Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden."

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre dig til at besvare. Det er en undersøgelse som dels skal anvendes til at forbedre uddannelsen, dels til at vise behovet for uddannelsen. Der er tale om et standardskema, som alle akademiuddannelser på Københavns Universitet anvender, så muligvis vil det ikke være alle spørgsmål, som du føler vil være lige relevante. Ikke desto mindre er spørgsmålene af stor betydning for os og for Universitetet. Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til uddannelsen, er du som altid velkommen til at kontakte mig på mail Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. Med venlig hilsen, STUDIELEDERUNDERSKRIFT 1. NUVÆRENDE STATUS De kommende spørgsmål handler om, hvem du er, og din nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet Hvornår påbegyndte du din akademiuddannelse? Vælg årstal i drop-down menuen 1990 eller før Hvor mange års erhvervserfaring havde du inden påbegyndelsen af akademiuddannelsen? 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år år Mere end 15 år 1.3 Hvad var din stillingsbetegnelse, inden du påbegyndte uddannelse? (svarmulighed: fritekst) 1.4 Har du skiftet job, mens du har været i gang med din akademiuddannelse?

2 1.5. Hvem har betalt uddannelsesafgiften for din akademiuddannelse? Du kan vælge flere svar. Fuldt arbejdsgiverbetalt Delvist arbejdsgiverbetalt Egenbetaling Midler fra fonde og/eller legater Andet 1.6. Hvem har betalt for eventuelle transport- og materialeomkostninger i forbindelse med din akademiuddannelse? Du kan vælge flere svar. Fuldt arbejdsgiverbetalt Delvist arbejdsgiverbetalt Egenbetaling Midler fra fonde og/eller legater Andet 1.7. Har du fået fri af din arbejdsgiver til at tage din akademiuddannelse? Du kan vælge flere svar. til forberedelse til undervisning til eksamen Følgende vises, hvis ja til spørgsmål 1.4: Har du skiftet job mens du har været i gang med din akademiuddannelse? 1.8 I hvor høj grad har det været muligt at indgå aftale med din nye arbejdsgiver om at deltage i akademiuddannelsen på uændrede vilkår? 1.9. Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) Jeg er selvstændig (herunder freelance) Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat) Andet 1.10 Har din akademiuddannelse medført at du efterfølgende har fået nyt job, herunder jobskifte indenfor organisationen?

3 1. NUVÆRENDE STATUS De næste spørgsmål handler om dit arbejdssted og dine jobfunktioner. Følgende vises, Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Fastansat, fuldtid Fastansat, deltid Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat Ansat med løntilskud Følgende vises, Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) Skriv din nuværende stillingsbetegnelse og din arbejdsplads Stillingsbetegnelse Arbejdsplads Skriv dit nuværende ansvarsområde Ansvarsområde Følgende vises, Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) For at give potentielle akademistuderende og andre interesserede et indtryk af hvilken betydning en akademiuddannelse kan have for ens arbejdsliv, udarbejder vi en oversigt over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser. Må vi offentliggøre din stillingsbetegnelse og navnet på din arbejdsplads på sådanne lister? Følgende vises, Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) Hvor ligger din arbejdsplads? Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele Danmark Norden (inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) Nordamerika Sydamerika Asien Afrika Australien/Oceanien Følgende vises, Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.) Hvor mange ansatte er der på din nuværende arbejdsplads? Hvis du er ansat på en arbejdsplads med flere afdelinger, angiv da det samlede antal ansatte i landet ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Over 1000 ansatte

4 Følgende vises, hvis spørgsmål [Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)]og [Region Hovedstaden] eller [Region Sjælland] eller [Region Syddanmark] eller [Region Midtjylland] eller [Region Nordjylland] eller [Hele Danmark] 1.16a. Inden for hvilken sektor er din arbejdsplads? Privat Stat Region Kommune Ikke-statslig organisation/interesseorganisation Følgende vises, hvis spørgsmål [Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)]og [Norden (inkl. Færøerne og Grønland)] eller [Europa (ikke Norden)] eller [Nordamerika] eller [Sydamerika] eller [Asien] eller [Afrika] eller [Australien/Oceanien] 1.16b Inden for hvilken sektor er din arbejdsplads? Privat Statslig organisation Andet Ikke-statslig organisation/interesseorganisation Følgende vises, hvis [Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)] Hvad er din månedsløn? Løn forstås som bruttoløn inkl. tillæg samt arbejdsgivers og eget pensionsbidrag Angiv venligst hvor meget. Under kr. Mellem kr kr. Mellem kr kr. Mellem kr kr. Mellem kr kr. Mellem kr kr kr. eller derover Følgende vises, hvis [Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)] Har du personaleansvar? Følgende vises, hvis [Jeg er i arbejde (herunder orlov, på barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)] + JA i 1.18(har du personaleansvar) Hvor mange medarbejdere er du leder for? Over 100

5 1. NUVÆRENDE STATUS De følgende spørgsmål omhandler dine overvejelser som freelance/selvstændig: Hvordan har du startet egen virksomhed? Alene I samarbejde med en eller flere partnere 1.21 I hvor høj grad har akademiuddannelsen været en positiv medvirkende faktor til, at du startede egen virksomhed? Hvorfor er du startet som selvstændig/freelance? Du kan vælge flere svar Bedre mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse Flere/andre faglige og personlige udfordringer Forventning om høj indtægt Realisering af ambitioner/drømme Udsigt til et større ansvar Ønskede ikke at have en chef Det var en betingelse for at få arbejde inden for min branche Jeg har ikke kunnet få beskæftigelse Andet, angiv hvilket Hvor løser din virksomhed opgaver? Du kan vælge flere svar. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele Danmark Norden (inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) Nordamerika Sydamerika Asien Afrika Australien/Oceanien

6 1.24. Hvordan fik du idéen til din virksomhed? Du kan vælge flere svar Fagblad Dagblad Jobportal LinkedIn, Facebook etc. Gennem studiejob Gennem praktik, projektorienteret forløb og projektsamarbejde Rekrutterings- eller vikarbureau Via uopfordret henvendelse fra arbejdsgiveren Via uopfordret henvendelse til arbejdsgiveren Via a-kasse Via Jobcenter Via aktivering (jobtræning, praktik, o.lign.) Gennem kontakter på uddannelsen Gennem personlige kontakter uden for uddannelsen Via karriere-/jobmesse o.lign. Andet, angiv hvilket Hvor mange ansatte er der i din virksomhed udover dig selv? Ingen Over Har du modtaget støtte til opstart af virksomhed (økonomisk støtte eller rådgivning)? Supplerer du din indtægt ved siden af din beskæftigelse?, min indtægt suppleres med dagpenge, min indtægt suppleres med andet lønnet arbejde

7 1. NUVÆRENDE STATUS De følgende spørgsmål omhandler din ledighedsperiode. Følgende vises, hvis [Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat)] Har du efter endt akademiuddannelse haft et eller flere job (herunder orlov, barsel, job med løntilskud, deltidsansættelser o.l.)? Følgende vises, hvis [Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat)] Hvor mange job har du haft efter endt uddannelse? Ingen 1 job 2 job 3 job 4 job eller flere Følgende vises, hvis [Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat)] Hvor længe har du været ledig (nuværende ledighedsperiode)? Under 6 måneder 7-12 måneder 12 måneder eller mere 12 måneder eller mere Følgende vises, hvis [Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat)] Modtager du dagpenge eller kontanthjælp i forbindelse med din ledighed? Følgende vises, hvis [Jeg er ledig (herunder på barsel uden at være ansat)] Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden job? Du kan vælge flere svar. Der er stor konkurrence om de jobs, jeg søger Der har ikke været et job, jeg har været interesseret i at søge Min uddannelse har ikke givet mig de efterspurgte kompetencer Jeg mangler erhvervserfaring Jeg ønsker ikke at flytte geografisk efter jobbene Der bliver ikke opslået job inden for mit uddannelsesområde Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder Jeg er ikke god nok til at skrive ansøgninger og gå til samtale Andet, angiv hvilket

8 2. UDBYTTE AF UDDANNELSEN OG INDFRIELSE AF FORVENTNINGER 2.1. I hvilken grad var følgende årsager medvirkende til, at du søgte ind på akademiuddannelsen? Ved I nogen I mindre ikke/ønsker grad grad ikke at oplyse Jeg ønskede øget ansvar i mit daværende job Jeg ønskede andre opgaver i mit daværende job For at øget mine kvalifikationer indenfor mit daværende job Jeg ønskede at øge mine muligheder for jobskifte For at få mulighed for et mere udfordrende arbejdsliv For at få en bedre løn Fordi jeg havde svært ved at finde beskæftigelse Fordi det var et ønske/krav fra min daværende arbejdsgiver For at øge mulighederne for at avancere på min arbejdsplads For bedre at kunne samarbejde med kollegaer fra andre fagområder Jeg ønskede at styrke min personfaglige udvikling Jeg ønskede at udvide mit netværk eller blive en del af et netværk Jeg trængte til der skulle ske noget i mit arbejdsliv Jeg ønskede at få papir på mine kompetencer Andet: 2.2. Hvad er årsagen til, at du har valgt at tage den samlede akademiuddannelse frem for enkeltmoduler? 2.3. Hvilke ændringer er der sket i din jobsituation efter afslutningen af akademiuddannelsen? Jeg har skiftet job indenfor egen organisation Jeg har fået nye arbejdsfelter i samme job Jeg har fået øget ansvar i samme job Jeg er bedre kvalificeret til mit job Jeg er i samme job, men har opnået en bedre løn Jeg er avanceret til en højere stillingskategori inden for samme organisation Jeg har skiftet job til en anden organisation Jeg er kommet i arbejde Jeg er blevet leder indenfor samme organisation Jeg er blevet leder i en anden organisation Andet

9 2.4. I hvor høj grad vurderer du, at akademiuddannelsen har haft betydning for denne ændring af din jobmæssige situation? 2.5. I hvor høj grad anvender du det, du har lært på akademiuddannelsen i dit nuværende job? Vi håber, at du efter afsluttet uddannelse har haft gavn af de moduler, som du har taget på uddannelsen. Vi vil dog gerne vide hvilke moduler, der især har været nyttige, samt hvordan du har haft gavn af disse. Hvis der har været moduler, du ikke finder nyttige, vil vi også gerne vide hvilke og hvorfor Hvilke moduler har givet dig størst udbytte? Begrund gerne hvorfor Hvilke moduler har givet dig mindst udbytte? Begrund gerne hvorfor Hvor meget er du procentuelt steget i løn? Numerisk felt I hvilken grad mener du, at din akademiuddannelse har rustet dig godt til dit fortsatte arbejdsliv? Hvilke konkrete arbejdsopgaver og/eller ansvarsområder har du fået efter afslutningen af akademiuddannelsen? I hvilken grad vurderer du, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens formålsbeskrivelse (se nedenfor) og det faktiske indhold af uddannelsen? >>Indsæt formålsbeskrivelse<< Fortæl os, hvor der var uoverensstemmelser mellem uddannelsens formålsbeskrivelse og uddannelsens faktiske indhold: Var der noget fagligt indhold, du savnede på uddannelsen? Så må du meget gerne skrive det her: Var der noget fagligt indhold på uddannelsen, der var for meget af? Så må du meget gerne skrive det her:

10 2.15. Hvordan mener du at universitetet kan gøre uddannelsen bedre i forhold til arbejdsmarkedets behov? En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere metode/redskabsfag Mere teori i uddannelsen Mere vægt på internationalisering Flere konkrete cases i undervisningen Opgaveløsning i samarbejde med private og offentlige virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra private og offentlige virksomheder/organisationer Bedre vejledning om private og offentlige virksomheders/organisationers behov Bedre kobling mellem praksis og uddannelse Mere fokus på teamsamarbejde Mere fokus på ledelse Mere viden om administration Mere fokus på projektsamarbejde Andet, angiv hvilket I hvilken grad lever din nuværende beskæftigelse op til de karriereforventninger, som du havde under uddannelsen? Følgende vises, hvis svaret på 2.8 = [] eller 2.8= [] 2.16a Beskriv gerne, hvorfor din nuværende beskæftigelse ikke lever helt op til dine forventninger: Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilken betydning din akademiuddannelse skulle have for dit arbejdsliv? I mindre grad Ved ikke/ønsker ikke at oplyse Før uddannelsens start Undervejs i uddannelsen Umiddelbart før jeg dimitterede Umiddelbart efter jeg dimitterede Vil du anbefale uddannelsen i dit netværk?

11 3. KVALITET I UDDANNELSEN De følgende spørgsmål handler om kvaliteten af din uddannelse I hvilken grad er det din vurdering, at undervisningen på din akademiuddannelse var tilrettelagt på et passende niveau i forhold til dit adgangsgrundlag og din erhvervserfaring? 3.2. I hvilken grad oplevede du, at der i undervisningen blev bygget videre på din adgangsgivende uddannelse og krav om relevant erhvervserfaring 3.3. I hvilken grad oplevede du en god faglig sammenhæng mellem moduler på din akademiuddannelse? 3.4 Uddyb gerne med kommentarer 3.5. I hvilken grad har du oplevet, at der var balance mellem din akademiuddannelse og arbejdsliv? 3.6. På hvilken måde har du fået støtte fra din arbejdsplads under din uddannelse? Du kan vælge flere svar. Betalt arbejdstid til undervisning Betalt arbejdstid til at skrive opgaver/selvstudie Mulighed for at prøve nye ting af på klinikken Mulighed for at lave undersøgelser af vores arbejdsgange/patienter på klinikken Hjælp til de skriftlige opgaver Interesse og opmuntring fra leder Interesse og opmuntring fra kolleger 3.7. Giv gerne et eksempel på problemer/udfordringer og forslag til, hvad Københavns Universitet kan gøre for at forbedre din akademiuddannelse? 3.8. I hvilken grad svarede arbejdsbelastningen (bortset fra eksamensperioder og evt. internater) på akademiuddannelsens moduler til det, der var lagt op til?

12 3.9. Giv gerne et eksempel på uforholdsmæssig eller uventet arbejdsbelastning: I hvilken grad vurderer du, at akademiuddannelsens struktur (sammensætning af obligatoriske og valgfrie moduler og afgangsprojekt) understøttede det samlede mål for uddannelsen? Giv gerne et eller flere eksempler på hvordan vi kunne have bygget uddannelsen anderledes op, herunder gerne om der efter din vurdering var irrelevante elementer i uddannelsen: I hvilken grad vurderer du, at underviserne på din akademiuddannelse havde tilstrækkelige faglige og pædagogiske kompetencer? Ved I mindre ikke/ønsker grad ikke at oplyse Faglige kompetencer Pædagogiske kompetencer Følgende vises, hvis svaret på [] eller [] Hvilke faglige og pædagogiske kompetencer har undervisere manglet (uddyb gerne i hvilke fag underviseren havde utilstrækkelige kompetencer)? Hvordan var din oplevelse af at gå til eksamen, ift. hvad du forventede? Kom gerne med konkrete eksempler Hvordan kan Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis gøre dig mere tryg ved at gå til eksamen? Hvordan har din gennemførsel af akademiuddannelsen haft indflydelse på andre aspekter af dit liv?

13 4. AFSLUTNING 4.1. Må Københavns Universitet gerne holde kontakten med dig ved lige?, jeg vil gerne: Modtage tilbud fra Københavns Universitets Alumneforening (alumni.ku.dk) Høre mere om muligheden for at blive mentor i Alumneforeningens mentorordning Navn: LinkedIn-adresse: 4.2. Lodtrækning. Er du interesseret i at deltage i lodtrækningen om præmierne, skal du udfylde felterne nedenfor. Præmierne består af gavekort til oplevelser, du kan dele med familie eller venner. Navn: Tak for din besvarelse Vi er glade for at du tog dig tid til at besvare spørgsmålene. Vi bruger dine svar til at udvikle og forbedre universitetets uddannelser. Dine svar kan komme nuværende og fremtidige studerende på akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis til gavn.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Odontologisk praksis Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend Som studieleder på din uddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for medicinalkemi Kære dimittend Som studieleder på din uddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre dig

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Tværkulturelle studier Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Spansk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Datagrundlag 5 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Geografi og geoinformatik Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Datagrundlag 5 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Europæisk etnologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Datagrundlag 5 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2018 Master of Public Health Iben Wilhjelm Raskmark Afdeling for Uddannelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Visuel kultur Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Filosofi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Statskundskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Musikvidenskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Samfundsfag Indholdsfortegnelse Indledning 4 2 Data 5 2. Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN African studies Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Medicin Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Forsikringsmatematik Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Forsikringsmatematik Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Forsikringsmatematik Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke Odontologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS 6 2.4 Læsevejledning 8 3 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Datalogi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Religionshistorie Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for kandidatuddannelsen i Animal Science Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet.

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Filosofi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Filosofi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Filosofi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Pharmaceutical Sciences Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Kinastudier Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Datagrundlag 5 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Landdistriktudvikling og landskabsforvaltning Indholdsfortegnelse Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Persisk

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Persisk AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Persisk Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Københavns Universitet beelser: 106 Svarprocent: 43% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Københavns Universitet beelser: 88 Svarprocent: 46% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart herunder

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Københavns Universitet beelser: 171 Svarprocent: 41% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Samfundsvidenskabelige Fakultet beelser: 171 Svarprocent: 41% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Farmaci Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Data 4 2.1 Dimittendundersøgelsen 4 2.2 Afrapportering 4 2.3 Baggrundsdata fra det

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Historie

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Historie AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Historie Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN De fysiske fag Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Humanistiske Fakultet beelser: 67 Svarprocent: 44% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet beelser: 32 Svarprocent: 53% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet beelser: 44 Svarprocent: 39% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Humanistiske Fakultet beelser: 14 Svarprocent: 47% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beelser: 11 Svarprocent: 32% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Humanistiske Fakultet beelser: 7 Svarprocent: 78% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Teologiske Fakultet beelser: 13 Svarprocent: 43% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE beelser: 824 Svarprocent: 43% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart herunder den gruppe af

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2016

Dimittendundersøgelse 2016 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje Pia Lassen Ulrik Bak Kirk

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Københavns Universitet beelser: 446 Svarprocent: 43% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og umiddelbart

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE

DIMITTENDUNDERSØGELSE Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beelser: 361 Svarprocent: 41% DIMITTENDUNDERSØGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 01 LÆSEVEJLEDNING 02 Tabeller med KATEGORISPØRGSMÅL Øverst vises spørgsmålets formulering, og

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Informationsvidenskab og kulturformidling

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Informationsvidenskab og kulturformidling AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Informationsvidenskab og kulturformidling Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Arabisk

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Arabisk AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Arabisk Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Københavns Universitet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kommunikation og it Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kommunikation og it Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Kommunikation og it Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Biokemi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Biokemi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Biokemi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Økonomi

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Økonomi AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Økonomi Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 6 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kemi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Kemi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Kemi Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Fremmedsprogspædagogik Master, Diplom

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Fremmedsprogspædagogik Master, Diplom AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Fremmedsprogspædagogik Master, Diplom Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Finsk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Data 5.1 Dimittendundersøgelsen 5. Afrapportering 5.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Visuel kultur Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Visuel kultur Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Visuel kultur Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Molekylær biomedicin

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Molekylær biomedicin AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Molekylær biomedicin Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Juridiske Fakultet Master, Diplom

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Det Juridiske Fakultet Master, Diplom AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Juridiske Fakultet Master, Diplom Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Velkommen til dimittendundersøgelsen for medicin. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014

Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Bilag A: Spørgeskema dimittendundersøgelse 2014 Velkommen til dimittendundersøgelsen for folkesundhedsvidenskab. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Parkvirksomhed

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Parkvirksomhed AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Parkvirksomhed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Nuværende

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Audiologopædi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata

Læs mere