FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012"

Transkript

1 FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012 Der, hvor der ingen kærlighed er, er heller ingen forstand. Disse ord af maleren Oluf Høst stod at læse i Kristeligt Dagblad forleden. Længere nede på siden kunne man læse : Luk kirker og opret en udviklingsafdeling. To dage senere lød det : Biskopper har ikke styr på aflyste gudstjenester. Det fortsætter med : Kirken ingen gider at komme i, Kirkeministeren tvivler på Gud, Da en velsignelse blev til en krigserklæring, Folkekirken kritiseres for at skjule kirkeskat, Døde kirker kirkelukning, Ny ægteskabslov er en kulturradikal magtdemonstration og et angreb på friheden, Konfirmationer redder bededag.. blot et lille udvalg af overskrifter, vi har set her i de sidste uger, og som kan tage pippet fra de kirkegængere, der har kærlighed til kirken og derfor også forstand!! I er dem med kærlighed og forstand, I er kommet, I er endnu ikke skræmt væk, det er vi glade for i den lokale menighedsrådsforening. Derfor hjertelig velkommen til vores forårsmøde og generalforsamling. En særlig velkomst til vores domprovst, Henrik W. Poulsen, der gav os en tankevæk kende prædiken, og som vil fortsætte med et aktuelt indlæg senere også en varm velkomst til vor biskop Kresten Drejergaard og vore to revisorer Carsten Weisz og Ole Thøgersen. Vi må undvære Anmarie Andersen, vores formand, her i dag, da hun er sygemeldt, men jeg skal hilse fra hende og ønske alle et godt møde. Jeg er næstformand og aflægger derfor årets beretning. Vi har allerede nydt en dejlig frokost, og jeg ser frem til en god eftermiddag, der hos alle efterlader en fornemmelse af, at I er en vigtig og levende del af en god forening ja, af en stærk kirke, der kan overleve på trods af skingre overskrifter. Året, der nu er gået, har tydeligvis været temmelig turbulent og med mange problemstillinger, men som det ses på vores alder, er vi ikke sådan at vælte!! I bestyrelsen er vi ret besindige, og der har været arbejdet i samme gode gænge som altid. Vi har alle siddet mange år i vores respektive råd og i andet organisationsarbejde, og vi forstår, at vi arbejder for en sag, så vi er lykkeligvis helt fri for medlemmer, der kun ser sig selv. Det får arbejdet til at køre gnidningsfrit og vi er glade for at mødes, glade for at se hinanden. Vi er også taknemmelig for det arbejde Finn Poulsen gør. Han er til umådelig stor hjælp og nytte. Ganske vist er han en betalt hjælp, men ingen kan løfte sekretær - opgaven frivilligt ej heller regnskabet. Tak Finn, vi håber, du holder i mange år. En ny periode begynder hvert år med et konstituerende møde, og der var genvalg på alle poster, som det fremgår af det lille mødehæfte, I sidder med. Den 4. maj havde vi det første møde, og herfra vil jeg nævne som noget nyt, at Landsforeningen fremover vil besøge menighedsråd, der har konflikter, som de ikke selv kan løse. Det er naturligvis en forudsætning, at man har betalt for sit medlemsskab og ønsker konsulenthjælp. Når jeg nævner medlemsskabet er det, fordi ikke alle råd er medlem og tilsyneladende mener, at de kan klare sig uden den fælles organisation. De ønsker ganske enkelt ikke at være solidarisk med de øvrige menighedsråd. - Landsforeningen tilbyder nu også regnskabshjælp, dog mod betaling. Mange råd benytter denne mulighed. Når det gælder besparelser, er det heldigvis blevet billigere at deltage i foreningens kurser, takket være vores kraftige argumentation for vigtigheden af, at så mange som muligt kommer på kurser.vi må

2 desværre konstatere, at der stadig er råd, som vi ikke ser, og det betyder en reel svækkelse af de høringssvar, som vi jævnligt skal afgive. Vi har brug for et stærkt bagland, for at kende alles synspunkter. Sig det gerne videre. Landforeningens styrke er baseret på fælles fodslag, og en sådan styrke kommer ikke dumpende ned fra himlen. Den skal der arbejdes for! Vi blev også orienteret om, at fremover forventes alle udgifter til IT skrivebordet dækket af FÆLLESFONDEN. Efter vores ordinære bestyrelsesmøde havde vi denne aften det forberedende møde til årsmødet på Nyborg Strand. Et møde vi finder særdeles vigtigt, da alle bør være klædt på til det, der skal ske, når ca. 700 medlemmer mødes for at drøfte fælles anliggender. Allerede den 9. maj mødtes vi igen, idet der skulle udarbejdes et høringssvar om Dåbsoplæring i Folkekirken. Absolut vigtigt i en tid, hvor den offentlige skole ikke længere bibringer børn den samme viden som før. Ved dette møde blev den kommende sæsons kurser præsenteret. Vi er ikke uden grund stolte af vores tilbud, takket være et dygtigt og flittigt kursusudvalg. Jeg ynder at sige, at kursusvirksomheden er hjerteslaget i Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Så tog vi til landsmøde med 38 delegerede fra Fyn. Om det møde er der berettet i bladet. Den 7. juni havde vi et møde på Sanderumgaard. Vi begyndte med en vandring i Den romantiske Have, ganske vist uden for almindelig dagsorden, men en god begyndelse på et møde, så det kan vi anbefale - en tur i naturen. Det fremmer uden tvivl livsglæden og mødekulturen. Prøv det. Denne aften var Formandsmødet på dagsordenen. Landsforeningens bestyrelse havde haft et møde med distriktsforeningernes formænd i Odense i maj. Problemet for landsforeningen er den meget forskellige struktur, der hersker rundt i landet. Denne problematik, kommer vi igennem mange gange, inden der forhåbentlig skabes en god løsning, som alle distriktsforeninger kan leve med. Det er ingen hemmelighed, at idealmodellen er den fynske men lad os nu se, hvad det kan ende med. Vi evaluerede også det overståede årsmøde, og der var almindelig enighed om, at det havde været et godt møde. Kun den nye form på en beretning havde været noget af en prøvelse en ny øvelse, som vi måtte vænne os til. Så var sommeren over os, og i hele 2 måneder skete der intet. Den 30. august tog vi atter fat på arbejdet ved et møde i Dalby på Hindsholm. Vi forsøger at komme rundt på Fyn, som en form for visitats, uden dog at blande os i lokale forhold. Det har vi ingen kompetence til, men der er absolut forskel på menighedernes lokaleforhold. Det så vi ved det næste møde i Skellerup, hvor vi var den 4.oktober. Lone Wellner, som er den fynske præsterepræsentant i Landsforeningen, havde inviteret os til dette møde. I bestyrelsen er vi glade for at ha hele 3 personer siddende i Landsforeningen, det styrker helt klart nærheden og forståelsen af de initiativer, der tages. Ved dette møde forelå nu forslag til vedtægter vedrørende distriktsforeningsstrukturen, som vi diskuterede og afgav svar på. Umiddelbart opfylder vi kravene. Det gælder synliggørelse af kontingent, takster for kurser, procedurer omkring udpegning af delegerede og opstilling af kandidater til landsforeningen. På et punkt er vi dog uenige. Landsforeningen ønsker, at de skal opkræve kontingent uden om distriktsforeningen. Det ønsker vi ikke! Sagt lige ud, så tjener vi jo på, at have kontingentpengene stående hos os selv i en periode. Lidt selviske tillader vi os at være. Heri er I forhåbentlig enige?

3 På mødet den besluttedes det at nedlægge kursusudvalget for kirkesangere og organister. Behovet dækkes nu af kirkemusikskolerne og af kurser på Løgumkloster Højskole. I bestyrelsen er der kun behov for et forretningsudvalgsmøde. Det har vi altid i slutningen af oktober. Her ser vi først og fremmest på økonomien. På regnskab og budget. I november er der tradition for et bestyrelsesmøde med overnatning, således at hele bestyrelsen sammen kan se på regnskabet og budgettet for det kommende år. Her planlægger vi det næste forårsmøde / generalforsamling, prøver at være aktuelle omkring et relevant foredrag og fremlægger det kommende års møderække. Ved dette møde udarbejdede vi en protestskrivelse til DR over den ændrede programflade i de kirkelige programmer; men det ser ikke ud til, at de mange protester har ændret meget. Alligevel finder vi det vigtigt at gøre opmærksom på sagen, og det er en kendsgerning, at lyttertallet er faldet efter, at Danmarks Radio har indskrænket de kirkelige programmer. Lørdag formiddag har vi altid en gæst, der med et aktuelt indlæg, forbereder os på et kirkepolitisk spørgsmål, der er relevant for os i hele vores planlægning og ageren som bestyrelse. Denne gang var det Jacob Hvidt, provst i Assens, der lagde op til drøftelse om en mulig kommende kirkeforfatning. I Landsforeningen afholdes hvert år det såkaldte Midtvejsmøde. Det deltog vi selvfølgelig i. Hensigten med dette møde er, at hele Landsforeningens bestyrelse kan møde os i baglandet - distriktsforeningerne. Vi er en mindre forsamling end på det store Årsmøde, derfor bliver debatten ofte mere åben ja, kan næsten blive lidt hidsig. Især fordi hovedtemaet var organiseringen af distriktsforeningerne. Det er så let for os på Fyn. Vi er en forening i hele vores stift, og ingen steder fra på Fyn, er der langt at køre, hvis vi skal mødes. Det er ganske anderledes, hvis vi f.eks. ser på Ribe Stift. Det strækker sig fra Tønder til Ringkøbing. Derfor har de flere distriktsforeninger. Det samme gælder i andre stifter. I det hele taget arbejdes og vælges der på mange måder så det er ingen let sag at få en ensartet struktur. Alle synes jo, at deres måde at gøre tingene på, er den eneste rigtige! Nu er jeg kommet til Allerede den 9. januar indkaldtes til et stormøde i Pårup sognegård om Betænkning 1527 den såkaldte provstebetænkning. Ingelise Pedersen fremlagde de forskellige modeller, og så blev der sandelig en engageret debat. Beslutningsprocessen lægges dog ikke i vores hænder, vi har kun høringsret og pligt. Det endelige resultat fremlægges senere i et lovforslag. Senere i januar udarbejdede vi så ved vores møde et høringssvar på Betænkning Hidtil har vi været repræsenteret i en Stiftsfond, der havde en del midler, at gøre godt med i forskellige sammenhænge, men kassen er tømt, og Stiftsfonden ophørt. Fremover skal f.eks. det store Stiftsstævne i september betales af Stiftsbidraget. Det vil komme til at gælde andre arrangementer i Fyens Stift. Vi drøftede også den vanskelige situation, der er opstået for Kirken i Farver. Man får ikke længere de samme tilskud og der mangler åbenbart folk med ildhu og forstand på dette medium. Vi har fået en henvendelse om hjælp, den formidler vi gerne videre, men ingen af os i bestyrelsen er i stand til at trylle ej heller har vi en alder, hvor vi selv begynder en TV karriere. Vi ønsker selvfølgelig, at der kan findes nogen, der vil gå ind i sagen, og Børge Kirkegaard, som er her i dag kan give mere

4 information. Der er indkaldt til generalforsamling den kl. 19 i Fredens Kirke i Odense, og da mange menighedsråd gennem årene har ydet tilskud til Kirken i Farver, dermed også til dyrt udstyr, vil det være både klogt og anvarsbevidst at møde frem til generalforsamlingen. Den drøftede vi, hvordan vi kunne forbedre kommunikationen ud til vore medlemmer til rådene på Fyn. Et tilbagevendende spørgsmål for alle bestyrelser i enhver forening. Vi har 232 sogne på Fyn, nogle ganske vist lagt sammen i pastoratsråd, men antallet af mennesker, der er her i dag, repræsenterer jo langt fra alle råd. Mon en form for Nyhedsbrev med oplæg til debatpunkter kunne være en måde, man ville acceptere og reagere på? Året, der er gået, har været et år præget af strukturdebat, og det fortsætter - vi slipper ikke så let! Sæsonens sidste møde har vi haft denne morgen fra kl. 8.30, hvor vi gennemgik dagens programlægning. Ud over vore bestyrelsesmøder er der møder i kursusudvalget, og udvalget har nu sluttet sit 3.år med kurser - og fornemmer, at behovet for kurser er opfyldt. Det er et mønster, vi har set, vi der har været med i mange år. Lige efter et valg og med nye råd er der et stort kursusbehov. I slutningen af en valgperiode daler derfor helt naturligt aktivitetsniveauet. Sæsonen indledtes med et kursus for Kontaktpersonen som Arbejdsgiver. Det var velbesøgt og ikke så mærkeligt, da det er et uopslideligt emne, og der opstår ændringer, som kontaktpersonen skal være orienteret om. Denne gang drejede det sig om ansættelse og forhandling. Hvordan bærer vi os ad hvad er vores ret og pligt. Så kom et kursus i Samarbejde mellem Sogne, hvor der blev givet inspiration til samarbejde og med en grundig gennemgang af regler og procedurer for samarbejde. Hvad må vi, når det gælder personale, kirkegårde, koncerter, foredrag e.t.c. Traditionen tro var der også en temadag på Vissenbjerg Storkro med temaet Kirken og Staten i det 21.århundrede. Der var indlæg fra Britta Schall Holberg, mangeårig formand for Folketingets Kirkeudvalg, og fra biskop Kresten Drejergaard. Det var en inspirerende dag med to veloplagte talere og med en efterfølgende god debat. Et kursus om kommunikation samlede også mange deltagere. Formålet var naturligvis at hjælpe de enkelte råd til at nå ud med sine visioner og planer, og det kan jo helt bestemt gøres på mange måder. I januar afholdtes et Regnskabs og Budgetkursus. Det var særdeles velbesøgt, og de mange spørgsmål, der blev stillet og besvaret, vidnede om, at der var behov for at få hjælp til at forstå det nye regnskabssystem. I februar havde udvalget planlagt en temadag med titlen Folk og Kirke i Tiden, men det blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Kursusudvalget ønsker naturligvis altid at være på forkant med den kommende tids behov. Nu skal der være valg til de nye menighedsråd den 13. november og derfor inviteres til 3 valgkurser i

5 august. Møderne bliver i Odense, Nr. Aaby og Svendborg. Den 6. oktober bliver der atter en temadag i Vissenbjerg med så spænd ende foredragsholdere som filosoffen John Engelbrecht og forfatteren Bjarne Nielsen Brovst. Meld Jer endelig i god tid, så dagen kan gennemføres. Gode og relevante kurser er en mærkesag for Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Fra kurser til avis Stiftsavisen. Vi er to, der tager del i det arbejde, og det gode ved det lille blad er, at det skildrer kirkelivet, som det folder sig ud i Fyens Stift, i stort og småt. Det udkommer 4 gange og koster 75 kr. pr. medlem. Alle i redaktionen arbejder frivilligt, kun kassereren er lønnet. 196 menighedsråd modtager bladet. Det er en skam, at ikke alle får bladet, for det viderebringer rigtig god information, og alle kan få meddelelser med. Jeg kan kun opfordre til, at endnu flere gode fynske arrangementer bliver annonceret. Der er også brug for, at alle husker at betale, da det hidtil ydede portotilskud fra biblioteksstyrelsen er faldet med kr. fra i år. Netop martsnummeret er helt aktuelt med indlæg om Betænkning Disse indlæg er vigtige, da de belyser en side af en mulig ny struktur. Vi ved ikke, hvad det ender med, men læs artiklerne og bliv klogere på, hvad der er på vej. Der er lagt blade ud på bordene, som I er velkomne til at tage med, men vi har kun dem, I ser, så der kan ikke hamstres!! Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission er vi også repræsenteret i. Ifølge vedtægterne med to personer. Det har siden 1974 været sådan, idet landets biskopper bestemte, at alle stifter skulle ha et missionsudvalg. De fleste ved, at det er op ad bakke som det hedder nu om dage, og der er forandringer på vej. Organisationen Folkekirkens Mission er nu blevet til et udvalg under Det mellemkirkelige Råd og skal fungere der med meget kompetente og kendte missionsteologer, som Mogens Mogensen, selvstændig konsulent på dette område, og Birger Nygaard fra det rige missionsselskab Areopagos. Fra stiftsudvalgene blev der den 4. februar valgt to, der skal repræsentere os i dette nye udvalg. To ildsjæle heldigvis, for det fortjener sagen. I Den danske Folkekirke hedder det fortsat : Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple og denne befaling kan ingen tillade sig at overse!! Det lykkedes som bekendt at finde to dejlige og dygtige piger, der var blevet studenter sidste sommer. De kom til Tanzania og de kom hjem igen, og nu tager de rundt på Fyn og fortæller om deres oplevelser. I kan stadig nå at få besøg i Jeres kirke, se i Stiftsavisen eller spørg mig senere. Kender I selv nogen, der har mod på en sådan udfordring som voluntør, vil udvalget være behjælpelig.. Nu nærmer jeg mig en afslutning, men det er vigtigt for bestyrelsen at sige, at vi har brug for 26 delegerede, der vil deltage i Årsmødet på Nyborg Strand den og 3. juni. Man skal også kunne deltage i det forberedende møde den 22. maj. Vi lægger megen vægt på, at alle er klædt på til at vide, hvad der skal ske ved Årsmødet. Det viser sig også altid, at vi får brug for suppleanter, så de, der måske ikke vælges som delegeret i første omgang, alligevel kommer med. Sæt endelig dagene ind i kalenderen, da vi meget gerne vil kunne udnytte, de stemmer vi har. Det sidste, jeg skal komme ind på, er vedtægtsændringer, som vil blive fremlagt på årsmødet. I bestyrelsen har vi enkelte indsigelser. Det drejer sig om 9 stk.8, hvor vi foreslår, at afsnit 2

6 stryges. Det forekommer os, at være overflødigt, for vi kan jo ikke tvinge nogen til at deltage. Idèelt set udmærket, for det ville da skabe større engagement, hvis vi havde delegerede fra alle provstier. Også afsnit 4 i samme stk.8 mener vi kan stryges. Vedr. 16 stk.5 kunne der bare stå : Distriktsforeningerne opstiller de kandidater, de ønsker, på deres generalforsamling. Resten kan udgå. Begrundelsen er den, at alle indsendelsesfrister naturligvis er kendte og vil blive overholdt. Hidtil har vi heller ikke set, at det er et tilløbsstykke at sidde i landsforeningen, alene af den grund, at det er ensbetydende med en meget stor arbejdsbyrde. I 18 stk. 2 ligger den største provokation. Her siges det, at hvis der ikke opstilles mindst to læge kandidater til valg af stiftsrepræsentanter, bliver der ikke valgt stiftsrepræsentant for det pågældende stift!! Det forekommer os, at være helt urimeligt, og vi forstår slet ikke grunden til dette forslag. Idet vi mener, at alle stifter må ha ret til en repræsentant. Nu er I forberedte på disse forslag til vedtægtsændringer, og når årsmødematerialet udsendes, ser vi på det ved mødet i Vor Frelsers Kirke den 22. maj kl. 20. Mon ikke jeg nu har opbrugt min kvote tak for tålmodig lytten til årsberetningen.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Foreningens formål er: 1. at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Sabro, den 11. november 2011 Vor ref.: 134.11/146 EHU Referat af midtvejsmøde lørdag den 5. november 2011 Mødet blev holdt på Nyborg Strand og havde 116 deltagere fra 37

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Formandsberetning 12. marts 2012

Formandsberetning 12. marts 2012 Formandsberetning 12. marts 2012 Bestyrelsesmøder: Konstituerende møde i marts - juni, september, oktober og februar = 5 i alt. Bestyrelses-kursus-dag: De 3 nordjyske afd. holdt fælles kursusdag for afd.bestyrelser

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Marts 2011 issn 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere