Dimittendundersøgelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2015"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din oplevelse af uddannelsesforløbet og din situation nu. Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

2 1. Beskæftigelse De kommende spørgsmål handler om din nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet Hvad er din nuværende jobsituation? Besvar spørgsmålet ud fra, hvad du selv opfatter, er din hovedbeskæftigelse. [Stillet til alle dimittender] (1) Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) (2) Jeg er selvstændig (herunder freelance) (3) Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat) (4) Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (fx kandidatuddannelse) (5) Jeg er i gang med en ph.d.-uddannelse (6) Andet 1.2. Hvor mange job har du haft (efter endt uddannelse), før du begyndte på dit nuværende job? Jobskifte inden for den samme organisation regnes også som jobskifte (0) Ingen (1) 1 job (2) 2 job (3) 3 job (4) 4 job eller flere 1.3. Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (1) Fastansat (2) Projektansat/tidsbegrænset ansat (3) Ansat i vikariat (4) Ansat med løntilskud

3 1.4. Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? 37 timer eller mere 37 timer timer timer 19 timer eller mindre Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Ifølge kontrakt (1) (2) (3) (4) (5) (99) Faktuel arbejdstid (1) (2) (3) (4) (5) (99) 1.5. Skriv din stillingsbetegnelse og din arbejdsplads Stillingsbetegnelse Arbejdsplads 1.6. For at give nuværende studerende og nyuddannede et indtryk af det akademiske arbejdsmarked, udarbejder vi en oversigt over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser. Må vi offentliggøre din stillingsbetegnelse og navnet på din arbejdsplads på sådanne lister? (1) Ja (2) Nej 1.7. Hvor mange ansatte er der på din nuværende arbejdsplads? Hvis du er ansat på en arbejdsplads med flere afdelinger, angiv da det samlede antal ansatte i landet. (1) 1-10 ansatte (2) ansatte (3) ansatte (4) ansatte (5) ansatte (6) Over 1000 ansatte

4 1.8. Inden for hvilken sektor er din arbejdsplads? (1) Privat (2) Stat (3) Region (4) Kommune (5) Ikke-statslig organisation/interesseorganisation 1.9. Hvilken branche tilhører din arbejdsplads? Brancherne er kategoriseret af Danmarks Statistik. Se evt. parenteserne for eksempler. (1) Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri (fx planteskole) (2) Råstofudvinding (fx olie- og gasudvinding) (3) Fremstillingsvirksomhed (fx industri, fødevareforarbejdning) (4) El-, gas-, fjernvarmeforsyning (5) Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering mv. (6) Bygge- og anlægsvirksomhed (7) Engros- og detailhandel (8) Transport og godshåndtering (fx post) (9) Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed (10) Information og kommunikation (fx forlag, filmproduktion, radio+tv) (11) Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. (fx forsikring og pension) (12) Fast ejendom (udlejningsadministration, ejendomsmægling) (13) Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser (fx videnskabelig medarbejder på universitet, juridisk rådgivning, reklame, byplanlægning) (14) Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring (fx offentlig administration og socialsektoren) (15) Undervisning (fx gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse) (16) Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (fx hospitaler og rådgivning om rusmidler) (17) Kultur, forlystelser og sport (fx teater, biblioteker og museer) (18) Andre serviceydelser (fx erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer) (19) Ekstraterritoriale organisationer og organer (fx FN og EU)

5 1.9.a. Hvilken type klinik synes du svarer mest til din arbejdsplads? (1) Kommunal klinik (2) Privat klinik uden tilknytning til kæde (3) Privat klinik med tilknytning til kæde (4) Privatklinik med aftale med kommune om behandling af børn og unge (5) Privatklinik med mange henviste patienter (6) Klinik med specialtandlæge tilknyttet Hvor ligger din arbejdsplads? (1) Region Hovedstaden (2) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (4) Region Midtjylland (5) Region Nordjylland (6) Hele Danmark (7) Norden (inkl. Færøerne og Grønland) (8) Europa (ikke Norden) (9) Nordamerika (10) Sydamerika (11) Asien (12) Afrika (13) Australien/Oceanien 1.11.X. I hvilken valuta modtager du løn? Hvis du modtager løn i en anden valuta bedes du vælge den valuta hvori du bedst kan angive dit lønniveau (1) Danske kr. (2) Euro (3) US Dollars

6 1.11. Hvad er din månedsløn? Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag Hvis du får løn i kr. angiv venligst hvor meget. (1) Under kr. (2) Mellem kr kr. (3) Mellem kr kr. (4) Mellem kr kr. (5) Mellem kr kr. (6) Mellem kr kr. (7) kr. eller derover Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag Hvis du får løn i angiv venligst hvor meget (1) Under (2) Mellem og (3) Mellem og (4) Mellem og (5) Mellem og (6) Mellem og (7) eller derover Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag Hvis du får løn i $ angiv venligst hvor meget (1) Under 3,400 $. (2) Mellem 3,400 $ og 4,199 $ (3) Mellem 4,200 $ og 4,999 $. (4) Mellem 5,000 $ og 6,599 $. (5) Mellem 6,600 $ og 8,199 $. (6) Mellem 8,200 $ og 8,999 $. (7) $ eller derover.

7 1.12. Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job? (1) Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit bachelorprojekt (2) Jobbet ligger inden for det traditionelle fagområde for min uddannelse, men ikke i direkte forlængelse af mit bachelorprojekt (3) Jobbet kræver generelle/faglige kompetencer fra min uddannelse, men ligger uden for det traditionelle fagområde for mit fag (4) Der er ingen faglig forbindelse mellem min uddannelse og mit nuværende job Har du personaleansvar? (1) Ja (2) Nej Hvor mange medarbejdere er du leder for? (1) 1-5 (2) 6-10 (3) (4) (5) (6) Over 100 I hvilken grad er du tilfreds med dit nuværende job? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke

8 Hvilken betydning har følgende for din arbejdsglæde? Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Ledelsen Kollegerne Kontakten til patienterne Pædagogiske udfordringer Faglige udfordringer Klinisk udstyr Løn Arbejdstid Arbejdsmængde Ansvar for egen tid Efteruddannelse

9 1.18 Fordeling af dine jobfunktioner: Hvilke af disse jobfunktioner bruger du tid på? Vælg også dem, du kun bruger lidt tid på. Du kan vælge flere svar. (1) Administration, sagsbehandling og sekretariatsfunktioner (2) Analyse/evaluering (3) Anvendt forskning (4) Dokumentation/kvalitetssikring (5) Formidling og kommunikation (6) Grundforskning (7) HR/Personale (8) IT (projektledelse, support, udvikling, implementering mv.) (9) Klinisk arbejde (10) Kunde-/borgerservice (11) Ledelse og organisation (12) Markedsføring/reklame (13) Oversættelse og tolkning (14) Produktion (15) Produktudvikling/innovation (16) Projektledelse (17) Rådgivning/vejledning (18) Salg (19) Tekstproduktion (20) Udviklingsopgaver (21) Undervisningsopgaver (22) Økonomi- og regnskabsfunktioner (23) Andet

10 Fordeling af dine jobfunktioner: Hvor megen tid bruger du på disse jobfunktioner? Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Administration, sagsbehandling og sekretariatsfunktioner Analyse/evaluering Anvendt forskning Dokumentation/kvalitetssikring Formidling og kommunikation Grundforskning HR/Personale IT (projektledelse, support, udvikling, implementering mv.) Klinisk arbejde Kunde-/borgerservice Ledelse og organisation Markedsføring/reklame Oversættelse og tolkning Produktion Produktudvikling/innovation Projektledelse Rådgivning/vejledning Salg Tekstproduktion Udviklingsopgaver Undervisningsopgaver Økonomi- og regnskabsfunktioner Andet:

11 I hvilken grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse kan du selv bestemme tidsforbruget på dine patienter? bruger du tid på at tale med patienter om sundhedsfremme? bruger du tid på uddelegerede arbejdsopgaver (dvs. opgaver du ikke er uddanntet til)? udfører du uddelegerede opgaver, du ikke ønsker at udføre? I hvilken grad føler du at dine kompetencer værdsættes af: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Dine patienter De tandllæger du samarbejder med Dine tandplejerkolleger, hvis du har nogle De klinikassistenter du arbejder sammen med Samfundet generelt

12 1.19. Hvordan fandt du dit nuværende job? Du kan vælge flere svar. [Både stillet til dimittender, der er i arbejde og til ph.d.-studerende] (1) Fagblad (2) Dagblad (3) Jobportal (4) LinkedIn, Facebook etc. (5) Gennem studiejob (6) Gennem praktik, projektorienteret forløb og projektsamarbejde (7) Rekrutterings- eller vikarbureau (8) Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiveren (9) Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiveren (10) Via a-kasse (11) Via Jobcenter (12) Via aktivering (jobtræning, praktik, o.lign.) (13) Gennem kontakter på uddannelsen (14) Gennem personlige kontakter uden for uddannelsen (15) Via karriere-/jobmesse o.lign. (16) Andet, angiv hvilket Hvor søgte du job? Du kan vælge flere svar. [Både stillet til dimittender, der er i arbejde og til ph.d.-studerende] (1) Region Hovedstaden (2) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (4) Region Midtjylland (5) Region Nordjylland (6) Hele Danmark (7) Norden (inkl. Færøerne og Grønland) (8) Europa (ikke Norden) (9) Nordamerika (10) Sydamerika (11) Asien

13 (12) Afrika (13) Australien/Oceanien (14) Søgte ikke job 1. Beskæftigelse: Dine overvejelser som freelance/selvstændig Hvordan har du startet egen virksomhed? [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Alene (2) I samarbejde med en eller flere partnere Hvor mange job har du haft (efter endt uddannelse), før du startede egen virksomhed? Jobskifte inden for den samme organisation regnes også som jobskifte [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) Flere Hvorfor er du startet som selvstændig/freelance? Du kan vælge flere svar [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Bedre mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid (2) Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse (3) Flere/andre faglige og personlige udfordringer (4) Forventning om høj indtægt (5) Realisering af ambitioner/drømme (6) Udsigt til et større ansvar (7) Ønskede ikke at have en chef (8) Det var en betingelse for at få arbejde inden for min branche (9) Jeg har ikke kunnet få beskæftigelse (10) Andet, angiv hvilket

14 1.24. Inden for hvilken branche driver du selvstændig virksomhed? Brancherne er kategoriseret af Danmarks Statistik. Se evt. parenteserne for eksempler. [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri (fx planteskole) (2) Råstofudvinding (fx olie- og gasudvinding) (3) Fremstillingsvirksomhed (fx industri, fødevareforarbejdning) (4) El-, gas-, fjernvarmeforsyning (5) Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering mv. (6) Bygge- og anlægsvirksomhed (7) Engros- og detailhandel (8) Transport og godshåndtering (fx post) (9) Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed (10) Information og kommunikation (fx forlag, filmproduktion, radio+tv) (11) Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. (fx forsikring og pension) (12) Fast ejendom (udlejningsadministration, ejendomsmægling) (13) Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser (fx videnskabelig medarbejder på universitet, juridisk rådgivning, reklame, byplanlægning) (14) Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring (fx offentlig administration og socialsektoren) (15) Undervisning (fx gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse) (16) Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (fx hospitaler og rådgivning om rusmidler) (17) Kultur, forlystelser og sport (fx teater, biblioteker og museer) (18) Andre serviceydelser (fx erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer) (19) Ekstraterritoriale organisationer og organer (fx FN og EU) (20) Ved ikke Hvor løser din virksomhed opgaver? Du kan vælge flere svar. [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Region Hovedstaden (2) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (4) Region Midtjylland (5) Region Nordjylland (6) Hele Danmark

15 (7) Norden (inkl. Færøerne og Grønland) (8) Europa (ikke Norden) (9) Nordamerika (10) Sydamerika (11) Asien (12) Afrika (13) Australien/Oceanien Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse og din virksomhed? [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Virksomheden ligger i direkte forlængelse af mit bachelorprojekt (2) Virksomheden ligger inden for det traditionelle fagområde for min uddannelse, men ikke i direkte forlængelse af mit bachelorprojekt (3) Virksomheden kræver generelle/faglige kompetencer fra min uddannelse, men ligger uden for det traditionelle fagområde for mit fag (4) Der er ingen faglig forbindelse mellem min uddannelse og min nuværende virksomhed Hvordan fik du idéen til din virksomhed? Du kan vælge flere svar. [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Fagblad (2) Dagblad (3) Jobportal (4) LinkedIn, Facebook etc. (5) Gennem studiejob (6) Gennem praktik, projektorienteret forløb og projektsamarbejde (7) Rekrutterings- eller vikarbureau (8) Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiveren (9) Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiveren (10) Via a-kasse (11) Via Jobcenter

16 (12) Via aktivering (jobtræning, praktik, o.lign.) (13) Gennem kontakter på uddannelsen (14) Gennem personlige kontakter uden for uddannelsen (15) Via karriere-/jobmesse o.lign. (16) Andet, angiv hvilket Hvor mange ansatte er der i din virksomhed udover dig selv? [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Ingen (2) 1-5 (3) 6-10 (4) (5) (6) (7) Over Har du modtaget støtte til opstart af virksomhed (økonomisk støtte eller rådgivning)? [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Ja (2) Nej Supplerer du din indtægt ved siden af din beskæftigelse? Du kan vælge flere svar. [Kun stillet til selvstændige/freelancere] (1) Nej (2) Ja, min indtægt suppleres med dagpenge (3) Ja, min indtægt suppleres med andet lønnet arbejde

17 1. Beskæftigelse: Din ledighedsperiode Har du efter endt uddannelse haft et eller flere job (herunder orlov, barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)? Jobskifte inden for den samme organisation regnes også som jobskifte [Kun stillet til ledige dimittender] (1) Ja (2) Nej Hvor mange job har du haft efter endt uddannelse? Jobskifte inden for den samme organisation regnes også som jobskifte. [Kun stillet til ledige dimittender, der har haft et eller flere job efter endt uddannelsen] (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) Flere Hvor længe har du været ledig (nuværende ledighedsperiode)? [Kun stillet til ledige dimittender] (1) Under 6 måneder (2) 7-12 måneder (3) 12 måneder eller mere Modtager du dagpenge eller kontanthjælp i forbindelse med din ledighed? [Kun stillet til ledige dimittender] (1) Ja (2) Nej

18 1.36. Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden job? Du kan vælge flere svar. [Kun stillet til ledige dimittender] (1) Der er stor konkurrence om de jobs, jeg søger (2) Der har ikke været et job, jeg har været interesseret i at søge (3) Min uddannelse har ikke givet mig de efterspurgte kompetencer (4) Jeg mangler erhvervserfaring (5) Jeg ønsker ikke at flytte geografisk efter jobbene (6) Der bliver ikke opslået job inden for mit uddannelsesområde (7) Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder (8) Jeg er ikke god nok til at skrive ansøgninger og gå til samtale (9) Andet, angiv hvilket Hvor søger du job? Du kan vælge flere svar. [Kun stillet til ledige dimittender] (1) Region Hovedstaden (2) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (4) Region Midtjylland (5) Region Nordjylland (6) Hele Danmark (7) Norden (inkl. Færøerne og Grønland) (8) Europa (ikke Norden) (9) Nordamerika (10) Sydamerika (11) Asien (12) Afrika (13) Australien/Oceanien (14) Søger ikke job

19 1. Beskæftigelse: Din fuldtidsuddannelse Hvilken uddannelse er du indskrevet på? [Kun stillet til dimittender, der har svaret, at de er i gang med en fuldtidsuddannelse] (1) Ph.d./ErhvervsPh.d. (2) Pædagogikum (3) Kandidatuddannelse (4) Bacheloruddannelse (5) Professionsbachelor (6) Anden uddannelse, angiv hvilken Hvilken institution er du indskrevet på? [Kun stillet til dimittender, der har svaret, at de er i gang med en fuldtidsuddannelse, og som ikke er ph.d.-studerende] (1) Aalborg Universitet (2) Aarhus Universitet (3) Copenhagen Business School (4) Danmark Tekniske Universitet (5) IT-universitetet (6) Københavns Universitet (7) Roskilde Universitet (8) Syddansk Universitet (9) Danmarks Journalisthøjskole (10) Professionshøjskole (11) Et universitet i udlandet. angiv hvilket (12) Anden, angiv hvilken

20 1. Beskæftigelse: Dit ph.d.-forløb Hvilken institution er du indskrevet på? [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Aalborg Universitet (2) Aarhus Universitet (3) Copenhagen Business School (4) Danmark Tekniske Universitet (5) IT-universitetet (6) Københavns Universitet (7) Roskilde Universitet (8) Syddansk Universitet (9) Danmarks Journalisthøjskole (10) Professionshøjskole (11) Et universitet i udlandet. angiv hvilket (12) Anden, angiv hvilken 1.41.X. I hvilken valuta modtager du løn? Hvis du modtager løn i en anden valuta bedes du vælge den valuta hvori du bedst kan angive dit løn-niveau [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Danske kr. (2) Euro (3) US Dollars Hvad er din månedsløn? Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag. Hvis du får løn i kr. angiv venligst hvor meget. [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Under kr. (2) Mellem kr kr. (3) Mellem kr kr. (4) Mellem kr kr. (5) Mellem kr kr. (6) Mellem kr kr. (7) kr. eller derover

21 1.41. Hvad er din månedsløn? Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag. Hvis du får løn i angiv venligst hvor meget. [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Under (2) Mellem og (3) Mellem og (4) Mellem og (5) Mellem og (6) Mellem og (7) eller derover Hvad er din månedsløn? Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag. Hvis du får løn i $ angiv venligst hvor meget [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Under 3,400 $. (2) Mellem 3,400 $ og 4,199 $ (3) Mellem 4,200 $ og 4,999 $. (4) Mellem 5,000 $ og 6,599 $. (5) Mellem 6,600 $ og 8,199 $. (6) Mellem 8,200 $ og 8,999 $. (7) $ eller derover Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og din ph.d.? [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Ph.d. ligger i direkte forlængelse af mit kandidatspeciale (2) Ph.d. ligger inden for det traditionelle fagområde for min uddannelse, men ikke i direkte forlængelse af mit kandidatspeciale (3) Ph.d. kræver generelle/faglige kompetencer fra min uddannelse, men ligger uden for det traditionelle fagområde for mit fag (4) Der er ingen faglig forbindelse mellem min uddannelse og min ph.d.

22 1.43 Fordeling af dine jobfunktioner: Hvilke af disse jobfunktioner bruger du tid på? Vælg også dem, du kun bruger lidt tid på. Du kan vælge flere svar. [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) Administration, sagsbehandling og sekretariatsfunktioner (2) Analyse/evaluering (3) Anvendt forskning (4) Dokumentation/kvalitetssikring (5) Formidling og kommunikation (6) Grundforskning (7) HR/Personale (8) IT (projektledelse, support, udvikling, implementering mv.) (9) Klinisk arbejde (10) Kunde-/borgerservice (11) Ledelse og organisation (12) Markedsføring/reklame (13) Oversættelse og tolkning (14) Produktion (15) Produktudvikling/innovation (16) Projektledelse (17) Rådgivning/vejledning (18) Salg (19) Tekstproduktion (20) Udviklingsopgaver (21) Undervisningsopgaver (22) Økonomi- og regnskabsfunktioner (23) Andet

23 Fordeling af dine jobfunktioner Hvor megen tid bruger du på disse jobfunktioner? [Kun stillet til ph.d. studerende] Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Administration, sagsbehandling og sekretariatsfunktioner Analyse/evaluering Anvendt forskning Dokumentation/kvalitetssikring Formidling og kommunikation Grundforskning HR/Personale IT (projektledelse, support, udvikling, implementering mv.) Klinisk arbejde Kunde-/borgerservice Ledelse og organisation Markedsføring/reklame Oversættelse og tolkning Produktion Produktudvikling/innovation Projektledelse Rådgivning/vejledning Salg Tekstproduktion Udviklingsopgaver Undervisningsopgaver Økonomi- og regnskabsfunktioner Andet:

24 1.44. Hvor mange job har du haft, før du begyndte på din ph.d. (herunder orlov, barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)? Jobskifte inden for den samme organisation regnes også som jobskifte [Kun stillet til ph.d. studerende] (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) Flere 2. Relevans og sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked 2.1. I hvilken grad mener du, at din uddannelse generelt har rustet dig godt til dit arbejdsliv? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 2.2 og 2.3. Om tilegnede og efterspurgte kompetencer [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende] 2.2. I hvilken grad har du tilegnet dig følgende kompetencer gennem din uddannelse? 2.3. I hvilken grad, mener du, bliver følgende kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke/ønsker Slet ikke ikke at oplyse I høj grad I nogen grad I mindre Slet ikke grad Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Teoretisk viden inden for mit fagområde Metodisk viden inden for mit fagområde Evne til at styre komplekse arbejds- og udviklingssituationer

25 2.2. I hvilken grad har du tilegnet dig følgende kompetencer gennem din uddannelse? 2.3. I hvilken grad, mener du, bliver følgende kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke/ønsker Slet ikke ikke at oplyse I høj grad I nogen grad I mindre Slet ikke grad Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Evne til at analysere og opstille løsningsmodeller Evne til at formidle skriftligt Evne til at formidle mundtligt Evne til at arbejde kreativt og innovativt Evne til at samarbejde på tværs af faggrupper Evne til at arbejde projektorienteret Evne til at arbejde selvstændigt Praktisk eksperimentalt arbejde (fx laboratoriearbejde, dokumenthåndtering el. udgravningsteknik) Evne til at tilegne mig ny viden Fremmedsprogsfærdigheder Evne til at reflektere kritisk over komplekse problemstillinger IT-færdigheder

26 2.2. I hvilken grad har du tilegnet dig følgende kompetencer gennem din uddannelse? 2.3. I hvilken grad, mener du, bliver følgende kompetencer efterspurgt på arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke/ønsker Slet ikke ikke at oplyse I høj grad I nogen grad I mindre Slet ikke grad Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Generel forretningsforståelse Vurdere faglige problemstillinger og løsninger ud fra sam-fundsmæssige hensyn til fx etik, miljø og kultur Kombinere faglig viden med viden om økonomi, ledelse og organisation Formidle faglig viden med virkemidler, der fastholder og engagerer målgruppen Andet

27 Synes du at din uddannelsen i tilstrækkeligt omfang har givet dig [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ikke relevant de nødvendige kliniske færdigheder? de nødvendige kompetencer til kommunikation med patienter? tiltrækkelig viden om de følelsesmæssige aspekter af, at arbejde med mennesker? professionel håndtering af egne følelser i arbejdet med patienter? pædagogiske redskaber til at arbejde med mennesker (herunder redskaber for at ændre menneskers forståelse og adfærd)? tilstrækkelig viden om lovgivningen inden for det felt uddannelsen traditionelt dækker og som du har fået brug for i dit nuværende arbejde?

28 2.4. Hvordan mener du, at universitetet kan blive bedre til at ruste studerende til arbejdsmarkedets krav? Du kan vælge flere svar. [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen (2) Flere metode/redskabsfag (3) Mere teori i uddannelsen (4) Mere/bedre muligheder for praktik, projektorienterede forløb eller projektsamarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer i uddannelsen (5) Mere/bedre mulighed for udlandsophold (6) Flere konkrete cases i undervisningen (7) Opgaveløsning i samarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer (8) Flere gæsteundervisere fra private og offentlige virksomheder/organisationer (9) Erhvervsorienteret undervisning (fx i virksomhedskendskab) (10) Flere virksomhedspræsentationer på universitetet (11) Mere/bedre studie- og karrierevejledning (12) Flere/bedre karrieremesser på universitetet (13) Flere valgfag, der retter sig direkte mod private og offentlige virksomheder/organisationer (14) Bedre vejledning om private og offentlige virksomheders/organisationers behov (15) Flere praktiske opgaver og kurser (fx sprog, regnskab, formidling, IT, projektstyring) (16) Andet, angiv hvilket 3. Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked Hvor lang tid gik der fra dimission til, du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? [Spørgsmålet er stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende, samt ledige, der efter endt uddannelse har haft et eller flere job efter endt uddannelse.] (1) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen (2) 0-3 måneder (3) 4-6 måneder (4) 7-12 måneder (5) Mere end 12 måneder

29 3.2. Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? [Spørgsmålet er stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende, samt ledige, der efter endt uddannelse har haft et eller flere job efter endt uddannelse.] (1) Jeg havde de efterspurgte fagspecifikke kompetencer (2) Jeg havde de efterspurgte akademiske kompetencer (metode, overblik, analytisk sans, etc.) (3) Jeg havde gode karakterer (4) Jeg havde de rette personlige kompetencer (5) Jeg havde de rette erfaringer fra fx praktik eller projektsamarbejde (6) Jeg havde de rette erfaringer fra studiejob (7) Jeg havde skrevet speciale/afgangsprojekt om arbejdsområdet (8) Jeg var villig til at flytte efter jobbet (9) Jeg gjorde et godt indtryk ved ansættelsessamtalen (10) Jeg havde de rette kontakter (11) Jeg havde de rette erfaringer fra frivilligt/organisatorisk arbejde (12) Jeg skrev en god ansøgning (13) Jeg havde erfaring fra udlandsophold (14) Andet Hvordan har du oplevet overgangen fra studiet og dit første job som tandplejer? [Spørgsmålet er stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende, samt ledige, der efter endt uddannelse har haft et eller flere job efter endt uddannelse.] Har du forslag til hvordan studiet kan sikre en god overgang mellem studiet og det første job som tandplejer? [Spørgsmålet er stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende, samt ledige, der efter endt uddannelse har haft et eller flere job efter endt uddannelse.] 3.3. Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Ja (2) Nej

30 3.4. Hvilken betydning havde dit eller dine studiejob? [Stillet til dimittender der har haft studiejob] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Studiejob var relevant i forhold til mit fremtidige arbejdsliv Studiejob gav mig en række kompetencer, jeg ikke fik på min uddannelse Jeg benyttede mine kompetencer fra uddannelsen i studiejob Erfaringerne fra studiejob har haft indflydelse på sammensætningen af min uddannelse Jeg har anvendt netværk fra studiejob i min efterfølgende jobsøgning Studiejob gav mig viden om forventninger og kompetencekrav på arbejdsmarkedet Studiejob gav mig inspiration til at søge jobs, som jeg ellers ikke ville være blevet opmærksom på Studiejob betød, at jeg var bedre til at sætte ord på mine kompetencer i den efterfølgende jobsøgning Jeg valgte studiejob for at forbedre mine job- og uddannelsesmuligheder

31 3.5. Har du efterfølgende fået arbejde i en virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob? [Stillet til dimittender der har haft studiejob] (1) Ja (2) Nej 3.6. Har du været i ikke-obligatorisk praktik, projektorienteret forløb eller projektsamarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer i løbet af din uddannelse? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Ja (2) Nej 3.7. Hvilken betydning havde dit samarbejde med en privat og offentlig virksomhed/organisation? [Stillet til dimittender, der har været i praktik] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Samarbejdet var relevant i forhold til mit fremtidige arbejdsliv Samarbejdet gav mig en række kompetencer, jeg ikke fik på min uddannelse Jeg benyttede mine kompetencer fra uddannelsen i samarbejdet Erfaringerne fra samarbejdet har haft indflydelse på sammensætningen af min uddannelse Jeg har anvendt netværk fra samarbejdet i min efterfølgende jobsøgning

32 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Samarbejdet gav mig viden om forventninger og kompetencekrav på arbejdsmarkedet Samarbejdet gav mig inspiration til at søge jobs, som jeg ellers ikke ville være blevet opmærksom på Samarbejdet betød, at jeg var bedre til at sætte ord på mine kompetencer i den efterfølgende jobsøgning Jeg valgte samarbejdet for at forbedre mine job- og uddannelsesmuligheder Beskriv kort hvilke kompetencer samarbejdet gav dig 3.8. Har du efterfølgende fået arbejde i den private og offentlige virksomhed/organisation, hvor du var i praktik, projektorienteret forløb eller projektsamarbejde? [Stillet til dimittender, der har været i praktik] (1) Ja (2) Nej 3.9. Har du været på udlandsophold under din uddannelse? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Ja (2) Nej

33 3.10. Hvilken betydning havde dit eller dine udlandsophold? [Stillet til dimittender, der har været på udlandsophold] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Udlandsophold var relevant i forhold til mit fremtidige arbejdsliv Udlandsophold gav mig en række kompetencer, jeg ikke fik på min uddannelse Jeg benyttede mine kompetencer fra uddannelsen i udlandsophold Erfaringerne fra udlandsophold har haft indflydelse på sammensætningen af min uddannelse Jeg har anvendt netværk fra udlandsophold i min efterfølgende jobsøgning Udlandsophold gav mig viden om forventninger og kompetencekrav på arbejdsmarkedet Udlandsophold gav mig inspiration til at søge jobs, som jeg ellers ikke ville være blevet opmærksom på Udlandsophold betød, at jeg var bedre til at sætte ord på mine kompetencer i den efterfølgende jobsøgning Jeg valgte udlandsophold for at forbedre mine job- og uddannelsesmuligheder

34 Beskriv kort hvilke kompetencer udlandsopholdet gav dig Vurderer du, at dit eller dine udlandsophold efterfølgende har spillet en væsentlig rolle for din jobsituation? [Stillet til dimittender, der har været på udlandsophold] (1) Ja (2) Nej Har du deltaget i frivillige aktiviteter som studenterpolitik, alumneforening eller fx medvirket som arrangør af sociale aktiviteter på din uddannelse? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Ja (2) Nej Hvilken betydning havde din frivillige aktivitet på uddannelsen? [Stillet til dimittender, der har deltaget i frivillige aktiviteter] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Frivillig aktivitet var relevant i forhold til mit fremtidige arbejdsliv Frivillig aktivitet gav mig en række kompetencer, jeg ikke fik på min uddannelse Jeg benyttede mine kompetencer fra uddannelsen i frivillig aktivitet Erfaringerne fra frivillig aktivitet har haft indflydelse på sammensætningen af min uddannelse

35 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Jeg har anvendt netværk fra frivillig aktivitet i min efterfølgende jobsøgning Frivillig aktivitet gav mig viden om forventninger og kompetencekrav på arbejdsmarkedet Frivillig aktivitet gav mig inspiration til at søge jobs, som jeg ellers ikke ville være blevet opmærksom på Frivillig aktivitet betød, at jeg var bedre til at sætte ord på mine kompetencer i den efterfølgende jobsøgning Jeg valgte frivillig aktivitet for at forbedre mine job- og uddannelsesmuligheder Beskriv kort hvilke kompetencer den frivillige aktivitet gav dig 3.14 Vurderer du, at din aktivitet på uddannelsen efterfølgende har spillet en væsentlig rolle for din jobsituation? [Stillet til dimittender, der har deltaget i frivillige aktiviteter] (1) Ja (2) Nej

36 3.15. I hvilken grad lever din nuværende beskæftigelse op til de karriereforventninger, som du havde under uddannelsen? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige eller ph.d.-studerende] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke (98) Jeg havde ingen forventninger Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din bacheloruddannelse/professionsbachelor skulle føre til? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Før uddannelsens start Undervejs i uddannelsen Umiddelbart før jeg dimitterede Umiddelbart efter jeg dimitterede Ændrede du jobmål undervejs i uddannelsen? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Ja, en enkelt gang (2) Ja, flere gange (3) Nej (97) Husker ikke (98) Jeg har ikke haft noget præcist jobmål for min uddannelse Hvilke kilder brugte du undervejs i uddannelsen til at overveje jobmuligheder? Du kan vælge flere svar. [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Undervisere (2) Samarbejdspartnere i.f.m. praktik, projektorienteret forløb og projektsamarbejde (3) Universitetets studie- og karrierevejledning (4) Universitetets websider

37 (5) Karrierearrangementer på universitetet (6) LinkedIn, Facebook etc. (7) Diverse karrierematerialer (8) A-kasse eller fagforening (9) Studiekammerater (10) Familie (11) Venner uden for uddannelsen (12) Netværk via studiejob (13) Netværk fra specialeprocessen (14) Medier generelt (15) Jobcenter (16) Innovations- og entreprenørskabsaktiviteter (17) Andet, angiv hvilket Hvornår begyndte du din aktive jobsøgning? [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Inden påbegyndelsen af dit kandidatspeciale/afsluttende projekt eller eksamen (2) Inden afleveringen af dit kandidatspeciale/afsluttende projekt eller eksamen (3) Efter afleveringen af dit kandidatspeciale/afsluttende projekt (4) Efter at du bestod dit kandidatspeciale/afsluttende projekt eller eksamen 4. Kvalitet i uddannelsen 4.1. I hvilken grad er det din vurdering, at undervisningen på din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse var tilrettelagt på et passende niveau i forhold til dit adgangsgrundlag? Tag udgangspunkt i om du oplevede, at din adgangsgivende eksamen (fx studentereksamen eller hf) og evt. krav om bestemte kurser blev brugt som afsæt for den videre undervisning. [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke

38 4.2. I hvilken grad oplevede du en faglig progression undervejs i din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke Fritekst: 4.3. I hvilken grad oplevede du at arbejdsbelastningen (bortset fra eksamensperioder) på din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse var jævnt fordelt over tid? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke Giv gerne et eksempel på uens arbejdsbelastning 4.4. I hvilken grad har du oplevet at uddannelseselementer på din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse, var realistisk planlagt? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke Giv evt. et eksempel på urealistisk planlagte uddannelseselementer

39 4.5. I hvilken grad vurderer du, at elementer i bacheloruddannelsen/professionsbacheloruddannelsen har fremmet et normeret studieforløb? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke Giv gerne et eksempel på noget du mener virkede forsinkende 4.6. I hvilken grad vurderer du, at bacheloruddannelsens/professionsbacheloruddannelsens struktur understøttede det samlede mål for læringsudbyttet? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 4.7. I hvilken grad vurderer du, at alle bacheloruddannelsens/professionsbacheloruddannelsens elementer bidrager til det samlede mål for læringsudbyttet? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke Giv gerne et eller flere eksempler på elementer du ikke mener, bidrog til det samlede mål for læringsudbyttet

40 4.8. I hvilken grad var din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse tilrettelagt, så du uden studietidsforlængelse havde mulighed for [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] Ved I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke ikke/ønsker ikke at oplyse udlandsophold? specialisering? valgfag? praktikophold? vejledning fra underviser? virksomhedssamarbejde? Giv gerne eksempler på hvor du mener tilrettelæggelsen af uddannelsen ikke understøttede normeret gennemførsel 4.9. I hvilken grad vurderer du, at underviserne på din bacheloruddannelse/professionsbacheloruddannelse havde tilstrækkelige faglige og pædagogiske kompetencer? [Stillet til bachelor-/professionsbachelor-dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] Ved I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke ikke/ønsker ikke at oplyse Faglige kompetencer Pædagogiske kompetencer Giv gerne eksempler på hvor du mener underviserne faglige og pædagogiske kompetencer kunne øges

41 5.1. Må Københavns Universitet gerne holde kontakten med dig ved lige? Ja, jeg vil gerne: [Stillet til dimittender, der er i arbejde, selvstændige, ph.d.-studerende eller ledige] (1) Modtage tilbud fra Københavns Universitets Alumneforening (alumni.ku.dk) (2) Høre mere om muligheden for at blive mentor i Alumneforeningens mentorordning Navn: LinkedIn-adresse: Tak for din besvarelse Vi er glade for at du tog dig tid til at besvare spørgsmålene. Vi bruger dine svar til at udvikle og forbedre universitetets uddannelser. Dine svar kan komme nuværende og fremtidige studerende på XX til gavn.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend Som studieleder på din uddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Velkommen til dimittendundersøgelsen for medicin. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for kandidatuddannelsen i Animal Science Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Velkommen til dimittendundersøgelsen for folkesundhedsvidenskab. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet beelser: 32 Svarprocent: 53% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beelser: 11 Svarprocent: 32% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Samfundsvidenskabelige Fakultet beelser: 171 Svarprocent: 41% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beelser: 361 Svarprocent: 41% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke Odontologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS 6 2.4 Læsevejledning 8 3 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Musikvidenskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata fra det

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Tysk Indholdsfortegnelse Indledning 4 2 Data 5 2. Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Statskundskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Religionshistorie Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Datalogi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Samfundsfag Indholdsfortegnelse Indledning 4 2 Data 5 2. Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Audiologopædi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Forsikringsmatematik Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Matematik Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Polsk Indholdsfortegnelse Indledning 4 2 Data 5 2. Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN De fysiske fag Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Historie

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Historie AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Historie Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Østeuropastudier Indholdsfortegnelse Indledning 3 2 Data 4 2. Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Københavns Universitet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Odontologisk praksis Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Indonesisk/sydøstasienstudier Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. It og kognition

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. It og kognition AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN It og kognition Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Religionsvidenskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Kandidatuddannelsen i Farmaceutisk videnskab Ulrik Bak Kirk Kristine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Cognition and Communication

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Cognition and Communication AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Cognition and Communication Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne rapport viser resultater fra uddannelsen Cognition and Communication, der indgår i dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2015 Bachelor- og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Cæcilie

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Humanbiologi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Humanbiologi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Humanbiologi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere