Høringssvar - oversigt med bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens bemærkninger hertil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar - oversigt med bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens bemærkninger hertil"

Transkript

1 Notat Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 30. maj 2011, rev. 15. maj 2012 Dokumentnr.: 10/ Afsender: Majken Hentze Vedrørende: Høringssvar - oversigt med bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens bemærkninger hertil Notat sendes/sendt til: Høring - indkomne bemærkninger. Notatet indeholder en samlet oversigt over de bemærkninger og indsigelser, der er modtaget i høringsperioden i oktober-november samt forvaltningens bemærkninger hertil. Der er sendt høringsbrev vedrørende i alt 311 ejendomme hvoraf 192 er tilsluttet fjernvarme. I høringsperioden på 4 uger er der modtaget 9 personlige henvendelser fra ejere af ejendomme med fjernvarme og 4 fælles henvendelser med underskriftindsamling. 37 henvendelser er fra ejendomme, der har anden opvarmningsform, heraf: 4 oliefyr, 17 med fast brændsel, 13 med el eller varmepumpe og 3 med halmfyr. For disse ejendomme gælder det, at de vil kunne kræves tilsluttet efter 9 år eller senere. Det er hovedsageligt forhold omkring pris, manglende leverance af varmt vand, varmetab i ledningsnettet, tvivl om samfundsøkonomi og CO2-udledning, der er indeholdt i de indkomne bemærkninger. Pris Den årlige udgift til fjernvarme for et standardhus er i dag kr hvoraf de faste afgifter udgør mere end halvdelen. Når værket i 2016 har afskrevet gælden falder prisen til kr. pr. år (med det nuværende antal tilsluttede). Til sammenligning koster det i dag kr. pr. år at opvarme et standardhus med olie mens det ved nyinvestering i et jordvarmeanlæg vil koste ca kr. pr. år (med en afskrivning på lån over 20 år). Manglende leverance af varmt vand Forvaltningen har gjort varmeværket opmærksom på, at der blandt høringssvarene var bemærkninger om problemer med for lave fremløbstemperaturer. Værket har straks reageret på henvendelserne, og lavet de nødvendige tekniske ændringer for at løse problemet bl.a. ved at gennemgå de enkelte husinstallationer og ved at sikre et større flow i de lange strækninger på ledningsnettet. Forvaltningen har ikke modtaget henvendelser om problemet før eller efter høringsperioden. Varmetab i ledningsnettet

2 Der er et vist varmetab i ledningsnettet - uanset om forbrugerne aftager varme eller ej. Der er dog ikke belæg for at antage, at ledningsnettet i Værum-Ørum er af særlig dårlig kvalitet - eller at nettet er i en dårlig stand. Beregningen af varmetabet beskriver forholdet mellem den "ikke solgte" og den producerede varme. Den laveste varmetabs- % opnås, når de tilsluttede forbrugere aftager mest muligt af den varme, der sendes på nettet - og sørger for at holde returtemperaturen nede. Samfundsøkonomi Der er regnet på samfundsøkonomien for forskellige scenarier - bl.a. hvis 25 % af de tilsluttede går fra fjernvarme til jordvarme. Den beregning viser en negativ samfundsøkonomi på 3,4 mio. kr. En positiv samfundsøkonomi kan sandsynligvis opnås hvis værket skifter brændselstype. Det giver lovgivningen dog ikke mulighed for i øjeblikket. CO2-udledning Beregninger viser, at samproduktionen af el og varme giver den laveste udledning - da der ved denne produktionsform fortrænges mest mulig el produceret på kul. Når værket inden for de kommende år får luft i økonomien til at tænke i nye investeringer, så er det med udgangspunkt i løsninger baseret på vedvarende energi. Vedtagelse af projektforslaget er medvirkende til at sikre, at de fremtidige løsninger kan baseres på den fleksibilitet og de stordriftsfordele, der er indbygget i den kollektive varmeforsyning.

3 sagsnr. Navn Adresse Indsigelse/bemærkning Forvaltningens bemærkning Opvarmning i BBR 10/ Torben Ravn-Christensen Anneksvej 10b og 10a Halmfyr Ansøgning om fritagelse: (halmfyr (10b) og kommende lavenergihus (10a) Indsigelse: for dyrt, ikke mere miljøvenligt end så meget andet, for få brugere (også hvis forslaget bliver vedtaget), stort varmetab, dårligt ledningsnet, imod tvang. Halmfyr er fritaget for tilslutning. Først på det tidspunkt, hvor så stor en del af anlægget skal udskiftes, at det kan 10/ Anne Marie Thomsen Anneksvej 5 Ansøgning om fritagelse (træfyr) Godkendte træfyr er fritaget fra tilslutning 10/ Anette Rasmussen Anneksvej 9A Ansøgning om fritagelse (stokerfyr) Pillefyr er fritaget fra tilslutning. 10/ Henrik Schytte Damvænget 5 Ansøgning om dispensation (træpillebrændeovn, ingen vandbåret anlæg) Indsigelse: for dyrt. /fast brændsel 10/ / Kristian Boesen Frisenvoldvej 1 Indsigelse: For dyrt og ikke miljørigtigt. Uddybning af indsigelse: udregning af økonomi, indgangstemperaturen for lav 10/ Jørgen Henriksen Viuff, Tove Junker Viuff Georgsvej 3 Ansøgning om fritagelse (luft til vand varmepumpe) Indsigelse: Manglende tiltro til værkets kapacitet. Er omfattet af forblivelsespligt. Forvaltningen er bekendt med, at varmeværket har taget hånd om de henvendelser de har fået om problemer med for lav fremløbstemperatur. Varmepumper er fritaget fra tilslutning. 10/ Thilde Pedersen Gl. Landevej 4 Indsigelse, glad for fjernvarme, men imod tvang Er omfattet af forblivelsespligt. Tanken med forblivelsespligt er at sikre, at udgifterne for den enkelte husstand holdes nede. 10/ Esther M.Højholt Christensen, Peter Genefke Nielsen Gl. Landevej 7, Værum Ansøgning om fritagelse (jordvarme) Indsigelse: for dyrt, stort varmetab, imod tvang og tinglysning. Varmepumper/jordvarme er fritaget fra tilslutning. Varmepumpe Varmepumpe - jordvarme

4 10/ Benny Christian og Margit Andersen Hammelvej 128 Ansøgning om dispensation indsigelse: nyt, dyrt oliefyr mm. Kan holde mere end 9 år. 10/ Jens Ole Schøler Hammelvej 130 Pensionist. Manglende tiltro til værkets kapacitet, ingen tro på CO2- udregningerne, utilfreds med tvang 10/ / / Lisbeth Jensen, Allan Nielsen Jebjergvej 22 Ansøgning om dispensation bl.a. pga 2 tilslutninger Indsigelse: for dyrt, frygt for huspriserne, indgangstemperaturen er for lav Indsigelse: havde ikke hørt om borgermødet i Værum (arrangeret af borger). 10/ Ivan Krogsgaard Nagel Jebjergvej 28 Utilfreds med priserne, ingen tiltro til CO2- forbedringer, nettab er stort, foreslår værket lukket. 10/ Michael og Anette Stavensø Thomsen Jebjergvej 5 Ansøgning om fritagelse (stokerfyr) Indsigelse: fjernvarmen er for dyr. 10/ Kurt og Else Høegh Kildingsvej 11 Ansøgning om fritagelse (ingen vandbåret anlæg) Indsigelse: manglende tiltro til værkets tekniske formåen, for dyrt, fremløbstemperatur for lav, imod tvang, 10/ Karsten K Pedersen og Lisbeth Pedersen Kildingsvej 2 Ansøgning om fritagelse (elvarme). Indsigelse: for dyrt, manglende tro på CO2- beregninger, indgangstemperaturen for lav, imod tvang, bekymring for faldende huspriser, konkurrenceforvridende, varmeprisens sammensætning giver ikke incitament til at spare på varmen. Kan kræves tilsluttet inden for en periode på 9 år. Lovgivningen giver mulighed for i særlige tilfælde at forlænge fristen for tilslutning. Pensionister kan få dispensation. Godkendte træfyr er fritaget fra tilslutning. Er omfattet af forblivelsespligt. Har valgt kun at benytte fjernvarme til opvarmning af brugsvand, en dyr løsning til brugsvand de faste afgifter er store og varmeprisen er lav. Godkendte træfyr er fritaget fra tilslutning Pillefyr er fritaget fra tilslutning. Ejendommen er gennemrenoveret i 2005 med nye støbte elopvarmede gulve dette er i strid med forbud om elopvarmning i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der skulle være etableret vandbåret anlæg! olie

5 10/ Claus Riis Andersen Kildingsvej 4 Ansøgning om fritagelse (luft til vand varmepumpe) Indsigelse. for dyrt, ingen tro på CO2- besparelser. Indgangstemperatur for lav. 10/ Lasse Johansen Kildingsvej 6 Indsigelse: for lav fremløbstemperatur, imod tvang, stort nettab. Ønsker i stedet at etablere varmepumpe, luft til vand eller jordvarme. Varmepumper er fritaget fra tilslutning. Er omfattet af forblivelsespligt. Forvaltningen er bekendt med, at varmeværket har taget hånd om de henvendelser de har fået om problemer med for lav fremløbstemperatur. 10/ Rekha S: Kotyza Kildingsvej 9 Ansøgning om fritagelse (jordvarme) Varmepumper/jordvarme er fritaget fra tilslutning. 10/ Marianne Sørensen Kærstien 2 Ansøgning om fritagelse (stokerfyr) Pillefyr er fritaget fra tilslutning. 10/ Inger og Jens Leif Nielsen Langåvej 21 Indsigelse: dyrt, skaber splid i lokalsamfundet, imod tvang, bekymring for huspriserne, vil ikke betale for andres fejltrin. 10/ Preben Gundel Jensen Langåvej 16 Ansøgning om fritagelse (varmepumpe) Indsigelse: for dyrt. 10/ René Laursen Langåvej 19a Ansøgning om fritagelse (træfyr) Indsigelse: varmespildet for stort, fjernvarmen ikke miljøvenlig, imod tvang, frygt for huspriserne, for lav fremløbstemperatur, dyrt. 10/ Jan Christensen Langåvej 26 Ansøgning om fritagelse (jordvarme) Indsigelse: imod tvang, dårlig økonomi. Godkendte træfyr er fritaget fra tilslutning Godkendte træfyr er fritaget fra tilslutning Varmepumper/jordvarme er fritaget fra tilslutning. Varmepumpe Varmepumpe - jordvarme Varmepumpe - jordvarme

6 10/ Torben Gadegaard Jørgensen og Ann Norup Rejnhardt Lundbergvej 1a, Indsigelse: fik ikke information om planerne ved ombygning 2009 (flydende brændsel), stort varmetab, lav fremløbstemperatur, for dyrt. 10/ Anette Berrum Nørgårdsvej 12 Ansøgning om fritagelse (ingen fungerende vandbåret anlæg) Indsigelse: imod tvang, frygt for huspriserne. 10/ Jens Pedersen Nørgårdsvej 17 Ansøgning om fritagelse (1-strengs varmesystem) Tilslutningspligt har ikke nogen umiddelbar sammenhæng med en ombygning, der er foretaget i Tilslutning for oliefyr skal ske inden for en periode på 9 år. er fritaget indtil der etableres vandbåret anlæg. I dette tilfælde lægges der rør i gulvet i takt med, at der sker en renovering af huset. Tilslutningen vil i så fald træde i kraft, når ejer påtænker at koble varmeslangerne til et anlæg. Er omfattet af forblivelsespligt ejendommen er tilsluttet. Måske forkert adresse på ansøgningen. 10/006597/117 Per Bunde Nørgårdsvej 2 Ansøgning om fritagelse (pensionist) Der skal give dispensation til pensionister. Dispensationen gælder indtil huset sælges til en ikke pensionist. 10/ Jens Pedersen Nørgårdsvej 29 Ansøgning om fritagelse (stokerfyr) Pillefyr er fritaget fra tilslutning. 10/006597/118 Per Humle p.v.a. mor og moster Nørgårdsvej 33 Ansøgning om fritagelse (pensionist) Der skal give dispensation til pensionister. Dispensationen gælder indtil huset sælges til en ikke pensionist. 10/ Heidi Sørensen Nørgårdsvej 40 B Ansøgning om fritagelse (ingen vandbåret anlæg) Indsigelse: For dyrt, nedbringer ikke CO2- udslippet, imod tvang. 10/ Heidi Sørensen m.fl. Nørgårdsvej 40 B m.fl. Indsigelse: bekymring for huspriserne, for dyrt, imod tvang. 10/ Hanne Kirstine Bonde Sminge Nørgårdsvej 46 Ingen tiltro til CO2-udregningerne. Alternativ beregning vedlagt. 10/ Karl-Erik Pape Pedersen Nørgårdsvej 47 Ansøgning om fritagelse (halmfyr og solvarme) Ønsker ikke tinglyst tilslutningspligt. Pillefyr er fritaget fra tilslutning. Underskriftindsamling fra borgermøde. Underskrift fra 24 tilsluttede ejendomme heraf har 3 også sendt egen indsigelse og 54 ejendomme, som ikke er tilsluttet. etableret et vandbåret anlæg eller hvor så stor en del af anlægget skal udskiftes, at det kan sidestilles med en nyetablering, kan Halmfyr er fritaget for tilslutning. Først på det tidspunkt, hvor så stor en del af anlægget skal udskiftes, at det kan - olie Elovne - olie 24 fjernvarme 54 andet - varmepumpe Halm og sol

7 10/ Hakon Kristensen Nørgårdsvej 48 Ansøgning om dispensation (elvarme) Indsigelse: vil kræve stor investering pga elvarme, bekymring for huspriserne, bekymring for lednings-nettet, ingen tiltro til CO2- regnskabet 10/ Erik Pedersen Nørgårdsvej 50 Ansøgning om fritagelse (pillefyr) Indsigelse: for dyrt, frygt for huspriserne. Pillefyr er fritaget fra tilslutning. 10/ Anita og Peter Sommer Jensen Nørgårdsvej 51 Ansøgning om fritagelse (stokerfyr) Pillefyr er fritaget fra tilslutning. 10/ Frank Toft Sørensen og Carina W. Ø. Nielsen Nørgårdsvej 57 Indsigelse: Manglende tiltro til værkets kapacitet (for lav fremløbstemperatur), utilfreds med tvang, bekymring for huspriserne, utilfreds med priserne, utilfreds med ledningstabet 10/ Jens Ove Holm, Nørgårdsvej 59 Indsigelse: Manglende tiltro til værkets kapacitet (for lav fremløbstemperatur), utilfreds med tvang, bekymring for huspriserne, utilfreds med priserne, utilfreds med ledningstabet 10/ / Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid. Underskriftindsamling Nørgårdsvej 57 og 59 m.fl 10/ Grethe Fruelund Schon Nørgårdsvej 8 / Strandgårdshøj 19 st. tv., 8400 Ebeltoft Indsigelser og spørgsmål vedrørende: anvendelse af tvang, ledningstab, ejendomsværdi, kommunegaranterede lån, planer for fremtiden Ønske om fritagelse (pensionist) Indsigelse: bekymring for huspriserne. 10/ Thorben Larsen m.fl.fra Værum Runddalsvej 10 m.fl. Indsigelse:imod tvang, for dyrt, hvorfor kigges der kun på Værum Ørums CO2-udslip, man kan ikke se bort fra eksisterende aftale om at man kan melde ud i 2015, imod tvang, bekymring for huspriser. 10/ Torben Roliggård Poulsen Runddalsvej 14 Ansøgning om fritagelse (stokerfyr) Indsigelse: imod tvang, for få forbrugere. Er omfattet af forblivelsespligt. Ejendommen ligger på en strækning, hvor varmeværket har lavet ændringer for at sikre, at fremløbstemperaturen er tilstrækkelig høj. Er omfattet af forblivelsespligt. En af de ejendomme, hvor varmeværket har lavet ændringer for at sikre, at fremløbstemperaturen er tilstrækkelig høj. Henvendelsen gav anledning til drøftelse i byrådet i forbindelse med den åbne spørgetid den 22. november Underskrifter fra 130 ejendomme Pensionister kan få dispensation. Dispensationen gælder indtil huset sælges til en ikke pensionist. Tidshorisonten for tilslutning af oliefyr er 9 år. Underskrifter fra 17 ejendomme heraf 10 på fjernvarme. Dele af indholdet kan kobles op på manglende kendskab til lovgivning og uenighed i anvendelse af mulighederne i lovgivningen. Pillefyr er fritaget fra tilslutning. 73 fjernvarme 57 andet - olie 10 fjernvarme 7 andet

8 10/ Niels Høegh Runddalsvej 5 Ansøgning om fritagelse (træfyr) Godkendte træfyr er fritaget fra tilslutning 10/ Martin Riis Andersen Runddalsvej18 Ansøgning om fritagelse (luft til vand varmepumpe). Indsigelse: ingen tro på CO2-besparelser, for lav indgangstemperatur. 10/ Lars og Tove Laursen Skærvadvej 2 Ansøgning om dispensation (halmfyr). Indsigelse. Imod tvang og tinglysning, for dyrt, for lav indgangstemperatur, rørene er tærede, nedlæg værket. Varmepumper er fritaget fra tilslutning. Halmfyr er fritaget for tilslutning. Først på det tidspunkt, hvor så stor en del af anlægget skal udskiftes, at det kan 10/ Edel Britta Buur Nielsen Skærvadvej 5 Ansøgning om dispensation - elvarme 10/ Marius Ravn-Christensen Skævadvej 7 Ansøgning om fritagelse (pensionister) Indsigelse: bekymring for huspriserne, utilfreds med tvang. 10/ René Koch Nielsen Ved Kirken 7 Indsigelse: Imod tvang, kommende omlægning til CO2-neutralt brændsel koster, gå efter de store (Verdo) i stedet 10/ Kaj John Carlson Pilegårdsvej 6 Indsigelse: er tilfreds med fjernvarme, men det er for dyrt. Frygter faldende huspriser, Utilfreds med tvang. 10/ Forvaltningen har ikke, som anmodet, fået tilsendt accept fra de borgere, som indsigelsen er sendt på vegne af. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere på vegne af medlemmer i forsyningsområdet Indsigelse: ingen tro på CO2-besparelser, imod tvang, manglende tiltro til værkets kapacitet, for lav fremløbstemperatur, manglende tiltro til økonomiske udregninger og positiv indflydelse på værkets økonomi, savner beregning af forbrugerøkonomien. Pensionister kan få dispensation. Dispensationen gælder indtil huset sælges til en ikke pensionist. Tidshorisonten for tilslutning af oliefyr er 9 år. Er omfattet af forblivelsespligt. Har valgt kun at benytte fjernvarme til opvarmning af brugsvand, en dyr løsning til brugsvand de faste afgifter er store og varmeprisen er lav. Er omfattet af forblivelsespligt. Er besvaret i notat, som er sendt til udvalget den 4. maj En fælles skrivelse flere gengangere fra andre fælles skrivelser. Varmepumpe Fast brændsel/halm. Halm. kun til brugsvand 5 fjernvarme 20 andet

Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Referat Informationsmøde 18/3 2015 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Til stede: Jane Kløve Boje, Claus Mølgaard, Bo Johannesen, Torben Bøgh Nielsen, Tove Jensen, Per Hougaard (DFP), Birthe Boisen (DFF),

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger.

Der er modtaget høringssvar på alle 4 områder. Derudover er der modtaget forslag til supplering af Spildevandsplanens målsætninger. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 26. august 2013, rev. 02.09.13. Sag nr. 13-15493. Hvidbog over høringssvar til Svendborg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013-24 Denne hvidbog behandler

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere