AT innovation. Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT innovation. Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1"

Transkript

1 AT innovation Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1 Jeg står her i dag fordi vi har nogen erfaring med AT innovation - både fra eksamen 2014 Mad og mennesker og via forsøgsopgaverne Branding og Fremtidens By

2 Om vejen til AT innovation eksamen 2014 på Sankt Annæ Gymnasium - forbehold og vores krav til innovation i undervisningen, vores bud på rammer for forløbet omkring eksamen, metoder til innovativt arbejde og lærernes nye udfordringer Præsentation af løsningsforslag fra AT innovation eksamen 2014 på Sankt Annæ Gymnasium I må gerne stille spørgsmål løbende :) mit oplæg 2

3 Juni Vi har netop fundet ud af at AT innovation bliver en mulighed til eksamen Pyh ha men vi måtte gribe den vi havde lavet noget innovation inden og vi så nogle muligheder for at gøre AT mere anvendelsesorienteret og mindre tungt akademisk.

4 Hvordan får vi tid til innovation? 4 Det er sjovt og motiverende og giver ejerskab. Fagene skal stadig være i centrum! I nogle fag er der masser af tid og i andre fag, hvad ved jeg - fysik C, er der knald på, fordi eleverne har svært ved det. Når det er sagt, så er der råderum og det er min personlige holdning, at vi skal turde kaste os ud i innovativt arbejde simpelthen fordi jeg sjældent har set eleverne brænde for deres arbejde, som når de arbejder innovativt - de kan jo se, at det kan gå hen og blive virkelighed.

5 minus idégenerering uden fagligt fokus > usikkerhed hos både elever og lærere minus idégenerering på et innovativt løsningsforslag uden at have researchet grundigt først - faglig rapport konkret problem: Det er et problem, at der er hungersnød i Afrika > Det er et problem, at afrikanske bønder i Mali ikke får info på fransk om en forestående hungersnød - (løsning: en film med meget simpel info om hungersnød på fransk) NG +fransk? (Mad og mennesker) husk målgruppen på det innovative løsningsforslag - merværdi for andre Innovation er ikke fri leg 5 Fagene skal være i fokus! Men omvendt skal vi acceptere at det innovative bevæger sig ud over traditionelle faggrænser. Jeg har ikke set mange innovative løsningsforslag, der fx ikke har inddraget samfundsfag i et eller andet omfang - målgruppebevidstheden og segmentanalyse er i bund og grund samfundsfag. Hvilke afrikanske lande taler fransk? Madagascar,Cameroon,Ivory Coast,Burkina Faso,Niger,Senegal,Mali,Rwanda

6 120 elever til AT innovation eksamen 2014 (55% af vores elever) Så gør vi det bare på vores måde 6 Anyway: vi besluttede os for at kaste os ud i det og fik 120 elever igennem! to ting - 1. helt klare krav til, hvilke grundpiller innovation skal bestå af og 2. elever og lærere skal støttes og holdes i hånden så meget vi kan. slide 5: Vi så valgmuligheden for en mulighed for at vi kunne være med til at byde ind på, hvordan AT innovation kunne se ud og så gik vi all in og fik 120 elever igennem. Vi har brugt mange timer på det

7 Research Problem Innovativt løsningsforslag Vurdering Innovativ grundmodel 7 Her ser I grundpillerne. Er jo lig faserne fra AT vejledningen: undersøgelse (som jo er der, hvor klassisk AT udfolder sig), udarbejdelse af løsningsforslag og vurdering af løsningsforslag.

8 Hvordan greb vi så eksamen an? Mad og mennesker 2014 på Sankt Annæ Gymnasium 8

9 Oplæg for elever 2g intro - ét innovativt AT forløb i 2.g 3g intro/opsamling - hvad var det nu innovation var? (efterår) 3g terminsprøve forskel på klassisk og innovativ AT (efterår) 3g eksamen - rammesætter idégenereringen. (jan+feb) 3g eksamen - gruppedannelse (jan+feb) 3g eksamen - metoder i AT innovation (jan+feb) Dokumenter til elever 3g eksamen: Idegenererings- og idéudviklingsværktøjer, projektstyring, skabelon til faglig rapport, skabelon til synopsis. (derudover: AT håndbøger, SAG folder om AT innovation eksamen etc) Oplæg for lærere Forskel på klassisk og innovativ AT Hvordan vejleder jeg i AT innovation Hvordan eksaminerer og bedømmer jeg i AT innovation. Oversigt over AT innovation oplæg + dokumenter 9 Og her ser i hvordan vi har støttet og givet rammer. Jeg viser det for at give et overblik over hvor meget jeg mener vi skal støtte i AT innovativt blandt andet fordi innovation lidt har fået et ry af bare at få en god idé. Men det er jo alt andet -P1 program om læge der fik den lille Nobelpris for at være innovativ inden for et medicinsk område og så sagde at det var han da glad for og det var da fint nok, men at han gerne ville påpege at han havde arbejdet på det område i 25 år inden han fik den innovative pris. Det kan vi selvfølgelig og skal vi ikke levere, men det er ok, når elever og lærere føler sig lidt usikre, hvis det hele bare handler om at få en god idé løsrevet fra al faglighed. Det har ingen af fagkonsulenterne på noget tidspunkt påstået endsige tænkt, men fordi innovation er blevet brugt så flittigt i uddannelsessektoren over en periode er det næsten blevet en flydende betegner. Jeg giver også ovenstående liste, så I kan tage fat i mig, hvis I synes det ser spændende ud og jeg ikke når at dække det i mit oplæg. min mail er mit oplæg i dag bliver lagt ud på EMU og også en del af de andre.

10 Eleverne vælger klassisk eller innovativ AT til eksamen allerede dagen efter ressourcerummet åbnes (som til terminsprøven) Gruppedannelse og brainstorm på problemer, der skal løses - to dage efter åbningen af ressourcerummet ud fra emneområder vi bestemmer. Cafévejledning (de første 14 dage) > Differentieret arbejde i grupper ved hele AT ressourcegruppen. oplæg om metoder i AT innovation eleverne arbejder med idégenerering og idéudvikling (NB: efter faglig rapport) og udvikling af innovativt løsningforslag afhængigt af hvor langt de er > differentieret arbejde for grupperne (de holdes fast på idéudvikling) fokus på producerende fag som sprogfag, musik b, drama, idræt, mediefag Innovativ AT eksamen - stram styring 10 Relevante klassiske sager inden for klassisk og innovativ AT præsenteres af ressourcegruppen på åbningsdagen.! Allerede med underemnerne, som jeg præsenterer om lidt, sætter vi en tydelig ramme for inden for hvad de skal få ideer. Selvfølgelig er der plads til ideer der ligger uden for disse emner, men det støtter idégenereringen, at de har noget givet på forhånd. cefevejledning giver mulighed for at producerende fag som 2. fremmedsprog, mediefag, musik b, billedkunst kan være med. udfordringer for lærere er at alle elever ikke er lige langt - differentiering vi kan ikke køre alle igennem idégenereringsfaser på tid, da det er vores erfaring at for mange bliver meget frustrerede i de faser. Så opgaven ligger i både at præsentere værktøjerne i tidligere AT forløb, så de selv kan gå til dem, når de er der, og i at lærerne kan gå til dem og hjælpe dem videre eller bremse dem, hvis de sætter sig fast på en idé, der slet ikke holder fagligt - uanset hvor sjov og original den er.

11 Vi præsenterede følgende kategorier til 2014 emnet Mad og mennesker identitet ressourcer og naturgrundlag etik bæredygtighed ulighed miljø og fødevareproduktion Idégenerering til eksamen - rammer 11 Brainstorm inden for 6 kategorier ud fra kriterier om bæredygtighed og værdi for andre. Bliver justeret fra overemne til overemne. De så i sagens natur lidt anderledes ud, da vi kørte Det gode liv end da vi kørte Mad og mennesker

12 research-faglig rapport 12 skabelon > faglig rapport idégenererings- og idéudviklingsværktøjer minervamodellen+ tegn din målgruppeperson skabelon til pitch, når man skal sælge sin idé til gruppe eller lærer det hele ligger på EMU snarest

13 Det er et problem, at 13 + problemformulering - er også et krav. Det skal vi være tydeligere på at kræve til næste år.

14 Idégenerering - kvantitet - producer mange ideer Idéudvikling - kvalitet - kvalificer ideerne der findes forskellige ressourcer med idégenererings- og idéudviklingsmetoder knyttet til fx Københavns Universitet og Aarhus Universitet - jeg fokuserer på basic værktøjer her, som eleverne kan køre selv. Innovationsmetoder 14 idégenerering går på løsningsforslaget og ikke på at finde det konkrete problem. Dette er nok den fase, som gymnasielærere er blevet mest frustreret over, fordi den enten har været for lang fra deres fag eller spild af tid (eller begge). Benspænd fra fagene: dansk/engelsk - I skal koble to af seks medietyper i det innovative produkt fysikforløb - den forkerte forklaring skal indgå i idégenereringen ift innovativ formidling af et fysikområde (der er et væld af fejlforklaringer på fysikområder fx solformørkelse og adresseres de på sjov vis, kan den korrekte forklaring stå meget tydelig frem)

15 Få mange ideer! Jeres første opgave er at få mange ideer - brainstorm. Hvis I går i stå > brug benspænd (det virker!) - Hvordan ville mafiaen løse problemet? - Hvordan ville en afrikansk stamme løse problemet? - Hvad hvis der skal indgå vand i løsningen? - Hvordan ville Harry Potter, Barack Obama, en cirkusartist eller en dyrepasser løse problemet? Når de mange ideer er skrevet op > fjern de fleste, så fem ideer (eller det antal gruppemedlemmer, I er) står tilbage! Denne idégenereringsfase kan også indeholde benspænd fra fagene. Idégenerering 15

16 afdæk og tegn din målgruppe (-person) 16 ikke med merkantilt sigte, men for at styrke løsningen. målgruppen er afhængig af løsningsforslaget. vandrenser til afrikanske landsbybeboere > målgruppe er dem, kampagne der skal få mig til at støtte afrikanske landsbybeboere økonomisk > jeg er målgruppen

17 Idéstafét - kvalificer gruppens idéer i fællesskab, Idéinterview - interview hinanden - stil alle de kritiske spørgsmål om fx eksisterende løsningsforslag (kendskab til State of the Art), hvordan løsningen passer til målgruppen etc. Vælg den bedste idé - pitch jeres idéer for en fra målgruppen, en lærer, en anden gruppe Kritiske vinkler på vinderen - leg djævelens advokat Idéudvikling 17 Idéudvikling B. Vælg den bedste ide: Prioritering, Ideinterview C. kvalificer flere ideer ved Idestafet, kvalificer en idé/den af gruppen valgte idé: alle gruppemedlemmer har en hat /et område, som de fokuserer på og spørger ind til for at dække alle områder af den valgte idé.

18 projektplanlægningsfase - eleverne har problem og klar idé til løsningsforslag udarbejd den innovative løsning, så den er færdig brug vejlederne, litteratur, andre kilder og gerne eksterne eksperter forholde sig kritisk til effekten og muligheden for at realisere løsningen udarbejde en visualisering af deres løsning, hvis de ikke kan medbringe den fysisk skriv synopsen færdig og forbered en pitch af deres idé udfyld en tidsplan over deres arbejde og udpeg gerne en projektleder, der holder styr på, at de når deres deadlines. Udarbejdelse af løsning 18 kontakt eksperter, lav kontakter ud af huset, overhold deadlines etc > ligner virkeligheden efter gymnasiet. Der er en masse gruppepsykologi i at arbejde i grupper og innovativt arbejde gøres svært alene. På SAG har vi taget konsekvensen i år og lader vores innovative AT elever gå op til AT 2015 eksamen gruppevis. På den måde håber vi på at kunne styrke gruppesamarbejdet. MEN det kalder allerede på efteruddannelse for elever og lærere vi er på vej mod et nyt gymnasium - projektgymnasiet

19 Brandingkampagne metoder og teori: undersøgelse af målgruppe (minervamodel), afsender-modtager forhold i kommunikation! Pjece: sprog (hvordan skriver man levende? fif fra dansk litteratur - genrer/genrekoder! Børnebog: litterære metoder, teori om narrativt forløb (berettermodel), målgruppeundersøgelse (alder? - hvad virker)! Film: brug af filmteknik komposition, lys, lyd (komposition af musik), kameravinkler, viden om genrekoder i praksis - når man filmer nedefra virker det dokumentarisk Vejledning i udarbejdelse af løsning - en udfordring 19 Et innovativt løsningsforslag - enten en kampagne eller en app ;) - en stående joke for min 3g sidste år, men dem ser man mange af i mine fag og det er klart, at det er her idégenerering+idéudvikling spiller ind, så deres løsninger rent faktisk bliver originale. Her bliver jeg nødt til at begrænse mig til de områder jeg er sikker i, dvs dansk og engelsk. I kan selv fylde på i jeres fag og fakulteter > Hvordan vejleder vi i de nye løsningsforslag brug professionelle folk - fx reklamefolk få producerende fag som sprogfag, musik b, mediefag etc på banen.

20 Vær kritiske: de kender deres teorier og metoder fungerer deres brandingkampagne? rammer de målgruppen?, har de fx brugt det filmtekniske og forløbsanalysen relevant i deres film, er deres pjece sprogligt klar? Svarer det innovative løsningsforslag problemet. Bygger det bro? Er det tilpasset målgruppen? Vurdering af løsning 20 Ikke en god løsning, for den løser jo ikke problemet (at jeg ikke kan løse rubriksterningen - ikke som ham fyren fra Versus sidste fredag på DR). Ud fra jeres viden om state of the art på området, altså hvilke løsningsforslag der allerede foreligger og jeres viden om det faglige område (jeres research) skal I vurdere jeres innovative løsningsforslag ift den konkrete sag.

21 Researche sit felt - kende State of the Art Faglig rapport Definere et tydeligt problem (+problemformulering) Koble problem til målgruppe Idégenerere og idéudvikle så de kan finde den endelige idé til et løsningsforslag Udvikle løsning Vurdere løsningsforslaget (bro ml problem og løsning!) Den innovative elev skal 21 Opsummerende kan man sige, at den innovative elev skal mestre ovenstående områder/faser. Eleven skal researche sit felt og definere et tydeligt problem (defineres bedst som en problemformulering) på baggrund af denne research. I mange innovative forløb lader vi dem udarbejde en faglig rapport før de går videre til det klare problem (så ført hånd kan vi ikke have til eksamen, men vi kan opfordre til det). Når det klare problem er helt tydeligt og kan kobles til en målgruppe, kan de arbejde videre. Dernæst skal de til at idégenerere med henblik på at finde en innovativ løsning på deres problem. Vi opfordrer til at de følger idégenereringsværktøjer, som fx at de genererer 100 ideer, udvælger nogle, laver idéstafet på dem, ser deres ideer fra mange utraditionelle vinkler etc. Efter de har fundet den endelige idé, skal de udvikle den. Som en del af den sidste fase, hvor de udvikler deres løsningsforslag, skal de gennemtænke konsekvenserne af deres løsningsforslag for både at se, hvad der kan være af problemer med det og for at tænke i muligt videre arbejde. Denne vurdering er også central. De skal kende deres state of the art både i researchfase og i udviklingsfase.!

22 sammenhæng med overemne svarer de samme faglige mål som klassisk AT klart problem - afgrænsning (kan idégenerere og idéudvikle - måles ikke direkte) anskueliggjort innovativt løsningsforslag der giver merværdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt tydelig bro mellem problem og innovativt løsningsforslag kan forklare i hvilke faser af de tre - research, udarbejdelse og vurdering af løsning - fagenes metoder bliver brugt - ikke krav om begge fag i alle tre faser > overblik over metoder - også videnskabsteori 12 i innovativ AT Sammenhæng med det overordnede emne (fx Det gode liv) +2. Er der et konkret, autentisk problem, undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf (kritisk stillingtagen)? +3. Fag (fagligt fundament), metodebrug- og forståelse (i både research og innovativ løsning)! +4. Videnskabelig tankegang! +5. Vurdering af det innovative (nytænkende ift state of the art, implementering) FAQ: Hvor færdig skal den innovative løsning fremstå? (Det er ikke en! eksamen i at lave film. Det er en eksamen i at lave fagligt funderede nytænkende løsningsforslag.) +eleven kan benytte andre fag relevant, fx historie: kildekritik, og samf: fx spørgeskemaundersøgelser + det overfladiske arbejde er en af farerne ved innovation, så det med at komme i dybden er meget centralt. AT er jo et metodefag og det er der, hvor jeg synes AT innovation bliver rigtig spændende. Der er tre faser: undersøgelse af fagligt område, udarbejdelse og vurdering af innovativt løsningsforslag og der er ikke krav om metodeensartethed/gennemgang i alle tre faser, så derfor er det vigtigt, at eleverne ikke maser fagenes metoder ind i alle tre faser, men får dem ind hvor det giver mening of kan argumentere for hvorfor de respektive metoder skal ind der -

23 Hvad gør jeg med en censor, der har særlig viden inden for netop elevens løsningsforslags område og har set noget, jeg ikke har? Hvad gør jeg med det originale, innovative løsningsforslag, som ikke er fagligt funderet? Hvor meget trækker det ned? Skal de opfinde en dims som sådan eller kan de fx brande/ lave en kampagne for et eksisterende produkt?! Erfaringer fra salen Eksamen - lærernes overvejelser 23 dybde frem for overfladisk gennemgang af produkt og branding strategi og film det er processen der er i fokus, så har eleverne opfundet noget, der teknisk set findes i forvejen, så har det ikke på noget tidspunkt været et problem - har de været grundige faglige og AT faglige og har de researchet ved hjælp af fagenes metoder og videnskabsteoretiske metoder, så er det det, de bliver vurderet på.

24 Mad og mennesker Nu kommer årets problemer og løsninger. Det er rimeligt hæderlige forsøg, men det er ikke ufejlbarlige projekter, jeg præsenterer. generelt videnskabsteori: kvantitativ og kvalitativ kan jo bruges i mange sammenhænge (ofte i researchfasen, hvor eleverne har haft en hypotese om fx hvilke familier der har TV kørende under middagen og det har afprøvet ved at lave fokusgruppeinterview (kvalitativ) eller ved at benytte andres undersøgelser (kvantitativ), hypotetisk deduktiv > falsificere ved hjælp af hypotese, induktion: fra eksemplet til det generelle deduktion: fra det generelle og slutte sig til, hvad der gælder for det enkelte tilfælde adbuktion: slutning til den bedste forklaring på baggrund af en række iagttagelser! OVERORDNET: fagenes og AT klassiske metoder bruges tydeligst i researchfasen i udarbejdelsen, hvor de fx begrunder deres problem hypotetisk-deduktivt, og de ofte interviewer folk - målgruppe - dette kan være både kvalitativt og kvantitativt, vurderingsfasen: her kan de jo have et kritisk blik på deres eget løsningsforslag (men i sagens natur er det ofte svært at forholde sig til, da de tit ikke kan prøve det helt af) deres antagelse af deres løsnignsvirkning beror således ofte på tre ting: kendskab til målgruppen og andre lignende løsningsforslag (state of the art), og så en vurdering af deres eget metodebrug ift deres arbejde.

25 Biologi og Dansk Det er et problem, at børn på mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer. Løsning: Aquaponics og undervisningsmateriale til 5.kl Biologi og dansk 25 Research: metoder fra dansk+hermeneutik, diskursanalyse, sproglige virkemidler som allitterationer, besjæling og analogier, samt narrative elementer og illustrationer, kildekritiske teorier, hypotetisk-deduktivt ved at formulere spørgsmål med henblik på at teste hypoteser, der tager udgangspunkt i antagelsen af at børn ved for lidt i forbindelse med fødevarer. Udarbejdelse af løsning: metoder fra dansk og biologi, kommunikationsmodellen til formidling, kvantitative iagttagelser: bag det biologiske system ligger der en lang række af forskning, der bygger på iagttagelser, der har resulteret i opstilling af modeller, der blandt andet er testet gennem kvantitative metoder. Vurdering: kritisk stillingtagen af metodebrug i andre faser, men ikke tydelige på vurdering af eget løsningsforslag derudover er der brugt pædagogisk teori (Piaget til at forstå den konkret operationelle fase som elever i 5.kl er i) ret klassisk for innovation, at man breder sig til andre ikke kendte fagområder som fx pædagogikken, som her hvor Piaget inddrages for at forstå en målgruppe for et løsningsforslag. Det giver god mening men det indeholder samtidig en fare for at arbejdet bliver overfladisk, fordi eleverne skal så vidt omkring > vigtigt at hjælpe eleverne til at forstå, at de skal passe på at kunne deres faglige metoder og områder, da de, uanset hvor innovativt deres løsningsforslag er, vil falde på ikke at kunne deres fags metoder. målgruppe kalder i sig selv på samfundsfag, som ofte indgår uanset hvilke andre fra, da en innovativ løsning skal give merværdi for andre og derfor indebærer en målgruppe.!

26 Biologi og Dansk Det er et problem, at der endnu ikke findes et sundt morgenmadsprodukt på markedet, der er brandet til børn i 6-9 års alderen Løsning: Dexters multiflakes + branding af dette! Dansk+biologi 26 Her taler vi altså nogle drenge, er virkelig blev grebet af deres arbejde - de har planer om at sætte det i produktion! De tog fat i neuromarketing og farvelære og koblede det til mere gængse danskfaglige metoder som argumentationsanalyse.

27 27

28 Naturgeografi og Dansk Det er et problem, at der ikke bliver produceret flere varer lokalt og at verdens befolkning generelt spiser for meget kød i forhold til, hvad der er bæredygtigt. Løsning: Restaurantkoncept der bygger på kombination af Aquaponics (grøntsagerne dyrkes på restaurantens tag ved hjælp af aquaponics) og FoodJam (gæsterne laver selv deres mad) NG+dansk 28! klassisk eksempel på inkrementel innovation, der tilfører konteksten noget nyt. Hverken lokal produktion eller FoodJam - et restaurationskoncept kendt fra Roskilde Festivalen - er nyt, men koblet skabes der noget nyt og det er innovativt nok og et super eksempel på elever, der kender deres State of the art og kan innovere på baggrund af det.

29 Her er en skitse af restaurant og køkkener. det inkrementelle i løsningen er at de bruger mad de har dyrket selv - altså koblingen mellem aquaponics og foodjam.

30 ! Naturgeografi og Dansk Det er et problem, at danske forbrugere ikke bliver oplyst om CO2 udledningen af deres fødevareindkøb. Løsning: CO2 mærkat, der viser mængden af CO2 udslip udledt ved en given vare + en video, som først og fremmest skal informere om CO2 problematikken og derudover brande løsningen %20eksamens%20film.mp4 NG+dansk 30 Men de har lavet en film, som indgik som en del af brandingen af deres mærkat, som i øvrigt vises til sidst i filmen, og den vil jeg gerne vise, som et bud på, hvordan en sådan kan se ud. Jeg kan desværre ikke lave film, men det kan mange elever i dag, fx bare på deres smartphones.

31

32 Biologi b+kemi b Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om føden, da der forekommer et enormt energitab ved fodring af slagtedyr Løsning: JIMPY-Prot er et fodersupplement til slagtesvin, der består af et proteintilskud udvundet fra restproduktet af bioethanol-processen produceret fra tang. Biologi+Kemi 32! Godt bud på en rent naturvidenskabelig synops: super godt og originalt problem og faglærerne sagde god for løsningen også

33 Dansk+samfundsfag Det er et problem, at flere og flere børn bliver overvægtige Løsning: Gør du dit barn en bjørnetjeneste? - en adfærdsregulerende kampagne med tre TV spots og plakater. Dansk+samfundsfag TV spots med hverdagssituationer som barnet der ikke bliver valgt til fodbold fordi det er overvægtigt. Sociologi - både samf C og B var med. løsningen var de tre 33

34 34

35 35

36 understreg de tre faser: research, udarbejdelse af løsning og vurdering - det er stadig de samme krav til AT og eleverne skal kunne deres metoder fagligheden skal sikres - husk eleverne på, at de ikke må blive grebet af en god idé alene - den skal forankres i fag undervis eleverne i idégenerering og idéudvikling - de skal kunne metoderne selv. Ligeså med processtyring! vejled eleverne i grupper og giv fokusområder så de fokuserer det innovative arbejde - det er nok med enten en app eller en brandingkampagne > Less is more Gode råd AT innovation 36

37 arbejd med innovation i fagene - tilpas innovationsmetoderne de enkelte fag, start i det små: småøvelser og mindre forløb de innovative kompetencer: samarbejde, kreativitet, navigation, handling og formidling - bedømmelse? støt den nye lærerrolle: anderledes fokuseret gruppearbejde, nye metoder, nye måder at afvikle undervisning på Videre arbejde på skolerne 37 Jan Alexis Nielsen fra Naturfagenes Didaktik: ophavsmand til de innovative kompetencer?

38 Tak for nu 38 Det er vel den slags innovation, man ønsker i AT innovation! :))) Vores elever skal være lilletæer.

Innovative kompetencer og almen dannelse

Innovative kompetencer og almen dannelse Innovative kompetencer og almen dannelse Innovation i fagene Sankt Annæ Gymnasium Elev: det er megafedt at få lov til at bruge sit fag til at løse opgaver, der faktisk ligner virkeligheden efter gymnasiet

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2016-17 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Eksempelkatalog Problem og Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook- (kommunikationsmedie-)

Læs mere

Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde. Faglighed. Kreativitet Idéer og muligheder Anvende viden Løsninger

Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde. Faglighed. Kreativitet Idéer og muligheder Anvende viden Løsninger UVM Projekt: Intro til projektlærere Grafisk intro til progressionsmodellen: Handling: Iværksættelse Værdiskabelse Kommunikation Samarbejde Omverdensforståelse Kultur Kontekster Marked Økonomi Faglighed

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang 2014-2017 1g Faglige mål Forløb Fokus Moduler Produktkrav og evaluering Forståelse af centrale problematikker i destinationslandet

Læs mere

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein.

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. Thomas Brun Kristensen og Gitte Hermansen Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 28. august 2013 Kreativitet

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013

AT innovation Oldtidskundskab og dansk. Odder Gymnasium 2a, 2013 AT innovation Oldtidskundskab og dansk Odder Gymnasium 2a, 2013 Hvordan kan oldtidskundskab og dansk bidrage til at udvikle en App for drenge, der ikke gider læse - så de bliver læseheste? Rammen for alle

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

I gymnasiet går man allerede til eksamen i innovation. INNOVATION I GYMNASIET

I gymnasiet går man allerede til eksamen i innovation. INNOVATION I GYMNASIET I gymnasiet går man allerede til eksamen i innovation. INNOVATION I GYMNASIET Maja Bødtcher-Hansen Københavns Universitet, Humaniora, TEACH BAGGRUNDEN EN REFORM AF GYMNASIET Reformen 2005 Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium 2011 AT 2.4 i 2g Nærum Gymnasium 2 AT 2.4 i 2.g en vejledning NAG 2011 Introduktion Efter 3g skal du til eksamen i AT (almen studieforberedelse). Eksamen er individuel og tredelt. Den består af: 1. Et

Læs mere

Innovation -viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation -viden i spilved Kirsten Lauta Innovation -viden i spilved Kirsten Lauta Hvordan navigerer vi i det hyperkomplekse samfund? GL/Mandag Morgen Lærerrollen og den innovative process facilit ator Vejled er / coach Faglærer Dommer Vigtigt

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

FAGLIGE METODER I AT og INNOVATION. Oplæg til innovationskonference v. Line Møller Jensen og Stinne Bo Schmidt, Nørre Gymnasium

FAGLIGE METODER I AT og INNOVATION. Oplæg til innovationskonference v. Line Møller Jensen og Stinne Bo Schmidt, Nørre Gymnasium FAGLIGE METODER I AT og INNOVATION Emnet: NORDVEST AT 3: Klassen arbejder med Nordvest ud fra Branding. Fokus er: Hvordan kan man markedsføre det, der allerede er. AT 4: Klassen arbejder med Nordvest ud

Læs mere

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium

Katrine Oxenbøll, Favrskov Gymnasium Hvorfor innovation? Innovation definition Innovation i gymnasiet Innovative processer Hvorfor innovation? Formålsparagraffen 1 stk. 4 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

Anvendelsesorientering i fremmedsprog. Økologi og bæredygtighed i Tyskland. Sankt Annæ Gymnasium Det frie Gymnasium

Anvendelsesorientering i fremmedsprog. Økologi og bæredygtighed i Tyskland. Sankt Annæ Gymnasium Det frie Gymnasium Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium

Innovation i historiefaget. Københavns åbne Gymnasium Innovation i historiefaget Københavns åbne Gymnasium Hvordan lærer du bedst? Københavns åbne Gymnasium Tænk over spørgsmålet i 2 min. Find sammen med én, der har samme farve trøje som dig og diskuter spørgsmålet.

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Implementering af innovation på Lindved Skole

Implementering af innovation på Lindved Skole Opgavebeskrivelse: Der skal formuleres et generelt innovations sprog for lærere og elever. Vi skal have skabt en fælles platform der kan støtte vores planlægning når: - vi skal lave aktiviteter i vores

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer AT5 Branding af elbiler 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer Rammer for AT: Branding af elbiler i AT5 i en 2.g klasse Fagene: Engelsk og fysik. Engelskdelen: Elbiler og miljø

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Program. Aktivitet. Oplæg. Diskussion

Institut for Naturfagenes Didaktik. Program. Aktivitet. Oplæg. Diskussion Program Aktivitet Oplæg Diskussion Hvad er innovation? Brug jeres smartphone, tablet eller computer: m.socrative.com Room: 510552 Skriv hvad du forstår ved innovation Vurdering af innovationskompetence

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

Udfordringen for vejlederen? (subjektive betragtninger)

Udfordringen for vejlederen? (subjektive betragtninger) Udfordringen for vejlederen? (subjektive betragtninger) Fra det skal vi ikke røre ved mod det bliver spændende, men jeg vil få det svært. Naturfagsmaraton Fra 2 til 6 eller 300% Udvikling af naturfaglig

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

INNOVATION I PRAKSIS. Intro

INNOVATION I PRAKSIS. Intro INNOVATION I PRAKSIS Intro Min vej ind i innovation Pædagogikum Mp3-afspillere Innovationskursus Anvendelse i praksis hjælp! Først et hurtigt vue på innovationsbestræbelserne på det gymnasiale område:

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Gør tanke til handling VIA University College Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Martin Sillasen msil@via.dk 7. august 2016 1 Mål Indblik i forskellige typer af problemstillinger, som eleverne vil kunne

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere