Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling"

Transkript

1 Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

2 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi sikrer sammenhæng i patientens behandlingsforløb Vi giver patienten indflydelse på egen behandling Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads Vi satser på forskning, læring og innovation Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt Sygehuset helbreder og skaber trivsel Vi udnytter de teknologiske muligheder Forudsætninger og tendenser for fremtidens sygehusvæsen Fra tanke til vision Kontakt: Maj 2012 REGION SJÆLLAND 3

3 VI SKABER FREMTIDENS SYGEHUS GENNEM SAMMENHÆNG OG UDVIKLING Visionerne for fremtidens sygehusvæsen i Region Sjælland skal understøtte, at alle regionens sygehuse fortsat udvikler sig og at det sygehusvæsen, vi planlægger i dag, indtænker de tendenser og muligheder, der tegner sig i morgen. Region Sjælland har vedtaget en ambitiøs sygehusplan, der gennemføres i årene frem mod Sygehusplanen fordeler opgaverne på seks sygehuse, der med forskellige faglige profiler skal fungere som ét samlet sygehus. Danmarksmestre i sammenhængende patientforløb! Region Sjællands sygehusvæsen er i 2020 kendetegnet ved, at vi er særligt gode til at skabe sammenhæng i patientforløb. Det skal være vores særlige styrke! Det skal vi være danmarksmestre i! Og det kræver, at vi udvikler os de kommende år. Vi har først og fremmest ansvaret for at skabe sammenhæng i patientforløbene på og mellem sygehusene, og vi har samtidig også et klart medansvar for at bygge bro til vores eksterne samarbejdspartnere, ikke mindst til kommunerne og praktiserende læger. 4 REGION SJÆLLAND

4 Med fokus på sammenhæng kan vi skabe gode patientforløb af høj kvalitet, og vi kan implementere vores sygehusplan, som tager hensyn til regionens geografiske udfordringer. Med fokus på sammenhæng kan vi opnå høj patient- og medarbejdertilfredshed. Udvikling Vores sygehuse skal have fokus på udvikling fagligt og organisatorisk. Vi skal udvikle os for at nå vores mange ambitiøse mål. Vi skal udvikle os for at kunne honorere patienternes krav og forventninger. Vi skal også udvikle os for at sikre, at årlige produktivitetskrav og fortsatte begrænsede ressourcer omsættes til gode og sunde løsninger til gavn for patienterne og alle de medarbejdere, der løser opgaverne. Syv visioner Sammenhæng og udvikling er rammen for visionerne frem mod Vi har formuleret syv visioner, der understøtter dette overordnede fokus: Vi sikrer sammenhæng i patientens forløb Vi giver patienten indflydelse på egen behandling Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads Vi satser på forskning, læring og innovation Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt Sygehuset helbreder og skaber trivsel Vi udnytter de teknologiske muligheder REGION SJÆLLAND 5

5 VISION VI SIKRER SAMMENHÆNG I PATIENTENS FORLØB Patienten oplever i Region Sjælland et sygehusvæsen, som systematisk fokuserer på at skabe det bedste patientforløb. Det sker gennem god planlægning, høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet i behandlingen. Og ved hele tiden at udvikle sig og implementere nye løsninger og teknologier. Rehabilitering og forebyggelse på sygehuset tager udgangspunkt i patientens generelle sundhed. Sygehuset tager medansvar for patientens samlede forløb og er brobygger mellem de forskellige sundhedsaktører. Samarbejdet understøttes af it-systemer, der sikrer, at den rette information er tilgængelig for alle relevante aktører på alle tidspunkter. De pårørende har en væsentlig rolle og er en vigtig ressource, både for patienten og for sygehuset. Derfor er sygehuset organiseret, så der er plads til de pårørende, og til at de kan indgå i konstruktivt samspil med personalet. 6 REGION SJÆLLAND

6 DET BETYDER Den individuelle behandling tager udgangspunkt i standardiserede pleje- og behandlingsforløb Sygehusets organisering og indretning er bygget op om patientforløb og hurtig diagnostik Sygehuset arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse som en integreret del af patientforløbet Sygehuset hjælper patienterne med at tage ansvar for deres egen behandling og deres generelle helbred De pårørendes rolle styrkes ved at skabe plads til dem i behandlingsforløbet It giver fagfolk, patienter og pårørende mulighed for at planlægge og følge patienten hele vejen gennem behandlingen på sygehuset og på tværs af sektorerne REGION SJÆLLAND 7

7 VISION VI GIVER PATIENTEN INDFLYDELSE PÅ EGEN BEHANDLING Patienter, der inddrages, bliver aktive og engagerede deltagere i eget behandlingsforløb. Inddragelse af patienterne er med til at styrke kvaliteten i behandlingen. Sygehuset vægter derfor patient empowerment højt. Sygehuset og patienten samarbejder om at give patienten viden om egen sygdom og behandling. Patienterne inddrages i væsentlige beslutninger og inviteres til at bidrage med egen viden og erfaringer. Det styrker patientforløbet og er med til at skabe bedre sammenhæng i den enkelte patients forløb. 8 REGION SJÆLLAND

8 DET BETYDER Den lægelige vurdering sker på et videnskabeligt grundlag samtidig med at patientens behandlingsforløb tilpasses, så det matcher den enkelte patients situation og kompetencer. Patientens potentiale skal i stigende grad aktiveres. Patienter har let adgang til viden om deres sygdom og behandling. De patienter, der har overskud og interesse, kan tilegne sig viden og indgå som en kvalificeret ressource i eget patientforløb. Vi giver patienterne muligheder for aktivt at søge viden om sygdom og behandling, hvor der også er mulighed for selvbetjeningsløsninger som fx booking. Her er det også muligt at se egen journal, prøvesvar og medicinoverblik samt at søge særlig viden om sygdom og behandlingsformer. Patientens engagement og aktive medvirken skaber mulighed for individuelle og virtuelle behandlingsforløb, således at patientens liv og dagligdag i vid udstrækning kan opretholdes. REGION SJÆLLAND 9

9 VISION SYGEHUSET ER EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Når målet er helbredelse og gode behandlingsresultater, er medarbejderne i sygehusvæsenet i Region Sjælland helt centrale. Derfor er det afgørende, at vi fastholder og rekrutterer de bedste. Medarbejderne forventer fleksible arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og en høj prioritering af kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet. Samtidig har sygehusene brug for forandringsparate medarbejdere, der udvikler sig i takt med at opgaver og muligheder. Derfor er det vigtigt at skabe arbejdsformer og -miljøer, som inspirerer og udfordrer medarbejderne. 10 REGION SJÆLLAND

10 DET BETYDER Medarbejderne er en af de vigtigste ressourcer i sygehusvæsnet Sygehuset har kompetente og engagerede medarbejdere og ledere med tydelige ansvarsområder Gode arbejds-, udviklings- og læringsbetingelser er en naturlig del af arbejdspladsen Der er konstant øje for at opnå den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem faggrupper REGION SJÆLLAND 11

11 VISION VI SATSER PÅ FORSKNING, LÆRING OG INNOVATION Forandring er et grundvilkår for alle ansatte i sygehusvæsenet. Sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden og hurtigt både fagligt, teknologisk og organisatorisk. Forventningerne og kravene er store: Høj kvalitet og faglighed i behandlingen, smidige, optimale og sammenhængende patientforløb. Dertil kommer krav om årlige produktivitetsstigninger og fortsat knappe ressourcer. Forskning, læring, videndeling og innovation er nogle af de væsentligste nøgler til at matche udfordringerne. Sygehuset er kendetegnet ved forskning på højt niveau. Forskningsresultater og ny viden deles og omsættes til gavn for patienterne i Region Sjælland. Sygehusene er samtidig den største arbejdsplads i regionen med ansvar for at uddanne over studerende/elever om året. Det har derfor stor betydning, at der på sygehusene er fleksible, stærke og imødekommende lærings-, forsknings- og innovationsmiljøer. Nøgleord for indretningen af fysiske faciliteter er rum, fleksibilitet og anvendelse af ny teknologi. Videndeling, netværksdannelse og tværfagligt samarbejde er et styrkeområde i Region Sjælland. 12 REGION SJÆLLAND

12 DET BETYDER Forskning, læring og innovation foregår både i fælles enheder og ikke mindst ude på afdelingerne på de enkelte sygehuse Der er tid og plads til de studerende og elever, som både er til stede, hvor patienterne er og i dedikerede miljøer Sygehuset udvikler sig med global inspiration fra og i samarbejde med sygehuse og universiteter samt andre samarbejdspartnere ikke mindst private aktører Sygehusene har en stærk innovationskultur Medarbejdernes gode ideer gribes, udvikles og afprøves REGION SJÆLLAND 13

13 VISION SYGEHUSET ER FLEKSIBELT, EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT Sygehuset er bygget og indrettet, så det hurtigt, nemt og billigt kan tilpasses de aktuelle krav og muligheder. Det gælder alle rumtyper og funktioner. Sygehusets infrastruktur og logistik sikrer, at sygehuset fungerer effektivt. Funktionerne er placeret, så det er muligt at gennemføre sammenhængende patientforløb med kortest mulig ventetid. Ved sygehusbyggeri i Region Sjælland og i den daglige drift er bæredygtighed i bred forstand en grundsten. Der fokuseres på de»grønne«aspekter og tænkes energivenligt. Bæredygtighed kan være alt fra ren energi og genbrug til det fleksible byggeri, der er brugbart i flere årtier. 14 REGION SJÆLLAND

14 DET BETYDER Høj fleksibilitet med hensyn til rummenes størrelse og anvendelse samt standardisering af undersøgelses- og behandlingsrum Bæredygtighed er en grundsten Lave omkostninger til drift, vedligeholdelse og ændringer af bygninger Infrastrukturen skaber effektive transportveje, sikrer smidige patientforløb og sparer tid Vi samarbejder med private om produktudvikling i forbindelse med byggeri og drift REGION SJÆLLAND 15

15 VISION SYGEHUSET HELBREDER OG SKABER TRIVSEL Ved nyt sygehusbyggeri og ombygninger i Region Sjælland anvendes viden om, hvordan bygninger og arkitektur skaber den bedste helende fysiske ramme. Brugen af elementer som lys, lyd, farver, kunst og natur spiller ind. Sygehuset er indrettet med muligheder for fysisk aktivitet og psykisk velvære i et professionelt miljø. Det har en positiv indvirkning på patientens helbredelse og velbefindende. Sygehuset er en integreret del af byens liv. 16 REGION SJÆLLAND

16 DET BETYDER Viden om den helende bygning anvendes ved alt sygehusbyggeri Genoptræning og aktivering af patienterne integreres i afdelingerne De fysiske rammer fremmer patientsikkerhed, høj hygiejnestandard og forebyggelse af infektioner Arbejdsmiljø og sikkerhed prioriteres højt ved tidligt at involvere medarbejdere og eksperter Sygehuset er tilgængeligt og skaber sammenhæng til det omgivende samfund og for den enkelte patient REGION SJÆLLAND 17

17 VISION VI UDNYTTER DE TEKNOLOGISKE MULIGHEDER Hvad vi tror, er umuligt i dag, kan vi i morgen. Mulighederne inden for it, behandlingsmetoder og logistik bevæger sig med lynets hast. I fremtiden vil alt kunne fange, bære og analysere data. Nye operationsmåder kommer til, servicefunktioner automatiseres, og der sker en betydelig flytning af patientbehandling til patientens eget hjem via telemedicin. Teknologien skal i høj grad medvirke til at skabe sammenhæng i patientforløbene. Den hurtige udvikling betyder, at forventninger og planer i byggeprocessen skal tilpasses de erfaringer og den viden, der opsamles undervejs. 18 REGION SJÆLLAND

18 DET BETYDER It er til rådighed 24 timer i døgnet alle årets dage og anvendes online og trådløst Sygehuset er papirløst og alle medier anvendes aktivt En høj grad af automatisering af arbejdsgange. Logistikken understøtter det sammenhængende patientforløb Elektronisk identifikation understøtter arbejdsgange og styrker sikkerheden Individuelle og intuitive it-løsninger til medarbejderne Der tages afsæt i afprøvet og kendt teknologi i forhold til it og telemedicin Innovations- og pilotprojekter danner grundlag for systematisk vidensopsamling og udvikling i hverdagen og i de sammenhængende patientforløb REGION SJÆLLAND 19

19 FORUDSÆTNINGER OG TENDENSER FOR FREMTIDENS SYGEHUSVÆSEN Det sygehusvæsen, vi skal indrette i fremtiden, ligner ikke det, vi kender i dag. I de kommende år vil der ske store forandringer i behandlingsmulighederne, teknologien og inddragelsen af patienter og pårørende. Patientkrav, kvalitet og effektivitet Patienterne og de pårørende ved, hvad de vil, og hvad de forventer af sundhedsvæsenet med kompetence, tilgængelighed, sammenhæng og individuelle tilbud som nøgleord. Vi skal sætte endnu mere fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Samtidig skal der sikres omkostningseffektive løsninger i byggeri og drift og optimal udnyttelse af sygehusenes kapacitet. Helhedstænkning Målet om sammenhæng i patientforløbet bliver styrende for indretning, organisering og arbejdstilrettelæggelse. Vi vil gå fra sygehuse, der i årtier har været organiseret efter de enkelte lægefaglige specialer, til et mere helhedstænkende sundhedsvæsen, styret af patienternes behov for diagnostik, behandling og pleje. 20 REGION SJÆLLAND

20 Flere ambulante patienter I fremtiden vil flere patienter blive behandlet ambulant eller i eget hjem, i takt med at indlæggelsestiden falder. Vi vil samtidig se flere multisyge patienter med komplekse sygdomsbilleder. Sygehusets aktiviteter vil følge tre hovedspor: Patienter med behov for intensiveret behandling fra ét eller flere specialer under indlæggelse Ambulant behandling Telemedicinske tilbud til patienter i eget hjem Brobygning Sygehusvæsenet vil i højere grad end i dag få en brobygger-rolle. Sygehusvæsenet skal sikre sammenhæng i patientforløbet, først og fremmest på sygehuset. Men sygehusvæsenet har også et medansvar i forhold til behandling i eget hjem og for at skabe sammenhæng i samarbejdet med psykiatrien, praktiserende læger, kommuner og privathospitaler. REGION SJÆLLAND 21

21 FRA TANKE TIL VISION Da visionsprocessen blev sat i gang primo 2011, stod det klart, der skulle tænkes ud af boksen for at sikre, at fremtidens sygehuse indrettes efter fremtidens patienter, fremtidens medarbejdere, de teknologiske muligheder og de fremtidige krav. Visionerne er resultatet af mange og meget forskelligartede initiativer, der har fyldt Der er hentet inspiration fra nær og fjern, fra ledere og medarbejdere, studerende og eksperter og fra sygehusbyggerier i ind- og udland. At udarbejde et sæt visioner for regionens samlede sygehusvæsen er en omfattende opgave. Visionsarbejdet blev derfor opdelt i faser. Første fase Første fase kaldtes screeningsfasen. Den løb henover foråret Seks arbejdsgrupper med i alt mere end 50 deltagere ledere og medarbejdere fra sygehusene, Psykiatrien og Regionshuset blev bedt om at»tænke ud af boksen«inden for følgende hovedemner: Regionens sygehuse 2020+; hvad er et sygehus? Sygehusvirksomhed den kliniske arbejdsplads Sygehuset i bæredygtige rammer Det (høj-)teknologiske sygehus Sammenhængende logistik og infrastruktur Kvalitets-, aktivitets- og økonomistyring Fælles pejlemærker for sygehusbyggeri Udover Region Sjællands visioner for fremtidens sygehusvæsen drøftes sygehusenes fremtid på flere andre fronter, for eksempel i Danske Regioner, hvor alle regioner i fællesskab arbejder med pejlemærker for de store sygehusbyggerier. 22 REGION SJÆLLAND

22 Anden fase Anden fase kørte i efteråret og frem til årsskiftet 2011/2012. Her udarbejdede ledere og medarbejdere i tre nye arbejdsgrupper overordnede visioner for sygehusvæsenet inden for tre specifikke områder. Ved valget af emner blev der lagt vægt på at udpege områder, hvor regionen har særlige udfordringer, og som samtidig kan udvikles til at blive styrker: Forskning, læring og innovation Samspil og sammenhæng i sundhed IT/telemedicin Andre input Sideløbende blev en bred vifte af initiativer sat i værk. Alle regionens medarbejdere har haft mulighed for at kontakte arbejdsgrupperne via regionens intranet. Der blev holdt inspirationsmøder med input fra trendsættende specialister og eksperter. Og der er på forskellig vis hentet inspiration og viden fra de øvrige regioner og nyere og innovative sygehuse verden over. Regionsrådet har holdt temamøde, hvor det overordnede tema var patienterne i fremtidens sygehusvæsen. Videre har også MED været inddraget undervejs. I efteråret inviterede Region Sjælland fremtidens medarbejdere der i dag er studerende til at deltage i et»fremtidspanel«. Her kunne de studerende bidrage med deres tanker, ideer, krav og forventninger til fremtidens sygehusvæsen. Fremtidspanelets bidrag er præsenteret i en særskilt pjece, men indgår også som baggrund for de overordnede visioner. Hvad sker der nu? Visionerne er udtryk for den kultur og den grundlæggende tankegang, som alle regionens sygehuse skal organiseres og drives efter. Visionerne skal nu konkretiseres og implementeres på regionens sygehuse. På Køge Sygehus blandt andet ved at bygge nyt, på andre sygehuse med udgangspunkt i det eksisterende. REGION SJÆLLAND 23

23 Region Sjælland Alléen Sorø Telefon Kommunikation

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Nye tider nye arbejdsformer. Adm. sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland

Nye tider nye arbejdsformer. Adm. sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Nye tider nye arbejdsformer Adm. sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland 3 matrikler, herunder 1 akutsygehus Ca. 300.000 indlæggelser og ambulante besøg Godt 3.000 medarbejdere

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringssvar bedes sendt til judith.loerup.rindum@regionh.dk senest d. 18. april 2011. Udfyldt af: Danske Patienter Afsnit 2.1. Resumé Bemærkninger Overordnet

Læs mere

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen juni 2007 Fotos: Anne-Li Engström Foto s. 13: Region Nordjylland Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 Holbæk Sygehus et ambitiøst og veldrevet akutsygehus 01660 - Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 22-06-2015 14:34:09 På Holbæk Sygehus er patienten vores partner Patienter skal kende os for høj faglig kvalitet

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Oplæg til Danske Regioner 28. august 1013 Netværksdagene 2013 for godt sygehusbyggeri Bygning af fremtidens sygehuse Udformningen af

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere