Dagbog. fra Center of Excellence, Silkeborg. Maj-juni 2011 Ulla Grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagbog. fra Center of Excellence, Silkeborg. Maj-juni 2011 Ulla Grøn"

Transkript

1 Dagbog fra, Silkeborg Maj-juni 2011 Ulla Grøn

2

3 Plan for datoer osv. Mulige projekter / resultater fra udstationering DAG 1 mandag 16. maj 9 13 DAG 2 tirsdag 17. maj DAG 3 onsdag 18. maj 8 15 DAG 4 onsdag 25. maj DAG 5 fredag 27. maj 9 15 DAG 6 mandag 30. maj kl arbejder 'hjemme' med opsamling DAG 7 onsdag 1. juni kl DAG 8 fredag 3. juni kl DAG 9 onsdag 8. juni kl DAG 10 onsdag 15. juni kl kkl ll foorr f aat t vværree meedd tit iil ll TTaasskk FFoorrccee møøddee oom moorrggeenneenn oogg aauuddi iit t oom eef fteerrmi iiddddaaggeenn DAG 11 torsdag 16. juni kl møde om Kardiologisk ambulatorium til kl. 17 DAG 12 fredag 17. juni kl kører ikke til Silkeborg, arbejder i stedet i Århus med at gøre tingene færdige

4 Mulige projekter / resultater fra udstationering (Opdateres dagligt!) KONKRETE FORSLAG, BÅDE HØJT OG LAVTHÆNGENDE FRUGTER stammer fra samtaler med CoE medarbejdere Jørgen Buhl/ Lone Deibjerg Skrivning: Ville være dejligt, hvis vi i EPJ kunne/måtte udarbejde dikteringsskabeloner for de mest almindelige diagnoser i stedet for som nu at følge en anvisning, der er mere generel på diagnose og desuden retter sig mod indlagte patienter. Vores er jo ambulante. Status: Lone er vendt tilbage med en meget konkret anmodning: "Find en, der ved noget om sagen, som kan sidde sammen med os en time så har vi en demo og kan gå videre med sagen." Det gør jeg så Julie Orthmann Brask har kontaktet Buhl om sagen. Lone Deibjerg Ønskes: Udbygning af SDU funktionen bl.a. pga. fusion med Viborg (større volumen, måske flere diagnoser + færre senge). Der kunne være et SDU 1 og et SDU 2 med fælles kontrolambulatorium + kardiologisk bagvagt med fælles lægefaglig support for de tilknyttede sygeplejersker. Vigtigt at der organiseres og bygges/indrettes ud fra mindre, tværfaglige teams. Det må ikke blive en lang gang med døre på begge sider. Status: I samarbejde med Lone og Ulrich indkaldes flere interessenter til et møde af 1½ times varighed med titlen: Danmarks bedste kardiologiske ambulatorium. Mødet bliver gennemført i min udstationeringsperiode. Lone Deibjerg Pga. fusion med Viborg og dermed behov for billedudveksling er der behov for nogle overgangsløsninger. Det kommer til at tage noget tid, inden vores systemer kan snakke sammen. Peter Bech Madsen Ønskes: projektstyringsværktøj (a la Share Point), som kan integreres med øvrige store systemer. Status: Peter og jeg forsøger i fællesskab at lave en appetizer, der kan uploades på MidtLabs hjemmeside sammen med øvrige resultater fra udstationeringen. På den måde kan flere medarbejdere på CoE måske bliver nysgerrige efter at vide mere om tilgængelige projektstyringsværktøjer. Ønskes: videreudvikling af ALTiPLAN (eget system) til planlægning. Ønskes: Mobile skærme, så radiografer kan arbejde overalt (Agnete og Peter har bestilt ipads for at prøve det af. Jeg har sendt Peter link til Ditmers video om det papirløse møde. Ønskes: Wayfindingprojekt! Nu er Silkeborgs muligheder anderledes (end sidste år) pga. trådløst internet. For patienter i SDU ville det være fantastisk at kunne lade dem gå i parken eller til patienternes egne kontorfaciliteter og så beepe dem, når det er deres tur. Patienterne skal desuden selv futte rundt til mange af undersøgelserne. Det ville være genialt at kunne guide dem. 1

5 Status: Samtale nr. 2 resulterer i en ekstravinkel: man kunne udvikle en applikation, der rummede ovennævnte, men hvor eneste involveret hardware var patientens egen telefon. Jeg lover at researche i mit netværk samt undersøge mulighed for evt. at hjælpe Peter videre med konkrete mødeaftaler med andre med interesse for ideen. Disse links er fx interessante: us/healthvault/ mobilen som transportabelt hospital/ Mette Krag Svendsen Terapeuter på MVA. Hvis terapeuten var med fra start, kan indlæggelsestiden sandsynligvis forkortes. Det kan fx være at tilse nye patienter 1 x dgl. med henblik på vurdering. Der er god inspiration at hente i VEST og Horsens, både struktur og erfaringer. Vi vil gerne have andre til at efterligne vores CoE forløb det er også godt, når det går den anden vej, og vi bygger videre på andres erfaringer. Status: Jeg tilbyder Mette at hjælpe hende i gang med en prøvehandling på sagen. Vi vender tilbage til det efter akkrediteringen. Mette har selv fundet de rigtige samarbejdspartnere på hospitalet, så de er sådan set godt på vej. Dejligt. Teleterapi. Frank Andersens arbejde med Tele KOL sætter tanker i gang: Kunne man bruge teknologien/systematikken til træning, dvs. mestring af egen dagligdag i eget hjem, dæmpning af angst m.m.? Kunne være oplagt som tillæg til Franks arbejde og relevant for både KOL og hjerteinsufficiens patienter. Tværfaglighed. Også i fx medicinsk ambulatorium ville en tværfaglig tidlig indsats med vejledning og rådgivning til patienten sandsynligvis forebygge indlæggelse. Der er flere steder, hvor vores faglighed med fordel kan tænkes ind i forhold til at motivere pt. og give ham/hende redskaber, teknikker og træning mhp at tage mere ansvar og mestre egen situation samt være kontakt ift kommunen. Martin Vesterby Inddragelse af pårørende. De dyreste patienter er dem uden pårørende. Så mere inddragelse må kunne reducere og forkorte indlæggelser det er én opgave. En anden er: Hvad sætter man i stedet for til de dyre patienter, dvs. dem uden pårørende? Store udviklingsopgaver her. Mere tryghed. Patientens angst for indgreb, bedøvelse, diagnose, personale alt muligt forsinker alle steder i systemet og er ødelæggende for patientens selv. På ortopædkirurgisk arbejder vi pt. med en demo til at patientrettet online platform, hvor patienten kan få solid information via animationsfilm, som bevisligt hjælper med at reducere angsten. Kom og se vores demo. 2

6 Krydspatienter. Nogle patienter på kirurgisk kan udvikle symptomer, der kræver medicinsk behandling eller omvendt. Ligeså krydser patienter status fra fx akut til indlagt og skal transporteres til Viborg. Hvordan håndterer vi bedst muligt de patienter, der skifter mellem specialer afdelinger geografier status akut til indlagt? Fælles krydsudvikling lad os prøve det. Vi kunne i fællesskab udvikle det bedste forløb til krydspatienter. Trine Agerskov Jobrotation. En mulighed kunne være jobrotation mellem sygeplejersker og sosu ansat på hhv. plejehjem og hospital. Mange indlæggelser kan forebygges på plejehjemmet: Stil chips og saft frem, når det bliver varmt. Blærebetændelse, synkebesvær osv. kan spottes meget tidligt der er mange muligheder. Samarbejde med praktiserende læge. Af og til oplever vi, at PL insisterer: "Denne pt. skal bare indlægges! Basta!" Også selv om vi har en kompetent medicinsk telefonisk visitation med ham. Der er bestemt et udviklingspotentiale her. Vi har stor forståelse for PLs arbejdsforhold, men har brug for data, hvis patienten skal visiteres bedst muligt. Annette Wegger Johnsen Fejlregistreringer og økonomi. Vi bør undersøge, hvorvidt der kan være penge at hente i fejlregistreringer i fh. til DRG. Man kunne overveje, at ansætte en medarbejder (økonom) i tre måneder til at gå systemet igennem og om nødvendigt opkvalificere vores håndtering af registreringer. Måling. Det ville være vildt interessant at lave "en måling" på nogle af de eksisterende tiltag fx SDU og TD som vi har kørt et stykke tid. Ingen tvivl om, at det virker men HVOR MEGET virker de, og virker de efter hensigten? Og hvor er næste logiske udviklingstrin? Sengeafsnit. Mange af vores initiativer er naturligt nok rettet mod den ambulante aktivitet, da tendensen helt klart går den vej flere ambulatorier og færre senge. De fleste initiativer har handlet om organisatoriske forandringer. Men der er givetvis et potentiale i at prøve at innovere på sengeafsnittene /tværfagligt i den del af DC, hvor patienterne er indlagte, med udgangspunkt i opgaven. Herunder vores arbejdsgange og interne organisering. Fremtidens "hospital". Som innovativt hospital kan vi lege med tanken om, at reorganisere kaste hele organiseringen som den er i dag, op i luften altså den måde vi arbejder og samarbejder på mono og tværfagligt samt tværsektorielt (gribe og genbruge, hvor det er relevant). Hvilke opgaver skal/kan løses hvor, hvordan, af hvem og ikke mindst hvorfor. Det vil være radikal innovation som bryder med eksisterende struktur, traditioner og forestillinger om, hvad der er muligt. Diagnostisk Center, Silkeborg kommune og praktiserende læger i kommunen kunne være fælles om et sådant projekt. 3

7 GENERELLE FOKUSOMRÅDER M.M. stammer fra samtaler med CoE medarbejdere ORGANISERING/ORGANISATION Opgaveglidning (fra SDU) "Tidligere var der ikke optimal opgavefordeling. Det har bl.a. resulteret i, at vi nu uddanner/ oplærer sygeplejersker til at varetage mange opgaver, som vel egentlige er lægefaglige. Sygeplejersker kompetenceudvikles og specialiseres. Har også en arbejdsmiljøvinkel: undgå nedslidning! Det er hårdt at have fuld arbejdstid på sengeafdelinger. Kan opskaleres og udbredes." Stimulér den organisatoriske kommunikation med sms, mobiler, chatfunktioner på ofte benyttede systemer m.m. Dvs. ej fokus på indhold af kommunikation, men at lette vejen for, at den kan finde sted. Støttefunktioner for ildsjæle "En medarbejder, der får en god ide, skal både udvikle implementere gennemføre være kulturforandrer arbejde politisk formidle osv. Det er for hårdt. Lav et system, hvor fx ledelsen fungerer som bomberyddere, fx i forhold til de nødvendige kulturforandringer. Det er hårdt at skulle udøve forandringsledelse over sin kollega eller sin chef. På nogle områder bør der være mere 'skal!' fra ledelsens side (nogle af dem ganske banale: Skriv beslutningsreferat! Brug din kalender. Gå med mobiltlf.) Ønskes: Mere 'svingdør' forstået på den måde, at de fleste ambulatorietjek hjælper med at undgå indlæggelser. Så flere af dem. Hurtigere ind betyder også hurtigere ud. Organisatorisk forandring batter "De fleste af de tiltag, vi har gjort ind i opgaven, er af organisatorisk art. Det viser sig, at der er rigtigt meget at hente økonomisk, fagligt og i fh. til patientens tilfredshed ved at nytænke organisering af forløb, ansvarsområder osv. Der er dog stadig mange områder, hvor man med fordel kunne fokusere på organiseringen af opgaver og ansvar." FORANDRINGSPARATHED "I flere faggrupper, fx lægegruppen, er der plads til, at flere begynder at tænke mere innovativt og være åbne for forandringer. " "Der er meget vanetænkning i systemet fx er der et udviklingspotentiale i at få flere fagligheder end læge og sygeplejerske tidligere på banen, når patienten visiteres/indlægges." "Af og til kan det virke som om, at faglighed bliver brugt som 'undskyldning' for ikke at lave om på tingene. Fx med udsagnet: "Det er ikke fagligt forsvarligt." Det ville være en interessant vej, hvis vi kunne få faglighed og praktisk klinikerfaring til at drive udviklingen fremad i stedet for som det somme tider sker at stoppe den." 4

8 SAMARBEJDE MED ANDRE Ønskes: mere viden om, hvad patienterne udskrives til hvad kan kommunerne? Ønskes: Flere akutte aflastningspladser (i en eller anden form, ikke nødvendigvis nye mursten). PATIENTEN Hvordan finder man på en ikke ressourcekrævende måde ud af, hvornår patienten er mest modtagelig overfor rådgivning og vejledning, der på afgørende vis griber ind i livsstil? IDENTITET (Jeg spørger: "Hvad er?") "Det er en opgave: at tage patientens perspektiv og konstant arbejde med, at forløbet for patienten bliver så gnidningsfrit som muligt." "Det er ikke mursten. Du finder ikke et sted, hvor der står. Men fysisk og organisatorisk er det sammenfaldende med medicinsk afdeling". "Jeg ved det ikke rigtigt det er svært at få hold på. Identiteten er ikke tydelig og det er svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig og hvor, man finder den rigtige samarbejdspartner, fx indenfor forskning og udvikling." "Det er udvikling af excellente patientforløb en opgave. Men ind imellem løber vi for stærkt til at kunne varetage opgaven ordentligt". "CoE er en samling af alle de medicinske specialer. Opgaven er at give borgeren den hurtigst mulige udredning" " er et paradigme en himmel, der gerne skulle kunne ses og mærkes i alle arbejdsgange. Der er vi ikke helt endnu." (Jeg spørger: "Hvad hører I, at andre siger om?") "Som patient tænker jeg: Wow, der vil jeg gerne hen. Navnet er en kvalitetsstempling, og det ville give mig tryghed som patient. Måske opfattes navnet anderledes af andre, eksterne sundhedsprofessionelle det ved jeg ikke." MINE FORSLAG TIL INNOVATIONSSPØRGSMÅL TIL CoE, RM eller andre "Hvordan sikres EPJs aktualitet, når teknologien hele tiden udvikler sig, så der konstant bliver flere data?" "Så vidt jeg kan se, er der endnu ikke nogen i det danske sundhedsvæsen, der for alvor har engageret i at udvikle applikationer til service, monitorering, kommunikation med patienter osv. Jeg kunne forestille mig, der ligger et stort potentiale i at være First Mover på området her i DK." 5

9 DAG 1 mandag 16. maj (kl. 9 13) Dagens fokus Etablere arbejdsplads og være synlig men relativt lav profil, indtil indledende møde i morgen er gennemført og folk er orienteret om min tilstedeværelse. Har hilst på Sekretær Inger Stormly OL Merete Gråkjær Nielsen, medicin Udviklingskonsulent Kirsten Fog Udviklingsmedarbejder Julie Orthmann Brask Udviklingsmedarbejder Louise Lunde Dinesen Fysioterapeut Janne Grøn Kommunikationsmedarbejder Radomir Gluhovic Udfordringer At tømme hovedet for andre projekter. Eksempelvis ringer apoteker Anders Knudsen, HEV, med et spændende projekt, der straks optager mig, både praktisk og mentalt. Jeg ekspederer det videre til min chef. Handlinger Kaffepolitik på gangen som anledning til at hilse på Researche på Silkeborgs intranet Fælles frokost med administrationen, bygning 10 DAG 2 tirsdag 17. maj (kl ) Dagens fokus Afklaring/bekræftelse med Centerledelse Fastlæggelse af projektindhold Kom i gang med at tale med et par klinikere, derfor også: mere research på, hvilke afdelinger CoE består af Har hilst på Overlæge Agnete Nielsen ny i CL, gammel i Radiologisk Udviklingssygeplejerske Annette W. Johnsen Overfysioterapeut Mette Farstad Udfordringer Handlingslammelse. Hvad kan/skal jeg gøre, indtil der er orienteret om min tilstedeværelse? 6

10 Handlinger Møde med CL Forfatte kort orienteringsmail + Opdatering af projektbeskrivelse Overblik over afdelinger/struktur/fysisk placering jeg går rundt og kigger overalt Kort møde med Mette Farstad, Overfysioterapeut, kirurgisk. Gennem hende henvises jeg til Mette Krag, overfysioterapeut medicinsk. Jeg forsøger at booke møde med hende. Samtale med ML kollega, Kirsten, med henblik på inputs til det at være udstationeret. DAG 3 onsdag 18. maj (kl. 8 15) Handlinger ½ times møde med Task Force, CoE Samtale med Martin Vesterby, læge Book CL til midtvejs og slutevaluering Sæt dig ind i Kirstens Audit projekt Samtale og rundvisning med OL Lone Deibjerg m.fl. Nåede ikke Find Agnete få hjælp til radiologisk lægesekretær, kontakt. Deltagelse i middagskonference mulighed for gå med? Har hilst på OL Axel Vittrup K2 OL Birgit Larsen Medicinsk visitation OL Lone Deibjerg Hjertemedicin Overradiograf Peter Bech Madsen Læge og phd Martin Vesterby Serviceassistent Anne Grethe Laursen DAG 4 onsdag 25. maj (kl ) Dagens fokus Møde med rep. for kirurgi (Vesterby): Hvilke inputs til temaet? Afklaring med CL: OK til at offentliggøre dagbog på MidtLabs hjemmeside evt. også CoEs hjemmeside? Handlinger OK fra Ulrich til at lave en første demo på dagbogen Renskrivning af efterhånden mange noter Godkendelse af mine skriverier om folks projektforslag og kommentarer Holde liv i kontakter lige kigge ind og sige hej 7

11 DAG 5 fredag 27. maj (kl. 9 15) Dagens fokus Deltagelse i morgenkonference med henblik på gå med + snak med lægegruppen på CoE evt. også deltage i middagskonference?? Snakke med terapiafsnittet Færdiggøre forslag til 'dagbog' som kan fungere som anledning til samtaler på tværs forhåbentlig. Har hilst på Overfysioterapeut Mette Krag Svendsen OL Frank Andersen Håndværker Daniel Hanselmann Handlinger Møde med overfysioterapeut Mette Krag Svendsen Færdiggøre demo på dagbog + maile til Ulrich og Kirsten Deltager i middagskonference Tilbyder konkret innovationshjælp til konkret projekt Lynintro til Tele KOL projektet Etablere kontakt mellem to, der måske med fordel kunne lave et fælles projekt Nåede ikke Morgenkonferencen! Øv. DAG 6 mandag 30. maj (kl ) Skulle egentlig have været på CoE i dag. Men bliver i Århus, så jeg kan få gennemskrevet noter, lavet layout osv. i forbindelse med offentliggørelse af dig kære dagbog og så jeg kan forberede midtvejsevalueringen på onsdag med Ulrich. Ambitionen er at nå at få lavet demo på MidtLabs hjemmeside i dag, så CoE folkene får noget konkret at tage stilling til. DAG 7 onsdag 1. juni (kl. 9 15) Dagens fokus Offentliggørelse af dagbog på MidtLabs side Snak med Radomir om, hvordan det bedst gøres på CoEs side (møde booket i næste uge) Midtvejsevaluering med Ulrik Besøg Shared Care og TD/Occult Cancer 8

12 Handlinger Deltagelse i Task Force møde. Opfølgning herfra: Har bedt Birgit Larsen om hjælp til at få talt med patienter og pårørende Opfølgning på forslag om Idegenerator Evaluering med Ulrich: Alt vel. Endnu ingen epokegørende resultater af udstationering, men godt drive og potentiale. Frokostmøde med Lone Deibjerg Møde booket med Radomir i næste uge Kontakt til Michael Hyldgaard i RM vedr. udviklingsønsker til InfoRM Jeg har i dag fået tre konkrete opgaver, som kan ordnes i løbet af min udstationering to af disse er skrevet ind under "Mulige resultater af udstationering", det tredje er nyt. Jeg går i gang med det samme med at indkredse problemstillinger, finde relevante personer og det svære booke tidspunkt til seancerne. Vedr. dagbog Kan der lægges billeder ind? Det lyder som om Lasse fra MidtLab vil hjælpe med videreudvikling af layout Reaktioner: hvor er den sød! og samtidig informativ. Dejligt med positiv feedback, synes jeg. Er blevet opfordret til at kigge på Nina Meyers phd om at være noget lignende udstationeret: "Jeg flytter derud" Har hilst på AS Bente Sekkelund Strarup PhD Thim Prætorius Portør Søren Toghøj Betragtninger Flere af de møder, jeg har deltaget i her på CoE, er kendetegnet af, at alle ikke nødvendigvis er til stede i hele den afsatte mødeperiode. Telefoner bliver desuden besvaret under mødet. Man skulle tro, dette var negativt. Men jeg oplever det positivt, fordi nærværet så til gengæld er meget stort + accepten af, at "hvis jeg er kommet for sent/har talt i tlf., så stoler jeg på, at øvrige mødedeltagere har truffet den rigtige beslutning". Det tiltaler mig simpelthen. At man ind i en travl hverdag formår at være nærværende OG anerkender øvriges kompetencer og beslutninger. Så kan møder godt fungere med fuzzy front og back end. Nåede ikke At besøge/tale med Shared Care og TD/Occult Cancer 9

13 DAG 8 fredag 3. juni (kl. 9 15) Fredag efter Kristi Himmelfartsdag det mærkes allerede på køreturen til Silkeborg. Ren søndagsstemning, ingen biler på vejene og masser af P pladser i Silkeborg Dagens fokus Følg op på tidligere kontakter Book aftale med udviklingssygeplejerske Annette W. Johnsen Lav udkast til invitation til arbejdsmøde om Kardiologisk Ambulatorium Middagskonference Handlinger Besøge TD Besøge MVA (igen) Mail opfølgning med Frank, Peter, Lone og Mette K.S. Beder TD og MVA om hjælp til at tale med patienter Deltage i middagskonference Sendt udkast til invitation til Ulrich og Lone Hilst på AS Trine Agerskov Reservelæge Casper Lassen Koordinator Irene S. Porse på TD OL Charlotte Ørskov På TD og MVA er der bestemt ikke søndagsstemning tværtimod måske travlere end sædvanlig pga. nogle medarbejderes fridag. Men Irene lover at ringe til mig, når der er patienter til kontrol, så jeg har mulighed for at få nogle patienters vinkel på muligheder for at forkorte/undgå indlæggelser. DAG 9 onsdag 8. juni (kl. 9 15) Dagens fokus Samtale med Radomir om CoEs egen formidling af udstationeringen Samtale med overradiograf Peter om flere udviklingstiltag Opfølgning med Kirsten om Invia mulighed Tilbyde Keld Bolby kontakt til InfoRM 10

14 Refleksion I går var jeg til møde i Silkeborg Kommune, som jo er én af CoEs allerstørste samarbejdspartnere. Temaet for mødet var kommunens forsøg med GPS hjæp til senile, hjemmeboende borgere. Kodeordet for resultaterne, som var gode, var: Tryghed. Når jeg sammenholder det med den udtalelse, Martin Vesterby kom med i sidste uge: "Den dyreste patient er den uden pårørende", så tænker jeg: Hvordan kunne CoE, Ortopædkirurgisk afdeling og kommunen sammen udvikle "Den virtuelle pårørende"? Jeg tænker ikke på en robot. Jeg tænker på den sammensætning af forskellige services, monitoreringer, fællesskabsinitiativer, oplysning, dialog m.m., der samlet set ville kunne give næsten lige så megen støtte og tryghed som en pårørende samtidig med at de sundhedsprofessionelle får, hvad de skal bruge for at kunne levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Handlinger Samtale med Radomir om formidling: Det aftales bedre med Kirsten Fog og hendes kontor så det gør jeg i dag. Derudover har jeg fået nogle gode tips til personer det ville være relevant at tale med håber bare, jeg kan nå det. Nu er der kun en uge tilbage af udstationeringen! + jeg har fået nogle gode links til artikler om CoE, som jeg også vil uploade på MidtLabs hjemmeside. Samtale med Peter om hans ideer giver mig megen ekstraviden om netværk, IT m.m. på Silkeborg i fh. til nogle af regionens andre hospitaler. Peter og jeg laver et par konkrete aftaler de er noteret under resultater. Irene fra TD ringer som lovet jeg kan komme og tale med patienter. Desværre sidder jeg i møde, da hun ringer, og da jeg er færdig, er det blevet for sent på dagen. Patienterne er taget hjem. To do Skal uploades på hjemmeside silkeborg.dk/files/hospital/silkeborg/under%20kitlen/under Kitlen nr pdf DAG 10 onsdag 15. juni (kl. 8 18) Dagens fokus Deltage i auditeringsprojekt om unødige indlæggelser, initieret af Kirsten Fog (CoE) Handlinger Er et smut forbi dagkirurgi for at høre om nogle af deres erfaringer med at operere patienter, der er iført eget tøj. Det er ikke relevant i fh. til CoE, men giver mig et godt indblik i endnu et dagkirurgisk center. Dagens møde med udviklingssygeplejerske Annette er rykket til fredag. 11

15 Refleksioner På morgenens Task Force møde dukker to problemstillinger op, som jeg utroligt gerne ville arbejde med. Men udstationeringen er desværre næsten slut, så det bliver ikke i denne omgang Den ene er: Navngivning. Hvad er de mest dækkende og tydelige navne til de enkeltelementer, der tilsammen danner CoE? Er CoE det bedste navn? At give noget navn har rigtigt meget at gøre med organisering, formidling og identitet. Nøj, hvor ville jeg gerne arbejde videre med CoE om sagen. Den anden er: Sikring/forbedring af datastrøm. Det er en af mine personlige kæpheste: at datas 'frie bevægelighed' på tværs af sektorer, geografier m.m. er af vital betydning for et godt sundhedsvæsen. Derfor synes jeg, at CoE med sin alternative organisering, navne til enheder, høje grad af tværfaglighed og samtidig sin beskedne størrelse kunne være et ideelt eksperimentarium for RM. Audit Meget spændende at være med til. Noget af det er selvfølgelig sundhedsfagligt, men det meste drejer sig om organiseringer, beslutninger og kommunikation. Jeg vil ikke skrive så meget om det her, for Kirsten Fog og co. mangler stadig audit på M2. Men mon ikke der kommer nyt på CoEs hjemmeside inden så længe om resultaterne? silkeborg.dk/afdelinger/medicinsk/center+of+excellence/audit DAG 11 torsdag 16. juni (kl. 9 17) Dagens fokus Slutevaluering med CL + Henrik, MidtLab Arbejdsmøde om fremtidens kardiologiske ambulatorium Handlinger Jeg smutter forbi TD igen. De har kun nyhenviste de næste mange dage, så der er ikke en oplagt mulighed for at tale med patienter. Jeg tilbyder personalet, at de kan kontakte mig, hvis de gerne vil fortælle om, hvilke ideer de kunne have i forhold til at undgå/forkorte indlæggelser. Mine noter til evaluering Hvad har CoE fået ud af det? Dagbogen En anledning Sparring Hvad har jeg og MidtLab fået ud af det? Gode kontaktpersoner Viden om CoE, som jeg kommer til at bruge aktivt Respekt for CoEs resultater Spændt forventning i fh. til næste bølge 12

16 Hvad kan være anderledes næste gang? En klarere opgave fra start (som Lasse, der skulle hjælpe med at digitalisere skemaer) Mere komprimeret forløb (fx tre uger á tre dage) Fysisk placering på et sengeafsnit eller en klinik Forslag til indsatsområder til alle dem dem fra dagbogen krydspatienter sammen med Center for Elektiv Kirurgi prøv af. Kan det dække behovet for videndeling og idegenerering? fortsat anvendelse af dagbog + antologi. Fortæl medarbejderne om mulighed for virtuel dialog om innovative ideer. First mover på udvikling af sundhedsfaglige apps Eksperimentarium/prototype for udvikling af dataflow (integration mellem systemer, fx EPJ/InfoRM, Ris/PACS, medicin, på tværs af sektor) CoE vs. 2.0 "Den virtuelle pårørende" Dagsorden for arbejdsmøde TEMA: Danmarks bedste kardiologiske ambulatorium Torsdag 16. juni kl Medicinsk konferencerum 15:00 15:10 Velkomst v/ulrich Hvilket problem/hvilken nødvendighed er dette bud på kardiologisk ambulatorium et svar på? En 5 min. drøftelse af spørgsmål fra oplægget Hvilke patienter Teknologiske udfordringer Fysisk indretning Bemanding Alle punkter rundes så vidt muligt af med beslutning om tovholder, deadlines m.m En nærmere drøftelse af de enkelte spor i oplægget Ekstra SDU spor? Kontrolambulatorium? Kardiologisk bagvagt? (herunder de sygeplejeledede klinikker) Alle punkter rundes så vidt muligt af med beslutning om tovholder, deadlines m.m Hvad skal udover ovenstående tages med i betragtning i fh. til overordnede beslutninger? Opsamling af beslutninger og hovedkonklusioner v/ Ulrich mødet forløb ikke som planlagt. Vi holdt os ikke til progressionen i dagsorden, men nåede alligevel alle punkter, bortset fra en nærmere drøftelse af visitering af patienter. Det blev besluttet at gennemføre det forslag om Kardiologisk Ambulatorium, som Lone og Trine har forfattet. De laver en ny version med de får ændringsforslag, der kom frem på mødet. 13

17 Torsdagen har afsluttende karakter, så jeg tvivler på, det er relevant at køre til i morgen, fredag. Mon ikke jeg skal blive i Århus, så jeg kan få færdiggjort dagbog, samle op på torsdagens møde om kardiologisk ambulatorium og på evalueringen? Vi får se. DAG 12 fredag 17. juni (kl. 9 15) Jeg blev i Århus. Arbejdede med dagbogen og opfølgning med de sidste hængepartier, som er: Peter: Hvad siger du til appetizer skal vi lægge den på? Irene/TD: Jeg kommer gerne på besøg efter sommerferien, hvis det har interesse Dagbog: Videreudvikling af layout MANGE TAK FOR NOGLE SPÆNDENDE UGER! JEG HAR VÆRET MEGET GLAD FOR AT FÅ ET INDBLIK I JERES MÅDE AT ARBEJDE PÅ, JERES RESULTATER OG JERES FREMTIDSPLANER. 14

18

19

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Store Praksisdag 2015 Telefonvisitation: Børn med feber

Store Praksisdag 2015 Telefonvisitation: Børn med feber Store Praksisdag 2015 Telefonvisitation: Børn med feber Kursusleder: Mie Hestbech (læge) Undervisere: Thomas Drivsholm (praktiserende læge, lektor) og Nina Sabinsky (sekretær) 29/1 2015 Lægehuset Nørre

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere