Årsberetning 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012/13"

Transkript

1 Årsberetning 2012/13 Vi har sagt farvel til et meget spændende år med nogle store udfordringer - og er dermed klar til at aflægge årsberetning. Vi har haft valg i det forgangne år og har dermed fået nye medlemmer i skolebestyrelsen. Gurli Feierskov har siddet 8 år i bestyrelsen John Brix-Thomsen har siddet i 4 år, og de har begge gjort et stort stykke arbejde. Tak for det! De er afløst af Christian Holdt og Iben Stavnsbo Sørensen. Velkommen! På lærerrepræsentant siden har Michael Jørgensen afløst Helle Sørensen. Skolebestyrelsen har konstitueret sig med Inga Matthiesen som formand og Merete Lauesen som næstformand. De øvrige i bestyrelsen er Susanne Fyhn, Rikke Moltesen Petersen og Tania Arberg som forældrerepræsentanter, Dorte Andersen som lærerrepræsentant samt Bjarne Christensen og Birthe Christensen fra ledelsen. Elevrådsrepræsentanter har efter sommerferien været Nikolaj Hilmer Johannesen og Tobias Schmidt Hansen. Det er en stor fornøjelse at have elever fra overbygningselevrådet med til skolebestyrelsesmøderne. Der bliver både givet og taget, - og de forstår, at det ikke altid kun er overbygningen de repræsenterer. Elevrådet fra overbygningen har lavet gode arrangementer, der har inddraget både lærere og elever. Når punktet Elevråd behandles på bestyrelsesmøderne, og de unge mennesker kommer frem med ideer, - er det lige der, man kan mærke, hvem vi laver skole for: eleverne! I det år der er gået, har skolebestyrelsen afgivet nogle høringssvar. Bl.a. for revideret oplæg til aftalestyringskoncept. Dialogbaseret aftalestyring er valgt som den grundlæggende styringsform for Varde Kommune. Kort fortalt indeholder dialogbaseret aftalestyring en mål-, økonomi- og dialogdel. Måldelen skal sikre, at de politiske mål er i fokus, og at de enkelte virksomheder i Varde Kommune udvikler sig i fælles retning for at nå de overordnede mål, som Byrådet har fastsat. Økonomidelen er den pose penge, virksomheden får til at opfylde det aftalte serviceniveau og de fastsatte udviklingsmål. Dialogdelen skal sikre dialogen mellem politikere, forvaltning, virksomhed og skolebestyrelse. Vores høringssvar omfattede bl.a. opfordring til at afholde dialogmøder i mindre fora, da både dialog og nærhed forsvinder, når mange skoler deltager. Et andet punkt høringssvaret omfattede, var direktionens indstilling vedr. bevillingsniveau, indenfor eller udenfor rammen, hvor vi her på skolen ikke ønskede ændring i opdelingen, da vi her i byen f.eks. har nogle specielle forhold omkring varmeafregningen, som vil være svært at styre inden for rammen. Varmeafregningen bliver inden for rammen, hvor der er taget hensyn til de forhold der omkring skolen her i byen. En anden af de mere interessante høringer der har været, var Revision af Børne- og ungepolitik. Man har valgt at samle de gamle politikker for dagtilbud, skoler samt børn og unge under én hat. Politikken indeholder 7 overordnede temaer: Medbestemmelse og medansvar

2 Udfordrende læringsmiljøer Tidlig indsats Sundhed og trivsel Helhed og overgange i barnets og den unges liv Sammenhæng med det omgivende samfund Bæredygtighed og globalisering. Under hver pind er der målsætninger, som byrådet vil arbejde for. I vores høringssvar gav vi udtryk for, at de 7 overordnede temaer med underliggende målsætninger var vi ikke uenige i. For os gav det god mening at få samlet mange politikker til én det bliver mere brugbart/arbejdsvenligt. Et godt stykke arbejde! Den samlede Børne- og ungepolitik blev godkendt d. 4. september 2012 i byrådet, og kan ses på Varde kommunes hjemmeside. Kompasprojektet, et inklusionsprojekt, som omfatter alle dagtilbud og skoler i Varde Kommune, er i fase 2, hvor arbejdet primært foregår i den enkelte virksomhed. Her på skolen er det Cooperative Learning, som er en pædagogisk metode til brug i undervisningen, der er fokus på. Alle lærere har været på et 2 dages kompetenceudviklingsforløb i Cooperative Learning, som foregik op til skolestart skoleåret 2012/13. Målet med CL er at skabe anderledes aktivitet og dynamik i klasselokalerne. Alle skoler i Varde Kommune skal have en trafikpolitik. Ansager skoles trafikpolitik omhandler både færdselsundervisning, kampagner, på tur med skolen til fods og på cykel osv. En stor del af indholdet står skolens ansatte som ansvarlig for. Men vi som forældre har bestemt også et ansvar. Cyklerne skal være i orden, og vi bakker op om, at der altid benyttes cykelhjelm, når skolen skal på tur. Trafikpolitikken, som blev godkendt i oktober måned, kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden under Handlingsplaner. På første skolebestyrelsesmøde efter sommerferien startede vi med et punkt der hed: Skolebestyrelsens arbejde og beføjelser. Til punktet var inviteret to pædagogiske konsulenter fra Varde Kommune, Bente Sloth og Ole Holdgaard. For gamle bestyrelsesmedlemmer er det godt at få genopfrisket samt få de nye ting med, - og for nye medlemmer er det nærmest et must. Det er vigtigt, at vi alle i bestyrelsen er klar over, hvad vi kan/må blande os i, og hvad der hører til almindelig daglig ledelse. De to konsulenter leverede et par rigtig gode indlæg, og jeg tror, vi alle følte os klædt godt på til et nyt skoleår/bestyrelsesår. Vi har på vores bestyrelsesmøder genoplivet Temadrøftelse. Vi har på et af de første møder opsat en række emner, vi gerne vil drøfte nærmere. Emnerne, der er og bliver sat på dagsorden i dette skoleår, er: Forældresamarbejdets betydning for arbejdet med inklusion. Mobning og elevernes undervisningsmiljø. Sidste skoledag før sommerferien og juleferien. Bad efter idræt.

3 Det er interne drøftelser i bestyrelsen, som nogle gange munder ud i noget konkret, og andre gange er det bare en drøftelse, hvor der udveksles meninger. Skoleåret 2012 blev også året, hvor elever fra det gamle Skovlund Skoledistrikt, som udgangspunkt hører til på Ansager Skole. En flok tager turen fra Skovlund til Ansager hver dag rigtig hjertelig velkommen, - men vi kan være flere. Ansager Skole må gerne være det naturlige valg for hele skoledistriktet. Men vi er selvfølgelig ikke blinde og døve for, at Skovlund Friskole også er et valg. Vi har revideret vores principper for lejrskoler, så de bedre kommer til at matche de 4 gennemgående kendetegn for Ansager Skole. De 4 kendetegn som jo er: A. Internationalisering/globalisering B. Mere idræt/motion (fysisk aktivitet) C. Udeskole (bruge naturen) D. Verden ind i skolen(bl.a. bruge/samarbejde med lokalsamfundet). Det reviderede princip, som gælder fra skoleåret 2013/14 er som følger: 3.kl. 2 overnatninger lokalt. 5.kl. 1 lejrskole á 3 overnatninger f.eks. i København. 7./8. kl. 1 overnatning i Grænselandet. 9.kl. 1 skolerejse á 4 overnatninger i udlandet. Der er taget hånd om overgangsordninger, - vi mangler dog at afklare, om det er 7. eller 8. kl., der skal til Grænselandet. I 2013 har vi valgt i budgettet at prioritere de 4 førnævnte indsatsområder, som kendetegner vores skole. Det er vigtigt, der er midler til ikke blot at fastholde, men at udvikle dem. Så er videreuddannelse/kompetenceudvikling prioriteret og endelig indsatsområderne i aftalestyringen, som er: Faglige mål for dansk, matematik og engelsk. Inklusion. Digitalisering. Som det efterhånden er de fleste bekendt deltager Ansager Skole i et nyt projekt vedr. digitalisering og virtuel undervisning sammen med Næsbjerg og Tistrup skoler i forbindelse med Viva Varde. Den virtuelle undervisning tog sin start efter sommerferien Projektet fordrer en stor grad af koordinering på tværs af skolerne på væsentlige områder som undervisning, tid, møder, skoleårets planlægning m.m. Udover den tværgående koordinering er der en stor udfordring i at udarbejde og gennemføre fælles undervisning på tværs af skolerne baseret på en ny og forholdsvis uafprøvet teknologi, dvs. tablets og telepresence. D. 13. november 2012 indbød Varde Kommune til presseevent på Ansager Skole. Der var journalister fra flere dele af pressen til at overvære undervisningen for alle 3 skoler, som foregik fra firmaerne Innovation Lab og Novozymes via telepresence.

4 Det er besluttet fra politisk side, at projektet fortsætter endnu 2 år, med de nuværende 5. og 6. klasser, når de starter i 7. kl. Så på et tidspunkt har vi en hel overbygning, der har denne form for undervisning. Det er jo intet mindre end fantastisk! Vi har her på skolen valgt at opgradere personalet, så det ikke kun er de lærere, der har 7. kl. der har Ipads, men det er alle lærere og pædagoger. Det må give synergi, at alle kan arbejde på samme medie. Personalet fra Den Blå Æske holdt først på året i 2012 pædagogisk weekend, hvor fokus var på at udvikle SFO i forhold til de forandringer, som helhedsskolen har medført. På trods af faldende børnetal og deraf mindre personale, er der stadig masser af nye tiltag såsom musehullet og genbrugsværkstedet. Indskrivning i SFO skal fremover, ligesom mange andre henvendelser til kommunen, ske digitalt. Såfremt der er forældre, der skulle have problemer med den digitale indskrivning, er personalet fra Den Blå Æske behjælpelige. Pædagoger og lærere i indskolingen har lavet fælles mål for helhedsskolen, - ja, ikke bare fælles mål, men også hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at nå målene, og hvilke samarbejdsformer der benyttes. Og sidst selvfølgelig evaluering. Fra kommunens side var helhedsskole tænkt til og 2.kl. Vi har her på skolen valgt at tage 3. kl. med og fordele pædagogtimerne på de 4 årgange. Vi synes. det giver et bedre forløb i indskolingen. Det er, så vidt det er muligt, den samme pædagog. der følger årgangen fra 0. til 3. kl. I det år der er gået. er lærerstaben udvidet med 2, Peter Karlsen og Ole Nielsen, som før har været på Skovlund Skole. Min fornemmelse er, at de er faldet godt til blandt børn og personale. Ole Nielsen går dog på pension fra 1. februar To lærere har haft 25 års jubilæum Dorte og Morten Andersen, vi ønsker tillykke - de har jo mange år i sig endnu. Mindst 25! Skolens sekretær gennem de sidste år, Conny Vind Christensen, har søgt nye udfordringer. Hendes smilende og serviceminded væsen vil være savnet af alle. Forældremøderne i efteråret 2012 blev forsøgsvis afholdt på en lidt anden måde, end man har været vant til. I hvert tilfælde for indskolingen og mellemtrinnet. Der er både positive og negative ting ved forandringen, - men det var der jo også ved den gamle model. Der er ingen tvivl om, at der nok skal blive lavet evaluering på møderne fra efteråret. Men om det giver et endeligt facit det er ikke sikkert. Et af de mere i øjnefaldne projekter skolebestyrelsen har medvirket til det seneste år er. renovering af bedene ud mod Østergade. Det har pyntet fantastisk på facaden på vores skole. Nu kan man se, det ikke er et Tornerose slot, men en rigtig levende skole! Ansager Skole vores skole! På vegne af skolebestyrelsen på Ansager Skole

5 Inga Matthiesen Formand

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2013-2014 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2008

Beretning Egegård Skole marts 2008 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2008 Kort om skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på SkoleIntra Imageudvalget Ny skoleleder Trivselsudvalget Undervisningsmaterialer Forventningspapiret Skolens

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere