KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk

2 INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER Tryghedsindsatser...5 Rockere og bander...6 Særligt udsatte boligområder...7 Straffesagsbehandlingen...9 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS...10 Lokalråd, SSP og Ungesamråd...10 PSP et samarbejde om udsatte borgere...10 Trygge Opmærksomhedsfællesskaber i Gadehavegård...10 Skru pladen fast -kampagne...10 Færdselsindsats...11 ORGANISATIONEN INDEFRA BILAG statistik - udvikling på kommuneplan, udvalgte områder...14 OM ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten ser tilbage på vores væsentligste indsatsområder i 2013, på vores kriminalpræventive arbejde (retsplejelovens 112, stk. 2), på os som organisation og arbejdsplads og skuer frem mod opgaverne i Først overordnet og dernæst mere detaljeret. Bagest finder du årsstatistik på en række delområder. Udgivelse Årsrapporten afleveres til kredsrådet i marts 2014 og publiceres på vores hjemmeside Data Politiets Statistiksystemer (POLIS og Qlikview) medmindre andet er oplyst. Systemerne er delvist dynamiske, hvilket betyder, at mindre afvigelser kan forekomme. Foto Københavns Vestegns Politi medmindre andet er oplyst. Kontakt Københavns Vestegns Politi, Kommunikation, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund, telefon Københavns Vestegns Politi Årsrapport

3 FORORD AF POLITIDIREKTØREN Bandekonflikt og brande I 2013 viste Københavns Vestegns Politi, at vi er en politikreds, som både kan håndtere en omfattende bandekonflikt med skyderier på gade og vej samtidigt med mange ildspåsættelser i Albertslund udover at løse vores normale daglige opgaver. Det kan alle vores ansatte, borgere og samarbejdspartnere med rette være stolte over. Det er jeg i hvert fald. Mange har arbejdet langt mere, end man normalt kan forvente, men vi løste opgaven. Dels lykkedes vi med at få efterforsket, anholdt og fængslet de mistænkte. Dels satte vi betydelige styrker ind på at være til stede og skabe tryghed for vores borgere. Usædvanligt mange skyderier og brande i vores boligområder hørte op før sommer og det takker jeg alle ansatte for. Alle har bidraget, direkte eller indirekte. Jeg anerkender samtidig den store indsats, vores kommuner ydede, og vores gode samarbejde. Ingen politikreds er gearet til at håndtere så meget ressourcetung kriminalitet samtidigt, derfor takker jeg vores kredsråd borgmestrene på Vestegnen for at bakke op om vores prioriteringer i situationens alvor. De skyldige skal stilles til regnskab, og i andet halvår brugte vi mange mand på at retsforfølge, bevogte og transportere ca. 50 mistænkte. Men vi brugte også kræfter på at omstille vores organisation, som vi havde tunet til bandekonflikt, tilbage til normal drift med vores kerneopgaver. Udviklingens år Internt tog vi fat på at skabe sammenhæng mellem nye lederroller i politi og anklagemyndighed i forhold til en organisationstrimning. Borgerne på Vestegnen skal have mest muligt politi for pengene, og mange ansatte har bidraget til arbejdsgrupper, så Københavns Vestegns Politi matcher fremtidens udfordringer. I april blev anklagemyndigheden og den centrale efterforskning samlet på Albertslund Politigård, og samtidig skabte vi et nyt hovedkvarter for lokalpolitiet for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk i Høje- Taastrup. Mens anklagemyndighedens organisation blev trimmet i slutningen af året, flytter vi rundt på politiets afdelinger, ledere og opgaver i april Flytning kan være svær, så bær over med os, hvis vi roder lidt i starten. Desuden blev Københavns Vestegns Politi betroet den ny opgave at drive et nyt stort center for administration af Automatisk Trafikkontrol (ATK), våben, tilladelser og kørekort for Sjælland og Bornholm med navnet Administrativt Center Øst (ACØ). Vi bliver centrum for at betjene alle borgere i Østdanmark med ca. 80 nye arbejdspladser, og vi glæder os til at gå i gang i løbet af Tryghed for borgerne Men når alt kommer til alt er vores daglige opgaver kernen i vores job: Tryghed for borgerne, hindre kriminalitet, opklare forbrydelser, retsforfølge de mistænkte og få domfældt de skyldige. Det har vi arbejdet hårdt for i 2013, og det udvikler vi i Trods tunge indsatser mod bander og brande indfriede vi alligevel andre mål for året, blandt vores erklærede indsats mod utryghed som vold, narko og gadeuorden. Det glæder mig, at volden faldt for fjerde år i træk, at vores ældre medborgere blev udsat for færre tricktyverier og at færre blev ramt af lomme- og tasketyverier. Jeg er stolt over, at når borgerne ringer efter hjælp, så er vores patruljer fremme som nogle af de hurtigste i landet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

4 Beboerne i de fleste af vores særligt udsatte boligområder kan glæde sig over, at kriminaliteten generelt falder, hvor de bor. Det ser ud til, at vores analyser, politiindsatser og tværfaglige indsatser med kommunerne virker i belastede boligområder. Vi tror på, at målrettet samarbejde med andre nytter, og i 2013 indgik vi en ny forpligtende partnerskabsaftale med tre kommuner om at begrænse børn og unges rekruttering til bander og øge trygheden i bandeplagede boligområder. Hvor indbrud i boliger forsatte sit dyk i de første 10 måneder, blev vi hårdt ramt i årets sidste måneder og endte desværre med lidt flere indbrud end året før. Vi retter fortsat vores fokus på indbrud, bander, vores udsatte boligområder og narkobekæmpelse i Desuden vil vi øge trygheden i S-tog, på togstationerne og i vores stationscentre. Venlig hilsen Kim Christiansen Kim Christiansen har været politidirektør for Københavns Vestegns Politi siden juni Før det var han Statsadvokat for Nordsjælland og Københavns Vestegn. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

5 INDSATOMRÅDER 2013 Tryghedsindsatser Mindre vold og indsats mod narko, uorden og knallerter Københavns Vestegns Politi satte fokus på at skabe tryghed for borgerne ved konsekvent at skride ind overfor vold, narko på gadeplan, utryghedsskabende adfærd på vej eller restaurationer og ulovlige knallerter i boligområder. Ved årets udgang var volden på Vestegnen samlet set faldet for fjerde år i træk. Hvor målet var at nå under 652 voldelige overfald, blev resultatet bedre nemlig 629. Også indsatsen mod narkohandlere og købere gav pote. Målet var at rejse mindst sigtelser, men resultatet blev næsten 50 procent flere nemlig Lav tolerance og konsekvens overfor personer, som skaber utryghed for andre, medførte 833 bøder for gade- og værtshusuorden svarende til 185 flere end målet på 648 bøder. Der blev rejst 194 sigtelser mod førere af ulovlige knallerter, hvilket ikke indfriede vores mål om at sigte 267. Området kan være inde i en positiv udvikling eftersom færdselsbetjente oplever, at de sjældnere møder ulovlige knallerter end før. Indbrud i boliger Tre år i træk er antallet af indbrud faldet på Vestegnen, og tendensen fortsatte de første 10 måneder i Men så blev politikredsens borgere plaget med indbrud alene i november og december, som dermed tegnede sig for en fjerdedel af årets 4120 indbrud. Det betød, at målet om max indbrud i 2013 desværre ikke blev indfriet. (Se bilag). Vores særlige Operativgruppe, som bl.a. bekæmper indbrud, responderede hurtigt på den eksplosive stigning med målrettede initiativer mod tyveknægte, hvilket resulterede i anholdelser og varetægtsfængslinger. Borgernes hjælp er vigtig Det er vigtigt, at vores borgere bidrager til at gøre livet surt for tyve, holder øjne og ører åbne, kontakter politiet og sikrer boligen. I november og december besøgte vores indbrudseksperter alle 11 kommuner med den mobile politistation for at give råd om indbrud og udlevere et gratis tænd/sluk-ur til borgerne. Kampagnen blev døbt Operation Julelys og indbrudsrådene fik fin medieomtale. Operation Julelys giver råd om indbrud i Hvidovre. (Foto: Københavns Vestegns Politi). Københavns Vestegns Politi Årsrapport

6 Nabohjælp Relanceringen af Nabohjælp og løbende medieoffensiver har efter et års tid fået næsten borgere i politikredsen til at melde sig som nabohjælpere. Nabohjælp kan hindre op til hvert fjerde indbrud, viser forskning, og derfor arbejder vi på at udbrede kendskabet sammen med Det Kriminalpræventive Råd. Tilmeld dig nabohjælp på (Foto: Det Kriminalpræventive Råd): Hæleri De sjællandske politikredse rejste til sammen 1980 sigtelser for hæleri, hvilket var langt flere end det fælles mål på Rockere og bander Indsats på Sjælland Som del af den nationale indsats var et fælles mål for de sjællandske politikredse, at mindst 150 af Østdanmarks registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt var i fængsel. Målet blev indfriet til fulde i alle årets måneder. Af de ca. 250 medlemmer, som er registreret på Vestegnen, sad mellem 43 og 74 i fængsel hen over året. Ved årets udgang sad 262 sjællandske medlemmer i fængsel, heraf 65 fra Vestegnen. Bandekonflikt I årets første halvår accelererede en voldelig konflikt mellem to kriminelle bander i Hovedstadsområdets tre politikredse: København, Nordsjælland og Københavns Vestegn. På den ene side Loyal To Familia (LTF) i Skovlunde, Kokkedal og København. På den anden side Værebros Hårde Kerne (VHK) i Bagsværd og Gladsaxe, som i november blev en del af rockerklubben Satudarah. En 19-årig mand blev dræbt af skud 11. januar 2013 i Høje Gladsaxe (Foto: Per Rasmussen). Gentagne angreb med drab og drabsforsøg ca. 25 alene på Vestegnen, deriblandt skyderier med automatvåben på offentlige veje og i boligområder, fik os til at indlede en helt ekstraordinær stor politioffensiv for at standse skyderierne, retsforfølge de skyldige og skabe tryghed for borgerne. Der blev indført visitationszoner i fire måneder og skærpet patruljering i områder med bandeaktivitet, udført et omfattende stykke efterforsknings-, efterretnings- og videndelingsarbejde mellem politikredsene og den særlige bandeenhed Task Force Øst samt slået hårdt til i store koordinerede aktioner. Ikke mindst Københavns Vestegns Politi Årsrapport

7 har politikredsen samarbejdet tæt med vores berørte kommuner, deltaget i møder med borgere, på skoler og ungdomsuddannelser samt med næringsdrivende for at øge trygheden. Under indsatsen har politistyrker været i kontakt med en bandekriminel gange, foretaget ca visitationer, rejst 453 sigtelser mod 285 bandefolk, fået varetægtsfængslet 55 personer og beslaglagt 110 skydevåben hovedparten banderelaterede samt slag- og stikvåben. Da konflikten stilnede af omkring juni, fortsatte efterforskningerne af skudattentater, våbenfund med videre og retsforfølgelsen af mistænkte. For at gennemføre retsmøder, bevogte og transportere banderelaterede anvendte politikredsen mange arbejdsdage. Exit - en vej ud af banderne Exitenheden, hvor politi, kommuner og Kriminalforsorg samarbejder om exitprogrammer for bande- og rockermedlemmer samt unge involveret i deres kriminalitet, behandlede 46 mulige exitsager, hvoraf 25 blev til konkrete samarbejdsaftaler. Partnerskab til at bremse rekruttering af børn og unge For at begrænse tilgangen til bandemiljøerne og øge trygheden for borgerne indgik kommunerne i Herlev, Ballerup og Gladsaxe samt Københavns Vestegns Politi en fælles forpligtende aftale i september. Som en del af partnerskabet har Københavns Vestegns Politi fået 13,6 millioner kroner fra Rigspolitiets særlige pulje til et nyt kriminalpræventivt og socialt projekt. Formålet er at finde metoder til at identificere unge med risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupper og dernæst hindre det sker. Ved indgangen til 2014 ansættes politifolk, pædagoger og analytikere. Partnerskab og projekt kører indtil videre til Banderåd For at hindre tilgang af medlemmer og hindre rockere og bander i at etablere sig, er der oprettet banderåd i seks relevante kommuner. Banderådene består af repræsentanter for kommune og politi, men andre kan indgå f.eks. boligselskaber. Rådene samles efter behov, udveksler viden og drøfter en samlet myndighedsindsats. Borgmestrene Jesper Würtzen (Ballerup), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe), Thomas Gyldal Petersen (Herlev) og politidirektør Kim Christiansen underskriver partnerskabsaftale. (Foto: Mette Østerdal). Særligt udsatte boligområder Kriminaliteten skal falde, forfølges hurtigt og vi skal være synligt tilstede i vores udsatte boligområder. Det var bl.a. målet for indsatserne i de fire boligområder, som var udpeget som særligt udsatte boligområder (SUB): Gadehavegård (Høje-Taastrup), Hjortegården (Herlev), Friheden (Hvidovre) og Høje Gladsaxe. Alene med den mobile politistation var lokalbetjente til stede mandetimer i udsatte områder, hvilket var lidt mere end målet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

8 Færre straffelovsanmeldelser blev registreret i tre ud af fire SUB-områder, mens ét fik en stigning. Samlet set faldt straffelovsanmeldelserne i politikredsens SUB-områder med 12 procent, mens landets udsatte boligområder fik en lille stigning som helhed. Vi nåede næsten de målsatte sigtelses- og tiltaleprocenter. Anmeldelser (straffeloven) pr indbyggere Danmark (SUB-områder) % Københavns Vestegns Politi (SUB) % Gadehavegård, Høje-Taastrup % Hjortegården, Herlev % Friheden, Hvidovre % Høje Gladsaxe % Udvikling fra Opsøgende arbejde i Gadehavegård Gadehavegård er et område med særlig fokus for Københavns Vestegns Politi. Vi har længe arbejdet med at øge trygheden i Gadehavegård, og det arbejde vil fortsætte. Siden nytår har pilotprojektet Trygge Opmærksomhedsfællesskaber arbejdet i boligområdet. Det handler om, at aktivere alle gode kræfter et tryghedsnetværk i kvarteret for at skabe tryghed og forebygge kriminalitet læs mere på side 10. Lokalpolitiet arbejder med opsøgende lokalpolitiarbejde og på at være tilstede og synlige i Gadehavegård og på Høje-Taastrup Station, hvor en gruppe utilpassede unge skaber utryghed. Det sker bl.a. i samarbejde med DSB og Høje-Taastrup Kommune. En lokalbetjent er knyttet til området, hvor også politikredsens mobile politistation jævnligt holder. Efter en tryghedsvandring i samarbejde mellem lokalpoliti, kommune og boligselskab sker der en række tiltag i området mht. belysning, beskæring af beplantning med videre. Aktuelt er toneangivende aktører fra Gadehavegård fængslet. Der har været en del anmeldelser om indbrud i lejligheder og kælderrum, hvilket bliver et opmærksomhedspunkt for lokalpolitiet og tryghedsnetværket i Mobil politistation i Friheden Mange faktorer spiller ind i den positive udvikling, men en massiv tilstedeværelse med den mobile politistation og synlighed ved butikscentret har utvivlsomt haft en gunstig effekt. Her bør også fremhæves et særligt samarbejde mellem boligselskabet Friheden, Hvidovre kommune og Københavns Vestegns Politi omkring brugen af netop den mobile politistation i boligområdet, hvor småtyverier som bl.a. butikstyverier har skilt sig ud. Stor indsats i Hjortegården Medvirkende til en god udvikling er bl.a. politiets og Herlev Kommunes store indsats i området. Københavns Vestegns Politi har haft en øget tryghedsskabende patruljering og synlighed i området blandt andet med gentagne besøg af politikredsens mobile politistation for at skabe tryghed og for at komme i Københavns Vestegns Politi Årsrapport

9 dialog med beboere. Københavns Vestegns Politi har haft særlige indsatser overfor en gruppe utilpassede unge, som skabte utryghed ved vaskeriet og nærbutikker, hvilket lokalpoliti og kommune fulgte op med hjemmebesøg, bekymringssamtaler og dannelse af et forældrenetværk. Der er sket en inddragelse af alle gode kræfter i området, f.eks. handelsstandsforening, viceværter og beboerformænd og ikke mindst har politiet haft et tæt samarbejde med Herlev Kommune om at øge trygheden for borgerne i området. Herlev Kommune yder en omfattende indsats i området og er selv tilstede i Hjortegården. Øget fokus i Høje Gladsaxe Politiet øgede i 2013 den tryghedsskabende patruljering i Høje Gladsaxe, bl.a. med den mobile politistation, særligt under bandekonflikten. Politiet øgede desuden samarbejdet med boligselskabet, rådgivningen, skole, klubber og gademedarbejdere for at koordinere indsatsen overfor utilpassede unge. Straffesagsbehandlingen Økonomisk kriminalitet Svindel med penge og værdier er et kriminalitetsområde, som har udviklet sig de senere år, og omfatter en vifte af berigelsesforbrydelser, fx socialbedrageri, skattesnyd, bondefangeri og systematisk organiseret kriminalitet. I 2013 fik vi færre anmeldelser end året før. Antallet af sigtelser og tiltaler gik også ned, til gengæld faldt der lidt flere domme. Sagsbehandlingstid Fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i de 20 procent ældste sager med sigtelser gav pote. Hvor målet var at rejse tiltale efter senest 398 dage gennemsnitligt, endte resultatet på 353 dage dvs. 45 dage hurtigere. Satsningen betød delvist, at den samlede sagsbehandlingstid på almindelige sigtelser for økonomisk kriminalitet ikke kom under målet på max 230 dage, men endte på gennemsnitligt ca. 291 dage. Effektivitet i straffesagsbehandlingen Til gengæld var anklagerne meget tæt på målet om at rejse tiltale i 60 procent af sagerne senest to måneder efter politiet har rejst sigtelse. Året sluttede med 59,8 procent. Det lykkedes anklagemyndigheden at nedbringe sine produktionsomkostninger på tiltaler, afgørelser, domme og kendelser. Prisen blev i snit kroner pr. sag, og altså et pænt stykke under målet, som var at komme under kroner. Økonomisk kriminalitet Tiltaler Domme Kilde: Qlikview RA 12. feb Økonomisk kriminalitet Anmeldelser Sigtelser Dage fra anmeldelse til tiltale Dage fra sigtelse til tiltale Kilde: Statistik Politi 12. feb. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

10 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATSER Lokalråd, SSP og Ungesamråd I alle 11 kommuner mødes embedsmænd og lokalpolitiet hvert kvartal i Lokalrådene og drøfter lokal kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse. Repræsentanter fra skole, socialforvaltning og politi (SSP) mødes typisk hver mandag for at afdække årsager til, at børn og unge begår kriminalitet og bearbejde dem. PSP et samarbejde om udsatte borgere I 2010 etablerede politikredsen et myndighedssamarbejde med Vestegnens 11 kommuner og psykiatrien om udsatte borgere, som ikke entydigt hører hjemme i et myndighedsregi. Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper, hvor også Kriminalforsorgen indgår. I 2013 mødtes handlegrupperne 36 gange for at drøfte den rigtige indsats over for ca. 275 sårbare eksistenser. Ved siden af de planlagte møder netværker fagpersonerne indbyrdes om at finde egnede løsninger for den enkelte udsatte, hvor et misbrug ofte er en del af problemet. I 2014 holder PSPsamarbejdet på Vestegnen en temadag for nøglepersoner, hvor erfaring, læring og vigtige pointer udveksles i et strategisk perspektiv. Ungesamråd Ungesamrådet, som blev vedtaget af Kredsrådet i 2010, består af repræsentanter for kommuner, kriminalforsorgen og en sikret ungdomsinstitution. Rådet skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. Anklagemyndigheden vil være fast deltager i den indledende del af samrådets møder, hvor sagens strafferetlige aspekter fremlægges. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgens lokalafdeling udfærdiger ofte personundersøgelser, som beskriver den sigtedes personlige forhold. Undersøgelsen bliver brugt til at vælge, hvilken sanktion, den sigtede bør have. Politikredsens og Kriminalforsorgens samarbejde er godt både i den konkrete sag og i mere generelle spørgsmål. Trygge Opmærksomhedsfællesskaber i Gadehavegård Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje tildelte politikredsen knap en halv million kroner til et tryghedsprojekt, som i 2013 skulle identificere metoder til, hvordan lokale aktører kan bidrage til at skabe tryghed, forebygge kriminalitet og være kriminalpræventive ambassadører fx beboere, gårdmænd, hjemmehjælpere, kommunale gartnere, madbude, postbude og renovationsarbejdere. Styregruppen består af Københavns Vestegns Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Den Trygge Kommune og Rigspolitiet (National Forebyggelses Center). I 2014 arbejder projektet videre med at samle og aktivere tværfaglige personer med ærinde i Gadehavegård i et tryghedsnetværk, som kan udveksle informationer og diskutere fælles løsninger på problemer. Skru pladen fast -kampagne I november fik ca. 360 biler skruet nummerpladerne fast i Ballerup, Rødovre og Høje-Taastrup og mange flere fik skruer udleveret. Det skete under tre dages kampagne, hvor Københavns Vestegns Politi dels tilbød Københavns Vestegns Politi Årsrapport

11 at skrue pladerne fast og satte fokus på nummerpladetyverier, som Danmark havde over af i 2012, og dels via medierne opfordrede bilister til at skrue pladen fast. Problemet var aktuelt, fordi en ny lov påbyder, at nummerplader skal være skruet fast senest i Færre tricktyverier og tasketyverier Antallet af tricktyverier i egen bolig, som ofte går ud over ældre medborgere, var glædeligvis det laveste i fire år. 130 mod 175 i 2012, 155 i 2011 og 280 i Den positive udvikling kan nok til dels tilskrives en kombination af efterforskning og forebyggelse. En ny SMS-kæde mellem politi og kommunale institutioner til at advare om tricktyve blev testet og ventes nu udbredt til flere kommuner i Desuden holdt politifolk forebyggende samtaler og foredrag blandt ældre og deres netværk for at skærpe deres opmærksomhed. Andre borgernære tyverier som tyveri fra lomme og taske er generelt faldet til laveste niveau i fire år. En årsag kan blandt andet være medieomtale, forebyggende råd og større forsigtighed hos borgerne. Konfliktråd Konfliktråd er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en mægler som mødeleder. I løbet af året blev gennemført 55 mæglinger. Målet var 50. Offerrådgivning Ti rådgivere har gennem året ydet psykologisk, juridisk og medmenneskelig rådgivning til borgere døgnet rundt, til borgere, som har været udsat for kriminalitet eller en alvorlig ulykke. Det være sig som offer, vidne eller pårørende. I 2013 henvendte 162 borgere sig til offerrådgivningen, heraf var 96 henvist fra politiet. Offerrådgivningen kan træffes døgnet rundt på telefon og Færdselsindsats Synlighed, kontrol og konsekvens. Færre ulykker, få dræbte. Sådan kan 2013 opgøres på færdselsområdet. Indsatsen for øget trafiksikkerhed på Vestegnen skulle kontrollere et højt antal trafikanter og ulovligheder skulle have konsekvens. Antallet af lettere og alvorligt tilskadekomne i trafikken sluttede på sidste års niveau, hvorimod antallet af ulykker stadig falder. Ulykker på Vestegnen Dræbte Alvorligt tilskadekommen Lettere tilskadekommen Trafikulykker Kilde: Vejdirektoratet (2013-tal er foreløbige) Københavns Vestegns Politi Årsrapport

12 I alt blev der udskrevet bøder for overtrædelser af færdselsloven heraf til fartsyndere via ATK-systemet forseelser var så trafikfarlige, at de medførte et klip i kørekortet Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Politikredsens ATK-sektion udgør en væsentlig del af trafik- og hastighedskontrollen i alle kommuner. Færdsel I alt (sigtelser) Heraf udvalgte Høj fart (alle målemetoder) Heraf ATK Uden førerret Spirituskørsel og ulykker Kørsel i frakendelsestid Narkokørsel/medicin Håndholdt mobiltelefon ATK-bilerne målte fart på vejene i mere end timer, hvilket er væsentligt mere end i tidligere år, men under målet på timer for 2013, fordi bilerne blev udsat for hærværk. De udgik af drift i en periode og har fået sikkerheden forstærket. Fotovognene ser ud til at have en positiv effekt for trafiksikkerheden og farten generelt på Vestegnen. Tendensen de seneste år viser, at færre bilister bliver blitzet pr. måletime. Færdselsbetjente kontrollerede 966 tungvogne, hvilket indfriede det nationale mål om kontrol af mindst 960. Klip i kørekortet Total Heraf (top fire) Fart Rødt lys Farlige overhalinger Om befordring af børn ORGANISATIONEN INDEFRA Kompetenceudvikling For at løse vores opgaver professionelt og effektivt og nå vores mål må vi have dygtige og kompetente medarbejdere og ledere, som yder deres bedste. For medarbejderne har efterforskningsuddannelse og effektivisering af arbejdsmetoder haft prioritet, og for lederne har det bl.a. handlet om driftsledelse og videregående uddannelser. Hertil er afviklet lederseminarer, temadage og obligatoriske vedligeholdelsesuddannelser som skydning, kørsel og terror. Trivsel og sygefravær Vi har øget opmærksomheden på ansattes stress, krav til arbejdsindsats, fleksibilitet og forandringsparathed efter et projekt om trivsel og psykisk arbejdsmiljø viste, at et stort arbejdspres påvirker vores medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Der var samtidig en svag stigning i korttids- og langtidssygefraværet blandt andet på grund af stress. I 2014 arbejder vi videre på at nedbringe sygefraværet. Innovation Vores organisation, opgaveløsning og arbejdsgange skal være effektive, være på forkant med vores udfordringer og give borgerne mest muligt politi for pengene. Vi prioriterer udvikling højt, hvilket løbende Københavns Vestegns Politi Årsrapport

13 medfører store og små forandringer i måden, vi arbejder på. I 2013 tog vi hul på at standardisere behandlingen i visse sager, reorganisere afdelinger og opgaveporteføljer samt udvikle rammerne for det nye Administrativt Center Øst, som skal administrere Automatisk Trafikkontrol (ATK), våben, tilladelser og kørekort i hele Østdanmark med ca. 80 medarbejdere. Økonomi Politikredsen har i 2013 realiseret et overskud på 8,8 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket anses for tilfredsstillende. Det akkumulerede overskud udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Der er endnu ikke fra Rigspolitiets side taget stilling til, om politikredsen får mulighed for at udnytte det akkumulerede overskud. Økonomiafdelingen har i 2013 arbejdet med at styrke politikredsens økonomistyring. Der har været fokus på at fastholde et fornuftigt omkostningsniveau, som er i overensstemmelse med politikredsens bevilling. Politikredsen har desuden påbegyndt indfasningen af en aktivitetsbaseret økonomistyringsmodel, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem politikredsenes aktivitetsniveau og bevillingstildeling. For det kommende år forventes et stigende ressourceforbrug og et resultat, som er væsentligt mindre end i Der vil derfor være fortsat fokus på løbende budgetopfølgning og forbedring af kredsens økonomistyring Flerårsaftalen for politiets og Anklagemyndighedens økonomi i danner ramme for dansk politis og Københavns Vestegns Politis indsatser og fokusområder i Politikredsen vil fortsat styrke indsatsen i de særligt udsatte boligområder, sætte ind over for bandekriminalitet og generelt øge trygheden for borgerne på Vestegnen. Københavns Vestegns Politi vil bruge en del kræfter på at omstrukturere organisationen, så politikredsen løser sine opgaver bedst muligt for borgerne i forhold til fremtidige udfordringer og ressourcer. Politiets landsdækkende fokus- og indsatsområder er: Rocker/bande kriminalitet Indsats mod indbrud og hæleri Indsats i de særligt udsatte boligområder Styrke politiindsatsen på færdselsområder Øget effektivitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen Styring af økonomiske kriminialitetssager og sager vedrørende organiseret kriminalitet Lokalt vil der blive fokuseret på følgende områder: Narko på gadeplan Utryghed i S-tog og stationsnære butikscentre Utryghed i nattelivet Internt bliver opmærksomheden rettet mod: Intern økonomistyring, tjenesteplanlægning, lederskab og trivsel Københavns Vestegns Politi Årsrapport

14 BILAG Statistik udvikling på kommuneplan, udvalgte områder Data stammer fra Politiets statistiksystemer, primært Qlikview eller POLIS, med mindre andet er oplyst. Qlikview opdateres løbende, hvilket betyder, at mindre afvigelser kan forekomme. Vold (anmeldelser) (vold, kvalificeret vold, vold med skade på legeme eller helbred) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Lov om euforiserende stoffer (sigtelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

15 Uorden (sigtelser) (ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Indbrud, bolig (anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi ,5% Albertslund ,9% Ballerup ,3% Brøndby ,4% Gladsaxe ,3% Glostrup ,9% Herlev ,4% Hvidovre ,3% Høje-Taastrup ,5% Ishøj ,5% Rødovre ,3% Vallensbæk ,8% Nabohjælpere Albertslund 183 Ballerup 406 Brøndby 318 Gladsaxe 132 Glostrup 208 Herlev 385 Hvidovre 254 Høje-Taastrup 432 Ishøj 137 Rødovre 234 Vallensbæk 217 Politikredsen 2906 Kilde: DKR/Nabohjælp, januar 2014 Københavns Vestegns Politi Årsrapport

16 Tyveri af taske/bagage ( anmeldelser - kode 75608) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Tyveri fra taske/bagage/lomme (anmeldelser - kode 75607) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk OBS! Anmeldelsestallene fra de 11 kommuner summerer ikke til totalen. Enkelte sager kan ikke henføres til en bestemt kommune f.eks. hvis tyveriet sker på et ukendt tidspunkt under en togtur gennem flere kommuner. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

17 Tricktyveri i bolig (anmeldelser - kode 75580) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk "Gaderøverier (anmeldelser - kode ) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Københavns Vestegns Politi Årsrapport

18 Færdselsloven (sigtelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Automatisk Trafikkontrol ( sigtelser) inkl. fart, seler, mobiltlf. mv Udvikling Politikredsen % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

19 Spirituskørsel inkl. ulykker (anmeldelser) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Håndholdt mobiltelefon (inkl. ATK) (anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

20 Sikkerhedssele ikke i brug (inkl. ATK) (Anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Responstid - gennemsnit (tid fra opkald modtages til politiet er fremme) Dansk Politi 09:00 08:32 08:35 08:24 Københavns Vestegns Politi 08:04 07:51 07:38 07:30 Københavns Vestegns Politi Årsrapport

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

KØ O H AV N S P KØBENHAVNS POLITI VIRKSOMHEDSBERETNING KØBENHAVNS

KØ O H AV N S P KØBENHAVNS POLITI VIRKSOMHEDSBERETNING KØBENHAVNS B TI LI KØ EN O H AV N S P KØBENHAVNS POLITI VIRKSOMHEDSBERETNING 2013 KØBENHAVNS 1. Forord Et operations- og omstillingsår 2013 har været et operations- og omstillingsår for Københavns Politi. Mens der

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing Borgmester Aase Nygaard (næstformand)

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Rockere og bander 2014

Rockere og bander 2014 Rockere og bander 2014 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Indsatsen og situationen i 2014...3 2.1. Nøgletal fra 2014...4 3. Politiets bekæmpende indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2. Operationsplanen...6

Læs mere

Mål og strategi 2012-2015

Mål og strategi 2012-2015 Mål og strategi 2012-2015 2012-2015 2 Mål og strategi 2012-2015 Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Målsætning 4. Bandekriminalitet

Målsætning 4. Bandekriminalitet Målsætning 4 Værebro Park fri for bandekriminalitet DIMENSIONER Bandekriminalitet ELEMENTER Fødekæden til brydes Kriminelle forlader Konsekvens over for kriminalitet Vanskelige re rammer for kriminalitet

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere