Erhverv. Politik for Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv. Politik for Hedensted Kommune"

Transkript

1 Erhverv Politik for Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Om Hedensted Kommune Vision Indsatsområder a Erhvervsstruktur b Erhvervsservice c Iværksætteri d Medarbejdere e Bosætning f Infrastruktur g Internationalt udsyn udarbejdet af Kultur & Erhverv - Marts 2008 Endeligt vedtaget i Byrådet den

3 Forord Denne erhvervspolitik er den første i den nye Hedensted Kommune. Det er et helt nyt værktøj, der skal virke som strategi og styringsredskab for at fremme både de eksisterende virksomheder i Hedensted Kommune og nye iværksættere. Den skal give en fælles retning for kommunens udvikling på området og vil derfor blive et vigtigt redskab i den kommende budgetlægning. Hedensted Kommunes erhvervspolitik er blevet til i en løbende dialog med virksomheder og borgere. Hedensted Kommunes Udviklingsråd, der har repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og byrådet, har bidraget til erhvervspolitikken både ved møder og med idéer på Desuden har Hedensted Erhvervsforum, som er en paraply over de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, der er i Hedensted Kommune, været aktive i debatten. Endeligt er politikken blevet udarbejdet i et tæt samarbejde med et visionsteam nedsat af Udviklingsrådet. Nu bliver arbejdet så at sætte erhvervspolitikkens mange initiativer i gang. Jeg håber, at vi ligesom i tilblivelsen af erhvervspolitikken kan arbejde sammen på kryds og tværs, så Hedensted Kommune kan styrke sin position som en vækstorienteret landkommune. Kirsten Terkilsen Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Hedensted Kommunes opgave på erhvervsområdet er i høj grad at skabe så gode rammer som muligt for de eksisterende virksomheder, samt at understøtte de nye iværksættere, så også disse kan vokse. Erhvervspolitikken sammentænker uddannelsespolitikken sammen med Turismepolitikken og Kultur- og Fritidspolitikken, foruden at den hænger tæt sammen med arbejdsmarkedspolitikken. 3

4 2. INDLEDNING 2.a Om tilblivelsen Hedensted Kommune har som vision, at borgerne skal være tæt på bl.a. demokratiet, så derfor er det oplagt, at borgere, virksomheder, organisationer, institutioner kan bidrage med idéer i udviklingsprocesser. I forbindelse med tilblivelsen af erhvervspolitikken skete det i første omgang ved at inddrage Hedensted Kommunes Udviklingsråd, der på mødet i september 2007 bidrog med en del spændende idéer. Efterfølgende blev skabt, således alle både borgere, virksomheder og foreninger i og uden for kommunen - i perioden 26. november 2007 til 31. januar 2008 har haft mulighed for at komme med idéer, kommentarer m.v. til Erhvervspolitikken. Der har i alt været besøgende på hjemmesiden, som har bidraget til visionen og er kommet med forslag til konkrete handlinger hæftet Ideer fra www. idemarken.dk. De mange idéer og kommentarer fra både Udviklingsrådet og Idémarken er taget med i arbejdet i Visionsteamet for Erhvervspolitikken. Visionsteamet, der er nedsat af Udviklingsrådet, består af: Niels Q. Steensen, DI og rep. for Udviklingsrådet Preben Kirkeby, NW Gruppen A/S Ronni Didriksen, iværksætter og rep. for Udviklingsrådet Jakob Tornvig, rep. for Tørring-Uldum Erhvervsråd Jesper Quist, rep. for Juelsminde Erhvervsforening 4

5 Peter Sven Sørensen, rep. for Hornsyld Erhvervsforening Johannes Grane Larsen, Erhvervskonsulent, Formand for visionsteamet Mette Vildbrad, Kultur- og Erhvervskoordinator Hedensted Kommune har ud over de mere interne samarbejdspartnere, også samarbejde udenfor kommunes grænser. Det gælder især Region Midtjylland samt Vækstforum for Region Midtjylland, der har repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Regionen. Både regionens Regionale Udviklingsplan samt Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan danner naturligt baggrund for tilblivelsen af kommunens Erhvervspolitik. Også Væksthus Midtjylland med deres mange tilbud for både iværksættere og virksomheder er en af Hedensted Kommunes mange samarbejdspartnere sammen med Central Denmark (kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjyllands fælles EU Kontor) Erhvervs- og Byggestyrelsen og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Da Hedensted Kommune er den sydligste kommune i Region Midtjylland er det naturligt også på baggrund af historien at der bliver samarbejdet både med Horsens Kommune og Vejle Kommune samt deres respektive erhvervskontorer. Hedensted Kommune har som en af de få kommuner i Danmark samlet Kultur, Fritid, Turisme og Erhverv i et udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget. Denne spæn- dende konstellation betyder også, at en Erhvervspolitik ikke kan stå alene, men bør ses i sammenhæng med Turis-mepolitikken, som fremlægges for Byrådet sammen med Erhvervspolitikken, og en Kultur- og Fritidspolitik, som fremlægges i sommeren Kultur- og Erhvervsudvalget i Hedensted Kommune valgte meget hurtigt både at nedsætte et Udviklingsråd til at inspirere og påpege udviklingsmuligheder og et Erhvervsforum for at knytte en tættere kontakt til de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, der er i kommunen. 2.b Om erhvervspolitikken Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte erhvervsudviklingsaktiviteter. Kommunerne kan vælge selv at drive erhvervsservice eller gennemføre aktiviteterne i regi af andre. Erhvervsservice overfor iværksættere og virksomheder har Hedensted Kommune valgt at gennemføre via Hedensted Erhverv og Væksthus Midtjylland. Det Lokale Beskæftigelsesråd er også en vigtig partner i udmøntningen af erhvervspolitikken. Gennem samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter sikres en fortsat udvikling af arbejdsmarkedet, så der altid er de rigtige kvalifikationer til rådighed. En af de nyere teorier om forandringerne i arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv 1 påpeger, at en større del af befolkningen først vælger et sted at bo, for derefter at koncentrere deres jobsøgning i det pågældende område. Derfor har vi i erhvervspolitikken også valgt at se på bosætningen. Det er hensigten med denne erhvervspolitik, at den skal give rammerne for udviklingen inden for erhvervslivet uanset om det er industri, detailhandel, service eller turisme. For at få de bedst mulige rammer er det også nødvendigt at have en velkvalificeret arbejdskraft, være et godt sted at bosætte sig samt at infrastrukturen er i orden. Da turismen fylder meget i Hedensted Kommune især i den østlige del af kommunen, har vi valgt at lave en særskilt politik på dette område. Turismen er stadig omfattet af de samme rammebetingelser som de øvrige erhverv, hvorfor turismepolitikken især fokuserer på udviklingsmuligheder på turistområdet. Disse udviklingsmuligheder vil også være til gavn for borgerne, og kan fungere som led i bosætningen, foruden at de hænger sammen med Kultur- og Fritidspolitikken. 1 Richard Florida, Den Kreative Klasse og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv, Dansk Udgave, Klim

6 3. OM HEDENSTED KOMMUNE Størstedelen af ind- og udpendlingen fra Hedensted Kommune til nabokommuner Århus Ikast- Brande 115 Silkeborg Skanderborg Horsens Odder = flere indpendlere til Hedensted Kommune end udpendlere Billund 35 Vejle = flere udpendlere fra Hedensted Kommune end indpendlere Fredericia Kolding Odense 6

7 4. VISION 2013 Hedensted Kommune er en attraktiv kommune både i forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. Landsplanredegørelsen har udpeget 2 vækstcentre i Danmark, Øresundsregionen og Det østjyske Bybånd, der strækker sig fra Kolding til Randers og dermed omfatter Hedensted Kommune. Kommunen oplever stor tilvækst i antal arbejdspladser, og det skyldes både eksisterende virksomheder, der bliver større, og iværksættere, som starter nye virksomheder. Etableringen af nye virksomheder er især sket langs motorvejen og i fremtiden forventes også en del vækst ved Uldum, hvor Jysk netop er ved at opføre et europæisk distributionscenter med højlager. I Hedensted Kommune ligger flere kontorfællesskaber, hvor iværksættere og mindre virksomheder kan leje lokaler og samtidig blive en del af et fællesskab. I debatten om erhvervspolitikken er der fremsat forslag om yderligere kontorfællesskaber. Pr. 1. januar 2008 boede der borgere i Hedensted Kommune, og kommunen har gennem de sidste mange år oplevet en pæn tilvækst. Befolkningsvæksten kan primært tilskrives tilflytningen. Alene fra januar 2007 til november 2007 er der kommet godt 580 flere borgere i kommunen. Tilflytterne er generelt yngre og har en højere husstandsindkomst end de lokale nybyggere endvidere er der mange børn under skolealderen i tilflyttergruppen 3. Hedensted Kommune er den kommune i landet, som har den laveste ledighed sammen med Vejen Kommune. Det er selvfølgelig en stor fordel, at der stort set ingen ledige er, men det kan måske også få virksomheder til at placere sig i andre kommuner, fordi det er svært at få arbejdskraft. I efteråret 2007 blev Jobcenter Hedensted kåret som landets bedste jobcenter af LO. De er med andre ord gode til at få kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, folk på sygedagpenge samt unge i arbejde. Kommunens placering ved motorvejen giver også gode muligheder for at pendle til arbejde i andre kommuner. Således er der borgere, som hver dag kører til en anden kommune for at arbejde, mens borgere pendler ind i Hedensted Kommune. Den øvrige infrastruktur i kommunen betyder, at det er forholdsvis nemt at komme til og fra de store nabobyer Horsens og Vejle også med tog. Derimod kniber det med at komme på tværs af kommunen især med offentlig trafik. Uddannelsesniveauet blandt befolkningen i Hedensted Kommune er det 7. laveste i Region Midtjylland og 6. laveste, hvis man ser på de beskæftigede. Der er 2 gymnasier i kommunen, men derudover er der ingen uddannelsesinstitutioner, som tilbyder uddannelser over folkeskoleniveauet. 2 Danmarks Statistik, Statistikbanken. 3 Spørgeskemaundersøgelse blandt købere af byggegrunde i Hedensted Kommune et bidrag til en udstykningsstrategi, Hedensted Kommune, November Hedensted Kommune vil styrke sin position som en vækstorienteret landkommune. Vi vil styrke udviklingen i erhvervslivet i en tæt dialog med virksomheder og iværksættere på et bæredygtigt grundlag. Vi vil indgå i ansvarlige partnerskaber med en nytænkende indfaldsvinkel. Vi vil sikre attraktive bosætningsmuligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 7

8 5. INDSATSOMRÅDER 5.a Erhvervsstruktur 5-9 ansatte 8% % ansatte ansatte 1% 4% ansatte % ansatte 4% Kilde: NN-erhverv, egne beregninger Landbrug m.v. Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service Hele landet Erhvervsstruktur pr. 1. januar ansatte 59% Hedensted Kommune Procent Kilde: Statistikbanken, egne beregninger Landbrug m.v. Industri Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Hele landet I ALT Udvikling i antal arbejdspladser, Procent Hedensted Kommune Kilde: Statistikbanken, egne beregninger Omsætning (1.000 kr.) Dagligvarer Tøj og sko Øvr. udvalgsvarer Forbrugspotentiale (1.000 kr.) Dagligvarer Tøj og sko Øvr. udvalgsvarer Kilde: Retail institute skandinavia, 2007 Handelsbalance indeks (1.000 kr.) Ændring Dagligvarer Tøj og sko Øvr. udvalgsvarer Kilde: Retail institute skandinavia, 2007 Status Hedensted Kommune er en attraktiv kommune både i forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. Dette skyldes i høj grad kommunens placering ved motorvej E45, den nye Vestvej samt den kommende forbindelse mellem Vejle og Herning. Hedensted Kommunes detailhandel er fordelt på flere mindre bysamfund. Kommunen er placeret mellem to større byer Vejle og Horsens, hvilket giver specielle udfordringer for især detailhandlen. Antal virksomheder Der er i alt godt virksomheder i Hedensted Kommune, hvoraf godt halvdelen ikke har nogle ansatte. Knap ¼ har mellem 1 og 4 ansatte og knap 1/10 mellem 5 og 9 ansatte. Virksomhedsstrukturen er altså kendetegnet ved en del små virksomheder og meget få store virksomheder. Arbejdspladser Den 1. januar 2005 var der arbejdspladser i Hedensted Kommune. Antallet har stort set været stigende i løbet af de sidste år og endda med en større vækst end i landet som helhed. Siden 1993 er der blevet flere arbejdspladser i Hedensted Kommune svarende til en vækst på 10%, mens væksten i hele landet var 4%. Industrierhvervet, Offentlig service samt Privat handel & Service har stort set lige mange arbejdspladser i He- 8

9 densted Kommune og udgør tilsammen 83% af alle arbejdspladser. Erhvervsstrukturen i Hedensted Kommune adskiller sig noget fra hele landets erhvervsstruktur, idet der er en overrepræsentation af Landbrug, Byggeri & Anlæg samt Industri, mens Privat handel & Service samt Offentlig Service er underrepræsenteret. Inden for Industri er der især en overrepræsentation af arbejdspladser inden for Jern- og metalindustri samt Kemisk industri og Plastindustri. Tilsvarende inden for Offentlig Service er kommunen underrepræsenteret inden for Sundhedsvæsen, Forretningsservice samt Detailhandel og Reparationsvirksomhed. Hedensted Kommune har altså haft en større vækst i antallet af arbejdspladser end hele landet. Væksten er især sket inden for Bygge- & Anlæg samt Servicefagene. Derimod er der blevet færre arbejdspladser inden for Landbruget og Industrien, dog er nedgangen i Industrien ikke så udtalt som i hele landet. Handelsbalanceindekset, som er et ud tryk for omsætningen set i forhold til forbrugspotentialet, er i Hedensted Kommune stor inden for dagligvarer, dog med en faldende tendens. Inden for Tøj og sko er der et lille handelsbalanceinddeks, hvilket vil sige, at borgene i Hedensted Kommune ofte køber deres tøj og sko i andre kommuner. Tendensen tyder på, at borgerne i kommunen er begyndt at købe deres øvrige forbrugsvarer i kommunen, men forbrugspotentialet er dog stadigt større end omsætningen. Mål Det er Hedensted Kommunes mål fortsat at være blandt de mest attraktive erhvervskommuner i hele landet. Desuden er det kommunens mål, at de store og mellemstore pladskrævende virksomheder placeres i egentlige erhvervsområder. De mindre virksomheder inden for detailhandel, håndværk og service placeres i lokalområderne, gerne i håndværkerbyer og kontorfællesskaber. Det er Hedensted Kommunes mål at motivere detailhandlerne til at skabe mere udvikling. Endeligt ønsker Hedensted Kommune at samarbejde med nabokommunerne for at kortlægge behovet for nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og de bedst egnede områder skal lokaliseres Udfordringer Hedensted Kommunes erhvervsstruktur er præget af meget landbrug og industri erhverv, som er mere udsatte for nedlæggelse eller outsourcing end de mere vidensprægede virksomheder. En stor del af handlen, især inden for tøj og sko lægges uden for kommunen. Desuden har kommunen mange meget små virksomheder og få meget store. Forslag til handlinger En langsigtet planlægning for udstykningen af erhvervsjord, således at erhvervsområderne også fremstår som visuelt attraktive Skabe attraktive rammer for vidensvirksomheder Etablere attraktive erhvervsområder Etablere rammer for detailhandlen Understøtte etablering af kontorfællesskaber og håndværkerbyer Indgå i offentlige/private samarbejder. 9

10 5.b Erhvervsservice Håndværkerog Industriforeningen i Hedensted Private Rådgivere Tørring Uldum Erhvervsråd Juelsminde Handelsstandsforening Stouby Erhvervsforening Hedensted Iværkcenter Vejle amt Erhverv Uldum Erhvervs- og Borgerforening Tørring Handelsstandsforening Central Denmark (EU-kontor) Erhvervskontorer i nabokommuner Juelsminde Erhvervsforening Uddannelsesinstitutioner Væksthus Midtjylland Hedensted Handelsforening Hornsyld Erhvervs forening 10

11 Status Det er regeringens mål, at Danmark skal være et førende innovations- og iværksættersamfund i Som ét af midlerne har regeringen ønsket at styrke erhvervsservicen ved at placere opgaven ét sted hos kommunerne. Kommunernes Landsforening indgik i efteråret 2006 en aftale med regeringen om erhvervsservice. Den specialiserede erhvervsservice skal fremover løses i fem kommunalt ejede Væksthuse, mens den generelle erhvervsservice skal løses i kommunerne. Kommunerne har dermed fået nøglen til at løse en væsentlig del af det, vi i Danmark skal leve af fremover: Nemlig innovation og iværksætteri. Hedensted Kommune har ansat en erhvervskonsulent, som er tilknyttet Kultur og Erhverv. Desuden har kommune dannet en paraplyorganisation over de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, som er i kommunen Hedensted Erhvervsforum. Region Midtjylland prioriterer udvikling og innovation højt, så regionens styrkepositioner og megasatsningerne indenfor Energi & Miljø, Fødevarer og Sundhed får størst mulig gennemslagskraft. Region Midtjylland tilbyder udviklingsprogrammer, der understøtter disse fokusområder. VÆKSTmidt er et eksempel på målrettede tilbud til regionens virksomheder med vækstpotentiale. Mål Hedensted Erhverv skal: Være virksomhedernes første indgang til kommunale ydelser. Medvirke til et koordineret og smidigt sagsforløb fra start til slut. Være det uvildige bindeled til private rådgivere samt regionale, nationale og internationale tilbud for alle virksomheder i kommunen. Understøtte nytænkning og skabe tilbud, der kan være med til at udvikle og udfordre virksomhedernes måder at arbejde på. Medvirke til at skabe synergi mellem eksisterende erhvervs- og handelsstandsforeninger. Udfordringer Hedensted Erhverv er et nyt tilbud for virksomheder i Hedensted Kommune, som på kort sigt har relativt begrænsede ressourcer. Der mangler netværk mellem virksomhederne, mellem virksomheder og det offentlige samt mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Forslag til handlinger Etablere portal eller lignende, hvor alle relevante informationer om og til virksomheder kan blive tilgængelig Etablere relevante netværk for ledere og medarbejdere, herunder nytårskur Udbygge bestyrelses- og mentordatabase Indgå i flest mulige netværk med eksterne partnere, herunder Væksthus Midtjylland, Central Denmark m.fl. Målrettet markedsføring af ydelser fra alle parter gennem elektronisk nyhedsservice Udbygge koordinering og samarbejde i Hedensted Erhvervsforum Tilbyde branche specifikke services, som fokuserer på konkrete udfordringer, f.eks. detailhandlens placering mellem 2 centerbyer, servicetilbud for turistbranchen og konjunkturberedskab i håndsværksvirksomheder. 11

12 5.c Iværksætteri Netto tal for nyetableringer i forhold til antal indbyggere Område Iværksætterrate Antal iværksættere pr 1000 indb Hedensted 5,75% 9,15% Region Midtjylland gns. 5,39% 9,58% Hele landet gns. 5,77% 9,55% Kilde: Dansk Erhvervsfremme Område Overlevelsesrate Hedensted 77,1 Region Midtjylland gns. 72,0 Hele landet gns. 70,3 Kilde: Region Midtjylland, Kommunstatistik på kort 12

13 Status Iværksætteri er også omfattet af erhvervsservice, som tilbydes af Hedensted Erhverv, men Hedensted Kommune vælger også at sætte specielt fokus på iværksætteri. Mange interessenter analyserer kommunernes tilgang af nye virksomheder, og dermed giver de vurdering af kommunens evne til at skabe de rette rammer for og understøtte iværksætteri. Foreningen Dansk Erhvervsfremme har fra og med 2007 analyseret iværksætterraten i alle danske kommuner. Hedensted Kommune ligger pænt i feltet med både en iværkætterrate, der er højere end gennemsnittet for regionen og stort set på niveau med landsgennemsnittet. Overlevelsesraten er højere i Hedensted Kommune end både Region Midtjylland og landsgennemsnittet, hvilket vil sige, at flere iværksættere i Hedensted Kommune overlever 3 år efter etablering end i resten af landet. Historisk set har de tre gamle kommuner kun gennemført en begrænset indsats for at understøtte iværksættere, men ved ansættelse af erhvervskonsulenten er den individuelle servicering af iværksættere igangsat. Desuden er der etableret samarbejde med private rådgivere om fremtidig iværksætterindsats. Mål Hedensted Kommune vil inden 2013 ligge i top 5 i Region Midtjylland m.h.t. iværksætterrate og overlevelsesrate. Selvstændighedskultur skal introduceres i folkeskolen og gymnasiet. Udfordringer Indsatsen i forhold il iværksættere er et nyt tilbud i Hedensted Kommune, som stadig er i sin vorden. Der efterspørges fysiske faciliteter til iværksætterne som f.eks. rugekasser. Forslag til handlinger Etablere netværk for iværksættere For vækstiværksætterne sker en særlig indsats i samarbejde med Væksthus Midtjylland Finde gode lokale rollemodeller, som kan motivere flere til at starte egen virksomhed Etablere lokalt investeringsselskab, der kan hjælpe iværksættere med risikovillige og kloge penge Understøtte etablering af kontorfællesskaber og håndværkerbyer, der kan fungere som rugekasser. Skabe et korps af mentorer Etablere partnerskab mellem private rådgivere og Hedensted Erhverv, der tilbyder enstrenget rådgivning Samarbejde med skoleafdelingen om iværksætteraktiviteter for skolerne Styrke samarbejde med de lokale gymnasier og folkeskolen. 13

14 5.d Medarbejdere Befolkningens højest fuldførte uddannelse Andele Region Midtjylland Grundskole 39,6 35,3 Videreg. Udd. 17,0 22,4 Hedensted Kommune Erhvervskompentenceg. Udd. Kilde: Region Midtjyllands Kommunestatistik 55,9 56, Ind- og udpendling, Hedensted Kommune Status Ledighed Hedensted Kommune har den laveste ledighed i hele Danmark på 0,7 pct. i december Hedensted Kommunes jobcenter er kåret som landets bedste jobcenter af LO, fordi de er gode til at få kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, folk på sygedagpenge samt unge i arbejde. Overgang fra 9. kl Hedensted Kommune Region Midtjylland Overgang fra 10. kl Hedensted Kommune Region Midtjylland Overgang efter gymnasiet Hedensted Kommune Region Midtjylland Erhv. fagl. 10. klasse Gymnasiet ej. udd. 60,2 20,4 1,1 56,9 24,5 1,7 Gymnasiet Erhv. faglig ej. udd. 59,6 29,3 5,1 55,9 33,7 3,5 KVU MVU LVU Ej. udd. 12,8 4,0 77,2 2,7 2,7 20,5 9,6 60,4 1,8 4,1 Kilde: UNI-C Statistik & Analyse 19. marts Indpendling Udpendling Kilde: statistikbanken, egne beregninger Uddannelse Blandt borgerne i Hedensted Kommune er der en højere andel, der har en grundskole, som højeste uddannelse, end i Region Midtjylland som gennemsnit. Modsat er der en lavere andel med en videregående uddannelse. Endelig er der stort set en lige stor andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse i Hedensted Kommune og i Region Midtjylland. Der er forholdsvis flere unge, der går videre i 10. klasse efter 9. i Hedensted Kommune end i Region Midtjylland. Derimod er der en større andel, der går på gymnasiet efter 10. klasse i Hedensted Kommune. Der er således ikke noget, som tyder på, at unge fra Hedensted Kommune ikke tager en gymnasial uddannelse til trods for, at de ofte har lang transporttid til gymnasierne. Derimod tyder statistikken på, at de unge med en gymnasial uddannelse flytter fra kommunen for at tage en videregående uddannelse, hvorimod de unge, som ikke tager en gymnasial uddannelse, bliver i kommunen. 14

15 Pendling Der er i alt godt beskæftigede personer i Hedensted Kommune. Af dem tager knap ud af kommunen hver dag for at arbejde. Til gengæld kommer der godt fra andre kommuner ind til Hedensted Kommune for at arbejde. Dette betyder, at der arbejder godt personer i Hedensted Kommune. Pendlingen ud og ind af kommunen har været stigende i de sidste 10 år. Især er antallet af indpendlere steget, således at forskellen mellem antallet af indpendlere og udpendlere er blevet mindre i løbet af de sidste 10 år der er dog stadig 1/3 flere, der pendler ud af kommunen, end der kommer ind. Samfundsansvar Hedensted Kommune er, som den største arbejdsplads i kommunen med ca ansatte, medlem af Green Network, som er et frivilligt forpligtende privat/offentligt netværk. Indsatsområderne er miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhedsfremme. Green Network har over 300 medlemmer, heraf 20 virksomheder fra Hedensted Kommune. Flere af disse virksomheder har allerede opnået Green Network diplomer. Mål Det er Hedensted Kommunes mål at højne uddannelsesniveauet. Især skal der leves op til Regeringens målsætning om, at 95 pct. af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Desuden vil Hedensted Kommune gennem sin erhvervspolitik gøre det attraktivt for virksomheder og iværksættere at nedsætte sig i kommunen, således at den lave ledighed kan fastholdes samt udpendlingen mindskes. Bæredygtig udvikling bliver et must, som Hedensted Kommune vil understøtte blandt andet ved at være det gode eksempel. Endelig vil Hedensted Kommune leve op til Green Networks mål om at skaffe flere medlemsvirksomheder samt tildeling af diplomer. Udfordringer Hedensted Kommune har et lavt uddannelsesniveau i forhold til gennemsnittet i Region Midtjylland. Blandt de unge, især 10. klasse, er der et forholdsvist stort frafald. Forslag til handlinger Motivere mindre virksomheder til at ansætte højtuddannede Særlig indsats for unge, som ikke får en ungdomsuddannelse Virksomhedsnetværk til fremme af det rummelige arbejdsmarked understøttes og videreudvikles i samarbejde med Jobcentret Udarbejde en bæredygtighedsredegørelse for Hedensted Kommune Udbrede kendskabet til Green Network samt synliggøre værdien af Green Network diplomer Opfyldelse af Green Networks mål skal ske i et samarbejde mellem kommunens Jobservice, Kultur- og Erhvervsafdelingen, Teknisk afdeling samt Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse. 15

16 5.e Bosætning 3000 Til- og fraflytninger Hedensted Kommune Fraflytninger Tilflytninger Interne flytninger Kilde: Statistikbanken, egne beregninger Beboede boliger, 2006 Hedensted Kommune Hele landet En familiehuse Flerfamiliehuse Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 16

17 Status Danmarks Statistik offentliggjorde i 2007 deres fremtidsbillede af, hvor i landet danskerne gerne vil bo frem mod år 2030 baseret på befolkningsfremskrivning. En af de 5 mest populære kommuner i landet ser ud til at blive Hedensted. Her vurderer statistikerne en befolkningsvækst på over 15% frem til Hedensted kommune er blevet dyrere at bo i. Fra 2007 til 2008 er kommunen gået fra en 24. plads til en 34. plads blandt landets 98 kommuner 6 og hører nu til i gruppen mellemdyre kommuner. I forhold til nabokommunerne hører Hedensted Kommune dog stadig til blandt de billigste kommuner. Til- og fraflytninger I alt var der personer, der flyttede enten til, fra eller rundt i Hedensted Kommune i Dette tal har været stigende siden 1995, dog med et mindre fald i Antallet af fraflyttere er faldet en anelse i løbet af de sidste 10 år, mens tilflytningerne er steget med næste 11%. Også antallet af interne flytninger, altså folk, der er flyttet rundt mellem de 3 gamle kommuner, er steget i perioden. I de første 10 måneder af 2007 var der en befolkningstilvækst på 582 personer 7. Det går stærkt med befolkningstilvæksten og næsten halvdelen af de nye udstykninger sælges til tilflyttere. Tilflytterne er generelt yngre og har en højere husstandsindkomst end de lokale nybyggere. Endvidere er der mange børn under skolealderen i tilflyttergruppen. Boliger Langt den største del af boligmassen i Hedensted Kommune er enfamiliehuse 90 pct. mod 60 pct. på landsplan. Mål Det er Hedensted Kommunes mål fortsat at være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i Region Midtjylland for alle aldersgrupper. Udfordringer Der er mangel på gode lejeboliger og billige ejerboliger for førstegangskøbere. Der mangler byggegrunde i dele af kommunen. Forslag til handlinger Udbud af byggemodne og attraktive grunde i hele kommunen Udarbejde en tilflytterpakke, som indeholder oplysninger om grundsalg, kommunale servicetilbud, handelsmuligheder m.v. Lave en fælles informationsportal, som indeholder oplysninger om alle faciliteter, aktiviteter m.v. i hele kommunen Understøtte muligheder for flere lejeboliger. 6 Penge og Privatøkonomi, nr. 2, februar Spørgeskemaundersøgelse blandt købere af byggegrunde i Hedensted Kommune, Heden-sted Kommune, November

18 5.f Infrastruktur Andel husstande med biler Hele Landet Hedensted Kommune Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger 18

19 Status Den trafikale infrastruktur er orienteret mod Vejle og Horsens, hvilket betyder, at man fra de fleste steder i kommunen forholdsvist nemt kan komme til disse byer. Den offentlige trafik er også rettet mod Horsens eller Vejle med timedrift til disse byer i dagtiden og på hverdage I Hedensted er der desuden et nyetableret togstop for tog mellem Århus og Vejle. Det overordnede vejnet er veldimensioneret. Motorvej E45 går tværs gennem kommunen, og der er planlagt en ny motorvej i den vestlige del af kommunen. Den vestlige del af kommunen har været præget af byggeriet af Vestvejen og Vestre Ringvej ved Hedensted. Hedensted Kommune har forholdsvis flere biler pr. husstand end gennemsnittet for resten af landet. IT og kommunikation Den stadigt stigende adgang til Internettet er med til at understøtte og sikre den fortsatte udvikling i især landdistrikterne. Kommunens hjemmeside indeholder kort og andre værktøjer til fremme af kommunikationen. Udbredelsen af hurtige internetforbindelser i kommunen er høj. Energiforsyningsselskabet, som dækker kommunen, arbejder med at lægge fiberbredbånd ud til alle områder i kommunen. TDC oplyser, at alle borgere i Hedensted Kommune har adgang til en hurtig internetforbindelse. Samtidig har flere af de enkelte landsbyer/bysamfund etableret antenneforeninger, som også tilbyder bredbåndsforbindelser med god hastighed. Mål Det er Hedensted Kommunes mål, at forbedre vejforbindelserne på tværs af kommunen samt at gøre dem sikrere. Desuden ønsker kommunen et godt offentligt transporttilbud. Endelig ønsker Hedensted Kommune at sikre en ensartet tilgængelighed til bredbånd i kommunen. Udfordringer Der er ikke større forbindelsesveje mellem de enkelte bysamfund i kommunen og mange veje er underdimensioneret i forhold til store landbrugsmaskiner/lastbiler. Der er generelt meget trafik gennem de enkelte landsbyer, og også meget tung lastbiltrafik igennem mange af de små landsbyer. Den offentlige trafik mellem kommunens egne byområder er nogle steder mangelfuld. Forslag til handlinger Undersøge behovet for offentlig transport Busser på tværs af kommunen X-bus til uddannelsesinstitutioner i Horsens og Vejle Shuttlebus, som kører rundt i kommunen, evt. reklamefinansieret Pendlingsbus, som kører fra opsamlingssteder spredt i kommunen til de større pendlingsdestinationer Plan for bredbånd som tilgodeser landdistrikterne Bredbånd til alle. 19

20 5.g Internationalt udsyn Status EU kontor Som en forlænget arm for Midtjyllands borgere, virksomheder og institutioner har Hedensted Kommune sammen med de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland og Regionen, et fælles EU-kontor, placeret tæt på EU-systemets aktører i Bruxelles. Kontorets opgave er at sikre kommunerne og regionen størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Dette sker bl.a. ved at yde international erhvervsservice og informations- og rådgivningsopgaver i relation til EU-systemets muligheder. Denne service vedrører både private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og andre organisationer i regionen. Samarbejdsrelationer Region Midtjyllands samarbejdsregioner i Øst- og Centraleuropa udgør, sammen med de erhvervsrettede initiativer, der er etableret gennem Danish Business Servive (DBS) i St. Petersborg, Development of New Business Opportunities (DBO) i Ungarn, DAROBI Center i Rumænien samt repræsentationskontoret i Shanghai, gode muligheder for at støtte nye virksomheders eksportmuligheder. Der er et stort uudnyttet eksport potentiale for danske virksomheder i Øst- og Centraleuropa, hvilket især har interesse for virksomheder i Region Midtjylland, idet undersøgelser har vist, at de er landets bedste til at producere verdensklassevarer. 20

21 Region Midtjyllands strategiske samarbejdsaftaler omfatter følgende venskabsregioner/søster-by-aftaler og udenlandske kontorer: Kina: Shanghai Byprovins og repræsentationskontoret Rusland: Leningrad Oblast og DBS-kontoret Polen: Dolnoslaski Nedre Schlesien Ungarn: 2 Amter og DBO-kontoret Rumænien: Brasov Amt og DAROBI-centret Vestdansk Investeringsfremme Projektet Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark samt Danmarks Eksportråd/Invest in Denmark. Vestdansk Investeringsfremme består af 7 projektledere placeret i vestdanske udviklingsmiljøer samt en netværkskoordinator placeret hos Invest in Denmark. Endvidere er der 3 internationale markedskoordinatorer, placeret i henholdsvis USA, Asien og Europa, som har særlig fokus på vestdanske kompetencer. Vestdanmark markedsføres udadtil især på områderne informations- og kommunikationsteknologi (IKT), Life Sciences (Biotek/biomedicin) samt vedvarende energi/miljøteknologi, hvor området har særlige styrkepositioner. I år vil man også markedsføre Danmark som et land for kreative hjerner samt for vores maritime miljø. Mål Hedensted Kommune vil via Central Denmark sikre størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Mindst 1 mill.kr. i EU-tilskud til Hedensted Kommune i løbet af de næste 5 år. Desuden vil Hedensted Kommune udnytte mulighederne i de forskellige EU programmer og indgå i internationale samarbejder. Kommunen vil endvidere understøtte virksomheder, som er og gerne vil på de internationale markeder. Udfordringer Kendskabet til det fælles EU kontor og de andre muligheder i Region Midtjylland er ikke så stort. Hedensted Kommune er ikke så kendt som etableringssted for udenlandske virksomheder. Handlinger Udarbejde en International Strategi Informere om, hvilke muligheder, der er på det internationale område, herunder tilbud fra Central Denmark Synliggøre Hedensted Kommune over for Vestdansk Investeringsfremme m.fl. Arrangere studieture til Bruxelles Udbygge venskabsbysamarbejdet til også at omfatte den kommercielle side Indgå i samarbejder med andre kommuner både i og udenfor Danmark. 21

22 22

23 Egne notater 23

24

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen) (FIGUR Beretning ledighedstal v/ Formand, fra 2005/7-2010) Kenneth

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere