Rock n roll mødet mellem dem og os.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rock n roll mødet mellem dem og os."

Transkript

1 Rock n roll mødet mellem dem og os. Den kolde krig blev i vesten først og fremmest en krig om hjerne og hjerter. Men i hvor høj grad kunne hjernerne manipuleres og hjerterne rammes? Den kolde krigs politiske begivenheder fandt sted langt fra de danske hjem. Det der kom tæt på var den kulturelle påvirkning først og fremmest amerikaniseringen. Et af de mest spektakulære eksempler på amerikanisering i den første del af den kolde krig var rock n roll. I artiklen vil jeg beskæftige mig med hvordan den nationale selvforståelse blev udfordret og (re)defineret, under den kolde krig gennem en analyse af dagspressens behandling af rock n roll fænomenets ankomst til Danmark Den almene blandt de få forskere som har studeret dette er med Hans Hertels ord -at højrefløjen og venstrefløjen fandt fælles fodslaw over for den amerikanske massekultur den negative konsensus [gik] helt fra Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad til Information og Land og Folk 1. I artiklen vil jeg udfordrer den traditionelle opfattelse af at rock n roll blot blev modtaget med fordømmelse og hovedrysten af den ældre generation, og jeg vil vise hvordan fænomenet faktisk også blev mødt med forståelse og udbredt tolerance. Det er ikke min mening at komme hele vejen rundt om rock n roll i Danmark eller gengive et handlingsforløb. Det jeg ønsker at undersøge er hvordan der i aviserne (Berlingske Tidende og Aftenavis, B.T., Ekstrabladet, Land og Folk, Information, Kristeligt Dagblad, Politiken og Social-Demokraten) tales om rock n roll - hvilke egenskaber fænomenet tillægges. Mit primære fokus vil være på det tekstmæssige indhold. Jeg vil se på hvilke meninger der italesættes, men jeg vil også se på hvem der er med til at skabe disse meninger og hvilken kontekst de indgår i. Jeg ønsker at undersøge hvilke diskurser det var muligt at benytte sig af, hvilke mønstre der danner sig, men også hvilke konflikter der kan aflæses mellem diskurserne. I artiklen vil jeg undersøge den umiddelbare reaktion på rock n roll, derfor vil jeg beskæftige mig med fænomenets introduktionsfase Introduktionsfasen var længere i Danmark end i andre lande. De første rock n roll arrangementer i Danmark blev holdt i september og oktober 1956, men filmen Rock Around the Clock, som var en central del af Rock n rollens ankomst til Europa og som var udløser for en del optøjer, blev først vist i Danmark i 5. august 1957 pga. af den amerikanske filmblokade. 1 Hans Hertel: Kulturens kolde krig Polarisering, antikommunisme og antiamerikanisme i dansk kulturliv , Kritik, 35. årg. Aug Side 21 1

2 På dansk grund er rock n roll musikken i 1950 erne først og fremmest blevet undersøgt i musikvidenskabelig sammenhæng, men ikke i en historisk. 2 Værkerne, 50 ernes Rock n roll en ny ungdoms musik og Dansk rock n roll anderumper, ekstase og opposition. En analyse af dansk rockkultur behandler reaktionerne på rockmusikken, men som en del af noget andet og kun overfladisk. Det samme kan siges om artiklen Rock & roll og vejen til Danmark hvor det primære fokus er på en analyse af musikanmeldelser og på forfatterens vurdering af kvaliteten af den første danske rock n roll. Artiklen Rock Around the Clock da den tavse ungdom gik grassat. Dansk arbejderungdomskultur i 50-ernes slutning kommer ind på rock n roll fænomenet gennem en undersøgelse de såkaldte læderjakker. Særligt interessant for min undersøgelse er afsnittet om rock n roll ens introduktion i Danmark og afsnittet om tidens ungdomsdebat. Første periode september og oktober 1956 Rock n roll kom til Danmark i løbet af september I september var der ballade i udlandet bl.a. i London og Oslo. Beretningerne om disse optøjer er sensationsprægede og fokuserer meget på vold. Man kan bl.a. læse om en biografdirektør der blev puttet i en skraldespand 3 og en 17-årig pige der i lang tid klarede hele fem granvoksne politibetjente. 4 Artiklerne om forholdene i Storbritannien, Tyskland og USA er korte og forholdsvis få. Til gengæld får begivenhederne i Oslo en del spalteplads og får også plads på forsiden. Fordømmelse Den første artikel der i september tager stilling til rock n roll i Danmark findes i Berlingske Aftenavis den 8. september og er meget fordømmende. I artiklen beskrives rock n roll som en sygdom eller besættelse. Det fremgår at et angreb resulterer i aggressiv adfærd og dårlig moral. Musikken karakteriseres som melodiløs og primitiv og dansen som uciviliseret. Men her er ikke tale om Afrika. Det er i USA og Storbritannien det sker. Store dele af to civiliserede landes ungdom 2 Se Niels W. Jacobsen (m.fl.).: Dansk rock n roll anderumper, ekstase og opposition. En analyse af dansk rockkultur , Forlaget Mjølner 1980; Rockwell og Karsten Tanggaard: 50 ernes Rock n roll en ny ungdoms musik, Eidtion Egtved, 1982; Lars B Andersen. og Erik Baisgaard: Rock Around the Clock da den tavse ungdom gik grassat. Dansk arbejderungdomskultur i 50-ernes slutning. i Hæfter for historie, nr. 6, Ålborg 1984 s ; John Andersson: Rock and Roll begivenhederne i København august 1957, i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab årg. 52 København 1964 s ; Britt-Mari Persson Blegvad: Newspapers and Rock and Roll Riots in Copenhagen i Acta Socialogica vol , København 1964 s ; Ole Skjoldhøj: Rock & roll og vejen til Danmark i MM tidsskrift for rytmisk musik mm., København maj 1979 s Politiken 1. sept rock n roll dansen faar folk til at gaa helt over gevind 4 Politiken 17. sept Slagsmaal efter Rock n Roll 2

3 kaster sig ud i musikorgier, man ikke har set magen til. 5 Artiklens forfatter identificerer den danske ungdom med den amerikanske og engelske og gør dermed Danmark til en del af en civilisation i et modsætningsforhold til Afrika. Han konkluderer at de unge i Danmark snart vil følge trop. Overraskende nok er denne artikel foreløbig den eneste af sin type, men det syn på rock n roll der kommer til udtryk i denne artikel refereres ofte til i andre. Benægtelse Den næste artikel findes i Social-Demokraten og er fra den 11. september. Her er vurderingen stik modsat. Bagsidens journalist Birger har været til koncert i K.B. hallen hvor der blandt andet blev spillet rock n roll. Det er de samme klicheer der trækkes frem som i Berlingske - i overskriften omtales rock n roll eksempelvis som en bacille. Men Dansegulvet blev ikke skueplads for seksuelt betonede udskejelser. Birger konstaterer afslutningsvis at Vi har altså haft rigelige muligheder for at støde på rock n roll-epidemien herhjemme. I snart et år har dens bakterier ikke kunnet smitte. Der peges også på en årsag Vort temperament her til lands synes ikke at tillade os at rokke og rulle. Her udskilles danskerne som et særligt folkefærd med særligt stilfulde og beherskede egenskaber i modsætning til England og Amerika der som noget eksotisk der påstås at befinde sig på andre breddegrader. Artiklen er præget af en ironisk distance: bagsideredaktionen har eksempelvis været nødt til at konstruere et billede af et par der tilsyneladende danser rock n roll til at illustrere artiklen da det ikke har været muligt at få autentiske optagelser. Samme ironisering over rock n roll ens fravær findes i en artikel i Politiken fra den 12. september med den mærkværdige titel Det er ikke ROCK N ROLL det er kastanjer. Politikens fotograf har taget et billede af en dreng der gør nogle underlige krumspring og spørger: Er det en ungdommelig dyrker af den nye groteske dans 6? Svaret er: Nej tværtimod er det en meget gammel, forbudt leg. Rock n roll bruges her som et modbillede på noget gammelt og velkendt. Beroligelse og forståelse I slutningen af september ændrer billedet sig i aviserne da rock n roll alligevel ser ud til at komme til landet. På danseskoler i København undervises der i rock n roll, og der er udsigt til rock n roll opvisning i KB-hallen den 4. oktober. 5 Berlingske Aftenavis 8. sept Rock n roll vil snart hærge her. 6 Politiken 12. sept Det er ikke ROCK N ROLL det er kastanjer 3

4 I Informations leder fra 25. september kan man læse at Rock Around the Clock blot har været en tilfældig anledning til ballade i London og Oslo. Filmen har i virkeligheden ikke bragt folk i ekstase det hele er fup og svindel. Kun i USA er unge kommet i virkelig ekstase og har opført sig som kannibaler eller indianere i krigsdans. Lederen lægger vægt på at filmen fortæller et stykke amerikansk historie (i Amerika er man nemlig allerede gået over til skiffie-musik fra Sydamerika), som den europæiske ungdom har misforstået som en opfordring til selv at rokke og rulle. Endnu mere nede på jorden er en anmeldelse af Rock Around the Clock i Berlingske Tidende fra 1. oktober 7. Filmen karakteriseres som en typisk jazzfilm med en tynd handling: Der er absolut intet, der opfordrer til excesser mere end saa mange andre film. Det er blot god jazzmusik og danseglad ungdom, man sidder og ser paa.. Forklaringen på at ellers stilfærdige unge nordmænd har lavet ballade er de unge ikke har villet stå tilbage for andre unge i England og Amerika en trang til at være med paa noderne. Filmen afdramatiseres og afvises helt at have magt til at fremkalde optøjer. Til gengæld er filmen et reklamenummer iværksat af en smart reklameagent, der er gaaet danselærernes ærinde ved den nye sæsons begyndelse. Fordækte økonomiske interesser anklages altså for at stå bag et tema der går igen i mange andre artikler. Information fra den 29. september skriver fx: Vi lever i en tid, hvor spontan livsudfoldelse kan gøres i penge, publicity, sensation. Skulle noget forarge, maatte det være iscenesættelsen. 8 I både Berlingske Aftenavis og Information identificerer journalisten rock n roll med noget gammelt og velkendt. I Berlingske fremtræder Rock Around the Clock som en jazzfilm og dansen stort set det samme som jitterbug. I Information er henvisningerne endnu ældre: Til alle, alle tider har den nyeste danseform været det syndigste udtryk for sædernes forfærdelighed. Hvorfor skulle vi være bedre eller anderledes? Valsen blev forkætret. Tangoen hadet. Jazzdansene forargede. Jitterbug vakte raseri. Disse henvisninger bruges tydeligvis til forsvar for rock n roll som karakteriseres som dejlig frisk, opfindsom og ikke det mindste lummer. Historien om de forargende danse gennem tiderne går igen i flere aviser. 9 Den stammer fra danselærer Børge Kisbye der var en meget dominerende aktør i introduktionen af rock n roll. Han stod for det første store rock n roll arrangement i Danmark. Arrangementet blev holdt den 4. oktober i KB-hallen og 7 Berlingske Aftenavis 1. okt Rock n roll reklamenummer 8 Information 29. sept Rock n Roll 9 Social-demokraten 29. sept Først Rock n Roll bagefter kommer forargelsen og Politiken 2. okt Rok og rul. 4

5 programmet indeholdt ud over fire rockorkestre og tyve dansere også en præsentation af forbudte danse. At kunne henføre til noget historisk tillægges altså en positiv og legitimerende betydning. Tonen i artiklerne spænder fra tolererende over forstående til direkte positiv. Men det fremgår implicit at ikke alle har en så forstående og positiv holdning som journalisterne, da artiklerne hele tiden gør rede for at: rock n roll bringer ikke folk i ekstase rock n roll er ikke en lummer dans etc. I Politiken fra den 30. september findes et langt interview med en 17aarig peppige, Eva Lippert, der har lært at danse rock n roll i USA. Overskriften lyder Rock n roll det er jo bare livsglæde. En overskrift der virker afvæbnende, og forklarende og formålet med artiklen er da også at forsvare og forklare rock n roll: Det er jo bare mægtig sjovt og ganske harmløst. Saadan! Diskursen der tales op imod står stort set uudtalt, og der findes kun enkelte eksempler hvor den kommer direkte til udtryk. B.T. 10 citerer i en mild form videnskaben for at sige at rock n roll-rytmen har en særlig effekt der kan bringe folk i ekstase, men hvor der beroliges ved at sige at så galt går det næppe herhjemme: Har rock n roll overhovedet en chance her i vort land, hvor vi hylder frisindet og hvor de unge er frit opdraget og kan gøre lige hvad de vil [modsat amerikansk overfladepuritanisme og bornerthed ]? 11 Og i en mere fordømmende form citeret fra Danse-Ringens (danselærernes fællesorganisation) præsident Kaj Jensen der mener at rock n roll går ud på at smadre inventar, smide tøjet og uhæmmet sex. 12 Citatet stammer fra en debat startet af Social-Demokraten 13 og Børge Kisbye der anklager Danse-Ringen for at have talt fjernsynet fra at bringe Kisbyes dansekavalkade. Det er bemærkelsesværdigt at Kisbye i den grad kommer til orde i aviserne, mens hele Danse-Ringen kun optræder i den ene debat der af aviserne i høj grad tolkes som personfnidder. Børge Kisbye var rådgiver for ungdomskommissionen 14 (naturligvis til stor ærgrelse for Danse-Ringen) og blev dermed anset for en autoritet når det drejede sig om ungdom og dans 15, men har også benyttet sig af den rigtige måde at tale om rock n roll på til et i forvejen villigt medie. 10 B.T. 17. sept. 1956: Lul-lul, rokken gaar og B.T. 29. sept.: Rock n roll 11 Stud. mag. Jesper Jensen: Lul-lul, rokken gaar i B.T. 17. sept B.T 4. okt. 1956: Fjernsynet skræmt fra at vise Rock n roll 13 Social-Demokraten 4. okt.: Fjernsynet skræmt fra at vise rock n roll. Debatten tages op i B.T. 4. okt. 1956: Fjernsynet skræmt fra at vise Rock n roll og Ekstrabladet 4. okt. 1956: Rock and roll er kedelig og trist og afsluttes i Social-Demokraten 5. okt. 1956: Danselærene advarede blot mod rock n roll 14 Ungdomskommissionen vender jeg tilbage til i afsnittet Den nationale selvforståelse 15 Hans Sode-Madsen: Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen, Aarhus 2003 s. 73 5

6 Optøjer Om aftenen den 4. oktober finder de første rock n roll optøjer imidlertid sted i København. I KBhallen optrådte et par lokale stjerner bl.a. Ib Rock Jensen. Det var et stort tilløbsstykke, men i løbet af aftenen opstod der ballade. Avisernes beskrivelse af rock n roll bliver visse steder mere negativ, og hvad man kan kalde den fordømmende og den forstående/beroligende diskurs kommer visse steder i karambolage med hinanden. Allerede dagen efter balladen går det løs. Politikens vurdering af aftenens forløb er overvældende positiv. På forsiden kan man læse Fire tusinde fuldkommen ellevilde unge mennesker jublede, hujede og piftede i aftes Rock n roll en velkommen til Danmark. Det blev den store helt eventyrlige, fantastiske og ubegribelige succes. 16 Artiklen er prydet med tre store billeder, med den kække Eva Lippert i midten. Avisen nævner at balladen var en skam, men gør ellers ikke mere ud af det. En mere lunken anmeldelse for arrangementet i Social-Demokraten: Forhåndsindstillingerne bevirkede aftenens første arrangementer blev øredøvende succes, skønt de ikke bragte noget nyt, men blot kogte ny boblende suppe på jitterbug-krumspring. 17 Overskriften er direkte negativ: Galskaben blev sat i system og opløst ligeså systematisk. Politiet måtte gribe ind uden for KB-hallen i aftes overfor Københavns første rock n roll-ekstase. Underoverskriften ligger op til at de unge skulle være kommet i ekstase, men den vurdering modsiges i selve artiklen. Stemningen blev gejlet kunstigt op, galskaben sat i system og efter arrangementets afslutning sjoskede publikum stille ud. Konklusionen lyder: Rock-musikken er et fornøjeligt modelune, men absolut ikke en uimodståelig besættelse. En holdning som lederen i Berlingske Aftenavis deler: Rock n roll-feberen er simpelthen et postulat. 18 Imidlertid beskriver både B.T. og Ekstrabladet det der skete inde i hallen som ekstase. Både musikere og deltagere blev ramt: Rockekstasen smittede stort set samtlige i K.B. Hallen 19 og Ib Jensen var i en saadan ekstase at han ikke ville holde op igen 20. Konklusionen er dog også hos B.T.: men ikke på noget tidspunkt, saa nogen kunne blive ophidset til ballade paa gaden bagefter. 21 Her findes der altså to forskellige måder at tale om det der skete inde i hallen på hvor Social-Demokraten så at sige fanges i midten. Uanset bedømmelsen af hvorvidt der var ekstatiske tilstande i hallen eller ej så er aviserne enige om at det ikke var selve musikken der var skyld i balladen bagefter. En journalist og 16 Politiken 5. okt Den store rock n roll-galskab sejrede. 17 Social-Demokraten 5. okt. 1956: Galskaben blev sat i system og opløst ligeså systematisk. 18 Berlingske Aftenavis 5. okt. 1956: Rock n roll 19 B.T. 5. okt. 1956: i Rock n roll ekstase. 20 Ekstrabladet 5. okt Ekstase i KB Hallen. 43. mill. Amerikanere skal se københavnske rock n roll-optøjer. 21 B.T. 5. okt. 1956: i Rock n roll ekstase. 6

7 fotograf, Ole Neesgaard, anklages i Information, B.T., Ekstrabladet og Berlingske Aftenavis for at have betalt 10 kr. til fire unge mennesker for at lave ballade som han kunne optage for det amerikanske Telenews. På forsiden af B.T. er det historien om politianmeldelsen af filmfotografen der figurerer og ikke den om de i ekstase, og på forsiden af Ekstrabladet er det kun billede og billedtekst der omhandler ekstase, selve artiklen drejer sig om fotografen og optøjerne. I Berlingske Tidende og Information knyttes penge og rock n roll endnu tættere. I Information kan man læse i et interview med psykiateren overlæge F. Geert Jørgensen: at pressen gør de bevægelser, der ønsker at tjene penge, en enorm tjeneste ved at skrive om denne dans. Psykologen professor dr. Phil. Franz From giver ham ret: Det er simpelthen forretningsinteresser der ligger bag rokke og rulle-dansen. 22 Også ifølge Social-Demokraten var det forventningerne til hvad der skulle ske til det forretningsmæssigt dygtigt tilrettelagte rock n roll-stævne 23 der forårsagede balladen. Oplysningen om den amerikanske fjernsynsfotograf nåede tydeligvis ikke Land og Folk før deadline. Den femte oktober omtales optøjerne kun perifert under rubrikken Landet rundt 24, men den sjette afsættes plads på forsiden til at fortælle om den særprægede amerikanske dans 25 og de efterfølgende optøjer som fotografen gav signalet til. Efter optøjerne På trods af denne klarhed over balladens iscenesættelse, så blev flere arrangementer i løbet af oktober aflyst rundt om i landet, og hvor arrangementerne blev afholdt, kom det flere steder til ballade - værst i Århus og Randers, men sågar også på Mors. 26 Der følger to forklaringer på optøjerne. Den mest fremtrædende forklaring, som især fremkommer i mere analyserende og vurderende artikler, er den at balladen skabes af bisser og bøller som blot mangler en undskyldning for at lave ballade, men flere handlingsrefererende artikler peger på ekstasen. 27 Den sjette oktober kan man læse i aviserne at Frederiksberg politi har forbudt flere rock n roll arrangementer i KB-hallen. Begrundelsen er at: rok og rul ikke kan siges at have kulturel betydning, og at det i morgen er første konfirmationssøndag. 28 Politiet synes i det hele 22 Information 5. okt. 1956: Rok og rul dansehysteri eller bare pressen skyld? 23 Social-Demokraten 5. okt. 1956: Galskaben blev sat i system og opløst ligeså systematisk. 24 Land og Folk 5. okt. 1956: Rokke og rulle ballade i aftes 25 Land og Folk 6. okt. 1956: Politiet forbyder rokke og rulle opvisningerne. 26 I B.T. 16. okt. 1956: Nye rokke-optøjer i gaderne i Aarhus tales der om de eller saa besindige morsingboer. 27 B.T. 15. okt. 1956: Rokke-bøllerne vil blive bekæmpet med haard haand. Og Politiken 15. okt.: Ogsaa tumulter i Aahus i aftes. 28 Politiken 6. okt. 1956: Poltiforbud mod rok-og-rul 7

8 taget ikke så tolerant og forstående overfor rock n roll som aviserne. Politikommissær Aage Jægers mening om rock n roll synes som taget ud af den allerførste artikel fra Berlingske Aftenavis: Jeg overværede sidste del af koncerten, og den kan bedst sammenlignes med heksedoktor-dans i Zululand. Det hele forekommer mig fuldstændig vanvittigt og temmelig beskæmmende for et kulturland 29 Dette racemæssige aspekt er en tydelig del af den moddiskurs som de fleste avisartikler taler op imod. Rockens sorte rødder nævnes næsten ikke, men hvor de gør bliver de forsvaret. Eva Lippert kommenterer i interviewet i Politiken den 30. september også raceadskillelsen i USA som hun synes er virkelig forkert og ironiserer over at det de alle sammen danser er en slags negerdans 30. Den forstående og beroligende diskurs holder ved selvom den bliver udfordret af beretningerne om ekstase og af en meget negativ leder i Kristeligt Dagblad. Politiken skriver at Rock n roll er et tegn på kedsomhed og årsagen til at balladen i New York og Oslo var værre end i Danmark er at de unge keder sig mest der. De unge i den bedste af alle civilisationer har brug for at bekæmpe kedsomheden der næppe vil brede sig til Belgisk Congo eller Hawaii for her rokker og ruller menneskets børn sig gennem hele livet. 31 At rock n roll er et sundhedstegn er Social- Demokratens leder fra den 10. oktober enig i: Samfundet skal ikke glæde sig til den dag, da ungdommen kun gør hvad vi venter af den. Så er det nat for menneskeheden. 32 Kristeligt Dagblads rubrik Dagens Ekko går også ind i den civilisatoriske debat, men med en helt anden pessimisme: Det er troligt, det er meget troligt, at den vestlige verdens alvorligste problemstilling i dag ikke er spørgsmålet Øst-Vest, men spørgsmålet om hvorledes vi kommer bort fra den faretruende nærhed af barbariets grænse. Rock n roll ses som et symptom på at den moderne verden mangler kultur. Anden periode august 1957 I august 1957 kom den amerikanske rock n roll film Rock Around the Clock til Danmark og i blev i Købehavn anledning til optøjer som den havde været det i andre europæiske og amerikanske byer. Den del af debatten der direkte handlede om rock n roll indeholder mange af de samme elementer som i første periode. Reklamernes og pressens magt er et ofte gentaget tema, ligeledes kedsomhed - selv Børge Kisbyes dansekavalkade spøger stadig i kulisserne. Den anden del af debatten adskiller optøjerne fra rock n roll og kommer til at handle om læderjakkerne og anderumperne. 29 Berlingske Aftenavis 5. okt. 1956: Filmmand anmeldt for at have foraarsaget rock n roll-optøjerne. 30 Politiken 30. september: Rock n roll det er jo bare livsglæde 31 Politiken 7. okt. 1956: Rok og rul, en ventil for kedsommeligheden. Danse-hysteriet en underernærings-sygdom med mange fortilfælde. 32 Social-Demokraten 10. okt. 1956: Rend og hop og frisind 8

9 Rock Around the Clock bliver anmeldt i Berlingske Tidende, Information, Kristeligt Dagblad og Social-Demokraten. Anmeldelserne af minder om den Berlingske Aftenavis bragte 1. oktober The Platters sidste nummer skal nok blive en landeplage ogsaa herhjemme, iørefaldende og nydeligt sunget som den er. Men filmen er som helhed al for kedelig til at kunne give anledning til de optøjer, den vitterligt afstedkom 33 lyder Informations vurdering. Kristeligt Dagblad er endnu mere positiv i den musikalske vurdering: Der var musestille på tilskuerrækkerne, mens de [The Platters] udfoldede deres elegante og ægtefølte vokalkunst, og der kvitteredes med et bifald som ikke bare var larm, men umiskendeligt udtryk for betagelse og dyb respekt. 34 Social-Demokraten tvivler på om den vil være i stand til at skabe at skabe optøjer da danskerne er forberedt på rock n roll og derfor vil tage i mod filmen med køligere hjerne 35, hvorimod anmelderen i Berlingske Tidende mener at den nok skal faa rok og rul-feberen til at blusse op igen. 36 Optøjer kædes i første omgang sammen med filmen. Tydeligst i Ekstrabladet: viser det sig fortsat, at en del af hovedstadens unge ikke kan opføre sig ordentligt i den febertilstand disse hensætter dem i, maa man være forberedt paa et politiindgreb. 37 B.T. betragter det ligeledes for givet at politiet vil forsøge at forbyde den ophidsende rock film 38. Mere afdæmpet gøres det i de andre aviser hvor alle overskrifterne er en variant over Rock n roll ballade. Hos Information og B.T. fokuseres der på en særlig vinkel. En 20årig barneplejerske førte an da Tivoli blev stormet i forbindelse med optøjerne. Bo Bojesen tager barneplejersken op i en vittighedstegning i Politiken den 8. august. Han viser hende trommende på en potte med dansende børn omkring sig. I baggrunden hænger en reklame der siger. DRIK MÆLK med en Marilyn Monroe-lignende kvinde på som er udstyret med store mælkeproducerende attributter. Således er barneplejerskens livsform ikke bare aggressiv/voldelig, men også seksualiseret. 39 Dagen efter ændrer billedet sig imidlertid. En ændring der kommer til at tegne hele resten af august måned. Næsten alle overskrifter handler nu om gadeoptøjer, uroligheder i forbindelse med bøller, anderumper og læderjakker. Filmen og rockmusikken bliver anset som ligegyldig og ikke som den reelle årsag bag optøjerne: Rock n roll-filmen er saa ligegyldig, at det ville være trist, hvis et forbud mod dens fremvisning skal give de unge bøller en martyr- 33 Information 6. aug. 1957: Rokken gaar 34 Kristeligt Dagblad 6. aug. 1957: Anskuelsesundervisning i et musikalsk tidsfænomen 35 Social-Demokraten 3. aug.: Rock, rock, rock n roll håber inventaret holder 36 Berlingske Tidende 5. aug. 1957: Rock Around the Clock i Bristol og Platan 37 Ekstrabladet 6. aug. 1957: Indgreb over for rock n rollfilm, hvis uroen fortsætter! 38 B.T. 6. aug. 1957: Kvinde anførte store rock n roll-optøjer. 39 Hun kædes imidlertid også sammen med læderjakkerne, og Information siger at hun slet ikke har set filmen. 9

10 glorie 40. I Social-Demokraten ses der hverken musikalsk eller koreografisk nogen forbindelse med filmens skikkelige indhold. 41 Filmens publikum afsondres fra optøjerne der i høj grad beskrives som udført af bøller og provokatører: De [et halvt hundrede unge mennesker der havde taget opstilling uden for biografen] piftede og hujede og det var tydeligt, at de forsøgte at ophidse biografgængerne. Da der ikke skete noget tog provokatørerne fat. 42 Avisernes rapporter om optøjer bliver en fortsættelse af en lang række skriverier om læderjakker og anderumper, eksempelvis havde to læderjakker skudt efter politiet kort før Rock Around the Clock fik præmiere. Rock n roll og optøjerne tolkes i denne periode mere politisk end i den foregående. Land og Folk som næsten ikke omtalte rock n roll i 1956 blander sig nu højlydt i diskussionen. Kommunisterne påtager sig det ærefulde hverv at være ungdommens virkelige forsvarere 43. Som den eneste avis interviewer nogen af de unge der blev anholdt. Den 8. august bringer avisen en samtale med seks farlige unge som udtaler sig om film, optøjerne, kriminalitet, skolen og atomkrig. Rock around the Clock afvises hurtigt som havende nogen betydning. Intervieweren spørger i stedet ind til mere generelle problemer. Da der bliver spurgt om de unge tænker meget på krig lyder svaret: (man ser lidt på hinanden). Nej, det er ikke sådan noget vi går og tænker på 44 Samtalen forsætter dog og man enes alligevel om at der piskes en krigsstemning op. Avisen mener ikke overraskende at det er hele samfundet der burde laves om. Den repræsenterer nationen som den burde være og ønsker at beskytte de unge ( Danmarks fremtid ) mod den udefrakommende amerikanisering 45. Artiklerne i Land og Folk ignoreres af de andre aviser. Ikke desto mindre får kommunisterne svar på tiltale i Information den 9. september. Her fortælles det at ungdomsfestivalen i Kreml bød på fantastisk rock n roll: livet sejrede over de forældede ideologier, menneskenes og tankernes mangfoldighed over kollektivismens tomhed, individualiteten og friheden over ensretningen og tvangen. Vurderingen er bombastisk i sin positivitet, men er nok alligevel meget sigende. Informations artikel viser at det er muligt at svinge sig utroligt højt op i den frie verdens navn ved hjælp af rock n roll, men ikke ret langt i den anden retning. I oktober 1956 bragte Politiken en lille notits med titlen Sovjet advarer mod Rock n Roll hvori man bl.a. 40 B.T. 6. aug. 1957: Unge kvinde blev slaaet ned 41 Social-Demokraten 8. aug. 1957: Ballade igen i aftes men den blev holdt nede af et stort politiopbud 42 Berlingske Tidende 7. aug. 1957: Gadeoptøjer igen i aftes 43 Land og Folk 8. aug. 1957: Læderjakke-ungdom eller Danmarks fremtid 44 Land og Folk 8. aug. 1957: Samtale med seks farlige unge 45 Land og Folk 8. aug. 1957: Man bagtaler ungdommen 10

11 kunne læse at rock n roll har samme virkning som et bid af en tarantel 46. Land og Folk kommenterer ikke udmeldingen og optager i det hele taget ikke den diskurs Sovjet lægger op til. Det var ikke muligt for avisen at benytte den negative og fordømmende diskurs direkte om dansen og musikken, hvorimod filmsmanden og fordækte kapitalinteresser sagtens kunne fordømmes. Den nationale selvforståelse Som jeg har vist sker der i løbet af 1956 en ændring i måden at opfatte rock n roll på. Der er i begyndelsen ingen plads til fænomenet i den danske nation, ifølge aviserne, men i løbet af september og oktober forhandles forståelsen rocken således at der åbnes en mulighed for at den kan accepteres. Kun en enkelt artikel i september tegner et billede af rock n roll rent faktisk kunne komme til Danmark, og sætte ungdommen i primitiv ekstase. Rock n roll fremstilles som farlig og ødelæggende. Denne artikel står til gengæld som repræsentant for en rock n roll-diskurs alle senere artikler forholder sig til og oftest negerer. I den danske selvforståelse er der altså ikke plads til en ungdom i seksuelt ophidset eller aggressiv ekstase. Desuden må sorte rødder ikke ses som noget negativt - en tilbagevisning der får mindre opmærksomhed end de andre og derved fremstår som et mindre problem. Den tilbagevisende og beroligende diskurs bliver den dominerende, men hvorfor det? Den diskurs, der gør rock n roll ufarlig, kan ses som en inkluderende diskurs hvis formål det er at beholde ungdommen inden for nationens rammer. Hvis ungdommen optager et fremmed fænomen der tilmed er farligt og ødelæggende må konsekvensen være at ungdommen udstødes af fællesskabet og må bekæmpes. Børge Kisbyes danse kavalkade er netop et forsøg på at historisere rock n roll og vise at den ikke er fremmed men velkendt som en forbudt dans. Rocken kan altså få plads i den nationale selvforståelse ved at blive lagt i den samme skuffe som fx jitterbuggen. I løbet af den første del af halvtredserne var der stor fokus på ungdommen. Allerede i oktober 1945 blev der nedsat en ungdomskommission der skulle tage sigte på mulighederne for gennem positive foranstaltninger at sikre den normale ungdom en harmonisk social og kulturel udvikle, men skal samtidig optage spørgsmålet om den asociale ungdoms problemer til behandling med særligt henblik på forebyggelsen af ungdomskriminaliteten. 47 Her vægtes den normale ungdom højest, det er den der står i centrum. Det samme træk genfindes i avisernes behandling af rock n roll optøjerne. Bøllerne udsondres af fællesskabet og betragtes som en anomali, hvorimod de mange 46 Politiken 5. okt. 1956: Sovjet advarer mod Rock n roll. Politiken opgiver sin kilde til at være Reuters Bureau. 47 Anders Troelsen (red.): Levende billeder af Danmark. Analyser af danske spillefilm fra besættelsestiden til i dag, København 1980 s

12 unge der blot hører musikken og danser til den forbliver uskyldige og dermed en del af fællesskabet. I august 1957 fjerner diskussionens fokus sig hurtigt fra rock n roll og fokus vendes mod de asociale unge læderjakkerne. Der er ikke nogen tvivl om at den ideologiske krig mellem øst og vest spiller en rolle for aviserne. Men der er bemærkelsesværdigt at Land og Folk ikke kan bruge en negativ diskurs om rock n roll som et led i kampen (avisen er ellers i stand til at vende et nej til krigsfrygt til et ja til at der piskes en krigsstemning op), hvorimod rock n roll godt kan bruges af Information til at slå Sovjet oven i hovedet med. Måske hænger det sammen med den diskurs der blev konstrueret i løbet af 1956 var for levedygtig til at kunne blive sagt imod. Den genfindes i Land og Folk fra den 8. august som: senere kom charleston, der var forkastelig. Jitterbug og svingpjatter har afløst hinanden. 48 Konklusion Der blev i aviserne i løbet af 1956 og 57 gjort plads til rock n roll som en del af et ungdommeligt modelune. Den kolde krig, der kun henvises til en gang i løbet af 1956 optræder mere i 1957, men i alle tilfælde kun i en stærkt ideologiseret kontekst. Selvforståelsen blev ændret fra en afvisning af rock n roll som en mulighed i Danmark, til en forståelse af fænomenet som noget velkendt og ufarligt. Ungdommen fik efter 1945 en selvstændig plads i det danske samfund. Ungdommen var en særlig kategori som krævede særlige tiltag fra statens side. Hans Sode-Madsen har i bogen Farlig ungdom beskæftiget sig med denne udvikling. 49 Han viser at ungdomskommissionen kom til verden ved en blanding af respekt og frygt for den nye ungdom. Under besættelsen og befrielsen var de unge på den ene side drivkraften bag modstandsbevægelsen altså helte. På den anden side var især drengen farlige ved deres brug af vold og våben og soldaterpigerne farlige ved deres promiskuitet. For på den ene side at belønne ungdommen og på den anden side drive den ind i demokratiets og samfundets fold oprettedes ungdomskommissionen. Hans Sode-Madsen beskriver kommissionens behandling af de unge som en udviklingsproces, der går fra en beskrivelse af dem i moralske toner til en ny pædagogisk og psykologisk forståelse. En udvikling der afspejler sig i avisernes behandling af de unge og rock n roll. Der findes en bagvedliggende moraliserende 48 Land og Folk 8. aug. 1957: Læderjakker i svøb 49 Hans Sode-Madsen: Farlig Ungdom: Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen , Århus

13 diskurs, men den fremherskende er forstående og flere gange interviewer aviserne eksperter som psykologer og pædagoger. Noget kan altså tyde på at integrationstendensen stammer fra befrielsens ambivalente respekt og frygt for ungdommen der i 50 erne giver sig udslag i psykologisering frem for moralisering. 13

14 Analyse materiale Berlingske Aftenavis, Berlingske Tidende,B.T., Ekstrabladet, Information, Kristelig Dagblad, Land og Folk, Politiken, Social-Demokraten september og oktober 1956 og august 1957 Litteraturliste Bøger: Anderson, Benedict: Imagined communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, revised and extended edition Jacobsen, Niels. W (m.fl.).: Dansk rock n roll anderumper, ekstase og opposition. En analyse af dansk rockkultur , Forlaget Mjølner 1980 Rockwell, Thomas og Tanggaard, Karsten: 50 ernes Rock n roll en ny ungdoms musik, Eidtion Egtved, 1982 Troelsen, Anders (red.): Levende billeder af Danmark. Analyser af danske spillefilm fra besættelsestiden til i dag, København 1980 Sode-Madsen, Hans: Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen , Aarhus 2003 Wiedemann, Erik: Jazz i Danmark i tyverne, trediverne og fyrrerne en musikkulturel undersøgelse 1, København 1982 Artikler: Andersen, Lars B. og Baisgaard, Erik: Rock Around the Clock da den tavse ungdom gik grassat. Dansk arbejderungdomskultur i 50-ernes slutning. i Hæfter for historie, nr. 6, Ålborg 1984 s Andersen, Viebeke Normann: Folkeskolens sendebude en diskursanalytisk metode, i Metode & Data, nr. 82, hæfte 1, 2000 s Andersson, John: Rock and Roll begivenhederne i København august 1957, i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab årg. 52 København 1964 s Blegvad, Britt-Mari Persson: Newspapers and Rock and Roll Riots in Copenhagen i Acta Socialogica vol , København 1964 s Hertel, Hans: Kulturens kolde krig Polarisering, antikommunisme og antiamerikanisme i dansk kulturliv , i Kritik, 35. årg. Aug Løkke, Anne og Olden-Jørgensen, Sebastian: Diskurs for historikere, i Historisk Tidsskrift bind 101, hæfte 1,

15 Skjoldhøj, Ole: Rock & roll og vejen til Danmark i MM tidsskrift for rytmisk musik mm., København maj 1979 s

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Den pædagogiske centrifuge

Den pædagogiske centrifuge Børnehaven er ikke så inkluderende, som vi gerne vil tro. Små forskelle i børnenes forudsætninger risikerer at blive til reelle uligheder stik mod de pædagogiske hensigter. Forskerne Charlotte Palludan

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere