Referat af bestyrelsesmøded

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøded Fremmødt: Parbæk, Thorup, Kathrine, Kappers, Daniel, Steffen, Yvonne, Bo, Kåre, Baagøe Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning. Der er ikke sket så meget. Vi afventer pt. regnskab og at Parbæk få et par fridage. Kappers har en opgave med at skrive en guide. Parbæk skal huskes på at lave budget til 2 år. Det laves der et udkast til efter budgettet er diskuteret i bestyrelsen. Parbæk orienterer cafeudvalget om at lave et budget for renovering af cafeen. Er lavet, men er ikke skrevet rent endnu. Opgaven står endnu. Parbæk tager en dialog med Tove omkring mulighederne for uopsigelighed på vores kontrakt og om det får nogen konsekvenser for vores lokaletilskud. Det udviklede sig lidt jvf. mailudveksling. Afventer nærmere information. Parbæk får lavet en liste over det grej Krater har samlet sammen.

2 Det når jeg/vi ikke inden bestyrelsesmødet. Opgaven tages op til næste bestyrelsesmøde. Daniel har ansvaret for udskiftning af termostater efter Parbæk har aftalt nærmere med VVS manden. Der er problemer med 6'eren og 8'eren. Daniel kigger på det. Daniel informerer udvalgene om at de skal dele relevante filer i foreningens dropbox. Det er næsten gjort. Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene. Vi afventer mail fra forsikringen. Det er stadig undervejs sammen med Airsoft problemet. Daniel har til ansvar at lave sedler til alle lokaler med en oversigt over hvordan bordene skal stilles i lokalet og en henstilling om, at bordene skal løftes, ikke trækkes, af hensyn til bordenes holdbarhed. Skiltene er lavet og printet og mangler bare at blive hængt op. Done. Kåre har budget på maksimalt DKK til plugins mm. Stadig undervejs. Kåre skriver på hjemmesiden om forsinket kontingentopkrævning hvis han ikke inden fredag hører, at det er blevet ordnet så vi kan indkræve til tiden. Det skulle ikke gøres. Kåre skriver mødedatoer, generalforsamling, mm. på TRoAs hjemmeside og Google kalender. Er gjort.

3 Kåre skriver på hjemmesiden omkring prioritetskataloget og de forventeligt frigivne midler og til Sidste Søndag. Er gjort. Kåre rykker kogle for gravsten og styroporskæreværktøjer. Styroporværktøjer er hentet, gravsten er undervejs. Kåre orienterer Claus om ejerskab af de effekter, der står i Tornby. Er gjort. Steffen hjælper Kappers med hans opgaver omkring AAK. Er undervejs. Der er kommet en ny ansvarlig fra Playmaker. Steffen sørger for, at der laves to ekstra poser til stænger. Er gjort. Steffen sørger for, at de skader der er på det sidste telt bliver repareret. Det er stadig undervejs. Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren. Ikke færdig endnu. Kappers laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Er undervejs, så ovenfor. Kathrine tager kontakt til Karsten ang. problematikken med gamle varer og hvad vi gør fremadrettet.

4 Er gjort. Kathrine laver udkast til procedure omkring varebestilling til cafeen generelt og til varebestilling til eksterne arrangementer. Hvilende opgaver Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten. Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet. Yvonne og Kappers udarbejder et oplæg til en PR-strategi. Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden. Vi skal have aflåst den øverste container. Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres sider, men status er lidt langt ude i fremtiden. Jvf. referat fra d skal vi se nærmere på hvilke ting der mangler for at reparere vores borde og bænke - og om det er rentabelt. Opgaven er ledig til den der vil kaste sig over den. Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det. Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver. Kåre - med hjælp fra Stirland - får lavet det sidste på vores teltflager - delene er købt, vi mangler bare en arbejdsdag. Det bliver først i februar / marts. 2. Sommerscenarieoplæg Der er kommet et sommerscenarieoplæg. Vi har inviteret arrangørerne til mødet så de kan fortælle lidt mere om det. Der kan blive brug for at behandle deres ansøgning ret hurtigt, idet de ønsker at lave sommerscenarie i August Kåre har fremsendt en række spørgsmål som de har lovet at svare på inden de kommer til mødet. Scenarigruppen skal levere en liste med deadlines i projektet. Scenariet skal have en kontaktperson til bestyrelsen som har ansvaret for at holde bestyrelsen informeret. Enten et bestyrelsesmedlem eller en fra arrangørgruppen som kommer til scenariet. Vedkommende skal som udgangspunkt deltage i bestyrelsesmøderne eller på anden vis være tilgængelig til at svare på spørgsmål. Vi skal præsenteres for et budget, der ikke giver et stort underskud førend det kan godkendes.

5 Der skal være en go/no-go skæringsdato herunder krav til antal tilmeldte og betalende på denne dato samt en angivelse af hvad omkostningen er, hvis det aflyses på dette tidspunkt. Når der fremsendes et budget der går i 0 godkendes det som udgangspunkt hvis budgettet ellers hænger sammen. 3. Indkommen post Intet. 4. Sekretæren / Kasseren Oplæg om års regnskab v/bo Vi er næsten færdige med halvårsregnskab. 5. Yxengaard Projektet v/kåre Vi har debatteret sagen omkring Yxengaards fremtid i Yxengaard projektgruppen og kommet frem til, at alle parter er bedst tjent med, at vi forsøger at skille Yxengaard projektet ud fra TRoA. Det er der en række årsager til, som nævnt på sidste møde. De er kort opsummeret herunder: Projektet har begrænset relevans for TRoA pt. - området ligger "langt væk", og meget få TRoA medlemmer deltager i kampagnen. Tillige har flere arrangører meldt ud, at de ikke mener området er ideelt til de planer de går med. Projektet rummer en økonomisk risiko. I forhold til gevinsten er det usikkert om det er denne risiko værd. Projektet har ændret sig en del i forhold til det originalt præsenterede. Fokus for området er - af finansieringsmæssige årsager - nødt til at ligge markant bredere end rollespil, og dermed med mindre relevans for TRoA. Samarbejdet omkring projektet mellem alle parter har ikke været gnidningsfrit, og der er bekymringer omkring dette blandt alle involverede. Projektet - herunder særligt Claus - er meget selvstændigt og har aldrig rigtig været en del af TRoA. At forsøge at gøre det bliver en kamp, som koster en masse kræfter og hvis succes langt fra er garanteret. Det betyder at vi søndag d. 19/01/14 stiftedes Foreningen Yxengaard som har til formål at gennemføre Yxengaard projektet. Denne forening er hjemhørende i Hjørring kommune og vil søge om medlemsskab i Bifrost. For at kunne flytte projektet skal en række tilladelser og bevillinger flyttes fra TRoA til denne forening. Det drejer sig om Brugsretsaftale, Friluftsrådets bevilling og Hjørring kommunes medfinansiering. Det er altsammen omkostningsneutralt for TRoA, men skal gøres ordentligt.

6 Derudover er der stadig penge tilbage fra en bevilling fra Bifrost på knapt DKK til projektet. Foreningen Yxengaard anmoder om at disse penge kan blive doneret til Foreningen Yxengaard så pengene kan anvendes til det, de er blevet bevilliget til. Dernæst er spørgsmålet om Yxenskoven kampagnen. Vi bør diskutere nærmere på bestyrelsesmødet hvordan det skal gribes an. Argumenter for at flytte den: Kampagnen foregår på Yxengaard lokaliteten. Dem der afvikler kampagnen føler sig, for de flestes vedkommende, antageligvis tættere knyttet til Foreningen Yxengaard end TRoA. Argument imod at flytte den: Kampagnen blev overtaget med en "gæld" som er blevet betalt af gennem kampagnens aktiviteter, men det betyder, at pt. har kampagnen netto kostet foreningen penge. Det vil være fair på en eller anden måde at blive kompenseret for dette. Den eneste måde det kan gøres på pt. er fortsat at afvikle kampagnen i TRoA regi indtil gælden er betalt af - men det kan være en lang tidshorisont (desværre har vi pt. ikke præcise tal for dette). Bestyrelsen indstiller til, at Projektet Yxengaard skilles ud fra foreningen. Inden da skal Foreningen Yxengaard undersøge, om vi kan flytte de nødvendige tilladelser. Det skal besluttes på GF. Bifrost pengene skal over til Foreningen Yxengaard. Kampagnen Yxenskov skal have valget omkring om de vil høre til TRoA eller Foreningen Yxengaard. Hvis de knytter sig til TRoA skal vi huske, at de ting der købes til kampagnen, ejes af TRoA. "Det projekt vi blev præsenteret for i sin tid er muteret. Nu er det en chaos spawn, og så gælder det om ikke at være i base contact. Lad projektet leve sit eget liv separat fra TRoA." 6. Projektoverblik Igangværende projekter er Krigslive IX - Kåre Kjær Er pt. afsluttet. Afventer egentlig bare at kunne gøre regnskab op med TRoA i det omfang det er påkrævet. Vinterlejr Yvonne Hagbard Der er 24 deltagere så der bliver en vinterlejr! Udvalgstur Morten Baagøe Ca deltagere. Der fremsendes et budget af Parbæk.

7 Sommerlejr Bo Karlsen Intet nyt er godt nyt. TRoA 25 års jubilæum - Yvonne Hagbard Behandles som et separat punkt års jubilæum Oplæg v/yvonne Der har ikke været afholdt et møde endnu, tages op på næste møde. 8. Hotwire Oplæg v/kåre Efter Krigslive IX har vi fået en værktøjskasse fyldt med hotwires i alle former og størrelser. De skal indgå i vores værksted på fornuftig vis, og jeg vil gerne, om Daniel finder et godt sted til dem. Derudover er det et værktøj af en karakter, som de færreste har, og man kunne forestille sig, at et medlem kunne have lyst til at leje den til privat brug - som f.eks. Bo har lige nu. Jeg foreslår vi gør det muligt at leje dem til en pris på 50 DKK/ugen + erstatning af eventuelle forbrugsvarer/skader (you break it, you buy it) Vedtaget. Daniel har til opgave at finde en god plads til den i værkstedet. 9. Tabletopudvalget Udvalget har pt. nedlagt sig selv - ironisk taget i betragtning, at tabletop trives bedre end det har gjort i årevis. Hvad gør vi fremadrettet? Baagøe var eneste medlem, og forlod det fordi han ikke mener, han vil gennemføre de aktiviteter, han mener burde tilfalde udvalget. Steffen er formand for det nye tabletopudvalg. 10. Airsoft Engang før jul, har der været en uheldig/bevidst deltager som har fået en co2 patron ned i ejerens traktors mekaniske dele. Det har resulteret i en defekt på traktoren, som kommer til at koster 8.150kr. Hvad gør vi? Udgifter betales af udvalget og - hvis den der har frembragt skaden findes - videresendes til den der har gjort det med evt. passende afdragsordning. I første omgang betaler TRoA og så ser vi på det derfra.

8 11. GF forberedelse Bliver vi klar med budget? Har vi nogle forslag fra bestyrelsens side vi skal have opstillet? Oplæg omkring overvågning f.eks.? Kåre forslår følgende vedtægtsændringer For at sikre bestyrelsen mod at hæfte personligt: 5 Hæftelse For at rydde lidt op: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 1 Vi fjerner det med medlemsblad. Bestyrelsen stiller begge forslag.

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo Afbud: Thorup, Baagøe Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 8. januar 2013 Fremmødt: Rasmus, Daniel, Parbæk, Thorup, Yvonne, Kåre, Uffe. Afbud: Ingen. Ikke fremmødt: Ingen. Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen 28. juni 2012 Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen Afbud: Søren Parbæk Formalia Ordstyrer: Jacob Hansen Referent: Daniel Kansberg 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere