Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015"

Transkript

1 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

2 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: Indledning Platangårdens Ungdomscenter er en del af det regionale socialområde, der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap og socialpsykiatri. Det regionale socialområde er kendetegnet ved at levere ydelser af høj faglig kvalitet og repræsenterer specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver. Servicedeklarationen refererer til anerkendte socialfaglige begreber og indeholder oplysninger om målgruppe, ydelser, faglige tilgange, fysiske rammer m.m. Målgruppe Platangårdens primære målgruppe er psykisk sårbare unge i aldersgruppen år. Målgruppen er kendetegnet ved at være unge med komplekse og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne har i omfattende grad negativ indflydelse på den unges funktionsniveau og dermed mulighed for at have et fungerende hverdagsliv. Der kan være tale om både psykiske og sociale problemstillinger, eksempelvis: debuterende eller kronisk skizofreni depression personlighedsforstyrrelser selvskadende adfærd spiseforstyrrelser ADHD/ADD Autismespektrum forstyrrelser misbrugsproblematik udadreagerende adfærd tilknytningsforstyrrelser massive sociale vanskeligheder og/eller generelle vanskeligheder ved at begå sig i sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige relationer Vores indsats retter sig til unge, som fortsat er i en udviklingsproces i retning af større selvstændighed og et forbedret funktionsniveau. Platangårdens Ungdomscenter kan etablere særlige tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats. Lovgrundlag Døgntilbud under 18 år efter servicelovens 67, stk. 2. Døgntilbud over 18 år efter servicelovens 107. Dagtilbud under 18 år efter servicelovens 52. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 2 af 8

3 Afklaring til job/dagtilbud over 18 år efter lov om aktiv beskæftigelse 32/SEL 102. STU efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5 Bostøtte efter servicelovens 85. Individuel tilrettelagte forløb (særforanstaltninger) efter servicelovens 107. Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104. Pladser og takster 2015 Under 18 år Over 18 år Platangårdens døgnpladser Døgnpladser inkl. 6 pladser for spiseforstyrrede: 19 pladser kr ,- pr. døgn kr ,- pr. døgn Eksterne døgnboliger 7 pladser kr ,- pr. døgn kr.1.412,- pr. døgn Platangårdens dagpladser Afklaring til job/dagtilbud: 20 pladser kr. 725,- pr. døgn kr. 725,- pr. døgn Spiseforstyrrelse dag: 6 pladser kr ,- pr. dag kr ,- pr. dag STU 3 pladser kr. 725,- pr. dag kr. 725,- pr. dag Platangårdens øvrige pladser Bostøtte: kr. 653,- pr. time kr. 653,- pr. time Individuel tilrettelagt forløb: pris forhandles særskilt Beskyttet beskæftigelse: pris forhandles særskilt Aktivitets- og samværstilbud pris forhandles særskilt Der indgås aftale med den visiterende myndighed om tillægsydelse og/eller særforanstaltning i de tilfælde hvor borgerens støttebehov ikke kan imødekommes indenfor de ordinære takster. Præsentation af tilbuddet Platangården har base i udkanten af Vordingborg. Stationen, med direkte forbindelse både i sydgående (Nykøbing F) og nordgående (København) retning, ligger inden for kort afstand. Vores døgnboliger er etableret i nyrenoverede parcelhuse med henholdsvis 6, 6 og 7 pladser. De unges værelser har eget bad og toilet, og i hvert hus er der fælles opholdsstue, køkken samt terrasse og have. I tilknytning til døgnboligerne er der etableret selvstændige små lejligheder, som benyttes til særforanstaltninger. Platangårdens dagtilbud og heltidsundervisning har til huse i gartnerbygningen. Bygningen er omdannet til et sammenhængende læringsmiljø, med mange muligheder for at imødekomme individuelle læringsbehov. Platangårdens Ungdomscenter ligger grønt, skønt og åbent med æbleplantage, drivhuse og enkelte dyr. Derudover findes der på matriklen basketballbane, stortrampolin og idrætshal. Eksternt fra hovedmatriklen har vi omdannede parcelhuse i Vordingborg, Nakskov og Næstved. Platangården er desuden VISO-leverandør. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 3 af 8

4 Uddannelseskarussellen, som er en del af Platangårdens interne kompetenceudvikling, er også offentligt tilgængeligt for fagpersoner, samarbejdspartnere og pårørende. Værdigrundlag På Platangårdens Ungdomscenter fokuserer vi altid på: Positiv udvikling Det forudsætter: Engagement Troværdighed Rummelighed Respekt Venlighed Tillid Faglig tilgang Tilbuddet tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger. De primære faglige tilgange, der anvendes i arbejdet er: Den systemiske tænkning danner rammen for hele organisationen. Det betyder, at andre tilgange refererer til en systemisk kontekst. Anerkendende tilgang: En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte. Recovery-understøttende tilgang: En recovery-understøttende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på recovery-understøttende tiltag. Formålet er at hjælpe den enkelte til at komme sig helt eller delvist efter svær sindslidelse. Narrativ tilgang: En narrativ tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på de fortællinger, som den enkelte fortæller om sig selv eller som fortælles om personen. Formålet er at se nye muligheder i personens liv. Miljøterapeutisk tilgang: En miljøterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på aktiviteter i en persons miljø. Formålet er at fremme personens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. En persons miljø kan fx være i hjemmet eller på arbejdet. Kognitiv tilgang: En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser. Vi henviser til vores hjemmeside for uddybning af de konkrete metoder, som de faglige tilgange danner rammen for. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 4 af 8

5 Personalet Personalegruppen er tværfagligt sammensat, med det formål i så høj grad som muligt at kunne imødekomme brugernes komplekse behov. Vi har ansat socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter, lærere, skolekonsulent, udviklingskonsulent, samt teknisk og administrativt personale. På konsulentbasis diætist, kropsterapeut og somatisk lægekonsulent. Indenfor hver af vores faglige tilgange har vi specialuddannet personale, som udover en særlig uddannelse, arbejder med vidensdeling og implementering af den faglige tilgang og de hertil valgte metoder i afdelingerne. Kompetenceudvikling i afdelingerne ligger i tråd med den faglige tilgang. Serviceydelser Ved visitation indgås overordnede, individuelle aftaler om: socialpædagogisk indsats samarbejde med psykiatri (ekstern) samarbejde med psykolog (intern) samarbejde med netværk udvikling og styrkelse af den unges sociale og personlige kompetencer og ressourcer afklaring af fremtidsmuligheder kostvejledning hos diætist kropsterapi fysisk træning undervisning og skoletest Ovenstående tilrettelægges og udføres i samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere, f.eks. psykiatrien i Region Sjælland og med inddragelse af Platangårdens vifte af faglige kompetencer, herunder også lægekonsulenter. Tilbud om hjælp til: personlig hygiejne, pleje og omsorg administration af medicin madlavning og indkøb rengøring og vask administration af økonomi etablering/genetablering af kontakt til familie og sociale netværk støtte til uddannelse/arbejde støtte omkring fritidsinteresser Hjælp til kontakt til offentlig myndighed/bank Støtte til brug af digital kommunikation, digital post, e-boks. Ledsagelse med socialpædagogisk bistand til: læge, tandlæge eller anden behandling ekstern skole eller praktik Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 5 af 8

6 aktiviteter i døgntilbuddene - individuelt eller gruppevis max. 1 gang ugentligt 1 familiebesøg i forbindelse med døgntilbuddene max. 1 gange månedligt 1 1 årlig ferietur i døgntilbuddet af max. 5 dages (4 døgns) varighed. Platangårdens Ungdomscenter betaler de ledsagende medarbejderes løn og kolonitillæg. Beboere over 18 år bidrager med kostbeløbet ferieture i øvrige døgntilbud arrangeres lejlighedsvis og i samarbejde med beboerne og betales af beboerne. Platangårdens Ungdomscenter betaler de ledsagende medarbejderes løn og kolonitillæg Dialog og kontakt: den enkelte unge har en til to kontaktpersoner der udarbejdes individuelle planer, som evalueres og revideres jævnligt mindst en gang årligt deltager vi i statusmøder, som myndigheden på området indkalder til Vi understøtter at den unges forældre/pårørende inviteres til at deltage i statusmøder og pårørendearrangementer støtte til kontakt til kommune m.v. støtte til kontakt til uddannelsesinstitution, arbejdssted m.v. Aktiviteter: Platangårdens Ungdomscenter arrangerer for eksempel studieture, sommerfest, julefest, teaterture, koncerter, biografture, og forskellige former for bevægelse og motion. Ekstra ydelser, der ikke er led i tilbuddet kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Egenbetaling 2015 for unge over 18 år Der betales for følgende obligatoriske ydelser: Husleje er omkostningsbestemt, afhængig af beboerens indkomst og forholdsmæssigt fordelt efter antal m2. Huslejen er ca. kr. 91,- pr. døgn. inkl. el, vand, varme, antenne og internet opkobling. Herudover betales for nedenstående serviceydelser: Fuld kost inklusive almindelige drikkevarer, rengørings- og vaskemidler pr. måned: Midt og Nordhuset: kr ,- Sydhuset: kr ,- Eksterne døgnboliger: kr ,- Forsikringsforhold Børn og unge under 21 år indskrevet i Platangårdens Ungdomscenter er forsikret via kollektiv ulykkesforsikring. Platangårdens Ungdomscenter anbefaler, at den unge dækkes ind af indbo- og ansvarsforsikring. Brugerinddragelse og pårørendesamarbejde Platangårdens Ungdomscenter anerkender barnets/den unges og forældrenes ret til selvbestemmelse. Vi anerkender også, at mennesker har forskellige forudsætninger for selvbestemmelse, og går aktivt ind i opgaven, hvis der er behov for vejledning, sparring eller guidning. Vi stiller os til rådighed som samarbejdspartnere, som kan udgøre en afgørende støtte for den unge og netværket, på et tidspunkt i livet, hvor der er behov for dette. 1 Dog vil der i særforanstaltninger og bostøtte være mulighed for hyppigere ledsagelse og i øvrige tilbud kunne dispenseres herfor i korte perioder efter vurdering Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 6 af 8

7 Jf. Den danske kvalitetsmodel, arbejder vi med individuelle planer for barnets/den unges forløb på Platangårdens Ungdomscenter. Den danske kvalitetsmodel angiver den ramme, at samarbejdet skal være aftalebaseret. Vi har udarbejdet politikker, som forpligter os i samarbejdet med pårørende og netværk disse er at finde på vores hjemmeside. Eksterne samarbejdspartnere Vi har et individbaseret samarbejde med eksempelvis psykiatri og praktiserende læger, eller andre behandlende instanser. Det er barnets eller den unges aktuelle behov, som er udgangspunktet for samarbejdet. Vi har et formaliseret samarbejde med Vordingborg Ungdomsskole omkring et heltidsundervisningstilbud, som praktiseres på Platangårdens matrikel. Samarbejdsaftalen er gældende for skoleåret 2014/15. Kvalitet og dokumentation Platangårdens Ungdomscenter arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. I 2015 arbejdes der i regionerne med standarderne: Indflydelse på eget liv Kommunikation Individuelle planer Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelser Faglige tilgange, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel Forebyggelse af overgreb Kompetenceudvikling I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risikovurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres. I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted, som er et elektronisk dokumentationssystem. Tilsyn Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland. Borgerens handlekommune er ansvarlig for at udføre det personrettede tilsyn. Region Sjælland fører driftsherretilsyn via kvalitetsvurdering, der skal sikre, at tilbuddenes indsats og drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regionale retningslinjer, samt bidrager til den løbende udvikling af tilbuddene. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 7 af 8

8 Visitation Vores visitation kan dagligt kontaktes: Visitator Jane Chabert eller Områdeleder Birgitte Marcher Platangårdens hovednummer Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 8 af 8

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere