KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk

2 INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER Tryghedsindsatser...5 Rockere og bander...6 Særligt udsatte boligområder...7 Straffesagsbehandlingen...9 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS...10 Lokalråd, SSP og Ungesamråd...10 PSP et samarbejde om udsatte borgere...10 Trygge Opmærksomhedsfællesskaber i Gadehavegård...10 Skru pladen fast -kampagne...10 Færdselsindsats...11 ORGANISATIONEN INDEFRA BILAG statistik - udvikling på kommuneplan, udvalgte områder...14 OM ÅRSRAPPORTEN Årsrapporten ser tilbage på vores væsentligste indsatsområder i 2013, på vores kriminalpræventive arbejde (retsplejelovens 112, stk. 2), på os som organisation og arbejdsplads og skuer frem mod opgaverne i Først overordnet og dernæst mere detaljeret. Bagest finder du årsstatistik på en række delområder. Udgivelse Årsrapporten afleveres til kredsrådet i marts 2014 og publiceres på vores hjemmeside Data Politiets Statistiksystemer (POLIS og Qlikview) medmindre andet er oplyst. Systemerne er delvist dynamiske, hvilket betyder, at mindre afvigelser kan forekomme. Foto Københavns Vestegns Politi medmindre andet er oplyst. Kontakt Københavns Vestegns Politi, Kommunikation, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund, telefon Københavns Vestegns Politi Årsrapport

3 FORORD AF POLITIDIREKTØREN Bandekonflikt og brande I 2013 viste Københavns Vestegns Politi, at vi er en politikreds, som både kan håndtere en omfattende bandekonflikt med skyderier på gade og vej samtidigt med mange ildspåsættelser i Albertslund udover at løse vores normale daglige opgaver. Det kan alle vores ansatte, borgere og samarbejdspartnere med rette være stolte over. Det er jeg i hvert fald. Mange har arbejdet langt mere, end man normalt kan forvente, men vi løste opgaven. Dels lykkedes vi med at få efterforsket, anholdt og fængslet de mistænkte. Dels satte vi betydelige styrker ind på at være til stede og skabe tryghed for vores borgere. Usædvanligt mange skyderier og brande i vores boligområder hørte op før sommer og det takker jeg alle ansatte for. Alle har bidraget, direkte eller indirekte. Jeg anerkender samtidig den store indsats, vores kommuner ydede, og vores gode samarbejde. Ingen politikreds er gearet til at håndtere så meget ressourcetung kriminalitet samtidigt, derfor takker jeg vores kredsråd borgmestrene på Vestegnen for at bakke op om vores prioriteringer i situationens alvor. De skyldige skal stilles til regnskab, og i andet halvår brugte vi mange mand på at retsforfølge, bevogte og transportere ca. 50 mistænkte. Men vi brugte også kræfter på at omstille vores organisation, som vi havde tunet til bandekonflikt, tilbage til normal drift med vores kerneopgaver. Udviklingens år Internt tog vi fat på at skabe sammenhæng mellem nye lederroller i politi og anklagemyndighed i forhold til en organisationstrimning. Borgerne på Vestegnen skal have mest muligt politi for pengene, og mange ansatte har bidraget til arbejdsgrupper, så Københavns Vestegns Politi matcher fremtidens udfordringer. I april blev anklagemyndigheden og den centrale efterforskning samlet på Albertslund Politigård, og samtidig skabte vi et nyt hovedkvarter for lokalpolitiet for Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk i Høje- Taastrup. Mens anklagemyndighedens organisation blev trimmet i slutningen af året, flytter vi rundt på politiets afdelinger, ledere og opgaver i april Flytning kan være svær, så bær over med os, hvis vi roder lidt i starten. Desuden blev Københavns Vestegns Politi betroet den ny opgave at drive et nyt stort center for administration af Automatisk Trafikkontrol (ATK), våben, tilladelser og kørekort for Sjælland og Bornholm med navnet Administrativt Center Øst (ACØ). Vi bliver centrum for at betjene alle borgere i Østdanmark med ca. 80 nye arbejdspladser, og vi glæder os til at gå i gang i løbet af Tryghed for borgerne Men når alt kommer til alt er vores daglige opgaver kernen i vores job: Tryghed for borgerne, hindre kriminalitet, opklare forbrydelser, retsforfølge de mistænkte og få domfældt de skyldige. Det har vi arbejdet hårdt for i 2013, og det udvikler vi i Trods tunge indsatser mod bander og brande indfriede vi alligevel andre mål for året, blandt vores erklærede indsats mod utryghed som vold, narko og gadeuorden. Det glæder mig, at volden faldt for fjerde år i træk, at vores ældre medborgere blev udsat for færre tricktyverier og at færre blev ramt af lomme- og tasketyverier. Jeg er stolt over, at når borgerne ringer efter hjælp, så er vores patruljer fremme som nogle af de hurtigste i landet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

4 Beboerne i de fleste af vores særligt udsatte boligområder kan glæde sig over, at kriminaliteten generelt falder, hvor de bor. Det ser ud til, at vores analyser, politiindsatser og tværfaglige indsatser med kommunerne virker i belastede boligområder. Vi tror på, at målrettet samarbejde med andre nytter, og i 2013 indgik vi en ny forpligtende partnerskabsaftale med tre kommuner om at begrænse børn og unges rekruttering til bander og øge trygheden i bandeplagede boligområder. Hvor indbrud i boliger forsatte sit dyk i de første 10 måneder, blev vi hårdt ramt i årets sidste måneder og endte desværre med lidt flere indbrud end året før. Vi retter fortsat vores fokus på indbrud, bander, vores udsatte boligområder og narkobekæmpelse i Desuden vil vi øge trygheden i S-tog, på togstationerne og i vores stationscentre. Venlig hilsen Kim Christiansen Kim Christiansen har været politidirektør for Københavns Vestegns Politi siden juni Før det var han Statsadvokat for Nordsjælland og Københavns Vestegn. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

5 INDSATOMRÅDER 2013 Tryghedsindsatser Mindre vold og indsats mod narko, uorden og knallerter Københavns Vestegns Politi satte fokus på at skabe tryghed for borgerne ved konsekvent at skride ind overfor vold, narko på gadeplan, utryghedsskabende adfærd på vej eller restaurationer og ulovlige knallerter i boligområder. Ved årets udgang var volden på Vestegnen samlet set faldet for fjerde år i træk. Hvor målet var at nå under 652 voldelige overfald, blev resultatet bedre nemlig 629. Også indsatsen mod narkohandlere og købere gav pote. Målet var at rejse mindst sigtelser, men resultatet blev næsten 50 procent flere nemlig Lav tolerance og konsekvens overfor personer, som skaber utryghed for andre, medførte 833 bøder for gade- og værtshusuorden svarende til 185 flere end målet på 648 bøder. Der blev rejst 194 sigtelser mod førere af ulovlige knallerter, hvilket ikke indfriede vores mål om at sigte 267. Området kan være inde i en positiv udvikling eftersom færdselsbetjente oplever, at de sjældnere møder ulovlige knallerter end før. Indbrud i boliger Tre år i træk er antallet af indbrud faldet på Vestegnen, og tendensen fortsatte de første 10 måneder i Men så blev politikredsens borgere plaget med indbrud alene i november og december, som dermed tegnede sig for en fjerdedel af årets 4120 indbrud. Det betød, at målet om max indbrud i 2013 desværre ikke blev indfriet. (Se bilag). Vores særlige Operativgruppe, som bl.a. bekæmper indbrud, responderede hurtigt på den eksplosive stigning med målrettede initiativer mod tyveknægte, hvilket resulterede i anholdelser og varetægtsfængslinger. Borgernes hjælp er vigtig Det er vigtigt, at vores borgere bidrager til at gøre livet surt for tyve, holder øjne og ører åbne, kontakter politiet og sikrer boligen. I november og december besøgte vores indbrudseksperter alle 11 kommuner med den mobile politistation for at give råd om indbrud og udlevere et gratis tænd/sluk-ur til borgerne. Kampagnen blev døbt Operation Julelys og indbrudsrådene fik fin medieomtale. Operation Julelys giver råd om indbrud i Hvidovre. (Foto: Københavns Vestegns Politi). Københavns Vestegns Politi Årsrapport

6 Nabohjælp Relanceringen af Nabohjælp og løbende medieoffensiver har efter et års tid fået næsten borgere i politikredsen til at melde sig som nabohjælpere. Nabohjælp kan hindre op til hvert fjerde indbrud, viser forskning, og derfor arbejder vi på at udbrede kendskabet sammen med Det Kriminalpræventive Råd. Tilmeld dig nabohjælp på (Foto: Det Kriminalpræventive Råd): Hæleri De sjællandske politikredse rejste til sammen 1980 sigtelser for hæleri, hvilket var langt flere end det fælles mål på Rockere og bander Indsats på Sjælland Som del af den nationale indsats var et fælles mål for de sjællandske politikredse, at mindst 150 af Østdanmarks registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt var i fængsel. Målet blev indfriet til fulde i alle årets måneder. Af de ca. 250 medlemmer, som er registreret på Vestegnen, sad mellem 43 og 74 i fængsel hen over året. Ved årets udgang sad 262 sjællandske medlemmer i fængsel, heraf 65 fra Vestegnen. Bandekonflikt I årets første halvår accelererede en voldelig konflikt mellem to kriminelle bander i Hovedstadsområdets tre politikredse: København, Nordsjælland og Københavns Vestegn. På den ene side Loyal To Familia (LTF) i Skovlunde, Kokkedal og København. På den anden side Værebros Hårde Kerne (VHK) i Bagsværd og Gladsaxe, som i november blev en del af rockerklubben Satudarah. En 19-årig mand blev dræbt af skud 11. januar 2013 i Høje Gladsaxe (Foto: Per Rasmussen). Gentagne angreb med drab og drabsforsøg ca. 25 alene på Vestegnen, deriblandt skyderier med automatvåben på offentlige veje og i boligområder, fik os til at indlede en helt ekstraordinær stor politioffensiv for at standse skyderierne, retsforfølge de skyldige og skabe tryghed for borgerne. Der blev indført visitationszoner i fire måneder og skærpet patruljering i områder med bandeaktivitet, udført et omfattende stykke efterforsknings-, efterretnings- og videndelingsarbejde mellem politikredsene og den særlige bandeenhed Task Force Øst samt slået hårdt til i store koordinerede aktioner. Ikke mindst Københavns Vestegns Politi Årsrapport

7 har politikredsen samarbejdet tæt med vores berørte kommuner, deltaget i møder med borgere, på skoler og ungdomsuddannelser samt med næringsdrivende for at øge trygheden. Under indsatsen har politistyrker været i kontakt med en bandekriminel gange, foretaget ca visitationer, rejst 453 sigtelser mod 285 bandefolk, fået varetægtsfængslet 55 personer og beslaglagt 110 skydevåben hovedparten banderelaterede samt slag- og stikvåben. Da konflikten stilnede af omkring juni, fortsatte efterforskningerne af skudattentater, våbenfund med videre og retsforfølgelsen af mistænkte. For at gennemføre retsmøder, bevogte og transportere banderelaterede anvendte politikredsen mange arbejdsdage. Exit - en vej ud af banderne Exitenheden, hvor politi, kommuner og Kriminalforsorg samarbejder om exitprogrammer for bande- og rockermedlemmer samt unge involveret i deres kriminalitet, behandlede 46 mulige exitsager, hvoraf 25 blev til konkrete samarbejdsaftaler. Partnerskab til at bremse rekruttering af børn og unge For at begrænse tilgangen til bandemiljøerne og øge trygheden for borgerne indgik kommunerne i Herlev, Ballerup og Gladsaxe samt Københavns Vestegns Politi en fælles forpligtende aftale i september. Som en del af partnerskabet har Københavns Vestegns Politi fået 13,6 millioner kroner fra Rigspolitiets særlige pulje til et nyt kriminalpræventivt og socialt projekt. Formålet er at finde metoder til at identificere unge med risiko for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupper og dernæst hindre det sker. Ved indgangen til 2014 ansættes politifolk, pædagoger og analytikere. Partnerskab og projekt kører indtil videre til Banderåd For at hindre tilgang af medlemmer og hindre rockere og bander i at etablere sig, er der oprettet banderåd i seks relevante kommuner. Banderådene består af repræsentanter for kommune og politi, men andre kan indgå f.eks. boligselskaber. Rådene samles efter behov, udveksler viden og drøfter en samlet myndighedsindsats. Borgmestrene Jesper Würtzen (Ballerup), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe), Thomas Gyldal Petersen (Herlev) og politidirektør Kim Christiansen underskriver partnerskabsaftale. (Foto: Mette Østerdal). Særligt udsatte boligområder Kriminaliteten skal falde, forfølges hurtigt og vi skal være synligt tilstede i vores udsatte boligområder. Det var bl.a. målet for indsatserne i de fire boligområder, som var udpeget som særligt udsatte boligområder (SUB): Gadehavegård (Høje-Taastrup), Hjortegården (Herlev), Friheden (Hvidovre) og Høje Gladsaxe. Alene med den mobile politistation var lokalbetjente til stede mandetimer i udsatte områder, hvilket var lidt mere end målet. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

8 Færre straffelovsanmeldelser blev registreret i tre ud af fire SUB-områder, mens ét fik en stigning. Samlet set faldt straffelovsanmeldelserne i politikredsens SUB-områder med 12 procent, mens landets udsatte boligområder fik en lille stigning som helhed. Vi nåede næsten de målsatte sigtelses- og tiltaleprocenter. Anmeldelser (straffeloven) pr indbyggere Danmark (SUB-områder) % Københavns Vestegns Politi (SUB) % Gadehavegård, Høje-Taastrup % Hjortegården, Herlev % Friheden, Hvidovre % Høje Gladsaxe % Udvikling fra Opsøgende arbejde i Gadehavegård Gadehavegård er et område med særlig fokus for Københavns Vestegns Politi. Vi har længe arbejdet med at øge trygheden i Gadehavegård, og det arbejde vil fortsætte. Siden nytår har pilotprojektet Trygge Opmærksomhedsfællesskaber arbejdet i boligområdet. Det handler om, at aktivere alle gode kræfter et tryghedsnetværk i kvarteret for at skabe tryghed og forebygge kriminalitet læs mere på side 10. Lokalpolitiet arbejder med opsøgende lokalpolitiarbejde og på at være tilstede og synlige i Gadehavegård og på Høje-Taastrup Station, hvor en gruppe utilpassede unge skaber utryghed. Det sker bl.a. i samarbejde med DSB og Høje-Taastrup Kommune. En lokalbetjent er knyttet til området, hvor også politikredsens mobile politistation jævnligt holder. Efter en tryghedsvandring i samarbejde mellem lokalpoliti, kommune og boligselskab sker der en række tiltag i området mht. belysning, beskæring af beplantning med videre. Aktuelt er toneangivende aktører fra Gadehavegård fængslet. Der har været en del anmeldelser om indbrud i lejligheder og kælderrum, hvilket bliver et opmærksomhedspunkt for lokalpolitiet og tryghedsnetværket i Mobil politistation i Friheden Mange faktorer spiller ind i den positive udvikling, men en massiv tilstedeværelse med den mobile politistation og synlighed ved butikscentret har utvivlsomt haft en gunstig effekt. Her bør også fremhæves et særligt samarbejde mellem boligselskabet Friheden, Hvidovre kommune og Københavns Vestegns Politi omkring brugen af netop den mobile politistation i boligområdet, hvor småtyverier som bl.a. butikstyverier har skilt sig ud. Stor indsats i Hjortegården Medvirkende til en god udvikling er bl.a. politiets og Herlev Kommunes store indsats i området. Københavns Vestegns Politi har haft en øget tryghedsskabende patruljering og synlighed i området blandt andet med gentagne besøg af politikredsens mobile politistation for at skabe tryghed og for at komme i Københavns Vestegns Politi Årsrapport

9 dialog med beboere. Københavns Vestegns Politi har haft særlige indsatser overfor en gruppe utilpassede unge, som skabte utryghed ved vaskeriet og nærbutikker, hvilket lokalpoliti og kommune fulgte op med hjemmebesøg, bekymringssamtaler og dannelse af et forældrenetværk. Der er sket en inddragelse af alle gode kræfter i området, f.eks. handelsstandsforening, viceværter og beboerformænd og ikke mindst har politiet haft et tæt samarbejde med Herlev Kommune om at øge trygheden for borgerne i området. Herlev Kommune yder en omfattende indsats i området og er selv tilstede i Hjortegården. Øget fokus i Høje Gladsaxe Politiet øgede i 2013 den tryghedsskabende patruljering i Høje Gladsaxe, bl.a. med den mobile politistation, særligt under bandekonflikten. Politiet øgede desuden samarbejdet med boligselskabet, rådgivningen, skole, klubber og gademedarbejdere for at koordinere indsatsen overfor utilpassede unge. Straffesagsbehandlingen Økonomisk kriminalitet Svindel med penge og værdier er et kriminalitetsområde, som har udviklet sig de senere år, og omfatter en vifte af berigelsesforbrydelser, fx socialbedrageri, skattesnyd, bondefangeri og systematisk organiseret kriminalitet. I 2013 fik vi færre anmeldelser end året før. Antallet af sigtelser og tiltaler gik også ned, til gengæld faldt der lidt flere domme. Sagsbehandlingstid Fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden i de 20 procent ældste sager med sigtelser gav pote. Hvor målet var at rejse tiltale efter senest 398 dage gennemsnitligt, endte resultatet på 353 dage dvs. 45 dage hurtigere. Satsningen betød delvist, at den samlede sagsbehandlingstid på almindelige sigtelser for økonomisk kriminalitet ikke kom under målet på max 230 dage, men endte på gennemsnitligt ca. 291 dage. Effektivitet i straffesagsbehandlingen Til gengæld var anklagerne meget tæt på målet om at rejse tiltale i 60 procent af sagerne senest to måneder efter politiet har rejst sigtelse. Året sluttede med 59,8 procent. Det lykkedes anklagemyndigheden at nedbringe sine produktionsomkostninger på tiltaler, afgørelser, domme og kendelser. Prisen blev i snit kroner pr. sag, og altså et pænt stykke under målet, som var at komme under kroner. Økonomisk kriminalitet Tiltaler Domme Kilde: Qlikview RA 12. feb Økonomisk kriminalitet Anmeldelser Sigtelser Dage fra anmeldelse til tiltale Dage fra sigtelse til tiltale Kilde: Statistik Politi 12. feb. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

10 KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATSER Lokalråd, SSP og Ungesamråd I alle 11 kommuner mødes embedsmænd og lokalpolitiet hvert kvartal i Lokalrådene og drøfter lokal kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse. Repræsentanter fra skole, socialforvaltning og politi (SSP) mødes typisk hver mandag for at afdække årsager til, at børn og unge begår kriminalitet og bearbejde dem. PSP et samarbejde om udsatte borgere I 2010 etablerede politikredsen et myndighedssamarbejde med Vestegnens 11 kommuner og psykiatrien om udsatte borgere, som ikke entydigt hører hjemme i et myndighedsregi. Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper, hvor også Kriminalforsorgen indgår. I 2013 mødtes handlegrupperne 36 gange for at drøfte den rigtige indsats over for ca. 275 sårbare eksistenser. Ved siden af de planlagte møder netværker fagpersonerne indbyrdes om at finde egnede løsninger for den enkelte udsatte, hvor et misbrug ofte er en del af problemet. I 2014 holder PSPsamarbejdet på Vestegnen en temadag for nøglepersoner, hvor erfaring, læring og vigtige pointer udveksles i et strategisk perspektiv. Ungesamråd Ungesamrådet, som blev vedtaget af Kredsrådet i 2010, består af repræsentanter for kommuner, kriminalforsorgen og en sikret ungdomsinstitution. Rådet skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. Anklagemyndigheden vil være fast deltager i den indledende del af samrådets møder, hvor sagens strafferetlige aspekter fremlægges. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgens lokalafdeling udfærdiger ofte personundersøgelser, som beskriver den sigtedes personlige forhold. Undersøgelsen bliver brugt til at vælge, hvilken sanktion, den sigtede bør have. Politikredsens og Kriminalforsorgens samarbejde er godt både i den konkrete sag og i mere generelle spørgsmål. Trygge Opmærksomhedsfællesskaber i Gadehavegård Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje tildelte politikredsen knap en halv million kroner til et tryghedsprojekt, som i 2013 skulle identificere metoder til, hvordan lokale aktører kan bidrage til at skabe tryghed, forebygge kriminalitet og være kriminalpræventive ambassadører fx beboere, gårdmænd, hjemmehjælpere, kommunale gartnere, madbude, postbude og renovationsarbejdere. Styregruppen består af Københavns Vestegns Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Den Trygge Kommune og Rigspolitiet (National Forebyggelses Center). I 2014 arbejder projektet videre med at samle og aktivere tværfaglige personer med ærinde i Gadehavegård i et tryghedsnetværk, som kan udveksle informationer og diskutere fælles løsninger på problemer. Skru pladen fast -kampagne I november fik ca. 360 biler skruet nummerpladerne fast i Ballerup, Rødovre og Høje-Taastrup og mange flere fik skruer udleveret. Det skete under tre dages kampagne, hvor Københavns Vestegns Politi dels tilbød Københavns Vestegns Politi Årsrapport

11 at skrue pladerne fast og satte fokus på nummerpladetyverier, som Danmark havde over af i 2012, og dels via medierne opfordrede bilister til at skrue pladen fast. Problemet var aktuelt, fordi en ny lov påbyder, at nummerplader skal være skruet fast senest i Færre tricktyverier og tasketyverier Antallet af tricktyverier i egen bolig, som ofte går ud over ældre medborgere, var glædeligvis det laveste i fire år. 130 mod 175 i 2012, 155 i 2011 og 280 i Den positive udvikling kan nok til dels tilskrives en kombination af efterforskning og forebyggelse. En ny SMS-kæde mellem politi og kommunale institutioner til at advare om tricktyve blev testet og ventes nu udbredt til flere kommuner i Desuden holdt politifolk forebyggende samtaler og foredrag blandt ældre og deres netværk for at skærpe deres opmærksomhed. Andre borgernære tyverier som tyveri fra lomme og taske er generelt faldet til laveste niveau i fire år. En årsag kan blandt andet være medieomtale, forebyggende råd og større forsigtighed hos borgerne. Konfliktråd Konfliktråd er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en mægler som mødeleder. I løbet af året blev gennemført 55 mæglinger. Målet var 50. Offerrådgivning Ti rådgivere har gennem året ydet psykologisk, juridisk og medmenneskelig rådgivning til borgere døgnet rundt, til borgere, som har været udsat for kriminalitet eller en alvorlig ulykke. Det være sig som offer, vidne eller pårørende. I 2013 henvendte 162 borgere sig til offerrådgivningen, heraf var 96 henvist fra politiet. Offerrådgivningen kan træffes døgnet rundt på telefon og Færdselsindsats Synlighed, kontrol og konsekvens. Færre ulykker, få dræbte. Sådan kan 2013 opgøres på færdselsområdet. Indsatsen for øget trafiksikkerhed på Vestegnen skulle kontrollere et højt antal trafikanter og ulovligheder skulle have konsekvens. Antallet af lettere og alvorligt tilskadekomne i trafikken sluttede på sidste års niveau, hvorimod antallet af ulykker stadig falder. Ulykker på Vestegnen Dræbte Alvorligt tilskadekommen Lettere tilskadekommen Trafikulykker Kilde: Vejdirektoratet (2013-tal er foreløbige) Københavns Vestegns Politi Årsrapport

12 I alt blev der udskrevet bøder for overtrædelser af færdselsloven heraf til fartsyndere via ATK-systemet forseelser var så trafikfarlige, at de medførte et klip i kørekortet Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Politikredsens ATK-sektion udgør en væsentlig del af trafik- og hastighedskontrollen i alle kommuner. Færdsel I alt (sigtelser) Heraf udvalgte Høj fart (alle målemetoder) Heraf ATK Uden førerret Spirituskørsel og ulykker Kørsel i frakendelsestid Narkokørsel/medicin Håndholdt mobiltelefon ATK-bilerne målte fart på vejene i mere end timer, hvilket er væsentligt mere end i tidligere år, men under målet på timer for 2013, fordi bilerne blev udsat for hærværk. De udgik af drift i en periode og har fået sikkerheden forstærket. Fotovognene ser ud til at have en positiv effekt for trafiksikkerheden og farten generelt på Vestegnen. Tendensen de seneste år viser, at færre bilister bliver blitzet pr. måletime. Færdselsbetjente kontrollerede 966 tungvogne, hvilket indfriede det nationale mål om kontrol af mindst 960. Klip i kørekortet Total Heraf (top fire) Fart Rødt lys Farlige overhalinger Om befordring af børn ORGANISATIONEN INDEFRA Kompetenceudvikling For at løse vores opgaver professionelt og effektivt og nå vores mål må vi have dygtige og kompetente medarbejdere og ledere, som yder deres bedste. For medarbejderne har efterforskningsuddannelse og effektivisering af arbejdsmetoder haft prioritet, og for lederne har det bl.a. handlet om driftsledelse og videregående uddannelser. Hertil er afviklet lederseminarer, temadage og obligatoriske vedligeholdelsesuddannelser som skydning, kørsel og terror. Trivsel og sygefravær Vi har øget opmærksomheden på ansattes stress, krav til arbejdsindsats, fleksibilitet og forandringsparathed efter et projekt om trivsel og psykisk arbejdsmiljø viste, at et stort arbejdspres påvirker vores medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Der var samtidig en svag stigning i korttids- og langtidssygefraværet blandt andet på grund af stress. I 2014 arbejder vi videre på at nedbringe sygefraværet. Innovation Vores organisation, opgaveløsning og arbejdsgange skal være effektive, være på forkant med vores udfordringer og give borgerne mest muligt politi for pengene. Vi prioriterer udvikling højt, hvilket løbende Københavns Vestegns Politi Årsrapport

13 medfører store og små forandringer i måden, vi arbejder på. I 2013 tog vi hul på at standardisere behandlingen i visse sager, reorganisere afdelinger og opgaveporteføljer samt udvikle rammerne for det nye Administrativt Center Øst, som skal administrere Automatisk Trafikkontrol (ATK), våben, tilladelser og kørekort i hele Østdanmark med ca. 80 medarbejdere. Økonomi Politikredsen har i 2013 realiseret et overskud på 8,8 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket anses for tilfredsstillende. Det akkumulerede overskud udgør ved udgangen af ,7 mio. kr. Der er endnu ikke fra Rigspolitiets side taget stilling til, om politikredsen får mulighed for at udnytte det akkumulerede overskud. Økonomiafdelingen har i 2013 arbejdet med at styrke politikredsens økonomistyring. Der har været fokus på at fastholde et fornuftigt omkostningsniveau, som er i overensstemmelse med politikredsens bevilling. Politikredsen har desuden påbegyndt indfasningen af en aktivitetsbaseret økonomistyringsmodel, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem politikredsenes aktivitetsniveau og bevillingstildeling. For det kommende år forventes et stigende ressourceforbrug og et resultat, som er væsentligt mindre end i Der vil derfor være fortsat fokus på løbende budgetopfølgning og forbedring af kredsens økonomistyring Flerårsaftalen for politiets og Anklagemyndighedens økonomi i danner ramme for dansk politis og Københavns Vestegns Politis indsatser og fokusområder i Politikredsen vil fortsat styrke indsatsen i de særligt udsatte boligområder, sætte ind over for bandekriminalitet og generelt øge trygheden for borgerne på Vestegnen. Københavns Vestegns Politi vil bruge en del kræfter på at omstrukturere organisationen, så politikredsen løser sine opgaver bedst muligt for borgerne i forhold til fremtidige udfordringer og ressourcer. Politiets landsdækkende fokus- og indsatsområder er: Rocker/bande kriminalitet Indsats mod indbrud og hæleri Indsats i de særligt udsatte boligområder Styrke politiindsatsen på færdselsområder Øget effektivitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen Styring af økonomiske kriminialitetssager og sager vedrørende organiseret kriminalitet Lokalt vil der blive fokuseret på følgende områder: Narko på gadeplan Utryghed i S-tog og stationsnære butikscentre Utryghed i nattelivet Internt bliver opmærksomheden rettet mod: Intern økonomistyring, tjenesteplanlægning, lederskab og trivsel Københavns Vestegns Politi Årsrapport

14 BILAG Statistik udvikling på kommuneplan, udvalgte områder Data stammer fra Politiets statistiksystemer, primært Qlikview eller POLIS, med mindre andet er oplyst. Qlikview opdateres løbende, hvilket betyder, at mindre afvigelser kan forekomme. Vold (anmeldelser) (vold, kvalificeret vold, vold med skade på legeme eller helbred) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Lov om euforiserende stoffer (sigtelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

15 Uorden (sigtelser) (ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Indbrud, bolig (anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi ,5% Albertslund ,9% Ballerup ,3% Brøndby ,4% Gladsaxe ,3% Glostrup ,9% Herlev ,4% Hvidovre ,3% Høje-Taastrup ,5% Ishøj ,5% Rødovre ,3% Vallensbæk ,8% Nabohjælpere Albertslund 183 Ballerup 406 Brøndby 318 Gladsaxe 132 Glostrup 208 Herlev 385 Hvidovre 254 Høje-Taastrup 432 Ishøj 137 Rødovre 234 Vallensbæk 217 Politikredsen 2906 Kilde: DKR/Nabohjælp, januar 2014 Københavns Vestegns Politi Årsrapport

16 Tyveri af taske/bagage ( anmeldelser - kode 75608) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Tyveri fra taske/bagage/lomme (anmeldelser - kode 75607) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk OBS! Anmeldelsestallene fra de 11 kommuner summerer ikke til totalen. Enkelte sager kan ikke henføres til en bestemt kommune f.eks. hvis tyveriet sker på et ukendt tidspunkt under en togtur gennem flere kommuner. Københavns Vestegns Politi Årsrapport

17 Tricktyveri i bolig (anmeldelser - kode 75580) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk "Gaderøverier (anmeldelser - kode ) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Københavns Vestegns Politi Årsrapport

18 Færdselsloven (sigtelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Automatisk Trafikkontrol ( sigtelser) inkl. fart, seler, mobiltlf. mv Udvikling Politikredsen % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

19 Spirituskørsel inkl. ulykker (anmeldelser) Københavns Vestegns Politi Albertslund Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Håndholdt mobiltelefon (inkl. ATK) (anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Københavns Vestegns Politi Årsrapport

20 Sikkerhedssele ikke i brug (inkl. ATK) (Anmeldelser) Udvikling Københavns Vestegns Politi % Albertslund % Ballerup % Brøndby % Gladsaxe % Glostrup % Herlev % Hvidovre % Høje-Taastrup % Ishøj % Rødovre % Vallensbæk % Responstid - gennemsnit (tid fra opkald modtages til politiet er fremme) Dansk Politi 09:00 08:32 08:35 08:24 Københavns Vestegns Politi 08:04 07:51 07:38 07:30 Københavns Vestegns Politi Årsrapport

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2012 ÅRS BERET NING SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS 2 Indhold side Forord 3 indsatsområder i 2012 4 tryghedsindsatser 4 Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 4 efterforskning

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Københavns Vestegns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Vestegns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Københavns Vestegns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Vestegns

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere