CATV. undersøgelser - bl.a. IDC indikerer 48% ligesom Danmarks Statistik angiver også 48%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CATV. undersøgelser - bl.a. IDC indikerer 48% ligesom Danmarks Statistik angiver også 48%."

Transkript

1 1 Synopsis: Platformenes konvergens og nye værdikæder Den digitale medieverden er i dag karakteriseret ved at den teknologiske konvergens mellem telekommunikation, IT, kabel- & satellit-tv, publishing- og underholdningsbranchen er blevet en reel industri, som tillige er den hurtigst voksende sektor på et altomfattende globalt plan. EPG s Browsers CA Uplink DVB Cable Modem HE CATV FM DVB Studie VBI/DTT POTS Dial up ISDN xdsl WebTV Figur 1: Konkurrencesituationen på distributionsplatforme Figuren illustrerer på den ene side hvordan forskellige distributionsnetværker forsyner hhv. med TV og med Internetadgang. Terrestrisk fjernsyn er som bekendt den mest udbredte platform for broadcast med størst penetration. Kabel- og satellit-tv har betydelig større båndbreddespektrum og kan derfor også i digitalt format tilbyde betydelig flere kanaler, og f.eks. anvende disse kanaler til data i stedet for fjernsyn. Telenettet - POTS (Plain Old Telephone System) - eller PSTN (Public Switched Telephone Network) - eksisterer i et analogt og i et digitalt format. Anvendelsen af telenettet som returvej i forbindelse med broadcast-nettenes digitale datatjenester er endnu den realistiske løsning. Først med fremkomsten af den trådløse teknologi - á la mobiltelefonien - er tovejs broadcast tilgængelig. Båndbredden på denne platform er dog endnu ikke tilstrækkelig til at også levende TV/video kan transmitteres begge veje. En forestilling om anvendelse af nye trådløse teknologier - terrestrisk såvel som fra satellit - til multimedia er realistisk indenfor de næste 5 år. Danmark ligger i international henseende temmelig godt til. Antallet af PC er på arbejdspladser og i hjemmene er blandt de højeste 1 i verden. En ud af otte husstande 1 53% iflg. en undersøgelse foretaget af Gallup for forskningsministeriet i efteråret Andre undersøgelser - bl.a. IDC indikerer 48% ligesom Danmarks Statistik angiver også 48%.

2 2 (12%) har modemer til elektronisk kommunikation via Internettet, og antallet af såkaldte web-steder ( hosts ) på Internettet i forhold til antal indbyggere hører også til blandt verdens højeste, kun overgået af USA, Canada og de øvrige lande i Norden. Danmark har tillige den absolut bedste og mest veludviklede infrastruktur på telekommunikationsområdet, hvilket sammenholdt med den politiske vilje til at være førende som informationssamfund gør landet til en eftertragtet model for andre landes udviklinger af IT og multimedia. Danmark er dog ikke - i selvstændig teknologisk henseende - førende med egne udviklinger af applikationer. Til gengæld er Danmark som markedsmæssig test-bed velegnet til at gennemføre afprøvning og udvikling af koncepter, hvilket tidligere er bevist i bl.a. telesektoren og f.eks. ved kredit- og betalingskort (Dankort og Danmønt). Med Internettets hastige internationale udvikling (som i realiteten først regnes fra fremkomsten af World Wide Web i 1994) er der på mange områder tale om en total eufori i iveren efter at vise, hvad der teknologisk kan lade sig gøre: Musik, radio & TV, telefoni, 3D grafik, intelligente agenter, søgemaskiner mv. Og i mange tilfælde er der ret beset tale om regulære teknologiske og markedsstrukturelle landvindinger, som ikke syntes mulige for blot få år siden. Samtlige virksomheder indenfor IT, kommunikation og software trækker i samme retning, og anerkender alle Internettets succes og fremtidige dominans. På trods af Internettets altoverskyggende tilstedeværelse - i medierne såvel som i praksis - har der ikke desto mindre været en tilsvarende og længerevarende udvikling i gang omkring digital TV. Denne udvikling har primært fokuseret på komprimering af billeder i form af hvad man kan kalde almindeligt fjernsyn. I de relativt få år digital TV har eksisteret, er der dog ikke endnu opnået nogen større kundemasse - men den kan forventes indenfor de næste 3-5 år. Drivkraften vil primært være en dekoder med betalings-tv koncepter, som undervejs er blevet kaldt for mange ting: PPV (Pay Per View), VOD (Video On Demand), NVOD (Near Video On Demand), Movies On Demand etc. Faktum er dog også at betalings-tv, som det drivende koncept - for at få forbrugerne til at betale for at se mere TV - nok vil være en forretning for film og sport, men det vil ikke kunne finansiere en tilstrækkelig hurtig vækst for hverken netværksejere eller indholdsejere til at der kan skabes en helt ny og global infrastruktur hvor reelt interaktivt fjernsyn på on demand basis kan realiseres for fjernsyn alene. De mest markante operatører på denne arena er primært satellit-tv: BSkyB i England, Canal Plus i Frankrig (samt Italien, Spanien og Benelux-landene), Bertelsmann og Kirch i Tyskland og Canal Digital (Telenor og Canal Plus) i Skandinavien. I USA - såvel som i Japan - er det DirecTV (Hughes) der er den væsentlige spiller.

3 Internettet har overhalet digital TV udviklingen indenom 3 De kommercielle operatører forsøger for fuld kraft at tiltrække kunderne med tilbud om en digital dekoder der giver produkter som PPV og NVOD. Indholdssiden er primært opkøbte film og sportsrettigheder som pakkes til kanaler. Indenfor det seneste års tid er det dog blevet tydeligt, at Internettet med TV-relaterede tjenester - som f.eks. nyheder og shopping - også vil være en drivkraft for dekoderen, som derved får flere funktioner, og dermed kommende også får konkurrence fra nye stand alone-dekoderbokse - de såkaldte Web/TV-bokse. Omend TV-dekoderne fysisk efterhånden er standardiseret, er diskussionen om forskellige proprietære adgangssystemer - og især snitfladen til tjenesterne - de største problemer for succes. Endnu inden disse tidlige TV-spillere rigtigt er kommet i gang har Internettets succes altså betydet, at dekoderne nærmest som et must skal indeholde Internetadgang. Indholdet på Internettet er dog primært informationstjenester og kun begyndende shopping og handel. Det er de samme elementer operatørerne af digital TV også har planlagt at kunne tilbyde via den digitale datastrøm der kommende udgør TV-signalet. Det der også kaldes for conditional access (CA) og som indtil videre er forskellige valgte standarder hos forskellige operatører. Parallelt hermed er perifere Internet-enheder, som f.eks. kabel-tv modemer og satellit- TV/PC modtagere, begyndt at dukke op på markedet. Helt naturligt opstår derfor også begrebet Internet TV eller Web/TV, som både dækker over en dekoderboks og et indhold præsenteret på TV-apparatet samt et TV-indhold præsenteret på PC. På grund af den sparsomme båndbredde i access-nettet - dvs. på de almindelige telefonforbindelser - har Internettet endnu ikke været i stand til at levere meget andet end tekst og grafik samt mindre eksempler på såkaldte streamede (komprimerede) lyd- og billedfiler, som på trods af tjenestetyper i form af både radio, TV og telefoni, ikke endnu har levet op til den almindelige forbrugers opfattelse af kvalitet. På den anden side har millionvis af såkaldte early adopters på Internettet været vildt begejstrede for at det overhovedet kan ske - og i øvrigt særdeles tilfredse med de fordele som affødes heraf - primært lavere takster/priser og on demand -begrebet. Det anses egentlig kun for et spørgsmål om (kort) tid før der sker et gennembrud for resten af markedet. Med en tilnærmelsesvis fordobling af Internettets brugere for hvert år, vil der i år 2000 være mindst millioner mennesker on-line. I den forbindelse er det værd at bemærke, at markedet for de internationale kommercielle paneuropæiske satellit-tv stationer p.t. er i størrelsesordenen millioner husstande - og at det europæiske Internet-marked p.t. kun udgør knap 10 millioner brugere.

4 Der er andre leverancesystemer af digital TV og Internet De fleste kabel-tv operatører har for længst introduceret feltforsøg med kabel-tv modemer, og teleselskaberne har introduceret forsøg med ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), som indebærer at også de almindelige telefonlinier kan bære TVsignaler eller f.eks. store datamængder fra Internettet. Et digitalt TV-signal kræver f.eks. en båndbredde på 3-6 Mbit/s. 4 Kabel-TV modemer forventes at være såkaldte symmetriske systemer med tovejs Mbit/s hastigheder. ADSL-teknologien kan i dag kommercielt håndtere signaler på 1-2 Mbit/s og forventes at kunne transmittere 6-10 Mbit/s signaler i løbet af dette og næste år. Næste generation af ADSL kaldes for VDSL (V for very high ) og får endnu større hastigheder. Digitalt terrestrisk TV er på vej i de samme regioner som satellit-tv operatørerne besidder (primært i England, hvor der allerede i løbet af sommeren/efteråret 1998 er planlagt kommercielt drift af ca. 35 kanaler). Det er til forskel fra de digitale satellit systemer public broadcasterne der i første omgang nyder godt af dette. I England er BBC og de øvrige jordbaserede TV-stationer selvskrevne aktører - selvom også nye konsortier af kommercielle operatører er valgt. Sverige har netop før årsskiftet vedtaget introduktion af digitalt terrestrisk TV med start i 5 områder med hver 8 kanaler, hvor både Sveriges Television og private får adgang. I USA har lovgivningen bebudet ophør af analogt fjernsyn i år 2006 og allerede nu stillet gratis frekvenser til rådighed for påbegyndelse af digital terrestrisk TV. Samtidig er diskussionen om standarder på forskellige dekodere mellem forskellige distributionsformer startet. Systemerne er ikke umiddelbart kompatible og politisk og regulatorisk er der en begyndende bevidsthed om konsekvenserne, som primært vil betyde at kunderne bliver sat i centrum, idet ingen brugere vil acceptere flere forskellige dekodere til flere TVdistributionssystemer som indeholder de samme kanaler, programmer og tjenester. Endvidere vil forskellige indholdsleverandører næppe heller acceptere at skulle kode samme tjeneste i flere forskellige formater. På lidt længere sigt introduceres også de såkaldte LEO - Low Earth Orbit - satellit systemer. Oprindeligt planlagt som erstatning for mobiltelefoni - men nu mere som regulære multimedia-systemer med mulighed for både lyd & billeder primært til brug for bærbare enheder. Motorola s Iridium er det første operative mobiltelefonisystem allerede i Teledesic med deltagelse af bl.a. McCaw, Microsoft og Boeing følger om få år og er fra starten baseret på multimediatransaktioner.

5 Sammensmeltningen af digital TV, Internettet og telenettets asymmetriske kommunikation er næste fokus og vækstområde 5 Parallelt med at forbrugerne erhverver sig PC er og modem - og samtidig med at introduktionen af digitale dekodere for alvor starter - er det evident, at typen af tjenester - fra hver sin teknologiske platform - vil henvende sig til alle platforme - og dermed til slutbrugeren - hvadenten denne har PC og/eller TV-apparat med signalleverance på den ene eller den anden måde. Broad cast service provider Br oad cast network adaptor Broadcast medie: ISDN/ B-ISDN/ ADSL Satellit CATV SMATV Terestrisk MMDS/ LMDS Br oad cast kanel Br oad cast interface module Transmissions netværk (uafhængigt) Set top unit Interactive service provider Interactive network adaptor Returvej Interaktionsmedier: PSTN/ ISDN/ B-ISDN/ ADSL Satellit (VSAT) COAX + VSAT Terrestrisk GSM MMDS/ LMDS Internet Interactive interface module (kan fx. være eksternt) STU Network interface unit Transmissions netværk (uafhængigt) Interaktionskanal Set-top boks (STB) Fysisk transmissionsnetværk Figur 2: Simplificeret referencemodel for "interaktivt TV" Figuren illustrerer i en simpel modelform hvordan et TV-signal transmitteres via forskellige mulige platforme frem til en dekoder og brugerens fjernsynsapparat. Returvejen som indeholder brugerens kommandoer for fremkaldelse af nye data- og informationsstrømme (i form af video - eller f.eks. meget store datamængder fra Internettet) sker via forskellige mulige netværker. Det er karakteristisk at datastrømmen til brugeren er meget stor - og datastrømmen fra brugeren er meget lille. Karakteristikken fremover bliver for TV-folk, at der er tale om nye data- og tillægstjenester, som kan leveres sammen med det digitale TV-signal - og for PC-folk, at der er tale om lyd- og billedbaseret interaktiv underholdning og shopping som vha. digital komprimering tilpasses båndbredden. Og for begge som såkaldt on demand - idet indholdet som digitalt indhold får samme format og kan lagres og hentes på et vilkårligt tidspunkt, hvilket for brugeren betyder, når det passer ham/hende. Begrebet broadcast (én-til-mange) som envejs kommunikation forsvinder og vil fremover blive redefineret som ny tovejs kommunikation - hvadenten det kommer til at hedde: Interaktivt TV - eller som det kaldes i forskellige Internet jargoner: Webcast, Cybercast, Intercast o.l. Det betyder naturligvis ikke at traditionelt TV forsvinder eller at betalings-tv ikke realiseres. Tværtimod. TV og broadcast er fortsat drivkraften for

6 en langt større gruppe af forbrugere end PC-brugere. På verdensplan er der næsten 1½ milliard TV-forbrugere i forhold til knap 300 millioner PC-brugere. 6 Forskellen på de to platforme/services er også hvad man kan kalde den mentale tilstand. Forbrugeren opfatter endnu primært TV-apparatet som et underholdningsmedium - og PC en som arbejdsredskab. Faktum er dog, at de to terminaler teknologisk er smeltet sammen, og adgangen/tilgangen til indholdet er det samme, hvorfor udviklingen af tjenester drives af dette forhold. Der vil blive tale om en specialisering af mediernes tjeneste -anvendelse - og en ny definition af reklamer Det der tiltaler TV-apparatet er simple pil-og-tryk funktioner via en fjernbetjener - f.eks. fremkaldelse af tekst og information i et bestemt format som egner sig til TV og se-afstand. Fremkaldelsen af tekst-tv lignende informations- og shopping-sider (á la netværket WebTV, Home, RoadRunner m.fl.) vil komme meget hurtigt i form af dedikerede Web/TV-bokse, som bliver introduceret parallelt med digitale TV-dekodere. Fremkomsten af Internet TV eller Web/TV - både som begreb, produkt og netværk - er den seneste eksemplificering af sammensmeltningen af TV og PC. En række af verdens førende fabrikanter - bl.a. Sony og Philips i samarbejde med Microsoft (som sidste år købte virksomheden WebTV) har introduceret 2. generation af Web-bokse, som gør det muligt at overføre og fremvise Internettet på TV-apparatet - vel at mærke både isoleret og som såkaldt PIP (Picture in Picture). Andre helt nye leverandører - som f.eks. NetChannnel og Worldgate - har ligeledes allerede introduceret disse faciliteter på kabel-tv nettene. Hvorvidt dette som begreb/produkt har en fremtid - f.eks. som alternativ til hhv. PC er, NC er og/eller digitale TV-dekodere - og XC er som er det seneste specialiserede begreb - vil meget afhænge af hvordan forbrugeren vil opfatte indholdet. Er der blot tale om en billigere løsning for en PC - jf. NC og Java-diskussionen - eller er der reelt tale om at nye indholdsleverandører på Internettet (og/eller off-line på CD/DVD) vil levere programindhold der kan og vil konkurrere med traditionelle broadcastere? Det er allerede indlysende, at f.eks. genkaldelse af udsendelser som egentlige genudsendelser vil være det første anvendelsesområde, sådan som f.eks. DR Online og andre TV-stationer allerede nu kan vise det. Men dette er i realiteten kun et andet anvendt ord for tidsforskudt TV, hvilket bl.a. også kan ske på NVOD/VOD-systemer. Det interessante er om der er en sammenhæng mellem en given TV-udsendelse og den bagvedliggende information/fakta - og at brugeren ret beset kan (og vil) sammensætte og anvende dette til at producere sin egen udsendelse. Reklame-elementet på TV vil også ændre karakter, idet tekst, grafik og billede-baserede reklamer fremover kan associeres til individets (selvvalgte) profil og præsenteres på samme måde som et almindelig tekst-tv lignende overlay. Fremtidig vil forskellige nye typer af reklamesituationer skulle defineres - og sandsynligvis på niveau med Internettets internationale jargon:

7 7 Banner ads: billboards - statiske eller dynamiske Button ads: service, henvisninger/genvej Keyword ads: søgninger på nøgleord, hvor ordet giver bestemte banners (f.eks. madopskrifter giver specifikke leverandører) Sponsorships/co-brand ads: integrationen mellem firma brands og produkter (tredje parter) In-your-face ads: TV-reklame (før den specifikke information gives) Figur 3: Ordforklaringer for reklame på Internettet På nuværende tidspunkt defineres reklame på Internettet som såkaldte impressions eller hits på en side - dvs. antallet af gange en bruger kigger på siden. Typisk anvender en bruger ca. 10 hits til at bladre rundt på den valgte Web-side. Det betyder at antallet af hits skal divideres med 10 for at få antallet af impressions. Anvendelsen af hits som målestok for og værdiansættelse af f.eks. bannerreklame er dog ikke særlig stringent. Det fortæller f.eks. intet om forbrugerens profil og svarer derfor til outdoor reklame. En mere reel form er derfor at anvende logistikken i form af hhv. cookies, som automatisk fører til udvikling af hhv. push og customizing begreberne. En ny opgørelse af definitioner får således også betydning for prisfastsættelsen - f.eks. prisen for reklame, når reklamen reelt er vist x1000 gange; eller hvis seeren reagerer på reklamen (som jo kan måles og registreres i den ny teknologi) - og f.eks. hvis seeren reagerer med afgivelse af personlig information eller accepterer advis for updates mv. Metoder som allerede anvendes på Internettet og som bygger på tilstedeværelsen af computerkraft og anvendelse af log-filer. Logistikken bliver altså et integreret parameter sådan som det også kendes fra betalings- TV s Subscriber Management Systemer (SMS/IBS-systemerne). Men endnu mere i den digitale TV-verden, hvor også begreber som push, cookies og customizing vil kunne levere interaktiv reklame, og hvor det ikke er utænkeligt at forbrugeren vil blive betalt for at se reklame. Den elektroniske markedsplads - mere end shopping og reklamer På Internettet er anvendelsen allerede meget mere transaktionsbaseret, fordi en PCbruger i forvejen er i mere intens og interaktiv dialog med skærm og applikationer. Nye elementer, der kan og vil blive anvendt i dette format, vil f.eks. være afstemninger i form af forbrugerundersøgelser, som yderligere understreger fordelen ved at anvende datakraften og logistikken i Internettets og digital TV s mulighed for individuel adressering og registrering. Udviklingen indikerer også tydeligt, at der er tale om at forholde sig brugerens mentale situation. Ingen af de teknologiske trends og de mange eksperimentelle tjenester på Internettet har endnu et niveau, der (mentalt) kvalitetsmæssigt kan måle sig

8 8 med den almindelige TV-skærm eller med hi-fi - idet Internet-sidernes layout i dag ikke er specielt velegnede til TV-skærmen. Skal eksisterende Internet-tjenester i dag integreres med de kommende digitale TV-tjenester skal de kodes i en særlig standard. Omend det altså kan lade sig gøre teknisk, er der en økonomisk omkostning, som p.t. ligger ca. en tredjedel højere og mere end almindelig Internet-programmering. På sigt forventes denne situation erstattet af et universelt programmeringssprog - formodentlig Java - som oprindeligt blev udviklet til at være en kodning til digital TV, og som nu også tegner sig for udviklingen på Internettet, som den længe ventede middleware der kan binde alle andre programmeringssprog sammen. De indholdsleverandører som vil teste markedet for shopping, elektronisk handel mv. (som nu under ét kaldes for e-commerce) vil indtil videre også komme til at forholde sig til at indholdet, reklame og information i præsentationer på Internettet er anderledes på en PC-skærm, end på TV-skærmen. Fra en markedsmæssig betragtning er der endnu tale om at afvente resultaterne, og forholde sig til, at bestemte markedssegmenter har forskellig brugeradfærd foran TV og PC. Ligesom især det regulatoriske aspekt og diskussionen om betaling og sikkerhed afventer en afklaring. Teknologisk er der intet i vejen med sikkerheden. Politisk er der derimod mange skjulte dagsordner. Især bankerne skal vurdere hvilken rolle de skal spille. De må bl.a. vurdere at konkurrencen kan komme fra forskellige netværksejere og andre med ekspertise i transaktionsbehandlinger - jf. f.eks. teleoperatørerne og supermarked-kæder, hvor bl.a. FDB i Danmark vil kombinere kundernes loyalitet med købekort, dividende og en egentlig bankforretning i løbet af En elektronisk markedsplads er således ikke bare en teknologisk platform - og slet ikke som den hidtil har været præsenteret for brugeren - dvs. i form af en brugerbetalt adgang med anskaffelse af en særlig og proprietær dekoder, smartcard, software osv. Det bliver i stedet afgørende at forholde sig den åbne platform og til forbrugerens udtrykte præferencer. Isolerede tjenester/services - shopping, information mv. - er for så vidt allerede i gang. På TV-stationerne i form af tekst-tv - og på Internettet med indholdsleverandørernes stærkt voksende antal Web-steder - og på digital TV med udgangspunkt i kabel- og satellit-tv operatørernes såkaldte EPG er (elektroniske programguider) som er brugerens kommende navigationsværktøj. Stort set alle radio- & TV-stationer og netværksejere eksperimenterer med dette. Det anslås at der er mere end 650 såkaldte webcast radioer og 270 real video websteder med udgangen af Men det er endnu generelt isolerede og halvhjertede forsøg som er uden sammenhæng til forbrugerens og markedets opfattelse af det nye medium. På samme måde, som der er bestemte kerneseere på f.eks. TV3 i forhold til TV2 eller DR - eller at en forbruger læser Dagbladet Information i stedet for Ekstrabladet, indikerer dette et behov for en redaktion, som forholder sig til markedssegmentering, mediemix, kvalitet mv. Det samme forhold skal en indholdsleverandør på det nye digitale medium forholde sig til i tiltrækningen af kunder. Branding og kvalitet af produktet er én ting - men at få

9 9 kunden i butikken i en verden, som er uden stringent reklame og promotion, er som at vente på at kunderne tilfældigt opdager butikken på gaden. Den ny teknologi giver dog heldigvis andre muligheder, idet logistik og kundekendskab kan anvendes sammen med loyalitet og præference og binde kunden og leverandøren sammen på en ny måde. Eksempler på dette findes allerede med flere forskellige heleller halvintelligente søgemaskiner og agenter, hvor f.eks. en af Internettets bedst kendte push -leverandører formodentlig er PointCast (med over 1 million downloads indenfor det sidste års tid). Cross Platform - Internet og digital TV smelter sammen Den åbne platform som Internettet repræsenterer med det universelle HTML-sprog er først og fremmest at opfatte som en åben teknologisk standard på tværs af alle distributionsnet (cross platform). Det er det samme forhold teleselskaberne og public service broadcasterne i Norden netop er gået sammen om at skabe for digital TV. Foruden dekoderen og CA-systemet er især applikationsgrænsefladen (API) det element, som skal sikre en ensartet tjenesteudvikling. Og det er EPG en - som er sammenlignelig med en Internet-browser - der skal sikre en ensartet brugersnitflade. I denne fase er der endnu primært tale om early adopters. Teknikken, kunderne og markedets udbydere er til stede - men konsument- og udviklingsmæssigt er vi endnu ikke nået til det stadie, hvor de mange er med. Den kritiske masse kommer dog efter alle tegn at dømme indenfor de næste par år. På det tidspunkt skal en tjeneste kunne levere value for money, idet forbrugerne vil vælge redaktion på samme måde, som de vælger avis, TV-station, forening og lignende). Argumentet om, at hvis en bestemt teknologisk platform kan tilbyde den specifikke tjeneste/ydelse, vil denne platform/leverandør vinde kunden eksklusivt, gælder ikke, hvis det samtidig betyder at der skal anskaffes eller betales særligt for nyt hardware/software. Forbrugeren vil forlange teknologisk gennemsigtighed og kun forholde sig indholdet og den fordel det giver ham/hende. Indenfor rammerne af en bestemt netværksejer og en Internet platform vil udbudet formodentlig være struktureret - men tilbudene vil være begrænsede, fordi de enkelte operatører vil søge at udvikle og introducere hver sin egen eksklusive EPG og pushbrowser. Netværksejerne (teleselskaberne, kabel- og satellit-tv distributører m.fl.) vil forsøge at monopolisere kunderne med bestemte teknologiske eller økonomiske tilbud, som sikrer fastholdelse af forbrugeren på netop deres netværk eller Web-site. Det handler ultimativt om at kunne samle indholdet og indholdsleverandørerne omkring en fælles og entydig adgang - som altså ikke er teknologisk integration (den sker (næsten) af sig selv) - jf. figur 4 - men en udbudsmæssig integration, som kun sker hvis nogen organiserer den.

10 Nye værdier - nye værdikæder 10 I den simplificerede media-værdikæde: Indhold pakning distribution forbrug - betyder altså, at netværksejerne i forhold til værdikæden vil søge eksklusivitet til bestemte indholdsleverandører. De forsøg og eksperimenter der foregår netop nu bygger alle på denne værdikæde. Modellen er dog regulær nok, og det handler præcis om at identificere hvor man vil placere sig, og hvor meget af kæden man vil kontrollere. I tilfældet med betalings-tv har de store internationale spillere hele kæden. Indkøb og ejerskab af rettighederne pakkes til TV-kanaler og forsøges distribueret over så mange platforme som muligt - og afsluttes med at kunderne kun kan opnå adgang, hvis der indkøbes en bestemt dekoderboks (og et smartcard). Konkurrencen mellem distributørerne er altså også konkurrencen om seerne. Det er konkurrencen om gratis, licensbetalt og reklamefinansieret TV - og i fremtiden i forhold til betalings-tv. Forbrugeren vil også kommende vælge bookmarks på samme måde som i dag ved valg af TV ets programmer, avis mv. - og derfor kun forholde sig til en håndfuld udvalgte udbydere (kanaler) fremfor de tusindvis af muligheder. Heri ligger ikke en bestemt teknologi - men en værdimæssig opfattelse - og det bliver placeringen på EPG en der afgør dette. Internettet vil kunne defineres efter samme målestok og samme værdikæde som betalings-tv. Pr. definition er alting dog endnu gratis og virksomhederne forsøger at finde ud af hvordan der kan tjenes penge på indhold. Betaling for browsere er gratis i den forstand, at man kan downloade gratis eksemplarer af indtil flere forskellige modeller. Betaling for særlige plug-in s (supplerende speciel software) vil formodentlig ikke blive accepteret af forbrugeren, hvilket understreges af kampen mellem Netscape og Microsoft s Explorer. Startende bagfra i værdikæden vil betaling for adgang til Internettet indtil videre blive accepteret, fordi forbrugeren ret beset får en ydelse - nemlig betaling for tiden man er opkoblet på Internettet. I USA er dette i langt de fleste tilfælde gratis (pga. gratis lokale samtaler). Prisen og betalingen for tid vil i Europa meget hurtigt ændre sig, fordi andre adgange (f.eks. via kabel- og satellit-tv) tilbyder dette gratis - eller langt billigere end teleselskaberne. Når først man er på Internettet er adgang til størsteparten af Web-sites gratis, primært fordi der endnu er tale om markedsføring og offentlig tilgængelig information. Kun i ganske få tilfælde er der tale om en slags betalings-tv eller PPV - f.eks. download af rapporter, analyser mv. - samt i udpræget grad for pornografi. Betaling for varer af denne karakter vil naturligvis være accepteret - især hvis tjenesten er sammenlignelig med et fysisk produkt, som f.eks. avis, magasin mv. For værdikædens distributører er udnyttelsen af nettets infrastruktur en investering, som skal relateres til brugernes villighed til at anvende dette som adgang til Internettet. Distributørerne - også de nye ISP er (Internet Service Provider) - kan dog ikke forvente andet end gennemgang, hvis ikke der også tilbydes indhold. En række distributører og ISP er er på vej opad i værdikæden mod egne kanaler og rettigheder til at pakke og kreere kanaler - f.eks. America Online og herhjemme

11 11 teleselskaberne - f.eks. Tele Danmarks Opasia. De fordele der endvidere kan spilles på, er billig eller gratis opkoblingstid samt større båndbredde. Dette vil være attraktivt for en række superbrugere, som indtil videre er bundet af sparsom båndbredde via telenettet. Men det vil fortsat være indholdet der er den egentlige værdi. Pakningen af indhold på Internettet er pr. definition kun muligt hvis der etableres en kanal - eller en web-site (en platform) - der fastholder kunden - og enten får kunden til at betale for at være på platformen - eller ved at lade kunden blive eksponeret for reklame betalt af udbydere. Reklameindtægterne på Internettet opgøres af forskellige interessenter og på mange forskellige måder. De fleste iagttagere er dog enige om at det er et eksplosivt marked som i år 2000 vil udgøre alt mellem 800 mio. $ (Simba) og 5 mia. $ (Jupiter). Med udgangen af 1997 er Simba s forudsigelser allerede overhalet. I sammenligning med verdensmarkedet for reklame er dette fortsat langt fra. I Europa udgjorde det samlede reklamemarked 77 mia. $ i I USA forventer man f.eks. at reklamemarkedet over de næste fire år stiger mest indenfor TV. Men det er transaktionerne som på sigt er den egentlige pengemaskine. F.eks. registrerede PBS i millioner transaktioner ved brug af Dankort. Et simpelt regnestykke med 1,50 krone pr. transaktion indikerer således også, at markedet for betaling med Dankort på Internettet er et marked på over 400 millioner kroner. IDC har i slutningen af 1997 forelagt tal for en prognose, som viser at der over de næste tre år er et marked på milliarder kroner. PBS og bankerne vil naturligvis gerne beholde det monopol de har skabt og henviser derfor til bestemte sikkerhedsprotokoller (SET) som det eneste sikre. Der findes dog allerede andre protokoller, og alle er i fuld gang med at finde udnyttelse i det enorme potentiale der ligger i elektronisk handel (e-commerce). E-commerce spås af de fleste som 1998-aktiviteten på Internettet var året for e- mail, 1995 var introduktionen af søgemaskiner og publishers (udgivere), 1996 var push -teknologien og i 1997 var det on-line tjenesterne med spil, aktier, auktioner mv. Fokus? - og tiden det tager Uanset der altså er sket en vis teknologisk sammensmeltning af TV og PC - og deres respektive netværker til bestemte distributionsplatforme for levering af lyd, tekst, data og billeder til den enkelte brugers skræddersyede behov, er det fortsat et marked for det man kalder early adopters. Et kommercielt massemarked kan først forventes, når der sker en egentlig integration mellem TV-apparatets funktionalitet (power up og i gang - til forskel fra PC ens lange starttid og en evt. NC s downloadtid) med en realtids tovejs netværksstruktur - dvs. lige stor - eller on demand -båndbrede - i begge retninger - til forskel fra de asymmetriske båndbredder der præger de forskellige netværkstopologier i dag.

12 Jf. figur 10 synes det som et fornuftigt gæt, at fase 3 først indtræder om år, hvis man tager i betragtning at dekoder-løsningen først i løbet af de næste 3-5 år får en kritisk masse - og at denne skal sameksistere med gammeldags analog TV-teknologi, som efter alle tegne at dømme først fases ud i årene Figur 4: Tre faser for reel multimedia konvergens Fase 1: (nu) TV og PC er separate enheder Fase 2: (nu og nær) PC/TV er en hybrid (dekoder) CATV Fase 3: (fjern) reelt interaktivt TV integreret med Internettet POTS

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank Oplæg til Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank I det følgende skitseres en række eksempler på grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank. Eksemplerne har foreløbigt status af forslag. Grundtabellerne

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Forord. Birger Hauge A/S Brandts.com

Forord. Birger Hauge A/S Brandts.com 1 3 Forord De seneste år har tydeligt vist, at den teknologiske udvikling har sat begrebet tid i perspektiv. Det gælder i samfundsmæssig betydning, i personlig opfattelse og det gælder naturligvis i forretningsmæssig

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10

Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører. Kulturstyrelsen, 3/10 Kulturens digitale udfordringer: Konkurrencen med de globale aktører Kulturstyrelsen, 3/10 Konkurrencen med de globale aktører Hvad sker der med Ekstra Bladet i en global og digital verden? - Internationale

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL?

HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL? 08.11.12/LKH HVAD KAN JEG BRUGE INTERNETTET TIL? HVAD ER INTERNETTET? Internettet er et kæmpestort, verdensomspændende netværk af computere, og disse kan sende information og data til hinanden efter nærmere

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1

WAN s. - langdistance netværk! Netteknik 1 WAN s - langdistance netværk! Netteknik 1 Wide Area Network Hjemme arbejdsplads Hjemme arbejdsplads ISDN2 ISDN30 ISDN ISDN2 1 Mbps FRAME RELAY 512 Kbps Frederiskhavn - Filial RAS 512 Kbps Aarhus - Hovedkontor

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

John W. Strand. www.strandreports.com. Hvordan ser TV markedet ud og hvordan udvikler det sig. Strand Consult

John W. Strand. www.strandreports.com. Hvordan ser TV markedet ud og hvordan udvikler det sig. Strand Consult Hvordan ser TV markedet ud og hvordan udvikler det sig. John W. Strand www.strandreports.com 2010. All rights reserved. 1 De regulerende myndigheder har ikke styr på værdikæden.. De fokusere på at give

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet.

Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 48 Offentligt Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet. DÆKKER LANG UDE I SKOVEN Bemærk, vi skifter

Læs mere

Folkelige medier i en ufolkelig tid

Folkelige medier i en ufolkelig tid Grundtvigs højskole 11. august 2017 Folkelige medier i en ufolkelig tid udfordringer og behov 1 Tre hovedtemaer: 1) Udfordring 1: Digitaliseringen og nye medier Overgangen fra kanaler til on demand 2)

Læs mere

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk.

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk. www. - Den virtuelle golfbane på nettet Boldsen Industriel Design www. 3D interface af golfbanen Om GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 20 mio. musiknumre med YouMusic uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni med

Læs mere

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Bilag A Købers kravspecifikation TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Side 1 of 7 INDHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Overordnede krav... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED 2017 EWII FORENING GIVER BEBOERE I DOMEA INTERNET MED LYSETS HASTIGHED Du får både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII og mulighed for landets mest udbredte TV fra YouSee. 5 GODE GRUNDE TIL AT DU SKAL VÆLGE

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere