ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER 2011/2012 1

2 ADGANGSKORT. Adgangskortet giver eleverne adgang til forskellige arrangementer og fester. VIGTIGT! Læreren skal skrive kortet under hver måned. Kortet gælder som medlemskort. ADRESSE. ROSKILDE UNGDOMSSKOLE - SYD, Ørstedvej 63B, 4130 Viby Sj. Tlf med telefonsvarer - brug den! WEB: Kontoret er åbent de fleste hverdage i sæsonen fra kl til ud på eftermiddagen, og der er altid nogen på kontoret mandag og fredag kl samt mandag til torsdag kl AFSLUTNING AF HOLD. Mødelistens timetal skal overholdes, med mindre andet er aftalt. Mødelisten skal sammentælles (elevtimer og lærertimer). ALARM Hvis du skal bruge skole udenfor normal undervisningstid, skal du have en kode til alarmen og en nøglebrik. Den får du på kontoret. Alarmen slår automatisk til om aftenen kl Hvis alarm går i gang, se procedure på indersiden af døren på det midterste skab i USK-depotet BESTYRELSEN. Ungdomsskolebestyrelsen holder møde 6 gange om året. Ungdomsskolelærernes (afd. Syds) rep. i bestyrelsen er p.t. Martin Jørgensen (der vælges eller genvælges ny repræsentant hvert år til det første lærermøde) BROCHUREN Udkommer uge 33. Midtersiden er program og lærertelefonliste. (kan også i år rives ud) Undervisningen starter i uge 38, og de fleste hold forventes afsluttet i april BØRNEATTEST Ved sæsonstart skal alle lærere udfylde en børneattest. EKSKURSIONER. Skal aftales med kontoret før afholdelse. Hvis der ændres i undervisningstiden, skal det meddeles kontoret, eleverne og forældrene skriftligt. Der gives kørselsgodtgørelse til forældre og andre på 2,00. pr. km. "Beordret" lærerkørsel dækkes med 3,67 kr. pr. km. 2

3 ELEKTRONISK BETALING Ved indkøb skal vores nye EAN-nummer ( ) benyttes med mindre læreren selv lægger ud. Nummeret står også på siden info eller på lærersiden på vores hjemmeside. Læreren får pengene retur med en check eller får sat pengene direkte ind på lærerens nemkonto. EVALUERINGSSKEMA Vi lægger et evalueringsskema ud i bakken med lønskemaer. Det skal være udfyldt og afleveres inden 1. dec eller når holdet er afsluttet FERIEPLAN Efterårsferie: 15/10-22/ Juleferie: 21/12-3/1 2011/12 Vinterferie: 18/2-25/ Påskeferie: 31/3-9/ FACEBOOK Roskilde Ungdomsskole syd har sin egen gruppe på facebook, som hedder ROSKILDE USK-SYD, for nuværende elever og lærere og Ramsø Ungdomsskole for gamle elever og lærere. Du er selvfølgelig velkommen til at lave din egen facebookgruppe på dit hold. FESTER Vi plejer at holde 5 elevfester pr. år. Lærerne er tilsyn, og det betyder, at man kan regne med at være tilsyn til fester to gange pr. år. Der udbetales arbejdsløn p.t. 199,73 kr.. pr. time incl. feriepenge. (12,5%+ 2,5% for sjette ferieuge... Den første fest afholdes fredag, den 16. september 2011 fra FORSIKRINGER. I forbindelse med lejrskoler i udlandet tegnes særlige forsikringer både for elever og lærere. Dette foretages af administrationen. Elever er dækket af usk forsikring, under hvad der må betegnes som ulykker i forbindelse med undervisningen. Alle ansatte er dækket af Roskilde Kommunes arbejdsskade- og ansvarsforsikring. FRIKVARTERER Rygning er ikke tilladt indendørs. 3

4 Man kan holde frikvarterer, når det er belejligt, men holdets samlede undervisningstid pr. aften (dag) skal overholdes. Man får også løn for frikvarterer, så man har formelt opsynspligt med eleverne - bl.a. må de ikke forstyrre andre hold, der har undervisning. HJEMMESIDE (afd syd) Der kan også es direkte herfra. Der findes også en lærerside, som hedder kun for lærere, som ligger under pinden info Der kan du læse og downloade en masse praktiske ting HOLDREGNSKAB Du kan altid få at vide hos os, hvor mange penge der er tildelt dit hold. Har du spørgsmål til større indkøb, så kom ind til os. INDMELDELSE Indmeldelseskortet i brochuren består af et hovedkort, der står i kartoteket på ungdomsskolekontoret. Der er indmeldelseskort i USK-depotet til nyankomne. Eleverne kan også melde sig til direkte på nettet 6. og 7. klasses kan nu også melde sig til udvalgte hold VIGTIGT! Alle elever på holdet skal være indmeldt og registreret på kontoret. INSPIRATION OG KLAGER Ungdomsskolen skal være inspirerende, give oplevelser og nutidig viden. Derfor er vi altid åbne for nye ideer. Vi modtager også gerne ros og ris. Giv din mening til kende på ungdomsskolekontoret! KANOER Ramsø Kano Center råder over 8 inkas 525 AL kanoer med fuldt udstyr inkl. redningsveste til 24 personer. Der er 3 sæder i hver kano. Kanoerne ligger på en speciel trailer, hvor der også er plads til oppakning.. Se mere på (syd) under pinden USK er også KONTORNR. Roskilde ungdomsskole syds kontonr. er Den står også på hjemmesiden under info eller kun for lærere KURSER Ungdomsskolen giver normalt tilskud til maksimalt et kursus pr. lærer om året. Ansøgning om tilskud sendes til kontoret forud for kursets afholdelse. Ungdomsskolen har ikke nogle formelle krav til pædagogisk uddannelse, men vi ser gerne, at undervisere helt uden kendskab til pædagogik påbegynder et voksen-pædagogisk grundkursus. 4

5 LEDELSE Ungdomsskoleleder: Souschef. Kenneth Sørensen Bjarne Nielsen Baretten 20 Assendløsevejen Ringsted Viby Sj. Tlf Mobil: mobil: Sekretær: Helle Weinell Lidemarkvej Herfølge tlf LEJRSKOLER. Der skal søges om disse ved skoleårets start. Nærmere oplysninger fås på kontoret. LOGIN TIL SKOLERNES COMPUTERE Lærere har nu afgang til folkeskolernes computere med følgende login Login: uskra1 Password: uskra1 Eleverne har adgang til computerne med deres normale password fra folkeskolen. De kan bruge det samme login på alle skoler som på deres stamfolkeskole. LÆRERBAKKER I depotet ved siden af ungdomsskolekontoret på P7 findes lærerbakkerne. Mødelisten skal altid opbevares i din lærerbakke, når der ikke er undervisning. Post til kontoret lægges i ungdomsskolebakken, hvis kontoret er ubemandet. Fotokopimaskiner står også depotet. Her kan man kopiere til undervisningsbrug. Private kopier koster 50 øre stykket. LØN Hver lærer har ansvar for at tage og udfylde timeseddel for hver måned. Skemaet forefindes i bakken i USK-depotet ved kontoret. Er man fraværende skrives ikke noget. Er du i tvivl kan du altid kontakte kontoret. Lønskemaet og en udfyldt kopi af mødelisten SKAL afleveres til tiden i underskrevet stand (dvs senest den 31. i hver måned). Ellers får du ingen løn i den måned!! Lønnen udbetales månedsvis, Lønperioderne går fra den 1. i en måned til den 31. i en måned. Eksempel: Løn udbetales, ca. den 15. i hver måned. Hvis der sker ændringer af undervisningstidspunkter eller undervisningen aflyses, skal kontoret have skriftlig besked, så informationerne kan videregives til kommunens lønningskontor. 5

6 På timesedlen skrives den tid man underviser i hele klokketimer. Eks. Underviser man fra f.eks skrives 1.5 time på timesedlen. Underviser man fra skrives 2.5 time på timesedlen. Underviser man fra f.eks skrives 1.75 time på lønsedlen Undervisningslønnen er for 359,54 kr pr. klokketime. Alle nævnte satser er inkl. 12,5% i feriepenge + 2,5% for sjette ferieuge... Man kan selv fordele lektioner og frikvarterer, men den samlede undervisningstid pr. gang skal overholdes. Lønnen ved fritidsarrangementer er på 199,73 kr. pr. klokketime på. Den nævnte sats er inkl. 12,5% i feriepenge+ 2,5% for sjette ferieuge.. LÅNE TING PÅ KONTORET (BUS; KAMERA, MM) Ungdomsskolen råder over en bus, videokameraer, digitalkameraer, projektorer og andre ting, som man kan låne i forbindelse med undervisningen. MØDELISTEN Afvigelser uden aftale med kontoret må ikke forekomme - man skal altså undervise på de aftalte tidspunkter (se evt. under "sygdom"). Mødelisten skal føres omhyggeligt med tal, der markerer, hvor mange lektioner eleven var til stede den pågældende undervisningsgang. (F.eks. 2,5) A = afbud, O = fraværende. Hvis fravær skyldes deltagelse i andet skolearrangement, kan eleven få påført timetal i parentes fx (2,5). Mødelisten skal altid være ajourført, ellers kan løntimetallet ikke blive indberettet til lønkontoret. Mødelisten skal ligge i lærerbakken, når der ikke er undervisning, med mindre andet er aftalt med kontoret. PARKERING Parkering i skolegården på Peder Syv Skolen er ikke tilladt. Det gælder både cykler, knallerter og biler. Af- og pålæsning er selvfølgelig tilladt. PLIGTER UD OVER UNDERVISNINGEN Den forholdsvis høje undervisningsløn gives ikke kun for selve undervisningen. Lærerne er i følge overenskomsten forpligtet til at deltage i fælles planlægning (herunder lærermøder), pædagogisk administrative funktioner i tilknytning til undervisningen samt forberedelse og efterbehandling af undervisningen. I løbet af en sæson vil der være et opstartsmøde i efteråret og et evalueringsmøde i foråret, hvor der er mødepligt. Der udbetales løn til disse møder. Derudover vil der være yderligere 2 arrangementer, som er frivillige. 6

7 PÆDAGOGISK VÆRKSTED Apparatur i pæd. værksted på P7 kan benyttes dog ikke fotokopimaskinen og telefon - de findes i USK-depotet På Gadstrup Skole skal alt AV-udstyr bestilles i forvejen hos pedellen (mobil ) eller på skolekontoret tlf RO OG ORDEN. Helst kun en elev må forlade undervisningen ad gangen. Husk tilsynsforpligtelsen! Der er de senere år sket en markant forbedring af ro og orden på gangene. Tak for det! Husk at stille stole op og rydde op i undervisningslokalet inden holdet forlader dette! Mange lokaler skal bruges næste morgen af folkeskolen. RYGNING er ikke tilladt indendørs hverken for elever eller lærere. Der er et rygested, som kun lærerne må benytte. Det ligger ved kælderen ved lokale 31. SKEMAØNSKER. Lærere, der ønsker hold til næste år, angiver ønsker på en særlig blanket, der udleveres i slutningen af sæsonen. SMS Vi kan sende SMS beskeder til alle de elever, som har oplyst mobiltelefonnr. Det kan både være til enkeltpersoner eller til hele hold på en gang. Det kan især være smart, hvis man skal have en besked ud til et helt hold på en gang med kort varsel. Det er vigtigt, at vi også har lærerens opdaterede mobilnr. SYGDOM Hvis man bliver syg eller forhindret, skal der så vidt muligt sættes vikar på. Det er derfor godt at have en aftale med en anden lærer om det. Læg evt. vikarnavn i lærerbakken. Vikarlønnen klares lettest ved, at holdlæreren giver sin løn minus 50% til vikaren. Man kan altså ordne lønnen indbyrdes. Sygdom og vikarnavn skal altid meddeles ungdomsskolekontoret. Ved længerevarende sygdom aftales nærmere med ungdomsskoleinspektøren. TELEFON Vi har sat en telefon op i USK-depotet. Den kan du frit benytte, f.eks. til at ringe til elever, der ikke er mødt op. (bare ikke til din syge moster i Thailand) TELEFONKÆDE. Læreren bør give eleverne sit telefonnummer, så de kan melde afbud. Giv eleverne en telefonkæde til lærermeddelelser - der ligger fra sæsonstarten et klargjort stykke papir i lærerbakken til dette brug. 7

8 UDEBLIVELSE FRA UNDERVISNINGEN. Elever skal helst ikke melde afbud gennem en anden elev. Det skal ske direkte til læreren pr. telefon eller til ungdomsskolekontoret. Hvis en elev forsømmer flere gange uden at melde afbud, bør man kontakte eleven pr. telefon. Det giver som regel bedst resultat at ringe. (se afsnit under telefon UDMELDELSE. Hvis en elevs forsømmelser overstiger mere end 20%, må læreren få en snak med eleven om, hvorvidt vedkommende vil forbedre sit fremmøde eller ønsker at forlade holdet. Hvis en elev udmeldes, skal en udmeldelsesblanket udfyldes og udm. påføres mødelisten. Efter registrering på kontoret opbevares blanketten på bagsiden af fagkortlommen. Det er vigtigt eleverne oplever, at vi tager en indmeldelse seriøst, og at vi derfor forventer et stabilt fremmøde. UNDERVISNINGSTIDEN. Elever, der kommer for sent, må gerne opleve, at deres fravær er blevet bemærket. Det gælder også, hvis eleven går før tiden. Mødelisten skal være dokumentation for elevens tilstedeværelse. Løntimetallet på mødelisten skal påføres hver undervisningsgang og skal være et nøjagtigt udtryk for undervisningstiden. Man må ikke springe frikvartererne over og gå før tiden, og undervisningen slutter først på det tidspunkt, der er angivet på mødelisten. Mødelisten er dokumentation for lønudbetalingen. UNGDOMSSKOLEN Ungdomsskolen er nu 3 i 1 d.v.s at elever fra andre områder af den nye kommune kan melde sig til hos os og elever fra vores område kan melde sig til i Nord (Jyllinge) eller Midt (Roskilde). USK-RÅD Interesserede elever kan melde sig direkte til USK-rådet (hold X833). VAREKØB. Læreren køber selv ind i henhold til budget. Læreren skal oplyse leverandøren Ungdomsskolens EAN nummer ( ), da betaling skal ske elektronisk. (se under elektronisk betaling) Samtidigt skal vores rekvisitionsnummer være påført ( ) Fakturaer skal tydeligt angive vareart, antal og pris. Desuden skal holdnummer og lærernavn være påført. Læreren kan, hvis det ønskes, selv betale, og beløbet refunderes fra kontoret via nemkonto eller check. Elever kan kun købe ind ved rekvisition med ungdomsskolens stempel. 8

9 VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har ansvaret for elever som skades alvorligt. Medarbejders kontaktpersoner returneres til kontoret. Vi accepterer ikke vold og trusler om vold i Roskilde Ungdomsskole - Syd Fysisk vold: Definition på voldsudøvelse: Fysisk overgreb i form af slag, spark, bid, kvælningstag, knivstik, udsat for kasteskyts, hærværk mod personalets ejendele Psykisk vold: Når en ansat i konkrete episoder udsættes for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematiske fornedrelser, ydmygelser Psykiske reaktioner på længerevarende risiko for fysisk vold og trusler om vold. Når en medarbejder selv føler, at sine fysiske/psykiske grænser er krænket. Begge typer vold kan være rettet direkte mod den ansatte eller indirekte, hvor den ansattes familie, venner eller andre nærtstående personer er genstand for vold eller trusler om vold. 9

10 Forståelsesramme: De unges adfærd og udtryksformer kan være udadreagerende, uhensigtsmæssige og af omgivelserne opfattes som truende - uden at det fra de unges side har været hensigten. Dette billede kan forstærkes ved reaktioner, hvor de unge møder givne udsagn eks. krav eller henvisninger om ændring af adfærd, hvor den unge kvitterer med en modreaktion. Der er situationer, hvor alle vil karakterisere det som vold og overgreb, men ofte vil der Der er situationer, hvor alle vil karakterisere det som vold og overgreb, men ofte vil der være forskellige oplevelser. Det er derfor vigtigt at medarbejderne selv søger en afgrænsning i kombination med andres opfattelser og at eget syn på konkrete episoder respekteres. De unges voldsudtryk kan for nogle medarbejdere virke voldsom for andre mindre, afhængig af den enkeltes tolkning/syn på situationen og evt. behov for opstramning af normer i ungdomsskolen Målsætning: At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen At forebygge vold og trusler om vold overfor ungdomsskolens ansatte. At sikre den enkelte medarbejder og få en fælles viden, forståelse og kendskab til strategier til at imødegå vold og trusler om vold. At udvikle pædagogiske arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler At ungdomsskolens interne beredskabsplan bliver fulgt. At inddrage ungdomsskolens elever i voldsforebyggelse / holdningsbearbejdelse omkring personlige udtryksformer og samværsnormer. Overordnet handleplan: Forebyggelse: Indgår som en del af den pædagogiske praksis og metodeudvikling diskuteres /opfølges løbende og i introduktion til nye medarbejdere. Værdigrundlag: Afgrænsning og præsicering af begrebet tolerance bygger bla. på et værdigrundlag, hvor vi som personale møder de unge med respekt for deres integritet, og er synlige og tydelige voksne, der er formidler af normer og en positiv omgangstone. På baggrund af den enkelte medarbejders individuelle værdier, dannes fælles holdninger, metodevalg og målindsatser i praksis. Konfliktløsningsmetoder: Vi skal således alle i medarbejdergruppen være bevidste om udvikling af egne og fælles konfliktløsningsmetoder, hvor en væsentlig faktor i forebyggelse af vold ligger i, at vi som medarbejder bla. er nærværende og specielt opmærksomme på den generelle stemning i ungdomsskolen 10

11 Således kan konflikter ofte løses inden de udvikler sig yderligere blandt medlemmerne eller mod en medarbejder, hvor medarbejderne ikke optrapper, men i væsentligst forstand er nedtrapper og synlig konfliktløser Magtanvendelse: Medarbejder i ungdomsskolen skal være bekendt med, forbudet mod fysisk magtanvendelse indenfor området. Erfaringer i medlemsinddragelse: Ungdomsskolen har positive erfaringer i samtale med medlemmerne om positiv adfærd, personlige signaler- og redskaber til at undgå vold. Registrering. Ungdomsskolens samlede voldspolitik justeres en gang årlig ved sæsonstart. Konkrete arbejdsmetoder omkring konflikthåndtering justeres løbende efter behov. Det fysiske / psykiske arbejdsmiljø i ungdomsskolen vurderes og justeres løbende. Konkrete hændelsesforløb skriftliggøres og behandles konkret af ledelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Om magtanvendelse I konkrete situationer vil der altid ligge et dilemma i forhold til medarbejderens ansvar og indsatsen overfor den voldelige, contra den enkelte medarbejders egen sikkerhed. Undtagelser fra forbudet mod fysisk magtanvendelse 2. Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdssted, er tilladt, såfremt barnet eller den unge enten udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller såfremt barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv. Denne magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Stk. 2. Handlinger, som har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensynangrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt, omfattes af straffelovens bestemmelser om nødværge, hvorefter der kan blive tale om at gå videre i forsvaret end anført i stk.1 En medarbejder kan således også gribe ind og hjælpe i udøvelsen af nødværge. I undtagelser hvor fysisk magtanvendelse har indgået i overgrebet, skal der udarbejdes en særskilt skriftlig redegørelse, som udformes med præcis angivelse af selve magtanvendelsen. 11

12 Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning skal gøres følgende: Af kollegaerne på arbejde ydes der psykisk førstehjælp Både den skadelidte og evt. arbejdskollegaer, som har været med ved hændelsen, kan have behov for kollegial psykisk førstehjælp og bør gives støtte og mulighed for at tale ud om sine oplevelser. Det er vigtigt, at skadelidte ikke efterlades alene de første timer efter hændelsen Ungdomsskolelederen kontaktes og orienteres på tlf: I akutte tilfælde træffer lederen beslutning om Psykologisk Krisehjælp. Overgrebet skal beskrives, med en fyldestgørende redegørelse over hvad der skete før, under og efter episoden. Der vurderes om der er behov for at kontakte kollegaens primære eller sekundære kontaktperson Forældrene til den eller de børn & unge der er årsag til overgrebet kontaktes. Kommunen orienteres af ungdomsskolelederen. Bestyrelsesformanden orienteres af ungdomsskolelederen. Ungdomsskolelederen er ansvarlig for den videre opfølgning: At give medarbejderstøtte At sikre anmeldelse til arbejdstilsyn- og Politi At sørge for forholdsregler i Ungdomsskolen, i forhold til den konkrete situation og fremover Evt. lægeerklæring eller tandlægeerklæring skal udfyldes og vedlægges eller eftersendes. 12

13 Beredskabsplan i forhold til personalet, som deltager i akvititeter med elever, som kommer alvorligt til skade. Ingen aktiviteter afvikles uden den aktuelle sikkerhed er vurderet, og gældende regler er overholdt. Hvis der alligevel sker uheld, hvor elever kommer alvorligt til skade under ansvar af en medarbejder skal ske følgende: Der ringes alarm 112. Lederen kontaktes Den kollega som er ansvarlig bibringes socialt omsorg fra øvrige medarbejdere som er på vagt. Lederen efterspørger / vurderer behovet og rekvirerer krisehjælp. Lederen sørger for orientering til kommunen. Lederen sørger for kontakt til elevens forældre. 13

14 Tillæg til volds- og beredsskabsplan Denne side returneres til kontoret, som arkiverer oplysningerne I din personalemappe. Hvis du utilsigtet skulle komme i en krisesituation under arbejdet i ungdomsskolen, hvor du får behov for det bedste nærvær du kunne forestille dig, hvor skal jeg så som leder henvende mig på dine vegne? Tænk venligst nøje over hvilke personer du vil have hjælp / omsorg fra hvis uheldet er ude. Dato: Medarbejders Navn: Primær kontaktperson/tlf: Sekundær kontaktperson/tlf: 14

15 15

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet 51 4400 Kalundborg : 59 53 46 98 : www.kalundborgungdomsskole.dk :ungdomsskolen@kalundborg.dk Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere