ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER 2011/2012 1

2 ADGANGSKORT. Adgangskortet giver eleverne adgang til forskellige arrangementer og fester. VIGTIGT! Læreren skal skrive kortet under hver måned. Kortet gælder som medlemskort. ADRESSE. ROSKILDE UNGDOMSSKOLE - SYD, Ørstedvej 63B, 4130 Viby Sj. Tlf med telefonsvarer - brug den! WEB: Kontoret er åbent de fleste hverdage i sæsonen fra kl til ud på eftermiddagen, og der er altid nogen på kontoret mandag og fredag kl samt mandag til torsdag kl AFSLUTNING AF HOLD. Mødelistens timetal skal overholdes, med mindre andet er aftalt. Mødelisten skal sammentælles (elevtimer og lærertimer). ALARM Hvis du skal bruge skole udenfor normal undervisningstid, skal du have en kode til alarmen og en nøglebrik. Den får du på kontoret. Alarmen slår automatisk til om aftenen kl Hvis alarm går i gang, se procedure på indersiden af døren på det midterste skab i USK-depotet BESTYRELSEN. Ungdomsskolebestyrelsen holder møde 6 gange om året. Ungdomsskolelærernes (afd. Syds) rep. i bestyrelsen er p.t. Martin Jørgensen (der vælges eller genvælges ny repræsentant hvert år til det første lærermøde) BROCHUREN Udkommer uge 33. Midtersiden er program og lærertelefonliste. (kan også i år rives ud) Undervisningen starter i uge 38, og de fleste hold forventes afsluttet i april BØRNEATTEST Ved sæsonstart skal alle lærere udfylde en børneattest. EKSKURSIONER. Skal aftales med kontoret før afholdelse. Hvis der ændres i undervisningstiden, skal det meddeles kontoret, eleverne og forældrene skriftligt. Der gives kørselsgodtgørelse til forældre og andre på 2,00. pr. km. "Beordret" lærerkørsel dækkes med 3,67 kr. pr. km. 2

3 ELEKTRONISK BETALING Ved indkøb skal vores nye EAN-nummer ( ) benyttes med mindre læreren selv lægger ud. Nummeret står også på siden info eller på lærersiden på vores hjemmeside. Læreren får pengene retur med en check eller får sat pengene direkte ind på lærerens nemkonto. EVALUERINGSSKEMA Vi lægger et evalueringsskema ud i bakken med lønskemaer. Det skal være udfyldt og afleveres inden 1. dec eller når holdet er afsluttet FERIEPLAN Efterårsferie: 15/10-22/ Juleferie: 21/12-3/1 2011/12 Vinterferie: 18/2-25/ Påskeferie: 31/3-9/ FACEBOOK Roskilde Ungdomsskole syd har sin egen gruppe på facebook, som hedder ROSKILDE USK-SYD, for nuværende elever og lærere og Ramsø Ungdomsskole for gamle elever og lærere. Du er selvfølgelig velkommen til at lave din egen facebookgruppe på dit hold. FESTER Vi plejer at holde 5 elevfester pr. år. Lærerne er tilsyn, og det betyder, at man kan regne med at være tilsyn til fester to gange pr. år. Der udbetales arbejdsløn p.t. 199,73 kr.. pr. time incl. feriepenge. (12,5%+ 2,5% for sjette ferieuge... Den første fest afholdes fredag, den 16. september 2011 fra FORSIKRINGER. I forbindelse med lejrskoler i udlandet tegnes særlige forsikringer både for elever og lærere. Dette foretages af administrationen. Elever er dækket af usk forsikring, under hvad der må betegnes som ulykker i forbindelse med undervisningen. Alle ansatte er dækket af Roskilde Kommunes arbejdsskade- og ansvarsforsikring. FRIKVARTERER Rygning er ikke tilladt indendørs. 3

4 Man kan holde frikvarterer, når det er belejligt, men holdets samlede undervisningstid pr. aften (dag) skal overholdes. Man får også løn for frikvarterer, så man har formelt opsynspligt med eleverne - bl.a. må de ikke forstyrre andre hold, der har undervisning. HJEMMESIDE (afd syd) Der kan også es direkte herfra. Der findes også en lærerside, som hedder kun for lærere, som ligger under pinden info Der kan du læse og downloade en masse praktiske ting HOLDREGNSKAB Du kan altid få at vide hos os, hvor mange penge der er tildelt dit hold. Har du spørgsmål til større indkøb, så kom ind til os. INDMELDELSE Indmeldelseskortet i brochuren består af et hovedkort, der står i kartoteket på ungdomsskolekontoret. Der er indmeldelseskort i USK-depotet til nyankomne. Eleverne kan også melde sig til direkte på nettet 6. og 7. klasses kan nu også melde sig til udvalgte hold VIGTIGT! Alle elever på holdet skal være indmeldt og registreret på kontoret. INSPIRATION OG KLAGER Ungdomsskolen skal være inspirerende, give oplevelser og nutidig viden. Derfor er vi altid åbne for nye ideer. Vi modtager også gerne ros og ris. Giv din mening til kende på ungdomsskolekontoret! KANOER Ramsø Kano Center råder over 8 inkas 525 AL kanoer med fuldt udstyr inkl. redningsveste til 24 personer. Der er 3 sæder i hver kano. Kanoerne ligger på en speciel trailer, hvor der også er plads til oppakning.. Se mere på (syd) under pinden USK er også KONTORNR. Roskilde ungdomsskole syds kontonr. er Den står også på hjemmesiden under info eller kun for lærere KURSER Ungdomsskolen giver normalt tilskud til maksimalt et kursus pr. lærer om året. Ansøgning om tilskud sendes til kontoret forud for kursets afholdelse. Ungdomsskolen har ikke nogle formelle krav til pædagogisk uddannelse, men vi ser gerne, at undervisere helt uden kendskab til pædagogik påbegynder et voksen-pædagogisk grundkursus. 4

5 LEDELSE Ungdomsskoleleder: Souschef. Kenneth Sørensen Bjarne Nielsen Baretten 20 Assendløsevejen Ringsted Viby Sj. Tlf Mobil: mobil: Sekretær: Helle Weinell Lidemarkvej Herfølge tlf LEJRSKOLER. Der skal søges om disse ved skoleårets start. Nærmere oplysninger fås på kontoret. LOGIN TIL SKOLERNES COMPUTERE Lærere har nu afgang til folkeskolernes computere med følgende login Login: uskra1 Password: uskra1 Eleverne har adgang til computerne med deres normale password fra folkeskolen. De kan bruge det samme login på alle skoler som på deres stamfolkeskole. LÆRERBAKKER I depotet ved siden af ungdomsskolekontoret på P7 findes lærerbakkerne. Mødelisten skal altid opbevares i din lærerbakke, når der ikke er undervisning. Post til kontoret lægges i ungdomsskolebakken, hvis kontoret er ubemandet. Fotokopimaskiner står også depotet. Her kan man kopiere til undervisningsbrug. Private kopier koster 50 øre stykket. LØN Hver lærer har ansvar for at tage og udfylde timeseddel for hver måned. Skemaet forefindes i bakken i USK-depotet ved kontoret. Er man fraværende skrives ikke noget. Er du i tvivl kan du altid kontakte kontoret. Lønskemaet og en udfyldt kopi af mødelisten SKAL afleveres til tiden i underskrevet stand (dvs senest den 31. i hver måned). Ellers får du ingen løn i den måned!! Lønnen udbetales månedsvis, Lønperioderne går fra den 1. i en måned til den 31. i en måned. Eksempel: Løn udbetales, ca. den 15. i hver måned. Hvis der sker ændringer af undervisningstidspunkter eller undervisningen aflyses, skal kontoret have skriftlig besked, så informationerne kan videregives til kommunens lønningskontor. 5

6 På timesedlen skrives den tid man underviser i hele klokketimer. Eks. Underviser man fra f.eks skrives 1.5 time på timesedlen. Underviser man fra skrives 2.5 time på timesedlen. Underviser man fra f.eks skrives 1.75 time på lønsedlen Undervisningslønnen er for 359,54 kr pr. klokketime. Alle nævnte satser er inkl. 12,5% i feriepenge + 2,5% for sjette ferieuge... Man kan selv fordele lektioner og frikvarterer, men den samlede undervisningstid pr. gang skal overholdes. Lønnen ved fritidsarrangementer er på 199,73 kr. pr. klokketime på. Den nævnte sats er inkl. 12,5% i feriepenge+ 2,5% for sjette ferieuge.. LÅNE TING PÅ KONTORET (BUS; KAMERA, MM) Ungdomsskolen råder over en bus, videokameraer, digitalkameraer, projektorer og andre ting, som man kan låne i forbindelse med undervisningen. MØDELISTEN Afvigelser uden aftale med kontoret må ikke forekomme - man skal altså undervise på de aftalte tidspunkter (se evt. under "sygdom"). Mødelisten skal føres omhyggeligt med tal, der markerer, hvor mange lektioner eleven var til stede den pågældende undervisningsgang. (F.eks. 2,5) A = afbud, O = fraværende. Hvis fravær skyldes deltagelse i andet skolearrangement, kan eleven få påført timetal i parentes fx (2,5). Mødelisten skal altid være ajourført, ellers kan løntimetallet ikke blive indberettet til lønkontoret. Mødelisten skal ligge i lærerbakken, når der ikke er undervisning, med mindre andet er aftalt med kontoret. PARKERING Parkering i skolegården på Peder Syv Skolen er ikke tilladt. Det gælder både cykler, knallerter og biler. Af- og pålæsning er selvfølgelig tilladt. PLIGTER UD OVER UNDERVISNINGEN Den forholdsvis høje undervisningsløn gives ikke kun for selve undervisningen. Lærerne er i følge overenskomsten forpligtet til at deltage i fælles planlægning (herunder lærermøder), pædagogisk administrative funktioner i tilknytning til undervisningen samt forberedelse og efterbehandling af undervisningen. I løbet af en sæson vil der være et opstartsmøde i efteråret og et evalueringsmøde i foråret, hvor der er mødepligt. Der udbetales løn til disse møder. Derudover vil der være yderligere 2 arrangementer, som er frivillige. 6

7 PÆDAGOGISK VÆRKSTED Apparatur i pæd. værksted på P7 kan benyttes dog ikke fotokopimaskinen og telefon - de findes i USK-depotet På Gadstrup Skole skal alt AV-udstyr bestilles i forvejen hos pedellen (mobil ) eller på skolekontoret tlf RO OG ORDEN. Helst kun en elev må forlade undervisningen ad gangen. Husk tilsynsforpligtelsen! Der er de senere år sket en markant forbedring af ro og orden på gangene. Tak for det! Husk at stille stole op og rydde op i undervisningslokalet inden holdet forlader dette! Mange lokaler skal bruges næste morgen af folkeskolen. RYGNING er ikke tilladt indendørs hverken for elever eller lærere. Der er et rygested, som kun lærerne må benytte. Det ligger ved kælderen ved lokale 31. SKEMAØNSKER. Lærere, der ønsker hold til næste år, angiver ønsker på en særlig blanket, der udleveres i slutningen af sæsonen. SMS Vi kan sende SMS beskeder til alle de elever, som har oplyst mobiltelefonnr. Det kan både være til enkeltpersoner eller til hele hold på en gang. Det kan især være smart, hvis man skal have en besked ud til et helt hold på en gang med kort varsel. Det er vigtigt, at vi også har lærerens opdaterede mobilnr. SYGDOM Hvis man bliver syg eller forhindret, skal der så vidt muligt sættes vikar på. Det er derfor godt at have en aftale med en anden lærer om det. Læg evt. vikarnavn i lærerbakken. Vikarlønnen klares lettest ved, at holdlæreren giver sin løn minus 50% til vikaren. Man kan altså ordne lønnen indbyrdes. Sygdom og vikarnavn skal altid meddeles ungdomsskolekontoret. Ved længerevarende sygdom aftales nærmere med ungdomsskoleinspektøren. TELEFON Vi har sat en telefon op i USK-depotet. Den kan du frit benytte, f.eks. til at ringe til elever, der ikke er mødt op. (bare ikke til din syge moster i Thailand) TELEFONKÆDE. Læreren bør give eleverne sit telefonnummer, så de kan melde afbud. Giv eleverne en telefonkæde til lærermeddelelser - der ligger fra sæsonstarten et klargjort stykke papir i lærerbakken til dette brug. 7

8 UDEBLIVELSE FRA UNDERVISNINGEN. Elever skal helst ikke melde afbud gennem en anden elev. Det skal ske direkte til læreren pr. telefon eller til ungdomsskolekontoret. Hvis en elev forsømmer flere gange uden at melde afbud, bør man kontakte eleven pr. telefon. Det giver som regel bedst resultat at ringe. (se afsnit under telefon UDMELDELSE. Hvis en elevs forsømmelser overstiger mere end 20%, må læreren få en snak med eleven om, hvorvidt vedkommende vil forbedre sit fremmøde eller ønsker at forlade holdet. Hvis en elev udmeldes, skal en udmeldelsesblanket udfyldes og udm. påføres mødelisten. Efter registrering på kontoret opbevares blanketten på bagsiden af fagkortlommen. Det er vigtigt eleverne oplever, at vi tager en indmeldelse seriøst, og at vi derfor forventer et stabilt fremmøde. UNDERVISNINGSTIDEN. Elever, der kommer for sent, må gerne opleve, at deres fravær er blevet bemærket. Det gælder også, hvis eleven går før tiden. Mødelisten skal være dokumentation for elevens tilstedeværelse. Løntimetallet på mødelisten skal påføres hver undervisningsgang og skal være et nøjagtigt udtryk for undervisningstiden. Man må ikke springe frikvartererne over og gå før tiden, og undervisningen slutter først på det tidspunkt, der er angivet på mødelisten. Mødelisten er dokumentation for lønudbetalingen. UNGDOMSSKOLEN Ungdomsskolen er nu 3 i 1 d.v.s at elever fra andre områder af den nye kommune kan melde sig til hos os og elever fra vores område kan melde sig til i Nord (Jyllinge) eller Midt (Roskilde). USK-RÅD Interesserede elever kan melde sig direkte til USK-rådet (hold X833). VAREKØB. Læreren køber selv ind i henhold til budget. Læreren skal oplyse leverandøren Ungdomsskolens EAN nummer ( ), da betaling skal ske elektronisk. (se under elektronisk betaling) Samtidigt skal vores rekvisitionsnummer være påført ( ) Fakturaer skal tydeligt angive vareart, antal og pris. Desuden skal holdnummer og lærernavn være påført. Læreren kan, hvis det ønskes, selv betale, og beløbet refunderes fra kontoret via nemkonto eller check. Elever kan kun købe ind ved rekvisition med ungdomsskolens stempel. 8

9 VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har ansvaret for elever som skades alvorligt. Medarbejders kontaktpersoner returneres til kontoret. Vi accepterer ikke vold og trusler om vold i Roskilde Ungdomsskole - Syd Fysisk vold: Definition på voldsudøvelse: Fysisk overgreb i form af slag, spark, bid, kvælningstag, knivstik, udsat for kasteskyts, hærværk mod personalets ejendele Psykisk vold: Når en ansat i konkrete episoder udsættes for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematiske fornedrelser, ydmygelser Psykiske reaktioner på længerevarende risiko for fysisk vold og trusler om vold. Når en medarbejder selv føler, at sine fysiske/psykiske grænser er krænket. Begge typer vold kan være rettet direkte mod den ansatte eller indirekte, hvor den ansattes familie, venner eller andre nærtstående personer er genstand for vold eller trusler om vold. 9

10 Forståelsesramme: De unges adfærd og udtryksformer kan være udadreagerende, uhensigtsmæssige og af omgivelserne opfattes som truende - uden at det fra de unges side har været hensigten. Dette billede kan forstærkes ved reaktioner, hvor de unge møder givne udsagn eks. krav eller henvisninger om ændring af adfærd, hvor den unge kvitterer med en modreaktion. Der er situationer, hvor alle vil karakterisere det som vold og overgreb, men ofte vil der Der er situationer, hvor alle vil karakterisere det som vold og overgreb, men ofte vil der være forskellige oplevelser. Det er derfor vigtigt at medarbejderne selv søger en afgrænsning i kombination med andres opfattelser og at eget syn på konkrete episoder respekteres. De unges voldsudtryk kan for nogle medarbejdere virke voldsom for andre mindre, afhængig af den enkeltes tolkning/syn på situationen og evt. behov for opstramning af normer i ungdomsskolen Målsætning: At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen At forebygge vold og trusler om vold overfor ungdomsskolens ansatte. At sikre den enkelte medarbejder og få en fælles viden, forståelse og kendskab til strategier til at imødegå vold og trusler om vold. At udvikle pædagogiske arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler At ungdomsskolens interne beredskabsplan bliver fulgt. At inddrage ungdomsskolens elever i voldsforebyggelse / holdningsbearbejdelse omkring personlige udtryksformer og samværsnormer. Overordnet handleplan: Forebyggelse: Indgår som en del af den pædagogiske praksis og metodeudvikling diskuteres /opfølges løbende og i introduktion til nye medarbejdere. Værdigrundlag: Afgrænsning og præsicering af begrebet tolerance bygger bla. på et værdigrundlag, hvor vi som personale møder de unge med respekt for deres integritet, og er synlige og tydelige voksne, der er formidler af normer og en positiv omgangstone. På baggrund af den enkelte medarbejders individuelle værdier, dannes fælles holdninger, metodevalg og målindsatser i praksis. Konfliktløsningsmetoder: Vi skal således alle i medarbejdergruppen være bevidste om udvikling af egne og fælles konfliktløsningsmetoder, hvor en væsentlig faktor i forebyggelse af vold ligger i, at vi som medarbejder bla. er nærværende og specielt opmærksomme på den generelle stemning i ungdomsskolen 10

11 Således kan konflikter ofte løses inden de udvikler sig yderligere blandt medlemmerne eller mod en medarbejder, hvor medarbejderne ikke optrapper, men i væsentligst forstand er nedtrapper og synlig konfliktløser Magtanvendelse: Medarbejder i ungdomsskolen skal være bekendt med, forbudet mod fysisk magtanvendelse indenfor området. Erfaringer i medlemsinddragelse: Ungdomsskolen har positive erfaringer i samtale med medlemmerne om positiv adfærd, personlige signaler- og redskaber til at undgå vold. Registrering. Ungdomsskolens samlede voldspolitik justeres en gang årlig ved sæsonstart. Konkrete arbejdsmetoder omkring konflikthåndtering justeres løbende efter behov. Det fysiske / psykiske arbejdsmiljø i ungdomsskolen vurderes og justeres løbende. Konkrete hændelsesforløb skriftliggøres og behandles konkret af ledelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Om magtanvendelse I konkrete situationer vil der altid ligge et dilemma i forhold til medarbejderens ansvar og indsatsen overfor den voldelige, contra den enkelte medarbejders egen sikkerhed. Undtagelser fra forbudet mod fysisk magtanvendelse 2. Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdssted, er tilladt, såfremt barnet eller den unge enten udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller såfremt barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv. Denne magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Stk. 2. Handlinger, som har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensynangrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt, omfattes af straffelovens bestemmelser om nødværge, hvorefter der kan blive tale om at gå videre i forsvaret end anført i stk.1 En medarbejder kan således også gribe ind og hjælpe i udøvelsen af nødværge. I undtagelser hvor fysisk magtanvendelse har indgået i overgrebet, skal der udarbejdes en særskilt skriftlig redegørelse, som udformes med præcis angivelse af selve magtanvendelsen. 11

12 Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning skal gøres følgende: Af kollegaerne på arbejde ydes der psykisk førstehjælp Både den skadelidte og evt. arbejdskollegaer, som har været med ved hændelsen, kan have behov for kollegial psykisk førstehjælp og bør gives støtte og mulighed for at tale ud om sine oplevelser. Det er vigtigt, at skadelidte ikke efterlades alene de første timer efter hændelsen Ungdomsskolelederen kontaktes og orienteres på tlf: I akutte tilfælde træffer lederen beslutning om Psykologisk Krisehjælp. Overgrebet skal beskrives, med en fyldestgørende redegørelse over hvad der skete før, under og efter episoden. Der vurderes om der er behov for at kontakte kollegaens primære eller sekundære kontaktperson Forældrene til den eller de børn & unge der er årsag til overgrebet kontaktes. Kommunen orienteres af ungdomsskolelederen. Bestyrelsesformanden orienteres af ungdomsskolelederen. Ungdomsskolelederen er ansvarlig for den videre opfølgning: At give medarbejderstøtte At sikre anmeldelse til arbejdstilsyn- og Politi At sørge for forholdsregler i Ungdomsskolen, i forhold til den konkrete situation og fremover Evt. lægeerklæring eller tandlægeerklæring skal udfyldes og vedlægges eller eftersendes. 12

13 Beredskabsplan i forhold til personalet, som deltager i akvititeter med elever, som kommer alvorligt til skade. Ingen aktiviteter afvikles uden den aktuelle sikkerhed er vurderet, og gældende regler er overholdt. Hvis der alligevel sker uheld, hvor elever kommer alvorligt til skade under ansvar af en medarbejder skal ske følgende: Der ringes alarm 112. Lederen kontaktes Den kollega som er ansvarlig bibringes socialt omsorg fra øvrige medarbejdere som er på vagt. Lederen efterspørger / vurderer behovet og rekvirerer krisehjælp. Lederen sørger for orientering til kommunen. Lederen sørger for kontakt til elevens forældre. 13

14 Tillæg til volds- og beredsskabsplan Denne side returneres til kontoret, som arkiverer oplysningerne I din personalemappe. Hvis du utilsigtet skulle komme i en krisesituation under arbejdet i ungdomsskolen, hvor du får behov for det bedste nærvær du kunne forestille dig, hvor skal jeg så som leder henvende mig på dine vegne? Tænk venligst nøje over hvilke personer du vil have hjælp / omsorg fra hvis uheldet er ude. Dato: Medarbejders Navn: Primær kontaktperson/tlf: Sekundær kontaktperson/tlf: 14

15 15

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2015/16 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2015/16 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E MEDARBEJDERHÅNDBOG 2015/16 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E UNGDOMSSKOLENS FORMÅL Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber,

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2013/14 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2013/14 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E MEDARBEJDERHÅNDBOG 2013/14 N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E .UNGDOMSSKOLENS FORMÅL Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere