KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk

2 INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER Tryghedsindsatser...5 Rockere og bander...6 Særligt udsatte boligområder...7 Straffesagsbehandlingen...9 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS...10 Lokalråd, SSP og Ungesamråd...10 PSP et samarbejde om udsatte borgere...10 Trygge Opmærksomhedsfællesskaber i Gadehavegård...10 Skru pladen fast -kampagne...10 Færdselsindsats...11 ORGANISATIONEN INDEFRA BILAG statistik - udvikling på kommuneplan, udvalgte områder...14 OM ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten ser tilbage på vores væsentligste indsatsområder i 2013, på vores kriminalpræventive arbejde (retsplejelovens 112, stk. 2), på os som organisation og arbejdsplads og skuer frem mod opgaverne i Først overordnet og dernæst mere detaljeret. Bagest finder du årsstatistik på en række delområder. Udgivelse Årsrapporten afleveres til kredsrådet i marts 2014 og publiceres på vores hjemmeside Data Politiets Statistiksystemer (POLIS og Qlikview) medmindre andet er oplyst. Systemerne er delvist dynamiske, hvilket betyder, at mindre afvigelser kan forekomme. Foto Københavns Vestegns Politi medmindre andet er oplyst. Kontakt Københavns Vestegns Politi, Kommunikation, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund, telefon Københavns Vestegns Politi Årsrapport

3 FORORD AF POLITIDIREKTØREN Bandekonflikt og brande I 2013 viste Københavns Vestegns Politi, at vi er en politikreds, som både kan håndtere en omfattende bandekonflikt med skyderier på gade og vej samtidigt med mange ildspåsættelser i Albertslund udover at løse vores normale daglige opgaver. Det kan alle vores ansatte, borgere og samarbejdspartnere med rette være stolte over. Det er jeg i hvert fald. Mange har arbejdet langt mere, end man normalt kan forvente, men vi løste opgaven. Dels lykkedes vi med at få efterforsket, anholdt og fængslet de mistænkte. Dels satte vi betydelige styrker ind på at være til stede og skabe tryghed for vores borgere. Usædvanligt mange skyderier og brande i vores boligområder hørte op før sommer og det takker jeg alle ansatte for. Alle har bidraget, direkte eller indirekte. Jeg anerkender samtidig den store indsats, vores kommuner ydede, og vores gode samarbejde. Ingen politikreds er gearet til at håndtere så meget ressourcetung kriminalitet samtidigt, derfor takker jeg vores kredsråd borgmestrene på Vestegnen for at bakke op om vores prioriteringer i situationens alvor. De skyldige skal stilles til regnskab, og i andet halvår brugte vi mange mand på at retsforfølge, bevogte og transportere ca. 50 mistænkte. Men vi brugte også kræfter på at omstille vores organisation, som vi havde tunet til bandekonflikt, tilbage til normal drift med vores kerneopgaver. Udviklingens år Internt tog vi fat på at skabe sammenhæng mellem nye lederroller i politi og anklagemyndighed i forhold til en organisationstrimning. Borgerne på Vestegnen skal have mest muligt politi for pengene, og mange ansatte har bidraget til arbejdsgrupper, så Københavns Vestegns Politi matcher fremtidens udfordringer. I april blev anklagemyndigheden og den centrale efterforskning samlet på Albertslund Politigård, og samtidig skabte vi et nyt hovedkvarter for lokalpolitiet for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk i Høje- Taastrup. Mens anklagemyndighedens organisation blev trimmet i slutningen af året, flytter vi rundt på politiets afdelinger, ledere og opgaver i april Flytning kan være svær, så bær over med os, hvis vi roder lidt i starten. Desuden blev Københavns Vestegns Politi betroet den ny opgave at drive et nyt stort center for administration af Automatisk Trafikkontrol (ATK), våben, tilladelser og kørekort for Sjælland og Bornholm med navnet Administrativt Center Øst (ACØ). Vi bliver centrum for at betjene alle borgere i Østdanmark med ca. 80 nye arbejdspladser, og vi glæder os til at gå i gang i løbet af Tryghed for borgerne Men når alt kommer til alt er vores daglige opgaver kernen i vores job: Tryghed for borgerne, hindre kriminalitet, opklare forbrydelser, retsforfølge de mistænkte og få domfældt de skyldige. Det har vi arbejdet hårdt for i 2013, og det udvikler vi i Trods tunge indsatser mod bander og brande indfriede vi alligevel andre mål for året, blandt vores erklærede indsats mod utryghed som vold, narko og gadeuorden. Det glæder mig, at volden faldt for fjerde år i træk, at vores ældre medborgere blev udsat for færre tricktyverier og at færre blev ramt af lomme- og tasketyverier. Jeg er stolt over, at når borgerne ringer efter hjælp, så er vores patruljer fremme som nogle af de hurtigste i landet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

4 Beboerne i de fleste af vores særligt udsatte boligområder kan glæde sig over, at kriminaliteten generelt falder, hvor de bor. Det ser ud til, at vores analyser, politiindsatser og tværfaglige indsatser med kommunerne virker i belastede boligområder. Vi tror på, at målrettet samarbejde med andre nytter, og i 2013 indgik vi en ny forpligtende partnerskabsaftale med tre kommuner om at begrænse børn og unges rekruttering til bander og øge trygheden i bandeplagede boligområder. Hvor indbrud i boliger forsatte sit dyk i de første 10 måneder, blev vi hårdt ramt i årets sidste måneder og endte desværre med lidt flere indbrud end året før. Vi retter fortsat vores fokus på indbrud, bander, vores udsatte boligområder og narkobekæmpelse i Desuden vil vi øge trygheden i S-tog, på togstationerne og i vores stationscentre. Venlig hilsen Kim Christiansen Kim Christiansen har været politidirektør for Københavns Vestegns Politi siden juni Før det var han Statsadvokat for Nordsjælland og Københavns Vestegn. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

5 INDSATOMRÅDER 2013 Tryghedsindsatser Mindre vold og indsats mod narko, uorden og knallerter Københavns Vestegns Politi satte fokus på at skabe tryghed for borgerne ved konsekvent at skride ind overfor vold, narko på gadeplan, utryghedsskabende adfærd på vej eller restaurationer og ulovlige knallerter i boligområder. Ved årets udgang var volden på Vestegnen samlet set faldet for fjerde år i træk. Hvor målet var at nå under 652 voldelige overfald, blev resultatet bedre nemlig 629. Også indsatsen mod narkohandlere og købere gav pote. Målet var at rejse mindst sigtelser, men resultatet blev næsten 50 procent flere nemlig Lav tolerance og konsekvens overfor personer, som skaber utryghed for andre, medførte 833 bøder for gade- og værtshusuorden svarende til 185 flere end målet på 648 bøder. Der blev rejst 194 sigtelser mod førere af ulovlige knallerter, hvilket ikke indfriede vores mål om at sigte 267. Området kan være inde i en positiv udvikling eftersom færdselsbetjente oplever, at de sjældnere møder ulovlige knallerter end før. Indbrud i boliger Tre år i træk er antallet af indbrud faldet på Vestegnen, og tendensen fortsatte de første 10 måneder i Men så blev politikredsens borgere plaget med indbrud alene i november og december, som dermed tegnede sig for en fjerdedel af årets 4120 indbrud. Det betød, at målet om max indbrud i 2013 desværre ikke blev indfriet. (Se bilag). Vores særlige Operativgruppe, som bl.a. bekæmper indbrud, responderede hurtigt på den eksplosive stigning med målrettede initiativer mod tyveknægte, hvilket resulterede i anholdelser og varetægtsfængslinger. Borgernes hjælp er vigtig Det er vigtigt, at vores borgere bidrager til at gøre livet surt for tyve, holder øjne og ører åbne, kontakter politiet og sikrer boligen. I november og december besøgte vores indbrudseksperter alle 11 kommuner med den mobile politistation for at give råd om indbrud og udlevere et gratis tænd/sluk-ur til borgerne. Kampagnen blev døbt Operation Julelys og indbrudsrådene fik fin medieomtale. Operation Julelys giver råd om indbrud i Hvidovre. (Foto: Københavns Vestegns Politi). Københavns Vestegns Politi Årsrapport

6 Nabohjælp Relanceringen af Nabohjælp og løbende medieoffensiver har efter et års tid fået næsten borgere i politikredsen til at melde sig som nabohjælpere. Nabohjælp kan hindre op til hvert fjerde indbrud, viser forskning, og derfor arbejder vi på at udbrede kendskabet sammen med Det Kriminalpræventive Råd. Tilmeld dig nabohjælp på (Foto: Det Kriminalpræventive Råd): Hæleri De sjællandske politikredse rejste til sammen 1980 sigtelser for hæleri, hvilket var langt flere end det fælles mål på Rockere og bander Indsats på Sjælland Som del af den nationale indsats var et fælles mål for de sjællandske politikredse, at mindst 150 af Østdanmarks registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt var i fængsel. Målet blev indfriet til fulde i alle årets måneder. Af de ca. 250 medlemmer, som er registreret på Vestegnen, sad mellem 43 og 74 i fængsel hen over året. Ved årets udgang sad 262 sjællandske medlemmer i fængsel, heraf 65 fra Vestegnen. Bandekonflikt I årets første halvår accelererede en voldelig konflikt mellem to kriminelle bander i Hovedstadsområdets tre politikredse: København, Nordsjælland og Københavns Vestegn. På den ene side Loyal To Familia (LTF) i Skovlunde, Kokkedal og København. På den anden side Værebros Hårde Kerne (VHK) i Bagsværd og Gladsaxe, som i november blev en del af rockerklubben Satudarah. En 19-årig mand blev dræbt af skud 11. januar 2013 i Høje Gladsaxe (Foto: Per Rasmussen). Gentagne angreb med drab og drabsforsøg ca. 25 alene på Vestegnen, deriblandt skyderier med automatvåben på offentlige veje og i boligområder, fik os til at indlede en helt ekstraordinær stor politioffensiv for at standse skyderierne, retsforfølge de skyldige og skabe tryghed for borgerne. Der blev indført visitationszoner i fire måneder og skærpet patruljering i områder med bandeaktivitet, udført et omfattende stykke efterforsknings-, efterretnings- og videndelingsarbejde mellem politikredsene og den særlige bandeenhed Task Force Øst samt slået hårdt til i store koordinerede aktioner. Ikke mindst Københavns Vestegns Politi Årsrapport

7 har politikredsen samarbejdet tæt med vores berørte kommuner, deltaget i møder med borgere, på skoler og ungdomsuddannelser samt med næringsdrivende for at øge trygheden. Under indsatsen har politistyrker været i kontakt med en bandekriminel gange, foretaget ca visitationer, rejst 453 sigtelser mod 285 bandefolk, fået varetægtsfængslet 55 personer og beslaglagt 110 skydevåben hovedparten banderelaterede samt slag- og stikvåben. Da konflikten stilnede af omkring juni, fortsatte efterforskningerne af skudattentater, våbenfund med videre og retsforfølgelsen af mistænkte. For at gennemføre retsmøder, bevogte og transportere banderelaterede anvendte politikredsen mange arbejdsdage. Exit - en vej ud af banderne Exitenheden, hvor politi, kommuner og Kriminalforsorg samarbejder om exitprogrammer for bande- og rockermedlemmer samt unge involveret i deres kriminalitet, behandlede 46 mulige exitsager, hvoraf 25 blev til konkrete samarbejdsaftaler. Partnerskab til at bremse rekruttering af børn og unge For at begrænse tilgangen til bandemiljøerne og øge trygheden for borgerne indgik kommunerne i Herlev, Ballerup og Gladsaxe samt Københavns Vestegns Politi en fælles forpligtende aftale i september. Som en del af partnerskabet har Københavns Vestegns Politi fået 13,6 millioner kroner fra Rigspolitiets særlige pulje til et nyt kriminalpræventivt og socialt projekt. Formålet er at finde metoder til at identificere unge med risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupper og dernæst hindre det sker. Ved indgangen til 2014 ansættes politifolk, pædagoger og analytikere. Partnerskab og projekt kører indtil videre til Banderåd For at hindre tilgang af medlemmer og hindre rockere og bander i at etablere sig, er der oprettet banderåd i seks relevante kommuner. Banderådene består af repræsentanter for kommune og politi, men andre kan indgå f.eks. boligselskaber. Rådene samles efter behov, udveksler viden og drøfter en samlet myndighedsindsats. Borgmestrene Jesper Würtzen (Ballerup), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe), Thomas Gyldal Petersen (Herlev) og politidirektør Kim Christiansen underskriver partnerskabsaftale. (Foto: Mette Østerdal). Særligt udsatte boligområder Kriminaliteten skal falde, forfølges hurtigt og vi skal være synligt tilstede i vores udsatte boligområder. Det var bl.a. målet for indsatserne i de fire boligområder, som var udpeget som særligt udsatte boligområder (SUB): Gadehavegård (Høje-Taastrup), Hjortegården (Herlev), Friheden (Hvidovre) og Høje Gladsaxe. Alene med den mobile politistation var lokalbetjente til stede mandetimer i udsatte områder, hvilket var lidt mere end målet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

8 Færre straffelovsanmeldelser blev registreret i tre ud af fire SUB-områder, mens ét fik en stigning. Samlet set faldt straffelovsanmeldelserne i politikredsens SUB-områder med 12 procent, mens landets udsatte boligområder fik en lille stigning som helhed. Vi nåede næsten de målsatte sigtelses- og tiltaleprocenter. Anmeldelser (straffeloven) pr indbyggere Danmark (SUB-områder) % Københavns Vestegns Politi (SUB) % Gadehavegård, Høje-Taastrup % Hjortegården, Herlev % Friheden, Hvidovre % Høje Gladsaxe % Udvikling fra Opsøgende arbejde i Gadehavegård Gadehavegård er et område med særlig fokus for Københavns Vestegns Politi. Vi har længe arbejdet med at øge trygheden i Gadehavegård, og det arbejde vil fortsætte. Siden nytår har pilotprojektet Trygge Opmærksomhedsfællesskaber arbejdet i boligområdet. Det handler om, at aktivere alle gode kræfter et tryghedsnetværk i kvarteret for at skabe tryghed og forebygge kriminalitet læs mere på side 10. Lokalpolitiet arbejder med opsøgende lokalpolitiarbejde og på at være tilstede og synlige i Gadehavegård og på Høje-Taastrup Station, hvor en gruppe utilpassede unge skaber utryghed. Det sker bl.a. i samarbejde med DSB og Høje-Taastrup Kommune. En lokalbetjent er knyttet til området, hvor også politikredsens mobile politistation jævnligt holder. Efter en tryghedsvandring i samarbejde mellem lokalpoliti, kommune og boligselskab sker der en række tiltag i området mht. belysning, beskæring af beplantning med videre. Aktuelt er toneangivende aktører fra Gadehavegård fængslet. Der har været en del anmeldelser om indbrud i lejligheder og kælderrum, hvilket bliver et opmærksomhedspunkt for lokalpolitiet og tryghedsnetværket i Mobil politistation i Friheden Mange faktorer spiller ind i den positive udvikling, men en massiv tilstedeværelse med den mobile politistation og synlighed ved butikscentret har utvivlsomt haft en gunstig effekt. Her bør også fremhæves et særligt samarbejde mellem boligselskabet Friheden, Hvidovre kommune og Københavns Vestegns Politi omkring brugen af netop den mobile politistation i boligområdet, hvor småtyverier som bl.a. butikstyverier har skilt sig ud. Stor indsats i Hjortegården Medvirkende til en god udvikling er bl.a. politiets og Herlev Kommunes store indsats i området. Københavns Vestegns Politi har haft en øget tryghedsskabende patruljering og synlighed i området blandt andet med gentagne besøg af politikredsens mobile politistation for at skabe tryghed og for at komme i Københavns Vestegns Politi Årsrapport

9 dialog med beboere. Københavns Vestegns Politi har haft særlige indsatser overfor en gruppe utilpassede unge, som skabte utryghed ved vaskeriet og nærbutikker, hvilket lokalpoliti og kommune fulgte op med hjemmebesøg, bekymringssamtaler og dannelse af et forældrenetværk. Der er sket en inddragelse af alle gode kræfter i området, f.eks. handelsstandsforening, viceværter og beboerformænd og ikke mindst har politiet haft et tæt samarbejde med Herlev Kommune om at øge trygheden for borgerne i området. Herlev Kommune yder en omfattende indsats i området og er selv tilstede i Hjortegården. Øget fokus i Høje Gladsaxe Politiet øgede i 2013 den tryghedsskabende patruljering i Høje Gladsaxe, bl.a. med den mobile politistation, særligt under bandekonflikten. Politiet øgede desuden samarbejdet med boligselskabet, rådgivningen, skole, klubber og gademedarbejdere for at koordinere indsatsen overfor utilpassede unge. Straffesagsbehandlingen Økonomisk kriminalitet Svindel med penge og værdier er et kriminalitetsområde, som har udviklet sig de senere år, og omfatter en vifte af berigelsesforbrydelser, fx socialbedrageri, skattesnyd, bondefangeri og systematisk organiseret kriminalitet. I 2013 fik vi færre anmeldelser end året før. Antallet af sigtelser og tiltaler gik også ned, til gengæld faldt der lidt flere domme. Sagsbehandlingstid Fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i de 20 procent ældste sager med sigtelser gav pote. Hvor målet var at rejse tiltale efter senest 398 dage gennemsnitligt, endte resultatet på 353 dage dvs. 45 dage hurtigere. Satsningen betød delvist, at den samlede sagsbehandlingstid på almindelige sigtelser for økonomisk kriminalitet ikke kom under målet på max 230 dage, men endte på gennemsnitligt ca. 291 dage. Effektivitet i straffesagsbehandlingen Til gengæld var anklagerne meget tæt på målet om at rejse tiltale i 60 procent af sagerne senest to måneder efter politiet har rejst sigtelse. Året sluttede med 59,8 procent. Det lykkedes anklagemyndigheden at nedbringe sine produktionsomkostninger på tiltaler, afgørelser, domme og kendelser. Prisen blev i snit kroner pr. sag, og altså et pænt stykke under målet, som var at komme under kroner. Økonomisk kriminalitet Tiltaler Domme Kilde: Qlikview RA 12. feb Økonomisk kriminalitet Anmeldelser Sigtelser Dage fra anmeldelse til tiltale Dage fra sigtelse til tiltale Kilde: Statistik Politi 12. feb. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

10 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATSER Lokalråd, SSP og Ungesamråd I alle 11 kommuner mødes embedsmænd og lokalpolitiet hvert kvartal i Lokalrådene og drøfter lokal kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse. Repræsentanter fra skole, socialforvaltning og politi (SSP) mødes typisk hver mandag for at afdække årsager til, at børn og unge begår kriminalitet og bearbejde dem. PSP et samarbejde om udsatte borgere I 2010 etablerede politikredsen et myndighedssamarbejde med Vestegnens 11 kommuner og psykiatrien om udsatte borgere, som ikke entydigt hører hjemme i et myndighedsregi. Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper, hvor også Kriminalforsorgen indgår. I 2013 mødtes handlegrupperne 36 gange for at drøfte den rigtige indsats over for ca. 275 sårbare eksistenser. Ved siden af de planlagte møder netværker fagpersonerne indbyrdes om at finde egnede løsninger for den enkelte udsatte, hvor et misbrug ofte er en del af problemet. I 2014 holder PSPsamarbejdet på Vestegnen en temadag for nøglepersoner, hvor erfaring, læring og vigtige pointer udveksles i et strategisk perspektiv. Ungesamråd Ungesamrådet, som blev vedtaget af Kredsrådet i 2010, består af repræsentanter for kommuner, kriminalforsorgen og en sikret ungdomsinstitution. Rådet skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. Anklagemyndigheden vil være fast deltager i den indledende del af samrådets møder, hvor sagens strafferetlige aspekter fremlægges. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgens lokalafdeling udfærdiger ofte personundersøgelser, som beskriver den sigtedes personlige forhold. Undersøgelsen bliver brugt til at vælge, hvilken sanktion, den sigtede bør have. Politikredsens og Kriminalforsorgens samarbejde er godt både i den konkrete sag og i mere generelle spørgsmål. Trygge Opmærksomhedsfællesskaber i Gadehavegård Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje tildelte politikredsen knap en halv million kroner til et tryghedsprojekt, som i 2013 skulle identificere metoder til, hvordan lokale aktører kan bidrage til at skabe tryghed, forebygge kriminalitet og være kriminalpræventive ambassadører fx beboere, gårdmænd, hjemmehjælpere, kommunale gartnere, madbude, postbude og renovationsarbejdere. Styregruppen består af Københavns Vestegns Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Den Trygge Kommune og Rigspolitiet (National Forebyggelses Center). I 2014 arbejder projektet videre med at samle og aktivere tværfaglige personer med ærinde i Gadehavegård i et tryghedsnetværk, som kan udveksle informationer og diskutere fælles løsninger på problemer. Skru pladen fast -kampagne I november fik ca. 360 biler skruet nummerpladerne fast i Ballerup, Rødovre og Høje-Taastrup og mange flere fik skruer udleveret. Det skete under tre dages kampagne, hvor Københavns Vestegns Politi dels tilbød Københavns Vestegns Politi Årsrapport

11 at skrue pladerne fast og satte fokus på nummerpladetyverier, som Danmark havde over af i 2012, og dels via medierne opfordrede bilister til at skrue pladen fast. Problemet var aktuelt, fordi en ny lov påbyder, at nummerplader skal være skruet fast senest i Færre tricktyverier og tasketyverier Antallet af tricktyverier i egen bolig, som ofte går ud over ældre medborgere, var glædeligvis det laveste i fire år. 130 mod 175 i 2012, 155 i 2011 og 280 i Den positive udvikling kan nok til dels tilskrives en kombination af efterforskning og forebyggelse. En ny SMS-kæde mellem politi og kommunale institutioner til at advare om tricktyve blev testet og ventes nu udbredt til flere kommuner i Desuden holdt politifolk forebyggende samtaler og foredrag blandt ældre og deres netværk for at skærpe deres opmærksomhed. Andre borgernære tyverier som tyveri fra lomme og taske er generelt faldet til laveste niveau i fire år. En årsag kan blandt andet være medieomtale, forebyggende råd og større forsigtighed hos borgerne. Konfliktråd Konfliktråd er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en mægler som mødeleder. I løbet af året blev gennemført 55 mæglinger. Målet var 50. Offerrådgivning Ti rådgivere har gennem året ydet psykologisk, juridisk og medmenneskelig rådgivning til borgere døgnet rundt, til borgere, som har været udsat for kriminalitet eller en alvorlig ulykke. Det være sig som offer, vidne eller pårørende. I 2013 henvendte 162 borgere sig til offerrådgivningen, heraf var 96 henvist fra politiet. Offerrådgivningen kan træffes døgnet rundt på telefon og Færdselsindsats Synlighed, kontrol og konsekvens. Færre ulykker, få dræbte. Sådan kan 2013 opgøres på færdselsområdet. Indsatsen for øget trafiksikkerhed på Vestegnen skulle kontrollere et højt antal trafikanter og ulovligheder skulle have konsekvens. Antallet af lettere og alvorligt tilskadekomne i trafikken sluttede på sidste års niveau, hvorimod antallet af ulykker stadig falder. Ulykker på Vestegnen Dræbte Alvorligt tilskadekommen Lettere tilskadekommen Trafikulykker Kilde: Vejdirektoratet (2013-tal er foreløbige) Københavns Vestegns Politi Årsrapport

12 I alt blev der udskrevet bøder for overtrædelser af færdselsloven heraf til fartsyndere via ATK-systemet forseelser var så trafikfarlige, at de medførte et klip i kørekortet Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Politikredsens ATK-sektion udgør en væsentlig del af trafik- og hastighedskontrollen i alle kommuner. Færdsel I alt (sigtelser) Heraf udvalgte Høj fart (alle målemetoder) Heraf ATK Uden førerret Spirituskørsel og ulykker Kørsel i frakendelsestid Narkokørsel/medicin Håndholdt mobiltelefon ATK-bilerne målte fart på vejene i mere end timer, hvilket er væsentligt mere end i tidligere år, men under målet på timer for 2013, fordi bilerne blev udsat for hærværk. De udgik af drift i en periode og har fået sikkerheden forstærket. Fotovognene ser ud til at have en positiv effekt for trafiksikkerheden og farten generelt på Vestegnen. Tendensen de seneste år viser, at færre bilister bliver blitzet pr. måletime. Færdselsbetjente kontrollerede 966 tungvogne, hvilket indfriede det nationale mål om kontrol af mindst 960. Klip i kørekortet Total Heraf (top fire) Fart Rødt lys Farlige overhalinger Om befordring af børn ORGANISATIONEN INDEFRA Kompetenceudvikling For at løse vores opgaver professionelt og effektivt og nå vores mål må vi have dygtige og kompetente medarbejdere og ledere, som yder deres bedste. For medarbejderne har efterforskningsuddannelse og effektivisering af arbejdsmetoder haft prioritet, og for lederne har det bl.a. handlet om driftsledelse og videregående uddannelser. Hertil er afviklet lederseminarer, temadage og obligatoriske vedligeholdelsesuddannelser som skydning, kørsel og terror. Trivsel og sygefravær Vi har øget opmærksomheden på ansattes stress, krav til arbejdsindsats, fleksibilitet og forandringsparathed efter et projekt om trivsel og psykisk arbejdsmiljø viste, at et stort arbejdspres påvirker vores medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Der var samtidig en svag stigning i korttids- og langtidssygefraværet blandt andet på grund af stress. I 2014 arbejder vi videre på at nedbringe sygefraværet. Innovation Vores organisation, opgaveløsning og arbejdsgange skal være effektive, være på forkant med vores udfordringer og give borgerne mest muligt politi for pengene. Vi prioriterer udvikling højt, hvilket løbende Københavns Vestegns Politi Årsrapport

13 medfører store og små forandringer i måden, vi arbejder på. I 2013 tog vi hul på at standardisere behandlingen i visse sager, reorganisere afdelinger og opgaveporteføljer samt udvikle rammerne for det nye Administrativt Center Øst, som skal administrere Automatisk Trafikkontrol (ATK), våben, tilladelser og kørekort i hele Østdanmark med ca. 80 medarbejdere. Økonomi Politikredsen har i 2013 realiseret et overskud på 8,8 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket anses for tilfredsstillende. Det akkumulerede overskud udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Der er endnu ikke fra Rigspolitiets side taget stilling til, om politikredsen får mulighed for at udnytte det akkumulerede overskud. Økonomiafdelingen har i 2013 arbejdet med at styrke politikredsens økonomistyring. Der har været fokus på at fastholde et fornuftigt omkostningsniveau, som er i overensstemmelse med politikredsens bevilling. Politikredsen har desuden påbegyndt indfasningen af en aktivitetsbaseret økonomistyringsmodel, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem politikredsenes aktivitetsniveau og bevillingstildeling. For det kommende år forventes et stigende ressourceforbrug og et resultat, som er væsentligt mindre end i Der vil derfor være fortsat fokus på løbende budgetopfølgning og forbedring af kredsens økonomistyring Flerårsaftalen for politiets og Anklagemyndighedens økonomi i danner ramme for dansk politis og Københavns Vestegns Politis indsatser og fokusområder i Politikredsen vil fortsat styrke indsatsen i de særligt udsatte boligområder, sætte ind over for bandekriminalitet og generelt øge trygheden for borgerne på Vestegnen. Københavns Vestegns Politi vil bruge en del kræfter på at omstrukturere organisationen, så politikredsen løser sine opgaver bedst muligt for borgerne i forhold til fremtidige udfordringer og ressourcer. Politiets landsdækkende fokus- og indsatsområder er: Rocker/bande kriminalitet Indsats mod indbrud og hæleri Indsats i de særligt udsatte boligområder Styrke politiindsatsen på færdselsområder Øget effektivitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen Styring af økonomiske kriminialitetssager og sager vedrørende organiseret kriminalitet Lokalt vil der blive fokuseret på følgende områder: Narko på gadeplan Utryghed i S-tog og stationsnære butikscentre Utryghed i nattelivet Internt bliver opmærksomheden rettet mod: Intern økonomistyring, tjenesteplanlægning, lederskab og trivsel Københavns Vestegns Politi Årsrapport

14 BILAG Statistik udvikling på kommuneplan, udvalgte områder Data stammer fra Politiets statistiksystemer, primært Qlikview eller POLIS, med mindre andet er oplyst. Qlikview opdateres løbende, hvilket betyder, at mindre afvigelser kan forekomme. Vold (anmeldelser) (vold, kvalificeret vold, vold med skade på legeme eller helbred) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Lov om euforiserende stoffer (sigtelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

15 Uorden (sigtelser) (ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Indbrud, bolig (anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi ,5% Albertslund ,9% Ballerup ,3% Brøndby ,4% Gladsaxe ,3% Glostrup ,9% Herlev ,4% Hvidovre ,3% Høje-Taastrup ,5% Ishøj ,5% Rødovre ,3% Vallensbæk ,8% Nabohjælpere Albertslund 183 Ballerup 406 Brøndby 318 Gladsaxe 132 Glostrup 208 Herlev 385 Hvidovre 254 Høje-Taastrup 432 Ishøj 137 Rødovre 234 Vallensbæk 217 Politikredsen 2906 Kilde: DKR/Nabohjælp, januar 2014 Københavns Vestegns Politi Årsrapport

16 Tyveri af taske/bagage ( anmeldelser - kode 75608) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Tyveri fra taske/bagage/lomme (anmeldelser - kode 75607) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk OBS! Anmeldelsestallene fra de 11 kommuner summerer ikke til totalen. Enkelte sager kan ikke henføres til en bestemt kommune f.eks. hvis tyveriet sker på et ukendt tidspunkt under en togtur gennem flere kommuner. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

17 Tricktyveri i bolig (anmeldelser - kode 75580) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk "Gaderøverier (anmeldelser - kode ) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Københavns Vestegns Politi Årsrapport

18 Færdselsloven (sigtelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Automatisk Trafikkontrol ( sigtelser) inkl. fart, seler, mobiltlf. mv Udvikling Politikredsen % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

19 Spirituskørsel inkl. ulykker (anmeldelser) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Håndholdt mobiltelefon (inkl. ATK) (anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

20 Sikkerhedssele ikke i brug (inkl. ATK) (Anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Responstid - gennemsnit (tid fra opkald modtages til politiet er fremme) Dansk Politi 09:00 08:32 08:35 08:24 Københavns Vestegns Politi 08:04 07:51 07:38 07:30 Københavns Vestegns Politi Årsrapport

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Fælles fodslag væk fra sure tider

Fælles fodslag væk fra sure tider nr. 09 2012 Materiel Måltal Ledelse Polvagt Måltal langt fra formålet Fælles fodslag væk fra sure tider Rundtosset KTC i Jylland DANSK POLITI Er udgivet af Politiforbundet Stemningen rammer Forside Collage:

Læs mere

01 Bandeopgør. Ny chef nye tider Jens Henrik Højbjerg varsler større åbenhed og mere kommunikation

01 Bandeopgør. Ny chef nye tider Jens Henrik Højbjerg varsler større åbenhed og mere kommunikation Magasinet til politi og anklagemyndighed nr. 01 2009 01 Bandeopgør NEC skærper kampen mod banderne Ny chef nye tider Jens Henrik Højbjerg varsler større åbenhed og mere kommunikation Tv-strømere Skuespillerne

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 09 Resultater indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2009 6 Flere tiltaler efter straffeloven

Læs mere