Fuld fart på evalueringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuld fart på evalueringen"

Transkript

1 Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er imponerende tal, når man tager i betragtning, at vi startede driften af nøgletalssystemet 1. januar i år. Når der tidligere er blevet evalueret på forsøgsbasis i Danmark, har man været oppe på 8-10 sager, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center. De mange sager giver travlhed i Evalueringscentret, som har måttet udvide staben af medarbejdere. I dag er 10 medarbejdere ansat på centret. Se udviklingen i evalueringsaktiviteten herunder og læs mere på side Antal evalueringshenvendelser UGE 1 UGE 3 UGE 5 UGE 7 UGE 9 UGE 11 UGE 13 UGE 15 UGE 17 UGE 19 UGE 21 UGE 23 Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Juni 2004

2 Sandhedens øjeblik Over de sidste 2 år har Byggeriets Evaluerings Center på vegne af alle de betydeligste interessenter i den danske byggesektor arbejdet på at udvikle et nøgletalssystem. Den opgave er nu løst. Systemet er en realitet og er yderligere blevet fulgt op af det statslige krav om Karakterbøger for de udførende virksomheder. Begreber, der før var idéer og visioner, er nu med ét blevet realiteter, som vi alle skal til at vænne os til. Det er blevet en del af byggeriets hverdag. Nu er tiden kommet, en slags sandhedens øjeblik, hvor de gode intentioner skal stå deres prøve. Har vi viljen til forandring? Også selv om det umiddelbart gør lidt ondt og kan opleves lidt besværligt? Mange har! Som det fremgår af dette nyhedsbrev, har centret fået henvendelser om evaluering fra ikke mindre end 350 byggerier! Det er glædeligt og opmuntrende, og de virksomheder og bygherrer, der har betrådt vejen som de første, fortjener ros og påskønnelse. Men der er lang vej igen, inden alle er med. Uanset hvor mange konferencer, der er blevet holdt, og hvor mange pressemeddelelser og nyhedsbreve, der er blevet udsendt, er der fortsat mange i byggeriet, som ikke kender til systemet. Og som derfor heller ikke forstår, hvorfor det er umagen værd at bruge det. Vi er blevet kritiseret for, at virksomhederne ikke har hørt om nøgletallene, og vi - centret, bestyrelsen og organisationerne bag bestræber os på at blive bedre til at informere i fremtiden. Der har også været kritik af, at indberetningerne var for tunge for de små virksomheder. Derfor er der ændret i bekendtgørelsen, lige som centret har ændret i sine rutiner. Snart udvides nøgletalssystemet til også at omfatte rådgiverne. Ligesom det har været tilfældet med de udførende, vil det givet afføde såvel positive som negative reaktioner. Al kritik bliver taget alvorlig, og vi er meget bevidste om, at systemet fortsat skal udvikles og gøres nemmere at bruge. Men vi står fast på, at nøgletalssystemet er kommet for at blive. Vi tror på, at en systematisk evaluering af de opnåede resultater er en helt afgørende forudsætning for, at produktiviteten og kvaliteten i byggeriet kan blive forbedret i fremtiden. Det er nu, vi skal holde fast i disse forudsætninger, og det er nu, vi skal vise, at vi mener det alvorligt. At vi går forandringens vej og ikke ser os tilbage! Bestyrelsen bag Byggeriets Evaluerings Center Formand Adm. direktør Lars Holten Petersen Birch & Krogboe A/S Foreningen af Rådgivende Ingeniører Adm. direktør Flemming Borreskov Fonden Realdania Direktør Jesper Lund KHR Arkitekter A/S Praktiserende Arkitekters Råd Direktør Charlotte Münter Erhvervs- og Boligstyrelsen Direktør Christian Lerche Byggematerialeindustrien Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen Gentofte Kommune Bygherreforeningen i Danmark Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Seniorkonsulent Erik Ross Pedersen Dansk Byggeri Direktør Flemming Preisler, Tekniq Lars Holten Petersen Formand for Byggeriets Evaluerings Center Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Udgiver: Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan København K. Telefon: Telefax: Redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript Ansvarshavende redaktør: Curt Liliegreen Fotos: Hvor intet andet er nævnt: Jørgen Witved Design og produktion: Communikanten/Vester Kopi Oplag: ISSN:

3 Evaluering for fuld kraft Vi er nået op på et imponerende antal henvendelser om evaluering, siger adm. direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center. På et halvt år har Byggeriets Evaluerings Center evalueret byggesager for over 3 milliarder kr. Byggeriets Evaluerings Center havde i starten af juni måned modtaget henvendelser om evaluering af 350 byggeprojekter. Det tal er adm. direktør Curt Liliegren godt tilfreds med: Man skal jo huske, at der er tale om at introducere et helt nyt system for byggevirksomhederne. Og ting tager tid i en sektor, der beskæftiger så mange mennesker og tæller tusinder af virksomheder, siger Curt Liliegreen. De 350 byggeprojekter, som centret har fået henvendelser om, er lagt ind af 150 forskellige virksomheder i byggesektoren. De 150 virksomheder repræsenterer en meget betydelig del af byggeriets omsætning og udgør en slags superliga for entreprenører og håndværksmestre, der har hørt og forstået de nye signaler i den statslige byggepolitik. Stor spændvidde Driften af nøgletalssystemet blev sat i gang ved årsskiftet, og siden er det gået stærkt med antallet af byggerier, som centret evaluerer. Den forventede entreprisesum kendes for ca. halvdelen af sagerne og løber op i over 3 mia. kr. Herhjemme bygges der årligt for 85 mia. kr., og de ca. 175 byggesager udgør således ca. 4 pct. af den samlede entreprisesum. Det er både den lokale håndværksmester og den landsdækkende entreprenørkoncern, som har bedt om at få deres byggesager evalueret og også bygherrerne har meldt sig på banen. Spændvidden i entrepriserne strækker sig i området fra kr. til 500 millioner kr. Der er sager i fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise, totalentreprise, partnering og konsortiedannelser kort sagt afspejler ordrerne den mangfoldighed, som byggeerhvervet udgør. Centrets typiske kunde er den mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomhed, men også de store entreprenørvirksomheder befinder sig i ordrebogen. De lægger fortrinsvis private byggesager ind. Sagerne omfatter dog også statslige og kommunale byggerier og statsligt støttede boligbyggerier. Men også en række af de mindre virksomheder er på det seneste på vej ind i systemet. Det drejer sig typisk om murer-, tømrer-, installations- og malervirksomheder.

4 Regler om nøgletal tilpasses Virksomheder med under 10 ansatte skal ikke fremlægge karakterbøger, når de byder på statslige opgaver. Kun i de tilfælde, hvor en virksomhed med mere end 10 ansatte bygger for staten og har en kontrakt med en statslig bygherre, skal den stille med en karakterbog. Det fremgår af et notat, som Erhvervs- og Boligstyrelsen har udsendt i maj måned. Med indførelsen af en nedre grænse for karakterbogskravet imødekommer styrelsen den kritik, som navnlig Dansk Byggeri, Tekniq og Håndværksrådet har fremført. De har længe argumenteret for, at de helt små virksomheder ikke havde mulighed for at leve op til kravet om en karakterbog. Dermed ville de reelt blive udelukket fra statslige entrepriser. I notatet fra Erhvervs- og Boligstyrelsen præciseres, at det er ATP-betalingerne i de foregående fire kvartaler, der ligger til grund for antallet af medarbejdere i virksomheden. På den måde tages der højde for sæsonudsving. Ejeren og eventuelle elever skal ikke tælles med i opgørelsen over ansatte. Selvom karakterbøger nu er en frivillig sag for virksomheder med under 10 ansatte, kan det alligevel være en god idé at anskaffe sig en. Byggeriets Evaluerings Center vil i de fleste tilfælde kunne give den enkelte virksomhed et godt tilbud på, hvad det koster at få en karakterbog. Først fra 1. juli 2005 Et andet område, som også er ændret i bekendtgørelsen om nøgletal, er tidspunktet for, hvornår man skal kunne fremlægge en karakterbog. Det udskydes med seks måneder til den 1. juli Virksomhederne skal dog fra den 1. januar 2005 kunne dokumentere, at de er i gang med at få indsamlet nøgletal. Udskydelsen kommer efter at en række virksomheder har tilkendegivet, at de ikke kunne nå at få karakterbøgerne på plads til den oprindeligt fastsatte dato. FAKTA Fra 1. juli 2005 skal alle udførende virksomheder, der byder på en statslig opgave til en samlet anskaffelsessum på 5 mio. kr. eller derover, have en karakterbog. Det gælder også i de tilfælde, hvor en virksomhed byder på en mindre entreprise i forhold til den samlede opgave. Dog skal entreprisen være på mindst kr. ekskl. moms. Men allerede fra 1. januar 2005 skal virksomhederne kunne dokumentere, at de har indgået en aftale om at få indsamlet de nøgletal, der er nødvendige, for at få udleveret en karakterbog. Hvordan Hvis en virksomhed ønsker at anskaffe sig en karakterbog skal den kontakte Byggeriets Evaluerings Center. Først når den har fået evalueret tre byggesager, kan den få udleveret en karakterbog. Undtagelserne Virksomheder med 10 ansatte eller derunder skal ikke kunne fremlægge en karakterbog. En virksomhed, der ikke har kontrakt med en bygherre, men arbejder som underentreprenør for en anden entreprenør eller håndværksmester, skal ikke have en karakterbog. Nemt at håndtere Det var nok ikke noget, vi havde gjort af os selv. Men nu er det et lovkrav, og vi vil gerne være sikre på også at kunne løse opgaver for staten i fremtiden. Så ærligt svarer tømrermester Kjell Pedersen, Kjell Pedersen Entreprise A/S, på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at få evalueret en af sine nyeste entrepriser et restaureringsopgave på Amalienborg Slot, hvor han for Slots- og Ejendomsstyrelsen er i færd med at ordne 300 vinduespartier i to af palæerne. Når det er sagt, medgiver han, at han kan godt kan se idéen med nøgletalssystemet, nemlig at få skabt nogle mekanismer, der kan sikre bedre kvalitet i byggeriet. Det var gennem et informationsmøde, Dansk Byggeri havde indbudt til, at han første gang hørte om nøgletal og karakterbøger. Om selve evalueringsarbejdet siger Kjell Pedersen, at det var overkommeligt. Det tog noget i retning af et par timer fra han gik i gang med at udfylde de skemaer, han havde fået tilsendt.

5 Jeg tror vi får en længere, men bedre byggeproces, siger Mogens Blæsild. (Foto: Lars Holm) virksomheder have vanskeligt ved at opfylde. Godt, at der blev lyttet Både store og små virksomheder skal kunne leve med de nye regler, siger formanden for Dansk Byggeri, Viborg Amt, Mogens Blæsild. Processen omkring indførelsen af nøgletal og karakterbøger i byggeriet er gået for hurtigt. Og informationsniveauet har været for lavt. Mogens Blæsild er kendt for at sige sin mening både i og udenfor Viborg. Hans virksomhed, Snedker og Tømrerfirmaet Mogens Blæsild A/S, hører til kategorien af mellemstore virksomheder i dansk byggeri. Dem er der mange af, lige som der er mange små virksomheder. Det var begge kategorier, som ifølge Mogens Blæsild risikerede at blive sorteper i det system om nøgletal, som Erhvervs- og Boligstyrelsen, Byggeriets Evaluerings Center og byggeriets parter havde fremlagt. Det gjorde han opmærksom på i begyndelsen af marts, hvor han som formand for Dansk Byggeri, Viborg Amt, havde indkaldt til et orienteringsmøde i Mønsted om de nye regler. Med det, der dengang blev lagt frem, var der efter min mening udsigt til, at kun de store virksomheder kunne komme i betragtning, når det offentlige skulle bygge. De krav, der blev stillet, ville de små og mellemstore Og det ville efter Mogens Blæsilds opfattelse ikke have gavnet nogen. Heller ikke Dansk Byggeri, som favner hele spektret af virksomheder i byggeog anlægssektoren. Kritikken blev hørt. Erhvervs- og Boligstyrelsen har lempet på kravet om nøgletal, så de ikke længere omfatter små virksomheder med op til 10 ansatte. Det var godt, at der blev lyttet. Og siden har vi haft en meget fornuftig dialog om tingene, siger Mogens Blæsild. Han ser ellers mange positive elementer i det nye nøgletalssystem, bl.a. muligheden for at komme de stramme tidsplaner til livs. Jeg tror, at vi med det nye system vil opleve en længere, men også en bedre byggeproces og det vil alt andet lige smitte af på kvaliteten af det, vi udfører. Og det var vel et væsentligt formål med hele øvelsen, pointerer Mogens Blæsild. Det var til at håndtere skemaerne virkede fornuftige og spørgsmålene var nemme at besvare, siger Kjell Pedersen, der således ikke bekymrer sig om at skulle bruge oceaner af tid på de næste entrepriser, der skal til, før han kan få en karakterbog. Kjell Pedersen foran et oversigtskort over Amalienborg i et af de værksteder, der er opført til lejligheden i forbindelse med restaureringen af vinduespartierne i Frederiks 8 s Palæ.

6 Selv underentreprenørerne var positive Foreløbig har øvelsen været positiv og jeg har indtryk af, at også bygherren, rådgiverne og vores underentreprenører har medvirket i en positiv ånd, siger pladschef Lars Houlberg, Pihl & Søn om det evalueringsarbejde, der er sat i gang i forbindelse med opførelsen af Tietgenkollegiet i Ørestaden. Godt, hvis der kan blive konkurreret på andet end pris, siger Lars Houlberg. Her arbejder E. Pihl & Søn på opgaven med at bygge råhuset på m 2. Der er sat 15 måneder af til entreprisen, og man er næsten halvvejs igennem byggeriet. Men allerede på dette tidspunkt har Lars Houlberg klaret de indledende øvelser i forbindelse med evalueringen. Skemaerne er besvaret og sendt ind. Det var ikke slemt og tog vel noget i retning af en halv dag. Nu er jeg spændt på, om jeg kan sige det samme, når byggeriet er afsluttet og der igen skal udfyldes skemaer. Jeg har indtryk af, at det bliver mere omfattende. Men lad os nu vente at se. Han håber, at nøgletalssystemet vil virke efter hensigten og være det redskab, som kan hjælpe bygherrerne med at finde frem til de bedste tilbud. Det ville være rart, hvis der kunne blive konkurreret på andre parametre end pris, siger Lars Houlberg. Han håber ligeledes, at indførelsen af nøgletalssystemet kan bidrage til at udvikle dansk byggeri i en mere positiv retning. Men det var nu til at overse. Og hvis man har problemer undervejs, er de meget serviceminded på Byggeriets Evaluerings Center, siger projektlederen. Han var forbavset over det hurtige forløb af evalueringssagen. Mindre end en uge tog det. Idéen er rigtig og vil kunne bane vejen for større kvalitet i byggeriet, siger Jens Nørholm. (Foto: Michael Lange) Besværet er til at overse Det er det nye krav om en karakterbog, hvis man vil byde på opgaver for staten fra 1. juni næste år, der har fået virksomhedens ledelse til at gå efter en karakterbog. Og opgaven i Silkeborg er foreløbig en af fem entrepriser, som TAC får evalueret Det tog lidt tid at få ringet rundt til de underentreprenører, der skulle levere oplysningerne. Men ikke mere end en halv dag, så var skemaerne besvaret. Sådan opgør projektleder Jens Nørholm, TAC A/S, erfaringerne med det evalueringsarbejde, automatikvirksomheden har været igennem i forbindelse med opførelsen af 1. etape af et kontorbyggeri for Jyske Finans i udkanten af Silkeborg. TAC udfører bygningsautomatik dvs. styring af varme, ventilation, vinduer, m.m. på opgaven, og har benyttet underleverandører på hele entreprisen. Det var årsagen til, at det tog lidt længere tid med evalueringen, end hvis TAC selv havde udført arbejdet, vurderer Jens Nørholm. Jeg synes, idéen er rigtig. Der kan være stor forskel på kvaliteten af byggeri og installationsarbejde, og som offentlig eller privat bygherre er det vigtigt, at man har nogle leverandører, man kan stole på. Karakterbogen er ikke en garanti, men den vil givetvis bane vejen for større kvalitet i byggeriet. Og det er der i allerhøjeste grad brug for, siger Jens Nørholm.

7 KORT NYT Nye rammer for netværk Temagruppen byggeproces og samarbejde, som er en del af centrets netværk, har valgt at omorganisere sit arbejde. Temagruppen, der tidligere bestod af arbejdsgrupperne værdiledelse, trimmet udførelse og partnering, har for de to første arbejdsgruppers vedkommende meldt sig ind i den nystiftede forening Lean Construction DK. Som led i omorganiseringen har den tilbageværende arbejdsgruppe partnering ændret status til en selvstændig temagruppe. Gruppen vil i det kommende år udarbejde en analyse af partneringprojekter. Udgangspunktet er gruppens såkaldte State-of-the-art -rapport fra juli 2003, som kan hentes på Temagruppens arbejde skal munde ud i en offentlig videndatabase samt en praktisk guide med gode eksempler på, hvordan samarbejder om partnering kan etableres og gennemføres. Partnering betragtes af mange i byggeriet som den medicin, der kan være med til at kurere nogle af byggeriets sygdomme. Også andre steder tillægges den nye samarbejdsmodel stor betydning for byggeriets udvikling. Fx er partnering fremhævet som et af de helt centrale elementer i regeringens ny byggepolitik. Udover partnering består centrets netværk af temagruppen arkitektur og brugerværdi Ny brochure Byggeriets Evaluerings Center har netop udsendt informationsbrochuren Mester-evaluering Karakterbogen for den mindre virksomhed. Den henvender sig - som titlen antyder til virksomheder med ansatte og beskriver, hvordan de mindre virksomheder kan være med i konkurrencen om de statslige entrepriser. Brochuren kan bestilles hos Byggeriets Evaluerings Center. Årsmøde 2. november Det er en god idé allerede nu at reservere den 2. november 2004 i kalenderen. Den dag holder Byggeriets Evaluerings Center årsmøde på Hotel Radisson SAS Scandinavia. Med eller uden den strømafbrydelse, der satte ekstra festligt kolorit på sidste års møde. I år vil der blive sat fokus på udvidelsen af nøgletalssystemet til rådgiversiden. Alle er velkomne, også repræsentanter fra organisationer, der ikke er medlemmer af centrets bestyrelse. Det er dog nødvendigt at tilmelde sig forud for mødet for at kunne få adgang. Deltagelse er gratis. Centret skal være selvfinansieret I dag betaler medlemmerne af Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse indskud til centrets aktiviteter. Men på sigt er det en politisk beslutning, at centret skal være 100 procent privatfinansieret. Derfor betaler virksomhederne allerede i dag for at få deres byggesager evalueret. De mange sager betyder imidlertid, at centret allerede fra i år bliver selvfinansieret for mere end 2/3 af sine aktiviteter.

8 Byggeriets Evaluerings Center vokser Tilgangen af sager, som Byggeriets Evaluerings Center er blevet bedt om at evaluere, har gjort det nødvendigt at udvide antallet af medarbejdere. Desuden er centret rent administrativt blevet opdelt i afdelinger med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og effektiv løsning af opgaverne. Administration Curt Liliegreen, adm. direktør, cand.polit. Curt Liliegreen, 46 år, har beskæftiget sig med byggeri og byggepolitik i mange år senest som cheføkonom og afdelingschef hos Danske Entreprenører. Alexandra Coulter, teknisk assistent Alexandra Coulter, 39 år, er nyansat og skal bl.a. arbejde med indberetninger af data til Byggeriets nøgletalssystem. Lotte Flindt, sekretær Lotte Flindt, 37 år, har via en række jobs i branchen erfaring med og kendskab til bygge- og anlægssektoren. Sagsbehandling Ebbe Lind Kristensen, innovationskonsulent, civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, 27 år, uddannet med speciale i bygge & anlæg og byggeledelse. Udover nøgletalssystemet arbejder han med analyser af nye samarbejdsformer og effektiviseringer af byggearbejdet. Kim Helding Larsen, produktionsudviklingschef, civilingeniør Kim Helding Larsen, 27 år, er uddannet med speciale i bygge & anlæg og byggeledelse. Er ansvarlig for centrets produktionsstyringssystemer og arbejder desuden med udvikling og implementering af nøgletalssystemet. Peter Hesdorf, diplomingeniør Peter Hesdorf, 28 år, diplomingeniør fra BYG/DTU. På centret er han kontaktperson på en række evalueringssager og beskæftiger sig med dokumentation af nøgletalssystemet. Simon Sundahl Mortensen, Civilingeniør Simon Sundahl Mortensen, 25 år, er nyansat pr. 1. juli Har netop afsluttet sit afgangsprojekt, der handlede om Byggeriets Nøgletalssystem. Salg & Kundeservice Leif Dennild, seniorkunsulent, cand.jur. og merkonom Leif Dennild, 64 år, er nyansat. Han har arbejdet i byggebranchen i mange år og skal i sit nye job styrke kontakten til fagentreprenørerne med særlig vægt på installationsområdet. Kim Nielsen, kundechef Kim Nielsen, 36 år, er nyansat og får som kundechef ansvar for opsøgende salg og udvikling af centrets servicekoncept over for dets kunder. Netværk/temagrupper Anne Nørgaard Pagh, arkitekt MAA Anne Nørgaard Pagh, 31 år, er arkitekt og arbejder bl.a. med temagruppe 2 Arkitektur og brugerværdi. Ebbe Lind Kristensen, civilingeniør og innovationskonsulent. Se ovenover. Arbejder med temagruppe partnering Byggeriets Evaluerings Center holder til på adressen Strandgade 27B ved Gammel Dok i København.

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Vi skal bygge bedre og billigere

Vi skal bygge bedre og billigere www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 2002 Vi skal bygge bedre og billigere Vejen til det gode byggeri side 4 Godt byggeri kræver tillid side 7 Netværket fra Projekt Hus genopstår

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Klar til benchmarking

Klar til benchmarking www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 Januar 2003 Klar til benchmarking Første test af nøgletalssystemet side 3 Hvad får Byggeriets Evaluerings Center på hylderne side 7 Planlægningen

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Afrapportering af rammeskabende aktivitet: Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Projektet er støttet med 50% fra & 50% fra april 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund...2

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

CV Kisser Lehnert Omsorgsfuld, robust og struktureret

CV Kisser Lehnert Omsorgsfuld, robust og struktureret CV Kisser Lehnert Omsorgsfuld, robust og struktureret Adresse Teglovnsvej 26 4100 Ringsted Telefon 21917453 E-mail kile929@gmail.com Alder 49 år Familie Datter på 12 år Resume Som menneske er jeg varm,

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse

Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse Bygherrekompetencer efteruddannelse med diplom Ny runde af den succesfulde uddannelse 5. sæson Som deltager... får du styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder bliver du i stand til at påtage

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Byggeriets produktivitet

Byggeriets produktivitet Byggeriets produktivitet En tværsnitsanalyse fra 2004-2007 Byggeriets Evaluerings Center dokumenterer i denne analyse af 744 entrepriser, at der er stor forskel på produktiviteten fra byggesag til byggesag.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere