Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / (sikkerhedsbærende)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)"

Transkript

1 Teknisk meddelelse Nr. 09 / (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen lever op til kravene i TSI PRM. Udarbejdet af: PLY, Kontrolleret af: KDU, Godkendt af: STHR Gyldig fra: Gyldig til: Indtil videre Normniveau: BN1 Erstatter: BN2-81-1/ Fordeles til: Via Web, Pro Arc og fælles mail Banedanmark - Anlægsudvikling - Teknisk Drift - Produktion - Planlægning - Anlæg & Fornyelse - Projekt Ny bane København Ringsted - Projekt Femern Bælt danske jernbaneanlæg - Kvalitet & Sikkerhed Trafikstyrelsen - Sikkerhedsregler Storebælt A/S Sund & Bælt Banedanmark Teknisk Drift Amerika Plads København Ø Telefon: Telefax: Internet: ISSN: Copyright Banedanmark Teknisk meddelelse Nr. 09 / , side 1 (10)

2 1 Indledning Denne Tekniske meddelelse erstatter banenormen BN2-81-1, indtil en ny banenorm, BN1-81, som er under udarbejdelse, træder i kraft. Meddelelsen skal anvendes på hele Banedanmarks infrastrukturforvalter ved anlæg af nye fjernbanestationer/-perroner og ved fornyelse eller større renoveringer af perronbelysning og -højttalere på eksisterende fjernbaneperroner. Meddelelsen indeholder ændrede krav til perronbelysning og talt information (højttalere), der sikrer efterlevelse af TSI PRM (EU-kommisionens beslutning af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog). I det efterfølgende omtales ovennævnte beslutning alene som TSI PRM. TSI PRM s gyldigheds er TEN. Meddelelsen indeholder endvidere sikkerhedskrav til belysning udenfor TSI PRM s gyldigheds en række skærpende og/eller supplerende krav (BN2) på baggrund af Banedanmarks ønske om på en energifornuftig måde at skabe tryghed og overskuelighed på perronerne, synlighed af stationsskilte, gode synsforhold for lokoføreren samt gode belysningsforhold ved brug af ITV og videoovervågning. Endvidere ønsker Banedanmark et ensartet design på perronerne. 2 Definitioner mm. I denne meddelelse anvendes en række begreber, der forklares her: TEN er forkortelse for det TransEuropæiske Net. Stor station omfatter de meget få, helt store og særlig komplekse stationer, som har mange passagerer og togafgange. Eksempler herpå er København H, Odense, Fredericia og Århus. Mellemstor station omfatter stationer med relativt mange passagerer og togafgange og evt. tilslutning til lokalbaner mv. Eksempler herpå er Esbjerg, Holstebro, Frederikshavn, Horsens, Vejle, Kolding, Ringsted, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Klampenborg, Rungsted Kyst, Nivå, Humlebæk og Helsingør. omfatter de mange små stationer med få passagerer og togafgange. Eksempler herpå er Arden, Højby, Skalbjerg, Gelsted, Kauslunde, Laven, Ry, Skærbæk, Bording, Svejbæk, Glumsø, Lundby, Nørre Alslev, Eskildstrup, Jyderup, Mørkøv, Kalundborg og Vedbæk, I BN var perronen delt op i tre perronr. Dette bliver ved nærværende Tekniske meddelelse ændret til kun 2 perronr, t og, for at kunne overholde kravene i TSI PRM på alle typer stationer og perroner. t er det perron, hvor der er opstillet billetautomater og informationstavler og hvor passagererne skal kunne læse detaljerede oplysninger. vil normalt være perronrne på begge sider af t, afhængig af ts placering. FlexLight er et system til styring og overvågning af belysning via mobiltelefonnettet. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 2 (10)

3 3 Belysning Afsnit 3.1 omhandler krav i TSI PRM samt sikkerhedskrav på ikke-ten til belysning på perroner. Banedanmark har derudover en række supplerende og skærpende krav. Af hensyn til brugeren er kravene beskrevet samlet i afsnit BN1 Krav til belysning på perroner TSI PRM krav til belysningsniveauet Der stilles krav til det gennemsnitlige belysningsniveau (middelbelysningen Emid) på perronoverfladen. Der stilles krav til minimumsværdien (Emin). Perroner skal have et gennemsnitligt belysningsniveau på mindst 20 lux målt på perronoverfladen med en minimumsværdi på 10 lux. Hvor der er brug for kunstig belysning, så man kan læse detaljerede oplysninger, skal disse steder oplyses med en belysning på mindst 15 lux over belysningen i tilstødende r. Denne øgede belysning skal på TEN også have en anden farvetemperatur end de tilstødende rs. Hvor et arbejde finder sted på TEN og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interoperabilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav som minimum følges Sikkerhedskrav til belysningsniveauet på stationer på ikke-ten På lille station, der ikke ligger på TEN, er kravet til minimumsværdi udenfor servicet ( øvrige ) kun 6 lux. På øvrige stationstyper/perronr er kravet til belysningsniveauet som anført under BN2 krav til belysning på perroner Krav til belysningsniveau Kravene til belysningsniveauet i de 2 perronr, som perronen er delt op i (jf. afsn. 2), er for de 3 stationsstørrelser vist i skemaet Figur 1 herunder. Krav til middelbelysning (Emid) og minimumsbelysning (Emin) i perronr ved forskellige stationsstørrelser. Belysningsniveau, vandret plan i lux (lx) Perron Stationsstørrelse Lille Mellemstor Stor (s) Esmid Esmin Eømid + 15² 15 Eømid + 15² 20 Eømid + 15² 25 (ø) Eømid Eømin 20¹ 10¹ Figur 1: Krav til belysningsniveau ¹) Disse værdier må ikke underskrides, men godt overskrides. ²) Forskellen mellem Esmid og Eømid på 15 lx må ikke underskrides, men godt overskrides. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 3 (10)

4 De øvrige værdier må i det færdige anlæg (opnåede værdier) gerne overskrides, men kun underskrides med 10 %. Alle Plan90-armaturer skal altid forsynes med lysstofrør, som er egnet til udendørs brug f.eks. AURA Surprime HE Thermo Long Life (28 W) lysstofrør eller AURA Surprime HO Thermo Long Life (54 W) lysstofrør. Ved brug af andre fabrikater skal specifikationerne dokumenteres og godkendes af TSA stærkstrøm. I t skal rørenes farvetemperatur være 4000 K (840) og i 3000 K (830). De tilsvarende farvetemperaturer for metalhalogenlamper til perrontagsarmaturer skal være 4200 K (942) i t og 3000 K (830) i. Metalhalogenlamper til Perronpullert, skal være 3000 K, da pullerten kun må anvendes i og ikke i t, som anført i næste afsnit vedr. belysningens formning. På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K i begge r, dvs. på hele perronen Krav til belysningens udformning Valg af belysningsform afhænger af, om perront er åbent eller overdækket. I åbne r skal der anvendes Plan90-armaturer på master, jf. tegn. STRnr0113, STRnr0127, STRnr0114 og STRnr0119. Masterne skal opsættes på langs i et 9m modul i én række langs perronens bagkant på sideperroner, hvor Plan90-armaturerne sidder enkeltvis og i perronens midterlinje på ø-perroner, hvor armaturerne sidder dobbelt, ryg mod ryg. Efter forudgående aftale med Banedanmarks systemansvar stærkstrøm kan der evt. for enderne af perronerne anvendes Perronpullert, jf. tegn. STRnr0112 og STRnr0120, i stedet for hver 2. mast, under forudsætning af, at perront ikke er fastlagt som. I de åbne r skal der nedgraves standardfundament for Plan90-mast og Perronpullert. Der er indstøbt føringsrør for el-kabler i fundamentet, jf. tegn. STRnr0111. For at kunne overholde de nye krav bedst og billigst muligt, er der udviklet en ny blank reflektor til Plan90-armaturet (tegn. STRnr0127), som bevirker, at belysningsniveauet på perronen bliver % højere i forhold til anvendelse af armaturer med den hidtil anvendte hvide reflektor, Endvidere er der udviklet en asymetrisk hjælpereflektor til Perronpullerten (tegn. STRnr0120), hvilket betyder, at pullerten i flere tilfælde end ellers kan anvendes på sideperroner. Anvendelsen af de nævnte reflektorer vil samtidig medføre en energibesparelse, idet der i mange tilfælde vil kunne vælges en mindre wattage i armaturerne. Bilag 1 til nærværende Tekniske meddelelse viser, hvorledes belysningskravene i Figur 1 tilgodeses bedst muligt ved anvendelse af de til rådighed stående armaturtyper med eller uden den nye reflektor, samt de tilhørende opnåelige belysningsstyrker. I overdækkede r, det vil sige primært under perrontage, vælges enten at indbygge, påbygge eller nedhænge armaturerne i perrontaget. Til ind- og påbygning skal anvendes et cirkulært armatur (Perrontagsarmatur) med vandret lysåbning, jf. tegn. STRnr0116, der på langs opsættes i én række på sideperroner og i to rækker på ø-perroner. Armaturet er bredstrålende med en cut-offvinkel på grader. Den nødvendige wattage ved de forskellige krav til belysningsniveau er vist i bilag 2. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 4 (10)

5 Til nedhængte armaturer skal anvendes Plan90-armaturer, som ophænges under perrontaget på langs af perronen i et særligt loftbeslag, jf. tegn. STRnr0126, i et 9m modul, enkeltvis over perronens bagkant på sideperroner og dobbelt, ryg mod ryg, i perronens midterlinje på ø-perroner. 4 Perronhøjttalere Nærværende Tekniske meddelelse gælder udelukkende for højttalere, der monteres i Plan90-mast og Perronpullert. Den gælder således ikke for f.eks. højttalere i perron- tag eller lign. Afsnit 4.1 omhandler kravene i TSI PRM. Banedanmark har en række supplerende og skærpende krav, som er beskrevet i afsnit BN1 krav til perronhøjttalere Der stilles i TSI PRM krav til et RASTI-niveau på minimum 0,5 i henhold til IEC eller DS/EN Hvor et arbejde finder sted på TEN og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interoperabilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav som minimum følges. 4.2 BN2 krav til perronhøjttalere Følgende krav er gældende for højttalere, der monteres i Plan90-mast og Perronpullert på hele Banedanmarks infrastrukturforvalter ved anlæg af nye fjernbanestationer og ved fornyelse og større renovering af perronbelysning og højttalere på eksisterende fjernbanestationer. Kravene gælder ikke for højttalere i perrontag eller lignende. Den hidtil anvendte højttaler, jf. tegn. STRnr0117, som skal indbygges i masterne, opfylder ovennævnte krav og skal derfor indtil videre anvendes. Højttaleren skal indbygges i hhv. Plan90-mast og Perronpullert. Dette gøres for dels at undgå hærværk, dels af æstetiske årsager. For både Plan90-mast og Perronpullert gælder, at disse skal monteres således, at perforeringerne vender mod perronenderne, så lyden, der kommer gennem perforeringerne, går på langs ad perronen. Højttalerne skal kobles i parallel og tilsluttes følgende effektniveauer på højttalerens tilslutningsklemmer: Højttalere i Plan90-mast tilsluttes klemmen mærket med 2W. Højttalere i Perronpullert tilsluttes klemmen mærket med 4W. Afvigelser fra ovenstående tilslutningsprincipper skal godkendes af Banedanmarks Tekniske systemansvar for fagt. Ved nyanlæg samt ved ændringer i bestående anlæg skal behovet for forstærkereffekten dokumenteres. Nødvendig ændring af højttalerforstærkeren skal aftales med det tekniske systemansvar for fagt. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 5 (10)

6 5 Elektriske installationer Afsnit 5.1 omhandler forskellige myndighedskrav, mens Banedanmarks supplerende og skærpende krav er anført i afsnit BN1 krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i Stærkstrømsbekendtgørelsen DS/EN , -2 & -3 SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner, Banedanmark BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer, Banedanmark. forsyningen til perronbelysningen skal udføres således, at el-installationen opfylder kravene i de særlige bestemmelser for fælles adgangsveje i Stærkstrømsbekendtgørelsen. 5.2 BN2 krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i BN Drifts- og beskyttelsesjording på fjernbanen, Banedanmark. Kablerne fremføres i et rørføringssystem, som vist på tegn. STRnr Alle armaturer er udført i klasse II. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af installationerne skal ske med 2-polede grupper med kombinerede fejlstrømsafbrydere/automatsikringer, der fra hver sin fase, skiftevis forsyner armaturerne på langs af perronen. Der anvendes min. 2 faser pr. perron, således at fejl i et enkelt armatur kun medfører udkobling af lyset i hver 2. eller hver 3. mast/pullert. Perronbelysningen skal styres via FlexLight og forsyning til FlexLight-udstyret skal placeres under en selvstændig gruppeafbryder, som anført i ovennævnte særlige bestemmelser for fælles adgangsveje. 6 BN2 Opsætning af skilte mm. på Plan90 master Skilte, herunder skilte i DSB s skiltesystem (Skiltemanual), og andet perronudstyr må kun opsættes på Plan90-master, hvis det sker efter følgende retningslinjer: Ved opsætning må der kun anvendes monteringsform, standardbeslag og indgreb i masten iht. tegningerne, STRnr0121, STRnr0122, STRnr0123, STRnr0124 og STRnr0125. Opsætning af skilte og andet perronudstyr skal ske, således at perforeringen i masten ud for højttaleren ikke dækkes. 7 BN2 Dokumentation Dokumentation af det færdige anlæg skal være udført iht. Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark af og Krav til tekniske data af 1. november Tegninger skal udføres iht. Dansk Standard. Kabler i kabelbrønde skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkning af tavler skal ske efter aftale med Teknisk Dokumentation i Banedanmark. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 6 (10)

7 Bilag 1, side 1 til TM Nr. 09 / BN2 - Belysningskrav, wattage og opnåede belysningsstyrker Plan90-armatur med prismeskærm og evt. ny blank asymmetrisk reflektor samt anvendelse af Perronpullert. Vedligeholdelsesfaktor 0,85 hhv. 0,75. Belysningskrav i lux Es Eø Esmin = 15 Eømid = 20 Mellemstor station Esmin = 20 Eømid = 35 Eømin = 15 Stor station Esmin = 25 Eømid = 60 Eømin = 20 Wattage i Plan90-armatur m/u blank reflektor Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Mellemstor station 2 x 54 W Stor station *) 1 x 28 W 1 x 28 W 2 x 54 W 2 x 54 W *) 1 x 28 W Opnåede belysningsstyrker med Plan90, i lux Mellemstor station Stor station Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Esmid = 44 Esmin = 19 Esmid = 61 Esmin = 31 Eømid = 23 Eømid = 44 Eømin = 19 Eømid = 61 Eømin = 31 Esmid = 55 Esmin = 26 Esmid = 72 Esmin = 27 Esmid = 110 Esmin = 50 Eømid = 29 Eømin = 14 Eømid = 39 Eømin = 15 Eømid = 72 Eømin = 28 *) På store stationer vil t være overdækket og armaturtyperne kan være forskellige, afhængig af overdækningens karakter. På ø-perroner kan Plan90-armatur anvendes under overdækningen, men det er ikke et krav. På de øvrige stationer anvendes normalt Perrontagsarmatur under perrontage som anført i bilag 2. Fortsættes Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 7 (10)

8 Bilag 1, side 2 til TM Nr. 09 / Kombinationer af Plan90 m/u blank reflektor og Perronpullert m/u asymetrisk reflektor Plan90 Pullert Sideperron, 4 m (ø) 1 x 28 W 35W m. asymm. hjælpereflektor 35W m. asymm. hjælpereflektor Ø-perron, 8 m (ø) 1 x 28 W 35 W 35 W Plan90 Mellemstor station Pullert 70 W 2 x 54 W 70 W 35 W 70 W Opnåede belysningsstyrker med Plan90 og Perronpullert, i lux Sideperron, 4 m (ø) Ø-perron, 8 m (ø) Eømid = 25 Eømin = 8 Eømid = 38 Eømin = 11 Eømid = 24 Eømin = 6 Eømid = 37 Eømin =10 Mellemstor station Eømid = 41 Eømid = 49 Eømin = 13 Eømid = 45 Eømid = 55 Eømin = 12 I t skal lyskildernes farvetemperatur være 4000 K (840). I skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830). På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830) i begge r. De røde tal opfylder hverken kravet i TSI PRM for TEN på Emin 10 lux eller BN2-kravet i afsnit De tilsvarende armaturbestykninger må derfor kun anvendes på lille station, som ikke ligger på en TEN-strækning, og kun efter tilladelse fra Banedanmarks systemansvar stærkstrøm.. Bemærk! Anvendelse af Perronpullert må kun ske efter forudgående aftale med Banedanmarks systemansvar stærkstrøm. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 8 (10)

9 Bilag 2, side 1 til TM Nr. 09 / 01.08,2012 BN2 - Belysningstabel for standardperrontagsbelysning med cirkulært Perrontagsarmatur, type 1, bredstrålende. Perrontagsarmaturet (tegn. STRnr0116) findes i følgende udgaver: Type 1.1: For 35W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med bredstrålende reflektor samt lyspunktshøjder mindre end 4,5m. Type 1.2: For 70W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med bredstrålende reflektor samt lyspunktshøjder mindre end 4,5m. Type 2.1: For 35W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med dybstrålende reflektor samt lyspunktshøjder større end 4,5m. Type 2.2: For 70W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med dybstrålende reflektor samt lyspunktshøjder større end 4,5m. Belysningstabellen på bilagets side 2 omfatter beregning af middelbelysningsstyrke E mid og minimumsbelysningsstyrke E min på en 4m bred sideperron samt en 8m og 10m bred ø-perron med perrontag. Beregningerne er foretaget for 1 hhv. 2 rækker Perrontagsarmaturer, type 1.1 & type 1.2, ophængt under perrontaget i 3,2m højde. For at tilgodese belysningskravene for de enkelte delr er der anvendt forskellige lyspunktsafstande (modulafstand M). Afstanden mellem armaturrækkerne på ø-perronerne er 5m, Den vandrette afstand fra perronforkanten til armaturrækken kaldes overhæng (OH) og er 1,5m for en 4m bred sideperron (med 1 række armaturer) samt for en 8m bred Ø-perron og 2,5m for en 10m bred Ø-perron, jf. Figur: Bilag 2-1 herunder. Perrontagsarmatur Perronforkant OH M M 5m Perron OH Perrontag Figur: Bilag 2-1. Ø-perron med perrontag med Perrontagsarmatur. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 9 (10)

10 Bilag 2, side 2 til TM Nr. 09 / Belysningskrav, wattage og opnåede belysningsstyrker Perrontagsarmatur med 35W og 70W CDM-T eller HCI-T (bredstrålende). Vedligeholdelsesfaktor 0,75. Belysningskrav i lux Mellemstor station Stor station Es Esmin = 15 Esmin = 20 Esmin = 25 Eø Eømid = 20 Eømid = 35 Eømin = 15 Eømid = 60 Eømin = 20 Wattage i Perrontagsarmatur. 3,2m lyspunktshøjde Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Ø-perron, 10 m *) 6m modul *) 8m modul 6m modul 9m modul 6m modul 9m modul Mellemstor station 8m modul 6m modul 5m modul 8m modul 5m modul 8m modul Stor station 6m modul 8m modul 7m modul 9m modul 7m modul 9m modul Opnåede belysningsstyrker med Perrontagsarmat. Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Ø-perron, 10 m Esmid = 40 Esmin = 26 Eømid = 30 Eømin = 12 Esmid = 49 Esmin = 40 Eømid = 33 Eømin = 13 Esmid = 46 Esmin = 29 Eømid = 31 Mellemstor station Esmid = 59 Esmin = 24 Eømid = 40 Eømin = 26 Esmid = 59 Esmin = 51 Eømid = 37 Eømin = 19 Esmid = 55 Esmin = 38 Eømid = 35 Eømin = 14 Stor station Esmid = 79 Esmin = 52 Eømid = 59 Eømin = 24 Esmid = 85 Esmin = 58 Eømid = 66 Eømin = 26 Esmid = 79 Esmin = 40 Eømid = 62 Eømin = 20 I t skal lyskildernes farvetemperatur være 4200 K (942, Cool White). I r skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830, Warm White). På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830) i begge r. *) Disse bestykninger/geometrier opfylder ikke kravet om en forskel på min. 15 lux mellem og, hvis de anvendes ved siden af hinanden. I langt de fleste tilfælde vil et perrontag dog kun omfatte ét perron (som regel ), hvorefter de tilstødende r vil være åbne r, hvor der etableres Plan90-master/armaturer og evt. Perronpullerter iht. skema Bilag 1. Såfremt særlige forhold (f.eks. overdækningens loftkonstruktion) gør sig gældende, kan der i stedet for Perrontagsarmaturer anvendes nedhængte Plan90-armaturer. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 10 (10)

Projekterings vejledning

Projekterings vejledning Projekterings vejledning 01.02.2015 Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne projekteringsvejledning beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen lever op

Læs mere

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1 Udgivet 01/05/2008 Side

Læs mere

Udarbejdet af: FSP, lok. 8234 0784 Kontrolleret af: SKAK, lok. 8234 9562 Godkendt af: STHR, lok. 8234 9572. Gyldig fra: 15.08.2012

Udarbejdet af: FSP, lok. 8234 0784 Kontrolleret af: SKAK, lok. 8234 9562 Godkendt af: STHR, lok. 8234 9572. Gyldig fra: 15.08.2012 Teknisk Meddelelse Nr. 49 / 15.08.2012 De (nye servitutter) Servituter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk. Denne tekniske meddelelse beskriver rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene.

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene. Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 28 / 01.02.2014 Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5)

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5) Bilag 6 Kørestrøm Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(5) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Ingen særlige

Læs mere

Aarhus H Perronbelysningsprojekt

Aarhus H Perronbelysningsprojekt Aarhus H Perronbelysningsprojekt Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Grundlagt i 1905 Teknik i 110 år Primært i Danmark og Grønland

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 37 1. udgave / 8.11.2015 SB Krav til udførelse af elektriske installationer Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for udførelse af elektriske installationer.

Læs mere

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux.

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux. NOTAT Projekt Frederiksberg Idrætspark belysning på fodboldbane Kunde Frederiksberg kommune Notat nr. 1 Dato 13092013 Til Tina Brandt, FK Ejendom Fra Vladan Paunovic og Allan T. B. Hansen, Rambøll Kopi

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Bilag 6 - Kørestrøm Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Udarbejdet af: MWGR Kontrolleret af: MARO Godkendt af: RSKG Gyldig fra: 14.10.2016 Normniveau: BN2 side 1(5) 0. Ændrings- og godkendelseslog

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 12/09 2016 19-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet 18-04-2016 Bilag 13 - Tegningsnummerering Dette bilag er gældende fra 1. maj 2016 Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet sådan at fagbilagene

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 80 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger Fjernbane øst. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.trafikstyrelsen.dk Notat CATE Journal TS10301-00015 Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 79 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ECTS ibrugtaget strækninger Fjernbane vest. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008

Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Århus-Silkeborg-Herning-Skjern Gyldig fra 30. marts til og med 4. juli 2008 Mandag-fredag dog ikke 5/6 TOGNUMMER 5303 5705 5313 5315 5717 5319 5721 5725 5727 5331 5733 5337 5739 5343 5745 5349 5751 5355

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde

Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde Ombygning til LED - renovering af parklampe inkl. lyskilde Mange parklampearmaturer er stadig i så god en kvalitet, at det næsten vil være en dødssynd at skrotte dem, og en erstatning med et nyt lysarmatur,

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Udskiftningsplan for gadelys

Udskiftningsplan for gadelys Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Aabenraa Kommune Udskiftningsplan for gadelys Maj 2011

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Assens Kommune. Fornyelsesplan for lysanlæg til boldbaner TILSTANDSVURDERING AF 15 BOLDBANER

Assens Kommune. Fornyelsesplan for lysanlæg til boldbaner TILSTANDSVURDERING AF 15 BOLDBANER Assens Kommune Fornyelsesplan for lysanlæg til boldbaner TILSTANDSVURDERING AF 15 BOLDBANER Assens Kommune Fornyelsesplan for lysanlæg til boldbaner TILSTANDSVURDERING AF 15 BOLDBANER Rekvirent Rådgiver

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Band Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og

Læs mere

Vurdering af sikkerhed i perronovergange

Vurdering af sikkerhed i perronovergange Vurdering af sikkerhed i perronovergange 25. februar 2013 3 Vurdering af sikkerhed i Indhold perronovergange Indhold Baggrund og formål 5 Sikkerhedsforanstaltninger i perronovergange 6 Mulige sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv Kørestrømsanlæg Dokument: SAB K-ophæng udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K NG VPE

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 21/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Ikke-autoriseret oversættelse 2/12 DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Denne standard er frit oversat fra engelsk og må ikke anvendes som reference. Bilag er ikke oversat, men medtaget på originalsproget.

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Helsingør Kommune, nyt 500 lux alternativ, spildlys

Helsingør Kommune, nyt 500 lux alternativ, spildlys Kontaktperson: Projekt nr.: Firma: Telefon nr: Dato: Designer: Peter Bock Indholdsfortegnelse Helsingør Kommune, nyt 500 lux alternativ, spildlys Projektforside 1 Indholdsfortegnelse 2 HQITSL CL2 WI [V2]

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04. Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg Rev. 2015.04.20 Revision: 2015.04.20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Perroner og materiel 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Perroner og materiel Oktober 2010 Udgivelsesdato 05.10.2010 Billedkatalog - Perroner

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 27/11 2013 Rev. 12/05 2015 7. januar 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 33 Brande

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011

Bus & Tog. Vesttælling 2010. Hovedrapport. Juli 2011 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 1 Bus & Tog Vesttælling 2010 Hovedrapport Juli 2011 Dokument nr.: 74174-A-1 / A013119 Revision nr.: 2 Udgivelsesdato: 28. juli 2011 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

LINIA LED - det eneste rigtige valg

LINIA LED - det eneste rigtige valg LINIA LED - det eneste rigtige valg Thybo biler har med LINIA LED fået forbedret lyset på værkstedet og i smørgraven. 2 Elgiganten i Filed s var ikke i tvivl om at der skulle LED i deres nyeste butik.

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser MASTER TL-D MASTER TL-D lyskilden har højest lysudbytte ved lave temperaturer på grund af isoleringen i form af en TL-D (T8) lyskilde inde i et T10 eller T12 rør.

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

TSI er for begyndere

TSI er for begyndere TSI er for begyndere Sikkerhedskonferencen 2015 Mari Ruuhi Trafik- og Byggestyrelsen Jan Schneider-Tilli Banedanmark En mini TSI-skole 1. Hvad er TSI er? 2. TSI ernes indhold 3. TSI ernes relevans for

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere