Ikke vist i figuren er røde blodlegemer og blodplader). Der er to hovedlinier: granulocyt-linien og lymfocyt-linien med hver sin sekundære stamcelle. Granulocyter deles i to funktionsgrupper: makrofager (monocyter, makrofager og dendritiske celler) og mikrofager (neutrofile granulocyter (og eosinofile og basofile granulocyter, som man ikke ved meget om) samt mastceller). Granulocyter Granulocyterne har traditionelt navn efter den farvestoftype, man har farvet dem med; således har neutrofile granulocyter navn efter, at de farves med både sure og basiske typer af farvestof 2 ; basofile granulocyter, at de farves med basiske farvetyper, etc. Mikrofager Neutrofile granulocyter bekæmper typisk pusdannende bakterier. Granulocyterne indeholder et væld af antibakterielle stoffer. Bakterierne bekæmpes ved fagocytose, men granulocyterne dør kort tid efter en fagocytering (levetid ca 1 uge). Kernen er typisk delt i 3-5 lapper. Cellen er ìm. Figur 4 Venstre pil viser en lymfocyt, midterste pil en neutrofil og højre pil en monocyt (hesteskoformet kerne). (efter 1) Basofile granulocyter (10-15 ìm) er histaminproducerende og ret lig mastceller; begge binder IgE. Figur 5 Venstre pil viser en eosinofil granulocyt og højre pil fire neutrofile granulocyter (efter 1) Eeosinofile granulocyter har tolappet kerne; cellen er ìm. Bortset fra immunreaktioner mod parasiter er deres funktion ukendt. 2 Basisk, kationisk farvestof danner saltbinding med en negativt ladet vævsgruppe. Surt, anionisk farvestof danner saltbinding med en positivt ladet vævsgruppe. Side 6

9 Makrofager Monocyter (nyreformet kerne; ìm) udvikles til makrofager og dendritiske celler (ca 40 ìm) efter få dages cirkulation i blodbanen. Alle tre typer er effektive fagocyter med en lang levetid. Makrofager og dendritiske celler er desuden effektive antigenpræsenterende celler, som aktiverer den målrettede del af immunforsvaret. Figur 6 I midten en makrofag; til højre en monocyt og til venstre neutrofile granulocyter. (efter 1) Mastceller (15-20 ìm). Cellerne er ikke i blodet men i stedet omkring kar i bindevæv, slimhinder og hud. Celler udskiller bl..a. histaminer ved kontakt med allergener, parasiter og lign. Herved startes en betændelsesreaktion i vævet. Figur 7 Mastcelle. (efter 1) Lymfocyter. B-celler, T H -celler, T D -celler og NK-celler (B- og T-celler: 7 ìm; NK-celler: ìm). Cellerne er aktive i det målrettede forsvar. T H -cellerne stimuleres af antigenpræsenterende makrofager; de stimulerer selv B-celler til antistofproduktion samt T D -celler til celledrab ved virusinfektioner. Der dannes hukommelseskloner af cellerne ved hver antigenpræsentation, og antistoffeerne er permanente. NK-cellerne er det uspecifikke forsvars pendant til T D -cellerne (uden hukommelseskloner). Side 7

10 III Komplement Sidste - men ikke mindst væsentlige del af en immunreaktion er komplement kaskadesystemet: et antal plasmaproteiner (komplementfaktorer C1- C9 og B; i oversigtsfigurerne er 11 af de ca 20 proteiner medtaget) samt noget færre membranbundne regulatorproteiner. Proteinerne omdannes til aktive enzymer ved reaktion med hinanden. Komplenentsystemets har bl.a. følgende funktioner: Igangsætter betændelsesreaktioner Tilkalder leukocyter Forstærker makrofagernes fagocytose af antigener Punkterer og dræber G neg bakterier Samarbejde med antistoffer i angreb mod mikroorganismer Systemet består af to uafhængige kaskadereaktioner: klassisk og alternativ 3 - et fælles mellem- og koblingstrin og fælles slutttrin - antigenpunkteringen. Klassisk reaktionvej (oversigtsfigur 3): Faktor C1 samles af flere dele. Den samlede C1 bindes til antistofmolekyler på et antigen (bakterie). Antigen - C1 komplekset fungerer autokatalytisk: aktiverer stadig flere dele af sig selv samt spalter faktor C4 til til C4b. C4b delen stabiliseres ved at bindes til antigenet. Antigen - C1 komplekset spalter desuden faktor C2 til C2b. C4b stabiliseres yderligere ved at C2b binder sig til den og de tilsammen bliver et ny aktivt enzym (C4bC2b = C3 konvertase). Alternativ reaktionsvej (mærket med A) og fællesprocesser (oversigtsfigur 4): C4bC2b spalter C3 til C3b 4. C4C2b og C3b danner et samlet aktivt enzym (= C5 konvertase (klassisk)). C3 omdannes spontant til en aktiv udgave af C3 (markeret med rød kant). Den bindes til en Bb, og tilsammen fungerer de som en midlertidig C3 konvertase. C3B reagerer med Bb og bliver en rigtig C3 konvertase. C3b stabiliseres ved at binde sig til en antigenoverflade. Den komplette C3bBb fungerer autokatalytisk i nye C3 spaltninger. Reaktionen forstærkes C3Bb og en ekstra C3b danner et nyt samlet aktivt enzym (= C5 konvertase (alternativ)). 3 4 Der er faktisk også en tredie vej - med udgangspunkt i kulhydratbindende proteiner; den er ikke medtaget i oversigtsfigurerne. Den fraspaltede del af molekylerne kaldes a. - fx C2a, Ba, C3a. C3a er igangsætter af betændelsesprocesser. Side 8

11 Oversigtsfigur 3 Oversigtsfigur 4 Side 9

12 Oversigtsfigur 5 Fælles slutreaktioner (oversigtsfigur 5; starten kan også være C5 konvertase (A) fra oversigt 4). C5 konvertasen (C4bC2bC3b eller C3bBbC3b) spalter faktor C5 til C5b. C5b bindes umiddelbart til C5 konvertasen. Derefter bindes faktorerne C6, C7 og C8 til C5b faktordelen, som frigøres fra C5 konvertasen. C8 gennembryder cellemembranen i antigenet. Sluttrinnet er sammenkobling af mange C9 molekyler, som danner en kanal (diameter 10 nm) gennem cellemembranen. Små molekyler kan gennem kanalen bevæge sig frit ind og ud af cellen - cellen sprænges ved osmose. Side 10

13 Litteratur 1 Ivan Roitt. Essential Immunology 7. ed. Blackwell Scientific Publications; Oxford Ralf Agger, Vagn Andersen, Graham Leslie & Bent Aasted. Immunologi 4. udg. Biofolia; København Knud Hemmingsen/V. Richter A/S Zoologi I og II, anatomiske snit i farvelysbilleder, ca (skanning TSS 14). Side 11

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2

Lungesystemets vigtigste funktion er optagelse af oxygen, O 2 5. Indgangen til organismen for stofferne i tobaksrøgen er lungesystemet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan lungesystemet virker, især i forhold til selvrensning, optagelse af stoffer, og hvor i lungesystemet

Læs mere

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008

Tema-F7 Kampen mod eukaryoterne Modul b10 E08 Abstrakt Thøger Gorm Jensen og Henrik Senest opdateret: 07-11-2008 Temaforelæsningen tager udgangspunkt i evolutionen af eukaryote mikroorganismer. Dette bruges som en ramme om, hvordan eukaryoternes større genom og evt. flercellethed og kønnet formering medfører et langt

Læs mere

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M.

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Human Papillomavirus - Vaccination af drenge? Emil K. Ottosen Estrid Böttiger Rasmus Ibsen Sara F. Pedersen Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Larsen Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus

Læs mere

Tarmens økosystem BIOSA DANMARK

Tarmens økosystem BIOSA DANMARK Tarmens økosystem BIOSA DANMARK Tarmens økosystem Biosa Danmark Tarmens økosystem Udgivet af: Biosa Danmark ApS Sonnerupvej 41 DK-3300 Frederiksværk www.biosa.dk Indhold 1 Sundhed starter i tarmens mikroliv

Læs mere

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Evaluering af GRAZAX 1. semesterprojekt, efteråret 2012 Roskilde Universitet Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Gruppe 9: Michelle Mia Rasmussen, Laura Nielsen, Bjarke Haldrup, Peter Sørensen, Morten

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08 IM-H12 Type I allergi (kapitel 19, Abbas et al.) Type I allergi kendetegnet ved Ig-E-medieret allergi og ofte benævnt akut allergi (immediate hypesensitivity) gennemgås med vægt på forskellige typer af

Læs mere

Immunsystemets rolle er at forebygge og/eller eliminere allerede etablerede infektioner.

Immunsystemets rolle er at forebygge og/eller eliminere allerede etablerede infektioner. KAPITEL 1 Thomsens Immunologi-kompendium jan. 2013 Noterne til dette kapitel er mere overordnede, idet kapitlet berører emner, som gennemgås grundigt og detaljeret i senere kapitler. Immunsystemets rolle

Læs mere

Immunsystemets rolle er at forebygge og/eller eliminere allerede etablerede infektioner.

Immunsystemets rolle er at forebygge og/eller eliminere allerede etablerede infektioner. KAPITEL 1 Thomsens Immunologi-kompendium jan. 2013 Noterne til dette kapitel er mere overordnede, idet kapitlet berører emner, som gennemgås grundigt og detaljeret i senere kapitler. Immunsystemets rolle

Læs mere

BEHANDLING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOMME. En semesterprojekt om TNF a og sirna

BEHANDLING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOMME. En semesterprojekt om TNF a og sirna BEHANDLING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOMME En semesterprojekt om TNF a og sirna Medlemmer og Studie nr.: Abid Syed 54225 Alisha Shahzad Chauhan 54193 Hiba Marwan 55522 Maryam Ali 55833 Mursal Hosseini 55662

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Billeder af cellens molekylære univers

Billeder af cellens molekylære univers 8 Billeder af cellens molekylære univers Hver enkelt levende celle består af tusindvis af biologiske makromolekyler. Om du er menneske, mus, svamp eller bakterie, så er mange af de biologiske molekyler

Læs mere

Hvorfor er antioxidanter sunde?

Hvorfor er antioxidanter sunde? 24 MEDICIN Hvorfor er antioxidanter sunde? Antioxidanter fra frugt og grønt er godt for vores helbred. At disse stoffer er gavnlige, skyldes dog måske slet ikke, at de virker som antioxidanter. De har

Læs mere

Genetikken omkring Kræft hos Berner Sennenhunde Og andre Store Racer

Genetikken omkring Kræft hos Berner Sennenhunde Og andre Store Racer Genetikken omkring Kræft hos Berner Sennenhunde Og andre Store Racer Dr. Terrill Eckert, Weilburg, Tyskland Ingen anden sydom er årsag til så mange dødsfald blandt vore kæledyr som Cancer. Selv om mange

Læs mere

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCBs influence on the diphtheria vaccine in an epidemic perspective Roskilde Universitet Naturvidenskabelige Basisstudier 1. semesterprojekt

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer 18 T E M A M L Æ G E M I D L E R Den magiske kugle Visionen om fremstillingen af det perfekte lægemiddel en slags magisk kugle, der selv opsøger sit mål er en stor udfordring for lægemiddelforskningen.

Læs mere

Kapitlet Præparatkemi stammer fra kapitel 6 Kosmetisk kjemi i Hudpleieren, Gyldendal Norge 1999.

Kapitlet Præparatkemi stammer fra kapitel 6 Kosmetisk kjemi i Hudpleieren, Gyldendal Norge 1999. KOSMETIKER GRUNDBOG KOSMETIKER GRUNDBOG Kosmetiker Grundbog 2. udgave, 2014 Praxis Erhvervsskolernes Forlag 2014 Forlagsredaktør: Christina Mørkholm, cm@praxis.dk Omslag: Dorthe Møller Kapitlet Ernæring

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier Multiresistente bakterier en trussel mod mennesket Af molekylær biomedicin-studerende Lise Barlebo Ahlborn, videnskabsformidler Helle Blæsild og lektor Birthe B. Kragelund, Biologisk Institut. Tak til

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 1 27-10-2003 BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 2 27-10-2003 EUC Køge HTX afd. Titelblad Titel: Tema: Projektperiode: Sideantal: Fag: Hvorfor Opstår Kræft? Kræft. Til 31 oktober

Læs mere