Vi skal bygge bedre og billigere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal bygge bedre og billigere"

Transkript

1 Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr Vi skal bygge bedre og billigere Vejen til det gode byggeri side 4 Godt byggeri kræver tillid side 7 Netværket fra Projekt Hus genopstår side 8 Byggeriets Evaluerings Center skal inspirere alle i byggeindustrien til forbedret idéudveksling og kvalitet samt forsyne projektledere, arkitekter, entreprenører og leverandører med konkrete værktøjer til forbedring af effektiviteten Find os på Se også bagsiden Hvad er Byggeriets Evaluerings Center? Byggeriets Evaluerings Center er et privat videncenter, som blev stiftet af en kreds af aktører fra alle dele af byggeriet i Vores formål er gennem grundigt analysearbejde at forbedre byggesektorens muligheder for at dele og udnytte erfaringer. Vi kommer selv fra byggesektoren og er et privat initiativ, men vi vil samarbejde med eksisterende offentlige videncentre. Evalueringscentret ønsker at være en forandringsagent, som gør en forskel i byggesektoren. Og vi mener, at alle har ret til at vide mere om det byggeri, som omgiver os, og som spiller en rolle i vores hverdag. Med andre ord: Vi vil forbedre forudsætningerne for udvikling i vores sektor til gavn for samfundet og vores kunder privatkunder, kommuner, statslige bygherrer, boligselskaber, andelsboligforeninger osv. Når man som bygherre eller entreprenør lader sit byggeri evaluere af Byggeriets Evaluerings Center, sender man et tydeligt signal om, at man: Fokuserer på at skabe bedre byggeri Ønsker at forbedre arbejdsmiljøet Ønsker at arbejde med miljørigtige materialer Vil arbejde for at forbedre kundetilfredsheden gennem opfølgning og politikker Vil arbejde for at øge det tværfaglige samarbejde i branchen En evaluering fra Evalueringscentret kan derfor være et væsentligt markedsføringsværktøj for branchens virksomheder. Byggeriets Evaluerings Center skal gennemføre grundige analyser og udarbejde statistikker, som alle, der arbejder med byggeri, kan anvende som værktøjer i deres planlægningsarbejde. Analyseresultaterne skal være tilgængelige for alle. Vi er i fuld gang med at udvikle disse statistikker, og det er planen, at arbejdet skal munde ud i forskellige nøgletal, som vores kunder kan bruge til at måle sig selv og deres projekter på. Vores kunder skal kunne sammenligne priser, kvalitet, virksomheder og byggerier, inden de sætter et byggeprojekt i gang. Vores mål er, at alle større byggesager i Danmark i løbet af en årrække bliver evalueret efter Byggeriets Evaluerings Centers normer. Læs mere på side 4

2 Leder: Det er tid til at tage ansvar Byggeriets Evaluerings Center giver os en historisk chance for at vise, at vi virkelig mener noget med vores erhverv. Lars Holten Petersen, bestyrelsesformand, Byggeriets Evaluerings Center 2 I de senere år er Danmarks byggesektor blevet udfordret af kritiske analyser og skarpe angreb fra politikerne. Sektorens reaktioner herpå har været blandede. Mange har oplevet kritikken som dybt uretfærdig. Andre har strakt hånden frem til samarbejde og dialog om, hvordan vi kan få et bedre og billigere byggeri. Vi, der har vores daglige gang i dansk byggeri, er overbeviste om, at Danmark ikke har en dårligere byggesektor end andre lande. På mange punkter ligger vi måske oven i købet højt. Det berettiger imidlertid ikke sektoren til at ignorere kritik. Byggeriet skal som alle andre erhverv bidrage positivt til den stadige udvikling af vores samfund, og der er masser af ting, der både kan og skal gøres bedre i dansk byggeri. Det er derfor kun rimeligt, at der bliver stillet skarpt på os, på den måde vi arbejder på, og på det vi producerer. Vi fylder meget i samfundshusholdningen, og vi må tage det ansvar, der følger heraf. I byggeriet skal vi først og fremmest lære at acceptere kritik og bruge den konstruktivt. Kun ved at forholde os til det vi præsterer, kan vi komme bort fra det fejlbehæftede byggeri, den uskønne arkitektur, det dårlige arbejdsmiljø, overskridelserne af budgetter og tidsplaner med mere. Vi har alle forudsætningerne for at komme dette til livs. Der er i virksomhederne og institutionerne i branchen viden og færdigheder, som rigtigt udnyttet vil kunne bringe os helt i front. Det kræver blot, at parterne i byggeriet kan enes om en fælles vision og fælles løsninger - og at virksomhederne kan få de rammebetingelser, der tillader dem at lade deres kunnen komme til udfoldelse på en ny og mere positiv måde. Det er vores opgave som ansvarlige virksomhedsledere at finde vejene frem til, at det bliver bedre. Det er os, der skal gå i dialog med politikerne om, hvordan erhvervslivet kan komme til at gøre det bedre. Vi skal pege på de forældede administrative rutiner, på bureaukratiet og de snærende rammer. Vi skal vise, hvordan byggeriet kan udvikles gennem et udvidet samarbejde med staten og de statsstøttede bygherrer. Det er os, der skal frem på banen og forklare, hvorfor byggeriets produktivitet er afhængig af hele den måde, man efterspørger og udbyder byggeopgaver på. Kritikken af byggesektoren skal ikke besvares med modkritik, men i stedet føre til, at der fremkommer seriøse og konstruktive løsningsforslag. Det store politiske fokus på byggeriet giver os i virkeligheden alle muligheder for skabe forandringer og forbedringer i sektoren, hvilket jo i høj grad også er til gavn for os selv. Når man fremkommer med praktiske løsningsforslag og idéer, har man også ansvaret for, at de bliver fulgt til dørs. Det er ikke nok, at erhvervslivets organisationer skriver et par breve til ministeren eller fremfører deres synspunkter om byggeriets vilkår ved et frokostmøde. Hvis man skal gøre op med årtiers dårlige vaner i byggeriet og trænge igennem, så kræver det, at der bliver trukket i arbejdstøjet. Resultatet af Projekt Hus samt task forceredegørelsen Byggeriets Fremtid tegner en foreløbig omend også noget skrøbelig konsensus blandt byggeriets parter. Erhvervets etablering af Byggeriets Evaluerings Center er det første håndgribelige resultat af denne konsensus. Lige nu gælder det om at holde fast i denne enighed og arbejde fremadrettet. Byggeriets virksomheder og organisationer skal nu vise, at de mener det alvorligt. Centrets aktiviteter skal finansieres, og vi skal have bemandet de temagrupper, der skal udgøre selve sjælen i Byggeriets Evaluerings Center. Det er givetvis svært for virksomhederne at afse såvel penge som nogle af deres bedste medarbejderes tid til disse aktiviteter. Men det er nødvendigt. Og det kan meget vel vise sig at være den bedste investering, man har gjort i meget, meget lang tid. Der er en tid til alt, og lige nu er det tid for alle de seriøse virksomheder og organisationer i byggeriet til at tage ansvar for udviklingen i vores fælles erhverv. Det er ikke nok, at vi hver især begraver os i vores egne virksomheder der skal også løftes i flok. Byggeriets Evaluerings Center er skabt netop til dette formål, og vi har nu en historisk mulighed for at vise, at vi virkelig mener noget med vores erhverv. Lars Holten Petersen Bestyrelsesformand Byggeriets Evaluerings Center

3 En hjørnesten i byggeriet Byggeriets Evaluerings Center skal sikre bedre kvalitet via dialog og videndeling i byggeriet, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Vi har inden for byggeriet i mange år diskuteret evaluering, forskning og innovation og problemerne med at få resultaterne fra forskningen udbredt i branchen. Derfor er det meget glædeligt, at branchens parter selv har taget initiativ til oprettelsen af Byggeriets Evaluerings Center. Her har branchen nu fået et center, der skal være et levende forum for dialog og udveksling af viden. Dokumentation en nødvendighed Desværre har erfaringerne vist, at mange tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter i byggeriet ikke har givet de forventede forbedringer, fordi der har været for ringe dokumentation af udviklingsresultater og effekter. Denne dokumentation er helt nødvendig for evalueringscentrets, og dermed hele branchens, succes. Det bliver en stor opgave at fremskaffe dokumentation for innovative resultater. Det er vigtigt, at virksomhederne i denne forbindelse påtager sig det ansvar, der også følger med oprettelsen af evalueringscentret, og selv i videst muligt omfang bidrager med disse data og erfaringer. Data og erfaringer kan være med til sætte fokus på problemerne. Man skal have erkendt problemerne, før man kan begynde at tænke i løsninger. Jeg er dog meget opmærksom på, at dokumentation af gode udviklingsresultater ikke er nogen garanti for, at de bliver anvendt af andre end dem, som selv har bidraget med oplysningerne. Derfor er det meget positivt, at Byggeriets Evaluerings Center har taget skridt til etablering af dialognetværk (temagrupper), som kan bidrage til erfaringsudvekslingen. Evaluering skal forebygge fejl Vi har desværre også set en del byggerier af dårlig kvalitet. Jeg håber, at Byggeriets Evaluerings Center kan blive en vigtig hjørnesten i byggeriets egen kvalitetskontrol, som kan forebygge flere fejl. Ingen har interesse i, at store investeringer går tabt på grund af fejl, dårlig kvalitet og manglende evalueringer. Evalueringscentret har kun eksisteret i kort tid, men jeg glæder mig allerede til at se de første resultater af centrets arbejde. Det er først og fremmest byggeriets parter, der har ansvaret for byggeriets udvikling. Med oprettelsen af Byggeriets Evaluerings Center har byggeriet vist, at man tager dette ansvar alvorligt. Fra ministeriets side vil vi til gengæld søge at skabe de bedste rammer for byggeriets udvikling. Byggeriet skal udfylde rammerne og dermed skabe de nødvendige forandringer, som Byggeriets Evaluerings Center sammen med byggeriets organisationer og virksomheder har sat sig for at gennemføre. Økonomi- og erhvervsministeren udtaler sig om Byggeriets Evaluerings Center Evalueringscentret er branchens egen kvalitetskontrol, og jeg har store forventninger til, at centret vil sætte fokus på udviklingstendenser og være det positive dialogforum for udvikling af kompetencer inden for samarbejde, organisation og ledelse i byggeriet, siger Bendt Bendtsen. 3

4 Vejen til det gode byggeri Med blandt andet benchmarking og videndeling skal Byggeriets Evaluerings Center være med til at fremme kvaliteten og effektiviteten inden for dansk byggeri Byggeriets Evaluerings Center udspringer af redegørelsen Byggeriets Fremtid, som blev udarbejdet af den daværende regerings byggepolitiske task force i december Et af hovedforslagene i redegørelsen var, at der skulle etableres et uvildigt center, som dels skulle opbygge et nøgletalsystem for byggeproduktet og byggeprocessen, dels være med til at fremme videndeling i branchen. Byggeriets Evaluerings Center har også rødder i udviklingsprojektet Projekt Hus fra Dette projekt kunne ved hjælp af en række temagrupper opbygge et netværkssamarbejde mellem byggeriets aktører. Projekt Hus var således med til at bygge bro over tidligere tiders kløfter mellem byggeriets parter. Byggeriets Evaluerings Center har sat sig for at videreføre dette samarbejde. Byggeriets Evaluerings Center har med udgangspunkt i temagrupperne fra Projekt Hus etableret tre temagrupper. Formålet med disse temagrupper er at samle byggeriets praktikere og skabe dialog. Vi vil med andre ord engagere byggeriets parter og få dem til at samle sig om fælles mål. Læs mere om temagrupperne på side 8. Hvorfor Byggeriets Evaluerings Center? Parterne bag Byggeriets Evaluerings Center tror på, at smukt og sundt byggeri forbedrer borgernes livskvalitet. Byggeri spiller en væsentlig rolle i vores tilværelse, og derfor skal kvaliteten være i orden. Den danske byggesektor er fagligt meget kompetent. Vi er dygtige til at eksportere byggematerialer, og vores arkitekter er berømte i hele verden. Danske rådgivende ingeniører og entreprenører har løftet store opgaver i udlandet, og Denne side: Bellavista i Klampenborg, tegnet af Arne Jacobsen, Næste side: Detaljer fra Byggeriets Evaluerings Centers domicil i Strandgade. 4

5 Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen er nogle af de mest imponerende bygningsværker i Europa i nyere tid. Vores håndværkere er godt uddannet, og vi kan med rette være stolte af vores fag. Når vi alligevel mener, at Byggeriets Evaluerings Center har en berettigelse, skyldes det, at vi tror på, at der samtidig er et stort uudnyttet potentiale for forbedret effektivitet i dansk byggeri. Et potentiale, som kan komme frem, hvis vi gør en indsats på en række områder: Fejl og mangler skal nedbringes og helst fjernes helt Godt byggeri skal koste mindre Den gode arkitektur skal fremmes Vi skal fokusere på miljørigtigt byggeri, der holder længe Arbejdsmiljøet skal forbedres Vi skal inspirere til nye, gode idéer Vi skal blive bedre til at lære af hinandens erfaringer i branchen Vi ved godt, at dette er lettere sagt end gjort. Men vi tror på, at Byggeriets Evaluerings Center med en stærk vilje og de rette medarbejdere kan gøre en forskel. Hvad kan Byggeriets Evaluerings Center bruges til? Gennem vores statistiske arbejde vil vi give virksomheder mulighed for at måle og vurdere sig selv, f.eks. på områder som arbejdssikkerhed, overholdelse af tidsplaner osv. Virksomheder skal kunne sammenligne deres egne projekter med gennemsnittet eller med andre byggesager af samme art. Og de skal have adgang til letforståelige rapporter og grafik, som tydeligt viser deres temperatur : Klarer de sig bedre eller dårligere end branchen generelt? Hvad skal de gøre for at blive bedre og mere effektive? Et eksempel: Overholdelse af tid og pris er utrolig vigtigt i et byggeprojekt. Det er Byggeriets Evaluerings Centers opgave at stille en række værktøjer til rådighed for virksomhederne, som bl.a. kan måle fejl og afvigelser fra tidsplaner og budgetter og sammenligne dem med branchens gennemsnit. I et mere overordnet perspektiv vurderer vi projektet som helhed: Er det leverede produkt i overensstemmelse med det bestilte? Med andre ord: Fik kunden det, han bad om? Hvor tilfreds er kunden med det leverede? Var kommunikationen mellem kunde og leverandør god nok undervejs? Byggeriets Evaluerings Center kan med statistiske måleværktøjer skabe overblik over byggeprocessen, f.eks. i form af rapporter med enkle grafer. Disse oplysninger kan hjælpe projektlederen, arkitekten, entreprenøren osv. med at besvare ovenstående spørgsmål. Vores værdier Byggeriets Evaluerings Center bygger sit arbejde på en række værdier. Vi ved, at der ligger en stor opgave foran os, hvis vi skal leve op til vores målsætninger. Værdierne er en vigtig del af fundamentet for vores arbejde. Vi tager vores værdier alvorligt. Ligesom vi vil måle kvaliteten i byggeriet, vil vi måle os selv på vores værdier: Lever vi op til dem? Følger vi ordentligt op på dem? Vi er klar over, at vores værdier kan give anledning til provokation: De sætter ord på vores intentioner. Vi bevæger os ind på områder, hvor der kan forekomme uenighed om strategien for vores opgaver. Vi kommer til at Vores mission er at skabe bedre og billigere byggeri til borgerne. Vi tror, at den rigtige måde at opnå dette på, er ved at skabe sundere konkurrence i byggesektoren. Det kan vi gøre ved bl.a. at fremme gennemsigtighed om relationer mellem pris og kvalitet i byggeriet. Konkurrencen skal ikke kun handle om pris, men også om udvikling, kvalitet, økologi osv. Curt Liliegreen, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center 5

6 Vi er alle sammen fagfolk, som brænder for det gode byggeri. Curt Liliegreen, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center Christiansbro i København, tegnet af Henning Larsens Tegnestue A/S, ændre på gamle vaner og traditioner, og når man gør det, er der risiko for øretæver. Men vi brænder for opgaven og er rede til at efterleve vores værdier: Samarbejde hvis Byggeriets Evaluerings Center skal leve op til sit formål, kræver det samarbejde fra alle byggeriets parter. Tillid byggeriet er præget af mange modsat rettede interesser. Det vil Byggeriets Evaluerings Center gerne være med til at rette op på og det kræver tillid fra alle parter, herunder parter, som måske plejer at stå i hver sin lejr. Respekt byggeriets parter skal respektere hinanden som ligeværdige. Der skal være lige stor respekt for byggepladsens folk og for ledelsen. Åbenhed er en forudsætning for, at samarbejde og tillid kan vokse frem. Byggeriet er et erhverv, som traditionelt har store udfordringer at slås med. Erhvervet skal turde tale åbent om disse problemer og vise vilje til fornyelse. Ansvar byggeriet har et firsidet ansvar over for samfundet: Kunden har krav på den bedst mulige vare. Den ansatte har krav på et godt arbejdsliv. Virksomhedens aktionærer har krav på, at deres investering tilgodeses bedst muligt. Og ikke mindst har vi et ansvar over for eftertiden, som skal leve med de miljømæssige konsekvenser af de handlinger, vi foretager i dag. Uafhængighed Byggeriets Evaluerings Center er dannet af alle byggeriets parter og er for alle byggeriets parter. Derfor må de enkelte parter også acceptere, at Byggeriets Evaluerings Centers arbejde ikke altid passer lige præcis til deres særinteresser. Faglig integritet og kompetence Byggeriets Evaluerings Center satser på information af høj kvalitet frem for hurtige løsninger. Engagement Byggeriets Evaluerings Center står over for store udfordringer, så vel praktisk som kulturelt, fordi dele af byggeriet er præget af en konservativ kultur. Hvis vi skal trænge igennem med vores budskab, kræver det stort engagement fra ledelse og medarbejdere. 6

7 Godt byggeri kræver tillid Et byggeprojekt skal betragtes som en virksomhed med ledelse og medarbejdere og kommunikation og tillid er afgørende for, at de bedste resultater nås, fortæller Byggeriets Evaluerings Centers forskningschef Sven Bertelsen Mange mener, at udviklingen i byggebranchen står stille, men det er ikke rigtigt. Faktisk er der masser af inspiration at hente ude i erhvervet, til hvordan vi kan forbedre vores arbejde vi hører bare ikke så meget om det, siger Sven Bertelsen, forskningschef hos Byggeriets Evaluerings Center. Han mener, at en af branchens svagheder er, at man som regel kun hører om et udviklingsprojekt, når det er færdigt: Vi er slet ikke gode nok til at dele succeshistorierne. I dag sker rapportering fra et byggeprojekt mest af pligt og ingen læser rapporterne. Det vil vi prøve at lave om på! Man er ikke i tvivl om, at Sven Bertelsen brænder for det gode byggeri, når han fortæller om branchen og sine erfaringer gennem de sidste godt 40 år. Sven Bertelsen har, siden han blev færdig som ingeniør i 1961, interesseret sig intenst for byggeprocessen, og hvordan den kan forbedres. Igennem årene har han været med til at udvikle adskillige forbedringsforslag i større og mindre målestok. Disse er oftest blevet meget positivt modtaget i erhvervet og resulterede blandt andet i udarbejdelsen af adskillige bøger på området. I slutningen af 1990 erne stødte han på et nyt begreb i dansk byggeri det såkaldte Trimmede Byggeri (Lean Construction). Her er grundteorien, at et udviklingsprojekt ikke bare handler om de enkelte aktiviteter, men at det er en samlet proces og skal betragtes som sådan. Alt for mange udviklingsprojekter er kun baseret på en god idé, og de gennemføres, uden at man har undersøgt, om idéen nu også holder. Hvis et udviklingsprojekt skal være effektivt, så er det nødvendigt, at man har teorien i orden. Det er blandt andet denne teori, vi i Byggeriets Evaluerings Center vil hjælpe erhvervet med, siger Sven Bertelsen. Man skal fare med lempe, når man evaluerer andres arbejde og måde at arbejde sammen på, for der er masser af følelser involveret, siger Sven Bertelsen, forskningschef, Byggeriets Evaluerings Center. Partnering nedefra Jeg har lært, at man når det bedste resultat, hvis man ser ethvert byggeprojekt som en midlertidig virksomhed, hvor folkene på byggepladsen er medarbejdere. Det handler i bund og grund om at skabe gensidig tillid mellem de timelønnede medarbejdere og projektledelsen, siger Sven Bertelsen. Han giver som eksempel, at et tømrersjak ofte ved meget mere om, hvordan konkrete og praktiske problemer på byggepladsen skal løses, end ledelsen gør. Og det skal ledelsen være åben nok til at erkende. Øget effektivitet skabes ifølge Sven Bertelsen ikke ved, at man får medarbejderne til at arbejde hurtigere. Det er altså ikke i de enkelte operationer, produktivitetsgevinsterne skal hentes. Derimod ligger udfordringen i at få de enkelte fag til at følges ad og koordinere deres arbejde det kan løses helt konkret ved, at de forskellige sjak mødes og planlægger arbejdet i fællesskab. Dette kalder Sven Bertelsen partnering nedefra, fordi det er i den daglige arbejdssituation, der skal skabes samarbejde. Og her tror han, at evalueringscentret kan være med til at fremme samarbejdet. Men man skal fare med lempe, når man evaluerer andres arbejde og måde at arbejde sammen på, for der er masser af følelser involveret, så snart nogen udefra ser på et byggeprojekt med kritiske øjne og begynder at kommentere på det. Og der er selvfølgelig en risiko for, at vi kan komme til at træde nogen over tæerne undervejs. Men vores hensigt er ikke at gå nogen i bedene vi tror inderst inde på, at åbenhed omkring projekterne er til alles bedste. Vi er nødt til at forholde os til, at kvalitetsdiskussionen ikke er vores (arkitekternes, red.) alene. Det er en diskussion, som både lægmænd og brugere har og skal have indflydelse på. Det er en del af demokratiet og det kritiske samfunds rolle at gøre op med ekspertvældet. Der er derfor på mange punkter enighed mellem DAL og Byggeriets Evaluerings Center. Vi har brug for overordnet viden om de fundamentale processer i byggeriet. Gøsta Knudsen, formand, Danske Arkitekters Landsforbund 7

8 Netværket fra Projekt Hus genopstår Peter Henningsen, direktør, MT Højgaard, er formand for temagruppe 2 om Byggeprocessen. Nogle af de mest aktive aktører fra Projekt Hus træder ind i de nye temagrupper, som Byggeriets Evaluerings Center starter op ved årets udgang En af Byggeriets Evaluerings Centers første opgaver bliver at genoplive netværket fra Projekt Hus. Det sker med etableringen af tre temagrupper, som skal arbejde med de afgørende udfordringer for byggeerhvervet. Vi er i øjeblikket ved at sammensætte de enkelte temagrupper. Men allerede nu har mange centralt placerede personer og stærke opinionsdannere givet deres tilsagn om deltagelse, siger Curt Liliegreen, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center og fortsætter: Mange husker Projekt Hus for det netværk og gensidige tillidsforhold, som projektet skabte mellem byggeriets parter. Færre husker de sider rapporter, projektet også kastede af sig. Nu forsøger vi - evalueringscentret - at føre de konstruktive drøftelser videre. Det er en af vores hovedopgaver at samle byggeriets parter om en fælles målsætning for byggeerhvervet. Netværket fra Projekt Hus er en vigtig forudsætning for, at vi kan nå det mål. Curt Liliegreen understreger, at det er praktikerne ude fra erhvervet, som skal sætte dagsordenen i temagrupperne, og at evalueringscentret ikke har ambitioner om at topstyre udviklingen. I stedet ser centret sig som en del af netværket. Gøsta Knudsen, formand for Danske Arkitekters Landsforbund, er formand for temagruppe 1 om Arkitektur. 8 Temagruppe 1 Temagruppe 2 Arkitektur og bygningernes brugerværdi Denne temagruppe skal ikke forsøge at evaluere god arkitektur. I centret tror vi på, at arkitektur ikke kan måles og vejes. I stedet vil vi forsøge at analysere, hvordan dårlig arkitektur undgås. Vi vil således fokusere på de situationer, hvor arkitekturhensynet ikke kommer med og anvise praktiske retningslinier for, hvordan vi i fremtiden undgår den situation. Det er en mere jordnær opgave, end hvis man forsøgte at opstille definitioner og målemetoder for karaktergivning i forhold til arkitektur. I temagruppen om arkitektur og brugerværdi har Gøsta Knudsen, formand for Danske Arkitekters Landsforbund (DAL) og rektor for Danmarks Designskole givet tilsagn om at indgå som formand. Hans Peter Svendler Nielsen, rektor på Arkitektskolen i Århus, indtræder også, ligesom Bo Boje Larsen fra Henning Larsens Tegnestue A/S. Direktør for K.A.B. Jesper Nygård er også med. Byggeprocessen, herunder virksomheds- og byggepladssamarbejde I evalueringscentret har vi en klar opfattelse af, at processerne i byggeriet i høj grad påvirkes og afhænger af arbejdets organisation og samarbejdsforholdet mellem virksomhederne. Denne temagruppe vil bl.a. beskæftige sig med, hvilke hindringer der i dag ligger i byggeriets rammevilkår for en effektivisering af byggeprocessen. Det er klart, at en sådan effektivisering ikke må ske på bekostning af kvalitet og arkitektur, og derfor kommer denne temagruppe til at arbejde tæt sammen med gruppen for arkitektur og brugerværdi. I denne gruppe har direktør Peter Henningsen, MT Højgaard A/S givet tilsagn om at være formand. Anders K. Christoffersen fra Niras og Jesper Kærn fra K.A.B. endnu et par nøgleaktører fra Projekt Hus deltager også. Lønmodtagerne har engageret sig med Sidse Buch fra BAT-kartellet. Fra bygherresiden har Bent Frank fra Forsvarets Bygningstjeneste givet foreløbigt tilsagn om at være med. Gruppen vil blive serviceret af civilingeniør Ebbe Kristensen, og Sven Bertelsen (forskningschef i Byggeriets Evaluerings Center) vil fungere som sparringspartner og coach.

9 De tre temagrupper Temagrupperne er overordnede grupper, der skal fungere som et forum for diskussioner mellem aktører; typisk generalister og teknikere fra organisationer og virksomheder. Derfor kan der blive behov for at nedsætte arbejdsgrupper ad hoc. Curt Liliegreen har i den forbindelse en opfordring til virksomhederne i byggeerhvervet: Stil jeres medarbejdere til rådighed for temagrupperne, når de beder om hjælp. Det er vigtigt, at arbejdet med de centrale udfordringer for byggeerhvervet ikke deponeres i et center men tværtimod inddrager praktikerne ude fra erhvervet i størst mulig grad. Grupperne starter op med et åbningsseminar i november Temagruppe 3 Nøgletal for byggeproduktet og byggeprocessen Temaet nøgletal fandtes ikke under Projekt Hus, men denne gruppe opsamler diskussionerne fra mange af de oprindelige ti grupper under Projekt Hus. Temagruppen for nøgletal starter op senere end de andre grupper. Foreløbig har NCC, der har mange erfaringer med benchmarking samt BAT-kartellet givet tilsagn om at deltage. Mange mener, at udviklingen i byggeriet står stille, men det er ikke rigtigt. Faktisk er der masser af inspiration at hente ude i erhvervet. Sven Bertelsen, forskningschef, Byggeriets Evaluerings Center.

10 Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse Fra venstre mod højre Jean Brahe Brahe & partnere A/S Praktiserende Arkitekters Råd Adm. direktør Flemming Borreskov Foreningen Realdanmark Direktør Jens Michael Nielsen SBS Byfornyelse Bygherreforeningen i Danmark Adm. koncerndirektør Jørgen Vorsholt MT Højgaard A/S Danske Entreprenører Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Direktør Anders Kretzschmar Erhvervs- og Boligstyrelsen Direktør Lone Møller Sørensen By og Byg Sekretariatschef Ole Bønnelycke Byggeskadefonden Direktør Christian Lerche Byggematerialeindustrien Murermester Jørn Buch Andersen Byggeriets Arbejdsgivere Adm. direktør Lars Holten Petersen (formand) Birch & Krogboe A/S Foreningen af Rådgivende Ingeniører 10

11 Curt Liliegreen Adm. direktør Cand. polit. Curt Liliegreen kommer fra en stilling som afdelingschef i Danske Entreprenører, hvor han var ansvarlig for politikformulering og økonomiskstatistisk analysearbejde. Han har deltaget i det meste udvalgsarbejde om dansk byggeris erhvervspolitiske udfordringer i de sidste ti år. Curt Liliegreen blev i februar 2002 ansat som adm. direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Ebbe Lind Kristensen Civilingeniør Ebbe Lind Kristensen er civilingeniør (bygge og anlæg, byggeledelse) med afgangsprojekt indenfor Lean Construction. Han har under sin uddannelse som civilingeniør haft studieophold i Lean Construction Institute i USA samt i Sydafrika og praktikophold hos Teknologisk Institut. Ebbe Lind Kristensen vil i centret arbejde med analyse af nye samarbejdsformer, dannelse af leverancesystemer og anvendelse af principperne fra Lean Construction. Sven Bertelsen Forskningschef Civilingeniør Sven Bertelsen har arbejdet med et bredt spektrum af rådgivningsopgaver inden for byggeri, anlæg, infrastruktur, planlægning, EDB og projektledelse med fokus på udvikling af byggeriets produktivitet. Sven Bertelsen er medlem af en række udvalg inden for byggeri og arkitektur og deltager derudover i the International Group for Lean Construction. Helene Rummel Cheføkonom Cand. polit. Helene Rummel har bl.a. beskæftiget sig med opstilling af et nøgletalssystem for Københavns Kommune. Hun vil i Byggeriets Evaluerings Center blive beskæftiget med økonomisk analyse og opstilling af et nøgletalssystem for byggeprocessen og det færdige byggeprodukt. Lotte Flindt Sekretær Lotte Flindt kommer fra en stilling i Byggeplandata. Hun har også tidligere arbejdet i bygge- og anlægssektoren, bl.a. i rådgivende ingeniørvirksomhed. Kolofon Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27 B, plan København K Telefon: Telefax: Foto: Jørgen Witved Torben Eskerod Peter Schlüter Redaktion: Curt Liliegreen Redaktionel tilrettelæggelse: Jøp, Ove & Myrthu A/S Grafisk tilrettelæggelse: Esben Bregninge Design Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri Oplag:

12 Nyt domicil i Gammel Dok pakhus Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27 B, plan København K Telefon Telefax Udsigten fra Byggeriets Evaluerings Centers sydlige terrasse. Et kig ind i kontorerne. Byggeriets Evaluerings Center flyttede i slutningen af juni ind i Gammel Dok pakhus i Strandgade 27 B på Christianshavn direkte ud til Københavns havn Beliggenheden i det fascinerende gamle pakhus signalerer, at Byggeriets Evaluerings Center ikke handler om discountbyggeri, men tværtimod om at øge byggeriets værdier for brugeren. Samtidig er centret der jo i høj grad er et politisk initiativ med tydelig symbolik lagt med udsigt til Christiansborg. Gammel Dok pakhus er opført i 1882 af arkitekt H. C. Scharling. I 1920 blev det forhøjet med en etage. Tagetagen, hvor evalueringscentret nu holder til, har hidtil stået helt uudnyttet, råt og uopvarmet. Gulvet er nu lagt i fyrretræ, der er ludbehandlet og behandles med sæbespåner. Det lyse præg fastholdes ved, at der er brugt glasskillevægge flere steder. De svære tømmerkonstruktioner er overalt bibeholdt, selvom der er lavet et nyt loft med isolering. Møblerne er overalt i lys ahorn med mat stål. Der er elevator og dermed handicapvenlig adgang direkte op i lokalerne. Det er nok terrasserne, der vil påkalde sig mest opmærksomhed fra besøgende. Fra den ene terrasse er der panoramaudsigt over havneløbet mod Holmen, og Sverige anes i det fjerne. Fra den anden terrasse er der udsigt mod Christiansborg og Børsen, og man kan tydeligt se alle de gamle tårne i Københavns middelalderby. Man må sige om udsigten, at den fås ikke bedre. Evalueringscentret er finansieret med private midler. Det offentlige støtter dog ved, at kontoret i Gammel Dok er stillet huslejefrit til rådighed, således at der kun betales skatter, forsyningsafgifter og et administrationshonorar. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Erik Møllers Tegnestue A/S Ingeniør: Eduard Troelsgård, ing. F.R.I. Murer: Helge Hansen Entreprise A/S Tømrer: Mogens Eichen & Sønner A/S El: Købke & Grundsøe A/S Smed: Emil Nielsens Smedeværksted A/S Maler: Bech & Koch A/S Ventilation: Christian Berg Tjalve & Lindén A/S Sprinkler: Wormald A/S VVS: Jan Hansen VVS A/S

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Klar til benchmarking

Klar til benchmarking www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 Januar 2003 Klar til benchmarking Første test af nøgletalssystemet side 3 Hvad får Byggeriets Evaluerings Center på hylderne side 7 Planlægningen

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4 entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER PARTNERING I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV - SIDE 4 entreprenøren entreprenøren nr. 10 december 2003 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Postboks 2599»Parken«P. H. Lings

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Op mod 70 deltog og overværede de spændende oplæg, bud og bud på innovative teknologier i byggeriet ved Lean Constructions

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Bent Kofoed, Teknologisk Institut Kim Lyngby Mikkelsen & Pete Kines, AMI Stig Christensen, NCC Arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Anne Sofia Lønvig, SLKE Interessegruppen for koordinatorer den 10. juni 2015 Program 13.00 13.10 13.20 13.30 14.15 14.30 15.15 15.45 Velkomst og navnerunde Intro

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl.

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. 15-18 i København Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Trin 11: Følg byggeriet

Trin 11: Følg byggeriet 62 Vi bygger hus Trin 11: Følg byggeriet Trin 11: Følg byggeriet Byggeriet går nu for alvor i gang. Mange købere er desværre helt passive i byggeperioden og venter bare på at kunne flytte ind. Det er ofte

Læs mere