BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj 2. UDGAVErhj

2 Beredskabsplan for UngeCentret, 2. udgave Redaktionen afsluttet: 26. februar 2014 Redaktion: Anders Ole Andersen Rasmus Haugaard - Juncher Forsideillustration: Original: Redigeret af redaktionen.

3 1. FORORD Dette er anden udgave af UngeCentrets beredskabsplan. Vores sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i Silkeborg kommunes overordnede personalepolitik. (Politikken kan læses på ZoomIN.) UngeCentret skal være en sund arbejdsplads - fysisk og psykisk. Sundhed på arbejdspladsen - og dette at have det godt på arbejdspladsen i det hele taget - er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. I UngeCentret ønsker vi at arbejde systematisk med sikkerheden, og det ligger os på sinde at efterleve lovkravene. Denne reviderede beredskabsplan er en del af vort sikkerhedssystem fremover. Tag godt i mod den, og lad os håbe på, at uheld forebygges inden de indtræffer - således denne plan ikke finder anvendelse. Tryghed i arbejdslivet er vigtigt for et menneskes sundhed. Marts 2014 Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen

4 2.1 INSTRUKS VEDR. ARBEJDSSIKKERHED Oplever du situationer på UngeCentret, hvor der sker brud på regler vedr. arbejdssikkerhed, er du som medarbejder forpligtet til at gøre opmærksom på dette. Du kan til enhver tid orientere dig i arbejdsmiljøhåndbogen som er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Du kan finde den ved at gå ind på Kommunen Job Arbejdsmiljø Orientér Forstander Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt ,

5 2.2 BRANDINSTRUKS Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en brand, og: hvem du er at du ringer fra UngeCentret, Silkeborg Kommune tlf. nr. du ringer fra ( ) hvad der er sket om der er tilskadekomne eller personer i fare Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. Udsæt ikke dig selv for fare. Red Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for fare. Evakuér ansatte og gæster på UngeCentret på parkeringspladsen ved HK (Vestergade 43). Benyt hoveddør, kælderdør eller terrassedør ved køkkenet. Begræns Luk alle vinduer og døre, men lås ikke. Brandvæsen Samlingspladsansvarlig udpeger en medarbejder til at vise brandvæsenet vej til skadestedet. Forsyn redningsmandskabet med informationer og evt. nøgler. Orientér Samlingspladsansvarlig Anders Ole Andersen samt din nærmeste leder. Fortæl, hvad der er sket: hvor det brænder om der er tilskadekomne eller personer i fare at brandvæsnet er alarmeret.

6 2.3 BRANDINSTRUKS SAMLINGSPLADSANSVARLIGE Ansvar på samlingspladsen Forstander Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Medbring Alarmkufferten er placeret i det høje skab i rummet før køkkenet. Kuffertens indehold: Lommelygte Kladdeblok Beredskabsplanen Markeringsvest Opgaver - personalet Den ansvarlige modtager gerne kollegial hjælp med organisering af opgaver. Meddel overfor forsamlingen - højt og tydeligt, at du er den samlingspladsansvarlige. Fortæl at: personerne skal tage opstilling afdelingsvis at, såfremt nogen savnes - så skal du have det at vide Registrer evt. savnede personer og deres forventede opholdsted. Orientér personalet om det videre forløb. Opgaver - redningsmandskabet Modtag redningsmandskabet. Fortæl indsatslederen, hvad du ved om situationen, og om nogen savnes inde i bygningen.

7 2.4 FORURENING AF DRIKKEVAND OBS: Hvis du får kendskab til, at drikkevandet på UngeCentret kan være forurenet, skal du straks reagere på dette. Kontakt Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen eller Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Alarmér Sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant undersøger informationerne og tager kontakt til vandværket. Sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant informerer alle på UngeCentret.

8 2.5 GOD SIKKERHEDSSKIK Aflåsning af døre og lukning af vinduer Du er selv ansvarlig for at lukke vinduer og døre i de lokaler du forlader og låse, hvis du er den sidste der forlader lokalerne. Branddøre må ikke holdes åbne af kiler eller lignende. Informationssøgning Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i beredskabsplanen og informationer fra sikkerhedsgruppen, så du til enhver tid ved, hvor du kan søge informationer i ulykkestilfælde. Hold dig ligeledes løbende orienteret om evakueringsplan og anvendelse af brandmateriel, så du kan informere andre i en krisesituation. Forebyg På UngeCentret prioriterer vi det forebyggende arbejde, så vi i høj grad kan afværge ulykker, inden de sker. Derfor er det vigtigt, at du altid giver din sikkerhedsrepræsentant besked, hvis der sker en nærvedulykke, altså dér hvor det var lige ved at gå galt, så vi undgår, at det går galt for den næste. Orientér Orientér sikkerhedsrepræsentanten eller din nærmeste leder, hvis du ser andre muligheder for at forebygge ulykker eller alvorlige hændelser på UngeCentret.

9 2.6 HÅNDTERING AF KLIENTSAMMENBRUD Psykisk førstehjælp Bring personen til et trygt sted og kontakt hurtigst muligt 1-2 kolleger, så du ikke skal håndtere situationen alene. Snak med personen. Er du utryg ved situationen, skal du ikke tøve med at ringe 112 og tilkalde en ambulance. Tilkald Tilkald nærmeste leder, uanset hvad lederen er optaget af, dvs. lederen må hentes ud fra eksempelvis møder. Hvis man ikke kan forlade stedet, må man bede en kollega sørge for, at lederen bliver tilkaldt. Alarmér Alarmcentralen 112 Oplys: Hvem du er (hovednummeret er ) Hvor du ringer fra Hvad der er sket Hvor i bygningen du befinder dig Orientér Orientér nærmeste leder Afdelingsleder Gitte Knudsen eller Afdelingsleder Brian Langvad som orienterer sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt

10 2.7 ISSLAG / SNEFALD Beredskab generelt HD Ejendomme er ansvarlige for snerydning, saltning m.v. omkring UngeCentret. Orientér (se under snestorm) Et godt råd Når du møder om morgenen, og har kørt eller gået forsigtigt hele vejen til arbejde, så fortsæt med din forsigtighed også på UngeCentrets områder, det skader i hvert fald ikke.

11 2.8 IT ANGREB / NEDBRUD Informer Rasmus Haugaard - Juncher Han tager kontakt til IT. Er Rasmus ikke tilstede, kontaktes IT Silkeborg kommune jf. nedenstående vejledning. Kontakt IT via: 1. webformularmail på ZoomIN 2. Mail til eller 3. Ring til 1550

12 2.9 KLAGER FRA BORGER Orientér Hvis du modtager klager fra en borger, skal du altid kontakte nærmeste leder, som vurderer hvordan sagen gribes an.

13 2.10 KOMMUNIKATION MED MEDIER Orientér Forstander Anders Ole Andersen Før medarbejdere eventuelt udtaler sig til pressen, skal der være truffet aftale herom med forstanderen. Træffes forstanderen ikke kontaktes én af afdelingslederne Gitte Knudsen eller Brian Langvad

14 2.11 MEDARBEJDER INVOLVERET I ULYKKE Stands ulykken Stop maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Red Giv livreddende førstehjælp sikr vejrtrækningen a) skab frie luftveje b) giv kunstigt åndedræt sikr blodcirkulationen a) stands blødninger b) giv hjertemassage Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (hovednummeret er ) hvad der er sket hvor mange tilskadekommende der er evt. hvor i bygningen ulykken er sket Red Giv almindelig førstehjælp fortsæt med den livreddende førstehjælp skaf tæpper hent forbindsstoffer og tildæk sår giv psykisk førstehjælp: Tal beroligende med den tilskadekommende Uheld med kemiske stoffer Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed samt behandling - jf. mappen med produktbeskrivelser, som findes i det høje skab i rummet før køkkenet. På hud eller i øjne - skyl med vand. Indtagelse eller indånding - søg læge eller skadestue.

15 Orientér Nærmeste leder som orienterer sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisehjælp Silkeborg Kommune har en aftale med Falck Healthcare på Oplysninger findes på ZoomIN.

16 2.12 MEDARBEJDER INVOLVERET I NÆRVEDULYKKE Forebyggende Som et led i forebyggelsesarbejdet registrerer UngeCentret alle nærvedulykker. Du har som ansat pligt til at melde nærvedulykker til sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt som registrerer disse.

17 2.13 PLUDSELIG DØDSFALD Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl: hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er: ) hvad der er sket Orientér Din nærmeste leder. Kontakt til pårørende Politiet har første informationspligt overfor pårørende til omkomne. Det er forstander Anders Ole Andersen der orienterer pårørende på UngeCentrets vegne.

18 2.14 INSTRUKS VED SAMMENSTYRTNINGER I BYGNINGER Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en sammenstyrtning, og: hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er ) hvad der er sket om der er tilskadekomne eller personer i fare. Skal jeg forlade bygningen? Forlad bygningen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen. Skal jeg gå ind i en bygning som er skadet? Inden du går ind i en bygning skal du sikre dig at der ikke er fare for sammenstyrtning / yderligere sammenstyrtning. Er der den mindste fare for at bygningen kan styrte sammen, skal man ikke begive sig ind i bygningen. Der er 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare: 1. Revner i murværk 2. Udvidelse af ståldele 3. Forskydning af betonelementer 4. Afskalning af dæklag på jernbeton 5. Stærk bortbrænding af træværk Ring / kontakt Føler du dig ikke truet, (og telefonen virker) kontakter du sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Du melder SAMMENSTYRTNING AF BYGNING - og at pågældende skal igangsætte evakueringen af bygningen.

19 2.15 SIRENEVARSLING Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende elektroniske sirenevarslingssystem. Politiet varsler I tilfælde af en større ulykke eller katastrofe kan politiet beslutte at varsle med sirenerne. Samtidig sendes en beredskabsmeddelelse til DR og TV2. Politiet kan varsle over hele landet samtidig eller starte sirenerne enkeltvis og dermed kun varsle i berørte områder. Hvordan skal man forholde sig? Når sirenen lyder, skal man gå inden døre, lukke døre og vinduer, slukke ventilationsanlæg og lytte til DR eller TV2. Det er en god ide at sikre sig, at alle omkringstående har forstået varslingssignalet. DR og TV2 vil i varslingssituationen bringe meddelelser om, hvad, der sker og hvad, man skal gøre. Meddelelserne vil komme fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil også på tekst-tv bringe informationer om varslingssituationen. Begge kanaler benytter side 150. Vær opmærksom på at TV2 benytter siden til almene nyheder når der ikke foreligger beredskabsmeddelelser. Hvordan lyder signalerne? Varsling om fare sker ved at sirenerne afgiver et særligt lydsignal. Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt, og derefter falder langsomt. Lyden kommer i alt fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Sirenevarslingssystemet vil også blive brugt, når faren er overstået. Systemet vil afgive et andet signal, som betyder at faren er forbi. Lydsignalet er én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. Når signalet om faren er forbi har lydt, kan man igen gå udendørs.

20 2.16 SKADEDYR Orientér Forstander Anders Ole Andersen som herefter foretager de videre foranstaltninger

21 2.17 SNESTORM Fremmøde UngeCentret lukker ikke på grund af uvejr. Som hovedregel aflyses aktiviteter ikke på grund af dårligt vejr. Hvis vejrudsigten varsler risiko for lukkede veje eller aflyst offentlig transport, tager ledelsen stilling til om UngeCentret undtagelsesvis skal lukke. Medarbejdere skal ikke tilsidesætte sikkerheden under transport til eller fra arbejde.

22 2.18 STRØMAFBRYDELSE Intern strømafbrydelse Sikringsskabet for administrationsbygningen, er at finde i depotrummet i kælderen. Kontakt evt. Ole Secher, HD Ejendomme Alarmér Ved udefrakommende strømafbrydelser kontaktes EnergiMidt på og der oplyses omfanget af strømafbrydelsen (hvor mange er berørt, hvor og eventuelt hvad er årsagen) Orientér / Alarmér Orientér samtlige afdelinger og påmind dem om, at samtlige PC ere, vaskemaskine, opvaskemaskine, projektorer som er uden strøm skal slukkes ved maskinens kontakt, således de ikke pludseligt starter, når strømmen vender tilbage.

23 2.19 TRUSLER OG VOLD MOD ANSATTE Hvad er vold Fysiske overgreb i form af bid, spark, slag etc. Trusler om fysisk / psykisk overlast Psykiske reaktioner efter længerevarende risiko for vold eller trusler om vold. Handlingsplan Håndtering af konfliktsituationen Støtte og hjælp til medarbejdere der bliver berørt af vold Fysisk / psykisk førstehjælp Orientering til personalet (ledelsesansvar) Opfølgning (ledelsesansvar) Ingen må lades alene efter en voldsepisode Du skal bringe den voldsramte til et sikkert sted Få fat i en person fra ledergruppen Lyt til den voldsramte Lederen vurderer, om der skal tages kontakt til læge / skadestue og det videre forløb. Orientér Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisehjælp Silkeborg Kommune har en aftale med Falck Healthcare på Oplysninger findes på ZoomIN

24 Voldspolitik UngeCentret har udviklet en voldspolitik der kan læses på O-drevet: Børne og familie Ungecentret Fælles ALLE ANSATTE Politikker

25 2.20 TRAFIKULYKKER I FORBINDELSE MED TJENESTE Medarbejders kørsel Medarbejderens egen forsikring dækker. Kørsel med unge i UngeCentrets busser Kommunens forsikring dækker. Kørsel med unge i egen bil som udgangspunkt er det førerens ansvarsforsikring der dækker, MEN det anbefales at man tjekker sin forsikring, da nogle forsikringsselskaber tager forbehold, når det har arbejdsmæssig karakter.

26 2.21 UHELD MED FARLIGE STOFFER Stop Luk ventiler - afbryd el og maskinprocesser. Dæk kloakriste. Luk døre og vinduer - men lås ikke. Red Evakuér Samlingsplads Bring personer væk fra farezonen - udsæt ikke dig selv for risiko. Hvis der er personfare, evakuér unge, ansatte og gæster til samlingspladsen. Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har et miljøuheld med stof XX: - hvem du er - at du ringer fra UngeCentret - tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er: er ) - hvad der er sket - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Orientér Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt samt din nærmeste leder Afdelingsleder Gitte Knudsen eller Afdelingsleder Brian Langvad Fortæl, hvad der er sket: hvor stort et spild hvilket stof hvor henne om der er tilskadekomne eller personer i fare og at brandvæsnet er alarmeret.

27 Bekæmp Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med absorberings-opsamlingsmidler - men kun hvis det er forsvarligt. Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed - jf. sikkerhedsdatabladmappen.

28 3.1 FOREBYGGELSE AF UHELD Personskade Overhold altid Arbejdstilsynets forskrifter og vejledninger for arbejdsprocesser. Benyt det foreskrevne sikkerhedsudstyr - beklædning, dragter, sko, hjelm, briller, masker og åndedrætsværn. Følg altid Arbejdspladsbeskrivelsen på farlige maskiner Orientér dig om placeringen af førstehjælpsmidler - forbindsstoffer, øjeskyllemiddel og lign. Vær bekendt med Instruks for PERSONSKADE. Tal jævnligt med din sikkerhedsrepræsentant. Tjekliste for farekilder Højde o Personer med arbejde i højder o Nedfaldne genstande o Sammenbrud af konstruktioner o Løft Varme og kulde o Genstande o Væsker og bade o Damp og gas o Kemiske reaktioner Bevægelse o Bevægelige maskindele / transportbånd o Flyvende genstande o Genstande under håndtering / flytning o Køretøjer Brand og eksplosion o Brændbare væsker og stoffer o Eksplosive væsker og stoffer o Antændelseskilder o Kemiske reaktioner Roterende bevægelse o Maskindele, valser, kraftoverføring o Centrifuger o Rotor, propeller o Udstyr, værktøj

29 Kemiske påvirkninger o Gift o Ætsning o Kvælning o Smitte o Korrosion Tryk o Gas o Damp o Væske o Fjedre o Materialespænding Stråling o Lydbølger o Varmestråling o Lys, UV, IR, laser o Elektromagnetisk o Ioniserende stråling Elektricitet o Spænding o Strøm o Kondensatorer o Batterier Diverse o Iltmangel, drukning o Spidse og skarpe genstande o Mikroorganismer o Akut forurening o Vibrationer

30 3.2 FOREBYGGELSE AF UHELD Miljøuheld Kontroller med jævne mellemrum tanke og beholdere for utætheder (tæring og huller). Et stort forbrug af f.eks. olie kan tyde på utætheder Alle kemiske oplag skal opbevares forsvarligt. Oplag må aldrig forefindes i nærheden af afløb eller direkte på et gennemtrængeligt gulv. Tilse at beholdere er forsvarligt lukket. Check at aftapningshaner ikke uhensigtsmæssigt kan åbnes eller påkøres. Vær bekendt med UngeCentrets lager af absorberingsmidler (kattegrus og lignende). Sørg for produktbeskrivelse af nye kemiske stoffer, der ankommer til UngeCentret.

31 3.3 FOREBYGGELSE AF TYVERI OG RØVERI Menneskelig forbyggende adfærd Lad ikke penge / værdier ligge fremme. Optræd myndigt og bevidst, ikke mindst hvis der i omgivelserne befinder sig mistænkelige personer. Sørg for at lukke og låse døre, vinduer og skuffer. Minimér pengemængden i eventuelle kasseskuffer. Sørg for at have rigeligt lys Sørg for frit ud- og indsyn til området Udstyr og sikkerhedsforanstaltninger Pengeskab. Belysning inde og ude.

32 4. SIKKERHEDSGRUPPER Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Indsatsgruppen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisegruppen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt

33 4.1 SIKKERHEDSGRUPPENS ÅRSHJUL Januar Møde i sikkerhedsgruppen Februar APV udfyldes Marts APV opfølgning April Gennemgang af diverse maskiner, stiger, arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), med videre Maj AMG Møde i sikkerhedsgruppen Gennemgang af diverse elektriske maskiner Juni AMG opfølgning Juli August Møde i sikkerhedsgruppen September Revision af håndbog Oktober APV opfølgning Selvevaluering af arbejdsmiljøarbejdet i forhold til arbejdsmiljøsystemet November AMG Gennemgang af diverse maskiner December AMG opfølgning

34 5. TELEFON- OG NAVNELISTE Sektionsleder Lone Baggersgaard Petersen Forstander Anders Ole Andersen Afdelingsleder Gitte Knudsen Afdelingsleder Brian Ytting Langvad Socialpædagog Berit Hørning Jørgensen Socialpædagog Bo Lyngsø Socialpædagog Charlotte Grønne Sørensen Socialpædagog Connie Hellemann Frisch Socialpædagog Dennis Nielsen

35 Socialpædagog Diana Berg Christiansen Socialpædagog Elvira Hansen Socialpædagog Eva Mortensen Socialpædagog Gitte Meyhoff Nybo Socialpædagog Hanne Lundsberg Lausten Socialpædagog Henrik Gaarn Bilgrau Socialpædagog Kenneth Juhl Kristensen Socialpædagog Line Friis Beck Socialpædagog Lotte (Charlotte) Stig Nørgård Socialpædagog Mark Nymann Glyholt

36 Socialpædagog Mette Bach Sandsmark Socialpædagog Preben Gorm Olesen Socialpædagog Rasmus Haugaard - Juncher Socialpædagog Robert Kelemen Socialpædagog Sonja Linnet Socialpædagog Vivian Poulsen Studerende Administrativ medarbejder Helle Ejstrup Dam Alarm 112 Politi 114

37 6. REVIDERING OG KVALITETSSIKRING Det er sikkerhedsgruppen og MED-udvalget der er ansvarlig for sikkerhedsarbejdet på UngeCentret. Det er gruppens opgave at sikre en tryg og sikker arbejdsplads for de ansatte. Som sikkerhedsgruppe har medlemmerne ikke nødvendigvis nogen rolle i forbindelse med egentlige uheld på arbejdspladsen - medmindre disse personer også indgår i indsats- og / eller krisegrupper. Organisationen er sammensat af repræsentanter fra medarbejderside og ledelse. MED-udvalget skal hvert år i september opdatere beredskabsplanen i samarbejde med Rasmus Haugaard - Juncher.

38 7. KOMMUNIKATION MED MEDIER Pressestrategi Mødet med pressen kræver forberedelse. Her er listet nogle typiske emner, som det forventes, at en journalist ville kunne spørge ind til. Ved at give journalisten nogle gode svar tilbage, vil historien sandsynligvis falde dækkende ud, og UngeCentret vil ikke stå tilbage med kritiske uafklarede spørgsmål om brister i sikkerheden. Pressens spilleregler Først med nyheden. Nyhed med en interessant / kritisk vinkel. Går efter "solo" udtalelser fra en "ansvarlig" person. Historien bringes med stor sandsynlighed - uanset om du udtaler dig eller ej. Altid skarpe deadlines. Vær forberedt på: At en journalist henvender sig FØR, du selv har hørt om hændelsen. At der står en fotograf / journalist uanmeldt på jeres grund. Telefonerne kimer løs - alle medier vil have et interview og have billeder. Håndtering af pressen - som udgangspunkt kun den presseansvarlige: o Vær imødekommende, og fortæl du vender tilbage så snart sagen er undersøgt. o Og vend altid tilbage! o Tilbyd pressens repræsentanter et fast opholdssted. o Tag stilling til afholdelse af pressemøde og / eller udsendelse af pressemeddelelse.

39 Pressemøde: o Meddel tid og sted. o Medtag relevante personer fra UngeCentret, politi, andre myndigheder, krisepsykologer etc., som kan besvare spørgsmål. o Hold internt koordinerende formøde inden pressemødet. Pressemeddelelse: o Vær konkret og husk faktuelle data om UngeCentret. o Tiden er en væsentlig faktor. o Send til nyhedsbureau(er) f.eks. Ritzaus Bureau (DK), Reuters (udlandet), hvis tiden ikke tillader andet. Ellers send til alle relevante medier - husk de lokale. Midtjyllands Avis: TV2 Østjylland: Husk at orientere kolleger om, hvordan pressen skal håndteres i denne særlige situation. Orientér om tidspunkter for pressemøde og udsendelse af pressemeddelelse.

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Intern Arbejdsmiljøguide

Intern Arbejdsmiljøguide Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. TRECO A/S Intern Arbejdsmiljøguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lidt om TRECO A/S...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere