1. FUNDAMENTER/SOKLER 1. FUNDAMENTER/ SOKLER 2. KÆLDRE/KRYBE-/ TERRÆNDÆK 3. YDER- OG INDERVÆGGE 4. VINDUER OG DØRE 5. LOFTER/ETAGE- ADSKILLELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FUNDAMENTER/SOKLER 1. FUNDAMENTER/ SOKLER 2. KÆLDRE/KRYBE-/ TERRÆNDÆK 3. YDER- OG INDERVÆGGE 4. VINDUER OG DØRE 5. LOFTER/ETAGE- ADSKILLELSER"

Transkript

1 1.1 Udvendigt terrænfald Afrømning af muld ved bygning og ved ventilationsrist. Opretning, sænkning og udskiftning af flisebelægning. Afrømning af muld ved ventilationsrist. Reparation af huller i asfalt og udskiftning af asfaltbelægning. Genopbygning og udskiftning af støttemur. 1.2 Sokkel Reparation af revner og sokkelpuds. Udskiftning af fuger og mursten i sokkel af tegl. Isolering af fundament. Spuling og etablering af omfangsdræn. Understøbning og stabilisering af fundament ved injektion og nedpresning af pæle. 1.3 Udvendige trapper Reparation af trappetrin, repos og bund i trappe af beton. Udskiftning af klinker. Skraberist, håndliste og udskiftning af rækværk. Udskiftning af betongulv mod terræn i kældertrappe. Reparation af puds på trappevange. Overfladebehandling af ståltrappe med syrehærdende lak eller maling. 1.4 Udvendige lyskasser Reparation af revne og montering af lyskasserist. Indstøbning af karm i lyskasse. Udskiftning af lyskasse, etablering af afløb. Oprensning af lyskasse.

2 2. KÆLDRE/KRYBEKÆLDRE/ 2.1 Gulvkonstruktion Dampafrensning af skimmel på underside krybekælderdæk og på krybekældergulv. Efterisolering af krybekælderdæk. Udlægning af fugtspærre og betonklaplag på krybekældergulv. Afrensning, maling, tætning med Vandex, udskiftning af slidlag, affræsning og ophugning af forurenet beton. Udskiftning af gulvvarmerør, aftagning af trægulv, dampafrensning for skimmelvækst, udskiftning af indskudsler med mineraluld på kældergulv. Etablering af terrændæk med og uden gulvvarme, udskiftning af slagger med polystyren, stabilisering og løft af terrændæk ved injektion. 2.2 Vægge Dampafrensning af skimmel på krybekældervæg. Indlægning af asfaltpap og stålplader mellem fundament og ydervæg. Fugtisolering med Vandex, afrensning af skimmel med Boracol og damp på kældervæg. Reparation af revne ved støbeskel i kælderydervæg og montering af plastplade. Asfaltering, isolering, plastplade og omfangsdræn ved kældervæg. Spuling af drænrør. Etablering af drænbrønd. 2.3 Indvendig isolering Forsatsvæg med isolering og gipsplader. 2.4 Indvendig beklædning Malebehandling, hvidtekalk, afrensning af tapet, afhugning af puds og dampafrensning på kældervæg. 2.5 Etageadskillelse Opretning af gulvstrøer. Eftersømning, slibning, afhøvling og lakering af gulvbrædder. Aftagning af gulvbelægning. Udlægning af svømmende gulv. Udskiftning og malebehandling af fodlister. 2.6 Ventilation Montering af ventilationsriste og radonsug i krybekælder. Montering af friskluftventil og vådrumsventilator i kælderydervæg.

3 3.1 Facader/gavle Udskiftning af fuger og omfugning af mørtelfuger langs med revne i ydervæg. Låsning af revne med armeringsstål i ydervæg af tegl. Udskiftning af knækede mursten. Skæring af dilatationsfuge. Udskiftning af defekte mursten, puds, overligger, stik/buer og bindere i ydervæg af tegl. Overfladebehandling med maling og hvidtekalk på facade. Efterimprægnering. Udskiftning af rådskadet træ i bindingsværk. Afstivning og udskiftning af gavltrekant. 3.2 Beklædninger Overfladebehandling med plastmaling og træbeskyttelse. Udskiftning af bræddebeklædning. 3.3 Læmure Udskiftning af rulskifte og tagsten af tegl på læmur. Overfladebehandling af læmur/hegn. 3.4 Altaner Reparation af dæklag af beton. Udskiftning af rækværk, fransk altan og altan. 3.5 Udvendig efterisolering Isoleringssystem af mineraluld. Hulmursisolering og efterisolering med mineraluld og beklædning af fyrretræ og cedertræ på lette og tunge vægge. 3.6 Indvendig vægge Udbedring af revner i indervæg af letbeton. 3.7 Vægbeklædninger Reparation og udskiftning af puds og rørvæv. Opsætning af stukanet, tapet, armeringsfilt og glasvæv. Malebehandling. Udskiftning af gipsplader, bløde plader, træbeklædning, keramiske fliser og marmorfliser. 3.8 Indvendig efterisolering Isoleringselementer af gipsplade med mineraluld og celleplast. Forsatsvæg af stål- og træskelet med mineraluld og gipsplader 3.9 Andet Tæthedsmåling. Termografering. Stillads.

4 4.1 Døre Udlusning og udskiftning af slutblik. Udskiftning af træ i bund af dørkarm og dør. Udskiftning af termorude, yderdør af fyrretræ, teak, mahogni, fyrretræ/aluminium og plast. Udskiftning af hæveskydedør og indvendige døre af fyrretræ. Overfladebehandling af facadedør og karm. Udskiftning af dørtrin. Overfladebehandling af port. 4.2 Vinduer Udlusning i trykskadet vindue. Udskiftning af anverfer, stormkrog, hjørnebånd, hængsel, bundglasliste, side-/topglasliste og underramme på vindue af træ. Montering af tætningslister. Udskiftning af termorude med energiglas, lydreducerende og med matteret glas. Montering af forsatsrude, forsatsvindue med alu-profil, forramme og forsatsvindue. Overfladebehandling med træbeskyttelse. Afrensning af maling. Udskiftning af faste, topstyrede, vendesprosse-, dannebrogs- og sidebundhængte vinduer af træ, aluminium, træ/aluminium, plast og støbejern. Udskiftning af tagvinduer og ovenlys. 4.3 Fuger Udskiftning af mørtelfuger og fugemasse. Retablering af fuger omkring vinduer/døre. Laboratorieundersøgelse af fugemasse. Udskiftning af PCB-holdig fugemasse. 4.4 Sålbænke Udskiftning af fuger i sålbænk af tegl. Udskiftning af sålbænk med sålbænk af naturstensskifer, klinker, rulskifte og beton. 4.5 Andet Montering af elastiske tætningslister og tætningslister af træ på døre/vinduer. Udskiftning af ovenlyskuppel af akryl. Stillads.

5 5.1 Lofter/Etageadskillelser Efterimprægnering, forstærkning og optrykning af bjælker i etageadskillelse. 5.2 Loftbeklædning Opsætning af armeringsfilt og malebehandling på loft med puds. Udskiftning af puds og rørvæv, gipsplader og forskallingsbrædder. Opsætning af gipsplader og bræddebeklædning, inkl. malebehandling. Udskiftning af bløde plader og skyggeliste. 5.3 Efterisolering Trinlydsdæmpning af gulv. Efterisolering af loft med hulrumsfyld, Loftgranulat og mineraluldsplader. Efterisolering og forhøjelse af gangbro. Efterisolering af skråvæg og skunkrum med mineraluldsplader.

6 6.1 Gulvkonstruktioner 6.2 Belægninger Opretning af gulvstrøer. Afhøvling og lakering af gulvbrædder af fyrretræ. Udlægning af mellemstrøer og parketgulv. Opretning af gulv og udlægning af gulvtæppe og linoleum. Udskiftning af gulvbrædder med laminat, parket, brædder og plankegulv. Udskiftning og malebehandling af fodlister. Udskiftning af klinker og fliser.

7 7.1 Funktion 7.2 Konstruktion Afhøvling og lakering på trappetrin. Opretning af trappetrin med træfiberplade, vinyl- og linoleumbelægning. Udskiftning af linoleum på trappetrin og repos. Håndliste af rustfrit stål. Udskiftning af rækværk.

8 8.1 Tagbelægning/rygning Udskiftning af tagbeklædning af tegl og efterisolering. Udskiftning af tagbeklædning af strå. Reparation af tagpapdækning, udvendig tagisolering og udskiftning af tagpapdækning. Udskiftning af tagbeklædning af pvc, fibercement- og naturskifer, stål, fibercementbølgeplader. 8.2 Tagfald Etablering af fald med mineraluld og polystyren på tagpapdækning. 8.3 Skotrender/inddækninger Udskiftning af skotrende, vindskede, stern. 8.4 Hætter/aftræk Udskiftning af taghætte. 8.5 Udvendigt træværk ved tag Træbeskyttelse og maling under tagudhæng. Udskiftning af brædder under tagudhæng, med brædder eller fibercementplader. Træbeskyttelse og maling på vindskeder. 8.6 Tagrender/tagnedløb Udskiftning af tagrende og -nedløb. Opretning af tagrende. Oprensning af brønde. 8.7 Kviste Efterisolering og udskiftning af kvist. 8.8 Spær og lægter Opretning og udskiftning af taglægter. 8.9 Vindaflastning 8.10 Undertage/understrygning Aftagning, reparation og udskiftning af undertag. Dampafrensning Ventilation Montering af vindskærm 8.12 Isolering 8.13 Dampspærre 8.14 Gangbro 8.15 Andet Tætning og udskiftning af loftlem. Afrensning af eternitbølgeplader. Stillads Bemærkninger til skorsten Udskiftning af skorstensinddækning, -pibe, fuger og puds. Isoleringsrør. Stillads.

9 9.1 Gulvkonstruktion/-belægning Udskiftning af belægning af vinyl og fliser i vådrum. Udbedring af rørskade i betongulv. 9.2 Vægkonstruktion/-belægning Reparation af løst glasvæv på væg i vådrum. Reparation af puds og opsætning af glasvæv. Udskiftning af gipsplader og fliser. 9.3 Fuger Udskiftning af defekte fuger i vådrum. 9.4 Gulvafløb 9.5 Fald mod gulvafløb Opretning af vinyl på beton- og trægulv i vådrum. 9.6 Rørgennemføringer 9.7 Rumaftræk Montering af vådrumsventilator i ydervæg. Etablering af vådrumsventilator, ventilationskanal og taghætte.

10 10.1 Vandinstallationer Isolering og udskiftning af isolering med rørskåle, Isogenopak, lamelmåtte og lærred på koldt- og varmtvandsrør. Malebehandling af lærredsisolerede rør. Udskiftning af vandrør med rør af kobber og galvaniserede gevindrør. Udskiftning af sikkerhedsaggregat, varmtvandsbeholder, isolering og vandinstallation Varmeinstallationer Udskiftning af ventiler, radiatorer, varmerør. Isolering og udskiftning af isolering med rørskåle, Isogenopak, lamelmåtte og lærred på varmerør. Udskiftning af cirkulationspumpe, pladevarmeveksler, kedelunit, gaskedelanlæg, varmepumpe luft/vand, jord/vand og stokerfyr. Solvarmeanlæg. Udskiftning af varmeinstallation Afløbsinstallationer Opretning af rør i jord. Udskiftning af støbejernsledning under kældergulv. Udskiftning af rørstykke i kælderydervæg. Strømpeforing af betonledning under kældergulv, stikledning og punktreparation. Udskiftning af faldstamme. Udskiftning af gulvafløb i kældergulv og betongulv med fliser, klinker eller vinyl. Udskiftning og etablering af tagnedløbsbrønd. Regnvandskasetter. Udskiftning af afløbsinstallation Olietanke Udskiftning og tilfyldning af olietank Andet Udskiftning af toilet.

11 11.1 Andet Udskiftning og montering af stikkontakt. Udskiftning af elkabler. Montering af HPFI-afbryder. Etablering af solcelleanlæg. Udskiftning af elinstallation.

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Nedrivning af bygninger. Udgravning afjord. Afstivning. Grus. Pæle-og brøndfundamenter. (11) Fri (12) Fundamenter Nedrivning af fundamenter. Forskalling, armering

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser

Ståbi. Fundamenter / Sokler. Kældre / Krybeklædre / Terrændæk. Yder- og indervægge. Vinduer og døre. Lofter / Etageadskillelser Kap. 5 Ståbi Ny udgave Fundamenter / Sokler Side 1-2 1 Kældre / Krybeklædre / Terrændæk Side 1-11 2 Yder- og indervægge Side 1-8 3 Vinduer og døre Side 1-3 4 Lofter / Etageadskillelser Side 1-7 5 Gulvkonstruktion

Læs mere

Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT

Forvaltning : Forvaltningsområde D Dato sidste : Udført af : Dato næste : VEJLEDNING TIL BYGNINGSDELSKORT grøndalsvænge Side : 0 EJENDOMSDATA ------------ Adresse : Jordbærvej Vedligeholdsareal : 0 m2 Grundareal : 0 m2 Ejendomsmester : Bebygget areal : 0 m2 Telefon : Bruttoetageareal : 9.068 m2 Mobiltelefon

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi SEKRETARIATET FOR HUSEFTERSYNSORDNINGEN GREGERSENSVEJ POSTBOKS 141 DK-2630 TAASTRUP TELEFON

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1

AB Enghave. BUDGET - Byfornyelse 12-08-2015. Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) 15100 AB Enghave Budget 12-08-2015 S. 1 S. 1 AB Enghave BUDGET - Byfornyelse Teknikerhonorar - ombygning (15% / 5%) S. 2 Indledning I forbindelse med boligforeningen AB Enghaves ønske om udførelse af projekter for renovering og modernisering

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser.

Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser. Bygningsdelkort (12.)01 Sokler og lyskasser Sagsnr.: 0836 Dato 28.08.2008 Hovedgruppe (1.) Undergruppe (12.) Omfatter Lokalisering Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser langs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0179. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0179. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Gaardsdal dresse Grønhøj Skivevej 34 Postnr. 7470 Dato 22-06-2015 By Karup J Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210684 Matrikel/Ejerlav: 7D Grønhøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birte Skaarup dresse Kloster lle 15 Postnr. 8800 Dato 28-07-2015 By Viborg Udløbsdato 28-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-55172 Matrikel/Ejerlav: 589ac VIBORG MRKJORDER Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere