kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetssikring m e d k a m e r a e t"

Transkript

1 maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

2 BvB : vi vil se fotos!! Fotooptagelser er et rigtig godt værktøj til at styrke kvalitetssikringen i byggeriet. Fotos kan bruges hele vejen fra førregistrering over udførelse, tilsyn og kontrol og frem til aflevering. Fotos er især velegnet til at: sammenligne før og nu vurdere løsningsmuligheder drøfte detaljer med kollegaer, mester eller rådgiver på byggemøder, på kontoret eller over telefonen dokumentere det, der senere vil være skjult i konstruktionen. Kvalitetssikring med kameraet BvB maj 2008 Eftertryk tilladt med angivelse af kilde Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Foto: BvB og Jens V. Nielsen, hvor ikke andet er anført Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere Oplag: 9.000

3 kvalitetsikring med kameraet Kvalitetssikring I 1986 blev kvalitetssikring indført som en del af ansvars- og kvalitetssikringsreformen. Reformen betød, at entreprenørerne fik nedsat deres ansvarsperiode fra tyve til fem år. Rådgiverne beholdt et femårigt ansvar. Samtidig blev det et krav, at både rådgiver og entreprenør selv skulle kvalitetssikre egne arbejder. Målet var at undgå store skader og de mange svigt i byggeriet. Med de efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger om kvalitetssikring af byggearbejder, blev det senere præciseret, at kvalitetssikring ikke blot må blive et spørgsmål om rapporteringer og underskrifter og at indsatsen skal samles om særlig risikobehæftede forhold. Hvad er kvalitetssikring Ordet kvalitetssikring dækker to forskellige begreber for det første sikring af den gode kvalitet, og for det andet, det materiale der skal dokumentere, hvad og hvordan arbejdet er udført. Rådgiveren står for kvalitetssikring af projektet, og entreprenøren kvalitetssikrer og dokumenterer det udførte arbejde. At sikre kvaliteten er derfor både et spørgsmål om faglig kunnen og, hvordan man dokumenterer det udførte arbejde. Mange erfaringer viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig, men selvom antallet af svigt og skader er halveret siden BvB blev oprettet, er der fortsat for mange svigt og skader ikke blot i byfornyelsen, men i byggeriet generelt. Der er metodefrihed, når det gælder kvalitetssikring og dokumentation af kvalitetssikringen. Kameraet et vigtigt værktøj på byggepladsen I forbindelse med eftersyn og anmeldelse af skader har BvB gennem årene set kvalitetssikringsmateriale af meget svingende kvalitet, og ofte ikke særligt brugbart, når man efterfølgende skal vurdere, hvordan arbejdet er udført. Derfor elsker vi fotos i BvB. Det er vores opgave at vurdere eftersyns- og skadesager ud fra de rapporter eftersynsfirmaerne leverer, og her er fotos et nødvendigt værktøj. Sammen med eftersynsrapporten har vi projekt- og kvalitetssikringsmateriale til rådighed, når vi skal danne os et overblik over en sag. Når vi gennemgår kvalitetssikringsmaterialet, er det dejligt at støde på fotos fra selve byggeperioden. Fotos, der viser, hvad der er lavet undervejs fx vådrumsmembran og tætning omkring koblingsdåsen, fastgørelse af sømbeslag, detalje ved tagfod eller foto, der viser, hvordan undertaget så ud, inden tagstenene blev lagt op. Eller tilsynsnotater forsynet med fotos, der viser, hvad der skulle og er blevet ændret. Men oftest består kvalitetssikringsmaterialet af kontrolskemaer med afkrydsninger eller materialelister eller følgesedler, som gør det vanskeligt at vurdere, hvad der er og især hvordan det er udført. For nogle år siden havde BvB en skadesag med nogle utætte skotrender. Entreprenørfirmaet, der havde udført arbejdet, eksisterede ikke længere, så skotrenderne blev udskiftet af et andet firma, der er kendt for at levere god kvalitet. Mester var en 3

4 kvalitetsikring med kameraet ældre herre, og det kneb med at komme på stilladset og helt op til taget i 5. sals højde. Men tilsyn det ville han føre, og det klarede firmaet ved, at svendene oppe på taget tog billeder med et polaroidkamera. Nede i skurvognen kunne de så diskutere detaljer og løsninger, og mester kunne beslutte, hvordan arbejdet skulle udføres, om der var arbejder, der skulle ændres, og også se det færdige resultat. I virkeligheden var det kvalitetssikring på højt informativt niveau og absolut en metode der er værd at kopiere. Ikke det at undlade turen op på stilladset men det at bruge fotos undervejs i byggeriet. Hvorfor er det ikke almindeligt at have et digitalkamera i værktøjskassen? Så er det let at tage et foto undervejs og drøfte, hvordan fx en detalje bedst løses. Fotos kan blive brugt konstruktivt undervejs og til sidst indgå i dokumentationsmaterialet for sagen. Disse fotos vil sammen med de øvrige kvalitetssikringsdokumenter danne et bedre udgangspunkt for at kunne vurdere, hvordan et arbejde er udført. Det kræver ikke store forkromede systemer at få indført en rutine med at tage fotos af konstruktionerne, inden de bliver lukket, af membraner, beslag, tætninger, ventilationsspalter mv., så man senere kan se, hvordan detaljerne er udført. Men det kræver, at digitalkameraet eller de nye mobiltelefoner med høj opløsning fremover er en del af værktøjskassen. For håndværkeren vil det være enkelt at tage fotos undervejs. Han er på pladsen på det rette tidspunkt, og skal alligevel udføre egenkontrol. Det kunne samtidig være med til at fremme, at dokumentationsmaterialet i fremtiden måske oftere vil være færdigt i forbindelse med byggeriets aflevering. Er den faglige kunnen og stolthed til stede, vil glæden ved at sikre dokumentationen være naturlig. Samtidig kan materialet bruges som en god reference ved kommende byggeopgaver. se Mere på bvb.dk I denne publikation vises enkelte eksempler på brugen af foto til kvalitetssikring og dokumentation. På BvB s hjemmeside bvb.dk er der mulighed for at se flere eksempler på brugen af kamera i hele kvalitetssikringsflowet fra udførelse, kontrolarbejde og tilsyn og frem til mangelafhjælpningen. 4

5 dokumentation af arbejder i kælder Entreprenøren dokumenterer udførelse af bærende konstruktioner inden opsætning af loftbeklædning. dokumentation af svampeangreb Svampeangreb i konstruktion markeres med tydelig optegning og fotodokumenteres for stillingtagen til udbedring og afklaring med forsikringsselskab. 5

6 dokumentation af installationsarbejder Vådrum indeholder mange installationer, som er skjult efter udførelse og er derfor et af de områder, som bør prioriteres højt med fotodokumentation. fokus på kritiske detaljer Optagelserne bør fokusere på alle kritiske detaljer. På nederste foto ses fx en registrering af, at vandmåleren vender forkert og bliver umulig at aflæse, når installationen først er lukket inde. En detalje, der skal rettes i den løbende kvalitetssikring. 6

7 kvalitetsikring med kameraet dokumentation af tagarbejder Tage er fortsat den bygningsdel, som rummer de fleste og de dyreste byggeskader. En del af disse skader skyldes udførelsesfejl, som kunne være undgået gennem en bedre kvalitetssikring under udførelsen. Eksemplet viser uddrag af en tilsynsrapport, hvor væsentlige punkter alle er fotodokumenteret med tydelige henvisninger i rapporten. (Materiale fra arkitekt Stig Trøst) uddrag af rådgiverens tilsynsrapport med udvalgte fotos Foto 3 Fodkrydsfiner set indefra med fastholdt Netlonrør og med pap under bæring. I forgrunden ses fuge ved vindspærre. Tømrerarbejde: 1. ST så på bolte i paralleltag hvor der er monteret fugtisolering mellem mur og spær og hvor der er monteret større spændeskiver på den del af taget der er paralleltag ind mod 1B. Der var ingen bemærkninger. 2. Arbejde med opbygning af tagfod pågår. Det er udført præcist, omhyggeligt og korrekt. Der er mm ventilationsspalte under fodkrydsfiner, pap under bæringer og en tæt tildannet og fuget vind-spærre, foto 1, foto 2 og foto 3. Netlonrør er sikret permanent placering ved fastholdelse med skruer, de ses på foto Fodkrydsfiner er placeret så tagrendens placering kan bibeholdes, foto Mellemspær bæres af traverser monteret mellem eksisterende spær, foto 5. Det er aftalt at der skal være 4 bæringer, ved tagfod, umiddelbart over paralleltag, halvt om mod kip og ved kip. 5. Ved lejlighedsskel, hvor tværlægter holder skillevæg, er der ikke ændret på ventilationsspalte med montage af krydsfiner langs med kviste. Der er uændret ca. 4 cm ventilationsspalte, foto 6. Foto 4 Detalje ved tagrende er ok her ved prøveoplægning. 7

8 kvalitetsikring med kameraet PROCESKONTROL SAG Brendstrupvej 55 KONTROLEMNE Ombygning generelt OMFANG Stikprøve METODE Visuel/Foto KONTROLAFSNIT NR. 1 dokumentation af egenkontrol Eksempel på fotodokumentation af entreprenørens egenkontrol. Nederst kan den procesansvarlige FOTO NR. 1: Beklædning af facade væg fugetætning inden andet lag FOTO NR. 2: Underlag for udv. faca debeklædning FOTO NR. 3: Ny facadebeklædning hos entreprenøren godkende med sin underskrift. Fotodokumentationen kan i princippet udformes af rådgiverne som tomme skabeloner, som løbende udfyldes af entreprenøren under udførelsen. FOTO NR. 4 : Forskallingsunderlag pr. 30 cm for loftsbeklædning. FOTO NR. 5 : Insektbånd indlagt mellem forskalling. FOTO NR. 6: Brandsikring af jern bjælke m. 25 mm fireboard. FOTO NR. 7: Vådrumsbehandling af gulv og vægge FOTO NR. 8: Vådrumsbehandling samt fliseopsætning. FOTO NR. 9: Varmeplader udlagt på flamingoplader inden gulve. (Materiale fra ON Byg Brabrand A/S) Udbedret/udskiftet: Dato Underskrift: 8

9 dokumentation af malerarbejde Entreprenøren udfører fotodokumentation af afrensningsarbejdet inden maling. Arkivering af optagelserne lettes gennem et simpelt system med skiftende tekst på medbragt whiteboard for hver opgang. Fotooptagelserne bruges i den løbende dialog og kvalitetssikring med de enkelte malere under udførelsen. 9

10 kvalitetsikring med kameraet førregistrering Fotodokumentation bør være en integreret del af en førregistering. I det viste eksempel er fotos indsat i direkte sammenhæng med teksten. Er der mange fotos, kan der også arbejdes med nummererede henvisninger til en samlet fotooversigt. (Materiale fra Triarc Arkitekter) 10

11 aflevering Den skriftlige mangelliste bør suppleres med fotos af alle eller udvalgte mangler. Eksemplet til højre viser bilag til mangelliste med fotos af udvalgte mangler. (Materiale fra Wissenberg, Rådg. Ingeniører) Billedet for neden viser et enkelt, men meget velfungerende system, hvor manglerne markeres fysisk med selvklæbende gule sedler og samtidig fotodokumenteres. (Materiale fra Pålsson Arkitekter) 11

12 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Ny Kongensgade København K Tel bvb.dk

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

erfaringsformidling 2006

erfaringsformidling 2006 Byggeteknisk erfaringsformidling 2006 Boligbyggeri af træ disponering Boligbyggeri af træ udførelse Vinduer af træ / aluminium Skimmelsvamp problemer Skimmelsvamp afhjælpning En voldgiftssag om skimmelsvamp

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

Vejledning for bygherrer Juni 2008. projektgranskning. hvad og hvordan

Vejledning for bygherrer Juni 2008. projektgranskning. hvad og hvordan Vejledning for bygherrer Juni 2008 projektgranskning hvad og hvordan Vejledning for rådgivere PAR og FRI har udarbejdet en detaljeret vejledning for rådgivere i udførelse af projektgranskning. Vejledningen

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND

GI FORSØG & UDVIKLING TAGBOLIG. Vejledning til bygherren GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND GI FORSØG TAGBOLIG Vejledning til bygherren & UDVIKLING GIGRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND TAGBOLIG Vejledning til bygherren Denne vejledning er udarbejdet til udlejere, der overvejer at etablere nye boliger

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere