Fuld fart på evalueringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuld fart på evalueringen"

Transkript

1 Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er imponerende tal, når man tager i betragtning, at vi startede driften af nøgletalssystemet 1. januar i år. Når der tidligere er blevet evalueret på forsøgsbasis i Danmark, har man været oppe på 8-10 sager, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center. De mange sager giver travlhed i Evalueringscentret, som har måttet udvide staben af medarbejdere. I dag er 10 medarbejdere ansat på centret. Se udviklingen i evalueringsaktiviteten herunder og læs mere på side Antal evalueringshenvendelser UGE 1 UGE 3 UGE 5 UGE 7 UGE 9 UGE 11 UGE 13 UGE 15 UGE 17 UGE 19 UGE 21 UGE 23 Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Juni 2004

2 Sandhedens øjeblik Over de sidste 2 år har Byggeriets Evaluerings Center på vegne af alle de betydeligste interessenter i den danske byggesektor arbejdet på at udvikle et nøgletalssystem. Den opgave er nu løst. Systemet er en realitet og er yderligere blevet fulgt op af det statslige krav om Karakterbøger for de udførende virksomheder. Begreber, der før var idéer og visioner, er nu med ét blevet realiteter, som vi alle skal til at vænne os til. Det er blevet en del af byggeriets hverdag. Nu er tiden kommet, en slags sandhedens øjeblik, hvor de gode intentioner skal stå deres prøve. Har vi viljen til forandring? Også selv om det umiddelbart gør lidt ondt og kan opleves lidt besværligt? Mange har! Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har centret fået henvendelser om evaluering fra ikke mindre end 350 byggerier! Det er glædeligt og opmuntrende, og de virksomheder og bygherrer, der har betrådt vejen som de første, fortjener ros og påskønnelse. Men der er lang vej igen, inden alle er med. Uanset hvor mange konferencer, der er blevet holdt, og hvor mange pressemeddelelser og nyhedsbreve, der er blevet udsendt, er der fortsat mange i byggeriet, som ikke kender til systemet. Og som derfor heller ikke forstår, hvorfor det er umagen værd at bruge det. Vi er blevet kritiseret for, at virksomhederne ikke har hørt om nøgletallene, og vi - centret, bestyrelsen og organisationerne bag bestræber os på at blive bedre til at informere i fremtiden. Der har også været kritik af, at indberetningerne var for tunge for de små virksomheder. Derfor er der ændret i bekendtgørelsen, lige som centret har ændret i sine rutiner. Snart udvides nøgletalssystemet til også at omfatte rådgiverne. Ligesom det har været tilfældet med de udførende, vil det givet afføde såvel positive som negative reaktioner. Al kritik bliver taget alvorlig, og vi er meget bevidste om, at systemet fortsat skal udvikles og gøres nemmere at bruge. Men vi står fast på, at nøgletalssystemet er kommet for at blive. Vi tror på, at en systematisk evaluering af de opnåede resultater er en helt afgørende forudsætning for, at produktiviteten og kvaliteten i byggeriet kan blive forbedret i fremtiden. Det er nu, vi skal holde fast i disse forudsætninger, og det er nu, vi skal vise, at vi mener det alvorligt. At vi går forandringens vej og ikke ser os tilbage! Bestyrelsen bag Byggeriets Evaluerings Center Formand Adm. direktør Lars Holten Petersen Birch & Krogboe A/S Foreningen af Rådgivende Ingeniører Adm. direktør Flemming Borreskov Fonden Realdania Direktør Jesper Lund KHR Arkitekter A/S Praktiserende Arkitekters Råd Direktør Charlotte Münter Erhvervs- og Boligstyrelsen Direktør Christian Lerche Byggematerialeindustrien Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen Gentofte Kommune Bygherreforeningen i Danmark Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Seniorkonsulent Erik Ross Pedersen Dansk Byggeri Direktør Flemming Preisler, Tekniq Lars Holten Petersen Formand for Byggeriets Evaluerings Center Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Udgiver: Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan København K. Telefon: Telefax: Redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript Ansvarshavende redaktør: Curt Liliegreen Fotos: Hvor intet andet er nævnt: Jørgen Witved Design og produktion: Communikanten/Vester Kopi Oplag: ISSN:

3 Evaluering for fuld kraft Vi er nået op på et imponerende antal henvendelser om evaluering, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center. På et halvt år har Byggeriets Evaluerings Center evalueret byggesager for over 3 milliarder kr. Byggeriets Evaluerings Center havde i starten af juni måned modtaget henvendelser om evaluering af 350 byggeprojekter. Det tal er adm. direktør Curt Liliegren godt tilfreds med: Man skal jo huske, at der er tale om at introducere et helt nyt system for byggevirksomhederne. Og ting tager tid i en sektor, der beskæftiger så mange mennesker og tæller tusinder af virksomheder, siger Curt Liliegreen. De 350 byggeprojekter, som centret har fået henvendelser om, er lagt ind af 150 forskellige virksomheder i byggesektoren. De 150 virksomheder repræsenterer en meget betydelig del af byggeriets omsætning og udgør en slags superliga for entreprenører og håndværksmestre, der har hørt og forstået de nye signaler i den statslige byggepolitik. Stor spændvidde Driften af nøgletalssystemet blev sat i gang ved årsskiftet, og siden er det gået stærkt med antallet af byggerier, som centret evaluerer. Den forventede entreprisesum kendes for ca. halvdelen af sagerne og løber op i over 3 mia. kr. Herhjemme bygges der årligt for 85 mia. kr., og de ca. 175 byggesager udgør således ca. 4 pct. af den samlede entreprisesum. Det er både den lokale håndværksmester og den landsdækkende entreprenørkoncern, som har bedt om at få deres byggesager evalueret og også bygherrerne har meldt sig på banen. Spændvidden i entrepriserne strækker sig i området fra kr. til 500 millioner kr. Der er sager i fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise, totalentreprise, partnering og konsortiedannelser kort sagt afspejler ordrerne den mangfoldighed, som byggeerhvervet udgør. Centrets typiske kunde er den mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomhed, men også de store entreprenørvirksomheder befinder sig i ordrebogen. De lægger fortrinsvis private byggesager ind. Sagerne omfatter dog også statslige og kommunale byggerier og statsligt støttede boligbyggerier. Men også en række af de mindre virksomheder er på det seneste på vej ind i systemet. Det drejer sig typisk om murer-, tømrer-, installations- og malervirksomheder.

4 Regler om nøgletal tilpasses Virksomheder med under 10 ansatte skal ikke fremlægge karakterbøger, når de byder på statslige opgaver. Kun i de tilfælde, hvor en virksomhed med mere end 10 ansatte bygger for staten og har en kontrakt med en statslig bygherre, skal den stille med en karakterbog. Det fremgår af et notat, som Erhvervs- og Boligstyrelsen har udsendt i maj måned. Med indførelsen af en nedre grænse for karakterbogskravet imødekommer styrelsen den kritik, som navnlig Dansk Byggeri, Tekniq og Håndværksrådet har fremført. De har længe argumenteret for, at de helt små virksomheder ikke havde mulighed for at leve op til kravet om en karakterbog. Dermed ville de reelt blive udelukket fra statslige entrepriser. I notatet fra Erhvervs- og Boligstyrelsen præciseres, at det er ATP-betalingerne i de foregående fire kvartaler, der ligger til grund for antallet af medarbejdere i virksomheden. På den måde tages der højde for sæsonudsving. Ejeren og eventuelle elever skal ikke tælles med i opgørelsen over ansatte. Selvom karakterbøger nu er en frivillig sag for virksomheder med under 10 ansatte, kan det alligevel være en god idé at anskaffe sig en. Byggeriets Evaluerings Center vil i de fleste tilfælde kunne give den enkelte virksomhed et godt tilbud på, hvad det koster at få en karakterbog. Først fra 1. juli 2005 Et andet område, som også er ændret i bekendtgørelsen om nøgletal, er tidspunktet for, hvornår man skal kunne fremlægge en karakterbog. Det udskydes med seks måneder til den 1. juli Virksomhederne skal dog fra den 1. januar 2005 kunne dokumentere, at de er i gang med at få indsamlet nøgletal. Udskydelsen kommer efter at en række virksomheder har tilkendegivet, at de ikke kunne nå at få karakterbøgerne på plads til den oprindeligt fastsatte dato. FAKTA Fra 1. juli 2005 skal alle udførende virksomheder, der byder på en statslig opgave til en samlet anskaffelsessum på 5 mio. kr. eller derover, have en karakterbog. Det gælder også i de tilfælde, hvor en virksomhed byder på en mindre entreprise i forhold til den samlede opgave. Dog skal entreprisen være på mindst kr. ekskl. moms. Men allerede fra 1. januar 2005 skal virksomhederne kunne dokumentere, at de har indgået en aftale om at få indsamlet de nøgletal, der er nødvendige, for at få udleveret en karakterbog. Hvordan Hvis en virksomhed ønsker at anskaffe sig en karakterbog skal den kontakte Byggeriets Evaluerings Center. Først når den har fået evalueret tre byggesager, kan den få udleveret en karakterbog. Undtagelserne Virksomheder med 10 ansatte eller derunder skal ikke kunne fremlægge en karakterbog. En virksomhed, der ikke har kontrakt med en bygherre, men arbejder som underentreprenør for en anden entreprenør eller håndværksmester, skal ikke have en karakterbog. Nemt at håndtere Det var nok ikke noget, vi havde gjort af os selv. Men nu er det et lovkrav, og vi vil gerne være sikre på også at kunne løse opgaver for staten i fremtiden. Så ærligt svarer tømrermester Kjell Pedersen, Kjell Pedersen Entreprise A/S, på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at få evalueret en af sine nyeste entrepriser et restaureringsopgave på Amalienborg Slot, hvor han for Slots- og Ejendomsstyrelsen er i færd med at ordne 300 vinduespartier i to af palæerne. Når det er sagt, medgiver han, at han kan godt kan se idéen med nøgletalssystemet, nemlig at få skabt nogle mekanismer, der kan sikre bedre kvalitet i byggeriet. Det var gennem et informationsmøde, Dansk Byggeri havde indbudt til, at han første gang hørte om nøgletal og karakterbøger. Om selve evalueringsarbejdet siger Kjell Pedersen, at det var overkommeligt. Det tog noget i retning af et par timer fra han gik i gang med at udfylde de skemaer, han havde fået tilsendt.

5 Jeg tror vi får en længere, men bedre byggeproces, siger Mogens Blæsild. (Foto: Lars Holm) virksomheder have vanskeligt ved at opfylde. Godt, at der blev lyttet Både store og små virksomheder skal kunne leve med de nye regler, siger formanden for Dansk Byggeri, Viborg Amt, Mogens Blæsild. Processen omkring indførelsen af nøgletal og karakterbøger i byggeriet er gået for hurtigt. Og informationsniveauet har været for lavt. Mogens Blæsild er kendt for at sige sin mening både i og udenfor Viborg. Hans virksomhed, Snedker og Tømrerfirmaet Mogens Blæsild A/S, hører til kategorien af mellemstore virksomheder i dansk byggeri. Dem er der mange af, lige som der er mange små virksomheder. Det var begge kategorier, som ifølge Mogens Blæsild risikerede at blive sorteper i det system om nøgletal, som Erhvervs- og Boligstyrelsen, Byggeriets Evaluerings Center og byggeriets parter havde fremlagt. Det gjorde han opmærksom på i begyndelsen af marts, hvor han som formand for Dansk Byggeri, Viborg Amt, havde indkaldt til et orienteringsmøde i Mønsted om de nye regler. Med det, der dengang blev lagt frem, var der efter min mening udsigt til, at kun de store virksomheder kunne komme i betragtning, når det offentlige skulle bygge. De krav, der blev stillet, ville de små og mellemstore Og det ville efter Mogens Blæsilds opfattelse ikke have gavnet nogen. Heller ikke Dansk Byggeri, som favner hele spektret af virksomheder i byggeog anlægssektoren. Kritikken blev hørt. Erhvervs- og Boligstyrelsen har lempet på kravet om nøgletal, så de ikke længere omfatter små virksomheder med op til 10 ansatte. Det var godt, at der blev lyttet. Og siden har vi haft en meget fornuftig dialog om tingene, siger Mogens Blæsild. Han ser ellers mange positive elementer i det nye nøgletalssystem, bl.a. muligheden for at komme de stramme tidsplaner til livs. Jeg tror, at vi med det nye system vil opleve en længere, men også en bedre byggeproces og det vil alt andet lige smitte af på kvaliteten af det, vi udfører. Og det var vel et væsentligt formål med hele øvelsen, pointerer Mogens Blæsild. Det var til at håndtere skemaerne virkede fornuftige og spørgsmålene var nemme at besvare, siger Kjell Pedersen, der således ikke bekymrer sig om at skulle bruge oceaner af tid på de næste entrepriser, der skal til, før han kan få en karakterbog. Kjell Pedersen foran et oversigtskort over Amalienborg i et af de værksteder, der er opført til lejligheden i forbindelse med restaureringen af vinduespartierne i Frederiks 8 s Palæ.

6 Selv underentreprenørerne var positive Foreløbig har øvelsen været positiv og jeg har indtryk af, at også bygherren, rådgiverne og vores underentreprenører har medvirket i en positiv ånd, siger pladschef Lars Houlberg, Pihl & Søn om det evalueringsarbejde, der er sat i gang i forbindelse med opførelsen af Tietgenkollegiet i Ørestaden. Godt, hvis der kan blive konkurreret på andet end pris, siger Lars Houlberg. Her arbejder E. Pihl & Søn på opgaven med at bygge råhuset på m 2. Der er sat 15 måneder af til entreprisen, og man er næsten halvvejs igennem byggeriet. Men allerede på dette tidspunkt har Lars Houlberg klaret de indledende øvelser i forbindelse med evalueringen. Skemaerne er besvaret og sendt ind. Det var ikke slemt og tog vel noget i retning af en halv dag. Nu er jeg spændt på, om jeg kan sige det samme, når byggeriet er afsluttet og der igen skal udfyldes skemaer. Jeg har indtryk af, at det bliver mere omfattende. Men lad os nu vente at se. Han håber, at nøgletalssystemet vil virke efter hensigten og være det redskab, som kan hjælpe bygherrerne med at finde frem til de bedste tilbud. Det ville være rart, hvis der kunne blive konkurreret på andre parametre end pris, siger Lars Houlberg. Han håber ligeledes, at indførelsen af nøgletalssystemet kan bidrage til at udvikle dansk byggeri i en mere positiv retning. Men det var nu til at overse. Og hvis man har problemer undervejs, er de meget serviceminded på Byggeriets Evaluerings Center, siger projektlederen. Han var forbavset over det hurtige forløb af evalueringssagen. Mindre end en uge tog det. Idéen er rigtig og vil kunne bane vejen for større kvalitet i byggeriet, siger Jens Nørholm. (Foto: Michael Lange) Besværet er til at overse Det er det nye krav om en karakterbog, hvis man vil byde på opgaver for staten fra 1. juni næste år, der har fået virksomhedens ledelse til at gå efter en karakterbog. Og opgaven i Silkeborg er foreløbig en af fem entrepriser, som TAC får evalueret Det tog lidt tid at få ringet rundt til de underentreprenører, der skulle levere oplysningerne. Men ikke mere end en halv dag, så var skemaerne besvaret. Sådan opgør projektleder Jens Nørholm, TAC A/S, erfaringerne med det evalueringsarbejde, automatikvirksomheden har været igennem i forbindelse med opførelsen af 1. etape af et kontorbyggeri for Jyske Finans i udkanten af Silkeborg. TAC udfører bygningsautomatik dvs. styring af varme, ventilation, vinduer, m.m. på opgaven, og har benyttet underleverandører på hele entreprisen. Det var årsagen til, at det tog lidt længere tid med evalueringen, end hvis TAC selv havde udført arbejdet, vurderer Jens Nørholm. Jeg synes, idéen er rigtig. Der kan være stor forskel på kvaliteten af byggeri og installationsarbejde, og som offentlig eller privat bygherre er det vigtigt, at man har nogle leverandører, man kan stole på. Karakterbogen er ikke en garanti, men den vil givetvis bane vejen for større kvalitet i byggeriet. Og det er der i allerhøjeste grad brug for, siger Jens Nørholm.

7 KORT NYT Nye rammer for netværk Temagruppen byggeproces og samarbejde, som er en del af centrets netværk, har valgt at omorganisere sit arbejde. Temagruppen, der tidligere bestod af arbejdsgrupperne værdiledelse, trimmet udførelse og partnering, har for de to første arbejdsgruppers vedkommende meldt sig ind i den nystiftede forening Lean Construction DK. Som led i omorganiseringen har den tilbageværende arbejdsgruppe partnering ændret status til en selvstændig temagruppe. Gruppen vil i det kommende år udarbejde en analyse af partneringprojekter. Udgangspunktet er gruppens såkaldte State-of-the-art -rapport fra juli 2003, som kan hentes på Temagruppens arbejde skal munde ud i en offentlig videndatabase samt en praktisk guide med gode eksempler på, hvordan samarbejder om partnering kan etableres og gennemføres. Partnering betragtes af mange i byggeriet som den medicin, der kan være med til at kurere nogle af byggeriets sygdomme. Også andre steder tillægges den nye samarbejdsmodel stor betydning for byggeriets udvikling. Fx er partnering fremhævet som et af de helt centrale elementer i regeringens ny byggepolitik. Udover partnering består centrets netværk af temagruppen arkitektur og brugerværdi Ny brochure Byggeriets Evaluerings Center har netop udsendt informationsbrochuren Mester-evaluering Karakterbogen for den mindre virksomhed. Den henvender sig - som titlen antyder til virksomheder med ansatte og beskriver, hvordan de mindre virksomheder kan være med i konkurrencen om de statslige entrepriser. Brochuren kan bestilles hos Byggeriets Evaluerings Center. Årsmøde 2. november Det er en god idé allerede nu at reservere den 2. november 2004 i kalenderen. Den dag holder Byggeriets Evaluerings Center årsmøde på Hotel Radisson SAS Scandinavia. Med eller uden den strømafbrydelse, der satte ekstra festligt kolorit på sidste års møde. I år vil der blive sat fokus på udvidelsen af nøgletalssystemet til rådgiversiden. Alle er velkomne, også repræsentanter fra organisationer, der ikke er medlemmer af centrets bestyrelse. Det er dog nødvendigt at tilmelde sig forud for mødet for at kunne få adgang. Deltagelse er gratis. Centret skal være selvfinansieret I dag betaler medlemmerne af Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse indskud til centrets aktiviteter. Men på sigt er det en politisk beslutning, at centret skal være 100 procent privatfinansieret. Derfor betaler virksomhederne allerede i dag for at få deres byggesager evalueret. De mange sager betyder imidlertid, at centret allerede fra i år bliver selvfinansieret for mere end 2/3 af sine aktiviteter.

8 Byggeriets Evaluerings Center vokser Tilgangen af sager, som Byggeriets Evaluerings Center er blevet bedt om at evaluere, har gjort det nødvendigt at udvide antallet af medarbejdere. Desuden er centret rent administrativt blevet opdelt i afdelinger med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og effektiv løsning af opgaverne. Administration Curt Liliegreen, adm. direktør, cand.polit. Curt Liliegreen, 46 år, har beskæftiget sig med byggeri og byggepolitik i mange år senest som cheføkonom og afdelingschef hos Danske Entreprenører. Alexandra Coulter, teknisk assistent Alexandra Coulter, 39 år, er nyansat og skal bl.a. arbejde med indberetninger af data til Byggeriets nøgletalssystem. Lotte Flindt, sekretær Lotte Flindt, 37 år, har via en række jobs i branchen erfaring med og kendskab til bygge- og anlægssektoren. Sagsbehandling Ebbe Lind Kristensen, innovationskonsulent, civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, 27 år, uddannet med speciale i bygge & anlæg og byggeledelse. Udover nøgletalssystemet arbejder han med analyser af nye samarbejdsformer og effektiviseringer af byggearbejdet. Kim Helding Larsen, produktionsudviklingschef, civilingeniør Kim Helding Larsen, 27 år, er uddannet med speciale i bygge & anlæg og byggeledelse. Er ansvarlig for centrets produktionsstyringssystemer og arbejder desuden med udvikling og implementering af nøgletalssystemet. Peter Hesdorf, diplomingeniør Peter Hesdorf, 28 år, diplomingeniør fra BYG/DTU. På centret er han kontaktperson på en række evalueringssager og beskæftiger sig med dokumentation af nøgletalssystemet. Simon Sundahl Mortensen, Civilingeniør Simon Sundahl Mortensen, 25 år, er nyansat pr. 1. juli Har netop afsluttet sit afgangsprojekt, der handlede om Byggeriets Nøgletalssystem. Salg & Kundeservice Leif Dennild, seniorkunsulent, cand.jur. og merkonom Leif Dennild, 64 år, er nyansat. Han har arbejdet i byggebranchen i mange år og skal i sit nye job styrke kontakten til fagentreprenørerne med særlig vægt på installationsområdet. Kim Nielsen, kundechef Kim Nielsen, 36 år, er nyansat og får som kundechef ansvar for opsøgende salg og udvikling af centrets servicekoncept over for dets kunder. Netværk/temagrupper Anne Nørgaard Pagh, arkitekt MAA Anne Nørgaard Pagh, 31 år, er arkitekt og arbejder bl.a. med temagruppe 2 Arkitektur og brugerværdi. Ebbe Lind Kristensen, civilingeniør og innovationskonsulent. Se ovenover. Arbejder med temagruppe partnering Byggeriets Evaluerings Center holder til på adressen Strandgade 27B ved Gammel Dok i København.

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

www.dan-ejendomme.dk Nr. 1-2004 Dan-Ejendomme as

www.dan-ejendomme.dk Nr. 1-2004 Dan-Ejendomme as www.dan-ejendomme.dk Nr. 1-2004 Dan-Ejendomme as Vi tager hånd om håndværket... SOFT HVID HTHs erhvervsafdeling har 30 års erfaring HTHs erhvervsafdeling har 30 års erfaring i totalløsninger med en service,

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92

DST - nyt. Kommuner sjusker med udbudsmateriale. Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal. Betalingsgarantier efter AB 92 DST - nyt November 2009 Kommuner sjusker med udbudsmateriale Du er nu blevet medlem af Danmarks største indkøbsportal Betalingsgarantier efter AB 92 Nu er Ungepakke 2 her Ny standardaftale - AB Forbrugeraftale

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere