BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj 2. UDGAVErhj

2 Beredskabsplan for UngeCentret, 2. udgave Redaktionen afsluttet: 26. februar 2014 Redaktion: Anders Ole Andersen Rasmus Haugaard - Juncher Forsideillustration: Original: Redigeret af redaktionen.

3 1. FORORD Dette er anden udgave af UngeCentrets beredskabsplan. Vores sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i Silkeborg kommunes overordnede personalepolitik. (Politikken kan læses på ZoomIN.) UngeCentret skal være en sund arbejdsplads - fysisk og psykisk. Sundhed på arbejdspladsen - og dette at have det godt på arbejdspladsen i det hele taget - er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. I UngeCentret ønsker vi at arbejde systematisk med sikkerheden, og det ligger os på sinde at efterleve lovkravene. Denne reviderede beredskabsplan er en del af vort sikkerhedssystem fremover. Tag godt i mod den, og lad os håbe på, at uheld forebygges inden de indtræffer - således denne plan ikke finder anvendelse. Tryghed i arbejdslivet er vigtigt for et menneskes sundhed. Marts 2014 Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen

4 2.1 INSTRUKS VEDR. ARBEJDSSIKKERHED Oplever du situationer på UngeCentret, hvor der sker brud på regler vedr. arbejdssikkerhed, er du som medarbejder forpligtet til at gøre opmærksom på dette. Du kan til enhver tid orientere dig i arbejdsmiljøhåndbogen som er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Du kan finde den ved at gå ind på Kommunen Job Arbejdsmiljø Orientér Forstander Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt ,

5 2.2 BRANDINSTRUKS Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en brand, og: hvem du er at du ringer fra UngeCentret, Silkeborg Kommune tlf. nr. du ringer fra ( ) hvad der er sket om der er tilskadekomne eller personer i fare Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. Udsæt ikke dig selv for fare. Red Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for fare. Evakuér ansatte og gæster på UngeCentret på parkeringspladsen ved HK (Vestergade 43). Benyt hoveddør, kælderdør eller terrassedør ved køkkenet. Begræns Luk alle vinduer og døre, men lås ikke. Brandvæsen Samlingspladsansvarlig udpeger en medarbejder til at vise brandvæsenet vej til skadestedet. Forsyn redningsmandskabet med informationer og evt. nøgler. Orientér Samlingspladsansvarlig Anders Ole Andersen samt din nærmeste leder. Fortæl, hvad der er sket: hvor det brænder om der er tilskadekomne eller personer i fare at brandvæsnet er alarmeret.

6 2.3 BRANDINSTRUKS SAMLINGSPLADSANSVARLIGE Ansvar på samlingspladsen Forstander Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Medbring Alarmkufferten er placeret i det høje skab i rummet før køkkenet. Kuffertens indehold: Lommelygte Kladdeblok Beredskabsplanen Markeringsvest Opgaver - personalet Den ansvarlige modtager gerne kollegial hjælp med organisering af opgaver. Meddel overfor forsamlingen - højt og tydeligt, at du er den samlingspladsansvarlige. Fortæl at: personerne skal tage opstilling afdelingsvis at, såfremt nogen savnes - så skal du have det at vide Registrer evt. savnede personer og deres forventede opholdsted. Orientér personalet om det videre forløb. Opgaver - redningsmandskabet Modtag redningsmandskabet. Fortæl indsatslederen, hvad du ved om situationen, og om nogen savnes inde i bygningen.

7 2.4 FORURENING AF DRIKKEVAND OBS: Hvis du får kendskab til, at drikkevandet på UngeCentret kan være forurenet, skal du straks reagere på dette. Kontakt Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen eller Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Alarmér Sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant undersøger informationerne og tager kontakt til vandværket. Sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant informerer alle på UngeCentret.

8 2.5 GOD SIKKERHEDSSKIK Aflåsning af døre og lukning af vinduer Du er selv ansvarlig for at lukke vinduer og døre i de lokaler du forlader og låse, hvis du er den sidste der forlader lokalerne. Branddøre må ikke holdes åbne af kiler eller lignende. Informationssøgning Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i beredskabsplanen og informationer fra sikkerhedsgruppen, så du til enhver tid ved, hvor du kan søge informationer i ulykkestilfælde. Hold dig ligeledes løbende orienteret om evakueringsplan og anvendelse af brandmateriel, så du kan informere andre i en krisesituation. Forebyg På UngeCentret prioriterer vi det forebyggende arbejde, så vi i høj grad kan afværge ulykker, inden de sker. Derfor er det vigtigt, at du altid giver din sikkerhedsrepræsentant besked, hvis der sker en nærvedulykke, altså dér hvor det var lige ved at gå galt, så vi undgår, at det går galt for den næste. Orientér Orientér sikkerhedsrepræsentanten eller din nærmeste leder, hvis du ser andre muligheder for at forebygge ulykker eller alvorlige hændelser på UngeCentret.

9 2.6 HÅNDTERING AF KLIENTSAMMENBRUD Psykisk førstehjælp Bring personen til et trygt sted og kontakt hurtigst muligt 1-2 kolleger, så du ikke skal håndtere situationen alene. Snak med personen. Er du utryg ved situationen, skal du ikke tøve med at ringe 112 og tilkalde en ambulance. Tilkald Tilkald nærmeste leder, uanset hvad lederen er optaget af, dvs. lederen må hentes ud fra eksempelvis møder. Hvis man ikke kan forlade stedet, må man bede en kollega sørge for, at lederen bliver tilkaldt. Alarmér Alarmcentralen 112 Oplys: Hvem du er (hovednummeret er ) Hvor du ringer fra Hvad der er sket Hvor i bygningen du befinder dig Orientér Orientér nærmeste leder Afdelingsleder Gitte Knudsen eller Afdelingsleder Brian Langvad som orienterer sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt

10 2.7 ISSLAG / SNEFALD Beredskab generelt HD Ejendomme er ansvarlige for snerydning, saltning m.v. omkring UngeCentret. Orientér (se under snestorm) Et godt råd Når du møder om morgenen, og har kørt eller gået forsigtigt hele vejen til arbejde, så fortsæt med din forsigtighed også på UngeCentrets områder, det skader i hvert fald ikke.

11 2.8 IT ANGREB / NEDBRUD Informer Rasmus Haugaard - Juncher Han tager kontakt til IT. Er Rasmus ikke tilstede, kontaktes IT Silkeborg kommune jf. nedenstående vejledning. Kontakt IT via: 1. webformularmail på ZoomIN 2. Mail til eller 3. Ring til 1550

12 2.9 KLAGER FRA BORGER Orientér Hvis du modtager klager fra en borger, skal du altid kontakte nærmeste leder, som vurderer hvordan sagen gribes an.

13 2.10 KOMMUNIKATION MED MEDIER Orientér Forstander Anders Ole Andersen Før medarbejdere eventuelt udtaler sig til pressen, skal der være truffet aftale herom med forstanderen. Træffes forstanderen ikke kontaktes én af afdelingslederne Gitte Knudsen eller Brian Langvad

14 2.11 MEDARBEJDER INVOLVERET I ULYKKE Stands ulykken Stop maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Red Giv livreddende førstehjælp sikr vejrtrækningen a) skab frie luftveje b) giv kunstigt åndedræt sikr blodcirkulationen a) stands blødninger b) giv hjertemassage Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (hovednummeret er ) hvad der er sket hvor mange tilskadekommende der er evt. hvor i bygningen ulykken er sket Red Giv almindelig førstehjælp fortsæt med den livreddende førstehjælp skaf tæpper hent forbindsstoffer og tildæk sår giv psykisk førstehjælp: Tal beroligende med den tilskadekommende Uheld med kemiske stoffer Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed samt behandling - jf. mappen med produktbeskrivelser, som findes i det høje skab i rummet før køkkenet. På hud eller i øjne - skyl med vand. Indtagelse eller indånding - søg læge eller skadestue.

15 Orientér Nærmeste leder som orienterer sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisehjælp Silkeborg Kommune har en aftale med Falck Healthcare på Oplysninger findes på ZoomIN.

16 2.12 MEDARBEJDER INVOLVERET I NÆRVEDULYKKE Forebyggende Som et led i forebyggelsesarbejdet registrerer UngeCentret alle nærvedulykker. Du har som ansat pligt til at melde nærvedulykker til sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt som registrerer disse.

17 2.13 PLUDSELIG DØDSFALD Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl: hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er: ) hvad der er sket Orientér Din nærmeste leder. Kontakt til pårørende Politiet har første informationspligt overfor pårørende til omkomne. Det er forstander Anders Ole Andersen der orienterer pårørende på UngeCentrets vegne.

18 2.14 INSTRUKS VED SAMMENSTYRTNINGER I BYGNINGER Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en sammenstyrtning, og: hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er ) hvad der er sket om der er tilskadekomne eller personer i fare. Skal jeg forlade bygningen? Forlad bygningen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen. Skal jeg gå ind i en bygning som er skadet? Inden du går ind i en bygning skal du sikre dig at der ikke er fare for sammenstyrtning / yderligere sammenstyrtning. Er der den mindste fare for at bygningen kan styrte sammen, skal man ikke begive sig ind i bygningen. Der er 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare: 1. Revner i murværk 2. Udvidelse af ståldele 3. Forskydning af betonelementer 4. Afskalning af dæklag på jernbeton 5. Stærk bortbrænding af træværk Ring / kontakt Føler du dig ikke truet, (og telefonen virker) kontakter du sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Du melder SAMMENSTYRTNING AF BYGNING - og at pågældende skal igangsætte evakueringen af bygningen.

19 2.15 SIRENEVARSLING Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende elektroniske sirenevarslingssystem. Politiet varsler I tilfælde af en større ulykke eller katastrofe kan politiet beslutte at varsle med sirenerne. Samtidig sendes en beredskabsmeddelelse til DR og TV2. Politiet kan varsle over hele landet samtidig eller starte sirenerne enkeltvis og dermed kun varsle i berørte områder. Hvordan skal man forholde sig? Når sirenen lyder, skal man gå inden døre, lukke døre og vinduer, slukke ventilationsanlæg og lytte til DR eller TV2. Det er en god ide at sikre sig, at alle omkringstående har forstået varslingssignalet. DR og TV2 vil i varslingssituationen bringe meddelelser om, hvad, der sker og hvad, man skal gøre. Meddelelserne vil komme fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil også på tekst-tv bringe informationer om varslingssituationen. Begge kanaler benytter side 150. Vær opmærksom på at TV2 benytter siden til almene nyheder når der ikke foreligger beredskabsmeddelelser. Hvordan lyder signalerne? Varsling om fare sker ved at sirenerne afgiver et særligt lydsignal. Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt, og derefter falder langsomt. Lyden kommer i alt fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Sirenevarslingssystemet vil også blive brugt, når faren er overstået. Systemet vil afgive et andet signal, som betyder at faren er forbi. Lydsignalet er én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. Når signalet om faren er forbi har lydt, kan man igen gå udendørs.

20 2.16 SKADEDYR Orientér Forstander Anders Ole Andersen som herefter foretager de videre foranstaltninger

21 2.17 SNESTORM Fremmøde UngeCentret lukker ikke på grund af uvejr. Som hovedregel aflyses aktiviteter ikke på grund af dårligt vejr. Hvis vejrudsigten varsler risiko for lukkede veje eller aflyst offentlig transport, tager ledelsen stilling til om UngeCentret undtagelsesvis skal lukke. Medarbejdere skal ikke tilsidesætte sikkerheden under transport til eller fra arbejde.

22 2.18 STRØMAFBRYDELSE Intern strømafbrydelse Sikringsskabet for administrationsbygningen, er at finde i depotrummet i kælderen. Kontakt evt. Ole Secher, HD Ejendomme Alarmér Ved udefrakommende strømafbrydelser kontaktes EnergiMidt på og der oplyses omfanget af strømafbrydelsen (hvor mange er berørt, hvor og eventuelt hvad er årsagen) Orientér / Alarmér Orientér samtlige afdelinger og påmind dem om, at samtlige PC ere, vaskemaskine, opvaskemaskine, projektorer som er uden strøm skal slukkes ved maskinens kontakt, således de ikke pludseligt starter, når strømmen vender tilbage.

23 2.19 TRUSLER OG VOLD MOD ANSATTE Hvad er vold Fysiske overgreb i form af bid, spark, slag etc. Trusler om fysisk / psykisk overlast Psykiske reaktioner efter længerevarende risiko for vold eller trusler om vold. Handlingsplan Håndtering af konfliktsituationen Støtte og hjælp til medarbejdere der bliver berørt af vold Fysisk / psykisk førstehjælp Orientering til personalet (ledelsesansvar) Opfølgning (ledelsesansvar) Ingen må lades alene efter en voldsepisode Du skal bringe den voldsramte til et sikkert sted Få fat i en person fra ledergruppen Lyt til den voldsramte Lederen vurderer, om der skal tages kontakt til læge / skadestue og det videre forløb. Orientér Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisehjælp Silkeborg Kommune har en aftale med Falck Healthcare på Oplysninger findes på ZoomIN

24 Voldspolitik UngeCentret har udviklet en voldspolitik der kan læses på O-drevet: Børne og familie Ungecentret Fælles ALLE ANSATTE Politikker

25 2.20 TRAFIKULYKKER I FORBINDELSE MED TJENESTE Medarbejders kørsel Medarbejderens egen forsikring dækker. Kørsel med unge i UngeCentrets busser Kommunens forsikring dækker. Kørsel med unge i egen bil som udgangspunkt er det førerens ansvarsforsikring der dækker, MEN det anbefales at man tjekker sin forsikring, da nogle forsikringsselskaber tager forbehold, når det har arbejdsmæssig karakter.

26 2.21 UHELD MED FARLIGE STOFFER Stop Luk ventiler - afbryd el og maskinprocesser. Dæk kloakriste. Luk døre og vinduer - men lås ikke. Red Evakuér Samlingsplads Bring personer væk fra farezonen - udsæt ikke dig selv for risiko. Hvis der er personfare, evakuér unge, ansatte og gæster til samlingspladsen. Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har et miljøuheld med stof XX: - hvem du er - at du ringer fra UngeCentret - tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er: er ) - hvad der er sket - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Orientér Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt samt din nærmeste leder Afdelingsleder Gitte Knudsen eller Afdelingsleder Brian Langvad Fortæl, hvad der er sket: hvor stort et spild hvilket stof hvor henne om der er tilskadekomne eller personer i fare og at brandvæsnet er alarmeret.

27 Bekæmp Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med absorberings-opsamlingsmidler - men kun hvis det er forsvarligt. Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed - jf. sikkerhedsdatabladmappen.

28 3.1 FOREBYGGELSE AF UHELD Personskade Overhold altid Arbejdstilsynets forskrifter og vejledninger for arbejdsprocesser. Benyt det foreskrevne sikkerhedsudstyr - beklædning, dragter, sko, hjelm, briller, masker og åndedrætsværn. Følg altid Arbejdspladsbeskrivelsen på farlige maskiner Orientér dig om placeringen af førstehjælpsmidler - forbindsstoffer, øjeskyllemiddel og lign. Vær bekendt med Instruks for PERSONSKADE. Tal jævnligt med din sikkerhedsrepræsentant. Tjekliste for farekilder Højde o Personer med arbejde i højder o Nedfaldne genstande o Sammenbrud af konstruktioner o Løft Varme og kulde o Genstande o Væsker og bade o Damp og gas o Kemiske reaktioner Bevægelse o Bevægelige maskindele / transportbånd o Flyvende genstande o Genstande under håndtering / flytning o Køretøjer Brand og eksplosion o Brændbare væsker og stoffer o Eksplosive væsker og stoffer o Antændelseskilder o Kemiske reaktioner Roterende bevægelse o Maskindele, valser, kraftoverføring o Centrifuger o Rotor, propeller o Udstyr, værktøj

29 Kemiske påvirkninger o Gift o Ætsning o Kvælning o Smitte o Korrosion Tryk o Gas o Damp o Væske o Fjedre o Materialespænding Stråling o Lydbølger o Varmestråling o Lys, UV, IR, laser o Elektromagnetisk o Ioniserende stråling Elektricitet o Spænding o Strøm o Kondensatorer o Batterier Diverse o Iltmangel, drukning o Spidse og skarpe genstande o Mikroorganismer o Akut forurening o Vibrationer

30 3.2 FOREBYGGELSE AF UHELD Miljøuheld Kontroller med jævne mellemrum tanke og beholdere for utætheder (tæring og huller). Et stort forbrug af f.eks. olie kan tyde på utætheder Alle kemiske oplag skal opbevares forsvarligt. Oplag må aldrig forefindes i nærheden af afløb eller direkte på et gennemtrængeligt gulv. Tilse at beholdere er forsvarligt lukket. Check at aftapningshaner ikke uhensigtsmæssigt kan åbnes eller påkøres. Vær bekendt med UngeCentrets lager af absorberingsmidler (kattegrus og lignende). Sørg for produktbeskrivelse af nye kemiske stoffer, der ankommer til UngeCentret.

31 3.3 FOREBYGGELSE AF TYVERI OG RØVERI Menneskelig forbyggende adfærd Lad ikke penge / værdier ligge fremme. Optræd myndigt og bevidst, ikke mindst hvis der i omgivelserne befinder sig mistænkelige personer. Sørg for at lukke og låse døre, vinduer og skuffer. Minimér pengemængden i eventuelle kasseskuffer. Sørg for at have rigeligt lys Sørg for frit ud- og indsyn til området Udstyr og sikkerhedsforanstaltninger Pengeskab. Belysning inde og ude.

32 4. SIKKERHEDSGRUPPER Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Indsatsgruppen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisegruppen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt

33 4.1 SIKKERHEDSGRUPPENS ÅRSHJUL Januar Møde i sikkerhedsgruppen Februar APV udfyldes Marts APV opfølgning April Gennemgang af diverse maskiner, stiger, arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), med videre Maj AMG Møde i sikkerhedsgruppen Gennemgang af diverse elektriske maskiner Juni AMG opfølgning Juli August Møde i sikkerhedsgruppen September Revision af håndbog Oktober APV opfølgning Selvevaluering af arbejdsmiljøarbejdet i forhold til arbejdsmiljøsystemet November AMG Gennemgang af diverse maskiner December AMG opfølgning

34 5. TELEFON- OG NAVNELISTE Sektionsleder Lone Baggersgaard Petersen Forstander Anders Ole Andersen Afdelingsleder Gitte Knudsen Afdelingsleder Brian Ytting Langvad Socialpædagog Berit Hørning Jørgensen Socialpædagog Bo Lyngsø Socialpædagog Charlotte Grønne Sørensen Socialpædagog Connie Hellemann Frisch Socialpædagog Dennis Nielsen

35 Socialpædagog Diana Berg Christiansen Socialpædagog Elvira Hansen Socialpædagog Eva Mortensen Socialpædagog Gitte Meyhoff Nybo Socialpædagog Hanne Lundsberg Lausten Socialpædagog Henrik Gaarn Bilgrau Socialpædagog Kenneth Juhl Kristensen Socialpædagog Line Friis Beck Socialpædagog Lotte (Charlotte) Stig Nørgård Socialpædagog Mark Nymann Glyholt

36 Socialpædagog Mette Bach Sandsmark Socialpædagog Preben Gorm Olesen Socialpædagog Rasmus Haugaard - Juncher Socialpædagog Robert Kelemen Socialpædagog Sonja Linnet Socialpædagog Vivian Poulsen Studerende Administrativ medarbejder Helle Ejstrup Dam Alarm 112 Politi 114

37 6. REVIDERING OG KVALITETSSIKRING Det er sikkerhedsgruppen og MED-udvalget der er ansvarlig for sikkerhedsarbejdet på UngeCentret. Det er gruppens opgave at sikre en tryg og sikker arbejdsplads for de ansatte. Som sikkerhedsgruppe har medlemmerne ikke nødvendigvis nogen rolle i forbindelse med egentlige uheld på arbejdspladsen - medmindre disse personer også indgår i indsats- og / eller krisegrupper. Organisationen er sammensat af repræsentanter fra medarbejderside og ledelse. MED-udvalget skal hvert år i september opdatere beredskabsplanen i samarbejde med Rasmus Haugaard - Juncher.

38 7. KOMMUNIKATION MED MEDIER Pressestrategi Mødet med pressen kræver forberedelse. Her er listet nogle typiske emner, som det forventes, at en journalist ville kunne spørge ind til. Ved at give journalisten nogle gode svar tilbage, vil historien sandsynligvis falde dækkende ud, og UngeCentret vil ikke stå tilbage med kritiske uafklarede spørgsmål om brister i sikkerheden. Pressens spilleregler Først med nyheden. Nyhed med en interessant / kritisk vinkel. Går efter "solo" udtalelser fra en "ansvarlig" person. Historien bringes med stor sandsynlighed - uanset om du udtaler dig eller ej. Altid skarpe deadlines. Vær forberedt på: At en journalist henvender sig FØR, du selv har hørt om hændelsen. At der står en fotograf / journalist uanmeldt på jeres grund. Telefonerne kimer løs - alle medier vil have et interview og have billeder. Håndtering af pressen - som udgangspunkt kun den presseansvarlige: o Vær imødekommende, og fortæl du vender tilbage så snart sagen er undersøgt. o Og vend altid tilbage! o Tilbyd pressens repræsentanter et fast opholdssted. o Tag stilling til afholdelse af pressemøde og / eller udsendelse af pressemeddelelse.

39 Pressemøde: o Meddel tid og sted. o Medtag relevante personer fra UngeCentret, politi, andre myndigheder, krisepsykologer etc., som kan besvare spørgsmål. o Hold internt koordinerende formøde inden pressemødet. Pressemeddelelse: o Vær konkret og husk faktuelle data om UngeCentret. o Tiden er en væsentlig faktor. o Send til nyhedsbureau(er) f.eks. Ritzaus Bureau (DK), Reuters (udlandet), hvis tiden ikke tillader andet. Ellers send til alle relevante medier - husk de lokale. Midtjyllands Avis: TV2 Østjylland: Husk at orientere kolleger om, hvordan pressen skal håndteres i denne særlige situation. Orientér om tidspunkter for pressemøde og udsendelse af pressemeddelelse.

BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 1. UDGAVErhj

BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 1. UDGAVErhj BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj 1. UDGAVErhj Beredskabsplan for UngeCentret, 1. udgave Redaktionen afsluttet: 15. nov. 2010 Redaktion: Anders Ole Andersen Rasmus Haugaard - Juncher Forsideillustration:

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg

Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg Afdeling/Stab: Sundhed og Omsorg 1.c. Bilag: Krisekommunikation - information Situation Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod? Opgaver Hvilke opgaver skal løses? Hvad er i fokus? Ledelse og

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Beredskabsplan Baagøes Allé Svendborg

Beredskabsplan Baagøes Allé Svendborg Baagøes Allé Svendborg 2 af 28 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Evakuering - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger - Situationsplan - Bygningstegninger

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Beredskabsplan Skræddermaen Odense

Beredskabsplan Skræddermaen Odense Skræddermaen Odense 1 af 30 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Evakuering - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Beredskabsplan/PLOV. Delplaner

Beredskabsplan/PLOV. Delplaner Ajourført 10/02-2016 Beredskabsplan/PLOV (Pludselige, Livstruende, Opståede farlige hændelser, Vold) Delplaner Sortebakkeskolen i Nørager Indholdsfortegnelse: Formål og handleplan... 3 Brandinstrukser...

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Arbejdsmiljø & sikkerhed

Arbejdsmiljø & sikkerhed Arbejdsmiljø & sikkerhed For nye medarbejdere på Danpo Farre Udgave 8 Udarbejdet af Pia Madsen Udgave 8 december 2015 Startpakken er et led i oplæringen til dit nye job på Danpo. Nye medarbejdere vil sammen

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47 1 of 11 Beredskabsplan for Tøstrupvej 47 Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...7 STRØMSVIGT...8 TRANSPORT

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE... Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Beredskabsplan for.. Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER /

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Afviklingsplan StudieRock 2015

Afviklingsplan StudieRock 2015 Afviklingsplan StudieRock 2015 1 Indhold: Overall info.... Organisation og ansvar. Afvikler Frontstage.. Backstage. Tidsplan.. Walkie Talkie.. Cateringplan... Pladsplan... Beredskabsinstrukser.. Overall

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beredskabsplan Bilag 5 for Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 7 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...8 OVERLØB AF GYLLE ELLER VASKEVAND... 9 KEMIKALIE-

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens Beredskabsplan for i Horsens 12-10-2005 Adresse: Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 7 5 61 02 088 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosvejleamt.dk Leder: Skoleleder Britta Martinsen Afdelingsleder Poul Højmose

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728 G:\Natur og landbrug\2 Landbrug\Miljøgodkendelser\Godkendelser og tilladelser\ 12 Godkendelse\Ørby 2, 6100 Haderslev\Version 12-39743\Skema 39743 - Bilagsfiler\20120309 ig Beredskabsplan.DOC 74579178,

Læs mere

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN

9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN 9.3 BILAG 2 AKUT EVAKUERINGSPLAN Evakueringsplan for: Sejs Plejecenter, Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Dato: 21. februar 2014 Revideret: Fordelingsliste for evakueringsplanen Side 4 Særlige instrukser for ledelsen

Læs mere