På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere"

Transkript

1 Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende eller som blanding af de tre former. Da vi aldrig læser tekster neutralt, kan en diskussion om, hvad teksten først og fremmest er, være god. 1

2 En tekst som Drømmen er mit mål af Anja Andersen i Scoop 2, side 9, kan man placere et sted mellem 2. Meningstilkendegivende og 3. Holdningspåvirkende. Af argumentationsformer kan man bl.a. finde lykkekneb, idolkneb og generaliseringer. Et læserbrev som Kære forældre, glem, Scoop 6, side 41, er derimod et klart forsøg på holdningspåvirkning. Genrer En artikel er en skriftlig behandling af et emne i en avis, et tidsskrift eller lign., der bygger på kendsgerninger og ikke på fiktion. Særskilt kan man undersøge den traditionelle nyhedsartikel, der i sin komposition har en kraftig koncentration af generelle informationer i begyndelsen for derefter at blive mere detaljeret mod slutningen. Det forklares ofte med, at det redaktionelt var nemt at beskære den ved blot at klippe af teksten nedefra. Ud over nyhedsartiklen findes andre undergenrer som fx begivenhedsreportage, baggrundsreportage og portrætreportage. Et debatindlæg kan både have form af læserbrev, artikel og essay. Det særlige ved debatindlæg er, at det er en blandt mange diskussioner, som føres mellem flere mennesker og i længere tid. Det har derfor et afgrænset indhold samtidig med, at det har hentydninger til og har skjulte og åbne citater af andre indlæg. Debatindlægget tilbyder en holdning og kræver stillingtagen. Essayet er det nærmeste vi kommer den gode gamle fristil. Det er en kort skriftlig og personlig fremstilling af et emne, ofte af en litterær, filosofisk, æstetisk eller historisk art. Det er mere intimt, uforpligtende og mindre dagsaktuelt end en kronik. Men selv om en kronik altså burde omhandle begivenheder i tiden, kan der godt på den faste plads i avisen, der benævnes kronik, være et essay. De mange kronikker, i løbet af et år fx, bliver på den måde tidstypiske beskrivelser. I interviewet finder vi en gengivelse af dele af eller det hele af en samtale, hvor en journalist stiller spørgsmål til personen. Det kan være et sagsinterview, hvor journalisten forsøger at finde ud af, hvordan noget forholder sig, eller et portrætinterview, der skal skildre en person. Ofte indgår et interview i en artikel, hvor sags- eller personforhold forklares eller refereres. Et læserbrev er for det meste en meningstilkendegivelse sendt til en bladredaktion skrevet af en læser med det formål at ytre sig om et emne. Læserbrevet er derfor præget af markører og argumentation. Udsagn Udsagnet er selve teksten eller det medieudtryk, der er tale om. Noget, man siger om noget. Fx hvad man mener, eller hvad man har set. Udsagn består fx af beskrivelse, beretning, meningstilkendegivelse, argumentation eller markører. Artikelkompositionen er måden at bygge en artikel op på, dvs. sætte udsagnene sammen på. Den traditionelle komposition af en nyhedsartikel er nævnt ovenfor, men formfigurer og komposition henter i stigende grad inspiration i fiktionens verden med det formål at fastholde modtageren, skabe spænding og fremdrift. Det drejer sig fx om brug af: berettermodel og plot point-model in medias res, konfliktoptrapning og dramatiske rekonstruktioner i opbygningen af nyhedsudsendelser og -artikler, reportager og dokumentarprogrammer. Kommunikationsforholdene klarlægger hvem udsagnet henvender sig til, hvad formålet er med henvendelsen, og hvornår henvendelsen sker. De traditionelle kommunikationsmodeller (afsender meddelelse mod- 2

3 tager) er stadig anvendelige, når man skal skabe overblik og diskutere meddelelsens samfundsmæssige og sociale funktion og interaktion. Layout Overskrift kaldes også trompet, når den er pralende, forkyndende eller højrøstet. Overskrift skal skabe opmærksomhed og være blikfang. Forskellige skrifttyper har forskellig virkning. Overskrifter er normalt uden tegnsætning, hvorved fx spørgsmål bliver dobbelttydige: VERDENS BEDSTE SKOLE VERDENS BEDSTE SKOLE? MINISTER FORELSKET I SEKRETÆR MINISTER FORELSKET I SEKRETÆR? Under overskriften kan man finde manchetten, en kort, indledende tekst til en artikel, som skal virke som appetitvækker. Derefter kommer selve teksten, brødteksten, der er den sammenhængende del af teksten, evt. delt i kapitler med rubrik eller mellemrubrikker, overskrifter over afsnit, der fremhæver tekstens særlige fokuspunkter. Ofte ser man også store teksttunge artikler brudt af forstørrede citater eller statements. Billedvalg kan illustrere eller fortolke teksten. Billeder kan indeholde uformulerede følelses- eller holdningsmarkører. Desuden kan billedteksten være uddybende, orienterende eller markeret som en del af meningstilkendegivelsen. Markører I arbejdet med faktatekster er sagsfremstilling, sagprosa og reklamer det mest givende. Der kan man finde ord og vendinger, der er henholdsvis: Følelsesmarkører fx Du er dum dum er følelsesmarkør, fordi dum er et uargumenteret følelsesudbrud og Holdningsmarkører fx Der er alt for mange højtråbende minoritetsgrupper alt for mange højtråbende minoritetsgrupper er holdningsmarkør, fordi der heri udtrykkes en holdning til, at mindretal ytrer sig. Argumentationskneb En liste over argumentationskneb kunne se ud som nedenstående, men mange af begreberne overlapper hinanden, og nye kan opfindes til specielle lejligheder: Karakterkneb at afvise eller bekræfte et udsagn ved at henvise til en persons karakter: Dronningen udtaler, at der ikke er nogen krise argument: altså er der ingen krise. det passer ikke, du er altid fuld af løgn argument: altså passer det ikke. Autoritetskneb at lade en autoritet træde i stedet for et argument: Læreren har selv sagt det. Ekspertkneb at lade en ekspert træde i stedet for et argument. Prestigekneb at lade hensynet til prestige fremstå som argument for et eller andet: 3

4 Som ansvarlig skoleinspektør bliver jeg nødt til at holde, hvad jeg har lovet. Idolkneb at lade et idol træde i stedet for et argument: NN bruger også. Selvsikkerhedskneb at lade selvsikkerhed træde i stedet for argumentation: Det er helt klart, at med en borgerlig regering bliver Danmark et bedre land at leve i, udtaler Lærdomskneb at lade henvisning til lærdom træde i stedet for argument: Videnskaben lærer os / al vor viden peger i retning af Hensigtskneb at forskyde fokus i en debat fra argument og sag til modstanderens hensigter: Når du siger sådan, er det i virkeligheden, fordi du er misundelig Det, du siger, er latterligt og kan ikke tages alvorligt. Generaliseringer uden argumentation at slutte fra del til større helhed: Min nabo drikker, alle naboer drikker. Et råd/nævn er overflødigt, alle råd og nævn er overflødige. Mængde-/udbredelseskneb at lade henvisning til mængde og udbredelse erstatte argument: Alle er enige om, at Alle de andre må, hvorfor må jeg så ikke? Der er ingen i Danmark, der synes, at Påfuglekneb at lade tilslørende tale, som en påfuglehale, skjule eller dække over fraværet af egentlig argumentation. Kan også bruges til at imponere ved hjælp af mange fremmedord, lange og indviklede sætninger. Fornuftskneb at lade henvisning til sund fornuft eller lignende erstatte et argument: Det er almindelig sund fornuft, at Enhver kan forstå, begribe, indse, Det er indlysende, at Historiekneb at lade henvisning til noget mere eller mindre historisk tradition, gamle dage, altid osv. erstatte et argument: Børn har altid haft kristendomsundervisning i skolen Fordi sådan har det altid været. Sprogstil i sagtekster Det er også vigtigt at kunne overveje og genkende stillejet i en sagtekst for at forstå budskabet rigtigt eller for at fatte et underforstået budskab. Neutral/saglig Følelses- og holdningsmæssig Refererende, beskrivende, forklarende 4

5 Sætningernes opbygning: Lange sætninger, korte sætninger (forfelter det der kommer før udsagnsledet i hovedsætningen), mange indskud, ingen indskud. Brug af: Metaforer, besjælinger, personifikationer o. lign. Anonyme personudtryk og personomtale man, vide kredse, kilder, det, mange, nogle mener, at På Center for Journalistisk og Efteruddannelses hjemmeside findes en vidensbase om journalistik med mange gode artikler både om fakta og brug af fiktionens virkemidler. 5

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Nyhedsartikel 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Religfonsf"g"t lnden for det humanfstiske hovedomrdde

Religfonsfgt lnden for det humanfstiske hovedomrdde Videnskabelige metoder i religion Religion som fag tilhører både det humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområde. Det betyder, at man kan arbejde med forskellige metoder, afhængigt af, hvad man

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Teksttyper generelt. God læse- og ikke mindst skrivelyst

Teksttyper generelt. God læse- og ikke mindst skrivelyst Teksttyper generelt Enhver tekst er et udtryk for en række kritiske valg. Et af de væsentligste er, når vi beslutter, hvilken form teksten skal have. For tekstens form bliver ofte afgørende for, hvordan

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere