Dagbog. fra Center of Excellence, Silkeborg. Maj-juni 2011 Ulla Grøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagbog. fra Center of Excellence, Silkeborg. Maj-juni 2011 Ulla Grøn"

Transkript

1 Dagbog fra, Silkeborg Maj-juni 2011 Ulla Grøn

2

3 Plan for datoer osv. Mulige projekter / resultater fra udstationering DAG 1 mandag 16. maj 9 13 DAG 2 tirsdag 17. maj DAG 3 onsdag 18. maj 8 15 DAG 4 onsdag 25. maj DAG 5 fredag 27. maj 9 15 DAG 6 mandag 30. maj kl arbejder 'hjemme' med opsamling DAG 7 onsdag 1. juni kl DAG 8 fredag 3. juni kl DAG 9 onsdag 8. juni kl DAG 10 onsdag 15. juni kl kkl ll foorr f aat t vværree meedd tit iil ll TTaasskk FFoorrccee møøddee oom moorrggeenneenn oogg aauuddi iit t oom eef fteerrmi iiddddaaggeenn DAG 11 torsdag 16. juni kl møde om Kardiologisk ambulatorium til kl. 17 DAG 12 fredag 17. juni kl kører ikke til Silkeborg, arbejder i stedet i Århus med at gøre tingene færdige

4 Mulige projekter / resultater fra udstationering (Opdateres dagligt!) KONKRETE FORSLAG, BÅDE HØJT OG LAVTHÆNGENDE FRUGTER stammer fra samtaler med CoE medarbejdere Jørgen Buhl/ Lone Deibjerg Skrivning: Ville være dejligt, hvis vi i EPJ kunne/måtte udarbejde dikteringsskabeloner for de mest almindelige diagnoser i stedet for som nu at følge en anvisning, der er mere generel på diagnose og desuden retter sig mod indlagte patienter. Vores er jo ambulante. Status: Lone er vendt tilbage med en meget konkret anmodning: "Find en, der ved noget om sagen, som kan sidde sammen med os en time så har vi en demo og kan gå videre med sagen." Det gør jeg så Julie Orthmann Brask har kontaktet Buhl om sagen. Lone Deibjerg Ønskes: Udbygning af SDU funktionen bl.a. pga. fusion med Viborg (større volumen, måske flere diagnoser + færre senge). Der kunne være et SDU 1 og et SDU 2 med fælles kontrolambulatorium + kardiologisk bagvagt med fælles lægefaglig support for de tilknyttede sygeplejersker. Vigtigt at der organiseres og bygges/indrettes ud fra mindre, tværfaglige teams. Det må ikke blive en lang gang med døre på begge sider. Status: I samarbejde med Lone og Ulrich indkaldes flere interessenter til et møde af 1½ times varighed med titlen: Danmarks bedste kardiologiske ambulatorium. Mødet bliver gennemført i min udstationeringsperiode. Lone Deibjerg Pga. fusion med Viborg og dermed behov for billedudveksling er der behov for nogle overgangsløsninger. Det kommer til at tage noget tid, inden vores systemer kan snakke sammen. Peter Bech Madsen Ønskes: projektstyringsværktøj (a la Share Point), som kan integreres med øvrige store systemer. Status: Peter og jeg forsøger i fællesskab at lave en appetizer, der kan uploades på MidtLabs hjemmeside sammen med øvrige resultater fra udstationeringen. På den måde kan flere medarbejdere på CoE måske bliver nysgerrige efter at vide mere om tilgængelige projektstyringsværktøjer. Ønskes: videreudvikling af ALTiPLAN (eget system) til planlægning. Ønskes: Mobile skærme, så radiografer kan arbejde overalt (Agnete og Peter har bestilt ipads for at prøve det af. Jeg har sendt Peter link til Ditmers video om det papirløse møde. Ønskes: Wayfindingprojekt! Nu er Silkeborgs muligheder anderledes (end sidste år) pga. trådløst internet. For patienter i SDU ville det være fantastisk at kunne lade dem gå i parken eller til patienternes egne kontorfaciliteter og så beepe dem, når det er deres tur. Patienterne skal desuden selv futte rundt til mange af undersøgelserne. Det ville være genialt at kunne guide dem. 1

5 Status: Samtale nr. 2 resulterer i en ekstravinkel: man kunne udvikle en applikation, der rummede ovennævnte, men hvor eneste involveret hardware var patientens egen telefon. Jeg lover at researche i mit netværk samt undersøge mulighed for evt. at hjælpe Peter videre med konkrete mødeaftaler med andre med interesse for ideen. Disse links er fx interessante: us/healthvault/ mobilen som transportabelt hospital/ Mette Krag Svendsen Terapeuter på MVA. Hvis terapeuten var med fra start, kan indlæggelsestiden sandsynligvis forkortes. Det kan fx være at tilse nye patienter 1 x dgl. med henblik på vurdering. Der er god inspiration at hente i VEST og Horsens, både struktur og erfaringer. Vi vil gerne have andre til at efterligne vores CoE forløb det er også godt, når det går den anden vej, og vi bygger videre på andres erfaringer. Status: Jeg tilbyder Mette at hjælpe hende i gang med en prøvehandling på sagen. Vi vender tilbage til det efter akkrediteringen. Mette har selv fundet de rigtige samarbejdspartnere på hospitalet, så de er sådan set godt på vej. Dejligt. Teleterapi. Frank Andersens arbejde med Tele KOL sætter tanker i gang: Kunne man bruge teknologien/systematikken til træning, dvs. mestring af egen dagligdag i eget hjem, dæmpning af angst m.m.? Kunne være oplagt som tillæg til Franks arbejde og relevant for både KOL og hjerteinsufficiens patienter. Tværfaglighed. Også i fx medicinsk ambulatorium ville en tværfaglig tidlig indsats med vejledning og rådgivning til patienten sandsynligvis forebygge indlæggelse. Der er flere steder, hvor vores faglighed med fordel kan tænkes ind i forhold til at motivere pt. og give ham/hende redskaber, teknikker og træning mhp at tage mere ansvar og mestre egen situation samt være kontakt ift kommunen. Martin Vesterby Inddragelse af pårørende. De dyreste patienter er dem uden pårørende. Så mere inddragelse må kunne reducere og forkorte indlæggelser det er én opgave. En anden er: Hvad sætter man i stedet for til de dyre patienter, dvs. dem uden pårørende? Store udviklingsopgaver her. Mere tryghed. Patientens angst for indgreb, bedøvelse, diagnose, personale alt muligt forsinker alle steder i systemet og er ødelæggende for patientens selv. På ortopædkirurgisk arbejder vi pt. med en demo til at patientrettet online platform, hvor patienten kan få solid information via animationsfilm, som bevisligt hjælper med at reducere angsten. Kom og se vores demo. 2

6 Krydspatienter. Nogle patienter på kirurgisk kan udvikle symptomer, der kræver medicinsk behandling eller omvendt. Ligeså krydser patienter status fra fx akut til indlagt og skal transporteres til Viborg. Hvordan håndterer vi bedst muligt de patienter, der skifter mellem specialer afdelinger geografier status akut til indlagt? Fælles krydsudvikling lad os prøve det. Vi kunne i fællesskab udvikle det bedste forløb til krydspatienter. Trine Agerskov Jobrotation. En mulighed kunne være jobrotation mellem sygeplejersker og sosu ansat på hhv. plejehjem og hospital. Mange indlæggelser kan forebygges på plejehjemmet: Stil chips og saft frem, når det bliver varmt. Blærebetændelse, synkebesvær osv. kan spottes meget tidligt der er mange muligheder. Samarbejde med praktiserende læge. Af og til oplever vi, at PL insisterer: "Denne pt. skal bare indlægges! Basta!" Også selv om vi har en kompetent medicinsk telefonisk visitation med ham. Der er bestemt et udviklingspotentiale her. Vi har stor forståelse for PLs arbejdsforhold, men har brug for data, hvis patienten skal visiteres bedst muligt. Annette Wegger Johnsen Fejlregistreringer og økonomi. Vi bør undersøge, hvorvidt der kan være penge at hente i fejlregistreringer i fh. til DRG. Man kunne overveje, at ansætte en medarbejder (økonom) i tre måneder til at gå systemet igennem og om nødvendigt opkvalificere vores håndtering af registreringer. Måling. Det ville være vildt interessant at lave "en måling" på nogle af de eksisterende tiltag fx SDU og TD som vi har kørt et stykke tid. Ingen tvivl om, at det virker men HVOR MEGET virker de, og virker de efter hensigten? Og hvor er næste logiske udviklingstrin? Sengeafsnit. Mange af vores initiativer er naturligt nok rettet mod den ambulante aktivitet, da tendensen helt klart går den vej flere ambulatorier og færre senge. De fleste initiativer har handlet om organisatoriske forandringer. Men der er givetvis et potentiale i at prøve at innovere på sengeafsnittene /tværfagligt i den del af DC, hvor patienterne er indlagte, med udgangspunkt i opgaven. Herunder vores arbejdsgange og interne organisering. Fremtidens "hospital". Som innovativt hospital kan vi lege med tanken om, at reorganisere kaste hele organiseringen som den er i dag, op i luften altså den måde vi arbejder og samarbejder på mono og tværfagligt samt tværsektorielt (gribe og genbruge, hvor det er relevant). Hvilke opgaver skal/kan løses hvor, hvordan, af hvem og ikke mindst hvorfor. Det vil være radikal innovation som bryder med eksisterende struktur, traditioner og forestillinger om, hvad der er muligt. Diagnostisk Center, Silkeborg kommune og praktiserende læger i kommunen kunne være fælles om et sådant projekt. 3

7 GENERELLE FOKUSOMRÅDER M.M. stammer fra samtaler med CoE medarbejdere ORGANISERING/ORGANISATION Opgaveglidning (fra SDU) "Tidligere var der ikke optimal opgavefordeling. Det har bl.a. resulteret i, at vi nu uddanner/ oplærer sygeplejersker til at varetage mange opgaver, som vel egentlige er lægefaglige. Sygeplejersker kompetenceudvikles og specialiseres. Har også en arbejdsmiljøvinkel: undgå nedslidning! Det er hårdt at have fuld arbejdstid på sengeafdelinger. Kan opskaleres og udbredes." Stimulér den organisatoriske kommunikation med sms, mobiler, chatfunktioner på ofte benyttede systemer m.m. Dvs. ej fokus på indhold af kommunikation, men at lette vejen for, at den kan finde sted. Støttefunktioner for ildsjæle "En medarbejder, der får en god ide, skal både udvikle implementere gennemføre være kulturforandrer arbejde politisk formidle osv. Det er for hårdt. Lav et system, hvor fx ledelsen fungerer som bomberyddere, fx i forhold til de nødvendige kulturforandringer. Det er hårdt at skulle udøve forandringsledelse over sin kollega eller sin chef. På nogle områder bør der være mere 'skal!' fra ledelsens side (nogle af dem ganske banale: Skriv beslutningsreferat! Brug din kalender. Gå med mobiltlf.) Ønskes: Mere 'svingdør' forstået på den måde, at de fleste ambulatorietjek hjælper med at undgå indlæggelser. Så flere af dem. Hurtigere ind betyder også hurtigere ud. Organisatorisk forandring batter "De fleste af de tiltag, vi har gjort ind i opgaven, er af organisatorisk art. Det viser sig, at der er rigtigt meget at hente økonomisk, fagligt og i fh. til patientens tilfredshed ved at nytænke organisering af forløb, ansvarsområder osv. Der er dog stadig mange områder, hvor man med fordel kunne fokusere på organiseringen af opgaver og ansvar." FORANDRINGSPARATHED "I flere faggrupper, fx lægegruppen, er der plads til, at flere begynder at tænke mere innovativt og være åbne for forandringer. " "Der er meget vanetænkning i systemet fx er der et udviklingspotentiale i at få flere fagligheder end læge og sygeplejerske tidligere på banen, når patienten visiteres/indlægges." "Af og til kan det virke som om, at faglighed bliver brugt som 'undskyldning' for ikke at lave om på tingene. Fx med udsagnet: "Det er ikke fagligt forsvarligt." Det ville være en interessant vej, hvis vi kunne få faglighed og praktisk klinikerfaring til at drive udviklingen fremad i stedet for som det somme tider sker at stoppe den." 4

8 SAMARBEJDE MED ANDRE Ønskes: mere viden om, hvad patienterne udskrives til hvad kan kommunerne? Ønskes: Flere akutte aflastningspladser (i en eller anden form, ikke nødvendigvis nye mursten). PATIENTEN Hvordan finder man på en ikke ressourcekrævende måde ud af, hvornår patienten er mest modtagelig overfor rådgivning og vejledning, der på afgørende vis griber ind i livsstil? IDENTITET (Jeg spørger: "Hvad er?") "Det er en opgave: at tage patientens perspektiv og konstant arbejde med, at forløbet for patienten bliver så gnidningsfrit som muligt." "Det er ikke mursten. Du finder ikke et sted, hvor der står. Men fysisk og organisatorisk er det sammenfaldende med medicinsk afdeling". "Jeg ved det ikke rigtigt det er svært at få hold på. Identiteten er ikke tydelig og det er svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig og hvor, man finder den rigtige samarbejdspartner, fx indenfor forskning og udvikling." "Det er udvikling af excellente patientforløb en opgave. Men ind imellem løber vi for stærkt til at kunne varetage opgaven ordentligt". "CoE er en samling af alle de medicinske specialer. Opgaven er at give borgeren den hurtigst mulige udredning" " er et paradigme en himmel, der gerne skulle kunne ses og mærkes i alle arbejdsgange. Der er vi ikke helt endnu." (Jeg spørger: "Hvad hører I, at andre siger om?") "Som patient tænker jeg: Wow, der vil jeg gerne hen. Navnet er en kvalitetsstempling, og det ville give mig tryghed som patient. Måske opfattes navnet anderledes af andre, eksterne sundhedsprofessionelle det ved jeg ikke." MINE FORSLAG TIL INNOVATIONSSPØRGSMÅL TIL CoE, RM eller andre "Hvordan sikres EPJs aktualitet, når teknologien hele tiden udvikler sig, så der konstant bliver flere data?" "Så vidt jeg kan se, er der endnu ikke nogen i det danske sundhedsvæsen, der for alvor har engageret i at udvikle applikationer til service, monitorering, kommunikation med patienter osv. Jeg kunne forestille mig, der ligger et stort potentiale i at være First Mover på området her i DK." 5

9 DAG 1 mandag 16. maj (kl. 9 13) Dagens fokus Etablere arbejdsplads og være synlig men relativt lav profil, indtil indledende møde i morgen er gennemført og folk er orienteret om min tilstedeværelse. Har hilst på Sekretær Inger Stormly OL Merete Gråkjær Nielsen, medicin Udviklingskonsulent Kirsten Fog Udviklingsmedarbejder Julie Orthmann Brask Udviklingsmedarbejder Louise Lunde Dinesen Fysioterapeut Janne Grøn Kommunikationsmedarbejder Radomir Gluhovic Udfordringer At tømme hovedet for andre projekter. Eksempelvis ringer apoteker Anders Knudsen, HEV, med et spændende projekt, der straks optager mig, både praktisk og mentalt. Jeg ekspederer det videre til min chef. Handlinger Kaffepolitik på gangen som anledning til at hilse på Researche på Silkeborgs intranet Fælles frokost med administrationen, bygning 10 DAG 2 tirsdag 17. maj (kl ) Dagens fokus Afklaring/bekræftelse med Centerledelse Fastlæggelse af projektindhold Kom i gang med at tale med et par klinikere, derfor også: mere research på, hvilke afdelinger CoE består af Har hilst på Overlæge Agnete Nielsen ny i CL, gammel i Radiologisk Udviklingssygeplejerske Annette W. Johnsen Overfysioterapeut Mette Farstad Udfordringer Handlingslammelse. Hvad kan/skal jeg gøre, indtil der er orienteret om min tilstedeværelse? 6

10 Handlinger Møde med CL Forfatte kort orienteringsmail + Opdatering af projektbeskrivelse Overblik over afdelinger/struktur/fysisk placering jeg går rundt og kigger overalt Kort møde med Mette Farstad, Overfysioterapeut, kirurgisk. Gennem hende henvises jeg til Mette Krag, overfysioterapeut medicinsk. Jeg forsøger at booke møde med hende. Samtale med ML kollega, Kirsten, med henblik på inputs til det at være udstationeret. DAG 3 onsdag 18. maj (kl. 8 15) Handlinger ½ times møde med Task Force, CoE Samtale med Martin Vesterby, læge Book CL til midtvejs og slutevaluering Sæt dig ind i Kirstens Audit projekt Samtale og rundvisning med OL Lone Deibjerg m.fl. Nåede ikke Find Agnete få hjælp til radiologisk lægesekretær, kontakt. Deltagelse i middagskonference mulighed for gå med? Har hilst på OL Axel Vittrup K2 OL Birgit Larsen Medicinsk visitation OL Lone Deibjerg Hjertemedicin Overradiograf Peter Bech Madsen Læge og phd Martin Vesterby Serviceassistent Anne Grethe Laursen DAG 4 onsdag 25. maj (kl ) Dagens fokus Møde med rep. for kirurgi (Vesterby): Hvilke inputs til temaet? Afklaring med CL: OK til at offentliggøre dagbog på MidtLabs hjemmeside evt. også CoEs hjemmeside? Handlinger OK fra Ulrich til at lave en første demo på dagbogen Renskrivning af efterhånden mange noter Godkendelse af mine skriverier om folks projektforslag og kommentarer Holde liv i kontakter lige kigge ind og sige hej 7

11 DAG 5 fredag 27. maj (kl. 9 15) Dagens fokus Deltagelse i morgenkonference med henblik på gå med + snak med lægegruppen på CoE evt. også deltage i middagskonference?? Snakke med terapiafsnittet Færdiggøre forslag til 'dagbog' som kan fungere som anledning til samtaler på tværs forhåbentlig. Har hilst på Overfysioterapeut Mette Krag Svendsen OL Frank Andersen Håndværker Daniel Hanselmann Handlinger Møde med overfysioterapeut Mette Krag Svendsen Færdiggøre demo på dagbog + maile til Ulrich og Kirsten Deltager i middagskonference Tilbyder konkret innovationshjælp til konkret projekt Lynintro til Tele KOL projektet Etablere kontakt mellem to, der måske med fordel kunne lave et fælles projekt Nåede ikke Morgenkonferencen! Øv. DAG 6 mandag 30. maj (kl ) Skulle egentlig have været på CoE i dag. Men bliver i Århus, så jeg kan få gennemskrevet noter, lavet layout osv. i forbindelse med offentliggørelse af dig kære dagbog og så jeg kan forberede midtvejsevalueringen på onsdag med Ulrich. Ambitionen er at nå at få lavet demo på MidtLabs hjemmeside i dag, så CoE folkene får noget konkret at tage stilling til. DAG 7 onsdag 1. juni (kl. 9 15) Dagens fokus Offentliggørelse af dagbog på MidtLabs side Snak med Radomir om, hvordan det bedst gøres på CoEs side (møde booket i næste uge) Midtvejsevaluering med Ulrik Besøg Shared Care og TD/Occult Cancer 8

12 Handlinger Deltagelse i Task Force møde. Opfølgning herfra: Har bedt Birgit Larsen om hjælp til at få talt med patienter og pårørende Opfølgning på forslag om Idegenerator Evaluering med Ulrich: Alt vel. Endnu ingen epokegørende resultater af udstationering, men godt drive og potentiale. Frokostmøde med Lone Deibjerg Møde booket med Radomir i næste uge Kontakt til Michael Hyldgaard i RM vedr. udviklingsønsker til InfoRM Jeg har i dag fået tre konkrete opgaver, som kan ordnes i løbet af min udstationering to af disse er skrevet ind under "Mulige resultater af udstationering", det tredje er nyt. Jeg går i gang med det samme med at indkredse problemstillinger, finde relevante personer og det svære booke tidspunkt til seancerne. Vedr. dagbog Kan der lægges billeder ind? Det lyder som om Lasse fra MidtLab vil hjælpe med videreudvikling af layout Reaktioner: hvor er den sød! og samtidig informativ. Dejligt med positiv feedback, synes jeg. Er blevet opfordret til at kigge på Nina Meyers phd om at være noget lignende udstationeret: "Jeg flytter derud" Har hilst på AS Bente Sekkelund Strarup PhD Thim Prætorius Portør Søren Toghøj Betragtninger Flere af de møder, jeg har deltaget i her på CoE, er kendetegnet af, at alle ikke nødvendigvis er til stede i hele den afsatte mødeperiode. Telefoner bliver desuden besvaret under mødet. Man skulle tro, dette var negativt. Men jeg oplever det positivt, fordi nærværet så til gengæld er meget stort + accepten af, at "hvis jeg er kommet for sent/har talt i tlf., så stoler jeg på, at øvrige mødedeltagere har truffet den rigtige beslutning". Det tiltaler mig simpelthen. At man ind i en travl hverdag formår at være nærværende OG anerkender øvriges kompetencer og beslutninger. Så kan møder godt fungere med fuzzy front og back end. Nåede ikke At besøge/tale med Shared Care og TD/Occult Cancer 9

13 DAG 8 fredag 3. juni (kl. 9 15) Fredag efter Kristi Himmelfartsdag det mærkes allerede på køreturen til Silkeborg. Ren søndagsstemning, ingen biler på vejene og masser af P pladser i Silkeborg Dagens fokus Følg op på tidligere kontakter Book aftale med udviklingssygeplejerske Annette W. Johnsen Lav udkast til invitation til arbejdsmøde om Kardiologisk Ambulatorium Middagskonference Handlinger Besøge TD Besøge MVA (igen) Mail opfølgning med Frank, Peter, Lone og Mette K.S. Beder TD og MVA om hjælp til at tale med patienter Deltage i middagskonference Sendt udkast til invitation til Ulrich og Lone Hilst på AS Trine Agerskov Reservelæge Casper Lassen Koordinator Irene S. Porse på TD OL Charlotte Ørskov På TD og MVA er der bestemt ikke søndagsstemning tværtimod måske travlere end sædvanlig pga. nogle medarbejderes fridag. Men Irene lover at ringe til mig, når der er patienter til kontrol, så jeg har mulighed for at få nogle patienters vinkel på muligheder for at forkorte/undgå indlæggelser. DAG 9 onsdag 8. juni (kl. 9 15) Dagens fokus Samtale med Radomir om CoEs egen formidling af udstationeringen Samtale med overradiograf Peter om flere udviklingstiltag Opfølgning med Kirsten om Invia mulighed Tilbyde Keld Bolby kontakt til InfoRM 10

14 Refleksion I går var jeg til møde i Silkeborg Kommune, som jo er én af CoEs allerstørste samarbejdspartnere. Temaet for mødet var kommunens forsøg med GPS hjæp til senile, hjemmeboende borgere. Kodeordet for resultaterne, som var gode, var: Tryghed. Når jeg sammenholder det med den udtalelse, Martin Vesterby kom med i sidste uge: "Den dyreste patient er den uden pårørende", så tænker jeg: Hvordan kunne CoE, Ortopædkirurgisk afdeling og kommunen sammen udvikle "Den virtuelle pårørende"? Jeg tænker ikke på en robot. Jeg tænker på den sammensætning af forskellige services, monitoreringer, fællesskabsinitiativer, oplysning, dialog m.m., der samlet set ville kunne give næsten lige så megen støtte og tryghed som en pårørende samtidig med at de sundhedsprofessionelle får, hvad de skal bruge for at kunne levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Handlinger Samtale med Radomir om formidling: Det aftales bedre med Kirsten Fog og hendes kontor så det gør jeg i dag. Derudover har jeg fået nogle gode tips til personer det ville være relevant at tale med håber bare, jeg kan nå det. Nu er der kun en uge tilbage af udstationeringen! + jeg har fået nogle gode links til artikler om CoE, som jeg også vil uploade på MidtLabs hjemmeside. Samtale med Peter om hans ideer giver mig megen ekstraviden om netværk, IT m.m. på Silkeborg i fh. til nogle af regionens andre hospitaler. Peter og jeg laver et par konkrete aftaler de er noteret under resultater. Irene fra TD ringer som lovet jeg kan komme og tale med patienter. Desværre sidder jeg i møde, da hun ringer, og da jeg er færdig, er det blevet for sent på dagen. Patienterne er taget hjem. To do Skal uploades på hjemmeside silkeborg.dk/files/hospital/silkeborg/under%20kitlen/under Kitlen nr pdf DAG 10 onsdag 15. juni (kl. 8 18) Dagens fokus Deltage i auditeringsprojekt om unødige indlæggelser, initieret af Kirsten Fog (CoE) Handlinger Er et smut forbi dagkirurgi for at høre om nogle af deres erfaringer med at operere patienter, der er iført eget tøj. Det er ikke relevant i fh. til CoE, men giver mig et godt indblik i endnu et dagkirurgisk center. Dagens møde med udviklingssygeplejerske Annette er rykket til fredag. 11

15 Refleksioner På morgenens Task Force møde dukker to problemstillinger op, som jeg utroligt gerne ville arbejde med. Men udstationeringen er desværre næsten slut, så det bliver ikke i denne omgang Den ene er: Navngivning. Hvad er de mest dækkende og tydelige navne til de enkeltelementer, der tilsammen danner CoE? Er CoE det bedste navn? At give noget navn har rigtigt meget at gøre med organisering, formidling og identitet. Nøj, hvor ville jeg gerne arbejde videre med CoE om sagen. Den anden er: Sikring/forbedring af datastrøm. Det er en af mine personlige kæpheste: at datas 'frie bevægelighed' på tværs af sektorer, geografier m.m. er af vital betydning for et godt sundhedsvæsen. Derfor synes jeg, at CoE med sin alternative organisering, navne til enheder, høje grad af tværfaglighed og samtidig sin beskedne størrelse kunne være et ideelt eksperimentarium for RM. Audit Meget spændende at være med til. Noget af det er selvfølgelig sundhedsfagligt, men det meste drejer sig om organiseringer, beslutninger og kommunikation. Jeg vil ikke skrive så meget om det her, for Kirsten Fog og co. mangler stadig audit på M2. Men mon ikke der kommer nyt på CoEs hjemmeside inden så længe om resultaterne? silkeborg.dk/afdelinger/medicinsk/center+of+excellence/audit DAG 11 torsdag 16. juni (kl. 9 17) Dagens fokus Slutevaluering med CL + Henrik, MidtLab Arbejdsmøde om fremtidens kardiologiske ambulatorium Handlinger Jeg smutter forbi TD igen. De har kun nyhenviste de næste mange dage, så der er ikke en oplagt mulighed for at tale med patienter. Jeg tilbyder personalet, at de kan kontakte mig, hvis de gerne vil fortælle om, hvilke ideer de kunne have i forhold til at undgå/forkorte indlæggelser. Mine noter til evaluering Hvad har CoE fået ud af det? Dagbogen En anledning Sparring Hvad har jeg og MidtLab fået ud af det? Gode kontaktpersoner Viden om CoE, som jeg kommer til at bruge aktivt Respekt for CoEs resultater Spændt forventning i fh. til næste bølge 12

16 Hvad kan være anderledes næste gang? En klarere opgave fra start (som Lasse, der skulle hjælpe med at digitalisere skemaer) Mere komprimeret forløb (fx tre uger á tre dage) Fysisk placering på et sengeafsnit eller en klinik Forslag til indsatsområder til alle dem dem fra dagbogen krydspatienter sammen med Center for Elektiv Kirurgi prøv af. Kan det dække behovet for videndeling og idegenerering? fortsat anvendelse af dagbog + antologi. Fortæl medarbejderne om mulighed for virtuel dialog om innovative ideer. First mover på udvikling af sundhedsfaglige apps Eksperimentarium/prototype for udvikling af dataflow (integration mellem systemer, fx EPJ/InfoRM, Ris/PACS, medicin, på tværs af sektor) CoE vs. 2.0 "Den virtuelle pårørende" Dagsorden for arbejdsmøde TEMA: Danmarks bedste kardiologiske ambulatorium Torsdag 16. juni kl Medicinsk konferencerum 15:00 15:10 Velkomst v/ulrich Hvilket problem/hvilken nødvendighed er dette bud på kardiologisk ambulatorium et svar på? En 5 min. drøftelse af spørgsmål fra oplægget Hvilke patienter Teknologiske udfordringer Fysisk indretning Bemanding Alle punkter rundes så vidt muligt af med beslutning om tovholder, deadlines m.m En nærmere drøftelse af de enkelte spor i oplægget Ekstra SDU spor? Kontrolambulatorium? Kardiologisk bagvagt? (herunder de sygeplejeledede klinikker) Alle punkter rundes så vidt muligt af med beslutning om tovholder, deadlines m.m Hvad skal udover ovenstående tages med i betragtning i fh. til overordnede beslutninger? Opsamling af beslutninger og hovedkonklusioner v/ Ulrich mødet forløb ikke som planlagt. Vi holdt os ikke til progressionen i dagsorden, men nåede alligevel alle punkter, bortset fra en nærmere drøftelse af visitering af patienter. Det blev besluttet at gennemføre det forslag om Kardiologisk Ambulatorium, som Lone og Trine har forfattet. De laver en ny version med de får ændringsforslag, der kom frem på mødet. 13

17 Torsdagen har afsluttende karakter, så jeg tvivler på, det er relevant at køre til i morgen, fredag. Mon ikke jeg skal blive i Århus, så jeg kan få færdiggjort dagbog, samle op på torsdagens møde om kardiologisk ambulatorium og på evalueringen? Vi får se. DAG 12 fredag 17. juni (kl. 9 15) Jeg blev i Århus. Arbejdede med dagbogen og opfølgning med de sidste hængepartier, som er: Peter: Hvad siger du til appetizer skal vi lægge den på? Irene/TD: Jeg kommer gerne på besøg efter sommerferien, hvis det har interesse Dagbog: Videreudvikling af layout MANGE TAK FOR NOGLE SPÆNDENDE UGER! JEG HAR VÆRET MEGET GLAD FOR AT FÅ ET INDBLIK I JERES MÅDE AT ARBEJDE PÅ, JERES RESULTATER OG JERES FREMTIDSPLANER. 14

18

19

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Anne Marie Kjærsgaard-Andersen Projektleder, sygeplejerske, MHH Silkeborg Kommune/ Regionshospitalet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Ledelse på Tværs

Ledelse på Tværs 25.02 2016 Ledelse på Tværs Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet v. Ninna Meier, projektleder i Kora og postdoc på Institut for Organisation, CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

Styrket samarbejde om multisyge patienter i Region Midtjylland

Styrket samarbejde om multisyge patienter i Region Midtjylland Selvevaluering af Styrket samarbejde om multisyge patienter i Region Midtjylland Praktiserende lægers deltagelse i hospitalets tværfaglige konferencer om patientforløb ved Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Brugerrådsmøde d. 31. oktober 2016 Etiske refleksioner i et sengeafsnit Brugerrådet i 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Velkomst v/ Ida og medformand Stig Hansen Etiske refleksioner i et sengeafsnit

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE 7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden De 7 grundregler for god mødeforberedelse. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats Tidlig indsats Sammenhængende tilbud Højt fagligt niveau Døgnåbent Målrettet indsats Borgeren i centrum Høj livskvalitet Sundhed og motion Samarbejde på tværs Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra HEV Jens Jørgen Madsens anbefalinger: Hvad: Konkretisering af indhold Hvem: Ansvarlig for fremdrift Hvornår: Overvejelser om tidsramme 1. Patienternes

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne,

Læs mere

Feedbackmøder i relation til patientforløb. -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan?

Feedbackmøder i relation til patientforløb. -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan? Feedbackmøder i relation til patientforløb -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan? Brugbare dialoger - indsigt til nye handlemuligheder Præsentationen i dag Feedbackmøder

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Praksispakker November 2016 Larry Højgaard Kristiansen Ledende overlæge Margrethe Smidth Postdoc 3 kommuner - Silkeborg, Skive, Viborg 111

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter.

Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter. Fokus på det nære sundhedsvæsen, samspil mellem hospital og kommune specielt i relation til kroniske patienter. Krav til patienter og borgere hvordan kan de medvirke til at skabe og sikre endnu bedre patientforløb?

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende Sygeplejersken: Pårørende kan se andre ting end både personalet og patienten selv ser. Vi får lavet et bedre set-up til behandlingen. Det er en fordel, at vi ser og forstår så meget som muligt. Ser ting,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere