Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne"

Transkript

1 Guldbergs Plads Aktivitetsplads målrettet voksne Projektrapport for Borgerinddragelsesproces på Guldbergs Plads, Nørrebro. D juni 2012 Open Air Neighborhood // 13. august, 2012

2 Introduktion til forløbet Teknik- og miljøforvaltningen udpegede i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Guldbergs Plads som emne for etablering en offentlig aktivitets plads med formålet at inspirere motionsuvante voksne til at være mere aktive i byrummet. Projektet beskrevet på SkabDinBy s online platform hvor borgere også kunne dele deres ønsker og tanker for projektet, lød således: Projektet blev sammenkoblet med det igangværende udviklingsprojekt, som foregik i TMF kaldet SkabDinBy. Det var internt udviklingsprojekt, der undersøgte og eksperimenterede med brugerdreven innovation i TMF. Borgerinddragelsesprocessen på Guldbergs Plads blev en del af et eksperiment i TMF for, hvordan det var muligt at arbejde netop med borgerinddragelse og brugerdreven innovation på nye måder. Her fik Open Air Neighborhood opgaven at eksekvere borgerinddragelsen på Guldbergs Plads. Borgerinddragelsesprocessen forløb på selve pladsen fra lørdag d. 9 juni til lørdag d. 16 juni, med efterfølgende borgermøde med evaluering d. 26. juni. I løbet af ugen blev der afholdt workshops med borgerne, som blev hjulpet til at komme med deres egne bud og ønsker på, hvordan en plads for aktive voksne kunne se ud. Open Air Neighborhood som faciliterede hele processen, var fysisk tilstede hele ugen på pladsen sammen med et hold håndværkere fra Bureau Detours, som byggede borgernes forslag og ideer som konkrete proto-typer, der skulle repræsentere borgernes ønsker for pladsen. De byggede prototyper skulle derefter stå til slutningen af august, for at blive testet af og evalueret på, således at man kunne få en idé om, hvordan pladsen kunne bruges. Udgangspunktet for processen var defineret i tæt samarbejde med alle de involverede parter, på tværs af forvaltninger, borgere og Open Air Neighborhood. Udgangspunktet kan beskrives med spørgsmålet: Hvordan kan Guldbergs Plads blive et sted der giver brugerne lyst til at bevæge sig? Eksperimentet Vi vil gennem eksperimentet undersøge, hvordan københavnerne mener, at en aktivitetsplads, der opfordrer til bevægelse skal udformes. Hen over sommeren inviteres københavnerne til at komme med deres bud på, hvad aktivitetspladsen på Guldbergs Plads skal kunne. Der vil blive afholdt idégenererings- og byggeworkshops, hvor lokale kan deltage og komme med deres bud på fremtidens aktivitetsplads. Spørgsmålene er mange: Skal aktivitetspladsen styrke alle dele af kroppen? Skal der mulighed for pulstræning? Skal man bevæge sig på en legende måde skal der eksempelvis være gynger, trampoliner eller noget helt andet? Gennem eksperimentet vil vi gerne have københavnernes bud, hvad der skaber et velfungerende grønt byrum, der giver lyst til bevægelse. Det er Open Air Neighboorhood (www.openairneighborhood.dk), der står for processen. Strategien Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udpeget Guldbergs Plads på Nørrebro til etableringen af en aktivitetsplads, der kan fungere som et bevægelsesfremmende byrum. Ambitionen er at lave en inspirerende og grøn aktivitetsplads, der giver de lokale borgere lyst til at bevæge sig. Den overordnede målsætning for at lave bevægelsesfremmende byrum er at få københavnerne til at bevæge sig mere og gøre bevægelse til en del af københavnernes hverdag. 1.

3 Program Inden workshopugen Lørdag d. 9. juni Søndag d. 10. juni Møder og aftaler med interessenter, bl.a. KAB Stand på pladsfesten på GBP. Opstartsdag med workshop. Flyers på døre. Ophæng af plakater Postkort. Svar på postkort blev samlet i den gule postkasse Praktiske forberedelser >> Vi indsamlede postkort og hang dem op på opslagstavlen: Min drøm er at Guldbergs Plads i fremtiden kan... Morgenkaffe, intro, oplæg OAN + TMF, lego co-creation, nabo lunch, Open space, syntese, designudfordring, tilmelding til workshops Mandag d. 11. juni Tirsdag d. 12. juni Onsdag d. 13. juni Torsdag d. 14. juni Fredag d. 14. juni Lørdag d. 16. juni Container ankom Büro Detours gik i gang med at bygge Kl. 16:00 Sundhedshuset kom på besøg. Kl. 18:30 Borgerworkshop #1 Videreudvikling af temaer og idéer Bureau Detours byggede Kl. 18:30 Borgerworkshop # 2 HUNDE Bureau Detours byggede 5. klasse, sløjd fra Guldbergsskolen hjalp til med byg. Byg af bl.a. petanquebane Kl. 17:00 Workshop og byg med drengene fra stjerneklubben: Byg af ekstra post til boldbanen. Bureau Detours byggede 5. klasse, sløjd fra Guldbergsskolen hjalp til med byg. Byg af bl.a. Skilte. Kl. 18:30 Færdigbyg og diskussioner om bl.a. hegn i hundeburet. Bureau Detours byggede færdig Fortsat byggedag!!! Beboere malede og plantede Kl. 16:00 Årningsfest. Capoeiradans på scenen Borgmester, Nina Thomsen på besøg Afprøvning, feedback, grill, musik I ugerne efter... Tirsdag d. 26. juni Proto-typer testes i Borgermøde området >> >> Evaluering: Evaluering online på Hvad virkede på SkabDinBy.dk den midlertidige aktivitetsplads? Hvad ønsker vi skal fortsætte og i hvilken form? Sensommeren Ca. 1. september: Elementerne fjernes fra den midlertidige plads 2.

4 Processen I ugerne op til at borgerinddragelsen blev gennemført blev der reklameret og skiltet, bl.a. gennem flyers på dørene og invitationer i opgangene og postkort med spørgsmål til borgerne. Den fysiske tilstedeværelse på pladsen var en vigtig strategisk del af at lokke borgerne ned på pladsen og give deres meninger tilkende. Tilstedeværelsen bestod af en 20 fods container med værktøj, træ og musik anlæg samt 2 pavilloner med tilhørende workshopudstyr, såsom en stor tavle hvorpå alle borgernes tanker og ideer blev samlet. Disse ting udgjorde tilsammen det set-up som gjorde inddragelses processen mere folkelig og tilgængelig for alle de forskellige typer af borgere som potentielt kunne bruge pladsen. Med dette set-up var der skabt mulighed for at borgerne kunne komme med deres input på flere forskellige måder, afhængig af, om de havde lyst til at deltage i workshops på pladsen, skriftlig overlevering i form af specielt designede postkort, dialog med facilitatorerne på pladsen eller online, gennem enten projektets blog, guldbergsplads.skabdinby.dk, eller Skabdinby s hjemmeside. 3.

5 Processen Pladsfesten på Guldbergs Plads lørdag d. 9. juni. Postkort og opslagstavle med Min drøm er at Guldbergs Plads i fremtiden kan... Workshops med borgerne 4.

6 Hvad kom der ud af de enkelte workshops? Gennem indledende research på pladsen og dialog med diverse interessenter, som havde kendskab til pladsen, tegnede der sig hurtigt et billede af, at pladsen havde sin egen historie og dermed også sine egne udfordringer, som vi inkluderede i processens design. Ud over hovedtemaet om at skabe en fysisk aktivitet plads, identificerede vi på opstartsdagen tre andre temaer: Grønt, Hunde og Social aktivitet. Fokus områderne blev taget op enkeltvis på workshops med borgerne i løbet af ugen, og resultaterne fra workshopsne, som udmytede sig i konkrete ideer og forslag, kunne derefter bygges som prototyper af håndværkerne dagen efter. I interaktionen med borgerne var det også muligt for os at få nogle overordnede indtryk af borgernes generelle tanker om pladsen. Både i form hvad de satte pris på ved pladsen, og hvad de var utilfredse med. Både konkrete og ukonkrete resultater af indragelsesprocessen er beskrevet i denne rapport. Øverst til venstre ses nogle af de nævnte ting, som deltagerne ved den første workshop beskrev, at de sætter pris på ved pladsen. Det var tydeligt at pladsens kvaliteter var det store åbne areal og græsplænen, de gamle træer, det lokale liv og at pladsen var lidt hemmelig, hvilket betyder, at stedet fungerer som et åndehul. og ikke mindst boldbanen som bliver flittigt brugt. 5.

7 Fysisk aktivitet Grønt Til workshoppen om fysisk aktivitet på pladsen, gav Alexander Karl Lehmann fra SUF et oplæg til, hvordan man kunne tænke fysisk aktivitet ind i byrummet, udfra hvordan de i sundhedsforvaltningen arbejder med dette emne. Derefter blev der diskuteret hvilke forhold, der er vigtige, når man tænker fysisk aktivitet ind i pladsens planlægning. Borgerne lagde i diskussionen vægt på, at det skulle forblive grønt - gerne med niveauforskelle, som yderligere kunne fordre bevægelse. I forhold til hvordan folk så sig selv være aktive på pladsen, efterspurgte de indirekte aktivitet - noget som der gør dem nysgerrige, og får dem til at bevæge sig uden at der ligger et aktivt valg bag. Pladsen skal fordre til fysisk aktivitet, uden at angive, præcis hvordan den fysiske aktivitet skal være. Pladen skal appelere til folks egen fantasi. Under workshoppen omhandlende det grønne, blev igen lagt væk at tingene ikke skulle være for anlagt. Der blev lagt vægt på, at græsplænen skulle bevares. Flere borgere nævnte, at de ikke ønskede en plads der var fór arkitektonisk og designet, men efterspurgte blandt andet mere vild natur. Samtidig var der imidlertid ønsker om at pladsen skulle have et mere æstetisk og kunstnerisk udtryk f.eks. ved anlægning af sten og blomster. Flere af pladsens ældre brugere ønskede sig at det var muligt at oprette sanse- og miniature haver, med mulighed for åndelig og mental opladning. Der blev diskuteret, hvor vidt det var muligt at skabe plads til at borgerne kunne dyrke, og have ejerskab og ansvar for noget af det grønne areal. Det blev imidlertid ikke klart, om dette var en god idé, da de fleste borgere har adgang til egen baggård, hvor det ville være mere nærliggende at have disse tiltag. Til sidst skal det nævnes at Open Air Neighborhood har oplevet en del ærgrelse fra borgerne over, at man fjernede den bakke, som engang lå på græsplænen og udgjorde en svævebane. 6.

8 Hunde Social aktivitet Fra første gang Open Air Neighborhood besøgte pladsen blev det klart, at der herskede en stor hundedebat, som overskyggede de fleste andre emner for udvikling af pladsen. Tilstedeværelsen af Kamphunde, som i flere tilfælde har skambidt mindre hunde, betød at borgere med små hunde frygtede at lufte deres hunde i hundeburet. Det medførte af små hunde blev luftet på græsplanen uden for hundearealet. Hundejere kan frit lufte deres hunde her, da pladsen er omkranset af et hegn, så hundene ikke løber væk. Men de friløbende hunde medførte at græsplanen var fyldt med hundelorte og huller, som hundene havde gravet og mange mennesker ikke ville bruge græsplænen med de løse hunde rendende rundt. I samtalen om, hvordan man kunne tænke social aktivitet ind i planlægningen, blev der lagt vægt på faciliteter for spisning og mad, og steder man kunne sidde. Her blev f.eks nævnt en slags pavillon. Generelt faciliteter for at pladsen kunne huse flere arrangementer - store og små. Der blev også nævnt scene og et bedre toilet. Igen blev det nævnt, at der skulle være rum til afslapning og åndelig og mental aktivitet, hvor sanserne blev stimuleret. 7.

9 Sammenfatning af idéerne Med udgangspunkt i de indkommende forslag på portkort, workshops og vores mere uformelle dialog med borgerne har vi lavet følgende sammenfatning af idéer > Fysiske aktiviteter Petanque Der skal være en permanent petanquebane. Bordtennisborde Bordtennisbordene skal renoveres. Der skal nyt net på stenbordet. Redskabsskur Der skal evt. være et redskabsskur med lege/sportsredskaber. Vand Der skal være en vandpost, så man kan få vand, når man dyrker sport. Der må også gerne være en form for leg med vand vand, der kommer op af jorden eller lignende. Parkour-/ rulleskøjteområde Der skal være parkourredskaber og elementer, som også kan bruges til ophold og som tribune. Der er ønsker om en rulleskøjtebane. Scene Der skal være en scene, som også kan bruges til almindelige fysiske aktiviteter Legepladsen Der skal åbnes visuelt op til legepladsen, så den bliver en del af den samlede plads. Boldburet Der skal net over boldburet. Der skal være døre eller lignende på siderne, så bolden ikke hele tiden ryger ud. Klatrestativ Der skal være et klatrestativ for voksne: Balancebomme, forhindringsbane, noget man kan skubbe/flytte, labyrint Gerne naturligt, træstammer etc. Svævebane Svævebanen skal tilbage på pladsen! 8.

10 Sociale aktiviteter Pavillon Der skal være et overdækket areal, hvor man fx kan dyrke sport og holde små komsammener. Én hvid væg, hvor man kan projektere film og fx se fodbold. El-stik Der skal være et udendørs el-stik. Evt. skal stikket åbnes med en nøgle, så man ikke bare kan komme og sætte en ghettoblaster til. Grillpladser Der skal være grillpladser til medbragte grills og evt. en fællesgrill. Der skal være brandsikrede skraldespande. Borde og bænke Der skal være flere borde og bænkesæt, hvor man kan sidde sammen. Der skal også enkelte bænke, hvor man kan sidde alene i ro og nyde naturen. Opslagstavle Der skal være en opslagtavle, hvor man kan dele oplysninger om kommende arrangementer i parken. Evt. i sammenhæng med boldburet, så man kan lave opslag om turneringer etc. Hængekøjer / Hængebænke Der skal være hængekøjer / hængebænke i træerne Det grønne Der skal være meget grønt! Og det skal have præg af natur frem for anlagt park. Gerne vildt og organiske former. Frugttræer. Blomster. Nyttehaver og steder, hvor man selv kan plante. Grønt, som afhjælper luftforurening Der grønne skal tænkes som et sted, hvor man kan få ro og opnå sjælelig sundhed. Græs Der skal fortsat være et åbent grønt areal, hvor udskolingseleverne kan dyrke sport. Belægning Så meget græs som muligt. Ikke grus. Flisearealet for pladsens forside skal have asfalt, så man kan skate og stå på rulleskøjter på det. Terræn Der skal være små bakker og niveauforskelle, hvor man kan opholde sig. Det må gerne have funktion som rumdeler. Hunde Hundegården Hundegården skal være opdelt i to, så alle har lyst til at bruge hundegården. Hundelorteposer Rigeligt med posestandere rundt om hele parken. Skal forsøge at komme lorte i græsset til livs. Pladsen generelt Lys Der skal være lys i bakkerne, lavt lys, så man kan opholde sig i parken om aftenen og natten. Der må gerne være lys med forskellige farver. Hegnet Hegnet rundt om pladsen skal fjernes og erstattes af en markering i form af fx granitblokke, som man kan sidde på (som på Guldbergsskolens nye plads). Der er et led i forsøget på at færre hunde er løse i parken. Cykelsti Cykelstien skal laves, så man kører langsomt og roligt igennem pladsen. Asfalten ved cykelstien kan udvides, så det bliver en samlet del af parkour og rulleskøjteområdet. Skraldespande Der skal være rigeligt med skraldespande! 9.

11 De byggede elementer Petanquebane Jorden er giftig Bænk under træet Grillpladser Hundebur Bordbur Fremtidig cykelsti Hegn til opdeling af hundegården Mindre indgang ind til boldburet Scene, tribune og plantekasser Bordtennisborde Grillpladser og bordbænkesæt Guldbergsgade De indsamlede idéer fra borgerne blev sammenhold med, hvad vi havde brug for at teste af, og hvad der rent faktisk var muligt at bygge i løbet af ugen. Det gav sig udslag i følgenede masterplan. Det lykkedes os af få realiseret samtlige projekter angivet i masterplanen. Skilte som opfordrer folk til at holde hunde i snor + fjerne hundelorte efter sig 10.

12 Byg, tegning af skilte, male og plante

13 Hunde Sociale aktiviteter Hegn til opdeling af hundegården Hundeskilte Grillpladser og bordbænkesæt Bænk under træet Det blev besluttet at bygge et hegn tværs gennem hundegården, for at teste af, om det gav en effekt både i hundegården men også for resten af pladsens brug. Borgerne og ungdomsklubbens drenge var med til at bygge hegnet. Til at lave hundeskilte fik vi hjælp af 5.B fra Guldberg skole. De producerede en masse skilte, som gjorde opmærksom på at hunde skulle være i snor uden for hundearealet, og at man venligst samlede op efter hunden. Dette var et forsøg på at skabe den kultur ændring som kunne hjælpe hundeproblematikken på vej. Opdelingen af hundegården har været meget positiv. Der er færre løse hunde udenfor hundeburdet. Til gengæld er der blevet flere hundeejere, der bruger hundegården. Og der er flere hundejere, som mødes omkring at bruge bl.a. agility redskaberne. Hundeejerene er blevet mere opmærksomme på at samle hundelorte op. Både pga. skiltene, men også fordi hundeejerne er begyndt at sige til hinanden, at nu skal de sørge for at samle op. Det er vores klare indtryk, at der er kommet en mere positiv og konstruktiv stemning omkring i fællesskab at få løst problemerne med hundene. Grillpladser og bordbænkesæt var blandt de mest hyppige forslag, hvorfor vi byggede to grillpladser med multifunktionelle sidde/ligge/klatre kasser. Der blev også bygget mere traditionelle borde og bænke, som f.eks. kærlighedsbænken under træet. Elementerne bliver brugt flittigt. Især til de uformelle møder mellem naboerne. 12.

14 Fysiske aktiviteter og det grønne Jorden er giftig Petanquebane Mindre indgang ind til boldburet Scene, tribune og plantekasser Konkrete forslag til at fordre fysisk aktivitet udmyntede sig bl.a. i en forhindringsbane á la jorden er giftig - en legitim aktivitet, som alle borgere kan være med til. Der var forslag til, at jorden er giftig / klatrestativet skulle ligge i forlængelse af den eksisterende legeplads, og at der skulle åbnes op mellem legepladsen og den øvrige plads. Det kunne vi af gode grunde ikke teste af i processen. Der blev også anlagt en petanque bane, som flittigt bliver brugt af både det yngre og ældre publikum. Der blev afholdt en workshop med drengene fra ungdomsklubben, hvor det problem, der blev identificeret, var at fodboldbanens åbninger var for store. Det fiksede de unge ved at lave to døre der skulle fungere som opslagstavler til boldburet. Her kunne annonceres turneringer m.m. Der blev også bygget en scene, som kunne bruges til at optræde på. Og der blev bygget en tribune med udsigt til scenen, fodboldburet og resten af pladsen. På billedet ses den lokale capoira klub lave opvisning på scenen. Capoeiraklubben har siden taget scenen og pladsen til sig, og bruger nu stedet som udendørs træningssted. Plantekasserne, som blev skabt af pladsens beboere, gav siddepladserne en snært af sansestimulering som kontrast til det meget aktivitets orienterede. Plantekasserne bliver passet af beboerne. De byggede elementer er blevet brugt flittigt hen over sommeren, og borgerne har været godt tilfrede med valget af de elementer, som endte med at blive bygget. Der har stort set ikke været noget brok - kun glade miner. Især kom det bag på os at jorden er giftig elementer bliver brugt så flittigt. Tribunen og grillpladserne bliver også brugt til at hoppe rundt på, selvom de ikke var beregnet til det. Både børn og voksne bruger det. Det demonstrerer, hvor meget der er brug for klatreelementer for alle aldersgrupper. Og det demonstrerer, at dette element ikke nødvendigvis behøver at være monofunktionelt i forhold til at være et klatrestativ. Alle forhøjede elementer på pladsen, både tribunen, men også jorden er giftig og grillelementerne bliver brug til at sidde på. Folk bruger det til at sidde og kigge ud over pladsen - et mere uformelt alternativ til at sidde ved bord/bænkesættene. Pladsen bliver brugt meget mere, efter elementerne er kommet til. Det er vores indtryk, at pladsen i højere grad bliver brugt til uformelle møder. Vi har ikke observeret, om pladsen også bliver brugt som formelt socialt mødested, hvor man fx aftaler at mødes for at grille. 13.

15 Åbningsfesten Inddragelsen - set i bakspejlet Med indragelsesprocessen ville vi eksperimentere med, hvordan man kunne inddrage borgerne bedst muligt. Det er vores indtryk at borgerne i høj grad har følt sig inddraget og tilgodeset. Processens deltagere var med til at bygge, male, plante blomster og sørge for en god stemning, hvilket utvivlsomt har haft værdi i sig selv og har styrket det sociale liv og sammenhold på og omkring pladsen. Borgernes behov er naturligvis mangfoldige eftersom mangfoldigheden i området spænder bredt. Ønsker og ideer skabt af borgerne lagde sig tæt op ad en traditionel grøn plads i byen med borde og bænke, buske og træer. Overordnet set er vores indtryk at pladsens eksisterende udtryk er noget borgerne sætter pris på, men pladsen mangler nogle praktiske forbedringer samt en kærlig hånd for at gøre den mere indbydende. Det har været en udfordring at skabe nye ideer og løsninger til faciliteter som fremmer aktivitet. Dels fordi det er et begreb, der ligger fjernt fra mange af de deltagende borgere, og dels fordi borgernes umiddelbare behov er mere basale i form af flere siddepladser, færre hundelorte og mere beplantning. Da konceptet for indragelses processen hed sig at borgernes ideer skulle bygges, er resultatet derfor, at der i ligeså høj grad er bygget siddepladser og grill pladser som aktivitetsfremmende elementer. Dette er fra Open Air Neighborhoods synspunkt ikke ensbetydende med at borgerne ikke er interesseret i at få en plads, der fremmer bevægelse, men snarere at det at bygge en aktivitetsplads kræver ekspertise inden for dette felt samt tid til at analysere og fortolke borgernes input for derefter at designe gode helhedsløsninger. Som borgerne selv har nævnt, kunne tanken om uformelle aktivitetfremmende elementer være en løsning, som ville passe denne plads godt, da der allerede er en boldbane med basket og fodbold, som direkte fordrer en defineret aktivitet. Med denne proces har vi formået at få andre brugergrupper i tale end dem, som traditionelt set blander sig i borgerdebatten. Ved at være til stede på sitet, har vi fået fat i dem på bænken og de daglige brugere af pladsen generelt. Dermed ikke sagt, at det er den rette demokratiske tilgangsvinkel. Vores opfattelse er, at der er brug for både den fomelle og den ufomelle debat. Vi har med denne proces fået løftet sløret for menig mands behov, ønsker og idéer til pladsen. Herfra er det nødvendigt med en professionel videreudvikling af de indkomne inputs. 14.

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 1 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken

Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Alle kommentarer Hvad synes I er det bedste ved at bo i Kongelundsparken Kommentar Det bedste ved at bo i Kongelundsparken er det gode naboskab samt det store lukkede område hvor børnene kan lege uden

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER

SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER SUND GREVE MIDTBY SUNDE BYRUM, LÆRINGSPROCES OG BORGERNES IDEER Sund Greve Midtby er gennemført af Greve Kommune i samarbejde med cph:learning ved Villads Keiding, 2014. Projektet har været støttet af

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Det er in at være ude

Det er in at være ude Det er in at være ude i Statsfængslet i Ringe Udeanlægget efter Udeanlægget før Evaluering af nyt udeanlæg i Statsfængslet i Ringe Benny Schytte 2010 DER ER 'IN' AT VÆRE UDE i Statsfængslet i Ringe. Evaluering

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre.

Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. Publikationen tager udgangspunkt i en forsøgsproces i boligområdet Kærene i Rødovre. KOLOFON 1. udgivelse, 2012 Nabo-Hood - et forsøgsprojekt om tryghedsvandringer Forfatter Tine Sønderby Assistenter Minja

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser

Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

LOKALT SIKKER BY arbejde. i København

LOKALT SIKKER BY arbejde. i København LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog LOKALT SIKKER BY arbejde i København Erfaringskatalog velkommen Lokaludvalg og områdefornyelser i København står bag mange gode lokale tryghedsskabende

Læs mere

Oplevelser ind i beboerdemokratiet

Oplevelser ind i beboerdemokratiet Oplevelser ind i beboerdemokratiet - en inspirationsrapport fra Rødovre Boligselskabs Sjov Søndag Rødovre Boligselskab gennemførte en beboerdag for alle selskabets 20 afdelinger. Arrangementet, der fik

Læs mere