Vi skal bygge bedre og billigere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal bygge bedre og billigere"

Transkript

1 Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr Vi skal bygge bedre og billigere Vejen til det gode byggeri side 4 Godt byggeri kræver tillid side 7 Netværket fra Projekt Hus genopstår side 8 Byggeriets Evaluerings Center skal inspirere alle i byggeindustrien til forbedret idéudveksling og kvalitet samt forsyne projektledere, arkitekter, entreprenører og leverandører med konkrete værktøjer til forbedring af effektiviteten Find os på Se også bagsiden Hvad er Byggeriets Evaluerings Center? Byggeriets Evaluerings Center er et privat videncenter, som blev stiftet af en kreds af aktører fra alle dele af byggeriet i Vores formål er gennem grundigt analysearbejde at forbedre byggesektorens muligheder for at dele og udnytte erfaringer. Vi kommer selv fra byggesektoren og er et privat initiativ, men vi vil samarbejde med eksisterende offentlige videncentre. Evalueringscentret ønsker at være en forandringsagent, som gør en forskel i byggesektoren. Og vi mener, at alle har ret til at vide mere om det byggeri, som omgiver os, og som spiller en rolle i vores hverdag. Med andre ord: Vi vil forbedre forudsætningerne for udvikling i vores sektor til gavn for samfundet og vores kunder privatkunder, kommuner, statslige bygherrer, boligselskaber, andelsboligforeninger osv. Når man som bygherre eller entreprenør lader sit byggeri evaluere af Byggeriets Evaluerings Center, sender man et tydeligt signal om, at man: Fokuserer på at skabe bedre byggeri Ønsker at forbedre arbejdsmiljøet Ønsker at arbejde med miljørigtige materialer Vil arbejde for at forbedre kundetilfredsheden gennem opfølgning og politikker Vil arbejde for at øge det tværfaglige samarbejde i branchen En evaluering fra Evalueringscentret kan derfor være et væsentligt markedsføringsværktøj for branchens virksomheder. Byggeriets Evaluerings Center skal gennemføre grundige analyser og udarbejde statistikker, som alle, der arbejder med byggeri, kan anvende som værktøjer i deres planlægningsarbejde. Analyseresultaterne skal være tilgængelige for alle. Vi er i fuld gang med at udvikle disse statistikker, og det er planen, at arbejdet skal munde ud i forskellige nøgletal, som vores kunder kan bruge til at måle sig selv og deres projekter på. Vores kunder skal kunne sammenligne priser, kvalitet, virksomheder og byggerier, inden de sætter et byggeprojekt i gang. Vores mål er, at alle større byggesager i Danmark i løbet af en årrække bliver evalueret efter Byggeriets Evaluerings Centers normer. Læs mere på side 4

2 Leder: Det er tid til at tage ansvar Byggeriets Evaluerings Center giver os en historisk chance for at vise, at vi virkelig mener noget med vores erhverv. Lars Holten Petersen, bestyrelsesformand, Byggeriets Evaluerings Center 2 I de senere år er Danmarks byggesektor blevet udfordret af kritiske analyser og skarpe angreb fra politikerne. Sektorens reaktioner herpå har været blandede. Mange har oplevet kritikken som dybt uretfærdig. Andre har strakt hånden frem til samarbejde og dialog om, hvordan vi kan få et bedre og billigere byggeri. Vi, der har vores daglige gang i dansk byggeri, er overbeviste om, at Danmark ikke har en dårligere byggesektor end andre lande. På mange punkter ligger vi måske oven i købet højt. Det berettiger imidlertid ikke sektoren til at ignorere kritik. Byggeriet skal som alle andre erhverv bidrage positivt til den stadige udvikling af vores samfund, og der er masser af ting, der både kan og skal gøres bedre i dansk byggeri. Det er derfor kun rimeligt, at der bliver stillet skarpt på os, på den måde vi arbejder på, og på det vi producerer. Vi fylder meget i samfundshusholdningen, og vi må tage det ansvar, der følger heraf. I byggeriet skal vi først og fremmest lære at acceptere kritik og bruge den konstruktivt. Kun ved at forholde os til det vi præsterer, kan vi komme bort fra det fejlbehæftede byggeri, den uskønne arkitektur, det dårlige arbejdsmiljø, overskridelserne af budgetter og tidsplaner med mere. Vi har alle forudsætningerne for at komme dette til livs. Der er i virksomhederne og institutionerne i branchen viden og færdigheder, som rigtigt udnyttet vil kunne bringe os helt i front. Det kræver blot, at parterne i byggeriet kan enes om en fælles vision og fælles løsninger - og at virksomhederne kan få de rammebetingelser, der tillader dem at lade deres kunnen komme til udfoldelse på en ny og mere positiv måde. Det er vores opgave som ansvarlige virksomhedsledere at finde vejene frem til, at det bliver bedre. Det er os, der skal gå i dialog med politikerne om, hvordan erhvervslivet kan komme til at gøre det bedre. Vi skal pege på de forældede administrative rutiner, på bureaukratiet og de snærende rammer. Vi skal vise, hvordan byggeriet kan udvikles gennem et udvidet samarbejde med staten og de statsstøttede bygherrer. Det er os, der skal frem på banen og forklare, hvorfor byggeriets produktivitet er afhængig af hele den måde, man efterspørger og udbyder byggeopgaver på. Kritikken af byggesektoren skal ikke besvares med modkritik, men i stedet føre til, at der fremkommer seriøse og konstruktive løsningsforslag. Det store politiske fokus på byggeriet giver os i virkeligheden alle muligheder for skabe forandringer og forbedringer i sektoren, hvilket jo i høj grad også er til gavn for os selv. Når man fremkommer med praktiske løsningsforslag og idéer, har man også ansvaret for, at de bliver fulgt til dørs. Det er ikke nok, at erhvervslivets organisationer skriver et par breve til ministeren eller fremfører deres synspunkter om byggeriets vilkår ved et frokostmøde. Hvis man skal gøre op med årtiers dårlige vaner i byggeriet og trænge igennem, så kræver det, at der bliver trukket i arbejdstøjet. Resultatet af Projekt Hus samt task forceredegørelsen Byggeriets Fremtid tegner en foreløbig omend også noget skrøbelig konsensus blandt byggeriets parter. Erhvervets etablering af Byggeriets Evaluerings Center er det første håndgribelige resultat af denne konsensus. Lige nu gælder det om at holde fast i denne enighed og arbejde fremadrettet. Byggeriets virksomheder og organisationer skal nu vise, at de mener det alvorligt. Centrets aktiviteter skal finansieres, og vi skal have bemandet de temagrupper, der skal udgøre selve sjælen i Byggeriets Evaluerings Center. Det er givetvis svært for virksomhederne at afse såvel penge som nogle af deres bedste medarbejderes tid til disse aktiviteter. Men det er nødvendigt. Og det kan meget vel vise sig at være den bedste investering, man har gjort i meget, meget lang tid. Der er en tid til alt, og lige nu er det tid for alle de seriøse virksomheder og organisationer i byggeriet til at tage ansvar for udviklingen i vores fælles erhverv. Det er ikke nok, at vi hver især begraver os i vores egne virksomheder der skal også løftes i flok. Byggeriets Evaluerings Center er skabt netop til dette formål, og vi har nu en historisk mulighed for at vise, at vi virkelig mener noget med vores erhverv. Lars Holten Petersen Bestyrelsesformand Byggeriets Evaluerings Center

3 En hjørnesten i byggeriet Byggeriets Evaluerings Center skal sikre bedre kvalitet via dialog og videndeling i byggeriet, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Vi har inden for byggeriet i mange år diskuteret evaluering, forskning og innovation og problemerne med at få resultaterne fra forskningen udbredt i branchen. Derfor er det meget glædeligt, at branchens parter selv har taget initiativ til oprettelsen af Byggeriets Evaluerings Center. Her har branchen nu fået et center, der skal være et levende forum for dialog og udveksling af viden. Dokumentation en nødvendighed Desværre har erfaringerne vist, at mange tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter i byggeriet ikke har givet de forventede forbedringer, fordi der har været for ringe dokumentation af udviklingsresultater og effekter. Denne dokumentation er helt nødvendig for evalueringscentrets, og dermed hele branchens, succes. Det bliver en stor opgave at fremskaffe dokumentation for innovative resultater. Det er vigtigt, at virksomhederne i denne forbindelse påtager sig det ansvar, der også følger med oprettelsen af evalueringscentret, og selv i videst muligt omfang bidrager med disse data og erfaringer. Data og erfaringer kan være med til sætte fokus på problemerne. Man skal have erkendt problemerne, før man kan begynde at tænke i løsninger. Jeg er dog meget opmærksom på, at dokumentation af gode udviklingsresultater ikke er nogen garanti for, at de bliver anvendt af andre end dem, som selv har bidraget med oplysningerne. Derfor er det meget positivt, at Byggeriets Evaluerings Center har taget skridt til etablering af dialognetværk (temagrupper), som kan bidrage til erfaringsudvekslingen. Evaluering skal forebygge fejl Vi har desværre også set en del byggerier af dårlig kvalitet. Jeg håber, at Byggeriets Evaluerings Center kan blive en vigtig hjørnesten i byggeriets egen kvalitetskontrol, som kan forebygge flere fejl. Ingen har interesse i, at store investeringer går tabt på grund af fejl, dårlig kvalitet og manglende evalueringer. Evalueringscentret har kun eksisteret i kort tid, men jeg glæder mig allerede til at se de første resultater af centrets arbejde. Det er først og fremmest byggeriets parter, der har ansvaret for byggeriets udvikling. Med oprettelsen af Byggeriets Evaluerings Center har byggeriet vist, at man tager dette ansvar alvorligt. Fra ministeriets side vil vi til gengæld søge at skabe de bedste rammer for byggeriets udvikling. Byggeriet skal udfylde rammerne og dermed skabe de nødvendige forandringer, som Byggeriets Evaluerings Center sammen med byggeriets organisationer og virksomheder har sat sig for at gennemføre. Økonomi- og erhvervsministeren udtaler sig om Byggeriets Evaluerings Center Evalueringscentret er branchens egen kvalitetskontrol, og jeg har store forventninger til, at centret vil sætte fokus på udviklingstendenser og være det positive dialogforum for udvikling af kompetencer inden for samarbejde, organisation og ledelse i byggeriet, siger Bendt Bendtsen. 3

4 Vejen til det gode byggeri Med blandt andet benchmarking og videndeling skal Byggeriets Evaluerings Center være med til at fremme kvaliteten og effektiviteten inden for dansk byggeri Byggeriets Evaluerings Center udspringer af redegørelsen Byggeriets Fremtid, som blev udarbejdet af den daværende regerings byggepolitiske task force i december Et af hovedforslagene i redegørelsen var, at der skulle etableres et uvildigt center, som dels skulle opbygge et nøgletalsystem for byggeproduktet og byggeprocessen, dels være med til at fremme videndeling i branchen. Byggeriets Evaluerings Center har også rødder i udviklingsprojektet Projekt Hus fra Dette projekt kunne ved hjælp af en række temagrupper opbygge et netværkssamarbejde mellem byggeriets aktører. Projekt Hus var således med til at bygge bro over tidligere tiders kløfter mellem byggeriets parter. Byggeriets Evaluerings Center har sat sig for at videreføre dette samarbejde. Byggeriets Evaluerings Center har med udgangspunkt i temagrupperne fra Projekt Hus etableret tre temagrupper. Formålet med disse temagrupper er at samle byggeriets praktikere og skabe dialog. Vi vil med andre ord engagere byggeriets parter og få dem til at samle sig om fælles mål. Læs mere om temagrupperne på side 8. Hvorfor Byggeriets Evaluerings Center? Parterne bag Byggeriets Evaluerings Center tror på, at smukt og sundt byggeri forbedrer borgernes livskvalitet. Byggeri spiller en væsentlig rolle i vores tilværelse, og derfor skal kvaliteten være i orden. Den danske byggesektor er fagligt meget kompetent. Vi er dygtige til at eksportere byggematerialer, og vores arkitekter er berømte i hele verden. Danske rådgivende ingeniører og entreprenører har løftet store opgaver i udlandet, og Denne side: Bellavista i Klampenborg, tegnet af Arne Jacobsen, Næste side: Detaljer fra Byggeriets Evaluerings Centers domicil i Strandgade. 4

5 Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen er nogle af de mest imponerende bygningsværker i Europa i nyere tid. Vores håndværkere er godt uddannet, og vi kan med rette være stolte af vores fag. Når vi alligevel mener, at Byggeriets Evaluerings Center har en berettigelse, skyldes det, at vi tror på, at der samtidig er et stort uudnyttet potentiale for forbedret effektivitet i dansk byggeri. Et potentiale, som kan komme frem, hvis vi gør en indsats på en række områder: Fejl og mangler skal nedbringes og helst fjernes helt Godt byggeri skal koste mindre Den gode arkitektur skal fremmes Vi skal fokusere på miljørigtigt byggeri, der holder længe Arbejdsmiljøet skal forbedres Vi skal inspirere til nye, gode idéer Vi skal blive bedre til at lære af hinandens erfaringer i branchen Vi ved godt, at dette er lettere sagt end gjort. Men vi tror på, at Byggeriets Evaluerings Center med en stærk vilje og de rette medarbejdere kan gøre en forskel. Hvad kan Byggeriets Evaluerings Center bruges til? Gennem vores statistiske arbejde vil vi give virksomheder mulighed for at måle og vurdere sig selv, f.eks. på områder som arbejdssikkerhed, overholdelse af tidsplaner osv. Virksomheder skal kunne sammenligne deres egne projekter med gennemsnittet eller med andre byggesager af samme art. Og de skal have adgang til letforståelige rapporter og grafik, som tydeligt viser deres temperatur : Klarer de sig bedre eller dårligere end branchen generelt? Hvad skal de gøre for at blive bedre og mere effektive? Et eksempel: Overholdelse af tid og pris er utrolig vigtigt i et byggeprojekt. Det er Byggeriets Evaluerings Centers opgave at stille en række værktøjer til rådighed for virksomhederne, som bl.a. kan måle fejl og afvigelser fra tidsplaner og budgetter og sammenligne dem med branchens gennemsnit. I et mere overordnet perspektiv vurderer vi projektet som helhed: Er det leverede produkt i overensstemmelse med det bestilte? Med andre ord: Fik kunden det, han bad om? Hvor tilfreds er kunden med det leverede? Var kommunikationen mellem kunde og leverandør god nok undervejs? Byggeriets Evaluerings Center kan med statistiske måleværktøjer skabe overblik over byggeprocessen, f.eks. i form af rapporter med enkle grafer. Disse oplysninger kan hjælpe projektlederen, arkitekten, entreprenøren osv. med at besvare ovenstående spørgsmål. Vores værdier Byggeriets Evaluerings Center bygger sit arbejde på en række værdier. Vi ved, at der ligger en stor opgave foran os, hvis vi skal leve op til vores målsætninger. Værdierne er en vigtig del af fundamentet for vores arbejde. Vi tager vores værdier alvorligt. Ligesom vi vil måle kvaliteten i byggeriet, vil vi måle os selv på vores værdier: Lever vi op til dem? Følger vi ordentligt op på dem? Vi er klar over, at vores værdier kan give anledning til provokation: De sætter ord på vores intentioner. Vi bevæger os ind på områder, hvor der kan forekomme uenighed om strategien for vores opgaver. Vi kommer til at Vores mission er at skabe bedre og billigere byggeri til borgerne. Vi tror, at den rigtige måde at opnå dette på, er ved at skabe sundere konkurrence i byggesektoren. Det kan vi gøre ved bl.a. at fremme gennemsigtighed om relationer mellem pris og kvalitet i byggeriet. Konkurrencen skal ikke kun handle om pris, men også om udvikling, kvalitet, økologi osv. Curt Liliegreen, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center 5

6 Vi er alle sammen fagfolk, som brænder for det gode byggeri. Curt Liliegreen, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center Christiansbro i København, tegnet af Henning Larsens Tegnestue A/S, ændre på gamle vaner og traditioner, og når man gør det, er der risiko for øretæver. Men vi brænder for opgaven og er rede til at efterleve vores værdier: Samarbejde hvis Byggeriets Evaluerings Center skal leve op til sit formål, kræver det samarbejde fra alle byggeriets parter. Tillid byggeriet er præget af mange modsat rettede interesser. Det vil Byggeriets Evaluerings Center gerne være med til at rette op på og det kræver tillid fra alle parter, herunder parter, som måske plejer at stå i hver sin lejr. Respekt byggeriets parter skal respektere hinanden som ligeværdige. Der skal være lige stor respekt for byggepladsens folk og for ledelsen. Åbenhed er en forudsætning for, at samarbejde og tillid kan vokse frem. Byggeriet er et erhverv, som traditionelt har store udfordringer at slås med. Erhvervet skal turde tale åbent om disse problemer og vise vilje til fornyelse. Ansvar byggeriet har et firsidet ansvar over for samfundet: Kunden har krav på den bedst mulige vare. Den ansatte har krav på et godt arbejdsliv. Virksomhedens aktionærer har krav på, at deres investering tilgodeses bedst muligt. Og ikke mindst har vi et ansvar over for eftertiden, som skal leve med de miljømæssige konsekvenser af de handlinger, vi foretager i dag. Uafhængighed Byggeriets Evaluerings Center er dannet af alle byggeriets parter og er for alle byggeriets parter. Derfor må de enkelte parter også acceptere, at Byggeriets Evaluerings Centers arbejde ikke altid passer lige præcis til deres særinteresser. Faglig integritet og kompetence Byggeriets Evaluerings Center satser på information af høj kvalitet frem for hurtige løsninger. Engagement Byggeriets Evaluerings Center står over for store udfordringer, så vel praktisk som kulturelt, fordi dele af byggeriet er præget af en konservativ kultur. Hvis vi skal trænge igennem med vores budskab, kræver det stort engagement fra ledelse og medarbejdere. 6

7 Godt byggeri kræver tillid Et byggeprojekt skal betragtes som en virksomhed med ledelse og medarbejdere og kommunikation og tillid er afgørende for, at de bedste resultater nås, fortæller Byggeriets Evaluerings Centers forskningschef Sven Bertelsen Mange mener, at udviklingen i byggebranchen står stille, men det er ikke rigtigt. Faktisk er der masser af inspiration at hente ude i erhvervet, til hvordan vi kan forbedre vores arbejde vi hører bare ikke så meget om det, siger Sven Bertelsen, forskningschef hos Byggeriets Evaluerings Center. Han mener, at en af branchens svagheder er, at man som regel kun hører om et udviklingsprojekt, når det er færdigt: Vi er slet ikke gode nok til at dele succeshistorierne. I dag sker rapportering fra et byggeprojekt mest af pligt og ingen læser rapporterne. Det vil vi prøve at lave om på! Man er ikke i tvivl om, at Sven Bertelsen brænder for det gode byggeri, når han fortæller om branchen og sine erfaringer gennem de sidste godt 40 år. Sven Bertelsen har, siden han blev færdig som ingeniør i 1961, interesseret sig intenst for byggeprocessen, og hvordan den kan forbedres. Igennem årene har han været med til at udvikle adskillige forbedringsforslag i større og mindre målestok. Disse er oftest blevet meget positivt modtaget i erhvervet og resulterede blandt andet i udarbejdelsen af adskillige bøger på området. I slutningen af 1990 erne stødte han på et nyt begreb i dansk byggeri det såkaldte Trimmede Byggeri (Lean Construction). Her er grundteorien, at et udviklingsprojekt ikke bare handler om de enkelte aktiviteter, men at det er en samlet proces og skal betragtes som sådan. Alt for mange udviklingsprojekter er kun baseret på en god idé, og de gennemføres, uden at man har undersøgt, om idéen nu også holder. Hvis et udviklingsprojekt skal være effektivt, så er det nødvendigt, at man har teorien i orden. Det er blandt andet denne teori, vi i Byggeriets Evaluerings Center vil hjælpe erhvervet med, siger Sven Bertelsen. Man skal fare med lempe, når man evaluerer andres arbejde og måde at arbejde sammen på, for der er masser af følelser involveret, siger Sven Bertelsen, forskningschef, Byggeriets Evaluerings Center. Partnering nedefra Jeg har lært, at man når det bedste resultat, hvis man ser ethvert byggeprojekt som en midlertidig virksomhed, hvor folkene på byggepladsen er medarbejdere. Det handler i bund og grund om at skabe gensidig tillid mellem de timelønnede medarbejdere og projektledelsen, siger Sven Bertelsen. Han giver som eksempel, at et tømrersjak ofte ved meget mere om, hvordan konkrete og praktiske problemer på byggepladsen skal løses, end ledelsen gør. Og det skal ledelsen være åben nok til at erkende. Øget effektivitet skabes ifølge Sven Bertelsen ikke ved, at man får medarbejderne til at arbejde hurtigere. Det er altså ikke i de enkelte operationer, produktivitetsgevinsterne skal hentes. Derimod ligger udfordringen i at få de enkelte fag til at følges ad og koordinere deres arbejde det kan løses helt konkret ved, at de forskellige sjak mødes og planlægger arbejdet i fællesskab. Dette kalder Sven Bertelsen partnering nedefra, fordi det er i den daglige arbejdssituation, der skal skabes samarbejde. Og her tror han, at evalueringscentret kan være med til at fremme samarbejdet. Men man skal fare med lempe, når man evaluerer andres arbejde og måde at arbejde sammen på, for der er masser af følelser involveret, så snart nogen udefra ser på et byggeprojekt med kritiske øjne og begynder at kommentere på det. Og der er selvfølgelig en risiko for, at vi kan komme til at træde nogen over tæerne undervejs. Men vores hensigt er ikke at gå nogen i bedene vi tror inderst inde på, at åbenhed omkring projekterne er til alles bedste. Vi er nødt til at forholde os til, at kvalitetsdiskussionen ikke er vores (arkitekternes, red.) alene. Det er en diskussion, som både lægmænd og brugere har og skal have indflydelse på. Det er en del af demokratiet og det kritiske samfunds rolle at gøre op med ekspertvældet. Der er derfor på mange punkter enighed mellem DAL og Byggeriets Evaluerings Center. Vi har brug for overordnet viden om de fundamentale processer i byggeriet. Gøsta Knudsen, formand, Danske Arkitekters Landsforbund 7

8 Netværket fra Projekt Hus genopstår Peter Henningsen, direktør, MT Højgaard, er formand for temagruppe 2 om Byggeprocessen. Nogle af de mest aktive aktører fra Projekt Hus træder ind i de nye temagrupper, som Byggeriets Evaluerings Center starter op ved årets udgang En af Byggeriets Evaluerings Centers første opgaver bliver at genoplive netværket fra Projekt Hus. Det sker med etableringen af tre temagrupper, som skal arbejde med de afgørende udfordringer for byggeerhvervet. Vi er i øjeblikket ved at sammensætte de enkelte temagrupper. Men allerede nu har mange centralt placerede personer og stærke opinionsdannere givet deres tilsagn om deltagelse, siger Curt Liliegreen, adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center og fortsætter: Mange husker Projekt Hus for det netværk og gensidige tillidsforhold, som projektet skabte mellem byggeriets parter. Færre husker de sider rapporter, projektet også kastede af sig. Nu forsøger vi - evalueringscentret - at føre de konstruktive drøftelser videre. Det er en af vores hovedopgaver at samle byggeriets parter om en fælles målsætning for byggeerhvervet. Netværket fra Projekt Hus er en vigtig forudsætning for, at vi kan nå det mål. Curt Liliegreen understreger, at det er praktikerne ude fra erhvervet, som skal sætte dagsordenen i temagrupperne, og at evalueringscentret ikke har ambitioner om at topstyre udviklingen. I stedet ser centret sig som en del af netværket. Gøsta Knudsen, formand for Danske Arkitekters Landsforbund, er formand for temagruppe 1 om Arkitektur. 8 Temagruppe 1 Temagruppe 2 Arkitektur og bygningernes brugerværdi Denne temagruppe skal ikke forsøge at evaluere god arkitektur. I centret tror vi på, at arkitektur ikke kan måles og vejes. I stedet vil vi forsøge at analysere, hvordan dårlig arkitektur undgås. Vi vil således fokusere på de situationer, hvor arkitekturhensynet ikke kommer med og anvise praktiske retningslinier for, hvordan vi i fremtiden undgår den situation. Det er en mere jordnær opgave, end hvis man forsøgte at opstille definitioner og målemetoder for karaktergivning i forhold til arkitektur. I temagruppen om arkitektur og brugerværdi har Gøsta Knudsen, formand for Danske Arkitekters Landsforbund (DAL) og rektor for Danmarks Designskole givet tilsagn om at indgå som formand. Hans Peter Svendler Nielsen, rektor på Arkitektskolen i Århus, indtræder også, ligesom Bo Boje Larsen fra Henning Larsens Tegnestue A/S. Direktør for K.A.B. Jesper Nygård er også med. Byggeprocessen, herunder virksomheds- og byggepladssamarbejde I evalueringscentret har vi en klar opfattelse af, at processerne i byggeriet i høj grad påvirkes og afhænger af arbejdets organisation og samarbejdsforholdet mellem virksomhederne. Denne temagruppe vil bl.a. beskæftige sig med, hvilke hindringer der i dag ligger i byggeriets rammevilkår for en effektivisering af byggeprocessen. Det er klart, at en sådan effektivisering ikke må ske på bekostning af kvalitet og arkitektur, og derfor kommer denne temagruppe til at arbejde tæt sammen med gruppen for arkitektur og brugerværdi. I denne gruppe har direktør Peter Henningsen, MT Højgaard A/S givet tilsagn om at være formand. Anders K. Christoffersen fra Niras og Jesper Kærn fra K.A.B. endnu et par nøgleaktører fra Projekt Hus deltager også. Lønmodtagerne har engageret sig med Sidse Buch fra BAT-kartellet. Fra bygherresiden har Bent Frank fra Forsvarets Bygningstjeneste givet foreløbigt tilsagn om at være med. Gruppen vil blive serviceret af civilingeniør Ebbe Kristensen, og Sven Bertelsen (forskningschef i Byggeriets Evaluerings Center) vil fungere som sparringspartner og coach.

9 De tre temagrupper Temagrupperne er overordnede grupper, der skal fungere som et forum for diskussioner mellem aktører; typisk generalister og teknikere fra organisationer og virksomheder. Derfor kan der blive behov for at nedsætte arbejdsgrupper ad hoc. Curt Liliegreen har i den forbindelse en opfordring til virksomhederne i byggeerhvervet: Stil jeres medarbejdere til rådighed for temagrupperne, når de beder om hjælp. Det er vigtigt, at arbejdet med de centrale udfordringer for byggeerhvervet ikke deponeres i et center men tværtimod inddrager praktikerne ude fra erhvervet i størst mulig grad. Grupperne starter op med et åbningsseminar i november Temagruppe 3 Nøgletal for byggeproduktet og byggeprocessen Temaet nøgletal fandtes ikke under Projekt Hus, men denne gruppe opsamler diskussionerne fra mange af de oprindelige ti grupper under Projekt Hus. Temagruppen for nøgletal starter op senere end de andre grupper. Foreløbig har NCC, der har mange erfaringer med benchmarking samt BAT-kartellet givet tilsagn om at deltage. Mange mener, at udviklingen i byggeriet står stille, men det er ikke rigtigt. Faktisk er der masser af inspiration at hente ude i erhvervet. Sven Bertelsen, forskningschef, Byggeriets Evaluerings Center.

10 Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse Fra venstre mod højre Jean Brahe Brahe & partnere A/S Praktiserende Arkitekters Råd Adm. direktør Flemming Borreskov Foreningen Realdanmark Direktør Jens Michael Nielsen SBS Byfornyelse Bygherreforeningen i Danmark Adm. koncerndirektør Jørgen Vorsholt MT Højgaard A/S Danske Entreprenører Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Direktør Anders Kretzschmar Erhvervs- og Boligstyrelsen Direktør Lone Møller Sørensen By og Byg Sekretariatschef Ole Bønnelycke Byggeskadefonden Direktør Christian Lerche Byggematerialeindustrien Murermester Jørn Buch Andersen Byggeriets Arbejdsgivere Adm. direktør Lars Holten Petersen (formand) Birch & Krogboe A/S Foreningen af Rådgivende Ingeniører 10

11 Curt Liliegreen Adm. direktør Cand. polit. Curt Liliegreen kommer fra en stilling som afdelingschef i Danske Entreprenører, hvor han var ansvarlig for politikformulering og økonomiskstatistisk analysearbejde. Han har deltaget i det meste udvalgsarbejde om dansk byggeris erhvervspolitiske udfordringer i de sidste ti år. Curt Liliegreen blev i februar 2002 ansat som adm. direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Ebbe Lind Kristensen Civilingeniør Ebbe Lind Kristensen er civilingeniør (bygge og anlæg, byggeledelse) med afgangsprojekt indenfor Lean Construction. Han har under sin uddannelse som civilingeniør haft studieophold i Lean Construction Institute i USA samt i Sydafrika og praktikophold hos Teknologisk Institut. Ebbe Lind Kristensen vil i centret arbejde med analyse af nye samarbejdsformer, dannelse af leverancesystemer og anvendelse af principperne fra Lean Construction. Sven Bertelsen Forskningschef Civilingeniør Sven Bertelsen har arbejdet med et bredt spektrum af rådgivningsopgaver inden for byggeri, anlæg, infrastruktur, planlægning, EDB og projektledelse med fokus på udvikling af byggeriets produktivitet. Sven Bertelsen er medlem af en række udvalg inden for byggeri og arkitektur og deltager derudover i the International Group for Lean Construction. Helene Rummel Cheføkonom Cand. polit. Helene Rummel har bl.a. beskæftiget sig med opstilling af et nøgletalssystem for Københavns Kommune. Hun vil i Byggeriets Evaluerings Center blive beskæftiget med økonomisk analyse og opstilling af et nøgletalssystem for byggeprocessen og det færdige byggeprodukt. Lotte Flindt Sekretær Lotte Flindt kommer fra en stilling i Byggeplandata. Hun har også tidligere arbejdet i bygge- og anlægssektoren, bl.a. i rådgivende ingeniørvirksomhed. Kolofon Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27 B, plan København K Telefon: Telefax: Foto: Jørgen Witved Torben Eskerod Peter Schlüter Redaktion: Curt Liliegreen Redaktionel tilrettelæggelse: Jøp, Ove & Myrthu A/S Grafisk tilrettelæggelse: Esben Bregninge Design Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri Oplag:

12 Nyt domicil i Gammel Dok pakhus Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27 B, plan København K Telefon Telefax Udsigten fra Byggeriets Evaluerings Centers sydlige terrasse. Et kig ind i kontorerne. Byggeriets Evaluerings Center flyttede i slutningen af juni ind i Gammel Dok pakhus i Strandgade 27 B på Christianshavn direkte ud til Københavns havn Beliggenheden i det fascinerende gamle pakhus signalerer, at Byggeriets Evaluerings Center ikke handler om discountbyggeri, men tværtimod om at øge byggeriets værdier for brugeren. Samtidig er centret der jo i høj grad er et politisk initiativ med tydelig symbolik lagt med udsigt til Christiansborg. Gammel Dok pakhus er opført i 1882 af arkitekt H. C. Scharling. I 1920 blev det forhøjet med en etage. Tagetagen, hvor evalueringscentret nu holder til, har hidtil stået helt uudnyttet, råt og uopvarmet. Gulvet er nu lagt i fyrretræ, der er ludbehandlet og behandles med sæbespåner. Det lyse præg fastholdes ved, at der er brugt glasskillevægge flere steder. De svære tømmerkonstruktioner er overalt bibeholdt, selvom der er lavet et nyt loft med isolering. Møblerne er overalt i lys ahorn med mat stål. Der er elevator og dermed handicapvenlig adgang direkte op i lokalerne. Det er nok terrasserne, der vil påkalde sig mest opmærksomhed fra besøgende. Fra den ene terrasse er der panoramaudsigt over havneløbet mod Holmen, og Sverige anes i det fjerne. Fra den anden terrasse er der udsigt mod Christiansborg og Børsen, og man kan tydeligt se alle de gamle tårne i Københavns middelalderby. Man må sige om udsigten, at den fås ikke bedre. Evalueringscentret er finansieret med private midler. Det offentlige støtter dog ved, at kontoret i Gammel Dok er stillet huslejefrit til rådighed, således at der kun betales skatter, forsyningsafgifter og et administrationshonorar. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Erik Møllers Tegnestue A/S Ingeniør: Eduard Troelsgård, ing. F.R.I. Murer: Helge Hansen Entreprise A/S Tømrer: Mogens Eichen & Sønner A/S El: Købke & Grundsøe A/S Smed: Emil Nielsens Smedeværksted A/S Maler: Bech & Koch A/S Ventilation: Christian Berg Tjalve & Lindén A/S Sprinkler: Wormald A/S VVS: Jan Hansen VVS A/S

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 6. årgang nr 4 juni/juli 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri Indflydelse 2 Repræsentantskab 2008 2 Nyt og gammelt Tømrerhåndværk hånd i hånd 2 afklaring af kompetencer interesseorganisationerne

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Strategiske Partnerskaber i Byggeriet. Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder

Strategiske Partnerskaber i Byggeriet. Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder Christin Egebjerg, BYG DTU Kresten Storgaard, SBi Strategiske Partnerskaber i Byggeriet Modul 3: Case Eksempler - Strategiske Partnerskaber i Danske Byggevirksomheder DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

VISION 2020. Byggeri med mening

VISION 2020. Byggeri med mening VISION 2020 Byggeri med mening Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave 87-91340-35-7 Elektronisk

Læs mere