Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen Cicéla Falk, Absa. 48/ Sdr. Blvrd. 16 Sara Shacham, Sdr. Blvrd Suppleant: Henrik Nedergaard, Absa IKKE TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Titte Søkensen, Sdr Blvrd Afbud. Kia Bergstrøm Gentz, Istedgade 49-51B. Ikke fremmødt. Suppleant: Jørgen Fyhn, Istedg. 47 / Absa. 34 ORDSTYRER: Allan K. H. Christensen REFERENT: Sara Shacham DAGSORDEN: 1.Godkende referat af 20 juni Post/ - og 3.Gårdens fremtid 4.Beboermøde 5.Altanprojekt Absa 6.Evt Ad. 1 Godkendelse af referat af 20 juni 2011 Referatet godkendt med tilføjelser herunder: Henrik stiller forslag om vedtægtsændring til Generalforsamlingen næste år. Forslaget lyder på, at alle repræsentanter skal sidde i Gårdlaugsbestyrelsen. Nota: Henrik ønskede Gårddame/Gartner pkt. til afstemning hos alle beboere i Gårdlauget. Ad. 2 Post/ Intet nyt, dog blev de forskellige budget oplæg gennemgået igen. Lidt uenighed om opstillingen i balancen, men ikke noget der har betydning for det reelle overskud ved dette års udgang. Forståelsen skal selvfølgelig være på plads, og Cicéla retter i Henriks opstilling med saldo.. Betaling af legepladser i sept. et problem da vores saldo vil gå i minus. Allan hører UNO om det kan lade sig gøre at betale i Oktober, eller evt. over to omgange. Umiddelbart skulle det ikke være et

2 problem. Allan vil desuden høre om Administrator ekstraordinært kan bede om at alle ejendomme indbetaler 4. kvt. Til gårdlauget rettidigt. Ad. 3 Gårdens fremtid Afklaring af spørgsmål og hvad der skal ske fremadrettet. Det blev på mødet besluttet ved flertal at genansætte Gartner Judith med virkning fra d. 1 September Selv om fremmødet til dette møde ikke var fuldtalling, var vi dog nok fremmødte til at danne flertal og træffe valget. Beslutningen blev samtidig vedtaget ved dette møde, da vi kunne se at tiden var knap, hvis en genansættelse skulle ske inden JKE s prøvetid udløb. Og hvis vi skulle nå at få en ordning på plads inden 1 September. Alt med 3F skal ligge klar inden ansættelsen gennemføres. Vi ved nu at: Flextimer er bedre end timesedler ifølge 3F. Giver bedre ro og arbejdsvilkår. Der skal findes en kontaktperson eller to som vil stå for den løbende kontakt mellem Gartner og Bestyrelsen. Gartner skal deltage i bestyrelsesmøder Dataløn. Stigning i alt: kr 129,13.(moms) Ting som vi skal have helt styr på inden en ansættelse gennemføres. Vores virke som arbejdsgiver Forsikring i forhold til sygdom, anciennitet osv. Kontrakt skal ligge klar, med ordning for lønforhandling, prøveperiode og opsigelse Ansættelses mulighed af Søren på flex. Hvad, hvordan og hvornår? Beskæring af træ. Hvilke regler er der præcis på området? 1 1/2 m. eller 2 1/2 m. Allan kontakter 3F ang. kontrakt når de usikre områder er afklarede. Ad. 4 Beboermøde 25 August 2011 På mødet skal dette tages op: Beretning fra perioden siden generalforsamlingen og fremover Økonomi, nu og 5 år frem v. Allan Hjemmesiden og tavler Kontakt til bestyrelsen Beboerforslag Mulighed for filmaften/klub? Halloween. Sidste fredag i Okt. Skydebanegade vil gentage den økonomiske del. ABSA ligger lokale til igen i år. Praktisk arbejde til Mødet: Sara laver opslag til mødet. Mulighed for musikalske indslag? Kaffe og Kage - opfordrer beboerne til selv at tage med (opslag) Ad. 5 Altanprojekt Absa 46

3 Pladerne ved indgang i porten er et problem. De er farlige og flere er faldet. Bedes udbedret. Til en anden gang skal der findes ud af, om forsikringen dækker ved den type skader Bænk er skåret over, skønt det var aftalt at betonklodsene skulle op. Dette er ikke aftalt med Gårdlaugs bestyrelsen. Hvordan forholder vi os? Bænken skal genetableres med det samme. Evt. placere bænken andet steds. Ansvar for genetablering foreligger Absa 46. Skal bænkene placeres andet steds, skal dette godkendes af Københavns Kommune forinden. Ad. 6 Eventuelt Allan valgt som den primære kontakt til Wind Administration på baggrund af opkald fra Wind Administration herom. De ønsker én kontaktperson, og formanden er oplagt. Alt der ønskes delt med Wind Administration, skal i fremtiden sendes til Allan, der så sender dette videre til Wind Administration. Følgende lister skal opdateres fra de andre referater... Udsatte punkter fra bestyrelsesmødet den : tidligere møder Udsatte punkter Punkt oprettet AF Punktet taget op den Tømningsfrekvens af skrald, storskrald, pap i skur Syd Henrik Afventer Datoer for beboerarbejds weekender. Kia Afventer Hjemmeside med CMS Simple System Henrik & Cicéla Afventer Udarbejdelse af forretningsgang, ansvar og roller Kia 20. juni 2011 Gårdlaugets mål og mening Udarbejdelse hvem og Titte & Cicéla Afventer hvornår. Planlægning af fremdrift: Behov, ønsker & økonomi Cicéla Afventer Kontor til Gårdlauget og Bestyrelse Cicéla Afventer Aftaler og tegninger for ejendommenes fællesarealer og gårdens brug af faciliteter (El og vand). Henrik Afventer Udsatte punkter fra bestyrelsesmødet den Udsatte punkter Punkt oprettet AF punktet taget op den Mødefrekvens for Gårdlaug og beboermøder. Cicéla Afventer Datoer for beboerarbejds weekender. Kia 20. juni 2011 Valg af ny kontaktperson til JKE. (P.t. Kia) Kia 20. juni 2011 Dato for næste Generalforsamling Allan 20.juni 2011 Udsatte punkter fra bestyrelsesmødet den Udsatte punkter Punkt oprettet AF punktet taget op den Forretningsgangen Kia 20. juni 2011 TEKST SLETTES: Mangler der nogle punkter, så lad os få dem på listen

4 DE FLESTE AF FØLGENDE PUNKTER KAN SLETTES og nye opdateres Actionliste hvem arbejder med opfølgning på diverse punkter. Opgave Tovholder Deadline Status Infotavler: I skabene skal der Allan Åben - Løbende! hænge; gårdregler, gartnerens plan, referat, kontaktinfo til bestyrelse, aktuelt. Bestyrelsens kommunikation: Henrik Ikke fastsat Åben til gårdens brugere: Henrik eftersøger et domainenavn (danadministration?) Antal lejligheder: i ejendommene Opgørelse over (Allan har kontakt til resterende ejendomme) Forretningsgang: Kia fremsender administrationsaftale til resten af bestyrelsen. Allan Ikke fastsat LUKKET Kia Åben

5 Elastik i budgetlægningen 5 Cicéla Ikke fastsat Åben års Fremtidsbudget bygges op. Kontoudtog: Wind anmodes om at fremsende kontoudtog hver måned fra 21`nde i første månede 1 til 20`nde i næste måned til Cicéla LUKKET Ansvarsforsikring: Wind kontaktes for beskrivelse af ansvarsforsikring for bestyrelse, evt. hvad det koster. Titte Ny deadline 20 Juni 2011 Åben Glascontainer/Affald: Henrik Ikke fastsat Åben Henrik undersøger med Vesterbo ang. glascontainer. Affaldsproblemer: Henrik tjekker med Vesterbos ejendomsfunktionærer hvad der er aftalt. Punktet tages op på næste gårdslaugsmøde. Tegninger over gården: Findes der? Henrik spørger KAB Ellers prøv Boliga Barsel: Cicéla undersøger hvordan dette beregnes og budgeteres. Henrik Ikke fastsat Åben Cicéla Ikke fastsat LUKKET Legepladser: Kontrakt og Allan 20 Juni 2011 LUKKET tidspunkt for begyndelse indhentes til næste møde. Absa Altanprojekt: Kontakte Administrator om kontaktperson i bestyrelsen, og kontakte Thomas fra Sara 20 Juni 2011 LUKKET Absalonsgade 46. vedrørende kontaktperson og råd omkring. før/efter billeder etc. FORSIKRING: Ansvarsforsikring klar til næste bestyrelsesmøe Titte 20. Juni 2011 Åben

6 KONTIBEVÆGELSER:Cicéla hører Adm. om det er muligt at kasserer kan få adgang til at se Netbanks kontibevægelser. Uden direkte adgang til konti. Samtidig vil hun aftale med Erika at hun via mail får tilsendt kopier af fremtidige faktureringer. Cicéla 20. juni 2011 LUKKET

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter: Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015 1. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere