StavLet. til PC. Indhold. Retstavning på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StavLet. til PC. Indhold. Retstavning på dansk"

Transkript

1 Retstavning på dansk StavLet til PC Indhold Kort om StavLet til PC Kom hurtigt i gang Installation Brug af StavLet... 3 Eksempel på brug af StavLet De mest almindelige meddelelser Indstillinger Genvejskommandoer StavLet til PC, hovedvindue Indstillinger Fanen Generelt Fanen Min ordliste Fanen Stop ikke Fanen Grafik Fanen Talesyntese Fanen Ansvarlig Fanen Om StavLet Mere om ordlisterne Teknisk information Systemkrav Netværkskonfiguration Afinstallation af StavLet Licensvilkår og support

2 Kort om StavLet til PC StavLet er et program, der retter stavefejl og grammatikfejl i dansk tekst. I håndbogen kalder vi programmet for StavLet. StavLet kan bruges: som et tillæg til Microsoft Office. som separat program sammen med for eksempel OpenOffice og klippebordet. StavLet kan rette alvorlige fejl, som kaosel (karrusel) og sykolo (psykolog), og hjælper til med at skelne mellem ord, der er nemme at forveksle, f.eks. hvis og vis, ved at vise ordene i eksempelsætninger, hvor betydningen fremgår. Jeg vil prøve den største kaosel i Tivoli. En enkel grammatik- og udtryksstøtte retter mange fejl, som f.eks. manglende nutids-r: Bilisten køre som en vanvittig (Bilisten kører som en vanvittig). StavLet kan også opdage og rette mange slags sprogfejl, som er almindelige hos personer, der har dansk som deres andet sprog. F.eks. Han spiser en æble. Man kan vælge mellem at arbejde med en mindre ordliste og en større (ca ordformer). TipS På Oribi ABs hjemmeside er der mere information om StavLet samt hyppigt forekommende spørgsmål og svar (FAQ) om programmet. Se gerne på 2

3 Kom hurtigt i gang Installation 1. Start Windows. 2. Sæt cd en i computerens cd-enhed. 3. Dobbeltklik på filen install.exe, hvis den ikke starter automatisk. 4. Følg instruktionerne på skærmen, indtil installationen er færdig. Har du en netværkslicens, går du til titel Netværkskonfiguration for nærmere information. Brug af StavLet Den første gang, man aktiverer StavLet, spørger programmet efter en aktiveringsnøgle. (Dette gælder licenser for 1, 5, 10 og 25 brugere.) Aktiveringsnøglen findes i det cover, som StavLet-cd en leveres i. StavLet kan kontrollere tekst i Microsoft Officepakken, en række andre tekstbehandlere og på klippebordet. For at rette et dokument skal det være åbent. Hvis du vil rette tekst på klippebordet, skal du være sikker på, at teksten findes der. Læs mere under Stavekontrol af udklippet. Når du starter StavLet, begynder stavekontrollen at rette fra indsætningspunktet (det sted i teksten, hvor tekstmarkøren befinder sig). Hvis indsætningspunktet findes i slutningen af dokumentet, retter StavLet fra tekstens begyndelse. Du kan også markere det sted i teksten, hvor du vil have, at StavLet skal rette. Hvis du aktiverer StavLet, før du har skrevet noget, vil programmet sige, at Stavekontrollen er fuldført. Microsoft Office StavLet retter tekst i fire Microsoft Officeprogrammer: Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Hvordan du starter StavLet, afhænger af hvilken version af Office du har. Microsoft Office 2007 eller senere Hvis du har Microsoft Office 2007 eller senere, starter du StavLet ved at gå til fanen Oribi. 3

4 For hurtigere start af StavLet kan man også eller i stedet for tilføje et StavLetikon i værktøjslinien Hurtig adgang. Sådan gør man: 1. Klik på knappen med streg og nedadpil til højre for værktøjslinjen Hurtig adgang. 2. Vælg Flere kommandoer. 3. Vælg Fanen Oribi i feltet Vælg kommandoer fra. 4. Klik på ikonet for StavLet. 5. Klik på knappen med Tilføj og afslut med OK. Microsoft Office 2003 eller tidligere For at starte StavLet går du til fanen Værktøj og vælger StavLet. OpenOffice, StarOffice, LibreOffice Hvis du arbejder i OpenOffice, StarOffice eller LibreOffice (fra og med nu kalder vi disse tre med et fælles navn for OpenOffice), kan du lade StavLet kontrollere stavningen i tekstfiler og regneark. Sådan gør du: 1. Start StavLet fra genvejen på skrivebordet eller via StavLet-ikonet på Startknappen. 2. Åbn din OpenOffice-fil, dobbeltklik på StavLet-ikonet i Proceslinjen. StavLet begynder derefter med at rette OpenOffice-dokumentet. Når du så har startet StavLet, kan du aktivere det ved at anvende Hot Keykommandoen, hvilket er Win + X (afhængig af hvilken version af Windows du har, kan du være nødt til at bruge en anden tegnkombination). Du kan ændre tegnkombinationen i fanen Generelt i Indstillinger. Stavekontrol af udklippet StavLet kan tillige kontrollere tekst på klippebordet/udklip. 1. Start StavLet fra genvejen på skrivebordet eller via StavLet-ikonet på Startknappen. 2. Højreklik på StavLet-ikonet i Proceslinjen. 3. Vælg Kontrollér udklip. 4

5 Kontrol af udklip kan også nås via en Hot Key-kommando i Indstillinger: Vælg den tekst, du vil stavekontrollere. Kopiér den til udklip med Ctrl + C, kontrollér derefter udklippet med Win + C i Windows XP. I andre windowsmiljøer kan en anden tastekombination være nødvendig. For at ændre en tastekombination, gå til Indstillinger. For mere information om Hot Key-udklip, se afsnittet Indstillinger. Når StavLet har kontrolleret teksten, kan man indføje den rettede tekst i det dokument, man kopierede teksten fra, med tastekombinationen Ctrl + V. Eksempel på brug af StavLet Martin skal i skolen skrive en lille tekst med titlen Kæledyr. Han har skrevet et udkast og starter StavLet for at tjekke sin tekst. I første sætning stopper StavLet ved det markerede ord: Jeg ønsker mig en hundevalp. StavLet genkender ikke ordet hundevalp, så programmet oplyser: Ordet står ikke i din ordliste og foreslår i stedet ordet hundehvalp. (Du kan læse mere om meddelelser i afsnittet De mest almindelige meddelelser). Martin er usikker på, om hundehvalp er det rigtige ord, så han vil høre ordet læst op. Han markerer derfor ordet ved at klikke på det med musen. Derefter klikker han på knappen Læs op. Han synes, det lyder rigtigt. Han vil alligevel gerne have andre forslag og klikker på knappen Flere forslag nogle gange. Han får forslagene hundehvalpe, hundehvalps og hundehvalpes. Martin føler sig nu sikker på, at det første forslag er det rigtige. Han klikker derfor en gang på ordet og derefter på Ret, så ordet bliver overført til hans tekst. 5

6 StavLet fortsætter med at tjekke teksten. I næste sætning standser programmet på ordet vid: En vid hund. StavLet oplyser Forvekslingsord og viser to sætninger med ord, som lyder ens, men som staves forskelligt: vid og hvid. I sætningen Vid hvornår du er besejret! har ordet vid ikke den betydning, Martin ville skrive. Han læser det næste forslag En rød, hvid og grøn farve. Det lyder korrekt, derfor dobbeltklikker han på denne sætning, og så rettes hans tekst til En hvid hund. Herefter standser StavLet på ordene kæmpe stor i sætningen: Min tante har en kæmpe stor hund. 6

7 StavLet foreslår, at kæmpe og stor skrives i et ord, så der er i stedet står kæmpestor. Det virker rigtigt for Martin, så han vil bruge forslaget. Han dobbeltklikker derfor på forslaget kæmpestor, så ordet kommer ind i hans tekst. Næste gang StavLet standser, er på ordet hoppe i sætningen Den hoppe op, men er rar. StavLet foreslår Tjek for nutids-r. Samtidig vises det alternative forslag Den hopper. Nå, han har glemt bogstavet r i slutningen af hoppe. Det var godt at få at vide. Martin dobbeltklikker på hopper, og sætningen rettes til Den hopper op, men er rar. Nu er teksten rettet. De mest almindelige meddelelser Her følger en forklaring til de mest almindelige meddelelser fra StavLet. Vi anbefaler, at man afsætter lidt tid til at sætte sig ind i, hvad de forskellige meddelelser betyder. 1. Ordet står ikke i din ordliste Denne meddelelse præsenteres med et rødt ikon ved siden af, når man har skrevet noget, der ikke findes i den ordliste, man arbejder med (læs mere om, hvordan valget af ordliste påvirker resultatet i afsnittet Mere om ordlisterne). Her står ordet barloner, som StavLet ikke genkender: 7

8 Jeg vil have tre store barloner. StavLet præsenterer et (somme tider flere) forslag i dette tilfælde balloner. I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at få et eneste forslag til rettelse fra StavLet, men vil man alligevel gerne se flere rettelsesforslag, klikker man på knappen Flere forslag. Så vil ét forslag ad gangen dukke op. Hvilke forslag, der vises, afhænger af, hvilken ordliste, man arbejder med (mere om dette i afsnittet Mere om ordlisterne). I dette tilfælde arbejder vi med den store liste, og når hele forslagslisten er fremklikket, ses følgende: 8

9 2. Forvekslingsord Denne besked vises, når man skriver et ord, som nemt kan forveksles med et andet ord. Til venstre for meddelelsen ses et blåt ikon. Programmet standser for at bede skribenten om at kontrollere sit valg. Denne meddelelse er ikke nødvendigvis en fejlmeddelelse, eftersom den kan vises, selv om man har skrevet korrekt. Her standser StavLet på får og beder om kontrol. Det er får varmt. Sandsynligvis skulle det være for i dette tilfælde. Man vælger enkelt det rette ord ved at dobbeltklikke på det rette, eller markere og vælge Ret. I mange tilfælde vil StavLet dog kunne afgøre om en bestemt stavning, der kan forveksles, er korrekt i en bestemt sammenhæng. Skriver man Det er for varmt, standser StavLet ikke på for, men vurderer, at ordet i denne sammenhæng er korrekt stavet. 3. Grammatik Denne meddelelse vises med et gult ikon ved siden af, når StavLet mener, at man har lavet en fejl, der ikke handler om stavning, men om en sætningskonstruktion eller en fejl i et udtryk. Det, som StavLet har reageret på, markeres i teksten, og i meddelelsesfeltet ser man et forslag til rettelse. Her er et eksempel: 9

10 Jeg er nød til at træne. 4. Et eller to ord StavLet kan opdage mange ord, som fejlagtigt er blevet skrevet i to ord, f.eks. løbe hjul og omvendt, ord som fejlagtigt er blevet skrevet i ét ord, f.eks. Losangeles. Laver man sådanne fejl, standser StavLet og viser meddelelsen Et eller to ord med et rødt og gult ikon ved siden af. Her ses et eksempel på begge tilfælde. Børnene kører på løbe hjul. 10

11 Min onkel bor i Losangeles. Visse ord/udtryk findes både sammenskrevne og særskrevne, f.eks. efterskole og efter skole, som betyder noget forskelligt. I mange sådanne tilfælde præsenterer StavLet en advarsel for et ord, der kan forveksles, og viser betydningsforskellen i eksempelsætninger: Efter sommerferien skal han på efter skole. 11

12 Indstillinger Ved forskellige indstillinger kan man tilpasse StavLet efter sine egne behov. Indstillingerne kan nås på flere måder. 1. Fra StavLets hovedvindue. Knappen for Indstillinger ses længst nede i hovedvinduet. 2. Ved højreklik på StavLet-ikonet i aktivitetsfeltet og valg af Indstillinger. Genvejskommandoer Når StavLet er aktivt, kan følgende genveje anvendes. Ctrl + I Åbner indstillinger. Alt + C Oplæsning med talesyntese. Hvis Læs op-knappen er tilgængelig, kan et markeret ord læses op med talesyntese ved hjælp af denne genvej (svarer til et klik på Læs op-knappen). Pil op Bladrer opad i StavLets forslagsliste. Pil ned Bladrer nedad i StavLets forslagsliste. Højrepil Går til næste rettelsessted i teksten (svarer til knappen Næste). Se også Hot Key og Hot Key-udklip, i afsnittet Fanen Generelt. 12

13 StavLet til PC, hovedvindue I dette afsnit forklares, hvilke funktioner knapperne i StavLets hovedvindue har. Vi går ud fra et eksempel på, hvordan hovedvinduet kan se ud, når StavLet er standset under stavekontrollen med den store ordliste aktiv. Vi så løver og girarfer. Forslagsfelt Det hvide område i midten af hovedvinduet kaldes forslagsfeltet. Her præsenteres meddelelser og forslag fra StavLet. Ovenfor og under er der nogle knapper. Ret For at vælge et ord, markerer man det og klikker på knappen Ret eller dobbeltklikker på ordet direkte i vinduet. Flere forslag StavLet viser normalt 1 2 ord som første forslag til rettelse. Vil man se flere forslag, klikker man på knappen Flere forslag. Næste Gå videre til det næste sted i teksten ved at klikke på knappen Næste. 13

14 Fortryd For at fortryde den seneste ændring og gå tilbage til foregående ord, programmet er standset ved, klikker man på knappen Fortryd. Tilføj Hvis man har skrevet et ord, som er nyt for StavLet, og ønsker, at programmet skal lære det, klikker man på Tilføj. Stop ikke StavLet advarer sommetider om ord, der er nemme at forveksle, selv om man har skrevet dem korrekt dette er en sikkerhedsforanstaltning, som i sætningerne Vi fejrer jul i december og Der er fire hjul på en bil. Hvis man er sikker på, at man aldrig laver fejl på jul og hjul og synes, det er irriterende, at StavLet beder om en ekstra kontrol, kan man slukke for denne advarsel. Det gør man ved at klikke på knappen Stop ikke. Herefter standser programmet ikke længere ved netop denne stavning, når brugeren stavekontrollerer sin tekst. Læs op På mange steder i StavLet kan man få tekst oplæst, forudsat at man har talesyntese i sin computer og har markeret i fanen Talesyntese, hvilken slags talesyntese man bruger mere om dette under afsnittet Fanen Talesyntese. Visse talesynteser skal startes separat. Oplæsning af ordforslag i StavLet-vinduet sker, hvis man markerer et ord og derefter klikker på Læs op-knappen. Den, som ikke arbejder med mus, kan bruge tastekombinationen Alt + C. Hvis man ikke har markeret noget i vinduet og trykker på Læs op-knappen, læses alt i vinduet op. 14

15 Indstillinger Klikker man på Indstillinger, åbnes vinduet StavLet Indstillinger. Der kan man tilpasse programmet efter egne ønsker og ændre indstillinger. Hjælp Klikker man på Hjælp-knappen, åbnes et Hjælp-vindue, hvor håndbogen præsenteres. Afslut For at lukke for StavLet klikker man på Afslut. 15

16 Indstillinger Fanen Generelt Her foretages generelle indstillinger for StavLet. Valg af ordliste Her markerer man, hvilken ordliste man vil arbejde med: Lille ordliste eller Stor ordliste. Bemærk, at Stor ordliste er grundindstillingen i programmet. Læs mere om ordlisternes egenskaber i afsnittet Mere om ordlisterne. Stop ved forveklingsord Med dette felt afkrydset vil programmet stoppe op, hvis man f.eks. skriver ordet kunde (se nærmere i Forvekslingsord). I meddelelsesfeltet står der Forvekslingsord, og nedenfor vises ordene kunde og kunne i sætninger. Dette er, for at man skal kunne kontrollere, at man virkelig har valgt korrekt stavning af ord, som lyder ens. Bemærk, at StavLet med denne indstilling kan komme til at stoppe, selv om man har stavet korrekt. Vær også opmærksom på, at StavLet somme tider kan afgøre ud fra sammenhængen, om en letforvekslet stavning er korrekt. I sådanne tilfælde f.eks. Jeg kunne ikke drømme om standser programmet ikke ved kunne, selv om feltet Stop ved forvekslingsord er afkrydset. Synes man, at StavLet standser for ofte ved et ord, som man faktisk skriver korrekt, kan man klikke på knappen Stop ikke under rettelsen. Herefter standser programmet ikke længere ved netop den stavning, når brugeren stavekontrollerer sin tekst. 16

17 Tjek mellemrum og tegnsætning Her vælger man, om StavLet skal reagere på f.eks. et overflødigt mellemrum før punktum (Hej, sagde Lise.) og reagere på, om man har skrevet både spørgsmålstegn og punktum (Hvornår kommer du hjem?.). Tjek grammatik Her bestemmer man, om StavLet skal reagere på almindelige grammatikfejl. Nogle eksempler, som StavLet retter er: Jeg er nød til at træne. (Jeg er nødt til at træne.) Visse grammatikfejl er af en type, som først og fremmest laves af personer, som har et andet modersmål end dansk f.eks.: Lise spiser en æble. StavLet er i stand til at rette mange andre fejl af denne type. Vi anbefaler, at man afkrydser dette felt. Bemærk, at det kan være nødvendigt at aktivere retstavningskontrollen to gange, hvis den grammatiske konstruktion også indeholder stavefejl, eftersom StavLet ikke kan rette alle fejl samtidigt. Kontrollér stort bogstav ved Tilføj-knappen Man kan lære StavLet nye ord, der ikke findes i ordlisten, ved at klikke på Tilføjknappen. Hvis det nye ord starter med stort bogstav, kan det skyldes, at det er et navn (for eksempel Møgeltønder eller Kulusuk), eller at det er det første ord i en sætning. Hvis man har valgt Kontrollér stort bogstav ved Tilføj-knappen og klikker på Tilføj-knappen, præsenterer StavLet et vindue og spørger, om ordet altid begynder med stort bogstav. Hvis det er et navn, svarer man Ja, ellers svarer man Nej. Vis forslag Man kan vælge, hvor mange forslag StavLet skal vise med det samme: 1, 2, 3 eller alle. Grundindstillingen ved installation er kun ét forslag, eftersom det er vores håb, at Stavlet ofte skal give det rette forslag med det samme og dermed skåne brugeren for en masse unødvendig læsning. Bemærk dog, at programmet tillige med valget ét forslag somme tider kan vise mere end ét ord. Det skyldes i disse tilfælde, at programmet synes, at der bør tages hensyn til et andet ord også. 17

18 Hot Key Hot Key er en tastekombination, der kan anvendes til at starte StavLets stavekontrol. Hot Key fungerer, hvis man har startet StavLet-programmet separat (via Startmenuen), og StavLet-ikonet er synligt i Proceslinjen nede til højre på skærmen. Som standard benyttes denne Win + X. Man kan nemt ændre tastekombinationen i StavLets indstillinger. Hot Key-udklip Denne rullegardinsmenu gør det muligt at vælge en af to tastekombinationer (grundindstillingen er Win + C. Med den kombination, du har valgt, kan du kopiere tekst til klippebordet og derefter starte stavekontrollen.) Hot Key-udklip fungerer, forudsat man har startet StavLet-programmet separat (via Startmenuen), og StavLet-ikonet er synligt i Proceslinjen nede til højre på skærmen. Fanen Min ordliste Under denne fane kan man redigere sin egen ordliste. De ord, der er havnet her ved en fejltagelse, kan man fjerne ved at markere ordet i listen og klikke på knappen Slet. Vil man ændre stavningen på et af sine egne ord, klikker man på knappen Redigér og redigerer derefter ordet. Man kan også tilføje sine egne ord under denne fane ved at vælge Tilføj. 18

19 Tilføj ord fra et tekstdokument Her kan man hurtigt lære StavLet mange nye ord, måske emnespecifikke. Hvis man har en tekstfil i sin computer (formatet skal være *.txt), kan StavLet læse alle nye ord fra filen og tilføje dem i ordlisten. Dette er en smidig måde at tilpasse ordlisten på, hvis man arbejder med specialområder: fagsprog, foreningslivssprog, forretningssprog m.m. 1. Hvis man har et Officedokument, man vil bruge, kan man oprette en *.txt-fil. Vælg Gem som og derefter under Filformat vælg Uformateret tekst eller lignende. 2. Klik på knappen Tilføj ord fra tekstdokument, vælg fil i txt-format. StavLet sammenligner med den ordliste, man arbejder med, og viser derefter alle nye ord fra tekstfilen i en liste, hvor alle nye ord er forsynet med et afkrydsningsfelt foran: 3. Gennemgå disse ord omhyggeligt, således at ingen fejlstavede ord tilføjes, og afmarkér ord, der ikke skal ind i ordlisten. 4. Vælg Tilføj de markerede ord. 19

20 Fanen Stop ikke Ønsker man, at StavLet skal lade være med at stoppe ved visse ord, kan man lægge dem ind et efter et under fanen Stop ikke. Man klikker på Tilføj og indskriver det aktuelle ord. (Dette er et alternativ til at klikke på Stop ikke i StavLets hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse.) Man kan også ændre stavningen af ord, som man har lagt til her, eller fjerne ord fra Stop ikkelisten, hvis man fortryder og ønsker, at StavLet skal stoppe igen. 20

21 Fanen Grafik Klikker man på fanen Grafik, får man mulighed for at ændre disse parametre, der er relateret til tegntype, tegnstørrelse, tegnstil, farve på ord og eksempelsætninger. Også indstillinger for tekstetiketter og størrelse på ikoner findes her. Hvis man trækker i hjørnet på StavLet-vinduet med musemarkøren, ændrer vinduesstørrelsen sig. Tekststørrelsen på ordforslagene tilpasser sig automatisk. Under fanen Grafik er der også en Tilbagestil-knap. Med denne knap tilbagestiller man alle valg, man har foretaget, til de indstillinger, programmet blev installeret med. 21

22 Fanen Talesyntese Hvis man har en talesyntese installeret i sin computer, kan ordforslagene i StavLet læses op. Man skal dog fortælle StavLet, hvilken slags talesyntese, man har, og dette gør man under fanen Talesyntese. Der er to hovedtyper af talesyntese. 1. Talesyntese, der fungerer ved at oplæse tekst, der er blevet markeret og sendt til klippebordet til oplæsning, f.eks. Vital. I billedet ovenfor har vi markeret, at vi arbejder med denne type. Vil man arbejde med talesyntese via klippebordet, skal feltet Brug talesyntese via klippebordet afkrydses. Alle indstillinger for talesyntesen foretages i dette tilfælde i talesynteseprogrammet og kan ikke styres via StavLet. 2. Talesyntese, som er såkaldt SAPI-kompatibel, f.eks. WordRead. Indstillingerne for SAPI-talsyntese er tilgængelige fra StavLet. Markér feltet Brug SAPI-talesyntese, hvis du har denne type talesyntese, og vælg, hvilken stemme der skal bruges. 22

23 Fanen Ansvarlig Under denne fane kan en ansvarlig person, f.eks. en lærer, styre visse funktioner, der skal gælde alle brugere af StavLet. Den ansvarlige kan lægge et password ind for at vanskeliggøre, at uvedkommende kan benytte disse funktioner. Den ansvarlige kan oprette ordlister, som gælder for alle brugere. Klikker man på Den ansvarliges ordlister, åbnes et vindue, som har to faner: 23

24 Den ansvarlige kan lægge ord ind, der skal findes i samtlige brugeres ordlister f.eks. navne på lærere på skolen, gadenavne i byen, hvor man bor, etc. (under Den ansvarliges ordliste). angive ofte forvekslede ord, som StavLet aldrig skal stoppe ved for nogen af brugerne (under Den ansvarliges Stop ikke). Fanen Om StavLet Her vises almen information om programmet StavLet såsom versionsnummer. Mere om ordlisterne StavLet kan arbejde med ordlister af forskellig størrelse: en større og en mindre. Den lille ordliste indeholder relativt almindelige ord og navne. Typiske ord fra den lille liste er huset, kæmpehaj og suppeskeer. (Vi bruger her ordet ord, men det er mere korrekt at sige ordformer. Ordformerne gå, går og gik regnes som tre forskellige ord i StavLet ordlister.) Arbejder man med den lille ordliste, får man ikke usædvanlige ord som rettelsesforslag. Hvis man har et begrænset ordforråd, kan det være en fordel rettelsen bliver nemmere. På den anden side skal man være opmærksom på, at hvis man har et mere avanceret ordforråd, vil den lille liste ikke være tilstrækkelig stor. Den større ordliste indeholder alle ord i den mindre ordliste plus yderligere ord, sammenlagt ca Ord, der kun findes i den store ordliste, er f.eks. aktøren, opbevar og minerer. Rettelsesydeevnen påvirkes af, hvilken ordliste man bruger. Bruger man den lille liste og skriver ovenskap, får man ikke ordet uvenskab som forslag fra StavLet, eftersom det ord kun findes i den store liste. I stedet forsøger StavLet at rette ovenskap til noget, der findes i den lille ordliste. Resultatet bliver venskab, som programmet bedømmer som sandsynligt. Bemærk også, at forskellige former af det samme ord kan tilhøre forskellige ordlister: latin findes i lille liste, mens latinen kun findes i den store. Hvis man arbejder med den lille liste og synes, at man får dårlige rettelsesforslag på ord, som man synes er selvfølgelige, kan det derfor være værd at prøve at ændre til den større ordliste. Prøv gerne at eksperimentere med at se, hvordan StavLets adfærd ændres ved skift af ordliste! 24

25 Teknisk information Systemkrav For at StavLet skal fungere kræves: pentiumcomputer eller bedre cd-rom-enhed mindst 8 Mb ledigt arbejdshukommelse mindst 20 Mb ledigt harddiskplads StavLet fungerer i Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 med Microsoft Office 2000 eller senere (gælder Word, Excel, Powerpoint og Outlook), OpenOffice, StarOffice, LibreOffice samt i klippebordsmiljø. Netværkskonfiguration For at få fuldstændig netværksstøtte kræves en netværkslicens, også kaldet skoleeller kommune-licens. Installationen sker bedst fra en klient-pc. Når installationsprogrammet køres, har man mulighed for at vælge Netværksinstallation ved at markere i et afkrydsningsfelt. Under installationsprocessen kan man angive, hvor StavLets hovedbibliotek skal placeres. Alle brugere skal have læserettigheder hertil. Når installationen er klar, er der skabt et bibliotek med filer, der bruges af StavLet. Der er også skabt et installationsprogram InstallClient.exe, der er beregnet til at bruges til at installere StavLet på andre arbejdsstationer i netværket. Arbejdspladsinstallation af StavLet Visse filer er nødt til at findes på den lokale pc. Starter du InstallClient, kopieres disse filer fra StavLets hovedbibliotek til den lokale pc. Arbejdspladsinstallationen skal udføres på alle de computere, der skal bruge StavLet. Personlige data og fælles data gemmes ifølge Windows konfiguration og ifølge Microsofts anbefalinger. StavLet læser i Windows register, hvor data kan gemmes. For personlige data er registernøglen: HKEY_CURRENT_USER/Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Shell Folders/AppData og for fælles data: HKEY_LOCAL_MACHINE/ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders/ Common AppData 25

26 InstallClient kopierer visse filer fra StavLets hovedbibliotek til den lokale computers harddisk. orilang32.dll kopieres til Windows system-bibliotek, hvilket kan være C:\Windows\System32 afhængig af Windowsversion. orilang64.dll kopieres til Windows system-bibliotek, hvilket kan være C:\Windows\System afhængig af Windowsversion. CSpeechKit.dll og CSpeechKit64.dll bruges til, at StavLet skal kunne bruge talesyntese, og placeres i biblioteket C:\Windows\System32 eller C:\Windows\System. ospdkstavletaddin.dll og ospdkstavletaddin64.dll bruges af Microsoft Office. InstallClient skaber også et skrivebordsikon og et ikon, således at man kan starte StavLet via Start/Program/StavLet Variant af netværksinstallation En variant af netværksinstallation er at foretage en komplet installation af programmet. Man benytter installationsprogrammet fra en server. Vil man installere programmet stille, dvs. uden at der præsenteres dialogvinduer, kan man anvende parametre til installationsprogrammet. For installation kan man skrive: Install.exe /sp- /norestart /verysilent og for afinstallation C:\Program\StavLet\UNWISE.EXE /S C:\Program\StavLet\INSTALL.LOG. Afinstallation 1. Vælg Kontrolpanel/Tilføj eller fjern programmer. I Windows 7, vælges Kontrol-panel/Programmer/Fjern et program. 2. Klik på StavLet. 3. Vælg afinstallation: Automatisk (hele programmet fjernes) eller Tilpasset (de valgte filer fjernes). Licensvilkår og support StavLet er et registreret varemærke, og programmet er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Det er ulovligt og strafbart at kopiere programmet af anden grund end for at lave sin egen sikkerhedskopi. For support, kontakt den danske hoveddistributør Forlaget Sokratez, eller din forhandler. 26

27 StavLet til PC Idé, programmering og håndbog: Oribi AB, 2012, Illustrationer: Kristina Grundström. Oversættelse til dansk: Poul Hansen. Grafisk formgivning: Karin Österlund Oribi AB, Bredgatan 2, Lund, Sweden tel , fax

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2 Retstavning på dansk StavLet til Mac Indhold Kort om StavLet til Mac.... 2 Kom hurtigt i gang... 2 Installation... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger... 2 Kontrol af tekst... 3 StavLet til

Læs mere

SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk

SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk Retstavning på engelsk SpellRight til Mac Indhold SpellRight til Mac i korte træk.... 2 Kom hurtigt i gang.... 2 Installation.... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger.... 3 Kontrol af tekst....

Læs mere

SpellRight kort fortalt

SpellRight kort fortalt Oribi SpellRight Version 1.0 Idé, programmering og manual: Oribi AB, 2005 2006 www.oribi.se, info@oribi.se Illustrationer: Kristina Grundström Grafisk formgivning af manual: Helena Alvesalo Indhold SpellRight

Læs mere

Brugermanual Saida 1

Brugermanual Saida 1 Brugermanual Saida 1 2 Håndbog til Saida Ordprædiktionsprogram til Windows Indhold Brugermanual Saida... 1 Håndbog til Saida Ordprædiktionsprogram til Windows... 3 Hvorfor hedder programmet Saida?... 4

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Håndbog til Oribi Speak for Chrome

Håndbog til Oribi Speak for Chrome Håndbog til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er et tillæg (eng. extension), til browseren Google Chrome og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Oribi Speak læser

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med IntoWords Mac 1.0 Indholdsfortegnelse IntoWords Mac 1.0... 2 Oplæsning i IntoWords... 3 Oplæsning i IntoWords... 4 Stemmer i IntoWords... 5 Ordforslag i IntoWords... 6 Ordforslag i

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Denne vejledning er skrevet for at være helt sikker på, at de, der virkelig er til eksamen, får den bedste støtte til brugen af CD-ORD

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere