10 krav til kvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 krav til kvalitet"

Transkript

1 Støttet byfornyelse

2 Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering, hvortil der ydes offentlig støtte. De tekniske krav er begrundet i erfaringer fra bl.a. Byggeskadefonden, som viser hvilke byg-ningsdele, der typisk er problematiske, og hvor byggefejl ofte opstår. Vejledningen skal ses i sammenhæng med håndbogen Kvaliteter i Byen, som angiver anbefalinger for, hvordan den arkitektoniske kvalitet kan styrkes. Planlægning og Byggeri Alment Byggeri og Byfornyelse Kalkværksvej 10, 8000 Århus C Telefon Marts krav til kvalitet i den støttede byfornyelse Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) har til formål at gennemføre 1 og 5 års eftersyn af byfornyede ejendomme. yde økonomisk støtte til udbedring af skader. opsamle og formidle erfaringer af byggeteknisk art. Hjemmesideadresse:www.BvB.dk

3 Tag Taget er den del af huset, der er udsat for de største belastninger og som indeholder flest bygningsdele og materialer. Hvis det eksisterende tag bevares, skal taget og inddækninger m.v. være tætte og i god stand. Der må ikke isoleres under eksisterende tag uden undertag, da det umuliggør efterfølgende vedligeholdelse. Hvis der oplægges nyt tegltag skal der anvendes fast undertag i form af krydsfiner eller ru/pløjede brædder pålagt pap. Kvistflunker skal udføres med beklædning af zink, eller der kan isættes vinduesglas. Ved udskiftning af tagrender og nedløb skal disse udføres i zink.

4 Kælder Der skal udføres fugtundersøgelser for vurdering af eventuelle fugtstandsende foranstaltninger. Disse skal sammenholdes med kælderens fremtidige anvendelse, da der ikke kan forventes fuld støtte til sådanne arbejder. Det er altid vigtigt at finde og standse eventuelle fugtkilder, inden vedligeholdelse af overflader iværksættes. Kældre skal ventileres med tværgående ventilation via ventiler i væggene, og organiske materialer (træ, tæpper o. lign.) må ikke have direkte kontakt med kældergulve og kældervægge. Ved væsentlige sætninger i fundamenter skal der udføres nødvendige geotekniske undersøgelser. Facade Facaden skal betragtes som en helhed. Ved renovering og istandsættelse af en gadefacade er det derfor et krav, at en eventuel butiksfacade indgår i ombygningsprojektet Butiksfacaden kan eventuelt tilbageføres til det oprindelige eller ændres til "boligfacade", hvor der tages hensyn til ejendommens arkitektur og butiksfacadens del af denne.

5 Trapper I ejendomme, hvor hovedtrappen brandsikres som enetrappe, kan dette udgøre et særligt problem i forhold til bevaring af de ofte fine detaljer ved træpanelvægge, dørpartier, stuklofter og lignende. Disse elementer skal bevares, hvor det er muligt. Der henvises til "Retningslinier for nedlæggelse af bagtrapper", som kan ses på kommunens hjemmeside under Etageadskillelser Etageadskillelse mellem kælder, stueetage og portrum skal være varmeisoleret for at opnå en bedre varmeøkonomi og et bedre indeklima i boligerne. Eventuelle loftsbeklædninger, der ikke opfylder gældende brandkrav, skal fjernes. Træbjælkelag skal kontrolleres for råd og svamp.

6 I forbindelse med ændring af en butiksfacade kræves skiltning eventuelt ændret og tilpasset huset. Hvis facaderne skal males, bør der anvendes diffusionsåben maling. Eksisterende vinduer, som bevares, skal være tætte og i god stand og med mindst 2 lag glas. Ved stærkt trafikerede veje bør der monteres lydruder i vinduer mod vej.

7 Wc og bad Ved byggeskadefondens eftersyn er der i badeværelser konstateret en del svigt, især badeværelser udført i lette konstruktioner. Derfor vil indretning af nye badeværelser almindeligvis kræves udført som "tungt badeværelse" med støbt etageadskillelse med flise- eller terazzobelægning og udført i henhold til BY og Byg anvisning nr Vådrum. Brusepladsen skal almindeligvis udføres på minimum 80x80 cm og bør afskærmes med vinger eller væg, så det undgås, at tilstødende bygningsdele eller installationer påføres vand. Gulv skal have mindst 2% fald omkring gulvafløb i bruseplads.

8 Installationer Nye vand- og afløbsrør skal føres i en installationsskakt, som principielt rummer alle husets installationer. Skakten skal placeres lettilgængeligt og med god plads til udskiftning og supplering med nye installationer. Adgang til installationsskakt placeres så vidt muligt udenfor baderummet og med god adgang for opsyn. Alle rørsamlinger skal være fuldt tilgængelige. Installationsskakte kan forsynes med melderør, så evt. utætheder bliver konstateret hurtigt.

9 Nye radiatorer skal som hovedregel placeres ved ydervægge for derved at opnå en bedre varmefordeling i opholdsrum. Ved udskiftning af vandinstallation bør der anvendes rustfri stålrør med synlig rørføring fra installationskanal eller nedhængt loft. Alle rørføringer skal kunne adskilles og udskiftes uden destruktive adskillelser af øvrige bygningsdele. Nedhængte lofter skal være demontérbare, hvis der føres skjulte rør over loft. Defekte kloakledninger er en af hovedårsagerne til fugtindtrængen i kældre. Derfor skal tilstanden af disse installationer undersøges ved en tv-inspektion. Elinstallationer skal kontrolleres, og gamle stofledninger og lignende skal udskiftes, og nødvendige relæer monteres. I forbindelse med udskiftning og renovering af elinstallationer bør der monteres ekstra stikkontakter specielt i opholdsrum. Der skal sikres en tilstrækkelig ventilation især fra bad og køkken, og fra kælder og tagrum.

10 I små badeværelser og i rum uden vindue til det fri, bør der etableres et større luftskifte end forudsat i bygningsreglementet. Private friarealer Belægninger i gård med fald mod bygningen, skal udskiftes eller omlægges, for derved at lede regnvand væk fra bygningen. Skadede og ødelagte belægninger skal ligeledes udskiftes.

11 Miljø Ved byfornyelse skal der fremtidssikres ved at anvende miljørigtige og ressourcebesparende materialer og installationer. Der henvises til pjecen Miljøorienteret Byggeri udgivet af Århus Kommune januar Pjecen indeholder krav og anbefalinger til byggeriet, herunder den støttede byfornyelse, og kan ses på kommunens hjemmeside under Rådgiver Det er en forudsætning ved offentligt støttet byfornyelse, at der tilknyttes professionelle rådgivere som teknisk og administrative sagkyndige til gennemførelse af byfornyelsesprojektet. Rådgiverne skal være omfattet af en ansvarsforsikring. Århus Kommune yder tilskud til udarbejdelse af en tilstandsrapport ved udlejningsejendomme og andelsboligforeninger uden eget toilet og bad. Særlig vejledning herom fås ved henvendelse til Byfornyelsesafdelingen.

12 Driftsplan For at bevare en bygnings kvaliteter er det vigtigt, at der udføres en løbende vedligeholdelse. Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for drift og vedligeholdelse af bygningen. Planen skal foreligge ved byggeriets færdiggørelse, og skal løbende revideres. Se vejledning under litteraturliste. Gode råd Tænk på materialernes og konstruktionernes levetid. Husk at regelmæssig vedligeholdelse giver længere levetid. Tilse jævnligt udsatte bygningsdele. Registrer fejl og mangler løbende. Hurtig udbedring kan mindske følgeskader. Skriv erfaringer ned, så andre kan få gavn af dem. Litteratur Byggeteknik Byggetekniske erfaringer og anbefalinger. BvB. Gode vådrum ved bygningsrenovering. BvB Gode tagløsninger. By- og Boligministeriet BYG- ERFA. Byggeteknisk erfaringsformidling, byggeanvisninger m.v. Retningslinier for nedlæggelse af bagtrapper. Århus Kommune, Magistratens 2. Afd. Bygningsinspektoraterne December Driftsplan. Vejledning for rådgivere og bygherrer. Erhvervs- og Boligstyrelsen juni Kvaliteter i byen Århus Kommune, Magistratens 2. Afd.

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Forord. En levende by

Forord. En levende by Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarhus N. Udløbsdato 27-08-2015. Lb. nr. H-15-00921-0013. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarhus N. Udløbsdato 27-08-2015. Lb. nr. H-15-00921-0013. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johnny Hansen dresse Lisbjergbakken 16 Postnr. 8200 Dato 27-02-2015 By arhus N Udløbsdato 27-08-2015 H-15-00-0013 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-976054 Matrikel/Ejerlav: 12D Lisbjerg,

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 25-02-2016. Lb. nr. H-15-00386-0211. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 25-02-2016. Lb. nr. H-15-00386-0211. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lone Mette Mikkelsen Adresse Havbovej 15 Postnr. 8420 Dato 25-08-2015 By Knebel Udløbsdato 25-02-2016 H-15-00-0211 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-13479 Matrikel/Ejerlav: 7CQ Knebel By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kate Aase Marie Hansen. By Sakskøbing. Udløbsdato 26-09-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kate Aase Marie Hansen. By Sakskøbing. Udløbsdato 26-09-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Kate ase Marie Hansen dresse Parkvej 26 Postnr. 4990 Dato 26-03-2013 By Sakskøbing Udløbsdato 26-09-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-19820 Matrikel/Ejerlav: 22BR Sakskøbing Markjorder

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Taastrup. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Sælger Sælgersen dresse Testvej 1 Postnr. 2630 Dato By Taastrup Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 169-95051 Matrikel/Ejerlav: 1g 27051 Internt sagsnummer Test Indhold Vigtige oplysninger

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Tom Gerlach. By Kolding. Udløbsdato 19-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Tom Gerlach. By Kolding. Udløbsdato 19-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Tom Gerlach dresse Fjeldparken 41 Postnr. 6000 Dato 19-02-2015 By Kolding Udløbsdato 19-08-2015 H-15-00-0015 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-180967 Matrikel/Ejerlav: 2CV Tved

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen Adresse Danshøjvej 25, 1. sal Postnr. 2500 Dato 22-06-2015 By Valby Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-99288 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 23-10-2014. Lb. nr. H-14-00021-0119. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 23-10-2014. Lb. nr. H-14-00021-0119. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Claus Skøtt ndersen dresse Enebærvej 6 Postnr. 8464 Dato 23-04-2014 y Galten Udløbsdato 23-10-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-190 Matrikel/Ejerlav: 18C Stjær y, Stjær Internt sagsnummer

Læs mere