StavLet. til PC. Indhold. Retstavning på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StavLet. til PC. Indhold. Retstavning på dansk"

Transkript

1 Retstavning på dansk StavLet til PC Indhold Kort om StavLet til PC Kom hurtigt i gang Installation Brug af StavLet... 3 Eksempel på brug af StavLet De mest almindelige meddelelser Indstillinger Genvejskommandoer StavLet til PC, hovedvindue Indstillinger Fanen Generelt Fanen Min ordliste Fanen Stop ikke Fanen Grafik Fanen Talesyntese Fanen Ansvarlig Fanen Om StavLet Mere om ordlisterne Teknisk information Systemkrav Netværkskonfiguration Afinstallation af StavLet Licensvilkår og support

2 Kort om StavLet til PC StavLet er et program, der retter stavefejl og grammatikfejl i dansk tekst. I håndbogen kalder vi programmet for StavLet. StavLet kan bruges: som et tillæg til Microsoft Office. som separat program sammen med for eksempel OpenOffice og klippebordet. StavLet kan rette alvorlige fejl, som kaosel (karrusel) og sykolo (psykolog), og hjælper til med at skelne mellem ord, der er nemme at forveksle, f.eks. hvis og vis, ved at vise ordene i eksempelsætninger, hvor betydningen fremgår. Jeg vil prøve den største kaosel i Tivoli. En enkel grammatik- og udtryksstøtte retter mange fejl, som f.eks. manglende nutids-r: Bilisten køre som en vanvittig (Bilisten kører som en vanvittig). StavLet kan også opdage og rette mange slags sprogfejl, som er almindelige hos personer, der har dansk som deres andet sprog. F.eks. Han spiser en æble. Man kan vælge mellem at arbejde med en mindre ordliste og en større (ca ordformer). TipS På Oribi ABs hjemmeside er der mere information om StavLet samt hyppigt forekommende spørgsmål og svar (FAQ) om programmet. Se gerne på 2

3 Kom hurtigt i gang Installation 1. Start Windows. 2. Sæt cd en i computerens cd-enhed. 3. Dobbeltklik på filen install.exe, hvis den ikke starter automatisk. 4. Følg instruktionerne på skærmen, indtil installationen er færdig. Har du en netværkslicens, går du til titel Netværkskonfiguration for nærmere information. Brug af StavLet Den første gang, man aktiverer StavLet, spørger programmet efter en aktiveringsnøgle. (Dette gælder licenser for 1, 5, 10 og 25 brugere.) Aktiveringsnøglen findes i det cover, som StavLet-cd en leveres i. StavLet kan kontrollere tekst i Microsoft Officepakken, en række andre tekstbehandlere og på klippebordet. For at rette et dokument skal det være åbent. Hvis du vil rette tekst på klippebordet, skal du være sikker på, at teksten findes der. Læs mere under Stavekontrol af udklippet. Når du starter StavLet, begynder stavekontrollen at rette fra indsætningspunktet (det sted i teksten, hvor tekstmarkøren befinder sig). Hvis indsætningspunktet findes i slutningen af dokumentet, retter StavLet fra tekstens begyndelse. Du kan også markere det sted i teksten, hvor du vil have, at StavLet skal rette. Hvis du aktiverer StavLet, før du har skrevet noget, vil programmet sige, at Stavekontrollen er fuldført. Microsoft Office StavLet retter tekst i fire Microsoft Officeprogrammer: Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Hvordan du starter StavLet, afhænger af hvilken version af Office du har. Microsoft Office 2007 eller senere Hvis du har Microsoft Office 2007 eller senere, starter du StavLet ved at gå til fanen Oribi. 3

4 For hurtigere start af StavLet kan man også eller i stedet for tilføje et StavLetikon i værktøjslinien Hurtig adgang. Sådan gør man: 1. Klik på knappen med streg og nedadpil til højre for værktøjslinjen Hurtig adgang. 2. Vælg Flere kommandoer. 3. Vælg Fanen Oribi i feltet Vælg kommandoer fra. 4. Klik på ikonet for StavLet. 5. Klik på knappen med Tilføj og afslut med OK. Microsoft Office 2003 eller tidligere For at starte StavLet går du til fanen Værktøj og vælger StavLet. OpenOffice, StarOffice, LibreOffice Hvis du arbejder i OpenOffice, StarOffice eller LibreOffice (fra og med nu kalder vi disse tre med et fælles navn for OpenOffice), kan du lade StavLet kontrollere stavningen i tekstfiler og regneark. Sådan gør du: 1. Start StavLet fra genvejen på skrivebordet eller via StavLet-ikonet på Startknappen. 2. Åbn din OpenOffice-fil, dobbeltklik på StavLet-ikonet i Proceslinjen. StavLet begynder derefter med at rette OpenOffice-dokumentet. Når du så har startet StavLet, kan du aktivere det ved at anvende Hot Keykommandoen, hvilket er Win + X (afhængig af hvilken version af Windows du har, kan du være nødt til at bruge en anden tegnkombination). Du kan ændre tegnkombinationen i fanen Generelt i Indstillinger. Stavekontrol af udklippet StavLet kan tillige kontrollere tekst på klippebordet/udklip. 1. Start StavLet fra genvejen på skrivebordet eller via StavLet-ikonet på Startknappen. 2. Højreklik på StavLet-ikonet i Proceslinjen. 3. Vælg Kontrollér udklip. 4

5 Kontrol af udklip kan også nås via en Hot Key-kommando i Indstillinger: Vælg den tekst, du vil stavekontrollere. Kopiér den til udklip med Ctrl + C, kontrollér derefter udklippet med Win + C i Windows XP. I andre windowsmiljøer kan en anden tastekombination være nødvendig. For at ændre en tastekombination, gå til Indstillinger. For mere information om Hot Key-udklip, se afsnittet Indstillinger. Når StavLet har kontrolleret teksten, kan man indføje den rettede tekst i det dokument, man kopierede teksten fra, med tastekombinationen Ctrl + V. Eksempel på brug af StavLet Martin skal i skolen skrive en lille tekst med titlen Kæledyr. Han har skrevet et udkast og starter StavLet for at tjekke sin tekst. I første sætning stopper StavLet ved det markerede ord: Jeg ønsker mig en hundevalp. StavLet genkender ikke ordet hundevalp, så programmet oplyser: Ordet står ikke i din ordliste og foreslår i stedet ordet hundehvalp. (Du kan læse mere om meddelelser i afsnittet De mest almindelige meddelelser). Martin er usikker på, om hundehvalp er det rigtige ord, så han vil høre ordet læst op. Han markerer derfor ordet ved at klikke på det med musen. Derefter klikker han på knappen Læs op. Han synes, det lyder rigtigt. Han vil alligevel gerne have andre forslag og klikker på knappen Flere forslag nogle gange. Han får forslagene hundehvalpe, hundehvalps og hundehvalpes. Martin føler sig nu sikker på, at det første forslag er det rigtige. Han klikker derfor en gang på ordet og derefter på Ret, så ordet bliver overført til hans tekst. 5

6 StavLet fortsætter med at tjekke teksten. I næste sætning standser programmet på ordet vid: En vid hund. StavLet oplyser Forvekslingsord og viser to sætninger med ord, som lyder ens, men som staves forskelligt: vid og hvid. I sætningen Vid hvornår du er besejret! har ordet vid ikke den betydning, Martin ville skrive. Han læser det næste forslag En rød, hvid og grøn farve. Det lyder korrekt, derfor dobbeltklikker han på denne sætning, og så rettes hans tekst til En hvid hund. Herefter standser StavLet på ordene kæmpe stor i sætningen: Min tante har en kæmpe stor hund. 6

7 StavLet foreslår, at kæmpe og stor skrives i et ord, så der er i stedet står kæmpestor. Det virker rigtigt for Martin, så han vil bruge forslaget. Han dobbeltklikker derfor på forslaget kæmpestor, så ordet kommer ind i hans tekst. Næste gang StavLet standser, er på ordet hoppe i sætningen Den hoppe op, men er rar. StavLet foreslår Tjek for nutids-r. Samtidig vises det alternative forslag Den hopper. Nå, han har glemt bogstavet r i slutningen af hoppe. Det var godt at få at vide. Martin dobbeltklikker på hopper, og sætningen rettes til Den hopper op, men er rar. Nu er teksten rettet. De mest almindelige meddelelser Her følger en forklaring til de mest almindelige meddelelser fra StavLet. Vi anbefaler, at man afsætter lidt tid til at sætte sig ind i, hvad de forskellige meddelelser betyder. 1. Ordet står ikke i din ordliste Denne meddelelse præsenteres med et rødt ikon ved siden af, når man har skrevet noget, der ikke findes i den ordliste, man arbejder med (læs mere om, hvordan valget af ordliste påvirker resultatet i afsnittet Mere om ordlisterne). Her står ordet barloner, som StavLet ikke genkender: 7

8 Jeg vil have tre store barloner. StavLet præsenterer et (somme tider flere) forslag i dette tilfælde balloner. I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at få et eneste forslag til rettelse fra StavLet, men vil man alligevel gerne se flere rettelsesforslag, klikker man på knappen Flere forslag. Så vil ét forslag ad gangen dukke op. Hvilke forslag, der vises, afhænger af, hvilken ordliste, man arbejder med (mere om dette i afsnittet Mere om ordlisterne). I dette tilfælde arbejder vi med den store liste, og når hele forslagslisten er fremklikket, ses følgende: 8

9 2. Forvekslingsord Denne besked vises, når man skriver et ord, som nemt kan forveksles med et andet ord. Til venstre for meddelelsen ses et blåt ikon. Programmet standser for at bede skribenten om at kontrollere sit valg. Denne meddelelse er ikke nødvendigvis en fejlmeddelelse, eftersom den kan vises, selv om man har skrevet korrekt. Her standser StavLet på får og beder om kontrol. Det er får varmt. Sandsynligvis skulle det være for i dette tilfælde. Man vælger enkelt det rette ord ved at dobbeltklikke på det rette, eller markere og vælge Ret. I mange tilfælde vil StavLet dog kunne afgøre om en bestemt stavning, der kan forveksles, er korrekt i en bestemt sammenhæng. Skriver man Det er for varmt, standser StavLet ikke på for, men vurderer, at ordet i denne sammenhæng er korrekt stavet. 3. Grammatik Denne meddelelse vises med et gult ikon ved siden af, når StavLet mener, at man har lavet en fejl, der ikke handler om stavning, men om en sætningskonstruktion eller en fejl i et udtryk. Det, som StavLet har reageret på, markeres i teksten, og i meddelelsesfeltet ser man et forslag til rettelse. Her er et eksempel: 9

10 Jeg er nød til at træne. 4. Et eller to ord StavLet kan opdage mange ord, som fejlagtigt er blevet skrevet i to ord, f.eks. løbe hjul og omvendt, ord som fejlagtigt er blevet skrevet i ét ord, f.eks. Losangeles. Laver man sådanne fejl, standser StavLet og viser meddelelsen Et eller to ord med et rødt og gult ikon ved siden af. Her ses et eksempel på begge tilfælde. Børnene kører på løbe hjul. 10

11 Min onkel bor i Losangeles. Visse ord/udtryk findes både sammenskrevne og særskrevne, f.eks. efterskole og efter skole, som betyder noget forskelligt. I mange sådanne tilfælde præsenterer StavLet en advarsel for et ord, der kan forveksles, og viser betydningsforskellen i eksempelsætninger: Efter sommerferien skal han på efter skole. 11

12 Indstillinger Ved forskellige indstillinger kan man tilpasse StavLet efter sine egne behov. Indstillingerne kan nås på flere måder. 1. Fra StavLets hovedvindue. Knappen for Indstillinger ses længst nede i hovedvinduet. 2. Ved højreklik på StavLet-ikonet i aktivitetsfeltet og valg af Indstillinger. Genvejskommandoer Når StavLet er aktivt, kan følgende genveje anvendes. Ctrl + I Åbner indstillinger. Alt + C Oplæsning med talesyntese. Hvis Læs op-knappen er tilgængelig, kan et markeret ord læses op med talesyntese ved hjælp af denne genvej (svarer til et klik på Læs op-knappen). Pil op Bladrer opad i StavLets forslagsliste. Pil ned Bladrer nedad i StavLets forslagsliste. Højrepil Går til næste rettelsessted i teksten (svarer til knappen Næste). Se også Hot Key og Hot Key-udklip, i afsnittet Fanen Generelt. 12

13 StavLet til PC, hovedvindue I dette afsnit forklares, hvilke funktioner knapperne i StavLets hovedvindue har. Vi går ud fra et eksempel på, hvordan hovedvinduet kan se ud, når StavLet er standset under stavekontrollen med den store ordliste aktiv. Vi så løver og girarfer. Forslagsfelt Det hvide område i midten af hovedvinduet kaldes forslagsfeltet. Her præsenteres meddelelser og forslag fra StavLet. Ovenfor og under er der nogle knapper. Ret For at vælge et ord, markerer man det og klikker på knappen Ret eller dobbeltklikker på ordet direkte i vinduet. Flere forslag StavLet viser normalt 1 2 ord som første forslag til rettelse. Vil man se flere forslag, klikker man på knappen Flere forslag. Næste Gå videre til det næste sted i teksten ved at klikke på knappen Næste. 13

14 Fortryd For at fortryde den seneste ændring og gå tilbage til foregående ord, programmet er standset ved, klikker man på knappen Fortryd. Tilføj Hvis man har skrevet et ord, som er nyt for StavLet, og ønsker, at programmet skal lære det, klikker man på Tilføj. Stop ikke StavLet advarer sommetider om ord, der er nemme at forveksle, selv om man har skrevet dem korrekt dette er en sikkerhedsforanstaltning, som i sætningerne Vi fejrer jul i december og Der er fire hjul på en bil. Hvis man er sikker på, at man aldrig laver fejl på jul og hjul og synes, det er irriterende, at StavLet beder om en ekstra kontrol, kan man slukke for denne advarsel. Det gør man ved at klikke på knappen Stop ikke. Herefter standser programmet ikke længere ved netop denne stavning, når brugeren stavekontrollerer sin tekst. Læs op På mange steder i StavLet kan man få tekst oplæst, forudsat at man har talesyntese i sin computer og har markeret i fanen Talesyntese, hvilken slags talesyntese man bruger mere om dette under afsnittet Fanen Talesyntese. Visse talesynteser skal startes separat. Oplæsning af ordforslag i StavLet-vinduet sker, hvis man markerer et ord og derefter klikker på Læs op-knappen. Den, som ikke arbejder med mus, kan bruge tastekombinationen Alt + C. Hvis man ikke har markeret noget i vinduet og trykker på Læs op-knappen, læses alt i vinduet op. 14

15 Indstillinger Klikker man på Indstillinger, åbnes vinduet StavLet Indstillinger. Der kan man tilpasse programmet efter egne ønsker og ændre indstillinger. Hjælp Klikker man på Hjælp-knappen, åbnes et Hjælp-vindue, hvor håndbogen præsenteres. Afslut For at lukke for StavLet klikker man på Afslut. 15

16 Indstillinger Fanen Generelt Her foretages generelle indstillinger for StavLet. Valg af ordliste Her markerer man, hvilken ordliste man vil arbejde med: Lille ordliste eller Stor ordliste. Bemærk, at Stor ordliste er grundindstillingen i programmet. Læs mere om ordlisternes egenskaber i afsnittet Mere om ordlisterne. Stop ved forveklingsord Med dette felt afkrydset vil programmet stoppe op, hvis man f.eks. skriver ordet kunde (se nærmere i Forvekslingsord). I meddelelsesfeltet står der Forvekslingsord, og nedenfor vises ordene kunde og kunne i sætninger. Dette er, for at man skal kunne kontrollere, at man virkelig har valgt korrekt stavning af ord, som lyder ens. Bemærk, at StavLet med denne indstilling kan komme til at stoppe, selv om man har stavet korrekt. Vær også opmærksom på, at StavLet somme tider kan afgøre ud fra sammenhængen, om en letforvekslet stavning er korrekt. I sådanne tilfælde f.eks. Jeg kunne ikke drømme om standser programmet ikke ved kunne, selv om feltet Stop ved forvekslingsord er afkrydset. Synes man, at StavLet standser for ofte ved et ord, som man faktisk skriver korrekt, kan man klikke på knappen Stop ikke under rettelsen. Herefter standser programmet ikke længere ved netop den stavning, når brugeren stavekontrollerer sin tekst. 16

17 Tjek mellemrum og tegnsætning Her vælger man, om StavLet skal reagere på f.eks. et overflødigt mellemrum før punktum (Hej, sagde Lise.) og reagere på, om man har skrevet både spørgsmålstegn og punktum (Hvornår kommer du hjem?.). Tjek grammatik Her bestemmer man, om StavLet skal reagere på almindelige grammatikfejl. Nogle eksempler, som StavLet retter er: Jeg er nød til at træne. (Jeg er nødt til at træne.) Visse grammatikfejl er af en type, som først og fremmest laves af personer, som har et andet modersmål end dansk f.eks.: Lise spiser en æble. StavLet er i stand til at rette mange andre fejl af denne type. Vi anbefaler, at man afkrydser dette felt. Bemærk, at det kan være nødvendigt at aktivere retstavningskontrollen to gange, hvis den grammatiske konstruktion også indeholder stavefejl, eftersom StavLet ikke kan rette alle fejl samtidigt. Kontrollér stort bogstav ved Tilføj-knappen Man kan lære StavLet nye ord, der ikke findes i ordlisten, ved at klikke på Tilføjknappen. Hvis det nye ord starter med stort bogstav, kan det skyldes, at det er et navn (for eksempel Møgeltønder eller Kulusuk), eller at det er det første ord i en sætning. Hvis man har valgt Kontrollér stort bogstav ved Tilføj-knappen og klikker på Tilføj-knappen, præsenterer StavLet et vindue og spørger, om ordet altid begynder med stort bogstav. Hvis det er et navn, svarer man Ja, ellers svarer man Nej. Vis forslag Man kan vælge, hvor mange forslag StavLet skal vise med det samme: 1, 2, 3 eller alle. Grundindstillingen ved installation er kun ét forslag, eftersom det er vores håb, at Stavlet ofte skal give det rette forslag med det samme og dermed skåne brugeren for en masse unødvendig læsning. Bemærk dog, at programmet tillige med valget ét forslag somme tider kan vise mere end ét ord. Det skyldes i disse tilfælde, at programmet synes, at der bør tages hensyn til et andet ord også. 17

18 Hot Key Hot Key er en tastekombination, der kan anvendes til at starte StavLets stavekontrol. Hot Key fungerer, hvis man har startet StavLet-programmet separat (via Startmenuen), og StavLet-ikonet er synligt i Proceslinjen nede til højre på skærmen. Som standard benyttes denne Win + X. Man kan nemt ændre tastekombinationen i StavLets indstillinger. Hot Key-udklip Denne rullegardinsmenu gør det muligt at vælge en af to tastekombinationer (grundindstillingen er Win + C. Med den kombination, du har valgt, kan du kopiere tekst til klippebordet og derefter starte stavekontrollen.) Hot Key-udklip fungerer, forudsat man har startet StavLet-programmet separat (via Startmenuen), og StavLet-ikonet er synligt i Proceslinjen nede til højre på skærmen. Fanen Min ordliste Under denne fane kan man redigere sin egen ordliste. De ord, der er havnet her ved en fejltagelse, kan man fjerne ved at markere ordet i listen og klikke på knappen Slet. Vil man ændre stavningen på et af sine egne ord, klikker man på knappen Redigér og redigerer derefter ordet. Man kan også tilføje sine egne ord under denne fane ved at vælge Tilføj. 18

19 Tilføj ord fra et tekstdokument Her kan man hurtigt lære StavLet mange nye ord, måske emnespecifikke. Hvis man har en tekstfil i sin computer (formatet skal være *.txt), kan StavLet læse alle nye ord fra filen og tilføje dem i ordlisten. Dette er en smidig måde at tilpasse ordlisten på, hvis man arbejder med specialområder: fagsprog, foreningslivssprog, forretningssprog m.m. 1. Hvis man har et Officedokument, man vil bruge, kan man oprette en *.txt-fil. Vælg Gem som og derefter under Filformat vælg Uformateret tekst eller lignende. 2. Klik på knappen Tilføj ord fra tekstdokument, vælg fil i txt-format. StavLet sammenligner med den ordliste, man arbejder med, og viser derefter alle nye ord fra tekstfilen i en liste, hvor alle nye ord er forsynet med et afkrydsningsfelt foran: 3. Gennemgå disse ord omhyggeligt, således at ingen fejlstavede ord tilføjes, og afmarkér ord, der ikke skal ind i ordlisten. 4. Vælg Tilføj de markerede ord. 19

20 Fanen Stop ikke Ønsker man, at StavLet skal lade være med at stoppe ved visse ord, kan man lægge dem ind et efter et under fanen Stop ikke. Man klikker på Tilføj og indskriver det aktuelle ord. (Dette er et alternativ til at klikke på Stop ikke i StavLets hovedvindue, når det aktuelle ord dukker op under igangværende rettelse.) Man kan også ændre stavningen af ord, som man har lagt til her, eller fjerne ord fra Stop ikkelisten, hvis man fortryder og ønsker, at StavLet skal stoppe igen. 20

21 Fanen Grafik Klikker man på fanen Grafik, får man mulighed for at ændre disse parametre, der er relateret til tegntype, tegnstørrelse, tegnstil, farve på ord og eksempelsætninger. Også indstillinger for tekstetiketter og størrelse på ikoner findes her. Hvis man trækker i hjørnet på StavLet-vinduet med musemarkøren, ændrer vinduesstørrelsen sig. Tekststørrelsen på ordforslagene tilpasser sig automatisk. Under fanen Grafik er der også en Tilbagestil-knap. Med denne knap tilbagestiller man alle valg, man har foretaget, til de indstillinger, programmet blev installeret med. 21

22 Fanen Talesyntese Hvis man har en talesyntese installeret i sin computer, kan ordforslagene i StavLet læses op. Man skal dog fortælle StavLet, hvilken slags talesyntese, man har, og dette gør man under fanen Talesyntese. Der er to hovedtyper af talesyntese. 1. Talesyntese, der fungerer ved at oplæse tekst, der er blevet markeret og sendt til klippebordet til oplæsning, f.eks. Vital. I billedet ovenfor har vi markeret, at vi arbejder med denne type. Vil man arbejde med talesyntese via klippebordet, skal feltet Brug talesyntese via klippebordet afkrydses. Alle indstillinger for talesyntesen foretages i dette tilfælde i talesynteseprogrammet og kan ikke styres via StavLet. 2. Talesyntese, som er såkaldt SAPI-kompatibel, f.eks. WordRead. Indstillingerne for SAPI-talsyntese er tilgængelige fra StavLet. Markér feltet Brug SAPI-talesyntese, hvis du har denne type talesyntese, og vælg, hvilken stemme der skal bruges. 22

23 Fanen Ansvarlig Under denne fane kan en ansvarlig person, f.eks. en lærer, styre visse funktioner, der skal gælde alle brugere af StavLet. Den ansvarlige kan lægge et password ind for at vanskeliggøre, at uvedkommende kan benytte disse funktioner. Den ansvarlige kan oprette ordlister, som gælder for alle brugere. Klikker man på Den ansvarliges ordlister, åbnes et vindue, som har to faner: 23

24 Den ansvarlige kan lægge ord ind, der skal findes i samtlige brugeres ordlister f.eks. navne på lærere på skolen, gadenavne i byen, hvor man bor, etc. (under Den ansvarliges ordliste). angive ofte forvekslede ord, som StavLet aldrig skal stoppe ved for nogen af brugerne (under Den ansvarliges Stop ikke). Fanen Om StavLet Her vises almen information om programmet StavLet såsom versionsnummer. Mere om ordlisterne StavLet kan arbejde med ordlister af forskellig størrelse: en større og en mindre. Den lille ordliste indeholder relativt almindelige ord og navne. Typiske ord fra den lille liste er huset, kæmpehaj og suppeskeer. (Vi bruger her ordet ord, men det er mere korrekt at sige ordformer. Ordformerne gå, går og gik regnes som tre forskellige ord i StavLet ordlister.) Arbejder man med den lille ordliste, får man ikke usædvanlige ord som rettelsesforslag. Hvis man har et begrænset ordforråd, kan det være en fordel rettelsen bliver nemmere. På den anden side skal man være opmærksom på, at hvis man har et mere avanceret ordforråd, vil den lille liste ikke være tilstrækkelig stor. Den større ordliste indeholder alle ord i den mindre ordliste plus yderligere ord, sammenlagt ca Ord, der kun findes i den store ordliste, er f.eks. aktøren, opbevar og minerer. Rettelsesydeevnen påvirkes af, hvilken ordliste man bruger. Bruger man den lille liste og skriver ovenskap, får man ikke ordet uvenskab som forslag fra StavLet, eftersom det ord kun findes i den store liste. I stedet forsøger StavLet at rette ovenskap til noget, der findes i den lille ordliste. Resultatet bliver venskab, som programmet bedømmer som sandsynligt. Bemærk også, at forskellige former af det samme ord kan tilhøre forskellige ordlister: latin findes i lille liste, mens latinen kun findes i den store. Hvis man arbejder med den lille liste og synes, at man får dårlige rettelsesforslag på ord, som man synes er selvfølgelige, kan det derfor være værd at prøve at ændre til den større ordliste. Prøv gerne at eksperimentere med at se, hvordan StavLets adfærd ændres ved skift af ordliste! 24

25 Teknisk information Systemkrav For at StavLet skal fungere kræves: pentiumcomputer eller bedre cd-rom-enhed mindst 8 Mb ledigt arbejdshukommelse mindst 20 Mb ledigt harddiskplads StavLet fungerer i Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 med Microsoft Office 2000 eller senere (gælder Word, Excel, Powerpoint og Outlook), OpenOffice, StarOffice, LibreOffice samt i klippebordsmiljø. Netværkskonfiguration For at få fuldstændig netværksstøtte kræves en netværkslicens, også kaldet skoleeller kommune-licens. Installationen sker bedst fra en klient-pc. Når installationsprogrammet køres, har man mulighed for at vælge Netværksinstallation ved at markere i et afkrydsningsfelt. Under installationsprocessen kan man angive, hvor StavLets hovedbibliotek skal placeres. Alle brugere skal have læserettigheder hertil. Når installationen er klar, er der skabt et bibliotek med filer, der bruges af StavLet. Der er også skabt et installationsprogram InstallClient.exe, der er beregnet til at bruges til at installere StavLet på andre arbejdsstationer i netværket. Arbejdspladsinstallation af StavLet Visse filer er nødt til at findes på den lokale pc. Starter du InstallClient, kopieres disse filer fra StavLets hovedbibliotek til den lokale pc. Arbejdspladsinstallationen skal udføres på alle de computere, der skal bruge StavLet. Personlige data og fælles data gemmes ifølge Windows konfiguration og ifølge Microsofts anbefalinger. StavLet læser i Windows register, hvor data kan gemmes. For personlige data er registernøglen: HKEY_CURRENT_USER/Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Shell Folders/AppData og for fælles data: HKEY_LOCAL_MACHINE/ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders/ Common AppData 25

26 InstallClient kopierer visse filer fra StavLets hovedbibliotek til den lokale computers harddisk. orilang32.dll kopieres til Windows system-bibliotek, hvilket kan være C:\Windows\System32 afhængig af Windowsversion. orilang64.dll kopieres til Windows system-bibliotek, hvilket kan være C:\Windows\System afhængig af Windowsversion. CSpeechKit.dll og CSpeechKit64.dll bruges til, at StavLet skal kunne bruge talesyntese, og placeres i biblioteket C:\Windows\System32 eller C:\Windows\System. ospdkstavletaddin.dll og ospdkstavletaddin64.dll bruges af Microsoft Office. InstallClient skaber også et skrivebordsikon og et ikon, således at man kan starte StavLet via Start/Program/StavLet Variant af netværksinstallation En variant af netværksinstallation er at foretage en komplet installation af programmet. Man benytter installationsprogrammet fra en server. Vil man installere programmet stille, dvs. uden at der præsenteres dialogvinduer, kan man anvende parametre til installationsprogrammet. For installation kan man skrive: Install.exe /sp- /norestart /verysilent og for afinstallation C:\Program\StavLet\UNWISE.EXE /S C:\Program\StavLet\INSTALL.LOG. Afinstallation 1. Vælg Kontrolpanel/Tilføj eller fjern programmer. I Windows 7, vælges Kontrol-panel/Programmer/Fjern et program. 2. Klik på StavLet. 3. Vælg afinstallation: Automatisk (hele programmet fjernes) eller Tilpasset (de valgte filer fjernes). Licensvilkår og support StavLet er et registreret varemærke, og programmet er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Det er ulovligt og strafbart at kopiere programmet af anden grund end for at lave sin egen sikkerhedskopi. For support, kontakt den danske hoveddistributør Forlaget Sokratez, eller din forhandler. 26

27 StavLet til PC Idé, programmering og håndbog: Oribi AB, 2012, Illustrationer: Kristina Grundström. Oversættelse til dansk: Poul Hansen. Grafisk formgivning: Karin Österlund Oribi AB, Bredgatan 2, Lund, Sweden tel , fax

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2

StavLet. til Mac. Indhold. Retstavning på dansk. Indstillinger... 13 Generelt... 13 Ordlister... 15. Kort om StavLet til Mac... 2 Retstavning på dansk StavLet til Mac Indhold Kort om StavLet til Mac.... 2 Kom hurtigt i gang... 2 Installation... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger... 2 Kontrol af tekst... 3 StavLet til

Læs mere

SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk

SpellRight. til Mac. Indhold. Retstavning på engelsk Retstavning på engelsk SpellRight til Mac Indhold SpellRight til Mac i korte træk.... 2 Kom hurtigt i gang.... 2 Installation.... 2 Forskellige brugere, forskellige indstillinger.... 3 Kontrol af tekst....

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 2 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken Del 2-2013 Side

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere