Generel information om afdelingen finder du på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød / AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder du på Programmet er udarbejdet i perioden februar til november 2014, i samarbejde med uddannelsesregion øst. De nationale regler og krav: SST s målbeskrivelse i Gynækologi og obstetrik fra efterår 2013 de nationale officielle krav SST s rapport om kompetencevurderingsmetoder 2013 de nye metoder til struktureret supervision i hverdagen SST s Bilagsrapport om kompetencevurderingsmetoder 2013 SST s rapport om de 7 lægeroller 2013 de overordnede krav til det at være en professionel læge SST s nyhedbrev dec 2013 om det danske syn på de 7 lægeroller Dit uddannelsesprogram består af 1. Logistisk tidsplan = din individuelle forløbsplan - sendes i introduktionsbrev fra UAO og er sat ind her a. Skitse til vejlederreferater i lommehæftet = supplement og løbende revision (mange små fremfor lange få) b. Kursusoversigt hvor skal du selv tilmelde dig til hvad er sat ind her c. Fokuserede perioder til moderne mesterlære - hvilke krav og forventninger til egen indsats 2. Lommehæftet = til dokumentation af din læringsproces i hverdagen udleveres på NOH når du starter a. kompetenceoversigt = ultrakort resume af målbeskrivelsen - herunder hvilke kompetencer der forventes opfyldt hvornår er sat ind her b. kompetencevurderings skemaer (både SST s og andre vagtrelevante) c. læringsstrategier indenfor laparoskopi, sectio, spinchter d. checklister til hverdagens registrering og dokumentation af din læringsproces i. antal operationer med kompetencevurdering og udfordringer ii. løbende læringsfokus/strategi, signatur fra vejledere, dine egen noter 3. Logbog.net = dit juridiske elektroniske dokument til endelig godkendelse af kompetencen

2 LOGISTISK TIDSPLAN startdato kronologisk 0-3 introduktionssamtale med vejleder samtaleark fra lommehæfte gennemgang af alt udleveret materiale fra UAO Hvor/hvordan opnås kompetencerne? Læg individuel plan for kompetancemål. gennemgang af formalia med UAO obligatoriske kurser: PÆD central tilmelding INTRO 1 +INTRO 2 i region øst se tilmelding på forløbsplan E-learning og sikre fødsler STAN kursus ab pro/evac mesterlære Supervision Evac i Dagkir mandage Sectio team løbende 3-6 Fødegangsuge gngang m UKYL - checkliste obs Obstetrisk færdighedstræning fantomøvelser i fastsidd. Skulder, vacuum, UK. fokuseret oplæring i obstetriske bristninger se læringsplan i lommehæfte aftal m HBW cases se forløbsplan UL uge skal planlægges med skemalægger midtvejssamtale med vejleder samtaleark i lommehæftet underskrive opnåede mål i logbogen indsatsområde besked til UAO ->uddstatus kopi til UAO kopi til UAO fokusområder til UAO til udd-status afvigelser fra plan evt besked til skemalægningen Besked til skemalægger 1 uges fokuseret fødegang med afdelingsj aftales med skemalægger 1 uge fokuseret Ultralyd: 2 dage i obstetrisk amb aftales med Lone Nørgaard 2 dage i fertilitet/gynækologisk amb aftales med Annette Settnes 1 dag valgfri

3 Hvilke kompetencer mangler? Læg individuel plan for kompetancemål. obs lapsim kurser internt LapSim træning CEKU el SIMNord 6-9 UL-fotos i gyn gn.gåes m AS eller LN (eller evt uddelegeret person) cases i obst + gyn se forløbsplan plan for Præsentation og Patientinstruks 360-feedback-samtale med UAO sectio team løbende Op-dage løbende laparoskopi træning cases i obst + gyn fokusområder til UAO til uddstatus evt aftale om rest fokuseret periode m skemalægger 9-12 karrierevejledning ved UKYL eller UAO slutevaluering med vejleder slutattest skal godkendes hos UAO godkende opnåede mål på logbog.net Logbog.net obs ledelse og adm rolle for reservelæge Evaluer.dk Er en kompetence ikke opnået som planlagt skal uddannelsessøgende, hovedvejleder og UAO lægge en individuel plan for hvordan kompetencen kan opnås. Tallene henviser til de tal der står anført ud for hver kompetence i afsnit i uddannelsesprogrammet.

4 KURSUSOVERSIGT Obligatoriske teoretiske/praktiske kurser indenfor specialet i introstillingen (5 dage i øst): Vejledningskursus Pædagogik 2 (i Øst 2 dage) central tilmelding Kursus for introduktionslæger i love og regler, AC, abort + obstetrisk. færdighedstræning - tilmelding Kursus i laparoskopi dag 1 for introduktionslæger på CEKU - tilmelding til Træning i laparoskopi enten på CEKU eller på SIMNord - tilmelding Kursus dag 2 grisekursus på Panum tilmelding CEKU når dag 1-test er bestået E-læring tilmelding til STAN-kursus ( og fosterovervågning) skemalægges af UAO indenfor de første. efter ansættelsen Fokuserede perioder: Obligatoriske færdighedsudviklende perioder er lagt i rulleskemaet som M=mesterlæredage, tilpasses tidsmæssigt af skemalægger Fødegangen (1 uge) checkliste med læringsmål i lommehæftet Ultralyd (1 uge) - 2 dage i obstetrisk amb, 2 dage i Gyn amb/fertilitet, 1 dag valgfri Operativ oplæring: 1 dag superviseret i Dagkirurgisk afsnit ved start, derefter selvstændig funktion med supervision fra nabostuen. Sectio-team og Gynækologiske operationer: løbende under hele uddannelsesforløbet med speciallæge.

5 KOMPETENCEPLAN - OVERSIGT Kompetencerne skal opfyldes indenfor 1 år. Vi har lavet en prioriteret rækkefølge, så de nemmest tilgængelige og akutte problemstillinger kommer først, de elektive og operative kommer sidst (v UAO, UKYL, Patientsikkerhedsansvarlige og Teamledere). Alle kan have individuelle tilpasninger efter aftale med deres vejledere. Kompetence læringsstrategi kompetencevurderinger Forløbsplan nr Alle: Superviseret klinisk arbejde Færdigheds træning Fantom LapSIM E-learning klinisk observation checkliste OSAVE OSATS operativ træning Deloperationer checkliste indsamling af UL OSAUS Casebaseret diskussion m skriftligt oplæg med refleksion Strukturer et vejleder samtale Mini CEX I 1 Akutte gyn. pt GU 10 endosug/ 10 2 cases 1 UL endo Evt UL vandskan APdiameter sug I 2 AB pro spiral 25 evac Individuelle ændringer I 3 TIGRAB Evt UL 25 CRL+ gest.sæk I 4 Basal gyn kir LapSIM 10 diagn niveau Test i basal lap/delop teknik I 5 Normal graviditet Fødegangs periode 10 cervi scan 1 case 1 case UL 2 cases 1 svang amb I 6 Normale fødefantom 10 normale 1 case fødsel forløsninger I 7 Fødsels E-learning 10 grad1+2 bristninger Pelvic trainer sutureringer I 8 vacuum OSAVE 5 vacuum fød ega ng cervi scan I 9 Fastsiddende skuldre fødefantom I10 Postpartum blødning I11 sectio OSATS 25 elektive/ ukompl I12 Patologisk E-learning, fødsel STAN se ovenfor 1 case 1 case 1 case m 1 case m I13 Puerperiet supervision

6 I14 kommunikatio 360 n I15 Samarbejde PÆD2 kursus 360 I16 Administratio 360 n af eget arb I17 Lovgivning I18 sundhedsfrem me I19 Evidensbasere t praksis Selvstudium guidelines I20 formidling Undervise fremlægge v konference I21 Ansvar for egen læring I22 Professionel Erkende egne individ grænser I23 Professionel Erkende andres organisation grænser Ptinformations materiale feedback skema

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer

Læs mere

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Sygehus Nord, Holbæk Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Sygehus Nord, Holbæk Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Sygehus Nord, Holbæk Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan den nationale

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg og Århus Universitetshospital, Skejby Juli 2007, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 1 af 51 sider Redaktionel

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Horsens April 2009 for hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik Skejby/Horsens april 2009 Redaktionel

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Grindsted Din basisuddannelses sammensætning: 1. 6 måneders ansættelse på

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere