BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj 2. UDGAVErhj

2 Beredskabsplan for UngeCentret, 2. udgave Redaktionen afsluttet: 26. februar 2014 Redaktion: Anders Ole Andersen Rasmus Haugaard - Juncher Forsideillustration: Original: Redigeret af redaktionen.

3 1. FORORD Dette er anden udgave af UngeCentrets beredskabsplan. Vores sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i Silkeborg kommunes overordnede personalepolitik. (Politikken kan læses på ZoomIN.) UngeCentret skal være en sund arbejdsplads - fysisk og psykisk. Sundhed på arbejdspladsen - og dette at have det godt på arbejdspladsen i det hele taget - er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. I UngeCentret ønsker vi at arbejde systematisk med sikkerheden, og det ligger os på sinde at efterleve lovkravene. Denne reviderede beredskabsplan er en del af vort sikkerhedssystem fremover. Tag godt i mod den, og lad os håbe på, at uheld forebygges inden de indtræffer - således denne plan ikke finder anvendelse. Tryghed i arbejdslivet er vigtigt for et menneskes sundhed. Marts 2014 Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen

4 2.1 INSTRUKS VEDR. ARBEJDSSIKKERHED Oplever du situationer på UngeCentret, hvor der sker brud på regler vedr. arbejdssikkerhed, er du som medarbejder forpligtet til at gøre opmærksom på dette. Du kan til enhver tid orientere dig i arbejdsmiljøhåndbogen som er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Du kan finde den ved at gå ind på Kommunen Job Arbejdsmiljø Orientér Forstander Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt ,

5 2.2 BRANDINSTRUKS Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en brand, og: hvem du er at du ringer fra UngeCentret, Silkeborg Kommune tlf. nr. du ringer fra ( ) hvad der er sket om der er tilskadekomne eller personer i fare Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. Udsæt ikke dig selv for fare. Red Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for fare. Evakuér ansatte og gæster på UngeCentret på parkeringspladsen ved HK (Vestergade 43). Benyt hoveddør, kælderdør eller terrassedør ved køkkenet. Begræns Luk alle vinduer og døre, men lås ikke. Brandvæsen Samlingspladsansvarlig udpeger en medarbejder til at vise brandvæsenet vej til skadestedet. Forsyn redningsmandskabet med informationer og evt. nøgler. Orientér Samlingspladsansvarlig Anders Ole Andersen samt din nærmeste leder. Fortæl, hvad der er sket: hvor det brænder om der er tilskadekomne eller personer i fare at brandvæsnet er alarmeret.

6 2.3 BRANDINSTRUKS SAMLINGSPLADSANSVARLIGE Ansvar på samlingspladsen Forstander Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Medbring Alarmkufferten er placeret i det høje skab i rummet før køkkenet. Kuffertens indehold: Lommelygte Kladdeblok Beredskabsplanen Markeringsvest Opgaver - personalet Den ansvarlige modtager gerne kollegial hjælp med organisering af opgaver. Meddel overfor forsamlingen - højt og tydeligt, at du er den samlingspladsansvarlige. Fortæl at: personerne skal tage opstilling afdelingsvis at, såfremt nogen savnes - så skal du have det at vide Registrer evt. savnede personer og deres forventede opholdsted. Orientér personalet om det videre forløb. Opgaver - redningsmandskabet Modtag redningsmandskabet. Fortæl indsatslederen, hvad du ved om situationen, og om nogen savnes inde i bygningen.

7 2.4 FORURENING AF DRIKKEVAND OBS: Hvis du får kendskab til, at drikkevandet på UngeCentret kan være forurenet, skal du straks reagere på dette. Kontakt Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen eller Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Alarmér Sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant undersøger informationerne og tager kontakt til vandværket. Sikkerhedsleder eller sikkerhedsrepræsentant informerer alle på UngeCentret.

8 2.5 GOD SIKKERHEDSSKIK Aflåsning af døre og lukning af vinduer Du er selv ansvarlig for at lukke vinduer og døre i de lokaler du forlader og låse, hvis du er den sidste der forlader lokalerne. Branddøre må ikke holdes åbne af kiler eller lignende. Informationssøgning Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i beredskabsplanen og informationer fra sikkerhedsgruppen, så du til enhver tid ved, hvor du kan søge informationer i ulykkestilfælde. Hold dig ligeledes løbende orienteret om evakueringsplan og anvendelse af brandmateriel, så du kan informere andre i en krisesituation. Forebyg På UngeCentret prioriterer vi det forebyggende arbejde, så vi i høj grad kan afværge ulykker, inden de sker. Derfor er det vigtigt, at du altid giver din sikkerhedsrepræsentant besked, hvis der sker en nærvedulykke, altså dér hvor det var lige ved at gå galt, så vi undgår, at det går galt for den næste. Orientér Orientér sikkerhedsrepræsentanten eller din nærmeste leder, hvis du ser andre muligheder for at forebygge ulykker eller alvorlige hændelser på UngeCentret.

9 2.6 HÅNDTERING AF KLIENTSAMMENBRUD Psykisk førstehjælp Bring personen til et trygt sted og kontakt hurtigst muligt 1-2 kolleger, så du ikke skal håndtere situationen alene. Snak med personen. Er du utryg ved situationen, skal du ikke tøve med at ringe 112 og tilkalde en ambulance. Tilkald Tilkald nærmeste leder, uanset hvad lederen er optaget af, dvs. lederen må hentes ud fra eksempelvis møder. Hvis man ikke kan forlade stedet, må man bede en kollega sørge for, at lederen bliver tilkaldt. Alarmér Alarmcentralen 112 Oplys: Hvem du er (hovednummeret er ) Hvor du ringer fra Hvad der er sket Hvor i bygningen du befinder dig Orientér Orientér nærmeste leder Afdelingsleder Gitte Knudsen eller Afdelingsleder Brian Langvad som orienterer sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt

10 2.7 ISSLAG / SNEFALD Beredskab generelt HD Ejendomme er ansvarlige for snerydning, saltning m.v. omkring UngeCentret. Orientér (se under snestorm) Et godt råd Når du møder om morgenen, og har kørt eller gået forsigtigt hele vejen til arbejde, så fortsæt med din forsigtighed også på UngeCentrets områder, det skader i hvert fald ikke.

11 2.8 IT ANGREB / NEDBRUD Informer Rasmus Haugaard - Juncher Han tager kontakt til IT. Er Rasmus ikke tilstede, kontaktes IT Silkeborg kommune jf. nedenstående vejledning. Kontakt IT via: 1. webformularmail på ZoomIN 2. Mail til eller 3. Ring til 1550

12 2.9 KLAGER FRA BORGER Orientér Hvis du modtager klager fra en borger, skal du altid kontakte nærmeste leder, som vurderer hvordan sagen gribes an.

13 2.10 KOMMUNIKATION MED MEDIER Orientér Forstander Anders Ole Andersen Før medarbejdere eventuelt udtaler sig til pressen, skal der være truffet aftale herom med forstanderen. Træffes forstanderen ikke kontaktes én af afdelingslederne Gitte Knudsen eller Brian Langvad

14 2.11 MEDARBEJDER INVOLVERET I ULYKKE Stands ulykken Stop maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Red Giv livreddende førstehjælp sikr vejrtrækningen a) skab frie luftveje b) giv kunstigt åndedræt sikr blodcirkulationen a) stands blødninger b) giv hjertemassage Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (hovednummeret er ) hvad der er sket hvor mange tilskadekommende der er evt. hvor i bygningen ulykken er sket Red Giv almindelig førstehjælp fortsæt med den livreddende førstehjælp skaf tæpper hent forbindsstoffer og tildæk sår giv psykisk førstehjælp: Tal beroligende med den tilskadekommende Uheld med kemiske stoffer Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed samt behandling - jf. mappen med produktbeskrivelser, som findes i det høje skab i rummet før køkkenet. På hud eller i øjne - skyl med vand. Indtagelse eller indånding - søg læge eller skadestue.

15 Orientér Nærmeste leder som orienterer sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisehjælp Silkeborg Kommune har en aftale med Falck Healthcare på Oplysninger findes på ZoomIN.

16 2.12 MEDARBEJDER INVOLVERET I NÆRVEDULYKKE Forebyggende Som et led i forebyggelsesarbejdet registrerer UngeCentret alle nærvedulykker. Du har som ansat pligt til at melde nærvedulykker til sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt som registrerer disse.

17 2.13 PLUDSELIG DØDSFALD Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl: hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er: ) hvad der er sket Orientér Din nærmeste leder. Kontakt til pårørende Politiet har første informationspligt overfor pårørende til omkomne. Det er forstander Anders Ole Andersen der orienterer pårørende på UngeCentrets vegne.

18 2.14 INSTRUKS VED SAMMENSTYRTNINGER I BYGNINGER Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en sammenstyrtning, og: hvem du er at du ringer fra UngeCentret tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er ) hvad der er sket om der er tilskadekomne eller personer i fare. Skal jeg forlade bygningen? Forlad bygningen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen. Skal jeg gå ind i en bygning som er skadet? Inden du går ind i en bygning skal du sikre dig at der ikke er fare for sammenstyrtning / yderligere sammenstyrtning. Er der den mindste fare for at bygningen kan styrte sammen, skal man ikke begive sig ind i bygningen. Der er 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare: 1. Revner i murværk 2. Udvidelse af ståldele 3. Forskydning af betonelementer 4. Afskalning af dæklag på jernbeton 5. Stærk bortbrænding af træværk Ring / kontakt Føler du dig ikke truet, (og telefonen virker) kontakter du sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Du melder SAMMENSTYRTNING AF BYGNING - og at pågældende skal igangsætte evakueringen af bygningen.

19 2.15 SIRENEVARSLING Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende elektroniske sirenevarslingssystem. Politiet varsler I tilfælde af en større ulykke eller katastrofe kan politiet beslutte at varsle med sirenerne. Samtidig sendes en beredskabsmeddelelse til DR og TV2. Politiet kan varsle over hele landet samtidig eller starte sirenerne enkeltvis og dermed kun varsle i berørte områder. Hvordan skal man forholde sig? Når sirenen lyder, skal man gå inden døre, lukke døre og vinduer, slukke ventilationsanlæg og lytte til DR eller TV2. Det er en god ide at sikre sig, at alle omkringstående har forstået varslingssignalet. DR og TV2 vil i varslingssituationen bringe meddelelser om, hvad, der sker og hvad, man skal gøre. Meddelelserne vil komme fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil også på tekst-tv bringe informationer om varslingssituationen. Begge kanaler benytter side 150. Vær opmærksom på at TV2 benytter siden til almene nyheder når der ikke foreligger beredskabsmeddelelser. Hvordan lyder signalerne? Varsling om fare sker ved at sirenerne afgiver et særligt lydsignal. Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt, og derefter falder langsomt. Lyden kommer i alt fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Sirenevarslingssystemet vil også blive brugt, når faren er overstået. Systemet vil afgive et andet signal, som betyder at faren er forbi. Lydsignalet er én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder. Når signalet om faren er forbi har lydt, kan man igen gå udendørs.

20 2.16 SKADEDYR Orientér Forstander Anders Ole Andersen som herefter foretager de videre foranstaltninger

21 2.17 SNESTORM Fremmøde UngeCentret lukker ikke på grund af uvejr. Som hovedregel aflyses aktiviteter ikke på grund af dårligt vejr. Hvis vejrudsigten varsler risiko for lukkede veje eller aflyst offentlig transport, tager ledelsen stilling til om UngeCentret undtagelsesvis skal lukke. Medarbejdere skal ikke tilsidesætte sikkerheden under transport til eller fra arbejde.

22 2.18 STRØMAFBRYDELSE Intern strømafbrydelse Sikringsskabet for administrationsbygningen, er at finde i depotrummet i kælderen. Kontakt evt. Ole Secher, HD Ejendomme Alarmér Ved udefrakommende strømafbrydelser kontaktes EnergiMidt på og der oplyses omfanget af strømafbrydelsen (hvor mange er berørt, hvor og eventuelt hvad er årsagen) Orientér / Alarmér Orientér samtlige afdelinger og påmind dem om, at samtlige PC ere, vaskemaskine, opvaskemaskine, projektorer som er uden strøm skal slukkes ved maskinens kontakt, således de ikke pludseligt starter, når strømmen vender tilbage.

23 2.19 TRUSLER OG VOLD MOD ANSATTE Hvad er vold Fysiske overgreb i form af bid, spark, slag etc. Trusler om fysisk / psykisk overlast Psykiske reaktioner efter længerevarende risiko for vold eller trusler om vold. Handlingsplan Håndtering af konfliktsituationen Støtte og hjælp til medarbejdere der bliver berørt af vold Fysisk / psykisk førstehjælp Orientering til personalet (ledelsesansvar) Opfølgning (ledelsesansvar) Ingen må lades alene efter en voldsepisode Du skal bringe den voldsramte til et sikkert sted Få fat i en person fra ledergruppen Lyt til den voldsramte Lederen vurderer, om der skal tages kontakt til læge / skadestue og det videre forløb. Orientér Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen og Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisehjælp Silkeborg Kommune har en aftale med Falck Healthcare på Oplysninger findes på ZoomIN

24 Voldspolitik UngeCentret har udviklet en voldspolitik der kan læses på O-drevet: Børne og familie Ungecentret Fælles ALLE ANSATTE Politikker

25 2.20 TRAFIKULYKKER I FORBINDELSE MED TJENESTE Medarbejders kørsel Medarbejderens egen forsikring dækker. Kørsel med unge i UngeCentrets busser Kommunens forsikring dækker. Kørsel med unge i egen bil som udgangspunkt er det førerens ansvarsforsikring der dækker, MEN det anbefales at man tjekker sin forsikring, da nogle forsikringsselskaber tager forbehold, når det har arbejdsmæssig karakter.

26 2.21 UHELD MED FARLIGE STOFFER Stop Luk ventiler - afbryd el og maskinprocesser. Dæk kloakriste. Luk døre og vinduer - men lås ikke. Red Evakuér Samlingsplads Bring personer væk fra farezonen - udsæt ikke dig selv for risiko. Hvis der er personfare, evakuér unge, ansatte og gæster til samlingspladsen. Alarmér Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har et miljøuheld med stof XX: - hvem du er - at du ringer fra UngeCentret - tlf. nr. du ringer fra (kontorets nummer er: er ) - hvad der er sket - om der er tilskadekomne eller personer i fare. Orientér Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt samt din nærmeste leder Afdelingsleder Gitte Knudsen eller Afdelingsleder Brian Langvad Fortæl, hvad der er sket: hvor stort et spild hvilket stof hvor henne om der er tilskadekomne eller personer i fare og at brandvæsnet er alarmeret.

27 Bekæmp Begynd olie- og kemikaliebekæmpelsen med absorberings-opsamlingsmidler - men kun hvis det er forsvarligt. Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed - jf. sikkerhedsdatabladmappen.

28 3.1 FOREBYGGELSE AF UHELD Personskade Overhold altid Arbejdstilsynets forskrifter og vejledninger for arbejdsprocesser. Benyt det foreskrevne sikkerhedsudstyr - beklædning, dragter, sko, hjelm, briller, masker og åndedrætsværn. Følg altid Arbejdspladsbeskrivelsen på farlige maskiner Orientér dig om placeringen af førstehjælpsmidler - forbindsstoffer, øjeskyllemiddel og lign. Vær bekendt med Instruks for PERSONSKADE. Tal jævnligt med din sikkerhedsrepræsentant. Tjekliste for farekilder Højde o Personer med arbejde i højder o Nedfaldne genstande o Sammenbrud af konstruktioner o Løft Varme og kulde o Genstande o Væsker og bade o Damp og gas o Kemiske reaktioner Bevægelse o Bevægelige maskindele / transportbånd o Flyvende genstande o Genstande under håndtering / flytning o Køretøjer Brand og eksplosion o Brændbare væsker og stoffer o Eksplosive væsker og stoffer o Antændelseskilder o Kemiske reaktioner Roterende bevægelse o Maskindele, valser, kraftoverføring o Centrifuger o Rotor, propeller o Udstyr, værktøj

29 Kemiske påvirkninger o Gift o Ætsning o Kvælning o Smitte o Korrosion Tryk o Gas o Damp o Væske o Fjedre o Materialespænding Stråling o Lydbølger o Varmestråling o Lys, UV, IR, laser o Elektromagnetisk o Ioniserende stråling Elektricitet o Spænding o Strøm o Kondensatorer o Batterier Diverse o Iltmangel, drukning o Spidse og skarpe genstande o Mikroorganismer o Akut forurening o Vibrationer

30 3.2 FOREBYGGELSE AF UHELD Miljøuheld Kontroller med jævne mellemrum tanke og beholdere for utætheder (tæring og huller). Et stort forbrug af f.eks. olie kan tyde på utætheder Alle kemiske oplag skal opbevares forsvarligt. Oplag må aldrig forefindes i nærheden af afløb eller direkte på et gennemtrængeligt gulv. Tilse at beholdere er forsvarligt lukket. Check at aftapningshaner ikke uhensigtsmæssigt kan åbnes eller påkøres. Vær bekendt med UngeCentrets lager af absorberingsmidler (kattegrus og lignende). Sørg for produktbeskrivelse af nye kemiske stoffer, der ankommer til UngeCentret.

31 3.3 FOREBYGGELSE AF TYVERI OG RØVERI Menneskelig forbyggende adfærd Lad ikke penge / værdier ligge fremme. Optræd myndigt og bevidst, ikke mindst hvis der i omgivelserne befinder sig mistænkelige personer. Sørg for at lukke og låse døre, vinduer og skuffer. Minimér pengemængden i eventuelle kasseskuffer. Sørg for at have rigeligt lys Sørg for frit ud- og indsyn til området Udstyr og sikkerhedsforanstaltninger Pengeskab. Belysning inde og ude.

32 4. SIKKERHEDSGRUPPER Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Indsatsgruppen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt Krisegruppen Sikkerhedsleder Anders Ole Andersen Sikkerhedsrepræsentant Mark Nymann Glyholt

33 4.1 SIKKERHEDSGRUPPENS ÅRSHJUL Januar Møde i sikkerhedsgruppen Februar APV udfyldes Marts APV opfølgning April Gennemgang af diverse maskiner, stiger, arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), med videre Maj AMG Møde i sikkerhedsgruppen Gennemgang af diverse elektriske maskiner Juni AMG opfølgning Juli August Møde i sikkerhedsgruppen September Revision af håndbog Oktober APV opfølgning Selvevaluering af arbejdsmiljøarbejdet i forhold til arbejdsmiljøsystemet November AMG Gennemgang af diverse maskiner December AMG opfølgning

34 5. TELEFON- OG NAVNELISTE Sektionsleder Lone Baggersgaard Petersen Forstander Anders Ole Andersen Afdelingsleder Gitte Knudsen Afdelingsleder Brian Ytting Langvad Socialpædagog Berit Hørning Jørgensen Socialpædagog Bo Lyngsø Socialpædagog Charlotte Grønne Sørensen Socialpædagog Connie Hellemann Frisch Socialpædagog Dennis Nielsen

35 Socialpædagog Diana Berg Christiansen Socialpædagog Elvira Hansen Socialpædagog Eva Mortensen Socialpædagog Gitte Meyhoff Nybo Socialpædagog Hanne Lundsberg Lausten Socialpædagog Henrik Gaarn Bilgrau Socialpædagog Kenneth Juhl Kristensen Socialpædagog Line Friis Beck Socialpædagog Lotte (Charlotte) Stig Nørgård Socialpædagog Mark Nymann Glyholt

36 Socialpædagog Mette Bach Sandsmark Socialpædagog Preben Gorm Olesen Socialpædagog Rasmus Haugaard - Juncher Socialpædagog Robert Kelemen Socialpædagog Sonja Linnet Socialpædagog Vivian Poulsen Studerende Administrativ medarbejder Helle Ejstrup Dam Alarm 112 Politi 114

37 6. REVIDERING OG KVALITETSSIKRING Det er sikkerhedsgruppen og MED-udvalget der er ansvarlig for sikkerhedsarbejdet på UngeCentret. Det er gruppens opgave at sikre en tryg og sikker arbejdsplads for de ansatte. Som sikkerhedsgruppe har medlemmerne ikke nødvendigvis nogen rolle i forbindelse med egentlige uheld på arbejdspladsen - medmindre disse personer også indgår i indsats- og / eller krisegrupper. Organisationen er sammensat af repræsentanter fra medarbejderside og ledelse. MED-udvalget skal hvert år i september opdatere beredskabsplanen i samarbejde med Rasmus Haugaard - Juncher.

38 7. KOMMUNIKATION MED MEDIER Pressestrategi Mødet med pressen kræver forberedelse. Her er listet nogle typiske emner, som det forventes, at en journalist ville kunne spørge ind til. Ved at give journalisten nogle gode svar tilbage, vil historien sandsynligvis falde dækkende ud, og UngeCentret vil ikke stå tilbage med kritiske uafklarede spørgsmål om brister i sikkerheden. Pressens spilleregler Først med nyheden. Nyhed med en interessant / kritisk vinkel. Går efter "solo" udtalelser fra en "ansvarlig" person. Historien bringes med stor sandsynlighed - uanset om du udtaler dig eller ej. Altid skarpe deadlines. Vær forberedt på: At en journalist henvender sig FØR, du selv har hørt om hændelsen. At der står en fotograf / journalist uanmeldt på jeres grund. Telefonerne kimer løs - alle medier vil have et interview og have billeder. Håndtering af pressen - som udgangspunkt kun den presseansvarlige: o Vær imødekommende, og fortæl du vender tilbage så snart sagen er undersøgt. o Og vend altid tilbage! o Tilbyd pressens repræsentanter et fast opholdssted. o Tag stilling til afholdelse af pressemøde og / eller udsendelse af pressemeddelelse.

39 Pressemøde: o Meddel tid og sted. o Medtag relevante personer fra UngeCentret, politi, andre myndigheder, krisepsykologer etc., som kan besvare spørgsmål. o Hold internt koordinerende formøde inden pressemødet. Pressemeddelelse: o Vær konkret og husk faktuelle data om UngeCentret. o Tiden er en væsentlig faktor. o Send til nyhedsbureau(er) f.eks. Ritzaus Bureau (DK), Reuters (udlandet), hvis tiden ikke tillader andet. Ellers send til alle relevante medier - husk de lokale. Midtjyllands Avis: TV2 Østjylland: Husk at orientere kolleger om, hvordan pressen skal håndteres i denne særlige situation. Orientér om tidspunkter for pressemøde og udsendelse af pressemeddelelse.

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere