Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring"

Transkript

1 Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

2 Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven og i skolen. Aktiviteterne kan skabe interesse for undersøgelser og samtaler om tallene omkring os. Hæftet er udarbejdet i forbindelse med Talfestival 2012 i Naturvidenskabernes Hus og udgivelsen af cd en Verdens største tal af Matematiksange.dk i samarbejde med Viborg Kommune. Matematiksange.dk

3 Matematisk opmærksomhed De voksnes opmærksomhed på tal i hverdagen er en afgørende faktor børns motivation for at lære talrækken og få et godt udgangspunkt for at starte i skolen. Fra forskning og undersøgelser ved vi at elever i matematikvanskeligheder i skolen ofte har ganske få erfaringer med tal i hverdagen og et begrænset sprog til at udtrykke sig om matematiske forhold. Den viden indikerer hvilke færdigheder der kan arbejdes med for at undgå problemer i matematik. Vi vil ikke behandle alle temaer i dette hæfte, men primært fokusere på den første færdighed: nemlig at kunne tælle. Tælle Tidsfornemmelse og klokken Sortering af genstande og/eller information Vurdering af antal i mængder og sammenligning af mængder Orientering, retnings og -forholdsord, afstandsvurdering Former, positioner, rækkefølger og relationer Bygge logiske strukturer og planlægge procedurer. Suppleret med de seneste års forskning i neurovidenskab peges der også på at en trænet arbejdshukommelse, ligesom veludviklet sprog og mange hverdagserfaringer, har stor betydning for at opnå succes i matematik. Du behøver ikke være matematiklærer for at kunne støtte dit barn, men ved at udvise matematisk opmærksomhed opstår der læringsrum, hvor hverdagens brug af tal i talesættes, og undersøgelsen af tal bliver en fælles sag for børn og voksne. Det handler også om at tilrettelægge spil og aktiviteter, hvor arbejdshukommelsen trænes ved fx at skulle forudsige handlinger i et spil, gennemskue systemer eller træne hukommelsen. Denne tilrettelæggelse af læringsrummet kommer vi med forskellige bud på i dette hæfte. Ved at udvise matematisk opmærksomhed styrkes grundlaget for succes i matematik. Alle aktiviteter kan arrangeres uden indkøb af særlige materialer. Sidst i hæftet er forklaringen til de danske talnavne. Rigtig god fornøjelse med at tale om tal! Janus Halkier & Anders Graae Matematiksange.dk Matematiksange.dk er et samarbejde mellem en musiker og en matematikundervisningskonsulent om udgivelse af nye tælleremser, der fokuserer på alt det svære i den tidlige tal-indlæring. I kan læse mere på Matematiksange.dk, hvor det også er muligt at bestille en Talfestival eller et personaleoplæg. 3

4 Indholdsfortegnelse Tal om tal... 2 Matematisk opmærksomhed... 3 Aktiviteter Føleposer...6 Hop i paradis....6 Levende tal Vendespil... 7 Tørresnoren...8 Først til hundrede...8 Slå de lige tal Lige eller ulige spil Hurtigregneren...11 Taltavlen...11 Togføren...12 Taljagt...12 Minibingo Hvor mange er der på billedet? Mål jer selv med målebånd Talslanger Hoppende tal Sorteper med gode venner Summen af KRIG et kortspil Tal på ryggen Gæt hinandens tal...20 Tiernes navne Halvanden, halvtredje, halvfjerde, halvfems Sinde Du må det sige hele

5 5

6 Føleposer Figurer med tallene 0-9 lagt i en pose. Tag tallene ud af posen og læg i skjul et tal tilbage i posen. Lad et barn føle på tallet i posen og beskrive formen. De andre børn gætter ud fra beskrivelsen på hvilket tal det er. Alle skal prøve at føle og beskrive. - Læg et tal i posen og gæt hvilket tal der er i posen uden at røre, men ved at se de andre 9 tal og regne ud hvilket der mangler. (let) - Læg alle tal i posen og fjern et. Gæt hvilket der er fjernet ved at føle på de andre. (svær) - Læg andre ting end tal i posen og lad eleverne beskrive formen. Fx en toiletrulle, en terning, osv. Gerne ting med tydelige former. Talkendskab, former, leg. Hop i paradis Hinkerude til Hop i Paradis Hinkesten, Hop i paradis -bane markeret på gulvet (kvadratisk: 5,10,15,20,25,30,35 og paradis i midten). Hop på et ben. Skub til hinkestenen med foden Hinkestenen skal skubbes hen til 5 først. Hink derefter til 10, 15, 20, 25, 30, 35. Hvis du rammer forkert, må du rykke en tilbage og vente en omgang. Hvis din sten rammer en andens, må du starte forfra. Der findes mange andre hinkelege. Prøv bare at Google hinkelege eller hinkeruder og få ideer til forskellige baner. Det er vigtigt at sige tallene højt for at koble den visuelle genkendelse af tallet til sproget. Hop både frem og tilbage. Talkendskab, tælleremser, rækkefølger. 6

7 Levende tal Terninger Lav tal med kroppen. Brug arme og ben - og måske hinanden. Slå en terning og vis tallet som øjnene viser med kroppen. Tallene kan udvides til 2- og 3cifrede tal med flere terninger. Børnene kan danne tal med kroppen enten ved at så op eller ligge på jorden Konkurrence: Der dannes to hold (med min. 2 deltagere pr. hold) som konkurrerer mod hinanden om hvem der først kan vise tal. Talkendskab, former. Vendespil Billede af vendespil Vendespil, pap, saks og farver. Lav selv forskellige vendespil/huskespil/memoryspil. Tegn fx 10 kort med tallene fra fem til femten på og 10 tilsvarende kort med fem til femten prikker på. Bland kortene og læg dem på et bord med bagsiden opad. Vend på skift to af gangen og find de matchende par. Hvis der vendes et par i samme runde, så kan stikket tages og der må trækkes igen. Vindere er den med flest stik til sidst. Sig tallenes navne højt for at koble den sproglige erfaring til symbolerne. Der kan være lokale regler for vendespil. Spil, som I plejer. Lav flere forskellige sæt vendespil med forskellig sværhedsgrad. Fx et sæt med tal i 2tabellen, et i 5-tabellen, osv. Prøv at lave et sæt med billeder af ting der matcher tal. Fx med stor variation i mængderne som 2, 5,12, 20, 50, 80, 100, 200, 500, 1000 ting. Talkendskab, arbejdshukommelse, mængdegenkendelse, talrækker. 7

8 Tørresnoren Talkort med symboler og mængder, tørresnor og klemmer. Træk på skift et tal og hæng det på tallinjen. Bliv enige om hvad tallene hedder og diskuter hvor tallene skal være i forhold til hinanden på tørresnoren, til højre eller venstre, langt til højre, midt i mellem to tal, osv. Alle talkort lægges ud på gulvet eller udvalgte talkort fx Et talkort hænges op på snoren, og et barn skal blandt talkortene på gulvet, finde det tal der kommer før og tallet der kommer efter. Aktiviteten kan udvides ved at en skal finde det tal, der kommer to tal før og efter osv. Børnene kan skiftes til at tage et talkort væk fra tørresnoren og så skal de andre gætte hvilket der mangler. Der kan skiptælles med fx 3. Børnene skal nu på skift hænge de rigtige talkort op fx 7, 10, 13 osv. Denne aktivitet øver eleverne i begyndende addition. Talkendskab, rækkefølger, mængdegenkendelse, forholdsord. Billede af tørresnoren Først til hundrede 1 terning, blyant og notatpapir. Antal spillere: 2-6 Spiller 1 slår med terningen. Spilleren må slå lige så mange gange, han/hun har lyst og lægge tallene sammen. Når spilleren siger stop og ikke vil slå flere gange, får spilleren de point, som summen viser. Men slås der en ener, taber spilleren alle point der er samlet i denne omgang. Til de der ønsker at regne med større tal, kan der spilles Først til 300 med to terninger, men i dette spil mister man ikke sine point, hvis der slås en ener, men kun hvis der slås to ens. Hjælp hinanden med at regne og brug notatpapir, til at holde regnskab. Skriv gerne hvert enkelt regnestykke op, så det både bliver mundtligt og skriftligt. Som alternativ til papir og blyant, kan en god stak tændstikker benyttes som point. Talkendskab, addition, arbejdshukommelse. 8

9 9

10 Slå de lige tal Tre terninger, stopur. Tag tid på, hvor hurtigt du med tre terninger kan slå alle de lige tal mellem 1 og 18. Løsninger og tid kontrolleres i fællesskab. Gør det nemmere med kun to terninger Skift over til at slå alle de ulige tal. Talrækker, mængdegenkendelse, hastighedstræning. Lige eller ulige spil 2 terninger. To spillere spiller mod hinanden, den ene holder på lige og den anden på ulige. Slå på skift to terninger og udregn summen ved at lægge tallene sammen. Er summen lige, får den som holder på lige et point. Er summen ulige, får den som holder på de ulige et point. Spil et par gange. Hvem vinder? Hvorfor? Kan du forklare det? Undersøg om spillet er fair. Lav evt. en spilleplade og dekorer den Brug flere terninger og gør det sværere. Navn holder på slag 1 slag 2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 8 slag 9 slag 10 Lige Ulige Addition, rækkefølger, mængdegenkendelse, sandsynlighed. 10

11 Hurtigregneren Et sæt kortspil, et stopur, papir og blyant. Fjern billedkort og ti ere. Læg ti par med bagsiden op på bordet. Start uret og vend et par af gangen. Regn ud og skriv ned hvad summen er på hvert par. Stop uret, når alle ti par er regnet ud. Løsninger og tid kontrolleres i fællesskab. Gentag et par gange og se hurtigt en forbedring af hastigheden. Brug færre par til at starte med. Udvid med tre kort for at gøre det sværere. Addition, hastighedstræning. Billede af taltavlen Taltavlen Taltavle på gulvet. Alle børnene stiller sig på et lige tal. Herefter gives forskellige kommandoer: - fx Læg fem til dit tal (børnene rykker fem tal frem) - Træk ti fra dit tal (børnene flytter sig et skridt ned) - Læg tre til dit tal, osv. Hop frem og tilbage på alle tal, hop på 2-tabellen, osv. Kast ærteposer på tallene og tæl point. Positionssystemet, rækkefølger. 11

12 Togføren Ingen. Alle følger togførerens anvisninger. Begynd med at tælle fremad. Når togføreren hejser armen siges næste tal. Hvis togføreren holder armen i stopposition, gentages samme tal. Hvis togføreren sænker armen tælles der nedad. Tæl i stedet de lige tal eller ulige tal. Rækkefølger, talremser. Taljagt papir og blyant Udstyret med papir og blyant skal der findes flest mulige tal i lokalet. Kig i vinduer, på borde og stole, i tøj og forskellige ting. Der er tal overalt. Tal om hvilke tal der viser mængder, rækkefølger eller er identifikation. Skriv nummerplader ned fra biler. Find tal i reklamer. Talkendskab. 12

13 13

14 Minibingo Spilleplade til egne tal. Bingobrikker og tal til udtræk. Spil bingo med en tom spilleplade, hvor børnene selv kan vælge og skrive tal mellem fx Aftal evt. præmie ved en fuld række eller hele pladen. Bingo er godt hvis det handler om at kende tallene, når de bliver sagt. Vises tallene blot er der ikke nødvendigvis en kobling mellem sprog og symbol. Lav selv en spilleplade med flere felter og større tal. Talkendskab. Hvor mange er der på billedet? Billeder af ting, klemmer med tal skrevet på. En stak billeder med alle mulige motiver ligger på gulvet. Børnene skal kigge på et billede af gangen og tælle noget på det. Derefter sættes billedet i klemmen med det tal, som er talt. Når alle billederne er sorteret kan bunkerne kontrolleres og diskuteres om det passer, eller der skal flyttes lidt rundt. Variation: Klip nye billeder ud af blade og sæt dem i klemmerne. Mængdegenkendelse. 14

15 Mål jer selv med målebånd Målebånd 1,5 meter (Gerne kun med centimeter på. Ofte er der også tommer og det kan forvirre noget.) Mål hinandens arme, ben, fingre, hoved, højde, fødder, osv. Tegn kroppen på et stort stykke papir og skriv målene på. Gentag aktiviteten årligt og se forskellen. Talkendskab, målefærdigheder, enheder. Billede af talslange Talslanger Talkort op til 100. Læg talkortene i rækkefølge på gulvet. Læg dem i en række der bugter sig som en slange. Spørg ind til tallenes navne for at koble den mundtlige tal-erfaring med den visuelle. Fjern enkelte kort og lad børnene finde ud af hvilke der mangler. Læg kun hver andet kort i rækken. Tegn et flot slangehoved og hale og hæng tallene op på væggen. Rækkefølger. 15

16 Hoppende tal Tal-tæpper eller tegnede tal på gulvet. Hop på taltæpper på gulvet. Hop forfra og baglæns, kravl, hink og gå baglæns. Variation: Når der hoppes på tallene skal tallene siges højt. Hvis det er svært at huske og sige tallenes navne, kan et barn eller flere stå ved siden af udvalgte tal, med den opgave at hjælpe de andre med at huske tallenes navne. (Fx kan der stå en ved tallet 17 og hjælpe andre med at huske at det tal hedder sytten.) Rækkefølger. Billede af hoppende tal Sorteper med gode venner 1 kortspil uden billedkort, med 1 joker som Sorteper til 2-4 spillere. Kortene deles ud blandt spillerne (2-4). Gode venner (to tal som har summen 10) giver et stik. Derfor lægger første spiller sine stik, hvis der er nogle og trækker derefter et kort fra spilleren før. Får spilleren et stik ved at trække 1 kort fra spilleren før ham, må det lægges. Derefter er det næste spiller som lægger sine stik og derefter trækker et kort fra den første spiller. Er der stik lægges de ned. Har en spiller ingen kort tilbage, er han ude og slipper for at blive Sorteper. Det gælder om at komme af med sine kort, og sidste spiller der sidder tilbage med Sorteper alene, taber. Det vil altså sige, når der ikke er andre som har kort på hånden. Spillet kan ændres ved at bestemme at summen skal være enten 8, 9, 11 eller 12 i stedet for 10. Talkendskab, Addition. 16

17 Summen af... Et sæt spillekort uden billedkort. Spiller 1 trækker to kort og siger højt: summen af 3+7 er 10. Spiller 2 trækker to nye kort og siger: summen af 4+8 er 12. Vinderen, som er spiller to, fordi det er højeste sum der vinder, siger nu: summen af 4+8 er 12, det er større end summen af 3+7, som er 10. Siges vindersætningen ikke, går stikket til den anden spiller. Modspilleren bestemmer før hver omgang, om summen skal være 8, 9, 10, 11 eller 12. Talkendskab, sproglighed, addition. 17

18 KRIG Et sæt kortspil - uden jokere og billedkort. Spillet går ud på at vinde de andre deltageres kort. Jokerne tages fra. Alle kortene deles ligeligt (i bunker) mellem deltagerne. Bunkerne placeres foran deltagerne med bagsiden opad. Alle deltagerne tager det øverste kort i deres bunker og vender det med billedsiden opad foran sig på bordet. Den spiller, der har det højeste kort, vinder stikket (som placeres nederst i 'vinderens' bunke). Kortenes kulør er underordnet. Hvis to eller flere spillere vender det samme kort, og kortene samtidig er de højeste, bliver der krig. De implicerede deltagere tager hver 3 kort fra deres bunke og lægger dem ned på bordet ved siden af hinanden med bagsiden opad. Derefter vendes et 4. kort, hvis værdi afgør, hvem der vinder krigen og alle de kort, som er lagt ud på bordet. Den deltager, der først har mistet alle sine kort, har tabt. Man kan også spille på tid og afslutningsvis se, hvem der har flest kort/den højeste bunke. Dobbelt-krig er bygget op omkring spillet Krig, derfor er reglerne stort set de samme. Forskellen er bare at deltagerne skal vende to kort og regne værdien af kortene ud. Dobbelt-krig findes i 3 forskellige variationer: PLUS, hvor man skal lægge kortenes værdi sammen. MINUS, hvor man skal trække det laveste kort fra det højeste. GANGE, hvor man skal gange de to kort. Rækkefølger. 18

19 10 - et kortspil Et kortspil (billedkort og tiere sorteres fra) 2-4 spillere. Hver spiller får 3 kort på hånden. Der lægges tre kort på bordet med talsiden opad. Hvis spilleren der starter kan lave et plusstykke der giver 10 ved hjælp af et kort på bordet og et kort på hånden, har spilleren fået et stik. Kan der ikke det, lægges der et kort fra hånden ned på bordet med talsiden opad, og spilleren tager et nyt kort fra bunken. Herefter er det makkerens tur. Hvem får flest stik? Modspilleren bestemmer før hver omgang, om summen skal være 8, 9, 10, 11 eller 12. Talkendskab, addition. Tal på ryggen Ingen. To og to, den ene sider ned, den anden står bag den siddendes ryg. Rens ryggen, ved at stryge ryggen, som når en tavle viskes ud. Aftal hvor mange cifre der må skrives med fingrene og om de må skrives oven i hinanden. Der skrives derefter med en finger på ryggen og den siddende skal gætte hvad der blev skrevet. Skriv figurer med fingrene som fx firkant, trekant, cirkel, osv. Talkendskab, forholdsord. 19

20 Gæt hinandens tal Ingen. To spillere. Den ene finder et tal og den anden skal gætte det, men må kun stille spørgsmål, som der kan svares ja eller nej til. Fx Er tallet større end 10?, er det mindre end 100?, osv. Knyt gerne en historie på den forsvundne tal, som de andre skal gætte. Fx en detektiv der skal spørge ind til alderen på et barn, men som kun må gætte fem gange. Talkendskab, rækkefølger, forholdsord. 20

21 Tiernes navne 21

22 Det danske talsystem er ikke nemt at forklare for hverken børn eller voksne. Det bygger på en blanding af både et ti-talssystem og et tyve-talssystem, hvoraf der nemt kan komme en del forvirring. Vi anbefaler ikke at forklare børn om systemet bag tallenes navne, men de fleste voksne ønsker at kende historien, så her er den: De første tal op til 40 er navngivet ud fra et titalssystem og tallene fra 50 til 90 er navngivet ud fra et tyvetalssystem I rigtigt gamle dage (før år 1000) hed tiere tiughu. 20 var derfor to tiughu, 30: tre tiughu og 40: fire tiughu. Men med tiden er ordene blevet forkortet og ændret noget og ordet tiughu blev til tre forskellige endelser ved de forskellige tal, sådan her: To tiughu (20) blev til ty-ve, tre tiughu (30) blev til tre dive fire tiughu (40) blev til fyrre-tyve For at forstå ordene halvtreds, tres, halvfjerds, firs og halvfems må vi starte med at kende ordet halvanden. Halvanden, halvtredje, halvfjerde, halvfems Vi kender alle ordet halvanden og ved at det betyder en og en halv (1½). Rent faktisk betyder det en hel og det halve af den anden. Denne måde at udtrykke sig om tal på, gælder også ved større tal, f.eks. disse: 2 ½ betyder to hele og det halve af den tredje, hvilket bliver til ordet halvtredje. 3 ½ betyder tre hele og det halve af den fjerde, hvilket bliver til ordet halvfjerde. 4 ½ betyder fire hele og det halve af den femte, hvilket bliver til ordet halvfemte. Dette system er vigtigt for at forstå talnavnene for Tilbage i 1400-tallet i Danmark, sidst i middelalderen, skiftede man talsystem i Danmark så grundtallet blev 20 i stedet for 10. Det vakte efter sigende stor forvirring og gør det jo sådan set stadigvæk. Det nye talsystem betød blandt andet, at tallet halvtreds var resultatet af to hele gange tyve og halvdelen af den tredje gange tyve (2,5 20). Tidligere hed det fem gange ti (femti) ligesom flere af vores nabolande stadig bruger. Det samme gælder de større tal, f.eks. disse: Tres er resultatet af tre hele gange tyve (3 20). halvfjerds er resultatet af tre hele gange tyve og halvdelen af den fjerde gange tyve (3,5 20). 22

23 Sinde Ordet sinde er et oldnordisk ord for gange og kendes fx fra ordet nogensinde, der betyder nul gange eller ingen gange. I gamle dage brugtes ordet sinde om at gange, så nu ved vi at 70, halvfjerde gange tyve, i gamle dage hed halvfjerde sinde tyve. Senere blev ordet yderligere forkortet med tiden og hed dermed halvfjerdsindstyve. I dag er det meget forkortet og hedder blot halvfjerds. Du må det sige hele I dag må du sige fyrre, halvtreds osv. i stedet for fyrretyve, halvtredsindstyve osv. Men når det gælder rækkefølger eller brøker, er det meget almindeligt med fx halvtredsindstyvende eller en halvtredsindstyvendedel. Det er sprogligt lige så korrekt at udelade (-sinds)tyve og skrive fyrrende, halvtredsende, tressende, halvfjerdsende, firsende og halvfemsende. Du må også godt bruge låneord fra vores nabolandes talnavne. Fx ordet femti i stedet for halvtreds. Dette er fx blevet brugt på pengechecks i Danmark og benyttes stadig. Nudansk Ældre Dansk Oprindeligt Betydning Værdi tyve ty-ve to tiere tredve tre-dive tre tiere fyrre fyrre-tyve fire tiere halvtreds halvtredsindstyve halvtredje sinde tyve 2, tres tresindstyve tre sinde tyve halvfjerds halvfjerdsindstyve halvfjerde sinde tyve 3, firs firsindstyve fire sinde tyve halvfems halvfemsindstyve halvfemte sinde tyve 4, Tallenes navne er ofte alt for avancerede at forklare børn, men til de kloge hoveder der undrer sig og er parate til den mentale udfordring, kan det være en god samtale at undre sig sammen over tallenes navne. 23

24 Matematiksange.dk Matematiksange.dk udgiver musik som støtter indlæringen af talrækken. Remser og toner er en auditiv indlæringsform, som er god til at indlære sætninger, der skal læres udenad. Talrækken skal læres udenad og det volder ofte mange børn store udfordringer. Verdens største tal er et album der er tidssvarende og som lægger op til at lytte, lege og danse. Det er hensigten at cd en skal kunne spilles i situationer, hvor der ofte vil sættes musik på alligevel. Indholdet er bare fagligt og opfordrer til refleksion over talrækken og tal i hverdagen. Tempoet er højt og det er svært at lære remserne, men netop med musik kan svære remser indlæres nemmere. Vi sætter derfor fokus på de sværeste overgange i talrækken med sangene. Til nogle af sangene kan der udvikles danse til, der kan hoppes på nedskrevne tal på gulvet, eller der kan findes på særlige lege der matcher sangene. På matematiksange.dk findes mere inspiration til at udvise matematisk opmærksomhed og støtte indlæringen af tal i børnehaven. Udgivelsen Verdens største tal er støttet af NAVIMAT - Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik.

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

1-2-3-UD. Tal som antal og rækkefølge UD

1-2-3-UD. Tal som antal og rækkefølge UD Tal som antal og rækkefølge 1-2-3-UD Antal spillere: 2-3 Materialer: Spilleplade (se nedenfor), blyant og et sæt talkort 0-100 til hver spiller Eleverne arbejder med tallenes rækkefølge og deres indbyrdes

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Din lærer skal spørge, hvordan du gjorde, og han skal bede dig gøre det igen. Du opdager din fejl og laver ikke fejl denne gang.

Din lærer skal spørge, hvordan du gjorde, og han skal bede dig gøre det igen. Du opdager din fejl og laver ikke fejl denne gang. Du giver op. Jeg kan ikke eller Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Din lærer skal spørge, om han kan hjælpe dig, fx ved at låne dig sine fingre. Du skal give op igen. Du laver en fejl. Du tror, du kan svaret

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Tier-venner ærteposegemmeleg

Tier-venner ærteposegemmeleg Tæl til 10 Mål: Eleverne skal kunne tælle til 10 i stigende og faldende rækkefølge. Antal elever: mindst 10 elever. Du har brug for: Kegler med tallene 1 til 10. (Brug kegleovertræk på 0-keglen og skriv

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Årsplan i matematik for 1. klasse

Årsplan i matematik for 1. klasse Årsplan i matematik for 1. klasse Der arbejdes med bogsystemet Multi 1A og 1B Periode Emne/ Målet for forløbet er, at eleverne: Handleplan Evaluering fokuspunkt Uge 33-36 Tal bliver fortrolige med matematikbogens

Læs mere

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Faglige mål: Aktivitetens formål er at give eleverne en forståelse af titalssystemets opbygning samt at lære dem tallene op til 100.

Faglige mål: Aktivitetens formål er at give eleverne en forståelse af titalssystemets opbygning samt at lære dem tallene op til 100. TITALSSYSTEMET SIG TALLET Talfliser (1-9) 15-30 elever Aktivitetens formål er at give eleverne en forståelse af titalssystemets opbygning samt at lære dem tallene op til 100. Ni elever udstyres hver med

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1

Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1 Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1 At vurdere længder og afstande ud fra egen størrelse. At finde frem til en fælles længdeenhed At lære om metersystemet At kende længdemålet 1m At kende længdemålet

Læs mere

Tromlerne giver mulighed for at opleve og mærke at der er mange veje fra et tal til et andet og at vores 10-talssystem er ret smart!

Tromlerne giver mulighed for at opleve og mærke at der er mange veje fra et tal til et andet og at vores 10-talssystem er ret smart! Dette er IKKE en selvanmeldelse ; men blot min beskrivelse af et formidabelt hjælpemiddel og anskuelsesmateriale. Jeg er blevet så begejstret for det, at jeg synes flere bør få chancen for at opdage: Tal

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table grøn

Collegetable.dk præsenterer. College Table grøn Collegetable.dk præsenterer College Table grøn 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næst bagerst. Så 2 og én cup forrest. 1.3) 66 cl.

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn TRIX Træningshæfte Side J a o u - - - - - - e t u r i g v b n Fra oven p FACITLISTE Forfra Fra siden Jubii Side Side Femkanter Veksle mønter Farv rødt Farv gult Jubii Positionssystemet Øverst: Eksperimenter

Læs mere

Subitizing se et antal op til 4. Tal og antal. Forsøg Forsøg 1

Subitizing se et antal op til 4. Tal og antal. Forsøg Forsøg 1 Subitizing se et antal op til 4 Tal og antal Lynghøjskolen 2016 3 4 uger gamle babyer kan med 80% sikkerhed registrere antal på op til 4 genstande. 1 2 Forsøg 1 4 Forsøg 3 6 1 Forsøg 4 8 Sammenligning

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Verdens største tal Lær talrækken med musik

Verdens største tal Lær talrækken med musik Verdens største tal Lær talrækken med musik Matematiksange.dk 2012 Anders Graae & Janus Halkier 1. oplag Ide & tekst: Janus Halkier Tekst og musik: Anders Graae Producer: Carsten Nielsen Grafik & Musik

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Årets overordnede mål inddelt i kategorier

Årets overordnede mål inddelt i kategorier Matematik 1. klasse Årsplan af Bo Kristensen, Katrinedals Skole Årets overordnede mål inddelt i kategorier Tallenes opbygning og indbyrdes hierarki Tælle til 100. Kende tælleremser som 10 20 30, 5 10 15,

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

T-1.24; Spil læg 3 til.

T-1.24; Spil læg 3 til. T-1.24; Spil læg 3 til. Faglige mål: Addition. At SPØRGE og SVARE i, med, om matematik. At omgås SPROG og REDSKABER i matematik. Lektionsmål: * Kan adderer med 2 og 3. * Stiller spørgsmål, der er relevante

Læs mere

HinkeHop DE HURTIGE 5-6 ÅR. Sådan gør du: Prøv at justere aktiviteten sådan her...! Uge 40

HinkeHop DE HURTIGE 5-6 ÅR. Sådan gør du: Prøv at justere aktiviteten sådan her...! Uge 40 HinkeHop Sådan gør du: 1. Print hoppepladerne. 2. Hvis du har kridt og et sted på jorden, der må tegnes, kan du sammen med barnet tegne hoppeplade 1 med kridt på jorden. Sørg for at tegne felterne, så

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Jørgen Ole Knudsen, Mette Sand Kristensen og Hanne Roed. Matematik KASSEN. Talforståelse

Jørgen Ole Knudsen, Mette Sand Kristensen og Hanne Roed. Matematik KASSEN. Talforståelse Jørgen Ole Knudsen, Mette Sand Kristensen og Hanne Roed Matematik KASSEN Talforståelse Jørgen Ole Knudsen, Mette Sand Kristensen og Hanne Roed MATEMATIKKASSEN Talforståelse 2004 Alinea København Kopiering

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

AKTIVITETSHÆFTE. Powered by. light version. Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK

AKTIVITETSHÆFTE. Powered by. light version. Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK AKTIVITETSHÆFTE 10 SJOVE AKTIVITETER TIL INTRODUKTION AF MATEMATIK light version SE MERE PÅ FESSORSUNIVERS.dk tryk her & GÅ DIREKTE TIL MENUEN Mulighed for at downloade materiale til aktiviteterne! Powered

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Billeder på matematikken

Billeder på matematikken Billeder på matematikken Oplæg om repræsentationer Aktiviteter: Et rundt forløb Grovmotorik I skal lege med Footzie (den der dims man tager om foden med en snor i med en kugle i enden) og I skal lege Kaffen

Læs mere

4. Fokus på samarbejde og kommunikation (modsat traditionel matematikundervisning hvor det mundtlige aspekt fylder meget lidt).

4. Fokus på samarbejde og kommunikation (modsat traditionel matematikundervisning hvor det mundtlige aspekt fylder meget lidt). Aalborg d.27/6-16 Undervisning af elever med nedsat talforståelse Af Rasmus Hasselbalch, læse- og matematikkonsulent, VUC & HF Nordjylland Hvis man ved screening med LINU eller PSP screeningen ser tegn

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Matematik i indskolingen - de mindste børn

Matematik i indskolingen - de mindste børn Matematik i indskolingen - de mindste børn De mindste børn Børn kan godt lide at eksperimentere og undersøge. Disse erfaringer tager børnene med sig, når de møder i skolen første gang. De har fx lagt puslespil,

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Forsøg 3. Bent Lindhardt UCSJ. Forsøg 4. Bent Lindhardt UCSJ

Forsøg 3. Bent Lindhardt UCSJ. Forsøg 4. Bent Lindhardt UCSJ Subitizing se et antal op til 4 Tal og antal Indskoling 2016 3 4 uger gamle babyer kan med 80% sikkerhed registrere antal på op til 4 genstande. 1 2 Forsøg 1 4 Bent Lindhardt UCSJ 1 Forsøg 3 6 Bent Lindhardt

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Flashcard og TPR aktiviteter:

Flashcard og TPR aktiviteter: Flashcard og TPR aktiviteter: F l a s h! Efter tur vises flashkortene til børnene ganske hurtigt, så børnene blot får et glimt af, hvad der gemmer sig på kortet. Børnene identificerer kortets indhold,

Læs mere

Årsplan matematik 2. klasse klasse samlæses i en lille tryg klasse med let til lærerhjælp og sparring med andre elever.

Årsplan matematik 2. klasse klasse samlæses i en lille tryg klasse med let til lærerhjælp og sparring med andre elever. Årsplan matematik 2. klasse 2016-17 0.-3. klasse samlæses i en lille tryg klasse med let til lærerhjælp og sparring med andre elever. s bøger og øvrige matematikopgaver er differentierede ud fra klassetrin

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Den skjulte nøgle. Før man spiller første gang, sættes de 12 stickers tilfældigt på de to terninger.

Den skjulte nøgle. Før man spiller første gang, sættes de 12 stickers tilfældigt på de to terninger. Den skjulte nøgle 3-6 spillere i alderen 5-99 Spilletid: 15-20 minutter Igennem tiden har det søde lille spøgelse Leopold hjemsøgt The Thousand Treasures Castle og kender alle dens kringelkroge og gemmesteder.

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Årsplan matematik 1. klasse

Årsplan matematik 1. klasse Årsplan matematik 1. klasse 2016-17 0.-3. klasse samlæses i en lille tryg klasse med let til lærerhjælp og sparring med andre elever. s bøger og øvrige matematikopgaver er differentierede ud fra klassetrin

Læs mere

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn Afrund beløb Sum af alle beløb til hele kroner Nr. 27 Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Samlet sum Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sum af alle beløb til hele kroner

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

Årsplan matematik 3. klasse 2015-16

Årsplan matematik 3. klasse 2015-16 Årsplan matematik 3. klasse 2015-16 0.-3. klasse samlæses i en lille tryg klasse med let til lærerhjælp og sparring med andre elever. Elevernes bøger og øvrige matematikopgaver er differentierede ud fra

Læs mere

Spilleregler. STILHED før + www.four-esses.dk

Spilleregler. STILHED før + www.four-esses.dk Spilleregler STILHED før + www.four-esses.dk Forord og vores pædagogiske overvejelser: Stilhed før STORM - først koncentration og så aktivitet. Stilhed før STORM spillekonceptet er en kulmination af 10

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK Fang fluen Eleverne skal ryste hhv. højre arm, venstre arm, højre ben og venstre ben på tælling. Der tælles i 1. runde til otte, 2. runde til 4, 3. runde til 2 og 4.

Læs mere

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Om grundbogen Format er et læremiddel, som både har en grundbog med 8 hovedafsnit, et tilhørende evalueringsmateriale og til hvert af hovedafsnittene er der ligeledes

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK & AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK BANKO: Beskrivelse af legen: Eleven får udleveret en bankoplade med 5 tal mellem 1-15. Regnestykker og farveblyanter

Læs mere

Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG)

Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG) Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG) Birthes: Historie årstalsstafet:del klassen i grupper af 5-6 personer. Uddel en række årstal, adskilt fra de begivenheder, de kobles med. Opgaven er at eleverne

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Beerpongliga.dk præsenterer

Beerpongliga.dk præsenterer Beerpongliga.dk præsenterer College Table regler Beer pong... 2 Flip Cup... 4 Pyramide... 5 Derby... 7 Beer pong 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform.

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed Mattip om Statistik Du skal lære om: Faglig læsning Kan ikke Kan næsten Kan Chance og risiko Sandsynlighed Observationer, hyppighed og frekvens Gennemsnit Tilhørende kopier: Statistik, og mattip.dk Statistik

Læs mere

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Korttricks 3 Magi eller matematik? Findes magi? Kan en tryllekunstner

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på Den Kreative Platform Her finder du instruktionerne til de standard 3D cases der anvendes i enhver proces på Den Kreative Platform. De har samme

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Farfar Anders Farmor Agnes Morfar Carl Mormor Oda. Mor Anita Hunden Kimber Katten Panter Killingen Misser

Farfar Anders Farmor Agnes Morfar Carl Mormor Oda. Mor Anita Hunden Kimber Katten Panter Killingen Misser Hvem tænkes der på? Nr. 42 Farfar Anders Farmor Agnes Morfar Carl Mormor Oda Mor Anita Hunden Kimber Katten Panter Killingen Misser Faster Lillian Moster Gurli Farbror Frede Morbror Frank Far Jens Storesøster

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

Årsplan matematik 1. klasse 2015-16

Årsplan matematik 1. klasse 2015-16 Årsplan matematik 1. klasse 2015-16 0.-3. klasse samlæses i en lille tryg klasse med let til lærerhjælp og sparring med andre elever. Elevernes bøger og øvrige matematikopgaver er differentierede ud fra

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Mormor Matematiker Missionær

Mormor Matematiker Missionær 1991 Uddannet cand. scient. Hovedfag i matematik, bifag i fysik. Gymnasielærer i nogle år. Optaget af didaktik, specielt de svageste! 1992-1993 Didaktiske studier i udlandet 1996 Efteruddannelse, videreuddannelse,

Læs mere

Teknik Smash Smashkast

Teknik Smash  Smashkast Teknik Smash For alle volleyballspillere, uanset alder, er det at smashe det sjoveste og mest spændende. Problemet er, at smashet også er den vanskeligste tekniske detalje at lære. Specielt for den aldersgruppe,

Læs mere

3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. Yes - jeg har lavet en fejl 1. Rejs jer.

3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. 3D Case. Yes - jeg har lavet en fejl 1. Rejs jer. Yes - jeg har lavet en fejl 2. Find sammen to og to med en, der har samme hårfarve som dig selv. 3. Stræk armene over hovedet og sig Jeg har lavet en fejl (demonstrer først selv). 4. Fortsæt og få dem

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere