Referat - Generalforsamling 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Generalforsamling 2011"

Transkript

1 Referat - Generalforsamling 2011 Landsbyforening for Oksenvad og Omegn Dato: 24. februar 2011 Referent: Peter Horsbøll Møller Deltagere: ca. 28 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Formandens beretning LBF 3a. Formandens beretning OSA 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab LBF 4a. Forelæggelse af det reviderede regnskab OSA 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. valg 8. Uddeling af forskønnelsesprisen 8a. Valg af forskønnelsesudvalg 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent John Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. John takkede for valget. 2. Valg af protokolfører Peter Horsbøll Møller blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. 3. Formandens beretning LBF Velkommen til LBF's generalforsamling 2011 Første halvår 2010 var ikke præget af store udfordringer. Vi fik ansøgning om økonomisk støtte til bowlingklubben, ansøgning om støtte til en ny membran til vindmøllen ved Mølledammen, ansøgning om støtte til Lokalhistorisk Forening til et digitalkamera og en diasscanner og ansøgning om støtte til Fire fede feriedage Alle fik tildelt midler Beboerne i Mølby søgte også om støtte til græsslåning omkring mølledammen. Vi tilbød en rugbrødsdrevet håndskubber, som de ikke kunne acceptere. Vi er i bestyrelsen ikke begejstrede for tilbagevendende driftsudgifter, det kan jo nemt tage overhånd. Jeg tog selv ned med buskrydder og ryddede vildnisset rundt om stenene, for at få et indtryk af, hvad der var behov for. Et stykke tid senere så jeg, da jeg kørte gennem Mølby, at NCC, der er hyret af kommunen til at holde grønne områder, var i gang. Så lad os håbe, de bliver ved med det, selvom det er sparetider. Men lidt pleje af grønne områder herude, kan der vel også blive råd til for vores skattepenge. Vi har i bestyrelsen besluttet: at aktiviteter, vi støtter, skal være åbne for alle og virke fremmende for landsbysamfundets trivsel og udvikling

2 at ansøgningen sendes skriftligt til LBF at ansøgningen med angivelse af beløbsstørrelse kort skal beskrive, hvad der søges støtte til og hvor mange, der får glæde af initiativet. at før støtten udbetales, skal der skrives et par linjer eller sendes et par billeder om initiativet til oksenvad.dk. Dette for at gøre det mere synligt for medlemmerne af LBF, hvad deres kontingent bl.a. går til. 2. halvår af 2010 har vi beskæftiget os med begrebet udviklingsplan, og hvad sådan en indebærer. Vi har sammen med ØB haft besøg af et par ildsjæle fra Bevtoft og Jegerup, hvor de har udarbejdet udviklingsplaner, for at fortælle om deres erfaringer. Vi har også haft møde med Tine Kierkegaard, koordinator for HL, som vi som bekendt har allieret os med til udarbejdelsen af en udviklingsplan for vores landdistrikter. Til sidst vil jeg lige fortælle, at Eigil Winds forslag til navn til det sidste stykke af grønnevejen blev udtrukket blandt 4 forslag. Navnet er Perleholmvejen. Vi håber i maj måned at kunne fortage en officiel åbning af vejen. Til allersidst, men ikke mindst vil vi fra LBF gerne sige tak til dem, som har hjulpet med at sælge medlemskort. Tak til Nete Schwee fordi hun har påtaget sig at passe Infokassen ved Mølledammen. Og tak til redaktøren for oksenvad.dk Charlotte Holm Der var ingen spørgsmål til beretningen. 3a. Formandens beretning OSA Vores største bedrift i mange år har været den gamle skoles arbejdsdag. Den blev allerede startet i forbindelse med det store sønderjyske kaffebord året før. Der blev fastlagt 2 datoer 12. og 19. juni, og der blev ringet til alle som havde meldt sig som hjælper plus der annonceret på hjemmesiden. Gitte Henriksen Lillian Damm og Kjeld Amdi deltog i planlægningen. 26 energiske personer havde mulighed for at hjælpe den 12. juni, og da man om lørdagen ikke kunne nå at blive færdig fortsatte nogle ihærdige malere dagen efter for at gøre salen færdig. Og sikken en flot sal vi fik ud af det, plus der blev gjort rent i alle hjørner i køkken og fællesrum, talt op og sorteret bestik tallerkener og glas. Fra udvalgets side skal der lyde en stor tak til alle, små som store, som hjalp til. Den 19. juni blev aflyst da ingen havde mulighed for at deltage. Time fordelingen foregik i år pr telefon. Salen har sidste år været brugt til callanetics og ski gymnastik om mandagen, og resten af ugen har idrætsforeningen kunne disponere over til badminton. Der har i 2010 været i alt udlejet for 9570 kr. til fester og lignende, hvilket er en stigning på 1/3 i forhold til året før. Det glæder vi os over, men det betyder også at vi hele tiden må være opmærksom på at holde stedet rent og i orden så der fortsat kan foregå mange aktiviteter i huset. Der sker meget i vores multihus, man kan bare tage et kig i Lillians kalender. En ny forening er også rykket ind nemlig Sommersted lokalhistorie, de holder til i det gamle bibliotek. Vi byder dem velkommen. Med hensyn til fremtiden, er der sat gang i en udviklingsplan som via temagrupper gerne skulle os en ide om hvad vi skal med vores multihus i fremtiden. Til slut vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde i udvalget, og en stor tak til Lillian Damm for at holde styr på udlejningen. Tak for ordet.

3 Spørgsmål til formandens beretning: - Børnehaven lukker. Hvad sker der med vores lokaler? Hvem skal overtage børnehavens lokaler? Sommersted Lokalhistorisk har vist interesse for disse via Haderslev Kommune. Kjeld: Der foreligger en driftsaftale indtil Det er positivt, at der er to lokalhistoriske foreninger, da kommunen kræver at lokalhistoriske foreninger skal have gode lokaler. Det må være op til OSA og at det er OSA, der skal høres om lokalefordelingen. - Bent Vesterønne er kontaktperson hos Sommersted Lokalhistorisk. Vi skal være glade for at de vil være her. Det var der generelt enighed om - Hvem skal kontaktes når lyset ikke virker. De synes lyset var dårligt til at spille badminton i Kjeld Amdi: Alle lysstofrør er lige blevet skiftet i sommeren Forelæggelse af det reviderede regnskab LBF Anders Gram forelægger beretningen Udgift til ny hjemmeside på ca Tilskud til projekter på ca Samlet set et underskud på ca Aktiver pr. 31. december 2010: Revideret af Jan Tonnesen - Udgift til Haderslev Kommune? Anders: Betaling af underviser til callanetics - Er udgift til hjemmesiden en engangsudgift? Anders: Ja - Underskuddet kan tilskrives betaling for den nye hjemmeside - Har alle medlemmer betalt kontingent? Anders: Vi har ikke været alle steder, bl.a. er der ikke samlet ind i Ørsted. Birgitte: Næste gang vil vi have et girokort med ud, til de folk, der ikke er hjemme. Det giver i al fald folk mulighed for at betale hvis de ønsker det. - Der kom et forslag om at koordinere indsamling med ØB, som alligevel kommer rundt bl.a. i Ørsted. - ingen udgift til gaver!? LBF burde give en erkendtlighed til dem, der hjælper os, bl.a. dem der sælger medlemskort mm. Birgitte: God pointe. Det vil vi tage op. 4a. Forelæggelse af det reviderede regnskab OSA Kjeld Holm forelægger regnskabet. Lejeindtægter på ca kr. Samlet set et overskud på ca kr. Aktiver pr. 31. december 2010: ca kr. OSA har i starten af 2011 købt et nyt tæppe til salen for ca. 6500,- - Omkodning af låse er låse i skabene. - Der er en pulje med midler til forsamlingshuse i Haderslev Kommune. Birgitte mente det mere er regulere forsamlingshuse.

4 Birgitte: Vi undersøger det. - Lillian har været omme og tørre vindueskarme af mm. i forbindelse med udlejning. Det burde OSA nok kigge på. Kjeld: Jeg har talt med Fritid og Kultur, som fortalte at det er samme kontrakt de har med de nye som de havde med de gamle. Kjeld vil tale med Gitte Henriksen for at høre hvor det forholdt sig tidligere. I al fald skal Lillian ikke gøre rent på skolen. 5. Indkomne forslag Mit forslag er at landsbyforeningen investere i en projektor eller et smartboard, som vil være med til at gøre aktivitetscenteret mere attraktivt ved møder, kurser, foredrag og lign. MVH. Peter Aagaard Bestyrelsen vil drøfte dette. 6. Fastsættelse af kontingent Nuværende: 30.- pr. person 50.- pr. husstand Birgitte: Bestyrelsen vil springe indsamling af medlemskort over i år og indsamle igen i foråret Kan man indsamle for to år ad gangen? Nok svært at få folk til at betale. - Der blev udtrykt håb om at projekterne under udviklingsplanen er godt i gang og at alle vil være med til at holde gang i stedet. 7. valg a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, LBF På valg er: Birgitte Boesen Anders Gram Kjeld Holm b. Valg af to suppleanter, LBF Nuværende er: Mogens Hesselberg Vicki Pedersen c. Valg af revisor af revisorsuppleant Nuværende er: Jan Tonnesen Karl Hansen d. Bestyrelsesmedlemmer, OSA Der er ingen på valg 8. Uddeling af forskønnelsesprisen Jan Tonnesen: Udvalget kommer lidt rundt og ser hvad der sker. I år går prisen med nord en ejendom der er blevet holdt øje med gennem en årrække. Flere var oppe at vende, men det var nu tid til denne ejendom, som ligger nord for Ørsted.

5 Ikke en ejendom man normalt ser. Det er ejendommen Fuglsang på Fuglsangsallé. En kilometer nede ad vejen. Henriette og Hans Iver Kley. Stuehus fra Renoveret siden den blev overtaget og gennem flere år. En stor ejendom, som det tager mange år at komme helt igennem. Ånden og stilen er bevaret. En flot have. Gårdspladsen skal belægges med brosten. Man er endnu ikke helt i mål men godt på vej. Hans Iver kan fortælle at svenskerne i 30-årskrigen har væltet nogle af ejendommene i området. Mogens: Ejendommen har været ejet af slægten siden ca Nuværende ejer er den 13. eller 14. generation, der ejer ejendommen. 8a. Valg af forskønnelsesudvalg Nuværende er: Jan Tonnesen, Mogens Hesselberg, Randi Krab, Alfred Jensen og Jørgen Rosenberg 9. Eventuelt - Der blev nedsat aktivitetsudvalg på temadagen. Hvordan skal det ske i praksis? Vi vil gerne i gang med at vedligeholde omkring mølledammen Birgitte: Det skal først nedfældes på papir hvad vi ønsker. Den 23. marts afholdes der et midtvejsmøde, hvor alle er velkommen. Vi kan sagtens arrangere en arbejdsdag med henblik på at få gjort rent og ryddet op ved mølledammen. LBF vil gerne sponsorere lidt mad og drikke. - Det er Dres, der har sørget for at kommunen holder området omkring mølledammen. Ros til ham. Charlotte Holm: Vi valgte en ny hjemmeside, da den var svær at vedligeholde. Nemt at lægge billeder på. Den sidste måned: 2459 besøgende næsten 80 pr. dag. De bruger ca. 1 minut per besøg. De besøger næsten 4 sider i gennemsnit. Der er komme 8% nye besøgende den sidste måned. Der er besøgende fra hele verden: England, USA, Sverige, Norge, Tyskland og Spanien. Også sjovt at se at folk går på med mobile enheder: ipad, iphone og Android. Opfordrer folk til at skrive på siden og kan indsende indlæg. - Lidt ærgerligt at aktiviteterne ligger nederst. Charlotte: En del af det nye design - Forslag om at der udsendes med nyheder som på Jels hjemmeside. Charlotte: Vil kræve ekstra betaling for at få det udviklet. Bestyrelsen vil se nærmere på det, da det kunne være en god måde at holde borgerne opdateret. Kunne også være en alternativ måde at få udsendt aktivitetskalenderen. - Mandagsklubben skal holde fest til efteråret for pensionister. Sidste gang var der 132 deltagere. Efterlyste lidt hjælpere hos Idrætsforeningen. Jan Henriksen mente gerne at Idrætsforeningen ville hjælpe. - Der bør investeres i en ny støvsuger til rengøring i salen. Den gamle kan næsten ikke mere. - Opvaskemaskinen bør også udskiftes. - Hvem vasker viskestykker, hvem sørger for opvasketabletter mm? Brugerne sørger for rengøring.

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium 1. Valg af dirigent: Ricky i nr. 106 blev enstemmigt valgt. Ricky foreslog stemmevalg ved håndsoprækning, hvilket blev

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard Generalforsamlingen 17. februar 2010 Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2010 Beretning og refer at Foto: Jørgen Hedegaard TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 2 Generalforsamlingen Årsberetning/Tegnerne juni 2009 -

Læs mere