Aarhus H Perronbelysningsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus H Perronbelysningsprojekt"

Transkript

1 Aarhus H Perronbelysningsprojekt Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl indehaver og direktør

2 Spangenberg & Madsen Grundlagt i 1905 Teknik i 110 år Primært i Danmark og Grønland Kontorer i Albertslund, Næstved og Aarhus 20 vidensmedarbejdere Elektrotekniske-, sikringstekniske- og mekaniske anlæg Byggeri og infrastruktur (baneanlæg og lufthavne) Høj faglighed, stor indlevelse og megen nysgerrighed

3 Agenda Præsentation af projektet? Projektgrundlag Relevante udfordringer Dokumentationskrav Resultat

4 Præsentation af projektet Organisationen Banedanmark, Anlæg og fornyelse DSB, Ejendomme Spangenberg & Madsen, ingeniør Gottlieb Paludan, byggeledelse Gunver Hansen, belysningsarkitekt Bravida, hovedentreprenør Vi = projektorganisationen

5 Præsentation af projektet

6 Præsentation af projektet Komplet nyt belysningsanlæg Apteringsudstyr, for både DSB og Banedanmark Omlægning af alle føringsveje og installationer Nye rør og brønde i perroner Gitterbakker i tagkonstruktionen Ombygning af stationens hovedtavle Maling af hele tagkonstruktionen

7 Præsentation af projektet

8 Præsentation af projektet Passagerperroner Serviceperroner EURO reklameskilte Reklametavler Fremmednetstik DSB og Banedanmark kameraer EURO reklameskilte Venterum Højtalere Monitorer Billetautomater Galgemaster

9 Præsentation af projektet

10 Præsentation af projektet Stilladsprojektet Spænder fra serviceperron til serviceperron henover to spor og én passagerperron Lukket helt tæt af med plastik hele vejen rundt Fast og jævnt underlag som rullestilladserne kan køre på

11 Agenda Præsentation af projektet? Projektgrundlag Relevante udfordringer Dokumentationskrav Resultat

12 Projektgrundlag Udbudsmateriale Tekdok Banedanmarks tegningsarkiv LER Ledningsejerregisteret BN er Banenormer TM er Tekniske Meddelelser Krav på TEN strækninger - TransNationale Netværk Bdk Standardtegninger Landmåleropmålinger GAB er

13 Agenda Præsentation af projektet? Projektgrundlag Relevante udfordringer Dokumentationskrav Resultat

14 Relevante udfordringer Placeringer af Plan 90 armaturer jf. TM 09 med max 9 meters mellemrum.

15 Relevante udfordringer Placeringer af Plan 90 armaturer jf. TM 09 med max 9 meters mellemrum

16 Relevante udfordringer Udstødningsgasser: Vi var klar over, at udfordringerne med dieselos ville være tilstede på stilladset over sporene, og vi tog derfor vores forholdsregler ved at pakke stilladset fuldstændigt ind i plastik. Der blev etableret naturlig ventilation på platformen ved at demontere ventilationslameller i tagkonstruktionens rytterlys. Trods dette, viste det sig ikke muligt at udføre alle arbejder oppe under tagkonstruktionen grundet dieseludstødningsgasser fra lokomotiverne, hvorfor store dele af arbejderne i højden måtte udføres om natten. Om natten var der til tider lokomotiver, der af den ene eller den anden grund skulle holde med motoren tændt både inde i det overdækkede område og under Bruuns Bro, hvilket gjorde, at natholdet også måtte nedlægge arbejdet til tider. OBS på analyse af luftforureningen både nat og dag i forbindelse med planlægningen af et projektet som dette under tag.

17 Relevante udfordringer Gravearbejde: Hvad findes under så gamle perroner på en station som Aarhus H? Kaklerne (belægningen) var etableret i et lag beton på cm. Et stort antal gamle betonfundamenter, som ikke længere var i brug, og som ingen var klar over eksisterede. Grundet SR og perronbelastningsgrænser skulle arbejdet udføres med små minigravere. Vejrmæssige udfordringer: Grundet SR skulle store dele af gravearbejdet for alle rørføringer og brønde på perronerne udføres om natten, og vinteren var ikke venlig imod os. Sne, 10 graders frost og kraftig vind. Gravefolkene kunne max arbejde to timer ad gangen. Jorden frøs og umuliggjorde ofte gravearbejdet trods anvendelse af jordvarmemåtter.

18 Relevante udfordringer Underboringer 2 stk. styrede underboringer for hhv. kraft og svagstrøm / fiber samt etablering af dybe underboringsbrønde (kabelbrønde) på perronerne. Fremskaffelse af mulige ledningsoplysninger Håndtering af uvisheden om, hvad man ellers kan støde på godt to meter under en så gammel station Planlægning af arbejdet som skulle udføres over et antal nætter med stationen i fuld drift Håndtering af støj og rystelser under arbejdets udførelse

19 Relevante udfordringer

20 Relevante udfordringer BN1-6-5: Tværprofiler for ballasteret spor

21 Relevante udfordringer

22 Relevante udfordringer

23 Relevante udfordringer

24 Relevante udfordringer

25 Relevante udfordringer Ophængningssystemet for pendlerne: Pendlerne skulle hænge i pendelrør Det viste sig hurtigt, at der ikke fandtes et standardbeslag som kunne anvendes til fastgørelse af pendelrørene i tagkonstruktionen, og den model, der er anvendt på København H, kunne ikke anvendes.

26 Relevante udfordringer

27 Relevante udfordringer

28 Relevante udfordringer

29 Relevante udfordringer Underminering af perroner grundet lokale utætheder i kloaksystemet Ved udgravningerne under M.P. Bruuns Bro viste det sig, at dele af perronerne var underminerede. I samarbejde med Bdk Teknisk Drift fik vi iværksat en TV-undersøgelse, som desvære viste flere brud på kloaksystemet både under sporene og perronerne. I samarbejde med Aarhus Vand fik vi rørene repareret. Perronerne blev udbedret og sikret.

30 Relevante udfordringer Arbejdsmiljøkoordinering Jernbanesikkerhed Passagerflow og orienteringsplaner Alle arbejder udføres med stationen i fuld drift AfstandsKrav 2,8 m

31 Relevante udfordringer Transport af maskiner (minigravere og motorbøre) til perronerne skulle foregå over sporene, hvilket naturligvis fordrede sporspærringer. Perronerne på de udvendige arealer smaller ind, hvorfor de 2,85 meter fra perronforkant til afspærringerne var uopnåelige, Arbejderne skulle udføres under dispensation og dele af arbejderne skulle udføres om natten hvor både opgravning og retablering skulle være udført samme nat.

32 Relevante udfordringer Interessenthåndteringen: Banedanmark DSB Arriva Beredskabet herunder Politi Brandvæsnet Ambulancekørsel Banegårdens driftspersonale Lejere og forretningsdrivende i / på banegården Syv entrepriser

33 Agenda Præsentation af projektet? Projektgrundlag Relevante udfordringer Dokumentationskrav Resultat

34 Dokumentationskrav CSM Projektopstarten er fra før der lå krav om CSM. Men vi fik det med i den tidlige opstart af udførelsesfasen på stationen. Der blev holdt en indledende workshop i Fredericia med repræsentation fra Banedanmark - Anlæg og Fornyelse, Teknisk Drift og byggeledelsen, og vi som projekterende deltog naturligvis også. Workshoppen skulle klarlægge alle potentielle farer ved projektets gennemførelse.

35 Dokumentationskrav CSM Der blev identificeret 11 farer med relevans for personsikkerhed inden for følgende arbejdsområder: Fjernelse af gamle lysmaster og fundamenter på fritliggende perroner Etablering af nye lysmaster og fundamenter på fritliggende perroner Etablering af nye føringsveje i perroner Fjernelse af eksisterende kabelbakker på galgemaster på de overdækkede perroner Etablering af nye gitterbakker og føringsveje i tagkonstruktionen Omlægning af kabler på de overdækkede perroner til nye føringsveje i perronerne Etablering af nye kabelbrønde

36 Dokumentationskrav CSM Der blev identificeret 11 farer med relevans for personsikkerhed inden for følgende arbejdsområder: Etablering af 2 styrede underboringer på tværs af de 7 spor. Montage af nye pendler i tagkonstruktionen over hovedet på passagererne. Etablering af føringsrør i ambulancevej.

37 Dokumentationskrav Vi vurderede i samarbejde med Banedanmark, at arbejderne på Aarhus H ikke ville medføre en signifikant ændring, hvilket Trafikstyrelsen erklærede sig enig i. Det betyder, at der ikke skulle tilknyttes en assessor, og at Banedanmark selv kunne håndtere hele processen internt. Trafikstyrelsen har dog skærpet kravet i forhold til forordning 402, således at processen alligevel skal følges. Gældende for alle relevante farer er derfor, at vi har været igennem risikoevalueringsmetoden: Anerkendte praksisser Tilsvarende referencesystemer Eksplicit risikoestimering Fx at vi havde en statiker til at udføre de tidligere omtalte pendelophængningsbeslag, samt at pendler hænges op om aftenen, hvor der ikke er passagerer på perronerne.

38 Dokumentationskrav Datalister Krav til tekniske data i Banedanmark: Banedanmarks datalister for Aarhus H er vedligeholdt både i forlængelse af projekteringen og efter ibrugtagning / afleveringsforretningen. Det gælder alle relevante installationer, som på Aarhus H indbefattede: Armaturgrupper Fremmednetstik Hovedtavle Perronbelysningen Eksempel på oplysninger: projektstatus, forventet ibrugtagning, strækning, afsnit, strækningsnavn, spornr., kilometrering, placering, armaturtype, antal armaturer, lyskildetype, antal lyskilder, tegningsnummer, tilgængelighed, GPS koordinater.

39 Dokumentationskrav Som udført Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark: Efter afleveringsforretningen opdateres alle tegninger naturligvis som udført. Som et væsentligt punkt, skal alt udstyr opmåles med GPS koordinater. Herunder fx alle tavler, kabelbrønde, føringsveje og alle belysningsarmaturer:

40 Agenda Præsentation af projektet? Projektgrundlag Relevante udfordringer Dokumentationskrav Resultat

41 Resultat

42 Tak for opmærksomheden

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1 Udgivet 01/05/2008 Side

Læs mere

Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. December Side 2007. Faktuelt. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2007 Danske Kloakmestre. December Side 2007 Faktuelt Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. December 2007 Redaktion leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet

baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet KLAR TIL FREMTIDENS SIGNALER? SIDE 2 FRA VASBYGADE TIL BANEHUSET OG DEN ANDEN VEJ SIDE 3 baneavisen banedanmarks medarbejderavis 28. januar 2010 11. årgang nr. 2 Medvind for klimaet i Banedanmark Her en

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

Forfatter: Miljø & Energi Mail: jsce@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 2684 5106. Grønt regnskab 2010

Forfatter: Miljø & Energi Mail: jsce@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 2684 5106. Grønt regnskab 2010 Grønt regnskab 2010 Grønt regnskab 2010 ISBN 978-87-7126-006-9 Journalnummer 11-02071 Banedanmark Indkøb & Ejendom Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Miljø & Energi Mail: jsce@bane.dk

Læs mere

I Arkil A/S. Brian Aagaard Christiansen Vej- og trafikteknik 9. semester 2008/2009 Aalborg Universitet HOVEDRAPPORT

I Arkil A/S. Brian Aagaard Christiansen Vej- og trafikteknik 9. semester 2008/2009 Aalborg Universitet HOVEDRAPPORT I Arkil A/S Vej- og trafikteknik 9. semester 2008/2009 Aalborg Universitet HOVEDRAPPORT Titel: Ingeniørpraktik i Arkil A/S Tema: Ingeniørpraktik Projektperiode: 1. september 2007-12. januar 2008 Ingeniørstuderende:

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere