Erhverv. Politik for Hedensted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv. Politik for Hedensted Kommune"

Transkript

1 Erhverv Politik for Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Om Hedensted Kommune Vision Indsatsområder a Erhvervsstruktur b Erhvervsservice c Iværksætteri d Medarbejdere e Bosætning f Infrastruktur g Internationalt udsyn udarbejdet af Kultur & Erhverv - Marts 2008 Endeligt vedtaget i Byrådet den

3 Forord Denne erhvervspolitik er den første i den nye Hedensted Kommune. Det er et helt nyt værktøj, der skal virke som strategi og styringsredskab for at fremme både de eksisterende virksomheder i Hedensted Kommune og nye iværksættere. Den skal give en fælles retning for kommunens udvikling på området og vil derfor blive et vigtigt redskab i den kommende budgetlægning. Hedensted Kommunes erhvervspolitik er blevet til i en løbende dialog med virksomheder og borgere. Hedensted Kommunes Udviklingsråd, der har repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og byrådet, har bidraget til erhvervspolitikken både ved møder og med idéer på Desuden har Hedensted Erhvervsforum, som er en paraply over de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, der er i Hedensted Kommune, været aktive i debatten. Endeligt er politikken blevet udarbejdet i et tæt samarbejde med et visionsteam nedsat af Udviklingsrådet. Nu bliver arbejdet så at sætte erhvervspolitikkens mange initiativer i gang. Jeg håber, at vi ligesom i tilblivelsen af erhvervspolitikken kan arbejde sammen på kryds og tværs, så Hedensted Kommune kan styrke sin position som en vækstorienteret landkommune. Kirsten Terkilsen Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Hedensted Kommunes opgave på erhvervsområdet er i høj grad at skabe så gode rammer som muligt for de eksisterende virksomheder, samt at understøtte de nye iværksættere, så også disse kan vokse. Erhvervspolitikken sammentænker uddannelsespolitikken sammen med Turismepolitikken og Kultur- og Fritidspolitikken, foruden at den hænger tæt sammen med arbejdsmarkedspolitikken. 3

4 2. INDLEDNING 2.a Om tilblivelsen Hedensted Kommune har som vision, at borgerne skal være tæt på bl.a. demokratiet, så derfor er det oplagt, at borgere, virksomheder, organisationer, institutioner kan bidrage med idéer i udviklingsprocesser. I forbindelse med tilblivelsen af erhvervspolitikken skete det i første omgang ved at inddrage Hedensted Kommunes Udviklingsråd, der på mødet i september 2007 bidrog med en del spændende idéer. Efterfølgende blev skabt, således alle både borgere, virksomheder og foreninger i og uden for kommunen - i perioden 26. november 2007 til 31. januar 2008 har haft mulighed for at komme med idéer, kommentarer m.v. til Erhvervspolitikken. Der har i alt været besøgende på hjemmesiden, som har bidraget til visionen og er kommet med forslag til konkrete handlinger hæftet Ideer fra www. idemarken.dk. De mange idéer og kommentarer fra både Udviklingsrådet og Idémarken er taget med i arbejdet i Visionsteamet for Erhvervspolitikken. Visionsteamet, der er nedsat af Udviklingsrådet, består af: Niels Q. Steensen, DI og rep. for Udviklingsrådet Preben Kirkeby, NW Gruppen A/S Ronni Didriksen, iværksætter og rep. for Udviklingsrådet Jakob Tornvig, rep. for Tørring-Uldum Erhvervsråd Jesper Quist, rep. for Juelsminde Erhvervsforening 4

5 Peter Sven Sørensen, rep. for Hornsyld Erhvervsforening Johannes Grane Larsen, Erhvervskonsulent, Formand for visionsteamet Mette Vildbrad, Kultur- og Erhvervskoordinator Hedensted Kommune har ud over de mere interne samarbejdspartnere, også samarbejde udenfor kommunes grænser. Det gælder især Region Midtjylland samt Vækstforum for Region Midtjylland, der har repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Regionen. Både regionens Regionale Udviklingsplan samt Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan danner naturligt baggrund for tilblivelsen af kommunens Erhvervspolitik. Også Væksthus Midtjylland med deres mange tilbud for både iværksættere og virksomheder er en af Hedensted Kommunes mange samarbejdspartnere sammen med Central Denmark (kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjyllands fælles EU Kontor) Erhvervs- og Byggestyrelsen og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Da Hedensted Kommune er den sydligste kommune i Region Midtjylland er det naturligt også på baggrund af historien at der bliver samarbejdet både med Horsens Kommune og Vejle Kommune samt deres respektive erhvervskontorer. Hedensted Kommune har som en af de få kommuner i Danmark samlet Kultur, Fritid, Turisme og Erhverv i et udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget. Denne spæn- dende konstellation betyder også, at en Erhvervspolitik ikke kan stå alene, men bør ses i sammenhæng med Turis-mepolitikken, som fremlægges for Byrådet sammen med Erhvervspolitikken, og en Kultur- og Fritidspolitik, som fremlægges i sommeren Kultur- og Erhvervsudvalget i Hedensted Kommune valgte meget hurtigt både at nedsætte et Udviklingsråd til at inspirere og påpege udviklingsmuligheder og et Erhvervsforum for at knytte en tættere kontakt til de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, der er i kommunen. 2.b Om erhvervspolitikken Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne kan vælge selv at drive erhvervsservice eller gennemføre aktiviteterne i regi af andre. Erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder har Hedensted Kommune valgt at gennemføre via Hedensted Erhverv og Væksthus Midtjylland. Det Lokale Beskæftigelsesråd er også en vigtig partner i udmøntningen af erhvervspolitikken. Gennem samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter sikres en fortsat udvikling af arbejdsmarkedet, så der altid er de rigtige kvalifikationer til rådighed. En af de nyere teorier om forandringerne i arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv 1 påpeger, at en større del af befolkningen først vælger et sted at bo, for derefter at koncentrere deres jobsøgning i det pågældende område. Derfor har vi i erhvervspolitikken også valgt at se på bosætningen. Det er hensigten med denne erhvervspolitik, at den skal give rammerne for udviklingen inden for erhvervslivet uanset om det er industri, detailhandel, service eller turisme. For at få de bedst mulige rammer er det også nødvendigt at have en velkvalificeret arbejdskraft, være et godt sted at bosætte sig samt at infrastrukturen er i orden. Da turismen fylder meget i Hedensted Kommune især i den østlige del af kommunen, har vi valgt at lave en særskilt politik på dette område. Turismen er stadig omfattet af de samme rammebetingelser som de øvrige erhverv, hvorfor turismepolitikken især fokuserer på udviklingsmuligheder på turistområdet. Disse udviklingsmuligheder vil også være til gavn for borgerne, og kan fungere som led i bosætningen, foruden at de hænger sammen med Kultur- og Fritidspolitikken. 1 Richard Florida, Den Kreative Klasse og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv, Dansk Udgave, Klim

6 3. OM HEDENSTED KOMMUNE Størstedelen af ind- og udpendlingen fra Hedensted Kommune til nabokommuner Århus Ikast- Brande 115 Silkeborg Skanderborg Horsens Odder = flere indpendlere til Hedensted Kommune end udpendlere Billund 35 Vejle = flere udpendlere fra Hedensted Kommune end indpendlere Fredericia Kolding Odense 6

7 4. VISION 2013 Hedensted Kommune er en attraktiv kommune både i forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. Landsplanredegørelsen har udpeget 2 vækstcentre i Danmark, Øresundsregionen og Det østjyske Bybånd, der strækker sig fra Kolding til Randers og dermed omfatter Hedensted Kommune. Kommunen oplever stor tilvækst i antal arbejdspladser, og det skyldes både eksisterende virksomheder, der bliver større, og iværksættere, som starter nye virksomheder. Etableringen af nye virksomheder er især sket langs motorvejen og i fremtiden forventes også en del vækst ved Uldum, hvor Jysk netop er ved at opføre et europæisk distributionscenter med højlager. I Hedensted Kommune ligger flere kontorfællesskaber, hvor iværksættere og mindre virksomheder kan leje lokaler og samtidig blive en del af et fællesskab. I debatten om erhvervspolitikken er der fremsat forslag om yderligere kontorfællesskaber. Pr. 1. januar 2008 boede der borgere i Hedensted Kommune, og kommunen har gennem de sidste mange år oplevet en pæn tilvækst. Befolkningsvæksten kan primært tilskrives tilflytningen. Alene fra januar 2007 til november 2007 er der kommet godt 580 flere borgere i kommunen. Tilflytterne er generelt yngre og har en højere husstandsindkomst end de lokale nybyggere endvidere er der mange børn under skolealderen i tilflyttergruppen 3. Hedensted Kommune er den kommune i landet, som har den laveste ledighed sammen med Vejen Kommune. Det er selvfølgelig en stor fordel, at der stort set ingen ledige er, men det kan måske også få virksomheder til at placere sig i andre kommuner, fordi det er svært at få arbejdskraft. I efteråret 2007 blev Jobcenter Hedensted kåret som landets bedste jobcenter af LO. De er med andre ord gode til at få kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, folk på sygedagpenge samt unge i arbejde. Kommunens placering ved motorvejen giver også gode muligheder for at pendle til arbejde i andre kommuner. Således er der borgere, som hver dag kører til en anden kommune for at arbejde, mens borgere pendler ind i Hedensted Kommune. Den øvrige infrastruktur i kommunen betyder, at det er forholdsvis nemt at komme til og fra de store nabobyer Horsens og Vejle også med tog. Derimod kniber det med at komme på tværs af kommunen især med offentlig trafik. Uddannelsesniveauet blandt befolkningen i Hedensted Kommune er det 7. laveste i Region Midtjylland og 6. laveste, hvis man ser på de beskæftigede. Der er 2 gymnasier i kommunen, men derudover er der ingen uddannelsesinstitutioner, som tilbyder uddannelser over folkeskoleniveauet. 2 Danmarks Statistik, Statistikbanken. 3 Spørgeskemaundersøgelse blandt købere af byggegrunde i Hedensted Kommune et bidrag til en udstykningsstrategi, Hedensted Kommune, November Hedensted Kommune vil styrke sin position som en vækstorienteret landkommune. Vi vil styrke udviklingen i erhvervslivet i en tæt dialog med virksomheder og iværksættere på et bæredygtigt grundlag. Vi vil indgå i ansvarlige partnerskaber med en nytænkende indfaldsvinkel. Vi vil sikre attraktive bosætningsmuligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 7

8 5. INDSATSOMRÅDER 5.a Erhvervsstruktur 5-9 ansatte 8% % ansatte ansatte 1% 4% ansatte % ansatte 4% Kilde: NN-erhverv, egne beregninger Landbrug m.v. Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service Hele landet Erhvervsstruktur pr. 1. januar ansatte 59% Hedensted Kommune Procent Kilde: Statistikbanken, egne beregninger Landbrug m.v. Industri Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Hele landet I ALT Udvikling i antal arbejdspladser, Procent Hedensted Kommune Kilde: Statistikbanken, egne beregninger Omsætning (1.000 kr.) Dagligvarer Tøj og sko Øvr. udvalgsvarer Forbrugspotentiale (1.000 kr.) Dagligvarer Tøj og sko Øvr. udvalgsvarer Kilde: Retail institute skandinavia, 2007 Handelsbalance indeks (1.000 kr.) Ændring Dagligvarer Tøj og sko Øvr. udvalgsvarer Kilde: Retail institute skandinavia, 2007 Status Hedensted Kommune er en attraktiv kommune både i forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. Dette skyldes i høj grad kommunens placering ved motorvej E45, den nye Vestvej samt den kommende forbindelse mellem Vejle og Herning. Hedensted Kommunes detailhandel er fordelt på flere mindre bysamfund. Kommunen er placeret mellem to større byer Vejle og Horsens, hvilket giver specielle udfordringer for især detailhandlen. Antal virksomheder Der er i alt godt virksomheder i Hedensted Kommune, hvoraf godt halvdelen ikke har nogle ansatte. Knap ¼ har mellem 1 og 4 ansatte og knap 1/10 mellem 5 og 9 ansatte. Virksomhedsstrukturen er altså kendetegnet ved en del små virksomheder og meget få store virksomheder. Arbejdspladser Den 1. januar 2005 var der arbejdspladser i Hedensted Kommune. Antallet har stort set været stigende i løbet af de sidste år og endda med en større vækst end i landet som helhed. Siden 1993 er der blevet flere arbejdspladser i Hedensted Kommune svarende til en vækst på 10%, mens væksten i hele landet var 4%. Industrierhvervet, Offentlig service samt Privat handel & Service har stort set lige mange arbejdspladser i He- 8

9 densted Kommune og udgør tilsammen 83% af alle arbejdspladser. Erhvervsstrukturen i Hedensted Kommune adskiller sig noget fra hele landets erhvervsstruktur, idet der er en overrepræsentation af Landbrug, Byggeri & Anlæg samt Industri, mens Privat handel & Service samt Offentlig Service er underrepræsenteret. Inden for Industri er der især en overrepræsentation af arbejdspladser inden for Jern- og metalindustri samt Kemisk industri og Plastindustri. Tilsvarende inden for Offentlig Service er kommunen underrepræsenteret inden for Sundhedsvæsen, Forretningsservice samt Detailhandel og Reparationsvirksomhed. Hedensted Kommune har altså haft en større vækst i antallet af arbejdspladser end hele landet. Væksten er især sket inden for Bygge- & Anlæg samt Servicefagene. Derimod er der blevet færre arbejdspladser inden for Landbruget og Industrien, dog er nedgangen i Industrien ikke så udtalt som i hele landet. Handelsbalanceindekset, som er et ud tryk for omsætningen set i forhold til forbrugspotentialet, er i Hedensted Kommune stor inden for dagligvarer, dog med en faldende tendens. Inden for Tøj og sko er der et lille handelsbalanceinddeks, hvilket vil sige, at borgene i Hedensted Kommune ofte køber deres tøj og sko i andre kommuner. Tendensen tyder på, at borgerne i kommunen er begyndt at købe deres øvrige forbrugsvarer i kommunen, men forbrugspotentialet er dog stadigt større end omsætningen. Mål Det er Hedensted Kommunes mål fortsat at være blandt de mest attraktive erhvervskommuner i hele landet. Desuden er det kommunens mål, at de store og mellemstore pladskrævende virksomheder placeres i egentlige erhvervsområder. De mindre virksomheder inden for detailhandel, håndværk og service placeres i lokalområderne, gerne i håndværkerbyer og kontorfællesskaber. Det er Hedensted Kommunes mål at motivere detailhandlerne til at skabe mere udvikling. Endeligt ønsker Hedensted Kommune at samarbejde med nabokommunerne for at kortlægge behovet for nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og de bedst egnede områder skal lokaliseres Udfordringer Hedensted Kommunes erhvervsstruktur er præget af meget landbrug og industri erhverv, som er mere udsatte for nedlæggelse eller outsourcing end de mere vidensprægede virksomheder. En stor del af handlen, især inden for tøj og sko lægges uden for kommunen. Desuden har kommunen mange meget små virksomheder og få meget store. Forslag til handlinger En langsigtet planlægning for udstykningen af erhvervsjord, således at erhvervsområderne også fremstår som visuelt attraktive Skabe attraktive rammer for vidensvirksomheder Etablere attraktive erhvervsområder Etablere rammer for detailhandlen Understøtte etablering af kontorfællesskaber og håndværkerbyer Indgå i offentlige/private samarbejder. 9

10 5.b Erhvervsservice Håndværkerog Industriforeningen i Hedensted Private Rådgivere Tørring Uldum Erhvervsråd Juelsminde Handelsstandsforening Stouby Erhvervsforening Hedensted Iværkcenter Vejle amt Erhverv Uldum Erhvervs- og Borgerforening Tørring Handelsstandsforening Central Denmark (EU-kontor) Erhvervskontorer i nabokommuner Juelsminde Erhvervsforening Uddannelsesinstitutioner Væksthus Midtjylland Hedensted Handelsforening Hornsyld Erhvervs forening 10

11 Status Det er regeringens mål, at Danmark skal være et førende innovations- og iværksættersamfund i Som ét af midlerne har regeringen ønsket at styrke erhvervsservicen ved at placere opgaven ét sted hos kommunerne. Kommunernes Landsforening indgik i efteråret 2006 en aftale med regeringen om erhvervsservice. Den specialiserede erhvervsservice skal fremover løses i fem kommunalt ejede Væksthuse, mens den generelle erhvervsservice skal løses i kommunerne. Kommunerne har dermed fået nøglen til at løse en væsentlig del af det, vi i Danmark skal leve af fremover: Nemlig innovation og iværksætteri. Hedensted Kommune har ansat en erhvervskonsulent, som er tilknyttet Kultur og Erhverv. Desuden har kommune dannet en paraplyorganisation over de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, som er i kommunen Hedensted Erhvervsforum. Region Midtjylland prioriterer udvikling og innovation højt, så regionens styrkepositioner og megasatsningerne indenfor Energi & Miljø, Fødevarer og Sundhed får størst mulig gennemslagskraft. Region Midtjylland tilbyder udviklingsprogrammer, der understøtter disse fokusområder. VÆKSTmidt er et eksempel på målrettede tilbud til regionens virksomheder med vækstpotentiale. Mål Hedensted Erhverv skal: Være virksomhedernes første indgang til kommunale ydelser. Medvirke til et koordineret og smidigt sagsforløb fra start til slut. Være det uvildige bindeled til private rådgivere samt regionale, nationale og internationale tilbud for alle virksomheder i kommunen. Understøtte nytænkning og skabe tilbud, der kan være med til at udvikle og udfordre virksomhedernes måder at arbejde på. Medvirke til at skabe synergi mellem eksisterende erhvervs- og handelsstandsforeninger. Udfordringer Hedensted Erhverv er et nyt tilbud for virksomheder i Hedensted Kommune, som på kort sigt har relativt begrænsede ressourcer. Der mangler netværk mellem virksomhederne, mellem virksomheder og det offentlige samt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Forslag til handlinger Etablere portal eller lignende, hvor alle relevante informationer om og til virksomheder kan blive tilgængelig Etablere relevante netværk for ledere og medarbejdere, herunder nytårskur Udbygge bestyrelses- og mentordatabase Indgå i flest mulige netværk med eksterne partnere, herunder Væksthus Midtjylland, Central Denmark m.fl. Målrettet markedsføring af ydelser fra alle parter gennem elektronisk nyhedsservice Udbygge koordinering og samarbejde i Hedensted Erhvervsforum Tilbyde branche specifikke services, som fokuserer på konkrete udfordringer, f.eks. detailhandlens placering mellem 2 centerbyer, servicetilbud for turistbranchen og konjunkturberedskab i håndsværksvirksomheder. 11

12 5.c Iværksætteri Netto tal for nyetableringer i forhold til antal indbyggere Område Iværksætterrate Antal iværksættere pr 1000 indb Hedensted 5,75% 9,15% Region Midtjylland gns. 5,39% 9,58% Hele landet gns. 5,77% 9,55% Kilde: Dansk Erhvervsfremme Område Overlevelsesrate Hedensted 77,1 Region Midtjylland gns. 72,0 Hele landet gns. 70,3 Kilde: Region Midtjylland, Kommunstatistik på kort 12

13 Status Iværksætteri er også omfattet af erhvervsservice, som tilbydes af Hedensted Erhverv, men Hedensted Kommune vælger også at sætte specielt fokus på iværksætteri. Mange interessenter analyserer kommunernes tilgang af nye virksomheder, og dermed giver de vurdering af kommunens evne til at skabe de rette rammer for og understøtte iværksætteri. Foreningen Dansk Erhvervsfremme har fra og med 2007 analyseret iværksætterraten i alle danske kommuner. Hedensted Kommune ligger pænt i feltet med både en iværkætterrate, der er højere end gennemsnittet for regionen og stort set på niveau med landsgennemsnittet. Overlevelsesraten er højere i Hedensted Kommune end både Region Midtjylland og landsgennemsnittet, hvilket vil sige, at flere iværksættere i Hedensted Kommune overlever 3 år efter etablering end i resten af landet. Historisk set har de tre gamle kommuner kun gennemført en begrænset indsats for at understøtte iværksættere, men ved ansættelse af erhvervskonsulenten er den individuelle servicering af iværksættere igangsat. Desuden er der etableret samarbejde med private rådgivere om fremtidig iværksætterindsats. Mål Hedensted Kommune vil inden 2013 ligge i top 5 i Region Midtjylland m.h.t. iværksætterrate og overlevelsesrate. Selvstændighedskultur skal introduceres i folkeskolen og gymnasiet. Udfordringer Indsatsen i forhold il iværksættere er et nyt tilbud i Hedensted Kommune, som stadig er i sin vorden. Der efterspørges fysiske faciliteter til iværksætterne som f.eks. rugekasser. Forslag til handlinger Etablere netværk for iværksættere For vækstiværksætterne sker en særlig indsats i samarbejde med Væksthus Midtjylland Finde gode lokale rollemodeller, som kan motivere flere til at starte egen virksomhed Etablere lokalt investeringsselskab, der kan hjælpe iværksættere med risikovillige og kloge penge Understøtte etablering af kontorfællesskaber og håndværkerbyer, der kan fungere som rugekasser. Skabe et korps af mentorer Etablere partnerskab mellem private rådgivere og Hedensted Erhverv, der tilbyder enstrenget rådgivning Samarbejde med skoleafdelingen om iværksætteraktiviteter for skolerne Styrke samarbejde med de lokale gymnasier og folkeskolen. 13

14 5.d Medarbejdere Befolkningens højest fuldførte uddannelse Andele Region Midtjylland Grundskole 39,6 35,3 Videreg. Udd. 17,0 22,4 Hedensted Kommune Erhvervskompentenceg. Udd. Kilde: Region Midtjyllands Kommunestatistik 55,9 56, Ind- og udpendling, Hedensted Kommune Status Ledighed Hedensted Kommune har den laveste ledighed i hele Danmark på 0,7 pct. i december Hedensted Kommunes jobcenter er kåret som landets bedste jobcenter af LO, fordi de er gode til at få kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, folk på sygedagpenge samt unge i arbejde. Overgang fra 9. kl Hedensted Kommune Region Midtjylland Overgang fra 10. kl Hedensted Kommune Region Midtjylland Overgang efter gymnasiet Hedensted Kommune Region Midtjylland Erhv. fagl. 10. klasse Gymnasiet ej. udd. 60,2 20,4 1,1 56,9 24,5 1,7 Gymnasiet Erhv. faglig ej. udd. 59,6 29,3 5,1 55,9 33,7 3,5 KVU MVU LVU Ej. udd. 12,8 4,0 77,2 2,7 2,7 20,5 9,6 60,4 1,8 4,1 Kilde: UNI-C Statistik & Analyse 19. marts Indpendling Udpendling Kilde: statistikbanken, egne beregninger Uddannelse Blandt borgerne i Hedensted Kommune er der en højere andel, der har en grundskole, som højeste uddannelse, end i Region Midtjylland som gennemsnit. Modsat er der en lavere andel med en videregående uddannelse. Endelig er der stort set en lige stor andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse i Hedensted Kommune og i Region Midtjylland. Der er forholdsvis flere unge, der går videre i 10. klasse efter 9. i Hedensted Kommune end i Region Midtjylland. Derimod er der en større andel, der går på gymnasiet efter 10. klasse i Hedensted Kommune. Der er således ikke noget, som tyder på, at unge fra Hedensted Kommune ikke tager en gymnasial uddannelse til trods for, at de ofte har lang transporttid til gymnasierne. Derimod tyder statistikken på, at de unge med en gymnasial uddannelse flytter fra kommunen for at tage en videregående uddannelse, hvorimod de unge, som ikke tager en gymnasial uddannelse, bliver i kommunen. 14

15 Pendling Der er i alt godt beskæftigede personer i Hedensted Kommune. Af dem tager knap ud af kommunen hver dag for at arbejde. Til gengæld kommer der godt fra andre kommuner ind til Hedensted Kommune for at arbejde. Dette betyder, at der arbejder godt personer i Hedensted Kommune. Pendlingen ud og ind af kommunen har været stigende i de sidste 10 år. Især er antallet af indpendlere steget, således at forskellen mellem antallet af indpendlere og udpendlere er blevet mindre i løbet af de sidste 10 år der er dog stadig 1/3 flere, der pendler ud af kommunen, end der kommer ind. Samfundsansvar Hedensted Kommune er, som den største arbejdsplads i kommunen med ca ansatte, medlem af Green Network, som er et frivilligt forpligtende privat/offentligt netværk. Indsatsområderne er miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhedsfremme. Green Network har over 300 medlemmer, heraf 20 virksomheder fra Hedensted Kommune. Flere af disse virksomheder har allerede opnået Green Network diplomer. Mål Det er Hedensted Kommunes mål at højne uddannelsesniveauet. Især skal der leves op til Regeringens målsætning om, at 95 pct. af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Desuden vil Hedensted Kommune gennem sin erhvervspolitik gøre det attraktivt for virksomheder og iværksættere at nedsætte sig i kommunen, således at den lave ledighed kan fastholdes samt udpendlingen mindskes. Bæredygtig udvikling bliver et must, som Hedensted Kommune vil understøtte blandt andet ved at være det gode eksempel. Endelig vil Hedensted Kommune leve op til Green Networks mål om at skaffe flere medlemsvirksomheder samt tildeling af diplomer. Udfordringer Hedensted Kommune har et lavt uddannelsesniveau i forhold til gennemsnittet i Region Midtjylland. Blandt de unge, især 10. klasse, er der et forholdsvist stort frafald. Forslag til handlinger Motivere mindre virksomheder til at ansætte højtuddannede Særlig indsats for unge, som ikke får en ungdomsuddannelse Virksomhedsnetværk til fremme af det rummelige arbejdsmarked understøttes og videreudvikles i samarbejde med Jobcentret Udarbejde en bæredygtighedsredegørelse for Hedensted Kommune Udbrede kendskabet til Green Network samt synliggøre værdien af Green Network diplomer Opfyldelse af Green Networks mål skal ske i et samarbejde mellem kommunens Jobservice, Kultur- og Erhvervsafdelingen, Teknisk afdeling samt Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse. 15

16 5.e Bosætning 3000 Til- og fraflytninger Hedensted Kommune Fraflytninger Tilflytninger Interne flytninger Kilde: Statistikbanken, egne beregninger Beboede boliger, 2006 Hedensted Kommune Hele landet En familiehuse Flerfamiliehuse Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 16

17 Status Danmarks Statistik offentliggjorde i 2007 deres fremtidsbillede af, hvor i landet danskerne gerne vil bo frem mod år 2030 baseret på befolkningsfremskrivning. En af de 5 mest populære kommuner i landet ser ud til at blive Hedensted. Her vurderer statistikerne en befolkningsvækst på over 15% frem til Hedensted kommune er blevet dyrere at bo i. Fra 2007 til 2008 er kommunen gået fra en 24. plads til en 34. plads blandt landets 98 kommuner 6 og hører nu til i gruppen mellemdyre kommuner. I forhold til nabokommunerne hører Hedensted Kommune dog stadig til blandt de billigste kommuner. Til- og fraflytninger I alt var der personer, der flyttede enten til, fra eller rundt i Hedensted Kommune i Dette tal har været stigende siden 1995, dog med et mindre fald i Antallet af fraflyttere er faldet en anelse i løbet af de sidste 10 år, mens tilflytningerne er steget med næste 11%. Også antallet af interne flytninger, altså folk, der er flyttet rundt mellem de 3 gamle kommuner, er steget i perioden. I de første 10 måneder af 2007 var der en befolkningstilvækst på 582 personer 7. Det går stærkt med befolkningstilvæksten og næsten halvdelen af de nye udstykninger sælges til tilflyttere. Tilflytterne er generelt yngre og har en højere husstandsindkomst end de lokale nybyggere. Endvidere er der mange børn under skolealderen i tilflyttergruppen. Boliger Langt den største del af boligmassen i Hedensted Kommune er enfamiliehuse 90 pct. mod 60 pct. på landsplan. Mål Det er Hedensted Kommunes mål fortsat at være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i Region Midtjylland for alle aldersgrupper. Udfordringer Der er mangel på gode lejeboliger og billige ejerboliger for førstegangskøbere. Der mangler byggegrunde i dele af kommunen. Forslag til handlinger Udbud af byggemodne og attraktive grunde i hele kommunen Udarbejde en tilflytterpakke, som indeholder oplysninger om grundsalg, kommunale servicetilbud, handelsmuligheder m.v. Lave en fælles informationsportal, som indeholder oplysninger om alle faciliteter, aktiviteter m.v. i hele kommunen Understøtte muligheder for flere lejeboliger. 6 Penge og Privatøkonomi, nr. 2, februar Spørgeskemaundersøgelse blandt købere af byggegrunde i Hedensted Kommune, Heden-sted Kommune, November

18 5.f Infrastruktur Andel husstande med biler Hele Landet Hedensted Kommune Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 18

19 Status Den trafikale infrastruktur er orienteret mod Vejle og Horsens, hvilket betyder, at man fra de fleste steder i kommunen forholdsvist nemt kan komme til disse byer. Den offentlige trafik er også rettet mod Horsens eller Vejle med timedrift til disse byer i dagtiden og på hverdage I Hedensted er der desuden et nyetableret togstop for tog mellem Århus og Vejle. Det overordnede vejnet er veldimensioneret. Motorvej E45 går tværs gennem kommunen, og der er planlagt en ny motorvej i den vestlige del af kommunen. Den vestlige del af kommunen har været præget af byggeriet af Vestvejen og Vestre Ringvej ved Hedensted. Hedensted Kommune har forholdsvis flere biler pr. husstand end gennemsnittet for resten af landet. IT og kommunikation Den stadigt stigende adgang til Internettet er med til at understøtte og sikre den fortsatte udvikling i især landdistrikterne. Kommunens hjemmeside indeholder kort og andre værktøjer til fremme af kommunikationen. Udbredelsen af hurtige internetforbindelser i kommunen er høj. Energiforsyningsselskabet, som dækker kommunen, arbejder med at lægge fiberbredbånd ud til alle områder i kommunen. TDC oplyser, at alle borgere i Hedensted Kommune har adgang til en hurtig internetforbindelse. Samtidig har flere af de enkelte landsbyer/bysamfund etableret antenneforeninger, som også tilbyder bredbåndsforbindelser med god hastighed. Mål Det er Hedensted Kommunes mål, at forbedre vejforbindelserne på tværs af kommunen samt at gøre dem sikrere. Desuden ønsker kommunen et godt offentligt transporttilbud. Endelig ønsker Hedensted Kommune at sikre en ensartet tilgængelighed til bredbånd i kommunen. Udfordringer Der er ikke større forbindelsesveje mellem de enkelte bysamfund i kommunen og mange veje er underdimensioneret i forhold til store landbrugsmaskiner/lastbiler. Der er generelt meget trafik gennem de enkelte landsbyer, og også meget tung lastbiltrafik igennem mange af de små landsbyer. Den offentlige trafik mellem kommunens egne byområder er nogle steder mangelfuld. Forslag til handlinger Undersøge behovet for offentlig transport Busser på tværs af kommunen X-bus til uddannelsesinstitutioner i Horsens og Vejle Shuttlebus, som kører rundt i kommunen, evt. reklamefinansieret Pendlingsbus, som kører fra opsamlingssteder spredt i kommunen til de større pendlingsdestinationer Plan for bredbånd som tilgodeser landdistrikterne Bredbånd til alle. 19

20 5.g Internationalt udsyn Status EU kontor Som en forlænget arm for Midtjyllands borgere, virksomheder og institutioner har Hedensted Kommune sammen med de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland og Regionen, et fælles EU-kontor, placeret tæt på EU-systemets aktører i Bruxelles. Kontorets opgave er at sikre kommunerne og regionen størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Dette sker bl.a. ved at yde international erhvervsservice og informations- og rådgivningsopgaver i relation til EU-systemets muligheder. Denne service vedrører både private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og andre organisationer i regionen. Samarbejdsrelationer Region Midtjyllands samarbejdsregioner i Øst- og Centraleuropa udgør, sammen med de erhvervsrettede initiativer, der er etableret gennem Danish Business Servive (DBS) i St. Petersborg, Development of New Business Opportunities (DBO) i Ungarn, DAROBI Center i Rumænien samt repræsentationskontoret i Shanghai, gode muligheder for at støtte nye virksomheders eksportmuligheder. Der er et stort uudnyttet eksport potentiale for danske virksomheder i Øst- og Centraleuropa, hvilket især har interesse for virksomheder i Region Midtjylland, idet undersøgelser har vist, at de er landets bedste til at producere verdensklassevarer. 20

21 Region Midtjyllands strategiske samarbejdsaftaler omfatter følgende venskabsregioner/søster-by-aftaler og udenlandske kontorer: Kina: Shanghai Byprovins og repræsentationskontoret Rusland: Leningrad Oblast og DBS-kontoret Polen: Dolnoslaski Nedre Schlesien Ungarn: 2 Amter og DBO-kontoret Rumænien: Brasov Amt og DAROBI-centret Vestdansk Investeringsfremme Projektet Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark samt Danmarks Eksportråd/Invest in Denmark. Vestdansk Investeringsfremme består af 7 projektledere placeret i vestdanske udviklingsmiljøer samt en netværkskoordinator placeret hos Invest in Denmark. Endvidere er der 3 internationale markedskoordinatorer, placeret i henholdsvis USA, Asien og Europa, som har særlig fokus på vestdanske kompetencer. Vestdanmark markedsføres udadtil især på områderne informations- og kommunikationsteknologi (IKT), Life Sciences (Biotek/biomedicin) samt vedvarende energi/miljøteknologi, hvor området har særlige styrkepositioner. I år vil man også markedsføre Danmark som et land for kreative hjerner samt for vores maritime miljø. Mål Hedensted Kommune vil via Central Denmark sikre størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Mindst 1 mill.kr. i EU-tilskud til Hedensted Kommune i løbet af de næste 5 år. Desuden vil Hedensted Kommune udnytte mulighederne i de forskellige EU programmer og indgå i internationale samarbejder. Kommunen vil endvidere understøtte virksomheder, som er og gerne vil på de internationale markeder. Udfordringer Kendskabet til det fælles EU kontor og de andre muligheder i Region Midtjylland er ikke så stort. Hedensted Kommune er ikke så kendt som etableringssted for udenlandske virksomheder. Handlinger Udarbejde en International Strategi Informere om, hvilke muligheder, der er på det internationale område, herunder tilbud fra Central Denmark Synliggøre Hedensted Kommune over for Vestdansk Investeringsfremme m.fl. Arrangere studieture til Bruxelles Udbygge venskabsbysamarbejdet til også at omfatte den kommercielle side Indgå i samarbejder med andre kommuner både i og udenfor Danmark. 21

22 22

23 Egne notater 23

24

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland

Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Midtjylland Udkast til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region Strategisk referenceramme: Internationalt Globaliseringen EU Lissabon strategien EU s programmer Nationalt Den danske

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18 Region Midtjylland Region Midtjyllands internationale samarbejder Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 18 Indstilling til Forberedelsesudvalget vedr. fremtidige internationale samarbejder

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere