de mindre byer i varde k o mmune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "de mindre byer i varde k o mmune"

Transkript

1 de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer byanalyser. Mange af de mindre byer er under pres og der er et stort behov for at finde en ny måde at forstå sig selv på en ny rolle eller identitet. Analysen indgår i samarbejdsprojektet De mindre byer i Kommune og fokuserer på byernes udvikling, ressourcebase, rolle og udviklingspotentiale. Der udarbejdes analyser for byerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev og Outrup. Sammenligningsgrundlaget er by og Region Syddanmark. Målet er at skabe en stærk analyse af nu-situationen, som kan danne grundlag for udarbejdelse af udviklingsplaner i byerne. Samarbejdsprojektet mellem Kommune og Region Syddanmark er en del af Regional Udviklingsplans initiativ i Sydvestjylland om strategisk og analytisk støtte til at formulere byudviklingsstrategier. Initiativet er et samarbejde mellem kommunerne i Sydvestjylland og Region Syddanmark. Indhold Udviklingen efterspørgsel efter byen / side 9 Befolkningstal Befolkningsudvikling Udvikling i området Ejendomspriser Basen byens indbyggere / side 19 Aldersfordeling Husstandstyper Socioøkonomisk status Uddannelse Indkomst Regional Udvikling / Strategi & Analyse Maj 2014 Rollen byens lokale funktioner / side 27 Tilgængelighed Arbejdspladser Pendling Til- og fraflytning Foto: Hyldager Fotografi, Michael Kavin og Kommune

3 Skarpere profil...enhver by er noget for nogen De store byer lokker og trækker flere og flere til. Samtidig er mange mindre byer og landdistrikter under pres befolkningstallet falder og gennemsnitsalderen stiger. Presset er endnu ikke massivt i Kommune, men internt i kommunen er der stor forskel på byerne. Nogle byer vokser og andre oplever faldende indbyggertal. Denne analyse ser på byernes udvikling, borgernes ressourcebase og de enkelte byers roller. Forskellige byer i den samme kommune Denne analyse stiller skarpt på de mindre byer i Kommune og inddrager både kommunens største by,, og Region Syddanmark som sammenligningsgrundlag. Byerne i fokus i denne analyse er Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev og Outrup. Der bor i alt indbyggere i de otte byer, hvilket er en minimal tilbagegang fra 2008, hvor tallet var Der er dog store forskelle mellem byerne. Ølgod Nørre Nebel Outrup Tistrup Oksbøl Alslev Ansager Agerbæk Indbyggertallet i kommunen er faldet med 0,3 pct. i perioden , men tallet dækker over store forskelle inden for kommunegrænsen. by er vokset med 4,3 pct. i samme periode. Til sammenligning er antallet af indbyggere i landdistrikterne faldet med 4,9 pct. Denne vandring fra land til by har konsekvenser for de enkelte lokalområder, hvor de mindre byer ofte udgør centrum for et område. At tegne profiler af de otte byer vil give viden om den enkelte by og om udviklingen i Kommune. Udvikling og beliggenhed Ølgod, Tistrup, Agerbæk, Ansager og Outrup har alle oplevet faldende befolkningstal siden Faldet er mest markant i Outrup og i Ansager, hvor indbyggertallet er faldet med 8,2 pct. Fælles for de fire førstnævnte er, at de ligger i den østlige del af kommunen, hvor man er tæt på erhvervskommunen Billund, der har mange arbejdspladser. Oksbøl, Nørre Nebel og Alslev har haft stigende indbyggertal og fælles for byerne er, at væksten har været forholdsvis stor. Alslev, der ligger tæt på og Esbjerg, har haft den største fremgang på hele 6,2 pct. Kommune er nabo til Danmarks femtestørste by, hvilket giver adgang til mange arbejdspladser. er en geografisk stor kommune og byerne er derfor placeret forskelligt i forhold til arbejdspladser, større byer og der er stor forskel på, hvor meget opland byerne har. Dette giver forskellige flyttemønstre og pendlingsstrømme, hvilket også vil indgå i analysen af byerne. Ressourcemåling Indbyggerne i byerne udgør ressourcebasen for byernes primære udviklingspotentialer. Antagelsen er, at det alt andet lige er en fordel for en bys udviklingsmuligheder: Jo bedre uddannede borgerne er Jo højere indkomstniveauet er Jo "yngre" byen er og Jo højere andelen af familier er. Målt på nævnte parametre viser analysen, at byernes ressourcebaser er meget forskellige. Generelt er uddannelsesniveauet i de fleste byer under gennemsnittet i regionen. Alslev fremstår som den by med de mest ressourcestærke borgere. Her er uddannelsesniveauet og indkomsten høj, og andelen af familier er markant højere end i de andre byer. Oksbøl er også en by med en stærk ressourcebase, mens billedet er meget anderledes i bl.a. Outrup og Ølgod. Kendetegnende for byerne er dog, at de har forskellige styrker og svagheder. Er der noget at komme efter? Målet med analysen er at blive klogere på byernes udvikling, ressourcebase, udfordringer og potentialer. Analysen tegner en profil af, hvem der bor i byerne og giver et afsæt til at arbejde med, hvem byerne kunne være attraktiv for.

4 Side 4 BYERNE I TAL Ølgod indbyggere 918 personer er under 20 år husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Ølgod Oksbøl indbyggere 739 personer er under 20 år husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Oksbøl

5 regional Udviklingsplan Side 5 tistrup indbyggere 359 personer er under 20 år 631 husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Tistrup Nørre nebel indbyggere 300 personer er under 20 år 678 husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR. kr kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Nørre Nebel

6 Side 6 BYERNE I TAL Agerbæk indbyggere 314 personer er under 20 år 610 husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Agerbæk Ansager indbyggere 288 personer er under 20 år 600 husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Ansager

7 regional Udviklingsplan Side 7 alslev indbyggere 361 personer er under 20 år 461 husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Ølgod outrup 997 indbyggere 211 personer er under 20 år 495 husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra Oksbøl

8 Side 8 Udviklingen efterspørgsel efter byen pct. af indbyggerne i Kommune bor i én af de otte mindre byer

9 regional Udviklingsplan Side 9 Efterspørgslen efter byen Mindre byer i Syddanmark Region Syddanmark gennemførte i 2010 analysen De mindre byer i Syddanmark. I analysen blev der sat fokus på de 45 byer i Syddanmark, der har mellem og indbyggere. Konklusionen var dengang, at det gik rigtig godt i langt de fleste af regionens mindre byer. 34 ud af de 45 byer havde haft en befolkningsudvikling ( ), der lå over befolkningsudviklingen for Region Syddanmark i samme periode (1,2 %). Byernes udvikling I analysen indgik Ølgod og Oksbøl som de eneste fra Kommune. Mens Oksbøl blev kategoriseret som en bosætningsby, så pegede analysen på Ølgod som en bosætningsby under pres. Det billede går igen i denne analyse. Ølgod, Tistrup, Agerbæk, Ansager og Outrup har alle oplevet faldende befolkningstal siden Faldet er mest markant i Outrup og i Ansager, hvor indbyggertallet er faldet med 8,2 pct. Oksbøl, Nørre Nebel og Alslev har haft stigende indbyggertal og fælles for byerne er, at væksten har været forholdsvis stor. Alslev, der ligger tæt på og Esbjerg har haft den største fremgang på hele 6,2 pct. Samlet efterspørgsel På de næste sider analyseres efterspørgslen efter byerne ved at se nærmere på befolkningsudviklingen og ejendomspriserne. 3,5% I perioden 2008 til 2013 er indbyggertallet i Nørre Nebel steget med 3,5 pct. Befolkningsudvikling i de mindre byer til 24,4 % 0 til 5 % -3,4 til 0 %

10 Side 10 Udviklingen efterspørgsel efter byen befolkningstal Oksbøl Nørre Nebel Ølgod Tistrup Ansager Agerbæk Alslev Outrup Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup Befolkningsudvikling Oksbøl Nørre Nebel Ølgod Tistrup Ansager Agerbæk Alslev Outrup Alslev Oksbøl Nørre Nebel Agerbæk Ølgod Tistrup Outrup Ansager Figuren viser befolkningstallets relative udvikling i de mindre byer i Kommune = Indeks 100

11 regional Udviklingsplan Side 11 Befolkningstal og udvikling i kommune Befolkning Udvikling Udvikling Kommune ,3% -0,4% By ,3% 0,4% De mindre byer i Kommune Ølgod ,1% -0,2% Oksbøl ,5% -1,0% Tistrup ,2% -0,6% Nørre Nebel ,3% 0,1% Agerbæk ,6% -1,9% Ansager ,2% -1,7% Alslev ,2% 2,3% Outrup ,4% -1,1% Landsbyer ,7% 0,5% Landdistrikt ,9% -1,6% De mindre byer i Syddanmark 2,4% 0,4% befolkningsfordeling i Kommune by Landdistrikter 25,8% 30,5% by Landdistrikter 29,1% by 27,0% by 2008 Mindre byer i Kommune Landsbyer Landdistrikter 2013 Mindre byer i Kommune Landsbyer Landdistrikter Landsbyer 15,0% Mindre byer i Kommune 28,6% Landsbyer 15,2% Mindre byer i Kommune 28,7% 2,0% 2,0% Figurerne viser Kommunes befolkning i 2008 og 2013 fordelt på byer, landsbyer og landdistrikt. Fordelingen af borgerne i de mindre byer er vist i de to søjler for henholdsvis 2008 og ,3% 2,8% 2,6% 2,6% 2,8% 5,6% 7,9% Outrup Alslev Ansager Agerbæk Nørre Nebel Tistrup Oksbøl Ølgod Outrup Alslev Ansager Agerbæk Nørre Nebel Tistrup Oksbøl Ølgod 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 5,8% 7,9%

12 Side 12 Udviklingen efterspørgsel efter byen befolkningsudvikling fordelt på sogne Ølgod # Nørre Nebel # Kortet viser den procentvise udvikling i befolkningens størrelse fra 2008 til 2013 i kommunen fordelt på sogne. Outrup # Tistrup # Ansager # 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 til 0 pct. -10 til -5 pct. under -10 pct. Oksbøl # Alslev # # Agerbæk # befolkningsudvikling i kommunen Kortet viser befolkningstilvæksten i kommunen i perioden Udvikling i antal personer i en radius af 500 meter: 25 og derover 5 til til og derunder

13 regional Udviklingsplan Side 13 befolkningsudvikling i ølgod sogn fordelt på alder og køn 20% 10% Ølgod 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet Forklaring 0% -10% -20% 0-9 år år år år år år år år 80 år + befolkningsudvikling i AAL Sogn (oksbøl) fordelt på alder og køn Oksbøl 50% Forklaring 40% 30% 20% 10% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet 0% -10% -20% -30% 0-9 år år år år år år år år 80 år +

14 Side 14 Udviklingen efterspørgsel efter byen befolkningsudvikling i tistrup sogn fordelt på alder og køn 40% 30% 20% 10% Tistrup 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet Forklaring 0% -10% -20% -30% 0-9 år år år år år år år år 80 år + befolkningsudvikling i nørre nebel sogn fordelt på alder og køn Nørre Nebel 40% Forklaring 30% 20% 10% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet 0% -10% -20% -30% 0-9 år år år år år år år år 80 år +

15 regional Udviklingsplan Side 15 befolkningsudvikling i agerbæk sogn fordelt på alder og køn 30% 20% 10% Agerbæk 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet Forklaring 0% -10% -20% 0-9 år år år år år år år år 80 år + befolkningsudvikling i ansager sogn fordelt på alder og køn Ansager 20% Forklaring 10% 0% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet -10% -20% -30% 0-9 år år år år år år år år 80 år +

16 Side 16 Udviklingen efterspørgsel efter byen befolkningsudvikling i alslev sogn fordelt på alder og køn 60% 50% 40% 30% Alslev 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet Forklaring 20% 10% 0% -10% -20% 0-9 år år år år år år år år 80 år + befolkningsudvikling i outrup sogn fordelt på alder og køn Outrup 30% Forklaring 20% 10% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Mænd Kvinder Samlet 0% -10% -20% 0-9 år år år år år år år år 80 år +

17 regional Udviklingsplan Side 17 Det koster én kvadratmeter bolig oksbøl 8.160,- Outrup 8.619, ,- alslev Nørre nebel 5.756, ,- Agerbæk 5.994,- tistrup grindsted esbjerg 4.959, , ,- ølgod Ansager 6.173,- varde 9.903,- billund 9.512,- Gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i byerne i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni kommune 7.579,- Kilde: Region Syddanmark og OIS

18 Side 18 Udviklingen efterspørgsel efter byen 163 mænd mellem 20 og 29 år bor i Ølgod i Til gengæld bor der kun 144 kvinder i samme aldersgruppe.

19 Regional Udviklingsplan Side 19 byens Indbyggere Menneskelige ressourcer Indbyggerne i byerne er ressourcebase for de fleste af de udviklingsmuligheder, byerne har. På de næste sider gives en profil af byernes indbyggere i forhold til demografiske og socioøkonomiske parametre som alder, indkomst, uddannelse, husstandstype og socioøkonomisk status. Antagelsen er, at det alt andet lige er en fordel for en bys udviklingsmuligheder: Jo bedre uddannede borgerne er Jo højere indkomstniveauet er Jo yngre byen er Jo højere andelen af familier er. Basen Ressourcebasen i byerne i varierer forholdsvis meget. Mens Alslev har den klart stærkeste base, så tyder analysen på, at Nørre Nebel har en svagere base. Det er dog gennemgående for byerne, at de kan være stærke på forskellige parametre. Kendetegnende for Kommune er den høje andel beskæftigede. Det betyder, at man som udgangspunkt er bedre stillet i forhold til de udfordringer, som kommunen står over for. Til trods for at uddannelsesniveauet er lavt, så er der en god sammenhæng mellem borgernes resourcer og behovet på arbejdsmarkedet. De umiddelbare forudsætninger for at gribe og realisere udviklingspotentialerne i hver enkelt by, er derfor i udgangspunktet bedre i nogle byer end i andre. Det er værd at bemærke, at byen med den stærkeste ressourcebase har haft den største befolkningsfremgang, mens byen med den umiddelbart svageste base også har haft stigende befolkningstal. Andre ressourcer Andre ressourcer som frivillighed, ansvar og lokalt engagement er ikke mindst i denne sammenhæng af afgørende vigtighed for byernes udviklingspotentialer, men er ikke mulige at fange med denne type data. Ressourcebase 2012 Andel med grundskole Højeste uddannelse Husstande Socioøkonomi Andel med videregående Indkomst pr. husstand Andel enlige uden børn Andel årige Andel beskæftigede Ølgod 50% 13% kr. 38% 48% 78% Oksbøl 41% 18% kr. 32% 48% 80% Tistrup 48% 15% kr. 35% 47% 79% Nørre Nebel 46% 14% kr. 41% 44% 78% Agerbæk 47% 13% kr. 36% 46% 84% Ansager 52% 11% kr. 35% 52% 78% Alslev 32% 21% kr. 23% 52% 83% Outrup 49% 11% kr. 40% 50% 80% 39% 19% kr. 43% 50% 74% Syddanmark 39% 21% kr. 37% 51% 74% Uddannelse er opgjort for alle over 15 år, som højest fuldførte uddannelse (grundskole er inkl. uopl.) Indkomst er gennemsnitlig årsindkomst pr. husstand. Andel beskæftigede (erhvervsfrekvens) er opgjort blandt de årige.

20 Side 20 basen byens indbyggere Befolkning 2013 fordelt på alder og køn Ølgod Hele landet Oksbøl år år år år år år år år år _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx Tistrup Tistrup _Befolkningspyramide _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx 10 årsintervaller.xlsx Hele landet Nørre Nr. Nebel år år år år år år år år år _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx Agerbæk _Befolkningspyramide _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx 10 årsintervaller.xlsx Hele landet Ansager år år år år år år år år år _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx _Befolkningspyramide _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx 10 årsintervaller.xlsx Mænd Kvinder Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i byerne i Kommune i 2013.

21 Regional Udviklingsplan Side 21 Befolkning 2013 fordelt på alder og køn Alslev Aslev Hele landet Outrup år år år år år år år år år _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx By _Befolkningspyramide _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx10 årsintervaller.xlsx Kommune Hele landet år år år år år år år år år _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx _Befolkningspyramide _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx10 årsintervaller.xlsx Hele landet Hele landet 80+ år år Mænd år Kvinder år Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i byerne i Kommune, i by, samlet i Kommune og i hele landet i år år år år år _Befolkningspyramide 10 årsintervaller.xlsx

22 Side 22 basen byens indbyggere HUsstandsstørrelse % 4% 6% 10% 15% 13% 11% 13% 10% 4% 4% 4% 6% 9% 14% 12% 10% 19% 10% 11% 3% 10% 10% Mere end 5 personer 5 Personer 35% 36% 35% 35% 35% 38% 15% 36% 4 Personer 3 Personer 36% 2 Personer 39% 32% 35% 41% 36% 35% 23% 40% 1 Person Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup HusstandstypeR Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup Syddanmark Par med børn 21% 26% 25% 19% 23% 22% 38% 21% 19% 22% Enlig med børn 6% 6% 5% 6% 5% 7% 3% 5% 6% 6% Par uden børn 31% 31% 32% 31% 32% 32% 34% 31% 28% 29% Enlig uden børn 38% 32% 35% 41% 36% 35% 23% 40% 43% 37% Tabellen viser husstande i byerne fordelt på forskellige husstandstyper. En mindre gruppe øvrige husstandstyper er udeladt (de udgør samlet 3-4 pct.) 41 % I Alslev er der børn i 41 pct. af alle husstande, det tilsvarende tal for hele regionen er 22 pct. 314 personer i Nørre Nebel er over 70 år svarende til over 23 pct. Der er 300 personer under 20 år og det svarer kun til godt 22 pct.

23 Regional Udviklingsplan Side 23 Personindkomst Gennemsnitlig årsindkomst pr. indbygger over 15 år KR. Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Tabellen viser den gennemsnitlige årsindkomst pr. indbygger over 15 år i byerne i Kommune. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 21% indkomstfordeling personer 23% Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Outrup Ansager Alslev Outrup Ølgod kr. Oksbøl kr. Tistrup kr. Nørre Nebel kr. Agerbæk kr. Ansager kr. Alslev kr. Outrup kr kr. 23% 27% Syddanmark 25% kr. 26% 26% 29% 25% 28% 22% 26% 23% 27% 20% 25% 27% 26% 28% 25% 26% 29% 25% 21% 23% 23% 28% 23% 25% 28% 24% 22% 26% 26% 24% 26% 20% 27% 33% 28% 29% 25% 19% 19% 25% 23% 20% 28% 23% 30% 29% 21% 24% 26% 24% 26% 19% 19% 20% 21% 29% 30% 29% 33% Over kr kr. til kr kr. til kr. Under kr. Over kr kr. til kr kr. til kr. Under kr. Fiigur viser fordelingen af indkomst i indkomstintervaller. Figuren er opgjort for indbyggere over 15 år.

24 Side 24 basen byens indbyggere Husstandsindkomst Gennemsnitlig årsindkomst pr. husstand KR. Ølgod kr. Oksbøl kr. Tistrup kr. Nørre Nebel kr. Agerbæk kr. Ansager kr. Alslev kr. Tabellen viser den gennemsnitlige husstandsindkomst i byerne i Kommune. Outrup kr kr. Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup Kilde: Region Syddanmark og Danmarks 23% Statistik 22% 24% indkomstfordeling 20% husstande Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup 15% 15% 26% 27% 25% 23% 20% 23% 23% 26% 22% 31% 27% 27% 25% 26% 28% 22% 28% 27% 24% 20% 26% 27% 26% 26% 27% 22% 25% 23% 20% 42% 28% 23% 26% 31% 22% 26% 25% 24% 26% 29% 22% 27% 26% 27% 26% 22% 15% 15% 27% 27% 28% 28% 22% 26% 24% 29% Syddanmark kr. 28% 42% Over kr kr. til kr kr. til kr. Under kr. Over kr. Figuren viser fordeling af indkomst i indkomstintervaller for husstandene i byerne i Kommune. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik kr. til kr kr. til kr. Under kr.

25 3% 2% 3% 79% 75% Regional Udviklingsplan Side 25 Hvad laver de årige? 3% 8% 4% 8% 3% 6% 5% 7% 4% 15% 11% 12% 8% 7% 10% 5% 4% 70% 76% 13% 10% 7% 5% 75% 3% 2% 3% 1% 13% 4% 9% 6% 76% 3% 5% 10% 6% 71% 1% 80% 73% 2% 3% 79% 75% Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Udenfor arbejdsstyrken Outrup Alslev Ansager agerbæk nørre nebel tistrup oksbøl Ølgod Selvstændige Figuren viser Lønmodtagere socioøkonomisk status i 2012 for indbyggere Arbejdsløse i alderen år. Pensionister Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Udenfor arbejdsstyrken Uddannelsesniveau Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU Ølgod 49,6% 2,9% 34,6% 3,1% 7,9% 1,8% Oksbøl 41,2% 4,9% 35,7% 5,0% 9,7% 3,5% Tistrup 47,6% 3,0% 34,6% 4,1% 8,1% 2,5% Nørre Nebel 45,6% 4,0% 36,7% 2,9% 8,3% 2,5% Agerbæk 47,4% 3,1% 36,1% 3,3% 8,8% 1,2% Ansager 52,5% 3,2% 33,0% 3,1% 7,0% 1,2% Alslev 31,8% 3,7% 43,8% 5,1% 13,0% 2,6% Outrup 48,8% 3,7% 36,4% 2,7% 6,4% 2,0% 39,3% 5,3% 35,9% 3,8% 11,6% 4,1% Syddanmark 39,1% 5,8% 34,1% 3,9% 12,3% 4,8% Tabellen viser indbyggere over 15 år fordelt på højest fuldførte uddannelse (i pct.). Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse).

26 Side 26 Udviklingen efterspørgsel efter byen 363 I Ølgod er der hver dag 363 flere indpendlere end udpendelere

27 Regional Udviklingsplan Side 27 byernes lokale funktioner Aktivitetsniveauet i de fleste byer holdes ikke kun oppe af de indbyggere, der bor i byen. Afhængig af antallet af arbejdspladser i byen, detailhandlens styrke og nærheden til andre større eller mindre byer, er de fleste byer af en vis størrelse på forskellig vis lokalt center for et landdistrikt og eventuelt et antal mindre landsbyer. Udviklingen i de områder har derfor også stor betydning for udviklingen i byen. Klar funktion I Region Syddanmarks analyse af de mindre byer fra 2010 indgik Ølgod og Oksbøl som de eneste fra Kommune. Ølgod blev karakteriseret som en udpræget erhvervs- og handelsby og Oksbøl som en bosætningsby, der efterspørges mere end dens beliggenhed i forhold til arbejdspladser umiddelbart lægger op til. Billedet fra 2011 går igen i denne analyse. Ølgod står sammen med Outrup som indpendlingsbyer med forholdsvis mange arbejdspladser. Pendlingsmønstret viser, at de fleste byer har en centerfunktion for et mindre lokalområde, mens Oksbøl og især Alslev er tydelige forstadsbyer til Esbjerg og. Analysen viser også, at de større byer som, Billund og Esbjerg har mange indpendlere fra byerne i Kommune. Sårbarhed Det er positivt, at Ølgod og Outrup har et godt erhvervsliv, der tiltrækker indpendlere og dermed også liv. Byerne er dog også relativt sårbare, idet den største virksomhed i byerne udgør 40 pct. af arbejdspladserne. De byer, der har få arbejdspladser og som lever af erhvervslivet i andre byer er også sårbare - blot på en anden måde. Hvis byerne er tomme mellem kl. 8 og 16 i hverdagene og udpendlerne foretager indkøb på vej hjem fra arbejde, så bliver butikslivet i de mindre byer endnu mere udfordret end tilfældet er i dag. Beliggenhed Byerne er stadig mere afhængige af hinanden og de funktioner, de hver især har. De fleste byer er centrum for et lokalområde og de muligheder byerne i denne analyse har er tæt forbundet med udviklingen i Vestjylland som helhed Bor man i Ansager har man adgang til næsten en kvart million danske arbejdspladser i en radius af en times transport. Det er over flere end hvis man bor i by. pendling til og fra ølgod Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Ølgod. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

28 Side 28 Rollen lokal centerfunktion så langt kan man komme fra ølgod Så langt kan man komme fra Ølgod i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Ølgod kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Ølgod med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR så langt kan man komme fra Oksbøl Så langt kan man komme fra Oksbøl i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Oksbøl kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Oksbøl med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR så langt kan man komme fra Tistrup Så langt kan man komme fra Tistrup i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Tistrup kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Tistrup med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR

29 Regional Udviklingsplan Side 29 så langt kan man komme fra Nørre Nebel Så langt kan man komme fra Nørre Nebel i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Nørre Nebel kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Nørre Nebel med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR så langt kan man komme fra agerbæk Så langt kan man komme fra Agerbæk i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Agerbæk kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Agerbæk med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR så langt kan man komme fra ansager Så langt kan man komme fra Ansager i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Ansager kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Ansager med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR

30 Side 30 Rollen lokal centerfunktion så langt kan man komme fra alslev Så langt kan man komme fra Alslev i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Alslev kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Alslev med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR så langt kan man komme fra Outrup Så langt kan man komme fra Outrup i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i Outrup kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra Outrup med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR så langt kan man komme fra varde Så langt kan man komme fra i bil på: 0-30 minutter minutter Med bopæl i kan man i bil, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Så langt kan man komme fra med kollektiv trafik på: 0-30 minutter minutter minutter Kilde: Region Syddanmark og CVR

31 Regional Udviklingsplan Side 31 så mange fuldtidsarbejdspladser kan man nå Bil Kollektiv trafik Inden for 30 minutter minutter Inden for 30 minutter minutter minutter Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup Tabellen viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for henholdsvis 30, 60 og 90 minutter i bil og med offentlig transport. Kilde: Region Syddanmark og CVR så mange fuldtidsarbejdspladser kan man nå Antal arbejdspladser inden for Fuldtids arbejdspladser en times kørsel: Indenfor 1 times kørsel i bil to to to to to to to til til til til til til til Kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en times kørsel i bil. Kilde: Region Syddanmark og CVR

32 Side 32 Rollen lokal centerfunktion Adgang til Arbejdspladser 2012 Antal arbejdspladser inden for Tilgængelighed til årsværk en halv times kørsel: 30 min. i bil til to til to til to til to til to til to til to til to Kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en halv times kørsel i bil. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR Arbejdspladser, årsværk, Sårbarhed Arbejdspladsbalance (arbejdspladser pr årig) Antal årsværk (virksomheder i byen) Sårbarhed (største virksomheds andel af arbejdspladser) Antal udpendlere (bopæl i byen og arbejde andet sted) Antal indpendlere (arbejde i byen og bopæl andet sted) Ølgod 1, % Oksbøl 0, % Tistrup 0, % Nørre Nebel 0, % Agerbæk 0, % Ansager 0, % Alslev 0, % Outrup 1, % , % Kilde: Region Syddanmark, CVR og Danmarks Statistik

33 Regional Udviklingsplan Side 33 Figur Ølgod Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner ølgod Figur Ølgod Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Ølgod fordelt på kommuner i Esbjerg 7% Billund 9% Øvrige 13% Ringkøbing- Skjern 14% 56% Øvrige Herning 8% 5% Esbjerg 11% Ringkøbing-Skjern Billund Esbjerg Øvrige Billund 12% Ringkøbing- Skjern 22% 43% Var Ring Billu Esb Her Øvr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling Figur Oksbøl Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner oksbøl Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Oksbøl fordelt på kommuner i Esbjerg 21% Øvrige 3% Ringkøbing- Skjern 2% 74% Øvrige 9% Ringkøbing- Skjern 2% Esbjerg 40% Esbjerg Ringkøbing-Skjern Øvrige Figur Oksbøl 49% Esbjer Ringk Øvrige Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling Figur Tistrup Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner tistrup Figur Tistrup Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Tistrup fordelt på kommuner i Øvrige Vejen 9% 2% Ringkøbing- Skjern Esbjerg 4% 10% 75% Øvrige 10% Ringkøbing- Skjern 7% Billund 9% Esbjerg Ringkøbing-Skjern Vejen Øvrige Esbjerg 18% 56% Var Esb Bill Rin Øvr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling

34 Side 34 Rollen lokal centerfunktion Figur Nr. Nebel Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner Nørre Nebel Figur Nr. Nebel Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Nørre Nebel fordelt på kommuner i Ringkøbing- Skjern 21% Øvrige Esbjerg 4% 7% 69% Esbjerg 16% Ringkøbing-Skjern Esbjerg Øvrige Ringkøbing- Skjern 19% Øvrige 7% 60% Var Rin Esb Øvr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling Figur Agerbæk Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner agerbæk Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Agerbæk fordelt på kommuner i Vejen 14% Øvrige 6% Billund 8% Esbjerg 18% 55% Vejen 7% Billund 18% Esbjerg Vejen Billund Øvrige Øvrige 9% Figur Agerbæk Esbjerg 30% 35% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling Figur Ansager Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner ansager Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Ansager fordelt på kommuner i Ringkøbing- Skjern 3% Øvrige 7% Vejen 3% Esbjerg 7% Billund 14% 66% Vejen 3% Esbjerg 11% Øvrige 12% Billund Esbjerg Vejen Ringkøbing-Skjern Øvrige Billund 26% Figur Ansager 48% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling

35 Regional Udviklingsplan Side 35 Figur Alslev Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner Alslev Tønder 2% Ringkøbing- Skjern 2% Øvrige 8% Billund 2% Figur Alslev Esbjerg 36% Esbjerg 42% Var Esb Billu Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Alslev fordelt på kommuner i % Tønder Esbjerg 47% Ring Øvr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling Figur Outrup Ind- og udpendling Fordelt på Kommuner outrup Figurerne viser ind- og udpendlere til og fra Outrup fordelt på kommuner i % Øvrige 4% Ringkøbing- Skjern Esbjerg 5% 11% Øvrige Billund 8% 2% Ringkøbing- Skjern 7% Esbjerg Ringkøbing-Skjern Øvrige Esbjerg 19% Figur Outrup 63% Vard Esbj Ring Billu Øvri Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Indpendling Udpendling 26% I Ansager pendler 26 pct. af alle udpendlerne til Billund Kommune. 1,15 For hver årig er der 1,15 arbejdsplads i Ølgod. I Alslev er der kun 0,11.

36 Side 36 Rollen lokal centerfunktion udpendling fra ølgod Der er 928 udpendlere fra Ølgod by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til ølgod Der er indpendlere til Ølgod by. Antal, der pendler til et job i Ølgod: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra ølgod der er 363 flere indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Ølgod. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

37 Regional Udviklingsplan Side 37 udpendling fra Oksbøl Der er 852 udpendlere fra Oksbøl by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Oksbøl Der er 338 indpendlere til Oksbøl by. Antal, der pendler til et job i Oksbøl: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra oksbøl der er 514 færre indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Oksbøl. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

38 Side 38 Rollen lokal centerfunktion udpendling fra tistrup Der er 418 udpendlere fra Tistrup by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til tistrup Der er 446 indpendlere til Tistrup by. Antal, der pendler til et job i Tistrup: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra tistrup der er 28 flere indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Tistrup. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

39 Regional Udviklingsplan Side 39 udpendling fra Nørre Nebel Der er 345 udpendlere fra Nørre Nebel by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Nørre Nebel Der er 362 indpendlere til Nørre Nebel by. Antal, der pendler til et job i Nørre Nebel: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra Nørre Nebel der er 17 flere indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Nørre Nebel. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

40 Side 40 Rollen lokal centerfunktion udpendling fra Agerbæk Der er 477 udpendlere fra Agerbæk by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Agerbæk Der er 212 indpendlere til Agerbæk by. Antal, der pendler til et job i Agerbæk: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra Agerbæk der er 265 færre indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Agerbæk. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

41 Regional Udviklingsplan Side 41 udpendling fra Ansager Der er 445 udpendlere fra Ansager by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Ansager Der er 209 indpendlere til Ansager by. Antal, der pendler til et job i Ansager: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra Ansager der er 236 færre indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Ansager. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

42 Side 42 Rollen lokal centerfunktion udpendling fra Alslev Der er 474 udpendlere fra Alslev by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Alslev Der er 61 indpendlere til Alslev by. Antal, der pendler til et job i Alslev: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra Alslev der er 413 færre indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Alslev. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

43 Regional Udviklingsplan Side 43 udpendling fra Outrup Der er 307 udpendlere fra Outrup by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Outrup Der er 314 indpendlere til Outrup by, Antal, der pendler til et job i Outrup: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra outrup der er 7 flere indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til Outrup. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

44 Side 44 Rollen lokal centerfunktion udpendling fra Der er udpendlere fra by. Antal, der pendler til et job i en anden by: 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: Indpendling til Der er indpendlere til by. Antal, der pendler til et job i : 5 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: pendling til og fra der er 946 flere indpendlere end udpendlere. Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

45 Regional Udviklingsplan Side 45 Ølgod figur ind- og udpendling fordelt på byer Ølgod Indpendlere Udpendlere Indpendlere Udpendlere indpendlere 928 udpendlere 50 0 Ølgod figur Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Ølgod. ind- og udpendling fordelt Oksbøl figur på byer oksbøl Indpendlere Udpendlere 338 indpendlere 852 udpendlere Indpendlere Udpendlere Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Oksbøl.

46 Side 46 Rollen lokal centerfunktion ind- og udpendling fordelt Tistrup figur på byer tistrup Indpendlere Udpendlere 446 Indpendlere indpendlere Udpendlere 418 udpendlere 25 0 Ølgod figur Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Tistrup. Nr. Nebel figur ind- og udpendling fordelt på byer Nørre nebel Indpendlere Udpendlere indpendlere 345 udpendlere Indpendlere Udpendlere 20 0 Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Nørre Nebel.

47 Regional Udviklingsplan Side 47 ind- og udpendling fordelt Agerbæk på figur byer agerbæk Indpendlere Udpendlere 212 Indpendlere indpendlere Udpendlere 477 udpendlere 20 Ølgod figur 0 Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Agerbæk. Ansager figur ind- og udpendling fordelt på byer ansager Indpendlere Udpendlere 209 indpendlere 445 udpendlere Indpendlere Udpendlere Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Ansager.

48 Side 48 Rollen lokal centerfunktion Alslev figur ind- og udpendling fordelt på byer Alslev Indpendlere Udpendlere 100 Indpendlere 61 indpendlere Udpendlere 474 udpendlere 50 Ølgod figur 0 Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Alslev. Outrup figur ind- og udpendling fordelt på byer outrup Indpendlere Udpendlere 314 indpendlere 307 udpendlere Indpendlere Udpendlere Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra Outrup.

49 Regional Udviklingsplan Side 49 til- og fraflytning fordelt på byer Tilflyttere Fraflyttere Nettotilflytning Ølgod Oksbøl Tistrup Nørre Nebel Agerbæk Ansager Alslev Outrup Tabellen viser den samlede tilflytning og fraflytning i perioden Tabellen angiver også, hvor der har været positiv og negativ nettotilflytning. Analyse_.indd :41:55

50 Side 50 Rollen lokal centerfunktion Flytninger fordelt på alder ølgod Ølgod Antal flytninger år år år år år år år år år Over 90 år Fraflytning Tilflytning Netto Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder i årene Nettotilflytning er vist som en kurve. top 10 over Til- og fraflytninger til og fra ølgod fordelt på kommuner Kommune Tilflyttere tilflyttere Kommune Fraflyttere fraflyttere ,1% Ringkøbing- Skjern ,8% Esbjerg 102 7,6% Billund 45 3,3% Aarhus 40 3,0% Herning 36 2,7% Vejle 29 2,2% Holstebro 23 1,7% Tønder 14 1,0% Vejen 14 1,0% (øvrig) ,3% Ringkøbing- Skjern ,8% Esbjerg ,7% Aarhus 113 8,2% Billund 59 4,3% Til udlandet 47 3,4% Herning 37 2,7% Vejle 34 2,5% København 27 2,0% Odense 20 1,4% Tabellerne viser de kommuner i landet, som Ølgod får flest tilflyttere fra og som Ølgod afgiver flest fraflyttere til i perioden

51 Regional Udviklingsplan Side 51 Top 10 over til- og fraflytninger til og fra ølgod Fordelt på byer By Tilflyttere tilflyttere By Fraflyttere fraflyttere Fra landområder i Kommune ,0% Til landområder i Kommune ,7% Esbjerg 73 5,4% 65 4,8% Esbjerg 125 9,1% 105 7,6% Fra landområder i Ringkøbing- Skjern Kommune 49 3,6% Aarhus 101 7,3% Til udlandet 47 3,4% Tistrup 42 3,1% Aarhus 39 2,9% Tarm 40 2,9% Skjern 32 2,3% Skovlund 27 2,0% Skjern 25 1,9% Til landområder i Ringkøbing- Skjern Kommune 32 2,3% Grindsted 24 1,8% Tarm 20 1,5% Grindsted 30 2,2% Tistrup 29 2,1% Tabellerne viser de byer, som Ølgod får flest tilflyttere fra og som Ølgod afgiver flest fraflyttere til. Tilflytning til Ølgod Fraflytning fra Ølgod Antal, der flytter til Ølgod fra en anden by: Antal, der flytter til Ølgod fra et landdistrikt opgjort pr. kommune: Antal, der flytter fra Ølgod til en anden by: Antal, der flytter fra Ølgod til et landdistrikt opgjort pr. kommune:

52 Side 52 Rollen lokal centerfunktion Flytninger fordelt på alder Oksbøl Oksbøl Antal flytninger år år år år år år år år år Over 90 år Fraflytning Tilflytning Netto Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder i årene Nettotilflytning er vist som en kurve. top 10 over Til- og fraflytninger til og fra oksbøl fordelt på kommuner Kommune Tilflyttere tilflyttere Kommune Fraflyttere fraflyttere (øvrig) ,8% Esbjerg ,7% Ringkøbing- Skjern 20 2,0% Aarhus 19 1,9% København 14 1,4% Odense 11 1,1% Vejen 11 1,1% Billund 10 1,0% Bornholm 10 1,0% Kolding 10 1,0% (øvrig) ,2% Esbjerg ,7% Aarhus 38 3,7% Til udlandet 36 3,5% København 33 3,2% Odense 24 2,3% Vejle 19 1,8% Aalborg 19 1,8% Billund 18 1,7% Kolding 18 1,7% Tabellerne viser de kommuner i landet, som Oksbøl får flest tilflyttere fra og som Oksbøl afgiver flest fraflyttere til i perioden

53 Regional Udviklingsplan Side 53 Top 10 over til- og fraflytninger til og fra Oksbøl Fordelt på byer By Tilflyttere tilflyttere By Fraflyttere fraflyttere Fra landområder i Kommune ,4% Esbjerg ,1% 97 9,5% Øster Vrøgum 53 5,2% Billum 45 4,4% Oksby 25 2,4% Janderup 21 2,1% Fra landområder i Esbjerg Kommune 17 1,7% Outrup 17 1,7% Aarhus 17 1,7% Esbjerg ,0% Til landområder i Kommune ,7% ,3% Øster Vrøgum 53 5,1% Aarhus 38 3,7% Til udlandet 36 3,5% Hovedstadsområdet 33 3,2% Billum 28 2,7% Odense 24 2,3% Oksby 22 2,1% Tabellerne viser de byer, som Oksbøl får flest tilflyttere fra og som Oksbøl afgiver flest fraflyttere til. Tilflytning til Oksbøl Fraflytning fra Oksbøl Antal, der flytter til Oksbøl fra en anden by: Antal, der flytter til Oksbøl fra et landdistrikt opgjort pr. kommune: Antal, der flytter fra Oksbøl til en anden by: over 10 personer Antal, der flytter fra Oksbøl til et landdistrikt opgjort pr. kommune:

54 Side 54 Rollen lokal centerfunktion Flytninger fordelt på alder Tistrup Tistrup Antal flytninger år år år år år år år år år Over 90 år Fraflytning Tilflytning Netto Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder i årene Nettotilflytning er vist som en kurve. top 10 over Til- og fraflytninger til og fra tistrup fordelt på kommuner Kommune Tilflyttere tilflyttere Kommune Fraflyttere fraflyttere (øvrig) ,3% Esbjerg 85 15,9% Odense 13 2,4% Billund 11 2,1% Aarhus 10 1,9% Svendborg 8 1,5% Ringkøbing- Skjern 7 1,3% Vejle 7 1,3% Herning 6 1,1% København 6 1,1% (øvrig) ,9% Esbjerg 70 12,1% Aarhus 28 4,8% Billund 22 3,8% Ringkøbing- Skjern 21 3,6% Til udlandet 21 3,6% Odense 14 2,4% København 11 1,9% Herning 8 1,4% Vejen 8 1,4% Tabellerne viser de kommuner i landet, som Tistrup får flest tilflyttere fra og som Tistrup afgiver flest fraflyttere til i perioden

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

kommune viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark Regional Udviklingsplan mindre stationsbyer

kommune viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark Regional Udviklingsplan mindre stationsbyer Regional Udviklingsplan mindre stationsbyer i Esbjerg kommune Befolkningsudvikling Ressourcer Tilgængelighed Lokalt center viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark Introduktion Viden til

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE Esbjerg by befolk fra 20 Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ Befolkning Uddannelse Indkomst 012 mx100m). udviklingen fra centrum. OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE FORORD

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Indholdsfortegnelse Sogneprofil for et sogn i Danmark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Befolkningssammensætning... 3 Mobilitet og pendling... 5 Børnetallet... 8 Husstande

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

VEJLE. tæt på. Område, kvarter og bydel. EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK. Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst COWI

VEJLE. tæt på. Område, kvarter og bydel. EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK. Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst COWI VEJLE EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK tæt på Område, kvarter og bydel COWI Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst forord Indhold Vejle - Tæt på sætter Vejle By under lup. Der er tale om en ny type

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET. Byer & bosætning SYDDANMARK. Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer

VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET. Byer & bosætning SYDDANMARK. Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer SYDDANMARK Byer & bosætning VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer Syddanskerne vil hellere køre længere i bilen fremfor at flytte 1 intro Tekst:

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere