Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen"

Transkript

1 Generalforsamling den 11. december 2014 Formandens beretning ved Flemming Ipsen Beretningen omhandler klubåret 1. oktober 2013 til 30. september 2014 med elementer frem til generalforsamlingen Kære medlemmer, Jeg vil gerne bede om, at vi først mindes de klubkammerater, som er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Det drejer sig - efter hvad det er klubben bekendt om: Navn Medlem siden Karl-Heinz Zillmer 2007 Poul Hornshøj 1989 Peter Nordbjærg 1968 Ingeborg Mohr 1976 Niels Larsen 2002 Preben Brügge 1988 Henrik Bødtcher-Hansen 1952 Herluf John Mærsk-Møller 2006 Æret være deres minde, tak Klubbens skriftlige beretning er offentliggjort på klubbens hjemmeside og udsendt til alle medlemmer i Sejlsport nummer fire, som netop er kommet. I den skriftlige beretning kommer vi grundigt rundt om klubbens mange forskellige aktivitetsområder. I min mundtlige beretning vil jeg sædvanen tro holde en mere overordnet linje med nedslag på nogle af de allervigtigste begivenheder, udfordringer og resultater, som har optaget bestyrelsen i det forgangne år. VESTAS Det er uundgåeligt at rette en særlig opmærksomhed imod Volvo Ocean Race og vores hold Team Vestas Wind. Denne sejlads og 1

2 dette hold af KDY-medlemmer har mere end noget andet i årets løb bragt vores følelser og humør gennem næsten hele registeret. Uendelig stor var vores begejstring i sommer, da ledelsen af Vestas offentliggjorde, at de ville stille med et hold til Volvo Ocean Race og at holdet skulle repræsentere KDY. Vi er mange, som har set dette initiativ som en kærkommen lejlighed til at knytte erhvervsliv og sejlsport tættere sammen og bygge en ny platform for vores sejleres sportslige udvikling. Mange KDY-medlemmer kender Nicolai Sehested og Peter Wibroe og flere af de andre sejlere personligt. Både derfor og på grund af stoltheden over den danske båd og spændingen ved sejladsen som sådan har vi fulgt med dag og nat. Men for 12 dage siden gik det galt. Nyheden om bådens grundstødning i det indiske ocean gik verden rundt sammen med beskeden om, at alle til trods for de forfærdelige omstændigheder var i god behold. En navigationsfejl lader til at være den banale forklaring, og dag for dag får vi tegnet et tydeligere billede af forløbet. Besætningen er gjort af et helt særligt stof og det er Vestas også. Derfor skal vi tage det alvorligt, når holdet og virksomheden har meddelt, at de undersøger alle muligheder for at vende tilbage i sejladsen. Når man har set billeder af båden på det ellers idylliske koralrev, er det ikke muligt at tro, at båden kommer ud at sejle igen. Derfor må vi vente at se, hvad løsningen bliver. Vi har fra KDY s side forsikret både holdet og besætningen al vor mulige støtte. Jeg ved, at de sætter pris på vores opbakning. SEJLSPORTENS STORE UDFORDRING Dansk sejlsport har gennem en lang årrække oplevet faldende medlemstal og aktivitetsniveau. Gennemsnitsalderen stiger, og det er særligt de unge, sporten har svært ved at fastholde. Men tilbagegangen ses også på kapsejladsbanerne, hvor de mange klassiske kapsejladser og mesterskaber stille og roligt taber pusten. Det er udfordringer, som alle sejlklubber og ansvarlige ledere skal forholde sig til. KDY bakker derfor klart op bag de tiltag, som Dansk Sejlunion har taget for at vende udviklingen. Her tænker jeg først og fremmest på de idéer, der er samlet under overskriften Puls og 2

3 vand i håret, hvor sejlsportsligaen har været det mest synlige resultat i det forgangne år. Sejlsportens svage profil i offentligheden er utvivlsomt en af forklaringerne. Men vi kommer også til at se på, om sejlsportens tilbud til det moderne menneske - og særligt til de unge - er attraktive i dag og fremover. Med vores størrelse og position i dansk og international sejlsport er KDY forpligtet til at medvirke til at skabe løsninger og forandringer. KDY s egen situation kræver også handling. Vi taber desværre fortsat medlemmer dog i mindre omfang end andre klubber- på trods af at vi mere end nogen anden klub faktisk har tilbud til alle typer sejlere uanset ambitionsniveau og alder. Det er klart utilfredsstillende. Derfor skal klubbens skarpeste fokus rettes imod at fremme sejlsporten og få flere ud at sejle i KDY. UDVALGTE RESULTATER Klubbens medlemmer har igen i år klaret sig godt på kapsejladsbanerne. Der er tre resultater, som jeg særligt vil fremhæve, selvom jeg dermed kommer til at forbigå andre medlemmers flotte resultater. Vores match race sejlere med Team Aschenbrenner og Team Ulrikkeholm har klaret sig suverænt i år ved henholdsvis for drengenes vedkommende at vinde Ungdomsverdensmesterskabet og for damernes vedkommende at vinde sølv ved verdensmesterskabet og vinde Womens International Racing Series i match race, så de nu ligger nummer et på verdensranglisten. KDY s hold med Michael Hestbæk ved roret vandt Champions League, der blev sejlet i Københavns Havn med deltagelse af 24 klubhold fra 14 nationer og med KDY som arrangør. Når jeg specielt fremhæver disse besætninger og deres resultater, så skyldes det, at de i særlig grad afspejler det som KDY står for: 3

4 Der er tale om holdpræstationer, hvor resultaterne hviler på klubbens gode tilbud om aktiviteter, materiel og fællesskab. KDY klarede sig rigtig flot i Sejlsportsligaen, der så dagens lys i år. Her har 18 klubhold dystet i Sejlunionens nyindkøbte J/70 ere ved fire stævner rundt i landet det ene hos KDY i Rungsted. KDY stillede med fire forskellige hold til de fire stævner, og hver gang var holdet fundet efter udtagelsessejladser i vores egne J/80 ere. Dermed har liga-konceptet også hos os været med til at skabe helt ny energi og spænding. Efter årets sejladser endte KDY på en flot andenplads. SEJLSPORTSLIGAEN Etableringen af Sejlsportsligaen og gennemførelsen henover sæsonen 2014 fortjener rigtig stor anerkendelse. Jeg vil ikke nu nævne enkeltpersoner ved navn, for der er en meget stor gruppe af ildsjæle, der har ydet en fantastisk indsats både i DS, blandt sponsorerne, i den såkaldte A-kæde af gennemgående officials og i de deltagende klubber og arrangørklubber. KDY vil også fremadrettet bakke op bag Sejlsportsligaen. På DS klubkonference for et par uger siden blev Ligaforeningen etableret. Her er vores direktør Christian Lerche blevet formand for forretningsudvalget og vi sender dermed et stærkt signal om at ville tage medansvar for udviklingen. KDY S STRATEGI OG SAMMENHOLD På generalforsamlingen sidste år fremhævede jeg, at vi som led i klubbens nye strategi ville lægge større ansvar ud til de enkelte områder, fx i udvalgene. Det har uden tvivl givet gode resultater på flere af områderne. Lad mig fx pege på sejlerskolen i Rungsted, Havneudvalget i Tuborg og eventaktiviteten i VIP-centeret. Men vi skal også være meget opmærksomme på, at selvstændigheden og ikke mindst vores stærke fokus på bundlinjen i form af økonomisk resultat, risikerer at give en uhensigtsmæssig 4

5 bivirkning, hvis man ser mere på sit eget og glemmer helheden i klubben eller kollegerne i de andre udvalg. Her skal vi nok justere lidt, så vi identificerer hvad det forventes at alle bidrager til fx de overordnede KDY-værdier, sammenhold eller øget medlemstal. Vi må ikke have klubber i klubben. KDY er én klub, og her holder vi sammen. RUNGSTED Der har stået Rungsted som overskrift på mange af de drøftelser vi har haft i bestyrelsen i det sidste år. Her tænker jer på havnesagen, klubhuset, ungdomsarbejdet, sejlerskolen og restauranten. Der er redegjort grundigt for flere af disse punkter i den skriftlige beretning, men jeg vil alligevel runde dem her. Lad mig dog først sige, at Rungsted er det største og vigtigste center for vores sportslige aktiviteter. Tænk fx på ungdomscenteret, sejlerskolen, aftenmatcherne, kapsejladserne og langturene. Derfor vil jeg slå fuldstændig fast, at KDY er kommet for at blive i Rungsted. Vi vil ikke afvikle, men udvikle i Rungsted. Det betyder at vi allerede til næste år vil se endnu flere aktiviteter i Rungsted, hvor ungdom får tilført flere ressourcer og en del af træningsaktiviteterne i Kraftcenter OS Øst vil flytte til Rungsted. I det lys er jeg glad for, at bestyrelsen netop har haft en rigtig god drøftelse omkring vores klubhussituation, der er resulteret i, at vi opgiver overvejelserne om at sælge klubhuset og i stedet baner vej for at udnytte det eksisterende hus endnu bedre til gavn for medlemmerne. Vi vil de kommende måneder involvere medlemmerne i diskussionen om klubhusets anvendelse og istandsættelse. Resultaterne kommer ikke fra den ene dag til den næste, men i løbet af et par år skal vi meget gerne være i mål, selvom det kræver væsentlige ressourcer. Havnesagen tog i årets løb en uventet drejning, da kommunalbestyrelsen med det spinklest mulige flertal besluttede at hjemtage havnen, som de kalder det. Vi kommer tilbage til denne sag senere på dagsordenen, men det er vigtigt for mig at ridse 5

6 hovedlinjen op: KDY har selvfølgelig ikke ønsket den kommunale hjemtagning. Men vi er nødt til at forholde os reelt til den både juridisk og politisk. Juridisk er det vores konklusion, at KDY slet ikke vil være søgsmålsberettiget i den stævning, som andre nu har anlagt ved retten i Helsingør. Vi ville med andre ord blive afvist inden sagen kom i gang. Dernæst har bestyrelsen selvfølgelig også set på sagens indhold, og selvom vi kan synes, at det både er uforståeligt eller urimeligt, så er det næppe ulovligt, at Hørsholm Kommune, som reelt ejer næsten 100 procent af aktierne i Havneselskabet, benytter sin dominerende position til at tvangsindløse resten af aktierne og omdanne havnen til en kommunal institution. Bestyrelsen ved, at mange medlemmer er blevet skuffet over denne holdning, men ikke desto mindre er bestyrelsen overbevist om, at det er den rigtige. I stedet tror vi på, at vi i en politisk sag som denne også selv skal agere politisk ved at mødes til dialog og forhandling med kommunens politikere og embedsmænd. Derigennem tror vi på, at vi kan få sejlernes og bådejernes ønsker opfyldt. Endelig vil jeg omkring Rungsted nævne, at det ikke går så godt for vores restaurant i Rungsted, som derfor har opsagt forpagtningen. Vi prøver at hjælpe forpagterne frem mod næste sommer, men det er klart, at der skal findes en stabil løsning, som også hænger sammen med vores eget ønske om bedre fleksibilitet og bedre forhold for medlemmerne i klubhuset. SKOVSHOVED Skovshoved Havn ligner i øjeblikket på ingen måde sig selv. Havnen er en stor byggeplads, og den stærke østenvind har desværre været en udfordring for entreprenørerne. Optimismen er fortsat i behold, så forventningen er stadig at tidsplanen holder, så havnebassinet er færdigt til sæsonstart den 1. maj. Men alle må være forberedt på, at udenomsarealerne først færdiggøres i løbet af året. 6

7 Aktiviteterne er midlertidigt flyttet til Rungsted og Tuborg, og selvom der har været uforudsete småproblemer, så fortjener det stor ros til alle, der er tilknyttet Skovshoved Havn og vores aktiviteter der, at de sammen med vores faste stab i Rungsted og Tuborg har fået tingene til at glide tilfredsstillende. TUBORG Her i Tuborg er der som I alle kan se også sket markante forandringer. Vores forpagter gennem mange år kastede håndklædet i foråret, og efter en kort og intens forhandling indgik vi en ny aftale med tre stærke kræfter i konsortiet 2MK. Ambitionerne omkring restaurant Address er høje, og det kan vi alle glæde os over. Vi har sammen med forpagterne og med bidrag fra Torm Fonden gennemført en markant og tiltrængt istandsættelse af lokalerne og køkkenet. I må selv bedømme, men jeg og den øvrige bestyrelse synes, at her er blevet flot. Jeg ved også at maden, servicen og stemningen er god. Det lover rigtig godt for fremtiden i Tuborg. Her forvalter vi jo også selv havnen med vores dygtige havneudvalg i spidsen. Efter anlæg af den nye bølgebryder og forandringerne i de forretningsmæssige principper sidste år, sætter havnen nu en helt ny standard for lystbådehavne i Danmark. Også her er ambitionerne høje, og vi kan se, at det lønner sig. Alle anmeldelser er i top, at det økonomiske resultat godt. Men det skal det også være, for det knytter sig store forpligtelser til at drive havnen. Det gælder den daglige drift, men også at være rustet til fremtiden. En del af den konsolidering, der sker i klubbens økonomi samlet set hidrører indiskutabelt fra Tuborg Havn. Men samtidig opbygges der år for år en forpligtelse til at kunne imødekomme fremtidige udfordringer, i takt med havnens nedslidning. NY DIREKTØR Ved sæsonafslutningen sagde vi farvel til vores direktør gennem fire år, Anders Kristensen, der flyttede til Oslo som direktør for 7

8 vores norske søsterklub KNS. Bestyrelsen var glad for at kunne tiltrække Christian Lerche til jobbet. Selvom Anders spøgefuldt kunne aflevere en tom mappe med møgsager ved sin afskedsreception, så kan jeg love, at Christian har haft nok at se til siden sin tiltræden med mange af de sager, som jeg har nævnt i min beretning. FREMTIDEN Den nye sæson er startet godt. Champions League har jeg berørt, men jeg vil også nævne, at vi har fået aftaler på plads om flere meget store kapsejladsarrangementer til jubilæumssæsonen ikke mindst verdensmesterskabet for ORCi, der kan bringe omkring 125 store kølbåde til stævnet i Tuborg Havn i Vi kan nu også løfte sløret for, at vi takket være flotte sponsorbidrag kan etablere en ny aktivitet for 29er talenter i Rungsted med helt nye joller og gode trænere. Vi renoverer nu også et par af gummibådene og udskifter to andre, så vi bliver mere driftssikre på vandet end i de sidste par år. Jeg ved at den nye bestyrelse i januar vil samle de centrale kræfter fra udvalg og administration for at se, hvor strategien skal justeres og klubben kan sætte nye mål. Her kommer det nok blandt andet til at handle om klubbens sammenhængskraft, medlemstal og kommunikation. Et af de store ønsker til de kommende år er at se på vores materiel og medlemstilbud. Vi har allerede taget initiativ til et nyt undervisningstilbud i DS 37 erne og vi sonderer mulighederne for at skaffe midler til at etablere en ny aktivitet i J/70 ere de både som anvendes i Sejlsportsligaen, og som Dansk Sejlunion nu anbefaler som ny klubbåd. Skulle nogen i selskabet have en idé til, hvordan vi kan finde midlerne til de nye klubbåde, så er vi meget lydhøre. For jubilæumssæsonen i 2016 er vi kommet længere med mange af aktiviteterne. Aftalerne om indholdet falder på plads, og jubilæumsbogen er kommet langt. Desværre følger indtægtssiden 8

9 endnu ikke helt så tilfredsstillende med, så jubilæumsudvalget har sammen med bestyrelsen en overordentlig spændende udfordring i at få enderne til at mødes. Vi skal selvfølgelig have et suverænt 150 års jubilæum, men vi skal ikke gå på kompromis med økonomien. Jeg vil gerne takke alle medlemmer, sponsorer, gode venner og ansatte for deres indsats for KDY i årets løb. En særlig tak til bestyrelsen, som jeg har været en del af i ti år først seks år som bestyrelsesmedlem, kasserer og Viceformand, efterfulgt af et år som coach for Anders Kristensen og senest tre år som formand. Det har været en begivenhedsrig periode i klubben, men jeg føler mig tryg ved at overlade roret nu til nye stærke kræfter. Tak for jeres opmærksomhed. 9

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2011

BERETNING FOR ÅRET 2011 BERETNING FOR ÅRET 2011 Det har som sædvanlig været et meget spændende år i Brøndby IF. Sportsligt kan det uden tvivl konstateres, at med en enkelt undtagelse, så er det absolut det bedste år nogensinde

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere