Fuld fart på evalueringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuld fart på evalueringen"

Transkript

1 Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er imponerende tal, når man tager i betragtning, at vi startede driften af nøgletalssystemet 1. januar i år. Når der tidligere er blevet evalueret på forsøgsbasis i Danmark, har man været oppe på 8-10 sager, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center. De mange sager giver travlhed i Evalueringscentret, som har måttet udvide staben af medarbejdere. I dag er 10 medarbejdere ansat på centret. Se udviklingen i evalueringsaktiviteten herunder og læs mere på side Antal evalueringshenvendelser UGE 1 UGE 3 UGE 5 UGE 7 UGE 9 UGE 11 UGE 13 UGE 15 UGE 17 UGE 19 UGE 21 UGE 23 Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Juni 2004

2 Sandhedens øjeblik Over de sidste 2 år har Byggeriets Evaluerings Center på vegne af alle de betydeligste interessenter i den danske byggesektor arbejdet på at udvikle et nøgletalssystem. Den opgave er nu løst. Systemet er en realitet og er yderligere blevet fulgt op af det statslige krav om Karakterbøger for de udførende virksomheder. Begreber, der før var idéer og visioner, er nu med ét blevet realiteter, som vi alle skal til at vænne os til. Det er blevet en del af byggeriets hverdag. Nu er tiden kommet, en slags sandhedens øjeblik, hvor de gode intentioner skal stå deres prøve. Har vi viljen til forandring? Også selv om det umiddelbart gør lidt ondt og kan opleves lidt besværligt? Mange har! Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har centret fået henvendelser om evaluering fra ikke mindre end 350 byggerier! Det er glædeligt og opmuntrende, og de virksomheder og bygherrer, der har betrådt vejen som de første, fortjener ros og påskønnelse. Men der er lang vej igen, inden alle er med. Uanset hvor mange konferencer, der er blevet holdt, og hvor mange pressemeddelelser og nyhedsbreve, der er blevet udsendt, er der fortsat mange i byggeriet, som ikke kender til systemet. Og som derfor heller ikke forstår, hvorfor det er umagen værd at bruge det. Vi er blevet kritiseret for, at virksomhederne ikke har hørt om nøgletallene, og vi - centret, bestyrelsen og organisationerne bag bestræber os på at blive bedre til at informere i fremtiden. Der har også været kritik af, at indberetningerne var for tunge for de små virksomheder. Derfor er der ændret i bekendtgørelsen, lige som centret har ændret i sine rutiner. Snart udvides nøgletalssystemet til også at omfatte rådgiverne. Ligesom det har været tilfældet med de udførende, vil det givet afføde såvel positive som negative reaktioner. Al kritik bliver taget alvorlig, og vi er meget bevidste om, at systemet fortsat skal udvikles og gøres nemmere at bruge. Men vi står fast på, at nøgletalssystemet er kommet for at blive. Vi tror på, at en systematisk evaluering af de opnåede resultater er en helt afgørende forudsætning for, at produktiviteten og kvaliteten i byggeriet kan blive forbedret i fremtiden. Det er nu, vi skal holde fast i disse forudsætninger, og det er nu, vi skal vise, at vi mener det alvorligt. At vi går forandringens vej og ikke ser os tilbage! Bestyrelsen bag Byggeriets Evaluerings Center Formand Adm. direktør Lars Holten Petersen Birch & Krogboe A/S Foreningen af Rådgivende Ingeniører Adm. direktør Flemming Borreskov Fonden Realdania Direktør Jesper Lund KHR Arkitekter A/S Praktiserende Arkitekters Råd Direktør Charlotte Münter Erhvervs- og Boligstyrelsen Direktør Christian Lerche Byggematerialeindustrien Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen Gentofte Kommune Bygherreforeningen i Danmark Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Seniorkonsulent Erik Ross Pedersen Dansk Byggeri Direktør Flemming Preisler, Tekniq Lars Holten Petersen Formand for Byggeriets Evaluerings Center Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Udgiver: Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan København K. Telefon: Telefax: Redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript Ansvarshavende redaktør: Curt Liliegreen Fotos: Hvor intet andet er nævnt: Jørgen Witved Design og produktion: Communikanten/Vester Kopi Oplag: ISSN:

3 Evaluering for fuld kraft Vi er nået op på et imponerende antal henvendelser om evaluering, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center. På et halvt år har Byggeriets Evaluerings Center evalueret byggesager for over 3 milliarder kr. Byggeriets Evaluerings Center havde i starten af juni måned modtaget henvendelser om evaluering af 350 byggeprojekter. Det tal er adm. direktør Curt Liliegren godt tilfreds med: Man skal jo huske, at der er tale om at introducere et helt nyt system for byggevirksomhederne. Og ting tager tid i en sektor, der beskæftiger så mange mennesker og tæller tusinder af virksomheder, siger Curt Liliegreen. De 350 byggeprojekter, som centret har fået henvendelser om, er lagt ind af 150 forskellige virksomheder i byggesektoren. De 150 virksomheder repræsenterer en meget betydelig del af byggeriets omsætning og udgør en slags superliga for entreprenører og håndværksmestre, der har hørt og forstået de nye signaler i den statslige byggepolitik. Stor spændvidde Driften af nøgletalssystemet blev sat i gang ved årsskiftet, og siden er det gået stærkt med antallet af byggerier, som centret evaluerer. Den forventede entreprisesum kendes for ca. halvdelen af sagerne og løber op i over 3 mia. kr. Herhjemme bygges der årligt for 85 mia. kr., og de ca. 175 byggesager udgør således ca. 4 pct. af den samlede entreprisesum. Det er både den lokale håndværksmester og den landsdækkende entreprenørkoncern, som har bedt om at få deres byggesager evalueret og også bygherrerne har meldt sig på banen. Spændvidden i entrepriserne strækker sig i området fra kr. til 500 millioner kr. Der er sager i fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise, totalentreprise, partnering og konsortiedannelser kort sagt afspejler ordrerne den mangfoldighed, som byggeerhvervet udgør. Centrets typiske kunde er den mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomhed, men også de store entreprenørvirksomheder befinder sig i ordrebogen. De lægger fortrinsvis private byggesager ind. Sagerne omfatter dog også statslige og kommunale byggerier og statsligt støttede boligbyggerier. Men også en række af de mindre virksomheder er på det seneste på vej ind i systemet. Det drejer sig typisk om murer-, tømrer-, installations- og malervirksomheder.

4 Regler om nøgletal tilpasses Virksomheder med under 10 ansatte skal ikke fremlægge karakterbøger, når de byder på statslige opgaver. Kun i de tilfælde, hvor en virksomhed med mere end 10 ansatte bygger for staten og har en kontrakt med en statslig bygherre, skal den stille med en karakterbog. Det fremgår af et notat, som Erhvervs- og Boligstyrelsen har udsendt i maj måned. Med indførelsen af en nedre grænse for karakterbogskravet imødekommer styrelsen den kritik, som navnlig Dansk Byggeri, Tekniq og Håndværksrådet har fremført. De har længe argumenteret for, at de helt små virksomheder ikke havde mulighed for at leve op til kravet om en karakterbog. Dermed ville de reelt blive udelukket fra statslige entrepriser. I notatet fra Erhvervs- og Boligstyrelsen præciseres, at det er ATP-betalingerne i de foregående fire kvartaler, der ligger til grund for antallet af medarbejdere i virksomheden. På den måde tages der højde for sæsonudsving. Ejeren og eventuelle elever skal ikke tælles med i opgørelsen over ansatte. Selvom karakterbøger nu er en frivillig sag for virksomheder med under 10 ansatte, kan det alligevel være en god idé at anskaffe sig en. Byggeriets Evaluerings Center vil i de fleste tilfælde kunne give den enkelte virksomhed et godt tilbud på, hvad det koster at få en karakterbog. Først fra 1. juli 2005 Et andet område, som også er ændret i bekendtgørelsen om nøgletal, er tidspunktet for, hvornår man skal kunne fremlægge en karakterbog. Det udskydes med seks måneder til den 1. juli Virksomhederne skal dog fra den 1. januar 2005 kunne dokumentere, at de er i gang med at få indsamlet nøgletal. Udskydelsen kommer efter at en række virksomheder har tilkendegivet, at de ikke kunne nå at få karakterbøgerne på plads til den oprindeligt fastsatte dato. FAKTA Fra 1. juli 2005 skal alle udførende virksomheder, der byder på en statslig opgave til en samlet anskaffelsessum på 5 mio. kr. eller derover, have en karakterbog. Det gælder også i de tilfælde, hvor en virksomhed byder på en mindre entreprise i forhold til den samlede opgave. Dog skal entreprisen være på mindst kr. ekskl. moms. Men allerede fra 1. januar 2005 skal virksomhederne kunne dokumentere, at de har indgået en aftale om at få indsamlet de nøgletal, der er nødvendige, for at få udleveret en karakterbog. Hvordan Hvis en virksomhed ønsker at anskaffe sig en karakterbog skal den kontakte Byggeriets Evaluerings Center. Først når den har fået evalueret tre byggesager, kan den få udleveret en karakterbog. Undtagelserne Virksomheder med 10 ansatte eller derunder skal ikke kunne fremlægge en karakterbog. En virksomhed, der ikke har kontrakt med en bygherre, men arbejder som underentreprenør for en anden entreprenør eller håndværksmester, skal ikke have en karakterbog. Nemt at håndtere Det var nok ikke noget, vi havde gjort af os selv. Men nu er det et lovkrav, og vi vil gerne være sikre på også at kunne løse opgaver for staten i fremtiden. Så ærligt svarer tømrermester Kjell Pedersen, Kjell Pedersen Entreprise A/S, på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at få evalueret en af sine nyeste entrepriser et restaureringsopgave på Amalienborg Slot, hvor han for Slots- og Ejendomsstyrelsen er i færd med at ordne 300 vinduespartier i to af palæerne. Når det er sagt, medgiver han, at han kan godt kan se idéen med nøgletalssystemet, nemlig at få skabt nogle mekanismer, der kan sikre bedre kvalitet i byggeriet. Det var gennem et informationsmøde, Dansk Byggeri havde indbudt til, at han første gang hørte om nøgletal og karakterbøger. Om selve evalueringsarbejdet siger Kjell Pedersen, at det var overkommeligt. Det tog noget i retning af et par timer fra han gik i gang med at udfylde de skemaer, han havde fået tilsendt.

5 Jeg tror vi får en længere, men bedre byggeproces, siger Mogens Blæsild. (Foto: Lars Holm) virksomheder have vanskeligt ved at opfylde. Godt, at der blev lyttet Både store og små virksomheder skal kunne leve med de nye regler, siger formanden for Dansk Byggeri, Viborg Amt, Mogens Blæsild. Processen omkring indførelsen af nøgletal og karakterbøger i byggeriet er gået for hurtigt. Og informationsniveauet har været for lavt. Mogens Blæsild er kendt for at sige sin mening både i og udenfor Viborg. Hans virksomhed, Snedker og Tømrerfirmaet Mogens Blæsild A/S, hører til kategorien af mellemstore virksomheder i dansk byggeri. Dem er der mange af, lige som der er mange små virksomheder. Det var begge kategorier, som ifølge Mogens Blæsild risikerede at blive sorteper i det system om nøgletal, som Erhvervs- og Boligstyrelsen, Byggeriets Evaluerings Center og byggeriets parter havde fremlagt. Det gjorde han opmærksom på i begyndelsen af marts, hvor han som formand for Dansk Byggeri, Viborg Amt, havde indkaldt til et orienteringsmøde i Mønsted om de nye regler. Med det, der dengang blev lagt frem, var der efter min mening udsigt til, at kun de store virksomheder kunne komme i betragtning, når det offentlige skulle bygge. De krav, der blev stillet, ville de små og mellemstore Og det ville efter Mogens Blæsilds opfattelse ikke have gavnet nogen. Heller ikke Dansk Byggeri, som favner hele spektret af virksomheder i byggeog anlægssektoren. Kritikken blev hørt. Erhvervs- og Boligstyrelsen har lempet på kravet om nøgletal, så de ikke længere omfatter små virksomheder med op til 10 ansatte. Det var godt, at der blev lyttet. Og siden har vi haft en meget fornuftig dialog om tingene, siger Mogens Blæsild. Han ser ellers mange positive elementer i det nye nøgletalssystem, bl.a. muligheden for at komme de stramme tidsplaner til livs. Jeg tror, at vi med det nye system vil opleve en længere, men også en bedre byggeproces og det vil alt andet lige smitte af på kvaliteten af det, vi udfører. Og det var vel et væsentligt formål med hele øvelsen, pointerer Mogens Blæsild. Det var til at håndtere skemaerne virkede fornuftige og spørgsmålene var nemme at besvare, siger Kjell Pedersen, der således ikke bekymrer sig om at skulle bruge oceaner af tid på de næste entrepriser, der skal til, før han kan få en karakterbog. Kjell Pedersen foran et oversigtskort over Amalienborg i et af de værksteder, der er opført til lejligheden i forbindelse med restaureringen af vinduespartierne i Frederiks 8 s Palæ.

6 Selv underentreprenørerne var positive Foreløbig har øvelsen været positiv og jeg har indtryk af, at også bygherren, rådgiverne og vores underentreprenører har medvirket i en positiv ånd, siger pladschef Lars Houlberg, Pihl & Søn om det evalueringsarbejde, der er sat i gang i forbindelse med opførelsen af Tietgenkollegiet i Ørestaden. Godt, hvis der kan blive konkurreret på andet end pris, siger Lars Houlberg. Her arbejder E. Pihl & Søn på opgaven med at bygge råhuset på m 2. Der er sat 15 måneder af til entreprisen, og man er næsten halvvejs igennem byggeriet. Men allerede på dette tidspunkt har Lars Houlberg klaret de indledende øvelser i forbindelse med evalueringen. Skemaerne er besvaret og sendt ind. Det var ikke slemt og tog vel noget i retning af en halv dag. Nu er jeg spændt på, om jeg kan sige det samme, når byggeriet er afsluttet og der igen skal udfyldes skemaer. Jeg har indtryk af, at det bliver mere omfattende. Men lad os nu vente at se. Han håber, at nøgletalssystemet vil virke efter hensigten og være det redskab, som kan hjælpe bygherrerne med at finde frem til de bedste tilbud. Det ville være rart, hvis der kunne blive konkurreret på andre parametre end pris, siger Lars Houlberg. Han håber ligeledes, at indførelsen af nøgletalssystemet kan bidrage til at udvikle dansk byggeri i en mere positiv retning. Men det var nu til at overse. Og hvis man har problemer undervejs, er de meget serviceminded på Byggeriets Evaluerings Center, siger projektlederen. Han var forbavset over det hurtige forløb af evalueringssagen. Mindre end en uge tog det. Idéen er rigtig og vil kunne bane vejen for større kvalitet i byggeriet, siger Jens Nørholm. (Foto: Michael Lange) Besværet er til at overse Det er det nye krav om en karakterbog, hvis man vil byde på opgaver for staten fra 1. juni næste år, der har fået virksomhedens ledelse til at gå efter en karakterbog. Og opgaven i Silkeborg er foreløbig en af fem entrepriser, som TAC får evalueret Det tog lidt tid at få ringet rundt til de underentreprenører, der skulle levere oplysningerne. Men ikke mere end en halv dag, så var skemaerne besvaret. Sådan opgør projektleder Jens Nørholm, TAC A/S, erfaringerne med det evalueringsarbejde, automatikvirksomheden har været igennem i forbindelse med opførelsen af 1. etape af et kontorbyggeri for Jyske Finans i udkanten af Silkeborg. TAC udfører bygningsautomatik dvs. styring af varme, ventilation, vinduer, m.m. på opgaven, og har benyttet underleverandører på hele entreprisen. Det var årsagen til, at det tog lidt længere tid med evalueringen, end hvis TAC selv havde udført arbejdet, vurderer Jens Nørholm. Jeg synes, idéen er rigtig. Der kan være stor forskel på kvaliteten af byggeri og installationsarbejde, og som offentlig eller privat bygherre er det vigtigt, at man har nogle leverandører, man kan stole på. Karakterbogen er ikke en garanti, men den vil givetvis bane vejen for større kvalitet i byggeriet. Og det er der i allerhøjeste grad brug for, siger Jens Nørholm.

7 KORT NYT Nye rammer for netværk Temagruppen byggeproces og samarbejde, som er en del af centrets netværk, har valgt at omorganisere sit arbejde. Temagruppen, der tidligere bestod af arbejdsgrupperne værdiledelse, trimmet udførelse og partnering, har for de to første arbejdsgruppers vedkommende meldt sig ind i den nystiftede forening Lean Construction DK. Som led i omorganiseringen har den tilbageværende arbejdsgruppe partnering ændret status til en selvstændig temagruppe. Gruppen vil i det kommende år udarbejde en analyse af partneringprojekter. Udgangspunktet er gruppens såkaldte State-of-the-art -rapport fra juli 2003, som kan hentes på Temagruppens arbejde skal munde ud i en offentlig videndatabase samt en praktisk guide med gode eksempler på, hvordan samarbejder om partnering kan etableres og gennemføres. Partnering betragtes af mange i byggeriet som den medicin, der kan være med til at kurere nogle af byggeriets sygdomme. Også andre steder tillægges den nye samarbejdsmodel stor betydning for byggeriets udvikling. Fx er partnering fremhævet som et af de helt centrale elementer i regeringens ny byggepolitik. Udover partnering består centrets netværk af temagruppen arkitektur og brugerværdi Ny brochure Byggeriets Evaluerings Center har netop udsendt informationsbrochuren Mester-evaluering Karakterbogen for den mindre virksomhed. Den henvender sig - som titlen antyder til virksomheder med ansatte og beskriver, hvordan de mindre virksomheder kan være med i konkurrencen om de statslige entrepriser. Brochuren kan bestilles hos Byggeriets Evaluerings Center. Årsmøde 2. november Det er en god idé allerede nu at reservere den 2. november 2004 i kalenderen. Den dag holder Byggeriets Evaluerings Center årsmøde på Hotel Radisson SAS Scandinavia. Med eller uden den strømafbrydelse, der satte ekstra festligt kolorit på sidste års møde. I år vil der blive sat fokus på udvidelsen af nøgletalssystemet til rådgiversiden. Alle er velkomne, også repræsentanter fra organisationer, der ikke er medlemmer af centrets bestyrelse. Det er dog nødvendigt at tilmelde sig forud for mødet for at kunne få adgang. Deltagelse er gratis. Centret skal være selvfinansieret I dag betaler medlemmerne af Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse indskud til centrets aktiviteter. Men på sigt er det en politisk beslutning, at centret skal være 100 procent privatfinansieret. Derfor betaler virksomhederne allerede i dag for at få deres byggesager evalueret. De mange sager betyder imidlertid, at centret allerede fra i år bliver selvfinansieret for mere end 2/3 af sine aktiviteter.

8 Byggeriets Evaluerings Center vokser Tilgangen af sager, som Byggeriets Evaluerings Center er blevet bedt om at evaluere, har gjort det nødvendigt at udvide antallet af medarbejdere. Desuden er centret rent administrativt blevet opdelt i afdelinger med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og effektiv løsning af opgaverne. Administration Curt Liliegreen, adm. direktør, cand.polit. Curt Liliegreen, 46 år, har beskæftiget sig med byggeri og byggepolitik i mange år senest som cheføkonom og afdelingschef hos Danske Entreprenører. Alexandra Coulter, teknisk assistent Alexandra Coulter, 39 år, er nyansat og skal bl.a. arbejde med indberetninger af data til Byggeriets nøgletalssystem. Lotte Flindt, sekretær Lotte Flindt, 37 år, har via en række jobs i branchen erfaring med og kendskab til bygge- og anlægssektoren. Sagsbehandling Ebbe Lind Kristensen, innovationskonsulent, civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, 27 år, uddannet med speciale i bygge & anlæg og byggeledelse. Udover nøgletalssystemet arbejder han med analyser af nye samarbejdsformer og effektiviseringer af byggearbejdet. Kim Helding Larsen, produktionsudviklingschef, civilingeniør Kim Helding Larsen, 27 år, er uddannet med speciale i bygge & anlæg og byggeledelse. Er ansvarlig for centrets produktionsstyringssystemer og arbejder desuden med udvikling og implementering af nøgletalssystemet. Peter Hesdorf, diplomingeniør Peter Hesdorf, 28 år, diplomingeniør fra BYG/DTU. På centret er han kontaktperson på en række evalueringssager og beskæftiger sig med dokumentation af nøgletalssystemet. Simon Sundahl Mortensen, Civilingeniør Simon Sundahl Mortensen, 25 år, er nyansat pr. 1. juli Har netop afsluttet sit afgangsprojekt, der handlede om Byggeriets Nøgletalssystem. Salg & Kundeservice Leif Dennild, seniorkunsulent, cand.jur. og merkonom Leif Dennild, 64 år, er nyansat. Han har arbejdet i byggebranchen i mange år og skal i sit nye job styrke kontakten til fagentreprenørerne med særlig vægt på installationsområdet. Kim Nielsen, kundechef Kim Nielsen, 36 år, er nyansat og får som kundechef ansvar for opsøgende salg og udvikling af centrets servicekoncept over for dets kunder. Netværk/temagrupper Anne Nørgaard Pagh, arkitekt MAA Anne Nørgaard Pagh, 31 år, er arkitekt og arbejder bl.a. med temagruppe 2 Arkitektur og brugerværdi. Ebbe Lind Kristensen, civilingeniør og innovationskonsulent. Se ovenover. Arbejder med temagruppe partnering Byggeriets Evaluerings Center holder til på adressen Strandgade 27B ved Gammel Dok i København.

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Vi skal bygge bedre og billigere

Vi skal bygge bedre og billigere www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 2002 Vi skal bygge bedre og billigere Vejen til det gode byggeri side 4 Godt byggeri kræver tillid side 7 Netværket fra Projekt Hus genopstår

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4 entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER PARTNERING I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV - SIDE 4 entreprenøren entreprenøren nr. 10 december 2003 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Postboks 2599»Parken«P. H. Lings

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Afrapportering af rammeskabende aktivitet: Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Projektet er støttet med 50% fra & 50% fra april 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund...2

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Klar til benchmarking

Klar til benchmarking www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 Januar 2003 Klar til benchmarking Første test af nøgletalssystemet side 3 Hvad får Byggeriets Evaluerings Center på hylderne side 7 Planlægningen

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Nøgletal. med høj signalværdi NY HJEMMESIDE »LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE

Nøgletal. med høj signalværdi NY HJEMMESIDE »LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE Nøgletal med høj signalværdi Nøgletalssystemet har fået en ny overbygning Bygge Rating, som er nemmere at forstå og bruge for byggeriets aktører. Læs mere om det nye værktøj på side 4 og 5. LÆS OGSÅ OM

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Derfor.. som langt hen ad vejen sikrer en vis økonomisk tryghed, hvis du på grund af ulykke eller sygdom ikke er i stand til at passe dit arbejde.

Derfor.. som langt hen ad vejen sikrer en vis økonomisk tryghed, hvis du på grund af ulykke eller sygdom ikke er i stand til at passe dit arbejde. Derfor.. Derfor.. Pension for Selvstændige er etableret for at give dig adgang til de særlige fordele, der er i en pensionsordning, der er skræddersyet netop til selvstændige. Men de forskellige pensionsordninger

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 I bydes velkommen af: Projektkonsulent Niels Bech Christiansen Projektkonsulent Leo Ebbesen Petersen Projektleder Lars Friis Christensen Status på projektet Processen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Side 1 af 5. Mens byggebranchen råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, går mange

Side 1 af 5. Mens byggebranchen råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft, går mange SENDT HJEM Trods mangel på arbejdskraft: Hver fjerde i byggebranchen står uden beskæftigelse i kortere perioder Af Allan Christensen @journallan Tirsdag den 20. juni 2017 Medarbejderne mister løn- og pensionskroner,

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Anne Sofia Lønvig, SLKE Interessegruppen for koordinatorer den 10. juni 2015 Program 13.00 13.10 13.20 13.30 14.15 14.30 15.15 15.45 Velkomst og navnerunde Intro

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere