ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 ROSKILDE USK-SYD PRAKTISKE OPLYSNINGER 2011/2012 1

2 ADGANGSKORT. Adgangskortet giver eleverne adgang til forskellige arrangementer og fester. VIGTIGT! Læreren skal skrive kortet under hver måned. Kortet gælder som medlemskort. ADRESSE. ROSKILDE UNGDOMSSKOLE - SYD, Ørstedvej 63B, 4130 Viby Sj. Tlf med telefonsvarer - brug den! WEB: Kontoret er åbent de fleste hverdage i sæsonen fra kl til ud på eftermiddagen, og der er altid nogen på kontoret mandag og fredag kl samt mandag til torsdag kl AFSLUTNING AF HOLD. Mødelistens timetal skal overholdes, med mindre andet er aftalt. Mødelisten skal sammentælles (elevtimer og lærertimer). ALARM Hvis du skal bruge skole udenfor normal undervisningstid, skal du have en kode til alarmen og en nøglebrik. Den får du på kontoret. Alarmen slår automatisk til om aftenen kl Hvis alarm går i gang, se procedure på indersiden af døren på det midterste skab i USK-depotet BESTYRELSEN. Ungdomsskolebestyrelsen holder møde 6 gange om året. Ungdomsskolelærernes (afd. Syds) rep. i bestyrelsen er p.t. Martin Jørgensen (der vælges eller genvælges ny repræsentant hvert år til det første lærermøde) BROCHUREN Udkommer uge 33. Midtersiden er program og lærertelefonliste. (kan også i år rives ud) Undervisningen starter i uge 38, og de fleste hold forventes afsluttet i april BØRNEATTEST Ved sæsonstart skal alle lærere udfylde en børneattest. EKSKURSIONER. Skal aftales med kontoret før afholdelse. Hvis der ændres i undervisningstiden, skal det meddeles kontoret, eleverne og forældrene skriftligt. Der gives kørselsgodtgørelse til forældre og andre på 2,00. pr. km. "Beordret" lærerkørsel dækkes med 3,67 kr. pr. km. 2

3 ELEKTRONISK BETALING Ved indkøb skal vores nye EAN-nummer ( ) benyttes med mindre læreren selv lægger ud. Nummeret står også på siden info eller på lærersiden på vores hjemmeside. Læreren får pengene retur med en check eller får sat pengene direkte ind på lærerens nemkonto. EVALUERINGSSKEMA Vi lægger et evalueringsskema ud i bakken med lønskemaer. Det skal være udfyldt og afleveres inden 1. dec eller når holdet er afsluttet FERIEPLAN Efterårsferie: 15/10-22/ Juleferie: 21/12-3/1 2011/12 Vinterferie: 18/2-25/ Påskeferie: 31/3-9/ FACEBOOK Roskilde Ungdomsskole syd har sin egen gruppe på facebook, som hedder ROSKILDE USK-SYD, for nuværende elever og lærere og Ramsø Ungdomsskole for gamle elever og lærere. Du er selvfølgelig velkommen til at lave din egen facebookgruppe på dit hold. FESTER Vi plejer at holde 5 elevfester pr. år. Lærerne er tilsyn, og det betyder, at man kan regne med at være tilsyn til fester to gange pr. år. Der udbetales arbejdsløn p.t. 199,73 kr.. pr. time incl. feriepenge. (12,5%+ 2,5% for sjette ferieuge... Den første fest afholdes fredag, den 16. september 2011 fra FORSIKRINGER. I forbindelse med lejrskoler i udlandet tegnes særlige forsikringer både for elever og lærere. Dette foretages af administrationen. Elever er dækket af usk forsikring, under hvad der må betegnes som ulykker i forbindelse med undervisningen. Alle ansatte er dækket af Roskilde Kommunes arbejdsskade- og ansvarsforsikring. FRIKVARTERER Rygning er ikke tilladt indendørs. 3

4 Man kan holde frikvarterer, når det er belejligt, men holdets samlede undervisningstid pr. aften (dag) skal overholdes. Man får også løn for frikvarterer, så man har formelt opsynspligt med eleverne - bl.a. må de ikke forstyrre andre hold, der har undervisning. HJEMMESIDE (afd syd) Der kan også es direkte herfra. Der findes også en lærerside, som hedder kun for lærere, som ligger under pinden info Der kan du læse og downloade en masse praktiske ting HOLDREGNSKAB Du kan altid få at vide hos os, hvor mange penge der er tildelt dit hold. Har du spørgsmål til større indkøb, så kom ind til os. INDMELDELSE Indmeldelseskortet i brochuren består af et hovedkort, der står i kartoteket på ungdomsskolekontoret. Der er indmeldelseskort i USK-depotet til nyankomne. Eleverne kan også melde sig til direkte på nettet 6. og 7. klasses kan nu også melde sig til udvalgte hold VIGTIGT! Alle elever på holdet skal være indmeldt og registreret på kontoret. INSPIRATION OG KLAGER Ungdomsskolen skal være inspirerende, give oplevelser og nutidig viden. Derfor er vi altid åbne for nye ideer. Vi modtager også gerne ros og ris. Giv din mening til kende på ungdomsskolekontoret! KANOER Ramsø Kano Center råder over 8 inkas 525 AL kanoer med fuldt udstyr inkl. redningsveste til 24 personer. Der er 3 sæder i hver kano. Kanoerne ligger på en speciel trailer, hvor der også er plads til oppakning.. Se mere på (syd) under pinden USK er også KONTORNR. Roskilde ungdomsskole syds kontonr. er Den står også på hjemmesiden under info eller kun for lærere KURSER Ungdomsskolen giver normalt tilskud til maksimalt et kursus pr. lærer om året. Ansøgning om tilskud sendes til kontoret forud for kursets afholdelse. Ungdomsskolen har ikke nogle formelle krav til pædagogisk uddannelse, men vi ser gerne, at undervisere helt uden kendskab til pædagogik påbegynder et voksen-pædagogisk grundkursus. 4

5 LEDELSE Ungdomsskoleleder: Souschef. Kenneth Sørensen Bjarne Nielsen Baretten 20 Assendløsevejen Ringsted Viby Sj. Tlf Mobil: mobil: Sekretær: Helle Weinell Lidemarkvej Herfølge tlf LEJRSKOLER. Der skal søges om disse ved skoleårets start. Nærmere oplysninger fås på kontoret. LOGIN TIL SKOLERNES COMPUTERE Lærere har nu afgang til folkeskolernes computere med følgende login Login: uskra1 Password: uskra1 Eleverne har adgang til computerne med deres normale password fra folkeskolen. De kan bruge det samme login på alle skoler som på deres stamfolkeskole. LÆRERBAKKER I depotet ved siden af ungdomsskolekontoret på P7 findes lærerbakkerne. Mødelisten skal altid opbevares i din lærerbakke, når der ikke er undervisning. Post til kontoret lægges i ungdomsskolebakken, hvis kontoret er ubemandet. Fotokopimaskiner står også depotet. Her kan man kopiere til undervisningsbrug. Private kopier koster 50 øre stykket. LØN Hver lærer har ansvar for at tage og udfylde timeseddel for hver måned. Skemaet forefindes i bakken i USK-depotet ved kontoret. Er man fraværende skrives ikke noget. Er du i tvivl kan du altid kontakte kontoret. Lønskemaet og en udfyldt kopi af mødelisten SKAL afleveres til tiden i underskrevet stand (dvs senest den 31. i hver måned). Ellers får du ingen løn i den måned!! Lønnen udbetales månedsvis, Lønperioderne går fra den 1. i en måned til den 31. i en måned. Eksempel: Løn udbetales, ca. den 15. i hver måned. Hvis der sker ændringer af undervisningstidspunkter eller undervisningen aflyses, skal kontoret have skriftlig besked, så informationerne kan videregives til kommunens lønningskontor. 5

6 På timesedlen skrives den tid man underviser i hele klokketimer. Eks. Underviser man fra f.eks skrives 1.5 time på timesedlen. Underviser man fra skrives 2.5 time på timesedlen. Underviser man fra f.eks skrives 1.75 time på lønsedlen Undervisningslønnen er for 359,54 kr pr. klokketime. Alle nævnte satser er inkl. 12,5% i feriepenge + 2,5% for sjette ferieuge... Man kan selv fordele lektioner og frikvarterer, men den samlede undervisningstid pr. gang skal overholdes. Lønnen ved fritidsarrangementer er på 199,73 kr. pr. klokketime på. Den nævnte sats er inkl. 12,5% i feriepenge+ 2,5% for sjette ferieuge.. LÅNE TING PÅ KONTORET (BUS; KAMERA, MM) Ungdomsskolen råder over en bus, videokameraer, digitalkameraer, projektorer og andre ting, som man kan låne i forbindelse med undervisningen. MØDELISTEN Afvigelser uden aftale med kontoret må ikke forekomme - man skal altså undervise på de aftalte tidspunkter (se evt. under "sygdom"). Mødelisten skal føres omhyggeligt med tal, der markerer, hvor mange lektioner eleven var til stede den pågældende undervisningsgang. (F.eks. 2,5) A = afbud, O = fraværende. Hvis fravær skyldes deltagelse i andet skolearrangement, kan eleven få påført timetal i parentes fx (2,5). Mødelisten skal altid være ajourført, ellers kan løntimetallet ikke blive indberettet til lønkontoret. Mødelisten skal ligge i lærerbakken, når der ikke er undervisning, med mindre andet er aftalt med kontoret. PARKERING Parkering i skolegården på Peder Syv Skolen er ikke tilladt. Det gælder både cykler, knallerter og biler. Af- og pålæsning er selvfølgelig tilladt. PLIGTER UD OVER UNDERVISNINGEN Den forholdsvis høje undervisningsløn gives ikke kun for selve undervisningen. Lærerne er i følge overenskomsten forpligtet til at deltage i fælles planlægning (herunder lærermøder), pædagogisk administrative funktioner i tilknytning til undervisningen samt forberedelse og efterbehandling af undervisningen. I løbet af en sæson vil der være et opstartsmøde i efteråret og et evalueringsmøde i foråret, hvor der er mødepligt. Der udbetales løn til disse møder. Derudover vil der være yderligere 2 arrangementer, som er frivillige. 6

7 PÆDAGOGISK VÆRKSTED Apparatur i pæd. værksted på P7 kan benyttes dog ikke fotokopimaskinen og telefon - de findes i USK-depotet På Gadstrup Skole skal alt AV-udstyr bestilles i forvejen hos pedellen (mobil ) eller på skolekontoret tlf RO OG ORDEN. Helst kun en elev må forlade undervisningen ad gangen. Husk tilsynsforpligtelsen! Der er de senere år sket en markant forbedring af ro og orden på gangene. Tak for det! Husk at stille stole op og rydde op i undervisningslokalet inden holdet forlader dette! Mange lokaler skal bruges næste morgen af folkeskolen. RYGNING er ikke tilladt indendørs hverken for elever eller lærere. Der er et rygested, som kun lærerne må benytte. Det ligger ved kælderen ved lokale 31. SKEMAØNSKER. Lærere, der ønsker hold til næste år, angiver ønsker på en særlig blanket, der udleveres i slutningen af sæsonen. SMS Vi kan sende SMS beskeder til alle de elever, som har oplyst mobiltelefonnr. Det kan både være til enkeltpersoner eller til hele hold på en gang. Det kan især være smart, hvis man skal have en besked ud til et helt hold på en gang med kort varsel. Det er vigtigt, at vi også har lærerens opdaterede mobilnr. SYGDOM Hvis man bliver syg eller forhindret, skal der så vidt muligt sættes vikar på. Det er derfor godt at have en aftale med en anden lærer om det. Læg evt. vikarnavn i lærerbakken. Vikarlønnen klares lettest ved, at holdlæreren giver sin løn minus 50% til vikaren. Man kan altså ordne lønnen indbyrdes. Sygdom og vikarnavn skal altid meddeles ungdomsskolekontoret. Ved længerevarende sygdom aftales nærmere med ungdomsskoleinspektøren. TELEFON Vi har sat en telefon op i USK-depotet. Den kan du frit benytte, f.eks. til at ringe til elever, der ikke er mødt op. (bare ikke til din syge moster i Thailand) TELEFONKÆDE. Læreren bør give eleverne sit telefonnummer, så de kan melde afbud. Giv eleverne en telefonkæde til lærermeddelelser - der ligger fra sæsonstarten et klargjort stykke papir i lærerbakken til dette brug. 7

8 UDEBLIVELSE FRA UNDERVISNINGEN. Elever skal helst ikke melde afbud gennem en anden elev. Det skal ske direkte til læreren pr. telefon eller til ungdomsskolekontoret. Hvis en elev forsømmer flere gange uden at melde afbud, bør man kontakte eleven pr. telefon. Det giver som regel bedst resultat at ringe. (se afsnit under telefon UDMELDELSE. Hvis en elevs forsømmelser overstiger mere end 20%, må læreren få en snak med eleven om, hvorvidt vedkommende vil forbedre sit fremmøde eller ønsker at forlade holdet. Hvis en elev udmeldes, skal en udmeldelsesblanket udfyldes og udm. påføres mødelisten. Efter registrering på kontoret opbevares blanketten på bagsiden af fagkortlommen. Det er vigtigt eleverne oplever, at vi tager en indmeldelse seriøst, og at vi derfor forventer et stabilt fremmøde. UNDERVISNINGSTIDEN. Elever, der kommer for sent, må gerne opleve, at deres fravær er blevet bemærket. Det gælder også, hvis eleven går før tiden. Mødelisten skal være dokumentation for elevens tilstedeværelse. Løntimetallet på mødelisten skal påføres hver undervisningsgang og skal være et nøjagtigt udtryk for undervisningstiden. Man må ikke springe frikvartererne over og gå før tiden, og undervisningen slutter først på det tidspunkt, der er angivet på mødelisten. Mødelisten er dokumentation for lønudbetalingen. UNGDOMSSKOLEN Ungdomsskolen er nu 3 i 1 d.v.s at elever fra andre områder af den nye kommune kan melde sig til hos os og elever fra vores område kan melde sig til i Nord (Jyllinge) eller Midt (Roskilde). USK-RÅD Interesserede elever kan melde sig direkte til USK-rådet (hold X833). VAREKØB. Læreren køber selv ind i henhold til budget. Læreren skal oplyse leverandøren Ungdomsskolens EAN nummer ( ), da betaling skal ske elektronisk. (se under elektronisk betaling) Samtidigt skal vores rekvisitionsnummer være påført ( ) Fakturaer skal tydeligt angive vareart, antal og pris. Desuden skal holdnummer og lærernavn være påført. Læreren kan, hvis det ønskes, selv betale, og beløbet refunderes fra kontoret via nemkonto eller check. Elever kan kun købe ind ved rekvisition med ungdomsskolens stempel. 8

9 VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har ansvaret for elever som skades alvorligt. Medarbejders kontaktpersoner returneres til kontoret. Vi accepterer ikke vold og trusler om vold i Roskilde Ungdomsskole - Syd Fysisk vold: Definition på voldsudøvelse: Fysisk overgreb i form af slag, spark, bid, kvælningstag, knivstik, udsat for kasteskyts, hærværk mod personalets ejendele Psykisk vold: Når en ansat i konkrete episoder udsættes for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematiske fornedrelser, ydmygelser Psykiske reaktioner på længerevarende risiko for fysisk vold og trusler om vold. Når en medarbejder selv føler, at sine fysiske/psykiske grænser er krænket. Begge typer vold kan være rettet direkte mod den ansatte eller indirekte, hvor den ansattes familie, venner eller andre nærtstående personer er genstand for vold eller trusler om vold. 9

10 Forståelsesramme: De unges adfærd og udtryksformer kan være udadreagerende, uhensigtsmæssige og af omgivelserne opfattes som truende - uden at det fra de unges side har været hensigten. Dette billede kan forstærkes ved reaktioner, hvor de unge møder givne udsagn eks. krav eller henvisninger om ændring af adfærd, hvor den unge kvitterer med en modreaktion. Der er situationer, hvor alle vil karakterisere det som vold og overgreb, men ofte vil der Der er situationer, hvor alle vil karakterisere det som vold og overgreb, men ofte vil der være forskellige oplevelser. Det er derfor vigtigt at medarbejderne selv søger en afgrænsning i kombination med andres opfattelser og at eget syn på konkrete episoder respekteres. De unges voldsudtryk kan for nogle medarbejdere virke voldsom for andre mindre, afhængig af den enkeltes tolkning/syn på situationen og evt. behov for opstramning af normer i ungdomsskolen Målsætning: At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen At forebygge vold og trusler om vold overfor ungdomsskolens ansatte. At sikre den enkelte medarbejder og få en fælles viden, forståelse og kendskab til strategier til at imødegå vold og trusler om vold. At udvikle pædagogiske arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler At ungdomsskolens interne beredskabsplan bliver fulgt. At inddrage ungdomsskolens elever i voldsforebyggelse / holdningsbearbejdelse omkring personlige udtryksformer og samværsnormer. Overordnet handleplan: Forebyggelse: Indgår som en del af den pædagogiske praksis og metodeudvikling diskuteres /opfølges løbende og i introduktion til nye medarbejdere. Værdigrundlag: Afgrænsning og præsicering af begrebet tolerance bygger bla. på et værdigrundlag, hvor vi som personale møder de unge med respekt for deres integritet, og er synlige og tydelige voksne, der er formidler af normer og en positiv omgangstone. På baggrund af den enkelte medarbejders individuelle værdier, dannes fælles holdninger, metodevalg og målindsatser i praksis. Konfliktløsningsmetoder: Vi skal således alle i medarbejdergruppen være bevidste om udvikling af egne og fælles konfliktløsningsmetoder, hvor en væsentlig faktor i forebyggelse af vold ligger i, at vi som medarbejder bla. er nærværende og specielt opmærksomme på den generelle stemning i ungdomsskolen 10

11 Således kan konflikter ofte løses inden de udvikler sig yderligere blandt medlemmerne eller mod en medarbejder, hvor medarbejderne ikke optrapper, men i væsentligst forstand er nedtrapper og synlig konfliktløser Magtanvendelse: Medarbejder i ungdomsskolen skal være bekendt med, forbudet mod fysisk magtanvendelse indenfor området. Erfaringer i medlemsinddragelse: Ungdomsskolen har positive erfaringer i samtale med medlemmerne om positiv adfærd, personlige signaler- og redskaber til at undgå vold. Registrering. Ungdomsskolens samlede voldspolitik justeres en gang årlig ved sæsonstart. Konkrete arbejdsmetoder omkring konflikthåndtering justeres løbende efter behov. Det fysiske / psykiske arbejdsmiljø i ungdomsskolen vurderes og justeres løbende. Konkrete hændelsesforløb skriftliggøres og behandles konkret af ledelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Om magtanvendelse I konkrete situationer vil der altid ligge et dilemma i forhold til medarbejderens ansvar og indsatsen overfor den voldelige, contra den enkelte medarbejders egen sikkerhed. Undtagelser fra forbudet mod fysisk magtanvendelse 2. Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdssted, er tilladt, såfremt barnet eller den unge enten udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller såfremt barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv. Denne magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt nødvendige. Stk. 2. Handlinger, som har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensynangrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt, omfattes af straffelovens bestemmelser om nødværge, hvorefter der kan blive tale om at gå videre i forsvaret end anført i stk.1 En medarbejder kan således også gribe ind og hjælpe i udøvelsen af nødværge. I undtagelser hvor fysisk magtanvendelse har indgået i overgrebet, skal der udarbejdes en særskilt skriftlig redegørelse, som udformes med præcis angivelse af selve magtanvendelsen. 11

12 Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning skal gøres følgende: Af kollegaerne på arbejde ydes der psykisk førstehjælp Både den skadelidte og evt. arbejdskollegaer, som har været med ved hændelsen, kan have behov for kollegial psykisk førstehjælp og bør gives støtte og mulighed for at tale ud om sine oplevelser. Det er vigtigt, at skadelidte ikke efterlades alene de første timer efter hændelsen Ungdomsskolelederen kontaktes og orienteres på tlf: I akutte tilfælde træffer lederen beslutning om Psykologisk Krisehjælp. Overgrebet skal beskrives, med en fyldestgørende redegørelse over hvad der skete før, under og efter episoden. Der vurderes om der er behov for at kontakte kollegaens primære eller sekundære kontaktperson Forældrene til den eller de børn & unge der er årsag til overgrebet kontaktes. Kommunen orienteres af ungdomsskolelederen. Bestyrelsesformanden orienteres af ungdomsskolelederen. Ungdomsskolelederen er ansvarlig for den videre opfølgning: At give medarbejderstøtte At sikre anmeldelse til arbejdstilsyn- og Politi At sørge for forholdsregler i Ungdomsskolen, i forhold til den konkrete situation og fremover Evt. lægeerklæring eller tandlægeerklæring skal udfyldes og vedlægges eller eftersendes. 12

13 Beredskabsplan i forhold til personalet, som deltager i akvititeter med elever, som kommer alvorligt til skade. Ingen aktiviteter afvikles uden den aktuelle sikkerhed er vurderet, og gældende regler er overholdt. Hvis der alligevel sker uheld, hvor elever kommer alvorligt til skade under ansvar af en medarbejder skal ske følgende: Der ringes alarm 112. Lederen kontaktes Den kollega som er ansvarlig bibringes socialt omsorg fra øvrige medarbejdere som er på vagt. Lederen efterspørger / vurderer behovet og rekvirerer krisehjælp. Lederen sørger for orientering til kommunen. Lederen sørger for kontakt til elevens forældre. 13

14 Tillæg til volds- og beredsskabsplan Denne side returneres til kontoret, som arkiverer oplysningerne I din personalemappe. Hvis du utilsigtet skulle komme i en krisesituation under arbejdet i ungdomsskolen, hvor du får behov for det bedste nærvær du kunne forestille dig, hvor skal jeg så som leder henvende mig på dine vegne? Tænk venligst nøje over hvilke personer du vil have hjælp / omsorg fra hvis uheldet er ude. Dato: Medarbejders Navn: Primær kontaktperson/tlf: Sekundær kontaktperson/tlf: 14

15 15

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

ROSKILDE USK- PRAKTISKE OPLYSNINGER

ROSKILDE USK- PRAKTISKE OPLYSNINGER ROSKILDE USK- PRAKTISKE OPLYSNINGER 2016/2017 1 ADGANGSKORT. (sat på standby) Adgangskortet giver eleverne adgang til forskellige arrangementer og fester. VIGTIGT! Læreren skal skrive kortet under hver

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Ny underviser i Ungdomsskolen Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Velkommen til Ungdomsskolen - Ung i Aarhus Syd Tillykke med dit nye job. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig, og vi håber, at

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere