Projektoversigt FiskeriLAG NORD Nr. Titel Projektbeløb Ansøgt Bevilget Saldo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoversigt FiskeriLAG NORD Nr. Titel Projektbeløb Ansøgt Bevilget Saldo"

Transkript

1 Projektoversigt FiskeriLAG NORD Nr. Titel Projektbeløb Ansøgt Bevilget Saldo 1 Attraktive helårs-strande for alle Klitmøller Lystfisker Forening Vestkystbåden Marie Ålbæk Havn - kulturarv Nye faciliteter Thissinghuse Havn Strandby Lystbådehavn Recirkuleret saltvandsanlæg Mors - midt i Limfjordens spisekammer Fra muslinger til branding Fiskeruten - i Thy og på Mors TOTAL

2

3 Referat af cafe om landdistrikterne i Fjerritslev d. 21 oktober Per Lorenzen, Tranum borger tilstede Adolf Handrup - landmand Kristen Madsen - klim Jørgen Nøhr Torup strand sommerhusejer Vedr. visionen: - udrykningstjenesten større risiko for at dø af blodprop når man bor i udkantsområde - offentlige transportmidler kun en skolebus, der ikke kørte den vej, taxaen skulle ikke den vej bedre muligheder for offentlig transport kunne være alle tiders - politiet kommer ikke når man kalder - falck er også usikker Vedr. branding og udvikling: - det er borgerne der skal brande det sikrer også ejerskab - det offentlige skal være katalysator for de lokale ildsjæle - naturlegepladsen er fabelagtig, det skulle man gøre noget mere ved - kommunen skal supportere de lokale ildsjæle, frem for at de offentlige skal komme med penge det er vigtigt med samarbejde - invitere til møder med ildsjæle ring først når I er 15 - Lien imponerede Pers bror som kunstinteresseret Disk. vedr offentlig renovering af forsamlingshuse Disk vedr. uddeling af landdistriktsmidler Specielt Tranum - Der mangler varme på Tranum Strandgaard, Disk. vedr. egnssamlingen i Tranum. Der sker ingenting ved Thorup Strand der burde være et sted hvor man kan købe en avis, er rundstykke mv. Er der et sted der, som er sat i stand det skal undersøges!? Udvide nationalparkområdet udvide naturparken som mulighed for branding at tiltrække turister. Vedr. mål Enig i målene nogle steder trænger til en kærlig hånd penge afsat på budget til forskønnelsesprojekter, ca. 2 millioner (også søge penge fra Velfærdsministeriet,

4 Områdefornyelse er en anden pulje) er der nogen, der gerne vil, så træder vi til. Vigtigt at der er faste meddelere i forbindelse med portal. Evt. suppleret med opslagstavle i alle lokalsamfundene. Testimonials er en god ide i forbindelse med markedsføring. 7-8 personer med forskellige indfaldsvinkler på nettet. Mund til øre metoden er den sikreste markedsføring. Ambassadører er den bedste reklame. Man skal have en infrastruktur man kan fortælle om, ellers skal man lade være med at markedsføre. Her er skolen helt central. Vedr indkomne forslag Privat task force til forskønnelse af kedelige bygninger.

5 Referat af diskussion ved tema og udviklingscafeen på borgermødet i Pandrup 1. runde Helle gennemgik visioner og mål Det er vigtigt med ildsjæle det er vigtigt med rammerne for at ildsjælene kan udfolde sig, herunder bla. at lægge øre til de gode ideer, der er. De gode historier er også vigtige. Det er fint med de beløb der sendes ud til de lokale byer uden at der er retningslinier er fint, det behøves såmænd ikke at være Meget positivt med de ting der er sket de sidste 2 år landdistriktsudvalget er et rigtigt godt initiativ. Vedr. Pandrup/Kås ruiner er en årsag til at folk ikke vil bygge der. Helle orienterede om planerne vedr. forskønnelse. Hvis ikke folk vil være med, kan vi ikke gøre noget ved det. Det er alt for liberalt ikke at gøre noget mere radikalt. Der er huse, der ikke bor nogen i. Kommunen er nødt til at have en skriftlig henvendelse. Vi kunne sende en folder ud som borgere som henstiller til at folk får ryddet op osv. Godt at have en blød strategi til at starte med en folder, før der kommer en kommune henvendelse. Forslag om at præmiere det flotteste hus den flotteste landsby. Der eksistere en pris på kommuneniveau. Diskussion af teletaxa flexordning. Små busser som et alternativ til lukning. Lukkeloven som trussel mod de små butikker. Formidlingen af arrangementer i kommunen sæt nogle tavler op det skal jo laves og koordineres og folk skal melde ind nettet er godt, det tager bare noget tid inden folk begynder at bruge det. Branding af Jammerbugt kommune ejendomsmæglerne er de vidende om de lokalsamfund de sælger huse i det kunne være dem der kunne sælge hele pakken hvad er der feks. af foreninger mv. De lokale lavede en folder som de sendte til ejendomsmæglerne plus der kunne være et link til lokalforeninger og andet interessant på ejendomsmæglernes hjemmeside. Dette eksisterer i en form allerede på Jammerbugt kommunes hjemmeside. Idræt foreningsliv/holdsport er for nedadgående 2.runde Helle gennemgik visioner og mål

6 Mht. portal reference til turistforeningen Visit Nordjylland, der også har en internetportal. Kunne det være en ide at tale med nordjyske de lokale aviser for at høre hvad det koster med en fast kolonne? Forskønnelse gennemgang af kommunens beføjelser der er ikke ret meget lovgivning at komme med det der vokser ud over fortovet kan man gøre noget ved. Sikkerhedsårsager, rotteplage og miljøgifte er årsager til indgriben. Man må heller ikke have affald liggende på sin grund. Hvis husene er sundhedsskadelige er der også indgribningsmuligheder skimmelsvamp feks. i yderste instans kan vi kondemnere. Almindeligt rod og uappetitlighed kan man ikke gribe ind overfor. Byfornyelse er måske en mulighed i et større område. Gravetilladelser og opfølgende oprydning skal bare anmeldes til kommunen. På der kan man se alt om vurderinger og ejerforhold. Vester Hjermitslev ved siden af købmanden der er fortovet ufremkommeligt. Det skal kommunen tjekke op på. Ingstrup cafeteriet det er faldefærdigt det skal kommunen undersøge. Det bliver annonceret når det er muligt ad frivillighedens vej at få hjælp til at få ryddet op. Branding Jammerbugt kommune Brønderslev og vejle har lavet en indsats. Folder med de gode historier.

7 27. maj 2008 Ansøgning om midler til forundersøgelse. På vegne af Thorup Strand Kystfiskerlaug, sender jeg hermed en ansøgning om kr til støtte dækning af udgifter til en forundersøgelse vedr. at sælge friske fisk fra Han Herred i København. Thorup Stand Kystfiskerlaug har gennem længere tid arbejdet med, at ville sælge friske fisk i København. De har en lidt større fiskekutter, som de gerne vil indrette til fiskebutik. Den skal ligge ved Nyhavn, og derfra skal der så sælges friske fisk fra Thorup Strand. For at etablere dette salg, skal der undersøges mange forhold. Derfor har Kystfiskerlauget henvendt sig til Gemba, et konsulentfirma, som arbejder med den slags undersøgelser. De kan lave en forundersøgelse for kr. Ved Fødevareministeriet er der søgt om støtte til forundersøgelsen, og de har bevilliget ca kr. Lauget mangler derfor kr. Disse penge søges finansieret ved, at lauget betaler kr. og kr. søges hos Jammerbugt Kommunes udviklingsafdeling. Vi håber at I kan hjælpe lauget med denne restfinansiering. Vi sender Gembas tilbud med, så I kan se, hvad undersøgelsens indhold er. Hvis der er behov for yderligere oplysninger kan Jens Sørensen, ebh-fonden, kontaktes. Med venlig hilsen Jens Sørensen Ebh-fonden Østergade Fjerritslev 1

8 Kvalitetsfisk fra Thorup Strand til københavnerne! Fase 1: Forundersøgelse Formål Nærværende oplæg vedrører konsulentassistance til at beskrive og realisere et holdbart koncept for leverance af kvalitetsfisk fra Thorupstrand mv. der sælges fra fartøj beliggende i København. Kvalitetsfisk er i denne sammenhæng defineret som fisk af høj kvalitet (friskhed), fanget efter bæredygtige principper samt med en produkthistorie, hvilket er uddybet neden for. Det vurderes af GEMBA som afgørende for konceptets succes, at involverer følgende elementer: Høj kvalitet Dokumentet fx i en kvalitetshåndbog og krav til fx transporttid og opbevaring fra fangst til Fx kan der udformes et regelsæt for god kvalitetsfisk fra Thorup Strand, som fiskerne lever op til Bæredygtighed Fiskeriet foregår på bestande, hvor udnyttelsen foregår på et bæredygtigt grundlag (inden for biologernes grænser her kan der muligvis være problemer med torsken ), med bæredygtige metoder og redskaber (skånsomt fiskeri, minimum af energiforbrug, uden at ødelægge bund etc.) Kan understøttes af et WWF-mærke.. Identitet og historie Produktidentitet i relation til, at forbrugerne køber et stykke levende dansk kulturhistorie sammen med produktet. Den gode historie skal tage afsæt i bl.a. fisk, fisker, fartøj og fangstmetoder og lokalsamfund (tradition, kultur, livsstil mm.) Holdbar forretningsmodel Herunder afklaring af forretningsgrundlag, bl.a.: o Produkter kun fisk eller også andre produkter o Salg af fisk og/eller restauration og/eller oplevelser etc. o Logistik, forsyning etc. o Kundegrundlag og behov for markedsføring, herunder samspil med øvrige aktiviteter i og omkring en Gourmet-kaj i Københavns Havn o Ledelse og organisation o investeringskrav Projektet er inddelt i to faser: Forundersøgelse Implementering og pilotperiode 2

9 Nærværende beskrivelse vedrører Fase 1: Forundersøgelsen som afdækker muligheder, forudsætninger og risici for projektet og som sådan ligger til grund for om der gennemføres en fase 2: Implementering og pilotperiode. Projektbeskrivelse af fase 1: Forundersøgelse 1. Udarbejdelse af konceptbeskrivelse For at sikre opbakning til konceptet hos relevante samarbejdspartnere kan der udarbejdes en overordnet beskrivelse med følgende hovedindhold: Formål og idégrundlag; kvalitetsfisk, skib, historie mm. Nærmere beskrivelse af produktet kvalitetsfisk fra et lokalsamfund med en unik historie Hvordan tænkes konceptet i Københavns Havn (del af Gourmet-kaj ; passer ind i Københavns Kommunes satsning på sund kvalitetsmad mm.) Hvem står bag? Overordnet handlingsplan Der afholdes et møde med deltagelse af lokale initiativtagere, som ligger til baggrund for beskrivelsen. Beskrivelsen udarbejdes i PowerPoint-format, som kan anvendes til præsentation af konceptet for relevante myndigheder og samarbejdspartnere. 2. Myndighedsgodkendelser Projektet skal klarlægge kravene til de nødvendige godkendelser i forhold til at kunne sælge fisk fra et fartøj i Københavns Havn. Det gælder især godkendelser i forhold til følgende myndigheder: Fødevaremyndigheder o Godkendelse ift. at drive detailhandel med fisk o Kravspecifikation (juridiske forhold, fødevarekontrol (egenkontrol, hygiejne mm.) Havnemyndigheder (Københavns Havn) o Miljøforhold, såsom spildevand. affald etc. o Økonomiske konditioner (havneafgift, periode, forpligtelser etc. ) o Mulighed for tilskud fra Københavns Kommune og evt. andre Søfartsstyrelsen o Godkendelser ift. sikkerhed, brand, adgangsforhold mm. Konsulentteamet kortlægger alle relevante myndighedskrav ved at drøfte konceptet med de relevante myndigheder. Der opstilles en specifikation af myndighedskrav, som projektet skal leve op til. Konsekvenserne for projektet vurderes (fx investeringskrav mm.). 3

10 3. Forretnings- og handlingsplan Der udarbejdes en forretnings- og handlingsplan for konceptet med følgende indhold: Produktstrategi; hvilke arter kan leveres? Er de attraktive for kunderne? Bør der komme andre arter/produkter med ind over, i givet fald hvordan? Bør/skal der handles med andre produkter sammen med fisk? Fx nordjyske fødevarer? Kvalitetsnormer; skal der være en standard for kvalitet, hvad skal den indeholde, hvordan sikres det at alle leverer den aftalte kvalitet Produkthistorie; udformning af produkthistorie i relation til fisk, fisker, Leverance; hvordan skal leverancen ske; hvad betyder periodeudsving, hvordan skabes leverancesikkerhed mm Vurdering af kundegrundlag Markedsføring; hvordan kan konceptet markedsføres, herunder samspil med en Gourmet-kaj i Københavns Havn Krav til skib samt vurdering af behov for indretning, ombygning etc. Økonomi; investeringskrav, driftsøkonomi Finansiering; krav, tilskudsmuligheder, investorer Organisation; Ledelse, personale. Drift og vedligehold af fartøj i Københavns Havn Etc. Resultaterne af fase 1 ligger til grund for at gå videre med projektet i fase 2, herunder indgive en ansøgning om realisering af projektet. Fase 2: Hovedpunkter i implementering og pilotperiode Investeringsbudget Ombygning af fartøj ift. myndighedskrav Etablering af filetlokale mm. Etablering af transport Endelig indhentning af myndighedsgodkendelser Etablering af organisation Opstilling af endeligt driftsbudget Udarbejdelse af markedsføringsmateriale Markedsføring af åbning Åbning Markedsføring Drift: Pilotfase på 1 år Evaluering og beslutning om fremtidig drift Projektet afprøves i en pilotperiode på 1-2 år og evalueres mht. de væsentligste problemstillinger: - driftsøkonomi - leverancesikkerhed - bemanding 4

11 - arts/produktsammensætning - etc. Ovenstående punkter skal ses, som elementer der bør indgå i fase 2, men listen er ikke udtømmende. Som nævnt er fase 2 IKKE indeholdt i nærværende projektbeskrivelse. Organisation Ansøger og overordnet ansvarlig for opgaven er Thorupstrand Kystfiskerlaug, som er kystfiskernes kvote- og fiskeriselskab, der endvidere har stiftet Han Herred Puljefiskeri, der administrerer og leverer fiskerirettigheder til kystfiskere på en lang nordjysk kyststrækning. Opgaven udføres af GEMBA (projektleder) i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU), Holstebro. Tidsplan Forprojektet 1 kan udføres fra 1. marts 2008 og forventes at have en varighed på ca. 4 mdr. Fase 2 forventes ansøgt, så snart resultaterne fra fase 1 foreligger ift., forventeligt juli 2008, således at fase 2 kan igangsættes september/oktober 2008 frem mod åbning årsskiftet 2008/09. Eller forår 2009 Budget Opgaven kan udføres for kr. + moms i alt kr. jf. nedenstående budget Aktivitet Udarbejdelse af konceptbeskrivelse Afklaring af myndighedskrav Udarbejdelse af forretnings- og handlingsplan Projektledelse og møder Kroner Udlæg (efter bilag) I alt moms 5

12 6

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere