Konference om Det store TTA-projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om Det store TTA-projekt"

Transkript

1 Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA

2 Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE?

3 Hvordan har vi evalueret processen? Spørgeskema Lederne af TTA-projektet i kommunen Sygemeldte TTA-aktører Registreringer af sagsforløbene i kommunen Andre datakilder Interviews Arbejdsgiverne Virksomhedskonsulenter

4 Hovedkonklusioner TTA-projektet kan implementeres inden for jobcentrenes rammer. Et velfungerende, tværfagligt og koordineret samarbejde kan give hurtigere og mere kvalificeret afklaring og opfølgning af de sygemeldtes sager. En succesfuld implementering kræver en betydelig indsats. Nu har vi mere viden om, hvad der skal til.

5 Hvad har vi fundet? RESULTATER

6 Alle kommuner har implementeret projektets grundstruktur Oprettet TTA-enheder Deltaget i TTA-uddannelsen Inddraget TTA-projektets redskaber Visiteret det aftalte antal sygemeldte Afholdt tværfaglige konferencer Oprettet TTA-teamets aktive tilbud

7 Hvordan lykkedes det at inddrage de SUNDHEDSFAGLIGE TTA-AKTØRER?

8 Inddragelse af de sundhedsfaglige TTA-aktører 48% af de sygemeldte blev henvist til TTA-teamet (spredning mellem kommunerne: 27-70%) 29% af de sygemeldte blev henvist til Klinisk Enhed (spredning mellem kommunerne: 12-51%)

9 Inddragelse af de sundhedsfaglige TTA-aktører TTA-koordinatorerne vurderede generelt, at de havde gavn af at inddrage TTA-Teamet og Klinisk Enhed i de sygemeldtes sag: Hurtigere afklaring i sagerne Mere kvalificerede planer for de sygemeldte Samtidighed i aktiviteter Væsentligt fald i antallet af speciallægeerklæringer

10 Hvordan vurderede de SYGEMELDTE TTA-INDSATSEN?

11 Hvordan synes du, at jobcentret alt i alt har håndteret dit sygdomsforløb? Sædvanlig sagsbehandling TTA-indsats Spørgeskemaundersøgelse med sygemeldte (6 måneder efter sygemelding)

12 De sygemeldtes vurderinger i spørgeskemaundersøgelsen Sygemeldte i TTA-indsatsen er lidt mere tilfredse med deres sagsbehandling i jobcentre end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling Dette gælder særligt: jobcenterets samarbejde med andre faggrupper, jobcenterets samarbejde med arbejdspladsen, vurderingen af kontinuitet i sagsbehandlingen.

13 De sygemeldtes vurderinger i interviews Nøglen er en anerkendende tilgang Stor tilfredshed med TTA-teamets aktive gruppetilbud Tilfredshed ved grundig tværfaglig afklaring Grundig orientering om formålet med samtalen med de sundhedsfaglige aktører er vigtig!

14 Lykkedes det med mere og bedre SAMARBEJDE MED ARBEJDSPLADSERNE?

15 Samarbejde med arbejdspladserne Antal af møder på arbejdspladsen blev i TTA-projektet øget fra 6,9% til 13,0%. Chancen for at indgå i et tæt samarbejde med arbejdspladsen falder med tiden. Ikke alle sygemeldte ønskede, at jobcentret indgik i et tæt samarbejde med deres arbejdsplads. I nogle jobcentre blev samarbejdet med arbejdspladserne ikke prioriteret særlig højt.

16 Arbejdsgivernes og sygemeldtes oplevelse af samarbejde mellem TTA-aktørerne og arbejdspladserne Oplysninger om sygedagpengelovens rammer Vejledninger ift. tilbagevenden af sygemeldte m. psykiske helbredsproblemer Konkrete skånebehov ift. de sygemeldtes arbejdsopgaver Realistiske og faglige kvalificerede planer for tilbagevenden Opfølgning/justering af planen undervejs Udbytte især for små og mellemstore virksomheder

17 Arbejdsgivernes oplevelse af samarbejde mellem TTAaktørerne og arbejdspladserne Målet var, at vi skulle have et fælles fremadrettet mål. Og det synes jeg i høj grad vi fik. Altså, jeg har aldrig været udsat for en så positiv håndsrækning fra jobcentret før [], det har været en yderst positiv oplevelse. (Arbejdsgiver, offentlig arbejdsplads) Og derfor var jeg rigtig glad for, at hun [psykologen] var med herude, fordi så tænkte jeg, ok, det er fint, så er der en, [] som har kompetencen - det er en rigtigt psykolog. (Arbejdsgiver, privat virksomhed)

18 Sygemeldtes oplevelse af samarbejde mellem TTAaktørerne og arbejdspladserne Hun [fysio-/ergoterapeuten] kom og kiggede på min arbejdsplads, og hun fortalte mig, hvad jeg skal gøre []. Hun vidste, hvad jeg gjorde forkert med min krop, fordi jeg er hypermobil og er mere udsat. Det var rigtigt godt. Psykologen kom med nogle gode input til min chef om, hvad man sådan skulle være opmærksom på, når man havde været sygemeldt med de her ting og hvad man kunne forvente osv. [] Og min chef var også meget glad for råd og vejledning []. Og jeg ved, at nogle af mine kollegaer er blevet meget forundret over at høre.. nå, er hun ikke klar sådan [til at starte fuld op på arbejde]. Så der har jeg i hvert fald fået god opbakning. [] det var i hvert fald et fint møde, synes jeg.

19

20 Hvordan lykkedes det at implementere det TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE?

21 Arbejdsplads Praktiserende læge Fagforbund A-kassse M.fl. Indsatsen skal være TTA-Koordinator Tidlig Tværfaglig Koordineret Klinisk Enhed Langtidssygemeldt borger TTA-Team Indsatsen tilrettelægges for Sygemeldte i matchkategori 2

22 De tværfaglige konferencer Hovedparten af TTA-aktørerne har værdsat de ugentlige tværfaglige konferencer, fordi de kunne diskutere de sygemeldtes helbredsproblemer kunne planlægge tilpassede aktiviteter i en tværfaglig gruppe.

23 I hvor høj grad skaber de tværfaglige konferencer overblik over sygemeldtes sag? TTA-aktører (n=220) I meget høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Ved ikke Spørgeskema til TTA-aktører (TTA-Koordinatorer, TTA-Team, Klinisk Enhed)

24 Afgørende for et velfungerede tværfagligt samarbejde Tværfaglig (vs. flerfaglig) dialog mellem aktørerne Fælles målsætning: arbejdsmarkedsrettet tilgang inden for sygedagpengelovens rammer Løbende selvevaluering for at optimere samarbejde og sagsbehandling

25 Hvad understøtter udvikling af et velfungerede tværfagligt samarbejde? Ledelsen understøtter, at man udvikler en fælles målsætning for alle TTA-aktører har fælles læring og selvevaluering har gode fysiske rammer, hvor alle TTA-aktørerne kan mødes og sparre laver klare aftaler med eksterne samarbejdspartner

26 En leders vurdering af TTA-projektet Hvilke udfordringer har der været med det tværfaglige samarbejde? Implementering af nye tankegange og nye holdninger i forhold til myndighedsopgaven, håndtering af en sygedagpengesag, helhedstanken, den sammenhængende indsats, god forberedelse til fremlæggelse af en sag, at skulle have flere involverede i en sygedagpengesag. Udbytte af det tværfaglige samarbejde Koordinatorer, team og klinisk enhed har lært at samarbejde på kryds og tværs i en sygedagpengesag, hvilket er den store forskel i dette projekt.

27 Virksomhedskonsulenter i det tværfaglige samarbejde TTA-aktørenes vurdering af inddragelse af virksomhedskonsulenter i de tværfaglige samarbejde: Indgående kendskab til arbejdsmarkedet Hurtigere adgang til arbejdspladser og praktikpladser Sparring i forhold til virksomhedspraktikkens indhold

28 Hvor mange kommuner gennemførte en GOD IMPLEMENTERING?

29 Implementeringsgrad Vurdering af den enkelte kommunes implementering af projektet Vurdering ud fra to datakilder: Gruppeinterviews med TTA-aktørerne Proceskonsultationsmøder

30 Implementeringsgrad Målt på 17 centrale elementer i TTA-konceptet: - Anvendelse af redskaber og fremgangsmåder - Tværfagligt samarbejde og læring - Samarbejde med de sygemeldte arbejdspladser andre aktører Organisatoriske forhold

31 Implementeringsgrad God implementering i 60% af kommunerne Høj grad af implementering Middelhøj grad af implementering Mindre god implementering i 40% af kommunerne Middellav grad af implementering Lav grad af implementering

32 Hvad skal der til for at gennemføre en GOD IMPLEMENTERING AF TTA-KONCEPTET?

33 God implementering af TTA-projektet forudsætter God forberedelse (uddannelse, rekruttering) Accept af roller i projektet Motivation, forandringsparathed Styring og støtte fra ledelsen Fysiske rammer som støtter sparring Fælles målsætning Læring, optimering

34 Mange tak for jeres opmærksomhed!

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering DET STORE TTA-PROJEKT Proces-, effekt- og økonomisk evaluering Det store TTA-projekt Proces-, effekt- og økonomisk evaluering NFA-rapport Titel Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering.

Læs mere

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

DET STORE TTA-PROJEKT. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering DET STORE TTA-PROJEKT Proces-, effekt- og økonomisk evaluering Det store TTA-projekt Proces-, effekt- og økonomisk evaluering NFA-rapport Titel Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erfaringer fra Det store TTA-projekt

Erfaringer fra Det store TTA-projekt Kronik Erfaringer fra Det store TTA-projekt Maj Britt Dahl Nielsen & Birgit Aust november 2012 offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Arbejds- I miljø (NFA) resultaterne fra et meget omfattende

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere