Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016"

Transkript

1 Studieplan Links til fagene, 1. semester Indholdsfortegnelse Generelle aktiviteter, 1. semester... 2 Fysioterapi - Træning og bevægelse, 1. semester... 4 Fysioterapi - Teori og metode, 1. semester... 6 Fysiologi, 1. semester... 9 Anatomi, 1. semester Fysioterapi - Manuel vævsbehandling, 1. semester Patologi, førstehjælp og hygiejne, 1. semester Sundhedspsykologi, 1. semester Sundhedspædagogik, 1. semester SUND studiestart, efterår

2 Generel information Generelle aktiviteter, 1. semester Dato 1/9 Emne Semesterintroduktion med Uddannelseschef Birgitte Mathiesen og Semesteransvarlig Thomas Ahler 2/9 Introduktion til Ny Campus på Niels Bohrs Allé 9/9 6/9 Holdmøde 9/9 Intro til Danske Fysioterapeuter 15/9 Etik og tavshedspligt 16/9 15/9 26/9 Holdmøde Holdmøde med Marianne Kaslund 11/10 Introduktion til klinisk undervisning + praktikportal 11/10 Holdmøde Uge 42 Forberedelse 3/11 Holdmøde 9/11 Formøde med kliniske undervisere

3 Generel information 9/11 7/12 6/ Holdmøde Holdmøde 2/ Eksamensintroduktion 2/1 Holdmøde 9/1 Evaluering på Fysioterapeutuddannelsen + semesterevaluering Til toppen

4 Fysioterapi - Træning og bevægelse Fysioterapi - Træning og bevægelse, 1. semester Alle timer er som udgangspunkt praktiske, foregår indendørs og kræver omklædning. NOTER VIL BLIVE LAGT UD PÅ FRONTER HUSK AT TJEKKE DER! VEL MØDT!! Hold/dato Indhold Litteratur SAM Underviser /6.9 Semesterbeskrivelsen K1 /9.9 THCL Introduktion til faget, træningsformer - teori og let praksis Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s /16.9 /16.9 /23.9 /22.9 Introduktion til faget, træningsformer - praksis Didaktik og undervisningsmetoder teori og praksis Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s (Fronter) Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s (Fronter) Kissow, Lisby og Læssøe (2011).Bevægelse en grundbog s og s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 K1 THCL THCL /28.9 /28.9 Musik og bevægelse teori og praksis Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 THCL /30.9 /5.10 /4.10 /6.10 Medbring musik og stopur! Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s (Fronter) Kissow og Pallesen (2016). Kropssyn og kropsforståelser i Mennesket i bevægelse s (Fronter) Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Video om bevægelighed (Fronter) K1 K1 THCL THCL OBS: Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s /12.10 Bevægelighed, Fysioterapeuten s (Fronter) K1

5 Fysioterapi - Træning og bevægelse /10.10 spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og /16.11 /16.11 praksis Opvarmning I teori og praksis Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s K1 THCL THCL Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Se video på Fronter /21.11 /21.11 /29.11 /30.11 /30.11 /30.11 Opvarmning II - Introduktion til portefolioopgave 1 Grupperne arbejder (omklædning ikke nødvendig) Fremlæggelse og feedback portfolioopgave Fremlæggelse og feedback portfolioopgave I online.dk/diverse/skader/opvarmning_- _en_forsoemt_fornoejelse/ Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse - en grundbog s De 3 cases I spiratio : Opvar i gsprogra fore gger k æ og a kelskader Fysioterapeuten 2006 nr. 5 (kan downloades på Fronter) K1 K1 K1 THCL THCL THCL /30.11 /5.12 /2.12 /6.12 Undervisere: Fremlæggelse og feedback portfolioopgave II Fremlæggelse og feedback portfolioopgave III K1 K1 THCL THCL UNDERVISER HOLD STIG MIDTIBY (), 1@UCL.DK UNDERVISER HOLD TRINE HOLT CLEMMENSEN (THCL), THCL@UCL.DK Til toppen

6 Fysioterapi - Teori og metode Fysioterapi - Teori og metode, 1. semester DATO INDHOLD LITTERATUR UV. Wormslev, M og Forbech Skall, H. Professio e s og f sioterapi-uddannelsens historie. I: Lu d, Bjør lu d og Sjö erg, Basisbog i Fysioterapi /9 Fysioterapeutiske arbejdsområder 6/9 7/9 8/9 Centrale begreber for fysioterapi I Centrale begreber for fysioterapi I Centrale begreber for fysioterapi II 7/11 ICF - intro 9/11 14/11 WCPT - Position Statement (Find dokumenterne på Fronter i fysioterapiteori og metode mappen) Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe, kapitel 2 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 6 og 7 Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe, kapitel 2 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 6 og 7 Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe, kapitel 3 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 2 (s ) og 4 (s ) ICF - en dansk vejledning til brug i praksis. Version s og s /filer/publikationer/pdf_er/icf_vejledning_re videret_ pdf ICF - LAB De tre patientcases på Fronter ICF - LAB De tre patientcases på Fronter 17/11 Sygdom og sundheds begreber Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap

7 Fysioterapi - Teori og metode 18/11 Sundhedsfremme og forebyggelse 21/11 Sundhedsfremme og forebyggelse 28/11 Folkesundhed 29/11 1/12 2/ Borgerinddragelse Funktionel anatomi I: Bevægelser i columna - observation og måling Funktionel anatomi I: Bevægelser i columna - observation og måling 2/12 ICF opsamling 2/12 8/12 Borgerinddragelse Funktionel anatomi II: Bevægelighed over hoften - undersøgelse af muskellængde og muskeludspænding Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 28 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 28 Folkesundhedsrapporten 2007 Kap 2: form%c3%a5l.pdf Resume: Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 10 og 30 Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 1. gang (Fronter) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 1. gang (Fronter) Opsamling af den kliniske undervisning. Se opgaveark på Fronter i teorimappen Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 10 og 13 Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 2. gang (Fronter) - bilag skal også være studeret! PDJO PDJO PDJO 8/12 9/12 9/12 Funktionel anatomi III: Bevægelighed over hoften fortsat og muskeludspændingsformer Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 3. gang (Fronter) - bilag skal også være studeret! Funktionel anatomi LAB Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) PDJO

8 Fysioterapi - Teori og metode 12/12 12/12 Bevægelses- og funktions analyse I Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe Kap 1 (skimmes) og 3. - Video: motorisk kontrol - Video: Feed back/forward 13/12 14/12 19/12 Bevægelses- og funktions analyse II Bevægelses- og funktions analyse III I skal desuden have sat jer godt ind i de tre semester cases Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe s , Selvtest relateret til bev. og funk. analyse 1 på Studyquiz Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe Kap 4 og s, Selvtest relateret til bev. og funk. Analyse 2 på Studyquiz 19/12 21/12 Bevægelses- og funktions analyse IV Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe s, og s /12 Bevægelses- og funktions analyse V Hver gruppe skal medbring en PC med en medieafspiller Hver gruppe medbring smartphone eller videokamera Det er på forhånd undersøgt, at PC kan afspille det format som kameraet leverer OG at filen kan overføres til PC Undervisere: Thomas Ahler (), Peter Dirch Jørgensen (PDJO), Stig Linnemann Mitiby () Til toppen

9 Humanfysiologi Fysiologi, 1. semester F1 F2 F3 F4 F5 STUDIEPLAN FOR HUMANFYSIOLOGI OG ERNÆRING 1. MODUL ANSVARLIG: JAKOB L. NIELSEN Dato: Emne: Litteratur: Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Introduktion til faget. Herefter starter vi med lidt basal kemi og begynder på cellen. Cellen membran og organeller mm., Cellen fortsat transportformer og proteinsyntese. Nervesystemet: nervevæv, membranpotentiale, aktionspotentiale mm. Nervesystemet fortsat: synapser og sanser Menneskets Fysiologi (MF) af Schibye & Klausen (3. udgave). MF: side MF: side Det forudsættes at I har set videoerne Neuroner og Aktionspotentialet inden I kommer til undervisning! MF: side Det forudsættes at I har set videoerne Synapser og Sanser inden I kommer til undervisning! Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår: Cell Parts og Biology Bytes: Transporters. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår animationer af synapser og aktionspotentialer (eksempelvis i Visible Body: Human Anatomy Atlas ).

10 Humanfysiologi O1 Opgaver i cellen og transportformer F6 Muskler: typer, struktur, klassificering, kontraktion og irritationsproces. MF: side F7 Muskler forts.: dynamiske MF: side kontraktioner, fibertyper og glat muskulatur. O2 Opgaver i muskler MF: og F8 CNS: opbygning, rygmarven, MF: side hjernen F9 CNS forts.: sensoriske baner, MF: side centre, smerte F10 CNS forts.: motorisk funktion Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Primært gennemgang af emnet. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår animationer af bl.a. tværbrocyklus i Visible Body. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. 1/12 O3 :1/12 :6/12 F11 13/12 F12 20/12 O4 Opgaver i CNS Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Reflekser der påvirker muskeltonus. Myotatiske refleks, muskeltenen og den antimyotatisk refleks. Reflekser - Ledreceptorer, labyrintsanserne og neuromuskulær kontrol. MF: side Det er en god ide, at I har set videoerne Reflekser og Den myotatiske refleks inden I kommer til undervisning- Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Der vil af og til ligge links og forslag til yderligere studieaktiviteter i Fronter. Opgaver i Reflekser Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver 21/12 i timerne F13 Det autonome nervesystem. MF: side Primært gennemgang af Det forventes, at I har læst den

11 Humanfysiologi 2/1 O5 3/1 F14 3/1 F15 5/1 O6 :9/1 :10/1 F16 9/1 F17 10/1 F18 Opgaver i autonome nervesystem Kredsløbet: Blodets sammensætning, lymfe og lymfesystemet samt introduktion til hjertet. Hjertets opbygning og funktion, hjertets automati, ekg, hjertecyklus, minut- og slagvolumen. Opgaver i blod, hjerte, hjertecyklus mm. Karrenes opbygning og funktion, blodets strømningshastighed, udnytning mm. Blodtryk, hydrostatisk tryk, ødemer. Det forudsættes at I har set videoen Det autonome nervesystem inden I kommer til undervisning Ovenstående MF: MF: side Ovenstående MF: side MF: side emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Primært gennemgang af emnet. Kredsløbet under dynamisk MF: side og statisk arbejde.?? O7 Opgaver i blodtryk, Ovenstående Løsning af Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind opgivne litteratur til hver lektion. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Der vil af og til ligge links og forslag til yderligere studieaktiviteter i Fronter. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion.

12 11/1 Humanfysiologi kredsløbet under arbejde, ødemer mm. Ændringer kan forekomme, ligesom sidetal er vejledende.. eksamensrelevante opgaver i timerne Undervisere: Jakob L. Nielsen Til toppen

13 Anatomi Anatomi, 1. semester ALMEN DEL Læringsmål undervisningsgang Emne Litteratur Lektioner identificere planer og retninger samt anvende den anatomiske terminologi 1-7/9 Introduktion og nomenklatur. Bojsen-Møller (2006): Ny (2014) 2-8/9 Almen vævslære Bojsen-Møller forstå kroppens (2006): overordnede opbygning 3-14/9 Almen vævslære og struktur fortsat Ny finde og identificere knoglerne 4-14/9 Knoglekassens indhold identificere de forskellige ledtyper og 5-15/9 Almen ledlære Bojsen-Møller (2006): forklare deres overordnede opbygning 6-21/9 Almen ledlære fortsat Ny beskrive en muskels opbygning og udseende samt forklare musklens kontraktionsformer, kraft og funktion 7-21/9 Almen muskellære Bojsen-Møller (2006): Ny Knudsen og Sandermann (2016):93 98 (i kopi) 8-22/9 Almen muskellære fortsat 9-22/9 Almen nerve- og Bojsen-Møller forstå den overordnede karlære (2006): opbygning af karrene, nervesystemet og af et Ny 63-76

14 Anatomi neuron 10-23/9 Hudens opbygning og Bojsen-Møller forstå den overordnede funktion (2006): 73 opbygning af huden og 76 dens funktion Ny TRUNCUS OG UNDEREKSTREMITET (U.E.) Læringsmål Lektion Emne Litteratur Lektioner redegøre for hvirvelsøjlens skelet, led, ledbånd og bevægemuligheder 11-27/ /9 -columna vertebralis (repetér gerne den almene ledlære fra M1) Husk dagens knogler -columna vertebralis Bojsen-Møller (2006): , Ny , fortsat Husk dagens knogler redegøre for de profunde rygmuskler samt bugmusklerne 13 3/10 -m. erector spinae -bugens muskler Bojsen-Møller (2006): , ny Ny redegøre for nakkeleddenes opbygning og funktion samt for nakkens og halsens muskler 14 31/10 -øvre og nedre nakkeled -nakkens og halsens muskler Husk dagens knogler Bojsen-Møller (2006): , 118, , ny , 128, redegøre for diafragma og ledforbindelserne i thorax 15 1/11 -leddene mellem ribben og brystben samt mellem ribben og columna -diafragma og intercostalmuskler Bojsen-Møller (2006): , ny Husk dagens knogler 16-2/11 -pelvis, led og Bojsen-Møller

15 Anatomi redegøre for bækkenets (muskler), nerver i (2006): 255 led og nerverne i hals hals,bug og ryg 260, 120 og truncus Husk dagens knogler 121, , 148, ny , , , redegøre for hofteleddet 17-10/11 -hofteleddet og Bojsen-Møller og hoftens muskler hoftens muskler (2006): 261 Husk dagens knogler 268, ny bageste bugvæg 149, ny 166 redegøre for knæleddet 18 5/12 -knæleddet Bojsen-Møller (2006): 278 Husk dagens knogler /12 -knæleddet fortsat Ny redegøre for lårets muskler samt underbenets ledforbindelser og ankelleddet redegøre for fodens ledforbindelser, underbenets og fodens muskler samt fodens kuppelkonstruktion redegøre for benets Husk dagens knogler 20 7/12 lårets muskler, - Bojsen-Møller ankelleddet og art. (2006): 269 tibiofibularis 277, 285, 295, Husk dagens knogler Ny , , /12 subtalarleddet samt Bojsen-Møller tåleddene - (2006): 244 underbenets og fodens 248, 287 muskler 301, Ny , Husk dagens knogler , , /12 -benets nerver og kar Bojsen-Møller (2006):311

16 Anatomi nerver og kar 327, Ny Manuduktion 1 fys 8/11 NB på universitetet Manuduktion 1 fys 8/11 NB på universitetet Manuduktion 2 fys 3/1-17 NB på universitetet Manuduktion 2 fys 3/1-17 NB på universitetet Underviser: Steen Elkjær Knudsen Til toppen

17 Fysioterapi Manuel vævsbehandling, Fysioterapi - Manuel vævsbehandling, 1. semester Vi arbejder her på 1. semester med: Identifikation og palpation af anatomiske strukturer relateret til columna thoracalis, thorax, bækken- og hofteregionen. Massagegreb, dosering og effekt Akut behandling af vævsskader Lokal inspektion, Generel inspektion og analyse på baggrund af disse Egne arbejdsstillinger, arbejdsteknik og patientlejring Når I øver, vil underviseren løbende gå rundt og hjælpe samt give feedback, som dog er sparsom, idet underviseren skal nå rundt til alle. Derfor vil I også hele tiden skulle give hinanden feedback. Feedback og vejledning mellem studerende er formaliseret ved oprettelse af Ekspertgrupper, som forbereder sig særlig godt inden for et afgrænset emne. Alle udarbejder desuden en opgave til egen portfolio, som underviseren giver individuel skriftlig feedback på. DATO HOLD INDHOLD LITTERATUR Generel introduktion til faget. Lokal inspektion og palpation med thorax som fokusområde Introduktion til faget: - Lokalet - Etik og hygiejne - Holdets spilleregler - Praksis at se med hænderne Introduktion fortsat: - Arbejdsstilling og -teknik - Patientlejring Introduktion til en undersøgelses- og journalføringsmodel. Praksis - Lokal inspektion Nedenstående forventes studeret til pågældende lektioner Nissen: At berøre og blive berørt (Er lagt ud til jer på Fronter i mappen Manuel vævsbehandling) Linde: Lærebog i massage, side Model for journalføring på Fysioterapeutudd. (Fronter) Tag tøj på som I kan bevæge jer frit i til det første. Til lokal inspektion skal I alle have et lagen og håndklæde med og være forberedte på at afklæde overkroppen (BH beholdes på, men knappes op medens i ligger på maven, så undgå sports BH) Introduktion til massage med fedtede greb Linde: Lærebog i massage, s Palpationsundersøgelse af hud, knogler og muskler. Vi arbejder på ryg, arme og ben. Vær forberedte på at tage bluse og bukser af. Linde: Lærebog i massage, side (s. 38 pkt. 2 om overfladesensibilitet springes over) Biel: Trail Guide to the body, s

18 Fysioterapi Manuel vævsbehandling, Vær forberedte på at tage bluse og bukser af. Introduktion til massage med fedtede greb Linde: Lærebog i massage, s Vær forberedte på at tage bluse og bukser af. LAB - Forberedelse til HCA Marathon: Øvning af fedtede greb til UE ved Leif Zebitz HCA Marathon (søndag) Palpationsundersøgelse af hud, knogler og muskler. Vi arbejder på ryg, arme og ben Introduktion til lærebogen Trail Guide to the Body. Palpation af columna thoracalis og lumbalis sa t thora refere epu kter la d arks og knogler (Vi gemmer col. cervicalis og halsen til 2. semester) Palpation af columna thoracalis og lumbalis sa t thora refere epu kter/ la d arks og knogler Palpation af mm. erector spinae og quadratus lumborum Palpation af mm. abdominalis, intercostalis, diafragma samt andre strukturer Massage og akut skadesbehandling Linde: Lærebog i massage, s Idrætsmassage DIF 2005, s (kun til og med Gnidninger (friktioner)) + 14 (Fronter) Linde: Lærebog i massage, side (s. 38 pkt. 2 om overfladesensibilitet springes over) Biel: Trail Guide to the body, s Vær forberedte på at tage bluse og bukser af. Biel: Trail guide to the body: Introduktion til systematisk og vævskvalitetsorienteret palpation s Topografi s , Trail 1 og 2 s Biel: Trail guide to the body, Trail 4, 5 og 6 side Biel: Trail guide to the body, side (studér kun mm. multifidii) Biel: Trail guide to the body, side Introduktion til massage med tørre greb Linde: Lærebog i massage, s (rep.) + 46 (rep.) (rep.) Introduktion til de sidste tørre og fedtede greb og repetition/øvning Studieopgave - øve massagegreb og udarbejde videoklip som viser og forklarer grebene Introduktion til de sidste tørre og fedtede greb og repetition/øvning Studieopgave - øve massagegreb og udarbejde videoklip som viser og forklarer grebene Linde: Lærebog i massage, s (rep.) + 46 (rep.) (rep.) Studieopgave - Massage (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, tidligere pensum Videoer med massagegreb: w560&list=pl73de89b7ea Obs: brug kun videoer fra sundiesbjerg Linde: Lærebog i massage, s (rep.) + 46 (rep.) (rep.) Studieopgave - Massage (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, tidligere pensum Videoer med massagegreb:

19 Fysioterapi Manuel vævsbehandling, w560&list=pl73de89b7ea Obs: brug kun videoer fra sundiesbjerg Massagepraktik 1 Studieopgave - Massage (Fronter) Massagepraktik 1 Massagepraktik Massagepraktik 2 Massagepraktik 3 Massagepraktik Akut skadesbehandling Bahr: Idrettsskader. Kap. 2 (Fronter) Repetition i at lægge en kompressionsforbinding. Massage: Dosering, effekt og kontraindikationer. Introduktion til opgave til portfolio som afleveres senest den kl. 12 () og den kl. 22 () Palpation af bækken, hofte og lår Palpation af bækken, hofte og lår - refere epu kter/ la d arks og k ogler (Ekspertgruppe 1) Holdmøde med underviser - gensidig feedback Palpation af bækken, hofte og lår - refere epu kter/ la d arks og k ogler (Ekspertgruppe 1) Palpation af bækken, hofte og lår - refere epu kter/ la d arks og k ogler Palpation af bækken, andre strukturer (Ekspertgruppe 2) og palpation af hoftens adduktorer Holdmøde med underviser - gensidig feedback Palpation af bækken, hofte og lår - refere epu kter/ la d arks og k ogler Palpation af bækken, andre strukturer (Ekspertgruppe 2) og palpation af hoftens adduktorer Linde: Lærebog i Massage, tidligere pensum Selvproducerede videoer med massagegreb Bahr: Idrettsskader,. Kap. 2 (Fronter) Massage - effekt og dosering (Fronter) Linde: Tidligere pensum Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Biel: Trail guide to the body, Topografi side , Trail 1-3 side Biel: Trail guide to the body, Topografi side , Trail 1-3 side Biel: Trail guide to the body, Trail 4-5 side Biel: Trail guide to the body, side , side Biel: Trail guide to the body, Trail 4-5 side Biel: Trail guide to the body, side , side Palpation af hoftens øvrige muskulatur (Ekspertgruppe 3) Palpation af hoftens øvrige muskulatur Biel: Trail guide to the body, side Biel: Trail guide to the body, side

20 Fysioterapi Manuel vævsbehandling, (Ekspertgruppe 4) Palpation af lårets for- og bagsidemuskulatur Biel: Trail guide to the body, side (Ekspertgruppe 5) studieopgave med studerende på modul 8 1. studieopgave 1. semester og M8 efterår 2016 (Fronter) Holdningsinspektion og -analyse Introduktion til holdningsinspektion - og analyse samt øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Trail Guide to the body, s Kropsskema (udleveres i lektionen) Øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Trail Guide to the body, s Introduktion til holdningsinspektion - og analyse samt øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Trail Guide to the body, s Kropsskema (udleveres i lektionen) Øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Trail Guide to the body, s Fokus på en biomekanisk tilgang Arbejdspapir til emnet Holdningsanalyse (Fronter) Kropsskema (Fronter - print og medbring selv skemaer) Lind: Holdningstyper & Deviationer (Fronter) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Fokus på en ressourceorienteret tilgang Arbejdspapir til emnet Holdningsanalyse (Fronter) Bunkan: Ressourceorienteret holdning, side (Fronter) Lind: Holdningstyper & Deviationer (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, Respirationen side studieopgave med studerende på modul 8 2. studieopgave 1. semester og M8 efterår 2016 (Fronter) Eksamensforberedelse LAB Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) 03.01

21 Fysioterapi Manuel vævsbehandling, Prøveeksamen Prøveeksamen (Fronter) LAB LAB Prøveeksamen Prøveeksamen (Fronter) Eksamen Undervisere: Peter Dirch Jørgensen (PDJO) Til toppen

22 Patologi, førstehjælp og hygiejne Patologi, førstehjælp og hygiejne, 1. semester Patologi og Famakologi af Mogens Vyberg, 3. Udgave, Munksgaard Danmark DATO LEKTION EMNE Litteratur TO Hygiejne (FYS) TO Obligatorisk deltagelse (FYS) TO Lektion 1-2 Introduktion og Vyberg kap 1 (s. 13- beskrivelse 19) Vyberg kap. 3 Cellebiologi og patologi TO Lektion 3-4 Vækstændringer Vyberg kap. 4 TO Lektion 5-6 Celleskade og celle død Vyberg kap. 5 TO Lektion 7-8 Inflammation Vyberg kap. 5.6 (s ) TO Lektion 9-10 Opsummering Kap. 1,3,4,5,6 FRE (FYS) Førstehjælp Obligatorisk deltagelse FRE (FYS) TO Lektion Mikroorganismer og infektionssygdomme TO Lektion Immunologi og immunsygdomme TO Lektion Forstyrrelser i væskebalance og blodcirkulation TO Lektion REP. Opsummering og Repetition Vyberg kap. 8 Vyberg kap. 7 Vyberg kap. 9 Undervisere: Alia Aljanabi Til toppen

23 Sundhedspsykologi Sundhedspsykologi, 1. semester DATO INDHOLD LITTERATUR UV. /26.09 /28.09 Introduktion til sundhedspsykologi Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi s , kap.1 s HRM Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag Kap. 9 s /27.09 /28.09 Socialpsykologi Introduktion til gruppepsykologi. Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag kapitel 8, s HRM Sociale processer og social identitet. Gruppeprocesser. Koester og Frandsen: Introduktion til psykologi s Ligger som PDF på Fronter. /05.10 /04.10 Supervision Hermansen, M. m.fl. (2013). 3 Udgave Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Kap. 7 s HRM Jørgensen, K.(red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle, s , Gads Forlag. Ligger på Fronter. /05.10 /07.10 Opsamling Supervision HRM

24 Sundhedspsykologi /07.11 /07.11 Introduktion til kommunikation Den asymmetriske kommunikation Digital og analog kommunikation Den professionelle kommunikations betydning for samarbejde Thornquist Klinik, kommunikation, information,2. udgave, 2011, s : Kap. 2: Symmetriske og asymmetriske relationer. Kap. 3: Møder finder sted i bestemte sammenhænge. HRM Anamnese Præstegaard Jeanette og Scheibel Astrid: Fysioterapeuten og Patienten i Basisbog i Fysioterapi. Lund Hans, Bjørnlund Inger Birthe og Sjøberg Niels Erik (red.) 2010 Kapitel 10 Ligger på Fronter. Hingebjerg og Pallesen: Den fysioterapeutiske undersøgelse Anamnese Ligger på Fronter Læs om anamnese i: De udd e de tekst o Model for journalføring i F sioterapeutudda else. Ligger under Formalia på Fronter. /07.11 /07.11 Kommunikationsøvelser Grp. 1a + 1b HRM

25 Sundhedspsykologi /09.11 /11.11 Kommunikationsøvelser Grp. 2a + 2b HRM / /11.11 Kommunikationsøvelser Grp. 3a + 3b HRM /17.11 /11.11 Kommunikationsøvelser Grp. 4a + 4b HRM /18.11 /22.11 Psykomotorisk/psykosomatisk fysioterapi Thornquist, Eline: Klinik, kommunikation, information, 2011, side HRM /21.11 /14.11 Sundhedsprofessionelle rolle Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Kap.11 og 12 s HRM /29.11 /30.11 Sundhedsprofessionelle rolle Erfaringer fra klinisk undervisning Mundtlig og skriftlig refleksion Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Kap.11 og 12 s HRM /20.12 /19.12 Psykomotorisk/psykosomatisk fysioterapi Forståelse af krop definerer vort helsearbejde i Krop, respiration og kropsbillede /Berit Heir Bunkan HRM Bunkan: Ressourceorienteret holdning, side Artiklerne ligger på Fronter

26 Sundhedspsykologi Undervisere: Dorthe Fritsen og Hanne Ringgaard Møller Til toppen

27 Sundhedspædagogik Sundhedspædagogik, 1. semester DATO INDHOLD LITTERATUR UV. /08.09 /02.09 Introduktion til sundhedspædagogik Hermansen, M. m.fl. (2013)). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea, 3. 3 udgave s Dahlbæk, Annelise. Studiegruppen, etablering, facilitering og udvikling. Dansk psykologisk forlag, s Ligger som pdf på fronter. HLRM /09.09 /14.09 Introduktion til studiegrupper Gr. 1a + 1b Gr. 2a + 2b Gruppetyper og gruppeprocesser, Axelson og Thylefors, I: Arbejdsgruppens Psykologi. Reitzels Forlag 1993 pp30-47 HLRM Det indre liv i gruppen, I:Gjøsund og Huseby Gruppe og samspil 3.udg., Hans Reitzels Forlag 2010 pp gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter /13.09 /16.09 Introduktion til studiegrupper Gr. 3a + 3b Gr. 4a + 4b HLRM

28 Sundhedspædagogik /20.09 /23.09 Samarbejdsaftale Arbejde i studiegrupper uden underviser Christensen Gerd Gruppearbejde som redskab til læring incl. feedback, I: Jørgensen og Rienecker STUDIEHÅNDBOG for studiestartere på videregående uddannelser Samfundslitteratur 2011 pp Arbejdsblad med inspiration til, hvad en samarbejdskontakt kan indeholde Materialet er tilgængeligt på Fronter HLRM /16.11 /21.11 Læring I Læringsmål Hermansen, M. m.fl. (2013). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea: 3.udgave s HLRM /30.11 /30.11 Studiegrupper Konflikthåndtering Hermansen, M. m.fl. (2013)). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea, 3. 3 udgave s HLRM Gruppetyper og gruppeprocesser, Axelson og Thylefors, I: Arbejdsgruppens Psykologi. Reitzels Forlag 1993 pp30-47 Det indre liv i gruppen,

29 Sundhedspædagogik I:Gjøsund og Huseby Gruppe og samspil 3.udg., Hans Reitzels Forlag 2010 pp (de to sidste artikler har I tidligere læst). /05.12 /05.12 Læring II Knud Illeris (red.), tekster om læring. Læringsteoriens elementer-hvordan hænger det hele sammen s Samfundslitteratur. Ligger på Fronter. Bostrøm, L. (2006). Læringens stil. I: Andersen, P. (red.): Læringens og tænkningens stil. Billesø og Baltzer Forlagene: Arbejdspapir om læringens stil på fronter Materiale findes på fronter HLRM /07.12 /06.12 Læring III Læring i praksis Knud Illeris (red.), tekster om læring. Situeret læring s En social teori om læring s Samfundslitteratur. Ligger på Fronter. HLRM /12.12 /12.12 Portfolioopgave I Introduktion til opgave Vedtofte, D. (red). Pædagogik for HLRM

30 Sundhedspædagogik Didaktik og formidling sundhedsprofessionelle s Kap. 5 og 6. Gads forlag, Ligger på Fronter /14.12 /14.12 /14.12 /12.12 Portfolioopgave II Arbejde med opgaven m/ vejledning Portfolioopgave IIa (K2 timer) Varning Poulsen, D. 2009, Holdtræning: didaktiske perspektiver på grundtræning, Gad, Kap. 4 s HLRM /16.12 /16.12 Portfolioopgave III Formidling og feedback HLRM /19.12 /19.12 Portfolioopgave IV Formidling og feedback HLRM Undervisere: Dorthe Fritsen og Hanne Ringgaard Møller Til toppen

31 Studiestart SUND studiestart, efterår 2016 Mandag i 2. studieuge Efteråret 2016 er det d Velkommen til UCL Introduktion til Den centrale studievejledning Velkommen fra medstuderende Mandag i 3. studieuge Efteråret 2016 er det d Gode studievaner Hold 1 Kl Inc pauser Rektor Erik Knudsen Dorthe Mygind Claus Brix Pedersen Hold 2 Kl Inc. pauser Kl Dorthe Mygind Claus Brix Pedersen UCL Learning Kl Peder Mølvang Mandag i Hold 3 4. studieuge Kl Efteråret 2016 Inc. pause er det d Professionsbegr ebet Vibeke Grant Sara Emilie Hansen Underviser fra sygeplejerskeudda nnelsen Hold 2: kl inc. frokost Kl Rektor Erik Knudsen Dorthe Mygind Marianne Kaslund Hold 3 kl inc. frokost Kl Dorthe Mygind Lenda Ballum Kl Peder Mølvang Hold 1 kl inc. frokost Vibeke Grant Sara Emilie Hansen Underviser fra sygeplejerskeudda nnelsen Hold 3: kl inc. pauser Kl Rektor Erik Knudsen Marianne Kaslund Claus Brix Pedersen Hold 1 kl inc. pauser Kl Lenda Ballum Claus Brix Pedersen Kl Peder Mølvang Hold 2 kl inc. pause Vibeke Grant Sara Emilie Hansen Underviser fra sygeplejerskeudda nnelsen

FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestart... 4 Fysioterapi teori og metode... 5 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse... 9 Fysioterapi træning og bevægelse... 13 Sundhedspsykologi...

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

FYO-E17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

FYO-E17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold FYO-E17 - studieplaner Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestartsdage d. 6/9, 25/10 og 26/10... 4 Fysioterapi teori og metode... 6 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse...

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense (29.08.16) Efterår 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2.... 3 3. Struktur og fagligt indhold... 4 3.1 i og fordeling

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1.

Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1. OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1. Studieordning af 2016 Justeret d. 03.01.17 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3 3. Struktur

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 18.08.17 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2019-2020 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2019-2020 NB: ret til ændringer forbeholdes Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Klaus Rasmussen og Alexander Teddy Stachurska Anatomi: Klaus Rasmussen og

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2017-2018 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2018-2019 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 14.05.18 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN Modul 1, efterår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M., Löw, O. & Petersen, V. 2013, Kommunikation

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 1

Modulbeskrivelse - Modul 1 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 1 - Fag, profession og studie Klinisk undervisning I 1 Modul 1 - Fag, profession og studie 15 ECTS Indholdsfortegnelse 1. Modulets tema... 3

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Studieplan Links til fagene, M3 Forår 2016. Indhold

Studieplan Links til fagene, M3 Forår 2016. Indhold Studieplan Links til fagene, M3 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter, M3... 2 Træning og bevægelse, M3... 3 Teori og metode, M3... 6 Fysiologi, M3... 9 Videnskabsteori, M3...

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt.

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313 Studieplan Modul: 4 Hold: Hold og 313 Uge Dato - Hold Indhold Litteratur UV 46 11/11 13/11 hold 12/11 hold 313 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet 1. / inaktivitet i relation til de forskellige vævstyper

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

Dato Uge Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur

Dato Uge Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 520 Foråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato 16 13.04 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN Obligatorisk litteratur FYS 514 Modul 1 Efterår 2014 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie Modul 1 F12s Uge 6 / 35: ato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Man 08.15 3.94 JBL / MOL Velkomst og introduktion 09.15 Atriet Fælles morgenkaffe velkomst 10.25 2.75 JYE Introduktion til IT 11.00

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Obligatorisk litteratur FYS 115.

Obligatorisk litteratur FYS 115. Obligatorisk litteratur FYS 115. Modul 1 Forår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M.,

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN Modul 1, forår 2016 Beyer, N., Lund, H. & Klinge, K. (eds) 2010, Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, 2nd edn, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 9788762809406. Biel, A. & Dorn, R. 2014, Trail

Læs mere

Radiografisk anatomi og Fysiologi.

Radiografisk anatomi og Fysiologi. Radiografisk anatomi og Fysiologi. Hold: RAD116 Undervisere: Winnie Most (WIMO) og Jonas Rasmussen (JORA) Dato: 8/2 Studieaktivitet Lektioner nr Emne Underviser Litteratur 1: Anatomi og fysiologi - Ind

Læs mere

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). LITTERATURLISTE FOR Fysioterapeutuddannelsen PH Absalon Campus Næstved og Campus Roskilde Studieordning september 2016 Det sundhedsvidenskabelige fagområde Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for hold 512 Modul 1 efterårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Studieplan Links til fagene, M3 Efterår Indhold

Studieplan Links til fagene, M3 Efterår Indhold Studieplan Links til fagene, M3 3Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter, M3... 2 Træning og bevægelse, M3... 3 Teori og metode, M3... 6 Fysiologi, M3... 10 Videnskabsteori, M3...

Læs mere

Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1

Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. semester, forår 2017

Indholdsfortegnelse. 2. semester, forår 2017 Indholdsfortegnelse Fysioterapi - Teori og metode... 2 Fysioterapi - Manuel vævsundersøgelse og behandling... 8 Fysioterapi - Træning og bevægelse... 10 Anatomi... 15 Humanfysiologi og ernæring... 18 Sygdomslære

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Modul 1 forårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Foreløbig studieplan efterår 2012

Foreløbig studieplan efterår 2012 Modul: 4 Hold: og 213 Foreløbig studieplan efterår 2012 Uge Indhold Litteratur UV Uge 46 12/11 12/11 F/212 13/11 F/312 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet / inaktivitet i relation til de forskellige

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS Modulet starter i uge 36 og 6 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018

Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018 Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend ( 2015): Interveiw. Det kvalitative forskningsinterview som

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Obligatorisk litteratur: Wæhrens, Winkel og Jørgensen: Neurologi og neurorehabilitering 2. Udgave Munksgaard 2013, kap. 20 og 21

Obligatorisk litteratur: Wæhrens, Winkel og Jørgensen: Neurologi og neurorehabilitering 2. Udgave Munksgaard 2013, kap. 20 og 21 Studieplan Fysioterapiteori og metode Neurologisk Fysioterapi FYS712 Forår 2014 Obs! fremmøde er obligatorisk til timerne hos Neurorehabiliteringen, Ringe 12/2-2014 Apopleksi II Fysioterapiteori og metode

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt timer samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Oktober 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra forår 2015 1 Modulets

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema Modulet retter sig mod det

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår Indhold

Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår Indhold Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår 2016 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Fysioterapi teori og metode... 2 Videnskabsteori og metode... 11 Litteratur... 13 Pædagogik og psykologi, modul

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Studieplan M3. ERG515

Studieplan M3. ERG515 Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 Ergoterapi Ergoterapi: Introduktion modul Modulbeskrivelse Undervisning 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Skema og studieplan - HOLD 371 Efteråret 2013 Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 28.10 P1.02 9.15-11.00 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål, opbygning, indhold

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieplan Socialpsykologi og Samarbejde Semester 3

Studieplan Socialpsykologi og Samarbejde Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Socialpsykologi og Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere