Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring"

Transkript

1 Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

2 Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven og i skolen. Aktiviteterne kan skabe interesse for undersøgelser og samtaler om tallene omkring os. Hæftet er udarbejdet i forbindelse med Talfestival 2012 i Naturvidenskabernes Hus og udgivelsen af cd en Verdens største tal af Matematiksange.dk i samarbejde med Viborg Kommune. Matematiksange.dk

3 Matematisk opmærksomhed De voksnes opmærksomhed på tal i hverdagen er en afgørende faktor børns motivation for at lære talrækken og få et godt udgangspunkt for at starte i skolen. Fra forskning og undersøgelser ved vi at elever i matematikvanskeligheder i skolen ofte har ganske få erfaringer med tal i hverdagen og et begrænset sprog til at udtrykke sig om matematiske forhold. Den viden indikerer hvilke færdigheder der kan arbejdes med for at undgå problemer i matematik. Vi vil ikke behandle alle temaer i dette hæfte, men primært fokusere på den første færdighed: nemlig at kunne tælle. Tælle Tidsfornemmelse og klokken Sortering af genstande og/eller information Vurdering af antal i mængder og sammenligning af mængder Orientering, retnings og -forholdsord, afstandsvurdering Former, positioner, rækkefølger og relationer Bygge logiske strukturer og planlægge procedurer. Suppleret med de seneste års forskning i neurovidenskab peges der også på at en trænet arbejdshukommelse, ligesom veludviklet sprog og mange hverdagserfaringer, har stor betydning for at opnå succes i matematik. Du behøver ikke være matematiklærer for at kunne støtte dit barn, men ved at udvise matematisk opmærksomhed opstår der læringsrum, hvor hverdagens brug af tal i talesættes, og undersøgelsen af tal bliver en fælles sag for børn og voksne. Det handler også om at tilrettelægge spil og aktiviteter, hvor arbejdshukommelsen trænes ved fx at skulle forudsige handlinger i et spil, gennemskue systemer eller træne hukommelsen. Denne tilrettelæggelse af læringsrummet kommer vi med forskellige bud på i dette hæfte. Ved at udvise matematisk opmærksomhed styrkes grundlaget for succes i matematik. Alle aktiviteter kan arrangeres uden indkøb af særlige materialer. Sidst i hæftet er forklaringen til de danske talnavne. Rigtig god fornøjelse med at tale om tal! Janus Halkier & Anders Graae Matematiksange.dk Matematiksange.dk er et samarbejde mellem en musiker og en matematikundervisningskonsulent om udgivelse af nye tælleremser, der fokuserer på alt det svære i den tidlige tal-indlæring. I kan læse mere på Matematiksange.dk, hvor det også er muligt at bestille en Talfestival eller et personaleoplæg. 3

4 Indholdsfortegnelse Tal om tal... 2 Matematisk opmærksomhed... 3 Aktiviteter Føleposer...6 Hop i paradis....6 Levende tal Vendespil... 7 Tørresnoren...8 Først til hundrede...8 Slå de lige tal Lige eller ulige spil Hurtigregneren...11 Taltavlen...11 Togføren...12 Taljagt...12 Minibingo Hvor mange er der på billedet? Mål jer selv med målebånd Talslanger Hoppende tal Sorteper med gode venner Summen af KRIG et kortspil Tal på ryggen Gæt hinandens tal...20 Tiernes navne Halvanden, halvtredje, halvfjerde, halvfems Sinde Du må det sige hele

5 5

6 Føleposer Figurer med tallene 0-9 lagt i en pose. Tag tallene ud af posen og læg i skjul et tal tilbage i posen. Lad et barn føle på tallet i posen og beskrive formen. De andre børn gætter ud fra beskrivelsen på hvilket tal det er. Alle skal prøve at føle og beskrive. - Læg et tal i posen og gæt hvilket tal der er i posen uden at røre, men ved at se de andre 9 tal og regne ud hvilket der mangler. (let) - Læg alle tal i posen og fjern et. Gæt hvilket der er fjernet ved at føle på de andre. (svær) - Læg andre ting end tal i posen og lad eleverne beskrive formen. Fx en toiletrulle, en terning, osv. Gerne ting med tydelige former. Talkendskab, former, leg. Hop i paradis Hinkerude til Hop i Paradis Hinkesten, Hop i paradis -bane markeret på gulvet (kvadratisk: 5,10,15,20,25,30,35 og paradis i midten). Hop på et ben. Skub til hinkestenen med foden Hinkestenen skal skubbes hen til 5 først. Hink derefter til 10, 15, 20, 25, 30, 35. Hvis du rammer forkert, må du rykke en tilbage og vente en omgang. Hvis din sten rammer en andens, må du starte forfra. Der findes mange andre hinkelege. Prøv bare at Google hinkelege eller hinkeruder og få ideer til forskellige baner. Det er vigtigt at sige tallene højt for at koble den visuelle genkendelse af tallet til sproget. Hop både frem og tilbage. Talkendskab, tælleremser, rækkefølger. 6

7 Levende tal Terninger Lav tal med kroppen. Brug arme og ben - og måske hinanden. Slå en terning og vis tallet som øjnene viser med kroppen. Tallene kan udvides til 2- og 3cifrede tal med flere terninger. Børnene kan danne tal med kroppen enten ved at så op eller ligge på jorden Konkurrence: Der dannes to hold (med min. 2 deltagere pr. hold) som konkurrerer mod hinanden om hvem der først kan vise tal. Talkendskab, former. Vendespil Billede af vendespil Vendespil, pap, saks og farver. Lav selv forskellige vendespil/huskespil/memoryspil. Tegn fx 10 kort med tallene fra fem til femten på og 10 tilsvarende kort med fem til femten prikker på. Bland kortene og læg dem på et bord med bagsiden opad. Vend på skift to af gangen og find de matchende par. Hvis der vendes et par i samme runde, så kan stikket tages og der må trækkes igen. Vindere er den med flest stik til sidst. Sig tallenes navne højt for at koble den sproglige erfaring til symbolerne. Der kan være lokale regler for vendespil. Spil, som I plejer. Lav flere forskellige sæt vendespil med forskellig sværhedsgrad. Fx et sæt med tal i 2tabellen, et i 5-tabellen, osv. Prøv at lave et sæt med billeder af ting der matcher tal. Fx med stor variation i mængderne som 2, 5,12, 20, 50, 80, 100, 200, 500, 1000 ting. Talkendskab, arbejdshukommelse, mængdegenkendelse, talrækker. 7

8 Tørresnoren Talkort med symboler og mængder, tørresnor og klemmer. Træk på skift et tal og hæng det på tallinjen. Bliv enige om hvad tallene hedder og diskuter hvor tallene skal være i forhold til hinanden på tørresnoren, til højre eller venstre, langt til højre, midt i mellem to tal, osv. Alle talkort lægges ud på gulvet eller udvalgte talkort fx Et talkort hænges op på snoren, og et barn skal blandt talkortene på gulvet, finde det tal der kommer før og tallet der kommer efter. Aktiviteten kan udvides ved at en skal finde det tal, der kommer to tal før og efter osv. Børnene kan skiftes til at tage et talkort væk fra tørresnoren og så skal de andre gætte hvilket der mangler. Der kan skiptælles med fx 3. Børnene skal nu på skift hænge de rigtige talkort op fx 7, 10, 13 osv. Denne aktivitet øver eleverne i begyndende addition. Talkendskab, rækkefølger, mængdegenkendelse, forholdsord. Billede af tørresnoren Først til hundrede 1 terning, blyant og notatpapir. Antal spillere: 2-6 Spiller 1 slår med terningen. Spilleren må slå lige så mange gange, han/hun har lyst og lægge tallene sammen. Når spilleren siger stop og ikke vil slå flere gange, får spilleren de point, som summen viser. Men slås der en ener, taber spilleren alle point der er samlet i denne omgang. Til de der ønsker at regne med større tal, kan der spilles Først til 300 med to terninger, men i dette spil mister man ikke sine point, hvis der slås en ener, men kun hvis der slås to ens. Hjælp hinanden med at regne og brug notatpapir, til at holde regnskab. Skriv gerne hvert enkelt regnestykke op, så det både bliver mundtligt og skriftligt. Som alternativ til papir og blyant, kan en god stak tændstikker benyttes som point. Talkendskab, addition, arbejdshukommelse. 8

9 9

10 Slå de lige tal Tre terninger, stopur. Tag tid på, hvor hurtigt du med tre terninger kan slå alle de lige tal mellem 1 og 18. Løsninger og tid kontrolleres i fællesskab. Gør det nemmere med kun to terninger Skift over til at slå alle de ulige tal. Talrækker, mængdegenkendelse, hastighedstræning. Lige eller ulige spil 2 terninger. To spillere spiller mod hinanden, den ene holder på lige og den anden på ulige. Slå på skift to terninger og udregn summen ved at lægge tallene sammen. Er summen lige, får den som holder på lige et point. Er summen ulige, får den som holder på de ulige et point. Spil et par gange. Hvem vinder? Hvorfor? Kan du forklare det? Undersøg om spillet er fair. Lav evt. en spilleplade og dekorer den Brug flere terninger og gør det sværere. Navn holder på slag 1 slag 2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 8 slag 9 slag 10 Lige Ulige Addition, rækkefølger, mængdegenkendelse, sandsynlighed. 10

11 Hurtigregneren Et sæt kortspil, et stopur, papir og blyant. Fjern billedkort og ti ere. Læg ti par med bagsiden op på bordet. Start uret og vend et par af gangen. Regn ud og skriv ned hvad summen er på hvert par. Stop uret, når alle ti par er regnet ud. Løsninger og tid kontrolleres i fællesskab. Gentag et par gange og se hurtigt en forbedring af hastigheden. Brug færre par til at starte med. Udvid med tre kort for at gøre det sværere. Addition, hastighedstræning. Billede af taltavlen Taltavlen Taltavle på gulvet. Alle børnene stiller sig på et lige tal. Herefter gives forskellige kommandoer: - fx Læg fem til dit tal (børnene rykker fem tal frem) - Træk ti fra dit tal (børnene flytter sig et skridt ned) - Læg tre til dit tal, osv. Hop frem og tilbage på alle tal, hop på 2-tabellen, osv. Kast ærteposer på tallene og tæl point. Positionssystemet, rækkefølger. 11

12 Togføren Ingen. Alle følger togførerens anvisninger. Begynd med at tælle fremad. Når togføreren hejser armen siges næste tal. Hvis togføreren holder armen i stopposition, gentages samme tal. Hvis togføreren sænker armen tælles der nedad. Tæl i stedet de lige tal eller ulige tal. Rækkefølger, talremser. Taljagt papir og blyant Udstyret med papir og blyant skal der findes flest mulige tal i lokalet. Kig i vinduer, på borde og stole, i tøj og forskellige ting. Der er tal overalt. Tal om hvilke tal der viser mængder, rækkefølger eller er identifikation. Skriv nummerplader ned fra biler. Find tal i reklamer. Talkendskab. 12

13 13

14 Minibingo Spilleplade til egne tal. Bingobrikker og tal til udtræk. Spil bingo med en tom spilleplade, hvor børnene selv kan vælge og skrive tal mellem fx Aftal evt. præmie ved en fuld række eller hele pladen. Bingo er godt hvis det handler om at kende tallene, når de bliver sagt. Vises tallene blot er der ikke nødvendigvis en kobling mellem sprog og symbol. Lav selv en spilleplade med flere felter og større tal. Talkendskab. Hvor mange er der på billedet? Billeder af ting, klemmer med tal skrevet på. En stak billeder med alle mulige motiver ligger på gulvet. Børnene skal kigge på et billede af gangen og tælle noget på det. Derefter sættes billedet i klemmen med det tal, som er talt. Når alle billederne er sorteret kan bunkerne kontrolleres og diskuteres om det passer, eller der skal flyttes lidt rundt. Variation: Klip nye billeder ud af blade og sæt dem i klemmerne. Mængdegenkendelse. 14

15 Mål jer selv med målebånd Målebånd 1,5 meter (Gerne kun med centimeter på. Ofte er der også tommer og det kan forvirre noget.) Mål hinandens arme, ben, fingre, hoved, højde, fødder, osv. Tegn kroppen på et stort stykke papir og skriv målene på. Gentag aktiviteten årligt og se forskellen. Talkendskab, målefærdigheder, enheder. Billede af talslange Talslanger Talkort op til 100. Læg talkortene i rækkefølge på gulvet. Læg dem i en række der bugter sig som en slange. Spørg ind til tallenes navne for at koble den mundtlige tal-erfaring med den visuelle. Fjern enkelte kort og lad børnene finde ud af hvilke der mangler. Læg kun hver andet kort i rækken. Tegn et flot slangehoved og hale og hæng tallene op på væggen. Rækkefølger. 15

16 Hoppende tal Tal-tæpper eller tegnede tal på gulvet. Hop på taltæpper på gulvet. Hop forfra og baglæns, kravl, hink og gå baglæns. Variation: Når der hoppes på tallene skal tallene siges højt. Hvis det er svært at huske og sige tallenes navne, kan et barn eller flere stå ved siden af udvalgte tal, med den opgave at hjælpe de andre med at huske tallenes navne. (Fx kan der stå en ved tallet 17 og hjælpe andre med at huske at det tal hedder sytten.) Rækkefølger. Billede af hoppende tal Sorteper med gode venner 1 kortspil uden billedkort, med 1 joker som Sorteper til 2-4 spillere. Kortene deles ud blandt spillerne (2-4). Gode venner (to tal som har summen 10) giver et stik. Derfor lægger første spiller sine stik, hvis der er nogle og trækker derefter et kort fra spilleren før. Får spilleren et stik ved at trække 1 kort fra spilleren før ham, må det lægges. Derefter er det næste spiller som lægger sine stik og derefter trækker et kort fra den første spiller. Er der stik lægges de ned. Har en spiller ingen kort tilbage, er han ude og slipper for at blive Sorteper. Det gælder om at komme af med sine kort, og sidste spiller der sidder tilbage med Sorteper alene, taber. Det vil altså sige, når der ikke er andre som har kort på hånden. Spillet kan ændres ved at bestemme at summen skal være enten 8, 9, 11 eller 12 i stedet for 10. Talkendskab, Addition. 16

17 Summen af... Et sæt spillekort uden billedkort. Spiller 1 trækker to kort og siger højt: summen af 3+7 er 10. Spiller 2 trækker to nye kort og siger: summen af 4+8 er 12. Vinderen, som er spiller to, fordi det er højeste sum der vinder, siger nu: summen af 4+8 er 12, det er større end summen af 3+7, som er 10. Siges vindersætningen ikke, går stikket til den anden spiller. Modspilleren bestemmer før hver omgang, om summen skal være 8, 9, 10, 11 eller 12. Talkendskab, sproglighed, addition. 17

18 KRIG Et sæt kortspil - uden jokere og billedkort. Spillet går ud på at vinde de andre deltageres kort. Jokerne tages fra. Alle kortene deles ligeligt (i bunker) mellem deltagerne. Bunkerne placeres foran deltagerne med bagsiden opad. Alle deltagerne tager det øverste kort i deres bunker og vender det med billedsiden opad foran sig på bordet. Den spiller, der har det højeste kort, vinder stikket (som placeres nederst i 'vinderens' bunke). Kortenes kulør er underordnet. Hvis to eller flere spillere vender det samme kort, og kortene samtidig er de højeste, bliver der krig. De implicerede deltagere tager hver 3 kort fra deres bunke og lægger dem ned på bordet ved siden af hinanden med bagsiden opad. Derefter vendes et 4. kort, hvis værdi afgør, hvem der vinder krigen og alle de kort, som er lagt ud på bordet. Den deltager, der først har mistet alle sine kort, har tabt. Man kan også spille på tid og afslutningsvis se, hvem der har flest kort/den højeste bunke. Dobbelt-krig er bygget op omkring spillet Krig, derfor er reglerne stort set de samme. Forskellen er bare at deltagerne skal vende to kort og regne værdien af kortene ud. Dobbelt-krig findes i 3 forskellige variationer: PLUS, hvor man skal lægge kortenes værdi sammen. MINUS, hvor man skal trække det laveste kort fra det højeste. GANGE, hvor man skal gange de to kort. Rækkefølger. 18

19 10 - et kortspil Et kortspil (billedkort og tiere sorteres fra) 2-4 spillere. Hver spiller får 3 kort på hånden. Der lægges tre kort på bordet med talsiden opad. Hvis spilleren der starter kan lave et plusstykke der giver 10 ved hjælp af et kort på bordet og et kort på hånden, har spilleren fået et stik. Kan der ikke det, lægges der et kort fra hånden ned på bordet med talsiden opad, og spilleren tager et nyt kort fra bunken. Herefter er det makkerens tur. Hvem får flest stik? Modspilleren bestemmer før hver omgang, om summen skal være 8, 9, 10, 11 eller 12. Talkendskab, addition. Tal på ryggen Ingen. To og to, den ene sider ned, den anden står bag den siddendes ryg. Rens ryggen, ved at stryge ryggen, som når en tavle viskes ud. Aftal hvor mange cifre der må skrives med fingrene og om de må skrives oven i hinanden. Der skrives derefter med en finger på ryggen og den siddende skal gætte hvad der blev skrevet. Skriv figurer med fingrene som fx firkant, trekant, cirkel, osv. Talkendskab, forholdsord. 19

20 Gæt hinandens tal Ingen. To spillere. Den ene finder et tal og den anden skal gætte det, men må kun stille spørgsmål, som der kan svares ja eller nej til. Fx Er tallet større end 10?, er det mindre end 100?, osv. Knyt gerne en historie på den forsvundne tal, som de andre skal gætte. Fx en detektiv der skal spørge ind til alderen på et barn, men som kun må gætte fem gange. Talkendskab, rækkefølger, forholdsord. 20

21 Tiernes navne 21

22 Det danske talsystem er ikke nemt at forklare for hverken børn eller voksne. Det bygger på en blanding af både et ti-talssystem og et tyve-talssystem, hvoraf der nemt kan komme en del forvirring. Vi anbefaler ikke at forklare børn om systemet bag tallenes navne, men de fleste voksne ønsker at kende historien, så her er den: De første tal op til 40 er navngivet ud fra et titalssystem og tallene fra 50 til 90 er navngivet ud fra et tyvetalssystem I rigtigt gamle dage (før år 1000) hed tiere tiughu. 20 var derfor to tiughu, 30: tre tiughu og 40: fire tiughu. Men med tiden er ordene blevet forkortet og ændret noget og ordet tiughu blev til tre forskellige endelser ved de forskellige tal, sådan her: To tiughu (20) blev til ty-ve, tre tiughu (30) blev til tre dive fire tiughu (40) blev til fyrre-tyve For at forstå ordene halvtreds, tres, halvfjerds, firs og halvfems må vi starte med at kende ordet halvanden. Halvanden, halvtredje, halvfjerde, halvfems Vi kender alle ordet halvanden og ved at det betyder en og en halv (1½). Rent faktisk betyder det en hel og det halve af den anden. Denne måde at udtrykke sig om tal på, gælder også ved større tal, f.eks. disse: 2 ½ betyder to hele og det halve af den tredje, hvilket bliver til ordet halvtredje. 3 ½ betyder tre hele og det halve af den fjerde, hvilket bliver til ordet halvfjerde. 4 ½ betyder fire hele og det halve af den femte, hvilket bliver til ordet halvfemte. Dette system er vigtigt for at forstå talnavnene for Tilbage i 1400-tallet i Danmark, sidst i middelalderen, skiftede man talsystem i Danmark så grundtallet blev 20 i stedet for 10. Det vakte efter sigende stor forvirring og gør det jo sådan set stadigvæk. Det nye talsystem betød blandt andet, at tallet halvtreds var resultatet af to hele gange tyve og halvdelen af den tredje gange tyve (2,5 20). Tidligere hed det fem gange ti (femti) ligesom flere af vores nabolande stadig bruger. Det samme gælder de større tal, f.eks. disse: Tres er resultatet af tre hele gange tyve (3 20). halvfjerds er resultatet af tre hele gange tyve og halvdelen af den fjerde gange tyve (3,5 20). 22

23 Sinde Ordet sinde er et oldnordisk ord for gange og kendes fx fra ordet nogensinde, der betyder nul gange eller ingen gange. I gamle dage brugtes ordet sinde om at gange, så nu ved vi at 70, halvfjerde gange tyve, i gamle dage hed halvfjerde sinde tyve. Senere blev ordet yderligere forkortet med tiden og hed dermed halvfjerdsindstyve. I dag er det meget forkortet og hedder blot halvfjerds. Du må det sige hele I dag må du sige fyrre, halvtreds osv. i stedet for fyrretyve, halvtredsindstyve osv. Men når det gælder rækkefølger eller brøker, er det meget almindeligt med fx halvtredsindstyvende eller en halvtredsindstyvendedel. Det er sprogligt lige så korrekt at udelade (-sinds)tyve og skrive fyrrende, halvtredsende, tressende, halvfjerdsende, firsende og halvfemsende. Du må også godt bruge låneord fra vores nabolandes talnavne. Fx ordet femti i stedet for halvtreds. Dette er fx blevet brugt på pengechecks i Danmark og benyttes stadig. Nudansk Ældre Dansk Oprindeligt Betydning Værdi tyve ty-ve to tiere tredve tre-dive tre tiere fyrre fyrre-tyve fire tiere halvtreds halvtredsindstyve halvtredje sinde tyve 2, tres tresindstyve tre sinde tyve halvfjerds halvfjerdsindstyve halvfjerde sinde tyve 3, firs firsindstyve fire sinde tyve halvfems halvfemsindstyve halvfemte sinde tyve 4, Tallenes navne er ofte alt for avancerede at forklare børn, men til de kloge hoveder der undrer sig og er parate til den mentale udfordring, kan det være en god samtale at undre sig sammen over tallenes navne. 23

24 Matematiksange.dk Matematiksange.dk udgiver musik som støtter indlæringen af talrækken. Remser og toner er en auditiv indlæringsform, som er god til at indlære sætninger, der skal læres udenad. Talrækken skal læres udenad og det volder ofte mange børn store udfordringer. Verdens største tal er et album der er tidssvarende og som lægger op til at lytte, lege og danse. Det er hensigten at cd en skal kunne spilles i situationer, hvor der ofte vil sættes musik på alligevel. Indholdet er bare fagligt og opfordrer til refleksion over talrækken og tal i hverdagen. Tempoet er højt og det er svært at lære remserne, men netop med musik kan svære remser indlæres nemmere. Vi sætter derfor fokus på de sværeste overgange i talrækken med sangene. Til nogle af sangene kan der udvikles danse til, der kan hoppes på nedskrevne tal på gulvet, eller der kan findes på særlige lege der matcher sangene. På matematiksange.dk findes mere inspiration til at udvise matematisk opmærksomhed og støtte indlæringen af tal i børnehaven. Udgivelsen Verdens største tal er støttet af NAVIMAT - Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik.

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed.

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed. Indhold Side 2: Ordspurt Side 3: Kend dit tal Side 4: Stop på et tal Side 5: Bogstavgenkendelse Side 6: Tabeljagt Side 7: Engelsk talbingo Side 8: Blå eller rød Side 9: Ordklasse ord 1 Ordspurt Bane: Figurbane

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan

Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014. Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Birgit Mortensen. Begynderkonference d. 26/2 2014 Sproglig bevidsthed i matematik - hvorfor og hvordan Sproglig bevidsthed i matematik undervisningen Sum er noget bierne gør, når de flyver i haven Negativ

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Indholdsfortegnelse Afrundingshop på taltavlen.... 2 Uret rundt på ur-banen... 2 Hvad er klokken ca.? på ur-banen.... 3 Hvad er klokken-motorik? på

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Denne materialekasse er blevet omhyggeligt designet til at hjælpe mindre børn med at takle udfordringerne ved at tælle og begynde at arbejde med tal. Det at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn Indhold Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn 1 Staveriet Figurbanen Klassen deles i hold med 4-5 elever.

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop - utraditionelt og banebrydende undervisningsmateriale. giver det enkelte barn optimale betingelser tager afsæt i teorien om læringsstile er udviklet af pædagogisk

Læs mere

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

LEIKA i rummet Indlæring. Indlæring. Sprog... 216 Matematik...220. leika.dk 215

LEIKA i rummet Indlæring. Indlæring. Sprog... 216 Matematik...220. leika.dk 215 Produkterne til vores nye indlæringsafsnit er nøje udvalgt og håndplukket til henholdsvis afsnit omkring sprog og matematik. LEIKA har haft en specialist på området til at hjælpe os med at sammensætte

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

Suck-it DU SKAL BRUGE: 5 sugerør m buk (4 i stander) M&M s i skål

Suck-it DU SKAL BRUGE: 5 sugerør m buk (4 i stander) M&M s i skål Det Perfekte Minut Suck-it 5 sugerør m buk (4 i stander) M&M s i skål Deltageren skal, kun ved hjælp af sugekraft transportere en chokoladepastil 3 meter, og lægge den på toppen af et opretstående sugerør.

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere