Dagbog. fra Center of Excellence, Silkeborg. Maj-juni 2011 Ulla Grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagbog. fra Center of Excellence, Silkeborg. Maj-juni 2011 Ulla Grøn"

Transkript

1 Dagbog fra, Silkeborg Maj-juni 2011 Ulla Grøn

2

3 Plan for datoer osv. Mulige projekter / resultater fra udstationering DAG 1 mandag 16. maj 9 13 DAG 2 tirsdag 17. maj DAG 3 onsdag 18. maj 8 15 DAG 4 onsdag 25. maj DAG 5 fredag 27. maj 9 15 DAG 6 mandag 30. maj kl arbejder 'hjemme' med opsamling DAG 7 onsdag 1. juni kl DAG 8 fredag 3. juni kl DAG 9 onsdag 8. juni kl DAG 10 onsdag 15. juni kl kkl ll foorr f aat t vværree meedd tit iil ll TTaasskk FFoorrccee møøddee oom moorrggeenneenn oogg aauuddi iit t oom eef fteerrmi iiddddaaggeenn DAG 11 torsdag 16. juni kl møde om Kardiologisk ambulatorium til kl. 17 DAG 12 fredag 17. juni kl kører ikke til Silkeborg, arbejder i stedet i Århus med at gøre tingene færdige

4 Mulige projekter / resultater fra udstationering (Opdateres dagligt!) KONKRETE FORSLAG, BÅDE HØJT OG LAVTHÆNGENDE FRUGTER stammer fra samtaler med CoE medarbejdere Jørgen Buhl/ Lone Deibjerg Skrivning: Ville være dejligt, hvis vi i EPJ kunne/måtte udarbejde dikteringsskabeloner for de mest almindelige diagnoser i stedet for som nu at følge en anvisning, der er mere generel på diagnose og desuden retter sig mod indlagte patienter. Vores er jo ambulante. Status: Lone er vendt tilbage med en meget konkret anmodning: "Find en, der ved noget om sagen, som kan sidde sammen med os en time så har vi en demo og kan gå videre med sagen." Det gør jeg så Julie Orthmann Brask har kontaktet Buhl om sagen. Lone Deibjerg Ønskes: Udbygning af SDU funktionen bl.a. pga. fusion med Viborg (større volumen, måske flere diagnoser + færre senge). Der kunne være et SDU 1 og et SDU 2 med fælles kontrolambulatorium + kardiologisk bagvagt med fælles lægefaglig support for de tilknyttede sygeplejersker. Vigtigt at der organiseres og bygges/indrettes ud fra mindre, tværfaglige teams. Det må ikke blive en lang gang med døre på begge sider. Status: I samarbejde med Lone og Ulrich indkaldes flere interessenter til et møde af 1½ times varighed med titlen: Danmarks bedste kardiologiske ambulatorium. Mødet bliver gennemført i min udstationeringsperiode. Lone Deibjerg Pga. fusion med Viborg og dermed behov for billedudveksling er der behov for nogle overgangsløsninger. Det kommer til at tage noget tid, inden vores systemer kan snakke sammen. Peter Bech Madsen Ønskes: projektstyringsværktøj (a la Share Point), som kan integreres med øvrige store systemer. Status: Peter og jeg forsøger i fællesskab at lave en appetizer, der kan uploades på MidtLabs hjemmeside sammen med øvrige resultater fra udstationeringen. På den måde kan flere medarbejdere på CoE måske bliver nysgerrige efter at vide mere om tilgængelige projektstyringsværktøjer. Ønskes: videreudvikling af ALTiPLAN (eget system) til planlægning. Ønskes: Mobile skærme, så radiografer kan arbejde overalt (Agnete og Peter har bestilt ipads for at prøve det af. Jeg har sendt Peter link til Ditmers video om det papirløse møde. Ønskes: Wayfindingprojekt! Nu er Silkeborgs muligheder anderledes (end sidste år) pga. trådløst internet. For patienter i SDU ville det være fantastisk at kunne lade dem gå i parken eller til patienternes egne kontorfaciliteter og så beepe dem, når det er deres tur. Patienterne skal desuden selv futte rundt til mange af undersøgelserne. Det ville være genialt at kunne guide dem. 1

5 Status: Samtale nr. 2 resulterer i en ekstravinkel: man kunne udvikle en applikation, der rummede ovennævnte, men hvor eneste involveret hardware var patientens egen telefon. Jeg lover at researche i mit netværk samt undersøge mulighed for evt. at hjælpe Peter videre med konkrete mødeaftaler med andre med interesse for ideen. Disse links er fx interessante: us/healthvault/ mobilen som transportabelt hospital/ Mette Krag Svendsen Terapeuter på MVA. Hvis terapeuten var med fra start, kan indlæggelsestiden sandsynligvis forkortes. Det kan fx være at tilse nye patienter 1 x dgl. med henblik på vurdering. Der er god inspiration at hente i VEST og Horsens, både struktur og erfaringer. Vi vil gerne have andre til at efterligne vores CoE forløb det er også godt, når det går den anden vej, og vi bygger videre på andres erfaringer. Status: Jeg tilbyder Mette at hjælpe hende i gang med en prøvehandling på sagen. Vi vender tilbage til det efter akkrediteringen. Mette har selv fundet de rigtige samarbejdspartnere på hospitalet, så de er sådan set godt på vej. Dejligt. Teleterapi. Frank Andersens arbejde med Tele KOL sætter tanker i gang: Kunne man bruge teknologien/systematikken til træning, dvs. mestring af egen dagligdag i eget hjem, dæmpning af angst m.m.? Kunne være oplagt som tillæg til Franks arbejde og relevant for både KOL og hjerteinsufficiens patienter. Tværfaglighed. Også i fx medicinsk ambulatorium ville en tværfaglig tidlig indsats med vejledning og rådgivning til patienten sandsynligvis forebygge indlæggelse. Der er flere steder, hvor vores faglighed med fordel kan tænkes ind i forhold til at motivere pt. og give ham/hende redskaber, teknikker og træning mhp at tage mere ansvar og mestre egen situation samt være kontakt ift kommunen. Martin Vesterby Inddragelse af pårørende. De dyreste patienter er dem uden pårørende. Så mere inddragelse må kunne reducere og forkorte indlæggelser det er én opgave. En anden er: Hvad sætter man i stedet for til de dyre patienter, dvs. dem uden pårørende? Store udviklingsopgaver her. Mere tryghed. Patientens angst for indgreb, bedøvelse, diagnose, personale alt muligt forsinker alle steder i systemet og er ødelæggende for patientens selv. På ortopædkirurgisk arbejder vi pt. med en demo til at patientrettet online platform, hvor patienten kan få solid information via animationsfilm, som bevisligt hjælper med at reducere angsten. Kom og se vores demo. 2

6 Krydspatienter. Nogle patienter på kirurgisk kan udvikle symptomer, der kræver medicinsk behandling eller omvendt. Ligeså krydser patienter status fra fx akut til indlagt og skal transporteres til Viborg. Hvordan håndterer vi bedst muligt de patienter, der skifter mellem specialer afdelinger geografier status akut til indlagt? Fælles krydsudvikling lad os prøve det. Vi kunne i fællesskab udvikle det bedste forløb til krydspatienter. Trine Agerskov Jobrotation. En mulighed kunne være jobrotation mellem sygeplejersker og sosu ansat på hhv. plejehjem og hospital. Mange indlæggelser kan forebygges på plejehjemmet: Stil chips og saft frem, når det bliver varmt. Blærebetændelse, synkebesvær osv. kan spottes meget tidligt der er mange muligheder. Samarbejde med praktiserende læge. Af og til oplever vi, at PL insisterer: "Denne pt. skal bare indlægges! Basta!" Også selv om vi har en kompetent medicinsk telefonisk visitation med ham. Der er bestemt et udviklingspotentiale her. Vi har stor forståelse for PLs arbejdsforhold, men har brug for data, hvis patienten skal visiteres bedst muligt. Annette Wegger Johnsen Fejlregistreringer og økonomi. Vi bør undersøge, hvorvidt der kan være penge at hente i fejlregistreringer i fh. til DRG. Man kunne overveje, at ansætte en medarbejder (økonom) i tre måneder til at gå systemet igennem og om nødvendigt opkvalificere vores håndtering af registreringer. Måling. Det ville være vildt interessant at lave "en måling" på nogle af de eksisterende tiltag fx SDU og TD som vi har kørt et stykke tid. Ingen tvivl om, at det virker men HVOR MEGET virker de, og virker de efter hensigten? Og hvor er næste logiske udviklingstrin? Sengeafsnit. Mange af vores initiativer er naturligt nok rettet mod den ambulante aktivitet, da tendensen helt klart går den vej flere ambulatorier og færre senge. De fleste initiativer har handlet om organisatoriske forandringer. Men der er givetvis et potentiale i at prøve at innovere på sengeafsnittene /tværfagligt i den del af DC, hvor patienterne er indlagte, med udgangspunkt i opgaven. Herunder vores arbejdsgange og interne organisering. Fremtidens "hospital". Som innovativt hospital kan vi lege med tanken om, at reorganisere kaste hele organiseringen som den er i dag, op i luften altså den måde vi arbejder og samarbejder på mono og tværfagligt samt tværsektorielt (gribe og genbruge, hvor det er relevant). Hvilke opgaver skal/kan løses hvor, hvordan, af hvem og ikke mindst hvorfor. Det vil være radikal innovation som bryder med eksisterende struktur, traditioner og forestillinger om, hvad der er muligt. Diagnostisk Center, Silkeborg kommune og praktiserende læger i kommunen kunne være fælles om et sådant projekt. 3

7 GENERELLE FOKUSOMRÅDER M.M. stammer fra samtaler med CoE medarbejdere ORGANISERING/ORGANISATION Opgaveglidning (fra SDU) "Tidligere var der ikke optimal opgavefordeling. Det har bl.a. resulteret i, at vi nu uddanner/ oplærer sygeplejersker til at varetage mange opgaver, som vel egentlige er lægefaglige. Sygeplejersker kompetenceudvikles og specialiseres. Har også en arbejdsmiljøvinkel: undgå nedslidning! Det er hårdt at have fuld arbejdstid på sengeafdelinger. Kan opskaleres og udbredes." Stimulér den organisatoriske kommunikation med sms, mobiler, chatfunktioner på ofte benyttede systemer m.m. Dvs. ej fokus på indhold af kommunikation, men at lette vejen for, at den kan finde sted. Støttefunktioner for ildsjæle "En medarbejder, der får en god ide, skal både udvikle implementere gennemføre være kulturforandrer arbejde politisk formidle osv. Det er for hårdt. Lav et system, hvor fx ledelsen fungerer som bomberyddere, fx i forhold til de nødvendige kulturforandringer. Det er hårdt at skulle udøve forandringsledelse over sin kollega eller sin chef. På nogle områder bør der være mere 'skal!' fra ledelsens side (nogle af dem ganske banale: Skriv beslutningsreferat! Brug din kalender. Gå med mobiltlf.) Ønskes: Mere 'svingdør' forstået på den måde, at de fleste ambulatorietjek hjælper med at undgå indlæggelser. Så flere af dem. Hurtigere ind betyder også hurtigere ud. Organisatorisk forandring batter "De fleste af de tiltag, vi har gjort ind i opgaven, er af organisatorisk art. Det viser sig, at der er rigtigt meget at hente økonomisk, fagligt og i fh. til patientens tilfredshed ved at nytænke organisering af forløb, ansvarsområder osv. Der er dog stadig mange områder, hvor man med fordel kunne fokusere på organiseringen af opgaver og ansvar." FORANDRINGSPARATHED "I flere faggrupper, fx lægegruppen, er der plads til, at flere begynder at tænke mere innovativt og være åbne for forandringer. " "Der er meget vanetænkning i systemet fx er der et udviklingspotentiale i at få flere fagligheder end læge og sygeplejerske tidligere på banen, når patienten visiteres/indlægges." "Af og til kan det virke som om, at faglighed bliver brugt som 'undskyldning' for ikke at lave om på tingene. Fx med udsagnet: "Det er ikke fagligt forsvarligt." Det ville være en interessant vej, hvis vi kunne få faglighed og praktisk klinikerfaring til at drive udviklingen fremad i stedet for som det somme tider sker at stoppe den." 4

8 SAMARBEJDE MED ANDRE Ønskes: mere viden om, hvad patienterne udskrives til hvad kan kommunerne? Ønskes: Flere akutte aflastningspladser (i en eller anden form, ikke nødvendigvis nye mursten). PATIENTEN Hvordan finder man på en ikke ressourcekrævende måde ud af, hvornår patienten er mest modtagelig overfor rådgivning og vejledning, der på afgørende vis griber ind i livsstil? IDENTITET (Jeg spørger: "Hvad er?") "Det er en opgave: at tage patientens perspektiv og konstant arbejde med, at forløbet for patienten bliver så gnidningsfrit som muligt." "Det er ikke mursten. Du finder ikke et sted, hvor der står. Men fysisk og organisatorisk er det sammenfaldende med medicinsk afdeling". "Jeg ved det ikke rigtigt det er svært at få hold på. Identiteten er ikke tydelig og det er svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig og hvor, man finder den rigtige samarbejdspartner, fx indenfor forskning og udvikling." "Det er udvikling af excellente patientforløb en opgave. Men ind imellem løber vi for stærkt til at kunne varetage opgaven ordentligt". "CoE er en samling af alle de medicinske specialer. Opgaven er at give borgeren den hurtigst mulige udredning" " er et paradigme en himmel, der gerne skulle kunne ses og mærkes i alle arbejdsgange. Der er vi ikke helt endnu." (Jeg spørger: "Hvad hører I, at andre siger om?") "Som patient tænker jeg: Wow, der vil jeg gerne hen. Navnet er en kvalitetsstempling, og det ville give mig tryghed som patient. Måske opfattes navnet anderledes af andre, eksterne sundhedsprofessionelle det ved jeg ikke." MINE FORSLAG TIL INNOVATIONSSPØRGSMÅL TIL CoE, RM eller andre "Hvordan sikres EPJs aktualitet, når teknologien hele tiden udvikler sig, så der konstant bliver flere data?" "Så vidt jeg kan se, er der endnu ikke nogen i det danske sundhedsvæsen, der for alvor har engageret i at udvikle applikationer til service, monitorering, kommunikation med patienter osv. Jeg kunne forestille mig, der ligger et stort potentiale i at være First Mover på området her i DK." 5

9 DAG 1 mandag 16. maj (kl. 9 13) Dagens fokus Etablere arbejdsplads og være synlig men relativt lav profil, indtil indledende møde i morgen er gennemført og folk er orienteret om min tilstedeværelse. Har hilst på Sekretær Inger Stormly OL Merete Gråkjær Nielsen, medicin Udviklingskonsulent Kirsten Fog Udviklingsmedarbejder Julie Orthmann Brask Udviklingsmedarbejder Louise Lunde Dinesen Fysioterapeut Janne Grøn Kommunikationsmedarbejder Radomir Gluhovic Udfordringer At tømme hovedet for andre projekter. Eksempelvis ringer apoteker Anders Knudsen, HEV, med et spændende projekt, der straks optager mig, både praktisk og mentalt. Jeg ekspederer det videre til min chef. Handlinger Kaffepolitik på gangen som anledning til at hilse på Researche på Silkeborgs intranet Fælles frokost med administrationen, bygning 10 DAG 2 tirsdag 17. maj (kl ) Dagens fokus Afklaring/bekræftelse med Centerledelse Fastlæggelse af projektindhold Kom i gang med at tale med et par klinikere, derfor også: mere research på, hvilke afdelinger CoE består af Har hilst på Overlæge Agnete Nielsen ny i CL, gammel i Radiologisk Udviklingssygeplejerske Annette W. Johnsen Overfysioterapeut Mette Farstad Udfordringer Handlingslammelse. Hvad kan/skal jeg gøre, indtil der er orienteret om min tilstedeværelse? 6

10 Handlinger Møde med CL Forfatte kort orienteringsmail + Opdatering af projektbeskrivelse Overblik over afdelinger/struktur/fysisk placering jeg går rundt og kigger overalt Kort møde med Mette Farstad, Overfysioterapeut, kirurgisk. Gennem hende henvises jeg til Mette Krag, overfysioterapeut medicinsk. Jeg forsøger at booke møde med hende. Samtale med ML kollega, Kirsten, med henblik på inputs til det at være udstationeret. DAG 3 onsdag 18. maj (kl. 8 15) Handlinger ½ times møde med Task Force, CoE Samtale med Martin Vesterby, læge Book CL til midtvejs og slutevaluering Sæt dig ind i Kirstens Audit projekt Samtale og rundvisning med OL Lone Deibjerg m.fl. Nåede ikke Find Agnete få hjælp til radiologisk lægesekretær, kontakt. Deltagelse i middagskonference mulighed for gå med? Har hilst på OL Axel Vittrup K2 OL Birgit Larsen Medicinsk visitation OL Lone Deibjerg Hjertemedicin Overradiograf Peter Bech Madsen Læge og phd Martin Vesterby Serviceassistent Anne Grethe Laursen DAG 4 onsdag 25. maj (kl ) Dagens fokus Møde med rep. for kirurgi (Vesterby): Hvilke inputs til temaet? Afklaring med CL: OK til at offentliggøre dagbog på MidtLabs hjemmeside evt. også CoEs hjemmeside? Handlinger OK fra Ulrich til at lave en første demo på dagbogen Renskrivning af efterhånden mange noter Godkendelse af mine skriverier om folks projektforslag og kommentarer Holde liv i kontakter lige kigge ind og sige hej 7

11 DAG 5 fredag 27. maj (kl. 9 15) Dagens fokus Deltagelse i morgenkonference med henblik på gå med + snak med lægegruppen på CoE evt. også deltage i middagskonference?? Snakke med terapiafsnittet Færdiggøre forslag til 'dagbog' som kan fungere som anledning til samtaler på tværs forhåbentlig. Har hilst på Overfysioterapeut Mette Krag Svendsen OL Frank Andersen Håndværker Daniel Hanselmann Handlinger Møde med overfysioterapeut Mette Krag Svendsen Færdiggøre demo på dagbog + maile til Ulrich og Kirsten Deltager i middagskonference Tilbyder konkret innovationshjælp til konkret projekt Lynintro til Tele KOL projektet Etablere kontakt mellem to, der måske med fordel kunne lave et fælles projekt Nåede ikke Morgenkonferencen! Øv. DAG 6 mandag 30. maj (kl ) Skulle egentlig have været på CoE i dag. Men bliver i Århus, så jeg kan få gennemskrevet noter, lavet layout osv. i forbindelse med offentliggørelse af dig kære dagbog og så jeg kan forberede midtvejsevalueringen på onsdag med Ulrich. Ambitionen er at nå at få lavet demo på MidtLabs hjemmeside i dag, så CoE folkene får noget konkret at tage stilling til. DAG 7 onsdag 1. juni (kl. 9 15) Dagens fokus Offentliggørelse af dagbog på MidtLabs side Snak med Radomir om, hvordan det bedst gøres på CoEs side (møde booket i næste uge) Midtvejsevaluering med Ulrik Besøg Shared Care og TD/Occult Cancer 8

12 Handlinger Deltagelse i Task Force møde. Opfølgning herfra: Har bedt Birgit Larsen om hjælp til at få talt med patienter og pårørende Opfølgning på forslag om Idegenerator Evaluering med Ulrich: Alt vel. Endnu ingen epokegørende resultater af udstationering, men godt drive og potentiale. Frokostmøde med Lone Deibjerg Møde booket med Radomir i næste uge Kontakt til Michael Hyldgaard i RM vedr. udviklingsønsker til InfoRM Jeg har i dag fået tre konkrete opgaver, som kan ordnes i løbet af min udstationering to af disse er skrevet ind under "Mulige resultater af udstationering", det tredje er nyt. Jeg går i gang med det samme med at indkredse problemstillinger, finde relevante personer og det svære booke tidspunkt til seancerne. Vedr. dagbog Kan der lægges billeder ind? Det lyder som om Lasse fra MidtLab vil hjælpe med videreudvikling af layout Reaktioner: hvor er den sød! og samtidig informativ. Dejligt med positiv feedback, synes jeg. Er blevet opfordret til at kigge på Nina Meyers phd om at være noget lignende udstationeret: "Jeg flytter derud" Har hilst på AS Bente Sekkelund Strarup PhD Thim Prætorius Portør Søren Toghøj Betragtninger Flere af de møder, jeg har deltaget i her på CoE, er kendetegnet af, at alle ikke nødvendigvis er til stede i hele den afsatte mødeperiode. Telefoner bliver desuden besvaret under mødet. Man skulle tro, dette var negativt. Men jeg oplever det positivt, fordi nærværet så til gengæld er meget stort + accepten af, at "hvis jeg er kommet for sent/har talt i tlf., så stoler jeg på, at øvrige mødedeltagere har truffet den rigtige beslutning". Det tiltaler mig simpelthen. At man ind i en travl hverdag formår at være nærværende OG anerkender øvriges kompetencer og beslutninger. Så kan møder godt fungere med fuzzy front og back end. Nåede ikke At besøge/tale med Shared Care og TD/Occult Cancer 9

13 DAG 8 fredag 3. juni (kl. 9 15) Fredag efter Kristi Himmelfartsdag det mærkes allerede på køreturen til Silkeborg. Ren søndagsstemning, ingen biler på vejene og masser af P pladser i Silkeborg Dagens fokus Følg op på tidligere kontakter Book aftale med udviklingssygeplejerske Annette W. Johnsen Lav udkast til invitation til arbejdsmøde om Kardiologisk Ambulatorium Middagskonference Handlinger Besøge TD Besøge MVA (igen) Mail opfølgning med Frank, Peter, Lone og Mette K.S. Beder TD og MVA om hjælp til at tale med patienter Deltage i middagskonference Sendt udkast til invitation til Ulrich og Lone Hilst på AS Trine Agerskov Reservelæge Casper Lassen Koordinator Irene S. Porse på TD OL Charlotte Ørskov På TD og MVA er der bestemt ikke søndagsstemning tværtimod måske travlere end sædvanlig pga. nogle medarbejderes fridag. Men Irene lover at ringe til mig, når der er patienter til kontrol, så jeg har mulighed for at få nogle patienters vinkel på muligheder for at forkorte/undgå indlæggelser. DAG 9 onsdag 8. juni (kl. 9 15) Dagens fokus Samtale med Radomir om CoEs egen formidling af udstationeringen Samtale med overradiograf Peter om flere udviklingstiltag Opfølgning med Kirsten om Invia mulighed Tilbyde Keld Bolby kontakt til InfoRM 10

14 Refleksion I går var jeg til møde i Silkeborg Kommune, som jo er én af CoEs allerstørste samarbejdspartnere. Temaet for mødet var kommunens forsøg med GPS hjæp til senile, hjemmeboende borgere. Kodeordet for resultaterne, som var gode, var: Tryghed. Når jeg sammenholder det med den udtalelse, Martin Vesterby kom med i sidste uge: "Den dyreste patient er den uden pårørende", så tænker jeg: Hvordan kunne CoE, Ortopædkirurgisk afdeling og kommunen sammen udvikle "Den virtuelle pårørende"? Jeg tænker ikke på en robot. Jeg tænker på den sammensætning af forskellige services, monitoreringer, fællesskabsinitiativer, oplysning, dialog m.m., der samlet set ville kunne give næsten lige så megen støtte og tryghed som en pårørende samtidig med at de sundhedsprofessionelle får, hvad de skal bruge for at kunne levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Handlinger Samtale med Radomir om formidling: Det aftales bedre med Kirsten Fog og hendes kontor så det gør jeg i dag. Derudover har jeg fået nogle gode tips til personer det ville være relevant at tale med håber bare, jeg kan nå det. Nu er der kun en uge tilbage af udstationeringen! + jeg har fået nogle gode links til artikler om CoE, som jeg også vil uploade på MidtLabs hjemmeside. Samtale med Peter om hans ideer giver mig megen ekstraviden om netværk, IT m.m. på Silkeborg i fh. til nogle af regionens andre hospitaler. Peter og jeg laver et par konkrete aftaler de er noteret under resultater. Irene fra TD ringer som lovet jeg kan komme og tale med patienter. Desværre sidder jeg i møde, da hun ringer, og da jeg er færdig, er det blevet for sent på dagen. Patienterne er taget hjem. To do Skal uploades på hjemmeside silkeborg.dk/files/hospital/silkeborg/under%20kitlen/under Kitlen nr pdf DAG 10 onsdag 15. juni (kl. 8 18) Dagens fokus Deltage i auditeringsprojekt om unødige indlæggelser, initieret af Kirsten Fog (CoE) Handlinger Er et smut forbi dagkirurgi for at høre om nogle af deres erfaringer med at operere patienter, der er iført eget tøj. Det er ikke relevant i fh. til CoE, men giver mig et godt indblik i endnu et dagkirurgisk center. Dagens møde med udviklingssygeplejerske Annette er rykket til fredag. 11

15 Refleksioner På morgenens Task Force møde dukker to problemstillinger op, som jeg utroligt gerne ville arbejde med. Men udstationeringen er desværre næsten slut, så det bliver ikke i denne omgang Den ene er: Navngivning. Hvad er de mest dækkende og tydelige navne til de enkeltelementer, der tilsammen danner CoE? Er CoE det bedste navn? At give noget navn har rigtigt meget at gøre med organisering, formidling og identitet. Nøj, hvor ville jeg gerne arbejde videre med CoE om sagen. Den anden er: Sikring/forbedring af datastrøm. Det er en af mine personlige kæpheste: at datas 'frie bevægelighed' på tværs af sektorer, geografier m.m. er af vital betydning for et godt sundhedsvæsen. Derfor synes jeg, at CoE med sin alternative organisering, navne til enheder, høje grad af tværfaglighed og samtidig sin beskedne størrelse kunne være et ideelt eksperimentarium for RM. Audit Meget spændende at være med til. Noget af det er selvfølgelig sundhedsfagligt, men det meste drejer sig om organiseringer, beslutninger og kommunikation. Jeg vil ikke skrive så meget om det her, for Kirsten Fog og co. mangler stadig audit på M2. Men mon ikke der kommer nyt på CoEs hjemmeside inden så længe om resultaterne? silkeborg.dk/afdelinger/medicinsk/center+of+excellence/audit DAG 11 torsdag 16. juni (kl. 9 17) Dagens fokus Slutevaluering med CL + Henrik, MidtLab Arbejdsmøde om fremtidens kardiologiske ambulatorium Handlinger Jeg smutter forbi TD igen. De har kun nyhenviste de næste mange dage, så der er ikke en oplagt mulighed for at tale med patienter. Jeg tilbyder personalet, at de kan kontakte mig, hvis de gerne vil fortælle om, hvilke ideer de kunne have i forhold til at undgå/forkorte indlæggelser. Mine noter til evaluering Hvad har CoE fået ud af det? Dagbogen En anledning Sparring Hvad har jeg og MidtLab fået ud af det? Gode kontaktpersoner Viden om CoE, som jeg kommer til at bruge aktivt Respekt for CoEs resultater Spændt forventning i fh. til næste bølge 12

16 Hvad kan være anderledes næste gang? En klarere opgave fra start (som Lasse, der skulle hjælpe med at digitalisere skemaer) Mere komprimeret forløb (fx tre uger á tre dage) Fysisk placering på et sengeafsnit eller en klinik Forslag til indsatsområder til alle dem dem fra dagbogen krydspatienter sammen med Center for Elektiv Kirurgi prøv af. Kan det dække behovet for videndeling og idegenerering? fortsat anvendelse af dagbog + antologi. Fortæl medarbejderne om mulighed for virtuel dialog om innovative ideer. First mover på udvikling af sundhedsfaglige apps Eksperimentarium/prototype for udvikling af dataflow (integration mellem systemer, fx EPJ/InfoRM, Ris/PACS, medicin, på tværs af sektor) CoE vs. 2.0 "Den virtuelle pårørende" Dagsorden for arbejdsmøde TEMA: Danmarks bedste kardiologiske ambulatorium Torsdag 16. juni kl Medicinsk konferencerum 15:00 15:10 Velkomst v/ulrich Hvilket problem/hvilken nødvendighed er dette bud på kardiologisk ambulatorium et svar på? En 5 min. drøftelse af spørgsmål fra oplægget Hvilke patienter Teknologiske udfordringer Fysisk indretning Bemanding Alle punkter rundes så vidt muligt af med beslutning om tovholder, deadlines m.m En nærmere drøftelse af de enkelte spor i oplægget Ekstra SDU spor? Kontrolambulatorium? Kardiologisk bagvagt? (herunder de sygeplejeledede klinikker) Alle punkter rundes så vidt muligt af med beslutning om tovholder, deadlines m.m Hvad skal udover ovenstående tages med i betragtning i fh. til overordnede beslutninger? Opsamling af beslutninger og hovedkonklusioner v/ Ulrich mødet forløb ikke som planlagt. Vi holdt os ikke til progressionen i dagsorden, men nåede alligevel alle punkter, bortset fra en nærmere drøftelse af visitering af patienter. Det blev besluttet at gennemføre det forslag om Kardiologisk Ambulatorium, som Lone og Trine har forfattet. De laver en ny version med de får ændringsforslag, der kom frem på mødet. 13

17 Torsdagen har afsluttende karakter, så jeg tvivler på, det er relevant at køre til i morgen, fredag. Mon ikke jeg skal blive i Århus, så jeg kan få færdiggjort dagbog, samle op på torsdagens møde om kardiologisk ambulatorium og på evalueringen? Vi får se. DAG 12 fredag 17. juni (kl. 9 15) Jeg blev i Århus. Arbejdede med dagbogen og opfølgning med de sidste hængepartier, som er: Peter: Hvad siger du til appetizer skal vi lægge den på? Irene/TD: Jeg kommer gerne på besøg efter sommerferien, hvis det har interesse Dagbog: Videreudvikling af layout MANGE TAK FOR NOGLE SPÆNDENDE UGER! JEG HAR VÆRET MEGET GLAD FOR AT FÅ ET INDBLIK I JERES MÅDE AT ARBEJDE PÅ, JERES RESULTATER OG JERES FREMTIDSPLANER. 14

18

19

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Marts 2014 Nr. 01 Din guide til et godt survey side 9 Hvem skal flytte, hvornår side 14 Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest Under

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere