Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,"

Transkript

1 Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs, der går ud på, at det udgør et demokratisk problem, at der kun i ringe grad er offentlighed om bidragydere til politisk arbejde. På baggrund af diskursanalysen har vi gennem arbejdet med vores projekt været opmærksomme på ikke automatisk at videreføre denne diskurs. Vores research har også vist, at det er svært at finde konkrete eksempler på, at den manglende åbenhed er et problem i form af egentlige korruptionslignende skandaler relateret til partistøtte. Vi er alligevel endt med at videreføre mørklægningsdiskursen i vores projekt. Vores artikler er generelt kritiske overfor den manglende åbenhed. Vi har givet politikerne chancen for at åbne op og fortælle om partistøtten. Med undtagelse af historien fra Roskilde, hvor kandidaterne lægger støtten åbent frem, har hverken kommuner eller politikere imidlertid haft lyst til tale om det, de ellers selv siger der ikke er noget fordækt i, og vi er derfor endt med en række uafklarede spørgsmål, som gør, at vi som journalister er nødt til at forholde os kritiske. Bare et enkelt eksempel: Hvad har Foreningen for et Stærkt Syd- og Sønderjylland fået ud af at støtte den tidligere skatteministers valgkamp, og hvorfor vil hovedpersonen selv ikke lade sig interviewe om sagen? Det kan efter vores opfattelse ikke retfærdiggøres at vinkle den historie på nogen anden måde, og derfor ender vi med mørklægningsdiskursen. Herunder følger diskursanalysen, som vi afleverede i forbindelse med workshoptemaet. Vores projekt handler om kommunalpolitiske pengestrømme. Det vil sige: Hvem giver økonomiske bidrag til de lokale partiforeninger? Emnet er generelt behandlet langt mindre end de landspolitiske pengestrømme både journalistisk og videnskabeligt. Det viser vores artikelsøgninger [Søger man i Infomedia på partistøtte og folketingsvalg siden 1986, giver det 809 artikler. En lignende søgning på partistøtte og kommunalvalg giver 384 artikler] og et indledende interview med kommunalforsker Roger Buch. Der er imidlertid skrevet en række artikler, hvoraf vi i det følgende vil analysere et udpluk. Først følger et kort overblik over den historiske dækning af emnet, og derefter vil vi foretage en konkret tekstanalyse af den aktuelle dækning. Indsamling Vores indsamling af materiale til diskursanalysen er foregået via søgninger på Google og sociale medier samt i artikeldatabasen Infomedia. Søgningerne har afsløret, at debatten om partistøtte langt overvejende foregår i de traditionelle medier, da der ikke er nævneværdig debat om emnet på for eksempel Facebook og Twitter. Derfor har vi koncentreret vores indsamling omkring de traditionelle medier. Vi har søgt efter artikler om kommunalpolitiske pengestrømme på flere forskellige måder i Infomedias database for at sikre os, at vi fik det vigtigste med. For eksempel har vi brugt søgeordene partistøtte og kommunalvalg. Vi har også lavet mere avancerede søgninger, hvor vi eksempelvis har brugt kommun* som søgeord for at fange både artikler med formuleringen kommuner og kommunal. Ligeledes har vi søgt på flere forskellige måde efter ordet støtte, blandt andet med synonymer som bidrag. På den baggrund er vi overbeviste om, at vi har fået de vigtigste artikler med.

2 Historisk overblik Det historiske overblik starter for ca. 25 år siden. I 1986 blev loven om offentlig partistøtte indført, hvilket betød, at partier både lokalt og nationalt kan få offentlig støtte til det politiske arbejde. I 1995 foretog Folketinget en lovændring, der betød, at den offentlige partistøtte blev forøget markant. I denne forbindelse blev der også indført de fortsat gældende regler om, at partierne skal oplyse om private tilskud over kroner i forbindelse med ansøgning om offentlig partistøtte. Denne lovændring blev dækket markant i midten af 1990 erne, viser vores artikelsøgning. Sideløbende drejede debatten om emnet i 1990 erne sig særligt om fagbevægelsens tilskud til Socialdemokraterne, der i løbet af årtiet blev kraftigt forringet. Derudover har der gennem hele den periode, vi har interesseret os for, med jævne mellemrum været forslag fra enkelte politiske partier om at åbne helt op for partiernes regnskaber og skabe hidtil uset åbenhed om partistøtten. Forslagene er normalt blevet fremsat af partier i opposition, og de har ikke opnået flertal i Folketinget [ Ingen kender partiernes KV-budgetter, Danske Kommuner, 05/11/2009]. Den aktuelle dækning Den dominerende diskurs i dækningen af de kommunalpolitiske pengestrømme har siden lovændringen i 1995 været det, vi vil kalde mørklægningsdiskursen. Den går kort fortalt ud på, at den økonomiske støtte til lokale partier i høj grad foregår i det skjulte og ikke er til at gennemskue for offentligheden. Vi definerer denne diskurs som dominerende, fordi det er den, der går igen i de fleste større og mere grundige artikler [Se vores oversigt over artikler her: goo.gl/nuva5]. Der har i de seneste år også været artikler om enkelte lokale sager af mere sporadisk karakter, mens mørklægningsdiskursen går igen på tværs af medier og årstal. Et kig på vedlagte oversigt over artikler viser da også en række eksempler på denne dominerende diskurs. Her blot et par eksempler på rubrikker fra perioden op til seneste kommunalvalg i 2009: Roger Buch: Der findes mange smuthuller (Frederiksborg Amts Avis, 31/10/2009) Uigennemskuelig økonomi i den kommunale valgkamp (Ugebrevet A4, 02/11/2009) Politikere kan skjule pengegaver (MetroXpress, 03/11/2009) Ingen kender partiernes KV-budgetter (Danske Kommuner, 05/11/2009) Krav til partierne: Fortæl hvad I får (Jyllands-Posten, 20/12/2010) Faktisk kan man finde samme diskurs i en artikel tilbage fra 1997: Sponsorer er sikret anonymitet (Politiken, 15/11/1997) Konkret tekstanalyse I det følgende vil vi foretage en tekstnær diskursanalyse af artiklen Krav til partierne: Fortæl hvad I får (Jyllands-Posten, 20/12/2010) [Artiklen er vedlagt i forlængelse af diskursanalysen]. Vi har valgt denne artikel, fordi den er et eksempel på den dominerende diskurs som defineret ovenfor. Kort fortalt handler artiklen om, at flere eksperter kræver større åbenhed om partistøtte. Den

3 konkrete anledning er historien om, at erhvervsmanden Fritz Schur i 2005 angiveligt krævede daværende spidskandidat i Gentofte Kommune Marie-Louise Andreassens (V) annoncer til gennemsyn til gengæld for støtte til partiet. Kategoriseringer Journalisterne skriver i brødteksten, at Som reglerne er i dag, skal partierne blot angive navnet på en bidragsyder, hvis yderen giver mere end kr. Ved at bruge ordet blot antyder journalisterne, at det er en lav grad åbenhed, der for eksempel ikke omfatter beløbets præcise størrelse. Havde diskursen været en anden, havde det måske været et vidtgående krav, at partierne skal oplyse navnet på bidragsydere. Efter et afsnit om den konkrete sag fra Gentofte, som er beskrevet ovenfor, skriver journalisterne: Sagt ligeud: Først sender man penge, derefter kan man kontrollere politikerne. Det er i hvert fald journalisternes egen udlægning. Særligt gennem brugen af ordet kontrollere sker der en klar kategorisering af Fritz Schurs handlinger. Har erhvervsmanden reelt haft kontrol over politikerens handlinger, eller har han måske i virkeligheden blot ifølge artiklen ønsket at blive inddraget? Præsuppositioner Lige efter ovennævnte passage skriver journalisterne videre: Fritz Schur har via sin advokat afvist historien, mens Marie-Louise Andreassen har skiftet parti til De Radikale. Journalisterne skriver ikke direkte, at Marie-Louise Andreassen har skiftet parti på grund af sagen, men de præsupponerer det i deres udsagn. Det skyldes sammenstillingen mellem Fritz Schur, der afviser historien, og brugen af ordet mens. Imidlertid er der ikke dokumentation for dette i artiklen. Skiftet kunne også skyldes politiske uenigheder. Senere i artiklen udtaler en ekspert, at for at vælgerne kan træffe fornuftige beslutninger, er de nødt til at vide, hvem der støtter de forskellige partier økonomisk. Dette udsagn præsupponerer, at der er en sammenhæng mellem økonomisk støtte til partierne og den førte politik. Det bliver ikke sagt direkte i citatet, men det er nødt til at være sandt for, at sætningen giver mening. Selvom det ikke kan udelukkes, at denne sammenhæng eksisterer, ville eksperten sandsynligvis ikke kunne dokumentere dette udsagn. Alligevel bliver han ophøjet til sandhedsvidne. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at ekspertens udsagn understøtter journalisternes egen diskurs. Modstillinger Samme ekspert siger andetsteds i artiklen: Jeg synes, at reglerne er meningsløse, hvis man ikke samtidig skal opgive selve beløbet. Hvis man kigger på det land, som inspirerer os, USA, er det en selvfølge, at man skal opgive det beløb, man indbetaler. Så det er ikke fordi, vi nærmer os den skinbarlige kommunisme, hvis vi indfører en ny regel. Der er mange samfund, som vi normalt betragter som betydeligt mindre regulerede end vores, der har betydeligt strammere regler end os. Dermed bliver der skabt en klar modstilling mellem forholdene i Danmark og USA et land, som vi ellers ofte sammenligner os selv med, når det kommer til værdier som eksempelvis demokratiopfattelse. Danmark bliver fremstillet som et lukket og uigennemskueligt land, hvor meget foregår fordækt på grund af manglende regler. USA, som populært bliver betragtet som frihedens land, er imidlertid mere reguleret på dette område, hvilket ifølge eksperten skaber mere

4 åbenhed. Det er imidlertid interessant, at eksperten vælger at sammenligne Danmark med netop USA. Formentlig ville modstillingen fremstå mindre markant, hvis eksperten og/eller journalisterne havde valgt et andet land. Metaforer Journalisterne skriver i artiklen, at der er debat om de støttebeløb, som de såkaldte fundraisere en sammenslutning eller privatpersoner sender i lommen på partier og politikere. Metaforen sender i lommen giver associationer til metaforen at være i lommen på altså at være afhængig af andre. Dermed bidrager den til fortællingen om, at de uigennemskuelige støttebeløb og manglende oplysninger om bidragydere risikerer at påvirke politikerne til at mene noget bestemt. Metaforen understøtter dermed artiklens overordnede diskurs. Journalisterne skriver ligeledes, at det er nemt at kortslutte åbenheden ved at donere mange beløb på f. eks kr. til samme partis lokalafdelinger. Metaforen at kortslutte åbenheden giver associationer i retning af sabotage. Læseren får derfor det indtryk, at bidragyderne bevidst ønsker at holde noget fordækt for offentligheden ved at give beløb lige under grænsen på kroner. Hvis journalisterne havde valgt en anden diskurs, kunne man i stedet have argumenteret for, at de blot ønsker at værne om privatlivets fred og altså ikke at underminere demokratiet, sådan som journalisterne antyder i artiklen. Diskussion Som det fremgår af ovenstående tekstanalyse, er der tale om en diskurs, der fremhæver de angiveligt negative effekter af anonym økonomisk støtte til lokale politiske partier. Man kunne også vælge at fremhæve argumenter for, at økonomiske bidrag kan foregå i det skjulte. En af begrundelserne er netop, at den enkelte skal have mulighed for at støtte politiske partier, uden at det er offentligt, fordi politisk observans er omfattet af privatlivets fred. Eller som daværende statsminister Poul Schlüter (K) sagde det i en kommentar i 1990: Det er lidt af en politisk menneskeret, at man ligesom man kan stemme hemmeligt også har adgang til anonymt at yde bidrag til et parti. [ Stadig anonym partistøtte, Berlingske Tidende, 07/02/1990"] Samtidig kunne man argumentere for, at offentlighed om netop disse bidrag ville få færre til at give penge til partierne, hvilket ville mindske partiernes budgetter og dermed resultere i en mindre synlig debat i det offentlige rum. En debat som netop har til formål at styrke demokratiet og informere vælgerne om politiske partiers synspunkter. Vores projekt ligger derfor i direkte forlængelse af den diskurs, der har været dominerende de sidste 25 år. Ved at søge indsigt i så mange oplysninger som overhovedet muligt om partistøtte fra offentlige og private bidragsydere præsupponerer vi, at disse oplysninger har offentlig interesse, idet de skaber mere gennemsigtighed om de partier, som vælgerne kan stemme på. Som ovenstående analyse viser, er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er noget fordækt ved private bidrag til politisk arbejde. Det vil vi have for øje i vores videre arbejde. Derfor vil stræbe efter blot lægge oplysningerne åbent frem uden selv at fælde dom. Konklusion Gennem de sidste 25 år har den dominerende diskurs i debatten om offentlig partistøtte været mørklægningsdiskursen, der insinuerer, at det udgør et demokratisk problem, at der ikke er offentlighed om enkeltpersoners private bidrag og bidragydere, der giver mindre end kroner

5 i støtte. Der er grund til at være kritisk over for denne diskurs i det omfang, at dækningen ikke dokumenterer, at der rent faktisk foregår noget fordækt. Imidlertid er det en journalistisk opgave at skabe indsigt oplysninger, som offentligheden har ret til at se, men som ikke umiddelbart er direkte tilgængelige. Ligegyldigt hvad vi i vores arbejde finder frem til, må opgaven derfor siges at have stor offentlig og journalistisk relevans.

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

3.1 Massemedier og samfund

3.1 Massemedier og samfund 3.1 Massemedier og samfund Af Rune Valentin Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Medierne spiller en meget stor rolle for såvel det politiske liv som for borgernes hverdag. Medierne

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Det følgende er udarbejdet til brug sammen med novellesamlingen Den chipløse mand og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi af Georg Strøm

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Dagtilbud. aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning

Dagtilbud. aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning Dagtilbud aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning Socialt Udviklingscenter SUS. 2002 2 Dagtilbud. Indledning Dagtilbud - aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere