Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne"

Transkript

1 Guldbergs Plads Aktivitetsplads målrettet voksne Projektrapport for Borgerinddragelsesproces på Guldbergs Plads, Nørrebro. D juni 2012 Open Air Neighborhood // 13. august, 2012

2 Introduktion til forløbet Teknik- og miljøforvaltningen udpegede i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Guldbergs Plads som emne for etablering en offentlig aktivitets plads med formålet at inspirere motionsuvante voksne til at være mere aktive i byrummet. Projektet beskrevet på SkabDinBy s online platform hvor borgere også kunne dele deres ønsker og tanker for projektet, lød således: Projektet blev sammenkoblet med det igangværende udviklingsprojekt, som foregik i TMF kaldet SkabDinBy. Det var internt udviklingsprojekt, der undersøgte og eksperimenterede med brugerdreven innovation i TMF. Borgerinddragelsesprocessen på Guldbergs Plads blev en del af et eksperiment i TMF for, hvordan det var muligt at arbejde netop med borgerinddragelse og brugerdreven innovation på nye måder. Her fik Open Air Neighborhood opgaven at eksekvere borgerinddragelsen på Guldbergs Plads. Borgerinddragelsesprocessen forløb på selve pladsen fra lørdag d. 9 juni til lørdag d. 16 juni, med efterfølgende borgermøde med evaluering d. 26. juni. I løbet af ugen blev der afholdt workshops med borgerne, som blev hjulpet til at komme med deres egne bud og ønsker på, hvordan en plads for aktive voksne kunne se ud. Open Air Neighborhood som faciliterede hele processen, var fysisk tilstede hele ugen på pladsen sammen med et hold håndværkere fra Bureau Detours, som byggede borgernes forslag og ideer som konkrete proto-typer, der skulle repræsentere borgernes ønsker for pladsen. De byggede prototyper skulle derefter stå til slutningen af august, for at blive testet af og evalueret på, således at man kunne få en idé om, hvordan pladsen kunne bruges. Udgangspunktet for processen var defineret i tæt samarbejde med alle de involverede parter, på tværs af forvaltninger, borgere og Open Air Neighborhood. Udgangspunktet kan beskrives med spørgsmålet: Hvordan kan Guldbergs Plads blive et sted der giver brugerne lyst til at bevæge sig? Eksperimentet Vi vil gennem eksperimentet undersøge, hvordan københavnerne mener, at en aktivitetsplads, der opfordrer til bevægelse skal udformes. Hen over sommeren inviteres københavnerne til at komme med deres bud på, hvad aktivitetspladsen på Guldbergs Plads skal kunne. Der vil blive afholdt idégenererings- og byggeworkshops, hvor lokale kan deltage og komme med deres bud på fremtidens aktivitetsplads. Spørgsmålene er mange: Skal aktivitetspladsen styrke alle dele af kroppen? Skal der mulighed for pulstræning? Skal man bevæge sig på en legende måde skal der eksempelvis være gynger, trampoliner eller noget helt andet? Gennem eksperimentet vil vi gerne have københavnernes bud, hvad der skaber et velfungerende grønt byrum, der giver lyst til bevægelse. Det er Open Air Neighboorhood (www.openairneighborhood.dk), der står for processen. Strategien Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udpeget Guldbergs Plads på Nørrebro til etableringen af en aktivitetsplads, der kan fungere som et bevægelsesfremmende byrum. Ambitionen er at lave en inspirerende og grøn aktivitetsplads, der giver de lokale borgere lyst til at bevæge sig. Den overordnede målsætning for at lave bevægelsesfremmende byrum er at få københavnerne til at bevæge sig mere og gøre bevægelse til en del af københavnernes hverdag. 1.

3 Program Inden workshopugen Lørdag d. 9. juni Søndag d. 10. juni Møder og aftaler med interessenter, bl.a. KAB Stand på pladsfesten på GBP. Opstartsdag med workshop. Flyers på døre. Ophæng af plakater Postkort. Svar på postkort blev samlet i den gule postkasse Praktiske forberedelser >> Vi indsamlede postkort og hang dem op på opslagstavlen: Min drøm er at Guldbergs Plads i fremtiden kan... Morgenkaffe, intro, oplæg OAN + TMF, lego co-creation, nabo lunch, Open space, syntese, designudfordring, tilmelding til workshops Mandag d. 11. juni Tirsdag d. 12. juni Onsdag d. 13. juni Torsdag d. 14. juni Fredag d. 14. juni Lørdag d. 16. juni Container ankom Büro Detours gik i gang med at bygge Kl. 16:00 Sundhedshuset kom på besøg. Kl. 18:30 Borgerworkshop #1 Videreudvikling af temaer og idéer Bureau Detours byggede Kl. 18:30 Borgerworkshop # 2 HUNDE Bureau Detours byggede 5. klasse, sløjd fra Guldbergsskolen hjalp til med byg. Byg af bl.a. petanquebane Kl. 17:00 Workshop og byg med drengene fra stjerneklubben: Byg af ekstra post til boldbanen. Bureau Detours byggede 5. klasse, sløjd fra Guldbergsskolen hjalp til med byg. Byg af bl.a. Skilte. Kl. 18:30 Færdigbyg og diskussioner om bl.a. hegn i hundeburet. Bureau Detours byggede færdig Fortsat byggedag!!! Beboere malede og plantede Kl. 16:00 Årningsfest. Capoeiradans på scenen Borgmester, Nina Thomsen på besøg Afprøvning, feedback, grill, musik I ugerne efter... Tirsdag d. 26. juni Proto-typer testes i Borgermøde området >> >> Evaluering: Evaluering online på Hvad virkede på SkabDinBy.dk den midlertidige aktivitetsplads? Hvad ønsker vi skal fortsætte og i hvilken form? Sensommeren Ca. 1. september: Elementerne fjernes fra den midlertidige plads 2.

4 Processen I ugerne op til at borgerinddragelsen blev gennemført blev der reklameret og skiltet, bl.a. gennem flyers på dørene og invitationer i opgangene og postkort med spørgsmål til borgerne. Den fysiske tilstedeværelse på pladsen var en vigtig strategisk del af at lokke borgerne ned på pladsen og give deres meninger tilkende. Tilstedeværelsen bestod af en 20 fods container med værktøj, træ og musik anlæg samt 2 pavilloner med tilhørende workshopudstyr, såsom en stor tavle hvorpå alle borgernes tanker og ideer blev samlet. Disse ting udgjorde tilsammen det set-up som gjorde inddragelses processen mere folkelig og tilgængelig for alle de forskellige typer af borgere som potentielt kunne bruge pladsen. Med dette set-up var der skabt mulighed for at borgerne kunne komme med deres input på flere forskellige måder, afhængig af, om de havde lyst til at deltage i workshops på pladsen, skriftlig overlevering i form af specielt designede postkort, dialog med facilitatorerne på pladsen eller online, gennem enten projektets blog, guldbergsplads.skabdinby.dk, eller Skabdinby s hjemmeside. 3.

5 Processen Pladsfesten på Guldbergs Plads lørdag d. 9. juni. Postkort og opslagstavle med Min drøm er at Guldbergs Plads i fremtiden kan... Workshops med borgerne 4.

6 Hvad kom der ud af de enkelte workshops? Gennem indledende research på pladsen og dialog med diverse interessenter, som havde kendskab til pladsen, tegnede der sig hurtigt et billede af, at pladsen havde sin egen historie og dermed også sine egne udfordringer, som vi inkluderede i processens design. Ud over hovedtemaet om at skabe en fysisk aktivitet plads, identificerede vi på opstartsdagen tre andre temaer: Grønt, Hunde og Social aktivitet. Fokus områderne blev taget op enkeltvis på workshops med borgerne i løbet af ugen, og resultaterne fra workshopsne, som udmytede sig i konkrete ideer og forslag, kunne derefter bygges som prototyper af håndværkerne dagen efter. I interaktionen med borgerne var det også muligt for os at få nogle overordnede indtryk af borgernes generelle tanker om pladsen. Både i form hvad de satte pris på ved pladsen, og hvad de var utilfredse med. Både konkrete og ukonkrete resultater af indragelsesprocessen er beskrevet i denne rapport. Øverst til venstre ses nogle af de nævnte ting, som deltagerne ved den første workshop beskrev, at de sætter pris på ved pladsen. Det var tydeligt at pladsens kvaliteter var det store åbne areal og græsplænen, de gamle træer, det lokale liv og at pladsen var lidt hemmelig, hvilket betyder, at stedet fungerer som et åndehul. og ikke mindst boldbanen som bliver flittigt brugt. 5.

7 Fysisk aktivitet Grønt Til workshoppen om fysisk aktivitet på pladsen, gav Alexander Karl Lehmann fra SUF et oplæg til, hvordan man kunne tænke fysisk aktivitet ind i byrummet, udfra hvordan de i sundhedsforvaltningen arbejder med dette emne. Derefter blev der diskuteret hvilke forhold, der er vigtige, når man tænker fysisk aktivitet ind i pladsens planlægning. Borgerne lagde i diskussionen vægt på, at det skulle forblive grønt - gerne med niveauforskelle, som yderligere kunne fordre bevægelse. I forhold til hvordan folk så sig selv være aktive på pladsen, efterspurgte de indirekte aktivitet - noget som der gør dem nysgerrige, og får dem til at bevæge sig uden at der ligger et aktivt valg bag. Pladsen skal fordre til fysisk aktivitet, uden at angive, præcis hvordan den fysiske aktivitet skal være. Pladen skal appelere til folks egen fantasi. Under workshoppen omhandlende det grønne, blev igen lagt væk at tingene ikke skulle være for anlagt. Der blev lagt vægt på, at græsplænen skulle bevares. Flere borgere nævnte, at de ikke ønskede en plads der var fór arkitektonisk og designet, men efterspurgte blandt andet mere vild natur. Samtidig var der imidlertid ønsker om at pladsen skulle have et mere æstetisk og kunstnerisk udtryk f.eks. ved anlægning af sten og blomster. Flere af pladsens ældre brugere ønskede sig at det var muligt at oprette sanse- og miniature haver, med mulighed for åndelig og mental opladning. Der blev diskuteret, hvor vidt det var muligt at skabe plads til at borgerne kunne dyrke, og have ejerskab og ansvar for noget af det grønne areal. Det blev imidlertid ikke klart, om dette var en god idé, da de fleste borgere har adgang til egen baggård, hvor det ville være mere nærliggende at have disse tiltag. Til sidst skal det nævnes at Open Air Neighborhood har oplevet en del ærgrelse fra borgerne over, at man fjernede den bakke, som engang lå på græsplænen og udgjorde en svævebane. 6.

8 Hunde Social aktivitet Fra første gang Open Air Neighborhood besøgte pladsen blev det klart, at der herskede en stor hundedebat, som overskyggede de fleste andre emner for udvikling af pladsen. Tilstedeværelsen af Kamphunde, som i flere tilfælde har skambidt mindre hunde, betød at borgere med små hunde frygtede at lufte deres hunde i hundeburet. Det medførte af små hunde blev luftet på græsplanen uden for hundearealet. Hundejere kan frit lufte deres hunde her, da pladsen er omkranset af et hegn, så hundene ikke løber væk. Men de friløbende hunde medførte at græsplanen var fyldt med hundelorte og huller, som hundene havde gravet og mange mennesker ikke ville bruge græsplænen med de løse hunde rendende rundt. I samtalen om, hvordan man kunne tænke social aktivitet ind i planlægningen, blev der lagt vægt på faciliteter for spisning og mad, og steder man kunne sidde. Her blev f.eks nævnt en slags pavillon. Generelt faciliteter for at pladsen kunne huse flere arrangementer - store og små. Der blev også nævnt scene og et bedre toilet. Igen blev det nævnt, at der skulle være rum til afslapning og åndelig og mental aktivitet, hvor sanserne blev stimuleret. 7.

9 Sammenfatning af idéerne Med udgangspunkt i de indkommende forslag på portkort, workshops og vores mere uformelle dialog med borgerne har vi lavet følgende sammenfatning af idéer > Fysiske aktiviteter Petanque Der skal være en permanent petanquebane. Bordtennisborde Bordtennisbordene skal renoveres. Der skal nyt net på stenbordet. Redskabsskur Der skal evt. være et redskabsskur med lege/sportsredskaber. Vand Der skal være en vandpost, så man kan få vand, når man dyrker sport. Der må også gerne være en form for leg med vand vand, der kommer op af jorden eller lignende. Parkour-/ rulleskøjteområde Der skal være parkourredskaber og elementer, som også kan bruges til ophold og som tribune. Der er ønsker om en rulleskøjtebane. Scene Der skal være en scene, som også kan bruges til almindelige fysiske aktiviteter Legepladsen Der skal åbnes visuelt op til legepladsen, så den bliver en del af den samlede plads. Boldburet Der skal net over boldburet. Der skal være døre eller lignende på siderne, så bolden ikke hele tiden ryger ud. Klatrestativ Der skal være et klatrestativ for voksne: Balancebomme, forhindringsbane, noget man kan skubbe/flytte, labyrint Gerne naturligt, træstammer etc. Svævebane Svævebanen skal tilbage på pladsen! 8.

10 Sociale aktiviteter Pavillon Der skal være et overdækket areal, hvor man fx kan dyrke sport og holde små komsammener. Én hvid væg, hvor man kan projektere film og fx se fodbold. El-stik Der skal være et udendørs el-stik. Evt. skal stikket åbnes med en nøgle, så man ikke bare kan komme og sætte en ghettoblaster til. Grillpladser Der skal være grillpladser til medbragte grills og evt. en fællesgrill. Der skal være brandsikrede skraldespande. Borde og bænke Der skal være flere borde og bænkesæt, hvor man kan sidde sammen. Der skal også enkelte bænke, hvor man kan sidde alene i ro og nyde naturen. Opslagstavle Der skal være en opslagtavle, hvor man kan dele oplysninger om kommende arrangementer i parken. Evt. i sammenhæng med boldburet, så man kan lave opslag om turneringer etc. Hængekøjer / Hængebænke Der skal være hængekøjer / hængebænke i træerne Det grønne Der skal være meget grønt! Og det skal have præg af natur frem for anlagt park. Gerne vildt og organiske former. Frugttræer. Blomster. Nyttehaver og steder, hvor man selv kan plante. Grønt, som afhjælper luftforurening Der grønne skal tænkes som et sted, hvor man kan få ro og opnå sjælelig sundhed. Græs Der skal fortsat være et åbent grønt areal, hvor udskolingseleverne kan dyrke sport. Belægning Så meget græs som muligt. Ikke grus. Flisearealet for pladsens forside skal have asfalt, så man kan skate og stå på rulleskøjter på det. Terræn Der skal være små bakker og niveauforskelle, hvor man kan opholde sig. Det må gerne have funktion som rumdeler. Hunde Hundegården Hundegården skal være opdelt i to, så alle har lyst til at bruge hundegården. Hundelorteposer Rigeligt med posestandere rundt om hele parken. Skal forsøge at komme lorte i græsset til livs. Pladsen generelt Lys Der skal være lys i bakkerne, lavt lys, så man kan opholde sig i parken om aftenen og natten. Der må gerne være lys med forskellige farver. Hegnet Hegnet rundt om pladsen skal fjernes og erstattes af en markering i form af fx granitblokke, som man kan sidde på (som på Guldbergsskolens nye plads). Der er et led i forsøget på at færre hunde er løse i parken. Cykelsti Cykelstien skal laves, så man kører langsomt og roligt igennem pladsen. Asfalten ved cykelstien kan udvides, så det bliver en samlet del af parkour og rulleskøjteområdet. Skraldespande Der skal være rigeligt med skraldespande! 9.

11 De byggede elementer Petanquebane Jorden er giftig Bænk under træet Grillpladser Hundebur Bordbur Fremtidig cykelsti Hegn til opdeling af hundegården Mindre indgang ind til boldburet Scene, tribune og plantekasser Bordtennisborde Grillpladser og bordbænkesæt Guldbergsgade De indsamlede idéer fra borgerne blev sammenhold med, hvad vi havde brug for at teste af, og hvad der rent faktisk var muligt at bygge i løbet af ugen. Det gav sig udslag i følgenede masterplan. Det lykkedes os af få realiseret samtlige projekter angivet i masterplanen. Skilte som opfordrer folk til at holde hunde i snor + fjerne hundelorte efter sig 10.

12 Byg, tegning af skilte, male og plante

13 Hunde Sociale aktiviteter Hegn til opdeling af hundegården Hundeskilte Grillpladser og bordbænkesæt Bænk under træet Det blev besluttet at bygge et hegn tværs gennem hundegården, for at teste af, om det gav en effekt både i hundegården men også for resten af pladsens brug. Borgerne og ungdomsklubbens drenge var med til at bygge hegnet. Til at lave hundeskilte fik vi hjælp af 5.B fra Guldberg skole. De producerede en masse skilte, som gjorde opmærksom på at hunde skulle være i snor uden for hundearealet, og at man venligst samlede op efter hunden. Dette var et forsøg på at skabe den kultur ændring som kunne hjælpe hundeproblematikken på vej. Opdelingen af hundegården har været meget positiv. Der er færre løse hunde udenfor hundeburdet. Til gengæld er der blevet flere hundeejere, der bruger hundegården. Og der er flere hundejere, som mødes omkring at bruge bl.a. agility redskaberne. Hundeejerene er blevet mere opmærksomme på at samle hundelorte op. Både pga. skiltene, men også fordi hundeejerne er begyndt at sige til hinanden, at nu skal de sørge for at samle op. Det er vores klare indtryk, at der er kommet en mere positiv og konstruktiv stemning omkring i fællesskab at få løst problemerne med hundene. Grillpladser og bordbænkesæt var blandt de mest hyppige forslag, hvorfor vi byggede to grillpladser med multifunktionelle sidde/ligge/klatre kasser. Der blev også bygget mere traditionelle borde og bænke, som f.eks. kærlighedsbænken under træet. Elementerne bliver brugt flittigt. Især til de uformelle møder mellem naboerne. 12.

14 Fysiske aktiviteter og det grønne Jorden er giftig Petanquebane Mindre indgang ind til boldburet Scene, tribune og plantekasser Konkrete forslag til at fordre fysisk aktivitet udmyntede sig bl.a. i en forhindringsbane á la jorden er giftig - en legitim aktivitet, som alle borgere kan være med til. Der var forslag til, at jorden er giftig / klatrestativet skulle ligge i forlængelse af den eksisterende legeplads, og at der skulle åbnes op mellem legepladsen og den øvrige plads. Det kunne vi af gode grunde ikke teste af i processen. Der blev også anlagt en petanque bane, som flittigt bliver brugt af både det yngre og ældre publikum. Der blev afholdt en workshop med drengene fra ungdomsklubben, hvor det problem, der blev identificeret, var at fodboldbanens åbninger var for store. Det fiksede de unge ved at lave to døre der skulle fungere som opslagstavler til boldburet. Her kunne annonceres turneringer m.m. Der blev også bygget en scene, som kunne bruges til at optræde på. Og der blev bygget en tribune med udsigt til scenen, fodboldburet og resten af pladsen. På billedet ses den lokale capoira klub lave opvisning på scenen. Capoeiraklubben har siden taget scenen og pladsen til sig, og bruger nu stedet som udendørs træningssted. Plantekasserne, som blev skabt af pladsens beboere, gav siddepladserne en snært af sansestimulering som kontrast til det meget aktivitets orienterede. Plantekasserne bliver passet af beboerne. De byggede elementer er blevet brugt flittigt hen over sommeren, og borgerne har været godt tilfrede med valget af de elementer, som endte med at blive bygget. Der har stort set ikke været noget brok - kun glade miner. Især kom det bag på os at jorden er giftig elementer bliver brugt så flittigt. Tribunen og grillpladserne bliver også brugt til at hoppe rundt på, selvom de ikke var beregnet til det. Både børn og voksne bruger det. Det demonstrerer, hvor meget der er brug for klatreelementer for alle aldersgrupper. Og det demonstrerer, at dette element ikke nødvendigvis behøver at være monofunktionelt i forhold til at være et klatrestativ. Alle forhøjede elementer på pladsen, både tribunen, men også jorden er giftig og grillelementerne bliver brug til at sidde på. Folk bruger det til at sidde og kigge ud over pladsen - et mere uformelt alternativ til at sidde ved bord/bænkesættene. Pladsen bliver brugt meget mere, efter elementerne er kommet til. Det er vores indtryk, at pladsen i højere grad bliver brugt til uformelle møder. Vi har ikke observeret, om pladsen også bliver brugt som formelt socialt mødested, hvor man fx aftaler at mødes for at grille. 13.

15 Åbningsfesten Inddragelsen - set i bakspejlet Med indragelsesprocessen ville vi eksperimentere med, hvordan man kunne inddrage borgerne bedst muligt. Det er vores indtryk at borgerne i høj grad har følt sig inddraget og tilgodeset. Processens deltagere var med til at bygge, male, plante blomster og sørge for en god stemning, hvilket utvivlsomt har haft værdi i sig selv og har styrket det sociale liv og sammenhold på og omkring pladsen. Borgernes behov er naturligvis mangfoldige eftersom mangfoldigheden i området spænder bredt. Ønsker og ideer skabt af borgerne lagde sig tæt op ad en traditionel grøn plads i byen med borde og bænke, buske og træer. Overordnet set er vores indtryk at pladsens eksisterende udtryk er noget borgerne sætter pris på, men pladsen mangler nogle praktiske forbedringer samt en kærlig hånd for at gøre den mere indbydende. Det har været en udfordring at skabe nye ideer og løsninger til faciliteter som fremmer aktivitet. Dels fordi det er et begreb, der ligger fjernt fra mange af de deltagende borgere, og dels fordi borgernes umiddelbare behov er mere basale i form af flere siddepladser, færre hundelorte og mere beplantning. Da konceptet for indragelses processen hed sig at borgernes ideer skulle bygges, er resultatet derfor, at der i ligeså høj grad er bygget siddepladser og grill pladser som aktivitetsfremmende elementer. Dette er fra Open Air Neighborhoods synspunkt ikke ensbetydende med at borgerne ikke er interesseret i at få en plads, der fremmer bevægelse, men snarere at det at bygge en aktivitetsplads kræver ekspertise inden for dette felt samt tid til at analysere og fortolke borgernes input for derefter at designe gode helhedsløsninger. Som borgerne selv har nævnt, kunne tanken om uformelle aktivitetfremmende elementer være en løsning, som ville passe denne plads godt, da der allerede er en boldbane med basket og fodbold, som direkte fordrer en defineret aktivitet. Med denne proces har vi formået at få andre brugergrupper i tale end dem, som traditionelt set blander sig i borgerdebatten. Ved at være til stede på sitet, har vi fået fat i dem på bænken og de daglige brugere af pladsen generelt. Dermed ikke sagt, at det er den rette demokratiske tilgangsvinkel. Vores opfattelse er, at der er brug for både den fomelle og den ufomelle debat. Vi har med denne proces fået løftet sløret for menig mands behov, ønsker og idéer til pladsen. Herfra er det nødvendigt med en professionel videreudvikling af de indkomne inputs. 14.

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen

Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen i Dus 3 kl. Fritids- og Juniorklubben på Stolpedalsskolen Velkommen. Vi vil hermed byde dig velkommen i Dus på Stolpedalsskolen. (DUS er en forkortelse for det udvidede Samarbejde mellem skole

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2015 0 Indholdsfortegnelse Sønderborg... 2 Apotekerhaven... 2 Aprilvej... 3 Bjerggade v. Bjerggårdens Plads... 4 Bülowsvej... 5 En god Omvej,

Læs mere

Problem statement Mange beboere i Fuglekvarteret vil gerne hilse på hinanden, men ingen vil være den første til at tage initiativ.

Problem statement Mange beboere i Fuglekvarteret vil gerne hilse på hinanden, men ingen vil være den første til at tage initiativ. Tirsdag d. 9.12. Skitse af hele opgavens opbygning: Vi vil undersøge hvordan man kan mindske segregeringen vha. konkrete, midlertidige møder i et udvalgt byrum m høj grad af segregering. ( I Fuglekvarteret

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Mødet starter kl. 19:00. Velkommen v/mikkel Planck. Information omkring Blok 7. Henstilling til, at beboerne ikke lader vedtagne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt.

Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt. Formanden har ordret Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at byder alle vores nye beboere hjertelig velkommen på Oddesundvej, og håber I er faldet rigtig godt, og måske allerede har hils på jeres naboer.

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille Observatørrapport Løbsnavn: Nordkystløbet Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Udvikling af Klub Højens udeområde 2010

Udvikling af Klub Højens udeområde 2010 Udvikling af Klub Højens udeområde 2010 Målsætning: At skabe et udeområde som er inspirerende for piger og drenge i alle aldre. 1. Mål: Udvikle udeområdet, så det inviterer til bevægelse gennem sport og

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere