AT innovation. Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT innovation. Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1"

Transkript

1 AT innovation Sankt Annæ Gymnasium Eksamen 2014 Julie Rørdam Thom Dansk + Engelsk og pædagogisk faglig koordinator 1 Jeg står her i dag fordi vi har nogen erfaring med AT innovation - både fra eksamen 2014 Mad og mennesker og via forsøgsopgaverne Branding og Fremtidens By

2 Om vejen til AT innovation eksamen 2014 på Sankt Annæ Gymnasium - forbehold og vores krav til innovation i undervisningen, vores bud på rammer for forløbet omkring eksamen, metoder til innovativt arbejde og lærernes nye udfordringer Præsentation af løsningsforslag fra AT innovation eksamen 2014 på Sankt Annæ Gymnasium I må gerne stille spørgsmål løbende :) mit oplæg 2

3 Juni Vi har netop fundet ud af at AT innovation bliver en mulighed til eksamen Pyh ha men vi måtte gribe den vi havde lavet noget innovation inden og vi så nogle muligheder for at gøre AT mere anvendelsesorienteret og mindre tungt akademisk.

4 Hvordan får vi tid til innovation? 4 Det er sjovt og motiverende og giver ejerskab. Fagene skal stadig være i centrum! I nogle fag er der masser af tid og i andre fag, hvad ved jeg - fysik C, er der knald på, fordi eleverne har svært ved det. Når det er sagt, så er der råderum og det er min personlige holdning, at vi skal turde kaste os ud i innovativt arbejde simpelthen fordi jeg sjældent har set eleverne brænde for deres arbejde, som når de arbejder innovativt - de kan jo se, at det kan gå hen og blive virkelighed.

5 minus idégenerering uden fagligt fokus > usikkerhed hos både elever og lærere minus idégenerering på et innovativt løsningsforslag uden at have researchet grundigt først - faglig rapport konkret problem: Det er et problem, at der er hungersnød i Afrika > Det er et problem, at afrikanske bønder i Mali ikke får info på fransk om en forestående hungersnød - (løsning: en film med meget simpel info om hungersnød på fransk) NG +fransk? (Mad og mennesker) husk målgruppen på det innovative løsningsforslag - merværdi for andre Innovation er ikke fri leg 5 Fagene skal være i fokus! Men omvendt skal vi acceptere at det innovative bevæger sig ud over traditionelle faggrænser. Jeg har ikke set mange innovative løsningsforslag, der fx ikke har inddraget samfundsfag i et eller andet omfang - målgruppebevidstheden og segmentanalyse er i bund og grund samfundsfag. Hvilke afrikanske lande taler fransk? Madagascar,Cameroon,Ivory Coast,Burkina Faso,Niger,Senegal,Mali,Rwanda

6 120 elever til AT innovation eksamen 2014 (55% af vores elever) Så gør vi det bare på vores måde 6 Anyway: vi besluttede os for at kaste os ud i det og fik 120 elever igennem! to ting - 1. helt klare krav til, hvilke grundpiller innovation skal bestå af og 2. elever og lærere skal støttes og holdes i hånden så meget vi kan. slide 5: Vi så valgmuligheden for en mulighed for at vi kunne være med til at byde ind på, hvordan AT innovation kunne se ud og så gik vi all in og fik 120 elever igennem. Vi har brugt mange timer på det

7 Research Problem Innovativt løsningsforslag Vurdering Innovativ grundmodel 7 Her ser I grundpillerne. Er jo lig faserne fra AT vejledningen: undersøgelse (som jo er der, hvor klassisk AT udfolder sig), udarbejdelse af løsningsforslag og vurdering af løsningsforslag.

8 Hvordan greb vi så eksamen an? Mad og mennesker 2014 på Sankt Annæ Gymnasium 8

9 Oplæg for elever 2g intro - ét innovativt AT forløb i 2.g 3g intro/opsamling - hvad var det nu innovation var? (efterår) 3g terminsprøve forskel på klassisk og innovativ AT (efterår) 3g eksamen - rammesætter idégenereringen. (jan+feb) 3g eksamen - gruppedannelse (jan+feb) 3g eksamen - metoder i AT innovation (jan+feb) Dokumenter til elever 3g eksamen: Idegenererings- og idéudviklingsværktøjer, projektstyring, skabelon til faglig rapport, skabelon til synopsis. (derudover: AT håndbøger, SAG folder om AT innovation eksamen etc) Oplæg for lærere Forskel på klassisk og innovativ AT Hvordan vejleder jeg i AT innovation Hvordan eksaminerer og bedømmer jeg i AT innovation. Oversigt over AT innovation oplæg + dokumenter 9 Og her ser i hvordan vi har støttet og givet rammer. Jeg viser det for at give et overblik over hvor meget jeg mener vi skal støtte i AT innovativt blandt andet fordi innovation lidt har fået et ry af bare at få en god idé. Men det er jo alt andet -P1 program om læge der fik den lille Nobelpris for at være innovativ inden for et medicinsk område og så sagde at det var han da glad for og det var da fint nok, men at han gerne ville påpege at han havde arbejdet på det område i 25 år inden han fik den innovative pris. Det kan vi selvfølgelig og skal vi ikke levere, men det er ok, når elever og lærere føler sig lidt usikre, hvis det hele bare handler om at få en god idé løsrevet fra al faglighed. Det har ingen af fagkonsulenterne på noget tidspunkt påstået endsige tænkt, men fordi innovation er blevet brugt så flittigt i uddannelsessektoren over en periode er det næsten blevet en flydende betegner. Jeg giver også ovenstående liste, så I kan tage fat i mig, hvis I synes det ser spændende ud og jeg ikke når at dække det i mit oplæg. min mail er mit oplæg i dag bliver lagt ud på EMU og også en del af de andre.

10 Eleverne vælger klassisk eller innovativ AT til eksamen allerede dagen efter ressourcerummet åbnes (som til terminsprøven) Gruppedannelse og brainstorm på problemer, der skal løses - to dage efter åbningen af ressourcerummet ud fra emneområder vi bestemmer. Cafévejledning (de første 14 dage) > Differentieret arbejde i grupper ved hele AT ressourcegruppen. oplæg om metoder i AT innovation eleverne arbejder med idégenerering og idéudvikling (NB: efter faglig rapport) og udvikling af innovativt løsningforslag afhængigt af hvor langt de er > differentieret arbejde for grupperne (de holdes fast på idéudvikling) fokus på producerende fag som sprogfag, musik b, drama, idræt, mediefag Innovativ AT eksamen - stram styring 10 Relevante klassiske sager inden for klassisk og innovativ AT præsenteres af ressourcegruppen på åbningsdagen.! Allerede med underemnerne, som jeg præsenterer om lidt, sætter vi en tydelig ramme for inden for hvad de skal få ideer. Selvfølgelig er der plads til ideer der ligger uden for disse emner, men det støtter idégenereringen, at de har noget givet på forhånd. cefevejledning giver mulighed for at producerende fag som 2. fremmedsprog, mediefag, musik b, billedkunst kan være med. udfordringer for lærere er at alle elever ikke er lige langt - differentiering vi kan ikke køre alle igennem idégenereringsfaser på tid, da det er vores erfaring at for mange bliver meget frustrerede i de faser. Så opgaven ligger i både at præsentere værktøjerne i tidligere AT forløb, så de selv kan gå til dem, når de er der, og i at lærerne kan gå til dem og hjælpe dem videre eller bremse dem, hvis de sætter sig fast på en idé, der slet ikke holder fagligt - uanset hvor sjov og original den er.

11 Vi præsenterede følgende kategorier til 2014 emnet Mad og mennesker identitet ressourcer og naturgrundlag etik bæredygtighed ulighed miljø og fødevareproduktion Idégenerering til eksamen - rammer 11 Brainstorm inden for 6 kategorier ud fra kriterier om bæredygtighed og værdi for andre. Bliver justeret fra overemne til overemne. De så i sagens natur lidt anderledes ud, da vi kørte Det gode liv end da vi kørte Mad og mennesker

12 research-faglig rapport 12 skabelon > faglig rapport idégenererings- og idéudviklingsværktøjer minervamodellen+ tegn din målgruppeperson skabelon til pitch, når man skal sælge sin idé til gruppe eller lærer det hele ligger på EMU snarest

13 Det er et problem, at 13 + problemformulering - er også et krav. Det skal vi være tydeligere på at kræve til næste år.

14 Idégenerering - kvantitet - producer mange ideer Idéudvikling - kvalitet - kvalificer ideerne der findes forskellige ressourcer med idégenererings- og idéudviklingsmetoder knyttet til fx Københavns Universitet og Aarhus Universitet - jeg fokuserer på basic værktøjer her, som eleverne kan køre selv. Innovationsmetoder 14 idégenerering går på løsningsforslaget og ikke på at finde det konkrete problem. Dette er nok den fase, som gymnasielærere er blevet mest frustreret over, fordi den enten har været for lang fra deres fag eller spild af tid (eller begge). Benspænd fra fagene: dansk/engelsk - I skal koble to af seks medietyper i det innovative produkt fysikforløb - den forkerte forklaring skal indgå i idégenereringen ift innovativ formidling af et fysikområde (der er et væld af fejlforklaringer på fysikområder fx solformørkelse og adresseres de på sjov vis, kan den korrekte forklaring stå meget tydelig frem)

15 Få mange ideer! Jeres første opgave er at få mange ideer - brainstorm. Hvis I går i stå > brug benspænd (det virker!) - Hvordan ville mafiaen løse problemet? - Hvordan ville en afrikansk stamme løse problemet? - Hvad hvis der skal indgå vand i løsningen? - Hvordan ville Harry Potter, Barack Obama, en cirkusartist eller en dyrepasser løse problemet? Når de mange ideer er skrevet op > fjern de fleste, så fem ideer (eller det antal gruppemedlemmer, I er) står tilbage! Denne idégenereringsfase kan også indeholde benspænd fra fagene. Idégenerering 15

16 afdæk og tegn din målgruppe (-person) 16 ikke med merkantilt sigte, men for at styrke løsningen. målgruppen er afhængig af løsningsforslaget. vandrenser til afrikanske landsbybeboere > målgruppe er dem, kampagne der skal få mig til at støtte afrikanske landsbybeboere økonomisk > jeg er målgruppen

17 Idéstafét - kvalificer gruppens idéer i fællesskab, Idéinterview - interview hinanden - stil alle de kritiske spørgsmål om fx eksisterende løsningsforslag (kendskab til State of the Art), hvordan løsningen passer til målgruppen etc. Vælg den bedste idé - pitch jeres idéer for en fra målgruppen, en lærer, en anden gruppe Kritiske vinkler på vinderen - leg djævelens advokat Idéudvikling 17 Idéudvikling B. Vælg den bedste ide: Prioritering, Ideinterview C. kvalificer flere ideer ved Idestafet, kvalificer en idé/den af gruppen valgte idé: alle gruppemedlemmer har en hat /et område, som de fokuserer på og spørger ind til for at dække alle områder af den valgte idé.

18 projektplanlægningsfase - eleverne har problem og klar idé til løsningsforslag udarbejd den innovative løsning, så den er færdig brug vejlederne, litteratur, andre kilder og gerne eksterne eksperter forholde sig kritisk til effekten og muligheden for at realisere løsningen udarbejde en visualisering af deres løsning, hvis de ikke kan medbringe den fysisk skriv synopsen færdig og forbered en pitch af deres idé udfyld en tidsplan over deres arbejde og udpeg gerne en projektleder, der holder styr på, at de når deres deadlines. Udarbejdelse af løsning 18 kontakt eksperter, lav kontakter ud af huset, overhold deadlines etc > ligner virkeligheden efter gymnasiet. Der er en masse gruppepsykologi i at arbejde i grupper og innovativt arbejde gøres svært alene. På SAG har vi taget konsekvensen i år og lader vores innovative AT elever gå op til AT 2015 eksamen gruppevis. På den måde håber vi på at kunne styrke gruppesamarbejdet. MEN det kalder allerede på efteruddannelse for elever og lærere vi er på vej mod et nyt gymnasium - projektgymnasiet

19 Brandingkampagne metoder og teori: undersøgelse af målgruppe (minervamodel), afsender-modtager forhold i kommunikation! Pjece: sprog (hvordan skriver man levende? fif fra dansk litteratur - genrer/genrekoder! Børnebog: litterære metoder, teori om narrativt forløb (berettermodel), målgruppeundersøgelse (alder? - hvad virker)! Film: brug af filmteknik komposition, lys, lyd (komposition af musik), kameravinkler, viden om genrekoder i praksis - når man filmer nedefra virker det dokumentarisk Vejledning i udarbejdelse af løsning - en udfordring 19 Et innovativt løsningsforslag - enten en kampagne eller en app ;) - en stående joke for min 3g sidste år, men dem ser man mange af i mine fag og det er klart, at det er her idégenerering+idéudvikling spiller ind, så deres løsninger rent faktisk bliver originale. Her bliver jeg nødt til at begrænse mig til de områder jeg er sikker i, dvs dansk og engelsk. I kan selv fylde på i jeres fag og fakulteter > Hvordan vejleder vi i de nye løsningsforslag brug professionelle folk - fx reklamefolk få producerende fag som sprogfag, musik b, mediefag etc på banen.

20 Vær kritiske: de kender deres teorier og metoder fungerer deres brandingkampagne? rammer de målgruppen?, har de fx brugt det filmtekniske og forløbsanalysen relevant i deres film, er deres pjece sprogligt klar? Svarer det innovative løsningsforslag problemet. Bygger det bro? Er det tilpasset målgruppen? Vurdering af løsning 20 Ikke en god løsning, for den løser jo ikke problemet (at jeg ikke kan løse rubriksterningen - ikke som ham fyren fra Versus sidste fredag på DR). Ud fra jeres viden om state of the art på området, altså hvilke løsningsforslag der allerede foreligger og jeres viden om det faglige område (jeres research) skal I vurdere jeres innovative løsningsforslag ift den konkrete sag.

21 Researche sit felt - kende State of the Art Faglig rapport Definere et tydeligt problem (+problemformulering) Koble problem til målgruppe Idégenerere og idéudvikle så de kan finde den endelige idé til et løsningsforslag Udvikle løsning Vurdere løsningsforslaget (bro ml problem og løsning!) Den innovative elev skal 21 Opsummerende kan man sige, at den innovative elev skal mestre ovenstående områder/faser. Eleven skal researche sit felt og definere et tydeligt problem (defineres bedst som en problemformulering) på baggrund af denne research. I mange innovative forløb lader vi dem udarbejde en faglig rapport før de går videre til det klare problem (så ført hånd kan vi ikke have til eksamen, men vi kan opfordre til det). Når det klare problem er helt tydeligt og kan kobles til en målgruppe, kan de arbejde videre. Dernæst skal de til at idégenerere med henblik på at finde en innovativ løsning på deres problem. Vi opfordrer til at de følger idégenereringsværktøjer, som fx at de genererer 100 ideer, udvælger nogle, laver idéstafet på dem, ser deres ideer fra mange utraditionelle vinkler etc. Efter de har fundet den endelige idé, skal de udvikle den. Som en del af den sidste fase, hvor de udvikler deres løsningsforslag, skal de gennemtænke konsekvenserne af deres løsningsforslag for både at se, hvad der kan være af problemer med det og for at tænke i muligt videre arbejde. Denne vurdering er også central. De skal kende deres state of the art både i researchfase og i udviklingsfase.!

22 sammenhæng med overemne svarer de samme faglige mål som klassisk AT klart problem - afgrænsning (kan idégenerere og idéudvikle - måles ikke direkte) anskueliggjort innovativt løsningsforslag der giver merværdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt tydelig bro mellem problem og innovativt løsningsforslag kan forklare i hvilke faser af de tre - research, udarbejdelse og vurdering af løsning - fagenes metoder bliver brugt - ikke krav om begge fag i alle tre faser > overblik over metoder - også videnskabsteori 12 i innovativ AT Sammenhæng med det overordnede emne (fx Det gode liv) +2. Er der et konkret, autentisk problem, undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf (kritisk stillingtagen)? +3. Fag (fagligt fundament), metodebrug- og forståelse (i både research og innovativ løsning)! +4. Videnskabelig tankegang! +5. Vurdering af det innovative (nytænkende ift state of the art, implementering) FAQ: Hvor færdig skal den innovative løsning fremstå? (Det er ikke en! eksamen i at lave film. Det er en eksamen i at lave fagligt funderede nytænkende løsningsforslag.) +eleven kan benytte andre fag relevant, fx historie: kildekritik, og samf: fx spørgeskemaundersøgelser +http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/gym/pdf14/vejledninger/stx/140630%20stx%20almen%20studieforberedelse.ashx det overfladiske arbejde er en af farerne ved innovation, så det med at komme i dybden er meget centralt. AT er jo et metodefag og det er der, hvor jeg synes AT innovation bliver rigtig spændende. Der er tre faser: undersøgelse af fagligt område, udarbejdelse og vurdering af innovativt løsningsforslag og der er ikke krav om metodeensartethed/gennemgang i alle tre faser, så derfor er det vigtigt, at eleverne ikke maser fagenes metoder ind i alle tre faser, men får dem ind hvor det giver mening of kan argumentere for hvorfor de respektive metoder skal ind der -

23 Hvad gør jeg med en censor, der har særlig viden inden for netop elevens løsningsforslags område og har set noget, jeg ikke har? Hvad gør jeg med det originale, innovative løsningsforslag, som ikke er fagligt funderet? Hvor meget trækker det ned? Skal de opfinde en dims som sådan eller kan de fx brande/ lave en kampagne for et eksisterende produkt?! Erfaringer fra salen Eksamen - lærernes overvejelser 23 dybde frem for overfladisk gennemgang af produkt og branding strategi og film det er processen der er i fokus, så har eleverne opfundet noget, der teknisk set findes i forvejen, så har det ikke på noget tidspunkt været et problem - har de været grundige faglige og AT faglige og har de researchet ved hjælp af fagenes metoder og videnskabsteoretiske metoder, så er det det, de bliver vurderet på.

24 Mad og mennesker Nu kommer årets problemer og løsninger. Det er rimeligt hæderlige forsøg, men det er ikke ufejlbarlige projekter, jeg præsenterer. generelt videnskabsteori: kvantitativ og kvalitativ kan jo bruges i mange sammenhænge (ofte i researchfasen, hvor eleverne har haft en hypotese om fx hvilke familier der har TV kørende under middagen og det har afprøvet ved at lave fokusgruppeinterview (kvalitativ) eller ved at benytte andres undersøgelser (kvantitativ), hypotetisk deduktiv > falsificere ved hjælp af hypotese, induktion: fra eksemplet til det generelle deduktion: fra det generelle og slutte sig til, hvad der gælder for det enkelte tilfælde adbuktion: slutning til den bedste forklaring på baggrund af en række iagttagelser! OVERORDNET: fagenes og AT klassiske metoder bruges tydeligst i researchfasen i udarbejdelsen, hvor de fx begrunder deres problem hypotetisk-deduktivt, og de ofte interviewer folk - målgruppe - dette kan være både kvalitativt og kvantitativt, vurderingsfasen: her kan de jo have et kritisk blik på deres eget løsningsforslag (men i sagens natur er det ofte svært at forholde sig til, da de tit ikke kan prøve det helt af) deres antagelse af deres løsnignsvirkning beror således ofte på tre ting: kendskab til målgruppen og andre lignende løsningsforslag (state of the art), og så en vurdering af deres eget metodebrug ift deres arbejde.

25 Biologi og Dansk Det er et problem, at børn på mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer. Løsning: Aquaponics og undervisningsmateriale til 5.kl Biologi og dansk 25 Research: metoder fra dansk+hermeneutik, diskursanalyse, sproglige virkemidler som allitterationer, besjæling og analogier, samt narrative elementer og illustrationer, kildekritiske teorier, hypotetisk-deduktivt ved at formulere spørgsmål med henblik på at teste hypoteser, der tager udgangspunkt i antagelsen af at børn ved for lidt i forbindelse med fødevarer. Udarbejdelse af løsning: metoder fra dansk og biologi, kommunikationsmodellen til formidling, kvantitative iagttagelser: bag det biologiske system ligger der en lang række af forskning, der bygger på iagttagelser, der har resulteret i opstilling af modeller, der blandt andet er testet gennem kvantitative metoder. Vurdering: kritisk stillingtagen af metodebrug i andre faser, men ikke tydelige på vurdering af eget løsningsforslag derudover er der brugt pædagogisk teori (Piaget til at forstå den konkret operationelle fase som elever i 5.kl er i) ret klassisk for innovation, at man breder sig til andre ikke kendte fagområder som fx pædagogikken, som her hvor Piaget inddrages for at forstå en målgruppe for et løsningsforslag. Det giver god mening men det indeholder samtidig en fare for at arbejdet bliver overfladisk, fordi eleverne skal så vidt omkring > vigtigt at hjælpe eleverne til at forstå, at de skal passe på at kunne deres faglige metoder og områder, da de, uanset hvor innovativt deres løsningsforslag er, vil falde på ikke at kunne deres fags metoder. målgruppe kalder i sig selv på samfundsfag, som ofte indgår uanset hvilke andre fra, da en innovativ løsning skal give merværdi for andre og derfor indebærer en målgruppe.!

26 Biologi og Dansk Det er et problem, at der endnu ikke findes et sundt morgenmadsprodukt på markedet, der er brandet til børn i 6-9 års alderen Løsning: Dexters multiflakes + branding af dette! Dansk+biologi 26 Her taler vi altså nogle drenge, er virkelig blev grebet af deres arbejde - de har planer om at sætte det i produktion! De tog fat i neuromarketing og farvelære og koblede det til mere gængse danskfaglige metoder som argumentationsanalyse.

27 27

28 Naturgeografi og Dansk Det er et problem, at der ikke bliver produceret flere varer lokalt og at verdens befolkning generelt spiser for meget kød i forhold til, hvad der er bæredygtigt. Løsning: Restaurantkoncept der bygger på kombination af Aquaponics (grøntsagerne dyrkes på restaurantens tag ved hjælp af aquaponics) og FoodJam (gæsterne laver selv deres mad) NG+dansk 28! klassisk eksempel på inkrementel innovation, der tilfører konteksten noget nyt. Hverken lokal produktion eller FoodJam - et restaurationskoncept kendt fra Roskilde Festivalen - er nyt, men koblet skabes der noget nyt og det er innovativt nok og et super eksempel på elever, der kender deres State of the art og kan innovere på baggrund af det.

29 Her er en skitse af restaurant og køkkener. det inkrementelle i løsningen er at de bruger mad de har dyrket selv - altså koblingen mellem aquaponics og foodjam.

30 ! Naturgeografi og Dansk Det er et problem, at danske forbrugere ikke bliver oplyst om CO2 udledningen af deres fødevareindkøb. Løsning: CO2 mærkat, der viser mængden af CO2 udslip udledt ved en given vare + en video, som først og fremmest skal informere om CO2 problematikken og derudover brande løsningen https://www.dropbox.com/s/5htui8eq9r9gz69/at %20eksamens%20film.mp4 NG+dansk 30 Men de har lavet en film, som indgik som en del af brandingen af deres mærkat, som i øvrigt vises til sidst i filmen, og den vil jeg gerne vise, som et bud på, hvordan en sådan kan se ud. Jeg kan desværre ikke lave film, men det kan mange elever i dag, fx bare på deres smartphones.

31

32 Biologi b+kemi b Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om føden, da der forekommer et enormt energitab ved fodring af slagtedyr Løsning: JIMPY-Prot er et fodersupplement til slagtesvin, der består af et proteintilskud udvundet fra restproduktet af bioethanol-processen produceret fra tang. Biologi+Kemi 32! Godt bud på en rent naturvidenskabelig synops: super godt og originalt problem og faglærerne sagde god for løsningen også

33 Dansk+samfundsfag Det er et problem, at flere og flere børn bliver overvægtige Løsning: Gør du dit barn en bjørnetjeneste? - en adfærdsregulerende kampagne med tre TV spots og plakater. Dansk+samfundsfag TV spots med hverdagssituationer som barnet der ikke bliver valgt til fodbold fordi det er overvægtigt. Sociologi - både samf C og B var med. løsningen var de tre 33

34 34

35 35

36 understreg de tre faser: research, udarbejdelse af løsning og vurdering - det er stadig de samme krav til AT og eleverne skal kunne deres metoder fagligheden skal sikres - husk eleverne på, at de ikke må blive grebet af en god idé alene - den skal forankres i fag undervis eleverne i idégenerering og idéudvikling - de skal kunne metoderne selv. Ligeså med processtyring! vejled eleverne i grupper og giv fokusområder så de fokuserer det innovative arbejde - det er nok med enten en app eller en brandingkampagne > Less is more Gode råd AT innovation 36

37 arbejd med innovation i fagene - tilpas innovationsmetoderne de enkelte fag, start i det små: småøvelser og mindre forløb de innovative kompetencer: samarbejde, kreativitet, navigation, handling og formidling - bedømmelse? støt den nye lærerrolle: anderledes fokuseret gruppearbejde, nye metoder, nye måder at afvikle undervisning på Videre arbejde på skolerne 37 Jan Alexis Nielsen fra Naturfagenes Didaktik: ophavsmand til de innovative kompetencer?

38 Tak for nu 38 Det er vel den slags innovation, man ønsker i AT innovation! :))) Vores elever skal være lilletæer.

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE 2 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT Rapporten indeholder en beskrivelse og en evaluering af et pilotprojekt

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Ti års tværfaglig tango. - og stadig lidt af en udfordring FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS

Ti års tværfaglig tango. - og stadig lidt af en udfordring FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS LEDELSE: Stort gab mellem intention og oplevelse INNOVATION: På bekostning af fagligheden? EVALUERING: En del af undervisningen KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2014

Selvevalueringsrapport 2014 FLAKKEBJERG EFTERSKOLE Selvevalueringsrapport 04 Den lange udgave Jan Coermann August 04 Selvevalueringen baserer sig på en selvevalueringskonference, hvor eleverne giver både kvalitative og kvantitative

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere